Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer"

Transkript

1

2 Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer

3 Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury telekomunikační sítě základní typy přístupových sítí základní parametry jednotlivých typů přístupových sítí aplikace, služby a využití přístupových sítí Návod na práci s modulem: Jednotlivé kapitoly tohoto modulu jsou zpřístupněny prostřednictvím záložek. Bližší vysvětlení některých zkratek a odborných termínů je dostupné pomocí hypertextového odkazu. Každá podkapitola má osnovu a stručnou anotaci. Osnova: 5.1 Přístupové metody používané v přístupových sítích 5.2 Rozhraní mezi přístupovou sítí a místní ústřednou 5.3 Přenosová technologie typu xdsl 5.4 Optické přístupové sítě 5.5 Úzkopásmové optické sítě 5.6 Multifunkční širokopásmové sítě 5.7 Rádiové přístupové sítě 5.8 Systémy standardu a S nástupem moderních komunikačních technologií se mění požadavky na charakter a vlastnosti telekomunikačních sítí. Změny v architektuře sítí a jejich hlavní vlastnosti jsou vyvolané novými nároky ze strany uživatelů, ale také ze strany síťových operátorů. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující architekturu patří: Nárůst počtu účastníků a jejich požadavky na zavádění nových služeb. Prudký nárůst požadavků na objem datových komunikací. Nárůst nároků na zabezpečení personální mobility. Podpora vzniku konkurenčního prostředí demonopolizací služeb telekomunikačních operátorů. Na zabezpečení nejen všech výše uvedených požadavků se struktura moderních telekomunikačních sítí člení na tyto části (obr. 5.1): Síť koncových zařízení koncové zařízení (terminály) a přenosová síť k rozhraní. Přístupová síť přístup terminálu ke spojovací síti. Spojovací síť propojovací funkce. Transportní síť propojení všech spojovacích uzlů Signalizační síť výměna řídících informací.

4 2 Modul 5: Přístupové sítě Inteligentní síť funkční rozšíření k poskytování služeb celosíťového charakteru. Telekomunikační řídící síť TMN (Telecommunication Management Network) integrace jednotlivých dohledových a řídících systémů všech síťových prvků. Inteligentní síť T N M Signalizační síť Transportní síť Spojovací síť Přístupová síť Obr. 5.1 Architektura telekomunikační sítě Přístupová síť (AN - Access Network) je hierarchicky nejnižší, ale významnou částí moderní telekomunikační sítě. Na přenos signálů mezi koncovými body přístupové sítě a spojovací sítě používá všechny druhy přenosových médií, metalické, optické i rádiové. Logická architektura přístupové sítě (obr. 5.2) s ohledem na to, že jedna z úloh je koncentrace provozu z účastnických terminálů do spojovací sítě, je stromová nebo hvězdicová. Je tedy možné ji rozdělit na dvě úrovně, primární a sekundární. Primární úroveň zabezpečuje transport informačního toku společným přenosovým prostředím mezi jednotku zakončení LT (Line Termination) a distribučním bodem DP (Distribution Piont). Sekundární síť zabezpečuje transport toků k zakončení přístupové sítě NT (Network Termination), ke které jsou přes účastnická rozhraní připojena koncová zařízení. Rozhraní DP NT NT LT DP Spojovací síť NT Primární síť Sekundární síť Síť koncových zařízení Obr. 5.2 Všeobecná architektura přístupové sítě Funkční architekturu přístupové sítě představuje soubor nepostradatelných funkcí, které vykonává přístupová síť. Patří mezi ně přenosové funkce, funkce systémových portů, funkce účastnických portů a společné funkce.

5 Výukový program: Moderní komunikační technologie Přístupové metody používané v přístupových sítích Anotace: V této kapitole budou vysvětleny nejpoužívanější metody přístupu na společné přenosové médium ve všech typech přístupových sítí. Některé metody jsou charakteristické jen pro určitý druh přenosového média, často se používají i kombinace dvou přístupových metod. Osnova: Přístupová metoda TDMA Frekvenčně dělený vícenásobný přístup FDMA Vlnově dělený vícenásobný přístup WDMA Přístupová metoda SCMA Přístupová metoda CDMA V telekomunikačních sítích, bez ohledu na přenosová média, je nutné zabezpečit efektivní využití přenosové kapacity. Každá metoda vícenásobného přístupu na společné médium rozděluje přenosovou kapacitu na části, které přidělují jednotlivým spojením. Přístupové metody můžeme rozdělit na metody stochastické, využívající náhodný proces jako metodu přístupu, což zvyšuje riziko vzniku kolize, metody s minimalizaci kolize, které používají částečné řízení přístupu na přenosové médium a metody deterministické, které zabezpečují bezkonfliktní přidělování přístupového práva Přístupová metoda TDMA Časově dělený vícenásobný přístup přiděluje přenosovou kapacitu v časově dělených kanálových intervalech. Principiálně vychází z časově děleného multiplexu TDM (Time Division Multiplex), který předpokládá vytvoření přenosové relace typu bod bod bez potřeby řídit přístup na přenosové médium. Při nárocích na vytvoření relace bod více bodůje třeba doplnit mechanismus multiplexování částečných toků o procedury, které zabezpečují časově dělený vícenásobný přístup na přenosové médium tedy TDMA (Time Division Mmultiplex Access). Multiplexování údajů z jednotlivých terminálů do společného toku směřujícího k centrálnímu uzlu mohou být: Bitově orientované datový tok se vytváří multiplexováním příspěvkových bitů jednotlivých terminálů. Blokově orientované uživatelské data jsou seskupené v blocích navzájem oddělených mezerou buď s pevným přidělením přenosové kapacity nebo s dynamickým přidělováním kapacity. Na obr 5.3 je jednoduchá síť se stromovou architekturou, která zabezpečuje obousměrný přenos mezi centrálním uzlem N a terminály A, B, C, kde předpokládáme rámcově orientovaný přístup s pevně přidělenou přenosovou kapacitou. Ve směru N A,B,C (bod více bodů) je použitý jednoduchý časový multiplex TDM. Při použití synchronního přenosového módu probíhá přenos v rámcích začínající kanálovým intervalem nesoucím slovo rámcové synchronizace (S), podle které se terminály synchronizují a každý má potom přidělený příslušný kanálový interval. V opačném směru je třeba sestavit podobný rámec na vstupu přijímače centrálního uzlu.

6 4 Modul 5: Přístupové sítě A A TDM S A B C A B B A B C N N S A B C S A B C B C C TDMA S A B C C Obr. 5.3 Princip TDMA Frekvenčně dělený vícenásobný přístup FDMA Frekvenčně dělený vícenásobný multiplex FDMA (Frekvency Division Multiplex Access) pracuje podobně jako frekvenčně dělený multiplex FDM (Frekvency Division Multiplex), pro dělení celkové kapacity přenosového média používá větší počet frekvenčně dělených segmentů. Každý segment je pevně přiřazený jednomu přenosovému kanálu. Vzhledem ke stabilitě frekvence je potřeba vynechat mezi jednotlivými segmenty ochranné frekvenční pásmo, což snižuje efektivitu využití kapacity kanálu. Metoda FDMA není taky vhodná pro současné vysílání dat ke všem účastníkům (tzv. Broadcast). Její hlavní použití je v oblasti rádiových přístupových systémů. Technika frekvenčního multiplexu se často používá v kombinaci s jinými metodami (TDMA, WDMA...) Vlnově dělený vícenásobný přístup WDMA Vlnově dělený vícenásobný přístup WDMA (Wavelength Division Multiplex Access) využívá na přenos jednotlivých kanálů různé optické vlnové délky. V nejjednodušším případě se používá optický vlnový multiplex na oddělení dopředné a zpětné přenosové cesty, přičemž každá probíhá v jiné vlnové délce. Pro vytvoření vícekanálového přenosového systému je třeba vytvořit větší počet optických nosných umístěných v optickém okně. Podobně jako při frekvenčně děleném přístupu FDMA je možné na společném médiu vytvořit spojení bod bod nebo bod více bodů Přístupová metoda SCMA Přístupová metoda SCMA (SubCarrier Multiple Access) využívá principy frekvenčně děleného vícenásobného přístupu v elektrické i optické oblasti. Jednotlivé přenášené kanály jsou, stejně jako u FDMA, modulované na elektrické subnosné frekvence, které následně modulují optické nosné. Metody SCMA se dělí na jedno nebo vícekanálové. Možnosti použití ovlivňuje požadovaná hodnota odstupu signál šum. Použití přístupové metody je vhodné nejlépe v případech, kdy optickou trasu nahradí rádiová část.

7 Výukový program: Moderní komunikační technologie Přístupová metoda CDMA Přístupová metoda CDMA (Code Division Multiplex Access) patří do metod pracujícím s rozprostřeným spektrem. Na rozdíl od TDMA a FDMA, které využívají časovou nebo frekvenční oblast, používají při metodě CDMA všechny terminály stejnou frekvenční i časovou oblast. Jednotlivé kanály se oddělují přiřazením specifického kódové slova každému spojení. Kódové slovo obsahuje n bitů, které se nazývají Chips. Hodnota n definuje tzv. faktor rozprostření nebo taky systémový zisk (Spread Factor). Přenos kódových signálů vyžaduje podstatně větší šířku pásma než přenos signálů s použitím jiných přístupových metod. Podstatnou výhodou je minimalizace rizika příjmu signálu neoprávněným přijímačem. Přístupové metody CDMA se nejčastěji používají v rádiových přístupových systémech. FDMA TDMA Časová okna N B N Frekvence... 3 B 3 B Frekvence N B 2 1 B 1 T s t t kód CDMA... kód N N čas kód kód 1 1 frekvence Obr. 5.4 Přístupové metody

8 6 Modul 5: Přístupové sítě Otázky k zamyšlení 1. Jaké znáte nejpoužívanější přístupové metody? 2. Které metody se používají na které přenosové média?

9 Výukový program: Moderní komunikační technologie Rozhraní mezi přístupovou sítí a místní ústřednou, skupina protokolů rozhraní V 5 Anotace: V této kapitole budou vysvětleny základní typy a parametry rozhraní V 5, které je standardizováno jako rozhraní pro přístupové sítě. Osnova: Linková vrstva protokolu V Síťová vrstva protokolu V 5 Jednou ze základních požadavek při koncepci přístupové sítě je systémová nezávislost na technologii účastnického spojovacího systému. To předpokládá použití standardního mezinárodně normalizovaného rozhraní mezi oběma systémy. Rozhraní je situováno do referenčního bodu V, který leží mezi modulem zakončení digitálního spojovacího systému ET (Exchange Termination) a modulem linkového rozhraní na přenosové prostředí LT (Link Termination) obr 5.5 Místní spojovací systém U LT V ET Obr. 5.5 Referenční bod V V úzkopásmové ISDN je několik typů digitálních rozhraní V: V 1 rozhraní digitální účastnické přípojky základního přístupu, V 2 rozhraní pro připojení vzdálené úč. jednotky RSU (Remote Subscriber Unit), V 3 rozhraní digitální privátní ústředny primárním multiplexem, V 4 rozhraní digitálního multiplexního přenosového systému s kapacitou 12xBRA (Basic Rate Access), V 5 připojení zařízení, které umožňuje připojit analogové i digitální účastnické přípojky přes multiplexní digitální trakt případ přístupové sítě. Všechny rozhraní V s výjimkou V 1 pracují na fyzické vrstvě s multiplexním tokem PCM (Pulse-Code Modulation) 1. řádu s přenosovou rychlostí 2,084 Mb/s (označuje se E1) Po funkční stránce musí rozhraní V5 zabezpečit přenos pro tyto informační toky: informační kanály, signalizační kanály D pro BRA nebo PRA (Primary Rate Access), signalizaci analogových účastnických přípojek,

10 8 Modul 5: Přístupové sítě řídící informace pro řízení účastnických portů, řídící informace pro řízení přístupové sítě. Navíc může rozhraní V 5 podporovat dynamické přidělování volného kanálového intervalu a zvyšování spolehlivosti přenosu řídících informací rozšířeným řízením komunikačních kanálů. Architektura rozhraní V 5 je na obr V současnosti jsou definované dva typy rozhraní V 5. Rozhraní V 5.1 je jednoduché vytvořené jedním multiplexním tokem E1 bez možnosti koncentrace, rozhraní V 5.2 logicky kombinuje do jediného logického celku větší počet digitálních okruhů se strukturou E1. BRA D B 1 B 2 S/T Informační kanály PRA D B 1... B 30 S 2M. BRA AP Místní ústředna Sig. B BKS Rozhraní V5 Řídící kanály Obr. 5.6 Architektura rozhraní V 5 Přenos informací probíhá na úrovni prvních třech vrstev referenčního modelu OSI. Na fyzické vrstvě je definovaný fyzický kanál 64 kb/s jako součást toku 2 Mb/s. Počet fyzických kanálů vyhrazených na přenos řídících informací a signalizace závisí na počtu připojených digitálních okruhů. Většinou stačí 3-4 kanály na celé rozhraní. Aktivní fyzický komunikační kanál má přiřazené logické komunikační kanály. Logické kanály vytváří jedna nebo více různých komunikačních cest, které představují logické spojení na úrovni druhé vrstvy mezi koncovými body jednotlivých služeb. Na úrovni linkové vrstvy (vrstvy L2) probíhá přenos údajů specializovaným protokolem LAPV5 (Link Access Procedure V5), který se částečně liší od podobných protokolů jako LAPD, LAPB. Informační pole protokolu druhé vrstvy nese protokolové zprávy síťové vrstvy L3. Architektura protokolů na rozhraní V 5 je podobná pro obě varianty, v případě V 5.1 chybí protokoly pro dynamické přidělování kanálů a přídavné řízení signalizačních kanálů Linková vrstva protokolu rozhraní V 5 Linková vrstva protokolu V 5, tedy LAPV5 (Link Access Procedure V5) se člení do třech podvrstev: Podvrstva funkcí obálky LAPV5 EF (Envelope Function Sublayer) Podvrstva všeobecné linkové vrstvy LAPV5 DL (Data Link Sublayer)

11 Výukový program: Moderní komunikační technologie 9 Podvrstva pro transparentní přenos rámců LAPV5 FR (Frame Relay Sublayer) Podvrstva obálky vytváří z přenášených údajů rámce (složen z oktetů) se standardním úvodním a koncovým návěštím, kontrolním 16-bitovým součtem FCS (Frame Check Sequence) a přídavným řídícím polem. Do informačního pole s délkou oktetů se vkládají zprávy z ostatních dvou podvrstev. Tab. 5.1 Formát rámce LAPV5 - EF Návěští (7E H ) Adresa EF 0 EA=0 Adresa EF EA=1 INFO FCS FCS Návěští (7E H ) Podvrstva všeobecné linkové vrstvy LAPV5 DL doplňuje přenášenou zprávu o standardní záhlaví, které tvoří adresové pole s délkou dva oktety a řídící pole. Vzniknou tak dva typy rámců, a to řídící rámec, který neobsahuje informační pole a slouží jako dohledový a informační rámce, který informační pole obsahuje a do něj se potom vkládají protokoly síťové vrstvy Síťová vrstva protokolu rozhraní V 5 Do informačního pole rámce LAPV5 DL se vkládají protokolové zprávy nadřízené vrstvy. Formát záhlaví zprávy obsahuje tyto prvky: diskriminátor protokolu s délkou jeden oktet, adresa s délkou dva oktety, typ zprávy s délkou jeden oktet, přídavné informační prvky pokud jsou potřebné. Prvky se pak liší podle toho, k jakému částečnému protokolovému souboru patří. Obecně však tyto protokoly zajišťují sestavení, uvolnění a řízení spojení v přístupové síti, přenos řídících informací, vytváření komunikačních cest mezi účastnickými porty, a to jak analogovými, ale i digitálními, a ústřednou přes přístupovou síť. Otázky k zamyšlení 1. Charakterizujte jednotlivé typy rozhraní V? 2. Jaké funkce plní síťová a linková vrstva u rozhraní V 5?

12 10 Modul 5: Přístupové sítě 5.3 Přenosová technologie typu xdsl, digitální přípojky IDSL, ADSL, VDSL, BDSL Anotace: V této kapitole budou představeny základní vysokorychlostní technologie, které se používají na metalických vedeních, z rodiny digitálních účastnických přípojek. K nejpoužívanějším dnes patří HDSL, ADSL a VDSL. Osnova: Digitální účastnická přípojka typu IDSL Digitální účastnická přípojka typu HDSL Digitální účastnická přípojka typu ADSL Digitální účastnická přípojka typu VDSL Digitální účastnická přípojka typu BDSL Vývoj technologie digitální účastnické přípojky DSL (Digital Subscriber Loop) směřuje od obyčejného DSL na základní přístup ISDN až po vysokorychlostní typy přístupů na multimediální aplikace. Mimo poskytování šířky přenosového pásma je možné přístupové technologie rozčlenit na přípojky symetrické, které poskytují v obou směrech přenosu stejnou kapacitu, a nesymetrické s přenosovou kapacitou rozdělenou tak, že ve směru síť účastník poskytuje větší kapacitu, než ve směru opačném. Na metalických párech se používají i tyto přenosové technologie: Digitální účastnická přípojka základního přístupu IDSL (ISDN DSL). Přenosový systém HDSL (High-bitrate DSL), a jeho modifikace SDSL (Single-line DSL). Asymetrická účastnická přípojka ADSL (Asymetrical DSL). Vysokorychlostní účastnické přípojky VDSL (Very high-bitrate DSL). Digitální účastnická přípojka s funkcí distribuce TV/R signálů BDSL (Broadcast DSL) Digitální účastnická přípojka typu IDSL Digitální účastnická přípojka základního přístupu ISDN-BRA, kterou ukazuje zjednodušený referenční model na obr. 5.7, představuje přenosové prostředí mezi přípojným místem účastnického terminálu (rozhraní S) a spojovací sítí (linkové zakončení LT). Přístupová sekce digitální přípojky je definovaná mezi referenčními body V1 a T, přenosové prostředí probíhá LT a NT1. Přenosovým médiem je metalické dvojdrátové vedení, přes které probíhá přenos rychlostí 160kb/s v plném duplexu. Použitá technologie umožňuje provoz plně symetrického toku po běžném vedení do délky km. V1 U T S ET LT NT1 NT2 TE Obr. 5.7 Zjednodušený referenční model přípojky BRA

13 Výukový program: Moderní komunikační technologie Digitální účastnická přípojka typu HDSL Zařízení HDSL patří do kategorie datových měničů signálu v základním pásmu s potlačenou stejnosměrnou složkou. HDSL systémy se používají pro přenos dat s maximální přenosovou rychlostí E kbit/s (nebo T1 specifikováno podle ANSI) po nestíněných metalických párech v místních kabelech. Pro přenos bitového toku se u HDSL používá linkový kód 2B1Q. Při jejím použití již není možno na stejném symetrickém páru souběžně využívat ISDN nebo telefonní frekvenční pásmo. Doporučení připouští alternativně modulaci CAP, pomocí které se dociluje většího překlenutelného útlumu a u níž lze pro přenos využít pouze jednoho páru. Při použití CAP je možné souběžně využívat na stejném vedení telefonní pásmo nebo ISDN. Nicméně v České republice i v celé Evropě má převahu využívání HDSL s kódem 2B1Q. Přenos digitálního signálu probíhá v místní rozvodné síti telefonních kabelů (symetrických párech) označovaných jako vedení DLL (Digital Local Loop). HDSL umožňuje plně duplexní přenos dat, který je dosažen použitím metody potlačování ozvěn EC (Echo Cancellation). Duplexní symetrický přenos je možné realizovat pomocí dvou nebo tří párů vedení DLL. V tabulce 5.2 je uvedeno srovnání některých parametrů pro 2 a 3 páry HDSL. Tab. 5.2 Porovnání HDSL na 2 a 3 párech páry TU-12 v p Služební kanál [kbit/s] [kbit/s] [kbit/s] v p v m [kbit/s] [kbit/s] [150kHz] db db A HDSL je symetrický širokopásmový přenosový systém. To znamená, že datové rychlosti pro upstream a downstream jsou stejné. Požaduje dva metalické páry pro T1 bitové rychlosti a dva nebo tři páry pro E1 bitové rychlosti jak je vidět na obr Místní síť Internet/ Společná síť Server Směrovač s HDSL rozhraním 2 nebo 3 metalické páry (2 páry pro T1 3 páry pro E1) Místní ústředna (T1/E1, rozdělovací a slučovací multiplexor) Přepínač Směrovač Obr. 5.8 Architektura HDSL Typický dosah takových systémů je okolo 2,7 až do 3,6 km. HDSL byla zpočátku užívána telekomunikacemi na E1 služby ve většině případů pro propojení PBX.

14 12 Modul 5: Přístupové sítě HDSL neobsahuje podporu klasické telefonie, protože využívá pásmo frekvencí překrývající hlasové pásmo. Pro tento důvod je HDSL architektura z podstaty bez mikrofiltrů (splitter). Využití HDSL Při formování systémů HDSL se využilo zkušeností s přípojkami ISDN-BRA s tím, že cílem bylo nahradit existující linkové systémy s kódem HDB3 pro poskytování primárního přístupu ISDN-PRA výkonnějším a pokročilejším způsobem přenosu. Proto byly HDSL systémy dimenzované pro přenos signálů E1 přes PDH (Plesisynchronous Digital Hierarchy). HDSL je založeno na 2B1Q linkovém kódu, který dovolil dokonalejší využití frekvenčního spektra než u dřívějšího E1 linkového kódování založeném na AMI (Alternate Mark Inversion). Tento pokrok dovolil HDSL poskytnout stejné linkové rychlosti E1, ale bez jakýchkoli opakovačů. Nicméně HDSL využívá dvou párů jako tradiční E1 služby. Třípárové systémy HDSL umožňují překlenout větší vzdálenosti a jsou potřebné zejména v oblastech s řídkou zástavbou. Dvoupárové systémy naopak proti třípárovým efektivněji využívají přenosové prostředí všude tam, kde je nedostatek volných párů v kabelech. Provozní spolehlivost systémů HDSL však vzhledem k používaným adaptačním algoritmům silně závisí na šumových a přeslechových poměrech kabelů, na kterých jsou provozovány. To vede k tomu, že může docházet k zdánlivě neočekávaným poruchám přenosu. Tyto poruchy však mají vždy nějakou příčinu ve změně poměrů na kabelu způsobené např. nasazením jiného přenosového systému do provozu. Mezi hlavní výhody tedy patří malá šířka kmitočtového pásma a možnost přenosu na vzdálenost až šesti kilometrů bez opakovačů. V praxi se technologie HDSL používá především v těchto aplikacích: Připojení k pobočkové ústředně. Soukromé podnikové sítě. Vzdálený přístup k síti LAN. Spojení základnových stanic celulárních sítí Digitální účastnická přípojka typu ADSL ADSL se vyznačuje, jak už název napovídá, nesymetrií přenosových rychlostí. Ve směru k účastníkovi (downstream) se dosahuje přenosové rychlosti do 8 Mb/s. Pomalejší kanál směrem od účastníka (upstream) přenáší signály rychlostí až 1 Mb/s. ADSL podporuje násobky rychlostí 2,048Mb/s E1 pro Evropu respektive 1,544 Mb/s T1 pro USA. Aby byl umožněn současný provoz na stávající telefonní lince, je datový signál namodulován nad hovorové pásmo. ADSL modemy jsou tedy skutečně modemy (na rozdíl do HDSL měničů) pracující v zásadě na podobném principu jako analogové telefonní modemy. Díky kmitočtovému oddělení se tady dá souběžně s vysokofrekvenčním digitálním přenosem užívat, na tomtéž vedení, původní analogová telefonní služba POTS (Plain Old Telephone Service) nebo digitální základní přípojka ISDN-BRA. Koncové zařízení ADSL (ADSL modem) je nutné instalovat na obou stranách účastnického metalického vedení přes mikrofiltry (splitter) realizované jako dolní resp. horní pásmové propusti, které rozdělí v obou směrech přenosu přenášené pásmo na pásmo telefonního (nebo ISDN) kanálu a pásmo, určené pro přenos digitálního signálu s vyšší přenosovou rychlostí.

15 Výukový program: Moderní komunikační technologie 13 U ADSL přípojek se uvažovalo o používání jedné z těchto modulačních metod: QAM, CAP nebo DMT. Mezinárodně standardizována byla modulace DMT (Discrete Multi-Tone), což je typ modulace s více nosnými kmitočty (Multi-carrier Modulation). Celý přenosový kanál je ve frekvenční oblasti rozdělen do řady dílčích subkanálů. V každém dílčím kanálu probíhá kvadraturní amplitudová modulace QAM. V principu může být modulace DMT považována za skupinu dílčích systémů s kvadraturní amplitudovou modulací QAM pracujících současně a paralelně, z nichž každý pracuje se stejnou modulační metodou a téměř shodnou šířkou pásma, jako běžný telefonní modem. U ADSL je frekvenční pásmo 0 až 1,104 MHz rozděleno do 256 subkanálů číslovaných 0 až 255. Nosné kmitočty jednotlivých subkanálů jsou od sebe vzdáleny 4,3125 khz. Spodní část spektra je však využita pro telefonní kanál nebo ISDN-BRA. Subkanály obsazené těmito signály se proto nevyužívají. Pro vyřešení přenosu datových toků v obou směrech na jednom vedení se používá metoda frekvenčního dělení FDD s vyhrazenými pásmy s dělícím kmitočtem 138 khz nebo metoda potlačení ozvěny EC (Echo Cancelling), která umožňuje překrývání pásem ve směru k účastníkovi. Uvedené základní dělení pásma platí pro koexistenci s analogovou telefonní přípojkou (POTS), které vidíme na obr. 5.9 a 5.10 PSD [dbm/hz] POTS Download Upload 4 25, f [khz] 4,3125 khz Obr. 5.9 Obsazení frekvenčního spektra ADSL s POTS (FDM) PSD [dbm/hz] POTS Download Upload 4 25, f [khz] 4,3125 khz Obr Obsazení frekvenčního spektra ADSL s POTS (EC) Pro variantu s ISDN přípojkou se musí pásma posunout, aby se vytvořilo místo na pásmo pro přenos digitálního signálu v základním pásmu ISDN přípojky s modulační rychlostí 80 kbd. Začátek pásma ADSL upstream i downstream je až na 138kHz, konec pásma je na 1104 khz, jak vidíme na obr a Opět lze využít metodu frekvenčního dělení FDD nebo metodu potlačení ozvěny EC

16 14 Modul 5: Přístupové sítě PSD [dbm/hz] ISDN ADSL Download ADSL Upload f [khz] 4,3125 khz Obr Obsazení frekvenčního spektra ADSL s ISDN (FDM) PSD [dbm/hz] ISDN ADSL Download ADSL Upload f [khz] 4,3125 khz Obr Obsazení frekvenčního spektra ADSL s ISDN (EC) Přehled nejčastějších variant shrnuje tabulka 5.3 s uvedením kmitočtových pásem počtů využívaných subkanálů. Rychlosti jsou uvedeny až do teoretického maxima při respektování pilotních kmitočtů, které obsadí příslušný subkanál, který je pak nepoužitelný pro přenos dat. Pilotní kmitočty jsou pro jednotlivé varianty stanoveny takto: ADSL s POTS kmitočet 276 khz nosná č. 64 ADSL s ISDN kmitočet 414 khz nosná č. 9 Varianta Tab. 5.3 Porovnání variant ADSL upstream downstream ADSL Počet subkanálů od [khz] do [khz] rychlost [kbit/s] Počet subkanálů od [khz] do [khz] rychlost [kbit/s] POTS (FDM) POTS (EC) ISDN (FDM) Jen data Mezi všemi účastnickými oblastmi (typickou účastnickou oblastí je byt, ve skutečnosti může být účastnickou oblastí jakákoli budova, ve které žije mnoho rodin, komplex kanceláří atd.) a ústřednou (CO) je kroucená metalická dvojlinka. Obvykle se mluví o místním okruhu (smyčce). Pro plnou rychlost ADSL je na obou koncích místní smyčky instalován mikrofiltr (splitter), sloužící také k izolaci POTS od ADSL. Na obr je zobrazena základní architektura ADSL.

17 Výukový program: Moderní komunikační technologie 15 Poskytovatel Uživatel Do 8Mb/s Do 800kb/s PC ATM DSLAM PSTN mikrofiltr POTS mikrofiltr ADSL modem telefoní linka Telefon PSTN Obr Architektura ADSL CPE Přenosové rychlosti byly u ADSL dimenzovány s ohledem na původně plánovanou nosnou službu, kterou mělo být video na přání VoD (Video on Demand), čili na přenos digitalizovaných videosignálů s kompresí MPEG2 v odpovídající kvalitě. V dnešní době se setkáváme s využíváním ADSL zejména pro přístup na Internet a s nim spojenými službami. Původně se také předpokládalo, že přístup po ADSL přípojkách budou využívat vesměs domácnosti. Dnes se však ukazuje, že poskytovatelé se musí více orientovat na firemní sektor (podnikatelé, práce z domova apod.), protože právě ten může umožnit návratnost vložených investic Digitální účastnická přípojka typu VDSL VDSL může pracovat v symetrickém (stejné přenosové rychlosti v obou směrech přenosu) i nesymetrickém režimu (vyšší přenosová rychlost směrem k účastníkovi). V symetrickém režimu je maximální uvažovaná přenosová rychlost až 26 Mb/s v obou směrech, v nesymetrickém režimu potom až 52 Mb/s ve směru od poskytovatele k účastníkovi (downstream) a 6,4 Mb/s ve směru od účastníka k poskytovateli (upstream). Přenosová rychlost není pevně dána a stejně jako u ADSL závisí na řadě faktorů (např. na útlumu vedení). Vyšších přenosových rychlostí se dociluje podstatným rozšířením kmitočtového pásma až k 30 MHz, ovšem za cenu nižšího dosahu (maximálně se uvažuje 1,6 km). Uvažuje se o standardizaci dvou vzájemně nekompatibilních metod, a to modulaci QAM, resp. CAP nebo mnoho kanálové modulace DMT standardizované a ověřené u ADSL. Oproti původně plánované větší šířce subkanálu DMT se nyní jde cestou shodné šířky s ADSL, tedy 4,3125 khz, ovšem jejich počet je podstatně vyšší (až 4096). Další alternativní metoda je označovaná jako diskrétní vlnová vícetónová modulace (DWMT Discrete Wavelent MultiTone). Výhodou DWMT jsou užší spektra jednotlivých subkanálů a vyšší potlačení postranních laloků. Pro oddělení směrů přenosu nelze v daných vyšších kmitočtových pásmech připustit překrývání pásem a oddělení pomocí potlačení ozvěn EC, jelikož by přeslech znemožnil přenos výrazným snížením odstupu signálu od šumu. U VDSL se proto používá metoda frekvenčního dělení FDD (Frequency Division Duplex).

18 16 Modul 5: Přístupové sítě Do 6,4 Mb/s Uživatel Do 52 Mb/s Místní ústředna (CO) účastnický rozvaděč (SC) Na tomto místě je vhodné použít technologii ADSL FTTEx Vlákno Drát Na těchto místech je vhodné použít tehnologii VDSL FTTN Vlákno Drát Drát FTTC Vlákno Drát FTTB Vlákno Obr Architektura VDSL Architektura VDSL (obr 5.14) předpokládá optickou síťovou jednotku (ONU) ukončenou v blízkosti uživatelského prostoru. Metalické páry vycházející z ONU se používají pro přivedení signálu přes poslední malou vzdálenost do každého domu. Na obrázku 5.8 vidíme architekturu obsahující různé přístupové možnosti. Hlavní rozdíly jsou v poloze ONU. Metalická smyčka se užívá pro poskytnutí rychlého širokopásmového přenosu přes poslední krátké vzdálenosti. V této souvislosti a dle tohoto kritéria se hovoří o tzv. poslední míli, kde se přiblížení optického vlákna k zákazníkovi, hlavně jeho zakončení vyjadřuje obecnou zkratkou FTTx (Fibre To The x): FTTEx (Fiber To The Exchange) optika končí v ústředně (Central Office). Vzhledem k vzdálenostem k účastníkům připadá v úvahu spíše nasazení ADSL modemů. FTTN (Fibre To The Node) optika je přivedena od poskytovatele služeb k určitému místu sítě, například do venkovního rozvaděče na sídlišti, kde se pak signál rozvádí metalickým vedením k účastníkům. V tomto případě je velmi výhodné použít VDSL. Poměr nákladů a užitné hodnoty je velmi dobrý. Tento model bude nejvíce používán při realizaci širokopásmových sítí. FTTC (Fibre To The Curb) přivedení optického vlákna k chodníku do venkovního rozvaděče. Jedná se o obdobu FTTN s tím, že rozdíl mezi mimi je dán bezprostředním okolím účastníků. Node (Cabinet) umožňuje připojení 200 až 300 účastníků, čímž vykonává funkci kabelového rozvětvovače. Zatím co v případě FTTC se jedná o napojení 10 až 20 účastníků zapojených na kabelovou odbočku umístěnou na kraji cesty (curb). FTTB (Fibre To The Building) optické vlákno je přivedeno k budově. Optické zakončení je obvykle v suterénu budovy nebo blízko ní a odtud je pro přenos dat využito kroucených párů nebo koaxiálního kabelu. Toto řešení je vhodné pro velké budovy velkých společností. Pro vnitřní rozvod je možno použít VDSL po metalických párech. FTTH (Fibre To The Home) optické vlákno je přivedeno přímo k účastníkovi. Jedná se o nejlepší řešení, ale taky nejdražší. Navíc kapacita vlákna by nemohla být využitá, díky současné kapacitě páteřních sítí.

19 Výukový program: Moderní komunikační technologie 17 Na obrázku 5.15 vidíme strukturu VDSL systému jako jednu z možných technologií pro FTTN, FTTC, FTTB. Poskytovatel Zákazník VDSL ADM ONU Optické vlákno ONU VDSL VDSL telefoní linka VDSL PC VDSL Do 52Mb/s asym. Do 6,4Mb/s SDH STM-0 51,84Mb/s nebo PC Do 34Mb/s sym. Do 34Mb/s Obr Struktura VDSL Na straně přístupové sítě (blíže účastníkovi) se při realizaci VDSL přípojky běžně počítá s tím, že na jedno vedení bude připojeno více účastníků. Toto lze zrealizovat dvěma způsoby. Aktivní ukončení sítě na konci vedení je pouze jeden VDSL modem, na který je napojen přepínač nebo koncentrátor (hub) a návazně jednotliví účastníci (PC). Pasivní ukončení sítě každá koncová stanice je připojena na vedení přes samostatný modem. Přístup jednotlivých stanic k médiu je obvykle řešen deterministicky (lze použít i náhodný s detekcí kolize), kdy každé stanici je určen určitý časový interval, ve kterém může vyslat svůj požadavek na vysílání. Druhou variantou je rozdělení frekvenčního pásma upstreamu na subpásma a přidělit je koncovým stanicím staticky nebo dynamicky. Počítá se s provozem v synchronním transportním módu SDH (Synchronous Digital Hierarchy) i s asynchronním přenosem ATM (Asynchronous Tranfer Mode). VDSL má podobně jako ADSL v každém směru přenosu k dispozici dva kanály využívající chybovou korekci. Díky limitovanému dosahu naleznou systémy VDSL uplatnění zejména v lokálních sítích LAN a v hybridních sítích FTTB a FTTC, kde zajistí poslední úsek přenosu od zakončení optické sítě k uživateli. Tab. 5.4 Srovnání některých technologií xdsl Technologie Symetrie Výrazné znaky Podpora POTS ADSL Asymetrické Do 8Mb/s downstream / do 800kb/s upstream, na jednom páru HDSL Symetrická 1,5 nebo 2 Mb/s, dva až tři páry VDSL Asymetrická / Symetrická Do 52Mb/s downstream / do 1,5Mb/s upstream, na jednom páru Ano Ne Ano

20 18 Modul 5: Přístupové sítě Digitální účastnická přípojka typu BDSL Digitální účastnická přípojka BDSL je určená na distribuci většího počtu signálů, které se přenášejí běžným metalickým párem spolu s analogovou účastnickou přípojkou nebo ostatními technologiemi xdsl. Analogové videosignály jsou digitalizované a spolu s digitálními TV signály jsou podrobeny kompresi (např. MPEG). Koncepce přípojky BDSL je uvedena na obr Anal. TV Digitální TV A/D K O M P. M - F 1 M -F n BDSL DSS ADSL/HDSL ADSL/HDSL 1 m Účastnické přípojky Obr Koncepce přípojky BDSL Přípojka BDSL nemá v současnosti podporu na úrovni standardu, dá se chápat jako pokus o alternativní náhradu koaxiálních rozvodů CATV pomocí účastnických metalických přípojných vedení. Otázky k zamyšlení 1. Jaké znáte nejpoužívanější technologie typu xdsl? 2. Porovnejte nejdůležitější parametry a způsob využití.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Pavel Lafata lafatpav@fel.cvut.cz Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze Pasivní optické přístupové sítě PON = Passive

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie

Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace: Signalizace slouží k sestavení spojení napříč celou telefonní sítí, dohledem nad tímto spojením po celou dobu jeho

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Optická vlákna na všech úrovních jsou typu G.652.D nebo G.657.A. Optická vlákna v patch kabelech ve všech úrovních 0 až 4 jsou typu G.657.

Optická vlákna na všech úrovních jsou typu G.652.D nebo G.657.A. Optická vlákna v patch kabelech ve všech úrovních 0 až 4 jsou typu G.657. Řešení FTTH PON pro bytové domy., na základě využití nejpokročilejších technologií, nabízí zákazníkovi komplexní návrh a realizaci optických sítí FTTx na bázi PON (Passive Optical Network), která umožňuje

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Radiové rozhraní UMTS

Radiové rozhraní UMTS České Vysoké Učení Technické Fakulta elektrotechnická Seminární práce Mobilní komunikace Radiové rozhraní UMTS Michal Štěrba Alokace spektra UMTS Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 12.předn ednáška Systémy xdsl - rozbor vlastností a aplikací Ing. Bc. Ivan Pravda Systémy xdsl přehled - efektivnější využití metalických dvoudrátových vedení v přístupových sítích využití existujících

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. ZKRATKOVÁ SLOVA... 7 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů objevujících se v textu Rámcové

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou Přístup na úrovni fyzické vrstvy Rejstřík pojmů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 (Plain Old Telephone System) Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha historie telefonní sítě: první telefonní hovor: 10. března, 1876, Boston,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Počítačové sítě Datový spoj

Počítačové sítě Datový spoj (Data Link) organizovaný komunikační kanál Datové jednotky rámce (frames) indikátory začátku a konce signálu, režijní informace (identifikátor zdroje a cíle, řídící informace, informace o stavu spoje,

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1. ozsah dokumentu...3 2. Odkazy na standardizační dokumenty...5 3. Limitní hodnoty porušení podmínek Správy spektra...6

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7.

Počítačové sítě Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Protokoly, architektura Normalizace architektury otevřených systémů Referenční model OSI standard ISO 7498 r. 1983 7. Aplikační vrstva přístup ke komunikačnímu systému, k síťovým službám 6. Prezentační

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona

Více

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš Digitální účastnická přípojka VDSL2 Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Digitální účastnická přípojka VDSL2 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu. 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm

Více

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK WWW.PROFIBER.EU Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Stav FTTH v CZ,SK Stav v roce 2012: ČR: Ze země rostou PONky! Kdo v CZ staví PONky? cca

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření Autor: Tomáš Dlouhý Úloha: Sítě UMTS, CDMA datové přenosy Akademický rok: 2009/2010 Cvičení a paralelka:

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2004 1 Bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice oktet je 8 bitů 1 0 1 1 0 0 1 1 byte (bajt) je základní adresovatelná

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Kruhové sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek KIV/PD Kruhové sítě LAN Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 FDDI FDDI II FDDI, ISO 9314 3 Fiber Distributed Data Interface přenosová rychlost 100 Mb/s vhodná pro páteřní (backbone) sítě používá

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

CATV a Internet. v rámci předmětu X36MTI. vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 -

CATV a Internet. v rámci předmětu X36MTI. vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 - CATV a Internet v rámci předmětu X36MTI vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 - Obsah 1. Úvod...3 2. Architektura...3 3. Zařízení pro datové přenosy a připojení k Internetu...4 3.1. CMTS...4 3.2. Kabelové modemy...5

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Multiplexování signálů

Multiplexování signálů EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Multiplexování signálů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Základní myšlenka

Více

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX IEEE802.16 WiMAX WiMAX 1 Předmět: Téma hodiny: Počítačové sítě a systémy IEEE802.16 WiMAX Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové

Více