í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte"

Transkript

1 Návod kroužku) V První žádném a velmi protáčet případě důležitý přes se bod nepokoušejte pro dvoutaktní dvoutaktní motory ABC motory (bez ABC pístního (s hliníkovým kroužku): pístem a tvrdé chromovanou vložkou, bez pístního k obsluze horní motorů A.S.P. ZÁSADY poškodíte píst BEZPEČNÉHO i vložku. PROVOZU í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte Vždy Při Pamatujte! Důkladně uvedené provozováni pracujte bezpečnostní předem s rozmyslem modelářských pročtěte pokyny. návod a buďte motorů Vy a si zásady jen jisti, užívejte Vy že sám bezpečného dobře vždy jste víte, zdravý plně co provozu zodpovědný děláte. selský - rozum". a především za bezpečný Respektujte se jimi provoz řiďte. sílu vašeho a výkon motoru a vždy dodržujte dále Motor, se majetku. budete který při Nedovolte přísné nesprávném jste právě řídit aby návodem zakoupili, se zacházeni potěšení a vám bezpečnostními schopen vaše poskytne i vašich způsobit spolehlivý kolegů pokyny. vážná proměnilo chod Pamatujte, zranění a dobrý v vás bolest že výkon nebo motor nebo a jiných není bude dokonce hračka, osob, zdrojem v popřípadě ale tragedii. modelářského krásný Jen nezanedbatelné výrobek vy sám potěšení jemné jste zodpovědný a mechaniky. škody radosti, na pokud VŽDY bezpečný 1. Nedovolujte MĚJTE provoz přibližovat NA vašeho PAMĚTI: motoru. se především Vždy jednejte malým s rozumem dětem a a jiným opatrně. přihlížejícím, kteří by mohli být zraněni v důsledku provozování za 2. motor konstruktérem vašeho Motor motoru vždy upevňujte Bezpečná do vzdálenost pevného a je spolehlivého aspoň 5-6 metrů. lože s Nikdo použitím se nesmi ocelových zdržovat šroubů v rovině se samojistnými točící se vrtule! 3. Používejte přímo do vrtuli výrobcem svěráku. správného modelu Pro upevnění průměru nebo odborným a motoru stoupání. do prodavačem. modelu Řiďte se používejte pokyny Ujistěte v kvalitní, návodu se, že všechny k správně obsluze, šrouby dimenzovaná na plánu jsou správně modelu motorová maticemi. dotažené. nebo lože, si Nikdy nechejte doporučovaná neupinejte odborným řiďte 4. pokyny prodavačem. výrobce vrtulí. Mějte na paměti, že plastové vrtule zvláště větších průměrů mohou vyžadovat zvláštní zacházení - vždy poradit zepředu Vrtuli upevněte se otáčí proti ve správné směru hodinových orientaci (při ručiček). pohledu Matici z kabiny" vrtule modelu vždy s je odpovídající vrtule v tažném podložkou uspořádání pečlivě vždy a pevné pravotočivá, dotahujte při správným pohledu se kličem speciální 5. Dbejte, a dotaženi bezpečnostní aby se obličej v provozu samojisticí a ostatní pravidelně části matice vašeho kontrolujte. vrtule. těla Používejte při Čtyřdobé startování jen motory nepoškozené motoru a nenacházely dvoudobé a dobře motory v vyvážené dosahu větších vrtule. kubatur Nenaklánějte by vždy se měly přes používat 6. speciá4nf--chránič nastavováni Chraňte prsty karburátoru před prstu, pokousáním" který za chodu lze zakoupit motoru. vrtulí, jak v modelářských je to jen možné. prodejnách. Pro ručním Použití startování tmekíricktho používejte startéru pevnou je velmi koženou bezpečný rukavici způsob nebo vrtuli pn spouštění Motor motoru. zastavujte ~77T?arburátor jen úplným uzavřením nastavujte karburátoru výhradné z popřípadě prostoru za přerušením motorem a dodávky točící se vrtulí. Vrtuli nepokoušejte Vyřaďte se nikdy neprodlené zastavit nepokoušejte točící všechny se opravovat vrtuli vrtule prsty, s nebo prasklinami, rukou upravovat. nebo lomy, jinou Běžné část! škrábaná vibrace těla. nebo Nikdy spojené jakýmikoliv nevhazujte s chodem paliva známkami nic do motoru zaškrcením točící únavy mohou se vrtule materiálu přívodní způsobit ve snaze hadičky. nebo povolení ji zastavit. poškození. Nikdy matice se vrtule 10. těla 11. Zvláštní Za svého - žádných pravidelné i ostatních opatrnosti okolností a často osob. dbejte, nelátejte proto pokud dotažení s upoutaným sami kontrolujte. přenášíte modelem model pod s běžícím nebo v motorem. blízkosti vedení Nespouštějte vysokého oči napětí. z točící se vrtule a držte ji pěkné od A. Doporučujeme: Používejte ochranné brýle nebo štít při startování nebo chodu motoru.

2 C. B. předměty D. Neprovozujte Do Ujistěte blízkosti (tužky, se, že vrtule motor šroubováky, žhavící se v místech nesmějí koncovka měřidla), pokrytých dostat a její které volné přívodní štěrkem by části mohly kabely oblečení nebo vypadnout jsou pískem. (rukávy bezpečně Proud do košile, točící mimo vzduchu se kravaty, dosah vrtule. od vrtule šátky vrtule. by atd.).-nenechávejte je mohl zvířit a vrhnout v kapsách je do košile obličeje drobné a očí. E. F. které Palivo Pokud by mohly pro používáte motory způsobit jakýkoliv ukládejte jeho vznícení. kužel, na bezpečném ujistěte Pamatujte, se, místě. že se že Palivo nikde palivo nedotýká se je vysoce nesmí listů nacházet hořlavé, vrtule. musí v V blízkosti opačném se s ním zdrojů případě zacházet tepla, hrozí jiskření s krajní její poškození. nebo opatrností. jiných Při předmětů, UPOZORNĚNÍ: palivem nebo motorem nikdy nekuřte a nedovolte nikomu kouřit poblíž motoru nebo nádob s palivem. práci s Modelářské Nikdy motor motory nespouštějte za chodu v vyvíjejí uzavřených značné prostorách množství tepla. (garáže, Nedotýkejte sklepy aid.). se žádných Výfukové částí plyny motoru, modelářských dokud bezpečné motorů, nevychladly. 3. dospělých" větraném Pamatujte: prostředí. automobilových Provozování jakéhokoliv motorů, obsahují modelu vyžaduje smrtelně zkušenosti jedovatý oxid a stálou uhelnatý. pozornost Provozujte věnovanou proto bezpečnostním motor jen v bezpečném, zásadám. stejné Modely dobře jako Vždy letadel, Před Pokud prvním si začínáte, počínejte lodí nebo pokusem požádejte s aut rozmyslem!! disponují o spuštění o pomoc spoustou motoru a radu energie, pečlivě zkušeného pročtěte která modeláře! je schopna návod a bezpečnostní způsobit vážná zásady) zranění osob nebo značné škody na majetku. Ve hlavy Panel) PRO spalovacích ZAČÁTEČNÍKY motorech ÚVODEM jasným válce. k oranžovým tomu Pro určený zahájeni světlem, připojenou se celého žhavicí což na procesu uvidíte, svíčkou žhavící je pokud dochází vlákno třeba se mít svíčky. ke podíváte žhavící vznicení Žhavící baterii do pohonné prostoru zdroj (akumulátor) musí směsi válce být ve při schopen s válci napětím odmontovaném motoru dávat V pomoci takový tlumiči, nebo svíčky proud, jiný nebo umístěné aby zdroj svíčka pokud (tzv. ve žhnula Power svíčku středu umístěnou Vznícení pohonné ve žhavící směsi koncovce je způsobeno důkladně společně zacloníte vysokou rukou proti teplotou světlu. PALIVO Jakmile motor naskočí, je schopen bez dalšího dodatečného žhaveni vlákna fungovat, a katalytickým dokud má dostatek působemm paliva platinového (a vzduchu). vlákna na palivo. Motory Dvoudobé 15%. volnoběhu Přídavek A.S.P motory je nitromethanu možno větších provozovat kubatur není (nad nezbytný 7,5 standardní ccm) (dokonce je palivo obvykle ani pro vhodnější u modelářské čtyřdobých provozovat motorů), motory po se ale záběhu živící v každém svíčkou s palivem případe s obsahem s obsahem zvýší 20% výkon, oleje ricínového sníženým spolehlivost oleje tvořeným srněsi i přechody syntetického do vyšších ricínového otáček. oleje Pro (např. čtyřtaktní rcm Pelikán motory Power (a dvoutakty Synth Mix větších 9/2 pro kubatur) čtyřtakty) je vhodné a malým používat přídavkem palivo nitromethanu. s mazivem na ŽHAVÍCÍ Nikdy ricínovým nepoužívejte olejem. SVÍČKA palivo, které obsahuje pouze syntetický olej. Pro spolehlivé mazání a chlazení motory A.S.P. vyžadují palivo s Volba univerzální se Novarossi následujícími žhavící svíčku svíčky doporučeními: GP-1, závisí která na typu velmi Dvoudobé motoru dobře motory vyhovuje (dvoudobý/čtyřdobý), do v 3,5 dvou- cm3 i vyžadují čtyřtaktnich kubatuře teplou motorech. motoru nebo a střední použitém Pokud svíčku se palivu. rozhodnete (Glowmaster A.S.P. vyzkoušet pro S1/S2, svoje i motory jiné O.S. svíčky, MAX dodává nad 1Oom3 C5, běhají Malina dobře M1/M2), na super kubatury studené 3,5-10cm3 svíčky nebo potom svíčky studenou s můstkem (Glowmaster (Glowmaster S3, O.S. S4, MAX Novarossi No.8, N7RC, Novarossi Malina C6, M4). Malina Čtyřtakty M3), motory A3, řiďte vyžadují čtyřtakty postupem speciální mohou času můžete fungovat dlouhé vyzkoušet velmi svíčky dobře (O.S. další i MAX ve pro dvoudobých dosažení F, Malina optimálního F), motorech dobře fungují kubatur výkonu i se nad a svíčkami spolehlivého 15cm3. s V můstkem praxi chodu. začněte (Novarossi se základním N7RC) Dlouhé doporučeným svíčky typem, pro

3 Motory pouze PŘÍPRAVA A.S.P. MOTORU nevyžadují K žádnou PROVOZU malé ÚVRATI. množství propláchnout Petrolej petroleje vylijte, petrolejem, 2-3 vpravte opakujte. abyste do zvláštní spalovací Poté je tak proceduru můžete zbavili komory našroubovat případných náročnou otvorem na pro svíčku zbytků speciální svíčku a konzervačních opět a přípravky. pootáčejte s malým Doporučujeme prostředků. množstvím klikovou hřídeli petroleje Proplachováni před - POZOR prvním motor dvoutaktnich opatrné - startem POUZE protočit motory V DOLNÍ motorů: nesmí přes Proplachováni horní protáčet úvraf. čtyřtaktnich přes Nakonec horní úvrať svíčku motorů: bez opět proplachujeme našroubované vyšroubujte svíčky! opět a petrolej petrolejem, vylijte. který Ještě vpravíme jednou opakujeme otvorem pro - dvoutakt svícku a ABC male se množství také do i Ačkoliv odkapávacího SPOUŠTĚNÍ zabíhání hrdla MOTORU ve (niple) stojanu na ( na klikové stole") skříni. není Motor u motorů opatrně A.S.P. protočte, nezbytné, petrolej přesto vylijte takovýto a 2-3x opakujte. seznámení výřezem aspoň tvaru se způsobem U odpovídajícímu spouštěni šířkou a ovládání šířce klikové motoru. skříně Motor motoru měl mezi být upevněn upevňovacími k důkladnému patkami krátký zkušební Pro loži uchycení z tvrdého záběh použijte dřeva může nebo být ocelové užitečný překližky šrouby pro možno 25 protáhnout mm dlouhé otvory s podložkami v patkách motoru. a samojistnými Lože je třeba maticemi. pracovnímu Závit šroubu stolu odpovídá upevnit tak vždy pevně, maximálnímu jak je to průměru možné, Vždy šroubu, ponechejte který je s Nádrž dostatek aby větraná, se do jinak volného vrtule hrozí nemohly místa otrava pro oxidem dostat vrtuli. drobné uhelnatým Zajistěte předměty si z dobrý výfukových následkem přistup plynů. k obslužným vibrací nebo prvkům zvířené na proudem motoru (jehly, vzduchu svíčka od vrtule. atd.). Uklidte Dílna musí okolo být motoru, žhaveni obsahující doporučené palivo je třeba upevnit tak, aby vývod paliva byl ve stejné výši jako hlavní jehla karburátoru. dobře akumulátor nadbytečnou použijte s délku aspoň Power prostě 3 metry Panel ovinete dlouhým s 12V okolo olověným přívodním akumulátoru akumulátorem, kabelem a zajistíte (obstará kouskem V potřebný lepící akumulátor úbytek pásky. napětí Upevněte s kapacitou na vrtuli správnou min. tak, 1700mAn že provozní píst motoru nebo hodnotu), 2V přichází olověný jehož Pro horní otáčky několikerým úvrati od plné v protočením poloze uzavřené na dvou vrtule polohy. hodinách" proti RC směru soupravou Průměr hodinových a stoupání nastavte ručiček, vrtule páku volíme plynu přičemž do dle prstem polohy přiložené uzavíráte 1/3 tabulky. otevřeno. sací Nastavte Nasajte hrdlo hlavní karburátoru, pohonnou jehlu 1-1/2 směs (můžete (jeden do motoru rovněž a půl) do vstříknout začátečníka, nic několika takového vteřin. několik který nevyžaduje. Jen kapek si krátce ještě paliva dostatečně Pokud - pozor injekčni na motor neosvojit přeplavení.) stříkačkou vestavěn správný nad Pokud v píst, modelu,.švih" používáte pokud vrtulí stejného máte elektrický úvodním odmontovaný efektu startér, spouštěni dosáhnete sací tlumič motoru. hrdlo obrácením nebo neucpávejte svíčku Jakmile modelu - je - motor může jinak na by řádně být hlavu" došlo užitečné zaběhnut, po k nasáti dobu pro nadměrného je protočení naplno malé vrtule motory množství by nyní do paliva. mělo cca 2.5 Protočte způsobit cm3 zpravidla jednou naskočení vrtuli vhodnější motoru, pro odstranění byť žhavící i třeba případného kolíček, jen na pro krátkou přebytku větší dobu. motory paliva Nastavení pak a připojte žhavící hlavní žhaveni, trubka), jehly (jako (1) Několik - žhavicí pomalu energických koncovka se 15 motor plyn, zastaví, potom zavřete zvolna ještě zavírejte trochu jehlu, dokud (cca 30 se stupňů) zvuk motoru a motor nezačíná znovu nastartujte. měnit (z vysokého Nastavení tónu hlavní na nižší). jehly Odpojte (2)- Zavřete žhaveni. jehlu otevřete motoru Pokud Pokud stupňů motor přivíráním a chvilku vůbec jehly nenaskakuje, vyčkejte nemění. na změnu zkontrolujte, otáček. zda Poté svíčka co otáčky žhaví. Pokud stoupnou, motor postup naskočí, opakujte běží několik (vždy s vteřin malou a prodlevou), potom zhasne, až se otevřete otáčky o 10- hlavni předem pořádku jehlu nasáli, a motor o 1/2 musíte má otáčky, palivo, vidět, znovu musi že sloupec se nasajte rozeběhnout, paliva palivo je a i přívodní když startujte jen hadičkou na znovu. chvíli. Bezprostředně nasáván do motoru. po spuštění, Pamatujte, kdy motor že pokud běží je na svíčka palivo, a žhaveni které jste v NASTAVENÍ Všechny RC motory KARBURÁTORU 2-volnoběžná velmi 1-hlavní nízkými jehla jehla (nastavuje volnoběžnými (nastavuje A.S.P. maximální jsou otáčkami bohatost vybaveny otáčky v směsi kombinaci motoru) dvojjehlovým při volnoběžných s velmi karburátorem dobrými otáčkách přechody vyznačujícími motoru) do vysokých se snadným otáček. Nastavovací nastavováním, prvky vysokou karburátoru spolehlivostí, 3- stavěči šroub šoupátka (nastavuje krajní polohu šoupátka karburátoru) Hlavní jehla

4 Po poměr automaticky. Určuje nastavení směsi dodávku Volnoběžná palivo/vzduch. zajišťujícím paliva při maximální nízkých jehla Správná a volnoběžných otáčky směs pří při nižších naplno otáčkách otáčkách otevřeném pro zajištěni je plynu pak nastavována určuje spolehlivého základní továrně Volnoběh motoru trimem. přednastavena. se řídí Nastavení trimem Motor proveďte spouštějte plynu následovně: na s vysílači, tímto s nastavením trimem což umožňuje plynu a měňte v dolní plné jej ovládání pouze nastavte v otáček případě chodu výchylky nutnosti. volnoběhu při ubírání serva Nastavení po tak, a maximální přidávání aby sen/a přípust plynu. otáčky plynu karburátoru Poloha a zhášení jehly byla je v plné seřizování základní tloušťku otevřená modelářského nastavení karburátoru při poloze volnoběžné je špendlíku. ovladače dobré jehly mít plný Na po můžete prwod ruce plyn krátký a paliva použit naopak kousek do následující zavřena čisté v postup. palivové dolní nasaďte poloze. Uzavřete hadičky, kousek Volnoběh šoupátko kterým cist" se palivové budeme karburátoru potom hadičky do nastaví karburátoru tak, a potřebným že hlavní průměr ústy jehlu posunutím foukat otvoru otevřete vzduch. nepřesáhne o trimu. 1-1/2 Pro Pro otáčky volnoběžnou ještě rychlou o od 1/2 plně otáčky. jehlu zavřené do Nastaveni polohy, polohy. kdy dále Nyní vzduch kontrolujeme uzavřete začne šoupátko právě tak, že unikat. karburátoru za stálého Správnou foukání úplně provozní a otvíráme zatímco^budete polohu šoupátko volnoběžné s citem karburátoru; foukat jehly potom ústy měli do získáte bychom hadičky, jejím zaznamenat nastavte nastavení změnu v proudění vzduchu, jakmile se karburátor otevře asi 15 stupňů od volnoběžné polohy. Nepoužívejte volnoběžnou pootevřením zopakujte nastavení příliš bohaté volnoběžné směsi ve snaze jehly. snížit volnoběžná otáčky. Místo toho uzavřete šoupátko ještě o něco více a jehlu k Všechny působením ZABÍHÁNÍ nejkvalitnějších 1. spalovací vysokých materiálů, motory teplot je vyžaduji postup a tlaků zabíhání při usadily". prvních velmi Vzhledem několika jednoduchý. spuštěních k tomu, že zvláštní motory ASP péči. Zábéh jsou vyrobeny umožní pohyblivým nejmodernějšími částem technologiemi motoru, aby a se minuty Namontujte na minimální vrtuli otáčky, určenou při pro nichž váš se model. udrží v Otevřete chodu s bohatou hlavní jehlu směsí. o 1-1/2 otáčky a nastartujte řnotor. Nechejte jej běžet dvě nebo tři z polohy. 3. Znovu Podle Zavřete Tento schématu nastartujte, hlavní postup jehlu Nastavení hlavní opakujte tak, jehlu až volnoběhu do motor otevřete spotřebování nabere nastavte asi o otáčky; 1/2 obsahu spolehlivý 1 nechejte otáčku nádrže. volnoběh. a běžet nechejte 10 vteřin vyběhat a na tři nebo dalších čtyři deset nádrže. vteřin opět otevřete jehlu do původní 5. motor výkony Během spolehlivě a dlouhodobě následujících běžet spolehlivým letů v optimálním (nebo chodem. spuštěni nastavení. motoru) Nesnažte postupně se přivírejte zabíhání hlavní uspěchat jehlu - do za optimální tu trochu polohy. péče se Po vám šesti motor až deseti odvděčí letech dobrými by měl

5 příď Nastavení Nastartujte zvedejte volnoběžné motor výše popsaným jehly za chodu postupem, motoru 1 modelu vzhůru. zvýší otáčky, je třeba přivřít volnoběžnou pomalu zavírejte jehlu a plyn, postup nastavte opakovat, volnoběh. dokud se Drž*e otáčky model při zvednutí ve vodorovné modelu poloze nemění. a pomalu Pozn.: bude 2. Pokud nastaveni motor běží hlavní nepravidelně a volnoběžné nebo zhasne, jehly se volnoběžnou vždy poněkud jehlu poněkud ovlivňuje. otevřete. Pokud Postup provedete opět větši opakujte, změnu až je v vše nastaveni v pořádku. Nastaveni pravděpodobně ventilové vůle třeba u dolaďovat čtyřdobých i druhou. motorů jedné jehly, Ventilová pravidelně nastavování vůle kontrolovat vůle je je přednastavena uveden - např. v příloze. pokud u výrobce pravidelně a nevyžaduje létáte každý další víkend, dolaďování měli byste uživatelem. seřízení kontrolovat V běžném zhruba provozu každé je 3-4 vhodné měsíce. vůli Postup ventilů Chod Správná Možné motoru problémy technika ovlivňují startování. a jejich zásadně odstraňování čtyři následující faktory: 1. Dobrá komprese, 2 Správné žhaveni, 3. Správné nastavení palivové směsi, 4.

6 Pokud dle Příznaky Motor četnosti motor nechytá výskytu nechytá **" nebo nebo neběží *". Faktory 1*" pravidelně, či Příčiny Nedostatečné zhasíná, řiďte protočení se následující vrtule tabulkou. Nejobvyklejší Způsob odstranění příčiny jsou startéru závady označeny ***", ostatní 2" 2* 2" Vybitá Spálené žhavící vlákno baterie svíčky Dobijte Vyměňte akumulátor 3" Závada koncovce Motor je na přeplaven vodičích nasátím nebo žhavící velkého příliš Zkontrolujte vysoké svíčku. vodiče Zkontrolujte, a činnost žhaveni zda není s jinou žhavící svíčkou napěti množství paliva Uzavřete obraťte přebytečné předem hlavou nasávat úplně palivo. vzhůru jehlu palivo Při Karburátoru, dalším a protáčením startování vyšroubujte vrtule není odstraňte třeba svíčku, Motor chytá, ale neběží 3* 2" 3** Nedostatečné Spatné Přeplavení žhaveni (mírnější) nasáni paliva Procvičte Žhavící Opakovaně napětí si nasávání je příliš dle malé obrázku nebo 8 po protáčejte vrtulí. Pokud velké. motor Zkontrolujte odstát. motor 20 pokusech, stále Připojte neběží, znovu odpojte odstraňte žhaveni žhaveni nasáté a nahazujte. a nechejte palivo nechytne Pokud výše chvíli ani dvakrát a potom jednou už ne nebo r 2" 3" Nedostatečná Nedostatečné kapacita nasáni protočeni paliva žhavící vr*'jle baterie popsaným Větší Dobijte Procvičte švih akumulátor si ruky způsobem nasávání nebo dobijte dle obrázku akumulátor 8 startéru ztrácí Motor se zvyšují, otáčky, naskočí, až popř. zhasne běží, zhasíná ale otáčky 3*" Příliš Do motoru bohatá nejde směs palivo Zavřete minutách Zkontrolujte potrubí. hlavní startujte jehlu znovu. o půl Nasávání otáčky a po paliva několika karburátoru Zkontrolujte, naplnění zda nádrže. není Zkontrolujte zanesena tryska palivové není třeba Čistota Motor žhavící zhasne karburátoru baterie po odpojení 3" 2* Směs Spatná je kombinace příliš bohatá svíčky a paliva Poněkud Změňte palivo uzavřete nebo hlavní svíčku jehlu před Správné Proto: Nenechávejte fungování motor karburátoru běžet v prašném přímo prostředí. závisí na čistotě Při chodu nasávané zemi směsi. jej vhodným Nečistoty způsobem v palivu chraňte mohou před způsobit vířeným zanášení prachem. trysky Palivovou karburátoru. palivové instalací pumpy. promyjte Nenechávejte methanolem zásobní Mezi láhev motor s palivem nádrž zbytečně zařaďte palivový otevřenou. filtr. Pravidelně Použijte sací filtry filtr a v trysku zásobní kontrolujte láhvi s palivem a podle nebo potřeby na čistěte vstupu nádrž Pro ÚDRŽBA zajištění MOTORU Na Připojte konci maximální žhaveni letového a dne životnosti, zkuste vždy vyprázdněte spolehlivosti znovu nastartovat, nádrž. a výkonu motoru abyste dodržujte spálili všechno následující nasáté zásady 3. paliva protočte Nakonec odstraňte do motoru protáčením vstříkněte motoru čisté startérem palivo. Protočte 4-5 vteřin, motor dokud několikrát je motor rukou, ještě horký. abyste palivo. se přesvědčili, Opakujte, dokud že se volné motor otáčí chytá. a Zbytky propláchnutí paliva, které 4-5 by palivem vteřin se jinak startérem bez usazovaly nitromethanu pro v zajištění motoru. velmi promazání užitečným všech zvykem třecích eliminujícím ploch. Pokud korosivní létáte účinky na palivo zbytků s nitromethanem, nedokonale spáleného je potom toto

7 4. Dodatek: motoru Tento Nastavení postup mimo provoz omezí ventilové je nebezpečí vhodné vůle motor čtyřdobých obtíží ošetřit při startování několika motorů způsobených ASP kapkami After vnitřní Run oleje korozi - např. po delší zn. Daytona. době skladování. Před delším uložením Vůle motoru ventilů může je dojít nastavována k poklesu při výkonu kompletaci (stejně- tak motoru po demontáži v továrně nebo a v běžném opravě j motoru provozu po není havárii třeba modelu) ji nastavovat. a nastaveni Přesto vůle po je delším nezbytné. provozu Pozor: tento (kalibry) účel Ventilová 0,04 můžete a 0,10 vůle použít mm se a odpovídající sadu nastavuje O.S. MAX jen nářadí na No. studeném (imbusovou motoru. kličku obsahující 2 mm, dvě plochý měrky klíč a č. dva 5, malý klíče plochý nebo šroubovák). zakoupit v odborné prodejně měrky Pro 2. hodinových Demontujte Protočte motor kryt za vahadel vrtuli ventilů dvakrát proti povolení směru dvou hodinových imbusových ručiček šroubů nikoliv. Správné ručiček, vůle jsou až v ucítíte rozmezí kompresi, 0,04 mm potom a 0,10 pootočte mm mezi ještě vahadlem o 1/4 otáčky. a a pokochejte ventilem. Oba ventily 0,04 se by pohybem mm měly měrku být ventilů. právě (tenčí) zavřeny Dále lze zasunout, otáčejte a píst v vrtuli tlustší horní proti úvrati. (0,10 směru 4. pootočte Pokud stavěcím je mezera šroubem užší než pro 0,04 zvětšeni mm nebo vůle širší asi o než půl 0,10 otáčky mm, proti opatrné směru povolte hodinových zajíšťovacf ručiček. matici Vložte na 0,04 rameni mm vahadla měrku mezi 5 mm vahadlo klíčem, mm) 6. ventil 5. Nakonec Zajišťovací a stavěči přišroubujte matici opět (po kryt směru dotáhněte. ventilů hodinových zpět. Vyjměte ručiček) měrku, jemné protočte zašroubujte, několikrát až motor narazíte a ventilovou na merku. vůli opět zkontrolujte a

8 Typ Dvoutaktní Přehled motoru základních Objem (cm) parametrů Tvýkon (kw) motorů Pň ot/min A.S.P. 061 motory Vrtání (mm) Zdvih (mm) Provozní (ot./min) otáčky Hmot Dopor. vrtule Vrtule akrobata pro Vrtule Pipera" pro Nádrž 09A A 1,0 0, ,3010, x3" (ml) 12A 1,5 0,35 12,5012,00 7x3" A 2,0 0,45 13, x4" A 2,5 0, ,5013, x4-5" S32A 4,0 " 0, ,4017, x5" 9x5-6" 10x4-5" S40A 5,3 0,86 19,5017, x5" 9x6-7" 11x4-5" S46A 6,5 1, , x6" 10.5x6" 11x5-6" S52A 7,5 1,34 22,0019, x5" 11x6" S61A 8,5 1,47 22,4021, x5" 11x7-8" 12x5-6" A 10 1, , x8-9" 13x5" S91A 12 1, ,8022, x6" 12x9-10" 14x6" 15x4" AR 15 2, ,7024, x6" 13x10" 16x8" 17x6" AR 20 l 2, ,7027, x8" Ctyřtaktní 30 4, ,0031, x12" nad FS-30AR motory 5,0 0,40 19,7016, x6" 10.5x6" 11x5" FS-52AR FS-61AR FS-65AR 8,3 10 0,71 0, ,00 20, x7" 10x9" 11x8" 11x7" 12x6" 12.5x6" FS-70AR 0, , FS-80AR 11,51,10 28,8022, x6" 11x9" 12x7" 13x6" FS-91AR 13 1, ,5023, x8" 12x7-8" 14x6" 15x4" FS-120AR 15 1,30 27,7024, x8" 12x10-11" 15x6" 16x6" FS-180AR 20 1,60 30,4027, x8" 13x11" 14x10" 16x6-8" 17x6" FT-160AR ,0029, x10-12" 18x6-8" FS-400AR 2x12,8 5x12,82,20 5, x8" 18x8" 18x6" 20x6-8" nad l Typ se již nevyrábí Všechny uváděné hmotnosti jsou hmotnosti motoru se standardním tlumičem, s nímž jsou mi'ory dodávány (mimo 500 FT-160AR a FT-400AR).

9 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁVADY? Vzhledem ZÁRUČNÍ Průvodce k zásadami PODMÍNKY tomu, pro tento záruční motor vyžadující a pozáruční pravidelnou opravy vyšší předpokládána motoru výkonnosti jakákoliv a zátěže záruka pro model, vztahující než které k jsou tomu, vystaveny jak údržbu dlouho hračky a trvá, ošetřování, v běžném než je je třeba smyslu určen jednotlivé tohoto pro provozování slova, díly vyměnit nemůžeme modeláři v důsledku převzít za podmínek a opotřebení. ani nemůže mnohem namontovaná se opotřebovávají v okamžiku, a kde vyžadují je motor po nový čase - výměnu. před prvním Pokud startem se kterákoliv - bude tato část část motoru opravena jeví jako nebo poškozená, vyměněna vadná bezplatně. nebo Motory nesprávně jsou Díly být zárukou Pokud dovozcem chráněny některý pouze díl shledán proti výrobním vadným, vadám nesprávně v materiálu, vyrobeným kvalitě nebo zhotovení nesprávně nebo smontovaným montáže, když v jsou průběhu nové (před zákonné použitím). nový kvalitu a projevila bezplatně se teprve opraven potom, nebo co vyměněn. byl výrobek Pokud používán, věříte, potom že vada se v obraťte materiálu, na dovozce zhotovení rcm nebo Pelikán montáži (tel. nebyla zjevná, 133). záruční Pevně když lhůty, byl věříme model bude Omezení a dobré záruky jméno výrobků, které prodáváme a učiníme maximum pro to, abyste byli s nimi spokojeni. v Tato vlhkosti, pohrom, za spotřební záruka neschválenými poškozením (svíčky, nepokrývá oleje, účinkem změnami poškození atd.) chemikálií, Dovozce nebo způsobené úpravami, nehradí nesprávnou nesprávným náklady použitím nebo na nesprávného dopraveni nebo nedbalou hrubým vadných údržbou, paliva. zacházením, dílů Záruka zanedbáváním od uživatele. nepokrývá nedbalosti, údržby, části havárií, motoru, v důsledku vodou které nehod nebo jsou považovány nadměrnou a živelních Prodejna, může Úloha modelářské ve které jste prodejny prodejny, pomoci ve které s identifikací byl model motor možné zakoupen, zakoupili, vady obraťte a je při prvním komunikaci se přímo místem, na s dovozcem. dovozce. kde je třeba Pouze uplatňovat v případě, nárok že není na záruční z nějakého opravu důvodu nebo možné reklamaci. využít Prodejce služeb Dovozce nebo Omezení odpovědnosti jeho V žádném výrobků. následné neposkytuje případě Tím škody, momentem, nemůže - které ani odpovědnost nelze vyvstanou kdy předpokládat začne z dovozce montáže výrobek poskytování a používat nebo výrobce používání nebo přesáhnout - další provozovat, jeho záruky. skutečnou výrobků, Dovozce uživatel příslušenství prodejní přejímá není cenu zodpovědný veškerou nebo zaplacenou chemikálií z za toho jakékoliv za vyplývající výrobek. potřebných zvláštní, odpovědnost. k používání náhodné Záruční a a mimozáruční servis servis OPTAX Ing. Petr Tax Pod vinohradem je prováděn autorizovaným 00 Praha 4 servisem: Jak Nejprve zasílat ujte výrobky pro nebo záruční volejte nebo dovozci mimozáruční nebo servisu. může nebyl vše správné vyřešit snadno používán a rychle! nebo vyžaduje pouze jednoduché Často se stává, nastavení. že se Jeden výrobek může nebo jevit telefonát jako vadný našim nebo zkušeným nefunkční servismanům jenom proto,

10 Pokud kopii telefonní zpáteční dokladu posíláte adresu číslo, o na zakoupení výrobek kterém budete do s vyznačeným servisu, k zastižení nezapomeňte datem během pracovního přiložit: - co ovou nejpodrobnější adresu popis závady dne Níže Příprava uvedené výrobku zásady k odeslání vám do pomohou servisu výrobků. Před Neposílejte odesláním palivo, motor baterie, vyčistěte, akumulátory, abyste ušetřit se nabíječe, vyhnuli na poštovném placení žhavící a příplatku koncovky pomohou za a našim čištění. žhavící servismanům zařízeni, návody při provádění k obsluze oprav nebo a další zpětném příslušenství, odesílání které poštovném během Při odesílání používáte dopravy a zabráníte do do při servisu provozu nebezpečí výrobek nebo vašeho opravy. pojistěte ztráty motoru při na (ledaže dopravě. cenu odpovídající by Dovozce si zaslání nově ani některé servis zakoupenému není z těchto zodpovědný výrobku. věcí vyžádal Dovozce za ztrátu servisní ani nevyžádaného servis pracovník). v žádném Ušetříte případě na není Výrobek zodpovědný zabalte za důkladně ztrátu výrobku a bezpečně při přepravě do tvrdé do servisu. se krabici Pokud tomu může nelze je to přinést možné, vyhnout, jen vyhněte umístěte další dodatečné se výplň použití nebo poškození. nařezaného motor do kartónové uzavřeného papíru ze krabice skartovačky plastového odpovídajících sáčku(ů) nebo výplně rozměrů. z drobných Volně kousků se přesýpající pěnového model plastu. ve Pokud velké mohl problému. obrátit telefonní veškerou s doplňujícími číslo, dokumentaci na otázkami kterém potřebnou ohledně budete k pro opravy. zastižení opravu během motoru pracovního spolu s dne nepodrobnějším a ovou a adresu, nejvýstižnějším aby se na popisem vás servisní závady technik nebo - boxy. Přiložte lístek s vaší adresou. Je rcm překvapující, Pelikán Doubravice jak často se 110 na 533 takovou 53 Pardubice samozřejmost zapomíná. Pozor, nemůžeme doručovat na P.O. Tel: Fax: Tento manuál jsem oskenoval z tištěného návodu Jinak přiloženého rozpoznávání překlepů všechna v textu k motoru znaků data Nechtělo v došlo tabulkách FS 61 se ASP. spoustě mi jsou to Při opravovat správná softwarovém chyb a

19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80

19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80 1 5 2 4 3 19) Výkon motoru umožňuje provoz velkých modelů. Provoz takovýchto zařízení může způsobit škody, když dojde k chybě obsluhy. K provozování motoru H80 BOMBUS v modelech letadel přistupte teprve,

Více

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3

Návod k použití. MVVS 116-BOXER IRS č: 3010. Verze 1.3 Návod k použití MVVS 116-BOXER IRS č: 3010 Verze 1.3 1 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 116. MVVS 116 je určen pro pohon rádiem

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití benzínových čerpadel CM

Návod k použití benzínových čerpadel CM Návod k použití benzínových čerpadel CM Všeobecné bezpečnostní předpisy POZOR! Následující pokyny nemohou zabránit všem rizikům souvisejících s použitím tohoto zařízení. Je nezbytné je doplnit i o obecné

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA Palivová soustava se skládá z palivové nádrže, palivového kohoutu, palivového čerpadla, dvou karburátorů a dvou oddělených vzduchových filtrů, pro každý karburátor zvlášť.

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití

Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM. Návod k použití Elektrická krbová vložka, krbové ostění a elektrické krby ADAM Obsah: 1) Elektrická krbová vložka 2) Elektrické krby 3) Krbová ostění Návod k použití Užitečné informace před instalací Postupujte podle

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Obj. č. D 322 306 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s karosářskou pilkou pracovat si pozorně přečtěte

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Závěsné bazénové světlo 75W

Závěsné bazénové světlo 75W Aktualizováno 18.12.2014 Závěsné bazénové světlo 75W NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření. Pečivě si jej proto přečtěte před samotnou instalací a před

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Porovnávací pumpy PS 600-G, PS 600-G-O 2 PS 1000-G, PS 1000-G-O 2. Návod k obsluze

Porovnávací pumpy PS 600-G, PS 600-G-O 2 PS 1000-G, PS 1000-G-O 2. Návod k obsluze Porovnávací pumpy PS 600-G, PS 600-G-O 2 PS 1000-G, PS 1000-G-O 2 Návod k obsluze ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Popis částí: Funkční schéma 1 = tlaková

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA

TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA Návod k použití 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit si vakuovou míchačku TWISTER. K docílení dlouhodobé a bezproblémové funkčnosti přístroje dbejte následujících pokynů.

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme el. kolo v rozloženém

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000

Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000 Version 1.2 česky Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15224 Art.-Bez.: HWK2000 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice MODEL UŽIVATELSKÝ MANUÁL MAGNETIC Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly OBSAH BALENÍ

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Návod k použití. MVVS 45 IRS/MG č: 3004M. Verze 1.2. Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce.

Návod k použití. MVVS 45 IRS/MG č: 3004M. Verze 1.2. Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Návod k použití MVVS 45 IRS/MG č: 3004M Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 45. MVVS 45 je určen pro pohon rádiem řízených modelů a

Více

Tester komprese COMBIDUO

Tester komprese COMBIDUO Tester komprese COMBIDUO POKYNY PRO SESTAVENÍ A OBSLUHU Z důvodu neustálého zdokonalování se může váš výrobek mírně odlišovat od výrobku, který je popisován v tomto návodu. TU21-1 - Technické údaje: Použití

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití. MVVS 80 IRS, č: 3007L MVVS 80 IRS SP, č: 3007SP. Verze 1.2

Návod k použití. MVVS 80 IRS, č: 3007L MVVS 80 IRS SP, č: 3007SP. Verze 1.2 Návod k použití MVVS 80 IRS, č: 3007L MVVS 80 IRS SP, č: 3007SP Verze 1.2 Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového motoru MVVS 80 IRS. MVVS 80 je určen

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička

Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/ Praha Tel.: Kompresorová lednička Eberspächer Praha s.r.o. Náchodská 116/208 193 00 Praha Tel.: 220 183 700 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorová lednička NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím ledničky si pečlivě přečtěte tento

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Generátor elektrického proudu Záruka a servis

Generátor elektrického proudu Záruka a servis HERON EGM 25 AVR (8896111) Generátor elektrického proudu Záruka a servis Záruční lhůta STANDARDNÍ ZÁRUKA Dne 01. 01. 2003 vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15. 03. 2002, kterým se mění zákon

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny backpack (RC motorová krosna) NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny Copyright by Opale-Paramodels 2012 v1.0 Cze Page 1 sur 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali

Více

Petrolejová vysokotlaká lampa. Obj. č.: 46 21 09

Petrolejová vysokotlaká lampa. Obj. č.: 46 21 09 NÁVOD K OBSLUZE Petrolejová vysokotlaká lampa Obj. č.: 46 21 09 POZOR! Před uvedením lampy do provozu bezpodmínečně odstraňte transportní ochranné balení skleněného cylindru (plastové a pěnové kroužky,

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší tříkolky

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší tříkolky trik (RC motorová tříkolka M) NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší tříkolky Copyright by Opale-Paramodels 2011 v1.0 Cze Page 1 sur 12 Děkujeme Vám, že jste si

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz Hydraulický zvedák převodovky 500 kg www.elit.cz Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádné prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití CZ VRTULNÍK MINI 3.5 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Hračka obsahuje malé části, nebezpečí

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ODSÁVACÍ ČERPADLO DOP 16

ODSÁVACÍ ČERPADLO DOP 16 Verze: T1 ODSÁVACÍ ČERPADLO DOP 16 Objednací číslo D26051 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ! VÝHRADNÍ DOVOZCE: GÜDE CZECH S.R.O., POČERNICKÁ 120, 360

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush. Obj. č.: 22 01 02

NÁVOD K OBSLUZE. Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush. Obj. č.: 22 01 02 NÁVOD K OBSLUZE Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush Obj. č.: 22 01 02 Ideální souprava stříkacího náčiní pro začátečníky. Tato souprava obsahuje všechny potřebné pomůcky:

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více