Netradiční připojení k internetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Netradiční připojení k internetu"

Transkript

1 Netradiční připojení k internetu Jiří Havlíček V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á F a k u l t a i n f o r m a t i k y a s t a t i s t i k y Seminární práce 4IZ110 Informační a komunikační sítě Z S /

2 2 Úvod Obsah 1. Úvod Stanovení metodologie Běžné způsoby připojení k internetu DSL Wi-Fi Netradiční způsoby připojení Optické vlákno Elektrická síť Satelitní připojení Fixed Wireless Access WiMAX CATV Optický bezdrátový spoj Vyhodnocení Závěr Zdroje Obrazová příloha... 14

3 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 3 1. Úvod Jakou hodnotu má informace? Na tuto otázku lze hledět z několika úhlů pohledu. Jde-li nám o její využitelnost, pak hodnotíme informaci z hlediska jejího přínosu a případné ziskovosti. Z psychologického hlediska naopak můžeme říci, že informace má tím větší hodnotu, čím méně je nám dosažitelná. V tomto ohledu se dostáváme k tezi, z které na informaci hledíme jako na ohodnotitelnou na základě její transferability. Internet je dnešním nejvíce užívaným a nejobsáhlejším zdrojem informací. Problémem dnes již není především to, zdali nějaká libovolná informace existuje, ale zdali je námi dosažitelná. Důležitou záležitostí je tak tedy naše možnost připojení se k této globální síti. Nejčastějším způsobem připojení k internetu z domácnosti je dle statistických výsledků roku bezdrátová technologie Wi-Fi (Wireless Fidelity). Následuje jej pak značně rozšířené ADSL, neboli Asymetric Digital Subscriber Line. Ve firemním sektoru 2 u SME a jsou výsledky obdobné, avšak ADSL je užívané častěji než Wi-Fi. U velkých podniků se vedle těchto vyskytují v poměrně značné míře ještě jiné způsoby připojení značně překonávající kapacity těchto dvou technologií. Rozdělení typů internetových připojení v této seminární práci nemusí odpovídat jinde uváděnému typování, neboť stanovení konkrétních specifikačních parametrů především rádiových technologií není vzhledem k faktu, že se jednotlivé druhy připojení svými specifikacemi i možnostmi velmi prolínají, možné v maximální exaktní míře. Pro tento účel a zvláště v případech rádiových spojení byla seminární práce konzultována se skutečným nejmenovaným poskytovatelem připojení k internetu. 2. Stanovení metodologie Jednotlivé zkoumané způsoby připojení k internetu, kterými se tato seminární práce zabývá, budou hodnoceny z hlediska 1. technologického, kdy se bude zkoumat technický způsob realizace připojení a možné problémy, 2. ekonomického, kdy se bude způsob hodnotit z hlediska finanční výnosnosti, a 3. uživatelského, které se bude zabývat technologií z pohledu uživatele a výhodami či nevýhodami z něho plynoucími. Pro pokrytí standardní škály uživatelů stanovíme několik modelových případů reprezentujících v praxi se vyskytující typy: 1. Sídliště panelové domy stojící v poměrné blízkosti s velkým počtem potencionálních koncových uživatelů, s omezeným rozpočtem 1 ČSÚ: Jakým způsobem jsou domácnosti v ČR připojeny k internetu? [ ] 2 ČSÚ: Rozšíření internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden [ ]

4 4 Běžné způsoby připojení k internetu 2. Řadové domy rodinné domy se zahradou (resp. bez zahrady) stojící v řadě v ulici s průměrným počtem jednoho potencionálního koncového uživatele na dům, s omezeným rozpočtem 3. Satelitní městečko rodinné domy se zahradou rozestavěné v uzavřeném bloku přibližně obdélníkového tvaru s průměrným počtem jednoho potencionálního uživatele na dům, s méně omezeným rozpočtem 4. Malý podnik malá firma s pouze jednou pobočkou a nejvýše deseti zaměstnanci, s méně omezeným rozpočtem 5. Střední podnik firma středního rozsahu s více pobočkami a průměrným počtem deseti zaměstnanců na jedné provozovně, téměř bez omezeného rozpočtu 6. Velká korporace firma velkého rozsahu, více než 250 zaměstnanců, více poboček, může se jednat o nadnárodní spolčenost 7. Chata opuštěná budova, resp. menší množství budov se slabou infrastrukturou Pro účely této seminární práce budou využity faktické informace o skutečných ISP b, přičemž jednotlivé praktické příklady budou uvedeny a zhodnoceny u každého typu připojení zvlášť. 3. Běžné způsoby připojení k internetu 3.1. DSL Připojení typu Digital Subscriber Line využívá pro přenos dat existující telefonní sítě, příp. linku pro připojení kabelové televize, což umožňuje značné rozšíření mezi koncovými zákazníky, neboť takové sítě jsou dnes rozvedeny téměř po celém obydleném území České republiky. Nejčastěji využívaným typem DSL je ADSL, což je asymetrické připojení, kdy rychlost downloadu c převyšuje rychlost uploadu d, což běžným uživatelům sítě internet postačuje. Ve firemní sféře se vedle ADSL někdy používá některý ze symetrických typů SHDSL, SDSL, HDSL nebo VDSL, které však nebudeme detailně rozebírat a pro účely této seminární práce je seskupíme obecně jako typ xdsl. Z technologického hlediska funguje ADSL na přenosu dat přes analogovou telefonní síť na frekvenci khz pro downstream e a 138 khz 1,1 MHz pro upstream f. Symetrické xdsl využívá frekvencí ještě vyšších. Data se při přenosu zabalují buďto do PPPoE g nebo PPPoA h rámce. Ztrátovost je obecně u DSL velmi mírná, neboť je připojení vedeno kabelovým spojem, takže je velmi stabilní. ADSL je však v konečném důsledku značně ovlivněno vzdáleností od ústředny, která do metrů činí přibližně ztrátu rychlosti 20%, nad metrů je připojení takřka nepoužitelné, neboť ztráta rychlosti dosahuje až 90%. Důležitá je samozřejmě také kvalita vedení. DSL je z ekonomického hlediska velmi výhodný způsob připojení především z toho důvodu, že je vedeno přes telefonní linku, která je standardně vedena do většiny domácností i firem. Náklady na zavedení jsou tedy při dnešním stavu nulové. Z pohledu zákazníka se jedná o optimální řešení v případě, že není problém ve vzdálenosti od ústředny a kvalitě vedení, jak bylo uvedeno v třetím odstavci této kapitoly. Pro připojení je nutné mít pouze telefonní linku a modem pro technologii DSL. Využití je tak v ideálním stavu vhodné ve všech definovaných modelových případech.

5 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 5 ISP: Telefónica O2 Czech republic, a.s. Telefónica O2, dříve Český telecom, a.s., je společnost nadnárodního rozsahu, vlastněná španělským poskytovatelem Telefónica. Jelikož se dříve jednalo o státní podnik, je Telefónica O2 provozovatelem všech pevných telefonických spojů v České republice, z čehož také vyplývá její dominantní postavení na trhu a značná výhoda v tržním postavení vůči ostatním ISP. Na svých linkách provozuje globálně službu ADSL, v současnosti v konfiguraci 8192/512 a 16384/512 (bez FUP i ). Dále nabízí mobilní internet formou CDMA, 3G a HSDPA. Vzhledem k ploše pokryté touto službou se jedná o univerzální řešení bez zaměření na konkrétní archetypy koncových zákazníků a je využíváno především v oblastech bez dostatečné lokální konkurence Wi-Fi Technologie Wireless Fidelity funguje na principu bezdrátového přenosu dat podle specifikace IEEE V rámci tohoto standardu se používá jeden stejný protokol pro šest různých modulací datového signálu. Pro Wi-Fi jsou využitelná nelicencovaná pásma 2,4GHz a 5GHz. Značnou nevýhodou pásma 2,4GHz je existence elektrotechnických zařízení fungujících v tomto pásmu (např. mikrovlnná trouba), která mohou způsobit znatelná narušení signálu. Rozšíření na území ČR se této technologii podařilo dosáhnout formou lokálních ISP, kteří disponují výhodami obvykle bližšího vztahu k zákazníkům a nízkou administrativní režií. Z technologického hlediska se jedná o technologii poměrně nestabilní, neboť je ovlivnitelná vnějšími podmínkami prostředí (počasí, vlhkost vzduchu 3 ) a jak již bylo zmíněno, možnou interferencí s domácími spotřebiči, což však lze eliminovat například využitím volného frekvenčního pásma 5 GHz, které není tolik rozšířené především z důvodu vyšších pořizovacích a provozních nákladů. Zřízení hotspotu j s AP k je finančně velmi nenáročné, jediným problémem zůstává zřízení spoje směrem z internetu k AP. Pro uživatele je připojení k Wi-Fi síti taktéž nenáročným úkonem. Je potřeba mít jen klientské zařízení, které je běžně součástí notebooků nebo mobilních telefonů. V případě připojení domácnosti či malé firmy se obvykle využívá centrální modem připojený do LAN l, jehož instalaci zařizuje obvykle ISP. Ve firmách středního rozsahu se tento způsob připojení používá již méně, ve velkých korporacích prakticky vůbec. Vzhledem k omezenosti dosahu signálu a zároveň omezené přenosové rychlosti u tohoto typu připojení je tak vhodné pro případy řadových domů, satelitního městečka a malé firmy, případně sídliště, jedná-li se o menší činžovní domy, neboť se dá předpokládat, že značné množství bytových jednotek by příliš využívalo kapacitu spoje. ISP: KOSTNET v.o.s. Dříve poskytovatel volného připojení k internetu v konfiguraci 128/128 pod záštitou CZFree.net, dnes placený poskytovatel připojení přes Wi-Fi v oblasti Černokostelecka. Především v obci Kostelec nad Černými lesy nabízí připojení pro bytové i rodinné domy. Vedle této služby poskytuje také VoIP telefonní služby. V této lokalitě se jedná o jedinou konkurenci globálně zaměřené Telefónice O2, kteří mají na tomto území zhruba stejný podíl. Důvodem pro nepořízení si připojení od KOSTNET je především nízká stabilita služby. Rozšiřování pokryté plochy tento 3 Vliv vlhkosti vzduchu (a případně teploty) na sílu signálu Wi-Fi je nepodložené tvrzení a je založeno pouze na praktických zkušenostech IT pracovníků.

6 6 Netradiční způsoby připojení poskytovatel zajišťuje formou řetězovitého šíření hot spotů, kdy každý připojený zákazník funguje jako přípojný bod pro zákazníky ve svém okolí, příp. naopak. 4. Netradiční způsoby připojení 4.1. Optické vlákno Běžný internetový provoz klade čím dál větší nároky na datová spojení mezi jednotlivými hopy m. Služby shromážděné pod pojmem Web 2.0 n v čele s audio-on-demand o a video-on-demand p vyžadují stále větší a větší propustnost internetové sítě. Klasické metalické UTP q a STP r kabely jsou však omezeny svou mechanickou konstrukcí a ve středních a větších firmách již běžně používaným zařízením zvládajícím přenosovou rychlost až 10 Gbps přestávají stačit. Navíc vzhledem k ceně mědi, která se v metalických kabelech používá nejčastěji, se náklady na síťový spoj tímto způsobem zvyšují neúměrně zisku. Alternativou mohou být koaxiální kabely, které však svou propustností nemohou ani zdaleka konkurovat teoretickým hodnotám u optických kabelů. Na rozdíl od běžných kabelů se u optického spoje k šíření signálu nevyužívají elektrické signály, ale světelné impulzy. Rozlišujeme také vlákna multimode s, která jsou běžněji využívána v LAN a singlemode t, která jsou vhodná pro vzdálenosti nad 10 km. Pro technické zařízení optického spoje je tak zapotřebí především aktivní síťový prvek, který změní typ signálu z optického na jiný typ, který je kompatibilní s ostatními síťovými prvky. K tomu se používá tzv. media converter, který převede data z optického vlákna do běžného UTP/STP signálu. Z ekonomického hlediska je zřízení spoje závislé na jeho délce. Media convertery jsou v tomto případě opomenutelnou nákladovou položkou, zatímco náklady na pořízení kabelu jsou především kvůli náročné výrobě 4 značné. O tomto způsobu spojení se dá uvažovat tedy především u spojů s velkými datovými přenosy, například mezi pobočkami velké společnosti nebo datovými centry. U menších firem nebo dokonce domácností o tomto způsobu připojení uvažovat prakticky nelze, neboť se skutečně jedná o připojení vhodné pro velké síťové infrastruktury, tedy především u případu velké korporace. ISP: GREPA Networks s.r.o. Společnost Grepa Networks provozuje optickou síť Grepnet v lokalitách Jablonec nad Nisou a Praha. Ve své nabídce má symetrické připojení s konfiguracemi 512/512, 1024/1024, 10240/10240, 20480/20480, 50960/50960 a /102400, s cenovými relacemi podobnými ADSL. Zřizování přípojných míst realizuje na vlastní náklady promítnuté do měsíční platby a v připojených lokalitách má téměř dominantní postavení Elektrická síť V České republice poměrně neznámý způsob připojení PLC u nabízí jen několik málo firem. Jeho rozšíření není nijak valné a svou vhodností je značně omezené. Uvažovat o tomto způsobu připojení je vhodné především v okamžiku, kdy natažení běžné kabeláže brání stavební omezení a bezdrátovému způsobu řešení například silné stěny. Technologicky se využívá již existující elektrické kabeláže, která je materiálovým provedením velmi podobná síťovým kabelům. Základním zařízením pro připojení tohoto typu je tzv. headend, 4 Výroba optického vlákna:

7 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 7 který pomocí indukční smyčky a indukční cívky zavádí signál do rozvodu elektrické sítě, vždy na jednu z fází. V tomto okamžiku také nastává problém tohoto řešení, kterým může být změna fáze v elektrickém vedení nebo například elektroměr. Toto se dá eliminovat například injektáží signálu do jiných fází pomocí elektromagnetické indukce, při níž však logicky klesá přenosová rychlost. Do headendu je také potřeba zapojit zařízení NMS (Network Management System), které také obsahuje DHCP v server. Z finančního hlediska je toto řešení velmi nenáročné, neboť jednotlivá klientská zařízení včetně headendu jsou finančně poměrně dostupná a takovou síť je možné si za přijatelných nákladů postavit i pouze pro domácí použití. Při instalaci větší sítě se však částky mohou úměrně vyšplhat do vyšších hodnot. Nejčastěji se toto řešení využívá v rozvodech v rámci domu v modelovém případě 2 a při rozvádění sítě v činžovním domě v případě sídliště. Vzhledem k snadné instalaci, která vyžaduje jen připojení modemového zařízení do elektrické zásuvky a následné natažení kabelu mezi tímto zařízením a zařízením koncovým. Nevýhodou je však omezená datová propustnost, která sice odpovídá průměrné rychlosti internetového připojení, avšak při současném trendu navyšování rychlosti připojení je toto řešení výhledově omezené. ISP: ElectraStar a.s. poskytuje připojení přes PLC ve spolupráci s Pražskou Energetikou, a.s. Ve své nabídce má konfigurace 8192/1024, 16384/2048, 10240/5120 a profesionální balíček spolu s VoIP službami, vše bez FUP. Oficiální statistiky společnosti nejsou k dispozici, ale z horšího PR se dá usuzovat nevelké rozšíření služeb společnosti Satelitní připojení Připojení k internetu přes satelit se od ostatních způsobů značně odlišuje v několika aspektech. Především existují dva druhy realizace tohoto spoje. Prvním je jednosměrné připojení, kdy se spoj využívá pouze pro downstream, a zasílání paketů s požadavky je realizováno jiným spojem (například dial-up w ), což je znatelně levnější typ. Druhým je obousměrný spoj, kdy se tímto způsobem vede i upstream. Dříve se připojení realizovalo pomocí front, kdy koncový uživatel poslal přes jiný spoj žádost o stažení určitého souboru, která byla zařazena do downloadovací fronty, a v přesný určený čas byl přenos proveden. Pro realizaci spoje je nejprve zapotřebí satelit, což je pochopitelně záležitost ISP. Dále je nutné nainstalovat parabolu s vhodným receiverem x, kterou je nutné nasměrovat přímo na spojovací družici. Nutností je přímá viditelnost, takže je vhodné parabolu nainstalovat na co nejvýše položené místo. K tomu je samozřejmě zapotřebí vhodný modem. Z ekonomického hlediska je tento druh připojení vhodný zejména pro modelový případ 7, kde jiný způsob spoje není možný, a to především z důvodu vyšších cen. V praxi se dále tento typ připojení uplatňuje ve vládním a armádním sektoru, kdy je prioritou zabezpečení datového toku. Z uživatelského hlediska se jako problém může jevit pouze instalace paraboly a zapojení systému. Nejobtížnějším úkonem je nasměrování anténního talíře přímo na družici a zaručení přímé viditelnosti mezi těmito dvěma body. ISP: Skylink s.r.o. Společnost Skylink je primárně poskytovatelem digitální televize českých i zahraničních TV programů. K distribuci této služby využívá satelity sítě Astra, na nichž také provozuje

8 8 Netradiční způsoby připojení satelitní připojení k internetu. K šíření tohoto druhu připojení využívá lokální distribuční partnery. K dispozici nabízí konfigurace 256/64, 512/96, 1024/ /256 bez FUP, případně levnější varianty s FUP. Jako prioritní cílovou skupinu považuje zákazníky bez jakékoliv jiné možnosti připojení k internetu, neboť satelitní připojení dostupné z jakéhokoliv libovolného místa Fixed Wireless Access Termín Fixed Wireless Access je označení pro skupinu technologií, která funguje na principu zřízení obousměrné rádiové přípojky, a která je často považována za nejpříhodnější konkurenci pro optické připojení. Z tohoto důvodu se také někdy nazývá pojmem optika vzduchem. Nejčastěji se tímto způsobem řeší tzv. problém last mile y, kdy je nevýhodné (resp. nemožné) připojit koncového zákazníka pevným kabelem, kde zákazníkem obvykle bývá velká korporace nebo sídliště. Technologie funguje často na licencovaném frekvenčním pásmu GHz a většinou na principu point-to-multipoint z. Síť je postavena na dvou základních kamenech. Prvním je základnová stanice, druhým účastnický terminál. Základnová stanice funguje jako AP pro koncová zařízení a její provoz tak logicky zajišťuje ISP. Pro tento typ spoje je také potřeba přímá viditelnost mezi oběma spojovými body. Z finančního pohledu je realizace takového spoje poměrně nákladná. Uplatnění tak nalezne tento typ připojení především v případě velké korporace, kde je dostatek realizačního a investičního potenciálu pro pořízení kvalitního připojení, resp. v případě střední firmy. Pro koncového uživatele je zřízení takového spoje náročné nejen z hlediska instalace a provozu, ale neboť se jedná o pásmo licencované, je takový spoj raritní a provozuje se především u společností, kdy je financování pokryto smlouvou. Fixed Wireless Access je připojení vhodné především pro profesionální sféru. ISP: GTS Novera, a.s. Společnost GTS Novera se primárně zaměřuje na firemní zákazníky, což jí činí vhodnou pro zavedení právě Fixed Wireless Access technologie. Tuto službu poskytuje na území Prahy v licencovaném pásmu 28 GHz v 18 sektorech instalovaných na 8 lokalitách. Kapacita na jednom sektoru je 100 Mbps. Síť budovala celý jeden rok 5 a bude využívána pro celou škálu služeb nabízených touto společností, jakou je například VoIP nebo připojení k internetu, včetně garance SLA aa WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access je bezdrátová technologie definovaná ve standardu IEEE , rozvíjející technologii Wi-Fi. Vzhledem k tomu, že Wireless Fidelity je primárně určená pro použití ve vnitřních prostorách, rozvíjí WiMAX tuto technologii do šíře metropolitních sítí v solitérní zástavbě. V roce 2002 byla zveřejněna první technologie tohoto standardu, která byla v roce 2003 nahrazena verzí pod označením a, která snížila frekvenční rozsah z původních GHz na 2-11 GHz a především tak přenesla tuto technologii také do nelicencovaného pásma. Současně však došlo ke snížení maximální přenosové rychlosti téměř na polovinu (z původních 134 Mbps na 70 Mbps). Výhodou snížení frekvenčního rozsahu však bylo možné zavedení režimu NLOS bb. WiMAX je nejčastěji využíván právě v licencovaných frekvenčních pásmech 3,5 GHz a 10,5 GHz, kdy slouží 5 Tisková zpráva:

9 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 9 především jako konkurence pro lokální ISP poskytující připojení přes Wi-Fi v nelicencovaných pásmech. Připojení přes tuto technologii je poměrně stabilní, avšak vzhledem k praktickým přenosovým rychlostem závislým na aktuálním stavu přenosového prostředí a vzdálenosti od základnové stanice není vhodné pro velký počet přípojek na jeden zákaznický terminál. Zařízení pro zřízení spoje na bázi technologie WiMAX nejsou nikterak levná a většinou je u koncových zákazníků připojení realizováno na základě jejich zapůjčení proti podpisu závazné smlouvy na určitou dobu. WiMAX je vhodné zřizovat především v místech s vyšší koncentrací potencionálních koncových uživatelů. Instalace a technické práce, především v radové části, na WiMAXových zařízení nejsou nikterak snadnou záležitostí, proto je k ní velmi doporučena odborná technická montáž. ISP: Coprosys, a.s. Společnost Coprosys, a.s. je celorepublikovým poskytovatelem připojení k internetu přes technologii WiMAX. V současné má realizovány tyto spoje například v lokalitě Kolín, Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice atd. Na této technologii realizuje připojení až na vzdálenost 20 kilometrů od základnové stanice, a tudíž v porovnání s technologií xdsl poskytuje na větší vzdálenosti od ústředny/základnové stanice několikanásobně kvalitnější připojení s mnohonásobně většími přenosovými rychlostmi oběma směry ve full duplexním cc režimu CATV Připojení k internetu přes kabelovou televizi je jedním z nejvýhodnějších způsobů, jaké jsou dnes k dispozici. Premisou realizace takového spoje je pochopitelně existující přípojka ke kabelové televizi, kterou lze ve valné většině případů přímo u ISP zřídit, což však již levná záležitost není. Z technologického hlediska se jen využívá již existující kabeláže, která funguje na stejném principu jako tradiční metalické datové vedení. Data internetového provozu se vodičem vedou v jiném frekvenčním pásmu, takže dochází k absolutně minimálním interferencím s audio a video obsahem vedeným do televize. Nutností je pouze instalace speciální modifikace přípojky kabelové televize, která obsahuje vedle obyčejného koaxu také female dd RJ-45 ee konektor. Zřízení tohoto typu spoje je v případě existujícího spoje kabelové televize velmi levné a závisí plně na ISP, v jaké cenové relaci je schopen zřídit ústřednu. Instalace nevyžaduje od uživatele téměř žádný zásah, vše provádí obvykle technik ISP. Tento typ připojení je vhodný především v případě sídliště, kdy je přípojka kabelové televize obvykle vedena do všech bytových jednotek a jejich zapojení do ústředny je tak hromadnou záležitostí. ISP: Comtes CZ spol. s r.o. Společnost COMTES CZ je lokálním poskytovatelem připojení na vlastních TKR ff v lokalitách Český Brod, Kolín Zálabí, Rotava a Boží Dar. Ve své nabídce poskytuje připojení k internetu dodávané společností Coprosys, a.s. při obvyklých konfiguracích s agregací 1:1. CATV je u této společnosti zejména využíváno na místním sídlišti v činžovních domech s přibližně 30 bytovými jednotkami na vchod, celkem cca 1000 obyvatel, což činí zhruba 250 potencionálních koncových zákazníků. Dalšími nabízenými službami je samozřejmě kabelová televize. V této oblasti je jediným konkurentem Telefónica O2, přičemž ceny společnosti COMTES CZ jsou znatelně výhodnější.

10 10 Vyhodnocení 4.7. Optický bezdrátový spoj V případech krátké vzdálenosti mezi dvěma body, u kterých je vyžadován spoj a jeho realizace pomocí kabeláže není vhodná (resp. možná) lze také využít technologii optického bezdrátového spoje. V takovém případě je spoj realizován na základě dvou rovnocenných bodů s optickými ukončeními. Přenos je obvykle prováděn paprskem o průměru 40 mm a instaluje se ve větších výškách. Z těchto důvodů je přenos poměrně bezpečný, neboť jeho odposlech je možný pouze praktickým přerušením paprsku, což je však vzhledem k charakteristice datového toku poměrně snadno proveditelné. Z ekonomického hlediska je instalace takového spoje velmi nákladná, především z důvodů vysokých pořizovacích cen zařízení. Náklady na provoz jsou pak nízké. Spoj je tedy vhodné zřizovat především v případech, kdy je nutná vysoká přenosová rychlost nezávislá na ceně. Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně komplikovaná zařízení a jejich instalace je složitou operací, není reálně možná technická obsluha koncovým uživatelem. ISP: CBL Communication by light, s.r.o. Společnost CBL je především servisní firma, která se specializuje na poskytování této technologie jednotlivým ISP. Spoje je schopna realizovat po celé České republice a dalších 15 zemích Evropy. V současné době má tyto spoje instalovány v lokalitách Pardubice, Chrudim, Praha apod. především pro využití jako dvoubodových propojek v metropolitních sítích. 5. Vyhodnocení Nyní lze vyhodnotit jednotlivé modelové případy v závislosti na výše popsaných charakteristikách jednotlivých typů připojení. Fiber gg PLC Satelit FWA WiMAX CATV Opt. vzd. Sídliště Řadové domy Satelitní městečko Malý podnik Střední podnik Velká korporace Chata Cenové relace instalace a provozu jednotlivých typů spojů lze vyjádřit následující zjednodušenou formou: CATV < PLC < WiMAX < Satelit< Fiber < FWA < Optický bezdrátový spoj

11 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu Závěr Závěrem lze na základě výše zmíněných a uvedených faktů konstatovat, že alternativy k nejběžnějším typům připojení k internetu jsou v praxi použitelné a využívané a jednotlivé technologie jsou v dostatečné míře schopny xdsl i Wi-Fi konkurovat. V blízké budoucnosti se dá v souvislosti s technologickým pokrokem očekávat, že podíl těchto technologií bude na dnešním trhu stále růst a je reálně možné, že se některý ze zkoumaných typů připojení stane jakýmsi skokanem a obsadí jedny z prvních pozic ve statistickém žebříčku.

12 12 <Zdroje 7. Zdroje COMTES CZ, spol. s r.o. ČSÚ. Jakým způsobem jsou domácnosti v ČR připojeny k internetu? Český statistický úřad. 6. Srpen etu.. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. 1. Březen Dostalík, Jan. Internet z elektrické zásuvky - spolehlivě, rychle a levně. Internet pro všechny. 29. Duben ElectraStar. GREPA Networks s.r.o. Mokrý, Jan. FWA - optika vzduchem. SystemOnLine. Květen Plexo. Technologie přenosu dat přes optická vlákna. PC Tuning. 22. Leden technologie_prenosu_dat_pres_opticka_vlakna. Telefónica O2 Czech republic. Wimax Networking. a Small to Medium Enterprise česky Malý nebo střední podnik, podle doporučení Evropské Komise 2003/361/EC (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32003h0361:en:html) na základě zákona 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání podle 2 b Internet Service Provider česky Poskytovatel internetového připojení - c Stahování dat směrem ze sítě internet k uživateli d Nahrávání dat směrem od uživatele do sítě internet e Datový proud směrem k uživateli f Datový proud směrem od uživatele g Point-to-Point Protocol Over ATM obalový rámec umožňující autentifikaci, šifrování a kompresi; ATM je zkratka pro režim asynchronního přenosu h Point-to-Point Protocol Over Ethernet obalový rámec podobný PPPoA pro použití především v ethernetové síti, pomalejší než PPPoA, pro detailní přehled rozdílů mezi PPPoE a PPPoA např. i Fair User Policy omezování toku dat v závislosti na využitém datovém přenosu j Označení lokality s dostupným bezdrátovým připojením k Přístupový bod, zařízení umožňující připojení klientů k Wi-Fi síti l Local Area Network česky Místní síť m Označení pro aktivní prvek v síti sloužící ke směrování paketů, obvykle router n Označení etapy internetové evoluce označující především stav, kdy je obsah webu tvořen samotnými uživateli

13 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 13 o Hudba na vyžádání, např. nebo p Video na vyžádání, např. nebo q Unshielded Twisted Pair česky nestíněná kroucená dvojlinka r Shielded Twisted Pair česky stíněná kroucená dvojlinka s Mnohavidové vlákno vláknem se šíří několik impulzů současně s rozdílným indexem lomu, levná technologie, vhodná max do 2-10 km t Jednovidové vlákno vláknem je veden pouze jeden paprsek, který se šíří podél osy jádra a odráží se při ohybu, dražší technologie u Power Line Communication zkratka pro datovou komunikaci v elektrické síti v Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro automatické přidělování IP adres v síti w Vytáčené připojení přes pevnou linku x Přijímač y Česky poslední míle, někdy také last kilometer (česky poslední kilometr) označuje poslední spoj mezi poskytovatelem (tedy zákazníkovi nejbližší ústřednou) a koncovým zákazníkem z Opak připojení point-to-point, kdy spolu komunikují dva rovnocenné uzly. V point-to-multipoint je tato topologie vhodná pro připojování koncových zákazníků, kdy stačí jeden uzel pro více uživatelů. aa Service Level Agreement smluvní ujednání o dodržování kvality služeb, především doby reakce na vzniklé incidenty bb Non-Line-of-Sight česky nikoliv v přímé viditelnosti cc Full duplex symetrické připojení, kdy je rychlost pro downstream a upstream stejná dd Male česky samec, Female česky samice. Vyjadřuje typ konektoru, samice je zdířka, samec se pak strká do samice. ee Nejčastější typ zapojení UTP/STP kabelů ff Televizní Kabelový Rozvod gg Optické vlákno

14 8. Obrazová příloha Topologie připojení koncového zákazníka přes xdsl Topologie připojení koncových zákazníků přes Wi-Fi

15 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 15 Topologie připojení koncových zákazníků přes optické vlákno Topologie připojení koncových zákazníků přes PLC Topologie připojení koncových zákazníků přes obousměrné/jednosměrné satelitní připojení

16 16 / Topologie připojení koncových zákazníků přes Fixed Wireless Access (stejná jako WiMAX) Topologie připojení koncového zákazníka přes CATV Průřez optickým vláknem

17 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 17 Headend pro PLC AHES-202 Sada pro připojení k internetu přes satelit společnosti Skylink

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.1.2008 Obsah: I. CENA ZA SLUŽBU xdsl...2 A. Poplatek za zúčtovací období...2 1. Ceník aktuálně nabízených služeb...2

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 Co nabízí Internet a jaké služby se dále rýsují? Internet = celosvětová síť, která je využívána individuálně nebo komerčně

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s. platný od 1. 03. 2015. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH. Ceník služeb společnosti Ceník je platný pro nové zákazníky. Programové nabídky a rychlost Internetu se na jednotlivých technologiích liší.

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace Vysokorychlostní spojení DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické

Více

INTERNET. Sítě internet 1

INTERNET. Sítě internet 1 Sítě internet 1 INTERNET Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_583 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Certifikace MZŘ - samostudium

Certifikace MZŘ - samostudium Certifikace MZŘ - samostudium Obsah 1. základní rozdělení datových služeb 2. přehled datových služeb Internet IP VPN 3. přehled doplňkových služeb 4. přehled CPE (koncových síťových zařízení) 5. O 2 Business

Více

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV Možná zapojení Pro jednotlivá zapojení zařízení PLC respektive použití zařízení PLC je potřeba individuálně nastavit jednotlivá PLC. Pro provedení konfigurace PLC je potřeba každé PLC samostatně připojit

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Návrh internetových služeb

Návrh internetových služeb Návrh internetových služeb Str. 1 Přehled služeb UPC Business UPC Business Internet je profesionální řešení pro firemní zákazníky, které vám zajišťuje přístup k internetu. Připojení vám poskytneme s přenosovou

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Páteřní optická síť kraje Vysočina Páteřní optická síť kraje Vysočina Duben 2007 Petr Pavlinec Basic information on ROWANet Hlavní cíle projektu Výstavba páteřní optické sítě vlastněné a provozované samosprávou Privátní vysokorychlostní

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_01 Název školy Střední průmyslová

Více

2 Popis Produktu 2.1 Základní vlastnosti

2 Popis Produktu 2.1 Základní vlastnosti Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - Produkt W/S WiMAX (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Zákaznické číslo 300 30 Smluvní strany: České Radiokomunikace a. s., IČ: 27444902, DIČ: CZ27444902,

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Pasivní optická infrastruktura FTTx

Pasivní optická infrastruktura FTTx Optical Fibre Apparatus Pasivní optická infrastruktura FTTx Petr Kolátor OFA s.r.o. Úvod Zatím neexistuje univerzální optimální řešení Každý projekt je unikátní Roli hraje Použité řešení aktivní části

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Připojení Optické vlákno Mám Internet pomalu ale jistě Internet bez zábran běžné pracovní tempo Profi Internet jedeme z kopce Opti-Start Opti-Ideal Opti-Profi 2/2 Mbps 50/50 Mbps 100/100 Mbps 200 Kč 390

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více