Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS"

Transkript

1 Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS Doc. Ing. Jar. Svoboda, CSc. Ing. Tomáš Zeman, PhD. KTT FEL ČVUT v Praze

2 Historický vývoj Když už jsem se zapotil s natahováním jednoho vedení, byl bych blázen, kdybych jej nevyužil tak, abych nemusel natahovat další! Použijeme-li však jedno vedení pro dva různé elektrotechnické systémy, mohou se k sobě chovat agresivně jako dva kohouti na jednom smetišti! Jára Cimrman Klasik českých vynálezců -

3 Motto Bylo by přímo mrháním, kdyby se již vybudovaná elektrorozvodná vedení nevyužila i pro přenos zpráv a nezačlenila se do skupiny telekomunikačních prostředků přístupových sítí. Při obrovských nárocích na efektivitu elektrorozvodných soustav budou budovány energetické inteligentní sítě SMART GRIDS, ve kterých budou PLC systémy hrát stále významnější roli.

4 Chytré (inteligentní) systémy Smart and connected communities Chytře uvědomělá a teleinformaticky propojená společnost. Smart Things Chytré věci zahrnují : Smart Cities Chytrá města Smart Homes Chytré domovy Smart Grids - SG Chytré sítě

5 Současnost SMART LIFE leden 2014

6 Změny infrastruktury energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Oproti dosud převažující infrastruktuře, která je založena na relativně menším počtu energetických zdrojů velkých výkonů, dochází k významnými změnám v oblasti nových alternativních energetických zdrojů,, které jsou výkonově relativně menší a jsou rozptýleny po celém distribučním území. Některé z těchto zdrojů (např. malé fotovoltaické systémy, větrné generátory) jsou dokonce detašovány až do úrovně jednotlivých budov, ale přitom mohou i svými malými výkony přispívat do veřejné energetické sítě.

7 Začlenění alternativních zdrojů do veřejné energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Tato struktura zdrojů však přináší problémy např. se synchronizací společné sítě. Proto je nutné zavést do sítě velmi sofistikované a efektivní řízení, které umožní ovládat energetickou síť až na úrovni těchto jednotlivých zdrojů. Účinnost úspěšného řízení je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. To by právě měla zařídit realizace sítí Smart Grids, která by především měla umožnit optimálně využít všechny dostupné teleinformatické systémy.

8 Smart Grids SMART LIFE leden 2014 Smart Grids (SG) představuje integrální spojení energetických a telekomunikačních sítí, které směřuje k efektivnímu řízení výroby a spotřeby energie v reálném čase jak v lokální, tak i v globální oblasti. Pod pojmem energetická síť se však skrývá nejen elektroenergetická síť, ale i sítě pro výrobu a rozvod plynu i tepla, vodárenská distribuční soustava aj. Princip fungování těchto sítí je založen na obousměrné interaktivní komunikaci mezi dílčími provozními body sítě na straně výroby, rozvodu i spotřeby energie. Teleinformatické prostředky v síti umožňují v reálném čase jednak sběr informací, diagnostiku jednotlivých částí sítě a operativní řízení na straně výroby a rozvodu, ale i rozšíření možností v oblasti prodeje, a také volbě tarifních možností na straně spotřeby, podle programovaných či okamžitých požadavků spotřebitelů.

9 Budoucnost energetických sítí

10 Cíle pro nové teleinformatické systémy v 21. století SMART LIFE leden 2014 Velmi nízké provozní náklady Maximální provozní flexibilita Zvyšování automatizace provozních procesů Vysoká úroveň zákaznických služeb Tyto požadavky vedou k tomu, že je nutné směřovat ke vzájemné efektivní kombinaci jednotlivých teleinformatických systémů

11 SG v elektroenergetických sítích Největší nástup sítí SG je však dnes zaznamenáván právě v elektroenergetických sítích. Řídicí systém by zde měl neustále monitorovat provoz sítě a zajišťovat i tzv. self healing, tj. proces kdy se po vniku mimořádného provozního stavu dokáže síť automaticky uvést do původní rovnováhy. K tomu by měla napomoci i nepřetržitá diagnostika změn provozních parametrů rozvoden,transformátorů a distribučních vedení a zejména okamžitá indikace poruchových stavů.

12 Další funkce SG Řízení by též mělo umožnit, na základě podrobných informací o aktuální spotřebě, rekonfiguraci sítě tak, aby bylo dosaženo co nejmenších ztrát při přenosu energie - tedy využívání lokálních zdrojů pro lokální spotřebu. Kromě toho by však rozptýlenost jednotlivých zdrojů a inteligentní řízení mělo zajistit i rychlé a efektivní řešení kritických stavů, které nastávají při poruchách rozvodné sítě vlivem výpadků zdrojů nebo poškozením vedení.

13 Další přínosy SG Účinnost úspěšného řízení Smart Grids, která je tvořena velkým počtem zdrojů (stovky) a několikanásobně větším počtem odběrných míst (stovky tisíc), je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. Důležitý aspekt, zejména pro budoucnost, představuje i určitý návrat ke stejnosměrnému energetickému rozvodu a budování napájecích stanic pro elektromobily. Rozvíjí se i procesy budování tzv. inteligentních budov (Inteligent Buildings),, které by měly zajišťovat ekologicky-ekonomické provozní parametry a vysoký stupeň automatizace provozních procesů, včetně rozvinutí tzv. komunálních služeb.

14 Návrat ke stejnosměrnému rozvodu elektrické energie I když má střídavý proud řadu zřejmých výhod (např. možnost transformace napětí, existence točivého pole pro funkci asynchronních motorů, menší možnost vzniku koroze vlivem zemních proudů) má zároveň ve srovnání se stejnosměrným proudem některé nevýhody: nutnost udržení synchronního provozu generátorů v síti a regulace frekvence vyšší ztráty a nestabilita při dálkovém přenosu nutnost instalace různých typů transformátorů obtížnost velkokapacitní elektrické skladovatelnosti.

15 Realizace ss přenosů U malospotřebitelů se objevují návrhy jak výhodně zkombinovat vlastní alternativní zdroje (fotovoltaika, větrné generátory) s možností dobíjení vlastního akumulátoru či elektromobilů levnější noční střídavou energií ze sítě. Avšak hlavní pozornost energetiků je zaměřena na dálkové přenosy energie. V současné době je již realizována řada dálkových stejnosměrných přenosů prostřednictvím podmořských kabelů (např. Anglie a státy severní Evropy). Začínají se však pro svou výbornou účinnost realizovat i pozemní ss přenosy označované anglickou zkratkou HVDC a stejnosměrná přeshraniční vedení.

16 Příklady dálkových ss přenosů HVDC vedení o napětí 800 kv vybudovaného nedávno v jižní Číně. Stejnosměrná energie je přenášena od vodní elektrárny do průmyslové oblasti na vzdálenost km se ztrátami přenosu 2-5% / 1000 km (oproti cca 13% při st přenosu) Projekt DESERTEC, který by měl řešit energetickou budoucnost Evropy. Zdroji mají být větrné elektrárny podél evropského a afrického pobřeží a solárně-termální elektrárny rozmístěné od Maroka až po Saudskou Arábii. - Cílem bude pokrytí 46% energetické spotřeby Evropy z obnovitelných zdrojů do roku 2050 (oproti současným cca 10%).

17 Význam a potřeby SG Sítě SG tedy představují pro současné i budoucí elektroenergetické sítě řadu provozních i ekonomických výhod. Umožňují vyšší stupeň automatizace rozvoden a transformátorů, což se mj. projevuje snížením provozních ekonomických nákladů. Na druhé straně však vyvozují požadavek na realizaci obousměrného spojení mezi velkým množstvím provozních i spotřebitelských objektů elektroenergetické sítě, což představuje relativně velké i dlouhodobé investice.

18 Struktura datové SG Celková konfigurace SG datové sítě se skládá z části páteřní (transportní ) a části přístupové. Vzhledem ke konfiguraci energetických sítí je zřejmé, že pro přístupové části SG je technicky i ekonomicky vhodné, kromě klasických telekomunikačních systémů, využívat také úzkopásmových a širokopásmových PLC systémů.

19 Priority pro volbu přenosových technologií datových sítí Smart Grids Přímé převedení technologií klasických IT sítí do prostředí řídicích a průmyslových sítí nemůže představovat použitelnou variantu i když se na první pohled zdá, že si jsou obě sítě technologicky podobné. Volba vhodné přenosové technologie pro energetickou síť musí totiž vždy vycházet především z tzv. kritických parametrů,, které určují systém priorit, jejichž respektování je pro realizaci takové sítě nezbytné.

20 Klíčové požadavky datových sítí energetických systémů Dány především normami: IEC , IEC , IEC a IEC Skupiny priorit: priority řídicích požadavků priority dohledových činností.

21 Topologie Smart Grids Závislá na konfiguraci energetických prvků Nejčastěji Ethernet jednoduchá nebo rozšířená hvězda, doplněná příčkami Nezbytné jsou záložní cesty příčky a protokoly umožňující připojení několika datových cest do jednoho síťového prvku Nasazení metod pro zrychlení přepnutí datových toků z hlavní na záložní cestu

22 Příprava tzv. inteligentní infrastruktury energetické sítě AMI (Advanced Metering Infrastructure) - tato infrastruktura by měla umožnit informační dostup ke všem významným prvkům energetické sítě a jejich dálkové monitorování, odpojování, řízení i diagnostiku, a také umožnit sledování výpadků i jakosti dodávané energie.

23 Příprava automatizovaného dálkového měření spotřeby a jeho vyhodnocování AMR Automated Meter Reading, nebo AMM Automated Meter Management - je reprezentováno novými technologiemi měření, které jsou schopny obousměrné komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem elektrické energie kromě přenosu měřených hodnot jednotlivých elektroměrů může zajišťovat i dálkové odpojení neplatičů, a také vyvozovat závěry z okamžité spotřeby pro účely regulace a změnu sazeb.

24 Bezdrátové přenosy Optické (laserové) FSO Rádiové Rádiové Pozemské sítě Směrové spoje Satelitní. FVA WLL Bod-bod Bod-multibod GSM+GPRS PTR LDMS (PMP) LEO UMTS MEO WiFi, DECT GEO WiMax LTE HDO

25 Přenosy po vedeních Optická vedení PON AON Metalická vedení Energetické sítě Telekomunikační sítě PLC / BPL HDSL Kabelová TV HDO SDSL Kabel. širokop. modemy VF PLC ADSL Lokální SF PLC VDSL ISDN BRA ISDN PRA

26 Trendy při využívání energetických vedení pro přenos zpráv nerozvětvené Silnoproudé vedení rozvětvené venkovní vvn kabelové zemní fázové přídavné optický vn nn lano vodiče lano kabel vn vn+nn nn

27 Klasifikace pásem pro přenos zpráv pomocí energetických vedení Název pásma podhovorové hovorové středofrekvenční vysokofrekvenční Rozsah pásma f < 300 Hz f = 300 Hz 4 khz f = khz f > 150 khz Příklady užívaných 0 Hz, 50 Hz 166 Hz, 217 Hz 300 Hz 2500 Hz 300 Hz 3400 Hz 3 95 khz 9 95 khz 40 khz 750 khz 1 MHz 30 MHz kmitočtů a a 316 Hz, 425 Hz ,5 khz pásem 1050 Hz

28 Telekomunikační služby provozované po silnoproudých vedeních a sítích SLUŽBY úzkopásmové širokopásmové hovorové nehovorové transportní přístupové (vvn + optika) (vvn,vn, nn) (vvn, vn) (distribuční nn síť nn) služební telefonie dálkové měření přenos datových souborů přístup k intranetu standardní telefonie dálková regulace přenos sdružených kanálů přístup k internetu dálkové ovládání přenos videosignálů dálková signalizace LAN budovy dálková synchronizace LAN bytu hromadné dálkové ovládání dálkový odečet bytových měřičů přenos od zabezpečovacích zařízení

29 Přehled sdělovacích systémů PLC používajících pro přenos energetická vedení a sítě SMART LIFE leden 2014 Úzkopásmové systémy PLC: Hromadné dálkové ovládání HDO Lokální úzkopásmové sf teleinformatické systémy Vf přenosové telekomunikační systémy Širokopásmové systémy PLC: Broad Power Line BPL

30 . Technické uspořádání HDO ŘŘC1 Centrála HDO ŘC2 110 kv Vysílač HDO 800 kva / 317 Hz 220V/50Hz 1-5V/317Hz 22 kv PHDO PHDO 0,4 kv ČSN

31 Ovládací kmitočty HDO Volba ovládacích kmitočtů Dolní mez: nízká impedance induktivních spotřebičů Horní mez: útlum sítě Normalizované kmitočty v Hz (ČSN , PNE ) 183,3 216,6 283,3 316,6 383,3 Vhodné pro úroveň vvn / vn Vhodné pro úroveň vn / nn Pokrytí území ČR signálem: převážná většina státu Počet instalovaných přijímačů: více než půl milionu

32 Užití systémů HDO Přímé ovládání elektrických spotřebičů Ovládání pro tarifní účely Regulace velkoodběratelů el. energie Ovládání osvětlení Ovládání poplachových a svolávacích zařízení Ovládání geograficky rozptýlených objektů Časová signalizace a synchronizace veřej. hodin

33 SF systémy po fázových vodičích vvn a vn Způsoby vazby anténní kapacitní induktivní Pásmo: 30 khz khz jednofázová mezifázová Šířka kanálu Rozvodna VFZ2 VFZ1 Vedení 2,5 khz 4 khz ZS1 C1 PS1 VAF PZ C2 PS2 ZS2 Užití : hovor dálnopis data telemetrie

34 Vývoj vf systémů PLC Klasické úzkopásmové analogové vf systémy jsou pro současnost již nedostatečné a vývoj se ubírá dvěma směry: 1. Tyto systémy jsou ve vyspělých zemích rušeny, klasická zemní lana venkovních vedení vvn jsou nahrazena zemními lany se zabudovanými optickými kabely, po kterých pak probíhá přenos pomocí koncových zařízení běžně užívaných v telekomunikačních optických sítích s relativně velkou přenosovou kapacitou. Česká energetika již tuto cestu nastoupila. 2. V zemích s rozsáhlými energetickými sítěmi (Ruská federace, Čína, Indie aj.) je však tato náhrada ekonomicky velmi nákladná, a proto se pro překlenutí přechodného období vf PLC systémy modernizují. Pro zvýšení jejich teleinformatických kapacit dochází k procesu digitalizace jejich přenosu a klasické analogové systémy jsou nahrazovány digitálními úzkopásmovými systémy. Zařízení tohoto typu do těchto zemí již dodávají známé telekomunikační firmy jako např. Siemens, ABB aj. V rámci programu EUREKA byl vyvinut takovýto systém i v ČR (TTC Marconi).

35 Úzkopásmové lokální PLC systémy Účel použití Lokální aplikace pro účely měření, signalizace a ovládání Např.: přenos údajů měřičů energie (elektřina, voda, plyn, teplo aj.) ovládání klimatizace a větrání ovládání osvětlení přenos signálů od bezpečnostních čidel a jiné

36 Normalizace úzkopásmových služeb Evropská norma EN = ČSN EN V instalacích nízkého napětí v rozsahu od 3 khz do 148,5 khz Lu [dbμ] 134 ~ 5V 122 ~ 1,25V 116 ~ 0,631V A B C D Užití: úzkopásmové nehovorové služby ,5 f [khz] F n

37 Příklad realizací / širokopásmového PLC/BPL 2 Mbit/s STVN/TZ 400 m STVN/TZ ÚM BPL KZ P PbÚ TELC T PbÚ PP ÚM BPL KZ VN NN SM PDSL 300 m OM PDSL BUDOVA 4,5 Mbit/s Internet KZ KZ FáVN/TZ FáVN/TZ BUDOVA 2 Mbit/s 2000 m

38 Kombinace technologií Systémy PLC/BPL se v současné praxi často kombinují s dalšími telekomunikačními technologiemi: Metalická datová síť BPL = nejčastější aplikace. Historické a inteligentní budovy, hotely, školy aj. Optická datová síť BPL např. Firma PowerWAN - HFPLC BPL 24 Mbit/s po vn WiFi např. F. Amperion PowerWiFi Vn vedení jako anténa základnové stanice GSM či WiFi - např. F.Corridor Systems - Produkt : PowerCorridor MOBILE ( v pásmech 800 MHz 10 GHz)

39 Elektromagnetická kompatibilita systémů PLC Problémy v průběhu vývoje PLC (Elektrárenská telefonie, HDO) EMC systémů BPL. Rozdílnost interferenčních vlivů v různých uspořádáních BPL : outdoor - indoor Technologický vývoj generací BPL EMC EU: Směrnice 89/336/EHS Směrnice 2004/108/ES EMC ČR: Zákon 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 18/203 Sb. Mezinárodní i národní doporučení vztahu BPL EMC.

40 EMC širokopásmových telekomunikačních systémů Širokopásmové přenosové systémy provozované po metalických vedeních mohou být obecně zdroji rušivých interferencí, které mohou ovlivňovat provoz jiných telekomunikačních systémů v jejich okolí Takovými systémy však mohou být nejen zařízení BPL, provozovaná po silnoproudých vedeních, ale i např. zařízení typu xdsl provozovaná na účastnických telefonních vedeních Vnitřní rozvody telefonní i energetické mají z čistě fyzikálního hlediska obdobné předpoklady pro nežádoucí vyzařování

41 Různorodost elektromagnetických interferencí BPL. SMART LIFE leden 2014 Úroveň rušení v okolí vodičů po nichž se přenáší signály PLC/BPL je pro různé případy značně rozdílná: Amplituda a provozní pásmo signálu BPL Napájecí úroveň VN NN, Počet přípojek NN na trafo VN/NN Venkovní vedení Závěsný kabel Podzemní kabel Vnitřní rozvod stíněný a nestíněný Nerozvětvené a rozvětvené vedení NN rozvody vodiči Al nebo Cu Průchodnost vstupních zařízení NN přípojky pro signál BPL

42 Measurement with VDSL and BPL Modem inside the building (Universitaet Pegel [dbµv/m] Duisburg Essen, The Open University Manchester) Disturbances from Electronic Equipment (Switched Power Supply) Shortwave Transmitters k 300k 500k 1M 2M 3M 4M 6M 10M 30M Frequenz [Hz] No modem active PLC at mains No modem active (other day) VDSL at phone line Measured with Loop Antenna, Peak-Detector, Bandwidth 9KHz, PLC: Measurement time: about 4 pm, VDSL: Measurement time: about 7 pm

43 . Shrnutí Využití silnoproudých sítí pro přenos zpráv SMART LIFE leden 2014 Výhody Využití vybudované síťové infrastruktury vytváří předpoklady efektivního přenosu a ekonomických úspor Problémy Technologicky náročná vazba signálu Elektromagnetické prostředí energ. sítě Elektromagnetické rušení BPL Řešení Hromadná výroba prvků a zařízení Užití moderních telekomunikačních technologií Řešení problematiky elektromagnetické kompatibility Výběr telekomunikačních služeb vhodných pro toto prostředí Konvergence vybraných služeb s jinými telekomunikačními službami a sítěmi, zejména při budování Smart Grids

44 . PLC/BPL systémy se zákonitě stávají jedním z důležitých telekomunikačních prostředků moderních přístupových sítí Jsou i neodmyslitelným prostředkem při budování Smart Grids Budování Smart Grids je příkazem současného období na cestě k zefektivnění výroby i spotřeby elektrické energie Telekomunikační výrobci a operátoři spatřují dnes v budování SG zdroj významných zisků

45 Literatura: SMART LIFE leden 2014 [ 1 ] SVOBODA, J. - ŠIMÁK, B. ZEMAN, T. Základy teleinformatiky, Praha: ČVUT 1998 [ 2 ] SVOBODA, J. Využití silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. In Konference Komunikace po silnoproudých vedeních vn a nn. Praha : Sdružení Power-Com a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT, CD sborník, 2005 [ 3 ] SVOBODA, J. Technické a ekonomické předpoklady i možnosti pro zavádění a řízení spotřeby přiloženým tónovým kmitočtem v ČSSR, Praha: ČVUT FEL, 1961 [ 4 ] SVOBODA, J. Systém hromadného dálkového ovládání a problematika elektromagnetické kompatibility, Praha: ČVUT FEL Habilit. práce, 1976 [ 5 ] SVOBODA, J. HRAD, J. ZEMAN, T. PLC System and their Role in Convergence of Teleinformatic Network and Services, In International Conference 6th Advances in Mechatronics 2011, Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, 2011 [ 6 ] SVOBODA, J. Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv, Praha: ČVUT, 2012, 230 stran, ISBN

46

47

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Jaroslav Svoboda

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Jaroslav Svoboda Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv Jaroslav Svoboda Autor: Jaroslav Svoboda Název díla: Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv Zpracoval(a): České vysoké učení technické

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Zpracoval: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. Brněnská 173, Sokolnice 664 52 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD S účinností od 10.1.2012 OBSAH:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Landis+Gyr E750 ZMK400. Nová koncepce SyM 2 pro optimalizaci celkových nákladů

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Landis+Gyr E750 ZMK400. Nová koncepce SyM 2 pro optimalizaci celkových nákladů Elektroměry Pro energetiku a průmysl Landis+Gyr E750 ZMK400 Nová koncepce SyM 2 pro optimalizaci celkových nákladů Nejvyšší flexibilita při nejnižších celkových nákladech Nová inovativní systémová koncepce

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail. Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.com Úvod: Smart Grids a Smart Metering Změny v energetice Změna

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV Pavel ZAHÁLKA Ing. Zahálka Pavel, UniControls a.s. Vývoj a současný stav měření elektrické energie HDV v Evropě Proces oddělení železniční dopravní

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech

LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech CCTV LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech LTC 46xx a LTC 47xx Jednotky pro přenos po optických vláknech K dispozici jsou modely pro přenos a dat Není vyžadováno žádné nastavení

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Smart Infrastruktura pro Smart Metering a Smart Grids Marcel Procházka Head of Business Development and Strategy Milníky digitalizace Smart Life 24. ledna 2012 Agenda Představení

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Pasivní optická infrastruktura FTTx

Pasivní optická infrastruktura FTTx Optical Fibre Apparatus Pasivní optická infrastruktura FTTx Petr Kolátor OFA s.r.o. Úvod Zatím neexistuje univerzální optimální řešení Každý projekt je unikátní Roli hraje Použité řešení aktivní části

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

VYŠETŘOVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY DRÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ

VYŠETŘOVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY DRÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ VYŠETŘOVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY DRÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI VYSOKOFREKVENČNÍHO RUŠENÍ Jiří KRUPICA Ing. Jiří KRUPICA, ČD DDC, TÚDC, Perůcká 3, 120 00 Praha Abstrakt: Příspěvek analyzuje problematiku

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

PREZENTACE. vítejte...

PREZENTACE. vítejte... PREZENTACE CAMIBOX je profesionální stavebnicové řešení přenosu obrazu, zvuku, stavových veličin a dalších dat a řídících informací převážně v oblasti CCTV vítejte... 1 / 45 OSNOVA účel CAMIBOX, přednosti

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010 WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010

Více