Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02"

Transkript

1 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická přípojka veřejné komunikační sítě ukončená koncovým bodem sítě určeným pro přístup k telefonní službě a mající jednoznačně určený přípojný bod v zařízení ústředny (včetně B kanálů přípojek ISDN a včetně služebních stanic). Sl. 1 - stav k Sl. 2 - skutečný fyzický přírůstek nově zřízených HTS za sledované období. Sl. 3 - počet překládek a přeměn HTS, které byly realizovány ve sledovaném období. Sl. 2 + sl. 3 = celkový přírůstek za sledované období. Sl. 4 - fyzický úbytek HTS vzniklý zrušením HTS a fiktivní úbytek vzniklý zrušením stanice při přeložení nebo při přeměně HTS. Sl. 5 - počet HTS k poslednímu dni sledovaného období. Ř. 01: HTS ve veřejné pevné síti - celkem Vykazuje se celkový počet hlavních telefonních stanic v pevné síti. ř.01 = ř Ř. 02: HTS bytové - samostatně připojené Vykazují se bytové HTS (= HTS zřízené fyzickým osobám pro osobní potřebu; rozhodujícím kritériem pro posouzení typu HTS je kategorie telefonní žádosti), které jsou zapojeny přímo na ústřednu bez podvojného zařízení, včetně B kanálů přípojek ISDN. Uvedou se i HTS připojené na přípojnou ústřednu pomocí sdružovacích zařízení s vyšším počtem sdružovacích vedení než 1 a pomocí účastnických přenosových systémů analogových i digitálních. Veřejné telefonní stanice, jejichž uživateli jsou fyzické osoby, se zahrnují do řádku 07 tohoto oddílu. Započítávají se i HTS zřizované na chatách či v jiných objektech fyzickým osobám pro osobní potřebu. Ř. 03: HTS bytové - připojené na podvojná zařízení Vykazují se bytové HTS, které jsou zapojeny na podvojná zařízení a mají nižší cenu za používání HTS. Ř. 04: HTS podnikové - samostatně připojené Vykazují se HTS pro podnikatelské účely (= HTS zřizované pro právnické osoby, pro orgány státní správy a jiné instituce a pro fyzické osoby k podnikatelským účelům; rozhodujícím kritériem pro posouzení typu HTS je kategorie telefonní žádosti), které jsou zapojeny přímo na ústřednu. Zahrnují se B kanály přípojek ISDN a služební stanice. Uvedou se i HTS připojené na přípojnou ústřednu pomocí sdružovacích zařízení s vyšším počtem sdružovacích vedení než 1 a pomocí účastnických přenosových systémů analogových i digitálních. Stanice ve veřejných telefonních hovornách, veřejné telefonní stanice, jejichž účastníkem jsou právnické osoby, a veřejné telefonní automaty se zahrnují pouze do řádku 07 tohoto oddílu. Ř. 05: HTS podnikové - připojené na podvojná zařízení Vykazují se HTS pro podnikatelské účely, které jsou zapojeny na podvojná zařízení a mají nižší cenu za používání HTS. Ř. 06: HTS podnikové - přípojná vedení nebo kanály k pobočkovým ústřednám (PbÚ) Přípojná vedení nebo kanály k PbÚ = vedení a kanály napojené na pobočkové ústředny nebo podobná zařízení. Tato vedení nemusejí mít vlastní účastnické číslo, ale mohou být součástí série nebo velkosérie. Vykazuje se počet přípojných vedení a kanálů k PbÚ připojených na veřejné telefonní 1/8

2 ústředny. Počet přípojných vedení nebo kanálů vykazuje provozovatel veřejné telefonní sítě, na kterou je PbÚ připojena. Připojení PbÚ je pro provozovatele této PbÚ podmíněno vydáním licence. Přípojky k digitálním PbÚ, realizované z digitální veřejné ústředny digitálním tokem 2 Mbit/s, se vydělí 64 kbit/s a výsledek se započítá do celkového počtu přípojných kanálů. Do počtu přípojných vedení a kanálů se započítávají vedení s aktivním provozem od PbÚ do veřejné komunikační sítě i vedení s pasivním provozem do PbÚ z veřejné komunikační sítě, případně s obousměrným provozem. V této položce se uvádějí jak vedení do pobočkových ústředen s provolením, tak i PbÚ bez možnosti provolení. Ř. 07: Veřejné telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice ř. 07 = odd. I.B, ř Ř. 08: z řádku 01 digitální přípojky (ISDN) Uvede se počet digitálních přípojek z ř. 01. Ř. 09: Účastnické přípojky s xdsl Vykazují se účastnické přípojky s instalovaným zařízením xdsl. DSL (Digital Subscriber Line) = digitální účastnická přípojka, pro jejíž zřízení je použita některá z technologií, označovaných xdsl (např. ADSL, SDSL, VDSL...). V komentáři se uvede typ použitého zařízení. Ř. 10: Účastnické přípojky s xdsl, bytové Vykazuje se počet bytových účastnických přípojek s instalovaným zařízením xdsl. Ř. 11: z řádku 01 HTS s bezdrátovým připojením Vykazuje se počet hlavních telefonních stanic realizovaných bezdrátovým způsobem v pevné síti - WLL (Wireless Local Loop) s různým způsobem připojení. Ř. 12: z řádku 01 HTS v hlavním městě Vykazuje se počet hlavních telefonních stanic provozovatele na území hlavního města ČR. Oddíl I.A: Přípojky ISDN Ř. 01: Počet připojení ISDN s přístupem základní rychlostí Vykazuje se počet zřízených základních přípojek ISDN BA (2B+D). Ř. 02: Počet bytových připojení ISDN s přístupem základní rychlostí Vykazuje se z řádku 01 počet zřízených bytových základních přípojek ISDN BA (2B+D). Ř. 03: Počet připojení ISDN s přístupem primární rychlostí Vykazuje se počet zřízených primárních přípojek ISDN PRA (30B+D). Ř. 04: Počet bytových připojení ISDN s přístupem primární rychlostí Vykazuje se z ř. 03 počet zřízených bytových primárních přípojek ISDN PRA (30B+D). Ř. 05: Celkový počet B kanálů ISDN Uvede se celkový počet B kanálů ISDN. B kanál se pokládá za ekvivalent HTS. ř.05 = dvojnásobek ř. 01 (tohoto oddílu) + třicetinásobek ř. 03 (tohoto oddílu). Oddíl I.B: Telefonní stanice pro veřejné používání (z odd. I, ř. 07) Ř. 01: Veřejné telefonní automaty (VTA) celkem VTA = telefonní stanice vybavená telefonním přístrojem umožňujícím veřejnosti automatické telefonní spojení po vhození určené mince (mincí), po vložení karty do inkasního zařízení přístroje nebo jiným způsobem úhrady včetně bezplatných volání na určená čísla. Umisťuje se na místě širšího okruhu zájemců všeobecně přístupném 24 hodin denně. Ř. 02: Stanice ve veřejných telefonních hovornách (VTH) Vykazuje se počet telefonních stanic veřejných telefonních hovoren umístěných 2/8

3 v prostorách pošt a obsluhovaných zaměstnanci České pošty, s.p. a počet telefonních stanic ve veřejných hovornách u dalších poskytovatelů telefonní služby. Ř. 03: Veřejné telefonní stanice (VTS) Vykazují se účastnické telefonní stanice určené též pro veřejnost, umístěné u účastníka, který je kromě plnění všeobecných účastnických povinností zavázán dohodou umožnit v denní době, jejíž rozsah s ním sjednají poskytovatelé telefonní služby, používání stanice za úplatu veřejností, jakož i zajistit doručování telegramů a telefonních výzev v obvodu obce za podmínek stanovených provozovatelem. Oddíl I.C: Přenositelnost účastnických telefonních čísel a volba operátora v pevných sítích Ř. 01, 02: Počet čísel HTS přenesených v rámci vlastní sítě včetně změny zeměpisného umístění Uvede se počet čísel HTS bytových (ř. 01) a podnikových (ř. 02), u nichž si zákazník na základě služby přenositelnosti čísla změnil své umístění v rámci určité oblasti beze změny svého čísla (např. v rámci jedné ústředny, v rámci jedné číslovací oblasti, v rámci jedné tarifní oblasti nebo bez omezení). Ř. 03, 04: Počet čísel HTS přenesených k jinému provozovateli Se zavedením služby přenositelnosti čísla se uvede počet čísel HTS bytových (ř. 03) a podnikových (ř. 04), které si zákazník přenesl bez změny čísla (geografického) k jinému provozovateli. Vyplňuje původní provozovatel. Ř. 05: Počet přenesených negeografických čísel Vyplňuje původní provozovatel. Ř. 06, 07: Počet účastníků s přednastavenou volbou operátora (CPS) Uvede se počet účastníků bytových (ř. 06) a podnikových (ř. 07), kteří mají ke konci sledovaného období nastavenou předvolbu operátora pro meziměstský nebo mezinárodní styk. Vykazuje operátor, od něhož účastník pomocí CPS přechází k jinému poskytovateli služby. Ř. 08: Počet účastníků využívajících předvolby operátora (CPS) Vykazuje operátor, s nímž má účastník smlouvu (písemnou, telefonickou,...) o poskytování služby CPS. Ř. 09: Počet účastníků využívajících individuální volby operátora (CS) Vykazuje operátor, s nímž má účastník smlouvu (písemnou, telefonickou,...) o poskytování služby CS. Oddíl I.D: Přenositelnost účastnických telefonních čísel v mobilních sítích Ř. 01: Počet čísel přenesených k jinému provozovateli Vyplní operátor mobilní sítě, od kterého se číslo převádí k jinému mobilnímu operátorovi. Oddíl II: Veřejné telefonní služby poskytované prostřednictvím veřejné mobilní komunikační sítě Uvádějí se informace o veřejných buňkových (celulárních) mobilních sítích (NMT, GSM, UMTS). Do počtu účastníků se zahrnují služební stanice provozovatele. Ř. 01: Účastníci mobilní sítě celkem Vykazují se uživatelé přenosných telefonů, kteří jsou zákazníky poskytovatele veřejné mobilní telefonní služby. Zahrnují se analogové i digitální buňkové mobilní systémy. ř.01 = ř Ř. 05: z řádku 04 účastníci GPRS Vykazuje se počet účastníků využívajících GPRS. Ř. 08: z řádku 01 účastníci mobilní sítě - aktivované předplacené karty 3/8

4 Uvede se počet účastníků s aktivovanými předplacenými kartami. Operátor v poznámce definuje kritéria vyřazení účastníků z evidence. Oddíl III: Ostatní služby poskytované prostřednictvím mobilní sítě elektronických komunikací Uvádějí se informace o ostatních službách poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní sítě, nebo prostřednictvím neveřejné mobilní sítě, pokud umožňuje přístup do veřejné telefonní sítě. Ř. 01 Pohyblivá rádiová zařízení veřejných HRS - účastnické stanice Uvádí se počet účastnických stanic veřejných hromadných rádiotelefonních sítí (HRS). Ř. 02 Pohyblivá rádiová zařízení neveřejných HRS - účastnické stanice Uvádí se počet účastnických stanic neveřejných hromadných rádiotelefonních sítí (HRS). Ř. 03 Účastnické terminály veřejných rádiotelefonních sítí standardu TETRA Uvádí se počet účastnických stanic veřejných sítí standardu TETRA. Ř. 04 Účastnické terminály neveřejných rádiotelefonních sítí standardu TETRA Uvádí se počet účastnických stanic neveřejných sítí standardu TETRA. Oddíl IV: Služba veřejného pagingu (služba jednosměrného selektivního návěštění) Veřejně dostupná pagingová služba elektronických komunikací spočívá v jednosměrném předávání krátkých zpráv od uživatelů veřejných sítí účastníkům této služby prostřednictvím vysílacích rádiových zařízení, a to jak v reálném čase, tak prostřednictvím vzkazů na principu "datové schránky". (Služba veřejného pagingu umožňuje prostřednictvím ústředního zařízení dostupného z veřejné sítě předat pomocí rádiových vysílačů jednomu nebo více pohyblivým účastníkům v terénu zprávu, která se zobrazuje na displeji účastnického pagingového přijímače.) Ř. 01: RDS - účastnické přijímače Uvede se počet registrovaných pagingových přijímačů rádiového datového systému (RDS). Ř. 02: ERMES - účastnické přijímače Uvede se počet registrovaných pagingových přijímačů Evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES). Oddíl V: Veřejná dálnopisná služba (TELEX) Ř. 01: Účastnické dálnopisné stanice Uvede se celkový počet dálnopisných stanic, tj. účastnických stanic placených uživateli, služebních, manipulačních a veřejných dálnopisných. Oddíl VI: Přídavné a další veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na přenosu hlasu Uvádějí se pouze služby poskytované jako veřejné (tj. služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití). Ř. 01: Významné operátorské služby - počet operátorských pracovišť připojených ke koncovému bodu Uvede se počet současně využívaných operátorských pracovišť připojených ke 4/8

5 koncovému bodu veřejné telefonní sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné společensky významné služby (např. informační a havarijní služby). Ř. 02: Služby na účet volaného - počet pracovišť připojených ke koncovému bodu Služba na účet volaného = služba, při níž volající má možnost volat bezplatně na účet volaného (služba typu "zelená linka" ). Uvede se počet operátorských pracovišť, která zprostředkovávají tuto službu. Ř. 03: Služby se zvláštním tarifem - počet pracovišť připojených ke koncovému bodu Služba se zvláštním tarifem = služba se samostatně sjednanou cenou. Umožňuje účastníkům pasivní nebo interaktivní styk s databázemi služby (např. audiotexové informační služby). Uvede se počet operátorských pracovišť, která zprostředkovávají tuto službu. Ř. 04: Služby záznamu hovoru na centrálním zařízení - počet operátorských pracovišť nebo zařízení připojených ke koncovému bodu Uvede se počet operátorských pracovišť nebo zařízení, připojených ke koncovému bodu sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné služby záznamu hovoru na centrálním zařízení provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. (Tyto služby umožňují automatický záznam hlasové zprávy v době nepřítomnosti volaného účastníka a její dodatečný poslech). Ř. 05: Služby se sdílenými náklady - počet operátorských pracovišť nebo zařízení připojených ke koncovému bodu Uvede se počet operátorských pracovišť nebo zařízení, připojených ke koncovému bodu sítě, jejichž prostřednictvím jsou dostupné služby spočívající v zajišťování síťového přístupu k poskytovaným informacím nebo službám, kdy se o náklady za přístup ke službě podílí volající s poskytovatelem služby (např. předplacené služby). Ř. 06 až 08: volné řádky pro další služby Oddíl VII: Přídavné veřejně dostupné služby elektronických komunikací založené na přenosu dat Uvádějí se služby poskytované pouze jako veřejné (tj. služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití). Ř. 01: Faksimilní účastnická služba TELEFAX - počet stanic Vykazuje se odhad počtu faksimilních telefaxových stanic. Ř. 02: z ř. 01 počet telefaxových stanic pro veřejnost Vykazuje se počet telefaxových stanic, které účastník služby poskytuje veřejnosti za úhradu. Ř. 03: Faksimilní podavatelská služba BUREAUFAX (POSTFAX) - počet stanic Vykazuje se počet faksimilních stanic používaných ve službě BUREAUFAX (spočívá v převzetí dokumentů ve stanici služby odesilatele a jejich faksimilním přenosu k dodávající stanici služby a následném dodání adresátovi). Ř. 04: Elektronická pošta - počet účastníků Elektronická pošta ( ) umožňuje přenos textových zpráv prostřednictvím sítí elektronických komunikací na principu store&forward. Vykazuje se počet účastníků, kteří mají s poskytovatelem této služby uzavřenu smlouvu a přidělenu identifikaci. Ř. 05: Elektronická pošta - počet elektronických schránek Vykazuje se počet elektronických přihrádek - boxů, vytvořených v pamětech počítačů zajišťujících tuto službu, kromě schránek v serverech připojených na síť Internet. Ř. 06: Služby zprostředkování zpráv (MHS) dle F.400/X počet účastníků Vykazuje se počet účastníků služeb zprostředkování zpráv podle doporučení ITU-T řady F.400/X.400, kteří mají s poskytovatelem této služby uzavřenu smlouvu a přidělenu identifikaci. 5/8

6 Ř. 07 a 08: volné řádky pro další služby Oddíl VIII: Služba pronájmu okruhů Vyplňuje poskytovatel služby pronájmu vlastních okruhů. Vykazuje se počet okruhů spočívajících v pronájmu přenosové kapacity mezi koncovými body sítě elektronických komunikací. Pronajatý okruh = okruh poskytovaný provozovatelem sítě elektronických komunikací pro výhradní používání smluvnímu uživateli. Je zřizován mezi dvěma koncovými body sítě a neobsahuje možnosti přepojení ovládané uživatelem okruhu. Ř. 01: Pronajaté okruhy Vyplňuje poskytovatel služby pronájmu vlastních okruhů. Vykazuje se celkový počet okruhů samostatně pronajímaných smluvním uživatelům. Ř. 02: Analogové okruhy Vykazuje se počet pronajatých analogových okruhů z řádku 01. Ř. 03: Analogové okruhy ve speciální kvalitě Vykazuje se počet pronajatých analogových okruhů z řádku 02 vyhovujících normě ČSN ETS nebo ČSN ETS Ř. 04: Digitální okruhy Vykazuje se celkový počet pronajatých okruhů s digitálním rozhraním. Ř. 05 Digitální okruhy s rychlostí 64 kbit/s Vykazuje se z řádku 04 počet digitálních okruhů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s, samostatně pronajímaných. Ř. 06: Digitální okruhy s rychlostí 2048 kbit/s nestrukturované Vykazuje se z řádku 04 počet pronajatých okruhů nestrukturovaných (nerozdělených na jednotlivé kanály s rychlostí 64 kbit/s) s přenosovou rychlostí 2048 kbit/s. Ř. 07: Digitální okruhy s rychlostí 2048 kbit/s strukturované Vykazuje se z řádku 04 počet pronajatých okruhů strukturovaných (rozdělených na jednotlivé kanály s rychlostí 64 kbit/s) s přenosovou rychlostí 2048 kbit/s. Ř. 08: Digitální okruhy s rychlostí větší než 2048 kbit/s (v přepočtu na 2 Mbit/s) Ř. 09: z ř. 04 mezinárodní okruhy (v přepočtu na 2 Mbit/s) Vykazuje se počet pronajatých mezinárodních digitálních okruhů z řádku 04. Oddíl IX: Služby přenosu dat Ř. 01: Počet stanic veřejné datové sítě s komutací paketů celkem Vykazuje se celkový počet stanic veřejné datové sítě s komutací paketů (s pevným i komutovaným přístupem, synchronním nebo asynchronním). Ř. 02: z ř. 01 počet stanic s pevným připojením Vykazuje se počet stanic přenosu dat z ř. 01 s pevným připojením (trvale připojených k veřejné datové síti s komutací paketů prostřednictvím vlastního přípojného okruhu). Ř. 03: Počet stanic veřejné datové sítě s komutací rámců (Frame Relay) Vykazuje se počet stanic veřejné datové sítě s komutací rámců (Frame Relay) (s pevným i komutovaným přístupem). Ř. 04: z ř. 03 počet stanic s pevným připojením Vykazuje se počet stanic přenosu dat z ř. 03 s pevným přístupem (trvale připojených k veřejné datové síti Frame Relay prostřednictvím vlastního přípojného okruhu). Ř. 05: Počet přístupových bodů služby ATM Vykazuje se počet přístupových bodů, na kterých je zavedena služba ATM (Asynchronous 6/8

7 Transfer Mode). Oddíl X: Družicové služby Ř. 01: Stanice pohyblivé služby Do vykazovaného počtu se zahrnují pohyblivé pozemské stanice určené pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Ř. 02: Stanice pevné služby Vykazuje se počet pevných pozemských stanic určených pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (včetně VSAT). Ř. 03: Stanice VSAT Vykazuje se počet pevných pozemských stanic typu VSAT (Very Small Aperture Terminal). Oddíl XI: Služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET Oddíl obsahuje přehled o počtu účastníků podle způsobu připojení na Internet. Účastník = fyzická nebo právnická osoba napojená na komplexní globální počítačovou síť, která využívá služby přístupu k Internetu na základě smlouvy s poskytovatelem této služby. Ř. 01: Počet účastníků celkem Vykazuje poskytovatel služby přístupu k Internetu (Internet Service Provider). Do tohoto řádku uvede celkový počet účastníků, kteří mají s poskytovatelem smlouvu, včetně počtu veřejných informačních terminálů s přístupem na Internet. Ř. 02: Počet účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede celkový počet účastníků z řádku 01 s komutovaným přístupem k Internetu. Ř. 03: Počet účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) přes ISDN Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků z řádku 02, kteří se připojují komutovaným přístupem přes B kanály ISDN. Ř. 04: Počet účastníků s pevným připojením Uvede se počet účastníků (bytových a nebytových) z řádku 01 připojených k Internetu samostatným přípojným vedením. Ř. 05: Počet účastníků připojených prostřednictvím TKR Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Ř. 06: Počet účastníků s xdsl Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu přes zařízení xdsl. Ř. 07: Počet účastníků - ostatní (včetně pevného bezdrátového připojení) Uvede se počet účastníků z řádku 04 připojených k Internetu jiným způsobem. Ř. 08: Počet účastníků připojených prostřednictvím mobilních sítí Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků z ř. 01, kteří se připojují prostřednictvím mobilní sítě. Ř. 09: Počet bytových účastníků z řádku 01 Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede celkový počet bytových účastníků, tj. počet fyzických osob, které uzavřely s poskytovatelem služby přístupu k Internetu smlouvu. Ř. 10: Počet bytových účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet bytových účastníků z řádku 09 s komutovaným přístupem k Internetu. 7/8

8 Ř. 11: z ř. 10 počet bytových účastníků s komutovaným přístupem (dial-up) přes ISDN Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet bytových účastníků, kteří se připojují komutovaným přístupem přes B kanály ISDN. Ř. 12: Počet bytových účastníků s pevným připojením k Internetu Uvede se počet bytových účastníků z řádku 09 připojených k Internetu samostatným přípojným vedením. Ř. 13: z ř. 12 počet bytových účastníků připojených prostřednictvím TKR Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Ř. 14: z ř. 12 počet bytových účastníků s xdsl Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu přes zařízení xdsl. Ř. 15: z ř. 12 počet bytových účastníků - ostatní (včetně pevného bezdrátového připojení) Uvede se počet bytových účastníků připojených k Internetu jiným způsobem. Ř. 16: Počet účastníků s vysokorychlostním přístupem (nad 256 kbit/s) Poskytovatel služby přístupu k Internetu uvede počet účastníků, kteří mají širokopásmový (vysokorychlostní) přístup k Internetu s rychlostí vyšší než 256 kbit/s bez ohledu na typ připojení. Tento počet není zahrnut do řádku 01. Ř. 17, 18, 19: Přenosová kapacita připojení k mezinárodní internetové síti (Mbit/s) Vyplní poskytovatel služby přístupu k Internetu (ISP), který má přímé připojení k mezinárodní internetové síti. Uvede se celková kapacita připojení k mezinárodní internetové síti v Mbit/s. V případě, že je tato přenosová kapacita symetrická (stejná odchozí i příchozí), nevyplňují se řádky 18 a 19. V případě, že je asymetrická, tj. odchozí kapacita (ř. 18) je větší než příchozí (ř. 19), uvede se do řádku 17 odchozí kapacita a vyplní se i řádek 19. Ř. 20: Počet uživatelů (odhad) Vyplňují pouze sekundární poskytovatelé služby přístupu k Internetu, jako např. internetové kavárny, obchody, školy, knihovny atp. Uvede se odhad průměrného počtu uživatelů ve sledovaném období. Oddíl XII: Ostatní služby V případě, že provozovatel poskytuje službu elektronických komunikací, která není ve výkazu TS (ČTÚ) 1-02 uvedena, vykáže ji v tomto oddílu včetně její kvantifikace. 8/8

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Obsah: Provozní podmínky pro poskytování

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 8. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Obsah: Výklad použitých pojmů...2 Článek 1 Charakteristika Služeb,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

(2) Náklady a výnosy se vykazují ve struktuře stanovené v příloze č. 4 tohoto opatření obecné povahy.

(2) Náklady a výnosy se vykazují ve struktuře stanovené v příloze č. 4 tohoto opatření obecné povahy. f) ostatními náklady finanční a mimořádné náklady a náklady uvedené v článku 5 odst. 11, které nelze přímo ani nepřímo přiřadit jednotlivým prvkům sítě, činnostem nebo poskytovaným službám; tyto náklady

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběr poskytovatele datových a hlasových služeb Nová Radnice Městský úřad v Petřvaldě Gen. Svobody 511 735 41 Petřvald VŘ Nová Radnice Městský úřad Petřvald 2015 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 02 Zpráva představenstva 02 Zpráva představenstva Skupina Telefónica O2 Czech Republic Přehled skupiny a hlavní změny v roce 2010 Skupinu Telefónica O2 Czech Republic (skupina Telefónica O2) tvoří společnost

Více

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2014 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2538-3 Český statistický úřad, Praha 2014 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí

Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi Společnost: ha-vel internet s.r.o. se sídlem: Olešní 587/11A, Muglinov, 712 00 Ostrava IČ: 253 54 973 zapsaná v OR u Krajského

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu ve znění dodatku č. 1, č.j.:619466/2005, s účinností od 1.11.2005, č. 2, č.j.: 791661/2005-SMU-PSD, s účinností od 19.12.2005,

Více

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY)

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 13) Úvod Smluvní strany

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

Nabídka předkládaná v rámci veřejné zakázky Poskytování služeb elektronických komunikací pro Zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik Uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s. 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 1.1 Seznam

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky NETPHONE, s.r.o.

Všeobecné podmínky NETPHONE, s.r.o. 1. Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky NETPHONE, s.r.o. 1.1. Všeobecné podmínky společnosti NETPHONE, s.r.o. (dále jen "Všeobecné podmínky") pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb koncovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Vydané v souladu s 63 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel

Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel Český telekomunikační úřad Asociace provozovatelů se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 veřejných telekomunikačních sítí poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Jeseniova 30, 130 00 Praha 3 www.ctu.cz www.apvts.cz

Více