Netradiční připojení k internetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Netradiční připojení k internetu"

Transkript

1 Netradiční připojení k internetu Jiří Havlíček V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á F a k u l t a i n f o r m a t i k y a s t a t i s t i k y Seminární práce 4IZ110 Informační a komunikační sítě Z S /

2 2 Úvod Obsah 1. Úvod Stanovení metodologie Běžné způsoby připojení k internetu DSL Wi-Fi Netradiční způsoby připojení Optické vlákno Elektrická síť Satelitní připojení Fixed Wireless Access WiMAX CATV Optický bezdrátový spoj Vyhodnocení Závěr Zdroje Obrazová příloha... 14

3 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 3 1. Úvod Jakou hodnotu má informace? Na tuto otázku lze hledět z několika úhlů pohledu. Jde-li nám o její využitelnost, pak hodnotíme informaci z hlediska jejího přínosu a případné ziskovosti. Z psychologického hlediska naopak můžeme říci, že informace má tím větší hodnotu, čím méně je nám dosažitelná. V tomto ohledu se dostáváme k tezi, z které na informaci hledíme jako na ohodnotitelnou na základě její transferability. Internet je dnešním nejvíce užívaným a nejobsáhlejším zdrojem informací. Problémem dnes již není především to, zdali nějaká libovolná informace existuje, ale zdali je námi dosažitelná. Důležitou záležitostí je tak tedy naše možnost připojení se k této globální síti. Nejčastějším způsobem připojení k internetu z domácnosti je dle statistických výsledků roku bezdrátová technologie Wi-Fi (Wireless Fidelity). Následuje jej pak značně rozšířené ADSL, neboli Asymetric Digital Subscriber Line. Ve firemním sektoru 2 u SME a jsou výsledky obdobné, avšak ADSL je užívané častěji než Wi-Fi. U velkých podniků se vedle těchto vyskytují v poměrně značné míře ještě jiné způsoby připojení značně překonávající kapacity těchto dvou technologií. Rozdělení typů internetových připojení v této seminární práci nemusí odpovídat jinde uváděnému typování, neboť stanovení konkrétních specifikačních parametrů především rádiových technologií není vzhledem k faktu, že se jednotlivé druhy připojení svými specifikacemi i možnostmi velmi prolínají, možné v maximální exaktní míře. Pro tento účel a zvláště v případech rádiových spojení byla seminární práce konzultována se skutečným nejmenovaným poskytovatelem připojení k internetu. 2. Stanovení metodologie Jednotlivé zkoumané způsoby připojení k internetu, kterými se tato seminární práce zabývá, budou hodnoceny z hlediska 1. technologického, kdy se bude zkoumat technický způsob realizace připojení a možné problémy, 2. ekonomického, kdy se bude způsob hodnotit z hlediska finanční výnosnosti, a 3. uživatelského, které se bude zabývat technologií z pohledu uživatele a výhodami či nevýhodami z něho plynoucími. Pro pokrytí standardní škály uživatelů stanovíme několik modelových případů reprezentujících v praxi se vyskytující typy: 1. Sídliště panelové domy stojící v poměrné blízkosti s velkým počtem potencionálních koncových uživatelů, s omezeným rozpočtem 1 ČSÚ: Jakým způsobem jsou domácnosti v ČR připojeny k internetu? [ ] 2 ČSÚ: Rozšíření internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden [ ]

4 4 Běžné způsoby připojení k internetu 2. Řadové domy rodinné domy se zahradou (resp. bez zahrady) stojící v řadě v ulici s průměrným počtem jednoho potencionálního koncového uživatele na dům, s omezeným rozpočtem 3. Satelitní městečko rodinné domy se zahradou rozestavěné v uzavřeném bloku přibližně obdélníkového tvaru s průměrným počtem jednoho potencionálního uživatele na dům, s méně omezeným rozpočtem 4. Malý podnik malá firma s pouze jednou pobočkou a nejvýše deseti zaměstnanci, s méně omezeným rozpočtem 5. Střední podnik firma středního rozsahu s více pobočkami a průměrným počtem deseti zaměstnanců na jedné provozovně, téměř bez omezeného rozpočtu 6. Velká korporace firma velkého rozsahu, více než 250 zaměstnanců, více poboček, může se jednat o nadnárodní spolčenost 7. Chata opuštěná budova, resp. menší množství budov se slabou infrastrukturou Pro účely této seminární práce budou využity faktické informace o skutečných ISP b, přičemž jednotlivé praktické příklady budou uvedeny a zhodnoceny u každého typu připojení zvlášť. 3. Běžné způsoby připojení k internetu 3.1. DSL Připojení typu Digital Subscriber Line využívá pro přenos dat existující telefonní sítě, příp. linku pro připojení kabelové televize, což umožňuje značné rozšíření mezi koncovými zákazníky, neboť takové sítě jsou dnes rozvedeny téměř po celém obydleném území České republiky. Nejčastěji využívaným typem DSL je ADSL, což je asymetrické připojení, kdy rychlost downloadu c převyšuje rychlost uploadu d, což běžným uživatelům sítě internet postačuje. Ve firemní sféře se vedle ADSL někdy používá některý ze symetrických typů SHDSL, SDSL, HDSL nebo VDSL, které však nebudeme detailně rozebírat a pro účely této seminární práce je seskupíme obecně jako typ xdsl. Z technologického hlediska funguje ADSL na přenosu dat přes analogovou telefonní síť na frekvenci khz pro downstream e a 138 khz 1,1 MHz pro upstream f. Symetrické xdsl využívá frekvencí ještě vyšších. Data se při přenosu zabalují buďto do PPPoE g nebo PPPoA h rámce. Ztrátovost je obecně u DSL velmi mírná, neboť je připojení vedeno kabelovým spojem, takže je velmi stabilní. ADSL je však v konečném důsledku značně ovlivněno vzdáleností od ústředny, která do metrů činí přibližně ztrátu rychlosti 20%, nad metrů je připojení takřka nepoužitelné, neboť ztráta rychlosti dosahuje až 90%. Důležitá je samozřejmě také kvalita vedení. DSL je z ekonomického hlediska velmi výhodný způsob připojení především z toho důvodu, že je vedeno přes telefonní linku, která je standardně vedena do většiny domácností i firem. Náklady na zavedení jsou tedy při dnešním stavu nulové. Z pohledu zákazníka se jedná o optimální řešení v případě, že není problém ve vzdálenosti od ústředny a kvalitě vedení, jak bylo uvedeno v třetím odstavci této kapitoly. Pro připojení je nutné mít pouze telefonní linku a modem pro technologii DSL. Využití je tak v ideálním stavu vhodné ve všech definovaných modelových případech.

5 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 5 ISP: Telefónica O2 Czech republic, a.s. Telefónica O2, dříve Český telecom, a.s., je společnost nadnárodního rozsahu, vlastněná španělským poskytovatelem Telefónica. Jelikož se dříve jednalo o státní podnik, je Telefónica O2 provozovatelem všech pevných telefonických spojů v České republice, z čehož také vyplývá její dominantní postavení na trhu a značná výhoda v tržním postavení vůči ostatním ISP. Na svých linkách provozuje globálně službu ADSL, v současnosti v konfiguraci 8192/512 a 16384/512 (bez FUP i ). Dále nabízí mobilní internet formou CDMA, 3G a HSDPA. Vzhledem k ploše pokryté touto službou se jedná o univerzální řešení bez zaměření na konkrétní archetypy koncových zákazníků a je využíváno především v oblastech bez dostatečné lokální konkurence Wi-Fi Technologie Wireless Fidelity funguje na principu bezdrátového přenosu dat podle specifikace IEEE V rámci tohoto standardu se používá jeden stejný protokol pro šest různých modulací datového signálu. Pro Wi-Fi jsou využitelná nelicencovaná pásma 2,4GHz a 5GHz. Značnou nevýhodou pásma 2,4GHz je existence elektrotechnických zařízení fungujících v tomto pásmu (např. mikrovlnná trouba), která mohou způsobit znatelná narušení signálu. Rozšíření na území ČR se této technologii podařilo dosáhnout formou lokálních ISP, kteří disponují výhodami obvykle bližšího vztahu k zákazníkům a nízkou administrativní režií. Z technologického hlediska se jedná o technologii poměrně nestabilní, neboť je ovlivnitelná vnějšími podmínkami prostředí (počasí, vlhkost vzduchu 3 ) a jak již bylo zmíněno, možnou interferencí s domácími spotřebiči, což však lze eliminovat například využitím volného frekvenčního pásma 5 GHz, které není tolik rozšířené především z důvodu vyšších pořizovacích a provozních nákladů. Zřízení hotspotu j s AP k je finančně velmi nenáročné, jediným problémem zůstává zřízení spoje směrem z internetu k AP. Pro uživatele je připojení k Wi-Fi síti taktéž nenáročným úkonem. Je potřeba mít jen klientské zařízení, které je běžně součástí notebooků nebo mobilních telefonů. V případě připojení domácnosti či malé firmy se obvykle využívá centrální modem připojený do LAN l, jehož instalaci zařizuje obvykle ISP. Ve firmách středního rozsahu se tento způsob připojení používá již méně, ve velkých korporacích prakticky vůbec. Vzhledem k omezenosti dosahu signálu a zároveň omezené přenosové rychlosti u tohoto typu připojení je tak vhodné pro případy řadových domů, satelitního městečka a malé firmy, případně sídliště, jedná-li se o menší činžovní domy, neboť se dá předpokládat, že značné množství bytových jednotek by příliš využívalo kapacitu spoje. ISP: KOSTNET v.o.s. Dříve poskytovatel volného připojení k internetu v konfiguraci 128/128 pod záštitou CZFree.net, dnes placený poskytovatel připojení přes Wi-Fi v oblasti Černokostelecka. Především v obci Kostelec nad Černými lesy nabízí připojení pro bytové i rodinné domy. Vedle této služby poskytuje také VoIP telefonní služby. V této lokalitě se jedná o jedinou konkurenci globálně zaměřené Telefónice O2, kteří mají na tomto území zhruba stejný podíl. Důvodem pro nepořízení si připojení od KOSTNET je především nízká stabilita služby. Rozšiřování pokryté plochy tento 3 Vliv vlhkosti vzduchu (a případně teploty) na sílu signálu Wi-Fi je nepodložené tvrzení a je založeno pouze na praktických zkušenostech IT pracovníků.

6 6 Netradiční způsoby připojení poskytovatel zajišťuje formou řetězovitého šíření hot spotů, kdy každý připojený zákazník funguje jako přípojný bod pro zákazníky ve svém okolí, příp. naopak. 4. Netradiční způsoby připojení 4.1. Optické vlákno Běžný internetový provoz klade čím dál větší nároky na datová spojení mezi jednotlivými hopy m. Služby shromážděné pod pojmem Web 2.0 n v čele s audio-on-demand o a video-on-demand p vyžadují stále větší a větší propustnost internetové sítě. Klasické metalické UTP q a STP r kabely jsou však omezeny svou mechanickou konstrukcí a ve středních a větších firmách již běžně používaným zařízením zvládajícím přenosovou rychlost až 10 Gbps přestávají stačit. Navíc vzhledem k ceně mědi, která se v metalických kabelech používá nejčastěji, se náklady na síťový spoj tímto způsobem zvyšují neúměrně zisku. Alternativou mohou být koaxiální kabely, které však svou propustností nemohou ani zdaleka konkurovat teoretickým hodnotám u optických kabelů. Na rozdíl od běžných kabelů se u optického spoje k šíření signálu nevyužívají elektrické signály, ale světelné impulzy. Rozlišujeme také vlákna multimode s, která jsou běžněji využívána v LAN a singlemode t, která jsou vhodná pro vzdálenosti nad 10 km. Pro technické zařízení optického spoje je tak zapotřebí především aktivní síťový prvek, který změní typ signálu z optického na jiný typ, který je kompatibilní s ostatními síťovými prvky. K tomu se používá tzv. media converter, který převede data z optického vlákna do běžného UTP/STP signálu. Z ekonomického hlediska je zřízení spoje závislé na jeho délce. Media convertery jsou v tomto případě opomenutelnou nákladovou položkou, zatímco náklady na pořízení kabelu jsou především kvůli náročné výrobě 4 značné. O tomto způsobu spojení se dá uvažovat tedy především u spojů s velkými datovými přenosy, například mezi pobočkami velké společnosti nebo datovými centry. U menších firem nebo dokonce domácností o tomto způsobu připojení uvažovat prakticky nelze, neboť se skutečně jedná o připojení vhodné pro velké síťové infrastruktury, tedy především u případu velké korporace. ISP: GREPA Networks s.r.o. Společnost Grepa Networks provozuje optickou síť Grepnet v lokalitách Jablonec nad Nisou a Praha. Ve své nabídce má symetrické připojení s konfiguracemi 512/512, 1024/1024, 10240/10240, 20480/20480, 50960/50960 a /102400, s cenovými relacemi podobnými ADSL. Zřizování přípojných míst realizuje na vlastní náklady promítnuté do měsíční platby a v připojených lokalitách má téměř dominantní postavení Elektrická síť V České republice poměrně neznámý způsob připojení PLC u nabízí jen několik málo firem. Jeho rozšíření není nijak valné a svou vhodností je značně omezené. Uvažovat o tomto způsobu připojení je vhodné především v okamžiku, kdy natažení běžné kabeláže brání stavební omezení a bezdrátovému způsobu řešení například silné stěny. Technologicky se využívá již existující elektrické kabeláže, která je materiálovým provedením velmi podobná síťovým kabelům. Základním zařízením pro připojení tohoto typu je tzv. headend, 4 Výroba optického vlákna:

7 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 7 který pomocí indukční smyčky a indukční cívky zavádí signál do rozvodu elektrické sítě, vždy na jednu z fází. V tomto okamžiku také nastává problém tohoto řešení, kterým může být změna fáze v elektrickém vedení nebo například elektroměr. Toto se dá eliminovat například injektáží signálu do jiných fází pomocí elektromagnetické indukce, při níž však logicky klesá přenosová rychlost. Do headendu je také potřeba zapojit zařízení NMS (Network Management System), které také obsahuje DHCP v server. Z finančního hlediska je toto řešení velmi nenáročné, neboť jednotlivá klientská zařízení včetně headendu jsou finančně poměrně dostupná a takovou síť je možné si za přijatelných nákladů postavit i pouze pro domácí použití. Při instalaci větší sítě se však částky mohou úměrně vyšplhat do vyšších hodnot. Nejčastěji se toto řešení využívá v rozvodech v rámci domu v modelovém případě 2 a při rozvádění sítě v činžovním domě v případě sídliště. Vzhledem k snadné instalaci, která vyžaduje jen připojení modemového zařízení do elektrické zásuvky a následné natažení kabelu mezi tímto zařízením a zařízením koncovým. Nevýhodou je však omezená datová propustnost, která sice odpovídá průměrné rychlosti internetového připojení, avšak při současném trendu navyšování rychlosti připojení je toto řešení výhledově omezené. ISP: ElectraStar a.s. poskytuje připojení přes PLC ve spolupráci s Pražskou Energetikou, a.s. Ve své nabídce má konfigurace 8192/1024, 16384/2048, 10240/5120 a profesionální balíček spolu s VoIP službami, vše bez FUP. Oficiální statistiky společnosti nejsou k dispozici, ale z horšího PR se dá usuzovat nevelké rozšíření služeb společnosti Satelitní připojení Připojení k internetu přes satelit se od ostatních způsobů značně odlišuje v několika aspektech. Především existují dva druhy realizace tohoto spoje. Prvním je jednosměrné připojení, kdy se spoj využívá pouze pro downstream, a zasílání paketů s požadavky je realizováno jiným spojem (například dial-up w ), což je znatelně levnější typ. Druhým je obousměrný spoj, kdy se tímto způsobem vede i upstream. Dříve se připojení realizovalo pomocí front, kdy koncový uživatel poslal přes jiný spoj žádost o stažení určitého souboru, která byla zařazena do downloadovací fronty, a v přesný určený čas byl přenos proveden. Pro realizaci spoje je nejprve zapotřebí satelit, což je pochopitelně záležitost ISP. Dále je nutné nainstalovat parabolu s vhodným receiverem x, kterou je nutné nasměrovat přímo na spojovací družici. Nutností je přímá viditelnost, takže je vhodné parabolu nainstalovat na co nejvýše položené místo. K tomu je samozřejmě zapotřebí vhodný modem. Z ekonomického hlediska je tento druh připojení vhodný zejména pro modelový případ 7, kde jiný způsob spoje není možný, a to především z důvodu vyšších cen. V praxi se dále tento typ připojení uplatňuje ve vládním a armádním sektoru, kdy je prioritou zabezpečení datového toku. Z uživatelského hlediska se jako problém může jevit pouze instalace paraboly a zapojení systému. Nejobtížnějším úkonem je nasměrování anténního talíře přímo na družici a zaručení přímé viditelnosti mezi těmito dvěma body. ISP: Skylink s.r.o. Společnost Skylink je primárně poskytovatelem digitální televize českých i zahraničních TV programů. K distribuci této služby využívá satelity sítě Astra, na nichž také provozuje

8 8 Netradiční způsoby připojení satelitní připojení k internetu. K šíření tohoto druhu připojení využívá lokální distribuční partnery. K dispozici nabízí konfigurace 256/64, 512/96, 1024/ /256 bez FUP, případně levnější varianty s FUP. Jako prioritní cílovou skupinu považuje zákazníky bez jakékoliv jiné možnosti připojení k internetu, neboť satelitní připojení dostupné z jakéhokoliv libovolného místa Fixed Wireless Access Termín Fixed Wireless Access je označení pro skupinu technologií, která funguje na principu zřízení obousměrné rádiové přípojky, a která je často považována za nejpříhodnější konkurenci pro optické připojení. Z tohoto důvodu se také někdy nazývá pojmem optika vzduchem. Nejčastěji se tímto způsobem řeší tzv. problém last mile y, kdy je nevýhodné (resp. nemožné) připojit koncového zákazníka pevným kabelem, kde zákazníkem obvykle bývá velká korporace nebo sídliště. Technologie funguje často na licencovaném frekvenčním pásmu GHz a většinou na principu point-to-multipoint z. Síť je postavena na dvou základních kamenech. Prvním je základnová stanice, druhým účastnický terminál. Základnová stanice funguje jako AP pro koncová zařízení a její provoz tak logicky zajišťuje ISP. Pro tento typ spoje je také potřeba přímá viditelnost mezi oběma spojovými body. Z finančního pohledu je realizace takového spoje poměrně nákladná. Uplatnění tak nalezne tento typ připojení především v případě velké korporace, kde je dostatek realizačního a investičního potenciálu pro pořízení kvalitního připojení, resp. v případě střední firmy. Pro koncového uživatele je zřízení takového spoje náročné nejen z hlediska instalace a provozu, ale neboť se jedná o pásmo licencované, je takový spoj raritní a provozuje se především u společností, kdy je financování pokryto smlouvou. Fixed Wireless Access je připojení vhodné především pro profesionální sféru. ISP: GTS Novera, a.s. Společnost GTS Novera se primárně zaměřuje na firemní zákazníky, což jí činí vhodnou pro zavedení právě Fixed Wireless Access technologie. Tuto službu poskytuje na území Prahy v licencovaném pásmu 28 GHz v 18 sektorech instalovaných na 8 lokalitách. Kapacita na jednom sektoru je 100 Mbps. Síť budovala celý jeden rok 5 a bude využívána pro celou škálu služeb nabízených touto společností, jakou je například VoIP nebo připojení k internetu, včetně garance SLA aa WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access je bezdrátová technologie definovaná ve standardu IEEE , rozvíjející technologii Wi-Fi. Vzhledem k tomu, že Wireless Fidelity je primárně určená pro použití ve vnitřních prostorách, rozvíjí WiMAX tuto technologii do šíře metropolitních sítí v solitérní zástavbě. V roce 2002 byla zveřejněna první technologie tohoto standardu, která byla v roce 2003 nahrazena verzí pod označením a, která snížila frekvenční rozsah z původních GHz na 2-11 GHz a především tak přenesla tuto technologii také do nelicencovaného pásma. Současně však došlo ke snížení maximální přenosové rychlosti téměř na polovinu (z původních 134 Mbps na 70 Mbps). Výhodou snížení frekvenčního rozsahu však bylo možné zavedení režimu NLOS bb. WiMAX je nejčastěji využíván právě v licencovaných frekvenčních pásmech 3,5 GHz a 10,5 GHz, kdy slouží 5 Tisková zpráva:

9 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 9 především jako konkurence pro lokální ISP poskytující připojení přes Wi-Fi v nelicencovaných pásmech. Připojení přes tuto technologii je poměrně stabilní, avšak vzhledem k praktickým přenosovým rychlostem závislým na aktuálním stavu přenosového prostředí a vzdálenosti od základnové stanice není vhodné pro velký počet přípojek na jeden zákaznický terminál. Zařízení pro zřízení spoje na bázi technologie WiMAX nejsou nikterak levná a většinou je u koncových zákazníků připojení realizováno na základě jejich zapůjčení proti podpisu závazné smlouvy na určitou dobu. WiMAX je vhodné zřizovat především v místech s vyšší koncentrací potencionálních koncových uživatelů. Instalace a technické práce, především v radové části, na WiMAXových zařízení nejsou nikterak snadnou záležitostí, proto je k ní velmi doporučena odborná technická montáž. ISP: Coprosys, a.s. Společnost Coprosys, a.s. je celorepublikovým poskytovatelem připojení k internetu přes technologii WiMAX. V současné má realizovány tyto spoje například v lokalitě Kolín, Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice atd. Na této technologii realizuje připojení až na vzdálenost 20 kilometrů od základnové stanice, a tudíž v porovnání s technologií xdsl poskytuje na větší vzdálenosti od ústředny/základnové stanice několikanásobně kvalitnější připojení s mnohonásobně většími přenosovými rychlostmi oběma směry ve full duplexním cc režimu CATV Připojení k internetu přes kabelovou televizi je jedním z nejvýhodnějších způsobů, jaké jsou dnes k dispozici. Premisou realizace takového spoje je pochopitelně existující přípojka ke kabelové televizi, kterou lze ve valné většině případů přímo u ISP zřídit, což však již levná záležitost není. Z technologického hlediska se jen využívá již existující kabeláže, která funguje na stejném principu jako tradiční metalické datové vedení. Data internetového provozu se vodičem vedou v jiném frekvenčním pásmu, takže dochází k absolutně minimálním interferencím s audio a video obsahem vedeným do televize. Nutností je pouze instalace speciální modifikace přípojky kabelové televize, která obsahuje vedle obyčejného koaxu také female dd RJ-45 ee konektor. Zřízení tohoto typu spoje je v případě existujícího spoje kabelové televize velmi levné a závisí plně na ISP, v jaké cenové relaci je schopen zřídit ústřednu. Instalace nevyžaduje od uživatele téměř žádný zásah, vše provádí obvykle technik ISP. Tento typ připojení je vhodný především v případě sídliště, kdy je přípojka kabelové televize obvykle vedena do všech bytových jednotek a jejich zapojení do ústředny je tak hromadnou záležitostí. ISP: Comtes CZ spol. s r.o. Společnost COMTES CZ je lokálním poskytovatelem připojení na vlastních TKR ff v lokalitách Český Brod, Kolín Zálabí, Rotava a Boží Dar. Ve své nabídce poskytuje připojení k internetu dodávané společností Coprosys, a.s. při obvyklých konfiguracích s agregací 1:1. CATV je u této společnosti zejména využíváno na místním sídlišti v činžovních domech s přibližně 30 bytovými jednotkami na vchod, celkem cca 1000 obyvatel, což činí zhruba 250 potencionálních koncových zákazníků. Dalšími nabízenými službami je samozřejmě kabelová televize. V této oblasti je jediným konkurentem Telefónica O2, přičemž ceny společnosti COMTES CZ jsou znatelně výhodnější.

10 10 Vyhodnocení 4.7. Optický bezdrátový spoj V případech krátké vzdálenosti mezi dvěma body, u kterých je vyžadován spoj a jeho realizace pomocí kabeláže není vhodná (resp. možná) lze také využít technologii optického bezdrátového spoje. V takovém případě je spoj realizován na základě dvou rovnocenných bodů s optickými ukončeními. Přenos je obvykle prováděn paprskem o průměru 40 mm a instaluje se ve větších výškách. Z těchto důvodů je přenos poměrně bezpečný, neboť jeho odposlech je možný pouze praktickým přerušením paprsku, což je však vzhledem k charakteristice datového toku poměrně snadno proveditelné. Z ekonomického hlediska je instalace takového spoje velmi nákladná, především z důvodů vysokých pořizovacích cen zařízení. Náklady na provoz jsou pak nízké. Spoj je tedy vhodné zřizovat především v případech, kdy je nutná vysoká přenosová rychlost nezávislá na ceně. Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně komplikovaná zařízení a jejich instalace je složitou operací, není reálně možná technická obsluha koncovým uživatelem. ISP: CBL Communication by light, s.r.o. Společnost CBL je především servisní firma, která se specializuje na poskytování této technologie jednotlivým ISP. Spoje je schopna realizovat po celé České republice a dalších 15 zemích Evropy. V současné době má tyto spoje instalovány v lokalitách Pardubice, Chrudim, Praha apod. především pro využití jako dvoubodových propojek v metropolitních sítích. 5. Vyhodnocení Nyní lze vyhodnotit jednotlivé modelové případy v závislosti na výše popsaných charakteristikách jednotlivých typů připojení. Fiber gg PLC Satelit FWA WiMAX CATV Opt. vzd. Sídliště Řadové domy Satelitní městečko Malý podnik Střední podnik Velká korporace Chata Cenové relace instalace a provozu jednotlivých typů spojů lze vyjádřit následující zjednodušenou formou: CATV < PLC < WiMAX < Satelit< Fiber < FWA < Optický bezdrátový spoj

11 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu Závěr Závěrem lze na základě výše zmíněných a uvedených faktů konstatovat, že alternativy k nejběžnějším typům připojení k internetu jsou v praxi použitelné a využívané a jednotlivé technologie jsou v dostatečné míře schopny xdsl i Wi-Fi konkurovat. V blízké budoucnosti se dá v souvislosti s technologickým pokrokem očekávat, že podíl těchto technologií bude na dnešním trhu stále růst a je reálně možné, že se některý ze zkoumaných typů připojení stane jakýmsi skokanem a obsadí jedny z prvních pozic ve statistickém žebříčku.

12 12 <Zdroje 7. Zdroje COMTES CZ, spol. s r.o. ČSÚ. Jakým způsobem jsou domácnosti v ČR připojeny k internetu? Český statistický úřad. 6. Srpen etu.. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. 1. Březen Dostalík, Jan. Internet z elektrické zásuvky - spolehlivě, rychle a levně. Internet pro všechny. 29. Duben ElectraStar. GREPA Networks s.r.o. Mokrý, Jan. FWA - optika vzduchem. SystemOnLine. Květen Plexo. Technologie přenosu dat přes optická vlákna. PC Tuning. 22. Leden technologie_prenosu_dat_pres_opticka_vlakna. Telefónica O2 Czech republic. Wimax Networking. a Small to Medium Enterprise česky Malý nebo střední podnik, podle doporučení Evropské Komise 2003/361/EC (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32003h0361:en:html) na základě zákona 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání podle 2 b Internet Service Provider česky Poskytovatel internetového připojení - c Stahování dat směrem ze sítě internet k uživateli d Nahrávání dat směrem od uživatele do sítě internet e Datový proud směrem k uživateli f Datový proud směrem od uživatele g Point-to-Point Protocol Over ATM obalový rámec umožňující autentifikaci, šifrování a kompresi; ATM je zkratka pro režim asynchronního přenosu h Point-to-Point Protocol Over Ethernet obalový rámec podobný PPPoA pro použití především v ethernetové síti, pomalejší než PPPoA, pro detailní přehled rozdílů mezi PPPoE a PPPoA např. i Fair User Policy omezování toku dat v závislosti na využitém datovém přenosu j Označení lokality s dostupným bezdrátovým připojením k Přístupový bod, zařízení umožňující připojení klientů k Wi-Fi síti l Local Area Network česky Místní síť m Označení pro aktivní prvek v síti sloužící ke směrování paketů, obvykle router n Označení etapy internetové evoluce označující především stav, kdy je obsah webu tvořen samotnými uživateli

13 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 13 o Hudba na vyžádání, např. nebo p Video na vyžádání, např. nebo q Unshielded Twisted Pair česky nestíněná kroucená dvojlinka r Shielded Twisted Pair česky stíněná kroucená dvojlinka s Mnohavidové vlákno vláknem se šíří několik impulzů současně s rozdílným indexem lomu, levná technologie, vhodná max do 2-10 km t Jednovidové vlákno vláknem je veden pouze jeden paprsek, který se šíří podél osy jádra a odráží se při ohybu, dražší technologie u Power Line Communication zkratka pro datovou komunikaci v elektrické síti v Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro automatické přidělování IP adres v síti w Vytáčené připojení přes pevnou linku x Přijímač y Česky poslední míle, někdy také last kilometer (česky poslední kilometr) označuje poslední spoj mezi poskytovatelem (tedy zákazníkovi nejbližší ústřednou) a koncovým zákazníkem z Opak připojení point-to-point, kdy spolu komunikují dva rovnocenné uzly. V point-to-multipoint je tato topologie vhodná pro připojování koncových zákazníků, kdy stačí jeden uzel pro více uživatelů. aa Service Level Agreement smluvní ujednání o dodržování kvality služeb, především doby reakce na vzniklé incidenty bb Non-Line-of-Sight česky nikoliv v přímé viditelnosti cc Full duplex symetrické připojení, kdy je rychlost pro downstream a upstream stejná dd Male česky samec, Female česky samice. Vyjadřuje typ konektoru, samice je zdířka, samec se pak strká do samice. ee Nejčastější typ zapojení UTP/STP kabelů ff Televizní Kabelový Rozvod gg Optické vlákno

14 8. Obrazová příloha Topologie připojení koncového zákazníka přes xdsl Topologie připojení koncových zákazníků přes Wi-Fi

15 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 15 Topologie připojení koncových zákazníků přes optické vlákno Topologie připojení koncových zákazníků přes PLC Topologie připojení koncových zákazníků přes obousměrné/jednosměrné satelitní připojení

16 16 / Topologie připojení koncových zákazníků přes Fixed Wireless Access (stejná jako WiMAX) Topologie připojení koncového zákazníka přes CATV Průřez optickým vláknem

17 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 17 Headend pro PLC AHES-202 Sada pro připojení k internetu přes satelit společnosti Skylink

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Soudobé trendy v oblasti moderních

Soudobé trendy v oblasti moderních Technická zpráva CESNETu číslo 25/2005 Soudobé trendy v oblasti moderních bezdrátových spojů Miloš Wimmer, Jaroslav Čížek prosinec 2005 1 Úvod V oblasti vysokorychlostních sítí představuje realizace první

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

350.000 domácností. 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza. Petr Opletal ceo@riomedia.cz

350.000 domácností. 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza. Petr Opletal ceo@riomedia.cz Slu by RIO Media v dosahu 350.000 domácností 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza Petr Opletal ceo@riomedia.cz Agenda -Představení skupiny - Značka, vize -Společnosti ve skupin základní údaje - Akvizice

Více

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client

Návod k obsluze. CEM-538M koax./ethernet bridge master. CES-532D koax./ethernet bridge client Návod k obsluze CEM-538M koax./ethernet bridge master CES-532D koax./ethernet bridge client 1 Popis produktu Zařízení CEM-538M a CES532D slouží pro přenos dat po koaxiálních kabelech při zajištění souběžného

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.1.2008 Obsah: I. CENA ZA SLUŽBU xdsl...2 A. Poplatek za zúčtovací období...2 1. Ceník aktuálně nabízených služeb...2

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb 1Projekt na poskytování internetových, multimediálních a hlasových služeb Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb VYBUDOVÁNÍ INTERNETOVÝCH ROZVODŮ NA NÁKLADY SPOLEČNOSTI

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN Účel počítačové sítě: dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům (např. sdílení jedné tiskárny více uživateli) dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům, medium pomocí kterého mohou geograficky

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 09. 01. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s. platný od 1. 03. 2015. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH. Ceník služeb společnosti Ceník je platný pro nové zákazníky. Programové nabídky a rychlost Internetu se na jednotlivých technologiích liší.

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_583 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Standard. Standard TIA/EIA 568 C Standard Standard TIA/EIA 568 C 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Standard TIA/EIA 568 C část I. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to počítačová síť?

Více

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů

Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Význam metropolitní optické sítě pro úsporu nákladů Rok informatiky Boskovice 12.6.2014 JUDr. David Škvařil, Bc. Pavel Ševčík (MěuB), Michal Fišer (Dial Telecom) Kdo je kdo? Dial Telecom provozuje tranzitní

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více