Opol-2006-zlom :29 Stránka 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opol-2006-zlom 29.11.2006 20:29 Stránka 1"

Transkript

1 Opol-2006-zlom :29 Stránka 1

2 Opol-2006-zlom :29 Stránka 2

3 Opol-2006-zlom :29 Stránka 3 Přepis příspěvků z II. konference Evropské fórum podnikání KONKURENCE KONVERGENCE KOOPERACE Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 20. září 2006

4 Opol-2006-zlom :29 Stránka 4 KONKURENCE KONVERGENCE KOOPERACE Záznam příspěvků přednesených na konferenci pořádané 20. září 2006 NEWTON College, a.s. a Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie Vytiskla tiskárna: SV, spol. s r. o., Na Louži 2a, Praha 10 Praha 2006 POLICY CENTRE FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY V Jámě Praha 1 tel: ISBN

5 Opol-2006-zlom :29 Stránka 5 OBSAH Slovo úvodem Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Blok B VYUŽITÍ STRKTURÁLNÍ POMOCI Z EU PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR RŮSTU KONKURENCESCHOPNOSTI V ČR

6 Opol-2006-zlom :29 Stránka 6

7 Opol-2006-zlom :29 Stránka 7 Slovo úvodem Když jsme se zamýšleli nad tématem v pořadí druhého Evropského fóra podnikání, napadaly nám četné atraktivní možnosti: partnerství soukromého a veřejného sektoru v pravidlech EU, vliv implementace acquis communautaire do české legislativy na ekonomický růst a prosperitu české ekonomiky, uplatnění českých exportérů na jednotném evropském trhu, přínosy přímých investic ze zemí Evropské unie na dynamiku rozvoje české ekonomiky, možnosti proměn evropského sociálního státu. Nakonec jsme sáhli po tématu, které je vnitřně velmi kontroverzní: po politice hospodářské a sociální soudržnosti. Je symbolem solidarity mezi nejvyspělejšími a méně vyspělými zeměmi i symbolem poměrně rozsáhlých přerozdělovacích procesů probíhajících v Evropské unii. Je napadána pro byrokratické procedury, avšak i její krajní odpůrci často neváhají žádat o finanční prostředky ze strukturálních fondů. Její význam pro ekonomický růst a prosperitu české ekonomiky je patrně nižší než jiné aspekty vstupu do Evropské unie jako například přizpůsobení institucionálního a právního rámce či možnosti využití jednotného evropského trhu. Je však předmětem rozsáhlého zájmu všech, kdo mají zájem využít jí při realizaci svých záměrů, ať se již jedná o města, obce, regiony, podnikatelské subjekty, neziskové organizace či další skupiny uchazečů. S cílem nabídnout účastníkům 2. Evropského fóra podnikání možnost zamyšlení nad zkušenostmi z končícího programovacího období politiky hospodářské a sociální soudržnosti, resp. strukturální pomoci, informaci o novém programovacím období na léta a o možnostech ucházet se o podporu v souladu s jednotlivými definovanými cíli a prioritami a možnost diskuse nad současným i potenciálním využitím strukturálních fondů jsme oslovili jednotlivé panelisty. Byli mezi nimi představitelé ČR v evropských politických strukturách, čeští politici představitelé různých politických stran s různými názory na evropskou integraci, představitelé státní správy odpovědní za implementaci nového zaměření evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech , vědci zabývající se profesně otázkami evropské integrace a jejího budoucího rozvoje, představitelé regionů i představitelé top managementu podnikatelských subjektů. 7

8 Opol-2006-zlom :29 Stránka 8 Název naší konference Konkurenceschopnost Konvergence Kooperace jsme odvodili od tří nových priorit strukturálních akcí. Priorita Konvergence je určena na podporu nejméně rozvinutých členských států a regionů. Priorita Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určena na omezený počet politických aspektů v členských státech a regionech, které se nekvalifikují pro prioritu konvergence. Priorita Evropská územní spolupráce bude realizována ve formě přeshraničních a mezinárodních programů a bude zaměřena na specifické problémy v oblastech, které jsou rozděleny národními hranicemi. Panelisté aspirovali na zodpovězení některých základních otázek: Pomůže nová evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti posílit konkurenceschopnost České republiky a jejích regionů? Přispěje k rychlejší konvergenci ČR k nejvyspělejším evropským státům? Jaké jsou nové možnosti přeshraniční spolupráce? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využitím zdrojů ze strukturálních fondů? Jestliže hodnotíme míru využití zdrojů celkově jako nedostačující, je chyba v kvalitě projektů, nebo v institucionálním rámci? Co pomůže zvýšit úspěšnost při podávání projektů? Nad uvedenými otázkami se zamýšleli a odpověď hledali představitelé podnikatelské sféry i municipalit, státní správy i vědeckých institucí, bank i poradenských organizací. Příspěvky jednotlivých vystupujících i příspěvky, které zazněly v rozsáhlé a velmi neformální diskusi, jsou uvedeny v předkládaném sborníku. Jeho obsah je odpovědí na otázku, do jaké míry se nám podařilo naplnit záměr, který jsme uspořádáním konference Konkurenceschopnost Konvergence Kooperace sledovali: podat účastníkům relevantní informace o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU a diskutovat její základní problémy. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. 8

9 Opol-2006-zlom :29 Stránka 9 Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Přepis příspěvků přednesených na konferenci konané na Ministerstvu zahraničních věcí ČR Praha, 20. září 2005 Moderátor Eva Klvačová, NEWTON College, a.s.

10 Opol-2006-zlom :29 Stránka 10

11 Opol-2006-zlom :29 Stránka 11 PROGRAM KONFERENCE Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ Ve zkráceném, programovacím období ( ) bylo v českých programech fondů EU celkově na tři roky k dispozici zhruba 80 miliard korun. Jak se nám tyto prostředky strukturální pomoci EU daří čerpat? Co vše proces úspěšného čerpání, ať již negativně či pozitivně ovlivňuje? Je alokace čerpaných prostředků skutečně efektivní z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti a dlouhodobě udržitelného rozvoje tuzemské ekonomiky? 9:00 Doc. Ing. Eva Klvačová, Csc, prorektor pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. Uvítání účastníků :05 Jaroslav Bašta, náměstek ministra zahraničních věcí Úvodní slovo :15 Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky Politika hospodářské a sociální soudržnosti pohledem českých podnikatelů :30 PaedDr. Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu Strukturální fondy EU plýtvání a neefektivní alokace :45 Ing. Zdeněk Lukáš Ph.D., pověřený vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Vysoká škola ekonomická v Praze Průběžné zhodnocení úspěšnosti čerpání alokovaných prostředků :05 mg. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny Kvalitativní a kvantitativní aspekty hodnocení procesu realizace projektů využívajících fondů EU: kritéria a poučení do budoucnosti :25 Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, a.s. Efektivita a účinnost institucionálního rámce pro čerpání strukturálních fondů Přestávka na kávu 15 minut

12 Opol-2006-zlom :29 Stránka 12 11:00 Ing. Lubomír Rajdl, CSc., vrchní ředitel úseku Podpory a strategie Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Zkušenosti s podporou malých a středních podniků v rámci období :20 Ing. Jiří Obračaj, místopředseda dozorčí rady Asociace malých a středních podnikatelů Problémy malých a středních podniků při čerpání prostředků v období :40 Ing. Jaromír Valenta, starosta města Modřice Municipality a jejich zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů :00 PhDr. Marie Pavlů, CSc., ředitelka útvaru EIC (Euro Info Centrum), Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy realizace projektů z evropských fondů a programů :20 13:00 Panelová diskuse I. část (40 minut) :00 14:00 oběd

13 Opol-2006-zlom :29 Stránka 13 Uvítání účastníků Eva Klvačová Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na II. ročníku Evropského fóra podnikání, jehož pořadatelem je soukromá vysoká škola Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Jsem velmi ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Snažili jsme se vybrat takové téma letošní konference, které by bylo konkrétní, abyste si odnesli co nejvíce poznatků a abyste zde mohli podnětně diskutovat. Mám za to, že ať je náš vztah k Evropské unii jakýkoliv, ať jsme přesvědčení europesimisté či eurooptimisté, spojuje nás jedno určité téma, a to je možnost využití strukturálních fondů; toto téma zajímá obě strany. Proro jsme jako téma stanovili politiku hospodářské a sociální soudržnosti, přesněji řečeno: konkurenceschopnost konvergence kooperace. Toto téma se odvíjí jak od nových priorit nového rozpočtového rámce Evropské unie na léta , tak od potřeby konkurenceschopnosti České republiky. Naše republika musí být schopná konkurence, aby mohla konvergovat k ekonomické úrovni nejvyspělejších evropských zemí; a aby toho mohla dosáhnout, potřebuje kooperovat. Vítám mezi námi dopolední panelisty. Jsem opravdu ráda, že naše pozvání přijal pan Jaroslav Bašta, náměstek ministra zahraničních věcí, pan Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky, pan doktor Strejček, poslanec Evropského parlamentu, pan ing. Lukáš, vedoucí katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze, pan ing. Petr Zahradník a pan ing. Havránek, ředitel Raven Consulting. Zapomněla jsem ještě zdůraznit, že vás vítám nejen jménem svým, ale i jménem našeho rektora, pana ing. Galatíka, který má nyní jiné povinnosti a dostaví se v průběhu konference. Dovolte mi, abych předala slovo prvnímu vystupujícímu, panu náměstkovi Baštovi. Prosím, máte slovo. 13

14 Opol-2006-zlom :29 Stránka 14

15 Opol-2006-zlom :29 Stránka 15 Úvodní slovo Jaroslav Bašta Dobré ráno, dámy a pánové. Jsem velice rád, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR může ve svých prostorách hostit tuto konferenci, protože téma, kterým se na ní budete zabývat, je opravdu průřezové a má mnoho podob. A má také mnoho dopadů: od politických až po ekonomické. Považuji tedy za velmi dobré, že u nás na ministerstvu bude poprvé takové rozsáhlé fórum, které daný problém evropských strukturálních fondů a jejich čerpání posoudí především z praktického hlediska. Přeji vaší konferenci mnoho úspěchů při jednání a ještě jednou děkuji organizátorům za to, že si vybrali právě toto téma a uspořádali ho u nás. Děkuji. 15

16 Opol-2006-zlom :29 Stránka 16 BLOK A Eva Klvačová Děkuji za úvodní slova panu náměstkovi a byla bych ráda, kdybyste se, prosím, mohl později zůčastnit naší diskuse. V tuto chvíli předám slovo panu dr. Drábkovi, aby promluvil za Hospodářskou komoru, ale nejenom za ni, na téma Politika hospodářské a sociální soudržnosti pohledem českých podnikatelů. 16

17 Opol-2006-zlom :29 Stránka 17 BLOK A POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI POHLEDEM ČESKÝCH PODNIKATELŮ Jaromír Drábek Dobré dopoledne, pane poslanče, pane náměstku, dámy a pánové. Dovolte mi, abych dnešní konferenci pozdravil jménem Hospodářské komory České republiky, a to jako organizace, která převzala záštitu nad touto konferencí. Těší mě to, protože si myslím, že konference skutečně může být a bude přínosem pro diskusi o tom, jak efektivně postupovat v následujícím období. Název konference Konkurenceschopnost konvergence kooperace podle mého vystihuje klíčové aspekty ekonomického rozvoje České republiky, o jejichž důležitosti rozhodně nelze pochybovat. Hospodářské komora České republiky zdůrazňuje trvale potřebu zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, neboť je to nezbytný předpoklad pro dosažení konvergenčních cílů. Přitom považujeme za nesporné, že konkurenceschopnost české ekonomiky je možné zvyšovat jedině cestou zvyšování konkurenceschopnosti českých podnikatelů a cestou jejich úspěšného uplatnění jak na společném trhu Evropské unie, tedy dnes na domácím trhu, tak i na zahraničních trzích mimo Evropskou unii. Co je nejpodstatnější podmínkou zvyšování konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů? Nejpodstatnější podmínkou je kvalitní podnikatelské prostředí. Řada z vás ví, že Hospodářská komora České republiky trvale usiluje o zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. V rámci různých analýz, které jsme prováděli v souvislosti s přípravou koncepčních záměrů rozvoje malých a středních podniků pro období let , jsme nedávno například zjistili, že jsou oblasti, kde pro nás nadále přetrvávají vážné překážky rozvoje podnikání. Je to třeba oblast legislativy; ovlivňuje jak obecné podmínky podnikání, tak fiskální politiku, nebo přístup k finančním zdrojů, nebo technické a institucionální infrastruktury atd. a v neposlední řadě také využívání lidských zdrojů. Pokud máme přijmout opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, tak nutně musí mít plošný charakter a musí mít jednoznačnou oporu v kvalitní legislativě. Několik slov k překonání překážek rozvoje podnikání. Tyto překážky lze současně považovat za slabé stránky rozvoje české ekonomiky, které rozvoj jednoznačně omezují. Je bezesporu vhodné využít i cílených programů podpor. Poznatky, které vyplývají z našich analýz, vysvětlují podporu Hospodářské komory, pokud jde o pojetí koncepčních strategických dokumentů, které souvisejí s přípravou na využívání strukturální pomoci z Evropské unie. Považujeme přitom za nezbytné účelně koordinovat postup realizace prioritních os; těmi jsou zejména posilování konkurenceschopnosti, rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti, péče o životní prostředí dostupnost a vyvážený, harmonický rozvoj území, a to proto, aby bylo docíleno potřebného synergického efektu. Je všeobecně známo, že je současně důležité zajistit 17

18 Opol-2006-zlom :29 Stránka 18 BLOK A racionální vyváženou alokaci prostředků do jednotlivých prioritních os a priorit, abychom dosáhli, pokud možno, co nejrychlejších a trvalých efektů z realizace konkrétních projektů. Z tohoto hlediska, z hlediska dosažení rychlých efektů, rozhodně zasluhuje zvýšenou pozornost především prioritní osa posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, zatímco další prioritní osy zejména rozvoj moderní konkurenceschopné společnosti, životního prostředí a dostupnosti by měly přispět k posílení dlouhodobých účinků programové podpory. Podobně jako v uplynulém programovacím období je Hospodářská komora zapojena i do přípravy programových dokumentů pro období Navazujeme přitom zejména na tradiční těsnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako řídícím orgánem operačního programu Průmysl a podnikání. Tato spolupráce pro nás byla jedním ze stěžejních aspektů operačního programu pro období let a zůstala jím i při tvorbě operačního programu Podnikání a inovace pro období Velkou důležitost přikládáme, jak už jsem se zmínil, rozvoji a využívání lidských zdrojů. V této souvislosti úzce spolupracujeme také s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Hospodářská komora se v souladu se svým posláním a podle zákona významně angažuje nejen v oblasti prosazování zlepšení podnikatelského prostředí, ale také aktivní činností při posuzování návrhů legislativních změn. Jak víte, Hospodářská komora je už dva roky povinným připomínkovým místem v legislativním procesu; samozřejmě toho velmi aktivně využíváme. Stejnou důležitost přisuzujeme i zlepšení informovanosti podnikatelských subjektů v oblastech, které mají pro rozvoj podnikání rozhodující význam. Realizujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu projekt informačních míst pro podnikatele. Tento projekt běží už tři roky a výrazně přispívá k dostupnosti informací a poznatků nezbytných pro podnikání. Vzhledem ke své komplexnosti představuje dnes, po těch třech letech fungování, těžko nahraditelnou pomoc především pro sektor malých a středních podniků. Hospodářská komora pozitivně hodnotí, že při přípravě programových dokumentů na období 2007 až 2013 došlo k posílení principu partnerství. Považujeme za důležité, aby se tento princip partnerství charakterizovaný věcnou spoluprací řídících orgánů, operačních programů, implementačních agentur a podnikatelských reprezentací uplatňoval i při praktické realizaci programu. Jsme připraveni i s využitím našich dosavadních zkušeností a na základě vyhodnocení našeho potencionálu v regionálním i oborovém průřezu přispět k úspěšné realizaci připravovaných operačních programů. Úlohu Hospodářské komory v propagaci operačních programů a v šíření informací o jejich dostupnosti a připravenosti pro podnikatelskou sféru rozhodně považujeme za obtížně zastupitelnou. Dalším bodem, který považujeme za velmi důležitý, je snižování administrativní náročnosti podnikání. To se týká samozřejmě i administrativní náročnosti realizace úkonů, které souvisejí s využíváním programové podpory v období Přístupnost programů podpor je potřeba podpořit už ve fázi podávaní žádostí o podporu konkrétních projektů. Přikláníme se k názoru, že podnikatelské subjekty by v této fázi neměly být zatěžovány zbytečnými formálními požadavky, a musím říct, i na základě 18

19 Opol-2006-zlom :29 Stránka 19 JAROMÍR DRÁBEK zkušeností z jiných zemí, že je naprosto zřejmě řada byrokratických překážek způsobena národní úrovní. Dámy a pánové, určitě se shodneme na tom, že politika hospodářské a sociální soudržnosti a z ní vyplývající možnost využití strukturální pomoci z Evropské unie v období představuje jedinečnou příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky; a je také jasné, že jde o příležitost, která se nebude opakovat. Tato skutečnost zavazuje všechny subjekty, které mohou přispět k využití této příležitosti, k maximálnímu úsilí. Jsem toho názoru, že v procesu realizace příslušných programů bude nutné věnovat pozornost nejenom otázce plného využití dostupných zdrojů o tom se často mluví, ale i racionálnímu výběru a podpoře projektů, které budou směřovat k zajištění dlouhodobě působících faktorů s trvalým pozitivním vlivem na ekonomický růst v dalším období. Nyní se nacházíme v období ukončení etapy průběžného vyhodnocování programových dokumentů přijatých k realizaci politiky ekonomické a sociální soudržnosti v rámci období a zároveň ve fázi intenzivních prací na přípravě programové dokumentace pro nadcházející sedmileté programovací období. Z tohoto pohledu je určitě velmi účelné podělit se o poznatky a zkušenosti, které souvisejí s problematikou dosavadního využívání strukturálních fondů, a uplatnit je při dopracování programových dokumentů na další období. Program této konference je svým věcným zaměřením, výběrem přednášejících i načasováním postaven tak, že mě utvrzuje v přesvědčení, že závěry konference mohou výrazně přispět ke zkvalitnění přípravy programů podpor. Proto jsem rád přijal záštitu nad touto konferencí. Dovolte mi, abych organizátorům konference poděkoval za její přípravu, popřál úspěšný průběh a vám, účastníkům konference, popřál získání důležitých nových poznatků a impulsů pro další praktickou činnost. Zároveň mi dovolte, abych se omluvil, že tu nemohu setrvat po celou dobu konference, protože zároveň s jejím průběhem dnes zasedá představenstvo Hospodářské komory, které řídím, takže nemám na výběr, kde být. Děkuji za pozornost. Eva Klvačová Děkuji panu prezidentu Hospodářské komory za vystoupení a moc mě mrzí, že nemůže zůstat na diskusi, protože by to bylo určitě velmi zajímavé. Teď oslovím dalšího vystupujícího, pana dr. Strejčka, poslance Evropského parlamentu, aby se ujal slova a promluvil na téma Strukturální fondy EU plýtvání a neefektivní alokace. Tuším, že jeho pohled na politiku hospodářské a sociální soudržnosti bude odlišný od pohledu předřečníka. Snad by si ho pan dr. Drábek mohl poslechnout, má-li ještě čas. 19

20 Opol-2006-zlom :29 Stránka 20 BLOK A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU PLÝTVÁNÍ A NEEFEKTIVNÍ ALOKACE Ivo Strejček Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové; já si, pane prezidente, vůbec nejsem jistý, jestli můj projev bude pro Vás zajímavý a jestli čas, který byste měl strávit se svými kolegy, nebude lépe využit mezi nimi. Nicméně, když jsme se s paní docentkou Klvačovou setkali někdy před půlrokem na jakési debatě v Jihlavě, tak ona mě po té debatě poprosila, zda bych se nechtěl zúčastnit tohoto, již předem plánovaného setkání a já jsem s radostí přijal. Dokonce jsem potvrdil i téma, které máte velmi správně napsáno tedy Strukturální fondy Evropské unie, plýtvání a neefektivní alokace zdrojů. Pokusím se ve své patnáctiminutové řeči obhájit svůj názor na věc. Nevím úplně přesně, jaká je struktura posluchačů, kteří přede mnou sedí, ale jestli je zde alespoň část těch, kdo jsou aktivními producenty, aktivními daňovými poplatníky, lidmi, kteří poctivě platí daně, pak si myslím, že nebudu ten, kdo bude této konferenci sfukovat vítr z plachet. Mé jméno je Ivo Strejček, pracuji v Evropském parlamentu ve Výboru pro ekonomiku a monetární politiku a ve Výboru pro mezinárodní obchod; to jsou dva výbory, které nás pro tuto chvíli a pro tento okamžik mohou zajímat. Pokusím se obhájit zde několik tezí. Teze číslo jedna říká, že peníze z Evropské unie nejsou žádnými penězi navíc, které do české ekonomiky připlouvají, které do české ekonomiky přicházejí. Kdykoliv jedete po České republice a v autě, které je vaší kanceláří, si pustíte rádio, tak zjistíte, že v České republice v poslední době byla zvednuta obrovská vlna očekávání, že existují jakési nevyužité volné zdroje, které připlují do České republiky a které Českou republiku z nějakých důvodů zachrání. Je to každou druhou hodinu v rádiu či v televizi. Ale peníze do Evropské unie nejprve musíme odeslat. Česká republika jako členský stát je povinna přispívat do společného evropského rozpočtu. Dále jsou to peníze, na jejichž využití musíme jako daňoví poplatníci vynakládat další částky navíc na jejich administrativní zajištění. Peníze musí být administrovány; to se zpravidla, když se vyhodnocuje, zda-li Česká republika je čistým plátcem, nebo čistým příjemcem, nezapočítává, protože se to v podstatě započítat nedá, je to těžko spočítatelné. A navíc, k penězům z EU musí stát, nebo obce přidávat další peníze daňových poplatníků jako tzv. spolufinancování. Teze číslo dvě je bohužel velmi smutná; jinými slovy popisuje to, co tady řekl pan prezident Hospodářské komory. Bohužel je stále výraznější tendence od svobodného rozhodování těch, kteří zdroje vytvářejí, k byrokratickému přerozdělování. Já absolutně sdílím názor, který vyslovil dr. Drábek, že podnikání je třeba zbavovat byrokratické zátěže. Velmi souhlasím s tím, že by bylo příliš jednoduché 20

21 Opol-2006-zlom :29 Stránka 21 IVO STREJČEK vymlouvat se na tzv. evropskou byrokracii; byrokrat je ve své podstatě všude stejný, ve všech zemích inklinuje k témuž. Teď nemám na mysli úředníky, které stát vždy ke správě potřebuje, ale mluvím o těch, kteří produkují nejrůznější stohy nařízení. Teze číslo tři je bohužel velmi podobná tezi předchozí. Vy, kteří podnikáte, víte, že se tržní kriteria stále častěji dostávají do rozporu s úředními kriterii, nebo také politickými kriterii. Úřední či politický způsob alokace je tudíž neefektivní; to je naprosto zřejmé. Tento způsob alokace je potencionálně korupční. To je taková docela jednoduchá věta, která se jednoduše řekne, a vy mě jistě budete natahovat na kříž a budete říkat: No tak nám dokažte, že to tak je. A přesto, je to tak a je to způsob nespravedlivý. Jak je to tedy s Českou republikou? Když jsem hledal, zda Česká republika je čistým plátcem, nebo čistým příjemcem, tak jsem mohl čerpat pouze z dat, která jsou za rok 2004 poskytována Evropskou komisí. Evropská komise v nejbližších dnech bude zveřejňovat situační pozici za rok Pokud se teď díváte na prezentovanou tabulku Je ČR čistým plátcem nebo příjemcem? Zdroj: Evropská komise, tak se díváte na údaje za rok Pokud budu hodnotit rok 2005, tak nemohu vycházet z žádných jiných dat než z dat Ministerstva financí ČR a ze státního závěrečného účtu. Při přepočtu alokace eura na jednu osobu vidíte z prezentace, že Česká republika se za rok 2004 potácí někde na nulové hranici. Jestliže Irsko je na té škále v čistém příjmu zhruba někde na 400 eurech na osobu, pak Česká republika je v příjmu na osobu na 24 eurech. Irsko 400 euro, Česká republika 24 euro. Můžeme se ptát, zda-li metodika Evropské unie, Evropské komise, je při hodnocení čistých plátců a čistých příjemců spravedlivá. Z mého pohledu úplně spravedlivá, úplně korektní k uvedeným číslům není, protože do částek nezapočítává vlastní náklady EU, náklady na udržování vlastní administrativy, které jsou nemalé, a nezapočítává do ní tzv. vnější výdaje. Zcela aktuální vnější výdaj je například částka vynaložená na pomoc palestinské samosprávě. Uvedl jsem to zde ne proto, že bych chtěl rozvířit debatu o palestinské samosprávě, ale proto, abychom si uměli představit, co to tzv. vnější výdaje jsou. Evropská unie, Evropská komise v žádném případě nezapočítává povinný odvod České republiky do Evropské investiční banky, který je 818 milionů Kč., tedy necelá miliarda. Kdybychom ji při účtování brali v úvahu a přidali ji k administrativním nákladům, pak by se výrazně změnil údaj, který jsme za rok 2004 prezentovali, totiž že se Česká republika pohybuje někde na rozmezí mezi čistým plátcem a čistým příjemcem, a posunuli bychom se do pozice čistého plátce. Čistá pozice je pouze ze zdrojů Ministerstva financí ČR, není to tedy oficiální zdroj z Evropské komise, který abychom dodrželi čistotu dat bych vám tady měl nabídnout. Znovu připomínám, že teprve bude zveřejněn. Na základě zprávy státního závěrečného účtu České republiky se situace České republiky v roce 2005 ještě zhoršila, jsme v pozici 577 milionů korun neboli 2 eura na osobu. I když bychom byli čistým příjemcem tzv. evropských peněz a měl bych všude mít tzv. evropské peníze, jde o jiný pohled, protože to nejsou žádné evropské peníze, jsou to pouze české peníze alokované přes bruselské rozdělování. Administrativní náklady nesmíme pominout. Musíme s nimi počítat. Podnikáte-li, tak víte, že vás podnikání něco stojí, že musíte zaměstnávat lidi, kteří vás něco stojí, že musíte mít lidi, kteří jsou specialis- 21

22 Opol-2006-zlom :29 Stránka 22 BLOK A ty na některé záležitosti, které vaše firma potřebuje. Obce a kraje říkají: Musíme platit řadu úředníků čistě na to, aby dolovali evropské dotace. Citace není přesná, ale stoprocentně potvrzuje stav, takto to říkají a cítí téměř všichni hejtmané nebo lidé, kteří se tím zabývají. V pondělí jsem byl na Krajském úřadě Vysočina na setkání, jehož se zúčastnil hejtman, rada kraje plus poslanci a senátoři mým domácím regionem je Vysočina, tak jsem tam byl. Na zasedání, kde byla vicehejtmanka, která se zabývá regionálním rozvojem a má pod palcem evropské fondy, jsme vedli obsáhlou debatu, co stojí krajský úřad, co stojí úředníky vyjíždění, dolování, dobývání, nejednotné metodiky, učení se metodikám, administrování různých kontrol. Bohužel v Bruselu si krajské samosprávy zřizují své zástupce. Já tady řeknu další pošťuchující tezi, já jsem velkým odpůrcem této záležitosti, protože je to drahé a je to i neefektivní. Já jsem velmi zvědavý, jak to dopadne, až budou jednotlivé krajské samosprávy vyhodnocovat efektivitu a nebudou brát v úvahu to, že si dělají jakousi výkladní skříň. Pozitivně vím, že pan hejtman Bendl dnes je a včera byl v Bruselu a že tam podniká nějakou aktivitu v tomto směru za Středočeský kraj. Zřizování sídel v Bruselu je drahé, neefektivní a kraje si to platí místo toho, aby lidově řečeno zmáčkli stálé zastoupení České republiky, které má produkovat výkonnou, efektivní práci. Další instituce, Ministerstvo financí České republiky, zřídilo tzv. Národní fond. Ten se zabývá pouze alokací, procesem přerozdělování evropských peněz. To jsou další úředníci, kteří jsou placeni nad rámec účtu, který by mně měl ukázat, zda jsem čistým příjemcem, nebo čistým plátcem tzv. evropských peněz. Vy se jistě budete ptát i na další příklady. Mohu uvést třeba Státní zemědělský intervenční fond, který musel letos v červnu poprvé intervenovat v České republice na základě pokynů Evropské komise. Pro vás, kteří nemusíte vědět, co to Státní zemědělský intervenční fond je, tak jen zhruba: je to instituce, která vznikla z nařízení Evropské komise. Nakupuje obilí, maso, mléko, máslo. Zaměstnává 712 úředníků. To jsou samozřejmě lidé, kteří jsou placeni ne z peněz evropských, tzv. bruselských, ale z daňových peněz českých a samozřejmě administrativní náklady činí miliardu. To oni sami deklarují. Spolufinancování je velký problém. Kdybychom si dali vedle sebe dva sloupečky, tak zjistíme, že náklady na spolufinancování jsou tvořeny zhruba jednou polovinou těch finančních prostředků, které Česká republika posílá jako příspěvek do společné evropské pokladny. Je-li to částka někde kolem 31 miliard, které posíláme do Bruselu, tak se pohybujeme podle ověřených údajů Ministerstva financí ČR někde na hranici 16 až 17 miliard, které musí stát či obce vydat na tzv. spolufinancování. To jsou další peníze, které bychom měli k uvažovaným penězům přidat. Evropská unie si poměrně dost potrpí na velmi kvalitní marketing. Víme to všichni. Když jezdíme podél silnic, podél budov, podél mostů, které se opravují z tzv. evropských peněz, je tam všude uvedeno, že tento most je opravován z peněz Evropské unie. Jsem hluboce přesvědčen, že by tam mělo být napsáno, že tento most, tato silnice byla opravena z peněz, které česká vláda odebrala daňovým poplatníkům, poslala je do Bruselu a které se pak podařilo z Bruselu získat zpět. Závěrem chci říci, že Česká republika je v Evropské unii bohužel čistým plátcem. Musíme vynakládat další miliardy na spolufinancování, administ- 22

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více