Opol-2006-zlom :29 Stránka 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opol-2006-zlom 29.11.2006 20:29 Stránka 1"

Transkript

1 Opol-2006-zlom :29 Stránka 1

2 Opol-2006-zlom :29 Stránka 2

3 Opol-2006-zlom :29 Stránka 3 Přepis příspěvků z II. konference Evropské fórum podnikání KONKURENCE KONVERGENCE KOOPERACE Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 20. září 2006

4 Opol-2006-zlom :29 Stránka 4 KONKURENCE KONVERGENCE KOOPERACE Záznam příspěvků přednesených na konferenci pořádané 20. září 2006 NEWTON College, a.s. a Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie Vytiskla tiskárna: SV, spol. s r. o., Na Louži 2a, Praha 10 Praha 2006 POLICY CENTRE FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY V Jámě Praha 1 tel: ISBN

5 Opol-2006-zlom :29 Stránka 5 OBSAH Slovo úvodem Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Blok B VYUŽITÍ STRKTURÁLNÍ POMOCI Z EU PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR RŮSTU KONKURENCESCHOPNOSTI V ČR

6 Opol-2006-zlom :29 Stránka 6

7 Opol-2006-zlom :29 Stránka 7 Slovo úvodem Když jsme se zamýšleli nad tématem v pořadí druhého Evropského fóra podnikání, napadaly nám četné atraktivní možnosti: partnerství soukromého a veřejného sektoru v pravidlech EU, vliv implementace acquis communautaire do české legislativy na ekonomický růst a prosperitu české ekonomiky, uplatnění českých exportérů na jednotném evropském trhu, přínosy přímých investic ze zemí Evropské unie na dynamiku rozvoje české ekonomiky, možnosti proměn evropského sociálního státu. Nakonec jsme sáhli po tématu, které je vnitřně velmi kontroverzní: po politice hospodářské a sociální soudržnosti. Je symbolem solidarity mezi nejvyspělejšími a méně vyspělými zeměmi i symbolem poměrně rozsáhlých přerozdělovacích procesů probíhajících v Evropské unii. Je napadána pro byrokratické procedury, avšak i její krajní odpůrci často neváhají žádat o finanční prostředky ze strukturálních fondů. Její význam pro ekonomický růst a prosperitu české ekonomiky je patrně nižší než jiné aspekty vstupu do Evropské unie jako například přizpůsobení institucionálního a právního rámce či možnosti využití jednotného evropského trhu. Je však předmětem rozsáhlého zájmu všech, kdo mají zájem využít jí při realizaci svých záměrů, ať se již jedná o města, obce, regiony, podnikatelské subjekty, neziskové organizace či další skupiny uchazečů. S cílem nabídnout účastníkům 2. Evropského fóra podnikání možnost zamyšlení nad zkušenostmi z končícího programovacího období politiky hospodářské a sociální soudržnosti, resp. strukturální pomoci, informaci o novém programovacím období na léta a o možnostech ucházet se o podporu v souladu s jednotlivými definovanými cíli a prioritami a možnost diskuse nad současným i potenciálním využitím strukturálních fondů jsme oslovili jednotlivé panelisty. Byli mezi nimi představitelé ČR v evropských politických strukturách, čeští politici představitelé různých politických stran s různými názory na evropskou integraci, představitelé státní správy odpovědní za implementaci nového zaměření evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech , vědci zabývající se profesně otázkami evropské integrace a jejího budoucího rozvoje, představitelé regionů i představitelé top managementu podnikatelských subjektů. 7

8 Opol-2006-zlom :29 Stránka 8 Název naší konference Konkurenceschopnost Konvergence Kooperace jsme odvodili od tří nových priorit strukturálních akcí. Priorita Konvergence je určena na podporu nejméně rozvinutých členských států a regionů. Priorita Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určena na omezený počet politických aspektů v členských státech a regionech, které se nekvalifikují pro prioritu konvergence. Priorita Evropská územní spolupráce bude realizována ve formě přeshraničních a mezinárodních programů a bude zaměřena na specifické problémy v oblastech, které jsou rozděleny národními hranicemi. Panelisté aspirovali na zodpovězení některých základních otázek: Pomůže nová evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti posílit konkurenceschopnost České republiky a jejích regionů? Přispěje k rychlejší konvergenci ČR k nejvyspělejším evropským státům? Jaké jsou nové možnosti přeshraniční spolupráce? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využitím zdrojů ze strukturálních fondů? Jestliže hodnotíme míru využití zdrojů celkově jako nedostačující, je chyba v kvalitě projektů, nebo v institucionálním rámci? Co pomůže zvýšit úspěšnost při podávání projektů? Nad uvedenými otázkami se zamýšleli a odpověď hledali představitelé podnikatelské sféry i municipalit, státní správy i vědeckých institucí, bank i poradenských organizací. Příspěvky jednotlivých vystupujících i příspěvky, které zazněly v rozsáhlé a velmi neformální diskusi, jsou uvedeny v předkládaném sborníku. Jeho obsah je odpovědí na otázku, do jaké míry se nám podařilo naplnit záměr, který jsme uspořádáním konference Konkurenceschopnost Konvergence Kooperace sledovali: podat účastníkům relevantní informace o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU a diskutovat její základní problémy. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. 8

9 Opol-2006-zlom :29 Stránka 9 Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Přepis příspěvků přednesených na konferenci konané na Ministerstvu zahraničních věcí ČR Praha, 20. září 2005 Moderátor Eva Klvačová, NEWTON College, a.s.

10 Opol-2006-zlom :29 Stránka 10

11 Opol-2006-zlom :29 Stránka 11 PROGRAM KONFERENCE Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ Ve zkráceném, programovacím období ( ) bylo v českých programech fondů EU celkově na tři roky k dispozici zhruba 80 miliard korun. Jak se nám tyto prostředky strukturální pomoci EU daří čerpat? Co vše proces úspěšného čerpání, ať již negativně či pozitivně ovlivňuje? Je alokace čerpaných prostředků skutečně efektivní z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti a dlouhodobě udržitelného rozvoje tuzemské ekonomiky? 9:00 Doc. Ing. Eva Klvačová, Csc, prorektor pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. Uvítání účastníků :05 Jaroslav Bašta, náměstek ministra zahraničních věcí Úvodní slovo :15 Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky Politika hospodářské a sociální soudržnosti pohledem českých podnikatelů :30 PaedDr. Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu Strukturální fondy EU plýtvání a neefektivní alokace :45 Ing. Zdeněk Lukáš Ph.D., pověřený vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Vysoká škola ekonomická v Praze Průběžné zhodnocení úspěšnosti čerpání alokovaných prostředků :05 mg. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny Kvalitativní a kvantitativní aspekty hodnocení procesu realizace projektů využívajících fondů EU: kritéria a poučení do budoucnosti :25 Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, a.s. Efektivita a účinnost institucionálního rámce pro čerpání strukturálních fondů Přestávka na kávu 15 minut

12 Opol-2006-zlom :29 Stránka 12 11:00 Ing. Lubomír Rajdl, CSc., vrchní ředitel úseku Podpory a strategie Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Zkušenosti s podporou malých a středních podniků v rámci období :20 Ing. Jiří Obračaj, místopředseda dozorčí rady Asociace malých a středních podnikatelů Problémy malých a středních podniků při čerpání prostředků v období :40 Ing. Jaromír Valenta, starosta města Modřice Municipality a jejich zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů :00 PhDr. Marie Pavlů, CSc., ředitelka útvaru EIC (Euro Info Centrum), Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy realizace projektů z evropských fondů a programů :20 13:00 Panelová diskuse I. část (40 minut) :00 14:00 oběd

13 Opol-2006-zlom :29 Stránka 13 Uvítání účastníků Eva Klvačová Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na II. ročníku Evropského fóra podnikání, jehož pořadatelem je soukromá vysoká škola Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Jsem velmi ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Snažili jsme se vybrat takové téma letošní konference, které by bylo konkrétní, abyste si odnesli co nejvíce poznatků a abyste zde mohli podnětně diskutovat. Mám za to, že ať je náš vztah k Evropské unii jakýkoliv, ať jsme přesvědčení europesimisté či eurooptimisté, spojuje nás jedno určité téma, a to je možnost využití strukturálních fondů; toto téma zajímá obě strany. Proro jsme jako téma stanovili politiku hospodářské a sociální soudržnosti, přesněji řečeno: konkurenceschopnost konvergence kooperace. Toto téma se odvíjí jak od nových priorit nového rozpočtového rámce Evropské unie na léta , tak od potřeby konkurenceschopnosti České republiky. Naše republika musí být schopná konkurence, aby mohla konvergovat k ekonomické úrovni nejvyspělejších evropských zemí; a aby toho mohla dosáhnout, potřebuje kooperovat. Vítám mezi námi dopolední panelisty. Jsem opravdu ráda, že naše pozvání přijal pan Jaroslav Bašta, náměstek ministra zahraničních věcí, pan Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky, pan doktor Strejček, poslanec Evropského parlamentu, pan ing. Lukáš, vedoucí katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze, pan ing. Petr Zahradník a pan ing. Havránek, ředitel Raven Consulting. Zapomněla jsem ještě zdůraznit, že vás vítám nejen jménem svým, ale i jménem našeho rektora, pana ing. Galatíka, který má nyní jiné povinnosti a dostaví se v průběhu konference. Dovolte mi, abych předala slovo prvnímu vystupujícímu, panu náměstkovi Baštovi. Prosím, máte slovo. 13

14 Opol-2006-zlom :29 Stránka 14

15 Opol-2006-zlom :29 Stránka 15 Úvodní slovo Jaroslav Bašta Dobré ráno, dámy a pánové. Jsem velice rád, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR může ve svých prostorách hostit tuto konferenci, protože téma, kterým se na ní budete zabývat, je opravdu průřezové a má mnoho podob. A má také mnoho dopadů: od politických až po ekonomické. Považuji tedy za velmi dobré, že u nás na ministerstvu bude poprvé takové rozsáhlé fórum, které daný problém evropských strukturálních fondů a jejich čerpání posoudí především z praktického hlediska. Přeji vaší konferenci mnoho úspěchů při jednání a ještě jednou děkuji organizátorům za to, že si vybrali právě toto téma a uspořádali ho u nás. Děkuji. 15

16 Opol-2006-zlom :29 Stránka 16 BLOK A Eva Klvačová Děkuji za úvodní slova panu náměstkovi a byla bych ráda, kdybyste se, prosím, mohl později zůčastnit naší diskuse. V tuto chvíli předám slovo panu dr. Drábkovi, aby promluvil za Hospodářskou komoru, ale nejenom za ni, na téma Politika hospodářské a sociální soudržnosti pohledem českých podnikatelů. 16

17 Opol-2006-zlom :29 Stránka 17 BLOK A POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI POHLEDEM ČESKÝCH PODNIKATELŮ Jaromír Drábek Dobré dopoledne, pane poslanče, pane náměstku, dámy a pánové. Dovolte mi, abych dnešní konferenci pozdravil jménem Hospodářské komory České republiky, a to jako organizace, která převzala záštitu nad touto konferencí. Těší mě to, protože si myslím, že konference skutečně může být a bude přínosem pro diskusi o tom, jak efektivně postupovat v následujícím období. Název konference Konkurenceschopnost konvergence kooperace podle mého vystihuje klíčové aspekty ekonomického rozvoje České republiky, o jejichž důležitosti rozhodně nelze pochybovat. Hospodářské komora České republiky zdůrazňuje trvale potřebu zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, neboť je to nezbytný předpoklad pro dosažení konvergenčních cílů. Přitom považujeme za nesporné, že konkurenceschopnost české ekonomiky je možné zvyšovat jedině cestou zvyšování konkurenceschopnosti českých podnikatelů a cestou jejich úspěšného uplatnění jak na společném trhu Evropské unie, tedy dnes na domácím trhu, tak i na zahraničních trzích mimo Evropskou unii. Co je nejpodstatnější podmínkou zvyšování konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů? Nejpodstatnější podmínkou je kvalitní podnikatelské prostředí. Řada z vás ví, že Hospodářská komora České republiky trvale usiluje o zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. V rámci různých analýz, které jsme prováděli v souvislosti s přípravou koncepčních záměrů rozvoje malých a středních podniků pro období let , jsme nedávno například zjistili, že jsou oblasti, kde pro nás nadále přetrvávají vážné překážky rozvoje podnikání. Je to třeba oblast legislativy; ovlivňuje jak obecné podmínky podnikání, tak fiskální politiku, nebo přístup k finančním zdrojů, nebo technické a institucionální infrastruktury atd. a v neposlední řadě také využívání lidských zdrojů. Pokud máme přijmout opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, tak nutně musí mít plošný charakter a musí mít jednoznačnou oporu v kvalitní legislativě. Několik slov k překonání překážek rozvoje podnikání. Tyto překážky lze současně považovat za slabé stránky rozvoje české ekonomiky, které rozvoj jednoznačně omezují. Je bezesporu vhodné využít i cílených programů podpor. Poznatky, které vyplývají z našich analýz, vysvětlují podporu Hospodářské komory, pokud jde o pojetí koncepčních strategických dokumentů, které souvisejí s přípravou na využívání strukturální pomoci z Evropské unie. Považujeme přitom za nezbytné účelně koordinovat postup realizace prioritních os; těmi jsou zejména posilování konkurenceschopnosti, rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti, péče o životní prostředí dostupnost a vyvážený, harmonický rozvoj území, a to proto, aby bylo docíleno potřebného synergického efektu. Je všeobecně známo, že je současně důležité zajistit 17

18 Opol-2006-zlom :29 Stránka 18 BLOK A racionální vyváženou alokaci prostředků do jednotlivých prioritních os a priorit, abychom dosáhli, pokud možno, co nejrychlejších a trvalých efektů z realizace konkrétních projektů. Z tohoto hlediska, z hlediska dosažení rychlých efektů, rozhodně zasluhuje zvýšenou pozornost především prioritní osa posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, zatímco další prioritní osy zejména rozvoj moderní konkurenceschopné společnosti, životního prostředí a dostupnosti by měly přispět k posílení dlouhodobých účinků programové podpory. Podobně jako v uplynulém programovacím období je Hospodářská komora zapojena i do přípravy programových dokumentů pro období Navazujeme přitom zejména na tradiční těsnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako řídícím orgánem operačního programu Průmysl a podnikání. Tato spolupráce pro nás byla jedním ze stěžejních aspektů operačního programu pro období let a zůstala jím i při tvorbě operačního programu Podnikání a inovace pro období Velkou důležitost přikládáme, jak už jsem se zmínil, rozvoji a využívání lidských zdrojů. V této souvislosti úzce spolupracujeme také s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Hospodářská komora se v souladu se svým posláním a podle zákona významně angažuje nejen v oblasti prosazování zlepšení podnikatelského prostředí, ale také aktivní činností při posuzování návrhů legislativních změn. Jak víte, Hospodářská komora je už dva roky povinným připomínkovým místem v legislativním procesu; samozřejmě toho velmi aktivně využíváme. Stejnou důležitost přisuzujeme i zlepšení informovanosti podnikatelských subjektů v oblastech, které mají pro rozvoj podnikání rozhodující význam. Realizujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu projekt informačních míst pro podnikatele. Tento projekt běží už tři roky a výrazně přispívá k dostupnosti informací a poznatků nezbytných pro podnikání. Vzhledem ke své komplexnosti představuje dnes, po těch třech letech fungování, těžko nahraditelnou pomoc především pro sektor malých a středních podniků. Hospodářská komora pozitivně hodnotí, že při přípravě programových dokumentů na období 2007 až 2013 došlo k posílení principu partnerství. Považujeme za důležité, aby se tento princip partnerství charakterizovaný věcnou spoluprací řídících orgánů, operačních programů, implementačních agentur a podnikatelských reprezentací uplatňoval i při praktické realizaci programu. Jsme připraveni i s využitím našich dosavadních zkušeností a na základě vyhodnocení našeho potencionálu v regionálním i oborovém průřezu přispět k úspěšné realizaci připravovaných operačních programů. Úlohu Hospodářské komory v propagaci operačních programů a v šíření informací o jejich dostupnosti a připravenosti pro podnikatelskou sféru rozhodně považujeme za obtížně zastupitelnou. Dalším bodem, který považujeme za velmi důležitý, je snižování administrativní náročnosti podnikání. To se týká samozřejmě i administrativní náročnosti realizace úkonů, které souvisejí s využíváním programové podpory v období Přístupnost programů podpor je potřeba podpořit už ve fázi podávaní žádostí o podporu konkrétních projektů. Přikláníme se k názoru, že podnikatelské subjekty by v této fázi neměly být zatěžovány zbytečnými formálními požadavky, a musím říct, i na základě 18

19 Opol-2006-zlom :29 Stránka 19 JAROMÍR DRÁBEK zkušeností z jiných zemí, že je naprosto zřejmě řada byrokratických překážek způsobena národní úrovní. Dámy a pánové, určitě se shodneme na tom, že politika hospodářské a sociální soudržnosti a z ní vyplývající možnost využití strukturální pomoci z Evropské unie v období představuje jedinečnou příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky; a je také jasné, že jde o příležitost, která se nebude opakovat. Tato skutečnost zavazuje všechny subjekty, které mohou přispět k využití této příležitosti, k maximálnímu úsilí. Jsem toho názoru, že v procesu realizace příslušných programů bude nutné věnovat pozornost nejenom otázce plného využití dostupných zdrojů o tom se často mluví, ale i racionálnímu výběru a podpoře projektů, které budou směřovat k zajištění dlouhodobě působících faktorů s trvalým pozitivním vlivem na ekonomický růst v dalším období. Nyní se nacházíme v období ukončení etapy průběžného vyhodnocování programových dokumentů přijatých k realizaci politiky ekonomické a sociální soudržnosti v rámci období a zároveň ve fázi intenzivních prací na přípravě programové dokumentace pro nadcházející sedmileté programovací období. Z tohoto pohledu je určitě velmi účelné podělit se o poznatky a zkušenosti, které souvisejí s problematikou dosavadního využívání strukturálních fondů, a uplatnit je při dopracování programových dokumentů na další období. Program této konference je svým věcným zaměřením, výběrem přednášejících i načasováním postaven tak, že mě utvrzuje v přesvědčení, že závěry konference mohou výrazně přispět ke zkvalitnění přípravy programů podpor. Proto jsem rád přijal záštitu nad touto konferencí. Dovolte mi, abych organizátorům konference poděkoval za její přípravu, popřál úspěšný průběh a vám, účastníkům konference, popřál získání důležitých nových poznatků a impulsů pro další praktickou činnost. Zároveň mi dovolte, abych se omluvil, že tu nemohu setrvat po celou dobu konference, protože zároveň s jejím průběhem dnes zasedá představenstvo Hospodářské komory, které řídím, takže nemám na výběr, kde být. Děkuji za pozornost. Eva Klvačová Děkuji panu prezidentu Hospodářské komory za vystoupení a moc mě mrzí, že nemůže zůstat na diskusi, protože by to bylo určitě velmi zajímavé. Teď oslovím dalšího vystupujícího, pana dr. Strejčka, poslance Evropského parlamentu, aby se ujal slova a promluvil na téma Strukturální fondy EU plýtvání a neefektivní alokace. Tuším, že jeho pohled na politiku hospodářské a sociální soudržnosti bude odlišný od pohledu předřečníka. Snad by si ho pan dr. Drábek mohl poslechnout, má-li ještě čas. 19

20 Opol-2006-zlom :29 Stránka 20 BLOK A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU PLÝTVÁNÍ A NEEFEKTIVNÍ ALOKACE Ivo Strejček Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové; já si, pane prezidente, vůbec nejsem jistý, jestli můj projev bude pro Vás zajímavý a jestli čas, který byste měl strávit se svými kolegy, nebude lépe využit mezi nimi. Nicméně, když jsme se s paní docentkou Klvačovou setkali někdy před půlrokem na jakési debatě v Jihlavě, tak ona mě po té debatě poprosila, zda bych se nechtěl zúčastnit tohoto, již předem plánovaného setkání a já jsem s radostí přijal. Dokonce jsem potvrdil i téma, které máte velmi správně napsáno tedy Strukturální fondy Evropské unie, plýtvání a neefektivní alokace zdrojů. Pokusím se ve své patnáctiminutové řeči obhájit svůj názor na věc. Nevím úplně přesně, jaká je struktura posluchačů, kteří přede mnou sedí, ale jestli je zde alespoň část těch, kdo jsou aktivními producenty, aktivními daňovými poplatníky, lidmi, kteří poctivě platí daně, pak si myslím, že nebudu ten, kdo bude této konferenci sfukovat vítr z plachet. Mé jméno je Ivo Strejček, pracuji v Evropském parlamentu ve Výboru pro ekonomiku a monetární politiku a ve Výboru pro mezinárodní obchod; to jsou dva výbory, které nás pro tuto chvíli a pro tento okamžik mohou zajímat. Pokusím se obhájit zde několik tezí. Teze číslo jedna říká, že peníze z Evropské unie nejsou žádnými penězi navíc, které do české ekonomiky připlouvají, které do české ekonomiky přicházejí. Kdykoliv jedete po České republice a v autě, které je vaší kanceláří, si pustíte rádio, tak zjistíte, že v České republice v poslední době byla zvednuta obrovská vlna očekávání, že existují jakési nevyužité volné zdroje, které připlují do České republiky a které Českou republiku z nějakých důvodů zachrání. Je to každou druhou hodinu v rádiu či v televizi. Ale peníze do Evropské unie nejprve musíme odeslat. Česká republika jako členský stát je povinna přispívat do společného evropského rozpočtu. Dále jsou to peníze, na jejichž využití musíme jako daňoví poplatníci vynakládat další částky navíc na jejich administrativní zajištění. Peníze musí být administrovány; to se zpravidla, když se vyhodnocuje, zda-li Česká republika je čistým plátcem, nebo čistým příjemcem, nezapočítává, protože se to v podstatě započítat nedá, je to těžko spočítatelné. A navíc, k penězům z EU musí stát, nebo obce přidávat další peníze daňových poplatníků jako tzv. spolufinancování. Teze číslo dvě je bohužel velmi smutná; jinými slovy popisuje to, co tady řekl pan prezident Hospodářské komory. Bohužel je stále výraznější tendence od svobodného rozhodování těch, kteří zdroje vytvářejí, k byrokratickému přerozdělování. Já absolutně sdílím názor, který vyslovil dr. Drábek, že podnikání je třeba zbavovat byrokratické zátěže. Velmi souhlasím s tím, že by bylo příliš jednoduché 20

21 Opol-2006-zlom :29 Stránka 21 IVO STREJČEK vymlouvat se na tzv. evropskou byrokracii; byrokrat je ve své podstatě všude stejný, ve všech zemích inklinuje k témuž. Teď nemám na mysli úředníky, které stát vždy ke správě potřebuje, ale mluvím o těch, kteří produkují nejrůznější stohy nařízení. Teze číslo tři je bohužel velmi podobná tezi předchozí. Vy, kteří podnikáte, víte, že se tržní kriteria stále častěji dostávají do rozporu s úředními kriterii, nebo také politickými kriterii. Úřední či politický způsob alokace je tudíž neefektivní; to je naprosto zřejmé. Tento způsob alokace je potencionálně korupční. To je taková docela jednoduchá věta, která se jednoduše řekne, a vy mě jistě budete natahovat na kříž a budete říkat: No tak nám dokažte, že to tak je. A přesto, je to tak a je to způsob nespravedlivý. Jak je to tedy s Českou republikou? Když jsem hledal, zda Česká republika je čistým plátcem, nebo čistým příjemcem, tak jsem mohl čerpat pouze z dat, která jsou za rok 2004 poskytována Evropskou komisí. Evropská komise v nejbližších dnech bude zveřejňovat situační pozici za rok Pokud se teď díváte na prezentovanou tabulku Je ČR čistým plátcem nebo příjemcem? Zdroj: Evropská komise, tak se díváte na údaje za rok Pokud budu hodnotit rok 2005, tak nemohu vycházet z žádných jiných dat než z dat Ministerstva financí ČR a ze státního závěrečného účtu. Při přepočtu alokace eura na jednu osobu vidíte z prezentace, že Česká republika se za rok 2004 potácí někde na nulové hranici. Jestliže Irsko je na té škále v čistém příjmu zhruba někde na 400 eurech na osobu, pak Česká republika je v příjmu na osobu na 24 eurech. Irsko 400 euro, Česká republika 24 euro. Můžeme se ptát, zda-li metodika Evropské unie, Evropské komise, je při hodnocení čistých plátců a čistých příjemců spravedlivá. Z mého pohledu úplně spravedlivá, úplně korektní k uvedeným číslům není, protože do částek nezapočítává vlastní náklady EU, náklady na udržování vlastní administrativy, které jsou nemalé, a nezapočítává do ní tzv. vnější výdaje. Zcela aktuální vnější výdaj je například částka vynaložená na pomoc palestinské samosprávě. Uvedl jsem to zde ne proto, že bych chtěl rozvířit debatu o palestinské samosprávě, ale proto, abychom si uměli představit, co to tzv. vnější výdaje jsou. Evropská unie, Evropská komise v žádném případě nezapočítává povinný odvod České republiky do Evropské investiční banky, který je 818 milionů Kč., tedy necelá miliarda. Kdybychom ji při účtování brali v úvahu a přidali ji k administrativním nákladům, pak by se výrazně změnil údaj, který jsme za rok 2004 prezentovali, totiž že se Česká republika pohybuje někde na rozmezí mezi čistým plátcem a čistým příjemcem, a posunuli bychom se do pozice čistého plátce. Čistá pozice je pouze ze zdrojů Ministerstva financí ČR, není to tedy oficiální zdroj z Evropské komise, který abychom dodrželi čistotu dat bych vám tady měl nabídnout. Znovu připomínám, že teprve bude zveřejněn. Na základě zprávy státního závěrečného účtu České republiky se situace České republiky v roce 2005 ještě zhoršila, jsme v pozici 577 milionů korun neboli 2 eura na osobu. I když bychom byli čistým příjemcem tzv. evropských peněz a měl bych všude mít tzv. evropské peníze, jde o jiný pohled, protože to nejsou žádné evropské peníze, jsou to pouze české peníze alokované přes bruselské rozdělování. Administrativní náklady nesmíme pominout. Musíme s nimi počítat. Podnikáte-li, tak víte, že vás podnikání něco stojí, že musíte zaměstnávat lidi, kteří vás něco stojí, že musíte mít lidi, kteří jsou specialis- 21

22 Opol-2006-zlom :29 Stránka 22 BLOK A ty na některé záležitosti, které vaše firma potřebuje. Obce a kraje říkají: Musíme platit řadu úředníků čistě na to, aby dolovali evropské dotace. Citace není přesná, ale stoprocentně potvrzuje stav, takto to říkají a cítí téměř všichni hejtmané nebo lidé, kteří se tím zabývají. V pondělí jsem byl na Krajském úřadě Vysočina na setkání, jehož se zúčastnil hejtman, rada kraje plus poslanci a senátoři mým domácím regionem je Vysočina, tak jsem tam byl. Na zasedání, kde byla vicehejtmanka, která se zabývá regionálním rozvojem a má pod palcem evropské fondy, jsme vedli obsáhlou debatu, co stojí krajský úřad, co stojí úředníky vyjíždění, dolování, dobývání, nejednotné metodiky, učení se metodikám, administrování různých kontrol. Bohužel v Bruselu si krajské samosprávy zřizují své zástupce. Já tady řeknu další pošťuchující tezi, já jsem velkým odpůrcem této záležitosti, protože je to drahé a je to i neefektivní. Já jsem velmi zvědavý, jak to dopadne, až budou jednotlivé krajské samosprávy vyhodnocovat efektivitu a nebudou brát v úvahu to, že si dělají jakousi výkladní skříň. Pozitivně vím, že pan hejtman Bendl dnes je a včera byl v Bruselu a že tam podniká nějakou aktivitu v tomto směru za Středočeský kraj. Zřizování sídel v Bruselu je drahé, neefektivní a kraje si to platí místo toho, aby lidově řečeno zmáčkli stálé zastoupení České republiky, které má produkovat výkonnou, efektivní práci. Další instituce, Ministerstvo financí České republiky, zřídilo tzv. Národní fond. Ten se zabývá pouze alokací, procesem přerozdělování evropských peněz. To jsou další úředníci, kteří jsou placeni nad rámec účtu, který by mně měl ukázat, zda jsem čistým příjemcem, nebo čistým plátcem tzv. evropských peněz. Vy se jistě budete ptát i na další příklady. Mohu uvést třeba Státní zemědělský intervenční fond, který musel letos v červnu poprvé intervenovat v České republice na základě pokynů Evropské komise. Pro vás, kteří nemusíte vědět, co to Státní zemědělský intervenční fond je, tak jen zhruba: je to instituce, která vznikla z nařízení Evropské komise. Nakupuje obilí, maso, mléko, máslo. Zaměstnává 712 úředníků. To jsou samozřejmě lidé, kteří jsou placeni ne z peněz evropských, tzv. bruselských, ale z daňových peněz českých a samozřejmě administrativní náklady činí miliardu. To oni sami deklarují. Spolufinancování je velký problém. Kdybychom si dali vedle sebe dva sloupečky, tak zjistíme, že náklady na spolufinancování jsou tvořeny zhruba jednou polovinou těch finančních prostředků, které Česká republika posílá jako příspěvek do společné evropské pokladny. Je-li to částka někde kolem 31 miliard, které posíláme do Bruselu, tak se pohybujeme podle ověřených údajů Ministerstva financí ČR někde na hranici 16 až 17 miliard, které musí stát či obce vydat na tzv. spolufinancování. To jsou další peníze, které bychom měli k uvažovaným penězům přidat. Evropská unie si poměrně dost potrpí na velmi kvalitní marketing. Víme to všichni. Když jezdíme podél silnic, podél budov, podél mostů, které se opravují z tzv. evropských peněz, je tam všude uvedeno, že tento most je opravován z peněz Evropské unie. Jsem hluboce přesvědčen, že by tam mělo být napsáno, že tento most, tato silnice byla opravena z peněz, které česká vláda odebrala daňovým poplatníkům, poslala je do Bruselu a které se pak podařilo z Bruselu získat zpět. Závěrem chci říci, že Česká republika je v Evropské unii bohužel čistým plátcem. Musíme vynakládat další miliardy na spolufinancování, administ- 22

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více