Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012."

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 7/2012 Městský úřad Místo, kde žijeme, je třeba si chránit Blíží se čas prázdnin. Je to období, kdy se naše město rozroste na téměř dvojnásobek. Tedy alespoň, co se počtu obyvatel týká Tento čas, který je, určitě správně, určen i na oddech po celoroční práci, a to jak dospělých, tak i školní omladiny, s sebou často přináší zvýšené problémy s poškozováním majetku města. V uplynulých letech se v Plané vybudovalo několik objektů, které mají sloužit právě k rekreaci, oddechu a kulturnímu i sportovnímu vyžití obyvatel města i jeho návštěvníků. Sportovní areál Za řekou bývá obležený v době letních veder nejen obyvateli města, ale i jeho širokého okolí. Mají zde možnost si zaplavat ve velmi dobře udržovaném a čištěném bazénu i zahrát si plážový volejbal na blízkém hřišti. Jak dlouho však vydržely po uvedení do provozu sprchy u tohoto koupaliště?? Rozšíření sportovních aktivit plánuje vedení města i na sousední Bartoňovu louku, která je často využívána i ke kulturním akcím. Bohužel doprovodným koloritem těchto akcí je i úklid pravidelně poškozovaného a znečištěného hygienického zařízení. Jak dopadla před nedávnem skautská klubovna v sousedství, je asi zbytečné dále rozvádět. To, že dokáže někdo jen tak pro radost z ničení zdemolovat zařízení, které si děti s vedoucími vlastními silami vybudovali, je mimo normální lidské chápání. V současné době chce město využít možností získání finančních prostředků na úpravu jedné z nejhezčích lokalit v Plané, a to ostrova u mostu přes řeku Lužnici. Ke spolupráci na představách o využití byla vyzvána i veřejnost. Bohužel přišla pouze ojedinělá odpově, která je sice zajímavá, ale neřeší toto území komplexně. V nejbližší době se proto začne připravovat nový architektonický návrh na víceúčelové využití tohoto ojedinělého prostoru. Místo by zde mělo nalézt zařízení pro pořádání kulturních akcí, prostor pro dětské hřiště i část pro rekreační vyžití našich i přespolních rybářů. Ostrov by tak nebyl pouze oblíbeným místem výletů školky i školní družiny jako dosud, ale stal by se atraktivním i pro širší veřejnost. Budou však pokračovat nekonečné opravy laviček a lovení odpadkových košů z řeky, kterými se s neúprosnou pravidelností zabývají TS města?? V minulých dnech byla zpřístupněna veřejnosti farská zahrada v centru města. Kdo viděl její stav před rokem a dnes, určitě ho potěší skutečnost, že zde máme další místo, které má i díky sousedství hezké historické budovy plánské fary svoji neopakovatelnou atmosféru. Farská zahrada je však jen jednou z realizovaných akcí okrasných výsadeb ve městě v loňském roce. Do nového kabátu se oblékly ulice Soukenická, Husova i Nádražní. A právě odsud už na podzim začaly mizet vysazené keře (ostatně podobně jako při první výsadbě v této ulici v prostoru podél protihlukové zdi..). Je to opravdu tak velká položka, že tyto keře nemůže dotyčný koupit za pár desítek korun v prodejně vzdálené od místa výsadby ani ne 500m? Musí to být asi dobrý pocit ničit téměř pod rukama práci druhých Další příklad vandalismu je vzdálený opět pouze několik metrů. V souvislosti s budováním železničního koridoru je jeho těleso v ulici Nádražní protkáno několika podchody. Mimo humusoidní kouty se tu samozřejmě záhy po dokončení stavby objevila výtvarná díla hyzdící čerstvě dokončenou stavbu. Doufáme, že se ve druhé polovině roku podaří městu získat finanční prostředky na provedení výzdoby těchto prostor ve stylu grafitti, kde by mohli skuteční mladí umělci (se zapojením místních ZUŠ) přispět ke zkrášlení tváře našeho města i v těchto problematických prostorách. A na závěr příběh jeden z nejsmutnějších. U řeky za novou budovou školy byl v r v rámci dnes již evropské knihovnické akce Noc s Andersenem vysazen dětmi strom nového druhu tzv. Pohádkovník Andersenův. V každém následujícím roce byl pravidelně dětmi navštěvován a ošetřován. Na svém místě vydržel 3 roky, než byl zničen rukama vandalů. Těžko vysvětlit dětem, proč někdo ničí jejich dílo a radost. Díky pochopení pracovnic okrasné lesní školky byl věnován školákům nový stromek stejného druhu, který opět letos na jaře přišel o polovinu krásně rostoucí koruny! Zatím stále nedotčený je dub letní tzv. Harrach vysazený dětmi v rámci jiné akce plánské knihovny v zámeckém parku na Strkově. Doufáme, že obdobně se snad povede i stromům vysazeným při jeho celkové rekonstrukci, která má být zahájena ve druhé polovině letošního roku a která by měla vrátit tomuto parku jeho původní ráz. A co na závěr? Doufáme, že s nástupem městské policie bude těchto smutných příběhů ubývat. Nemělo by to však být pouze věcí policie, ale všech obyvatel města!! Místo, kde společně žijeme, bychom si měli chránit všichni Stanislav Vyhnal

2 Plánské ozvěny JAK NAFOUKNOUT MATEŘSKOU ŠKOLU? Planá nad Lužnicí, jako jedno z mála měst okresu, neustále zvětšuje počet svých obyvatel. Důvodem je především bytová výstavba v lokalitě Nad Hejtmanem a na levém břehu Lužnice podél Soukenické ulice. Na jedné straně pozitivní jev svědčící o rozvoji města, ale na druhé straně rostoucí potřeby například na kapacitu mateřské školy. Přestože v posledních třech letech byly vybudovány dvě nové třídy, letošní zápis ukázal, že současná kapacita je stále nedostačující. A letošní zápis nových adeptů do mateřské školy byl dokonce rekordní. Celkový počet 83 dětí u zápisu ještě plánská mateřská škola nezažila a ne zcela odpovídá průměrnému počtu narozených dětí v posledních letech. Vzniklou situaci proto začalo vedení města řešit a výsledkem je zahájení prací na dalším zvýšení kapacity mateřské školy. Bohužel další rozšíření mateřské školy si vyžádá rovněž přeložení trasy vysokého napětí a s tím spojené další zvýšení investičních nákladů. První odhad předpokládá celkové výdaje ve výši cca 4,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že žádný dotační titul není použitelný, bude muset uhradit město veškeré finanční prostředky ze svého rozpočtu, samozřejmě na úkor jiných rovněž potřebných věcí. Přípravné práce již byly zahájeny a konečné rozhodnutí o realizaci musí učinit zastupitelstvo města. Pokud všechno době dopadne, mohli bychom dvě nové třídy o celkové kapacitě cca 40 dětí otevřít k 1. lednu Nezbývá proto věřit v postupné vyřešení všech očekávaných i neočekávaných problémů a potom by 2. ledna 2013 mohly nastoupit další děti do plánské mateřské školy. Věřme, ale i pomozme k naplnění tohoto snu a cíle. Ing. Jiří Šimánek, starosta města Není družstvo jako družstvo aneb jak dál s obecními byty Plánské obecní byty, soustředěné do relativně nových domů v lokalitě Za rybníkem, jsou stále atraktivním zbožím. Na městský úřad se dostávají stále nové žádosti o byt a přitom často nebyly uspokojeny ani ty starší. Rada města se snaží byty přidělovat podle několika kritérií, mezi nimiž figurují zejména sociální charakter žádajících (přednost mají rodiny s dětmi) a rozměr bytu adekvátní požadavkům. Přidělením bytu se nový nájemník zavazuje k zaplacení jednorázové sumy a k řádnému placení měsíčního nájmu. Tyto platby kontrolují Technické služby města, které dbají také o provoz a údržbu objektů. V ideálním případě je osobám, které řádně platí a nevyvolávají problémy, doba nájemu postupně prodlužována; neplatiči jsou upomínáni a vyzýváni k zaplacení. V poslední době se bohužel objevili nájemníci, kteří neplatí nájemné měsíc po měsíci, ale dovolí si jeden měsíc zaplatit a pak po několika měsících zaplatit další, avšak nenavazující měsíc, což Technické služby dokonce tolerují. Takové přeskakování v pořadí plateb je pro vedení Města naprosto nepřijatelné a může vést až k vypovědění nájemníků. Specifické postavení mají nájemníci v bytovém domě Za rybníkem č. p. 791, kteří jsou od počátku užívání nemovitosti sdruženi do bytového družstva. V době dostavby to nikomu nevadilo, zejména ne Technickým službám. Problémy nastaly v době, kdy členové družstva ochotně zapomněli, že byty představují městský, jim pouze propůjčený majetek, a začali městské byty načerno pronajímat. Zneužili tak skutečnosti, že se obtížně kontroluje a dokazuje trvalost obývání, takže v některých bytech bydlí lidé, kteří nájemné neplatí městu. Tyto problémy se skrývaly, nicméně kypěly pod pokličkou bytového družstva, dokud nedošlo k pokusu pronajmout jeden nájemní byt prostřednictvím realitní kanceláře. Když se noví nájemníci, které bezskrupulózní realitka obsloužila, začali domáhat slíbeného bytu, postavila se část družstevníků proti nájemci a rozhodla se ho z družstva vyloučit. Ten se obrátil na vedení města Plané, které do té doby jako nájemce a vlastníka bytů nikdo nerespektoval. Nehodlám tento případ, který prošel tolika peripetiemi, podrobně probírat a moralizovat. Poučná je zejména skutečnost, že vedení bytového družstvo nedokázalo uhlídat, jak jeho členové nezodpovědně nakládají s byty, přičemž toto vedení během členské schůze nedokázalo zajistit její usnášeníschopnost a tím právoplatnost jejího rozhodnutí, tedy řádné vyloučení problematického nájemce. Zkrátka když se u džbánu ucho konečně utrhne, ať problém (za nás) vyřeší městská rada! Rada města případ vyřešila v souladu s představami vedení družstva, původních i nových nájemníků. Došlo k pronájmu bytu č. 2 v ulici Za Rybníkem 791, Planá nad Lužnicí třetí osobě na dobu od do s podmínkou uvedení identifikace třetí osoby pro případ kontroly. Současně dává rada města družstevníkům i Technickým službám důrazně na vědomí, že nebude trpět pronájmy městských bytů načerno. Proto vyzvala Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. k provedení kontroly současných nájemníků v bytových domech č. p dle nájemních smluv. A především: přidělování náhradníků do bytů v bytových domech č. p bude napříště schvalováno Radou města na dobu určitou. Podezření na neoprávněné pronajímání dotyčných bytů bude nutné prověřovat. V tom nám pochopitelně můžete pomoci vy všichni, kdo v této lokalitě žijete. Závěrem je třeba zdůraznit, že tyto byty jsou určeny k obývání registrovanými nájemníky, nikoli jako zboží, s nímž tito nájemníci mohou podnikat! Za radu města Zdeněk Žalud OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo Jak nafouknout mateřskou školu? Jak dál s obecními byty Matrika Prostory k zamyšlení Výtah z 41. zasedání rady města Výtah z 42. zasedání rady města Městská policie Planá nad Lužicía Strážníci městské policie Besídky ke dni matek Polisiáda mateřských škol Atletická olympiáda Plánské novinky oceněny v soutěži Školní časopis Méstská knihovvna Stalo se v Plané v červnu 2012 Inzerce Jaká byla sezóna v 1.A třídě? Výborná reprezentace Plané nad Lužnicí Florbalový turnaj O pohár starosty Plán akcí na červenec 2012 v Plané nad Lužnicí str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 2

3 Plánské ozvěny Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Žaneta Tučková odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Dědičová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , Správce sportovního centra ekonomka Květuše Kučerová Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS Baobab Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Matrika Významné životní jubileum v měsíci červenci 2012 oslaví: Holá Jiřina Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Slavnostního přivítání nových občánků do života, které se konalo dne v obřadní síni, se zúčastnilo celkem 14 nově narozených dětí se svými rodiči i prarodiči. Malé občánky slavnostně přivítal pan starosta ing. Jiří Šimánek a pan místostarosta Jiří Rangl. Kulturní vystoupení proběhlo pod vedením paní učitelky Ireny Machanderové ze základní školy. Všem novým občánkům přejeme hodně zdraví a radosti do života. Marie Holanová S V A T B Y V červenci 2012 uzavřely manželství v obřadní síni 3 páry. Vítání občánků Foto Jiří Riki Řeháček. Prostory k zamyšlení Mezi budovou městského úřadu a školní tělocvičnou se nacházejí dva dosti odlišné plochy. Jednu z nich protíná chodník a pokrývá ji zeleň s keramickými artefakty, zatímco ta druhá, blíže k řece mezi úřadem, tělocvičnou a novou budovou školy, je zpevněna asfaltem a vystupuje z ní pouze betonový, notně otlučený stůl na ping-pong. Je to truchlivý pozůstatek někdejšího dětského hřiště, kam chodívala školní družina. Dnes jsou zde zakázány míčové hry a prostor zeje prázdnotou. Rada města se domnívá, že vzhledem k blízkosti mateřské i základní školy by bylo vhodné tento prostor oplotit a znovu vrátit dětem dříve, než si ho přisvojí vandalové. Objevila se myšlenka dětského hřiště, u kterého by ovšem musela být zajištěna ochrana fasády školních budov a řádná správa tohoto prostoru. Průchod do tělocvičny by byl zachován, šlo by pouze o zamykání prostoru při příchodu a odchodu. Tato představa však nebude definitivní, dokud se kolem ní nerozvine konstruktivní diskuse. K ní vyzýváme nejen rodiče mladších dětí, ale také učitele a vedení školy, školky a uživatele tělocvičny. Na tomto místě také připomínám, že se jako občané můžete vyjádřit k využití tzv. Bartoňovy louky, která se táhne od WC Sportovního centra za řekou proti proudu Lužnice k zahrádkám. Vedle návrhu zřídit zde přírodní amfiteátr se objevila myšlenka umístit sem minigolf nebo vybudovat na břehu umělou písečnou pláž s půjčovnou loďek. O tomto prostoru tedy rovněž není rozhodnuto. Svoje názory a návrhy zasílejte na ové adresy starosty, svých radních nebo na adresu Plánských ozvěn. Předem za ně děkujeme. Za radu města Zdeněk Žalud UPOZORNĚNÍ: Městská knihovna Planá nad Lužnicí bude července 2012 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. Během letních prázdnin je provoz neomezen. 3

4 Plánské ozvěny Výtah z 41. zasedání rady města ze dne Rekonstrukce společných televizních rozvodů a strukturované kabeláže LAN v DPS RM schválila rekonstrukci společných televizních rozvodů a strukturované kabeláže LAN v DPS za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Pozvánka na valnou hromadu Burčákové unie RM schválila účast na akci Valná hromada Burčákové unie v počtu do 5 osob s proplacením nákladů na dopravu do města Hustopeče. Zajištění účasti na 8. setkání Planých včetně finančního zajištění RM schválila zajištění akce 8. setkání Planých v obci Chodová Planá a předložila pozvánku sportovní komisi k zajištění účasti na sportovních disciplínách. Žádost pana Noska RM schválila variantu B ve věci posouzení možnosti zaústění dešťové kanalizace do vodní nádrže a požaduje předložení návrhu smlouvy o věcném břemenu, kdy náklady na zaměření a vklad do KN půjdou na vrub navrhovatele. Příprava na vypsání dotačního titulu SFŽP na veřejné osvětlení (audit, pasport, atd.) RM vzala na vědomí informace o přípravě vypsání dotačního itulu SFŽP na veřejné osvětlení a schválila přípravu pasportu veřejného osvětlení a aktualizaci auditu VO. Zápis do MŠ RM vzala na vědomí zápis do MŠ - na školní rok se zapsalo 81 dětí. RM schválila přípravu řešení na vybudování dvou tříd v mateřské škole. Požadavky provozovatele restaurace MAXIM RM souhlasí s nákupem spotřebičů dle požadavků nájemce restaurace Maxim a požaduje od nájemce zpracování podkladů pro výběrové řízení na pořízení spotřebičů. RM schválila výměnu bočních dveří před zimní sezónou dle požadavků nájemce. Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště dodatek smlouvy RM schválila dodatek ke smlouvě Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště Nad Hejtmanem proplacení zálohy ve výši bez DPH. Znak města na budovu Městského úřadu RM schválila označení budovy Městského úřadu znakem města Planá nad Lužnicí umístěný pod nápis Městský úřad, výška loga 850 mm, hloubka 18 mm za cenu 5.470Kč bez DPH. Příprava kalendáře města 2013 RM schválila přípravu kalendáře města na rok Odborný dozor na Obnovu zámeckého parku a Regeneraci lipové aleje. RM schválila odborný a autorský dozor na zajištění akce Obnova zámeckého parku a Regenerace lipové aleje: Ing. Věra Hrubá, Ing. Petr Fuka. Výtah z 42. zasedání rady města ze dne Účast v projektu ENERGIE-OBCE- GEM RM schválila účast města na projektu ENERGIE-OBCE-GEM. Rozšíření MŠ RM schvália rozšíření Mateřské školy o dvě třídy v počtu 20 dětí na třídu a souhlasí se společnou investicí s obcí Ústrašice. RM odsouhlasila vypsání výběrového řízení na projekt a dodávku zakázky, dále odsouhlasila přeložku vendení VN. RM pověřila starostu města zajištěním mandátní smlouvy s firmou Garanta CZ a.s. na zajištění výběrového řízení. Žádost o příspěvek na obrazovou publikaci Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí RM schválila finanční příspěvek na obrazovou publikaci Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí ve výši Kč. Jmenování členů hodnotící komise k veřejné zakázce na PPO v Plané nad Lužnicí RM schválila členy hodnotící komise na akci Protipovodňová opatření v Plané nad Lužnicí, ve složení: Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl. Náhradníci: Mgr. Zdeněk Žalud PhD., Josef Drtina. Stav v přípravě chodníku v Soukenické ulici RM vzala na vědomí zamítavé stanovisko Policie ČR a Odboru dopravy Tábor ve věci vybudování chodníku v ulici Soukenická pro navrženou variantu zde není prostor. RM schválila rozšíření a zpevnění krajnic komunikace Soukenická. Žádost o finanční příspěvek na akci Běh na Černé RM schvália finanční příspěvek na akci Běh na Černé ve výši Kč. Akce se bude konat dne Vstup do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice RM doporučila Zastupitelstvu města schválit vstup Města do občanského sdružení Cyklostezka Lužnice. Úprava terasy v restauraci MAXIM RM odsouhlasila odstranění konstrukce z terasy u restaurace MAXIM a opravu střechy, dlažby a stěny restaurace. RM schvalila žlutou variantu zakrytí. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Dne si dosud nezjištěný pachatel nálezem přisvojil dámskou peněženku s finanční hotovostí a platební kartou. Vzhledem k tomu, že pachatel peněženku řádně neodevzdal, jedná se o trestný čin Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Neznámý pachatel v době od do v ul. Za Rybníkem přesně nezjištěným předmětem poškodil dveře automobilu Peugeot 307. Další poškození vozidla bylo na OO PČR Sezimovo Ústí oznámeno , kdy neznámý pachatel ulomil zpětné zrcátko vozu Ford Tourneo, který byl zaparkován na Strkově v ul. Spojovací. Dne si majitel řádně nezabezpečil proti volnému pohybu na veřejném prostranství svého psa, který v ul. Příčná napadl jiného psa menšího plemene a způsobil mu drobné zranění, které si vyžádalo veterinární ošetření. K odcizení okrasných keříků z prostoru zídky před rodinným domem došlo v ul. Hraběcí na Strkově. Pachatel si zde přisvojil 16 ks keřů v hodnotě 3000,- Kč.

5 Plánské ozvěny Městská policie Planá nad Lužicí Od 1. června 2012 má i Planá nad Lužnicí svou městskou policii. Její služebnu naleznete v přízemí budovy Městského úřadu, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a plní další úkoly v rámci působnosti města. PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení. Podílí se na prevenci kriminality v obci. Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem o přestupcích projednává přestupky v blokovém řízení, další přestupky předává k projednávání přestupkovému oddělení města. Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění. Zabezpečuje odchyt psů. Kontakt na Městskou policii Planá nad Lužnicí: Tel: , Strážníci městské policie Planá nad Lužnicí Jak vidí svou práci v Plané nad Lužnicí po dvou týdnech ve službě. S jakými přestupky a problémy jste se dosud setkali? Co bude potřeba v Plané v oblasti bezpečnosti zlepšit? Leoš Pěknic /24 let/ Opilci a vandalové v centru města, porušení pravidel jízdy na kole, špatné parkování Ing. Libor FILIP /48 let/ Přetížená hlavní komunikace, nebezpečné přechody, jízda na kolech po chodnících, přechodech, parkování na zelené ploše, konzumace alkoholu v centru Ing. Libor Filip Leoš Pěknic Music Stars Band oslnil v Prachaticích Kapela Music Stars Band ze Základní umělecké školy v Sezimově Ústí vyrazila 19. června na soutěžní přehlídku Kotel do Prachatic. Diváci si mohli v podání Music Stars Bandu vychutnat např. Carlose Santanu, Ozzyho Osbourna či se vyřádit při slavné skladbě Let s Twist Again. V početné výpravě si našel místo také zkušený plánský trombonista Jan Mlázovský, který se předvedl rovněž jako zdatný zpěvák. Početný band ukázal skvělou formu a v konkurenci kapel z Prachatic, Dačic a Blatné obsadil v celkovém pořadí druhé místo. Na vítěze čekala odměna v podobě účasti na srpnovém rockovém festivalu Mezibrány, kterou získala kapela Backspace z Dačic. Naše adepty na první místo nejvíce potěšilo tiché přiznání poroty, že jsme byli nejlepší, ale na rockový festival vybrali méně početnou skupinu s výhradním zaměřením na rock. Domněnky o připraveném vítězi podpořila také přítomnost profesionálního kameramana z TV, který se dostavil výhradně na vystoupení kapely Backspace. Music Stars Band uvedl svým skvělým vystoupením a perfektně zahraným náročným repertoárem porotu do svízelné situace, kdy musela jen chválit a těžce se jí hledala kritická slova. Naše výprava si ze soutěžního výletu do Prachatic odváží hezké vzpomínky, uznání odborníků i drobné praktické ceny v podobě trsátek, strun a podobného muzikantského vybavení, které se určitě neztratí. Více podrobností a fotek na Josef Janda ml. Koupím řadovou garáž v lokalitě Na Skalách u E55, tel.: , Koupím řadovou garáž v lokalitě Za Rybníkem, tel.: ,

6 Plánské ozvěny Besídky ke dni matek Od poloviny do konce května probíhaly na jednotlivých třídách v MŠ POHÁDKA besídky ke Dni matek. Děti si se svými učitelkami připravily pestré programy, ve kterých ukázaly vše, co se během roku měly možnost naučit. Ke konci setkání dostaly všechny maminky dárky, které děti vlastnoručně vyrobily. Rodiče, děti i paní učitelky společně strávili velmi příjemné odpoledne. Za MŠ Pohádka Petra Ďurková Foto archiv autorky. Polisiáda mateřských škol Dne se děti z naší mateřské školy zúčastnily sportovního závodění konaného pod záštitou Městské policie Tábor a města Tábor ve sportovním areálu Komora Sídliště nad Lužnicí. Náš tým složený z pěti dívek a jednoho chlapce soutěžil ve skoku do dálky, pětiskoku z místa, v běhu přes překážky na 50 m, v kopu na Foto archiv MŠ. branku, střelbě hokejkou na branku, přehazování a chytání míče, v hodu do dálky a přetahování lanem. S dětmi jsme si užili příjemné sportovní dopoledne, přálo nám i slunečné počasí a domů jsme si odvezli hezké ceny za skvělé umístění. Chceme poděkovat za pozvání na velmi pěkně připravenou akci a těšíme se na 6. ročník. L. Kuchařová a H. Vlková Stužkování předškoláků Ve středu se MŠ Pohádka rozloučila s dětmi, které po prázdninách nastoupí do první třídy. Pro nepřízeň počasí se akce původně plánovaná na školní zahradu konala v restauraci Maxim. Pedagogové s dětmi připravili pro rodiče k této příležitosti vystoupení pěveckého sboru Notičky, dramatického souboru Kašpárek a jako poslední se předvedl taneční soubor Stonožka. Následovalo představení každého dítěte a jeho pasování na školáka. Jako dárek děti dostaly knihu, kterou si už brzy budou moci přečíst samy. Za všechny zaměstnance MŠ přeji dětem hodně úspěchů ve škole a všem krásné prožití prázdnin. Ludmila Kubecová MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA 6 Hudební festival Klubíčko písniček 2012 Dalšího ročníku hudebního festivalu Klubíčko písniček se letošní rok ujala Mateřská škola Sezimovo Ústí. Jeho průběh se odehrával 17. května 2012, na školní zahradě. Tohoto společného setkání malých zpěváků ve věku od čtyř do sedmi let se zúčastnilo pět mateřských škol. Na programu byly jak dětské písničky, tak taneční představení. Tento den nebyl právě z těch, kdy by nám počasí opravdu přálo. Pro náš sboreček Notičky byl však vyjímečný. Čekalo nás totiž premiérové vystoupení ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sezimova Ústí. Při zpěvu písniček nás doprovázel na klávesy pan učitel Chlumecký, spolu s dětskými sólisty na trubku a harmoniku pod vedením pana ředitele J. Jandy a I. Zelenkové. Byla to naše první podobná zkušenost, na kterou jsme se moc těšili. Doufejme, že i děti z našeho sborečku budou nadále hudebně naladěné a někdy i je popadne touha pokračovat ve zpěvu nebo hře na hudební nástroj. I přes drobné dětské chybičky, bez kterých by vystoupení nemělo ani své kouzlo, jsme odjížděli do naší mateřské školy Pohádka s pocitem hezky prožitého dne. Tímto děkujeme Mateřské škole za pozvání a péči o nás jako hosty a Základní umělecké škole za příjemnou spolupráci. Den dětí v mateřské škole Pohádka Ve čtvrtek se v odpoledních hodinách v areálu zahrady MŠ Pohádka uskutečnila oslava Dne dětí. Malí oslavenci a jejich rodiče měli možnost shlédnout ukázku práce s policejním psem, mohli si prohlédnout policejní auto nebo výzbroj policistů. Součástí oslavy byla také návštěva požární zbrojnice, spojená s prohlídkou hasičského vozu. Pro děti byla připravena stanoviště s rozmanitými disciplínami, související s činností záchranného integrovaného systému, jako např. hašení pomyslného ohně, skládání obrázků sanity, hasičského vozu nebo policejního vozu, jízda zručnosti a další. Děti si domů odnášely nejen pěkné zážitky, ale i sladké odměny. Jako každý rok, tak i letos pořádala naše MŠ Pohádka ve svých třídách výlety. Tento rok a třídy Manka a Rumcajs, K. Burgstallerová, H. Vlková V pátek 1. června 2012 dopoledne shlédly děti na zahradě mateřské školy pohádku Měla babka čtyři jabka. Dětem ji k svátku přijel zahrát Divadelní soubor Tábor vedený Josefem Konrádem. I přes nepřízeň počasí si děti krátké, veselé pohádky ze čtyř jablíček užily a oslavu svého svátku zakončily sladkou dobrotou. Děti a zaměstnanci mateřské školy děkují firmám, které přispěly k příjemné, vydařené oslavě Dne dětí. (Potraviny Mandík, cukrářská výroba KOS, Pekárna Planá nad Lužnicí, Cukrárna Fantazie) Za MŠ Pohádka Bc. Yvona Soukupová Výlet do Ekocentra Čapí hnízdo Víla Amálka, Maková panenka a Krtek pořádaly netradiční výlet do Ekocentra farmy Čapí hnízdo u Olbramovic. Hlavní náplní Ekocentra je poskytnout domov hendikepovaným divokým zvířatům.lektoři nás provedli celou farmou a okolím s odborným výkladem, přizpůsobeným věku dětí. Děti se zde setkaly tváří v tvář se zvířaty a na některé si mohly i sáhnout a pohladit. Prohloubily si znalosti o životě hospodářských zvířat (kozy, ovce, lamy, koně, skot), různého ptactva, ale také jednoho hravého kamaráda Vydrýska. Počasí nám přálo, děti byly pozorné a všichni se už nyní budeme těšit na další zajímavý výlet. Jana Skaláková

7 Plánské ozvěny ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plánské novinky oceněny v soutěži Školní časopis Na jaře letošního roku jsme přihlásili náš časopis Plánské novinky do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis. V květnu jsme se dozvěděli, že vyhlášení krajského kola bude 18. června v zasedací síni na krajském úřadě v Českých Budějovicích. A tak jsme vyrazili. Já jako šefradaktorka a Kačka Vališová jako členka redakce hravě zvládly cestu a tropické vedro a pak jsme již sledovaly průběh slavnostího vyhodnocení soutěže, kterou si vzala pod svůj patronát krajská zastupitelka paní Krejsová. Měly jsme možnost nahlédnout do všech školních časopisů, které se soutěže zúčastnily, a tak načerpat novou ispiraci do dalších let. V naší kategorii časopisů I. a II. stupně ZŠ zůstaly Plánské novinky těstě pod stupni vítězů a my přebraly z rukou paní zastupitelky čestné ocenění. Jsme rádi, že se úsilí nás redaktorů a p. uč. Votýpkové a p. uč. Grenara vyplatilo a věříme, že úspěch časopisu přiláká do našich řad nové redaktory. šéfredaktorka Plánských novinek Kristýna Babůrková Mateřské centrum Kopretina Planá nad Lužnicí Atletická olympiáda Zahájení olympiády. Foto Bohuslav Hora. Dne proběhla na tartanovém hřišti v Plané nad Lužnicí školní atletická olympiáda. Nejdříve nám paní učitelka Šťastná vysvětlovala pravidla a poté Adéla Janoušková a Barbora Skaláková přiběhly s olympijským ohněm. Adéla také přečetla slib sportovců. Na hřišti se konal nejenom skok do dálky, běh na 50 m a dlouhý běh, ale také tam byly takové srandadisciplíny, které si pro nás připravili žáci devátých tříd. Například házení míčkem do lví tlamy, slalom s florbalovým míčkem, skákání po barevných kamenech... Když jsme je všechny splnili, dostali jsme bonbon. Po ukončení všech hlavních disciplín jsme se odebrali do tělocvičny školy na vyhlášení výsledků. Někdo měl více medailí, někdo méně a někdo žádné. To však nevadí, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Helena Frouzová, žákyně 4. třídy Poděkování Již několik let probíhá v tělocvičně základní školy cvičení předškolních dětí s rodiči pod vedením Lenky Matějů. Za další pohodovou sezónu patří dík jí i paní ředitelce Mgr. Haně Vellánové, která vždy vychází aktivitám nejmenších dětí vstříc. Těšíme se na další setkání v říjnu tel: RC modeláři - Planá nad Lužnicí Zveme Vás na 3. ročník modelářského víkendu v Plané nad Lužnicí který se bude konat července na louce za sběrným dvorem v Plané n/l. Začátek v sobotu od 10:00 hod. V případě nepříznivého počasí bude akce odložena. Zve maminky s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené do herny v prostorách městské knihovny. Scházíme se každé pondělí od 8:30 do 11:00 hodin. Přijďte mezi nás i o prázdninách. Těšíme se na Vás! Sponzoři město Planá nad Lužnicí klempířství - výškové práce 7

8 Plánské ozvěny Městská knihovna Jak jsme slíbili minule, přinášíme reportáž ze slavnostního ukončení projektu Kde končí svět. Zaměstnával nás, ale hlavně páťáky (loni) a šesťáky (letos) dlouhodobě, takže nás o to více potěšilo vítězství v rámci jihočeského regionu a pozvánka do Prahy. V pátek 1. června jsme s 9 vybranými žákyněmi 6. tříd a p. učitelem Horou dorazili do Zrcadlové kaple Klementina, kde jsme se stali svědky pasování 12 dětí z celé ČR na Rytíře řádu krásného slova - jedním z nich byla i naše Katka Michková. Z dospělých tvůrců a interpretů byli pasováni spisovatel Miloš Kratochvíl a herečka Bára Hrzánová. Za knihovnice tentokrát poklekly před rytířem matky Andersenky z Uherského Hradiště, které stály u zrodu populární Noci s Andersenem. Zvuky varhan doladily slavnostní ráz akce a vystoupení dětského souboru Nivnička potěšilo všechny přítomné bez výjimky. Poté jsme ještě navštívili Městskou knihovnu v Praze, kde jsou vystaveny výtvory vzešlé z projektu Kde končí svět ze všech regionů. Trošku jsme doufali, že už bude známo, jak vše v rámci republiky dopadlo, ale musíme ještě počkat porota má opravdu nelehkou práci a s výběrem toho nejlepšího si dává načas. Následovalo malé občerstvení a vlastivědná procházka zajímavými místy našeho hlavního města s výkladem p. Hory. Bylo to pěkné a bylo toho dost, tak zase někdy příště, Praho! Většina účastníků v Zrcadlové kapli Klementina. Foto Bohuslav Hora. Se slavnostními akcemi jsme tím ovšem neskončili ve středu 13. června odpoledne jsme pozvali do obřadní síně MěÚ prvňáčky, abychom společně uzavřeli letošní setkávání v knihovně i ve škole a pasovali je na čtenáře. Letošní ročník projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka jsme věnovali kulatému výročí narození Jiřího Trnky a zejména jeho knize Zahrada. Vždy jsme při tom popustili uzdu fantazii, takže není divu, že i loutková pohádka Divadélka Na nitce byla trochu netradiční a že se pasování ujala čarodějnice Fantazie. Děti musely před tím ještě prokázat zdatnost ve čtení, aby si zasloužily nejen pamětní průkaz, ale zejména krásnou a speciálně pro ně napsanou knížku Školníci. S autorem Milošem Kratochvílem budou mít možnost setkat se po prázdninách a už teď si mohou v knihovně půjčit i jiné vtipné knížky tohoto spisovatele. Prvňáčky v jejich čtenářských dovednostech přezkoušely pohádkové postavičky. Foto EŽ. Přijďte i vy, určitě si u nás vyberete. V červenci můžete v knihovně shlédnout také výstavu bižuterie paní Arltové. V.Vyhnalová, knihovnice S T A V E B N I N Y Planá nad Lužnicí Vám nabízí Zdící prvky Heluz, Porotherm, Pichler. Porobetonové tvárnice Porfix, Ytong, H+H. Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže obrubníky a zatravňovací tvárnice- Best, BaBC. Zateplovací materiály. Suché maltové směsi Cemix, Weber, Hasit. Lepící, stěrkové, hydroizolační a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft. Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny a silikonové tmely. Prodej palivových briket a peletek. Dovoz, skládání a manipulace paletového zboží i sypkých materiálů vlastní autodopravou. Najdete nás na adrese Čsla 713 Planá nad Lužnicí. Tel: , Těšíme se na Vaši návštěvu. 8

9 Plánské ozvěny Stalo se v Plané v červnu Již tradiční červnovou výstavu v obřadní síni Žeň Žen a Čtyř chlapů zahájil akademický malíř Teodor Buzu a starosta Ing. Jiří Šimánek. Foto FD Noc kostelů. Vystoupení pěveckého sboru Nokturno ze Sezimova Ústí. Foto Anna Doubková Na slavnostním zahájení výstavy Mezi nebem a zemí v Galerii Fara se představili žáci ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením Josefa Jandy. Foto FD Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v obřadní síni doprovázela loutková pohádka Divadélka na nitce Červná Karkulka. Foto archiv knihovny Otevření farské zahrady. Pohádka O chytré Královně v podání Divadélka na nitce. Foto FD Vodnický den. Sportovní centrum za řekou zaplněné fanoušky při vodních hrách družstev Hejtmanů z Plané nad Lužnicí a Jordánů z Tábora. Foto EŽ. Vystoupení sboru Zvoneček při základní škole pod vedením Pavla Grenara a Pavly Capákové. Foto EŽ. 9

10 Plánské ozvěny PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy - vinylové podlahy, p$írodní linoleum - masivní podlahy, korkové podlahy - PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití - vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami - vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaší návštěvu. 10

11 Plánské ozvěny Výborná reprezentace Plané nad Lužnicí Adéla Janoušková potvrdila na oblastních přeborech Jihočeského kraje, že dosavadní dobré výsledky z turnajů a přeboru družstev nebyly náhodné. V kategorii mladších ža- sport Jaká byla sezóna v 1.A třídě? ček obsadila velmi pěkné třetí místo, když v prvním kole vyřadila Soukupovou z Písku 6/2, 6/2, ve druhém kole Nebesařovou z Pelhřimova 3/6, 6/2, 6/3, ve čtvrtfinále Hruškovou z Písku 6/3, 6/0 a až v semifinále prohrála s pozdější vítězkou Steinerovu z Milevska. Dařilo se i ve čtyřhře, kde spolu se Zemanovou z Milevska Adéla skončila rovněž třetí. Text a foto Mgr. Jiří Podlaha tenisový trenér V sobotu 26. května 2012 se uskutečnil již 9. ročník Turnaje o pohár starosty města ve florbale. Po roční přestávce se na plánském hřišti znovu objevil ženský tým ze Soběslavi, který s sebou přivezl krásné počasí a příjemné sluníčko.turnaje se zúčastnilo sedm vyrovnaných družstev, jejichž duely byly nezvykle dramatické a některé výsledky dost překvapivé. Tak bychom ve zkratce mohli charakterizovat povedený turnaj, který již počtvrté vyhrál několikanásobný vítěz a hlavní favorit Florbal Soběslav. Ve finále mu zdatně konkuroval tým FbK Plané White, který inkasoval rozhodující branku až minutu před koncem prodloužení. Pavel Grenar Na tuto soutěž jsme se všichni těšili a musím říci, že nás svou úrovní nezklamala. Sehráli jsme dobrá i špatná utkání. V této soutěži je mnoho dobrých mužstev. Velkou kvalitu měl Osek, který zcela po zásluze postoupil do krajského přeboru. Katovice mají mužstvo také na krajský přebor. Fotbalové jsou Čimelice, Želeč, Týn a Protivín. Překvapila nás velmi dobrá kvalita hřišť. Nejlepší hřiště mají ve Vacově, Týně nad Vltavou a v Katovicích. Hradiště má také pěkné hřiště. A nemohu samozřejmě zapomenout na naše hřiště v Plané. Naším cílem bylo adaptovat se na tuto soutěž a samozřejmě ji zachovat i pro příští sezónu, což se podařilo. Na můj vkus jsme ale ztratili naší laxností moc bodů. Musím vzpomenout utkání na Hradišti, kdy jsme vedli 4 : 0 a utkání skončilo 4 : 4. Domácí utkání s Protivínem jsme měli také vyhrát 1 : 1. V Malšicích jsme měli po poločase vést 3 : 0 a prohráli jsme 2 : 1. Takže jsme měli mít na konci soutěže minimálně 36 bodů. Ale sehráli jsme také dobrá utkání. Doma jsme porazili v té době vedoucí Katovice 4 : 3, dále jsme porazili Týn nad Vltavou 2 : 1, Želeč 3 : 1, vyhráli jsme na podzim na hřišti Sokola Sezimovo Ústí 1 : 0. Máme ale pořád nedostatky. Žádný trenér nemůže být spokojen, protože je vždy co zlepšovat. Musíme se více věnovat obranným činnostem, protože jsme inkasovali moc branek. Musíme dále zlepšit předfinální a finální fáze zápasu. Dále musíme pracovat na doplnění kádru o jednoho zkušeného hráče a minimálně jednoho mladého. Jsem rád, že jsem mohl zapracovávat do mužstva mladíky Hodase s Wernerem. Zamyslet bychom se měli nad vytvořením B-mužstva, aby hráči, kteří střídají a nehrají pravidelně měli zápasovou praxi, aby se mohli rozehrávat hráči po zranění, kteří přijdou z dorostu. Říká se, že druhá sezóna ve vyšší soutěži je těžší než ta první. Já doufám, že tomu u nás tak nebude a že budeme 1.A třídu stabilizovat tak, aby to nebyla jenom krátká epizoda v Plánském fotbale. Přípravu začínáme 10. července. Trénovat budeme třikrát týdně, sehrajeme celkem šest přípravných utkání, včetně dvou na turnaji v Plané nad Lužnicí dne 28. července. I přes nedostatky, které jsem nastínil výše, musím všem hráčům poděkovat. Nebylo to lehké, zvláště na jaře byla utkání hodně těžká, ale mužstvo to zvládlo a 1.A třídu budeme hrát i v příští sezóně. 9. ročník Jarního turnaje o pohár starosty města Antonín Trčka, trenér Ve dvou prázdninových týdnech nabízíme Vašim dětem z Plané nad Lužnicí a okolí PRÁZDNINOVÝ TENISOVÝ KEMP Chcete, aby se vaše děti naučily základy tenisu a bylo o ně po celý den postaráno? Přihlaste je na Prázdninový Tenisový Kemp!!! Kdy? Vždy v časech 8:00 16:00 Podrobné informace naleznete na webových stránkách města. Přihlašovat se můžete na nebo na tel do 30. června Konečné pořadí 1. Florbal Soběslav 2. FbK Planá n./l. White 3. Old Boys Soběslav 4. Beach Team Kiosek 5. Blue Bar Team 6. FbK Planá n./l. Stará garda 7. Atomovky Soběslav 11 Vítězné družstvo Florbal Soběslav. Foto archiv autora.

12 Plánské ozvěny Plán akcí na v Plané nad Lužnicí Slavnostní koncert studentů Středočeské mezinárodní pěvecké dílny kostel svatého Václava, od 18 hodin koncert k zahájení jubilejního cyrilometodějského roku Plánské léto multikulturní festival od 15 do 22 hodin ve sportovním centru za řekou PRO STORY Petra Klváčková, Alesa Sladolesa vernisáž výstavy se koná v pátek od 18 hodin v Galerii Fara výstava potrvá do Půlka prázdnin za námi zábavné odpoledne s Rádiem BLANÍK pro děti i dospělé, dětský ráj, fotbal starých pánů, návštěva z partnerského Hluku, vystoupení Pepy Vágnera, taneční zábava ročník modelářského víkendu s plánskými modeláři od soboty 10 hodin, na louce za sběrným dvorem. Výstavy v Plané nad Lužnicí v červenci a srpnu 2012 Obřadní síň radnice Fotografie Petra Mareše Knihovna Výstava bižuterie paní Arltové Galerie Fara Mezi nebem a zemí - Jiří Vaněk sochy a obrazy výstava potrvá do PRO STORY Petra Klváčková, Alesa Sladolesa vernisáž výstavy se koná v pátek od 18 hodin výstava potrvá do Planá nad Lužnicí, ČSLA 1 otevírací doba středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin v ostatní dny a hodiny je možno návštěvu předem domluvit na telefonu Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci a příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v srpnu 2012 a uzávěrka je 20. července Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 12

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní,

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ

SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA ŘÍJEN 2010 ročník VII číslo 10/2010 Městský úřad Fara Řeka na podzim Kostel sv. Václava SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Dopravní přestupky, zvyšující se kriminalita,

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Stavba kruhové křižovatky Den Země Jeďte na dovolenou do Dubí!

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

SLIVENECKÝ. Vítání občánků. časopis městské části Praha-Slivenec 3 2012

SLIVENECKÝ. Vítání občánků. časopis městské části Praha-Slivenec 3 2012 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha-Slivenec 3 2012 Vítání občánků V sobotu 21. dubna se v zasedací místnosti úřadu tradičně konalo Vítání občánků, tentokrát narozených v roce 2011. Asi

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více