E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung."

Transkript

1 E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Model Serial No.

2 Obsah Nastavení kanálů Základní nastavení Rozšířené nastavení Použití tlačítka INFO (Průvodce Teď & Další) 1 Použití nabídky Kanál 2 Opětovné naladění kanálů 17 Základní funkce Změna přednastaveného režimu obrazu 27 Úprava nastavení obrazu 28 Změna možností nastavení obrazu 35 Změna přednastaveného režimu zvuku 44 Úprava nastavení zvuku 45 Výběr zvukového režimu 55 Připojení k síti 56 Nastavení pevné sítě 70 Nastavení bezdrátové sítě 76 Správa zařízení připojených k síti 85 Provedení počátečního nastavení 87 Nastavení času 88 Použití časovače vypnutí 90 Nastavení časovače zapnutí a vypnutí 91 Zamykání programů 97 Eko řešení 99 Další funkce 101 Nabídka podpory 110 Používání funkce 3D 118 Použití funkce Explore 3D 129 Použití funkce Media Contents 130 Připojení zařízení USB 131 Připojení k počítači prostřednictvím sítě 137 Obrazovka 140 Media Contents Doplňkové funkce 151 Používání funkcí DLNA 156 Další informace Funkce Teletext 162 Zámek Kensington proti krádeži 166 Slot rozhraní Common Interface 168 Odstraňování potíží 170 Licence 186

3 Použití tlačítka INFO (Průvodce Teď & Další) Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa. Průvodce Teď & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle vysílacího času. N Pomocí tlačítek, zobrazíte informace o požadovaném programu při sledování aktuálního kanálu. N Po stisknutí tlačítka a (Informace) se zobrazí podrobnosti programu. Pomocí tlačítek, zobrazíte informace pro ostatní kanály. Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál, stiskněte tlačítko ENTERE.

4 Použití nabídky Kanál OOMENUm Podpora Správa obsahu ENTERE Stisknutím tlačítka CONTENT vyberte požadovanou nabídku. Každá obrazovka se zobrazí. Seznam kanálů Lze zobrazit informace o kanálech, tj. možnosti Všechny, TV, Rádio, Data/ Ostatní, Analogové nebo Oblíbené 1 5. Po stisknutí tlačítka CH LIST na Správa obsahu dálkovém ovladači se okamžitě zobrazí obrazovka Seznam kanálů. Seznam kanálů Programy Allshare Play Časový rozvrh Explore 3D R Zpět * Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

5 Všechny: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály. TV: Zobrazí všechny aktuálně dostupné TV kanály. Rádio: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rádiové kanály. Data/Ostatní: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP a ostatní kanály. Analogové: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály. Oblíbené 1 5: Zobrazí všechny oblíbené kanály. Pro zobrazení oblíbených kanálů, které jste přidali, stiskněte tlačítko CH LIST a tlačítkem L (Režim K) přecházejte mezi položkami Oblíbené 1 5.

6 N N Používání ovládacích tlačítek pro Seznam kanálů. T (Nástroje): Zobrazení nabídky možností. L (Režim K / Kanál): Přesun na možnosti Všechny, TV, Rádio, Data/ Ostatní, Analogové nebo Oblíbené 1 5. Po výběru možnosti Zobr. prog. v nabídce T (Nástroje) můžete přejít k jiným kanálům pomocí tlačítka L (Kanál). E (Sledovat / Informace): Sledování vybraného kanálu. / Zobrazení podrobností o vybraném pořadu. k (Strana): Přesun na další nebo na předchozí stránku. R (Zpět): Přesun k předchozímu kroku.

7 Použití funkce Plán sledování v nabídce Seznam kanálů (pouze u digitálních kanálů) Pokud nastavíte funkci Plán sledování v nabídce Seznam kanálů, můžete program nastavit pouze v režimu Zobr. prog.. 1. Stiskněte tlačítko CH LIST a vyberte požadovaný digitální kanál. 2. Stiskněte tlačítko TOOLS a poté vyberte možnost Zobr. prog.. Zobrazí se seznam programů pro daný kanál. 3. Stisknutím tlačítek / vyberte požadovaný program, poté stiskněte tlačítko ENTERE (Informace) nebo INFO. 4. Vyberte funkci Plán sledování a po dokončení stiskněte tlačítko ENTERE. Chcete-li funkci Plán sledování zrušit, postupujte podle kroků 1 až 3. Vyberte možnost Zrušit plán.

8 Použití nabídky možností t Pro každý kanál se nastavení provede pomocí možností nabídky Seznam kanálů (Zobr. prog., Upravit oblíb., Zámek/Odemk., Upravit název kanálu, Upravit č. kanálu, Odstranit, Informace, Třídění, Změnit anténu, Režim úprav). Položky nabídky možností se mohou lišit podle stavu kanálu. 1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS. 2. Vyberte funkci a změňte její nastavení.

9 Zobr. prog.: Po výběru digitálního kanálu se zobrazí program. Upravit oblíb.: Kanály, které sledujete často, můžete nastavit jako oblíbené. Přidání nebo odstranění vybraného kanálu ze seznamu Oblíbené Vyberte možnost Upravit oblíb. a poté stiskněte tlačítko ENTERE. 2. Stiskem tlačítka ENTERE vyberte položku Oblíbené 1 5. Poté stiskněte tlačítko OK. Oblíbený kanál lze přidat do jednoho z oblíbených kanálů Oblíbené 1 5.

10 Zámek/Odemk.: Kanál lze zamknout, takže jej nelze vybrat a sledovat. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Zámek kanálů nastavena na hodnotu Zapnuto. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj 4číselný kód PIN. Kód PIN lze změnit pomocí možnosti Změna kódu PIN. Upravit název kanálu (pouze analogové kanály): Přidělení vlastního názvu kanálu.

11 Upravit č. kanálu: Číslo upravte stisknutím požadovaných číselných tlačítek. V některých oblastech nemusí být funkce Upravit název kanálu a funkce Upravit č. kanálu podporována. Odstranit: Podle potřeby můžete odstranit kanály tak, aby byly zobrazeny pouze požadované kanály. Informace: Zobrazení podrobností o vybraném programu. Třídění (pouze digitální kanály): Mění pořadí seznamu podle čísla kanálu nebo názvu kanálu. Změnit anténu: Přepínání mezi možností Anténa a Kabel.

12 Režim úprav: Umožňuje vybrat požadované kanály a upravit je. Použití nabídky možností t Nastavte jednotlivé kanály pomocí možností nabídky (Upravit oblíb., Zámek/ Odemk., Odstranit, Informace, Zrušit, Vybrat vše). 1. Stiskněte tlačítko TOOLS na obrazovce Seznam kanálů, poté vyberte možnost Režim úprav. Vlevo u vybraného kanálu se zobrazí zaškrtnutí. 2. Stisknutím tlačítek / vyberte požadovaný kanál, poté stiskněte tlačítko ENTERE. Symbol (c) značí vybraný kanál. Můžete vybrat více kanálů. Znovu stiskněte tlačítko ENTERE a zrušíte výběr kanálu. 3. Stiskněte tlačítko TOOLS, poté vyberte funkci a změňte její nastavení.

13 Upravit oblíb.: Vybrané kanály, které sledujete často, můžete nastavit jako oblíbené. Obrazovka Upravit oblíb. je rozdělena do pěti skupin (Oblíbené 1, Oblíbené 2 atd.). Do kterékoli z těchto skupin můžete přidat nový oblíbený kanál. Stisknutím tlačítek / vyberte skupinu. Zámek/Odemk.: Kanál lze zamknout, takže jej nelze vybrat a sledovat. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Zámek kanálů nastavena na hodnotu Zapnuto. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj 4číselný kód PIN. Kód PIN lze změnit pomocí možnosti Změna kódu PIN. Odstranit: Podle potřeby můžete odstranit kanály tak, aby byly zobrazeny pouze požadované kanály. Informace: Zobrazení podrobností o vybraném programu. Zrušit: Zrušení výběru vybraných kanálů. Vybrat vše: Výběr všech kanálů v seznamu kanálů.

14 Programy Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi. Pomocí programů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou záznamy v programu jevit jako prázdné nebo se zastaralými informacemi. Programy 825 NDR FERNSEHEN Sezn. kanálů Všechny Dnes 821 Kanál M6 823 MDR FERNSEHEN 824 Mediashopping 825 NDR FERNSEHEN 826 NT1 Die Musik-Show DTV ant. 825 NDR FERNSEHEN 19:15-20:40 Dani je zničená, když jí Scott sdělí své názory... 20:00 20:30 21:00 21:30 Žádné informace Žádné informace Musik fur Sie MD... Ein Schloss am... Žádné informace Žádné informace 18:15 So 1. května Die Musik-Show Die NDR Quizshow Sportclub live a Spr. plánu b -24 hodin { +24 hodin } Režim K `Informace k Strana E Plán * Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

15 1 a Červené tlačítko (Spr. plánu): Přesun do složky seznam rezervací v aplikaci Spr. plánu. 2 b Zelené tlačítko (-24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které byly vysílány před 24 hodinami. 3 { Žluté tlačítko (+24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin. 4 } Modré tlačítko (Režim K): Výběr typu kanálů, které chcete zobrazit v okně Seznam kanálů. (Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Oblíbené 1 5)

16 5 `(Informace): Zobrazení podrobností o vybraném programu. 6 k (Strana): Přesun na předchozí nebo na další stránku. 7 E (Sledovat / Plán) Při výběru aktuálního pořadu můžete sledovat vybraný pořad. Při výběru budoucího pořadu můžete rezervovat sledování vybraného pořadu. Chcete-li plán zrušit, stiskněte znovu tlačítko ENTERE a vyberte možnost Zrušit plán.

17 Časový rozvrh Je možné nastavit automatické zobrazení požadovaného kanálu v určeném čase. Navíc můžete sledovat, upravovat nebo odstranit kanál, který jste rezervovali pro sledování. Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas. Použití nabídky možností t Nastavte každý kanál pomocí možností v nabídce (Zrušit plán, Upravit plán, Naplánovat ručně, Průvodce programy). 1. Stisknutím tlačítka TOOLS vyberte možnost Naplánovat ručně. Možnost a (Naplánovat ručně) můžete vybrat přímo na obrazovce Časový rozvrh. 2. Stisknutím tlačítek / / / nebo číselných tlačítek nastavíte volby Anténa, Kanál, Opakovat, Datum, Čas začátku. Anténa: Vyberte požadovaný vysílací signál. Kanál: Vyberte požadovaný kanál.

18 Opakovat: Vyberte možnost Jednou, Manuální, So~Ne, Po~Pa nebo Denně. Vyberete-li možnost Manuální, můžete nastavit den, který si přejete. Symbol (c) značí vybraný den. Datum: Umožňuje nastavit požadované datum. Je k dispozici, když vyberete Jednou ve volbě Opakovat. Čas začátku: Umožňuje nastavit požadovaný čas začátku. Chcete-li upravit nebo zrušit plán, vyberte uložený plán ze seznamu Seznam rezervací. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Upravit plán nebo Zrušit plán. Po výběru možnosti Průvodce programy se zobrazí obrazovka Programy.

19 Opětovné naladění kanálů Anténa (Anténa / Kabel) t OOMENUm Kanál Anténa ENTERE Než televizor začne do paměti ukládat dostupné kanály, musíte zadat typ zdroje signálu připojeného k televizoru (tj. Anténa nebo Kabel).

20 Země (podle země) OOMENUm Kanál Země ENTERE Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj 4číselný kód PIN. Digitální kanál: Změna země pro digitální kanály. Analogový kanál: Změna země pro analogové kanály.

21 Automatické ladění (podle země) OOMENUm Kanál Automatické ladění ENTERE Automatické vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru. Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Automatické ladění Anténa / Kabel: Zvolte jako zdroj pro ukládání anténu. Dig. a Anal. / Digitální / Analogové: Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti.

22 Je-li možnost Anténa nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel: Při výběru možnosti Kabel Dig. a Anal. nebo Digitální: Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů. Výběr operátora (podle země): Výběr poskytovatele kabelových služeb. Režim vyhled. (Úplné / Síť / Rychlé): Slouží k vyhledání všech kanálů s aktivními stanicemi a jejich uložení do televizoru. Nastavíte-li možnost Rychlé, můžete ručně, stisknutím tlačítka dálkového ovladače, nastavit položky Síť, Síťové ID, Kmitočet, Modulace a Přenosová rychlost. Síť (Autom. / Manuální): Slouží k výběru režimu nastavení Síťové ID z možností Autom. nebo Manuální. Síťové ID: Pokud je možnost Síť nastavena na hodnotu Manuální, můžete nastavit Síťové ID pomocí číselných tlačítek.

23 Kmitočet: Zobrazuje kmitočet kanálu. (v každé zemi jiné) Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace. Přenosová rychlost: Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti. Možn. vyhl. kabel. sítě (pouze v závislosti na zemi a kabelových kanálech) Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti. Počáteční kmitočet / Konečný kmitočet: Slouží k nastavení počátečního nebo konečného kmitočtu (v každé zemi je jiný). Přenosová rychlost: Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti. Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.

24 Ruční ladění OOMENUm Kanál Ruční ladění ENTERE Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru. Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Podle zdroje kanálů může být podporována možnost Ruční ladění. Je-li možnost Anténa nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel: Ladění digitálních kanálů: Slouží k ručnímu vyhledání digitálních kanálů a jejich uložení do televizoru. Vyhledávání digitálních kanálů spustíte stisknutím možnosti Nový. Po dokončení vyhledávání se kanály v seznamu kanálů aktualizují. Při výběru možnosti Anténa Anténa: Kanál, Kmitočet, Šířka pásma Při výběru možnosti Anténa Kabel: Kmitočet, Modulace, Přenosová rychlost

25 Ladění analogových kanálů: Slouží k vyhledání analogového kanálu. Stisknutím tlačítka Nový vyhledejte kanály a nastavte možnosti Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál, Hledat. Režim kanálu P (režim programů): Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla pozice. C (režim příjmu kanálů z antény) / S (režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu): Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílací stanici nebo kabelový kanál.

26 Přenos seznamu kanálů (podle země) OOMENUm Kanál Přenos seznamu kanálů ENTERE Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB. Zobrazí se obrazovka pro zadání hodnoty kódu PIN. Zadejte svůj 4číselný kód PIN. Mezi podporované souborové systémy patří NTFS (pouze pro čtení), FAT16 a FAT32. Import ze zařízení USB: Provede import seznamu kanálů ze zařízení USB. Export do zařízení USB: Provede export seznamu kanálů do zařízení USB.

27 Jemné ladění (pouze analogové kanály) OOMENUm Kanál Jemné ladění ENTERE Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně. Kanály naladěné pomocí jemného ladění jsou označeny hvězdičkou *. Chcete-li doladění resetovat, vyberte položku Obnovit.

28 Upravit č. kanálu (Vypnout / Zapnout) (podle země) OOMENUm Kanál Upravit č. kanálu ENTERE Umožňuje změnit číslo kanálu. Změníte-li číslo kanálu, informace o kanálu nebudou automaticky aktualizovány.

29 Změna přednastaveného režimu obrazu OOMENUm Obraz Režim obrazu ENTERE Režim obrazu t Vyberte upřednostňovaný typ obrazu. N N Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnosti Zábava a Standardní. Dynamický: Vhodný pro jasně osvětlenou místnost. Standardní: Vhodný pro běžné prostředí. Přirozené pro televizory LED řady 6 : Vhodný pro snížení namáhání očí. Film: Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti. Zábava: Vhodný pro sledování filmů a pro hry. Dostupné pouze po připojení k počítači.

30 Úprava nastavení obrazu Samsung MagicAngle pro 22palcové televizory LED řady 4 OOMENUm Obraz Samsung MagicAngle ENTERE Úhel pohledu na obrazovku nastavte tak, abyste kvalitu obrazu optimálně přizpůsobili pozici, z níž televizor budete sledovat. Samsung MagicAngle: Budete-li se na obrazovku dívat v úhlu zespoda nebo seshora, potom nastavením režimu odpovídajícího dané pozici dosáhnete kvality obrazu obdobné jako při pohledu na obrazovku přímo zepředu. Vypnuto: Tuto možnost zvolte při sledování zepředu. Naklonění dozadu: Tuto možnost zvolte při sledování z nižší pozice. Vestoje: Tuto možnost zvolte při sledování seshora. Režim: Nastavte úhel pohledu na obrazovku. Jestliže je funkce Samsung MagicAngle nastavena do režimu Naklonění dozadu nebo do režimu Vestoje, Gamma není k dispozici.

31 Podsvícení / Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín (Z/Č) Váš televizor má několik možností nastavení pro řízení kvality obrazu. N N POZNÁMKA V analogových režimech TV, Ext., AV systému PAL není funkce Odstín (Z/Č) k dispozici. Televizory LED řady 4 nepodporují režim AV, Component Při připojení k počítači lze provádět změny pouze u položek Podsvícení, Kontrast, Jas a Ostrost. Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k televizoru. Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

32 Nastavení obrazovky OOMENUm Obraz Nastavení obrazovky ENTERE Nastavení různých možností pro obraz, jako je velikost obrazu a poměr stran obrazu. Velikost obrazu: Terminál kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim 16:9. Automat. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu pro poměr stran 16:9. 16:9: Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9. Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3. Nastavení parametru Pozice tlačítky,.

33 Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky. Pozice nebo Zvětšený obraz lze nastavit pomocí tlačítek,. 4:3: Nastavení obrazu do základního režimu (4:3). Pořady ve formátu 4:3 nesledujte příliš dlouhou dobu. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky, mohou způsobovat zhoršení obrazu (vypálení obrazovky), které není předmětem záruky. Přizp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p). Televizory LED řady 4 nepodporují režim AV, Component

34 Smart obraz 1 pro televizory LED řady 6 : Zmenší původní obraz o 50%. Smart obraz 2 pro televizory LED řady 6 : Zmenší původní obraz o 25%. N N POZNÁMKA Smart obraz 1 je aktivní pouze v režimu HDMI. Smart obraz 2 je aktivní pouze v režimech DTV a HDMI. Velikost obrazu se může lišit v závislosti na vstupním rozlišení, je-li obsah přehráván pomocí funkce Videa v režimu Allshare Play. Pozice: Nastavte pozici obrazu. K dispozici pouze v režimech Přizp. obrazovce nebo Široký zoom.

35 Zvětšený obraz/pozice: Upravte velikost a polohu obrazu. Je k dispozici pouze v režimu Zvětšený obraz. N N POZNÁMKA Po výběru možnosti Přizp. obrazovce v režimu HDMI (1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p): bude možná třeba vycentrovat obraz Televizory LED řady 4 nepodporují režim AV, Component : 1. Stisknutím tlačítka nebo zvolte položku Pozice. 2. Stiskněte tlačítko ENTERE. 3. Stisknutím tlačítek,, nebo posuňte obraz. Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji. Chcete-li obnovit pozici, kterou jste nastavili, vyberte položku Obnovit v obrazovce Pozice. Obraz se nastaví do své výchozí pozice.

36 Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu. Při připojení k počítači je možné upravovat pouze režimy 16:9 a 4:3. Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru. Pokud použijete funkci Přizp. obrazovce se vstupem HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan. Poměr stran 4:3 (16:9 / Široký zoom / Zvětšený obraz / 4:3): K dispozici pouze tehdy, když je velikost obrazu nastavena na možnost Automat. formát. Formát obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

37 Změna možností nastavení obrazu Pokročilá nastavení OOMENUm Obraz Pokročilá nastavení ENTERE (k dispozici v režimu Standardní / Film) Je možné nastavovat podrobná nastavení obrazovky včetně barvy a kontrastu. Při připojení k počítači můžete měnit pouze hodnoty Gamma a Vyvážení bílé.

38 Dynam. kontrast (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký): Nastavení kontrastu obrazovky. Černý tón (Vypnuto / Tmavý / Tmavší / Nejtmavší): Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky obrazovky. Pleťové odstíny: Nastavení barvy pleťového odstínu. Pokročilá nastavení Dynam. kontrast Černý tón Střední Vypnuto Pleťové odstíny 0 Pouze režim RGB Kolorim. prostor Vyvážení bílé Vypnuto Přirozený Gamma 0 Pouze režim RGB (Vypnuto / Červená / Zelená / Modrá): Zobrazuje barvy červená, zelená a modrá pro jemné nastavení odstínu a sytosti. Kolorim. prostor (Autom. / Přirozený): Nastavení rozsahu barev dostupných pro vytvoření obrazu.

39 Vyvážení bílé: Nastavení teploty barvy pro přirozenější obraz. Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.: Nastavení tmavosti jednotlivých barev (červená, zelená, modrá). Více červené / Více zelené / Více modré: Nastavení jasu jednotlivých barev (červená, zelená, modrá). Obnovit: Obnovení možnosti Vyvážení bílé na výchozí nastavení. Gamma: Nastavení intenzity primární barvy. Osvětl. dle pohybu (Vypnuto / Zapnuto): Snížení spotřeby řízením jasu podle pohybu. Tato funkce není podporována v režimu 3D. pro televizory LED řady 6 Je k dispozici v režimu Standardní. Pokud změníte nastavení hodnoty Podsvícení, Jas nebo Kontrast, funkce Osvětl. dle pohybu bude nastavena na hodnotu Vypnuto.

40 Obraz - možnosti OOMENUm Obraz Obraz - možnosti ENTERE Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnost Teplota barev. Teplota barev (Studené / Standardní / Teplé1 / Teplé2) N N Možnosti Teplé1 nebo Teplé2 budou v případě, kdy je režim obrazu nastaven na možnost Dynamický, deaktivovány. Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru.

41 Filtr dig. šumu (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký / Autom. / Autom. vizualizace): Pokud je vysílací signál přijímaný televizním přijímačem slabý, lze aktivovat funkci Filtr dig. šumu, která sníží veškerý statický šum a zdvojené obrysy, které se mohou objevit na obrazovce. Pokud je signál slabý, zkoušejte jiné možnosti tak, abyste dosáhli co nejlepšího obrazu. Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů zobrazí sílu signálu. N N N N Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály. N Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí panel síly signálu. N Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější možný signál. Šumový filtr MPEG (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký / Autom.): Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.

42 Černá HDMI (Nízký / Normální): Výběr úrovně černé barvy na obrazovce pro nastavení hloubky obrazu. K dispozici pouze v režimu HDMI (signály RGB) Filmový režim (Vypnuto / Auto1 / Auto2): Automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a úprava obrazu na optimální kvalitu. Funkce je dostupná v režimech TV, AV, KOMPONENT (480i / 1080i) a HDMI (1080i). Televizory LED řady 4 nepodporují režim AV, Component Pokud obraz vypadá nepřirozeně, změňte nastavení v režimu Filmový režim na hodnotu Vypnuto / Auto1 / Auto2.

43 Motion Plus (Vypnuto / Čistý / Standardní / Hladký / Vlast. nastav. / Demo) pro televizory LED řady 6 : Zajistí lepší obraz u rychlých scén s množstvím pohybu. Na informační obrazovce televizoru je zobrazeno rozlišení a frekvence příchozího signálu (60 Hz), avšak nikoli frekvence, kterou televizor vysílá při použití funkce Motion Plus. Pokud pozorujete na obrazovce šum, nastavte funkci Motion Plus na hodnotu Vypnuto. Je-li funkce Motion Plus nastavena na hodnotu Vlast. nastav., můžete funkce Redukce rozostření, Redukce vibrací nebo Obnovit nastavit ručně. Nastavíte-li funkci Motion Plus na hodnotu Demo, můžete porovnat rozdíl mezi zapnutým a vypnutým režimem.

44 Redukce rozostření: Upraví úroveň redukce rozostření ze zdrojů videa. Redukce vibrací: Upraví úroveň redukce chvění ze zdrojů videa při přehrávání filmů. Obnovit: Obnoví vlastní nastavení. Zdokonalení pohybu (Vypnuto / Zapnuto) pro televizory LED řady 6 : Odstraňuje váznutí v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak ostrý obraz. Bude deaktivováno, pokud nastavíte režim obrazu na hodnotu Přirozené. Při zapnuté funkci Zdokonalení pohybu může být obrazovka trochu tmavší.

45 Obnovení obrazu (Ano / Ne) OOMENUm Obraz Obnovení obrazu ENTERE Obnovení aktuálního režimu obrazu na výchozí nastavení.

46 Změna přednastaveného režimu zvuku Zvukový režim t OOMENUm Zvuk Zvukový režim ENTERE Standardní: Slouží k výběru normálního režimu zvuku. Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasům. Film: Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy. Jasný hlas: Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům. Zesílení: Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám. Je-li možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor, Zvukový režim není aktivní. pro televizory LED řady 6

47 Úprava nastavení zvuku Zvukový efekt OOMENUm Zvuk Zvukový efekt ENTERE Pomocí směrových kláves nahoru a dolů vyberte příslušnou možnost a pak stiskněte tlačítko ENTERE. SRS TruSurround HD (Vypnuto / Zapnuto) t (pouze standardní režim zvuku) Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

48 SRS TruDialog (Vypnuto / Zapnuto) (pouze standardní režim zvuku) Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů při sledování pořadu. Ekvalizér (pouze standardní režim zvuku) Pomocí ekvalizéru můžete přizpůsobit nastavení zvuku pro jednotlivé reproduktory. Stereováha: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem. 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Úprava šířky pásma): Nastavení úrovně určitých šířek frekvenčního pásma. Obnovit: Obnovení výchozích hodnot ekvalizéru. Je-li možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor, Zvukový efekt není aktivní. pro televizory LED řady 6

49 Možnosti reprodukce zvuku OOMENUm Zvuk Možnosti reprodukce zvuku ENTERE Jazyk zvuku t (pouze u digitálních kanálů) Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy. N N Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu. Formát audio (pouze u digitálních kanálů) Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci TV Speaker. Možnost Formát audio se může v závislosti na vysílaném programu lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu. Televizory LED řady 4 nepodporují

50 Zvukový popis (v některých zemích není tato funkce k dispozici) (pouze digitální kanály) Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD - Audio Description), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače. Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto): Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu. Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku.

51 Další nastavení OOMENUm Zvuk Další nastavení ENTERE Úroveň zvuku DTV (MPEG / HE-AAC) (pouze u digitálních kanálů): Tato funkce umožňuje snížit disparitu hlasového signálu (což je jeden ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň. Podle typu vysílaného signálu může být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10dB a 0dB. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až -10.

52 Výstup SPDIF pro televizory LED řady 6 : Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží k zajištění digitálního zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako například přehrávač DVD. Formát audio: Lze vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF). Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu. Připojením reproduktorů 5.1 v konfiguraci Dolby Digital maximalizujete zážitky z interaktivního prostorového zvuku. Zpoždění zvuku: Náprava neshody zvuku a videa při sledování televizoru nebo videa a při poslechu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač (0ms ~ 250ms).

53 Kom. Dolby Digital (Line / RF): Tato funkce minimalizuje neshodu signálů mezi signálem dolby digital a zvukovým signálem (tj. Audio MPEG, HE-AAC, Zvuk ATV). Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk, výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými a měkkými zvuky v nočních hodinách. Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -31 db (referenční signál) na -20 db nebo -31 db. RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -20 db (referenční signál) na -10 db nebo -20 db.

54 Nastavení reproduktorů OOMENUm Zvuk Nastavení reproduktorů ENTERE Volba reproduktoru (Ext. reproduktor / TV reproduktor) pro televizory LED řady 6 Z důvodu rozdílu v rychlosti dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem může docházet k ozvěně. V takovém případě nastavte televizor na možnost Ext. reproduktor. Je-li položka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor, tlačítko pro hlasitost a tlačítko MUTE bude nefunkční a možnosti pro nastavení zvuku budou omezené. Je-li položka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor. TV reproduktor: Vypnuto, Ext. reproduktor: Zapnuto Je-li položka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu TV reproduktor. TV reproduktor: Zapnuto, Ext. reproduktor: Zapnuto Pokud není přijímán žádný signál videa, budou oba reproduktory ztlumeny.

55 Automat. hlasitost (Vypnuto / Normální / Noc) Chcete-li provést nastavení u každého kanálů, nastavte možnost Normální. Noc: Tento režim zajišťuje vylepšený poslech zvuku ve srovnání s režimem Normální, kdy není slyšet téměř žádný hluk. Tato funkce je užitečná v noci. Chcete-li používat ovládání hlasitosti zdrojového zařízení připojeného k televizoru, nastavte Automat. hlasitost televizoru na hodnotu Vypnuto. Jinak není možné uplatnit změnu ovládání hlasitosti na zdrojovém zařízení.

56 Obnovit zvuk (Ano / Ne) OOMENUm Zvuk Obnovit zvuk ENTERE Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

57 Výběr režimu zvuku t Po přepnutí do režimu Dual I-II se aktuální zvukový režim zobrazí na obrazovce. Typ zvuku Dual I-II Výchozí A2 Stereo Mono Mono Automatická změna Stereo Stereo Mono Dual Dual I Dual II Dual I NICAM Stereo Mono Mono Automatická změna Stereo Dual Mono Stereo Mono Dual I Dual II Dual I Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte do režimu mono. Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem. K dispozici pouze tehdy, je-li Zdroj nastaven na hodnotu TV.

58 Připojení k síti pro televizory LED řady 6 Připojení k pevné síti Televizor lze k síti LAN připojit kabelem třemi způsoby:

59 Televizor můžete připojit k síti LAN připojením konektoru LAN na zadní straně televizoru k externímu modemu kabelem LAN. Viz schéma níže. Port modemu na zdi Externí modem (ADSL / VDSL / kabelová TV) * U jednotlivých modelů se může lišit. Zadní panel televizoru Kabel modemu Kabel LAN

60 Televizor můžete připojit k síti LAN připojením konektoru LAN na zadní straně televizoru k zařízení IP Sharer, které je připojeno k externímu modemu. Pro připojení použijte kabel LAN. Viz schéma níže. * U jednotlivých modelů se může lišit. Zadní panel televizoru Port modemu na zdi Externí modem (ADSL / VDSL / kabelová TV) Zařízení IP Sharer (se serverem DHCP) Kabel modemu Kabel LAN Kabel LAN

61 Podle toho, jak je nakonfigurována vaše síť, by mohlo být možné připojit televizor k síti LAN prostřednictvím připojení konektoru LAN na zadní straně televizoru přímo k zásuvce pro připojení k síti ve zdi pomocí kabelu LAN. Viz schéma níže. Povšimněte si, že zásuvka pro připojení k síti ve zdi je připojena k modemu nebo směrovači umístěnému v domě. Konektor místní sítě (LAN) na zdi * U jednotlivých modelů se může lišit. Zadní panel televizoru Kabel LAN Pokud je ve vaší síti nutná dynamická adresa IP, měli byste použít modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

62 Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS, které televizor potřebuje pro přístup k internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Většina domácích sítí využívá dynamickou adresu IP. Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, je nutné při konfiguraci připojení k síti zadat hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS ručně, a to v obrazovce pro nastavení kabelového připojení. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb internetu. Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím tohoto počítače. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP. Nedostupné v případě rychlostí připojení nižších nebo rovných 10 Mb/s.

63 Připojení k bezdrátové síti Pro bezdrátové připojení televizoru k Vaší síti je nezbytný bezdrátový směrovač nebo modem a adaptér Samsung Wireless LAN Adapter (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX), který připojíte ke konektoru USB na zadním nebo bočním panelu televizoru. Viz následující ilustrace. Bezdrátové zařízení IP Share (bezdrátový směrovač se serverem DHCP) Konektor místní sítě (LAN) na zdi Samsung Wireless LAN Adapter Boční panel televizoru Kabel LAN

64 Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter se prodává samostatně a nabízejí jej vybrané maloobchody a elektronické obchody. Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter podporuje komunikační protokoly IEEE a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE n. Při přehrávání videa po síti nemusí být přehrávání plynulé. N N POZNÁMKA Pro bezdrátovou síť je nezbytný adaptér Samsung Wireless LAN Adapter (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX). Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter a prodlužovací kabel USB se prodávají samostatně a nabízejí je vybrané maloobchody a elektronické obchody.

65 Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být televizor připojen k bezdrátovému zařízení IP sharer (pomocí směrovače nebo modemu). Jestliže bezdrátové zařízení IP Sharer podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP. Vyberte kanál pro bezdrátové zařízení IP Sharer, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátové zařízení IP Sharer právě používán jiným zařízením v blízkosti, bude důsledkem rušení signálu a porucha komunikace. Pokud použijete jiný systém zabezpečení, než jsou níže uvedené systémy, nebude s televizorem fungovat.

66 Je-li vybrán režim HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) n (Vysoce propustný režim (Greenfield) n) a typ šifrování je pro bezdrátový směrovač nastaven na možnost WEP nebo TKIP, televizory Samsung nepodporují připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi. Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete síť připojit prostřednictvím konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). WPS automaticky nakonfiguruje klíč SSID a WPA v kterémkoliv z obou režimů. Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí být možné připojit je k televizoru pomocí adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter. Před připojením adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter se ujistěte, že televizor je vypnutý.

67 Způsoby připojení: Připojení k bezdrátové síti nastavíte tímto způsobem. Automatické nastavení (pomocí funkce Automatické vyhledání sítě) Manuální nastavení WPS(PBC) Pokud používáte k připojení adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB jiný než dodávaný, tento adaptér nemusí být rozpoznán.

68 Poznámka Je-li televizor připojen k adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter, mohou se u některých kanálů objevovat chyby obrazu nebo šum. V takovém případě proveďte připojení jedním z uvedených postupů nebo připojte adaptér Samsung Wireless LAN Adapter kabelem USB na místě, kde není rádiové rušení. Postup 1 Připojení pomocí pravoúhlého adaptéru USB. K připojení adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter pomocí pravoúhlého adaptéru USB postupujte dle těchto kroků: 1. Připojte pravoúhlý adaptér USB k bezdrátovému adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter. 2. Druhý konec pravoúhlého adaptéru připojte k portu USB. * Umístění konektoru se může lišit podle modelu.

69 Připojení prodlužovacím kabelem Postup 2 Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN Adapter připojit prodlužovacím kabelem, postupujte podle následujících kroků: 1. Prodlužovací kabel připojte k portu USB. 2. Prodlužovací kabel zapojte do adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter. 3. Pomocí oboustranné lepicí pásky připevněte adaptér Samsung Wireless LAN Adapter na zadní stranu televizoru v blízkosti její horní části. Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter by měl být instalován v místě bez rušení, aby nedocházelo k interferenci mezi adaptérem a tunerem. nebo * Umístění konektoru se může lišit podle modelu.

70 Nastavení sítě OOMENUm Síť Nastavení sítě ENTERE Můžete nastavit pevné nebo bezdrátové připojení. Podrobná nastavení pevné sítě naleznete v části Nastavení pevné sítě, podrobná nastavení bezdrátové sítě v části Nastavení bezdrátové sítě této příručky.

71 Stav sítě OOMENUm Síť Stav sítě ENTERE Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a internetu.

72 Nastavení pevné sítě pro televizory LED řady 6 Nastavení pevné sítě (Autom.) N N Po připojení kabelu LAN se okamžitě objeví automaticky otevírané okno pro nastavení pevné sítě. Automatické nastavení sítě použijte v případě, že televizor připojujete k síti podporující protokol DHCP. K automatickému nastavení připojení televizoru ke kabelové síti postupujte dle následujících kroků:

73 Postup automatického nastavení 1. Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. 2. Vyberte možnost Start. Nastavení sítě Síťový kabel připojen. Stisknutím tlačítka Start nakonfigurujte nastavení pevné sítě. 3. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo. Start Zrušit Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, připojte adaptér Samsung Wireless LAN Adapter. Pokud postup automatického nastavení selže, zkontrolujte připojení portu LAN. Pokud nemůžete najít hodnoty pro připojení k síti nebo chcete nastavit připojení ručně, proveďte nastavení na možnost Manuální. Viz další pokyny, Postup nastavení ručně.

74 Nastavení pevné sítě (Manuální) Manuální nastavení sítě použijte při připojení televizoru k síti, která vyžaduje statickou adresu IP. Získání hodnot pro připojení k síti Pro získání hodnot pro připojení k síti je u většiny počítačů s operačním systémem Windows třeba postupovat takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v pravé spodní části obrazovky. 2. V místní nabídce potom klepněte na položku Stav. 3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora. 4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

75 Postup pro manuální nastavení Chcete-li manuálně nastavit připojení televizoru ke kabelové síti, postupujte následovně: 1. Postupujte podle kroků 1 až 2 uvedených Nast. IP v části Postup automatického nastavení. Nastavení IP 2. Vyberte položku Nast. IP v obrazovce pro testování sítě. 3. Nastavte položku Nastavení IP na hodnotu Zadat ručně. 4. Stisknutím tlačítka přejděte na první pole pro zadávání. OK Zadat ručně Adresa IP Maska podsítě Brána Nast. DNS Zadat ručně Server DNS Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě, Brána a Server DNS. Pomocí číselných tlačítek zadejte čísla. Mezi položkami procházejte pomocí tlačítek se šipkami. 6. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK. 7. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo. R Zpět

76 Kontrolní seznam chyby připojení k pevné síti Pokud dojde k chybě připojení k pevné síti, zkuste vyřešit problém s pomocí těchto informací. Potíže Řešení a vysvětlení Není připojen síťový kabel. Zkontrolujte zapojení síťového kabelu. Automatické nastavení IP selhalo. Pokud je kabel připojen, ověřte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je zapnutý, vypněte jej a znovu zapněte. Následujícím způsobem můžete nastavit adresu IP automaticky, případně ručně výběrem možnosti Nast. IP. Ověřte, zda je ve směrovači aktivní funkce serveru DHCP, a odpojte a znovu připojte směrovač. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb internetu.

77 Potíže Řešení a vysvětlení Není možné připojit se k síti. Zkontrolujte správné nastavení adresy IP v možnosti Nast. IP. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb internetu. Připojení k síti pracuje, ale není možné připojit se k internetu. Zkontrolujte správné připojení internetového kabelu LAN do konektoru LAN směrovače. Zkontrolujte nastavení DNS v možnosti Nast. IP. Pokud problém přetrvává, obraťte se ohledně připojení k internetu na svého poskytovatele služeb internetu. Nastavení sítě je dokončeno, ale není možné se připojit k internetu. Zkontrolujte, zda je váš směrovač připojen k internetu. Pokud problém přetrvává, obraťte se ohledně připojení k internetu na svého poskytovatele služeb internetu.

78 Nastavení bezdrátové sítě pro televizory LED řady 6 Nastavení bezdrátové sítě (Autom.) Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a čísel určité délky, jež musíte zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud pro připojení k síti použijete tento způsob nastavení a vaše bezdrátová síť má bezpečnostní klíč, bude během procesu nastavení nutné zadat heslo. Po připojení adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter se okamžitě objeví automaticky otevírané okno pro nastavení bezdrátové sítě.

79 Postup automatického nastavení 1. Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. 2. Vyberte možnost Start. 3. Funkce Síť vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí. Nastavení sítě Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter připojen. Stisknutím tlačítka Start nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li se připojit k pevné síti, připojte síťový kabel. Start Zrušit 4. Stisknutím tlačítka nebo vyberte síť ze seznamu sítí. Potom stiskněte tlačítko ENTERE. Je-li bezdrátový směrovač nastaven do režimu Skrytý (Neviditelný), je nutné vybrat možnost Přidat síť a zadat správný název sítě a Bezpečn. klíč pro navázání připojení.

80 5. Jestliže se zobrazí automaticky otevírané okno Zabezpečení, přejděte ke kroku číslo 6. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení bezdrátového přenosu, přejděte ke kroku číslo Zabezpečení bezdrátového přenosu nastavíte u směrovače tak, že zadáte bezpečnostní klíč (Zabezpečení nebo PIN). Když zadáte bezpečnostní klíč (Zabezpečení nebo PIN), pomocí tlačítek / / / vyberte čísla/znaky. Stiskněte tlačítko ENTERE pro zadání znaků. Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu. 7. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo. Pokud se nezdaří nastavení bezpečnostního klíče (Zabezpečení nebo PIN), vyberte položku Opakovat nebo Nast. IP. Pokud chcete nastavit připojení ručně, vyberte položku Nast. IP. Viz další pokyny, Postup nastavení ručně.

81 Nastavení bezdrátové sítě (Manuální) Manuální nastavení sítě použijte při připojení televizoru k síti, která vyžaduje statickou adresu IP. Získání hodnot pro připojení k síti Pro získání hodnot pro připojení k síti je u většiny počítačů s operačním systémem Windows třeba postupovat takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v pravé spodní části obrazovky. 2. V místní nabídce potom klepněte na položku Stav. 3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora. 4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

82 Postup pro manuální nastavení Chcete-li manuálně nastavit připojení televizoru ke kabelové síti, postupujte následovně: 1. Postupujte podle kroků 1 až 7 uvedených v části Postup automatického nastavení. 2. Vyberte položku Nast. IP v obrazovce pro testování sítě. 3. Nastavte položku Nastavení IP na hodnotu Zadat ručně. 4. Stisknutím tlačítka přejděte na první pole pro zadávání. 5. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě, Brána a Server DNS. Pomocí číselných tlačítek zadejte čísla. Mezi položkami procházejte pomocí tlačítek se šipkami. 6. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK. 7. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo.

83 Nastavení bezdrátové sítě (WPS(PBC)) Je-li váš směrovač vybaven tlačítkem PBC (WPS), postupujte takto: 1. Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. 2. Vyberte možnost Start. 3. Funkce Síť vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí. 4. Vyberte možnost WPS(PBC). 5. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na směrovači. Televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje, a připojí se k síti. 6. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo.

84 Kontrolní seznam chyby připojení k bezdrátové síti Pokud dojde k chybě připojení k bezdrátové síti, zkuste vyřešit problém s pomocí těchto informací. Potíže Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Automatické nastavení IP selhalo. Řešení a vysvětlení Není vybrán bezdrátový směrovač. Přejděte do možnosti Nastavení sítě a vyberte směrovač. Chcete-li využívat bezdrátovou síť, je třeba použít adaptér Samsung Wireless LAN Adapter. Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému zařízení sdílejícímu adresy IP (směrovači). Následujícím způsobem můžete nastavit adresu IP automaticky, případně ručně výběrem možnosti Nast. IP. Ověřte, zda je ve směrovači aktivní funkce serveru DHCP, a odpojte a znovu připojte směrovač. Ověřte, zda není nutné před používáním směrovače zadat bezpečnostní klíč. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb internetu.

85 Potíže Řešení a vysvětlení Není možné se připojit k bezdrátovému směrovači. Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý, a pokud ano, vypněte ho a znovu zapněte. Ověřte, zda není nutné před používáním směrovače zadat bezpečnostní klíč. Není možné připojit se k síti. Zkontrolujte správné nastavení adresy IP v možnosti Nast. IP. Ověřte, zda není nutné před používáním směrovače zadat bezpečnostní klíč. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb internetu. Připojení k síti pracuje, ale není možné připojit se k internetu. Zkontrolujte správné připojení internetového kabelu LAN do konektoru LAN směrovače. Zkontrolujte nastavení DNS v možnosti Nast. IP. Pokud problém přetrvává, obraťte se ohledně připojení k internetu na svého poskytovatele služeb internetu. Nastavení sítě je dokončeno, ale není možné se připojit k internetu. Zkontrolujte, zda je váš směrovač připojen k internetu. Pokud problém přetrvává, obraťte se ohledně připojení k internetu na svého poskytovatele služeb internetu.

86 Pokud se televizoru nepodaří připojit se k internetu Televizor se možná nemůže připojit k internetu kvůli tomu, že váš poskytovatel služeb internetu trvale zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikační číslo) vašeho počítače nebo modemu, kterou ověřuje při každém vašem připojení k Internetu, aby zabránil neoprávněnému přístupu. Protože Váš televizor má jinou adresu MAC, váš poskytovatel služeb internetu tuto adresu MAC nemůže ověřit a televizor se tedy nemůže připojit. V takovém případě požádejte poskytovatele služeb internetu o návod, jak připojit k internetu jiná zařízení než počítač (například televizor). V případě, že Váš poskytovatel připojení k internetu vyžaduje pro připojení identifikaci nebo heslo, televizor se možná nebude moci k internetu připojit. Je-li tomu tak, musíte při připojování k internetu zadat svou identifikaci nebo heslo. Internetové připojení může selhat kvůli potížím s bránou firewall. V tomto případě se obraťte na svého poskytovatele připojení. Jestliže se k internetu nemůžete připojit ani podle pokynů od svého poskytovatele připojení, obraťte se na společnost Samsung Electronics.

87 Správa zařízení připojených k síti pro televizory LED řady 6 Nastavení AllShare OOMENUm Síť Nastavení AllShare ENTERE Nastavení, zda chcete zařízení připojenému k síti (například chytrému telefonu nebo tabletu) povolit sdílení obsahu nebo ovládání televizoru pomocí aplikace stažené do vašeho mobilního zařízení. Podrobný popis možností nastavení naleznete v části Použití funkcí DLNA.

88 Název zařízení OOMENUm Síť Název zařízení ENTERE Změna názvu televizoru jeho ručním zadáním. Na obrazovce se zobrazí klávesnice, pomocí které můžete ručně zadat název televizoru prostřednictvím dálkového ovladače. Pokud například chcete změnit název televizoru Samsung, stisknutím tlačítek / / / zadejte jednotlivé znaky a poté vyberte možnost Hotovo.

89 Provedení počátečního nastavení Nastavení OOMENUm Systém Nastavení ENTERE Konfigurace kanálů a času, když nastavujete televizor poprvé nebo po vyresetování. Podrobnosti o Nastavení naleznete v části Počáteční nastavení v uživatelské příručce.

90 Nastavení času Čas OOMENUm Systém Čas ENTERE Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka INFO. Hodiny: Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru. V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu. Režim hodin: Umožní ruční nebo automatické nastavení aktuálního času. Autom.: Aktuální čas lze nastavit automaticky podle času z digitálního kanálu. Pro automatické nastavení času je nutno mít připojenu anténu.

91 Manuální: Aktuální čas lze nastavit ručně. V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně. Nastavení hodin: Nastavení položek Datum a Čas. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Režim hodin nastavena na hodnotu Manuální. N N Datum a Čas můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Časové pásmo (podle země): Vyberte své časové pásmo. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je Režim hodin nastaven na hodnotu Autom.. N N Výběrem možnosti Manuální v nabídce Časové pásmo se aktivují hodnoty GMT a Letní čas.

92 Použití časovače vypnutí OOMENUm Systém Čas Časovač vypnutí ENTERE Časovač vypnutí t: Automatické vypnutí televizoru za předem nastavený čas. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minut). Pokud chcete nastavení možnosti Časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost Vypnuto.

93 Nastavení časovače zapnutí a vypnutí O OMENUm Systém Čas Čas zapnutí <nebo> Čas vypnutí ENTERE Čas zapnutí 1 / Čas zapnutí 2 / Čas zapnutí 3: Lze použít tři různá nastavení času zapnutí. Nejdříve je třeba nastavit hodiny. Nastavení: Vyberte z možností Vypnuto, Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Manuální podle svých potřeb a proveďte nastavení. Pokud vyberete možnost Manuální, můžete nastavit den, kdy se má aktivovat časovač. Symbol c značí vybraný den. Čas: Nastavte hodiny a minuty. Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

94 Zdroj: Slouží k výběru zdroje obsahu, který se bude přehrávat po zapnutí televizoru. Máte tyto možnosti: Vyberte možnost TV a televizor bude zobrazovat vybraný kanál antény nebo kabelové televize. Vyberte možnost USB a televizor bude přehrávat fotografie nebo hudební soubory ze zařízení USB. Vyberte v televizoru zdroj, ke kterému jste připojili set-top box, a televizor bude zobrazovat kanál set-top boxu. Než vyberete možnost USB, musíte k televizoru připojit zařízení USB.

95 Pokud vybíráte jiný zdroj než TV nebo USB, musíte: Připojit k tomuto zdroji přijímač kabelové televize nebo satelitní set-top box Nastavit set-top box na kanál, který chcete po zapnutí televizoru sledovat Nechat set-top box zapnutý Pokud vyberete jiný zdroj než TV nebo USB, možnosti Anténa a Kanál zmizí. Anténa (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV): Vyberte možnost ATV nebo DTV. Kanál (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV): Vyberte požadovaný kanál.

96 Hudba / Fotog. (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu USB): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudbu nebo fotografie, které se mají automaticky přehrát po zapnutí televizoru. POZNÁMKA Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, funkce časovače nepracuje správně. Pokud je v zařízení USB pouze jedna fotografie, prezentace se nespustí. Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.

97 Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy. Doporučuje se použít paměťovou jednotku USB a čtečku paměťových karet, pokud použijete funkci Čas zapnutí. Funkce Čas zapnutí nemusí spolupracovat se zařízeními USB s integrovanou baterií, s MP3 přehrávači a se zařízeními PMP od některých výrobců, protože jejich rozpoznání trvá delší dobu.

98 Čas vypnutí 1 / Čas vypnutí 2 / Čas vypnutí 3: Lze použít tři různá nastavení časů vypnutí. Nejdříve je třeba nastavit hodiny. Nastavení: Vyberte z možností Vypnuto, Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Manuální podle svých potřeb a proveďte nastavení. Pokud vyberete možnost Manuální, můžete nastavit den, kdy se má aktivovat časovač. Symbol c značí vybraný den. Čas: Nastavte hodiny a minuty.

99 Zamykání programů Zabezpečení OOMENUm Systém Zabezpečení ENTERE Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj 4číselný kód PIN. Kód PIN lze změnit pomocí možnosti Změna kódu PIN. Zámek kanálů (Vypnuto / Zapnuto): Zamykání kanálů v nabídce Kanál, které slouží k tomu, aby neautorizovaní uživatelé, například děti, nemohli sledovat nevhodný program. Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV.

100 Zámek dle hod. prog. (podle země): Uživatelem zadaným 4místným kódem PIN brání neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodného programu. Pokud je vybraný kanál zablokovaný, zobrazí se symbol \. Položky označené symbolem Zámek dle hod. prog. se v závislosti na zemi liší. Změna kódu PIN: Změňte heslo nutné k nastavení televizoru.

101 Eko řešení Eko řešení OOMENUm Systém Eko řešení ENTERE Úspora energie (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký / Vyp. obrázek) t: Nastavení jasu televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Pokud vyberete možnost Vyp. obrázek, vypne se obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti).

102 Eko čidlo (Vypnuto / Zapnuto) pro televizory LED řady 6 : Chcete-li vylepšit úsporu energie, nastavení obrazu se automaticky přizpůsobí osvětlení místnosti. Pokud upravíte nastavení Jas, bude funkce Eko čidlo nastavena na hodnotu Vypnuto. Min. podsvícení: Když je položka Eko čidlo nastavena na možnost Zapnuto, lze minimální jas obrazu upravit ručně. Je-li možnost Eko čidlo nastavena na hodnotu Zapnuto, jas zobrazení se může měnit (ztmavnout nebo zesvětlovat) podle intenzity okolního osvětlení. Úsp. r. bez sign. (Vypnuto / 15 min. / 30 min. / 60 min.): Pro úsporu elektrické energie lze nastavit, jak dlouho má zůstat televizor zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál. Když se počítač nachází v režimu úspory energie, je tato volba zakázána. Autom. vypnutí (Vypnuto / Zapnuto): Televizor se automaticky vypne, pokud bude po dobu 4 hodiny bez ovládání uživatelem. Je-li možnost Autom. vypnutí nastavena na hodnotu Vypnuto, televizor zůstane zapnutý, i když bude delší dobu nečinný.

103 Další funkce Jazyk OOMENUm Systém Jazyk ENTERE Jazyk menu: Nastavení jazyka menu. Jazyk teletextu (v závislosti na zemi): Nastavení jazyka pro teletext. V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina. Preferovaný jazyk (Primární zvuk / Sekundární zvuk / Primární titulky / Sekundární titulky / Primární teletext / Sekundární teletext): Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu. Primární teletext a Sekundární teletext nemusí být v některých oblastech podporovány.

104 Titulky OOMENUm Systém Titulky ENTERE Tato nabídka slouží k nastavení režimu Titulky. Titulky (Vypnuto / Zapnuto): Zapne nebo vypne titulky. Režim titulků (Normální / Sluch. Postižení): Nastavuje režim titulků. Jazyk titulků: Nastavení jazyka titulků. Pokud sledovaný pořad nepodporuje funkci Sluch. Postižení, automaticky se aktivuje funkce Normální, přestože je vybrán režim Sluch. Postižení. V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

105 Digitální text (Vypnout / Zapnout) (pouze Spojené království) OOMENUm Systém Digitální text ENTERE Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní. MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než u systému MPEG. Zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou nehybné snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, video soubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

106 Doba autom. ochrany OOMENUm Systém Doba autom. ochrany ENTERE Doba autom. ochrany (Vypnuto / 2 hod. / 4 hod. / 8 hod. / 10 hod.): Pokud zůstane obrazovka po určitou dobu definovanou uživatelem nečinná se zobrazeným nehybným obrazem, aktivuje se spořič obrazovky pro zabránění vzniku násobného obrazu na obrazovce.

107 Obecné OOMENUm Systém Obecné ENTERE Režim hry (Vypnuto / Zapnuto): Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation nebo Xbox, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry. POZNÁMKA Předběžná opatření a omezení pro režim hry Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení nastavte v nabídce nastavení položku Režim hry na možnost Vypnuto. Pokud v režimu Režim hry zobrazíte nabídku televize, obrazovka se mírně rozechvěje.

108 Režim hry není k dispozici v režimu TV. Připojte herní konzoli a nastavte Režim hry na hodnotu Zapnuto. Bohužel je možné, že dojde ke snížení kvality obrazu. Režim Režim hry je nastaven na možnost Zapnuto: Režim obrazu je nastaven na možnost Standardní a Zvukový režim je nastaven na možnost Film. Zámek panelu (Vypnuto / Zapnuto): Slouží k zamčení a odemčení všech tlačítek panelu. Logo při zapn. (Vypnuto / Zapnuto): Zobrazí logo Samsung při zapínání TV.

109 DivX Video On Demand OOMENUm Systém DivX Video On Demand ENTERE Zobrazí se schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se s pomocí 10číselného registračního kódu, můžete si stáhnout registrační soubor VOD. Jakmile jej přehrajete ve funkci Videa, registrace bude dokončena. Další informace o službě DivX VOD naleznete na adrese com.

110 Běžné rozhraní OOMENUm Systém Běžné rozhraní ENTERE Nabídka CI: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost CI Menu (Nabídka CI) vyberte na základě nabídky karty PC. Překódování CAM videa: Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby docházelo k automatickému překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu Vypnuto. Je třeba používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

111 Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý. 1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu. 2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve směru šipky. 3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem. 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

112 Nabídka podpory e-manual OOMENUm Podpora e-manual ENTERE V televizoru je uložen úvod a pokyny k funkcím televizoru. Můžete si je prostudovat. Podrobnosti o obrazovce Elektronická příručka najdete v uživatelské příručce v části Jak používat Elektronickou příručku.

113 Autom. diagn. OOMENUm Podpora Autom. diagn. ENTERE Proces Autom. diagn. může trvat několik sekund. Je součástí běžných funkcí televizoru. Test obrazu (Ano / Ne): Slouží k ověření, zda nedochází k problémům s obrazem. Test zvuku (Ano / Ne): Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie. Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je položka Volba reproduktoru v nabídce Zvuk nastavena na možnost TV reproduktor. pro televizory LED řady 6 Během testu bude slyšet melodii i v případě, že je položka Volba reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor nebo když je zvuk ztlumen stiskem tlačítka MUTE. pro televizory LED řady 6

114 Informace o signálu (pouze digitální kanály): Kvalita příjmu kanálu HDTV je buďto vynikající nebo kanály nejsou dostupné. Upravte nastavení antény a zvyšte sílu signálu. Obnovit: Obnovení všech nastavení kromě síťových na výchozí nastavení od výrobce. Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj 4číselný kód PIN. Kód PIN lze změnit pomocí možnosti Změna kódu PIN. Odstraňování potíží: Pokud se v souvislosti s televizorem vyskytnou nějaké potíže, podívejte se na tento popis. Pokud žádný z tipů pro řešení potíží nelze použít, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.

115 Aktualizace softwaru OOMENUm Podpora Aktualizace softwaru ENTERE Funkci Aktualizace softwaru můžete spustit po stažení nejnovějšího firmwaru z webových stránek na paměťové zařízení USB. Stávající verze-software, který již je v televizoru nainstalován. Instalace nejnovější verze Přes USB: Vložte jednotku USB obsahující soubor s aktualizací firmwaru stažený z webu do televizoru. Za žádných okolností nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB z konektoru, dokud není aktualizace dokončena. Po ukončení aktualizace firmwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po aktualizaci snadno obnovit.

116 Online pro televizory LED řady 6 : Upgrade softwaru pomocí Internetu. Nejdříve proveďte konfiguraci sítě. Podrobný postup nastavení sítě naleznete v pokynech v části Nastavení sítě. Pokud připojení k Internetu řádně nefunguje, může být přerušeno spojení. Zkuste stahování opakovat. Pokud problém přetrvává, proveďte stažení a aktualizaci prostřednictvím zařízení USB.

117 Přes kanál: Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu. Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, tato funkce vyhledá a stáhne dostupný software. Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu. Nový software: Nahrazení stávajícího softwaru novým. Pohotovostní režim (Vypnuto / Za 1 hodinu / Za 2 hodiny / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): Ve vybranou dobu bude automaticky provedena ruční aktualizace. Protože je napájení jednotky interně zapnuto, může být obrazovka u tohoto výrobku mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, dokud se aktualizace softwaru nedokončí.

118 Kontaktovat společnost Samsung OOMENUm Podpora Kontaktovat společnost Samsung ENTERE Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich střediscích telefonické podpory a o způsobu stahování produktů a softwaru.

119 Správa obsahu OOMENUm Podpora Správa obsahu ENTERE Můžete si užít nejrůznější obsah.

120 Používání funkce 3D pro televizory LED řady 6 3D OOMENUm Obraz 3D ENTERE Tato skvělá nová funkce umožňuje sledování 3D obsahu. Logo Full HD 3D Glasses vyjadřuje kompatibilitu mezi zobrazovacími zařízeními a 3D brýlemi, které vyhovují formátu Full HD 3D Glasses, a nevyjadřuje kvalitu obrazu zobrazovacích zařízení.

121 Sledování televizoru s funkcí 3D DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D. Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na vědomí následující informace týkající se bezpečnosti. [VAROVÁNÍ [ Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrať, nevolnost a bolesti hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si. Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.

122 Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava, trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si. Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.) Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.

123 Režim 3D: Výběr vstupního formátu 3D. Chcete-li si plně vychutnat efekt funkce 3D, nejprve si nasaďte aktivní 3D brýle a poté vyberte z následujícího seznamu možnost Režim 3D, která zajistí nejlepší zážitek ze sledování 3D. Při sledování obrazu ve 3D zapněte aktivní 3D brýle. Režim 3D Operace Vypnuto Slouží k vypnutí funkce 3D. 2D 3D Změní obraz 2D na 3D. Vedle sebe Zobrazí dva obrazy vedle sebe. Nahoře a dole Zobrazí dva obrazy nad sebou.

124 N N N Některé formáty souborů nepodporují funkci 2D 3D. N Sledujete-li 3D obraz při blikajícím světle, např. zářivky (50 Hz až 60 Hz) nebo lampy s 3 vlnovými délkami, může docházet k menšímu blikání obrazu. Když k tomu dojde, ztlumte nebo vypněte světlo. 3D perspektiva (-5 ~ +5): Úprava celkové 3D perspektivy obrazu. Hloubka (1~10): Úprava celkové hloubky. Změna L/P (L/P obraz / P/L obraz): Přepnutí levého a pravého obrazu. 3D 2D (Vypnuto / Zapnuto): Zobrazí pouze obraz pro levé oko. Tato funkce se vypne, jakmile je Režim 3D nastaven na hodnotu nebo. 3D Optimalizace ( 1 ~ +1): Automaticky upraví celkový obraz, aby bylo dosaženo optimálního 3D efektu.

125 Podporované rozlišení (pouze formát 16:9) HDMI Zdroj Rozlišení Kmitočet (Hz) 1280 x 720p 50 / / 60 Hz / 1920 x 1080i 50 / / 60 Hz 1920 x 1080p / 24 / 25 / / 30 / 50 / / 60 Hz 1280 x 720p 50 / / 60 Hz Frame Packing 1920 x 1080i 50 / / 60 Hz 1920 x 1080p / 24 / 25 / / 30 Hz

126 Component a DTV Zdroj Rozlišení Kmitočet (Hz) 1280 x 720p 50 / / 60 Hz Component 1920 x 1080i 50 / / 60 Hz 1920 x 1080p / 24 / 25 / / 30 / 50 / / 60 Hz 1280 x 720p 50 / / 60 Hz DTV 1920 x 1080i 50 / / 60 Hz 1920 x 1080p 25 Hz Videa / Fotografie (v softwaru Allshare Play) Viz Podporované formáty titulků a souborů Allshare Play v části Další informace.

127 Jak sledovat obraz 3D Postup 1 Některé režimy 3D nemusejí být v závislosti na formátu obrazu k dispozici. Chcete-li sledovat obraz v režimu 3D, nasaďte si aktivní 3D brýle a stiskněte tlačítko napájení na nich. 1. Stiskněte tlačítko MENU, pomocí tlačítek nebo vyberte možnost Obraz a poté stiskněte tlačítko ENTERE. 2. Stisknutím tlačítek nebo vyberte možnost 3D a poté stiskněte tlačítko ENTERE.

128 3. Stisknutím tlačítek nebo vyberte možnost Režim 3D a poté stiskněte tlačítko ENTERE. 4. Pomocí tlačítek nebo vyberte možnost Režim 3D pro obraz, který chcete sledovat. Postup 2 1. Stiskněte tlačítko W. Poté budete moci sledovat 3D obraz. 2. Chcete-li změnit nastavení 3D (například 3D perspektiva), stiskněte tlačítko MENU a poté vyberte možnost Obraz. 3. Přejděte na krok 3 Postupu 1 a pokračujte podle pokynů uvedených v tomto postupu. Chcete-li ukončit režim 3D, znovu stiskněte tlačítko W.

129 Než začnete používat funkci 3D... N N POZNÁMKA Režim 3D se automaticky přepne na hodnotu Vypnuto, pokud použijete funkce Allshare Play nebo e-manual. Režim 3D je při změně zdroje vstupu automaticky nastaven podle uložené konfigurace. Některé funkce položky Obraz jsou v režimu 3D vypnuté. Aktivní 3D brýle z předchozích výrobků Samsung (infračervený typ) a od jiných výrobců nemusejí být podporovány. Pokud zapnete televizor, může nějakou dobu trvat, než bude obraz ve 3D optimalizován.

130 Aktivní 3D brýle nemusejí fungovat správně, pokud je v blízkosti brýlí nebo televizoru zapnutý jakýkoli jiný výrobek 3D nebo elektronické zařízení. Pokud dochází k problémům, udržujte ostatní elektronická zařízení co nejdále od aktivních 3D brýlí. Obraz ve 3D sledujte z optimálního úhlu a ve správné vzdálenosti od televizoru. V opačném případě nemusí být zážitek z 3D efektů správný. Optimální vzdálenost při sledování by měla být trojnásobná nebo větší, než je výška obrazovky. Doporučujeme sledování v takové poloze, aby oči diváka byly v jedné úrovni s obrazovkou.

131 Použití funkce Explore 3D pro televizory LED řady 6 OOMENUm Podpora Správa obsahu ENTERE Stisknutím tlačítka CONTENT vyberte funkci Explore 3D. S využitím funkce Explore 3D si můžete užít nejrůznější 3D obsah. Nejdříve proveďte konfiguraci sítě. Podrobný postup nastavení sítě naleznete v pokynech v části Nastavení sítě. Funkce Explore 3D nemusí být v některých oblastech dostupná.

132 Použití funkce Media Contents Vychutnejte si fotografie, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC). 1. Stisknutím tlačítka CONTENT vyberte položku Media Play / AllShare Play pro televizory LED řady Tlačítky / vyberte požadovanou nabídku (Videa, Fotografie, Hudba) a poté stiskněte tlačítko ENTERE. 3. Stisknutím tlačítka / vyberte požadované zařízení a poté znovu stiskněte tlačítko ENTERE.

133 Připojení zařízení USB 1. Zapněte televizor. 2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB na boční straně televizoru. 3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se automaticky otevírané okno. Můžete přímo vybrat možnosti Videa, Fotografie nebo Hudba. S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí fungovat správně. N N Co je třeba vědět před použitím režimu Media Contents Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován. Mezi podporované souborové systémy patří NTFS (pouze pro čtení), FAT16 a FAT32. Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.

134 V režimu Media Contents jsou podporována pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady zařízení MSC: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash (rozbočovače USB podporovány nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB televizoru. Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou zodpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat. Připojení externího pevného disku přes konektor USB není podporováno. Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu. Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce. Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je pixelů.

135 V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva Nepodporovaný formát souboru. Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky, nelze přehrát. Technologie DRM (Digital Rights Management Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu obsahu jednotným, komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod. Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 ma nebo 5 V) nemusí být podporováno. Pokud během doby stanovené pod položkou Doba autom. ochrany nepřijme televizor žádný vstup, spustí se spořič obrazovky. Režim úspory energie některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k televizoru automaticky aktivován.

136 Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení. Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený seznam souborů v zařízení nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení. Pokud je soubor odstraněný z počítače při spuštění funkce Media Contents nadále nalézán, odstraňte soubor trvale pomocí funkce Vysypat koš v počítači. Funkce Media Contents podporuje pouze sekvenční formát jpeg. Funkce pro vyhledávání scén a miniatury nejsou podporovány v režimu Videa. Pokud přesáhne počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přibližně 4 000, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí jít otevřít.

137 Odpojení zařízení USB Postup 1: Použití tlačítka SOURCE. 1. Stiskněte tlačítko SOURCE. 2. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. 3. Vyberte možnost Bezpečné odebrání zařízení USB a pak počkejte, až bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru.

138 Postup 2: Použití domovské obrazovky softwaru Media Play / AllShare Play pro televizory LED řady Přejděte na domovskou obrazovku softwaru Media Play / AllShare Play pro televizory LED řady Vyberte kteroukoli kategorii a pak stiskněte tlačítko ENTERE. 3. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. 4. Vyberte možnost Bezpečné odebrání zařízení USB a pak počkejte, až bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru. K odpojení zařízení USB od televizoru doporučujeme použít funkci Bezpečné odebrání zařízení USB.

139 Připojení k počítači prostřednictvím sítě pro televizory LED řady 6 V režimu Allshare Play lze prostřednictvím síťového připojení v televizoru prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a sledovat videa uložená ve vašem počítači. Funkce webového úložiště a připojení k jiné než domácí síti nejsou k dispozici. Chcete-li používat režim Allshare Play k přehrávání souborů uložených v počítači prostřednictvím televizoru, stáhněte si program AllShare PC Software a uživatelskou příručku ze stránek 1. Další informace o způsobu konfigurace sítě najdete v části Připojení k síti. Doporučujeme, abyste televizor i počítač umístili do stejné podsítě. První tři části adresy IP televizoru a počítače by se měly shodovat a měnit by se měla pouze poslední část (adresa hostitele). (Např. adresa IP: **)

140 2. Pomocí kabelu LAN propojte externí modem a počítač, ve kterém bude nainstalována aplikace AllShare PC Software. Televizor můžete připojit k počítači přímo bez nutnosti připojení přes směrovač. Funkce, které nejsou podporované při připojení k počítači prostřednictvím sítě: Funkce Zapnout hudební kulisu a Nastavení hudební kulisy, Tlačítko (REW) nebo µ (FF) při přehrávání filmu. Není podporována technologie DivX DRM, vícekanálový zvuk a vložené titulky. Program AllShare PC Software by měl být povolen v bráně firewall v počítači.

141 Při použití režimu Allshare Play prostřednictvím připojení k síti, podle funkcí poskytnutého serveru: Metoda řazení se může lišit. Tlačítka (REW), µ (FF) nebo (Pozast.) nemusejí fungovat v závislosti na informacích obsahu. Pokud se při přehrávání videa přes bezdrátovou síť setkáváte se zasekáváním obrazu, doporučujeme použití pevné sítě.

142 Obrazovka Přesuňte se k požadovanému souboru tlačítky / / / a poté stiskněte tlačítko ENTERE nebo (Přehrát). Vzhled obrazovky se může lišit v závislosti na způsobu jejího zobrazení. * Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit. Informace: Umožňuje zjistit název vybraného zařízení, režim obsahu, název složky/ souboru, stránku. Allshare Play / Videa / SUM / 500 dní....avi 1/15 Informace: Umožňuje zjistit název, velikost a datum vytvoření vybraného souboru. Oblast seznamu souborů: Můžete potvrdit soubory a skupiny seřazené podle kategorií. πµ Posun str. E Přehrát T Nástroje R Zpět Ovládací tlačítka: - E Přehrát: Přehrání vybraného souboru. - T Nástroje: Zobrazení nabídky možností. - R Zpět: Přesun k předchozímu kroku. - πµ/b{ Posun str.: Přesun o stránku nahoru nebo dolů.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavení kanálů Základní nastavení

Více

E-MANUAL. imagine the possibilities

E-MANUAL. imagine the possibilities E-MANUAL imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavení

Více

E-MANUAL. možnosti bez hranic

E-MANUAL. možnosti bez hranic E-MANUAL možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Kanál

Více

E-MANUAL. možnosti bez hranic

E-MANUAL. možnosti bez hranic E-MANUAL možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Kanál

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více