Dokumentace pro ovládání LMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace pro ovládání LMS"

Transkript

1 Dokumentace pro ovládání LMS K projektu Škola na dotek v Královéhradeckém kraji

2 Obsah Úvod... 4 Popis hlavních funkcí... 4 Nastavení oprávnění... 4 Uživatelé - správa uživatelských účtů... 4 Role... 5 Popis z pohledu učitele... 6 Vytváření vzdělávacích skupin... 6 Domácí úkoly... 7 Popis z pohledu žáka... 9 Vypracování úkolů Popis administračního rozhraní Přihlášení Odhlášení ze systému Správa obsahu webu Přidávání položek menu a jejich řazení Vytvoření nové položky menu Úprava položky menu Smazání položky menu Vytvoření nižší úrovně menu Změna pořadí položek menu Práce s obsahem - bloky Vložení bloků Editace obsahu bloků Skrývání a publikování bloků Změna pořadí bloků Odstranění bloků Nadpis stránky Blok Text článku E-learning... 19

3 Obsah kurzů Vytvoření nového obsahu kurzu Vytvoření nové lekce Úprava Lekce Kurzy Testy Vytvoření nového testu Editace testu Zobrazení testu uživatelům Výsledky a statistiky testů Studenti Diskuzní fórum Správa Souborů Vytvoření složky pro nahrání souborů Nahrávání souborů do správce... 29

4 Úvod Tento manuál představí podrobně funkce multimediálního portálu, který byl vytvořen v rámci projektu Škola na dotek v Královehradeckém kraji, reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/ Manuál je určen především učitelům partnerských škol s oprávněním administrátora. Popis hlavních funkcí Multimediální portál se dělí na dvě části na část určenou pro běžné návštěvníky neboli klientskou část a část pro administrátory neboli administrativní část. Klientská část umožnuje nastavit viditelnost určitých částí pouze pro určité uživatele anebo například jen pro přihlášené uživatele. Z toho důvodu může vypadat klientská část pro každého uživatele odlišně. Stejná pravidla platí i pro administrační část, kde může být úprava určitých částí dostupná jen některým uživatelům. Pro plné využívání redakčního systému není potřeba žádných specializovaných programů, ale stačí pouze moderní internetový prohlížeč a libovolný operační systém. Design multimediálního portálu je takzvaně responsibilní. Což znamená, že je schopen se přizpůsobit velikostí a rozložením různým zařízením. Například při použití mobilního telefonu se design přizpůsobí menší uhlopříčce displeje a schopnost snadného ovládání zůstane zachována. Nastavení oprávnění Uživatelé - správa uživatelských účtů Záložka Uživatelé umožňuje vytváření a správu uživatelských účtů. Uživatelské účty pro uživatele přihlašující se přes Office 365 není potřeba vytvářet. Postačí, pokud se standardně přihlásí a jeho účet je v LMS automaticky vytvořen. Takto vytvořený účet má automaticky nejnižší oprávnění a je tedy vhodný pro žáky. Pro vytvoření nového uživatele bez účtu na office 365 slouží zelené tlačítko Přidat uživatele. Obr.: Tlačítko pro přidání uživatele Po jeho stisknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření nového uživatele. Všechny položky obsahující znak hvězdičky jsou povinné a musí být vyplněny. Zcela dole také musíme vybrat, jakou roli bude mít nově vytvářený uživatel. Každá role má jiná oprávnění. Po vyplnění formuláře vložíme uživatele kliknutím na tlačítko Přidat uživatele. V seznamu vytvořených uživatelských účtů pak můžeme každý uživatelský účet pomocí tlačítek ve sloupci Akce upravoat nebo mazat. Tlačítko Editovat otevře stejné okno, jako při tvorbě uživatele a vlastnosti uživatele můžeme upravit. Tlačítko Smazat odstraní uživatelský účet.

5 Obr.: Tlačítka pro práci s uživatelskými účty Role Druhá záložka Role zobrazuje seznam již vytvořených rolí, které jsou přiřazené uživatelům, umožňuje správu oprávnění pro jednotlivé role, vytváření a editaci rolí. Každý uživatel může mít i více rolí. Pro vytovření nové role máme v horní části k dispozici tlačítko Přidat roli. Tím otevřeme okno Přidat roli pro vytvoření nové role, kde zadáme název role a případně, ze které role bude nová role dědit oprávnění (nemusíme volit). Existující role můžeme editovat pomocí tlačítek ve sloupci Akce: Editovat umožní změnit název role a dědění oprávnění. Editovat oprávnění otevře okno pro nastavení oprávnění pro roli. Smazat smaže roli. Pro úpravu oprávnění role klikneme na tlačítko můžeme nastavit, jaká bude mít role práva. Editovat oprávnění u role. Otevře se okno, kde Role může mít následující možnosti oprávnění: Obr. Okno Upravit oprávnění Správa diskuzního fóra Zobrazení administrace Správa uživatelů E-learning zobrazení veřejné části a správa Správa novinek Obsah webu o Úprava oprávnění k článkům o Publikování vlastních článků o Publikování a editování všech článků o Spravovat o Vytváření článků Správa postranních bloků Správa souborů

6 Správa vycházkových map Správa skupin Správa galerie Správa výsledků hlasování Typ oprávnění, který chceme přidat, nejprve vybereme v roletce a poté přidáme tlačítkem se symbolem. Po přidání oprávnění je ještě musím aktivovat zaškrtnutím volby ve sloupci Má právo u oprávnění. Obr.: Aktivované oprávnění Odstranění oprávnění provedeme kliknutím na červené tlačítko Zrušit. Popis z pohledu učitele Vytváření vzdělávacích skupin Pro rozčlenění jednotlivých uživatelů do skupin slouží v administraci položka skupiny. Skupiny můžeme vytvářet například podle názvů jednotlivých tříd, nebo předmětů. Po kliknutí na vybranou již vytvořenou skupiny se zobrazí její podrobnosti, kde je možnost přidat nové členy, kteří se mohou řadit mezi studenty a personál. U personálu je možné vybrat jednoho zaměstnance jako hlavního lektora pomocí malé hvězdičky u jména.

7 Domácí úkoly Pokud máme vytvořené vzdělávací skupiny tak můžeme jejím členům zadávat úkoly. V sekci Elearing najdeme u kurzů záložku Studenti a úkoly. Jednotlivé výukové skupiny je zapotřebí prvně zapsat do jednotlivých kurzů. Před stiskem tlačítka Zapsat skupiny do kurzu musíme tedy mít označený správný kurz. Po kliknutí na nově přidanou výukovou skupinu ke kurzu ji můžeme rozkliknout a otevřít tak správu úkolů.

8 1. Seznam všech lektorů ve skupině. 2. Seznam všech studentů ve skupině a možnost zadávat úkoly i jednotlivým studentům a pomocí tlačítka revidovat zobrazit úkoly pouze od daného studenta. 3. Tlačítko pro hromadné zadání úkolu celé skupině. 4. Zobrazí v pravé části obrazovky úkoly od všech studentů ve skupině. Při zadání nového úkolu můžeme kromě samotného textu a titulku přiložit libovolný soubor, který si může student následně stáhnout. V kolonce Pro studenty vybereme, kterým studentům se má úkol zadat.

9 V přehledu úkolů od jednotlivých studentů můžeme vidět stav jednotlivých úkolů. Po kliknutí na konkrétní domácí úkol je možné úkol ohodnotit a předat tak zpětnou vazbu studentovi. Opět je možné si stáhnout nahraný soubor od studenta a například opravený odevzdat zpět. Popis z pohledu žáka Přihlášení Pro přihlášení je potřeba kliknout na tlačítko přihlásit v pravé horní části obrazovky. Následně je potřeba vybrat typ účtu, kterým se budeme přihlašovat. Ve většině případů tedy doménu vaší školy. Po výběru účtu a potvrzení systém automaticky otevře stránku s přihlášením k Office 365.

10 Po úspěšném přihlášení se otevře již plně přihlášené LMS na úvodní stránce. Stav přihlášení si můžete zkontrolovat pomocí zobrazeného jména v místě, kde bylo tlačítko přihlášení. Vypracování úkolů Pro zobrazení aktuálně zadaných úkolů je potřeba kliknout na své jméno v pravé horní straně obrazovky Po kliknutí na jméno profilu se zobrazí jeho podrobnosti a v případně již zadané úkoly. U každého úkolu je zobrazené jméno osoby, která úkol zadala, jméno kurzu, datum zadání úkolu a jeho stav. Stavy úkolů můžou být následující: Nevypracováno úkol ještě nebyl odevzdán Vypracováno úkol byl odevzdán Revidováno úkol byl zkontrolován zadavatelem Po kliknutí na název domácího úkolu se zobrazí jeho podrobnosti a možnost odevzdání. Opět lze k úkolu přiložit libovolný soubor. Odeslání úkolu již nelze vzít zpět po stisku tlačítka odeslat.

11 Po kontrole učitelem se změní stav úkolu na revidováno a student u úkolu uvidí komentář a případně i přidaný soubor (například opravený dokument Word) Popis administračního rozhraní Přihlášení Existují dvě možnosti jak se do administrativní části přihlásit. Zadat do prohlížeče adresu pro přímý přístup k administrační části. V případě už úspěšného přihlášení do klientské části kliknout na tlačítko Administrace v levém vertikálním menu. Odhlášení ze systému Odhlášení z administrativní části probíhá pomocí tlačítka Odhlásit, které je umístěné hned vedle jména aktuálně přihlášeného uživatele v pravém horním rohu obrazovky.

12 Obr.: Odhlášení z administrace Administrativní část slouží pro všechny činnosti týkající se správy obsahové části a e-learningu. Proto v administraci nalezneme na rozdíl od klientské části řadu dalších ovládacích prvků. Obr.: Administrační část V administraci máme k dispozici oproti klientské části ještě jedno nové vertikální menu při levém okraji okna (s šedým pozadím). Toto men obsahuje seznam dostupných modulů v administraci, pomocí kterých můžeme portál upravovat. Jde o moduly: Obsah webu Tato sekce umožňuje tvorbu položek v hlavním menu, vytváření a úpravu obsahu pro tyto položky (např. články, fotogalerie apod). Administrativní rozhraní má vzhled a rozložení prvků přizpůsobené pro co největší podobnost s klientskou částí. Novinky a články Tato sekce slouží pro správu a přidávání nových aktualit. E-learning Tato sekce umožňuje správu a vytváření kurzů, testů. Fórum Tato sekce umožňuje vytvářet diskuzní fórum s možností moderovat příspěvky administrátorem. Výsledky hlasování Tato sekce umožňuje zobrazovat výsledky hlasování u soutěží. Správa souborů Tato sekce umožňuje spravovat soubory na serveru nahrávat soubory na server, mazat je, přejmenovávat, organizovat ve složkách apod. Postranní bloky Tato sekce umožňuje tvorbu a editaci různých typů postranních bloků pro klientskou část.

13 Uživatelé a oprávnění Tato sekce slouží pro správu uživatelských účtů a jejich oprávnění Skupiny Tato sekce slouží pro tvorbu a správu skupin uživatelských účtů. Správa obsahu webu Správu obsahu webu provádíme v administraci v sekci Obsah webu. Přidávání položek menu a jejich řazení Panel pro správu menu se nachází v levé části stránky a vypadá velice podobně finální verzi, která bude viditelná pro návštěvníky. Obr.: Menu Oproti klientské části zde máme k dispozici tlačítka pro editaci menu a ikony upozorňují na vlastnosti u položek menu Vytvoření nové položky menu Nová položka menu se tvoří pomocí tlačítka Nový odkaz, které se nachází v menu zcela nahoře nad již vytvořenými odkazy. Po kliknutí na tlačítko Nový odkaz vyvoláme okno Přidat položku menu s náledujícími možnostmi: Typ položky: o E-learning - vytvoří odkaz na e-learningovou část o Odkaz na chat vytvoří odkaz na chat. o Stránka přihlášení vloží odkaz na přihlašovací formulář. o Odhlašovací odkaz vloží do menu odhlašovací tlačítko. o Odkaz pro přihlášení do administrace Odkaz na administrativní část. Již přihlášené uživatele zavede přimo do administrace a nepřihlášené uživatele odkáže na přihlašovací formulář.

14 o Profil přidá do menu odkaz na uživatelský profil. o Externí URL vytvoří odkaz na libovolnou webovou stráku nebo i soubor dostupný na internetu. o Interní URL - vytvoří odkaz na libovolnou stráku v portálu. o Článek nejpoužívanejší typ položky menu. Slouží pro tvorbu samotného obsahu. o Novinky vytvoří v menu sekci novinek. o Galerie přidá do menu odkaz na konkrétní galerii nebo odkaz na seznam všech dostupných galerií. Text položky menu povinná pole, do kterého zadáme text, který se bude zobrazovat v menu. Rozšířené možnosti zaškrtnutím této volby zobrazíme další pokročilé možnosti nastavení. Ikona v této roletce můžeme zvolit ikonu, která bude zobrazena vedle položky menu. Pokud zde ponecháme možnost Žádná ikona, nebude se zobrazovat žádná ikona u názvů položek menu. Viditelnost odkazu tato roletka určuje, kdo může položku menu vidět a kdo ne. o Viditelný všem položka je viditelná pro všechny přihlášené i nepřihlášené uživatele. o Viditelný po přihlášení položka je viditelná pouze pro přihlášené uživatele. o Neviditelný pro přihášené Přihlášení uživatelé položku nevidí. Hodí se zejména pro odkaz na stránku přihlášení. o Viditelné pro vybrané role tato položka umožňuje navolit, konkrétně které uživatelské role budou položku vidět (např. pouze role Učitel apod.). Jakmile aktivujeme tuto volbu, zobrazí se roletka s výběrem rolí, které mají tuto položku vidět. Je možno zvolit i více rolí pro danou položku. Výsledná URL automaticky generovaná položka, která ukazuje výslednou webovou adresu, na kterou bude položka menu odkazovat. Obr.: Okno Přidat položku menu Po nastavení všech vlastností nové položky klikneme na tlačítko Přidat a položka se automaticky přidá do menu. Pokud chceme opustit okno Přidat položku menu bez vytvoření položky, klikneme na křížek v pravém horním rohu okna nebo kamkoli mimo okno. Úprava položky menu Po vytvoření můžeme položky menu upravovat. Nabídku nástrojů pro úpravy vyvolá tlačítko s ikonou ozubeného kola, která se nachází na pravé straně každé položky menu. Po kliknutí se zobrazí výběr dalších možností. Tip: Stačí podržet kurzor myši nad tlačítkem pro zobrazení popisku tlačítka. Úprava položky menu Editovat toto tlačítko s ikonou tužky slouží pro úpravu položky menu. Vyvolá stejnou nabídku jako u vytváření nové položky, ale nelze dodatečně změnit typ položky.

15 Nastavit oprávnění toto tlačítko vyvolaá okno Úprava oprávnění, ve kterém můžeme nastavit oprávnění pro danou položku menu. Volby jsou intuitivní a můžeme tak snadno nastavit, jaké uživatelské role mohou vykonávat konkrétní činnosti s danou položkou menu. Obr.: Výběr oprávnění Smazat toto tlačítko smaže položku menu. Přidat položku toto tlačítko přidá položku nižší úrovně do menu pod aktuální položku. Možnosti publikování toto tlačítko vyvolá okno Možnosti publikace, ve kterém můžeme nastavit další možnosti jako např. zda je článek publikován (zobrazen uživatelům) či ne nebo časové omezení publikace (článek bude viditelný jen po zadané období). Lze tak nastavit, aby se obsah přestal zobrazovat v okamžiku, kdy už není aktuální nebo si předem připravit článek, který se bude zobrazovat až od chvíle, kdy začne být aktuální. Skrýt / Publikovat článek tato volba umožní rychle zapnutí nebo vypnutí zobrazení článku uživatelům. Pokud se zobrazuje tlačtítko Skrýt článek Smazání položky menu Pokud chceme smazat položku menu, klikneme u ní na tlačtíko se symbolem ozubeného kola a poté na tlačítko Smazat. Je důležité si uvědomit, že odstraněním položky menu odstraníme i obsah (např. články), které obsahuje. Proces mazání je z uživatelského hlediska nevratný a v případě odstranění důležitého obsahu jde získat pouze ze systémové zálohy. Vytvoření nižší úrovně menu Položkám menu můžeme vytvářet i položky další (nižší) úrovně. U položky, pro kterou chceme vytvořit položku nižší úrovně, klikneme na tlačtíko se symbolem ozubeného kola a poté na tlačítko Přidat položku. Otevře se dialogové okno Přidat položku menu, které je stejné jako v případě tvorby nové položky menu vysvětlené dříve, ale tentokrát bude nová položka automaticky vytvořena jako podkategorie u vybrané položky menu. Tip 1: V klientské části se položky nižší úrovně zobrazí teprve po kliknutí na nadřazenou položku menu. Tip 2: Přestože se položka nižší úrovně zařadí pod nadřazenou položku, můžeme toto řazení kdykoli manuálně změnit, viz následující kapitola Změna pořadí položek menu. Změna pořadí položek menu Pro změnu pořadí položek v menu lze každou položku chytnout myší za ikonu pro přesun a posunout na cílové místo. Položky menu lze tímto způsobem libovolně přesouvat a dokonce můžeme tímto způsobem tvořit i další úrovně menu tím, že se položka posune mírně na pravou stranu pod vybranou položku.

16 Obr.: Přesun položky menu pod vybranou položku vytvoření položky nižší úrovně Práce s obsahem - bloky Pro přidání obsahu do položek menu využijeme opět sekci Obsah webu. Pokud chceme do položky menu přidat obsah, klikneme přímo na název položky v menu. V pravé části okna se zobazí ovládací prvky pro práci s obsahem: Obr.: Ovládací prvky pro přidání obsahu do položky menu Zcela nahoře vidíme v modrém pruhu prvky pro přidání tzv. bloků pro obsah. Bloky mohou být různého typu (vysvětlíme si dále). Pod pruhem pro přidání bloků máme k dispozici pruh pro vložení nadpisu a tlačítko pro úpravu krátkého popisu článku (pro vytvoření tzv. perexu článku pro vysvětlení stačí podržet kurzor myši nad nápovědou u této položky). Jak jsme si zmínili výše, obsah do stránek vkládáme vložením tzv. obsahových bloků pomocí ovládacích prvků v modré liště. Obr. Ovládací prvky pro vložení bloků Bloky jsou moduly, které jsou určené pro různý obsah. Například Galerie je určená výhradně pro zobrazení obrázků a nelze do ní psát žádný jiný text. Do každé stránky můžeme umístit libovolný

17 počet bloků různého typu. Pořadí bloků lze samozřejmě podle potřeby upravovat, nepotřebné bloky je možno kdykoli odstranit. Pokud chceme zobrazit všechny typy dostupných bloků, stačí si rozkliknout tlačítko Vyberte typ bloku v modré liště. K dispozici máme tyto typy bloků: Hlasování slouží pro vložení bloku pro hlasování (využít jej lze např. u soutěží). Vytvoření hlasování je velmi jednoduché, pomocí příslušných polí stačí jen zvolit vlastnosti hlasování. Test umožňuje vkládat do stránky testy z modulu E-learning, podrobněji viz samostatná kapitola E-learnig. Text článku toto je nejpoužívanější typ bloku pro vkládání klasického textového obsahu doplněného o obrázky, formátování, hypertextové odkazy apod. Fotogalerie blok Fotogalerie se hodí pro rychlé vytvoření jednorázové galerie. Konec stránky slouží pro vložení zalomení stránky. Pokud je obsahu stránky příliš dlouhý (stránka obsahuje mnoho bloků), je dobré vložit tento blok Konec stránky jako zalomení obsahu bloky následující po konci stránky se budou zobrazovat na další stránce, na kterou může uživatel přejít pomocí automaticky vygenerovaného stránkování. Obr. Automaticky vytvořené stránkování, které se vygeneruje při použití bloku Konec stránky Zobrazení PDF toto je speciální typ bloku pro zobrazení PDF dokumentů v integrovaném prohlížeči přímo ve webové stránce. Interaktivní prvky tento blok umožňuje vkládat do stránky interaktivní prvky různých typů: o Kvíz Ano/Ne umožní vytvořit kvíz, kde uživatel klikáním na tlačítka Ano nebo Ne volí, kterou odpověď považuje za pravdivou a kterou za nepravdivou. Uživatel bude mít k dispozici i tlačítko pro okamžité vyhodnocení. o Seřadit ve správném pořadí tento blok umožní vytvořit test typu řazení uživatel přetahuje odpovědi do správného pořadí. Uživatel bude mít k dispozici i tlačítko pro okamžité vyhodnocení. o Jednoduché doplňování vět tento blok umožňuje vložit prvek, kdy úkolem uživatele bude do věty doplnit chybějící slovo. Uživatel bude mít k dispozici i tlačítko pro okamžité vyhodnocení. o Vícenásobné doplňování vět stejné jako v předchozím případě, do věty je možno doplnit více slov. o Skrytý text tento blok umožňuje vytvářet blok textu, který bude standardně skrytý a uživateli se zobrazí až po kliknutí na tlačítko. o Testová otázka tento blok umožňuje vytvořit klasický test s libovolným počtem správných odpovědí, během vyplňování testu se ihned vyhodnocuje správnost odpovědí. Fórum tento blok umožňuje vytvářet diskuzní fóra. Soubory tento blok umožňuje vložit blok se soubory (např. ke stažení).

18 Vložení bloků Pro vložení bloku do stránky nejprve v menu klikneme na sekci, do které chceme vložit blok a poté v roletce Vyberte typ bloku zvolíme požadovaný typ a potvrdíme tlačítkem Přidat blok. Blok se vytvoří. Pokud již ve stránce nějaké bloky jsou, vloží se standardně pod stávající bloky. Pokud chceme vložit blok zcela na začátek stránky, musíme před vytvořením bloku zaškrtnout možnost Na začátek. Editace obsahu bloků Po vytvoření je blok v režimu úprav, poznáme to podle toho, že v jeho horní části můžeme vidět tlačítko Ukončit úpravy. Můžeme tedy v bloku provádět nastavení podle jeho typu (např. u bloku Text článku vkládat text). Jakmile jsme hotovi s úpravami, potvrdíme tlačítkem Uložit, pokud je k dispozici a režim úprav opustíme kliknutím na tlačítko Ukončit režim úprav. Obr. Nově vytvořený blok typu Text článku Jakmile opustíme režim úprav, tlačítka pro editaci bloku jsou skrytá a zobrazí se až po najetí myší na blok. Pokud chceme opět vyvolat režim úprav, klikneme na tlačítko Upravit obsah. Obr.: Tlačítka pro editaci bloku vidíme až po najetí myší na blok Skrývání a publikování bloků U každého bloku vidíme v jeho horní části barevně zvýrazněno, zda je blok viditelný v klientské části nebo skrytý. Obr.: Blok je viditelný Obr.: Blok je skrytý Vlevo od informace o stavu bloku vidíme tlačítko Skrýt blok (pokud je blok viditelný) nebo Zobrazit blok (pokud je blok skrytý), kterým můžeme blok okamžitě v klientské části skrýt nebo zobrazit.

19 Změna pořadí bloků Pro změnu pořadí bloků najedeme myší do levého horního rohu bloku na tlačítko se dvěma šipkami a tažením nahoru nebo dolů přesuneme blok na požadované místo. Odstranění bloků Pro odstranění bloku klikneme v horní části bloku na tlačítko Odstranit blok. Nadpis stránky V každé stránce máme možnost vložit hlavní nadpis stránky. Tento blok se nachází pod modrým pruhem pro vkládání bloků. Napíšeme do něj nadpis a potvrdíme klávesou Enter. Obr.: Blok pro vložení hlavního nadpisu stránky Blok Text článku Nyní se zaměříme na nejpoužívanější blok Text článku. Jedná se o blok, který je velice podobný klasickým textovým editorům jako je Microsoft Word a Libre Office. Umožňuje jednoduché formátování textu bez znalosti programovacího jazyka. Tip: Pro uživatele, kteří mají znalost jazyků HTML a CSS je k dispozici také tlačítko Zdroj, které umožňuje editaci zdrojového kódu textu. Obr.: Textový editor v bloku Text článku Použití tohoto bloku je intuitivní, pro nápovědu stačí podržet kurzor nad tlačítky. Lze formátovat písmo, vkládat hypertextové odkazy, obrázky, tabulky a mnoho dalších prvků podobným způsobem jako v běžném textovém editoru. Pomocí tohoto bloku lze také vkládat multimédia jako např. video a animace. E-learning E-learningová část se dělí na několik částí, které na sebe vzájemně navazují. Nalezneme ji v sekci E- learning v administraci. V této sekci nahoře máme k dispozici několik záložek. Obr.: E-Learning hlavní menu

20 Postup tvorby kurzu je takový, že nejprve pomocí záložky Obsah kurzů nebo Testy vytvoříme obsah elearningu příp. testy. Teprve poté uspořádáme a zkompletujeme vytvořený obsah do finální podoby kurzu na záložce Kurzy. Do vytvořeného kurzu je možno zapsat studenty na záložce Studenti. Obsah kurzů Záložka Obsah kurzů slouží k tvorbě obsahu kurzů, které se následně uspořádají v předcházející položce Kurzy. Vytvoření nového obsahu kurzu Pro přidání nové položky do obsahu kurzů se nejprve přepneme do obsahu kurzů kliknutím na tlačítko Obsah kurzů. Pak klikneme na zelené tlačítko, které se nachází v horním horizontálním menu vpravo. Po jeho stisknutí se zobrazí okno s jednoduchým průvodcem. Název kategorie Vytvoří novou kategorii. Může se jednat například o vyučovací předmět. Zkratka kategorie Zkrácený název kategorie. Popis obsahu jednoduchý popis toho co kurz bude obsahovat. Vytvořené kurzy jsou vidět ve stromové struktuře. Obr.: Okno pro vytvoření nového kurzu Obr.: Seznam kurzů Po kliknutí na název kurzu se zobrazí detail kurzu. Seznam lekcí v kurzu zobrazíme po kliknutí na tlačítko Přejít k obsahu položky v detailu kurzu (pravá část stránky). Pokud kurz neobsahuje dosud žádné lekce, bude tato oblast prázdná. Pokud kurz obsahuje lekce, bude vypadat nějak takto:

21 Obr.: Lekce Vytvoření nové lekce Pokud chceme vytvořit novou lekci, musíme se nejprve dostat k zobrazení lekcí (viz předchozí kapitola) na záložce Obsah kurzů kliknout na název požadovaného kurzu a pak tlačítko Přejít k obsahu položky. Pro vytvoření nové lekce slouží zelené tlačítko Přidat lekci ve vrchní horizontální nabídce menu. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí stručné dialogové okno s výběrem následujících položek: Název kapitoly: Název kapitoly, který bude lekci reprezentovat. Popis obsahu: Nepovinná položka sloužící pro pokročilejší popis lekce. Zveřejnit: Pokud toto zatržítko aktivujeme, při vytvoření lekce dojde k okamžitému zveřejnění (u názvu kurzu se zobrazí ikona ve tvaru oka). Stále je ale potřeba zařadit lekci, nebo celý kurz jako viditelný v položce Kurzy v hlavním menu E-learingu Úprava Lekce Pro úpravu obsahu lekce stačí kliknout levým tlačítkem myši na název lekce v seznamu lekcí (levá část stránky), anebo na ikonu lekce. v sloupci Akce v seznamu lekcí. V pravé části stránky se zobrazí obsah Obr.: Obsah lekce

22 Tvorba obsahu lekcí probíhá stejně jako tvorba klasických článků mimo E-learning. To znamená, že je potřeba přidat požadované bloky s obsahem jako jsou články na text, galerie, testy, soubory a zobrazení PDF dokumentů. Kurzy Záložka Kurzy v sekci E-learning obsahuje seznam kurzů, které se mají zobrazit v E-learningu. Při vytvoření nového kurzu se vybere, které části a v jakém pořadí se mají zobrazit ze záložky Obsah kurzů. Zjednodušeně řečeno je to pouze seznam E-learningových částí, kde se vybere, co se má z již vytvořeného obsahu zobrazit. V levé části vidíme seznam již vytvořených kurzů (pokud byly nějaké vytvořeny). V pravé části detail vybraného kurzu. Pro vytvoření nového kurzu slouží tlačítko Přidat kurz, které vyvolá okno, ve kterém zadáme parametry nového kurzu. Obr.: Kurzy Po kliknutí na tlačítko Obsah kurzu informace) se zobrazí výsledná podoba kurzu. (na pravé straně okna v detailu kurzu v části Základní Obr.: Obsah kurzu

23 Jakmile přejdeeme do podoby kurzu, můžeme ke kurzu přidávat další lekce vytvořené dříve v sekci Obsah kurzů. Pro přidání lekcí slouží zelené tlačítko Vybrat lekce. Po jeho stisknutí se zobrazí nové okno s výběrem všech již vytvořených lekcí, které jsou určené pro publikaci a bylo u nich zaškrtnuto zveřejnit. Obr.: Výběr lekcí Kurz se nyní zobrazí v E-learningové části webové stránky v seznamu modulů. Obr.: seznam modulů Po výběru daného modulu již následuje seznam lekcí a samotný obsah. Obr.: Zobrazení kurzu

24 Testy Záložka Testy v sekci E-learning umožňuje tvorbu a správu testů, které je možno poté vkládat do e- learningu nebo také do obsahových bloků do článků. Po kliknutí na záložku Testy vidíme v levé části stránky seznam již vytvořených testů a v pravé části stránky detail vybraného testu. Obr.: Testy Vytvoření nového testu Nový test přidáme pomocí zeleného tlačítka Přidat test. V novém dialogovém okně je možné vybrat požadované parametry nového testu. Název testu zadáme požadovaný název testu. Nastavit zobrazení můžeme zvolit, jestli se má hned zobrazit celý test nebo se test bude zobrazovat postupně po jedné otázce. Povolit opakování Umožní z jednoho počítače vyplnit test vícekrát. Tato položka je vhodná pro případ, kdy se počítá s tím, že v jedné počítačové učebně bude vyplňovat test mnoho studentů. Počet opakování Nastaví maximální počet opakování z jednoho počítače. Časově omezit Nastaví čas, který bude k dispozici na vyplnění testu od kliknutí na tlačítko začít test. Chránit formulář vlastním heslem Funkce, která nastaví heslo pro přístup k testu nebo soutěži pro účastníky bez uživatelského účtu, ale soutěž se nestane veřejnou. Obr.: Vytvoření nového testu Editace testu Po vytvoření nového testu klikneme na jeho název v levé části okna a v pravé části stránky se zobrazí detaily testu a tlačítka pro úpravu testu, jeho smazání, přidání otázky a řazení otázek.

25 Obr.: Detail testu s tlačítky pro jeho editaci Přidání otázky Pro přidání otázky tedy stačí kliknout na tlačítko Přidat otázku. V novém dialogovém okně pro přidání otázky máme k dispozici Text otázky - pole pro vložení textu ona výběr samotný text otázky a typ otázky. K dispozici jsou následující typy: Typ otázky zde můžeme vybrat typ otázky z následujících možností: o Vždy jedna správná odpověď ze zadaných otázek je vždy jen jedna správná. o Libovolný počet správných odpovědí lze zvolit více správných odpovědí. o Pouze textové odpovědi odpovědi musí uživatelé vypsat jako text. Počet bodů v tomto poli můžeme určit bodovou hodnotu otázky. Obr.: Okno Přidat otázku Po nastavení všech voleb uložíme otázku kliknutím na tlačítko Uložit. Otázka se uloží do detailu testu v pravé části stránky. Přidání odpovědi Po vytvoření otázky je třeba přidat správné odpovědi do vybrané otázky pomocí tlačítka Přidat odpověď.

26 Obr. Přidání odpovědi Kliknutím na toto tlačítko se okamžitě pod otázku vloží textové pole pro zapsání odpovědi. Odpověď zadáme, nemusíme ukládat a rovnou můžeme pokračovat ve vytváření dalších. Obr.: Pole pro zadání odpovědi Po přidání požadovaných odpovědí můžeme libovolně měnit jejich pořadí tažením za tlačítko se dvěma šipkami. Nesmíme také zapomenout nastavit správnou odpověď (odpovědi). Správnou odpověď nastavíme pomocí oranžového tlačítka vpravo od odpovědi. Kliknutím na toto tlačítko se jeho barva změní na zelenou a tím nám oznamuje, že tato odpověď bude vyhodnocena jako správná. Obr.: Označení správné odpovědi Zobrazení testu uživatelům Aby uživatelé mohli test vidět a vyplnit, je třeba jej vložit do sekce, která bude pro uživatele viditelná. Máme dvě možnosti: Můžeme zařadit test jako blok do nějaké lekce e-learningového kurzu (vytváření lekcí bylo popsáno dříve v této kapitole). Test můžeme zobrazit v obsahu webu test můžeme vložit do sekce typu článek jako blok Test práce s obsahem webu viz kapitola Správa obsahu webu, práce s obsahovými bloky viz kapitola Práce s obsahem - bloky. Výsledky a statistiky testů V sekci E-learning je u každého testu k dispozici také záložka Výsledky s výsledky jednotlivých uživatelů, jaké v testu dosáhli. Dále je zde také záložka statistiky se statistikami testů. Obr.: Výsledky testu Studenti V sekci E-learning můžeme na záložce Studenti zapisovat studenty do jednotlivých kurzů. V levé části okna vidíme dostupný seznam studentů, kliknutím na studenta si zobrazíme v pravé části okna detaily jeho profilu.

27 V detailu profilu studenta dole máme k dispozici záložku Kurzy. Pomocí roletky Vyberte kurz zvolíme kurz, do kterého chceme studenta zapsat a pomocí zeleného tlačítka Zapsat studenta do kurzu studentovi tento kurz přiřadíme. V záložce Testy lze zobrazit výsledky testů. Diskuzní fórum Pro komunikaci mezi uživateli lze využít komponentu diskuzního fóra. Vkládá se se jako standartní obsahový blok do článku (práce s obsahovými bloky viz kapitola Práce s obsahem - bloky). Pro vytvoření nového diskuzního fóra lze využít jejich správce, který zahrnuje všechna existující diskuzní fóra. Tohoto správce nalezneme v sekci Fórum v administraci. Obr.: Diskuzní fórum Po stisku tlačítka pro přidání nového diskuzního fóra se objeví formulář pro vyplnění základních údajů a nastavení. Obr.: Nové téma

28 Druhá možnost je vytvořit nové téma přímo z prostředí článku poté, co vložíme do stránky obsahový blok Fórum. Obr.: Fórum v článku U každého vytvořeného fóra může administrátor provádět správu editovat či mazat fórum nebo příspěvky, případně uzamknout diskuzi pomoci tlačítek dostupných u diskuze a jednotlivých příspěvků. Obr.: Tlačítka pro správu fóra Správa Souborů Správce souborů v administraci (položka Správa souborů) slouží k ukládání multimediálních dat na serveru. Funguje na stejném principu jako klasická složka ve Windows. Je možné vytvářet složky a pracovat s nimi. Obr.: Správce souborů Všechny základní operace se soubory lze provádět přes kontextové menu dostupné po stisknutí pravého tlačítka myši. Obsah kontextového menu se liší podle položky, na kterou je kliknuto. V případě kliknutí do prázdného místa: Obnovit dojde k znovunačtení složky. Zpět otevře se předchozí otevřená složka. Nahrát soubor otevře průvodce pro přenos souborů na server. Nová složka vytvoří novou složku. Nový textový soubor vytvoří prázdný textový soubor.

29 Seřadit seřadí všechny položky podle abecedy. Zobrazit informace zobrazí informace o aktuálně otevřené složce. V případě kliknutí na obrázek jsou k dispozici následující možnosti: Otevřít otevře obrázek v novém okně a plné velikosti. Náhled zobrazí náhled obrázku. Stáhnout - stáhne obrázek do počítače. Duplikovat vytvoří kopii obrázku. Změnit velikost otevře nové okno s úpravou obrázku, kde je možné měnit velikost obrázku, ale i natočení nebo ořezání. Obr.: Okno pro úpravu obrázku Vytvoření složky pro nahrání souborů Pro vytvoření složky pro nahrávání souborů použijeme tlačítko Vytvořit složku. Nahrávání souborů do správce Soubory do vybrané složky na serveru nahrajeme pomocí tlačítka Nahrát soubor jednodušším způsobem je, otevřít si ve správci souborů složku, do které chceme nahrávat, a přetáhnout vybrané soubory přímo do okna správce souborů.. Ještě

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Práce s LMS Moodle verze 2.3.

Práce s LMS Moodle verze 2.3. Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky, Oddělení výukových systémů a speciálních technologií Práce s LMS Moodle verze 2.3. MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Martin Feber 2013 O v o c n ý t r h

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 14. 10. 2015 OBSAH 1 Úvod... 6 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 6 3 Přihlášení

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Obsah STUDENTI I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více