SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010)253 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ ZPRÁVA O POKROKU JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ZA ROK 2009 (15. ZPRÁVA) SEK(2010)630 CS CS

2 1. ÚVOD Toto sdělení podává informace o vývoji trhu a právních předpisů v odvětví elektronických komunikací v EU v roce Současný regulační rámec EU přinesl evropským občanům výhody v podobě inovativních a stále dostupnějších služeb elektronických komunikací, ještě však existují některé závažné překážky, které je třeba překonat. Přetrvávají obavy ohledně nezávislosti a výkonnosti vnitrostátních regulačních orgánů (dále jen NRA ). Výrazné rozdíly velkoobchodních i maloobchodních cen v členských státech nelze ospravedlnit pouze povahou trhu, jsou také důsledkem odlišných regulačních přístupů. Například v členských státech s pěti nejdražšími poplatky jsou velkoobchodní ceny za terminaci hovoru v mobilních sítích v průměru 2,5krát vyšší než v členských státech s pěti poplatky nejlevnějšími. Podobně i průměrná maloobchodní cena za minutu hovoru z mobilního telefonu je v průměru čtyřikrát vyšší v členských státech s pěti nejdražšími tarify oproti státům s pěti tarify nejlevnějšími. Tyto rozdíly ještě prohlubuje skutečnost, že nápravná opatření se neprovádí soudržným, včasným, transparentním a předvídatelným způsobem a že vnitrostátní regulační orgány nemají pravomoc zasahovat v případě vývoje nových technologií a trhů. Spotřebitelé a podniky stále čelí 27 rozdílným trhům, a nemohou tak využít ekonomický potenciál jednotného trhu. Trhy elektronických komunikací, jako je trh hlasové telefonie, jsou již značně vyvinuté a růst v tomto odvětví se zpomaluje. Budoucí udržitelný růst bude vyžadovat inovace služeb a nové obchodní modely. Nejdůležitější je nyní přejít na prostředí nové generace s jeho novými příležitostmi a výzvami. Tento přechod vyžaduje značné investice do zvýšení kapacity pevných a mobilních sítí. Dne 19. května 2010 přijala Komise pod záštitou strategie Evropa digitální agendu 3, která stanoví řadu politických opatření na podporu digitálního hospodářství, povzbuzení přechodu na vysokorychlostní prostředí a posílení jednotného online trhu. Tato opatření musí jít ruku v ruce s jednotným regulačním přístupem a účinným uplatňováním nápravných opatření. Rovněž je nezbytné, aby členské státy řádně provedly a včas začaly používat revidovaný regulační rámec 4, který vstoupil v platnost dne 19. prosince VÝVOJ TRHU Přestože toto odvětví překonalo hospodářský útlum v roce 2009, další růst naráží v důsledku vyspělosti tradičních trhů, jako jsou trhy pevné a mobilní hlasové telefonie, na značné potíže. Rychlý růst z období po liberalizaci se v posledních letech zpomalil. Zvýšené příjmy v oblasti datových služeb zatím nevyrovnají klesající příjmy z hlasových služeb. V důsledku hospodářského klimatu uživatelé méně utrácejí. Díky rozsáhlým úsporným programům ve spojení s faktory, jako jsou obchodní modely založené na paušálních produktech, je však odvětví nadále ziskové. Investice poklesly a z velké části se zaměřily na Pokud není uvedeno jinak, zpráva popisuje stav věcí ke dni 31. prosince 2009 a tržní data ke dni 1. října KOM(2010) Digitální agenda pro Evropu. Úř. věst. L 337, CS 2 CS

3 pevné sítě. Ve většině zemí jsou však investice do přístupových sítí nové generace stále omezené, přestože je povzbuzuje kabelová konkurence a investice místních orgánů. Přestože návrat k dřívějším mírám růstu bude obtížný, na dosažení pozitivního růstu v období jsou díky obnově HDP a zvýšeným výdajům uživatelů dobré vyhlídky. V roce 2008 dosáhly příjmy odvětví elektronických komunikací v EU částky 351 miliard EUR, což představuje přibližně polovinu celého odvětví IKT. Sedm z deseti největších telekomunikačních operátorů na světě je v Evropě. 43 % příjmů odvětví elektronických komunikací pochází z pevné telefonie a pevného přístupu k internetu (včetně obchodních datových služeb), 47 % z mobilních služeb (hlasové a datové služby) a zbývajících 10 % připadá na placené televizní vysílání 5. Podle údajů European Information Technology Observatory (EITO) se růst v roce 2009 blížil nule (tabulka 1): Tabulka 1 Podíl na příjmech telekomunikačního Míra růstu odvětví Pevná hlasová telefonie, přístup k internetu a internetové služby -2,5 % 36 % pevná hlasová telefonie -6,3 % 24 % přístup k internetu a internetové služby 5,6 % 12 % Mobilní hlasová telefonie a mobilní datové služby 0,6 % 47 % mobilní hlasová telefonie -1,8 % 36 % mobilní datové služby 9,3 % 11 % Obchodní datové služby 0,6 % 7 % Placené televizní vysílání 11,7 % 10 % Telekomunikační služby celkem (přenosové služby) 0 % 100 % Zdroj: EITO (2009). Širokopásmová infrastruktura V roce 2009 byly některé členské státy (např. Nizozemsko, Dánsko) v oblasti rozšíření širokopásmových technologií na světové špičce. Průměrná míra rozšíření pevných širokopásmových služeb dosahovala 24,8 % 6, což představuje zvýšení oproti předchozímu roku o 2 procentní body, přestože se míra růstu o více než třetinu zpomalila. 5 6 Příjmy z placených televizních služeb zahrnují celkové příjmy z předplatného na placené televizní kanály a služby (např. prémiové kanály a programové balíčky prostřednictvím satelitu, kabelu, ADSL či pozemního vysílání). Míra rozšíření na základě počtu obyvatel k 1. lednu CS 3 CS

4 Obrázek 1 Míra rozšíření širokopásmového připojení, leden % 35% 37,7% 37,8% 30% 25% 20% 15% 10% 13,0% 13,0% 13,5% 14,8% 17,0% 18,6% 18,7% 18,9% 19,1% 19,3% 20,6% 21,5% 22,2% 22,2% 22,7% 22,9% 24,8% 26,0% 26,8% 29,1% 29,4% 29,8% 30,3% 30,4% 31,5% 32,1% 5% 0% BG RO PL SK EL PT HU LT CZ LV IT ES CY IE AT SI EU27EE MT BE FI UK FR DE SE LU NL DK Většina širokopásmových připojení je založena na technologiích xdsl. Zavádění vysokokapacitního širokopásmového připojení je stále omezené, jen zhruba čtvrtina připojení poskytuje rychlosti vyšší než 10 megabitů za sekundu (Mbps). V oblasti přístupových sítí příští generace Evropa zaostává. Připojení založená na technologii FTTP (fibre to the premises, optické vlákno k zákazníkovi) 7 představují pouze 1,8 5 % všech pevných širokopásmových připojení, což poukazuje na nezbytnost zlepšit podmínky pro zavádění přístupových sítí příští generace (NGA). Maloobchodní ceny poklesly, většinou v důsledku zvyšování přenosových rychlostí a paušálních balíčků. Tržní podíl dominantních operátorů na trhu pevného širokopásmového připojení od července 2003 klesal a nyní se stabilizuje na 45 % (včetně dalšího prodeje to činí 48,3 %). V některých zemích však tržní podíl dominantních operátorů znovu narůstá. Podíl zpřístupněných účastnických vedení vzrostl (73,7 % připojení DSL nových účastníků trhu oproti 69,2 % v lednu 2009), většinou na úkor dalšího prodeje, který klesl z 12,9 % připojení DSL nových účastníků trhu v lednu 2009 na 9,4 % v lednu Zpřístupněná účastnická vedení umožňují novým účastníkům trhu nabízet balíčky tří produktů (triple-play) včetně internetové televize. Mobilní komunikace Značnou část růstu v posledních letech lze přičíst mobilním komunikacím, toto odvětví však nyní stojí na rozcestí. Hlasová komunikace se podílí na celkových příjmech mobilních komunikací více než 80 %, její podíl co do provozu však klesá ve prospěch datového přenosu, což vytváří značný tlak na kapacitu sítí. Příjmy z mobilního přístupu k internetu představují pouze 4 % celkových příjmů mobilních komunikací. Průměrný podíl dedikovaných mobilních širokopásmových karet rychle roste a míra rozšíření dosahuje 5,2 % oproti 2,8 % v lednu 2009 (obrázek 2). Ve Finsku, Portugalsku a Rakousku přesahuje míra rozšíření 15 %. Se 7 Včetně optického vlákna do domácnosti (fibre to the home, FTTH) a optického vlákna do budovy (fibre to the building, FTTB) spolu s řešením místní sítě (local area network, LAN), avšak bez tzv. VDSL technologií (vysokorychlostních). CS 4 CS

5 vstupem nových účastníků na trh mobilních širokopásmových služeb, jako jsou poskytovatelé internetových služeb a výrobci, přizpůsobují mobilní operátoři své obchodní modely, a sbližování se tak stává realitou. CS 5 CS

6 Obrázek 2 Míra rozšíření mobilního širokopásmového připojení - pouze dedikované datové karty/modemy/klíče, leden ,18 0,16 15,1% 16,1% 17,0% 0,14 0,12 10,5% 10,7% 11,9% 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 Průměr EU v lednu 2010 Průměr EU v lednu ,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 2,0% 2,2% 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% 4,0% 4,3% 4,8% 5,1% 6,7% 6,8% 0 CY LU NL EE LV BE MT EL RO SI FR CZ ES DE PL LT SK UK IT IE DK SE AT PT FI Údaje pro Bulharsko a Maďarsko nejsou k dispozici 3. REGULAČNÍ PROSTŘEDÍ Institucionální rámec Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů je klíčovým faktorem pro zajištění spravedlivé a účinné regulace. Potřeba zajistit účinné strukturální oddělení regulačních funkcí členských států od činností spojených s vlastnictvím či kontrolou operátorů dala podnět k probíhajícím řízením pro nesplnění povinnosti proti Lotyšsku, Litvě a Rumunsku. Propuštění předsedů vnitrostátních regulačních orgánů přimělo Komisi podniknut kroky proti členským státům (Rumunsko, Slovensko) a zahájit vyšetřování důvodů propuštění ve Slovinsku. Revidovaný regulační rámec vyžaduje, aby členské státy zajistily, že vedoucí/vedoucího vnitrostátního regulačního orgánu lze propustit pouze v případě, že již nesplňuje podmínky pro výkon jejích/jeho povinností, předem stanovené ve vnitrostátním právu. Komise bude tomuto aspektu i nadále věnovat pozornost v rámci provádění revidovaného regulačního rámce. Pravomoci a zdroje vnitrostátních regulačních orgánů Jak již konstatoval Evropský soudní dvůr, vnitrostátní regulační orgány musí mít všechny potřebné pravomoci k výkonu svých povinností 8. Revidovaný regulační rámec vyžaduje, aby měly vnitrostátní regulační orgány přiměřené finanční a lidské zdroje k provádění úkolů, které jim byly uloženy. V několika členských 8 Věc C-424/07. CS 6 CS

7 státech je v důsledku složité hospodářské situace zajištění dostatečných zdrojů ještě obtížnější. Přestože se zdá, že většina vnitrostátních regulačních orgánů je k výkonu svých regulačních úkolů dobře vybavena, několik členských států hlásilo problém omezených zdrojů. Odvolání Možnost účinného soudního přezkoumání rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů je základním právem všech dotčených stran. Po výkladu termínu dotčených stran Evropským soudním dvorem 9 byly hlášeny změny dosavadní praxe. V Rakousku nyní vnitrostátní regulační orgán přizve k přezkumu trhu všechny dotčené zúčastněné strany. Ve Švédsku nové právní předpisy umožňují, aby se proti rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu odvolali všichni účastníci trhu a uživatelé. Čas a zdroje, které odvolací jednání spotřebují, zůstávají pro účinnou regulaci a právní jistotu závažným problémem. Takovou situaci hlásila např. Belgie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Švédsko. V některých případech se regulátoři obávají, že počet odvolání a sporů naruší jejich pracovní plán. Regulační opatření Analýza trhu a nápravná opatření 10 Některé vnitrostátní regulační orgány dosáhly pokroku při provádění pravidelných regulačních přezkumů a/nebo řešení klíčových problémů díky účinným nápravným opatřením nastaveným na prostředí příští generace (např. zpřístupnění optických sítí v Nizozemsku), další regulátoři dosáhly jen skromných výsledků (např. Belgie, Lucembursko). Rumunsko a Bulharsko sice dosáhly pokroku, musí však teprve dokončit první kolo přezkumu trhu. V některých případech jsou nápravná opatření zastaralá dříve, než je lze konečně použít, což je např. případ bitového toku pro ATM v Německu. Nedostatečná jednoznačnost nápravných opatření zdržuje jejich zavádění a často vede ke sporům, které opět spotřebovávají zdroje regulátorů. Na podporu soudržné regulace využívá Komise vedle mechanismu konzultací Společenství své prováděcí pravomoci a vydává doporučení. Ke zlepšení soudržnosti bude třeba účinně využít posílenou úlohu Komise v oblasti nápravných opatření a nový institucionální rámec definovaný v revidovaném regulačním rámci. Zejména důležité jsou včas podniknuté kroky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Širokopásmová infrastruktura Hospodářská soutěž v oblasti širokopásmových trhů v poslední době v některých členských státech stagnovala či dokonce poklesla. Částečně je to důsledek toho, že se nápravná opatření neuplatňovala účinně a včas. V některých případech byly důležité přístupové produkty zpřístupněny teprve nedávno, např. nahé DSL v České republice, na Kypru a ve Slovinsku nebo bitový tok na Slovensku. Odpovídající referenční nabídky, jako pro ADSL nebo VDSL, jsou někdy zpožděné (např. v Itálii, Německu, Belgii, Bulharsku nebo Lucembursku) Věc C-426/05. Viz rovněž sdělení o přezkumu trhu podle regulačního rámce EU (3. zpráva). CS 7 CS

8 Současný tržní trend ke kombinovaným produktům se výrazně dotýká dynamiky hospodářské soutěže a staví vnitrostátní regulační orgány před další regulační problémy. Je třeba prověřit, do jaké míry mohou dostupné velkoobchodní přístupové produkty zajistit, aby alternativní operátoři mohli na maloobchodní úrovni konkurovat produktovým balíčkům dominantních operátorů. Některé vnitrostátní regulační orgány zahrnuly optické sítě do velkoobchodních širokopásmových trhů a uložily jim povinnosti (např. Nizozemsko, Finsko, Lotyšsko, Estonsko), jiné optické sítě z trhu vyloučily nebo je neregulovaly (např. Francie, Německo, Itálie, Kypr, Řecko, Lucembursko, Švédsko). Nizozemsko uložilo povinnost zpřístupnění optických účastnických vedení. Některé vnitrostátní regulační orgány rozlišily nápravná opatření ukládaná pro optické a metalické sítě (např. Estonsko, Nizozemsko a Finsko). Na podporu zavádění sítí nové generace byla přijata legislativní opatření (např. v Portugalsku, Rakousku, ve Francii a Slovinsku), jejichž cílem je usnadnit přístup k fyzické infrastruktuře a sdílení zařízení. Mnohé vnitrostátní regulační orgány navíc uložily povinnost přístupu k pasivní infrastruktuře, aby usnadnily zavádění sítí alternativním operátorům (např. Dánsko, Řecko, Estonsko, Slovinsko, Portugalsko, Německo, Francie, Španělsko). Opatření související se zavedením sítí do budov byla prostřednictvím symetrických povinností přijata ve Francii, v Portugalsku a ve Španělsku. Je nezbytné zajistit větší soudržnost, transparentnost a právní jistotu regulačních opatření, která se týkají například přechodu z metalických na optické sítě. Za tímto účelem přijme Komise v průběhu roku 2010 doporučení o regulovaném přístupu k sítím nové generace. Mobilní komunikace Poplatky za terminaci hovoru v mobilních sítích nadále klesají (o 18,4 % oproti 14,8 % v roce 2008), mezi jednotlivými členskými státy však stále existují značné rozdíly (obrázek 3). Nejnižší sazby má Kypr (1,95 eurocentů), nejvyšší Bulharsko (12,4 eurocentů). Terminace hovoru v mobilních sítích je ve srovnání se sazbami za propojení v pevných sítích stále drahá. Rozdíly v regulaci terminačních sazeb narušují hospodářskou soutěž a brání rozvoji jednotného trhu. Z toho důvodu přijala Komise doporučení o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích 11. Jakmile vnitrostátní regulační orgány doporučení provedou, očekává se další pokles sazeb. 11 Úř. věst. L 124, , s. 67. CS 8 CS

9 Obrázek 3 Poplatky za propojení při terminaci hovoru v mobilních sítích (vnitrostátní průměr podle počtu předplatitelů) Průměr EU v říjnu 2009: 6,70 eurocentů ,92 eurocentů za minutu ,21 8,32 6,56 6,73 6,77 4,22 3,14 4,25 4,64 5,31 5,02 5,31 5,44 5,44 6,86 5,83 7,48 6,23 7,72 6,50 8,18 6,76 7,94 7,08 9,43 7,32 8,58 7,44 10,03 7,86 11,24 9,66 10,43 8,03 8,23 8,34 9,62 8,66 8,76 8,69 8,75 8,75 8,80 8,81 11,76 9,09 9,13 9,13 10,01 9,86 12,14 2 1,90 1,95 0 CY SE AT PL FI UK SI RO FR HU PT DE ES NL DK EL SK IT LT MT EE LV BE CZ LU IE BG Říjen 2008 Říjen 2009 PRŮMĚR 2009 CS 9 CS

10 Pevné sítě Trhy maloobchodních hlasových služeb byly ještě více deregulovány ve Spojeném království, ve Slovinsku, Nizozemsku, na Maltě, ve Španělsku, Rakousku a v Německu. Úplně zrušena byla regulace trhu pronajatých maloobchodních linek ve Finsku, Německu, České republice a v Itálii. Na velkoobchodní úrovni proběhla deregulace v oblasti tranzitních trhů (Švédsko, Španělsko, Německo) a trhu koncových úseků pronajatých okruhů (Itálie, Polsko, Španělsko). Zákroky vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti terminace hovorů v pevných sítích vedla k mírnému poklesu průměrných terminačních sazeb v pevných sítích. Úrovně těchto sazeb jsou však stále velmi rozdílné (obrázek 4). Obrázek 4 12 Poplatky za propojení při terminaci hovoru v PEVNÉ SÍTI DOMINANTNÍHO OPERÁTORA (k 1. říjnu 2009) (špička) Místní úroveň - průměr EU: 0,52 eurocentů 2,5 Eurocentů za minutu 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,17 0,17 0,39 0,34 0,31 0,34 0,39 0,36 0,75 0,39 0,43 0,40 0,64 0,48 0,46 0,48 0,49 0,48 0,51 0,51 0,52 0,54 0,54 0,54 0,56 0,56 0,60 0,60 0,62 0,62 1,18 0,66 0,71 0,71 0,76 0,76 0,55 0,78 0,82 0,82 1,16 0,83 0,84 0,84 0,87 0,86 1,18 1,18 1,56 1,56 2,12 2,27 UK SE CY IT SI FR PL DK EL HU DE PT IE ES BE BG NL LU EE AT MT RO SK CZ LT FI Říjen 2008 Říjen 2009 Průměr EU v říjnu 2009 Rozdíly terminačních sazeb mezi členskými státy (obrázek 5) se v posledních letech nezmenšily. Rozdíly terminačních sazeb v pevných sítích se mírně zvětšují. 12 Místní úroveň neplatí pro Lotyšsko. CS 10 CS

11 Obrázek 5 13 Rozdíly v tarifech za propojení mezi členskými státy EU-27 Terminační poplatky v pevných a mobilních sítích 50% 45% 40% 35% Variační koeficient 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Říjen 2006 Říjen 2007 Říjen 2008 Říjen 2009 Terminační poplatky v mobilních sítích Terminační poplatky v pevných sítích (single transit) Správa spektra Digitální dividenda Cílem neprodlených regulačních zákroků doporučených Komisí je dokončit přechod z analogového vysílání na digitální do 1. ledna 2012, a vytvořit tak harmonizované podmínky pro využívání dílčího pásma MHz 14. Otevření digitální dividendy spektra různým službám vyžaduje koordinovaný přístup, neboť se tak zejména provozovatelům bezdrátových širokopásmových sítí nabídne příležitost využívat cenné rádiové spektrum, což by mělo posílit hospodářskou soutěž v oblasti poskytování širokopásmových služeb. Několik členských států přijalo strategická rozhodnutí o využívání digitální dividendy a některé ohlásily své záměry ohledně jejího přidělení. Plánované jsou údajně zejména aukce digitální dividendy spektra v Německu, ve Spojeném království a ve Švédsku v průběhu roku Dánsko již ohlásilo, že digitální dividenda bude využívána k jiným účelům, než je vysílání, zejména pro mobilní širokopásmové služby, a Francie má obdobné plány. Liberalizace spektra Několik členských států učinilo kroky k zavedení tržního přístupu do praxe správy spektra. Revidovaná směrnice GSM 15 zavádí do pásma 900 MHz nové bezdrátové služby, počínaje službami UMTS. Mnohé členské státy přijaly regulační opatření, kterými povolují využívání pásem 900 MHz a MHz pro služby založené na jiných technologiích, než je GSM Variační koeficient je poměr standardní odchylky a střední hodnoty. KOM(2009) 586 a K(2009) Úř. věst. L 274, , s. 25. CS 11 CS

12 Mobilní satelitní služby (MSS) Následně po rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 16 o výběru a povolování systémů poskytujících mobilní satelitní služby (MSS) bylo v květnu 2009 dokončeno výběrové řízení Společenství, v jehož důsledku byli k provozování služeb vybráni dva operátoři. Členské státy musí nyní urychleně udělit potřebná povolení a sledovat rozvoj těchto systémů. 4. ZÁJMY SPOTŘEBITELŮ Rychlosti a ceny širokopásmového připojení Většina širokopásmových linek v Evropě nabízí rychlosti vyšší než 2 Mbps a podíl těchto linek se zvyšuje (obrázek 6). Maloobchodní ceny širokopásmového připojení se snížily, přestože v minulém roce byl pokles menší. Uživatelé dostávají stále rychlejší přístup k internetu za podobné ceny. Obrázek 6 100% 90% Účastníci širokopásmového připojení podle rychlosti stahování a (středních) cen připojení v EU ,53 EUR 47,80 EUR 41,43 EUR 51,33 EUR 41,28 EUR 33,61 EUR 80% 70% 4-8 Mbps: 56,73 EUR 4-8 Mbps: 39,35 EUR 60% 50% 2-4 Mbps: 49,63 EUR 4-8 Mbps: 33,61 EUR 40% 2-4 Mbps: 31,54 EUR 30% 39,38 EUR 2-4 Mbps: 26,65 EUR 20% 31,72 EUR 10% 0% 36,17 EUR 30,59 EUR 28,75 EUR 33,17 EUR 25,81 EUR Prosinec 2007 Prosinec 2008 Prosinec 2009 do 512 kbps 512 kbps - 1Mbps 1-2 Mbps 2-8 Mbps 8-30 Mbps* > 30 Mbps* 100 Mbps 31,91 EUR Zdroj: Odhad ES rozložení linek podle rychlostí. Údaje o cenách jsou založeny na údajích firmy Van Dijk Managament Consultants. Ceny mobilní telefonie Nařízení o roamingu 17 výrazně snížilo poplatky za roaming a zlepšilo transparentnost tarifů pro uživatele mobilních telefonů cestujících v rámci EU. Průměrná cena mobilní komunikace za minutu klesla z 0,14 EUR v roce 2007 na 0,13 EUR v roce Zlepšená hospodářská soutěž podpořená účinnější regulací terminačních sazeb vedla k růstu nabídek paušálních sazeb, a tím ke snížení maloobchodních cen. Největší procentní pokles se projevil ve Finsku a v Lotyšsku (obrázek 7), stále však existují značné rozdíly mezi cenami od 0,04 EUR v Lotyšsku po 0,24 EUR na Maltě. Tyto rozdíly nelze vysvětlit pouze charakteristikou trhu, spíše ukazují na to, že dosud neexistuje jednotný trh Úř. věst. L 172, , s. 15. Úř. věst. L 167, , s. 12. CS 12 CS

13 CS 13 CS

14 Obrázek 7 Průměrná cena za minutu mobilní hlasové komunikace, celý rok 0,30 0,27 0,27 0,25 0,25 0,24 EUR 0,20 0,15 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,12 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,14 0,12 0,14 0,17 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 0,14 0,17 0,17 0,14 0,14 0,15 0,14 0,19 0,17 0,20 0,18 0,20 0,21 0,14 0, ,05 0,07 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,07 0,00 LV CY BG LT RO FI IE IT AT DK SE EE PL PT SK UK CZ SI EL FR DE HU ES BE NL LU MT EU Ceny pevné telefonie Tarify pevné hlasové telefonie se v roce 2009 zvýšily. Navzdory obecnému sestupnému trendu během uplynulého desetiletí se v roce ceny tříminutového místního hovoru zvýšily o 3,7 % a tříminutového vnitrostátního hovoru o 4,8 %. Desetiminutový místní hovor podražil mírně o 0,5 %, desetiminutový vnitrostátní hovor o 4,1 % (obrázek 8). Od roku 2007 jsou ceny maloobchodních místních hovorů stále rozdílnější a ani roztříštěnost cen vnitrostátních hovorů se za dané období nezmenšila (obrázky 9 a 10). Obrázek ,2 Poplatky za místní a vnitrostátní hovory, 3 minuty EU-27 vážený průměr 60 51,7 50 Eurocenty vč. DPH ,1 36,4 33,4 32,8 29,3 25,2 25,4 25,3 23,1 24, ,0 11,7 11,6 12,4 12,2 12,2 12,2 12,3 12,5 13,1 13,5 14, Místní hovor, 3 minuty Vnitrostátní hovor, 3 minuty 18 Metodika OECD. CS 14 CS

15 Obrázek 9 Rostoucí rozdíly mezi členskými státy v cenách maloobchodních hovorů Místní hovor 50% 45% 40% 35% Variační koeficient 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Místní hovor 10 min. Místní hovor 3 min. Obrázek 10 Rostoucí rozdíly mezi členskými státy v cenách maloobchodních hovorů Vnitrostátní hovor 70% 60% 50% Variační koeficient 40% 30% 20% 10% 0% Vnitrostátní hovor 10 min. Vnitrostátní hovor 3 min. Transparentnost tarifů Několik členských států zlepšilo transparentnost pomocí nových právních předpisů (např. Rumunsko, Portugalsko, Francie, Spojené království, Španělsko, Litva, Polsko, Maďarsko a Slovinsko). Některé zpřísnily povinnosti týkající se transparentnosti, kodexy chování či cenové stropy v oblasti prémiových sazeb a služeb s přidanou hodnotou. Pokud jde o kvalitu služeb, pozornost se soustředila převážně na internetové služby, zejména na rychlosti širokopásmového připojení. Některé vnitrostátní regulační orgány (např. v Dánsku, Lotyšsku, Řecku) nadále vyvíjely nástroje IT, které uživatelům umožní otestovat skutečnou rychlost širokopásmového připojení. CS 15 CS

16 Revidovaný regulační rámec dále posiluje požadavky na poskytování transparentních informací o cenách a podmínkách služeb. Univerzální služba V oblasti univerzální služby se podnikají opatření dvojího druhu. Za prvé provedlo několik členských států nové postupy stanovení pro některé nebo všechny prvky stávajících povinností v oblasti univerzální služby. A za druhé členské státy stále častěji zvažovaly, že do rámce univerzální služby zahrnou i širokopásmové služby. V mnoha členských státech se univerzální služba stále poskytuje v rámci přechodného režimu nebo na základě předpisů bez postupu stanovení. Komise zdůraznila, že stanovení je třeba provést rychle. Přestože počet žádostí o náhradu roste, finanční mechanismus univerzální služby nebyl ve většině členských států aktivován. V důsledku administrativních prodlev, soudních jednání či aktualizací metodik výpočtu čistých nákladů se náhrady z fondu univerzální služby vyplácejí pouze ve Francii, v České republice a v Rumunsku. Některé členské státy uvolnily povinnosti související se službami, které nabízí trh nebo které podle jejich názoru pozbývají důležitosti. Například v České republice, Estonsku, Itálii, Finsku, Irsku a Rakousku není stanoven žádný podnik k poskytování souhrnných účastnických seznamů a informační služby o telefonních číslech. V Německu, Lucembursku a ve Švédsku se univerzální služba poskytuje bez formálního stanovení. Stále ještě probíhají řízení pro porušení povinností pro nesprávné provedení proti Belgii, Portugalsku a Španělsku. Dánský finanční mechanismus se momentálně posuzuje. Přístup uživatelů k internetu a správa sítí Digitální ekonomika je postavena na dostupnosti inovativních služeb a aplikací. Revidovaný regulační rámec zesiluje požadavky na transparentnost a vybavuje vnitrostátní regulační orgány pravomocemi stanovovat kvalitu služeb tak, aby předcházely jejich zhoršování a překážkám či zpomalení provozu. V některých členských státech byla jako problém identifikována neutralita sítí, zejména v souvislosti s mobilními operátory, kteří buď úplně brání přístupu ke službám VoIP, nebo uplatňují rozdílné cenové strategie. V některých členských státech podnítily legislativní iniciativy na ochranu práv k duševnímu vlastnictví diskusi o tom, jak dosáhnout rovnováhy mezi právy koncového uživatele a potřebou chránit legitimní zájmy vlastníků práv k duševnímu vlastnictví. Komise bude v souladu s prohlášením Evropského parlamentu 19 vývoj v této oblasti pozorně sledovat. Přenositelnost čísla Přenositelnost čísla je nyní dostupná ve všech členských státech. Důležitými faktory při přenesení čísla je doba, za niž je přenesení provedeno, a výše poplatků. Doba potřebná k přenesení čísla byla značně zkrácena (Portugalsko, Nizozemsko, Slovensko, Polsko, Česká republika) nebo bylo zkrácení v plánu. Průměrný čas přenesení mobilního čísla byl 4,1 dne oproti 8,5 dne v říjnu 2008, u čísla pevné linky to v říjnu 2009 bylo 6,5 dne oproti 7,5 dne v říjnu Je však třeba dosáhnout zlepšení, neboť revidovaný regulační rámec požaduje přenesení čísla během jednoho pracovního dne. 19 Úř. věst. L 337, , s CS 16 CS

17 Obrázek 11 Čas uvedený v počtu dní k přenesení mobilního čísla. Říjen 2009 (evropský průměr: 4,1 dne) Průměrný počet dní , , DE IE MT BE UK LV NL AT PL SI CZ PT CY LU ES IT LT SK FI SE HU FR BG EE RO EL Obrázek 12 Čas uvedený v počtu dní k přenesení čísla pevné linky. Říjen 2009 (evropský průměr: 6,5 dní) Průměrný počet dní , DE BE LV NL SI FR UK ES CY LT MT AT SK FI PT HU IE CZ RO EE EL PL BG IT SE V některých zemích nejsou za přenesení čísla pevné linky stanoveny žádné velkoobchodní poplatky, avšak na Slovensku si operátoři vzájemně účtují 50 EUR. U mobilních čísel nejsou v sedmi členských státech stanoveny žádné velkoobchodní poplatky oproti vysokým poplatkům ve výši 33 EUR na Slovensku a 21 EUR v České republice. V některých členských státech platí na maloobchodní úrovni za přenesení čísla i zákazníci. Tyto poplatky odrazují lidi, aby o přenesení čísla žádali. Evropské číslo tísňového volání 112 Komise bude i nadále usilovat o zajišťování bezpečnosti evropských občanů při jejich cestách do zahraničí pomocí čísla tísňového volání 112, platného pro celou EU. V převážné většině případů je nyní poskytování služeb linky 112 v souladu s evropským právem. Útvary Komise v současné době prověřují otázky týkající se dostupnosti informací o poloze volajícího v některých členských státech. Ve věci poskytování informací o poloze volajícího stále probíhá řízení pro nesplnění povinnosti proti Itálii. CS 17 CS

18 Členské státy musí zajistit, aby byli občané o dostupnosti linky 112 informováni. V současné době si je pouze jeden ze čtyř občanů EU vědom, že linku 112 může volat v celé EU. Ke zvýšení veřejného povědomí 20 byla nedávno přijata řada opatření na celoevropské úrovni. V únoru 2009 vyhlásily Komise, Evropský parlament a Rada den 11. února Evropským dnem linky 112. Podle nařízení o roamingu dostávají uživatelé mobilních telefonů při cestě do zahraničí SMS zprávu o dostupnosti linky 112. Revidovaný regulační rámec ještě více posiluje ustanovení týkající se informací o poloze volajícího a zvyšování povědomí a Komise bude nadále spolupracovat s členskými státy, aby evropským občanům zajistila veškeré přínosy plynoucí z jednotného evropského čísla tísňového volání. Soukromí v prostředí elektronických komunikací Vnitrostátní předpisy týkající se ochrany soukromí by měly být formulovány tak, aby vyhovovaly i požadavkům nové digitální ekonomiky. Pro nesprávné provedení předpisů EU o důvěrném charakteru sdělení přenášených pomocí elektronických komunikací zahájila Komise řízení pro porušení povinností proti Spojenému království. K problémům zde patří souhlas uživatele, nedostatečné postihy v případě porušení a neexistence nezávislého orgánu pro dohled nad odposlechem. Další členské státy přijímají opatření k zajištění integrity a bezpečnosti elektronických komunikací (např. Malta, Švédsko) a ke zvýšení povědomí o bezpečnostních rizicích internetu (Slovensko, Nizozemsko, Švédsko). Nedávná studie 21 o činnostech k potírání spamu, spywaru a škodlivého softwaru potvrzuje nezbytnost legislativních změn, které jsou do revidovaného regulačního rámce zahrnuty. K takovým změnám patří jasnější a důslednější pravidla pro prosazování a odrazující sankce, lepší přeshraniční spolupráce a přiměřené zdroje pro vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu soukromí občanů na internetu. Komise bude i nadále usilovat o zvýšení důvěry spotřebitelů, aby bylo možné v plné míře využít potenciál digitální ekonomiky EU. 5. ZÁVĚRY Abychom se přiblížili skutečnému jednotnému trhu, musíme zvýšit úsilí a vyřešit problémy označené v tomto sdělení. Komise bude nadále pozorně sledovat vývoj trhu, aby bylo možné problémy řešit rychle. V souladu s digitální agendou a opatřeními, jež agenda stanoví pro spektrum, univerzální službu, regulaci sítí nové generace a ochranu soukromí přijme Komise rovněž řadu opatření s cílem: 1) vyřešit rozdíly regulačních přístupů a chybějící včasné a účinné vymáhání nápravných opatření; 2) položit pevný základ správného a včasného provedení revidovaného regulačního rámce a licies/spam_spyware_legal_study2009final.pdf. CS 18 CS

19 3) zajistit účinné fungování Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Tato opatření posílí hospodářskou soutěž ku prospěchu spotřebitelů a zajistí, aby operátoři pracovali v prostředí, které jim umožní přizpůsobit obchodní modely novým skutečnostem. CS 19 CS

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. března 29 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU ředitel za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 25. března 29

Více

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 IP/08/1422 V Bruselu dne 29. září 2008 Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 Evropa by mohla převzít vedoucí roli v nové generaci internetu. Evropská komise

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 26 a 27 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 25 až 27 1/22 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby v letech 26 a 27 3 II.

Více

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011 PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Obsah Stav trhu elektronických komunikací Hlavní úkoly ČTÚ pro období roku 2012 Tržby ze služeb el. komunikací

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2008 maloobchodních a velkoobchodních služeb od 1. 1. 2005 do 30. 6.

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2008 maloobchodních a velkoobchodních služeb od 1. 1. 2005 do 30. 6. VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby od 1. 1. 26 do 3. 6. 28 maloobchodních a velkoobchodních služeb od 1. 1. 25 do 3. 6. 28 1/19 OBSAH: strana I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby v období

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2011 KOM(2011) 116 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii:

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.6.2010 KOM(2010)356 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Průběžná zpráva

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

OECD Communications Outlook 2005. Výhled OECD pro odvětví komunikací pro rok 2005. Shrnutí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD Communications Outlook 2005. Výhled OECD pro odvětví komunikací pro rok 2005. Shrnutí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD Communications Outlook 2005 Summary in Czech Výhled OECD pro odvětví komunikací pro rok 2005 Přehled v českém jazyce Shrnutí Po splasknutí tzv. internetové bubliny upadl segment telekomunikací do

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Trhy el.komunikací 2011. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Trhy el.komunikací 2011 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Základní údaje o trhu 2011 Aukce spektra 2012 Úkoly ČTÚ Tržby v roce 2011 Investice v sektoru Vývoj počtu účastnických stanic VDTS Rozdělení

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více