Informace pro žáky 2. ročníků o specializaci a povinně volitelných předmětech od 3. ročníku studia (pro školní rok 2014/2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro žáky 2. ročníků o specializaci a povinně volitelných předmětech od 3. ročníku studia (pro školní rok 2014/2015)"

Transkript

1 Informace pro žáky 2. ročníků o specializaci a povinně volitelných předmětech od 3. ročníku studia (pro školní rok 2014/2015) Závazná přihláška SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka Písek tel.:

2 Specializace Automatizace Povinně volitelné předměty: Automatizační systémy Automatizační cvičení Strojní systémy Všeobecné informace a návaznosti výuky Specializace Automatizace je orientována na rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti řízení automatizovaných procesů, vyhodnocení, zpracování a přenos informací mezi jednotlivými systémy. Nejdříve se řeší složení a parametry jednoduchého regulačního obvodu, dále pak analogové a digitální zpracování regulované veličiny, až po řízení složitějších procesů a vizualizaci celého systému. Nedílnou součástí výuky je široké využití moderní výpočetní techniky a internetu, a to nejen v oblasti automatizace. Absolventi této specializace mají možnost získat velmi univerzální a široce koncipované znalosti a dovednosti s následným velmi dobrým uplatněním v praxi. Specializace Automatizace navazuje na odborné předměty z 1. a 2. ročníku a zvláště pak na předmět Přenosové a automatizované systémy, ve kterém získají všichni žáci základní znalosti z oblasti přenosu a zpracování informací a ze základů automatizační techniky. Tyto teoretické znalosti jsou dále rozvíjeny ve 3. ročníku v předmětu Strojní systémy. Teorie se prohlubuje ve 4. ročníku, v předmětu Automatizační systémy. Praktické procvičování a programování automatizačních úloh z oblasti programovatelných automatů, průmyslového zpracování dat (vizualizace, ukládání do databází, přenos po ethernetu) a inteligentní instalace se řeší v předmětu Automatizační cvičení ve 3. a ve 4. ročníku. Odborné vědomosti a dovednosti jsou dále rozvíjeny také v navazujících předmětech: Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, Informační a komunikační technologie, Elektronika a Praktická cvičení. Vybavení školy pro specializaci Automatizace Teoretická výuka je v dostatečné míře zabezpečena studijní literaturou a dalšími zdroji informací. Využívá se soubor učebnic Automatizace a automatizační technika, vydaný Českomoravskou společností pro automatizaci. Dále se pracuje s učebními texty, které pro žáky vytvořili učitelé. Zdroje informací jsou průběžně modernizovány v závislosti na zavádění nových poznatků do výuky. V elektronické formě jsou studijní materiály žákům k dispozici na školní počítačové síti prostřednictvím školního výukového portálu EduBase a Moodle. Pro praktická cvičení je k dispozici specializovaná laboratoř automatizační techniky. Její základní vybavení tvoří elektropneumatické zařízení FESTO DIDACTIC a robotizované pracoviště s elektropneumatickými prvky od firmy SMC, moderní elektroinstalační prvky ELKO EP, různé typy programovatelných automatů od firem TECO podporující programování podle mezinárodní normy ČSN EN IEC , WAGO, SCHNEIDER. Dále pak panelový počítač s dotykovým displejem firmy TECO, průmyslová modulární stavebnice pro distribuované řízení firmy TEDIA, kompaktní regulátory MIKROTHERM firmy THERMOPROZESS, radiomodemy firmy CONEL, frekvenční měnič firmy CONTROL TECHNIQUES, prvky inteligentní instalace EGOn od firmy ABB a v neposlední řadě množství modelů různých regulovaných soustav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 2

3 Laboratoř je dále vybavena výpočetní technikou a instalovaným softwarem pro automatizaci, řízení, programování a ovládání výše uvedených systémů. Programovatelné automaty je možné programovat ve vývojovém prostředí Mosaic jednak ve mnemonickém kódu, jednak v jazyku ST a dalších jazycích dle nové harmonizované normy ČSN EN Dále je laboratoř vybavena programy Control Web 2000 a Control Web 5 a 6, určenými pro vizualizaci, modelování, řízení průmyslových procesů a přenos dat po ethernetu. K dispozici je rovněž stavebnicový systém DOMINOPUTER, který se používá pro práci se základním kontaktním i bezkontaktním logickým řízením. Spolupráce s firmami Velký důraz je kladen na spolupráci s řadou podniků a firem z oblastí, jejichž činnost se vztahuje ke studované problematice. Žáci absolvují v těchto firmách povinné praxe. S odborníky z praxe jsou konzultovány tematické plány, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení. V důsledku této spolupráce dochází průběžně ke zkvalitňování a modernizaci tematických plánů odborných předmětů. Učivo je doplňováno v souladu s neustálým rozvojem automatizační a výpočetní techniky o prvky programovatelných automatů a další stavební prvky a komponenty této techniky. Modernizuje se i výuka funkcí jednotlivých částí a celých systémů ve spojení s vizualizačními a regulačními nadřízenými systémy. Mnoho firem v Písku a okolí nebo v průmyslové zóně buď vyrábí, nebo dodává či aplikuje řadu prvků automatizační techniky. V těchto firmách se mohou absolventi uplatnit. Jedná se například o firmy: AutoCont, Schneider Electric, Lovato, ELO+, Alfa, Microcomp, Teplárna Písek, apod. V některých těchto firmách se uskutečňují odborné exkurze, ukázky činnosti automatizačních dílů a systémů řízení. Součástí výuky jsou rovněž návštěvy odborných výstav a veletrhů. Možnosti dalšího studia a uplatnění v praxi Žáci mohou po vykonání maturitní zkoušky dále pokračovat ve studiu na různých vysokých školách. Automatizační technika má přímou návaznost v obdobně koncipovaných studijních oborech na ČVUT v Praze, na VUT v Brně, na VŠB TU v Ostravě i ZU v Plzni. Příbuzné obory pak lze studovat prakticky na všech ostatních vysokých školách s elektrotechnickým zaměřením nebo na univerzitách. Ve studiu lze pokračovat i na vyšších odborných školách, např. na VOŠ Písek, která je součástí naší školy. Velký rozvoj automatizace téměř ve všech oblastech lidského dění a velké množství firem zabývajících se výrobou, aplikací a zejména využitím automatizačních prvků výrazně zvyšuje předpoklady úspěšného zapojení absolventů specializace přímo do praxe. V souvislosti s rozvojem průmyslové zóny v Písku narůstá poptávka po studentech zaměření Automatizace. Nacházejí zde uplatnění při údržbě, opravách, modernizacích a řízení automatizovaných systémů. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 3

4 Specializace Telekomunikace Povinně volitelné předměty: Digitální komunikace Komunikační a datové systémy Radioelektronika Všeobecné informace a návaznost výuky Specializace Telekomunikace úzce navazuje na odborné předměty z 1. a 2. ročníku a jeho hlavním cílem je rozvoj znalostí i praktických dovedností především v oblasti přenosu a zpracování informací, počínaje přenosem hlasu, textových a multimediálních dat a služeb, kde je mimo jiné kladen důraz na znalost sítí, vysokorychlostní internetová připojení /ADSL, VDSL/, soudobé moderní způsoby telefonování přes Internet, bezdrátové technologie a sítě, moderní účastnické terminály, mobilní sítě, digitální TV a radiovou techniku až po satelitní a družicové spoje a systémy GPS. Absolventi této specializace mají tedy možnost naučit se orientovat a získat velmi univerzální znalosti jak v nosných odborných předmětech, kterými jsou Digitální telekomunikační technika, Komunikační a datové sítě a Radioelektronika, tak v návazných předmětech, kterými jsou Elektrotechnické měření, Číslicová technika, Elektronika a další. Aktuální a velmi zajímavou oblastí zájmu žáků i veřejnosti v předmětu Komunikační a datové sítě jsou nově zavedená témata Elektronické systémy pro ochranu majetku a osob, Kamerové bezpečnostní systémy CCTV, Přístupové a docházkové systémy a Strukturované datové sítě. Všem tématům je věnován celý 4. ročník a v hodinách v učebně. Telekomunikace je vytvořen prostor a velká časová dotace i na praktické návrhy a seznámení s jednotlivými komponenty těchto systémů. Dalším velmi aktuálním tématem, zařazeným do učebních plánů 3. ročníku, je vedle základních pojmů a principů z teorie komunikačních sítí a přenosů také problematika optických kabelů a sítí, jako přenosového média budoucnosti, rovněž doplněná praktickými cvičeními a měřením na reálném optickém kabelu a i jednotlivých optických vláknech. Praktické dovednosti si žáci zaměření prohlubují především v předmětech Dílenská praxe, v laboratorní části předmětu Elektrotechnická měření a v již zmíněných cvičeních z odborných předmětů. Spolupráce s firmami Velký důraz se u tohoto zaměření klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi s odborníky z praxe, jsou konzultovány např. tematické plány, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení. Díky této spolupráci došlo mimo jiné k radikální inovaci tematických plánů v nosných odborných předmětech, čímž se učivo oprostilo od dnes již "historických témat". Tento trend výrazné modernizace učiva pokračuje stále, protože každý z nás se může denně přesvědčit, že rozvoj komunikační techniky a technologie doznal za poslední léta snad nejradikálnějšího rozvoje ze všech oblastí vědy a techniky. Vždyť kdo znal ještě před pár lety např. mobilní telefon, kdo znal a používal Internet, kdo mohl najít díky síti družic GPS svoji přesnou polohu, kdo mohl využívat satelitní příjem. Tohle všechno je potřeba zvládat nejen uživatelsky, ale i technicky a proto je tak nutné učivo neustále obměňovat a modernizovat. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 4

5 I kvůli tomu jsou některá témata s návazností například na výuku obdobných zaměření na vysokých školách, jako např. na ČVUT Praha, významnými partnery jsou rovněž O2 Telefonica, České Radiokomunikace, česká firma Jablotron, firmy Microcom, Variant Třebíč i další, jako jsou provozovatelé mobilních a bezdrátových sítí. Nezastupitelnými učebními pomůckami jsou pravidelně aktualizované interní učební texty a výukové prezentace, zpracované učiteli specializace, které jsou žákům k dispozici na školní síti a jsou důležitými prvky výuky odborných předmětů. Další nedílnou částí výuky i učebních plánů specializace Telekomunikace jsou rovněž exkurze do zajímavých a pro žáky i učitele velmi atraktivních míst zejména v partnerských firmách a organizacích, které jsou blízké svým zaměřením k probírané tématice a náplni učebních plánů. Materiálové vybavení zaměření Žákům zaměření je k dispozici laboratoř a učebna telekomunikační techniky, vybavená PC s nainstalovanými výukovými programy - tzv. CBT kurzy od firmy Siemens a také datovým projektorem pro podporu výuky a pro práci s texty, obrázky a schématy. Učebna je vybavena i stavebnicovými systémy pro práci s optickými vlákny OPTEL, nově také měřicími přístroji pro měření základních parametrů optických vláken, elektronickým zabezpečovacím systémem JA82 s řadou komponentů, cvičným kamerovým systémem CCTV, pobočkovou ústřednou ATEUS Omega. Všechny tyto nové komponenty jsou začleněny do praktické výuky ve specializaci. V současné době je v přípravě realizace cvičné datové sítě s bezdrátovou částí WiFi, která bude dislokována přímo v učebně TLK a přilehlé laboratoři OPTEL a která bude sloužit jako cvičná stavebnice pro získávání praktických zkušeností s provozem malé bezdrátové sítě. Souběžně s tím je dále posilována spolupráce s firmami a dodavateli, kteří jsou ochotni poskytnout škole jak katalogy, ceníky, prospekty a další technickou literaturu, tak materiálovou pomoc, např. formou dlouhodobých zápůjček zařízení. Možnost studia na vysoké škole a uplatnění v praxi Pokud se týká návaznosti ve studiu na vysokých školách, toto zaměření má přímou návaznost ve stejně koncipovaném oboru na ČVUT v Praze a na VUT v Brně, Plzni a Ostravě, velmi příbuzné obory pak lze studovat prakticky na všech ostatních vysokých školách s elektrotechnickým zaměřením nebo na univerzitách. Další možností, jak si dále prohloubit znalosti v oblasti Telekomunikací, je pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole přímo na naší škole s možností získání bakalářského titulu ročním návazným studiem na Bankovním institutu Praha, jejíž pobočka je dislokována přímo u nás na škole. Rovněž i pro tento školní rok je připravována další inovace a aktualizace učebních plánů a jejich kompatibilita s učebními plány na návazných vysokých školách, aby se tak co nejvíce usnadnil přechod absolventů specializace na vyšší typ studia. Tomu napomáhají i tzv. seminární práce, které se zadávají v průběhu 3. a 4. ročníku a jsou chápány jako vytvoření zjednodušené projektové dokumentace, např. pro elektronický zabezpečovací nebo kamerový systém nebo datovou síť. Tyto seminární práce jsou povinné a pak jsou využity jako náměty pro dlouhodobé praktické maturitní práce anebo zařazeny do témat pro praktické maturitní zkoušky, jako je tomu již delší dobu u absolventských prací ve studiu na VOŠ. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 5

6 Specializace Informační a komunikační technologie Povinně volitelné předměty: Aplikovaná informatika Automatizační a komunikační systémy Datové sítě Všeobecné informace a návaznost výuky Specializace Informační a komunikační technologie (IKT) navazuje především na předmět Informační a komunikační technologie, který absolvují všichni žáci 1. až 3. ročníku. V tomto předmětu žáci získají odborné kompetence v oblasti využití a správy ICT, zejména v ovládání kancelářského software na úrovni všech modulů ECDL (European Computer Driving Licence). Ovládnou zpracování vektorové a rastrové grafiky, základní práce v databázovém procesoru, práci s makry, tvorbu webových stránek a strukturovaný programovací jazyk na základní úrovni s aplikací znalostí algoritmizace. Ve zvolené specializaci pak dále rozšiřují odborné kompetence v oblasti hardware PC a tvorby dynamických webových stránek s využitím jazyka PHP a SQL. Ty jsou obsahem předmětu Aplikovaná informatika. Specializace také navazuje na předměty Základy elektrotechniky, Elektronika, Silnoproudá zařízení, Technické kreslení, Mikroprocesorová technika, Přenosové a automatizační systémy a Praktická cvičení. Žáci specializace IKT pak dále studují předmět Datové sítě, ve kterém se naučí konfigurovat, navrhovat a spravovat datové sítě. Předmět Automatizační a komunikační systémy umožňuje získat kompetence v oblasti elektronických systémů pro ochranu osob a majetku, protipožárních a samozhášecích systémů, kamerových bezpečnostních systémů CCTV, přístupových a docházkových systémů, dále pak v oblasti aplikací pro programovatelné automaty (PLC) a vizualizaci procesů pomocí systému Control Web. Výuka probíhá v hodinách teorie, která se následně procvičuje v hodinách praktického cvičení. Žáci mohou s výhodou absolvovat kurzy CISCO akademie (CCNA) a získat mezinárodně uznávané certifikáty IT Essentials a Exploration. Vybavení školy pro specializaci IKT Škola má k dispozici celkem sedm odborných učeben pro výuku informačních a komunikačních technologií. Každý žák má vždy k dispozici na svém pracovišti počítač připojený do školní sítě a do internetu. Využívají se i další odborné učebny a laboratoře pro praktická cvičení v oblasti hardware PC, datových sítí, mikroprocesorové techniky, telekomunikace a automatizace. Moderní počítače a jejich softwarové vybavení umožňují rovněž využití virtuálního prostředí pro simulaci a konfiguraci vyučovaných zařízení. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 6

7 Spolupráce s firmami Škola klade velký důraz na spolupráci s firmami, které se zabývají činností v oblasti IKT. Žáci absolvují v těchto firmách povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány tematické plány a maturitní témata. Na základě této spolupráce s firmami dochází ke stálému doplňování nových poznatků, principů a technologií do výuky, čímž je učivo stále průběžně aktualizováno. Možnosti dalšího studia a uplatnění v praxi Absolventi mohou pokračovat ve studiu na některé vysoké škole, především technického typu, zvláště pak na informačních a elektrotechnických fakultách technických vysokých škol (např. PřF JČU v Českých Budějovicích, ČVUT v Praze, VUT v Brně ZČU Plzeň, nebo VŠB TU v Ostravě). Součástí naší školy je i Vyšší odborná škola, která nabízí tříletý studijní obor Přenos a zpracování informací obsahově navazující na vyučované středoškolské obory. Absolventi získají titul diplomovaný specialista DiS. V bakalářském studiu mohou dále pokračovat také na naší škole ve zkráceném 1,5 ročním distančním studiu na Bankovním institutu, vysoké škole a.s. nebo PřF JČU v Českých Budějovicích. Absolventi specializace IKT najdou uplatnění ve všech profesích, kde se používají informační technologie, zvláště ve firmách vytvářejících vlastní software, které tvoří databázové aplikace, zabývají se správou internetu a počítačových sítí či servisem, prodejem a údržbou počítačových systémů. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 7

8 Závazná přihláška na specializaci studia (povinně volitelné předměty) od 3. ročníku školního roku 2013/2014 Závazně přihlašuji svého/svoji syna/dceru (jméno a příjmení): * třída:. na specializaci studia (označte pořadovým číslem 1 až 3 Váš zájem o příslušnou specializaci, ve smyslu: 1 - největší zájem, 3 - nejmenší zájem) Automatizace Telekomunikace Informační a komunikační technologie Pozn.: V případě zájmu přesahujícího kapacitní a ekonomické možnosti výuky konkrétní specializace může být váš syn/dcera přeřazen/a na specializaci jinou. Rozhodující je pak průměrný prospěch za 1. pololetí druhého ročníku studia a Vámi určené pořadí zájmu o jednotlivé specializace. Ve 3. a 4. ročníku mají žáci možnost pokračovat dále ve studiu druhého cizího jazyka formou nepovinného volitelného předmětu a navázat tak na učivo z 1. a 2. ročníku. Pokud máte zájem o pokračování výuky druhého cizího jazyka touto formou, vyberte jeden z nabízených jazyků. Nabízený jazyk bude vyučován dle ekonomických a kapacitních možností školy. Po závazném přihlášení a zahájení výuky předmětu se výuka pro žáka stává povinnou. Německý jazyk ANO / NE * Anglický jazyk ANO / NE * Datum: Zákonný zástupce (jméno): Podpis zákonného zástupce: Podpis žáka: (* nehodící se škrtne) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek 8

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 13 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010 Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 1. Úvodní identifikační údaje 4 2009/2010 1.1 Název školy a adresa školy, zřizovatel...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 11 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ČERVEN 2009 Určeno žákům 8. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních škol Kam

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6 OBSAH Úvodní slovo 5 Informace k přijímacímu řízení 6 Klíč pro snadné hledání v brožuře 7-8 Školy zřizované hl. m. Prahou vyučující technické a jiné nehumanitní obory s.01 Střední průmyslová škola sdělovací

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Kutná Hora, Masarykova 197. Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Kutná Hora, Masarykova 197. Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Kutná Hora, Masarykova 197 Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 007

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

fro vos6sps driirel cerrifik6tu lso 9001 V'irodnl zpr6va o dinnosti za 5kolnl rok 2013120L4

fro vos6sps driirel cerrifik6tu lso 9001 V'irodnl zpr6va o dinnosti za 5kolnl rok 2013120L4 VySSiodborn6 5kola a Stiedni pr0myslov6 Skola Zd'6r nad Sdzavou, Studentsk6 1 tel: 566 651 zll, www.spszr.cz, oosta@spszr.cz vos6sps driirel cerrifik6tu lso 9001 V'irodnl zpr6va o dinnosti za 5kolnl rok

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax: 371 725 363 IČO: 48 38 02 96 www.gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V KLATOVECH, NÁBŘ.KPT.NÁLEPKY 362, KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrotechnika-Automatizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více