Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012."

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 7/2012 Městský úřad Místo, kde žijeme, je třeba si chránit Blíží se čas prázdnin. Je to období, kdy se naše město rozroste na téměř dvojnásobek. Tedy alespoň, co se počtu obyvatel týká Tento čas, který je, určitě správně, určen i na oddech po celoroční práci, a to jak dospělých, tak i školní omladiny, s sebou často přináší zvýšené problémy s poškozováním majetku města. V uplynulých letech se v Plané vybudovalo několik objektů, které mají sloužit právě k rekreaci, oddechu a kulturnímu i sportovnímu vyžití obyvatel města i jeho návštěvníků. Sportovní areál Za řekou bývá obležený v době letních veder nejen obyvateli města, ale i jeho širokého okolí. Mají zde možnost si zaplavat ve velmi dobře udržovaném a čištěném bazénu i zahrát si plážový volejbal na blízkém hřišti. Jak dlouho však vydržely po uvedení do provozu sprchy u tohoto koupaliště?? Rozšíření sportovních aktivit plánuje vedení města i na sousední Bartoňovu louku, která je často využívána i ke kulturním akcím. Bohužel doprovodným koloritem těchto akcí je i úklid pravidelně poškozovaného a znečištěného hygienického zařízení. Jak dopadla před nedávnem skautská klubovna v sousedství, je asi zbytečné dále rozvádět. To, že dokáže někdo jen tak pro radost z ničení zdemolovat zařízení, které si děti s vedoucími vlastními silami vybudovali, je mimo normální lidské chápání. V současné době chce město využít možností získání finančních prostředků na úpravu jedné z nejhezčích lokalit v Plané, a to ostrova u mostu přes řeku Lužnici. Ke spolupráci na představách o využití byla vyzvána i veřejnost. Bohužel přišla pouze ojedinělá odpově, která je sice zajímavá, ale neřeší toto území komplexně. V nejbližší době se proto začne připravovat nový architektonický návrh na víceúčelové využití tohoto ojedinělého prostoru. Místo by zde mělo nalézt zařízení pro pořádání kulturních akcí, prostor pro dětské hřiště i část pro rekreační vyžití našich i přespolních rybářů. Ostrov by tak nebyl pouze oblíbeným místem výletů školky i školní družiny jako dosud, ale stal by se atraktivním i pro širší veřejnost. Budou však pokračovat nekonečné opravy laviček a lovení odpadkových košů z řeky, kterými se s neúprosnou pravidelností zabývají TS města?? V minulých dnech byla zpřístupněna veřejnosti farská zahrada v centru města. Kdo viděl její stav před rokem a dnes, určitě ho potěší skutečnost, že zde máme další místo, které má i díky sousedství hezké historické budovy plánské fary svoji neopakovatelnou atmosféru. Farská zahrada je však jen jednou z realizovaných akcí okrasných výsadeb ve městě v loňském roce. Do nového kabátu se oblékly ulice Soukenická, Husova i Nádražní. A právě odsud už na podzim začaly mizet vysazené keře (ostatně podobně jako při první výsadbě v této ulici v prostoru podél protihlukové zdi..). Je to opravdu tak velká položka, že tyto keře nemůže dotyčný koupit za pár desítek korun v prodejně vzdálené od místa výsadby ani ne 500m? Musí to být asi dobrý pocit ničit téměř pod rukama práci druhých Další příklad vandalismu je vzdálený opět pouze několik metrů. V souvislosti s budováním železničního koridoru je jeho těleso v ulici Nádražní protkáno několika podchody. Mimo humusoidní kouty se tu samozřejmě záhy po dokončení stavby objevila výtvarná díla hyzdící čerstvě dokončenou stavbu. Doufáme, že se ve druhé polovině roku podaří městu získat finanční prostředky na provedení výzdoby těchto prostor ve stylu grafitti, kde by mohli skuteční mladí umělci (se zapojením místních ZUŠ) přispět ke zkrášlení tváře našeho města i v těchto problematických prostorách. A na závěr příběh jeden z nejsmutnějších. U řeky za novou budovou školy byl v r v rámci dnes již evropské knihovnické akce Noc s Andersenem vysazen dětmi strom nového druhu tzv. Pohádkovník Andersenův. V každém následujícím roce byl pravidelně dětmi navštěvován a ošetřován. Na svém místě vydržel 3 roky, než byl zničen rukama vandalů. Těžko vysvětlit dětem, proč někdo ničí jejich dílo a radost. Díky pochopení pracovnic okrasné lesní školky byl věnován školákům nový stromek stejného druhu, který opět letos na jaře přišel o polovinu krásně rostoucí koruny! Zatím stále nedotčený je dub letní tzv. Harrach vysazený dětmi v rámci jiné akce plánské knihovny v zámeckém parku na Strkově. Doufáme, že obdobně se snad povede i stromům vysazeným při jeho celkové rekonstrukci, která má být zahájena ve druhé polovině letošního roku a která by měla vrátit tomuto parku jeho původní ráz. A co na závěr? Doufáme, že s nástupem městské policie bude těchto smutných příběhů ubývat. Nemělo by to však být pouze věcí policie, ale všech obyvatel města!! Místo, kde společně žijeme, bychom si měli chránit všichni Stanislav Vyhnal

2 Plánské ozvěny JAK NAFOUKNOUT MATEŘSKOU ŠKOLU? Planá nad Lužnicí, jako jedno z mála měst okresu, neustále zvětšuje počet svých obyvatel. Důvodem je především bytová výstavba v lokalitě Nad Hejtmanem a na levém břehu Lužnice podél Soukenické ulice. Na jedné straně pozitivní jev svědčící o rozvoji města, ale na druhé straně rostoucí potřeby například na kapacitu mateřské školy. Přestože v posledních třech letech byly vybudovány dvě nové třídy, letošní zápis ukázal, že současná kapacita je stále nedostačující. A letošní zápis nových adeptů do mateřské školy byl dokonce rekordní. Celkový počet 83 dětí u zápisu ještě plánská mateřská škola nezažila a ne zcela odpovídá průměrnému počtu narozených dětí v posledních letech. Vzniklou situaci proto začalo vedení města řešit a výsledkem je zahájení prací na dalším zvýšení kapacity mateřské školy. Bohužel další rozšíření mateřské školy si vyžádá rovněž přeložení trasy vysokého napětí a s tím spojené další zvýšení investičních nákladů. První odhad předpokládá celkové výdaje ve výši cca 4,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že žádný dotační titul není použitelný, bude muset uhradit město veškeré finanční prostředky ze svého rozpočtu, samozřejmě na úkor jiných rovněž potřebných věcí. Přípravné práce již byly zahájeny a konečné rozhodnutí o realizaci musí učinit zastupitelstvo města. Pokud všechno době dopadne, mohli bychom dvě nové třídy o celkové kapacitě cca 40 dětí otevřít k 1. lednu Nezbývá proto věřit v postupné vyřešení všech očekávaných i neočekávaných problémů a potom by 2. ledna 2013 mohly nastoupit další děti do plánské mateřské školy. Věřme, ale i pomozme k naplnění tohoto snu a cíle. Ing. Jiří Šimánek, starosta města Není družstvo jako družstvo aneb jak dál s obecními byty Plánské obecní byty, soustředěné do relativně nových domů v lokalitě Za rybníkem, jsou stále atraktivním zbožím. Na městský úřad se dostávají stále nové žádosti o byt a přitom často nebyly uspokojeny ani ty starší. Rada města se snaží byty přidělovat podle několika kritérií, mezi nimiž figurují zejména sociální charakter žádajících (přednost mají rodiny s dětmi) a rozměr bytu adekvátní požadavkům. Přidělením bytu se nový nájemník zavazuje k zaplacení jednorázové sumy a k řádnému placení měsíčního nájmu. Tyto platby kontrolují Technické služby města, které dbají také o provoz a údržbu objektů. V ideálním případě je osobám, které řádně platí a nevyvolávají problémy, doba nájemu postupně prodlužována; neplatiči jsou upomínáni a vyzýváni k zaplacení. V poslední době se bohužel objevili nájemníci, kteří neplatí nájemné měsíc po měsíci, ale dovolí si jeden měsíc zaplatit a pak po několika měsících zaplatit další, avšak nenavazující měsíc, což Technické služby dokonce tolerují. Takové přeskakování v pořadí plateb je pro vedení Města naprosto nepřijatelné a může vést až k vypovědění nájemníků. Specifické postavení mají nájemníci v bytovém domě Za rybníkem č. p. 791, kteří jsou od počátku užívání nemovitosti sdruženi do bytového družstva. V době dostavby to nikomu nevadilo, zejména ne Technickým službám. Problémy nastaly v době, kdy členové družstva ochotně zapomněli, že byty představují městský, jim pouze propůjčený majetek, a začali městské byty načerno pronajímat. Zneužili tak skutečnosti, že se obtížně kontroluje a dokazuje trvalost obývání, takže v některých bytech bydlí lidé, kteří nájemné neplatí městu. Tyto problémy se skrývaly, nicméně kypěly pod pokličkou bytového družstva, dokud nedošlo k pokusu pronajmout jeden nájemní byt prostřednictvím realitní kanceláře. Když se noví nájemníci, které bezskrupulózní realitka obsloužila, začali domáhat slíbeného bytu, postavila se část družstevníků proti nájemci a rozhodla se ho z družstva vyloučit. Ten se obrátil na vedení města Plané, které do té doby jako nájemce a vlastníka bytů nikdo nerespektoval. Nehodlám tento případ, který prošel tolika peripetiemi, podrobně probírat a moralizovat. Poučná je zejména skutečnost, že vedení bytového družstvo nedokázalo uhlídat, jak jeho členové nezodpovědně nakládají s byty, přičemž toto vedení během členské schůze nedokázalo zajistit její usnášeníschopnost a tím právoplatnost jejího rozhodnutí, tedy řádné vyloučení problematického nájemce. Zkrátka když se u džbánu ucho konečně utrhne, ať problém (za nás) vyřeší městská rada! Rada města případ vyřešila v souladu s představami vedení družstva, původních i nových nájemníků. Došlo k pronájmu bytu č. 2 v ulici Za Rybníkem 791, Planá nad Lužnicí třetí osobě na dobu od do s podmínkou uvedení identifikace třetí osoby pro případ kontroly. Současně dává rada města družstevníkům i Technickým službám důrazně na vědomí, že nebude trpět pronájmy městských bytů načerno. Proto vyzvala Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. k provedení kontroly současných nájemníků v bytových domech č. p dle nájemních smluv. A především: přidělování náhradníků do bytů v bytových domech č. p bude napříště schvalováno Radou města na dobu určitou. Podezření na neoprávněné pronajímání dotyčných bytů bude nutné prověřovat. V tom nám pochopitelně můžete pomoci vy všichni, kdo v této lokalitě žijete. Závěrem je třeba zdůraznit, že tyto byty jsou určeny k obývání registrovanými nájemníky, nikoli jako zboží, s nímž tito nájemníci mohou podnikat! Za radu města Zdeněk Žalud OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo Jak nafouknout mateřskou školu? Jak dál s obecními byty Matrika Prostory k zamyšlení Výtah z 41. zasedání rady města Výtah z 42. zasedání rady města Městská policie Planá nad Lužicía Strážníci městské policie Besídky ke dni matek Polisiáda mateřských škol Atletická olympiáda Plánské novinky oceněny v soutěži Školní časopis Méstská knihovvna Stalo se v Plané v červnu 2012 Inzerce Jaká byla sezóna v 1.A třídě? Výborná reprezentace Plané nad Lužnicí Florbalový turnaj O pohár starosty Plán akcí na červenec 2012 v Plané nad Lužnicí str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 2

3 Plánské ozvěny Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Žaneta Tučková odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Dědičová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , Správce sportovního centra ekonomka Květuše Kučerová Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS Baobab Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Matrika Významné životní jubileum v měsíci červenci 2012 oslaví: Holá Jiřina Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Slavnostního přivítání nových občánků do života, které se konalo dne v obřadní síni, se zúčastnilo celkem 14 nově narozených dětí se svými rodiči i prarodiči. Malé občánky slavnostně přivítal pan starosta ing. Jiří Šimánek a pan místostarosta Jiří Rangl. Kulturní vystoupení proběhlo pod vedením paní učitelky Ireny Machanderové ze základní školy. Všem novým občánkům přejeme hodně zdraví a radosti do života. Marie Holanová S V A T B Y V červenci 2012 uzavřely manželství v obřadní síni 3 páry. Vítání občánků Foto Jiří Riki Řeháček. Prostory k zamyšlení Mezi budovou městského úřadu a školní tělocvičnou se nacházejí dva dosti odlišné plochy. Jednu z nich protíná chodník a pokrývá ji zeleň s keramickými artefakty, zatímco ta druhá, blíže k řece mezi úřadem, tělocvičnou a novou budovou školy, je zpevněna asfaltem a vystupuje z ní pouze betonový, notně otlučený stůl na ping-pong. Je to truchlivý pozůstatek někdejšího dětského hřiště, kam chodívala školní družina. Dnes jsou zde zakázány míčové hry a prostor zeje prázdnotou. Rada města se domnívá, že vzhledem k blízkosti mateřské i základní školy by bylo vhodné tento prostor oplotit a znovu vrátit dětem dříve, než si ho přisvojí vandalové. Objevila se myšlenka dětského hřiště, u kterého by ovšem musela být zajištěna ochrana fasády školních budov a řádná správa tohoto prostoru. Průchod do tělocvičny by byl zachován, šlo by pouze o zamykání prostoru při příchodu a odchodu. Tato představa však nebude definitivní, dokud se kolem ní nerozvine konstruktivní diskuse. K ní vyzýváme nejen rodiče mladších dětí, ale také učitele a vedení školy, školky a uživatele tělocvičny. Na tomto místě také připomínám, že se jako občané můžete vyjádřit k využití tzv. Bartoňovy louky, která se táhne od WC Sportovního centra za řekou proti proudu Lužnice k zahrádkám. Vedle návrhu zřídit zde přírodní amfiteátr se objevila myšlenka umístit sem minigolf nebo vybudovat na břehu umělou písečnou pláž s půjčovnou loďek. O tomto prostoru tedy rovněž není rozhodnuto. Svoje názory a návrhy zasílejte na ové adresy starosty, svých radních nebo na adresu Plánských ozvěn. Předem za ně děkujeme. Za radu města Zdeněk Žalud UPOZORNĚNÍ: Městská knihovna Planá nad Lužnicí bude července 2012 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. Během letních prázdnin je provoz neomezen. 3

4 Plánské ozvěny Výtah z 41. zasedání rady města ze dne Rekonstrukce společných televizních rozvodů a strukturované kabeláže LAN v DPS RM schválila rekonstrukci společných televizních rozvodů a strukturované kabeláže LAN v DPS za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Pozvánka na valnou hromadu Burčákové unie RM schválila účast na akci Valná hromada Burčákové unie v počtu do 5 osob s proplacením nákladů na dopravu do města Hustopeče. Zajištění účasti na 8. setkání Planých včetně finančního zajištění RM schválila zajištění akce 8. setkání Planých v obci Chodová Planá a předložila pozvánku sportovní komisi k zajištění účasti na sportovních disciplínách. Žádost pana Noska RM schválila variantu B ve věci posouzení možnosti zaústění dešťové kanalizace do vodní nádrže a požaduje předložení návrhu smlouvy o věcném břemenu, kdy náklady na zaměření a vklad do KN půjdou na vrub navrhovatele. Příprava na vypsání dotačního titulu SFŽP na veřejné osvětlení (audit, pasport, atd.) RM vzala na vědomí informace o přípravě vypsání dotačního itulu SFŽP na veřejné osvětlení a schválila přípravu pasportu veřejného osvětlení a aktualizaci auditu VO. Zápis do MŠ RM vzala na vědomí zápis do MŠ - na školní rok se zapsalo 81 dětí. RM schválila přípravu řešení na vybudování dvou tříd v mateřské škole. Požadavky provozovatele restaurace MAXIM RM souhlasí s nákupem spotřebičů dle požadavků nájemce restaurace Maxim a požaduje od nájemce zpracování podkladů pro výběrové řízení na pořízení spotřebičů. RM schválila výměnu bočních dveří před zimní sezónou dle požadavků nájemce. Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště dodatek smlouvy RM schválila dodatek ke smlouvě Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště Nad Hejtmanem proplacení zálohy ve výši bez DPH. Znak města na budovu Městského úřadu RM schválila označení budovy Městského úřadu znakem města Planá nad Lužnicí umístěný pod nápis Městský úřad, výška loga 850 mm, hloubka 18 mm za cenu 5.470Kč bez DPH. Příprava kalendáře města 2013 RM schválila přípravu kalendáře města na rok Odborný dozor na Obnovu zámeckého parku a Regeneraci lipové aleje. RM schválila odborný a autorský dozor na zajištění akce Obnova zámeckého parku a Regenerace lipové aleje: Ing. Věra Hrubá, Ing. Petr Fuka. Výtah z 42. zasedání rady města ze dne Účast v projektu ENERGIE-OBCE- GEM RM schválila účast města na projektu ENERGIE-OBCE-GEM. Rozšíření MŠ RM schvália rozšíření Mateřské školy o dvě třídy v počtu 20 dětí na třídu a souhlasí se společnou investicí s obcí Ústrašice. RM odsouhlasila vypsání výběrového řízení na projekt a dodávku zakázky, dále odsouhlasila přeložku vendení VN. RM pověřila starostu města zajištěním mandátní smlouvy s firmou Garanta CZ a.s. na zajištění výběrového řízení. Žádost o příspěvek na obrazovou publikaci Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí RM schválila finanční příspěvek na obrazovou publikaci Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí ve výši Kč. Jmenování členů hodnotící komise k veřejné zakázce na PPO v Plané nad Lužnicí RM schválila členy hodnotící komise na akci Protipovodňová opatření v Plané nad Lužnicí, ve složení: Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl. Náhradníci: Mgr. Zdeněk Žalud PhD., Josef Drtina. Stav v přípravě chodníku v Soukenické ulici RM vzala na vědomí zamítavé stanovisko Policie ČR a Odboru dopravy Tábor ve věci vybudování chodníku v ulici Soukenická pro navrženou variantu zde není prostor. RM schválila rozšíření a zpevnění krajnic komunikace Soukenická. Žádost o finanční příspěvek na akci Běh na Černé RM schvália finanční příspěvek na akci Běh na Černé ve výši Kč. Akce se bude konat dne Vstup do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice RM doporučila Zastupitelstvu města schválit vstup Města do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice. Úprava terasy v restauraci MAXIM RM odsouhlasila odstranění konstrukce z terasy u restaurace MAXIM a opravu střechy, dlažby a stěny restaurace. RM schvalila žlutou variantu zakrytí. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Dne si dosud nezjištěný pachatel nálezem přisvojil dámskou peněženku s finanční hotovostí a platební kartou. Vzhledem k tomu, že pachatel peněženku řádně neodevzdal, jedná se o trestný čin Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Neznámý pachatel v době od do v ul. Za Rybníkem přesně nezjištěným předmětem poškodil dveře automobilu Peugeot 307. Další poškození vozidla bylo na OO PČR Sezimovo Ústí oznámeno , kdy neznámý pachatel ulomil zpětné zrcátko vozu Ford Tourneo, který byl zaparkován na Strkově v ul. Spojovací. Dne si majitel řádně nezabezpečil proti volnému pohybu na veřejném prostranství svého psa, který v ul. Příčná napadl jiného psa menšího plemene a způsobil mu drobné zranění, které si vyžádalo veterinární ošetření. K odcizení okrasných keříků z prostoru zídky před rodinným domem došlo v ul. Hraběcí na Strkově. Pachatel si zde přisvojil 16 ks keřů v hodnotě 3000,- Kč.

5 Plánské ozvěny Městská policie Planá nad Lužicí Od 1. června 2012 má i Planá nad Lužnicí svou městskou policii. Její služebnu naleznete v přízemí budovy Městského úřadu, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a plní další úkoly v rámci působnosti města. PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení. Podílí se na prevenci kriminality v obci. Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem o přestupcích projednává přestupky v blokovém řízení, další přestupky předává k projednávání přestupkovému oddělení města. Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění. Zabezpečuje odchyt psů. Kontakt na Městskou policii Planá nad Lužnicí: Tel: , Strážníci městské policie Planá nad Lužnicí Jak vidí svou práci v Plané nad Lužnicí po dvou týdnech ve službě. S jakými přestupky a problémy jste se dosud setkali? Co bude potřeba v Plané v oblasti bezpečnosti zlepšit? Leoš Pěknic /24 let/ Opilci a vandalové v centru města, porušení pravidel jízdy na kole, špatné parkování Ing. Libor FILIP /48 let/ Přetížená hlavní komunikace, nebezpečné přechody, jízda na kolech po chodnících, přechodech, parkování na zelené ploše, konzumace alkoholu v centru Ing. Libor Filip Leoš Pěknic Music Stars Band oslnil v Prachaticích Kapela Music Stars Band ze Základní umělecké školy v Sezimově Ústí vyrazila 19. června na soutěžní přehlídku Kotel do Prachatic. Diváci si mohli v podání Music Stars Bandu vychutnat např. Carlose Santanu, Ozzyho Osbourna či se vyřádit při slavné skladbě Let s Twist Again. V početné výpravě si našel místo také zkušený plánský trombonista Jan Mlázovský, který se předvedl rovněž jako zdatný zpěvák. Početný band ukázal skvělou formu a v konkurenci kapel z Prachatic, Dačic a Blatné obsadil v celkovém pořadí druhé místo. Na vítěze čekala odměna v podobě účasti na srpnovém rockovém festivalu Mezibrány, kterou získala kapela Backspace z Dačic. Naše adepty na první místo nejvíce potěšilo tiché přiznání poroty, že jsme byli nejlepší, ale na rockový festival vybrali méně početnou skupinu s výhradním zaměřením na rock. Domněnky o připraveném vítězi podpořila také přítomnost profesionálního kameramana z TV, který se dostavil výhradně na vystoupení kapely Backspace. Music Stars Band uvedl svým skvělým vystoupením a perfektně zahraným náročným repertoárem porotu do svízelné situace, kdy musela jen chválit a těžce se jí hledala kritická slova. Naše výprava si ze soutěžního výletu do Prachatic odváží hezké vzpomínky, uznání odborníků i drobné praktické ceny v podobě trsátek, strun a podobného muzikantského vybavení, které se určitě neztratí. Více podrobností a fotek na Josef Janda ml. Koupím řadovou garáž v lokalitě Na Skalách u E55, tel.: , Koupím řadovou garáž v lokalitě Za Rybníkem, tel.: ,

6 Plánské ozvěny Besídky ke dni matek Od poloviny do konce května probíhaly na jednotlivých třídách v MŠ POHÁDKA besídky ke Dni matek. Děti si se svými učitelkami připravily pestré programy, ve kterých ukázaly vše, co se během roku měly možnost naučit. Ke konci setkání dostaly všechny maminky dárky, které děti vlastnoručně vyrobily. Rodiče, děti i paní učitelky společně strávili velmi příjemné odpoledne. Za MŠ Pohádka Petra Ďurková Foto archiv autorky. Polisiáda mateřských škol Dne se děti z naší mateřské školy zúčastnily sportovního závodění konaného pod záštitou Městské policie Tábor a města Tábor ve sportovním areálu Komora Sídliště nad Lužnicí. Náš tým složený z pěti dívek a jednoho chlapce soutěžil ve skoku do dálky, pětiskoku z místa, v běhu přes překážky na 50 m, v kopu na Foto archiv MŠ. branku, střelbě hokejkou na branku, přehazování a chytání míče, v hodu do dálky a přetahování lanem. S dětmi jsme si užili příjemné sportovní dopoledne, přálo nám i slunečné počasí a domů jsme si odvezli hezké ceny za skvělé umístění. Chceme poděkovat za pozvání na velmi pěkně připravenou akci a těšíme se na 6. ročník. L. Kuchařová a H. Vlková Stužkování předškoláků Ve středu se MŠ Pohádka rozloučila s dětmi, které po prázdninách nastoupí do první třídy. Pro nepřízeň počasí se akce původně plánovaná na školní zahradu konala v restauraci Maxim. Pedagogové s dětmi připravili pro rodiče k této příležitosti vystoupení pěveckého sboru Notičky, dramatického souboru Kašpárek a jako poslední se předvedl taneční soubor Stonožka. Následovalo představení každého dítěte a jeho pasování na školáka. Jako dárek děti dostaly knihu, kterou si už brzy budou moci přečíst samy. Za všechny zaměstnance MŠ přeji dětem hodně úspěchů ve škole a všem krásné prožití prázdnin. Ludmila Kubecová MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA 6 Hudební festival Klubíčko písniček 2012 Dalšího ročníku hudebního festivalu Klubíčko písniček se letošní rok ujala Mateřská škola Sezimovo Ústí. Jeho průběh se odehrával 17. května 2012, na školní zahradě. Tohoto společného setkání malých zpěváků ve věku od čtyř do sedmi let se zúčastnilo pět mateřských škol. Na programu byly jak dětské písničky, tak taneční představení. Tento den nebyl právě z těch, kdy by nám počasí opravdu přálo. Pro náš sboreček Notičky byl však vyjímečný. Čekalo nás totiž premiérové vystoupení ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sezimova Ústí. Při zpěvu písniček nás doprovázel na klávesy pan učitel Chlumecký, spolu s dětskými sólisty na trubku a harmoniku pod vedením pana ředitele J. Jandy a I. Zelenkové. Byla to naše první podobná zkušenost, na kterou jsme se moc těšili. Doufejme, že i děti z našeho sborečku budou nadále hudebně naladěné a někdy i je popadne touha pokračovat ve zpěvu nebo hře na hudební nástroj. I přes drobné dětské chybičky, bez kterých by vystoupení nemělo ani své kouzlo, jsme odjížděli do naší mateřské školy Pohádka s pocitem hezky prožitého dne. Tímto děkujeme Mateřské škole za pozvání a péči o nás jako hosty a Základní umělecké škole za příjemnou spolupráci. Den dětí v mateřské škole Pohádka Ve čtvrtek se v odpoledních hodinách v areálu zahrady MŠ Pohádka uskutečnila oslava Dne dětí. Malí oslavenci a jejich rodiče měli možnost shlédnout ukázku práce s policejním psem, mohli si prohlédnout policejní auto nebo výzbroj policistů. Součástí oslavy byla také návštěva požární zbrojnice, spojená s prohlídkou hasičského vozu. Pro děti byla připravena stanoviště s rozmanitými disciplínami, související s činností záchranného integrovaného systému, jako např. hašení pomyslného ohně, skládání obrázků sanity, hasičského vozu nebo policejního vozu, jízda zručnosti a další. Děti si domů odnášely nejen pěkné zážitky, ale i sladké odměny. Jako každý rok, tak i letos pořádala naše MŠ Pohádka ve svých třídách výlety. Tento rok a třídy Manka a Rumcajs, K. Burgstallerová, H. Vlková V pátek 1. června 2012 dopoledne shlédly děti na zahradě mateřské školy pohádku Měla babka čtyři jabka. Dětem ji k svátku přijel zahrát Divadelní soubor Tábor vedený Josefem Konrádem. I přes nepřízeň počasí si děti krátké, veselé pohádky ze čtyř jablíček užily a oslavu svého svátku zakončily sladkou dobrotou. Děti a zaměstnanci mateřské školy děkují firmám, které přispěly k příjemné, vydařené oslavě Dne dětí. (Potraviny Mandík, cukrářská výroba KOS, Pekárna Planá nad Lužnicí, Cukrárna Fantazie) Za MŠ Pohádka Bc. Yvona Soukupová Výlet do Ekocentra Čapí hnízdo Víla Amálka, Maková panenka a Krtek pořádaly netradiční výlet do Ekocentra farmy Čapí hnízdo u Olbramovic. Hlavní náplní Ekocentra je poskytnout domov hendikepovaným divokým zvířatům.lektoři nás provedli celou farmou a okolím s odborným výkladem, přizpůsobeným věku dětí. Děti se zde setkaly tváří v tvář se zvířaty a na některé si mohly i sáhnout a pohladit. Prohloubily si znalosti o životě hospodářských zvířat (kozy, ovce, lamy, koně, skot), různého ptactva, ale také jednoho hravého kamaráda Vydrýska. Počasí nám přálo, děti byly pozorné a všichni se už nyní budeme těšit na další zajímavý výlet. Jana Skaláková

7 Plánské ozvěny ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plánské novinky oceněny v soutěži Školní časopis Na jaře letošního roku jsme přihlásili náš časopis Plánské novinky do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis. V květnu jsme se dozvěděli, že vyhlášení krajského kola bude 18. června v zasedací síni na krajském úřadě v Českých Budějovicích. A tak jsme vyrazili. Já jako šefradaktorka a Kačka Vališová jako členka redakce hravě zvládly cestu a tropické vedro a pak jsme již sledovaly průběh slavnostího vyhodnocení soutěže, kterou si vzala pod svůj patronát krajská zastupitelka paní Krejsová. Měly jsme možnost nahlédnout do všech školních časopisů, které se soutěže zúčastnily, a tak načerpat novou ispiraci do dalších let. V naší kategorii časopisů I. a II. stupně ZŠ zůstaly Plánské novinky těstě pod stupni vítězů a my přebraly z rukou paní zastupitelky čestné ocenění. Jsme rádi, že se úsilí nás redaktorů a p. uč. Votýpkové a p. uč. Grenara vyplatilo a věříme, že úspěch časopisu přiláká do našich řad nové redaktory. šéfredaktorka Plánských novinek Kristýna Babůrková Mateřské centrum Kopretina Planá nad Lužnicí Atletická olympiáda Zahájení olympiády. Foto Bohuslav Hora. Dne proběhla na tartanovém hřišti v Plané nad Lužnicí školní atletická olympiáda. Nejdříve nám paní učitelka Šťastná vysvětlovala pravidla a poté Adéla Janoušková a Barbora Skaláková přiběhly s olympijským ohněm. Adéla také přečetla slib sportovců. Na hřišti se konal nejenom skok do dálky, běh na 50 m a dlouhý běh, ale také tam byly takové srandadisciplíny, které si pro nás připravili žáci devátých tříd. Například házení míčkem do lví tlamy, slalom s florbalovým míčkem, skákání po barevných kamenech... Když jsme je všechny splnili, dostali jsme bonbon. Po ukončení všech hlavních disciplín jsme se odebrali do tělocvičny školy na vyhlášení výsledků. Někdo měl více medailí, někdo méně a někdo žádné. To však nevadí, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Helena Frouzová, žákyně 4. třídy Poděkování Již několik let probíhá v tělocvičně základní školy cvičení předškolních dětí s rodiči pod vedením Lenky Matějů. Za další pohodovou sezónu patří dík jí i paní ředitelce Mgr. Haně Vellánové, která vždy vychází aktivitám nejmenších dětí vstříc. Těšíme se na další setkání v říjnu tel: RC modeláři - Planá nad Lužnicí Zveme Vás na 3. ročník modelářského víkendu v Plané nad Lužnicí který se bude konat července na louce za sběrným dvorem v Plané n/l. Začátek v sobotu od 10:00 hod. V případě nepříznivého počasí bude akce odložena. Zve maminky s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené do herny v prostorách městské knihovny. Scházíme se každé pondělí od 8:30 do 11:00 hodin. Přijďte mezi nás i o prázdninách. Těšíme se na Vás! Sponzoři město Planá nad Lužnicí klempířství - výškové práce 7

8 Plánské ozvěny Městská knihovna Jak jsme slíbili minule, přinášíme reportáž ze slavnostního ukončení projektu Kde končí svět. Zaměstnával nás, ale hlavně páťáky (loni) a šesťáky (letos) dlouhodobě, takže nás o to více potěšilo vítězství v rámci jihočeského regionu a pozvánka do Prahy. V pátek 1. června jsme s 9 vybranými žákyněmi 6. tříd a p. učitelem Horou dorazili do Zrcadlové kaple Klementina, kde jsme se stali svědky pasování 12 dětí z celé ČR na Rytíře řádu krásného slova - jedním z nich byla i naše Katka Michková. Z dospělých tvůrců a interpretů byli pasováni spisovatel Miloš Kratochvíl a herečka Bára Hrzánová. Za knihovnice tentokrát poklekly před rytířem matky Andersenky z Uherského Hradiště, které stály u zrodu populární Noci s Andersenem. Zvuky varhan doladily slavnostní ráz akce a vystoupení dětského souboru Nivnička potěšilo všechny přítomné bez výjimky. Poté jsme ještě navštívili Městskou knihovnu v Praze, kde jsou vystaveny výtvory vzešlé z projektu Kde končí svět ze všech regionů. Trošku jsme doufali, že už bude známo, jak vše v rámci republiky dopadlo, ale musíme ještě počkat porota má opravdu nelehkou práci a s výběrem toho nejlepšího si dává načas. Následovalo malé občerstvení a vlastivědná procházka zajímavými místy našeho hlavního města s výkladem p. Hory. Bylo to pěkné a bylo toho dost, tak zase někdy příště, Praho! Většina účastníků v Zrcadlové kapli Klementina. Foto Bohuslav Hora. Se slavnostními akcemi jsme tím ovšem neskončili ve středu 13. června odpoledne jsme pozvali do obřadní síně MěÚ prvňáčky, abychom společně uzavřeli letošní setkávání v knihovně i ve škole a pasovali je na čtenáře. Letošní ročník projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka jsme věnovali kulatému výročí narození Jiřího Trnky a zejména jeho knize Zahrada. Vždy jsme při tom popustili uzdu fantazii, takže není divu, že i loutková pohádka Divadélka Na nitce byla trochu netradiční a že se pasování ujala čarodějnice Fantazie. Děti musely před tím ještě prokázat zdatnost ve čtení, aby si zasloužily nejen pamětní průkaz, ale zejména krásnou a speciálně pro ně napsanou knížku Školníci. S autorem Milošem Kratochvílem budou mít možnost setkat se po prázdninách a už teď si mohou v knihovně půjčit i jiné vtipné knížky tohoto spisovatele. Prvňáčky v jejich čtenářských dovednostech přezkoušely pohádkové postavičky. Foto EŽ. Přijďte i vy, určitě si u nás vyberete. V červenci můžete v knihovně shlédnout také výstavu bižuterie paní Arltové. V.Vyhnalová, knihovnice S T A V E B N I N Y Planá nad Lužnicí Vám nabízí Zdící prvky Heluz, Porotherm, Pichler. Porobetonové tvárnice Porfix, Ytong, H+H. Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže obrubníky a zatravňovací tvárnice- Best, BaBC. Zateplovací materiály. Suché maltové směsi Cemix, Weber, Hasit. Lepící, stěrkové, hydroizolační a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft. Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny a silikonové tmely. Prodej palivových briket a peletek. Dovoz, skládání a manipulace paletového zboží i sypkých materiálů vlastní autodopravou. Najdete nás na adrese Čsla 713 Planá nad Lužnicí. Tel: , Těšíme se na Vaši návštěvu. 8

9 Plánské ozvěny Stalo se v Plané v červnu Již tradiční červnovou výstavu v obřadní síni Žeň Žen a Čtyř chlapů zahájil akademický malíř Teodor Buzu a starosta Ing. Jiří Šimánek. Foto FD Noc kostelů. Vystoupení pěveckého sboru Nokturno ze Sezimova Ústí. Foto Anna Doubková Na slavnostním zahájení výstavy Mezi nebem a zemí v Galerii Fara se představili žáci ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením Josefa Jandy. Foto FD Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v obřadní síni doprovázela loutková pohádka Divadélka na nitce Červná Karkulka. Foto archiv knihovny Otevření farské zahrady. Pohádka O chytré Královně v podání Divadélka na nitce. Foto FD Vodnický den. Sportovní centrum za řekou zaplněné fanoušky při vodních hrách družstev Hejtmanů z Plané nad Lužnicí a Jordánů z Tábora. Foto EŽ. Vystoupení sboru Zvoneček při základní škole pod vedením Pavla Grenara a Pavly Capákové. Foto EŽ. 9

10 Plánské ozvěny PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy - vinylové podlahy, p$írodní linoleum - masivní podlahy, korkové podlahy - PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití - vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami - vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaší návštěvu. 10

11 Plánské ozvěny Výborná reprezentace Plané nad Lužnicí Adéla Janoušková potvrdila na oblastních přeborech Jihočeského kraje, že dosavadní dobré výsledky z turnajů a přeboru družstev nebyly náhodné. V kategorii mladších ža- sport Jaká byla sezóna v 1.A třídě? ček obsadila velmi pěkné třetí místo, když v prvním kole vyřadila Soukupovou z Písku 6/2, 6/2, ve druhém kole Nebesařovou z Pelhřimova 3/6, 6/2, 6/3, ve čtvrtfinále Hruškovou z Písku 6/3, 6/0 a až v semifinále prohrála s pozdější vítězkou Steinerovu z Milevska. Dařilo se i ve čtyřhře, kde spolu se Zemanovou z Milevska Adéla skončila rovněž třetí. Text a foto Mgr. Jiří Podlaha tenisový trenér V sobotu 26. května 2012 se uskutečnil již 9. ročník Turnaje o pohár starosty města ve florbale. Po roční přestávce se na plánském hřišti znovu objevil ženský tým ze Soběslavi, který s sebou přivezl krásné počasí a příjemné sluníčko.turnaje se zúčastnilo sedm vyrovnaných družstev, jejichž duely byly nezvykle dramatické a některé výsledky dost překvapivé. Tak bychom ve zkratce mohli charakterizovat povedený turnaj, který již počtvrté vyhrál několikanásobný vítěz a hlavní favorit Florbal Soběslav. Ve finále mu zdatně konkuroval tým FbK Plané White, který inkasoval rozhodující branku až minutu před koncem prodloužení. Pavel Grenar Na tuto soutěž jsme se všichni těšili a musím říci, že nás svou úrovní nezklamala. Sehráli jsme dobrá i špatná utkání. V této soutěži je mnoho dobrých mužstev. Velkou kvalitu měl Osek, který zcela po zásluze postoupil do krajského přeboru. Katovice mají mužstvo také na krajský přebor. Fotbalové jsou Čimelice, Želeč, Týn a Protivín. Překvapila nás velmi dobrá kvalita hřišť. Nejlepší hřiště mají ve Vacově, Týně nad Vltavou a v Katovicích. Hradiště má také pěkné hřiště. A nemohu samozřejmě zapomenout na naše hřiště v Plané. Naším cílem bylo adaptovat se na tuto soutěž a samozřejmě ji zachovat i pro příští sezónu, což se podařilo. Na můj vkus jsme ale ztratili naší laxností moc bodů. Musím vzpomenout utkání na Hradišti, kdy jsme vedli 4 : 0 a utkání skončilo 4 : 4. Domácí utkání s Protivínem jsme měli také vyhrát 1 : 1. V Malšicích jsme měli po poločase vést 3 : 0 a prohráli jsme 2 : 1. Takže jsme měli mít na konci soutěže minimálně 36 bodů. Ale sehráli jsme také dobrá utkání. Doma jsme porazili v té době vedoucí Katovice 4 : 3, dále jsme porazili Týn nad Vltavou 2 : 1, Želeč 3 : 1, vyhráli jsme na podzim na hřišti Sokola Sezimovo Ústí 1 : 0. Máme ale pořád nedostatky. Žádný trenér nemůže být spokojen, protože je vždy co zlepšovat. Musíme se více věnovat obranným činnostem, protože jsme inkasovali moc branek. Musíme dále zlepšit předfinální a finální fáze zápasu. Dále musíme pracovat na doplnění kádru o jednoho zkušeného hráče a minimálně jednoho mladého. Jsem rád, že jsem mohl zapracovávat do mužstva mladíky Hodase s Wernerem. Zamyslet bychom se měli nad vytvořením B-mužstva, aby hráči, kteří střídají a nehrají pravidelně měli zápasovou praxi, aby se mohli rozehrávat hráči po zranění, kteří přijdou z dorostu. Říká se, že druhá sezóna ve vyšší soutěži je těžší než ta první. Já doufám, že tomu u nás tak nebude a že budeme 1.A třídu stabilizovat tak, aby to nebyla jenom krátká epizoda v Plánském fotbale. Přípravu začínáme 10. července. Trénovat budeme třikrát týdně, sehrajeme celkem šest přípravných utkání, včetně dvou na turnaji v Plané nad Lužnicí dne 28. července. I přes nedostatky, které jsem nastínil výše, musím všem hráčům poděkovat. Nebylo to lehké, zvláště na jaře byla utkání hodně těžká, ale mužstvo to zvládlo a 1.A třídu budeme hrát i v příští sezóně. 9. ročník Jarního turnaje o pohár starosty města Antonín Trčka, trenér Ve dvou prázdninových týdnech nabízíme Vašim dětem z Plané nad Lužnicí a okolí PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ KEMP Chcete, aby se vaše děti naučily základy tenisu a bylo o ně po celý den postaráno? Přihlaste je na Prázdninový Tenisový Kemp!!! Kdy? Vždy v časech 8:00 16:00 Podrobné informace naleznete na webových stránkách města. Přihlašovat se můžete na nebo na tel do 30. června Konečné pořadí 1. Florbal Soběslav 2. FbK Planá n./l. White 3. Old Boys Soběslav 4. Beach Team Kiosek 5. Blue Bar Team 6. FbK Planá n./l. Stará garda 7. Atomovky Soběslav 11 Vítězné družstvo Florbal Soběslav. Foto archiv autora.

12 Plánské ozvěny Plán akcí na v Plané nad Lužnicí Slavnostní koncert studentů Středočeské mezinárodní pěvecké dílny kostel svatého Václava, od 18 hodin koncert k zahájení jubilejního cyrilometodějského roku Plánské léto multikulturní festival od 15 do 22 hodin ve sportovním centru za řekou PRO STORY Petra Klváčková, Alesa Sladolesa vernisáž výstavy se koná v pátek od 18 hodin v Galerii Fara výstava potrvá do Půlka prázdnin za námi zábavné odpoledne s Rádiem BLANÍK pro děti i dospělé, dětský ráj, fotbal starých pánů, návštěva z partnerského Hluku, vystoupení Pepy Vágnera, taneční zábava ročník modelářského víkendu s plánskými modeláři od soboty 10 hodin, na louce za sběrným dvorem. Výstavy v Plané nad Lužnicí v červenci a srpnu 2012 Obřadní síň radnice Fotografie Petra Mareše Knihovna Výstava bižuterie paní Arltové Galerie Fara Mezi nebem a zemí - Jiří Vaněk sochy a obrazy výstava potrvá do PRO STORY Petra Klváčková, Alesa Sladolesa vernisáž výstavy se koná v pátek od 18 hodin výstava potrvá do Planá nad Lužnicí, ČSLA 1 otevírací doba středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin v ostatní dny a hodiny je možno návštěvu předem domluvit na telefonu Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci a příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v srpnu 2012 a uzávěrka je 20. července Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 12

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/868/48/12 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1588/89/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1619/90/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více