Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková, Radka Širlová Omluveni: JUDr. Jana Zejdová Neomluveni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:35 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY 1. Stanovení termínů jednání na 1. pololetí , , , , , doporučili výše uvedené termíny jednání na 1. pololetí ZÁMĚRY 2. Záměr výkupu pozemků: Pozemky jsou ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí je Realitní kancelář Vesta Děčín, která je pověřena jejich prodejem (nabídka podána ). v k. ú. Častolovice u České Lípy - p. č. 353, 359/1, 366/1, 366/2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. - p. č. 4071/4, 4071/6, 4079/3 a 5944/8, vše vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k. ú. Dobranov p. č. 518/3, 660/1, 670/1, 670/3, vše ostatní plocha, ostatní komunikace p. č. 59, 542/3, 544/1, 674/2, 674/3, vše vodní plocha, rybník p. č. 543/2, 554/9, 554/11, 602/1, 608/1, 719/4, 719/6 a 719/7, ostatní plocha v k. ú. Dubice u České Lípy p. č. 244, 584/1 a 584/4, vše vodní plocha, koryto vodního toku p. č. 63/2, ostatní plocha v k. ú. Heřmaničky u Dobranova p. č. 36, 225, 269/2, 273/4, 301/1, 301/3, 329/1, 387/6 a 526/1, vše ostatní plocha p. č. 33, zastavěná plocha a nádvoří

2 Strana č. 2 / 14 v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 386/4 a 616/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace p. č. 61/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Stará Lípa p. č. 263, 438 vše ostatní plocha 2011 nedoporučili výkup výše uvedených pozemků od realitní kanceláře Vesta Děčín. 3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5831/38, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 13 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Špičák v bezprostřední blízkosti prodejny LIDL. Jedná se o zatravněnou plochu mezi komunikací a parkovištěm (žádost podána ) nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5831/38 v k. ú.. 4. Záměr prodeje pozemků p. č. 463/15, trvalý travní porost o výměře 275 m 2, p. č. 463/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2 a část p. č. 463/1, trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chtějí uživatelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku p. č. 463/16 mají žadatelé postavenou chatku, pozemek p. č. 163/15 slouží jako zahrada, včetně části pozemku p. č. 463/1 (cca 100 m 2 ). Všechny pozemky mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ) doporučili záměr prodeje pozemků odložit a v případě pozemku p. č. 463/1 zajistit aktuální fotodokumentaci. 5.a) Záměr směny pozemků p. č. 387/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 (ve vlastnictví p. Moravce) za p. č. 83/1, ostatní plocha o výměře m 2 nebo p. č. 69/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 978 m 2 (ve spoluvlastnictví město a pan Moravec) vše v k. ú. Častolovice u České Lípy b) Záměr výkupu pozemku p. č. 387/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 (ve vlastnictví p. Moravce Pinekerovi zde vybudují komunikaci na vlastní

3 Strana č. 3 / 14 náklady) a bezúplatný převod pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m 2 (ve vlastnictví manželů Pinekerových) vše v k. ú. Častolovice u České Lípy -- c) Záměr výkupu pozemku p. č. 387/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 (ve vlastnictví p. Moravce komunikaci vybuduje město za finanční spoluúčasti Pinekerových) a bezúplatný převod pozemku p. č. 385/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m 2 (ve vlastnictví manželů Pinekerových) vše v k. ú. Častolovice u České Lípy ---- Jedná se o pozemky, které se nachází v Častolovicích po pravé straně hlavní silnice u železničního viaduktu. Pozemek p. č. 385/3 je ve vlastnictví manželů Pinekerových, p. č. 387/2 ve vlastnictví pana Moravce a p. č. 83/1 a 69/1 ve vlastnictví ½ města a ½ pana Moravce. Manželé Pinekerovi již několikrát žádali o směny a výkupy, ale vždy záměry nebyly schváleny. Výkup komunikace p. č. 387/2, o kterou žadatelé usilují, aby měli přístup k RD, byl projednáván na ZM dne a nebyl schválen (pan Moravec nabízí pouze část pozemku, na kterém by bylo vybudování komunikace příliš nákladné a došlo by k vykácení zeleně a za cenu ve výši 1.000,- Kč/m 2 ). (nová žádost podána ) doporučili záměr výkupu či směny pozemků odložit, doplnit stanovisko územního plánování a dále oslovit pana Moravce, zda by se nedalo jednat o směně pozemků nebo zda by město nemohlo vykoupit pouze tu část pozemků, kde se nachází komunikace. 6. Záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 194/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 922 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Vítkov u Dobranova Pozemek je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který nabízí část městu k bezúplatnému převodu. Jedná se o část komunikace, která slouží jako přístup k několika stavbám. (nabídka podána ) nedoporučili bezúplatný převod části pozemku p. č. 194/1, komunikace není zpevněná a bylo by nutné ji udržovat.

4 Strana č. 4 / Záměr výkupu pozemků p. č. 5944/17 o výměře 372 m 2 a 5944/19 o výměře 135 m 2 vše ostatní plocha v k. ú. ve vlastnictví pana Přibyla dále pozemků p. č. 5931/2 o výměře 157 m 2 a 5931/3 o výměře 307 m 2 vše vodní plocha p. č. 5932/1 o výměře m 2 a p. č. 5938/2 o výměře m 2 vše trvalý travní porost p. č o výměře 588 m 2, p. č. 5940/1 o výměře m 2, p. č. 5940/2 o výměře 316 m 2 vše ostatní plocha p. č. 5941/1 o výměře 369 m 2 a p. č. 5941/2 o výměře 556 m 2 vše vodní plocha p. č. 5942/1 o výměře m 2 ostatní plocha p. č. 5943/1 o výměře m 2, p. č. 5943/3 o výměře m, p. č. 5943/9 o výměře 854 m 2 vše trvalý travní porost p. č. 5944/1 o výměře m 2, ostatní plocha p. č. 5944/7 o výměře 94 m 2, orná půda vše v k. ú. ve vlastnictví ½ pana Přibyla a ½ manželů Vasila a Mgr. Aleny Legezových ---- Pozemky jsou ve vlastnictví pana Přibyla a zčásti manželů Legezových. Městu je nabízí z vážných rodinných důvodů. Jedná se o pozemky v záplavové oblasti kolem Ploučnice (nabídka podána ) nedoporučili výkup výše uvedených pozemků, město pro ně nemá využití. 8. Záměr zpětného výkupu pozemků p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/38, 5390/39, 5390/84 a 5390/85 v k. ú. Pozemky s městem směnila společnost polyvanced GmbH za účelem výstavby výrobní haly viz směnná smlouva a dodatek č. 1. v příloze materiálu. Nyní nabízí městu pozemky zpět k odkupu za stejných podmínek. (nabídka podána ) doporučili záměr zpětného výkupu výše uvedených pozemků od společnosti polyvanced GmbH. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 4 se zdrželi PRODEJE 9. Prodej části pozemku p. č. 3969/230, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry 421 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Vladimír a Marta Braumovi, bytem Šeříková 2839, manželé Jiří a Marie Hrubých, bytem Šeříková 2838, Jan Houdek, bytem Šeříková 2834,

5 Strana č. 5 / 14 manželé Ing. Petr a Marie Pindurovi, bytem Šeříková 2833, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou jednotliví vlastníci těchto RD, kteří mají zájem vždy o část pozemku před svým domem za účelem vybudování a udržování přístupu (žádost podána ). 10. Prodej části pozemku p. č. 3969/160, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 80 m 2 z celkové výměry 365 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Marie a Štefan Vargačikovi, bytem Šeříková 2844, manželé Mgr. Dana a Roman Šperlíkovi, bytem Železničářská 1748, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníci krajových RD a mají zájem si odkoupit pruh pozemku, navazující na jejich zahrady za účelem parkování karavanu a rozšíření zahrady (žádosti podány a ). 11. Prodej části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 996 m 2 v k. ú. Žadatel: Jan Hrzán, bytem Jasmínová 2758, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatel je vlastník RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ). 12. Prodej části pozemku p. č. 3969/229, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Mgr. Kateřina Horáková, bytem Vachkova 3030,, manželé Jaroslav a Milena Lehkých, bytem Šeříková 2826, manželé Vlasta a Bohumil Tounar, bytem Šeříková 2827, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD čp. 2826, 2827 a 2829 a mají zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu a vchodu (čp požaduje i část pozemku za zahradou - žádost podána ). 13. Prodej části pozemku p. č. 3969/163, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry 374 m 2 a části p. č. 3969/106 o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Ludmila Fuchsová, bytem Jabloňová 2794,, manželé Ladislav a Mgr. Eva Adamovi, bytem Jabloňová 2795, manželé Jindřich a Vanda Mocovi, bytem Jabloňová 2796, manželé Jiří a Helena Tobolářovi, bytem Jabloňová 2797,

6 Strana č. 6 / 14 manželé Ing. Pavlína a Ing. Milan Ongerovi, bytem Jabloňová 2798, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelka je vlastníkem RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy přístupu (žádost podána všech 5 vlastníků). 14. Prodej části pozemku p. č. 3969/162, ostatní plocha, zeleň o výměře 260 m 2 v k. ú. Žadatelé: Zdeněk Prokš, bytem Jabloňová 2792, Pavel Beránek, bytem Jabloňová 2793, manželé MUDr. Miloš a Bc. Dagmar Bretovi, bytem Jabloňová 2791, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD a mají zájem si odkoupit část pozemku vždy před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ). Usnesení výboru pro body 9-14: 2011 doporučili prodej částí výše uvedených pozemků jednotlivým žadatelům za cenu ve výši dle konečné výměry (při výměře do 100 m 2 cena 200,- Kč/m 2, nad 100 m 2 cena 400,- Kč/m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu dle poměrů žadatelů se splatností při podpisu kupní smlouvy. 15. Prodej pozemků p. č. 977/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m 2 a p. č. 108/9, trvalý travní porost o výměře 34 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Antonín Olšar, bytem Žizníkov 64, Magda Kořínková, bytem Žizníkov 77, a manželé Atila a Monika Vörösovi, bytem Žizníkov 17, Pozemek p. č. 977/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. Jedná se o travnatý příkop, který navazuje na zahradu prvních žadatelů, kteří mají část tohoto pozemku již zaplocenou Vörösovi - žádost podána Druhý žadatel p. Olšar - je vlastník rozestavěného domu, ke kterému má přístup po vlastních pozemcích, avšak upozorňuje na nedostatečnou šíři své komunikace (v nejužším místě cca 3,30 m). Žádá o prodej pozemků p. č. 977/2 a p. č. 108/9 pro zajištění přístupu k rozestavěnému RD a pro uložení sítí (žádost podána ) trvali na svém původním doporučení tj. prodej zaplocené části pozemku p. č. 977/2 Vörösovým a zbylou část a pozemek p. č. 108/9 panu Olšarovi za cenu ve výši dle konečné výměry (při výměře do 100 m 2 cena 200,- Kč/m 2, nad 100 m 2 cena 400,- Kč/m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy.

7 Strana č. 7 / 14 HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 1 se zdržel 16. Prodej pozemků p. č. 352/2, trvalý travní porost o výměře 218 m 2 a p. č. 494/2, trvalý travní porost o výměře 701 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatel: Milan Lopušan, bytem Okřešice 2/59, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u příjezdové cesty z České Lípy. Jedná se o travnatý porost, který tvoří přístupovou cestu na pozemky několika vlastníků (žádost podána ) doporučili tento bod odložit, protože v současné době je ještě záměr zveřejněn na úřední desce. 17. Prodej části pozemku p. č. 350/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 125 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy ---- Žadatel: Josef Procházka ml., bytem Častolovice 11, Město obdrželo dne žádost o odkoupení části pozemku p. č. 350/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 125 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem zpevnění přístupové cesty k nemovitosti č. p. 11. První žádost byla zamítnuta ZM dne Žadatel si nyní požádal o opětovné projednání. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadovaná část je užívána jako přístupová cesta k domu č. p. 11 a že majitel domu č. p. 11 již provedl její zpevnění zámkovou dlažbou doporučili prodej pozemku panu Procházkovi za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. OSTATNÍ 18. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2002 ze dne Žadatel: Václav Šafařík, bytem Střelnice 2287, Pan Šafařík si koupil od města v roce 2002 pozemky p. č. 1338/184 o výměře 460 m 2 a p. č. 1338/185 o výměře 450 m 2 vše orná půda v k. ú. (Podnož Holý Vrch) za účelem výstavby RD za kupní cenu ve výši ,- Kč. V kupní smlouvě v odst. IV bodu 2 je uvedeno, že v případě převodu na třetí osobu před nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí k nově postavenému domu je stanovena smluvní pokuta ve výši kupní ceny. Žadatel má vypracovaný projekt i stavební povolení, ale stavba dosud nebyla a nebude z finančních a zdravotních důvodů realizována. Pozemky chce nyní nabídnou dále k prodeji, a proto žádá o uzavření dodatku ke kupní smlouvě, kde by byla smluvní pokuta

8 Strana č. 8 / 14 zrušena nedoporučili uzavřít dodatek s panem Šafaříkem, navrhují pozemek vrátit městu. 19. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. A /2011 ze dne Žadatel: Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH Společnost uzavřela s městem Smlouvu o smlouvě budoucí kupní (viz příloha materiálu), nyní žádají město o uzavření dodatku č. 1 na posunutí podmínek do doporučili uzavřít dodatek č. 1 se společností Johnson Controls a posunout termín uzavření kupní smlouvy do Bezúplatný převod pozemku p. č. 1422/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 244 m 2 v k. ú. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor odloučené pracoviště, Děčínská 389, nabídl dopisem ze dne 11. května 2011 městu bezúplatný převod pozemku p. č. 1422/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 244 m 2. Tento pozemek je ve skutečnosti asfaltovou účelovou komunikací zajišťující přístup k domu s pečovatelskou službou a bezprostředně sousedí s pozemky ve vlastnictví města doporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 1422/10 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. PRONÁJMY 21. Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, žádost o pronájem části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233 o celkové výměře 805 m 2 v k. ú. zahrada k RD ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 1407/1 o výměře 784 m 2 a část pozemku p. č. 1338/233 o výměře 21 m 2 vše v k. ú., tj. vedle zahrady ve vlastnictví žadatele Pan Nedbal předložil dne žádost o pronájem části pozemku p. č. 1407/1

9 Strana č. 9 / 14 a části pozemku p. č. 1338/233 za účelem zahrady doporučili tento bod odložit na příští jednání a doplnit stanovisko správy veřejné zeleně. 22. Jaroslav Rundus,, IČ: žádost o pronájem pozemků o celkové výměře 8541 m 2 v k. ú. Dolní Libchava a v k. ú. realizace odpočinkového přírodního parku pro seniory z Domova pro důchodce ---- Jedná se o níže uvedené pozemky: - v k. ú. Dolní Libchava p. č. 312 o výměře 913 m 2, p. č. 341/1 o výměře 363 m 2, p. č. 314/6 o výměře 372 m 2 - v k. ú. p. č o výměře 2213 m 2, p. č o výměře 118 m 2, p. č. 1419/1 o výměře 3198 m 2, p. č. 1420/1 o výměře 1364 m doporučili tento bod odložit s tím, že zájemce bude pozván na příští jednání. HLASOVÁNÍ: 10 pro 2 proti 0 se zdrželo 23. nectec Automotive s.r.o.,, IČ: žádost o pronájem části pozemku p. č. 5390/37 v k. ú. o výměře 252 m 2 scelení areálu firmy a využití stávajících vjezdových bran ---- Záměr zveřejněn: Jedná se pouze o část výměry 252 m 2 z pozemku p. č. 5390/37 o celkové výměře 490 m 2, která je za plotem v areálu firmy doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemku o výměře 252 m 2 s firmou nectec Automotive s.r.o. za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu scelení areálu firmy a využití stávajících vjezdových bran umístěných na pozemku - cena nájmu 20,-Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace 24. Občanské sdružení Drobné památky severních Čech,, IČ: pronájem kapličky na st. parcele č. 40 o výměře 39 m 2 v Manušicích - výpověď smlouvy --- Občanské sdružení má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitosti č. A /2009 ze dne na kapličku nacházející se na st. parcele č. 40 v k. ú. Manušice za těchto podmínek:

10 Strana č. 10 / 14 - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu využití pro kulturní potřeby a ve spolupráci s římskokatolickou církví pro sakrální účely - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 500,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do příslušného kalendářního roku doporučili ukončení nájemní smlouvy č. A /2009 uzavřené dne s občanským sdružením Drobné památky severních Čech v souladu s odst této smlouvy, tj. výpovědí s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdržel 25. Pavel Černý, Skalice u České Lípy, IČ: nájem části pozemků v k. ú. za účelem umístění stánku - žádost o snížení nájemného Pan Černý má s městem uzavřeno 7 nájemních smluv na části pozemků v k. ú. na dobu neurčitou za účelem umístění stánku s prodejem novin, losů, časopisů a tabákových výrobků. Jedná se o níže uvedené smlouvy: 1) ze dne na pozemek p. č. 5825/503 (původně 5825/5) o výměře 9,40 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,62 Kč/m 2 /den => Kč 4,62 x 9,40 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.968,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 7.936,- Kč bez DPH); 2) ze dne na pozemek p. č. 5825/147 o výměře 7,80 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 7,80 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.405,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.810,- Kč bez DPH); 3) ze dne na pozemek p. č. 5750/85 o výměře 7,30 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,77 Kč/m 2 /den => Kč 4,77 x 7,30 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.181,50 (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.363,- Kč bez DPH); 4) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 5276/2 o výměře 7,60 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 7,60 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.317,50 (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.635,- Kč bez DPH);

11 Strana č. 11 / 14 5) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 1338/131 (původně 1338/146) o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den => Kč 4,78 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.492,- (od do schváleno snížení o 50%, tj. ročně 6.984,- Kč bez DPH); 6) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (5,00 Kč/m 2 /den => Kč 5,00 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.650,-; 7) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č. 5825/576 o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč ,- bez DPH + valorizace (5,00 Kč/m 2 /den => Kč 5,00 x 8,00 m 2 x 365 dnů), čtvrtletní splátka ve výši Kč 3.650,-; 2011 doporučili zachování stávajících cen dle uzavřených nájemních smluv. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 5 se zdrželo 26. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČ: žádost o vypůjčení části pozemků v k. ú. o celkové výměře m 2 pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby Revitalizace Šporky ---- Jedná se o části pozemků v k. ú. p.č. 1397/1, 1400/1, 1400/3, 1404, 1405, 5658, 5661, 5662, doporučili uzavření smlouvy o výpůjčce (bezplatné užívání) části pozemků p. č. 1397/1, 1400/1, 1400/3, 1404, 1405, 5658, 5661, 5662, 5665 o celkové výměře m 2 v k. ú. (dle rozpisu na trvalý a dočasný zábor) s firmou Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČ: , za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do účel nájmu pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby Revitalizace Šporky - další podmínky a) nájemce bude respektovat sítě nacházející se na předmětných pozemcích, tj. kanalizaci, vodovodní přípojku a stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy b) nájemce dodrží podmínky stanovené oddělením technické správy majetku správcem zeleně.

12 Strana č. 12 / Zelená pastva s.r.o. Zákupy, IČ: žádost o pronájem pozemku p. č. 310/1 v k. ú. Stará Lípa o výměře m 2 - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat --- Zelená pastva s.r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2001 ze dne na níže uvedené pozemky v k. ú. Stará Lípa a v k. ú. o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) a pastva hospodářských zvířat v k. ú. Stará Lípa - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu: v k. ú. Stará Lípa p. č. 292/2, p. č. 293/3, p. č. 310/6, p. č. 310/10, p. č. 326/5, p. č. 326/6, p. č. 332/10, p. č. 332/12, p. č. 335/2, p. č. 373/2, p. č. 395/1, p. č. 397/1, p. č. 397/2 v k. ú. 5825/523 a p. č. 5825/ doporučili uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. A /2001 s firmou Zelená pastva s.r.o. specifikující rozšíření pronájmu s účinností od o pozemek p. č. 310/1 v k. ú. Stará Lípa o výměře m 2, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy a s respektování věcného břemene na tomto pozemku, tj.: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) a pastva hospodářských zvířat - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - další podmínky nájemce bude při své činnosti respektovat sítě nacházející se v tomto pozemku, tj. podzemní vedení telekomunikační sítě HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 0 se zdrželo

13 Strana č. 13 / Limagro s.r.o., Zákupy, IČ: žádost o pronájem pozemku p. č. 654/8 v k. ú. Dobranov o výměře 2742 m 2 - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat - Limagro s.r.o. má uzavřenou smlouvu č. A /2009 ze dne na níže uvedené pozemky v k. ú. Vítkov u Dobranova, k. ú. Vlčí Důl a k. ú. Dobranov o celkové výměře m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do Ve smlouvě v odst je uvedeno, že nájemní vztah založený touto smlouvou lze před uplynutím sjednané doby nájmu ukončit dohodou stran. V takové případě nájemci nevznikne nárok požadovat na pronajímateli úhradu jakýchkoliv nákladů, které nájemci v této souvislosti vzniknou, včetně případných sankcí z titulu porušení podmínek dotace přidělené nájemci v programu rozvoje venkova ČR na období z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. - účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků - předmět nájmu: - k. ú. Dobranov p.č. 604/15, 607/9, 607/10, 611/3, 597/4, 604/13, 654/15, 654/16 - k. ú. Vítkov u Dobranova p.č. 151/1, 152/2, 154/2, 155/4 - k. ú. Vlčí Důl p.č. 83/2, 83/ doporučili uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. A /2009 s firmou Limagro s.r.o. specifikující rozšíření pronájmu s účinností od o pozemek p. č. 654/8 v k. ú. Dobranov o výměře 2742 m 2, za stejných podmínek již uzavřené smlouvy, tj.: - doba nájmu na dobu určitou do účel nájmu údržba a sklizeň zelené píce (sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny) - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 5.000,- Kč včetně DPH s tím, že nájemné je hrazeno formou nepeněžního plnění a za nepeněžní plnění je považováno sekání travnatého porostu nejméně 2 x ročně, vyhrabávání stařiny a další práce na údržbě pozemků HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 0 se zdrželo 29. Libor Kliment,, IČ: žádost o pronájem části pozemku p. č. 4857/1 v k. ú. o celkové výměře 43 m 2 parkování dvou osobních automobilů k provozovně ---- Jedná se o část pozemku p. č. 4857/1 v k. ú. o výměře 43 m 2 z celkové výměry m 2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha.

14 Strana č. 14 / doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemku o výměře 43 m 2 s Liborem Klimentem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu parkování dvou osobních automobilů k provozovně - cena nájmu 20,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení podmínek stanovených oddělením technické správy majetku-správcem komunikací HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 0 se zdrželo Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 4. 4. 2017 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis ze 6. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 6. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková Omluveni:

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 24. 10. 2016 Usnesení č. 938/16 RM uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Brtnice, jako pronajímatelem

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

ZÁPIS. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách ZÁPIS z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 30.9.2016 od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové: Ing. Terezie Švarcová, Iveta Kašparová,

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 109.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY : odstoupení manželů Xxxx bytem Stříbro, Revoluční Xxxx

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí Kulturního domu v Milíně

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí Kulturního domu v Milíně Č.j.: 527/2013 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne 29. 4. 2013 od 17.00 hodin v předsálí Kulturního domu v Milíně 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 38 ze dne 4. května 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá František Kapsa Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová,

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 10), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více