Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02"

Transkript

1 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická přípojka veřejné komunikační sítě ukončená koncovým bodem sítě určeným pro přístup k telefonní službě a mající jednoznačně určený přípojný bod v zařízení ústředny (včetně B kanálů přípojek ISDN a včetně služebních stanic). Sl. 1 - stav k Sl. 2 - skutečný fyzický přírůstek nově zřízených HTS za sledované období. Sl. 3 - počet překládek a přeměn HTS, které byly realizovány ve sledovaném období. Sl. 2 + sl. 3 = celkový přírůstek za sledované období. Sl. 4 - fyzický úbytek HTS vzniklý zrušením HTS a fiktivní úbytek vzniklý zrušením stanice při přeložení nebo při přeměně HTS. Sl. 5 - počet HTS k poslednímu dni sledovaného období. Ř. 01: HTS ve veřejné pevné síti - celkem Vykazuje se celkový počet hlavních telefonních stanic v pevné síti. ř.01 = ř Ř. 02: HTS bytové - samostatně připojené Vykazují se bytové HTS (= HTS zřízené fyzickým osobám pro osobní potřebu; rozhodujícím kritériem pro posouzení typu HTS je kategorie telefonní žádosti), které jsou zapojeny přímo na ústřednu bez podvojného zařízení, včetně B kanálů přípojek ISDN. Uvedou se i HTS připojené na přípojnou ústřednu pomocí sdružovacích zařízení s vyšším počtem sdružovacích vedení než 1 a pomocí účastnických přenosových systémů analogových i digitálních. Veřejné telefonní stanice, jejichž uživateli jsou fyzické osoby, se zahrnují do řádku 07 tohoto oddílu. Započítávají se i HTS zřizované na chatách či v jiných objektech fyzickým osobám pro osobní potřebu. Ř. 03: HTS bytové - připojené na podvojná zařízení Vykazují se bytové HTS, které jsou zapojeny na podvojná zařízení a mají nižší cenu za používání HTS. Ř. 04: HTS podnikové - samostatně připojené Vykazují se HTS pro podnikatelské účely (= HTS zřizované pro právnické osoby, pro orgány státní správy a jiné instituce a pro fyzické osoby k podnikatelským účelům; rozhodujícím kritériem pro posouzení typu HTS je kategorie telefonní žádosti), které jsou zapojeny přímo na ústřednu. Zahrnují se B kanály přípojek ISDN a služební stanice. Uvedou se i HTS připojené na přípojnou ústřednu pomocí sdružovacích zařízení s vyšším počtem sdružovacích vedení než 1 a pomocí účastnických přenosových systémů analogových i digitálních. Stanice ve veřejných telefonních hovornách, veřejné telefonní stanice, jejichž účastníkem jsou právnické osoby, a veřejné telefonní automaty se zahrnují pouze do řádku 07 tohoto oddílu. Ř. 05: HTS podnikové - připojené na podvojná zařízení Vykazují se HTS pro podnikatelské účely, které jsou zapojeny na podvojná zařízení a mají nižší cenu za používání HTS. Ř. 06: HTS podnikové - přípojná vedení nebo kanály k pobočkovým ústřednám (PbÚ) Přípojná vedení nebo kanály k PbÚ = vedení a kanály napojené na pobočkové ústředny nebo podobná zařízení. Tato vedení nemusejí mít vlastní účastnické číslo, ale mohou být součástí série nebo velkosérie. Vykazuje se počet přípojných vedení a kanálů k PbÚ připojených na veřejné telefonní 1/8

2 ústředny. Počet přípojných vedení nebo kanálů vykazuje provozovatel veřejné telefonní sítě, na kterou je PbÚ připojena. Připojení PbÚ je pro provozovatele této PbÚ podmíněno vydáním licence. Přípojky k digitálním PbÚ, realizované z digitální veřejné ústředny digitálním tokem 2 Mbit/s, se vydělí 64 kbit/s a výsledek se započítá do celkového počtu přípojných kanálů. Do počtu přípojných vedení a kanálů se započítávají vedení s aktivním provozem od PbÚ do veřejné komunikační sítě i vedení s pasivním provozem do PbÚ z veřejné komunikační sítě, případně s obousměrným provozem. V této položce se uvádějí jak vedení do pobočkových ústředen s provolením, tak i PbÚ bez možnosti provolení. Ř. 07: Veřejné telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice ř. 07 = odd. I.B, ř Ř. 08: z řádku 01 digitální přípojky (ISDN) Uvede se počet digitálních přípojek z ř. 01. Ř. 09: Účastnické přípojky s xdsl Vykazují se účastnické přípojky s instalovaným zařízením xdsl. DSL (Digital Subscriber Line) = digitální účastnická přípojka, pro jejíž zřízení je použita některá z technologií, označovaných xdsl (např. ADSL, SDSL, VDSL...). V komentáři se uvede typ použitého zařízení. Ř. 10: Účastnické přípojky s xdsl, bytové Vykazuje se počet bytových účastnických přípojek s instalovaným zařízením xdsl. Ř. 11: z řádku 01 HTS s bezdrátovým připojením Vykazuje se počet hlavních telefonních stanic realizovaných bezdrátovým způsobem v pevné síti - WLL (Wireless Local Loop) s různým způsobem připojení. Ř. 12: z řádku 01 HTS v hlavním městě Vykazuje se počet hlavních telefonních stanic provozovatele na území hlavního města ČR. Oddíl I.A: Přípojky ISDN Ř. 01: Počet připojení ISDN s přístupem základní rychlostí Vykazuje se počet zřízených základních přípojek ISDN BA (2B+D). Ř. 02: Počet bytových připojení ISDN s přístupem základní rychlostí Vykazuje se z řádku 01 počet zřízených bytových základních přípojek ISDN BA (2B+D). Ř. 03: Počet připojení ISDN s přístupem primární rychlostí Vykazuje se počet zřízených primárních přípojek ISDN PRA (30B+D). Ř. 04: Počet bytových připojení ISDN s přístupem primární rychlostí Vykazuje se z ř. 03 počet zřízených bytových primárních přípojek ISDN PRA (30B+D). Ř. 05: Celkový počet B kanálů ISDN Uvede se celkový počet B kanálů ISDN. B kanál se pokládá za ekvivalent HTS. ř.05 = dvojnásobek ř. 01 (tohoto oddílu) + třicetinásobek ř. 03 (tohoto oddílu). Oddíl I.B: Telefonní stanice pro veřejné používání (z odd. I, ř. 07) Ř. 01: Veřejné telefonní automaty (VTA) celkem VTA = telefonní stanice vybavená telefonním přístrojem umožňujícím veřejnosti automatické telefonní spojení po vhození určené mince (mincí), po vložení karty do inkasního zařízení přístroje nebo jiným způsobem úhrady včetně bezplatných volání na určená čísla. Umisťuje se na místě širšího okruhu zájemců všeobecně přístupném 24 hodin denně. Ř. 02: Stanice ve veřejných telefonních hovornách (VTH) Vykazuje se počet telefonních stanic veřejných telefonních hovoren umístěných 2/8

3 v prostorách pošt a obsluhovaných zaměstnanci České pošty, s.p. a počet telefonních stanic ve veřejných hovornách u dalších poskytovatelů telefonní služby. Ř. 03: Veřejné telefonní stanice (VTS) Vykazují se účastnické telefonní stanice určené též pro veřejnost, umístěné u účastníka, který je kromě plnění všeobecných účastnických povinností zavázán dohodou umožnit v denní době, jejíž rozsah s ním sjednají poskytovatelé telefonní služby, používání stanice za úplatu veřejností, jakož i zajistit doručování telegramů a telefonních výzev v obvodu obce za podmínek stanovených provozovatelem. Oddíl I.C: Přenositelnost účastnických telefonních čísel a volba operátora v pevných sítích Ř. 01, 02: Počet čísel HTS přenesených v rámci vlastní sítě včetně změny zeměpisného umístění Uvede se počet čísel HTS bytových (ř. 01) a podnikových (ř. 02), u nichž si zákazník na základě služby přenositelnosti čísla změnil své umístění v rámci určité oblasti beze změny svého čísla (např. v rámci jedné ústředny, v rámci jedné číslovací oblasti, v rámci jedné tarifní oblasti nebo bez omezení). Ř. 03, 04: Počet čísel HTS přenesených k jinému provozovateli Se zavedením služby přenositelnosti čísla se uvede počet čísel HTS bytových (ř. 03) a podnikových (ř. 04), které si zákazník přenesl bez změny čísla (geografického) k jinému provozovateli. Vyplňuje původní provozovatel. Ř. 05: Počet přenesených negeografických čísel Vyplňuje původní provozovatel. Ř. 06, 07: Počet účastníků s přednastavenou volbou operátora (CPS) Uvede se počet účastníků bytových (ř. 06) a podnikových (ř. 07), kteří mají ke konci sledovaného období nastavenou předvolbu operátora pro meziměstský nebo mezinárodní styk. Vykazuje operátor, od něhož účastník pomocí CPS přechází k jinému poskytovateli služby. Ř. 08: Počet účastníků využívajících předvolby operátora (CPS) Vykazuje operátor, s nímž má účastník smlouvu (písemnou, telefonickou,...) o poskytování služby CPS. Ř. 09: Počet účastníků využívajících individuální volby operátora (CS) Vykazuje operátor, s nímž má účastník smlouvu (písemnou, telefonickou,...) o poskytování služby CS. Oddíl I.D: Přenositelnost účastnických telefonních čísel v mobilních sítích Ř. 01: Počet čísel přenesených k jinému provozovateli Vyplní operátor mobilní sítě, od kterého se číslo převádí k jinému mobilnímu operátorovi. Oddíl II: Veřejné telefonní služby poskytované prostřednictvím veřejné mobilní komunikační sítě Uvádějí se informace o veřejných buňkových (celulárních) mobilních sítích (NMT, GSM, UMTS). Do počtu účastníků se zahrnují služební stanice provozovatele. Ř. 01: Účastníci mobilní sítě celkem Vykazují se uživatelé přenosných telefonů, kteří jsou zákazníky poskytovatele veřejné mobilní telefonní služby. Zahrnují se analogové i digitální buňkové mobilní systémy. ř.01 = ř Ř. 05: z řádku 04 účastníci GPRS Vykazuje se počet účastníků využívajících GPRS. Ř. 08: z řádku 01 účastníci mobilní sítě - aktivované předplacené karty 3/8

4 Uvede se počet účastníků s aktivovanými předplacenými kartami. Operátor v poznámce definuje kritéria vyřazení účastníků z evidence. Oddíl III: Ostatní služby poskytované prostřednictvím mobilní sítě elektronických komunikací Uvádějí se informace o ostatních službách poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní sítě, nebo prostřednictvím neveřejné mobilní sítě, pokud umožňuje přístup do veřejné telefonní sítě. Ř. 01 Pohyblivá rádiová zařízení veřejných HRS - účastnické stanice Uvádí se počet účastnických stanic veřejných hromadných rádiotelefonních sítí (HRS). Ř. 02 Pohyblivá rádiová zařízení neveřejných HRS - účastnické stanice Uvádí se počet účastnických stanic neveřejných hromadných rádiotelefonních sítí (HRS). Ř. 03 Účastnické terminály veřejných rádiotelefonních sítí standardu TETRA Uvádí se počet účastnických stanic veřejných sítí standardu TETRA. Ř. 04 Účastnické terminály neveřejných rádiotelefonních sítí standardu TETRA Uvádí se počet účastnických stanic neveřejných sítí standardu TETRA. Oddíl IV: Služba veřejného pagingu (služba jednosměrného selektivního návěštění) Veřejně dostupná pagingová služba elektronických komunikací spočívá v jednosměrném předávání krátkých zpráv od uživatelů veřejných sítí účastníkům této služby prostřednictvím vysílacích rádiových zařízení, a to jak v reálném čase, tak prostřednictvím vzkazů na principu "datové schránky". (Služba veřejného pagingu umožňuje prostřednictvím ústředního zařízení dostupného z veřejné sítě předat pomocí rádiových vysílačů jednomu nebo více pohyblivým účastníkům v terénu zprávu, která se zobrazuje na displeji účastnického pagingového přijímače.) Ř. 01: RDS - účastnické přijímače Uvede se počet registrovaných pagingových přijímačů rádiového datového systému (RDS). Ř. 02: ERMES - účastnické přijímače Uvede se počet registrovaných pagingových přijímačů Evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES). Oddíl V: Veřejná dálnopisná služba (TELEX) Ř. 01: Účastnické dálnopisné stanice Uvede se celkový počet dálnopisných stanic, tj. účastnických stanic placených uživateli, služebních, manipulačních a veřejných dálnopisných. Oddíl VI: Přídavné a další veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na přenosu hlasu Uvádějí se pouze služby poskytované jako veřejné (tj. služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití). Ř. 01: Významné operátorské služby - počet operátorských pracovišť připojených ke koncovému bodu Uvede se počet současně využívaných operátorských pracovišť připojených ke 4/8

5 koncovému bodu veřejné telefonní sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné společensky významné služby (např. informační a havarijní služby). Ř. 02: Služby na účet volaného - počet pracovišť připojených ke koncovému bodu Služba na účet volaného = služba, při níž volající má možnost volat bezplatně na účet volaného (služba typu "zelená linka" ). Uvede se počet operátorských pracovišť, která zprostředkovávají tuto službu. Ř. 03: Služby se zvláštním tarifem - počet pracovišť připojených ke koncovému bodu Služba se zvláštním tarifem = služba se samostatně sjednanou cenou. Umožňuje účastníkům pasivní nebo interaktivní styk s databázemi služby (např. audiotexové informační služby). Uvede se počet operátorských pracovišť, která zprostředkovávají tuto službu. Ř. 04: Služby záznamu hovoru na centrálním zařízení - počet operátorských pracovišť nebo zařízení připojených ke koncovému bodu Uvede se počet operátorských pracovišť nebo zařízení, připojených ke koncovému bodu sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné služby záznamu hovoru na centrálním zařízení provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. (Tyto služby umožňují automatický záznam hlasové zprávy v době nepřítomnosti volaného účastníka a její dodatečný poslech). Ř. 05: Služby se sdílenými náklady - počet operátorských pracovišť nebo zařízení připojených ke koncovému bodu Uvede se počet operátorských pracovišť nebo zařízení, připojených ke koncovému bodu sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné služby spočívající v zajišťování síťového přístupu k poskytovaným informacím nebo službám, kdy se o náklady za přístup ke službě podílí volající s poskytovatelem služby (např. předplacené služby). Ř. 06 až 08: volné řádky pro další služby Oddíl VII: Přídavné veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na přenosu dat Uvádějí se služby poskytované pouze jako veřejné (tj. služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití). Ř. 01: Faksimilní účastnická služba TELEFAX - počet stanic Vykazuje se odhad počtu faksimilních telefaxových stanic. Ř. 02: z ř. 01 počet telefaxových stanic pro veřejnost Vykazuje se počet telefaxových stanic, které účastník služby poskytuje veřejnosti za úhradu. Ř. 03: Faksimilní podavatelská služba BUREAUFAX (POSTFAX) - počet stanic Vykazuje se počet faksimilních stanic používaných ve službě BUREAUFAX (spočívá v převzetí dokumentů ve stanici služby odesilatele a jejich faksimilním přenosu k dodávající stanici služby a následném dodání adresátovi). Ř. 04: Elektronická pošta - počet účastníků Elektronická pošta ( ) umožňuje přenos textových zpráv prostřednictvím sítí elektronických komunikací na principu store&forward. Vykazuje se počet účastníků, kteří mají s poskytovatelem této služby uzavřenu smlouvu a přidělenu identifikaci. Ř. 05: Elektronická pošta - počet elektronických schránek Vykazuje se počet elektronických přihrádek - boxů, vytvořených v pamětech počítačů zajišťujících tuto službu, kromě schránek v serverech připojených na síť Internet. Ř. 06: Služby zprostředkování zpráv (MHS) dle F.400/X počet účastníků Vykazuje se počet účastníků služeb zprostředkování zpráv podle doporučení ITU-T řady F.400/X.400, kteří mají s poskytovatelem této služby uzavřenu smlouvu a přidělenu identifikaci. 5/8

6 Ř. 07 a 08: volné řádky pro další služby Oddíl VIII: Služba pronájmu okruhů Vyplňuje poskytovatel služby pronájmu vlastních okruhů. Vykazuje se počet okruhů spočívajících v pronájmu přenosové kapacity mezi koncovými body sítě elektronických komunikací. Pronajatý okruh = okruh poskytovaný provozovatelem sítě elektronických komunikací pro výhradní používání smluvnímu uživateli. Je zřizován mezi dvěma koncovými body sítě a neobsahuje možnosti přepojení ovládané uživatelem okruhu. Ř. 01: Pronajaté okruhy Vyplňuje poskytovatel služby pronájmu vlastních okruhů. Vykazuje se celkový počet okruhů samostatně pronajímaných smluvním uživatelům. Ř. 02: Analogové okruhy Vykazuje se počet pronajatých analogových okruhů z řádku 01. Ř. 03: Analogové okruhy ve speciální kvalitě Vykazuje se počet pronajatých analogových okruhů z řádku 02 vyhovujících normě ČSN ETS nebo ČSN ETS Ř. 04: Digitální okruhy Vykazuje se celkový počet pronajatých okruhů s digitálním rozhraním. Ř. 05 Digitální okruhy s rychlostí 64 kbit/s Vykazuje se z řádku 04 počet digitálních okruhů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s, samostatně pronajímaných. Ř. 06: Digitální okruhy s rychlostí 2048 kbit/s nestrukturované Vykazuje se z řádku 04 počet pronajatých okruhů nestrukturovaných (nerozdělených na jednotlivé kanály s rychlostí 64 kbit/s) s přenosovou rychlostí 2048 kbit/s. Ř. 07: Digitální okruhy s rychlostí 2048 kbit/s strukturované Vykazuje se z řádku 04 počet pronajatých okruhů strukturovaných (rozdělených na jednotlivé kanály s rychlostí 64 kbit/s) s přenosovou rychlostí 2048 kbit/s. Ř. 08: Digitální okruhy s rychlostí větší než 2048 kbit/s (v přepočtu na 2 Mbit/s) Ř. 09: z ř. 04 mezinárodní okruhy (v přepočtu na 2 Mbit/s) Vykazuje se počet pronajatých mezinárodních digitálních okruhů z řádku 04. Oddíl IX: Služby přenosu dat Ř. 01: Počet stanic veřejné datové sítě s komutací paketů celkem Vykazuje se celkový počet stanic veřejné datové sítě s komutací paketů (s pevným i komutovaným přístupem, synchronním nebo asynchronním). Ř. 02: z ř. 01 počet stanic s pevným připojením Vykazuje se počet stanic přenosu dat z ř. 01 s pevným připojením (trvale připojených k veřejné datové síti s komutací paketů prostřednictvím vlastního přípojného okruhu). Ř. 03: Počet stanic veřejné datové sítě s komutací rámců (Frame Relay) Vykazuje se počet stanic veřejné datové sítě s komutací rámců (Frame Relay) (s pevným i komutovaným přístupem). Ř. 04: z ř. 03 počet stanic s pevným připojením Vykazuje se počet stanic přenosu dat z ř. 03 s pevným přístupem (trvale připojených k veřejné datové síti Frame Relay prostřednictvím vlastního přípojného okruhu). Ř. 05: Počet přístupových bodů služby ATM Vykazuje se počet přístupových bodů, na kterých je zavedena služba ATM (Asynchronous 6/8

7 Transfer Mode). Oddíl X: Družicové služby Ř. 01: Stanice pohyblivé služby Do vykazovaného počtu se zahrnují pohyblivé pozemské stanice určené pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Ř. 02: Stanice pevné služby Vykazuje se počet pevných pozemských stanic určených pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (včetně VSAT). Ř. 03: Stanice VSAT Vykazuje se počet pevných pozemských stanic typu VSAT (Very Small Aperture Terminal). Oddíl XI: Služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET Oddíl obsahuje přehled o počtu účastníků podle způsobu připojení na Internet. Účastník = fyzická nebo právnická osoba napojená na komplexní globální počítačovou síť, která využívá služby přístupu k Internetu na základě smlouvy s poskytovatelem této služby. Ř. 01: Počet účastníků celkem Vykazuje poskytovatel služby přístupu k Internetu (Internet Service Provider). Do tohoto řádku uvede celkový počet účastníků, kteří mají s poskytovatelem smlouvu, včetně počtu veřejných informačních terminálů s přístupem na Internet. Ř. 02: Počet účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede celkový počet účastníků z řádku 01 s komutovaným přístupem k Internetu. Ř. 03: Počet účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) přes ISDN Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků z řádku 02, kteří se připojují komutovaným přístupem přes B kanály ISDN. Ř. 04: Počet účastníků s pevným připojením Uvede se počet účastníků (bytových a nebytových) z řádku 01 připojených k Internetu samostatným přípojným vedením. Ř. 05: Počet účastníků připojených prostřednictvím TKR Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Ř. 06: Počet účastníků s xdsl Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu přes zařízení xdsl. Ř. 07: Počet účastníků - ostatní (včetně pevného bezdrátového připojení) Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu jiným způsobem. Ř. 08: Počet účastníků připojených prostřednictvím mobilních sítí Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků z ř. 01, kteří se připojují prostřednictvím mobilní sítě. Ř. 09: Počet bytových účastníků z řádku 01 Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede celkový počet bytových účastníků, tj. počet fyzických osob, které uzavřely s poskytovatelem služby přístupu k Internetu smlouvu. Ř. 10: Počet bytových účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet bytových účastníků z řádku 09 s komutovaným přístupem k Internetu. 7/8

8 Ř. 11: z ř. 10 počet bytových účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) přes ISDN Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet bytových účastníků, kteří se připojují komutovaným přístupem přes B kanály ISDN. Ř. 12: Počet bytových účastníků s pevným připojením k Internetu Uvede se počet bytových účastníků z řádku 09 připojených k Internetu samostatným přípojným vedením. Ř. 13: z ř. 12 počet bytových účastníků připojených prostřednictvím TKR Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Ř. 14: z ř. 12 počet bytových účastníků s xdsl Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu přes zařízení xdsl. Ř. 15: z ř. 12 počet bytových účastníků - ostatní (včetně pevného bezdrátového připojení) Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu jiným způsobem. Ř. 16: Počet účastníků s vysokorychlostním přístupem (nad 256 kbit/s) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků, kteří mají širokopásmový (vysokorychlostní) přístup k Internetu s rychlostí vyšší než 256 kbit/s bez ohledu na typ připojení. Tento počet není zahrnut do řádku 01. Ř. 17, 18, 19: Přenosová kapacita připojení k mezinárodní internetové síti (Mbit/s) Vyplní poskytovatel služby přístupu k Internetu (ISP), který má přímé připojení k mezinárodní internetové síti. Uvede se celková kapacita připojení k mezinárodní internetové síti v Mbit/s. V případě, že je tato přenosová kapacita symetrická (stejná odchozí i příchozí), nevyplňují se řádky 18 a 19. V případě, že je asymetrická, tj. odchozí kapacita (ř. 18) je větší než příchozí (ř. 19), uvede se do řádku 17 odchozí kapacita a vyplní se i řádek 19. Ř. 20: Počet uživatelů (odhad) Vyplňují pouze sekundární poskytovatelé služby přístupu k Internetu, jako např. internetové kavárny, obchody, školy, knihovny atp. Uvede se odhad průměrného počtu uživatelů ve sledovaném období. Oddíl XII: Ostatní služby V případě, že provozovatel poskytuje službu elektronických komunikací, která není ve výkazu TS (ČTÚ) 1-02 uvedena, vykáže ji v tomto oddílu včetně její kvantifikace. 8/8

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Obsah: Provozní podmínky pro poskytování

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Výhled pro další období Ing. Jindřich Kolář Agenda (1) Shrnutí dosavadního vývoje KIVS (2) Výhled KIVS pro období 2011-2015 (3) Harmonogram KIVS pro následujících

Více

O2 Czech Republic a. s.

O2 Czech Republic a. s. O2 Czech Republic a. s. jako společnost oprávněná vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Příloha 1 Technická specifikace

Příloha 1 Technická specifikace Příloha 1 Technická specifikace 1. Propojení sítí 1.1. Propojovací bod 1.1.1 Propojovací bod (dále také POI ) představuje fyzické rozhraní mezi sítěmi elektronických komunikací RIO Media a. POI je E1 port

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_583 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování O2 Hlasové služby

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování O2 Hlasové služby SMLUVNÍ PODMÍNKY Provozní podmínky pro poskytování O2 Hlasové služby Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení... str. 2 II. Výklad použitých pojmů... str. 2 III. Charakteristika Služby... str.

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336 Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a Veřejně dostupné služby Pronájmu okruhů Č.j.: 214841 Účinnost od: 20.6.2005 Obsah: Úvodní ustanovení...2 Výklad použitých pojmů...2

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY)

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 13) Úvod Smluvní strany

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2010

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2010 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2010 září 2011 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb 2.2 Investice

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s.

Ceník služeb společnosti RIO Media a.s. platný od 1. 03. 2015. Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH. Ceník služeb společnosti Ceník je platný pro nové zákazníky. Programové nabídky a rychlost Internetu se na jednotlivých technologiích liší.

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Telekomunikační služby. Zdenek Brabec

Telekomunikační služby. Zdenek Brabec Telekomunikační služby Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Telekomunikační služby Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Společnost TELEKORA, s.r.o. na základě příslušných ustanovení právních přepisů vydává tento Reklamační řád poskytování veřejně

Více

Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP

Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP Legislativní podmínky pro podnikání i užívání VoIP Michal Frankl člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, Česko Abstrakt: Příspěvek pojednává o rozsahu regulace VoIP z pohledu zákona o elektronických

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PŘÍLOHA 1. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity

PŘÍLOHA 1. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity PŘÍLOHA 1 Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity OBSAH: 1 Propojení sítí a charakteristika propojovacího bodu...2 2 Vytvoření nového propojovacího

Více

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba 1 Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba Managing Director NEXTRA Wireless s.r.o. vv@nextra.cz 2 konvergence hlasu a dat před pár lety ATM byla platforma budoucnosti dnes IP se jeví jako nejvhodnější

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o.

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. VoIP KOMUNIKACE z pohledu české legislativy Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. Témata 1. Obecný právní rámec a vstup do podnikání 2.VoIP komunikace - kam a

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM 1. díl 01 OBECNÁ TŘÍDA 02 STROJNÍ SOUČÁSTI 03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU 04 SLÉVÁRENSTVÍ 05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ 06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 88657/2014 Naše sp. zn.: 83951/2014 TAJ/PAKO *MUSPX01ET8HF* Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst.

Více

Souhrnný účet za telefonní číslo

Souhrnný účet za telefonní číslo 731 488 390 Tarif: O2 Business 150 Volné minuty 50 129:00 8 8 20:30 20:30 28:30 28:30 - do pevné sítě 34:30 33:30 33:30 - VPN 68:00 44:00 44:00 7:00 7:00 17:00 17:00 - ostatní mobilní operátoři 463:30

Více

Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O.

Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O. Družstvo Nájemníků Nad Krocinkou 847 19000 Praha 9 CENOVÁ NABÍDKA PŘIPOJENÍ DOMU DO INTERNETU OD KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ S.R.O. V Praze dne 9.12. 2014 CÍL PROJEKTU Vážení, nabízíme Vám připojení Vašeho domu do

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 26 a 27 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 25 až 27 1/22 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby v letech 26 a 27 3 II.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

Obchodní podmínky služby Pevný internet (xdsl)

Obchodní podmínky služby Pevný internet (xdsl) Obchodní podmínky služby Pevný internet (xdsl) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem

Více

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p.

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Výchozí stav Distribuovaný systém sběru dat s jedním centrálním em bez redundance či horké zálohy Komunikace mezi em a dalšími součástmi systému

Více

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012 Alcatel-Lucent NMS OmniVista 4760 Účtování a zprávy Ing.Martin Lenko listopad 2012 Obsah 1. Úvod Dohledový systém NMS 2. Deklarace TÚ v NMS 3. Vytváření účtenek v TÚ telefonní seznam, synchronizace 4.

Více

Přenosové služby Frame Relay Služba ATM Služby Direct, Dir-is nebo Dial-in Služby IP VPN a integrované služby Služba IP Connect Služba Voice VPN

Přenosové služby Frame Relay Služba ATM Služby Direct, Dir-is nebo Dial-in Služby IP VPN a integrované služby Služba IP Connect Služba Voice VPN 52. Telefonní služby po pevné síti. Telefonní služby v mobilních sítích. Řízení telekomunikačních produktů. Služby přenosu dat. Trh telekomunikačních zařízení. Typická struktura telekomunikačního provozovatele.

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

Počítačové sítě, v. 3.2

Počítačové sítě, v. 3.2 Počítačové sítě, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 8: POTS, ISDN, xdsl J. Peterka, 2010 Slide č. 1 POTS (Plain Old Telephone System)

Více