NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ŘÍJEN Nový občanský zákoník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ŘÍJEN 2013. Nový občanský zákoník"

Transkript

1 PRO ČLENY ŘÍJEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nový občanský zákoník Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a tím i nová legislativní pravidla. Vzhledem k šíři problematiky jsou připraveny pro členy zdarma dva samostatné semináře: k občanskému zákoníku ve vztahu k podnikání jako takovému a podrobně k dílu 6. Zájezd nového občanského zákoníku (tj. práva a povinnosti CK vůči klientům). Vážené kolegyně a kolegové, Už je to tady! Vrcholí přípravy na novou sezónu a také na nový občanský zákoník. Přichystali jsme pro vás bezplatné semináře, protože od 1. ledna 2014 se ledacos změní a laik si s třemi tisícovkami paragrafů sám neporadí. Využijte tuto mimořádně výhodnou příležitost, která se nebude opakovat. Komerční kurzy a právníci jsou drazí a neznalost by mohla přijít ještě dráž. Váš Viliam Sivek Seminář k podnikání jako takovému se uskuteční 21. listopadu v Ostravě, 25. listopadu v Brně a 26. listopadu v Plzni. Seminář týkající se speciálně zájezdů se uskuteční 14. listopadu návazně na Valné shromáždění ACK ČR. více bod č. 2 Valné shromáždění Valné shromáždění se uskuteční 14. listopadu 2013 v hotelu Kampa. Na Valném shromáždění podá předseda zprávu o činnosti ACK ČR. V uzavřené části jednání bude následovat revizní zpráva za rok 2012, projednání a schválení rozpočtu na rok 2013 a 2014, výše členských příspěvků a smluvní ceny služeb na rok 2014, přijetí odpovídajícího programu činnosti na období 2013/2014 a volby části představenstva. Zároveň bude podána informace o požadavcích nového občanského zákoníku na transformaci občanských sdružení na spolky a v souvislosti s tím bude projednán odpovídající návrh změny stanov s účinností od 1. ledna více bod č. 9 Zářijový Klubový den - Informace Zářijový Klubový den se uskutečnil 25. září v pražské Loretě a klášteře Kapucínů. Kromě informací o připravované revizi PTD oznámili zástupci Lorety nabídku speciální slevy na vstupném pro členy Asociace, platné od 1. ledna 2014 více Zprávy z akcí ACK ČR Lípová 15, Praha 2, tel: ,

2 Zprávy z jednání představenstva ACK ČR Říjnového zasedání představenstva dne 3. října 2013 se zúčastnili: Viliam Sivek, JUDr. Vladimír Dolejš, Mgr. Zdeněk Kříž, Jan Papež, Richard Bílý, PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, Milan Kittner, Miroslav Uherek, Ing. Stanislav Zíma; Michal Veber, Ing. Eva Mráčková, Mgr. Lenka Čechurová a Vladana Slámová. Z jednání vyplynuly tyto závěry a informace: 1. Revize Směrnice 314/90/EHS Evropská komise již od r diskutovala revizi uvedené směrnice (tzv. Package Travel Directive), nový návrh představila 9. července Návrh rozšiřuje působnost směrnice zejména v oblasti internetových prodejů a rezervací z jednoho místa; jako dopravní službu výslovně uvádí rent-a-car a zpřísňuje či precizuje některá ustanovení o náhradách. Celý text je k dispozici na: ACK ČR podala své připomínky Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a prodiskutovala je na jednání 6. září Místopředseda ACK ČR a předseda touroperátorské sekce Mgr. Zdeněk Kříž na něm uvítal, že návrh směrnice sice znamená určité zrovnoprávnění podnikatelů, kteří jakýmkoliv způsobem zajišťují turistické cesty, a ocenil, že se projevuje snaha vyjmout z režimu směrnice služební cesty, ale zároveň upozornil, že formulace by bylo třeba předělat tak, aby skutečně splňovaly účel a navrhl příslušné úpravy textu. ACK ČR je ovšem zásadně proti tomu, aby klient měl právo bezplatně stornovat zájezd před zahájením, pokud v destinaci nebo jejím okolí dojde k událostem vyšší moci. Přenášet obecné riziko vyšší moci z občana na podnikatele není přijatelné, nadto neexistuje orgán, který by pravomocně tyto případy vymezoval a nesl za rozhodnutí odpovědnost. ACK ČR rovněž žádá, aby byla i nadále zachována smluvní volnost v případech, kde je výhodná jak pro podnikatele, tak i pro klienty. Pojem zájezd (zvlášť v rozšířeném pojetí) zahrnuje natolik širokou oblast produktů, že není vhodné stanovovat paušální meze. První jednání o návrhu v Bruselu se uskutečnilo 13. září 2013 a nepřesáhlo rámec obecné rozpravy. Další jednání se uskuteční v polovině října. ACK ČR bude nadále vývoj sledovat a hájit zájmy cestovních kanceláří a agentur. 2. Nové podmínky pro práci cestovních kanceláří od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a tím i nová legislativní pravidla. Ta postihnou veškerou podnikatelskou (i nepodnikatelskou) činnost obecně a zvlášť ještě vztahy mezi pořadateli zájezdů a jejich klienty. Vzhledem k šíři problematiky představenstvo připravuje pro členy zdarma dva samostatné semináře: k občanskému zákoníku ve vztahu k podnikání jako takovému podrobně k dílu 6. Zájezd nového občanského zákoníku (tj. práva a povinnosti CK vůči klientům) Semináře se uskuteční 21. listopadu v Ostravě, 25. listopadu v Brně a 26. listopadu v Plzni. Seminář týkající se speciálně zájezdů se uskuteční 14. listopadu 2013 návazně na Valné shromáždění ACK ČR tak, aby zvl. mimopražští členové mohli spojit obě akce a ušetřili čas i náklady na cestu. 2

3 3. Problémy osobní dopravy V souvislosti s novelou zákona číslo 111/1994 Sb., která vstoupila v platnost od 1. května 2013, došlo ke změně v podmínkách provozování smluvní dopravy vozy do 9 osob tak, že důsledné uplatňování by mohlo prakticky zlikvidovat některé typy služeb v incomingu a případně i svozy na zájezdy v outgoingu. ACK ČR proto vyvolala jednání na Ministerstvu dopravy 11. září 2013, kterého se za ACK ČR zúčastnili předseda ACK ČR Viliam Sivek, předseda dopravní sekce ACK ČR Richard Bílý a Dr. Jolana Kopřiva Myslivcová, za Ministerstvo dopravy se účastnili p. Michálčik, ředitel odboru dopravy a pan Martin Žák. ACK ČR seznámila s problémy, které nový Silniční zákon (platný od 1. května 2013) přináší jak cestovním kancelářím a cestovním agenturám, tak i samotným dopravcům. Nejpalčivějšími problémy jsou: 1/ nutnost uzavření písemné smlouvy (nikoliv objednávky) mezi objednavatelem (CK a CA) a dopravcem spolu s přesným uvedením trasy, počtu klientů a jejich jmen. 2/ kopie této smlouvy je povinen dopravce mít ve vozidle pro případnou kontrolu Splnění těchto bodů je téměř nemožné u velkých kongresových akcí a individuální turistiky. 3/ přeřazení příležitostné smluvní dopravy do taxislužby. Je pravomocí obcí vydat obecně závaznou vyhlášku, na jejímž základě mohou upravit podmínky taxislužby ve svém městě. To většinou obnáší povinnost řidiče složit zkoušku z místopisu. Tato zdánlivě nevinná povinnost přináší pro CK a CA veliký problém. Jestliže dopravce jeden den odveze klienty do nějakého města nebo obce do hotelu (např. do Karlových Varů, Plzně atd.) a v následujících dnech by měl pro klienty přijet a zajistit např. transfer na letiště, nesmí tuto službu vykonat, nemá-li zkoušku z místopisu dané obce. Na jednání bylo dohodnuto, že ACK v termínu do 9. října předloží písemný návrh k metodickému pokynu výkladu zákona na zmírnění dopadů na CK, CA i dopravce. Představenstvo vyzývá členské organizace zabývající se dopravou, aby neprodleně sdělily své návrhy. 4. Akce ACK CŘ v souvislosti se situací v Egyptě Asociace velmi pozorně sledovala situaci a pro své členy opatřila v předstihu informaci o tom, kdy MZV vydá doporučení necestovat Egypta. Nicméně situace v letoviscích v Egyptě je stabilní, a proto ACK ČR vyvíjela tlak na zmírnění stanoviska MZV. Místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy Jan Papež poskytl v tomto směru řadu rozhovorů do televizí, rádií a tisku. Zároveň apeloval na MZV, aby operativně přehodnocovalo své doporučení. Jakmile k tomu konečně došlo, ACK ČR neprodleně informovala členské cestovní kanceláře. Egyptská centrála cestovního ruchu potvrdila informaci, že se od 1. listopadu 2013 má zvýšit cena za egyptské vízum z 15 na 25 USD. Předseda ACK ČR Viliam Sivek okamžitě reagoval dopisem egyptskému velvyslanci, ve kterém upozornil na to, že zvýšení poplatku za vízum bude znehodnocovat snahy ACK ČR o obnovení zájmu českých občanů o cesty do Egypta. Požádal o pomoc při řešení tohoto problému. 3

4 5. IATA sekce Předseda sekce Miroslav Uherek informoval o schůzce sekce dne 24. září Hlavním tématem setkání IATA sekce byla spolupráce s národním dopravcem - leteckou společností ČSA. Na vedení IATA sekce se v posledních týdnech obrátilo hned několik významných IATA agentur s tím, že neférové jednání ČSA vůči prodejcům letenek již není možné tolerovat. Tyto IATA agentury se rozhodly vypovědět ČSA incentivní smlouvy a jakoukoliv další marketingovou podporu, o níž byly ze strany ČSA často žádáni (registrování klientů do frequent flyer programu, vyvěšování bannerů ČSA, zasílání mailingů se speciálními nabídkami atp.) a žádaly IATA sekci ACK ČR o podporu. Vzhledem k avizovaným personálním změnám na pozicích obchodu a marketingu letecké společnosti ČSA jsme se rozhodli nejprve jednat s novými představiteli ČSA o podmínkách spolupráce s IATA agenturami. Věříme, že nové personální obsazení klíčových postů obchodu a marketingu povede k výraznému zlepšení spolupráce mezi ČSA a jejich prodlouženou rukou - IATA agenturami. O výsledcích jednání vás budeme informovat. 6. Sledování dat příjezdového cestovního ruchu Společnost KPMG Česká republika provádí pro Ministerstvo pro místní rozvoj průzkum o využívání statistických dat v příjezdovém cestovním ruchu. Výsledky pomohou určit, které údaje jsou pro činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur pracujících v příjezdovém cestovním ruchu podstatné a zároveň doplnit údaje, které by přínosné být mohly. Sekretariát rozeslal členům odkaz na dotazníkové šetření, kde mohli své poznatky uplatnit. Dvanáct z nich tuto možnost využilo. První část průzkumu byla zakončena dne 18. září 2013 workshopem, kterého se za Asociaci zúčastnili místopředseda Vladimír Dolejš a tajemník Michal Veber. 7. Upozornění na možná rizika převodu finančních prostředků do zahraničí Většina CK a CA využívá k převodům finančních prostředků banky, případně specializované firmy, které se převody zabývají (zpravidla zejména u platby v "exotických měnách"). Převod finančních prostředků do některých zemí s sebou ale může nést vážná rizika, v některých případech může dojít až ke konfiskaci zasílané finanční částky. Převod financí z České republiky podléhá zákonu č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí a je v něm vyžadováno zadržet jakýkoliv majetek, který je předmětem sankcí Evropské unie. Mezi rizikové země patří zejména Súdán, Írán, Libanon, Libye, Sýrie a Myanmar/Barma. Úplný zákaz zasílání plateb platí pro Kubu a Severní Koreu. Na českém trhu působí např. i společnost Western Union (USA), která navíc podléhá programu Úřadu pro kontrolu zahraničního majetku (The Office for Foreign Asset Control). Zde jsou podmínky převodu ještě přísnější. V důsledku tak může dojít k tomu, že zasíláte peníze za pobyt klientů na Kubě např. do Německa v EUR, poněvadž se ale jedná o prostředky plynoucí ve prospěch kubánské ekonomiky, může dojít k odmítnutí nebo dokonce zabavení platby úřady činnými na území USA nebo EU (zdroj - Western Union). Závěrem tedy nezbývá než poradit všem CK/CA, jež posílají finanční prostředky mimobankovní cestou do zahraničí, aby si u rizikových zemí dopředu zjistili, zda se nevystavují riziku problémů v doručení finančních prostředků nebo přímo jejich konfiskaci. Informovat se je možné také na tel nebo informační linka Western Union. 4

5 8. Hospodářská komora hl. města Prahy Předseda Viliam Sivek a tajemník Michal Veber se 12. září 2013 setkali s ředitelem Hospodářské komory hlavního města Prahy Zdeňkem Kovářem a Pavlem Dvořákem. Účelem setkání bylo probrat možné formy spolupráce mezi Asociací a Hospodářskou komorou. Během jednání vyplynulo, že Hospodářská komora se více soustředí na vlastní komerční činnost v oblasti zážitkové turistiky a smysluplnou spolupráci od ní nelze očekávat. 9. Valné shromáždění V závěru jednání se představenstvo zabývalo přípravou Valného shromáždění ACK ČR. Valné shromáždění se uskuteční 14. listopadu 2013 a návazně bude uspořádán seminář k novému občanskému zákoníku Díl 6. Zájezd. Na Valném shromáždění podá předseda zprávu o činnosti ACK ČR. V uzavřené části jednání bude následovat revizní zpráva za rok 2012, projednání a schválení rozpočtu na rok 2013 a 2014, výše členských příspěvků a smluvní ceny služeb na rok 2014, přijetí odpovídajícího programu činnosti na období 2013/2014 a volba části představenstva. Zároveň bude podána informace o požadavcích nového občanského zákoníku na transformaci občanských sdružení na spolky a projednán odpovídající návrh změny stanov s účinností od 1. ledna V určeném termínu neobdržel sekretariát ACK ČR žádné další náměty na projednání, čímž je program uzavřen. Na Valném shromáždění se dle Volebního řádu s rotačním principem uskuteční pravidelné volby části představenstva, a sice na tyto funkce: místopředseda pro vnější vztahy člen představenstva člen představenstva - nyní Jan Papež/Marco Polo International - nyní Milan Kittner/CA Milan Kittner - nyní Ing. Jan Kužel/America Tours V termínu stanovaném dle volebního řádu obdržel sekretariát ACK ČR jmenovité návrhy kandidátů z řad řádných členů na všechny volené funkce. Pozvánku s programem Valného shromáždění a podkladové materiály (návrhy rozpočtu 2013 a 2014, programu činnosti 2013/2014, změny stanov a na výši členských úhrad na rok 2014) obdrželi všichni členové samostatným mailem 14. října ACK ČR PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU PODNIKÁNÍ Sekretariát ACK ČR podal příslušnému živnostenskému úřadu oznámení ohledně neoprávněného podnikání: CA TEVAK, IČ: , - podáno oznámení, běží lhůta pro odpověď. 5

6 Reakce na minulá podání ohledně neoprávněného podnikání, resp. nedodržování zákona: Občanské sdružení FreeOutdoor - Miroslav Hanák, IČ: , Prostějov - ŽÚ Prostějov sdělil, že provedl vlastní šetření a shledal náš podnět opodstatněným. Nyní zahájí správní řízení ve věci podezření z neoprávněného podnikání. Mgr. Yvona Jandlová - ANTEA, IČ: sekretariát ACK ČR vyzval k úpravě webových stránek, na kterých firma uváděla činnost a koncesi CK i po jejím přerušení. Na základě výzvy ACK ČR došlo k nápravě. Ing. Martin Linhard - TYDRA, IČ: ŽÚ Šumperk sdělil, že z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti podnikatele na území ČR bylo provedení živnostenské kontroly odloženo na konec měsíce září POZVÁNÍ NA KLUBOVÉ DNY A DALŠÍ AKCE LISTOPAD Valné shromáždění viz bod 9 Semináře Hlavní změny pro podnikatele podle nového občanského zákoníku pro cestovní kanceláře a agentury jakož i další podnikatele v cestovním ruchu se uskuteční pod křídly ACK 21. listopadu 2013 v Ostravě, 25. listopadu v Brně a 26. listopadu v Plzni. Semináře obsáhnou hlavní změny, na které by si podnikatelé měli dát pozor. Pro členy bude účast na semináři zdarma. NABÍDKY A INFORMACE PRO ČLENY ACK ČR Změny v odvádění obratové daně z dopravy v Německu Podle informace Finančního úřadu v Chemnitz Süd je s účinností od 1. října 2013 zrušen pro obratovou daň za osobní dopravu na území Německa systém reverse charge, tj. daň budou vykazovat a odvádět dopravci, nikoliv příjemci služby (podnikatelé a právnické osoby). Zrušení registrace českých cestovních kanceláří a agentur, které neprovozují komerční osobní dopravu na území Německa, provedl finanční úřad údajně automaticky. Finanční úřad měl zaslat všem podnikatelům, kteří byli u něj přihlášeni, informační dopis. Kyperská centrála CR v Praze končí k 31. říjnu 2013 Ke dni 31. října 2013 bude ukončena činnost kanceláře CTO v ČR. Po tomto datu veškeré záležitosti přebírá kancelář na Kypru, pan Doros Georgiades, tel.: , paní Sophia Charalambous, tel.: Děkujeme panu Orphanidesovi za jeho práci a přejeme mu hodně úspěchů a radosti v dalším životě. 6

7 Nabídka k odkoupení CK CK Albatros Travel and Expeditions, zaměřená na specializované zájezdy do exotických zemí převážně s přírodovědným zaměřením, byla řadu let řádným členem ACK. V letošním roce ale její majitel Dr. Michal Kohn bude se svou činností z osobních důvodů končit. Nerad by ale likvidoval cestovní kancelář, která prosperuje, není zadlužená a navíc má velmi solventní klientelu a spolehlivé kontakty po celém světě. Proto by rád kancelář jakožto s.r.o. prodal s tím, že kupec by měl velmi usnadněný rozjezd tohoto typu podnikání nebo by to mohla být velmi cenná akvizice pro již existující CK. Pokud byste někdo měl zájem, obraťte se na Dr. Michala Kohna, Albatros Travel and Expeditions s.r.o., tel.: , ZPRÁVY Z AKCÍ ZÁŘIJOVÝ KLUBOVÝ DEN Zářijový Klubový den se uskutečnil 25. září 2013 v pražské Loretě a klášteře Kapucínů. Program začal prohlídkou areálu Loreta se skvělým výkladem kurátorky Mgr. Baštové. Účastníci nejen oprášili a doplnili své znalosti o Loretě jako fenoménu i o té pražské, která sice není tou nejstarší u nás, ale za to věrnou kopií, o osudu místa i s ním spojených donátorských rodů. Načerpali také a především poznatky ohledně nových počinů a objevů, jako jsou 4 nově otevřené rohové kaple v ambitech a krypta s freskami, jejíž 3D model byl právě zpřístupněn. Výzdoba ambitů ilustrující loretánské litanie dodnes emotivně rezonuje se zpívanými procesími. Pro cestovní kanceláře byly důležité i informace o tematických výstavách doplňovaných interaktivními prvky pro české návštěvníky. Letos jsme se rozloučili s výstavou Jana Zrzavého a v příštím roce se můžeme těšit na Skrytou tvář Loretánského pokladu. Ředitel Lorety Praha Mgr. Bašta měl pro členy ACK ČR nachystán dárek: od 1. ledna 2014 poskytne Loreta jako členská organizace ACK ČR členům ACK ČR slevu na vstupném pro skupiny jejich klientů ve výši 20 Kč/os., tj. cena pro členy 110 Kč/os místo 130 Kč/os za podmínky minimálního počtu 20 osob. Způsob prokazování členství v ACK ČR bude dohodnut tak, aby jej členové měli k dispozici před počátkem roku K vlastnímu jednání o prozaičtějších, ale závažných tématech jsme přešli do sousedního kláštera Kapucínů. V refektáři v přízemí jsme se zabývali návrhem nové Package Travel Directive, který v některých aspektech budí méně nadšení, ale o to více je třeba mu věnovat pozornost již teď, dokud jde ještě o návrh, který se bude projednávat. Předseda touroperátorské sekce a místopředseda ACK ČR Zdeněk Kříž k tomu pozval Ing. Danielu Trnkovou z ministerstva pro místní rozvoj, která se projednávání v Bruselu účastní. Geneze návrhu je dlouhá diskuse probíhaly od r a schvalování ještě také minimálně rok potrvá. Současný návrh vychází z potřeby reagovat na nové způsoby prodeje a vyrovnat jak postavení různých typů podnikatelů, tak i jejich klientů pokud jde o ochranu a zodpovědnost. To ACK ČR vítá, stejně jako alespoň částečné vyjmutí služebních cest z režimu 7

8 směrnice. Po MMR žádáme prosazovat, aby vyvinění platilo pro všechny typy B2B akcí, protože není logické, aby mimořádně silná ochrana spotřebitelů byla aplikována i na ochranu firem. Nejbouřlivější reakce vyvolává požadavek, aby klienti cestovních kanceláří mohli před cestou odstoupit bez stornopoplatků od smlouvy, pokud v destinaci nebo jejím okolí dojde k událostem vyšší moci. MMR v podstatě přijalo požadavek ACK ČR, aby při projednávání v Bruselu ČR požadovala vysvětlení, jak by byla řešena harmonizace, kdo bude takové situace definovat a kdo by za to nesl hmotnou odpovědnost. V této souvislosti Mgr. Kříž informoval o aktuálním zmírnění doporučení MZV ČR pro cesty do Egypta, kterého bylo dosaženo až po velmi úporných jednáních ze strany ACK ČR. ACK ČR již předem předala ministerstvu pro místní rozvoj své připomínky k návrhu Package Travel Directive a obě strany budou průběžně spolupracovat. Další odborný příspěvek obstarala členská organizace Akcenta, která jako největší nebankovní obchodník s valutami v České republice nabídla své služby při směně měn, platebních operacích a zajištění kurzových rizik. Díky pobočkám v zahraničí může Akcenta nabídnout zvlášť výhodně platby zejména ve vztahu ke Slovensku a Polsku (převody zdarma), a rychlý platební styk kromě Slovenska a Polska i do Maďarska a Rumunska. Rovněž nabízí přímé platby do Číny v juanech. Členům ACK ČR nabídla mimořádně výhodný balíček služeb. Při podepsání smlouvy budou první 3 měsíce veškeré příchozí platby ze zahraničí zdarma, rovněž zdarma budou všechny Europlatby a odchozí platby do ostatních zemí budou za 50 Kč. Po té obdrží člen výhodný individuální ceník. Kontakt a informace: Po odborném programu následovala ještě prohlídka refektářů Kapucínského kláštera a možnost potěšit se pohledem na jesličky v životní velikosti, na něž se o vánocích stojí fronty. Po svátcích už je volněji, takže pro lednové skupiny by to neměl být problém. Bratři kapucíni projevili nejen vstřícnost, ale i schopnost přichystat výtečné pohoštění. Kontakt je možný přes Mgr. Baštu (Loreta). KALENDÁŘ AKCÍ ACK ČR října 10. MADI TRAVEL MARKET 7. listopadu od 15 hod. zasedání představenstva, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha listopadu od 10 hod. Valné shromáždění spolu se seminářem k dílu 6 nového občanského zákoníku Zájezd, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha listopadu seminář k novému občanskému zákoníku, Ostrava 25. listopadu seminář k novému občanskému zákoníku, Brno 26. listopadu seminář k novému občanskému zákoníku, Plzeň 4. prosince od 15 hod. prosincový Klubový den 8

9 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: CK Air Marine Travel & Incentive s.r.o., Miroslav Uherek, Václavské nám. 819/43, Praha 1, která splnila podmínky vstupu dle stanov a žádná členská organizace nezaslala připomínky k jejímu přijetí do ACK ČR. přidružené členství: Uniqa pojišťovna a.s., RNDr. Petr Kouba, Evropská 136, Praha 6. Uniqa pojišťovna je v cestovním ruchu známá jako jeden z ústavů nabízejících pojištění CK pro případ úpadku a cestovní pojištění; samozřejmě nabízí i další typy majetkového i osobního pojištění. Informace: Celkový počet členů ACK ČR činí 281, z toho 192 řádných a 90 přidružených členů. Přihlášku k přijetí předložila: CK Relax Adriatic s.r.o., Markéta Šupica, Úvoz 15, Brno, kterou doporučují členské organizace 101 CK Zemek a Kovotours Plus. Všichni členové se vyzývají, pokud budou mít k přijetí tohoto žadatele připomínky, aby je zaslali sekretariátu do Praha, 16. října

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013 PRO ČLENY ZÁŘÍ 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Konference o církevní turistice Ve spolupráci s Metropolitní kapitulou jsme pro Vás připravili na 9. října 2013 konferenci Turistika a církev vzájemné propojení a přínosy.

Více

ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014

ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014 ZPRAVODAJ PRO ČLENY leden 2014 Nepřehlédněte Veletrh GO & Regiontour Brno 16.-19. ledna 2014 Zveme všechny k návštěvě našeho stánku č. 059 v pavilonu F a dále nás také naleznete v rámci expozice CzechTourism

Více

Stav členské základny ACK ČR

Stav členské základny ACK ČR PRO ČLENY listopad 2012 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: CK Alvarez s.r.o. Michal Čepek, Zamenhofova 1071/5, Hradec Králové Vážení členové, dostává se Vám do ruky první číslo

Více

GO & Regiontour Brno 15. - 18. ledna 2015. Zavedení biometrických víz pro Rusko

GO & Regiontour Brno 15. - 18. ledna 2015. Zavedení biometrických víz pro Rusko ZPRAVODAJ PRO ČLENY PROSINEC 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE GO & Regiontour Brno 15. - 18. ledna 2015 Asociace se opět zúčastní veletrhů GO & Regiontour 2015 v Brně. Stejně jako v předchozích letech bude mít stánek

Více

Tisková konference snídaně s novináři. Klubový den březen 2014

Tisková konference snídaně s novináři. Klubový den březen 2014 ZPRAVODAJ PRO ČLENY duben 2014 Nepřehlédněte Tisková konference snídaně s novináři Vážené kolegyně a kolegové, ten, kdo se zúčastnil posledního Klubového dne, rychleji pochopí, proč nemůžeme být ve své

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY DUBEN 2013. První soud klienta CK Parkam x pojišťovna Generali rozhodnut

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY DUBEN 2013. První soud klienta CK Parkam x pojišťovna Generali rozhodnut PRO ČLENY DUBEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE První soud klienta CK Parkam x pojišťovna Generali rozhodnut Soud při řízení jednoho z klientů zkrachovalé CK Parkam Holidays, kterého pojišťovna Generali poškodila zkrácením

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

Stav členské základny ACK ČR

Stav členské základny ACK ČR PRO ČLENY leden 2013 Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: Vážené kolegyně a kolegové, Čím dál víc se ukazuje, jak nelze v naši zemi předpokládat pomoc nám podnikatelům a jak jsme

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Nový občanský zákoník seminář ZDARMA. 25. listopadu 2013 od 13 hodin. PLZEŇ 26. listopadu 2013 od 13 hodin

NEPŘEHLÉDNĚTE. Nový občanský zákoník seminář ZDARMA. 25. listopadu 2013 od 13 hodin. PLZEŇ 26. listopadu 2013 od 13 hodin PRO ČLENY LISTOPAD 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nový občanský zákoník seminář ZDARMA Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a tím i nová legislativní pravidla. Vzhledem k šíři problematiky jsou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR /10/ listopad 2012 4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR Hlavním bodem tiskové konference byl start soutěže NÁBYTEK ROKU 2013. Dále byly zveřejněny statistické údaje o nábytkářském průmyslu a prognóza

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

na trhu cestovního ruchu

na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky Více než 20 let zastupuje zájmy z subjektů na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky SDRUŽUJE UJE Cestovní kanceláře e a

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY KVĚTEN 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY KVĚTEN 2013 PRO ČLENY KVĚTEN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Návrh novely zákona č.159/1999 Sb. Návrh novely zákona č.159/1999 Sb. projednala vláda dne 2. května 2013 a po připomínkách znovu 15. května 2013. Původní znění předložené

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko REGION SLOVÁCKO ROK 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 3 1 Úvod Dokončili jsme práci na aktualizaci stanov, kde po deseti letech od jejich uvedení v život muselo dojít k legislativním změnám. Tyto stanovy vám

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

GO & Regiontour Brno 15. - 18. ledna 2015. Navštivte nás v pavilonu F nebo P více bod č. 6

GO & Regiontour Brno 15. - 18. ledna 2015. Navštivte nás v pavilonu F nebo P více bod č. 6 ZPRAVODAJ PRO ČLENY LEDEN 2015 NEPŘEHLÉDNĚTE GO & Regiontour Brno 15. - 18. ledna 2015 Navštivte nás v pavilonu F nebo P více bod č. 6 Vážené kolegyně a kolegové, do nového roku jsme dostali danajské dary:

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

Právní úprava cestovního ruchu v České republice III

Právní úprava cestovního ruchu v České republice III Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Právní úprava cestovního ruchu v České republice III VY_32_INOVACE_EKO.3.05

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY PROSINEC 2013

NEPŘEHLÉDNĚTE PRO ČLENY PROSINEC 2013 PRO ČLENY PROSINEC 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Nové podmínky pro práci cestovních kanceláří od 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a tím i nová legislativní pravidla. Ta

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Rozhodnutí výboru Obchodní komory č. 15 ze 7. února 2014

Rozhodnutí výboru Obchodní komory č. 15 ze 7. února 2014 Veřejná výzva k podání žádostí a Pravidla pro přidělování peněžních prostředků jako částečného příspěvku na náklady na organizaci turistických zájezdů do provincie Neapol mimo sezónu a na začátku/konci

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Ústav žadateli poskytl následující informace.

Ústav žadateli poskytl následující informace. Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen Ústav nebo ÚSTR ), jako povinný subjekt dle ustanovení 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ ) obdržel dne 6. 5. 2014

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Průvodcovská činnost v cestovním ruchu České republiky

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

ZPRAVODAJ NEPŘEHLÉDNĚTE XXXII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ. 27. listopadu 2014 od 10 hodin. hotel DUO Praha, Teplická 492, Praha 9

ZPRAVODAJ NEPŘEHLÉDNĚTE XXXII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ. 27. listopadu 2014 od 10 hodin. hotel DUO Praha, Teplická 492, Praha 9 ZPRAVODAJ PRO ČLENY LISTOPAD 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE XXXII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 27. listopadu 2014 od 10 hodin hotel DUO Praha, Teplická 492, Praha 9 Vážené kolegyně a kolegové, Na Valné shromáždění se nyní můžete

Více

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s.

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. I. Název, sídlo, působnost a poslání organizace. 1.1 Letecký klub VINTAGE, o.s. (dále jen LKV) je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat na principu dobrovolnosti

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme AGRITECH 2015 SPECIALIZOVANÁ MISE SPOJENÁ S NÁVŠTĚVOU MEZINÁRODNÍHO VELETRHU, B2B WORKSHOPEM A DALŠÍM ODBORNÝM PROGRAMEM Datum konání: 26. 1.5. 2015 Obor: Zemědělství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Slezská Univerzita v Opavě. Bulletin z mezinárodní konference

Slezská Univerzita v Opavě. Bulletin z mezinárodní konference Slezská Univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bulletin z mezinárodní konference PERSPEKTIVY BANKOVNICTVÍ PO ROCE 2000 VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE 7. mezinárodní konference pořádaná

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s.

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s. Z á p i s Ze zasedání rozšířeného výboru Sekce policejní veterán o. s. koordinátorů a členů komisí konaného dne 15. 04.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více