Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce"

Transkript

1 Život 4/2013 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIV Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod, slovo redakce Akce v květnu Zastupitelstvo města Z činnosti města a MěÚ Odezva čtenářů Přírodní park Božkov Čistý Ladův kraj Životní prostředí Šibeniční vrch a další čarodejnice...17 Z besedy s návštěvou ze zahraničí (z Číny a Irska) na Velikonočním jarmarku 10. Turistické informační centrum...18 Akční skupina Přírodního parku na Božkově většinou sličné nové obyvatelky Božkova 11. Mateřská škola Z historie školy v Mnichovicích Základní škola Kultura Rodinné centrum Palouček Od našich básníků a spisovatelů Naše církve Od našich lékařů Reklamy Společenská kronika...28 Vážení občané našeho města, Ve čtvrtém čísle ŽM bude řada příspěvků o událostech, které se budou konat v druhé polovině května a začátkem června. V sobotu 25. května se na novém mnichovickém náměstí budou konat následující akce: již XIII. ročník Mnichovického kramaření a 9. ročník naučné stezky Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice, kterou pořádá Ladův kraj Na obou akcích očekáváme hojnou účast a doufejme i hezké počasí. 22. dubna se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastnil největší počet občanů ze všech schůzí zastupitelstva, které v tomto volebním období proběhly. Podrobný zápis z tohoto zasedání je v části 3. Zastupitelstvo města, která následuje po části 2. Akce v květnu. Na tomto zasedání byl potvrzen nákup budovy Staré školy na náměstí a její rekonstrukce s přispěním okolních obcí, kterým byl obnoven školský obvod. Další příspěvky týkající této problematiky jsou zde také uveřejněny. Na tomto zasedání proběhla k problematice školy v Mnichovicích rozsáhlá diskuse, včetně vyjádření paní ředitelky Mgr. M. Erbekové. Většina se shodla na tom, že nejlepším řešením by byla nástavba základní školy, čímž by se získalo 9 nových tříd (na tuto nástavbu je vydáno stavební povolení). Toto je ale záležitost dalšího plánovacího období EU od r V tomto čísle je také několik dopisů občanů, které se týkají úklidu ulic města a toho, zda je naše náměstí pro občany nebo pro auta, v souvislosti s namalováním dalších parkovacích míst na ploše určené pro občany. Úvodní obrázek zachycuje aktivní organizátorky (většinou nové božkovské občanky), které připravuji projekt Parčík na Božkově. >>>

2 Život Mnichovic Je zde také několik příspěvků týkajících se životního prostředí, o úpravě okolo Mnichovky, o pálení a o novém hospodářském zvířeti - kanci domácím. V dalších částech budete informováni o akci Čistý Ladův kraj, která v Mnichovicích proběhla úspešně. Celkem se této akce v Mnichovicích zúčastnily tři skupiny a uklízelo se okolo Mnichovky, okolo stezky Krásné vyhlídky a na Božkově. 30. dubna opět létaly nad naším městem čarodějnice, ať již nad Šibeňákem nebo nad Rampušáky v Kunické ulici (báby létají ze Šmejkalky, kde jich většina sídlí). Kronikář města píše podrobně o historii školy v Mnichovicích a to od 17. století. Pochopitelně jsou zde příspěvky ze základní i mateřské školy. V ŽM jsou dále příspěvky z kultury, z církví, od lékařů, reklamy a společenská kronika. Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění v našem městě a jeho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou adresu: mnichovice.info nebo zanechte své písemné příspěvky v Turistickém informačním centru, kde nám je předají jeho pracovnice R + R (Radka + Renáta) a Štěpánka. RNDr. Jiří Mareš šéfredaktor ŽM Akce v květnu v sobotu 25. května 2013 Masarykovo náměstí v Mnichovicích Dopolední program: 11:00 13:00 nejen pro děti na Masarykově náměstí v Mnichovicích soutěže pro děti, dětská diskotéka, občerstvení, stánky Hlavní program: 13:00 14:00 Vystoupení mažoretek taneční kroužek p. Rácz Taneční kroužek Kuličky Struhařov MŠ Mirošovice MŠ Mnichovice 14:00 17:00 ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice TEAM GJ - Gábiny Jirákové JOJO EFEKT Alice Bardové 17:00 18:00 Vystoupení mladé kapely Lola běží 18:00 19:00 Vystoupení skupiny Green Day revival Praha 19:00 20:00 Vystoupení rockové mnichovicko-říčanské kapely DEKOLT 20:00 21:00 Vystoupení hudební skupiny Pan Kix 21:00 22:00 Vystoupení rockové kapely Projekt 76 Během celého odpoledne bude probíhat dobročinný bazar, antikvariát, burza starých hraček, pohledů, známek a budou otevřeny stánky s občerstvením. Výrobky, zboží a hračky do dobročinného bazaru, antikvariátu i burzy je možno předat na Městský úřad Mnichovice do informačního centra od pondělí 13. do pátku 24. května 2013 a to vždy do hod. a do Hotelu Myšlín od úterý 21. do pátku 24. května 2013 od do hod. Potravinářské výrobky a cukrovinky můžete předat v den konání akce tj. v sobotu 25. května 2013 od do hod. na prodejní stánek na Masarykově nám. Těšíme se opět na tradiční domácí pečivo. Akci pořádá Město Mnichovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovice, Hasičským sborem, Rodinným centrem Palouček provozovatel Amitabha o. s., Montessori centrum Mozaika provozovatel Pares o. s., Občanským sdružením ROSa, Občanským sdružením Klub seniorů Mnichovice a okolí, Občanským sdružením Mnichovický Rynek a Občanským sdružením Myšlín tedy jsem. Zisk je určen pro mnichovickou školu a školku a opětovně letos naše děti chtějí pomoci i jiným dětem, a to Dětskému domovu Strančice. Mediální partner: Město Mnichovice děkuje všem sponzorům, bez jejichž přispění by se Kramaření neuskutečnilo. 2

3 4/2013 MÁTE DOMA HRA KY, SE KTERÝMI SI VAŠE RATOLEST UŽ NEHRAJE? NEVÍTE KAM S NIMI A JE VÁM LÍTO JE VYHODIT? DARUJTE JE! MNICHOVICKÉ KRAMA ENÍ JE NEJLEPŠÍ EŠENÍ! UD LÁTE RADOST DALŠÍM D TEM! ZISK Z PRODEJE HRA EK FINAN N PODPO Í MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ A MATE SKOU ŠKOLU! Nerozbité a isté hra ky m žete zanechat v Informa ním centru Mnichovice, nebo je p edat v pr b hu Krama ení p ímo na stánku ROSy. D kujeme. Margita Valentová za OS ROSa Mnichovice POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY na kole i pěšky CESTA KOCOURA MIKEŠE A POHÁDKOVÉ HRUSICE 9. ročník sobota 25. května 2013 v 9.30 hod. v Hrusicích Program: Kulturní program v Hrusicích od 9.30 hod. Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady Výstava modelů Antonína Jedličky Mnichovické kramaření od hod. Překvapení a soutěže na trase Diplomy pro účastníky pochodu u Infocentra v Říčanech od do hod. Sponzoři akce: ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o. PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH Akce se koná ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mnichovice, Struhařov a MAKS Říčany. Žádost o podporu letošního XIII. ročníku Mnichovického kramaření, které se letos uskuteční v sobotu na Masarykově náměstí v Mnichovicích Vážení, obracíme se na Vás jménem města Mnichovice a organizačního výboru s prosbou o podporu letošního již třináctého ročníku Mnichovického kramaření, které se uskuteční v sobotu na Masarykově nám. v Mnichovicích od hod. Co je Mnichovické kramaření? Zábava pro všechny obyvatele Mnichovic a okolí, naše každoroční slavnost a dobročinná akce, odehrávající se na náměstí. Letos bude následující program: Dopolední program pro děti (soutěže pro děti, diskotéka, občerstvení) Vystoupení mažoretek pod vedením učitele pana Rátze Vystoupení škol a školek Mnichovice, Mirošovice a Tanečního kroužku Kuličky Struhařov Vystoupení žáků ZŠ Mnichovice Jo Jo efekt Alice Bardové - aerobik Team GJ - Gábiny Jirákové Dobročinný bazar a antikvariát Burza starých hraček, pohledů a známek Stánky s občerstvením, prodej domácích buchet a pečiva Vystoupení mladé hudební skupiny Lola běží Vystoupení skupiny Green Day revival Praha Vystoupení rockové mnichovicko-říčanské kapely DEKOLT Vystoupení hudební skupiny Pan Kix Vystoupení rockové kapely Projekt 76 Zisk z prodeje zboží, bazaru, antikvariátu, občerstvení bude věnován naší škole a školce. Letos opětovně chtějí naše děti pomoci i jiným dětem a to Dětskému domovu Strančice. Jak můžete pomoci? Penězi. Soukromé osoby, podnikatelé i firmy mohou přispět darem na č.ú /0100, v.s. (IČ Vaší firmy, popřípadě r.č.), s.s Příspěvek máte možnost odečíst od daňového základu. Výrobky Vaší firmy. Můžete dodat potraviny, zeleninu, ovoce, dárkové předměty, hračky, drogistické zboží, sportovní zboží aj. Dále můžete věnovat jakékoliv další i použité předměty do bazaru. Samozřejmě uvítáme Vaše dobré buchty a pečivo přímo do stánku. Co z toho budete mít: Možnost udělat si reklamu před návštěvníky Kramaření z Mnichovic a okolí, stejně jako dobrý pocit, že jste podpořili společenský život ve městě a především naše děti. Logo na hlavním podiu pro hlavní sponzory. Logo v programu, který obdrží každý účastník. Poděkování sponzorům z podia během dne a v Životě Mnichovic Možnost zřídit si propagační stánek. Jménem města Mnichovice a organizačního výboru Vám předem velice děkujeme za případnou podporu. Kontaktní osoba za organizační výbor: Bc.Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ info, tel , mob Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice 3

4 Život Mnichovic Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne revokovalo: - souhlas s odkoupením budovy čp. 61, Masarykovo nám. v Mnichovicích neschváleno - souhlas s uzavřením kupní smlouvy budovy čp. 61, Masarykovo nám. v Mnichovicích konstatovalo: - že starosta města Mnichovice Ing. Petr Schneider bezodkladně nekonal v souladu s usneseními Zastupitelstva města Mnichovice ze dne neschváleno - že dokončení realizace akce odkoupení budovy čp. 61 se nesoučinným konáním časově prodloužilo souhlasilo: - s uzavřením kupní smlouvy čp. 61 dle předloženého návrhu a ukládá místostarostce Bc. Petře Peckové uzavřít kupní smlouvu - s uzavřením nových Dohod o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Hrusice, Všestary, Struhařov, Senohraby a Mirošovice, které se uzavírají na dobu určitou od do , za podmínky úhrady neinvestičních nákladů na žáky zřizovateli městu Mnichovice pro školní období 2013/2014 a 2014/ s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Mnichovice č. 1/2013 o společném školském obvodu s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby, Struhařov a Všestary - s provedením přípravných prací a úprav toalet v Mateřské škole v Mnichovicích tak, aby bylo možno navýšit kapacitu mateřské školy o 9 dětí pro školní rok 2013/ s uvolněním finančních prostředků na rekonstrukci toalet ve výši ,- Kč včetně DPH ze své rezervy - s přijetím dotace z OPŽP Zateplení budovy ZŠ Mnichovice a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele zakázky tak, aby bylo možno podstatnou část prací realizovat v průběhu letních a podzimních měsíců roku aby byla uzavřena smlouva o dílo s Ing. Janou Tywoniakovou na poradenské služby a management projektu Zateplení budovy ZŠ Mnichovice, v ceně nepřesahující ,- Kč včetně DPH - s výdajem na realizační dokumentaci stavby Intenzifikace ČOV ve výši ,- Kč - s půjčkou Veřejným službám obce Mnichovice ve výši ,- Kč, vratnou k s úpravou rozpočtu na rok 2013 dle předloženého rozpočtového opatření č. 103/2013 uložilo starostovi: - vyhlásit Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovice č. 1/2013 o společném školském obvodu pověřuje místostarostku Bc. Peckovou: - objednáním předprojektové přípravy a projektové dokumentace a vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce objektu čp. 61 Stará škola. Pověřuje místostarostku Bc. Petru Peckovou podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem a realizací stavby - vyhlášením výběrového řízení a podpisem smlouvy TDI a dalších nezbytných náležitostí týkajících se rekonstrukce budovy čp. 61, Stará škola - návrhem nového člena Finančního výboru města Mnichovice. Návrh bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva uložilo místostarostce Bc. Peckové: - zahájit bezodkladně jednání s vlastníky pozemků mezilehlých mezi budovou čp. 61 a ulicí Sokolská o umožnění průchodu žákům a učitelům ZŠ vzalo na vědomí: - informace o Zabezpečení havarijního stavu střechy na faře v Mnichovicích - odstoupení dosavadního člena Finančního výboru města Mnichovice Ing. Pavla Fojtíka nezvolilo: - navrženého nového člena Finančního výboru města Mnichovice Ing. Marka Hoftu Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice (Výtah z usnesení sestavila Mgr. Dagmar Šrámková) Vážení rodiče, spoluobčané, v prvé řadě vám chci poděkovat za aktivní zájem o řešení problému s nedostatkem míst v ZŠ Mnichovice. Nebývale vysoká účast veřejnosti na jednání zastupitelstva jednoznačně potvrdila, že se jedná o téma, které vám, občanům a současně i rodičům či prarodičům, není cizí. Jelikož na jednání zastupitelstva byla patrná vaše nespokojenost s navrhovanými přechodnými řešeními (ať již je to zakoupení budovy Mnich, či výstavba u Čeřovky) a jednoznačně byla preferována nástavba na základní školu, ráda bych vás ujistila, jak jménem svým, tak jménem členů Komise výchovy a vzdělávání města Mnichovice, že jsme si plně vědomi nutnosti vyřešit kapacitu školy koncepčně a natrvalo. Pouze z časových důvodů bylo nutno přijmout provizorní dočasné řešení. Varianta byť i jen částečné nástavby nad školou není časově zvladatelná pro školní rok 2013/2014. Na základě jednoznačné preference občanů na koncepčním řešení formou nástavby na stávající škole, se pokusím společně s některými kolegy tuto variantu maximálně urychlit! Vaše průběžná podpora tomuto projektu a aktivní účast na rozhodování v Mnichovicích, mohou šance na brzkou realizaci jen zvýšit! Koupí budovy Staré školy (Mnicha) a jeho rekonstrukcí jsme si pouze koupili čas pro realizaci koncepčního řešení. Podpisem smlouvy na koupi budovy Staré školy, jakož i rekonstrukcí a všemi souvisejícími kroky pověřilo zastupitelstvo města na zasedání mě. Bohužel se od původního hlasování zastupitelstva města promarnil téměř celý měsíc, který teď bude velmi chybět. Já i ostatní kolegové a vedení školy uděláme všechno pro to, aby se Stará škola stihla do září zrekonstruovat a vybavit. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a zhruba na konci května bude vyhlášeno výběrové řízení na realizační stavební firmu. Předem děkuji i za váš budoucí aktivní zájem o toto téma. Petra Pecková místostarostka města 4

5 4/2013 Vyjádření kontrolního výboru města ke koupi Staré školy - na žádost starosty Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Dne Věc: Stanovisko kontrolního výboru města Mnichovice Vážený pane starosto, Na základě Vaší žádosti ze dne zaslané em Miroslavu Rovenskému týkající se kontroly nákupu nemovitosti č.p. 61 na pozemku parc. č. st. 63, k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen Nemovitost ) ve věci souladu s 39, odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen Zákon ), specificky s 39 odst. 2 Zákona předkládáme stanovisko kontrolního výboru k této věci. Při přezkoumání dané problematiky jsme vycházeli nejen z platné právní úpravy, případně z judikatury Nejvyššího soudu, ale také z vyjádření Svazu měst a obcí (dále jen Vyjádření SMO ) a z obsahu metodického pokynu Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní úprava dispozic s obecním majetkem podle zákona o obcích (dále jen Metodický pokyn MV ) jako k orgánu příslušnému k provádění případné kontroly. Tyto materiály Vám můžeme dát k dispozici. Vzhledem k tomu, že daná problematika má více rovin, vyjadřujeme se níže k několika jejím aspektům. A. Náležitosti usnesení zastupitelstva Ustanovení 39 odst. 2 Zákona stanoví: Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. Z citovaného ustanovení vyplývá, že při jakémkoli úplatném převodu majetku je třeba aplikovat výše citované ustanovení, tedy stanovit cenu (i) v místě a čase obvyklou nebo (ii) cenu odchylnou, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být řádně odůvodněna. Dle Metodického pokynu MV Zákon tuto povinnost sice výslovně vztahuje pouze na úplatný převod majetku obce třetím osobám, je však třeba ji přiměřeně aplikovat i pokud obce sama určitý majetek nabývá, což vyplývá z obec. K vlastnímu obsahu usnesení, kterým byl převod schválen, se Metodický pokynu MV vyjadřuje následovně: Náležitosti rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici (např. o souhlasu s prodejem pozemku) nejsou zákonem o obcích stanoveny a zákon ani neřeší, zda příslušný orgán má schvalovat celý text smlouvy nebo např. pouze její podstatné náležitosti. K této otázce se ovšem vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. prosince 2005, sp. zn. 28 Cdo 1067/2004, podle něhož postačí, pokud příslušné schvalovací usnesení rady nebo zastupitelstva obce odsouhlasí alespoň základní (podstatné) náležitosti zamýšleného právního úkonu (nemusí tedy dojít ke schválení celého textu smlouvy, resp. ke schválení všech náležitostí právního úkonu). V případě prodeje nemovitosti jsou takovými podmínkami určení druhé smluvní strany (označení osoby, s níž má být uzavřena smlouva, jménem, příjmením, datem narození a např. adresou místa trvalého pobytu), určení předmětu prodeje (např. označení nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem) a určení kupní ceny. Neuvedení takových údajů bude způsobovat neurčitost rozhodnutí a tudíž identickou situaci, jakoby o uzavření smlouvy nebylo předem rozhodnuto. Jestliže by přesto byla smlouva uzavřena, pak by ji bylo z tohoto důvodu nutné považovat za neplatnou ve smyslu 41 odst. 2 zákona o obcích. Je ovšem třeba podotknout, že pouhé nepřesné či nevyčerpávající slovní uvedení osoby, jíž se majetek prodává, v písemném záznamu usnesení, nemusí nutně znamenat, že o této osobě nebylo rozhodnuto. Zákon o obcích totiž nestanoví žádné náležitosti písemného vyhotovení usnesení (rozhodnutí) zastupitelstva nebo rady, takže na jeho obsah lze usuzovat nejen z jeho přímého slovního vyjádření, ale též z dalších skutečností, tedy především z obsahu celého zápisu z jednání daného obecního orgánu nebo i z podkladových materiálů. Pokud z okolností jednoznačně vyplývá, že zastupitelstvo či rada rozhodly o uzavření smlouvy za daných konkrétních podmínek a s konkrétní osobou, byť je výslovně nezachytily přímo v písemné formulaci schváleného usnesení, lze takové rozhodnutí považovat za dostatečně určité. Ve výše uvedených souvislostech přezkoumal kontrolní výbor usnesení zastupitelstva města Mnichovice ze dne č Dle názoru kontrolního výboru, který je podpořen rovněž Metodickým pokynem MV, představuje toto usnesení dostatečný podklad pro platné uzavření kupní smlouvy, když není nutné, aby obvyklost ceny, případně odůvodnění odchylky bylo obsaženo ve vlastním usnesení zastupitelstva, kterým se daný převod schvaluje (k tomu viz také níže v bodě C). Absence tohoto prvku v usnesení tedy nezpůsobuje neplatnost daného převodu, resp. neplatnost kupní smlouvy uzavřené dle schválených dispozic. B. Schválení návrhu kupní smlouvy Kontrolní výbor se dále zaměřil na Vámi zmíněný možný rozpor návrhu kupní smlouvy s usn. č (patrně jste měl na mysli č ), dle kterého Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle předloženého návrhu a ukládá starostovi uzavřít smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstva města včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, jelikož smlouva tomuto návrhu neodpovídá. V Metodickém pokynu MV je uvedeno, že Příslušný orgán obce může určit (odsouhlasit) veškerý obsah smlouvy (veškeré náležitosti právního úkonu) již při schvalování majetkoprávního úkonu obvykle tím, že schválí celý návrh smlouvy. V takovém případě se již od schváleného obsahu nelze odchýlit. Protože však usnesení orgánu obce o majetkoprávním úkonu nemusí schválit celý obsah smlouvy, je nutné zvážit, který orgán je oprávněn konkrétní obsah smlouvy určit v případě, že schvalovací usnesení obsahuje pouze rozhodnutí o podstatných náležitostech právního úkonu (smlouvy). Ačkoli v Metodickém pokynu se uvádí, že od schváleného návrhu smlouvy se nelze odchýlit, domnívá se kontrolní výbor, že v daném případě následné změny v návrhu kupní smlouvy nezpůsobí neplatnost zamýšleného převodu, a to především z následujících důvodů: (i) Dle citovaného usnesení č souhlasí zastupitelstvo s uzavřením kupní smlouvy dle předloženého návrhu. Zároveň ukládá starostovi uzavřít smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstva. Zároveň zastupitelstvo přijalo usnesení , ve kterém jsou definovány podstatné náležitosti (rozumíme tím dispozice trasakce) dané kupní smlouvy. (ii) Změny v konečném návrhu oproti konečnému návrhu nepředstavují podstatné rozdíly ve schválených parametrech, jedná se spíše o formální úpravy či opravu zjevných omylů či nesprávností, v žádném případě se nejedná o rozpor s usnesením (iii) Citovaná pasáž z Metodického pokynu MV rozlišuje situace, kdy je schválen buď celý text smlouvy, nebo podstatné náležitosti zamýšlené transakce.nereflektuje tedy situace, kdy je na základě dvou různých (vzájemně si neodporujících) usnesení schváleno obojí. Dle názoru kontrolního výboru za takovýchto okolností nemá tvrzený rozpor za důsledek neplatnost smlouvy. Takový výklad by byl ryze formalistický, odporující obecnému právnímu principu, dle kterého má prioritu výklad, který dovozuje platnost právních úkonů a také závěrům vyjádřeným v rozhodnutích Nejvyššího soudu týkajících se dané problematiky a citovaných mj. i v Metodickém pokynu MV. Dle názoru kontrolního výboru tedy výklad konstatující neplatnost transakce na základě rozporu návrhu s usnesením zastupitelstva za daných okolností neobstojí. >>>

6 Život Mnichovic C. Cena v místě a čase obvyklá Co se týče stanovení kupní ceny jako ceny v místě a čase obvyklé, uvádí k tomu Metodický pokyn MV následující: Obvyklou cenu je samozřejmě nejjednodušší určit podle zákona o oceňování majetku (151/1997 Sb.), ať již si obec nechá zpracovat znalecký posudek nebo výpočet podle tohoto zákona provede sama (znalecký posudek tedy z hlediska 39 odst. 2 zákona o obcích není povinný). Obvyklou cenu je však možné zjistit i jinými vhodnými způsoby, např. srovnáním nabídek více realitních kanceláří na podobné nemovitosti. Z hlediska případného navazujícího posuzování obcí realizovaných dispozic (zejména pro účely přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb.) lze doporučit, aby způsob určení obvyklé ceny byla obec schopna vždy adekvátně doložit. (...)Při prodeji majetku obce musí orgán, jenž o této dispozici rozhoduje, rozhodnout i o kupní ceně, která je jednou z podstatných náležitostí kupní smlouvy. Tento orgán proto rozhoduje i o tom, že cena bude nižší 1 než cena obvyklá. Může tak učinit výslovně (zastupitelstvo v usnesení vyjádří, že schválená cena je nižší než obvyklá) nebo mlčky tím, že určitou výši kupní ceny, která bude nižší než obvyklá cena, pouze schválí, aniž by současně výslovně deklaroval, že se jedná o nižší než obvyklou cenu. Protože však zákon požaduje, aby odchylka byla odůvodněná, je v každém případě nutné, aby byl schvalující orgán předem a prokazatelně informován o tom, že navrhovaná kupní cena je nižší 2 než obvyklá cena a jaké jsou důvody pro takovou odchylku. Tato informace by měla být zaznamenána v zápise z jednání zastupitelstva či rady, případně alespoň v podkladových materiálech tak, aby důvody pro odchylku bylo možné kdykoli zpětně prokázat. Zákon sice výslovně nepožaduje, aby důvody pro odchylku byly výslovně deklarovány v přijatém usnesení, takový postup však lze jen doporučit (je tedy vhodné, aby naplnění konkrétních důvodů pro odchylku orgán schvalující uzavření smlouvy svým usnesením výslovně potvrdil ). Dispozice za cenu nižší 3 než je v místě a čase obvyklá, aniž by takový postup byl odůvodněn, vede k neplatnosti uzavřené smlouvy, jak dovodil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne , sp. zn. 28 Cdo 3950/2010 (soud hovoří o neodůvodnění podstatně nižší odchylky, nechce-li se ovšem obec vystavovat riziku neplatnosti smlouvy, je vhodné odůvodnit jakoukoli odchylku, neboť vždy může být sporné, zda se ještě nejedná o podstatnou odchylku). Smlouva by byla neplatná nejen při absenci jakéhokoli odůvodnění, ale i tehdy, pokud by obcí užité důvody byly zjevně nesmyslné. Odůvodnění odchylky je přitom nutné učinit již při schvalová- 1 Výklad se soustředí primárně na situace, kdy obec majetek prodává. V případě nabývání nemovitosti je správným ekvivalentem slůvko vyšší. 2 Viz předchozí poznámka. 3 Viz poznámka č. 1. ní kupní ceny; jakékoli dodatečné zdůvodňování by nebylo možné považovat za splnění povinnosti podle 39 odst. 2 zákona o obcích. Sjednaná cena Kč za Nemovitost odpovídá dle názoru kontrolního výboru kritérií obvyklosti v místě a čase (jinými slovy tržní ceně), kontrolní výbor se dokonce domnívá, že tato cena je nižší než cena tržní, přičemž vychází jak ze znaleckých posudků, které má k dispozici, tak z obecného povědomí o tržních cenách nemovitostí v městě Mnichovice a také k výsledkům jednání s prodávající (když původní cena činila cca ,- Kč). Kontrolní výbor má k dispozici znalecký posudek Ing. Pavla Šafaříka vypracovaný pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitostí, dle kterého odhadní cena Nemovitosti (té Nemovitosti, která má být koupena) činí ,- Kč. Dále byl kontrolní výbor seznámen s oponentním posudkem Ing. Pavla Pelce, který byl Vámi objednán a dle kterého cena Nemovitosti činí ,- Kč. Takovýto odhad byl pro kontrolní výbor poměrně překvapivý, a to vzhledem k tomu, že dle jeho názoru zcela neodpovídá tržním cenám nemovitostí v Mnichovicích (např. jiných nemovitostí nabízených realitními kanceláři). Vzhledem k tomu že kontrolní výbor není odborným znalcem, předkládá argumentaci Ing. Pavla Šafaříka, který dané závěry zpochybnil, a to z následujících důvodů 1. poznámka na str. 4 o způsobu ocenění je metodicky nesprávná! Ocenění kombinací nákladovým a výnosovým způsobem se použije v případě, je-li pronajata celá stavba nebo její části. Stavba byla provozována majiteli a dle jejich sdělení není v posledním období vůbec využívána což i znalec ve svém posudku uvádí. Za současného technického stavu ani pronajímat nelze. Při stanovení ceny kombinovaným způsobem se vychází z průměru nákladové ceny bez koeficientu prodejnosti Kp a neexistujícího nájemného. Nájemné bylo stanoveno pouze odhadem. To je důvod, proč vyšlo ocenění výrazně nižší. Při podrobnějším posouzení je patrno, že znalec při stanovení opotřebení další životnost objektu pouze na 20 roků, já jsem stanovil dalších 50 roků. 2. Při stanovení obvyklé ceny (tržní) je metodika velmi zjednodušená. Znalec použil nabízené (podle mého názoru) nesrovnatelné nemovitosti. Vůbec se nezabýval skutečností, že bylo vhodné tyto objekty porovnat např. podle užitné plochy objektů. Ačkoliv jsou objekty nabízeny RK včetně pozemků, tyto ve výpočtu odečetl a připočetl skutečnou plochu pozemku v Mnichovicích, kterou pak ocenil částkou 1 800,- Kč/m2 což považuji v centru města za cenu velmi nízkou. 3. Při stanovení obvyklé ceny se zpravidla používá více metod např. nákladová, výnosová a porovnávací. Znalec sice uvádí, že uvedené metody použil, jsou však použity pouze při stanovení kombinovaného způsobu ocenění. Při stanovení obvyklé ceny tyto metody nebyly použity. Pouze je použit porovnávací způsob. 4. Pokud se týká srovnávaných nemovitostí tyto jsou naprosto nesrovnatelná s historickou budovou v centru obce! I z laického pohledu lze dané výtky považovat za opodstatněné a zpochybňující závěry učiněné v posudku znalce Ing. Pelce. Kontrolní výbor dále odkazuje i na Vyjádření SMO, který odkazuje na Metodický pokyn MV a dle kterého 1) cenou obvyklou by byla spíše cena tržní než cena dle znaleckého posudku pro daň z převodu nemovitosti, 2) jestliže dle názoru ministerstva, se kterým souhlasíme, a není v něm mezi právníky sporu, postačí cenu v místě a čase obvyklou určit v zásadě přibližně dle obecného povědomí o cenách nemovitostí, pak rozdíl Kč oproti znaleckému posudku při této kupní ceně lze považovat spíše za výborný odhad než překážku uzavření smlouvy, 3) I kdyby kupní cena byla např. 6 milionů, jsem přesvědčen, že ani tak by případný soud smlouvu neprohlásil za absolutně neplatnou pro rozpor se zákonem, neboť i takovou odchylku by zřejmě bylo možné tolerovat a odůvodnit vámi popisovanou urgentní situací a potřebou vyřešit včas otázku vzdělávání dětí v ZŠ. Na základě výše uvedeného považuje kontrolní výbor sjednanou cenu za odpovídající tržní ceně a zároveň se domnívá, že obdobný názor zastávali i zastupitelé, když převod Nemovitosti za tuto cenu schválili (tento postup je dle výše citované části Metodického pokynu MV akceptovatelný). Pokud by tomu tak nebylo, je značně alarmující, že výše schválené ceny nebyla nikým zpochybňována ani namítaná, naopak byla jednomyslně na zastupitelstvu schválena. Na základě výše uvedeného dochází kontrolní výbor k závěru, že kupní cena je sjednána v souladu se Zákonem. Závěr a doporučení Kontrolní výbor došel ve svých zjištěných k závěru, že dosavadní postup zastupitelstva byl v souladu se Zákonem a nebrání platnému uzavření kupní smlouvy týkající se převodu vlastnického práva k Nemovitosti na město Mnichovice. Samozřejmě za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností o dostatečnosti daného postupu je možné přijmout usnesení zastupitelstva, která dosavadní postup stvrdí. Takovému kroku nic nebrání, navíc rozumíme, že ve schvále-

7 4/2013 ných parametrech transakce nedošlo k odchylkám, které by logicky odůvodnily revokaci či konečné odmítnutí dané transakce. Zároveň v případě pochybností doporučujeme vyžádat si od právního poradce obce stanovisko (legalopinion), které potvrdí, že úkony zastupitelstva jak po formální, tak po materiální stránce představují platný právní základ pro převod vlastnického práva k Nemovitosti na obec. Co se týče kupní ceny a rozporu ve znaleckých posudcích, doporučujeme jednak konfrontaci znalců (především vyjádření Ing. Pelce k námitkám Ing. Šafaříka), dále diskusi ohledně ceny na jednání zastupitelstva a pro eliminaci případných námitek v budoucnu konstatování zastupitelů, že (i) cenu považují za obvyklou (čímž de facto potvrdí svůj předchozí názor vyjádřený konkludentně v již přijatých usnesení) nebo (ii) odůvodnění odchylky od ceny obvyklé. V případě, že zastupitelstvo se shodne na jiném závěru, doporučujeme náležitě odůvodnit změnu postoje oproti březnovým usnesením (např. v zápisu z jednání). Pro příště doporučuje kontrolní výbor vznášet námitky a diskutovat potencionálně problematické okruhy již před přijetím usnesení zastupitelstva. Ex post vznášení námitek spolu s předkládáním jiných variant již schváleného řešení může vyvolat úvahy o účelovosti takového postupu s cílem změnit rozhodnutí zastupitelstva, aniž by pro takovou změnu byly objektivní důvody. Závěry konstatované v našem stanovisku s Vámi rádi prodiskutujeme. S pozdravem Mgr. Miroslav Rovenský předseda kontrolního výboru Střípky z náměstí Loni 4. prosince bylo slavnostně uvedeno do provozu rekonstruované hlavní náměstí v Mnichovicích. V současné době se dokončují úpravy zeleně a probíhá odstraňování nedodělků. Během zimního období byl celkem klid, probíhala různá jednání, např. s majitelem obchodního domu Mnichovka, aby konečně došlo ke zlepšení prodejen v tomto obchodním domě a zejména k odstranění grafitů na čelní stěně do náměstí, které má historický ráz a tyto prvky jej hyzdí. V prvním patře došlo k rozšíření prodejní plochy zboží asijských prodejců. Nedávno konečně došlo Nově natřená stěna obchodního domu Mnichovka Ludva Novák v akci k úpravě přemalování grafitů na čelní stěně objektu, které provedl Ludva Novák, jak se můžete přesvědčit na přiložených snímcích. V současné době na náměstí probíhá odstraňování vad a nedodělků, např. instalace nových značek, zatravňování a menší opravy, poslední prací by mělo být uvedení kašny do provozu. S příchodem jara však vzniká mnohem podstatnější problém, který je spojen s parkováním v tomto prostoru. Město obdrželo petici podnikatelů za rozšíření parkovacích míst na Kdo to sem zajel až z Estonska - nějak tady zůstalo jeho auto náměstí, k čemuž nakonec došlo. Na toto rozšíření přišly i četné ohlasy, které s tím nesouhlasí, a které uveřejňujeme. Bohužel již první den jsem upozornil zastupitele, že toto rozšíření parkování vede k tomu, že mnozí automobilisté jezdí po celém náměstí až ke kašně, čímž nová úprava náměstí jako pěší zóny zcela ztrácí smysl. Navíc z obou stran jsou do této zóny dosud umístěny zákazy vjezdu a řidiči vědomě porušují tyto značky. Malování parkovacích míst na historickou dlažbu nebylo navíc v zastupitelstvu projednáváno! Parkovací místa na náměstí by rozhodně neměla být určena pro celodenní odstavování vozidel zaměstnanců zdejších či pražských firem! Měla by sloužit zejména návštěvníkům úřadů, obchodů a restaurací, jinak dochází k blokování a znehodnocování účelu náměstí. Místostarostka města P. Pecková svolala jednání ohledně této situace a celkového řešení dopravní situace na náměsti. Byla zastoupena i Policie ČR, včetně dopravního inženýra. Během jednání projelo ve směru na Struhařov do zákazu vjezdu aut nad 6 tun cca 10 aut nad 6 tun a 3 auta do zakázaného vjezdu pěší zóny! Při jednání s Policií ČR ohledně dopravy včetně parkování na náměstí se řešil i problém spojený s příchody (spíše příjezdy) dětí do budovy Staré školy na náměstí. Jedná se především o razantní zklidnění provozu v Husově ulici nad Starou školou. Policie doporučila vybudování chodníku podél celé Staré školy s masivním zábradlím. Vlastní vchod do Staré školy by po její rekonstrukci byl vraty pod touto budovou. Navíc se intenzivně jedná o přístupu žáků z ulice Sokolská. Jak píše místostarostka P. Pecková 22. dubna se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města, kde došlo k potvrzení usnesení zastupitelstva města (z 25. března) o koupi budovy Staré školy a jejímu využití k dočasnému umístění 4 nových tříd. Zastupitelstvo města odmítlo návrh starosty města o revokaci tohoto usnesení o koupi. Na základě tohoto >>> Horní část náměstí již s auty po nakreslení parkovacích míst se z ní stala závodní dráha Horní část náměstí určená pro chodce ještě bez aut

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Život. Kone né opravy ŽM 07/2012

Život. Kone né opravy ŽM 07/2012 Život 7/2012 7/2012 Obsah 1. Úvod a přání k Novému roku...1 2. Rekonstrukce náměstí dokončena... 1 3. Beseda Tesco...4 4. Zastupitelstvo města...5 5. Z činnosti města a MěÚ...6 6. Městské lesy kácení na

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 5/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 5/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 5/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. Mnichovické kramaření... 2 3. Ze zastupitelstva města... 4 4. Zpráva o činnosti města...

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH

Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH Život 8/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce...1 2. Mše s primasem českým...2 3. Mariánská pouť Rádia Blaník...3 4. Rockování bez bariér...4

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Život MNICHOVIC 4/2010. Návštěva zástupců města Mnichovice v bulharském partnerském městě Laki 4/2010. Ročník LI. Úvod - jaro nastává

Život MNICHOVIC 4/2010. Návštěva zástupců města Mnichovice v bulharském partnerském městě Laki 4/2010. Ročník LI. Úvod - jaro nastává Život 4/2010 4/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - jaro nastává 1. Úvod jaro nastává...1 2. Návštěva v Bulharsku...1 3. Slovo redakce...4 4. Kramaření...4

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků. str. 7. Malé předvánoční zamyšlení BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 7 vyšlo v prosinci 2012 Ročník 36. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2012 Centrální

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ Měsíčník města Příbora listopad 2012 BYDLENÍ PŘÍBOR PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje

Více

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 F MĚSÍČNÍK F MĚSTA PŘÍBORA KVĚTEN 2014 HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 Obsah Historické město roku 2013 Z jednání rady města Nové úpravy v občanském zákoníku Volby do Evropského parlamentu Informace pro občany

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více