Opol-2006-zlom :29 Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opol-2006-zlom 29.11.2006 20:29 Stránka 1"

Transkript

1 Opol-2006-zlom :29 Stránka 1

2 Opol-2006-zlom :29 Stránka 2

3 Opol-2006-zlom :29 Stránka 3 Přepis příspěvků z II. konference Evropské fórum podnikání KONKURENCE KONVERGENCE KOOPERACE Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 20. září 2006

4 Opol-2006-zlom :29 Stránka 4 KONKURENCE KONVERGENCE KOOPERACE Záznam příspěvků přednesených na konferenci pořádané 20. září 2006 NEWTON College, a.s. a Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie Vytiskla tiskárna: SV, spol. s r. o., Na Louži 2a, Praha 10 Praha 2006 POLICY CENTRE FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY V Jámě Praha 1 tel: ISBN

5 Opol-2006-zlom :29 Stránka 5 OBSAH Slovo úvodem Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Blok B VYUŽITÍ STRKTURÁLNÍ POMOCI Z EU PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR RŮSTU KONKURENCESCHOPNOSTI V ČR

6 Opol-2006-zlom :29 Stránka 6

7 Opol-2006-zlom :29 Stránka 7 Slovo úvodem Když jsme se zamýšleli nad tématem v pořadí druhého Evropského fóra podnikání, napadaly nám četné atraktivní možnosti: partnerství soukromého a veřejného sektoru v pravidlech EU, vliv implementace acquis communautaire do české legislativy na ekonomický růst a prosperitu české ekonomiky, uplatnění českých exportérů na jednotném evropském trhu, přínosy přímých investic ze zemí Evropské unie na dynamiku rozvoje české ekonomiky, možnosti proměn evropského sociálního státu. Nakonec jsme sáhli po tématu, které je vnitřně velmi kontroverzní: po politice hospodářské a sociální soudržnosti. Je symbolem solidarity mezi nejvyspělejšími a méně vyspělými zeměmi i symbolem poměrně rozsáhlých přerozdělovacích procesů probíhajících v Evropské unii. Je napadána pro byrokratické procedury, avšak i její krajní odpůrci často neváhají žádat o finanční prostředky ze strukturálních fondů. Její význam pro ekonomický růst a prosperitu české ekonomiky je patrně nižší než jiné aspekty vstupu do Evropské unie jako například přizpůsobení institucionálního a právního rámce či možnosti využití jednotného evropského trhu. Je však předmětem rozsáhlého zájmu všech, kdo mají zájem využít jí při realizaci svých záměrů, ať se již jedná o města, obce, regiony, podnikatelské subjekty, neziskové organizace či další skupiny uchazečů. S cílem nabídnout účastníkům 2. Evropského fóra podnikání možnost zamyšlení nad zkušenostmi z končícího programovacího období politiky hospodářské a sociální soudržnosti, resp. strukturální pomoci, informaci o novém programovacím období na léta a o možnostech ucházet se o podporu v souladu s jednotlivými definovanými cíli a prioritami a možnost diskuse nad současným i potenciálním využitím strukturálních fondů jsme oslovili jednotlivé panelisty. Byli mezi nimi představitelé ČR v evropských politických strukturách, čeští politici představitelé různých politických stran s různými názory na evropskou integraci, představitelé státní správy odpovědní za implementaci nového zaměření evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech , vědci zabývající se profesně otázkami evropské integrace a jejího budoucího rozvoje, představitelé regionů i představitelé top managementu podnikatelských subjektů. 7

8 Opol-2006-zlom :29 Stránka 8 Název naší konference Konkurenceschopnost Konvergence Kooperace jsme odvodili od tří nových priorit strukturálních akcí. Priorita Konvergence je určena na podporu nejméně rozvinutých členských států a regionů. Priorita Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určena na omezený počet politických aspektů v členských státech a regionech, které se nekvalifikují pro prioritu konvergence. Priorita Evropská územní spolupráce bude realizována ve formě přeshraničních a mezinárodních programů a bude zaměřena na specifické problémy v oblastech, které jsou rozděleny národními hranicemi. Panelisté aspirovali na zodpovězení některých základních otázek: Pomůže nová evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti posílit konkurenceschopnost České republiky a jejích regionů? Přispěje k rychlejší konvergenci ČR k nejvyspělejším evropským státům? Jaké jsou nové možnosti přeshraniční spolupráce? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využitím zdrojů ze strukturálních fondů? Jestliže hodnotíme míru využití zdrojů celkově jako nedostačující, je chyba v kvalitě projektů, nebo v institucionálním rámci? Co pomůže zvýšit úspěšnost při podávání projektů? Nad uvedenými otázkami se zamýšleli a odpověď hledali představitelé podnikatelské sféry i municipalit, státní správy i vědeckých institucí, bank i poradenských organizací. Příspěvky jednotlivých vystupujících i příspěvky, které zazněly v rozsáhlé a velmi neformální diskusi, jsou uvedeny v předkládaném sborníku. Jeho obsah je odpovědí na otázku, do jaké míry se nám podařilo naplnit záměr, který jsme uspořádáním konference Konkurenceschopnost Konvergence Kooperace sledovali: podat účastníkům relevantní informace o politice hospodářské a sociální soudržnosti EU a diskutovat její základní problémy. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. 8

9 Opol-2006-zlom :29 Stránka 9 Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ Přepis příspěvků přednesených na konferenci konané na Ministerstvu zahraničních věcí ČR Praha, 20. září 2005 Moderátor Eva Klvačová, NEWTON College, a.s.

10 Opol-2006-zlom :29 Stránka 10

11 Opol-2006-zlom :29 Stránka 11 PROGRAM KONFERENCE Blok A REFLEXE ZKUŠENOSTÍ ZE ZKRÁCENÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ Ve zkráceném, programovacím období ( ) bylo v českých programech fondů EU celkově na tři roky k dispozici zhruba 80 miliard korun. Jak se nám tyto prostředky strukturální pomoci EU daří čerpat? Co vše proces úspěšného čerpání, ať již negativně či pozitivně ovlivňuje? Je alokace čerpaných prostředků skutečně efektivní z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti a dlouhodobě udržitelného rozvoje tuzemské ekonomiky? 9:00 Doc. Ing. Eva Klvačová, Csc, prorektor pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. Uvítání účastníků :05 Jaroslav Bašta, náměstek ministra zahraničních věcí Úvodní slovo :15 Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky Politika hospodářské a sociální soudržnosti pohledem českých podnikatelů :30 PaedDr. Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu Strukturální fondy EU plýtvání a neefektivní alokace :45 Ing. Zdeněk Lukáš Ph.D., pověřený vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Vysoká škola ekonomická v Praze Průběžné zhodnocení úspěšnosti čerpání alokovaných prostředků :05 mg. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny Kvalitativní a kvantitativní aspekty hodnocení procesu realizace projektů využívajících fondů EU: kritéria a poučení do budoucnosti :25 Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, a.s. Efektivita a účinnost institucionálního rámce pro čerpání strukturálních fondů Přestávka na kávu 15 minut

12 Opol-2006-zlom :29 Stránka 12 11:00 Ing. Lubomír Rajdl, CSc., vrchní ředitel úseku Podpory a strategie Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Zkušenosti s podporou malých a středních podniků v rámci období :20 Ing. Jiří Obračaj, místopředseda dozorčí rady Asociace malých a středních podnikatelů Problémy malých a středních podniků při čerpání prostředků v období :40 Ing. Jaromír Valenta, starosta města Modřice Municipality a jejich zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů :00 PhDr. Marie Pavlů, CSc., ředitelka útvaru EIC (Euro Info Centrum), Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy realizace projektů z evropských fondů a programů :20 13:00 Panelová diskuse I. část (40 minut) :00 14:00 oběd

13 Opol-2006-zlom :29 Stránka 13 Uvítání účastníků Eva Klvačová Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na II. ročníku Evropského fóra podnikání, jehož pořadatelem je soukromá vysoká škola Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Jsem velmi ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Snažili jsme se vybrat takové téma letošní konference, které by bylo konkrétní, abyste si odnesli co nejvíce poznatků a abyste zde mohli podnětně diskutovat. Mám za to, že ať je náš vztah k Evropské unii jakýkoliv, ať jsme přesvědčení europesimisté či eurooptimisté, spojuje nás jedno určité téma, a to je možnost využití strukturálních fondů; toto téma zajímá obě strany. Proro jsme jako téma stanovili politiku hospodářské a sociální soudržnosti, přesněji řečeno: konkurenceschopnost konvergence kooperace. Toto téma se odvíjí jak od nových priorit nového rozpočtového rámce Evropské unie na léta , tak od potřeby konkurenceschopnosti České republiky. Naše republika musí být schopná konkurence, aby mohla konvergovat k ekonomické úrovni nejvyspělejších evropských zemí; a aby toho mohla dosáhnout, potřebuje kooperovat. Vítám mezi námi dopolední panelisty. Jsem opravdu ráda, že naše pozvání přijal pan Jaroslav Bašta, náměstek ministra zahraničních věcí, pan Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky, pan doktor Strejček, poslanec Evropského parlamentu, pan ing. Lukáš, vedoucí katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze, pan ing. Petr Zahradník a pan ing. Havránek, ředitel Raven Consulting. Zapomněla jsem ještě zdůraznit, že vás vítám nejen jménem svým, ale i jménem našeho rektora, pana ing. Galatíka, který má nyní jiné povinnosti a dostaví se v průběhu konference. Dovolte mi, abych předala slovo prvnímu vystupujícímu, panu náměstkovi Baštovi. Prosím, máte slovo. 13

14 Opol-2006-zlom :29 Stránka 14

15 Opol-2006-zlom :29 Stránka 15 Úvodní slovo Jaroslav Bašta Dobré ráno, dámy a pánové. Jsem velice rád, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR může ve svých prostorách hostit tuto konferenci, protože téma, kterým se na ní budete zabývat, je opravdu průřezové a má mnoho podob. A má také mnoho dopadů: od politických až po ekonomické. Považuji tedy za velmi dobré, že u nás na ministerstvu bude poprvé takové rozsáhlé fórum, které daný problém evropských strukturálních fondů a jejich čerpání posoudí především z praktického hlediska. Přeji vaší konferenci mnoho úspěchů při jednání a ještě jednou děkuji organizátorům za to, že si vybrali právě toto téma a uspořádali ho u nás. Děkuji. 15

16 Opol-2006-zlom :29 Stránka 16 BLOK A Eva Klvačová Děkuji za úvodní slova panu náměstkovi a byla bych ráda, kdybyste se, prosím, mohl později zůčastnit naší diskuse. V tuto chvíli předám slovo panu dr. Drábkovi, aby promluvil za Hospodářskou komoru, ale nejenom za ni, na téma Politika hospodářské a sociální soudržnosti pohledem českých podnikatelů. 16

17 Opol-2006-zlom :29 Stránka 17 BLOK A POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI POHLEDEM ČESKÝCH PODNIKATELŮ Jaromír Drábek Dobré dopoledne, pane poslanče, pane náměstku, dámy a pánové. Dovolte mi, abych dnešní konferenci pozdravil jménem Hospodářské komory České republiky, a to jako organizace, která převzala záštitu nad touto konferencí. Těší mě to, protože si myslím, že konference skutečně může být a bude přínosem pro diskusi o tom, jak efektivně postupovat v následujícím období. Název konference Konkurenceschopnost konvergence kooperace podle mého vystihuje klíčové aspekty ekonomického rozvoje České republiky, o jejichž důležitosti rozhodně nelze pochybovat. Hospodářské komora České republiky zdůrazňuje trvale potřebu zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, neboť je to nezbytný předpoklad pro dosažení konvergenčních cílů. Přitom považujeme za nesporné, že konkurenceschopnost české ekonomiky je možné zvyšovat jedině cestou zvyšování konkurenceschopnosti českých podnikatelů a cestou jejich úspěšného uplatnění jak na společném trhu Evropské unie, tedy dnes na domácím trhu, tak i na zahraničních trzích mimo Evropskou unii. Co je nejpodstatnější podmínkou zvyšování konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů? Nejpodstatnější podmínkou je kvalitní podnikatelské prostředí. Řada z vás ví, že Hospodářská komora České republiky trvale usiluje o zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. V rámci různých analýz, které jsme prováděli v souvislosti s přípravou koncepčních záměrů rozvoje malých a středních podniků pro období let , jsme nedávno například zjistili, že jsou oblasti, kde pro nás nadále přetrvávají vážné překážky rozvoje podnikání. Je to třeba oblast legislativy; ovlivňuje jak obecné podmínky podnikání, tak fiskální politiku, nebo přístup k finančním zdrojů, nebo technické a institucionální infrastruktury atd. a v neposlední řadě také využívání lidských zdrojů. Pokud máme přijmout opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, tak nutně musí mít plošný charakter a musí mít jednoznačnou oporu v kvalitní legislativě. Několik slov k překonání překážek rozvoje podnikání. Tyto překážky lze současně považovat za slabé stránky rozvoje české ekonomiky, které rozvoj jednoznačně omezují. Je bezesporu vhodné využít i cílených programů podpor. Poznatky, které vyplývají z našich analýz, vysvětlují podporu Hospodářské komory, pokud jde o pojetí koncepčních strategických dokumentů, které souvisejí s přípravou na využívání strukturální pomoci z Evropské unie. Považujeme přitom za nezbytné účelně koordinovat postup realizace prioritních os; těmi jsou zejména posilování konkurenceschopnosti, rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti, péče o životní prostředí dostupnost a vyvážený, harmonický rozvoj území, a to proto, aby bylo docíleno potřebného synergického efektu. Je všeobecně známo, že je současně důležité zajistit 17

18 Opol-2006-zlom :29 Stránka 18 BLOK A racionální vyváženou alokaci prostředků do jednotlivých prioritních os a priorit, abychom dosáhli, pokud možno, co nejrychlejších a trvalých efektů z realizace konkrétních projektů. Z tohoto hlediska, z hlediska dosažení rychlých efektů, rozhodně zasluhuje zvýšenou pozornost především prioritní osa posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, zatímco další prioritní osy zejména rozvoj moderní konkurenceschopné společnosti, životního prostředí a dostupnosti by měly přispět k posílení dlouhodobých účinků programové podpory. Podobně jako v uplynulém programovacím období je Hospodářská komora zapojena i do přípravy programových dokumentů pro období Navazujeme přitom zejména na tradiční těsnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako řídícím orgánem operačního programu Průmysl a podnikání. Tato spolupráce pro nás byla jedním ze stěžejních aspektů operačního programu pro období let a zůstala jím i při tvorbě operačního programu Podnikání a inovace pro období Velkou důležitost přikládáme, jak už jsem se zmínil, rozvoji a využívání lidských zdrojů. V této souvislosti úzce spolupracujeme také s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Hospodářská komora se v souladu se svým posláním a podle zákona významně angažuje nejen v oblasti prosazování zlepšení podnikatelského prostředí, ale také aktivní činností při posuzování návrhů legislativních změn. Jak víte, Hospodářská komora je už dva roky povinným připomínkovým místem v legislativním procesu; samozřejmě toho velmi aktivně využíváme. Stejnou důležitost přisuzujeme i zlepšení informovanosti podnikatelských subjektů v oblastech, které mají pro rozvoj podnikání rozhodující význam. Realizujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu projekt informačních míst pro podnikatele. Tento projekt běží už tři roky a výrazně přispívá k dostupnosti informací a poznatků nezbytných pro podnikání. Vzhledem ke své komplexnosti představuje dnes, po těch třech letech fungování, těžko nahraditelnou pomoc především pro sektor malých a středních podniků. Hospodářská komora pozitivně hodnotí, že při přípravě programových dokumentů na období 2007 až 2013 došlo k posílení principu partnerství. Považujeme za důležité, aby se tento princip partnerství charakterizovaný věcnou spoluprací řídících orgánů, operačních programů, implementačních agentur a podnikatelských reprezentací uplatňoval i při praktické realizaci programu. Jsme připraveni i s využitím našich dosavadních zkušeností a na základě vyhodnocení našeho potencionálu v regionálním i oborovém průřezu přispět k úspěšné realizaci připravovaných operačních programů. Úlohu Hospodářské komory v propagaci operačních programů a v šíření informací o jejich dostupnosti a připravenosti pro podnikatelskou sféru rozhodně považujeme za obtížně zastupitelnou. Dalším bodem, který považujeme za velmi důležitý, je snižování administrativní náročnosti podnikání. To se týká samozřejmě i administrativní náročnosti realizace úkonů, které souvisejí s využíváním programové podpory v období Přístupnost programů podpor je potřeba podpořit už ve fázi podávaní žádostí o podporu konkrétních projektů. Přikláníme se k názoru, že podnikatelské subjekty by v této fázi neměly být zatěžovány zbytečnými formálními požadavky, a musím říct, i na základě 18

19 Opol-2006-zlom :29 Stránka 19 JAROMÍR DRÁBEK zkušeností z jiných zemí, že je naprosto zřejmě řada byrokratických překážek způsobena národní úrovní. Dámy a pánové, určitě se shodneme na tom, že politika hospodářské a sociální soudržnosti a z ní vyplývající možnost využití strukturální pomoci z Evropské unie v období představuje jedinečnou příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky; a je také jasné, že jde o příležitost, která se nebude opakovat. Tato skutečnost zavazuje všechny subjekty, které mohou přispět k využití této příležitosti, k maximálnímu úsilí. Jsem toho názoru, že v procesu realizace příslušných programů bude nutné věnovat pozornost nejenom otázce plného využití dostupných zdrojů o tom se často mluví, ale i racionálnímu výběru a podpoře projektů, které budou směřovat k zajištění dlouhodobě působících faktorů s trvalým pozitivním vlivem na ekonomický růst v dalším období. Nyní se nacházíme v období ukončení etapy průběžného vyhodnocování programových dokumentů přijatých k realizaci politiky ekonomické a sociální soudržnosti v rámci období a zároveň ve fázi intenzivních prací na přípravě programové dokumentace pro nadcházející sedmileté programovací období. Z tohoto pohledu je určitě velmi účelné podělit se o poznatky a zkušenosti, které souvisejí s problematikou dosavadního využívání strukturálních fondů, a uplatnit je při dopracování programových dokumentů na další období. Program této konference je svým věcným zaměřením, výběrem přednášejících i načasováním postaven tak, že mě utvrzuje v přesvědčení, že závěry konference mohou výrazně přispět ke zkvalitnění přípravy programů podpor. Proto jsem rád přijal záštitu nad touto konferencí. Dovolte mi, abych organizátorům konference poděkoval za její přípravu, popřál úspěšný průběh a vám, účastníkům konference, popřál získání důležitých nových poznatků a impulsů pro další praktickou činnost. Zároveň mi dovolte, abych se omluvil, že tu nemohu setrvat po celou dobu konference, protože zároveň s jejím průběhem dnes zasedá představenstvo Hospodářské komory, které řídím, takže nemám na výběr, kde být. Děkuji za pozornost. Eva Klvačová Děkuji panu prezidentu Hospodářské komory za vystoupení a moc mě mrzí, že nemůže zůstat na diskusi, protože by to bylo určitě velmi zajímavé. Teď oslovím dalšího vystupujícího, pana dr. Strejčka, poslance Evropského parlamentu, aby se ujal slova a promluvil na téma Strukturální fondy EU plýtvání a neefektivní alokace. Tuším, že jeho pohled na politiku hospodářské a sociální soudržnosti bude odlišný od pohledu předřečníka. Snad by si ho pan dr. Drábek mohl poslechnout, má-li ještě čas. 19

20 Opol-2006-zlom :29 Stránka 20 BLOK A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU PLÝTVÁNÍ A NEEFEKTIVNÍ ALOKACE Ivo Strejček Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové; já si, pane prezidente, vůbec nejsem jistý, jestli můj projev bude pro Vás zajímavý a jestli čas, který byste měl strávit se svými kolegy, nebude lépe využit mezi nimi. Nicméně, když jsme se s paní docentkou Klvačovou setkali někdy před půlrokem na jakési debatě v Jihlavě, tak ona mě po té debatě poprosila, zda bych se nechtěl zúčastnit tohoto, již předem plánovaného setkání a já jsem s radostí přijal. Dokonce jsem potvrdil i téma, které máte velmi správně napsáno tedy Strukturální fondy Evropské unie, plýtvání a neefektivní alokace zdrojů. Pokusím se ve své patnáctiminutové řeči obhájit svůj názor na věc. Nevím úplně přesně, jaká je struktura posluchačů, kteří přede mnou sedí, ale jestli je zde alespoň část těch, kdo jsou aktivními producenty, aktivními daňovými poplatníky, lidmi, kteří poctivě platí daně, pak si myslím, že nebudu ten, kdo bude této konferenci sfukovat vítr z plachet. Mé jméno je Ivo Strejček, pracuji v Evropském parlamentu ve Výboru pro ekonomiku a monetární politiku a ve Výboru pro mezinárodní obchod; to jsou dva výbory, které nás pro tuto chvíli a pro tento okamžik mohou zajímat. Pokusím se obhájit zde několik tezí. Teze číslo jedna říká, že peníze z Evropské unie nejsou žádnými penězi navíc, které do české ekonomiky připlouvají, které do české ekonomiky přicházejí. Kdykoliv jedete po České republice a v autě, které je vaší kanceláří, si pustíte rádio, tak zjistíte, že v České republice v poslední době byla zvednuta obrovská vlna očekávání, že existují jakési nevyužité volné zdroje, které připlují do České republiky a které Českou republiku z nějakých důvodů zachrání. Je to každou druhou hodinu v rádiu či v televizi. Ale peníze do Evropské unie nejprve musíme odeslat. Česká republika jako členský stát je povinna přispívat do společného evropského rozpočtu. Dále jsou to peníze, na jejichž využití musíme jako daňoví poplatníci vynakládat další částky navíc na jejich administrativní zajištění. Peníze musí být administrovány; to se zpravidla, když se vyhodnocuje, zda-li Česká republika je čistým plátcem, nebo čistým příjemcem, nezapočítává, protože se to v podstatě započítat nedá, je to těžko spočítatelné. A navíc, k penězům z EU musí stát, nebo obce přidávat další peníze daňových poplatníků jako tzv. spolufinancování. Teze číslo dvě je bohužel velmi smutná; jinými slovy popisuje to, co tady řekl pan prezident Hospodářské komory. Bohužel je stále výraznější tendence od svobodného rozhodování těch, kteří zdroje vytvářejí, k byrokratickému přerozdělování. Já absolutně sdílím názor, který vyslovil dr. Drábek, že podnikání je třeba zbavovat byrokratické zátěže. Velmi souhlasím s tím, že by bylo příliš jednoduché 20

21 Opol-2006-zlom :29 Stránka 21 IVO STREJČEK vymlouvat se na tzv. evropskou byrokracii; byrokrat je ve své podstatě všude stejný, ve všech zemích inklinuje k témuž. Teď nemám na mysli úředníky, které stát vždy ke správě potřebuje, ale mluvím o těch, kteří produkují nejrůznější stohy nařízení. Teze číslo tři je bohužel velmi podobná tezi předchozí. Vy, kteří podnikáte, víte, že se tržní kriteria stále častěji dostávají do rozporu s úředními kriterii, nebo také politickými kriterii. Úřední či politický způsob alokace je tudíž neefektivní; to je naprosto zřejmé. Tento způsob alokace je potencionálně korupční. To je taková docela jednoduchá věta, která se jednoduše řekne, a vy mě jistě budete natahovat na kříž a budete říkat: No tak nám dokažte, že to tak je. A přesto, je to tak a je to způsob nespravedlivý. Jak je to tedy s Českou republikou? Když jsem hledal, zda Česká republika je čistým plátcem, nebo čistým příjemcem, tak jsem mohl čerpat pouze z dat, která jsou za rok 2004 poskytována Evropskou komisí. Evropská komise v nejbližších dnech bude zveřejňovat situační pozici za rok Pokud se teď díváte na prezentovanou tabulku Je ČR čistým plátcem nebo příjemcem? Zdroj: Evropská komise, tak se díváte na údaje za rok Pokud budu hodnotit rok 2005, tak nemohu vycházet z žádných jiných dat než z dat Ministerstva financí ČR a ze státního závěrečného účtu. Při přepočtu alokace eura na jednu osobu vidíte z prezentace, že Česká republika se za rok 2004 potácí někde na nulové hranici. Jestliže Irsko je na té škále v čistém příjmu zhruba někde na 400 eurech na osobu, pak Česká republika je v příjmu na osobu na 24 eurech. Irsko 400 euro, Česká republika 24 euro. Můžeme se ptát, zda-li metodika Evropské unie, Evropské komise, je při hodnocení čistých plátců a čistých příjemců spravedlivá. Z mého pohledu úplně spravedlivá, úplně korektní k uvedeným číslům není, protože do částek nezapočítává vlastní náklady EU, náklady na udržování vlastní administrativy, které jsou nemalé, a nezapočítává do ní tzv. vnější výdaje. Zcela aktuální vnější výdaj je například částka vynaložená na pomoc palestinské samosprávě. Uvedl jsem to zde ne proto, že bych chtěl rozvířit debatu o palestinské samosprávě, ale proto, abychom si uměli představit, co to tzv. vnější výdaje jsou. Evropská unie, Evropská komise v žádném případě nezapočítává povinný odvod České republiky do Evropské investiční banky, který je 818 milionů Kč., tedy necelá miliarda. Kdybychom ji při účtování brali v úvahu a přidali ji k administrativním nákladům, pak by se výrazně změnil údaj, který jsme za rok 2004 prezentovali, totiž že se Česká republika pohybuje někde na rozmezí mezi čistým plátcem a čistým příjemcem, a posunuli bychom se do pozice čistého plátce. Čistá pozice je pouze ze zdrojů Ministerstva financí ČR, není to tedy oficiální zdroj z Evropské komise, který abychom dodrželi čistotu dat bych vám tady měl nabídnout. Znovu připomínám, že teprve bude zveřejněn. Na základě zprávy státního závěrečného účtu České republiky se situace České republiky v roce 2005 ještě zhoršila, jsme v pozici 577 milionů korun neboli 2 eura na osobu. I když bychom byli čistým příjemcem tzv. evropských peněz a měl bych všude mít tzv. evropské peníze, jde o jiný pohled, protože to nejsou žádné evropské peníze, jsou to pouze české peníze alokované přes bruselské rozdělování. Administrativní náklady nesmíme pominout. Musíme s nimi počítat. Podnikáte-li, tak víte, že vás podnikání něco stojí, že musíte zaměstnávat lidi, kteří vás něco stojí, že musíte mít lidi, kteří jsou specialis- 21

22 Opol-2006-zlom :29 Stránka 22 BLOK A ty na některé záležitosti, které vaše firma potřebuje. Obce a kraje říkají: Musíme platit řadu úředníků čistě na to, aby dolovali evropské dotace. Citace není přesná, ale stoprocentně potvrzuje stav, takto to říkají a cítí téměř všichni hejtmané nebo lidé, kteří se tím zabývají. V pondělí jsem byl na Krajském úřadě Vysočina na setkání, jehož se zúčastnil hejtman, rada kraje plus poslanci a senátoři mým domácím regionem je Vysočina, tak jsem tam byl. Na zasedání, kde byla vicehejtmanka, která se zabývá regionálním rozvojem a má pod palcem evropské fondy, jsme vedli obsáhlou debatu, co stojí krajský úřad, co stojí úředníky vyjíždění, dolování, dobývání, nejednotné metodiky, učení se metodikám, administrování různých kontrol. Bohužel v Bruselu si krajské samosprávy zřizují své zástupce. Já tady řeknu další pošťuchující tezi, já jsem velkým odpůrcem této záležitosti, protože je to drahé a je to i neefektivní. Já jsem velmi zvědavý, jak to dopadne, až budou jednotlivé krajské samosprávy vyhodnocovat efektivitu a nebudou brát v úvahu to, že si dělají jakousi výkladní skříň. Pozitivně vím, že pan hejtman Bendl dnes je a včera byl v Bruselu a že tam podniká nějakou aktivitu v tomto směru za Středočeský kraj. Zřizování sídel v Bruselu je drahé, neefektivní a kraje si to platí místo toho, aby lidově řečeno zmáčkli stálé zastoupení České republiky, které má produkovat výkonnou, efektivní práci. Další instituce, Ministerstvo financí České republiky, zřídilo tzv. Národní fond. Ten se zabývá pouze alokací, procesem přerozdělování evropských peněz. To jsou další úředníci, kteří jsou placeni nad rámec účtu, který by mně měl ukázat, zda jsem čistým příjemcem, nebo čistým plátcem tzv. evropských peněz. Vy se jistě budete ptát i na další příklady. Mohu uvést třeba Státní zemědělský intervenční fond, který musel letos v červnu poprvé intervenovat v České republice na základě pokynů Evropské komise. Pro vás, kteří nemusíte vědět, co to Státní zemědělský intervenční fond je, tak jen zhruba: je to instituce, která vznikla z nařízení Evropské komise. Nakupuje obilí, maso, mléko, máslo. Zaměstnává 712 úředníků. To jsou samozřejmě lidé, kteří jsou placeni ne z peněz evropských, tzv. bruselských, ale z daňových peněz českých a samozřejmě administrativní náklady činí miliardu. To oni sami deklarují. Spolufinancování je velký problém. Kdybychom si dali vedle sebe dva sloupečky, tak zjistíme, že náklady na spolufinancování jsou tvořeny zhruba jednou polovinou těch finančních prostředků, které Česká republika posílá jako příspěvek do společné evropské pokladny. Je-li to částka někde kolem 31 miliard, které posíláme do Bruselu, tak se pohybujeme podle ověřených údajů Ministerstva financí ČR někde na hranici 16 až 17 miliard, které musí stát či obce vydat na tzv. spolufinancování. To jsou další peníze, které bychom měli k uvažovaným penězům přidat. Evropská unie si poměrně dost potrpí na velmi kvalitní marketing. Víme to všichni. Když jezdíme podél silnic, podél budov, podél mostů, které se opravují z tzv. evropských peněz, je tam všude uvedeno, že tento most je opravován z peněz Evropské unie. Jsem hluboce přesvědčen, že by tam mělo být napsáno, že tento most, tato silnice byla opravena z peněz, které česká vláda odebrala daňovým poplatníkům, poslala je do Bruselu a které se pak podařilo z Bruselu získat zpět. Závěrem chci říci, že Česká republika je v Evropské unii bohužel čistým plátcem. Musíme vynakládat další miliardy na spolufinancování, administ- 22

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA

INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM NÁRODNÍ KONFERENCE ČIIA 4/ 08 Ročník 12, číslo 4 (50), čtvrtletník Českého institutu interních auditorů interní auditor INTERNÍ AUDIT A STRUKTURÁLNÍ FONDY EU ROZHOVORY S ŘEDITELI ODBORŮ MFČR, HANOU ONDRUŠKOVOU A JANEM GREGOREM

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR PODVÝBOR PRO DOPRAVU VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Sborník textů z konference na téma: "BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I a II Michal Jarolímek Jaromír Polášek PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I a II Michal Jarolímek Jaromír Polášek Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská univerzita v

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Analýza zpracovaná v

Více

Olomouc, 22. října 2007

Olomouc, 22. října 2007 motto: Spolupráce přináší rozvoj a úspěch sborník konference Olomouc, 22. října 2007 Konference je částečně realizována v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií 2

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více