í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte"

Transkript

1 Návod kroužku) V První žádném a velmi protáčet případě důležitý přes se bod nepokoušejte pro dvoutaktní dvoutaktní motory ABC motory (bez ABC pístního (s hliníkovým kroužku): pístem a tvrdé chromovanou vložkou, bez pístního k obsluze horní motorů A.S.P. ZÁSADY poškodíte píst BEZPEČNÉHO i vložku. PROVOZU í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte Vždy Při Pamatujte! Důkladně uvedené provozováni pracujte bezpečnostní předem s rozmyslem modelářských pročtěte pokyny. návod a buďte motorů Vy a si zásady jen jisti, užívejte Vy že sám bezpečného dobře vždy jste víte, zdravý plně co provozu zodpovědný děláte. selský - rozum". a především za bezpečný Respektujte se jimi provoz řiďte. sílu vašeho a výkon motoru a vždy dodržujte dále Motor, se majetku. budete který při Nedovolte přísné nesprávném jste právě řídit aby návodem zakoupili, se zacházeni potěšení a vám bezpečnostními schopen vaše poskytne i vašich způsobit spolehlivý kolegů pokyny. vážná proměnilo chod Pamatujte, zranění a dobrý v vás bolest že výkon nebo motor nebo a jiných není bude dokonce hračka, osob, zdrojem v popřípadě ale tragedii. modelářského krásný Jen nezanedbatelné výrobek vy sám potěšení jemné jste zodpovědný a mechaniky. škody radosti, na pokud VŽDY bezpečný 1. Nedovolujte MĚJTE provoz přibližovat NA vašeho PAMĚTI: motoru. se především Vždy jednejte malým s rozumem dětem a a jiným opatrně. přihlížejícím, kteří by mohli být zraněni v důsledku provozování za 2. motor konstruktérem vašeho Motor motoru vždy upevňujte Bezpečná do vzdálenost pevného a je spolehlivého aspoň 5-6 metrů. lože s Nikdo použitím se nesmi ocelových zdržovat šroubů v rovině se samojistnými točící se vrtule! 3. Používejte přímo do vrtuli výrobcem svěráku. správného modelu Pro upevnění průměru nebo odborným a motoru stoupání. do prodavačem. modelu Řiďte se používejte pokyny Ujistěte v kvalitní, návodu se, že všechny k správně obsluze, šrouby dimenzovaná na plánu jsou správně modelu motorová maticemi. dotažené. nebo lože, si Nikdy nechejte doporučovaná neupinejte odborným řiďte 4. pokyny prodavačem. výrobce vrtulí. Mějte na paměti, že plastové vrtule zvláště větších průměrů mohou vyžadovat zvláštní zacházení - vždy poradit zepředu Vrtuli upevněte se otáčí proti ve správné směru hodinových orientaci (při ručiček). pohledu Matici z kabiny" vrtule modelu vždy s je odpovídající vrtule v tažném podložkou uspořádání pečlivě vždy a pevné pravotočivá, dotahujte při správným pohledu se kličem speciální 5. Dbejte, a dotaženi bezpečnostní aby se obličej v provozu samojisticí a ostatní pravidelně části matice vašeho kontrolujte. vrtule. těla Používejte při Čtyřdobé startování jen motory nepoškozené motoru a nenacházely dvoudobé a dobře motory v vyvážené dosahu větších vrtule. kubatur Nenaklánějte by vždy se měly přes používat 6. speciá4nf--chránič nastavováni Chraňte prsty karburátoru před prstu, pokousáním" který za chodu lze zakoupit motoru. vrtulí, jak v modelářských je to jen možné. prodejnách. Pro ručním Použití startování tmekíricktho používejte startéru pevnou je velmi koženou bezpečný rukavici způsob nebo vrtuli pn spouštění Motor motoru. zastavujte ~77T?arburátor jen úplným uzavřením nastavujte karburátoru výhradné z popřípadě prostoru za přerušením motorem a dodávky točící se vrtulí. Vrtuli nepokoušejte Vyřaďte se nikdy neprodlené zastavit nepokoušejte točící všechny se opravovat vrtuli vrtule prsty, s nebo prasklinami, rukou upravovat. nebo lomy, jinou Běžné část! škrábaná vibrace těla. nebo Nikdy spojené jakýmikoliv nevhazujte s chodem paliva známkami nic do motoru zaškrcením točící únavy mohou se vrtule materiálu přívodní způsobit ve snaze hadičky. nebo povolení ji zastavit. poškození. Nikdy matice se vrtule 10. těla 11. Zvláštní Za svého - žádných pravidelné i ostatních opatrnosti okolností a často osob. dbejte, nelátejte proto pokud dotažení s upoutaným sami kontrolujte. přenášíte modelem model pod s běžícím nebo v motorem. blízkosti vedení Nespouštějte vysokého oči napětí. z točící se vrtule a držte ji pěkné od A. Doporučujeme: Používejte ochranné brýle nebo štít při startování nebo chodu motoru.

2 C. B. předměty D. Neprovozujte Do Ujistěte blízkosti (tužky, se, že vrtule motor šroubováky, žhavící se v místech nesmějí koncovka měřidla), pokrytých dostat a její které volné přívodní štěrkem by části mohly kabely oblečení nebo vypadnout jsou pískem. (rukávy bezpečně Proud do košile, točící mimo vzduchu se kravaty, dosah vrtule. od vrtule šátky vrtule. by atd.).-nenechávejte je mohl zvířit a vrhnout v kapsách je do košile obličeje drobné a očí. E. F. které Palivo Pokud by mohly pro používáte motory způsobit jakýkoliv ukládejte jeho vznícení. kužel, na bezpečném ujistěte Pamatujte, se, místě. že se že Palivo nikde palivo nedotýká se je vysoce nesmí listů nacházet hořlavé, vrtule. musí v V blízkosti opačném se s ním zdrojů případě zacházet tepla, hrozí jiskření s krajní její poškození. nebo opatrností. jiných Při předmětů, UPOZORNĚNÍ: palivem nebo motorem nikdy nekuřte a nedovolte nikomu kouřit poblíž motoru nebo nádob s palivem. práci s Modelářské Nikdy motor motory nespouštějte za chodu v vyvíjejí uzavřených značné prostorách množství tepla. (garáže, Nedotýkejte sklepy aid.). se žádných Výfukové částí plyny motoru, modelářských dokud bezpečné motorů, nevychladly. 3. dospělých" větraném Pamatujte: prostředí. automobilových Provozování jakéhokoliv motorů, obsahují modelu vyžaduje smrtelně zkušenosti jedovatý oxid a stálou uhelnatý. pozornost Provozujte věnovanou proto bezpečnostním motor jen v bezpečném, zásadám. stejné Modely dobře jako Vždy letadel, Před Pokud prvním si začínáte, počínejte lodí nebo pokusem požádejte s aut rozmyslem!! disponují o spuštění o pomoc spoustou motoru a radu energie, pečlivě zkušeného pročtěte která modeláře! je schopna návod a bezpečnostní způsobit vážná zásady) zranění osob nebo značné škody na majetku. Ve hlavy Panel) PRO spalovacích ZAČÁTEČNÍKY motorech ÚVODEM jasným válce. k oranžovým tomu Pro určený zahájeni světlem, připojenou se celého žhavicí což na procesu uvidíte, svíčkou žhavící je pokud dochází vlákno třeba se mít svíčky. ke podíváte žhavící vznicení Žhavící baterii do pohonné prostoru zdroj (akumulátor) musí směsi válce být ve při schopen s válci napětím odmontovaném motoru dávat V pomoci takový tlumiči, nebo svíčky proud, jiný nebo umístěné aby zdroj svíčka pokud (tzv. ve žhnula Power svíčku středu umístěnou Vznícení pohonné ve žhavící směsi koncovce je způsobeno důkladně společně zacloníte vysokou rukou proti teplotou světlu. PALIVO Jakmile motor naskočí, je schopen bez dalšího dodatečného žhaveni vlákna fungovat, a katalytickým dokud má dostatek působemm paliva platinového (a vzduchu). vlákna na palivo. Motory Dvoudobé 15%. volnoběhu Přídavek A.S.P motory je nitromethanu možno větších provozovat kubatur není (nad nezbytný 7,5 standardní ccm) (dokonce je palivo obvykle ani pro vhodnější u modelářské čtyřdobých provozovat motorů), motory po se ale záběhu živící v každém svíčkou s palivem případe s obsahem s obsahem zvýší 20% výkon, oleje ricínového sníženým spolehlivost oleje tvořeným srněsi i přechody syntetického do vyšších ricínového otáček. oleje Pro (např. čtyřtaktní rcm Pelikán motory Power (a dvoutakty Synth Mix větších 9/2 pro kubatur) čtyřtakty) je vhodné a malým používat přídavkem palivo nitromethanu. s mazivem na ŽHAVÍCÍ Nikdy ricínovým nepoužívejte olejem. SVÍČKA palivo, které obsahuje pouze syntetický olej. Pro spolehlivé mazání a chlazení motory A.S.P. vyžadují palivo s Volba univerzální se Novarossi následujícími žhavící svíčku svíčky doporučeními: GP-1, závisí která na typu velmi Dvoudobé motoru dobře motory vyhovuje (dvoudobý/čtyřdobý), do v 3,5 dvou- cm3 i vyžadují čtyřtaktnich kubatuře teplou motorech. motoru nebo a střední použitém Pokud svíčku se palivu. rozhodnete (Glowmaster A.S.P. vyzkoušet pro S1/S2, svoje i motory jiné O.S. svíčky, MAX dodává nad 1Oom3 C5, běhají Malina dobře M1/M2), na super kubatury studené 3,5-10cm3 svíčky nebo potom svíčky studenou s můstkem (Glowmaster (Glowmaster S3, O.S. S4, MAX Novarossi No.8, N7RC, Novarossi Malina C6, M4). Malina Čtyřtakty M3), motory A3, řiďte vyžadují čtyřtakty postupem speciální mohou času můžete fungovat dlouhé vyzkoušet velmi svíčky dobře (O.S. další i MAX ve pro dvoudobých dosažení F, Malina optimálního F), motorech dobře fungují kubatur výkonu i se nad a svíčkami spolehlivého 15cm3. s V můstkem praxi chodu. začněte (Novarossi se základním N7RC) Dlouhé doporučeným svíčky typem, pro

3 Motory pouze PŘÍPRAVA A.S.P. MOTORU nevyžadují K žádnou PROVOZU malé ÚVRATI. množství propláchnout Petrolej petroleje vylijte, petrolejem, 2-3 vpravte opakujte. abyste do zvláštní spalovací Poté je tak proceduru můžete zbavili komory našroubovat případných náročnou otvorem na pro svíčku zbytků speciální svíčku a konzervačních opět a přípravky. pootáčejte s malým Doporučujeme prostředků. množstvím klikovou hřídeli petroleje Proplachováni před - POZOR prvním motor dvoutaktnich opatrné - startem POUZE protočit motory V DOLNÍ motorů: nesmí přes Proplachováni horní protáčet úvraf. čtyřtaktnich přes Nakonec horní úvrať svíčku motorů: bez opět proplachujeme našroubované vyšroubujte svíčky! opět a petrolej petrolejem, vylijte. který Ještě vpravíme jednou opakujeme otvorem pro - dvoutakt svícku a ABC male se množství také do i Ačkoliv odkapávacího SPOUŠTĚNÍ zabíhání hrdla MOTORU ve (niple) stojanu na ( na klikové stole") skříni. není Motor u motorů opatrně A.S.P. protočte, nezbytné, petrolej přesto vylijte takovýto a 2-3x opakujte. seznámení výřezem aspoň tvaru se způsobem U odpovídajícímu spouštěni šířkou a ovládání šířce klikové motoru. skříně Motor motoru měl mezi být upevněn upevňovacími k důkladnému patkami krátký zkušební Pro loži uchycení z tvrdého záběh použijte dřeva může nebo být ocelové užitečný překližky šrouby pro možno 25 protáhnout mm dlouhé otvory s podložkami v patkách motoru. a samojistnými Lože je třeba maticemi. pracovnímu Závit šroubu stolu odpovídá upevnit tak vždy pevně, maximálnímu jak je to průměru možné, Vždy šroubu, ponechejte který je s Nádrž dostatek aby větraná, se do jinak volného vrtule hrozí nemohly místa otrava pro oxidem dostat vrtuli. drobné uhelnatým Zajistěte předměty si z dobrý výfukových následkem přistup plynů. k obslužným vibrací nebo prvkům zvířené na proudem motoru (jehly, vzduchu svíčka od vrtule. atd.). Uklidte Dílna musí okolo být motoru, žhaveni obsahující doporučené palivo je třeba upevnit tak, aby vývod paliva byl ve stejné výši jako hlavní jehla karburátoru. dobře akumulátor nadbytečnou použijte s délku aspoň Power prostě 3 metry Panel ovinete dlouhým s 12V okolo olověným přívodním akumulátoru akumulátorem, kabelem a zajistíte (obstará kouskem V potřebný lepící akumulátor úbytek pásky. napětí Upevněte s kapacitou na vrtuli správnou min. tak, 1700mAn že provozní píst motoru nebo hodnotu), 2V přichází olověný jehož Pro horní otáčky několikerým úvrati od plné v protočením poloze uzavřené na dvou vrtule polohy. hodinách" proti RC směru soupravou Průměr hodinových a stoupání nastavte ručiček, vrtule páku volíme plynu přičemž do dle prstem polohy přiložené uzavíráte 1/3 tabulky. otevřeno. sací Nastavte Nasajte hrdlo hlavní karburátoru, pohonnou jehlu 1-1/2 směs (můžete (jeden do motoru rovněž a půl) do vstříknout začátečníka, nic několika takového vteřin. několik který nevyžaduje. Jen kapek si krátce ještě paliva dostatečně Pokud - pozor injekčni na motor neosvojit přeplavení.) stříkačkou vestavěn správný nad Pokud v píst, modelu,.švih" používáte pokud vrtulí stejného máte elektrický úvodním odmontovaný efektu startér, spouštěni dosáhnete sací tlumič motoru. hrdlo obrácením nebo neucpávejte svíčku Jakmile modelu - je - motor může jinak na by řádně být hlavu" došlo užitečné zaběhnut, po k nasáti dobu pro nadměrného je protočení naplno malé vrtule motory množství by nyní do paliva. mělo cca 2.5 Protočte způsobit cm3 zpravidla jednou naskočení vrtuli vhodnější motoru, pro odstranění byť žhavící i třeba případného kolíček, jen na pro krátkou přebytku větší dobu. motory paliva Nastavení pak a připojte žhavící hlavní žhaveni, trubka), jehly (jako (1) Několik - žhavicí pomalu energických koncovka se 15 motor plyn, zastaví, potom zavřete zvolna ještě zavírejte trochu jehlu, dokud (cca 30 se stupňů) zvuk motoru a motor nezačíná znovu nastartujte. měnit (z vysokého Nastavení tónu hlavní na nižší). jehly Odpojte (2)- Zavřete žhaveni. jehlu otevřete motoru Pokud Pokud stupňů motor přivíráním a chvilku vůbec jehly nenaskakuje, vyčkejte nemění. na změnu zkontrolujte, otáček. zda Poté svíčka co otáčky žhaví. Pokud stoupnou, motor postup naskočí, opakujte běží několik (vždy s vteřin malou a prodlevou), potom zhasne, až se otevřete otáčky o 10- hlavni předem pořádku jehlu nasáli, a motor o 1/2 musíte má otáčky, palivo, vidět, znovu musi že sloupec se nasajte rozeběhnout, paliva palivo je a i přívodní když startujte jen hadičkou na znovu. chvíli. Bezprostředně nasáván do motoru. po spuštění, Pamatujte, kdy motor že pokud běží je na svíčka palivo, a žhaveni které jste v NASTAVENÍ Všechny RC motory KARBURÁTORU 2-volnoběžná velmi 1-hlavní nízkými jehla jehla (nastavuje volnoběžnými (nastavuje A.S.P. maximální jsou otáčkami bohatost vybaveny otáčky v směsi kombinaci motoru) dvojjehlovým při volnoběžných s velmi karburátorem dobrými otáčkách přechody vyznačujícími motoru) do vysokých se snadným otáček. Nastavovací nastavováním, prvky vysokou karburátoru spolehlivostí, 3- stavěči šroub šoupátka (nastavuje krajní polohu šoupátka karburátoru) Hlavní jehla

4 Po poměr automaticky. Určuje nastavení směsi dodávku Volnoběžná palivo/vzduch. zajišťujícím paliva při maximální nízkých jehla Správná a volnoběžných otáčky směs pří při nižších naplno otáčkách otáčkách otevřeném pro zajištěni je plynu pak nastavována určuje spolehlivého základní továrně Volnoběh motoru trimem. přednastavena. se řídí Nastavení trimem Motor proveďte spouštějte plynu následovně: na s vysílači, tímto s nastavením trimem což umožňuje plynu a měňte v dolní plné jej ovládání pouze nastavte v otáček případě chodu výchylky nutnosti. volnoběhu při ubírání serva Nastavení po tak, a maximální přidávání aby sen/a přípust plynu. otáčky plynu karburátoru Poloha a zhášení jehly byla je v plné seřizování základní tloušťku otevřená modelářského nastavení karburátoru při poloze volnoběžné je špendlíku. ovladače dobré jehly mít plný Na po můžete prwod ruce plyn krátký a paliva použit naopak kousek do následující zavřena čisté v postup. palivové dolní nasaďte poloze. Uzavřete hadičky, kousek Volnoběh šoupátko kterým cist" se palivové budeme karburátoru potom hadičky do nastaví karburátoru tak, a potřebným že hlavní průměr ústy jehlu posunutím foukat otvoru otevřete vzduch. nepřesáhne o trimu. 1-1/2 Pro Pro otáčky volnoběžnou ještě rychlou o od 1/2 plně otáčky. jehlu zavřené do Nastaveni polohy, polohy. kdy dále Nyní vzduch kontrolujeme uzavřete začne šoupátko právě tak, že unikat. karburátoru za stálého Správnou foukání úplně provozní a otvíráme zatímco^budete polohu šoupátko volnoběžné s citem karburátoru; foukat jehly potom ústy měli do získáte bychom hadičky, jejím zaznamenat nastavte nastavení změnu v proudění vzduchu, jakmile se karburátor otevře asi 15 stupňů od volnoběžné polohy. Nepoužívejte volnoběžnou pootevřením zopakujte nastavení příliš bohaté volnoběžné směsi ve snaze jehly. snížit volnoběžná otáčky. Místo toho uzavřete šoupátko ještě o něco více a jehlu k Všechny působením ZABÍHÁNÍ nejkvalitnějších 1. spalovací vysokých materiálů, motory teplot je vyžaduji postup a tlaků zabíhání při usadily". prvních velmi Vzhledem několika jednoduchý. spuštěních k tomu, že zvláštní motory ASP péči. Zábéh jsou vyrobeny umožní pohyblivým nejmodernějšími částem technologiemi motoru, aby a se minuty Namontujte na minimální vrtuli otáčky, určenou při pro nichž váš se model. udrží v Otevřete chodu s bohatou hlavní jehlu směsí. o 1-1/2 otáčky a nastartujte řnotor. Nechejte jej běžet dvě nebo tři z polohy. 3. Znovu Podle Zavřete Tento schématu nastartujte, hlavní postup jehlu Nastavení hlavní opakujte tak, jehlu až volnoběhu do motor otevřete spotřebování nabere nastavte asi o otáčky; 1/2 obsahu spolehlivý 1 nechejte otáčku nádrže. volnoběh. a běžet nechejte 10 vteřin vyběhat a na tři nebo dalších čtyři deset nádrže. vteřin opět otevřete jehlu do původní 5. motor výkony Během spolehlivě a dlouhodobě následujících běžet spolehlivým letů v optimálním (nebo chodem. spuštěni nastavení. motoru) Nesnažte postupně se přivírejte zabíhání hlavní uspěchat jehlu - do za optimální tu trochu polohy. péče se Po vám šesti motor až deseti odvděčí letech dobrými by měl

5 příď Nastavení Nastartujte zvedejte volnoběžné motor výše popsaným jehly za chodu postupem, motoru 1 modelu vzhůru. zvýší otáčky, je třeba přivřít volnoběžnou pomalu zavírejte jehlu a plyn, postup nastavte opakovat, volnoběh. dokud se Drž*e otáčky model při zvednutí ve vodorovné modelu poloze nemění. a pomalu Pozn.: bude 2. Pokud nastaveni motor běží hlavní nepravidelně a volnoběžné nebo zhasne, jehly se volnoběžnou vždy poněkud jehlu poněkud ovlivňuje. otevřete. Pokud Postup provedete opět větši opakujte, změnu až je v vše nastaveni v pořádku. Nastaveni pravděpodobně ventilové vůle třeba u dolaďovat čtyřdobých i druhou. motorů jedné jehly, Ventilová pravidelně nastavování vůle kontrolovat vůle je je přednastavena uveden - např. v příloze. pokud u výrobce pravidelně a nevyžaduje létáte každý další víkend, dolaďování měli byste uživatelem. seřízení kontrolovat V běžném zhruba provozu každé je 3-4 vhodné měsíce. vůli Postup ventilů Chod Správná Možné motoru problémy technika ovlivňují startování. a jejich zásadně odstraňování čtyři následující faktory: 1. Dobrá komprese, 2 Správné žhaveni, 3. Správné nastavení palivové směsi, 4.

6 Pokud dle Příznaky Motor četnosti motor nechytá výskytu nechytá **" nebo nebo neběží *". Faktory 1*" pravidelně, či Příčiny Nedostatečné zhasíná, řiďte protočení se následující vrtule tabulkou. Nejobvyklejší Způsob odstranění příčiny jsou startéru závady označeny ***", ostatní 2" 2* 2" Vybitá Spálené žhavící vlákno baterie svíčky Dobijte Vyměňte akumulátor 3" Závada koncovce Motor je na přeplaven vodičích nasátím nebo žhavící velkého příliš Zkontrolujte vysoké svíčku. vodiče Zkontrolujte, a činnost žhaveni zda není s jinou žhavící svíčkou napěti množství paliva Uzavřete obraťte přebytečné předem hlavou nasávat úplně palivo. vzhůru jehlu palivo Při Karburátoru, dalším a protáčením startování vyšroubujte vrtule není odstraňte třeba svíčku, Motor chytá, ale neběží 3* 2" 3** Nedostatečné Spatné Přeplavení žhaveni (mírnější) nasáni paliva Procvičte Žhavící Opakovaně napětí si nasávání je příliš dle malé obrázku nebo 8 po protáčejte vrtulí. Pokud velké. motor Zkontrolujte odstát. motor 20 pokusech, stále Připojte neběží, znovu odpojte odstraňte žhaveni žhaveni nasáté a nahazujte. a nechejte palivo nechytne Pokud výše chvíli ani dvakrát a potom jednou už ne nebo r 2" 3" Nedostatečná Nedostatečné kapacita nasáni protočeni paliva žhavící vr*'jle baterie popsaným Větší Dobijte Procvičte švih akumulátor si ruky způsobem nasávání nebo dobijte dle obrázku akumulátor 8 startéru ztrácí Motor se zvyšují, otáčky, naskočí, až popř. zhasne běží, zhasíná ale otáčky 3*" Příliš Do motoru bohatá nejde směs palivo Zavřete minutách Zkontrolujte potrubí. hlavní startujte jehlu znovu. o půl Nasávání otáčky a po paliva několika karburátoru Zkontrolujte, naplnění zda nádrže. není Zkontrolujte zanesena tryska palivové není třeba Čistota Motor žhavící zhasne karburátoru baterie po odpojení 3" 2* Směs Spatná je kombinace příliš bohatá svíčky a paliva Poněkud Změňte palivo uzavřete nebo hlavní svíčku jehlu před Správné Proto: Nenechávejte fungování motor karburátoru běžet v prašném přímo prostředí. závisí na čistotě Při chodu nasávané zemi směsi. jej vhodným Nečistoty způsobem v palivu chraňte mohou před způsobit vířeným zanášení prachem. trysky Palivovou karburátoru. palivové instalací pumpy. promyjte Nenechávejte methanolem zásobní Mezi láhev motor s palivem nádrž zbytečně zařaďte palivový otevřenou. filtr. Pravidelně Použijte sací filtry filtr a v trysku zásobní kontrolujte láhvi s palivem a podle nebo potřeby na čistěte vstupu nádrž Pro ÚDRŽBA zajištění MOTORU Na Připojte konci maximální žhaveni letového a dne životnosti, zkuste vždy vyprázdněte spolehlivosti znovu nastartovat, nádrž. a výkonu motoru abyste dodržujte spálili všechno následující nasáté zásady 3. paliva protočte Nakonec odstraňte do motoru protáčením vstříkněte motoru čisté startérem palivo. Protočte 4-5 vteřin, motor dokud několikrát je motor rukou, ještě horký. abyste palivo. se přesvědčili, Opakujte, dokud že se volné motor otáčí chytá. a Zbytky propláchnutí paliva, které 4-5 by palivem vteřin se jinak startérem bez usazovaly nitromethanu pro v zajištění motoru. velmi promazání užitečným všech zvykem třecích eliminujícím ploch. Pokud korosivní létáte účinky na palivo zbytků s nitromethanem, nedokonale spáleného je potom toto

7 4. Dodatek: motoru Tento Nastavení postup mimo provoz omezí ventilové je nebezpečí vhodné vůle motor čtyřdobých obtíží ošetřit při startování několika motorů způsobených ASP kapkami After vnitřní Run oleje korozi - např. po delší zn. Daytona. době skladování. Před delším uložením Vůle motoru ventilů může je dojít nastavována k poklesu při výkonu kompletaci (stejně- tak motoru po demontáži v továrně nebo a v běžném opravě j motoru provozu po není havárii třeba modelu) ji nastavovat. a nastaveni Přesto vůle po je delším nezbytné. provozu Pozor: tento (kalibry) účel Ventilová 0,04 můžete a 0,10 vůle použít mm se a odpovídající sadu nastavuje O.S. MAX jen nářadí na No. studeném (imbusovou motoru. kličku obsahující 2 mm, dvě plochý měrky klíč a č. dva 5, malý klíče plochý nebo šroubovák). zakoupit v odborné prodejně měrky Pro 2. hodinových Demontujte Protočte motor kryt za vahadel vrtuli ventilů dvakrát proti povolení směru dvou hodinových imbusových ručiček šroubů nikoliv. Správné ručiček, vůle jsou až v ucítíte rozmezí kompresi, 0,04 mm potom a 0,10 pootočte mm mezi ještě vahadlem o 1/4 otáčky. a a pokochejte ventilem. Oba ventily 0,04 se by pohybem mm měly měrku být ventilů. právě (tenčí) zavřeny Dále lze zasunout, otáčejte a píst v vrtuli tlustší horní proti úvrati. (0,10 směru 4. pootočte Pokud stavěcím je mezera šroubem užší než pro 0,04 zvětšeni mm nebo vůle širší asi o než půl 0,10 otáčky mm, proti opatrné směru povolte hodinových zajíšťovacf ručiček. matici Vložte na 0,04 rameni mm vahadla měrku mezi 5 mm vahadlo klíčem, mm) 6. ventil 5. Nakonec Zajišťovací a stavěči přišroubujte matici opět (po kryt směru dotáhněte. ventilů hodinových zpět. Vyjměte ručiček) měrku, jemné protočte zašroubujte, několikrát až motor narazíte a ventilovou na merku. vůli opět zkontrolujte a

8 Typ Dvoutaktní Přehled motoru základních Objem (cm) parametrů Tvýkon (kw) motorů Pň ot/min A.S.P. 061 motory Vrtání (mm) Zdvih (mm) Provozní (ot./min) otáčky Hmot Dopor. vrtule Vrtule akrobata pro Vrtule Pipera" pro Nádrž 09A A 1,0 0, ,3010, x3" (ml) 12A 1,5 0,35 12,5012,00 7x3" A 2,0 0,45 13, x4" A 2,5 0, ,5013, x4-5" S32A 4,0 " 0, ,4017, x5" 9x5-6" 10x4-5" S40A 5,3 0,86 19,5017, x5" 9x6-7" 11x4-5" S46A 6,5 1, , x6" 10.5x6" 11x5-6" S52A 7,5 1,34 22,0019, x5" 11x6" S61A 8,5 1,47 22,4021, x5" 11x7-8" 12x5-6" A 10 1, , x8-9" 13x5" S91A 12 1, ,8022, x6" 12x9-10" 14x6" 15x4" AR 15 2, ,7024, x6" 13x10" 16x8" 17x6" AR 20 l 2, ,7027, x8" Ctyřtaktní 30 4, ,0031, x12" nad FS-30AR motory 5,0 0,40 19,7016, x6" 10.5x6" 11x5" FS-52AR FS-61AR FS-65AR 8,3 10 0,71 0, ,00 20, x7" 10x9" 11x8" 11x7" 12x6" 12.5x6" FS-70AR 0, , FS-80AR 11,51,10 28,8022, x6" 11x9" 12x7" 13x6" FS-91AR 13 1, ,5023, x8" 12x7-8" 14x6" 15x4" FS-120AR 15 1,30 27,7024, x8" 12x10-11" 15x6" 16x6" FS-180AR 20 1,60 30,4027, x8" 13x11" 14x10" 16x6-8" 17x6" FT-160AR ,0029, x10-12" 18x6-8" FS-400AR 2x12,8 5x12,82,20 5, x8" 18x8" 18x6" 20x6-8" nad l Typ se již nevyrábí Všechny uváděné hmotnosti jsou hmotnosti motoru se standardním tlumičem, s nímž jsou mi'ory dodávány (mimo 500 FT-160AR a FT-400AR).

9 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁVADY? Vzhledem ZÁRUČNÍ Průvodce k zásadami PODMÍNKY tomu, pro tento záruční motor vyžadující a pozáruční pravidelnou opravy vyšší předpokládána motoru výkonnosti jakákoliv a zátěže záruka pro model, vztahující než které k jsou tomu, vystaveny jak údržbu dlouho hračky a trvá, ošetřování, v běžném než je je třeba smyslu určen jednotlivé tohoto pro provozování slova, díly vyměnit nemůžeme modeláři v důsledku převzít za podmínek a opotřebení. ani nemůže mnohem namontovaná se opotřebovávají v okamžiku, a kde vyžadují je motor po nový čase - výměnu. před prvním Pokud startem se kterákoliv - bude tato část část motoru opravena jeví jako nebo poškozená, vyměněna vadná bezplatně. nebo Motory nesprávně jsou Díly být zárukou Pokud dovozcem chráněny některý pouze díl shledán proti výrobním vadným, vadám nesprávně v materiálu, vyrobeným kvalitě nebo zhotovení nesprávně nebo smontovaným montáže, když v jsou průběhu nové (před zákonné použitím). nový kvalitu a projevila bezplatně se teprve opraven potom, nebo co vyměněn. byl výrobek Pokud používán, věříte, potom že vada se v obraťte materiálu, na dovozce zhotovení rcm nebo Pelikán montáži (tel. nebyla zjevná, 133). záruční Pevně když lhůty, byl věříme model bude Omezení a dobré záruky jméno výrobků, které prodáváme a učiníme maximum pro to, abyste byli s nimi spokojeni. v Tato vlhkosti, pohrom, za spotřební záruka neschválenými poškozením (svíčky, nepokrývá oleje, účinkem změnami poškození atd.) chemikálií, Dovozce nebo způsobené úpravami, nehradí nesprávnou nesprávným náklady použitím nebo na nesprávného dopraveni nebo nedbalou hrubým vadných údržbou, paliva. zacházením, dílů Záruka zanedbáváním od uživatele. nepokrývá nedbalosti, údržby, části havárií, motoru, v důsledku vodou které nehod nebo jsou považovány nadměrnou a živelních Prodejna, může Úloha modelářské ve které jste prodejny prodejny, pomoci ve které s identifikací byl model motor možné zakoupen, zakoupili, vady obraťte a je při prvním komunikaci se přímo místem, na s dovozcem. dovozce. kde je třeba Pouze uplatňovat v případě, nárok že není na záruční z nějakého opravu důvodu nebo možné reklamaci. využít Prodejce služeb Dovozce nebo Omezení odpovědnosti jeho V žádném výrobků. následné neposkytuje případě Tím škody, momentem, nemůže - které ani odpovědnost nelze vyvstanou kdy předpokládat začne z dovozce montáže výrobek poskytování a používat nebo výrobce používání nebo přesáhnout - další provozovat, jeho záruky. skutečnou výrobků, Dovozce uživatel příslušenství prodejní přejímá není cenu zodpovědný veškerou nebo zaplacenou chemikálií z za toho jakékoliv za vyplývající výrobek. potřebných zvláštní, odpovědnost. k používání náhodné Záruční a a mimozáruční servis servis OPTAX Ing. Petr Tax Pod vinohradem je prováděn autorizovaným 00 Praha 4 servisem: Jak Nejprve zasílat ujte výrobky pro nebo záruční volejte nebo dovozci mimozáruční nebo servisu. může nebyl vše správné vyřešit snadno používán a rychle! nebo vyžaduje pouze jednoduché Často se stává, nastavení. že se Jeden výrobek může nebo jevit telefonát jako vadný našim nebo zkušeným nefunkční servismanům jenom proto,

10 Pokud kopii telefonní zpáteční dokladu posíláte adresu číslo, o na zakoupení výrobek kterém budete do s vyznačeným servisu, k zastižení nezapomeňte datem během pracovního přiložit: - co ovou nejpodrobnější adresu popis závady dne Níže Příprava uvedené výrobku zásady k odeslání vám do pomohou servisu výrobků. Před Neposílejte odesláním palivo, motor baterie, vyčistěte, akumulátory, abyste ušetřit se nabíječe, vyhnuli na poštovném placení žhavící a příplatku koncovky pomohou za a našim čištění. žhavící servismanům zařízeni, návody při provádění k obsluze oprav nebo a další zpětném příslušenství, odesílání které poštovném během Při odesílání používáte dopravy a zabráníte do do při servisu provozu nebezpečí výrobek nebo vašeho opravy. pojistěte ztráty motoru při na (ledaže dopravě. cenu odpovídající by Dovozce si zaslání nově ani některé servis zakoupenému není z těchto zodpovědný výrobku. věcí vyžádal Dovozce za ztrátu servisní ani nevyžádaného servis pracovník). v žádném Ušetříte případě na není Výrobek zodpovědný zabalte za důkladně ztrátu výrobku a bezpečně při přepravě do tvrdé do servisu. se krabici Pokud tomu může nelze je to přinést možné, vyhnout, jen vyhněte umístěte další dodatečné se výplň použití nebo poškození. nařezaného motor do kartónové uzavřeného papíru ze krabice skartovačky plastového odpovídajících sáčku(ů) nebo výplně rozměrů. z drobných Volně kousků se přesýpající pěnového model plastu. ve Pokud velké mohl problému. obrátit telefonní veškerou s doplňujícími číslo, dokumentaci na otázkami kterém potřebnou ohledně budete k pro opravy. zastižení opravu během motoru pracovního spolu s dne nepodrobnějším a ovou a adresu, nejvýstižnějším aby se na popisem vás servisní závady technik nebo - boxy. Přiložte lístek s vaší adresou. Je rcm překvapující, Pelikán Doubravice jak často se 110 na 533 takovou 53 Pardubice samozřejmost zapomíná. Pozor, nemůžeme doručovat na P.O. Tel: Fax: Tento manuál jsem oskenoval z tištěného návodu Jinak přiloženého rozpoznávání překlepů všechna v textu k motoru znaků data Nechtělo v došlo tabulkách FS 61 se ASP. spoustě mi jsou to Při opravovat správná softwarovém chyb a

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více