SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010)253 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ ZPRÁVA O POKROKU JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ZA ROK 2009 (15. ZPRÁVA) SEK(2010)630 CS CS

2 1. ÚVOD Toto sdělení podává informace o vývoji trhu a právních předpisů v odvětví elektronických komunikací v EU v roce Současný regulační rámec EU přinesl evropským občanům výhody v podobě inovativních a stále dostupnějších služeb elektronických komunikací, ještě však existují některé závažné překážky, které je třeba překonat. Přetrvávají obavy ohledně nezávislosti a výkonnosti vnitrostátních regulačních orgánů (dále jen NRA ). Výrazné rozdíly velkoobchodních i maloobchodních cen v členských státech nelze ospravedlnit pouze povahou trhu, jsou také důsledkem odlišných regulačních přístupů. Například v členských státech s pěti nejdražšími poplatky jsou velkoobchodní ceny za terminaci hovoru v mobilních sítích v průměru 2,5krát vyšší než v členských státech s pěti poplatky nejlevnějšími. Podobně i průměrná maloobchodní cena za minutu hovoru z mobilního telefonu je v průměru čtyřikrát vyšší v členských státech s pěti nejdražšími tarify oproti státům s pěti tarify nejlevnějšími. Tyto rozdíly ještě prohlubuje skutečnost, že nápravná opatření se neprovádí soudržným, včasným, transparentním a předvídatelným způsobem a že vnitrostátní regulační orgány nemají pravomoc zasahovat v případě vývoje nových technologií a trhů. Spotřebitelé a podniky stále čelí 27 rozdílným trhům, a nemohou tak využít ekonomický potenciál jednotného trhu. Trhy elektronických komunikací, jako je trh hlasové telefonie, jsou již značně vyvinuté a růst v tomto odvětví se zpomaluje. Budoucí udržitelný růst bude vyžadovat inovace služeb a nové obchodní modely. Nejdůležitější je nyní přejít na prostředí nové generace s jeho novými příležitostmi a výzvami. Tento přechod vyžaduje značné investice do zvýšení kapacity pevných a mobilních sítí. Dne 19. května 2010 přijala Komise pod záštitou strategie Evropa digitální agendu 3, která stanoví řadu politických opatření na podporu digitálního hospodářství, povzbuzení přechodu na vysokorychlostní prostředí a posílení jednotného online trhu. Tato opatření musí jít ruku v ruce s jednotným regulačním přístupem a účinným uplatňováním nápravných opatření. Rovněž je nezbytné, aby členské státy řádně provedly a včas začaly používat revidovaný regulační rámec 4, který vstoupil v platnost dne 19. prosince VÝVOJ TRHU Přestože toto odvětví překonalo hospodářský útlum v roce 2009, další růst naráží v důsledku vyspělosti tradičních trhů, jako jsou trhy pevné a mobilní hlasové telefonie, na značné potíže. Rychlý růst z období po liberalizaci se v posledních letech zpomalil. Zvýšené příjmy v oblasti datových služeb zatím nevyrovnají klesající příjmy z hlasových služeb. V důsledku hospodářského klimatu uživatelé méně utrácejí. Díky rozsáhlým úsporným programům ve spojení s faktory, jako jsou obchodní modely založené na paušálních produktech, je však odvětví nadále ziskové. Investice poklesly a z velké části se zaměřily na Pokud není uvedeno jinak, zpráva popisuje stav věcí ke dni 31. prosince 2009 a tržní data ke dni 1. října KOM(2010) Digitální agenda pro Evropu. Úř. věst. L 337, CS 2 CS

3 pevné sítě. Ve většině zemí jsou však investice do přístupových sítí nové generace stále omezené, přestože je povzbuzuje kabelová konkurence a investice místních orgánů. Přestože návrat k dřívějším mírám růstu bude obtížný, na dosažení pozitivního růstu v období jsou díky obnově HDP a zvýšeným výdajům uživatelů dobré vyhlídky. V roce 2008 dosáhly příjmy odvětví elektronických komunikací v EU částky 351 miliard EUR, což představuje přibližně polovinu celého odvětví IKT. Sedm z deseti největších telekomunikačních operátorů na světě je v Evropě. 43 % příjmů odvětví elektronických komunikací pochází z pevné telefonie a pevného přístupu k internetu (včetně obchodních datových služeb), 47 % z mobilních služeb (hlasové a datové služby) a zbývajících 10 % připadá na placené televizní vysílání 5. Podle údajů European Information Technology Observatory (EITO) se růst v roce 2009 blížil nule (tabulka 1): Tabulka 1 Podíl na příjmech telekomunikačního Míra růstu odvětví Pevná hlasová telefonie, přístup k internetu a internetové služby -2,5 % 36 % pevná hlasová telefonie -6,3 % 24 % přístup k internetu a internetové služby 5,6 % 12 % Mobilní hlasová telefonie a mobilní datové služby 0,6 % 47 % mobilní hlasová telefonie -1,8 % 36 % mobilní datové služby 9,3 % 11 % Obchodní datové služby 0,6 % 7 % Placené televizní vysílání 11,7 % 10 % Telekomunikační služby celkem (přenosové služby) 0 % 100 % Zdroj: EITO (2009). Širokopásmová infrastruktura V roce 2009 byly některé členské státy (např. Nizozemsko, Dánsko) v oblasti rozšíření širokopásmových technologií na světové špičce. Průměrná míra rozšíření pevných širokopásmových služeb dosahovala 24,8 % 6, což představuje zvýšení oproti předchozímu roku o 2 procentní body, přestože se míra růstu o více než třetinu zpomalila. 5 6 Příjmy z placených televizních služeb zahrnují celkové příjmy z předplatného na placené televizní kanály a služby (např. prémiové kanály a programové balíčky prostřednictvím satelitu, kabelu, ADSL či pozemního vysílání). Míra rozšíření na základě počtu obyvatel k 1. lednu CS 3 CS

4 Obrázek 1 Míra rozšíření širokopásmového připojení, leden % 35% 37,7% 37,8% 30% 25% 20% 15% 10% 13,0% 13,0% 13,5% 14,8% 17,0% 18,6% 18,7% 18,9% 19,1% 19,3% 20,6% 21,5% 22,2% 22,2% 22,7% 22,9% 24,8% 26,0% 26,8% 29,1% 29,4% 29,8% 30,3% 30,4% 31,5% 32,1% 5% 0% BG RO PL SK EL PT HU LT CZ LV IT ES CY IE AT SI EU27EE MT BE FI UK FR DE SE LU NL DK Většina širokopásmových připojení je založena na technologiích xdsl. Zavádění vysokokapacitního širokopásmového připojení je stále omezené, jen zhruba čtvrtina připojení poskytuje rychlosti vyšší než 10 megabitů za sekundu (Mbps). V oblasti přístupových sítí příští generace Evropa zaostává. Připojení založená na technologii FTTP (fibre to the premises, optické vlákno k zákazníkovi) 7 představují pouze 1,8 5 % všech pevných širokopásmových připojení, což poukazuje na nezbytnost zlepšit podmínky pro zavádění přístupových sítí příští generace (NGA). Maloobchodní ceny poklesly, většinou v důsledku zvyšování přenosových rychlostí a paušálních balíčků. Tržní podíl dominantních operátorů na trhu pevného širokopásmového připojení od července 2003 klesal a nyní se stabilizuje na 45 % (včetně dalšího prodeje to činí 48,3 %). V některých zemích však tržní podíl dominantních operátorů znovu narůstá. Podíl zpřístupněných účastnických vedení vzrostl (73,7 % připojení DSL nových účastníků trhu oproti 69,2 % v lednu 2009), většinou na úkor dalšího prodeje, který klesl z 12,9 % připojení DSL nových účastníků trhu v lednu 2009 na 9,4 % v lednu Zpřístupněná účastnická vedení umožňují novým účastníkům trhu nabízet balíčky tří produktů (triple-play) včetně internetové televize. Mobilní komunikace Značnou část růstu v posledních letech lze přičíst mobilním komunikacím, toto odvětví však nyní stojí na rozcestí. Hlasová komunikace se podílí na celkových příjmech mobilních komunikací více než 80 %, její podíl co do provozu však klesá ve prospěch datového přenosu, což vytváří značný tlak na kapacitu sítí. Příjmy z mobilního přístupu k internetu představují pouze 4 % celkových příjmů mobilních komunikací. Průměrný podíl dedikovaných mobilních širokopásmových karet rychle roste a míra rozšíření dosahuje 5,2 % oproti 2,8 % v lednu 2009 (obrázek 2). Ve Finsku, Portugalsku a Rakousku přesahuje míra rozšíření 15 %. Se 7 Včetně optického vlákna do domácnosti (fibre to the home, FTTH) a optického vlákna do budovy (fibre to the building, FTTB) spolu s řešením místní sítě (local area network, LAN), avšak bez tzv. VDSL technologií (vysokorychlostních). CS 4 CS

5 vstupem nových účastníků na trh mobilních širokopásmových služeb, jako jsou poskytovatelé internetových služeb a výrobci, přizpůsobují mobilní operátoři své obchodní modely, a sbližování se tak stává realitou. CS 5 CS

6 Obrázek 2 Míra rozšíření mobilního širokopásmového připojení - pouze dedikované datové karty/modemy/klíče, leden ,18 0,16 15,1% 16,1% 17,0% 0,14 0,12 10,5% 10,7% 11,9% 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 Průměr EU v lednu 2010 Průměr EU v lednu ,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 2,0% 2,2% 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% 4,0% 4,3% 4,8% 5,1% 6,7% 6,8% 0 CY LU NL EE LV BE MT EL RO SI FR CZ ES DE PL LT SK UK IT IE DK SE AT PT FI Údaje pro Bulharsko a Maďarsko nejsou k dispozici 3. REGULAČNÍ PROSTŘEDÍ Institucionální rámec Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů je klíčovým faktorem pro zajištění spravedlivé a účinné regulace. Potřeba zajistit účinné strukturální oddělení regulačních funkcí členských států od činností spojených s vlastnictvím či kontrolou operátorů dala podnět k probíhajícím řízením pro nesplnění povinnosti proti Lotyšsku, Litvě a Rumunsku. Propuštění předsedů vnitrostátních regulačních orgánů přimělo Komisi podniknut kroky proti členským státům (Rumunsko, Slovensko) a zahájit vyšetřování důvodů propuštění ve Slovinsku. Revidovaný regulační rámec vyžaduje, aby členské státy zajistily, že vedoucí/vedoucího vnitrostátního regulačního orgánu lze propustit pouze v případě, že již nesplňuje podmínky pro výkon jejích/jeho povinností, předem stanovené ve vnitrostátním právu. Komise bude tomuto aspektu i nadále věnovat pozornost v rámci provádění revidovaného regulačního rámce. Pravomoci a zdroje vnitrostátních regulačních orgánů Jak již konstatoval Evropský soudní dvůr, vnitrostátní regulační orgány musí mít všechny potřebné pravomoci k výkonu svých povinností 8. Revidovaný regulační rámec vyžaduje, aby měly vnitrostátní regulační orgány přiměřené finanční a lidské zdroje k provádění úkolů, které jim byly uloženy. V několika členských 8 Věc C-424/07. CS 6 CS

7 státech je v důsledku složité hospodářské situace zajištění dostatečných zdrojů ještě obtížnější. Přestože se zdá, že většina vnitrostátních regulačních orgánů je k výkonu svých regulačních úkolů dobře vybavena, několik členských států hlásilo problém omezených zdrojů. Odvolání Možnost účinného soudního přezkoumání rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů je základním právem všech dotčených stran. Po výkladu termínu dotčených stran Evropským soudním dvorem 9 byly hlášeny změny dosavadní praxe. V Rakousku nyní vnitrostátní regulační orgán přizve k přezkumu trhu všechny dotčené zúčastněné strany. Ve Švédsku nové právní předpisy umožňují, aby se proti rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu odvolali všichni účastníci trhu a uživatelé. Čas a zdroje, které odvolací jednání spotřebují, zůstávají pro účinnou regulaci a právní jistotu závažným problémem. Takovou situaci hlásila např. Belgie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Švédsko. V některých případech se regulátoři obávají, že počet odvolání a sporů naruší jejich pracovní plán. Regulační opatření Analýza trhu a nápravná opatření 10 Některé vnitrostátní regulační orgány dosáhly pokroku při provádění pravidelných regulačních přezkumů a/nebo řešení klíčových problémů díky účinným nápravným opatřením nastaveným na prostředí příští generace (např. zpřístupnění optických sítí v Nizozemsku), další regulátoři dosáhly jen skromných výsledků (např. Belgie, Lucembursko). Rumunsko a Bulharsko sice dosáhly pokroku, musí však teprve dokončit první kolo přezkumu trhu. V některých případech jsou nápravná opatření zastaralá dříve, než je lze konečně použít, což je např. případ bitového toku pro ATM v Německu. Nedostatečná jednoznačnost nápravných opatření zdržuje jejich zavádění a často vede ke sporům, které opět spotřebovávají zdroje regulátorů. Na podporu soudržné regulace využívá Komise vedle mechanismu konzultací Společenství své prováděcí pravomoci a vydává doporučení. Ke zlepšení soudržnosti bude třeba účinně využít posílenou úlohu Komise v oblasti nápravných opatření a nový institucionální rámec definovaný v revidovaném regulačním rámci. Zejména důležité jsou včas podniknuté kroky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Širokopásmová infrastruktura Hospodářská soutěž v oblasti širokopásmových trhů v poslední době v některých členských státech stagnovala či dokonce poklesla. Částečně je to důsledek toho, že se nápravná opatření neuplatňovala účinně a včas. V některých případech byly důležité přístupové produkty zpřístupněny teprve nedávno, např. nahé DSL v České republice, na Kypru a ve Slovinsku nebo bitový tok na Slovensku. Odpovídající referenční nabídky, jako pro ADSL nebo VDSL, jsou někdy zpožděné (např. v Itálii, Německu, Belgii, Bulharsku nebo Lucembursku) Věc C-426/05. Viz rovněž sdělení o přezkumu trhu podle regulačního rámce EU (3. zpráva). CS 7 CS

8 Současný tržní trend ke kombinovaným produktům se výrazně dotýká dynamiky hospodářské soutěže a staví vnitrostátní regulační orgány před další regulační problémy. Je třeba prověřit, do jaké míry mohou dostupné velkoobchodní přístupové produkty zajistit, aby alternativní operátoři mohli na maloobchodní úrovni konkurovat produktovým balíčkům dominantních operátorů. Některé vnitrostátní regulační orgány zahrnuly optické sítě do velkoobchodních širokopásmových trhů a uložily jim povinnosti (např. Nizozemsko, Finsko, Lotyšsko, Estonsko), jiné optické sítě z trhu vyloučily nebo je neregulovaly (např. Francie, Německo, Itálie, Kypr, Řecko, Lucembursko, Švédsko). Nizozemsko uložilo povinnost zpřístupnění optických účastnických vedení. Některé vnitrostátní regulační orgány rozlišily nápravná opatření ukládaná pro optické a metalické sítě (např. Estonsko, Nizozemsko a Finsko). Na podporu zavádění sítí nové generace byla přijata legislativní opatření (např. v Portugalsku, Rakousku, ve Francii a Slovinsku), jejichž cílem je usnadnit přístup k fyzické infrastruktuře a sdílení zařízení. Mnohé vnitrostátní regulační orgány navíc uložily povinnost přístupu k pasivní infrastruktuře, aby usnadnily zavádění sítí alternativním operátorům (např. Dánsko, Řecko, Estonsko, Slovinsko, Portugalsko, Německo, Francie, Španělsko). Opatření související se zavedením sítí do budov byla prostřednictvím symetrických povinností přijata ve Francii, v Portugalsku a ve Španělsku. Je nezbytné zajistit větší soudržnost, transparentnost a právní jistotu regulačních opatření, která se týkají například přechodu z metalických na optické sítě. Za tímto účelem přijme Komise v průběhu roku 2010 doporučení o regulovaném přístupu k sítím nové generace. Mobilní komunikace Poplatky za terminaci hovoru v mobilních sítích nadále klesají (o 18,4 % oproti 14,8 % v roce 2008), mezi jednotlivými členskými státy však stále existují značné rozdíly (obrázek 3). Nejnižší sazby má Kypr (1,95 eurocentů), nejvyšší Bulharsko (12,4 eurocentů). Terminace hovoru v mobilních sítích je ve srovnání se sazbami za propojení v pevných sítích stále drahá. Rozdíly v regulaci terminačních sazeb narušují hospodářskou soutěž a brání rozvoji jednotného trhu. Z toho důvodu přijala Komise doporučení o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích 11. Jakmile vnitrostátní regulační orgány doporučení provedou, očekává se další pokles sazeb. 11 Úř. věst. L 124, , s. 67. CS 8 CS

9 Obrázek 3 Poplatky za propojení při terminaci hovoru v mobilních sítích (vnitrostátní průměr podle počtu předplatitelů) Průměr EU v říjnu 2009: 6,70 eurocentů ,92 eurocentů za minutu ,21 8,32 6,56 6,73 6,77 4,22 3,14 4,25 4,64 5,31 5,02 5,31 5,44 5,44 6,86 5,83 7,48 6,23 7,72 6,50 8,18 6,76 7,94 7,08 9,43 7,32 8,58 7,44 10,03 7,86 11,24 9,66 10,43 8,03 8,23 8,34 9,62 8,66 8,76 8,69 8,75 8,75 8,80 8,81 11,76 9,09 9,13 9,13 10,01 9,86 12,14 2 1,90 1,95 0 CY SE AT PL FI UK SI RO FR HU PT DE ES NL DK EL SK IT LT MT EE LV BE CZ LU IE BG Říjen 2008 Říjen 2009 PRŮMĚR 2009 CS 9 CS

10 Pevné sítě Trhy maloobchodních hlasových služeb byly ještě více deregulovány ve Spojeném království, ve Slovinsku, Nizozemsku, na Maltě, ve Španělsku, Rakousku a v Německu. Úplně zrušena byla regulace trhu pronajatých maloobchodních linek ve Finsku, Německu, České republice a v Itálii. Na velkoobchodní úrovni proběhla deregulace v oblasti tranzitních trhů (Švédsko, Španělsko, Německo) a trhu koncových úseků pronajatých okruhů (Itálie, Polsko, Španělsko). Zákroky vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti terminace hovorů v pevných sítích vedla k mírnému poklesu průměrných terminačních sazeb v pevných sítích. Úrovně těchto sazeb jsou však stále velmi rozdílné (obrázek 4). Obrázek 4 12 Poplatky za propojení při terminaci hovoru v PEVNÉ SÍTI DOMINANTNÍHO OPERÁTORA (k 1. říjnu 2009) (špička) Místní úroveň - průměr EU: 0,52 eurocentů 2,5 Eurocentů za minutu 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,17 0,17 0,39 0,34 0,31 0,34 0,39 0,36 0,75 0,39 0,43 0,40 0,64 0,48 0,46 0,48 0,49 0,48 0,51 0,51 0,52 0,54 0,54 0,54 0,56 0,56 0,60 0,60 0,62 0,62 1,18 0,66 0,71 0,71 0,76 0,76 0,55 0,78 0,82 0,82 1,16 0,83 0,84 0,84 0,87 0,86 1,18 1,18 1,56 1,56 2,12 2,27 UK SE CY IT SI FR PL DK EL HU DE PT IE ES BE BG NL LU EE AT MT RO SK CZ LT FI Říjen 2008 Říjen 2009 Průměr EU v říjnu 2009 Rozdíly terminačních sazeb mezi členskými státy (obrázek 5) se v posledních letech nezmenšily. Rozdíly terminačních sazeb v pevných sítích se mírně zvětšují. 12 Místní úroveň neplatí pro Lotyšsko. CS 10 CS

11 Obrázek 5 13 Rozdíly v tarifech za propojení mezi členskými státy EU-27 Terminační poplatky v pevných a mobilních sítích 50% 45% 40% 35% Variační koeficient 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Říjen 2006 Říjen 2007 Říjen 2008 Říjen 2009 Terminační poplatky v mobilních sítích Terminační poplatky v pevných sítích (single transit) Správa spektra Digitální dividenda Cílem neprodlených regulačních zákroků doporučených Komisí je dokončit přechod z analogového vysílání na digitální do 1. ledna 2012, a vytvořit tak harmonizované podmínky pro využívání dílčího pásma MHz 14. Otevření digitální dividendy spektra různým službám vyžaduje koordinovaný přístup, neboť se tak zejména provozovatelům bezdrátových širokopásmových sítí nabídne příležitost využívat cenné rádiové spektrum, což by mělo posílit hospodářskou soutěž v oblasti poskytování širokopásmových služeb. Několik členských států přijalo strategická rozhodnutí o využívání digitální dividendy a některé ohlásily své záměry ohledně jejího přidělení. Plánované jsou údajně zejména aukce digitální dividendy spektra v Německu, ve Spojeném království a ve Švédsku v průběhu roku Dánsko již ohlásilo, že digitální dividenda bude využívána k jiným účelům, než je vysílání, zejména pro mobilní širokopásmové služby, a Francie má obdobné plány. Liberalizace spektra Několik členských států učinilo kroky k zavedení tržního přístupu do praxe správy spektra. Revidovaná směrnice GSM 15 zavádí do pásma 900 MHz nové bezdrátové služby, počínaje službami UMTS. Mnohé členské státy přijaly regulační opatření, kterými povolují využívání pásem 900 MHz a MHz pro služby založené na jiných technologiích, než je GSM Variační koeficient je poměr standardní odchylky a střední hodnoty. KOM(2009) 586 a K(2009) Úř. věst. L 274, , s. 25. CS 11 CS

12 Mobilní satelitní služby (MSS) Následně po rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 16 o výběru a povolování systémů poskytujících mobilní satelitní služby (MSS) bylo v květnu 2009 dokončeno výběrové řízení Společenství, v jehož důsledku byli k provozování služeb vybráni dva operátoři. Členské státy musí nyní urychleně udělit potřebná povolení a sledovat rozvoj těchto systémů. 4. ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ Rychlosti a ceny širokopásmového připojení Většina širokopásmových linek v Evropě nabízí rychlosti vyšší než 2 Mbps a podíl těchto linek se zvyšuje (obrázek 6). Maloobchodní ceny širokopásmového připojení se snížily, přestože v minulém roce byl pokles menší. Uživatelé dostávají stále rychlejší přístup k internetu za podobné ceny. Obrázek 6 100% 90% Účastníci širokopásmového připojení podle rychlosti stahování a (středních) cen připojení v EU ,53 EUR 47,80 EUR 41,43 EUR 51,33 EUR 41,28 EUR 33,61 EUR 80% 70% 4-8 Mbps: 56,73 EUR 4-8 Mbps: 39,35 EUR 60% 50% 2-4 Mbps: 49,63 EUR 4-8 Mbps: 33,61 EUR 40% 2-4 Mbps: 31,54 EUR 30% 39,38 EUR 2-4 Mbps: 26,65 EUR 20% 31,72 EUR 10% 0% 36,17 EUR 30,59 EUR 28,75 EUR 33,17 EUR 25,81 EUR Prosinec 2007 Prosinec 2008 Prosinec 2009 do 512 kbps 512 kbps - 1Mbps 1-2 Mbps 2-8 Mbps 8-30 Mbps* > 30 Mbps* 100 Mbps 31,91 EUR Zdroj: Odhad ES rozložení linek podle rychlostí. Údaje o cenách jsou založeny na údajích firmy Van Dijk Managament Consultants. Ceny mobilní telefonie Nařízení o roamingu 17 výrazně snížilo poplatky za roaming a zlepšilo transparentnost tarifů pro uživatele mobilních telefonů cestujících v rámci EU. Průměrná cena mobilní komunikace za minutu klesla z 0,14 EUR v roce 2007 na 0,13 EUR v roce Zlepšená hospodářská soutěž podpořená účinnější regulací terminačních sazeb vedla k růstu nabídek paušálních sazeb, a tím ke snížení maloobchodních cen. Největší procentní pokles se projevil ve Finsku a v Lotyšsku (obrázek 7), stále však existují značné rozdíly mezi cenami od 0,04 EUR v Lotyšsku po 0,24 EUR na Maltě. Tyto rozdíly nelze vysvětlit pouze charakteristikou trhu, spíše ukazují na to, že dosud neexistuje jednotný trh Úř. věst. L 172, , s. 15. Úř. věst. L 167, , s. 12. CS 12 CS

13 CS 13 CS

14 Obrázek 7 Průměrná cena za minutu mobilní hlasové komunikace, celý rok 0,30 0,27 0,27 0,25 0,25 0,24 EUR 0,20 0,15 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,12 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,14 0,12 0,14 0,17 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,14 0,17 0,17 0,14 0,14 0,15 0,14 0,19 0,17 0,20 0,18 0,20 0,21 0,14 0, ,05 0,07 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,07 0,00 LV CY BG LT RO FI IE IT AT DK SE EE PL PT SK UK CZ SI EL FR DE HU ES BE NL LU MT EU Ceny pevné telefonie Tarify pevné hlasové telefonie se v roce 2009 zvýšily. Navzdory obecnému sestupnému trendu během uplynulého desetiletí se v roce ceny tříminutového místního hovoru zvýšily o 3,7 % a tříminutového vnitrostátního hovoru o 4,8 %. Desetiminutový místní hovor podražil mírně o 0,5 %, desetiminutový vnitrostátní hovor o 4,1 % (obrázek 8). Od roku 2007 jsou ceny maloobchodních místních hovorů stále rozdílnější a ani roztříštěnost cen vnitrostátních hovorů se za dané období nezmenšila (obrázky 9 a 10). Obrázek ,2 Poplatky za místní a vnitrostátní hovory, 3 minuty EU-27 vážený průměr 60 51,7 50 Eurocenty vč. DPH ,1 36,4 33,4 32,8 29,3 25,2 25,4 25,3 23,1 24, ,0 11,7 11,6 12,4 12,2 12,2 12,2 12,3 12,5 13,1 13,5 14, Místní hovor, 3 minuty Vnitrostátní hovor, 3 minuty 18 Metodika OECD. CS 14 CS

15 Obrázek 9 Rostoucí rozdíly mezi členskými státy v cenách maloobchodních hovorů Místní hovor 50% 45% 40% 35% Variační koeficient 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Místní hovor 10 min. Místní hovor 3 min. Obrázek 10 Rostoucí rozdíly mezi členskými státy v cenách maloobchodních hovorů Vnitrostátní hovor 70% 60% 50% Variační koeficient 40% 30% 20% 10% 0% Vnitrostátní hovor 10 min. Vnitrostátní hovor 3 min. Transparentnost tarifů Několik členských států zlepšilo transparentnost pomocí nových právních předpisů (např. Rumunsko, Portugalsko, Francie, Spojené království, Španělsko, Litva, Polsko, Maďarsko a Slovinsko). Některé zpřísnily povinnosti týkající se transparentnosti, kodexy chování či cenové stropy v oblasti prémiových sazeb a služeb s přidanou hodnotou. Pokud jde o kvalitu služeb, pozornost se soustředila převážně na internetové služby, zejména na rychlosti širokopásmového připojení. Některé vnitrostátní regulační orgány (např. v Dánsku, Lotyšsku, Řecku) nadále vyvíjely nástroje IT, které uživatelům umožní otestovat skutečnou rychlost širokopásmového připojení. CS 15 CS

16 Revidovaný regulační rámec dále posiluje požadavky na poskytování transparentních informací o cenách a podmínkách služeb. Univerzální služba V oblasti univerzální služby se podnikají opatření dvojího druhu. Za prvé provedlo několik členských států nové postupy stanovení pro některé nebo všechny prvky stávajících povinností v oblasti univerzální služby. A za druhé členské státy stále častěji zvažovaly, že do rámce univerzální služby zahrnou i širokopásmové služby. V mnoha členských státech se univerzální služba stále poskytuje v rámci přechodného režimu nebo na základě předpisů bez postupu stanovení. Komise zdůraznila, že stanovení je třeba provést rychle. Přestože počet žádostí o náhradu roste, finanční mechanismus univerzální služby nebyl ve většině členských států aktivován. V důsledku administrativních prodlev, soudních jednání či aktualizací metodik výpočtu čistých nákladů se náhrady z fondu univerzální služby vyplácejí pouze ve Francii, v České republice a v Rumunsku. Některé členské státy uvolnily povinnosti související se službami, které nabízí trh nebo které podle jejich názoru pozbývají důležitosti. Například v České republice, Estonsku, Itálii, Finsku, Irsku a Rakousku není stanoven žádný podnik k poskytování souhrnných účastnických seznamů a informační služby o telefonních číslech. V Německu, Lucembursku a ve Švédsku se univerzální služba poskytuje bez formálního stanovení. Stále ještě probíhají řízení pro porušení povinností pro nesprávné provedení proti Belgii, Portugalsku a Španělsku. Dánský finanční mechanismus se momentálně posuzuje. Přístup uživatelů k internetu a správa sítí Digitální ekonomika je postavena na dostupnosti inovativních služeb a aplikací. Revidovaný regulační rámec zesiluje požadavky na transparentnost a vybavuje vnitrostátní regulační orgány pravomocemi stanovovat kvalitu služeb tak, aby předcházely jejich zhoršování a překážkám či zpomalení provozu. V některých členských státech byla jako problém identifikována neutralita sítí, zejména v souvislosti s mobilními operátory, kteří buď úplně brání přístupu ke službám VoIP, nebo uplatňují rozdílné cenové strategie. V některých členských státech podnítily legislativní iniciativy na ochranu práv k duševnímu vlastnictví diskusi o tom, jak dosáhnout rovnováhy mezi právy koncového uživatele a potřebou chránit legitimní zájmy vlastníků práv k duševnímu vlastnictví. Komise bude v souladu s prohlášením Evropského parlamentu 19 vývoj v této oblasti pozorně sledovat. Přenositelnost čísla Přenositelnost čísla je nyní dostupná ve všech členských státech. Důležitými faktory při přenesení čísla je doba, za niž je přenesení provedeno, a výše poplatků. Doba potřebná k přenesení čísla byla značně zkrácena (Portugalsko, Nizozemsko, Slovensko, Polsko, Česká republika) nebo bylo zkrácení v plánu. Průměrný čas přenesení mobilního čísla byl 4,1 dne oproti 8,5 dne v říjnu 2008, u čísla pevné linky to v říjnu 2009 bylo 6,5 dne oproti 7,5 dne v říjnu Je však třeba dosáhnout zlepšení, neboť revidovaný regulační rámec požaduje přenesení čísla během jednoho pracovního dne. 19 Úř. věst. L 337, , s CS 16 CS

17 Obrázek 11 Čas uvedený v počtu dní k přenesení mobilního čísla. Říjen 2009 (evropský průměr: 4,1 dne) Průměrný počet dní , , DE IE MT BE UK LV NL AT PL SI CZ PT CY LU ES IT LT SK FI SE HU FR BG EE RO EL Obrázek 12 Čas uvedený v počtu dní k přenesení čísla pevné linky. Říjen 2009 (evropský průměr: 6,5 dní) Průměrný počet dní , DE BE LV NL SI FR UK ES CY LT MT AT SK FI PT HU IE CZ RO EE EL PL BG IT SE V některých zemích nejsou za přenesení čísla pevné linky stanoveny žádné velkoobchodní poplatky, avšak na Slovensku si operátoři vzájemně účtují 50 EUR. U mobilních čísel nejsou v sedmi členských státech stanoveny žádné velkoobchodní poplatky oproti vysokým poplatkům ve výši 33 EUR na Slovensku a 21 EUR v České republice. V některých členských státech platí na maloobchodní úrovni za přenesení čísla i zákazníci. Tyto poplatky odrazují lidi, aby o přenesení čísla žádali. Evropské číslo tísňového volání 112 Komise bude i nadále usilovat o zajišťování bezpečnosti evropských občanů při jejich cestách do zahraničí pomocí čísla tísňového volání 112, platného pro celou EU. V převážné většině případů je nyní poskytování služeb linky 112 v souladu s evropským právem. Útvary Komise v současné době prověřují otázky týkající se dostupnosti informací o poloze volajícího v některých členských státech. Ve věci poskytování informací o poloze volajícího stále probíhá řízení pro nesplnění povinnosti proti Itálii. CS 17 CS

18 Členské státy musí zajistit, aby byli občané o dostupnosti linky 112 informováni. V současné době si je pouze jeden ze čtyř občanů EU vědom, že linku 112 může volat v celé EU. Ke zvýšení veřejného povědomí 20 byla nedávno přijata řada opatření na celoevropské úrovni. V únoru 2009 vyhlásily Komise, Evropský parlament a Rada den 11. února Evropským dnem linky 112. Podle nařízení o roamingu dostávají uživatelé mobilních telefonů při cestě do zahraničí SMS zprávu o dostupnosti linky 112. Revidovaný regulační rámec ještě více posiluje ustanovení týkající se informací o poloze volajícího a zvyšování povědomí a Komise bude nadále spolupracovat s členskými státy, aby evropským občanům zajistila veškeré přínosy plynoucí z jednotného evropského čísla tísňového volání. Soukromí v prostředí elektronických komunikací Vnitrostátní předpisy týkající se ochrany soukromí by měly být formulovány tak, aby vyhovovaly i požadavkům nové digitální ekonomiky. Pro nesprávné provedení předpisů EU o důvěrném charakteru sdělení přenášených pomocí elektronických komunikací zahájila Komise řízení pro porušení povinností proti Spojenému království. K problémům zde patří souhlas uživatele, nedostatečné postihy v případě porušení a neexistence nezávislého orgánu pro dohled nad odposlechem. Další členské státy přijímají opatření k zajištění integrity a bezpečnosti elektronických komunikací (např. Malta, Švédsko) a ke zvýšení povědomí o bezpečnostních rizicích internetu (Slovensko, Nizozemsko, Švédsko). Nedávná studie 21 o činnostech k potírání spamu, spywaru a škodlivého softwaru potvrzuje nezbytnost legislativních změn, které jsou do revidovaného regulačního rámce zahrnuty. K takovým změnám patří jasnější a důslednější pravidla pro prosazování a odrazující sankce, lepší přeshraniční spolupráce a přiměřené zdroje pro vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu soukromí občanů na internetu. Komise bude i nadále usilovat o zvýšení důvěry spotřebitelů, aby bylo možné v plné míře využít potenciál digitální ekonomiky EU. 5. ZÁVĚRY Abychom se přiblížili skutečnému jednotnému trhu, musíme zvýšit úsilí a vyřešit problémy označené v tomto sdělení. Komise bude nadále pozorně sledovat vývoj trhu, aby bylo možné problémy řešit rychle. V souladu s digitální agendou a opatřeními, jež agenda stanoví pro spektrum, univerzální službu, regulaci sítí nové generace a ochranu soukromí přijme Komise rovněž řadu opatření s cílem: 1) vyřešit rozdíly regulačních přístupů a chybějící včasné a účinné vymáhání nápravných opatření; 2) položit pevný základ správného a včasného provedení revidovaného regulačního rámce a licies/spam_spyware_legal_study2009final.pdf. CS 18 CS

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Pololetní zpráva 2012

Pololetní zpráva 2012 Pololetní 2012 zpráva Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem. Společnost je v textu této Pololetní zprávy označována také jako Telefónica CR nebo Společnost.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 02 Zpráva představenstva 02 Zpráva představenstva Skupina Telefónica O2 Czech Republic Přehled skupiny a hlavní změny v roce 2010 Skupinu Telefónica O2 Czech Republic (skupina Telefónica O2) tvoří společnost

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVENEC 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 229 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ i2010

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 25 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2008

Měsíční monitorovací zpráva č. 25 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2008 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 25 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2008 Evropská komise vydala dne 30. července 2008 v Úředním věstníku Evropské unie referenční směnné kurzy, které

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2014 COM(2014) 259 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru CS CS OBSAH ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 COM(2015) 190 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Zpráva o používání směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13.

Více