Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02"

Transkript

1 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická přípojka veřejné komunikační sítě ukončená koncovým bodem sítě určeným pro přístup k telefonní službě a mající jednoznačně určený přípojný bod v zařízení ústředny (včetně B kanálů přípojek ISDN a včetně služebních stanic). Sl. 1 - stav k Sl. 2 - skutečný fyzický přírůstek nově zřízených HTS za sledované období. Sl. 3 - počet překládek a přeměn HTS, které byly realizovány ve sledovaném období. Sl. 2 + sl. 3 = celkový přírůstek za sledované období. Sl. 4 - fyzický úbytek HTS vzniklý zrušením HTS a fiktivní úbytek vzniklý zrušením stanice při přeložení nebo při přeměně HTS. Sl. 5 - počet HTS k poslednímu dni sledovaného období. Ř. 01: HTS ve veřejné pevné síti - celkem Vykazuje se celkový počet hlavních telefonních stanic v pevné síti. ř.01 = ř Ř. 02: HTS bytové - samostatně připojené Vykazují se bytové HTS (= HTS zřízené fyzickým osobám pro osobní potřebu; rozhodujícím kritériem pro posouzení typu HTS je kategorie telefonní žádosti), které jsou zapojeny přímo na ústřednu bez podvojného zařízení, včetně B kanálů přípojek ISDN. Uvedou se i HTS připojené na přípojnou ústřednu pomocí sdružovacích zařízení s vyšším počtem sdružovacích vedení než 1 a pomocí účastnických přenosových systémů analogových i digitálních. Veřejné telefonní stanice, jejichž uživateli jsou fyzické osoby, se zahrnují do řádku 07 tohoto oddílu. Započítávají se i HTS zřizované na chatách či v jiných objektech fyzickým osobám pro osobní potřebu. Ř. 03: HTS bytové - připojené na podvojná zařízení Vykazují se bytové HTS, které jsou zapojeny na podvojná zařízení a mají nižší cenu za používání HTS. Ř. 04: HTS podnikové - samostatně připojené Vykazují se HTS pro podnikatelské účely (= HTS zřizované pro právnické osoby, pro orgány státní správy a jiné instituce a pro fyzické osoby k podnikatelským účelům; rozhodujícím kritériem pro posouzení typu HTS je kategorie telefonní žádosti), které jsou zapojeny přímo na ústřednu. Zahrnují se B kanály přípojek ISDN a služební stanice. Uvedou se i HTS připojené na přípojnou ústřednu pomocí sdružovacích zařízení s vyšším počtem sdružovacích vedení než 1 a pomocí účastnických přenosových systémů analogových i digitálních. Stanice ve veřejných telefonních hovornách, veřejné telefonní stanice, jejichž účastníkem jsou právnické osoby, a veřejné telefonní automaty se zahrnují pouze do řádku 07 tohoto oddílu. Ř. 05: HTS podnikové - připojené na podvojná zařízení Vykazují se HTS pro podnikatelské účely, které jsou zapojeny na podvojná zařízení a mají nižší cenu za používání HTS. Ř. 06: HTS podnikové - přípojná vedení nebo kanály k pobočkovým ústřednám (PbÚ) Přípojná vedení nebo kanály k PbÚ = vedení a kanály napojené na pobočkové ústředny nebo podobná zařízení. Tato vedení nemusejí mít vlastní účastnické číslo, ale mohou být součástí série nebo velkosérie. Vykazuje se počet přípojných vedení a kanálů k PbÚ připojených na veřejné telefonní 1/8

2 ústředny. Počet přípojných vedení nebo kanálů vykazuje provozovatel veřejné telefonní sítě, na kterou je PbÚ připojena. Připojení PbÚ je pro provozovatele této PbÚ podmíněno vydáním licence. Přípojky k digitálním PbÚ, realizované z digitální veřejné ústředny digitálním tokem 2 Mbit/s, se vydělí 64 kbit/s a výsledek se započítá do celkového počtu přípojných kanálů. Do počtu přípojných vedení a kanálů se započítávají vedení s aktivním provozem od PbÚ do veřejné komunikační sítě i vedení s pasivním provozem do PbÚ z veřejné komunikační sítě, případně s obousměrným provozem. V této položce se uvádějí jak vedení do pobočkových ústředen s provolením, tak i PbÚ bez možnosti provolení. Ř. 07: Veřejné telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice ř. 07 = odd. I.B, ř Ř. 08: z řádku 01 digitální přípojky (ISDN) Uvede se počet digitálních přípojek z ř. 01. Ř. 09: Účastnické přípojky s xdsl Vykazují se účastnické přípojky s instalovaným zařízením xdsl. DSL (Digital Subscriber Line) = digitální účastnická přípojka, pro jejíž zřízení je použita některá z technologií, označovaných xdsl (např. ADSL, SDSL, VDSL...). V komentáři se uvede typ použitého zařízení. Ř. 10: Účastnické přípojky s xdsl, bytové Vykazuje se počet bytových účastnických přípojek s instalovaným zařízením xdsl. Ř. 11: z řádku 01 HTS s bezdrátovým připojením Vykazuje se počet hlavních telefonních stanic realizovaných bezdrátovým způsobem v pevné síti - WLL (Wireless Local Loop) s různým způsobem připojení. Ř. 12: z řádku 01 HTS v hlavním městě Vykazuje se počet hlavních telefonních stanic provozovatele na území hlavního města ČR. Oddíl I.A: Přípojky ISDN Ř. 01: Počet připojení ISDN s přístupem základní rychlostí Vykazuje se počet zřízených základních přípojek ISDN BA (2B+D). Ř. 02: Počet bytových připojení ISDN s přístupem základní rychlostí Vykazuje se z řádku 01 počet zřízených bytových základních přípojek ISDN BA (2B+D). Ř. 03: Počet připojení ISDN s přístupem primární rychlostí Vykazuje se počet zřízených primárních přípojek ISDN PRA (30B+D). Ř. 04: Počet bytových připojení ISDN s přístupem primární rychlostí Vykazuje se z ř. 03 počet zřízených bytových primárních přípojek ISDN PRA (30B+D). Ř. 05: Celkový počet B kanálů ISDN Uvede se celkový počet B kanálů ISDN. B kanál se pokládá za ekvivalent HTS. ř.05 = dvojnásobek ř. 01 (tohoto oddílu) + třicetinásobek ř. 03 (tohoto oddílu). Oddíl I.B: Telefonní stanice pro veřejné používání (z odd. I, ř. 07) Ř. 01: Veřejné telefonní automaty (VTA) celkem VTA = telefonní stanice vybavená telefonním přístrojem umožňujícím veřejnosti automatické telefonní spojení po vhození určené mince (mincí), po vložení karty do inkasního zařízení přístroje nebo jiným způsobem úhrady včetně bezplatných volání na určená čísla. Umisťuje se na místě širšího okruhu zájemců všeobecně přístupném 24 hodin denně. Ř. 02: Stanice ve veřejných telefonních hovornách (VTH) Vykazuje se počet telefonních stanic veřejných telefonních hovoren umístěných 2/8

3 v prostorách pošt a obsluhovaných zaměstnanci České pošty, s.p. a počet telefonních stanic ve veřejných hovornách u dalších poskytovatelů telefonní služby. Ř. 03: Veřejné telefonní stanice (VTS) Vykazují se účastnické telefonní stanice určené též pro veřejnost, umístěné u účastníka, který je kromě plnění všeobecných účastnických povinností zavázán dohodou umožnit v denní době, jejíž rozsah s ním sjednají poskytovatelé telefonní služby, používání stanice za úplatu veřejností, jakož i zajistit doručování telegramů a telefonních výzev v obvodu obce za podmínek stanovených provozovatelem. Oddíl I.C: Přenositelnost účastnických telefonních čísel a volba operátora v pevných sítích Ř. 01, 02: Počet čísel HTS přenesených v rámci vlastní sítě včetně změny zeměpisného umístění Uvede se počet čísel HTS bytových (ř. 01) a podnikových (ř. 02), u nichž si zákazník na základě služby přenositelnosti čísla změnil své umístění v rámci určité oblasti beze změny svého čísla (např. v rámci jedné ústředny, v rámci jedné číslovací oblasti, v rámci jedné tarifní oblasti nebo bez omezení). Ř. 03, 04: Počet čísel HTS přenesených k jinému provozovateli Se zavedením služby přenositelnosti čísla se uvede počet čísel HTS bytových (ř. 03) a podnikových (ř. 04), které si zákazník přenesl bez změny čísla (geografického) k jinému provozovateli. Vyplňuje původní provozovatel. Ř. 05: Počet přenesených negeografických čísel Vyplňuje původní provozovatel. Ř. 06, 07: Počet účastníků s přednastavenou volbou operátora (CPS) Uvede se počet účastníků bytových (ř. 06) a podnikových (ř. 07), kteří mají ke konci sledovaného období nastavenou předvolbu operátora pro meziměstský nebo mezinárodní styk. Vykazuje operátor, od něhož účastník pomocí CPS přechází k jinému poskytovateli služby. Ř. 08: Počet účastníků využívajících předvolby operátora (CPS) Vykazuje operátor, s nímž má účastník smlouvu (písemnou, telefonickou,...) o poskytování služby CPS. Ř. 09: Počet účastníků využívajících individuální volby operátora (CS) Vykazuje operátor, s nímž má účastník smlouvu (písemnou, telefonickou,...) o poskytování služby CS. Oddíl I.D: Přenositelnost účastnických telefonních čísel v mobilních sítích Ř. 01: Počet čísel přenesených k jinému provozovateli Vyplní operátor mobilní sítě, od kterého se číslo převádí k jinému mobilnímu operátorovi. Oddíl II: Veřejné telefonní služby poskytované prostřednictvím veřejné mobilní komunikační sítě Uvádějí se informace o veřejných buňkových (celulárních) mobilních sítích (NMT, GSM, UMTS). Do počtu účastníků se zahrnují služební stanice provozovatele. Ř. 01: Účastníci mobilní sítě celkem Vykazují se uživatelé přenosných telefonů, kteří jsou zákazníky poskytovatele veřejné mobilní telefonní služby. Zahrnují se analogové i digitální buňkové mobilní systémy. ř.01 = ř Ř. 05: z řádku 04 účastníci GPRS Vykazuje se počet účastníků využívajících GPRS. Ř. 08: z řádku 01 účastníci mobilní sítě - aktivované předplacené karty 3/8

4 Uvede se počet účastníků s aktivovanými předplacenými kartami. Operátor v poznámce definuje kritéria vyřazení účastníků z evidence. Oddíl III: Ostatní služby poskytované prostřednictvím mobilní sítě elektronických komunikací Uvádějí se informace o ostatních službách poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní sítě, nebo prostřednictvím neveřejné mobilní sítě, pokud umožňuje přístup do veřejné telefonní sítě. Ř. 01 Pohyblivá rádiová zařízení veřejných HRS - účastnické stanice Uvádí se počet účastnických stanic veřejných hromadných rádiotelefonních sítí (HRS). Ř. 02 Pohyblivá rádiová zařízení neveřejných HRS - účastnické stanice Uvádí se počet účastnických stanic neveřejných hromadných rádiotelefonních sítí (HRS). Ř. 03 Účastnické terminály veřejných rádiotelefonních sítí standardu TETRA Uvádí se počet účastnických stanic veřejných sítí standardu TETRA. Ř. 04 Účastnické terminály neveřejných rádiotelefonních sítí standardu TETRA Uvádí se počet účastnických stanic neveřejných sítí standardu TETRA. Oddíl IV: Služba veřejného pagingu (služba jednosměrného selektivního návěštění) Veřejně dostupná pagingová služba elektronických komunikací spočívá v jednosměrném předávání krátkých zpráv od uživatelů veřejných sítí účastníkům této služby prostřednictvím vysílacích rádiových zařízení, a to jak v reálném čase, tak prostřednictvím vzkazů na principu "datové schránky". (Služba veřejného pagingu umožňuje prostřednictvím ústředního zařízení dostupného z veřejné sítě předat pomocí rádiových vysílačů jednomu nebo více pohyblivým účastníkům v terénu zprávu, která se zobrazuje na displeji účastnického pagingového přijímače.) Ř. 01: RDS - účastnické přijímače Uvede se počet registrovaných pagingových přijímačů rádiového datového systému (RDS). Ř. 02: ERMES - účastnické přijímače Uvede se počet registrovaných pagingových přijímačů Evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES). Oddíl V: Veřejná dálnopisná služba (TELEX) Ř. 01: Účastnické dálnopisné stanice Uvede se celkový počet dálnopisných stanic, tj. účastnických stanic placených uživateli, služebních, manipulačních a veřejných dálnopisných. Oddíl VI: Přídavné a další veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na přenosu hlasu Uvádějí se pouze služby poskytované jako veřejné (tj. služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití). Ř. 01: Významné operátorské služby - počet operátorských pracovišť připojených ke koncovému bodu Uvede se počet současně využívaných operátorských pracovišť připojených ke 4/8

5 koncovému bodu veřejné telefonní sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné společensky významné služby (např. informační a havarijní služby). Ř. 02: Služby na účet volaného - počet pracovišť připojených ke koncovému bodu Služba na účet volaného = služba, při níž volající má možnost volat bezplatně na účet volaného (služba typu "zelená linka" ). Uvede se počet operátorských pracovišť, která zprostředkovávají tuto službu. Ř. 03: Služby se zvláštním tarifem - počet pracovišť připojených ke koncovému bodu Služba se zvláštním tarifem = služba se samostatně sjednanou cenou. Umožňuje účastníkům pasivní nebo interaktivní styk s databázemi služby (např. audiotexové informační služby). Uvede se počet operátorských pracovišť, která zprostředkovávají tuto službu. Ř. 04: Služby záznamu hovoru na centrálním zařízení - počet operátorských pracovišť nebo zařízení připojených ke koncovému bodu Uvede se počet operátorských pracovišť nebo zařízení, připojených ke koncovému bodu sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné služby záznamu hovoru na centrálním zařízení provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. (Tyto služby umožňují automatický záznam hlasové zprávy v době nepřítomnosti volaného účastníka a její dodatečný poslech). Ř. 05: Služby se sdílenými náklady - počet operátorských pracovišť nebo zařízení připojených ke koncovému bodu Uvede se počet operátorských pracovišť nebo zařízení, připojených ke koncovému bodu sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné služby spočívající v zajišťování síťového přístupu k poskytovaným informacím nebo službám, kdy se o náklady za přístup ke službě podílí volající s poskytovatelem služby (např. předplacené služby). Ř. 06 až 08: volné řádky pro další služby Oddíl VII: Přídavné veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na přenosu dat Uvádějí se služby poskytované pouze jako veřejné (tj. služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití). Ř. 01: Faksimilní účastnická služba TELEFAX - počet stanic Vykazuje se odhad počtu faksimilních telefaxových stanic. Ř. 02: z ř. 01 počet telefaxových stanic pro veřejnost Vykazuje se počet telefaxových stanic, které účastník služby poskytuje veřejnosti za úhradu. Ř. 03: Faksimilní podavatelská služba BUREAUFAX (POSTFAX) - počet stanic Vykazuje se počet faksimilních stanic používaných ve službě BUREAUFAX (spočívá v převzetí dokumentů ve stanici služby odesilatele a jejich faksimilním přenosu k dodávající stanici služby a následném dodání adresátovi). Ř. 04: Elektronická pošta - počet účastníků Elektronická pošta ( ) umožňuje přenos textových zpráv prostřednictvím sítí elektronických komunikací na principu store&forward. Vykazuje se počet účastníků, kteří mají s poskytovatelem této služby uzavřenu smlouvu a přidělenu identifikaci. Ř. 05: Elektronická pošta - počet elektronických schránek Vykazuje se počet elektronických přihrádek - boxů, vytvořených v pamětech počítačů zajišťujících tuto službu, kromě schránek v serverech připojených na síť Internet. Ř. 06: Služby zprostředkování zpráv (MHS) dle F.400/X počet účastníků Vykazuje se počet účastníků služeb zprostředkování zpráv podle doporučení ITU-T řady F.400/X.400, kteří mají s poskytovatelem této služby uzavřenu smlouvu a přidělenu identifikaci. 5/8

6 Ř. 07 a 08: volné řádky pro další služby Oddíl VIII: Služba pronájmu okruhů Vyplňuje poskytovatel služby pronájmu vlastních okruhů. Vykazuje se počet okruhů spočívajících v pronájmu přenosové kapacity mezi koncovými body sítě elektronických komunikací. Pronajatý okruh = okruh poskytovaný provozovatelem sítě elektronických komunikací pro výhradní používání smluvnímu uživateli. Je zřizován mezi dvěma koncovými body sítě a neobsahuje možnosti přepojení ovládané uživatelem okruhu. Ř. 01: Pronajaté okruhy Vyplňuje poskytovatel služby pronájmu vlastních okruhů. Vykazuje se celkový počet okruhů samostatně pronajímaných smluvním uživatelům. Ř. 02: Analogové okruhy Vykazuje se počet pronajatých analogových okruhů z řádku 01. Ř. 03: Analogové okruhy ve speciální kvalitě Vykazuje se počet pronajatých analogových okruhů z řádku 02 vyhovujících normě ČSN ETS nebo ČSN ETS Ř. 04: Digitální okruhy Vykazuje se celkový počet pronajatých okruhů s digitálním rozhraním. Ř. 05 Digitální okruhy s rychlostí 64 kbit/s Vykazuje se z řádku 04 počet digitálních okruhů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s, samostatně pronajímaných. Ř. 06: Digitální okruhy s rychlostí 2048 kbit/s nestrukturované Vykazuje se z řádku 04 počet pronajatých okruhů nestrukturovaných (nerozdělených na jednotlivé kanály s rychlostí 64 kbit/s) s přenosovou rychlostí 2048 kbit/s. Ř. 07: Digitální okruhy s rychlostí 2048 kbit/s strukturované Vykazuje se z řádku 04 počet pronajatých okruhů strukturovaných (rozdělených na jednotlivé kanály s rychlostí 64 kbit/s) s přenosovou rychlostí 2048 kbit/s. Ř. 08: Digitální okruhy s rychlostí větší než 2048 kbit/s (v přepočtu na 2 Mbit/s) Ř. 09: z ř. 04 mezinárodní okruhy (v přepočtu na 2 Mbit/s) Vykazuje se počet pronajatých mezinárodních digitálních okruhů z řádku 04. Oddíl IX: Služby přenosu dat Ř. 01: Počet stanic veřejné datové sítě s komutací paketů celkem Vykazuje se celkový počet stanic veřejné datové sítě s komutací paketů (s pevným i komutovaným přístupem, synchronním nebo asynchronním). Ř. 02: z ř. 01 počet stanic s pevným připojením Vykazuje se počet stanic přenosu dat z ř. 01 s pevným připojením (trvale připojených k veřejné datové síti s komutací paketů prostřednictvím vlastního přípojného okruhu). Ř. 03: Počet stanic veřejné datové sítě s komutací rámců (Frame Relay) Vykazuje se počet stanic veřejné datové sítě s komutací rámců (Frame Relay) (s pevným i komutovaným přístupem). Ř. 04: z ř. 03 počet stanic s pevným připojením Vykazuje se počet stanic přenosu dat z ř. 03 s pevným přístupem (trvale připojených k veřejné datové síti Frame Relay prostřednictvím vlastního přípojného okruhu). Ř. 05: Počet přístupových bodů služby ATM Vykazuje se počet přístupových bodů, na kterých je zavedena služba ATM (Asynchronous 6/8

7 Transfer Mode). Oddíl X: Družicové služby Ř. 01: Stanice pohyblivé služby Do vykazovaného počtu se zahrnují pohyblivé pozemské stanice určené pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Ř. 02: Stanice pevné služby Vykazuje se počet pevných pozemských stanic určených pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (včetně VSAT). Ř. 03: Stanice VSAT Vykazuje se počet pevných pozemských stanic typu VSAT (Very Small Aperture Terminal). Oddíl XI: Služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET Oddíl obsahuje přehled o počtu účastníků podle způsobu připojení na Internet. Účastník = fyzická nebo právnická osoba napojená na komplexní globální počítačovou síť, která využívá služby přístupu k Internetu na základě smlouvy s poskytovatelem této služby. Ř. 01: Počet účastníků celkem Vykazuje poskytovatel služby přístupu k Internetu (Internet Service Provider). Do tohoto řádku uvede celkový počet účastníků, kteří mají s poskytovatelem smlouvu, včetně počtu veřejných informačních terminálů s přístupem na Internet. Ř. 02: Počet účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede celkový počet účastníků z řádku 01 s komutovaným přístupem k Internetu. Ř. 03: Počet účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) přes ISDN Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků z řádku 02, kteří se připojují komutovaným přístupem přes B kanály ISDN. Ř. 04: Počet účastníků s pevným připojením Uvede se počet účastníků (bytových a nebytových) z řádku 01 připojených k Internetu samostatným přípojným vedením. Ř. 05: Počet účastníků připojených prostřednictvím TKR Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Ř. 06: Počet účastníků s xdsl Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu přes zařízení xdsl. Ř. 07: Počet účastníků - ostatní (včetně pevného bezdrátového připojení) Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu jiným způsobem. Ř. 08: Počet účastníků připojených prostřednictvím mobilních sítí Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků z ř. 01, kteří se připojují prostřednictvím mobilní sítě. Ř. 09: Počet bytových účastníků z řádku 01 Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede celkový počet bytových účastníků, tj. počet fyzických osob, které uzavřely s poskytovatelem služby přístupu k Internetu smlouvu. Ř. 10: Počet bytových účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet bytových účastníků z řádku 09 s komutovaným přístupem k Internetu. 7/8

8 Ř. 11: z ř. 10 počet bytových účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) přes ISDN Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet bytových účastníků, kteří se připojují komutovaným přístupem přes B kanály ISDN. Ř. 12: Počet bytových účastníků s pevným připojením k Internetu Uvede se počet bytových účastníků z řádku 09 připojených k Internetu samostatným přípojným vedením. Ř. 13: z ř. 12 počet bytových účastníků připojených prostřednictvím TKR Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Ř. 14: z ř. 12 počet bytových účastníků s xdsl Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu přes zařízení xdsl. Ř. 15: z ř. 12 počet bytových účastníků - ostatní (včetně pevného bezdrátového připojení) Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu jiným způsobem. Ř. 16: Počet účastníků s vysokorychlostním přístupem (nad 256 kbit/s) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků, kteří mají širokopásmový (vysokorychlostní) přístup k Internetu s rychlostí vyšší než 256 kbit/s bez ohledu na typ připojení. Tento počet není zahrnut do řádku 01. Ř. 17, 18, 19: Přenosová kapacita připojení k mezinárodní internetové síti (Mbit/s) Vyplní poskytovatel služby přístupu k Internetu (ISP), který má přímé připojení k mezinárodní internetové síti. Uvede se celková kapacita připojení k mezinárodní internetové síti v Mbit/s. V případě, že je tato přenosová kapacita symetrická (stejná odchozí i příchozí), nevyplňují se řádky 18 a 19. V případě, že je asymetrická, tj. odchozí kapacita (ř. 18) je větší než příchozí (ř. 19), uvede se do řádku 17 odchozí kapacita a vyplní se i řádek 19. Ř. 20: Počet uživatelů (odhad) Vyplňují pouze sekundární poskytovatelé služby přístupu k Internetu, jako např. internetové kavárny, obchody, školy, knihovny atp. Uvede se odhad průměrného počtu uživatelů ve sledovaném období. Oddíl XII: Ostatní služby V případě, že provozovatel poskytuje službu elektronických komunikací, která není ve výkazu TS (ČTÚ) 1-02 uvedena, vykáže ji v tomto oddílu včetně její kvantifikace. 8/8

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Provoz veřejné pevné telefonní sítě Ve sloupcích 1 a 2 se uvede celkový objem provozu v tisících

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I a II se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí, je započítána

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Místní a uzlové veřejné telefonní ústředny analogové V tomto oddílu se uvádějí počty místních a uzlových

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I, II a III se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí,

Více

Razítko ČTÚ. 1. Toto oznámení je pro účely (označte) 1 Zahájení nové činnosti

Razítko ČTÚ. 1. Toto oznámení je pro účely (označte) 1 Zahájení nové činnosti OZNÁMENÍ komunikační činnosti podle 13 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Více

DODATEK č. 9. ze dne kterým se mění a doplňuje. Ceník služeb elektronických komunikací Hlasové služby

DODATEK č. 9. ze dne kterým se mění a doplňuje. Ceník služeb elektronických komunikací Hlasové služby DODATEK č. 9 ze dne 29. 6. 2007 kterým se mění a doplňuje Ceník služeb elektronických komunikací Hlasové služby Účinnost: 1. 7. 2007 čj.: 359613/2007-SPDU-F Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů:

Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů: A ICT Infrastruktura Statistické údaje publikované v kapitole A ICT Infrastruktura pocházejí z následujících zdrojů: Český telekomunikační úřad (ČTU) - data o počtu účastníků v pevné a mobilní telefonní

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od )

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od ) CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od 1. 1. 2016) 1. CENA SLUŽBY Cena služby ONE Trio se skládá z následujících součástí: Instalace služby ONE Trio Služba ONE Trio 1.1 1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610 Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen Změna č.2 ČP ), jejíž návrh byl zveřejněn k diskusi

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

PŘÍLOHA 1A. (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

PŘÍLOHA 1A. (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. PŘÍLOHA 1A (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s VEŘEJNOU PEVNOU / MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTÍ SPOLEČNOSTI OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Obsah: Provozní podmínky pro poskytování

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1 DEFINICE... 3 2 ZKRATKOVÁ SLOVA... 4 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů, objevujících

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ Telefónica O2 mobilní síť a OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ Telefónica O2 mobilní síť a OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OBSAH PŘÍLOHA 2 SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1 Obecně...2 2 Služba koncového volání terminace hovorů...3 3 Služba Informační a asistenční služba 1188...4 7 Služba Vyhledání přeneseného čísla (ze sítě

Více

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Definice a seznam zkratkových slov 1 OBSAH 1. Definice... 3 2 1. DEFINICE Následující tabulka obsahuje seznam termínů a zkratek, objevujících

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a. s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a. s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a. s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MAXIMÁLNÍ CENY A. TELEFONNÍ

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Nastavení telefonu HTC Sensation

Nastavení telefonu HTC Sensation Nastavení telefonu HTC Sensation Telefon HTC Sensation, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_583 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 29. ledna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 1 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 1. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 01/PROP/2000

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Telefónica Czech Republic, a. s.

Telefónica Czech Republic, a. s. Telefónica Czech Republic, a. s. jako společnost oprávněná vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu HTC Desire HD

Nastavení telefonu HTC Desire HD Nastavení telefonu HTC Desire HD Telefon HTC Desire HD, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2009

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2009 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 29 červenec 21 Obsah Úvod 1. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 1.1 Tržby ze služeb 1.2 Investice 1.3 Zaměstnanost 2. Hlasové

Více

Ad) Komunikační kanály a cesty

Ad) Komunikační kanály a cesty 28. Komunikační kanály a cesty. Komunikace na okruzích a paketová komunikace. Principy přenosových a spojovacích systémů. Pevné a mobilní rádiové služby. Ad) Komunikační kanály a cesty o Kanál (telekomunikační

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia E

Nastavení telefonu Sony Xperia E Nastavení telefonu Sony Xperia E Telefon Sony Xperia E, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

1. OVANET a.s. se sídlem: Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, 702 00 Ing. Martin Rubina, členem představenstva IČ: 29399491

1. OVANET a.s. se sídlem: Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, 702 00 Ing. Martin Rubina, členem představenstva IČ: 29399491 Evidenční číslo smlouvy operátora: SO/XXXX/XXXX Evidenční číslo smlouvy účastníka: Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací hlasové služby podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

O2 Czech Republic a. s.

O2 Czech Republic a. s. O2 Czech Republic a. s. jako společnost oprávněná vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA 1. POLOLETÍ 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA 1. POLOLETÍ 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 2, 225 2 Praha 25 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA 1. POLOLETÍ 22 (tabulky a grafy) srpen 22 Tabulka č. 1 Přehled vydaných

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Nastavení telefonu Samsung S7710 Galaxy Xcover 2

Nastavení telefonu Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 Nastavení telefonu Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 Telefon Samsung S7710 Galaxy Xcover 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Telefon LG P500 Optimus One, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Výhled pro další období Ing. Jindřich Kolář Agenda (1) Shrnutí dosavadního vývoje KIVS (2) Výhled KIVS pro období 2011-2015 (3) Harmonogram KIVS pro následujících

Více

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení:

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení: Oddíl F ODDÍL F Informativní nevyčerpávající seznam zařízení resp. druhů zařízení spadajících do tříd na základě ze dne 6. dubna 2000 Zařízení třídy 1 Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající

Více

Příloha 1 Technická specifikace

Příloha 1 Technická specifikace Příloha 1 Technická specifikace 1. Propojení sítí 1.1. Propojovací bod 1.1.1 Propojovací bod (dále také POI ) představuje fyzické rozhraní mezi sítěmi elektronických komunikací RIO Media a. POI je E1 port

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

O2 Czech Republic a. s.

O2 Czech Republic a. s. O2 Czech Republic a. s. jako společnost oprávněná vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

Jak být síťově neutrální a zároveň pozitivně nediskriminovat?

Jak být síťově neutrální a zároveň pozitivně nediskriminovat? Jak být síťově neutrální a zároveň pozitivně nediskriminovat? Richard Stonavský Ředitel pro regulaci a vnější vztahy Vodafone Czech Republic TINF 2011, C1 - Vodafone Unclassified Vodafone Group PLC Největší

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

O2 Czech Republic a. s.

O2 Czech Republic a. s. O2 Czech Republic a. s. jako společnost oprávněná vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Více

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření smluvního rámce pro poskytnutí služeb elektronických komunikací:

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření smluvního rámce pro poskytnutí služeb elektronických komunikací: Příloha č. 1 zadávací dokumentace Katalog služeb (popis předmětu plnění veřejné zakázky) Předmětem veřejné zakázky je vytvoření smluvního rámce pro poskytnutí služeb elektronických komunikací: - internetového

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY název Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství Únor

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu LG P700 Optimus L7

Nastavení telefonu LG P700 Optimus L7 Nastavení telefonu LG P700 Optimus L7 Telefon LG P700 Optimus L7, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/

Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/ Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/07.2005 12 Na základě uložených povinností z analýzy relevantního trhu, zveřejňuje společnost Telco Pro Services, a. s., informace týkající se propojení sítí elektronických

Více

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12 Spojovací soustavy přednáška č.12. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY)

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 13) Úvod Smluvní strany

Více

Nastavení telefonu LG E400 Optimus L3

Nastavení telefonu LG E400 Optimus L3 Nastavení telefonu LG E400 Optimus L3 Telefon LG E400 Optimus L3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ PŘÍLOHA 1.1

PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ PŘÍLOHA 1.1 PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ PŘÍLOHA 1.1 Obsah 1 Podmínky Velkoobchodní služby... 3 2 Zvláštní individuální technické šetření... 4 3 Přístup k objednávkovým a podpůrným systémům (OSS)... 4 4 Objednávka

Více

Nastavení telefonu LG E460 Optimus L5 II

Nastavení telefonu LG E460 Optimus L5 II Nastavení telefonu LG E460 Optimus L5 II Telefon LG E460 Optimus L5 II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336 Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a Veřejně dostupné služby Pronájmu okruhů Č.j.: 214841 Účinnost od: 20.6.2005 Obsah: Úvodní ustanovení...2 Výklad použitých pojmů...2

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ V ROCE 2008

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ V ROCE 2008 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝVOJ V ROCE 28 Obsah Úvod 1. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 1.1 Tržby ze služeb 1.2 Investice 1.3 Zaměstnanost 2. Hlasové

Více