TIS-Web Starter Kit Jedno řešení - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.dtco.vdo.com TIS-Web Starter Kit Jedno řešení - 1 -"

Transkript

1 TIS-Web Starter Kit Jedno řešení - 1 -

2 TIS-Web Starter Kit první kontakt Starter Kit vám umožňuje přímo vstoupit do TIS-Web, internetové datové služby pro zpracování tachografových dat od firmy VDO pomocí zabezpečeného připojení( SSL protokol ) Můžete využívat následující služby: mít pod kontrolou data vašeho řidiče i vozu archivace dat zaznamenaných tachografem a vyhodnocení těchto dat [1] Spusťte Microsoft Internet Explorer a vstupte na Otevře se stránka TIS-Web. Může se objevit hlášení, že se spouští zabezpečené připojení. Potvrďte [OK]. [2] Klikněte na [Login] a otevře se stránka na které Vložíte svá přístupová data. Při každém vstupu musíte vložit svá přístupová data [3] Vložte svá přístupová data ( účet, jméno uživatele a heslo ). Tyto údaje obdržíte od svého servisního partnera. [4] Po vložení všech tří přístupových údajů klikněte na [Sign On]. Otevře se úvodní stránka a odtud můžete vstoupit na TIS-Web. Poznámka: Microsoft Internet Explorer, Verze 6.0 a vyšší Standardní prohlížeč Na straně 12 je tabulka se systémovými požadavky, které musí být splněny Tip: prosím kontaktujte servisního partnera, pokud potřebujete přístup pro více osob Tip: Pro TIS Web jsou k dispozici následující nástroje TIS-Web Scanner Client pro přidání skenovaných kotoučků TIS-Web Automatic Upload pro přenos skenovaných kotoučků a další stahování dat např. z Downloadterminálu Prosím kontaktujte servisního partnera pro více informací

3 Vše na jednom místě Jedna služba pro 2 různé úkoly: Archivace- v souladu s legislativou jednotlivých zemí Vyhodnocení umožňuje správně měřit uložená data a vyhodnotit jakékoli přestupky a nesrovnalosti Úvodní stránka je spouštěcí a informační bod. [1] Můžete zde zjistit: která verze je pro vás momentálně k dispozici do kdy máte platná vaše přihlašovací práva zda máte nějaký nepřečtený vzkaz [2] Tabulka s přehledem Vám dává základní informace o: vozovém parku archivovaných souborech vaši uživatelskou úroveň [3] Pokud chcete změnit heslo, klikněte na Změnit Heslo. V Nápovědě najdete Pomoc Online i kontaktní informace a možnosti registrace online [4] Klikněte na [TIS-Web 3] a spusťte službu [5] Pokud spouštíte TIS-Web poprvé, musíte souhlasit s ochranou dat. Vyberte zaškrtávací políčko klikněte na [Continue]. Poznámka: Po prvním přihlášení se ve vašem root directory(e.g. "C:\" vytvoří složka "VKISClnt". Tato složka je upravena a kontrolována při každém spuštění Musíte mít práva lokálního administrátora aby jste umožnili TIS-Webu vytvořit tuto složku. TIP: Pokud máte přístup k jiné službě, můžete kdykoli změnit službu na úvodní stránce. Poznámka: Z důvodu zabezpečení si změňte své přístupové údaje

4 TIS-Web je přehledně strukturován do záložek Každá záložka ( tabulka) zajišťuje všechny nezbytné funkce ve strukturované formě: Stažení importuje vaše data a stáhne připomínkový list ( až 7 dní) Správa archivu Zákonný archiv, připomenutí, Pracovní čas a firemní data Hlášení kontrola a pomoc při rozhodování Nastavení nastavíte TIS-Web podle svých požadavků [1] V hlavičce stránky najdete: Vaše přístupové informace Odkaz na Nápovědu pokud ji potřebujete Odkaz na úvodní stránku [2] Funkce s podobnými tématy jsou přiřazeny k různým záložkám. Z každé stránky můžete přejít na jinou záložku. [3] Záložky vás dovedou k modulům a dalším funkcím jako jsou firemní data. [4] Ve sloupci vlevo můžete vybírat buď řidiče, vozidla nebo pobočky. [5] V zobrazovacím okně máte: celoroční přehled hlášení informační a vkládací okno Poznámka: Vždy se z TIS-Webu správně odhlašte přes úvodní stránku a Odhlášení Pokud TIS-Web nepoužíváte více než 20 min. Server ukončí vaše připojení z bezpečnostních Důvodů. Pokud se pak chcete připojit do 20 min., musíte zaškrtnout volbu Vynutit Přihlášení, znovu Vyplňte heslo a potvrďte

5 První použití Webové služby V tomto jednoduše řešeném programu se budete cítit po pár dnech jako doma.- jediné co musíte Po přihlášení udělat je : stáhnout data z vašeho vozu nebo karty řidiče (z Downloadkey) zkontrolovat jestli se do systému importovali všechny složky bez problému Data byla stažena a mohou být zpracována. [1] Přihlašte se na server TIS-Web. [2] Stáhněte karty řidičů nebo data vozidel V připomínkovači stahování vidíte všechna data,která musí být urgentně stažena a všechna data povinného stahování [3] Zkontrolujte importovaná data [4] Zkontrolujte údaje společnosti, nové řidiče a vozidla [.] TIS-Web muže také zaznamenávat kotoučky: ručním zadáním dat ( viz Nápověda) získáním dat přes VDO Chart Analyzer ( viz Nápověda) nebo přidáním skenovaných dat přes TIS-Web Automatic Upload [..] TIS-Web je přednastaven tak, aby se dal používat ihned. Kdykoli můžete jeho nastavení změnit, ale než to uděláte, prohlédněte si Nápovědu Tip: pokud jste importovali data poprvé (str 39.) zkontrolujte také Údaje společnosti. Můžete také Vymazat řidiče nebo vozidla, která už nejsou ve vašem vozovém parku(také na straně 43). Pozn. Po každém stažení klikněte na Správu archivu a zkontrolujte, zda se data importovala bez problémů

6 Stahování dat V připomínkovači stahování vidíte, ze kterých vozidel nebo karet řidičů je třeba stáhnout data buď dnes nebo v příštích sedmi dnech. Vložte kartu do stolní čtečky karet nebo připojte Downloadkey do USB portu a stáhněte data na TIS-Web downloadserver. [1] Klikněte na [Karta řidiče] a stáhněte data z karty řidiče Aby jste se vyhnuli poškození karty, vyjměte ji pokud Vás k tomu čtečka vyzve. [2] Klikněte na [DownloadKey] a můžete si prohlédnout data na něm uložená. Speciální data nebo složky vozu a řidiče se ukáží v dialogovém okně pokud byly staženy z tachografu [3] Můžete vybrat nebo vyloučit data, která chcete přesunout z horní výběrové tabulky. Všechna data jsou vybrána defaultně. Odoznačte volbu Označit vše, pokud chcete přesunout pouze specifická data. [4] Pokud kliknete na [OK], stáhnutí a uložení je automatické. Zelený pruh ukazuje stav procesu. Pozn: Při stahování z downloadkey ukazuje spodní tabulka již archivované soubory. Pokud chcete tyto přesunout(např.když některý z nich ukazuje chybu v záložce Správa archivu) jednoduše zaškrtněte tento soubor v horní tabulce. Pozn: Soubor, který byl úspěšně z downloadkey stažen je označen zeleným znaménkem, ten co Stažen nebyl je označen červeným X. Tato Data stáhněte znovu z Tachografu. Tip: Pokud chcete mít potvrzení (ve formě seznamu) o tom,která data a kdy byla stažena Klikněte na Potvrzenka - 6 -

7 Ukončení stahování Po ukončení stahování si prohlédněte data ve Správě archivu a zkontrolujte, zda se přenos dat zdařil- protože TIS-Web kontroluje před a v průběhu každého importu dat, jestli: jestli soubory obsahují chyby formátu nebo podpisu, např. jestli nechybí blok dat. jestli byla data přiřazena vozu nebo řidiči. [1] V modulu Zákonný archiv klikněte na záložku Řidiče nebo Vozidla a zobrazíte data z DTCO. [2] Vyberte vozidlo nebo řidiče ze seznamu.v ročním přehledu jsou dny ve kterých byla data archivována, zbarvena: Zelená ukazuje, že datový podpis je v pořádku( archivován ) Červená s bílým X znamená, že se objevila chyba Zelená s kartou řidiče značí, kdy byla data stažena Zelená se stahovacím klíčem ukazuje den, kdy byla stažena data z vozidla. [3] Pokud najedete kurzorem na konkrétní den, objeví se informační štítek s přehledem stažení. [4] Pokud uvidíte nějaké mezery ( nejsou označeny ), můžete stáhnout data znovu ( např. z DTCO ) Tip: Získáte detail archivovaných dat pokud vyberete více dní nebo měsíců a kliknete na [Open]. Pozn: Data z analogových tachografů se zde nezobrazují

8 Připomínkovač a Pracovní doba - doplňování V modulu Připomínkovače jsou vytvořeny a zobrazeny všechny připomínky stažení, na základě data posledního stažení a nastavení vytvořeném v Nastavení - Zákonný archiv V modulu Pracovní doba, můžete zobrazit a přidávat všechna uložená data z analogových i digitálních tachografů detailně Pozn:Změny dat neovlivňují data uložená v zákonném archivu. Pro obnovení dat klikněte Na [Obnovení] v modulu Zákonný archiv [1] Pokud datum stažení připadá na nevyhovující den, např. na svátek, lze ho odložit.aby jste to udělali, vyberte období na které je upozornění naplánováno a klikněte na [Upravit]. [2] Pokud chcete vytvořit v modulu Pracovní doba Protokol činností řidiče nebo protokol přestupků [3] Klikněte pravým tlačítkem na pole s názvem Měsíce a vyberte protokol.pokud se chcete blíže podívat na aktivity nebo je přidat, nejdříve vyberte požadovaného řidiče, potom vyberte den a klikněte na otevřít. [4] Klikněte na záložku Kotouč a zobrazí se aktivity Například ve formě kotoučku [5] Klikněte na Tisknout a vytiskněte aktivity a kotoučky, např. pro archivaci. Tip: Pro aktivity řidiče můžete vytvořit 2 reporty. Např. možné přestupky řidiče Tip: Pro rychlé zobrazení příštího data stažení, pouze držte kurzor na symbolu v seznamu připomínkovače Pozn: Červený čtvereček s bílým otazníkem v kalendáři Vozidla značí, že vozidlo jelo bez karty řidiče

9 Pracovní doba plánování Modul pracovní doba může dále nabídnout: Můžete jej využívat i pro budoucí plánování a pracovní dobu a zobrazit je i v ročním přehledu. [1] Chcete-li vložit dodatečné aktivity nebo události které tachograf nezaznamenal (např. dny nemoci) Aby jste efektivněji rozdělili vaše zdroje? Můžete to udělat v modulu Pracovní doba [2] V Ročním přehledu,v záložce Řidiči, klikněte na [Vytvořit událost] Vyberte požadovanou událost ze seznamu. [3] Vyberte čas a pokud je potřeba i jiný den a pak potvrďte [OK]. Událost se uloží do ročního přehledu Tip: Pro rychlé zobrazení denních aktivit stačí najet kurzorem na daný den. Pozn. Události a aktivity mohou mít v ročním přehledu různou barvu. Podívejte se do Nápovědy - 9 -

10 Údaje společnosti Příklad: Řidič V průběhu stahování, TIS Web automaticky vytváří nové řidiče a vozidla v Údajích Spol.(to je přednastaveno) Kontrolujte tato nová data a doplňte pokud je to potřeba. K tomu je potřeba v záložce Správa Archivu [1] Klikněte na modul Údaje Spol. a na Řidiči. Zobrazí se seznam již vytvořených řidičů. Vyberte řidiče u kterých chcete provádět změny a klikněte na [Upravit] Zkontrolujte řidičovy údaje a upravte pokud je potřeba. [2] Upravte datum nástupu pokud potřeba. Řidičova data z tachografu mohou být archivována pouze od data nástupu. [3] Upravte datum ukončení pokud chcete sami vložit datum odchodu řidiče. Řidičova data z tachografu mohou být archivována a vyhodnocena pouze do data ukončení. [4] Klikněte na [Uložit] pro uložení změn a potvrďte [OK] Právě jste dokončili Vaše první stažení dat a Master dat. TIP: dvojklikem na jméno řidiče zobrazíte detailní data řidiče Pro změnu dat klikněte na [Upravit]. Textová pole se pak stanou přístupná. Tip: Řidiče a vozidla, která již nejsou ve vašem vozovém parku, by měla být smazána

11 Hlášení a nastavení Naneštěstí tento stručný buklet nemůže popsat vše co TIS Web nabízí ani nemůže zajít do detailů o pružnosti programu. Můžete upravovat i zobrazovací a editační oblast aby vám vyhovovala. Detailní informace jsou v nápovědě. [1] TIS Web nabízí mnoho přehledů a reportů, které vám mohou pomoci při efektivnějším využití a řízení vašeho vozového parku. Skrze TIS Web můžete kontrolovat aktivity řidičů a jejich soulad s nařízeními. [2] TIS Web také umožňuje celou řadu specifických Nastavení, přizpůsobujících program vaší denní práci. Definujete si, která data mají být stahována a nastavíte si co se má při importu stát s neznámými vozidly a řidiči. Může také zdigitalizovat analogové kotoučky. Pozn. Prostudujte si nápovědu předtím než změníte jakékoli možnosti stahování nebo importu. Tím předejdete nestandardním druhům zobrazování a chování programu

12 Systémové požadavky Software Operační systém Operační systém Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7 (32-Bit a aktuální Service Pack) Microsoft Internet Explorer od verze 6.0 Microsoft Visual C Hardware Hardware Interface Interface Internet připojení s ADSL/VDSL (1 Mbps/sec) USB 2.0 port pro připojení čtečky karet USB 2.0 port pro připojení Downloadkey Komponenty Chip card reader (včetně driver software) Downloadkey (včetně konfiguračního software) Technická data a požadavky Access Data Přístup k datům Účet, jméno, heslo Bezpečnost První přihlášení První přihlášení pod Vista nebo Windows 7 Subsequent logins Nastavení prohlížeče Trusted Sites ActiveX controls and plug-ins Informace zaslány em Jsou vyžadována administrátorská práva pro vytvoření složky VKISCInt Kliknutím pravým tlačítkem myši nastartujte Internet Explorer s administrátorskými právy Plný přístup do systému a plný uživatelský přístup do této složky Prosím přidejte https://www.my-fis.com do seznamu důvěryhodných stránek. Vyberte Nástroje > Možnosti internetu..., přejděte na záložku zabezpečení, vyberte Důvěryhodné servery klikněte na [Servery]. Pak zvolte [Přidat].. Aby byly funkční pro již přidané Důvěryhodné servery, kliknutím na [Custom level ] (Popis odpovídá Microsoft Internet Explorer 7.0). Váš servisní partner Mechanika Teplice, výrobní družstvo závod TACHOGRAFY Saská 202/ Děčín X Bělá web:

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

NÁPOVĚDA PRO VERISIGNIT

NÁPOVĚDA PRO VERISIGNIT NÁPOVĚDA PRO VERISIGNIT PRO VERZI 2.0.6 1 OBSAH Úvod... 3 Vítejte v Nápovědě aplikace VerisignIT... 3 Certifikáty a Digitální podpis... 3 Instalace programu... 4 Systémové požadavky... 4 Kontaktní údaje...

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Mobilní zabezpečení. uživatelská příručka

Mobilní zabezpečení. uživatelská příručka Mobilní zabezpečení uživatelská příručka Obsah 1. Úvod... 5 Mobilní zabezpečení... 6 2. Základní požadavky... 7 3. Přihlášení do internetového portálu... 8 3.1. Zapomněli jste uživatelské jméno nebo heslo...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet 2014

Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice CCS Carnet. V následujících

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více