Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky"

Transkript

1 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects března 2009 senát parlamentu České republiky, valdštejnský palác, praha march 12 13th, 2009 senate of the parliament of the czech republic, waldstein palace, prague senát parlamentu České republiky ministerstvo zahraničních věcí České republiky ministerstvo obrany České republiky senate of the parliament of the czech republic ministry of foreign AffAirs of the czech republic ministry of Defense of the czech republic

2

3 Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky NATO enlargement ten years on: achievements, challenges, prospects března 2009 Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnský palác, Praha March 12 13tH, 2009 Senate of the parliament of the czech republic, wallenstein palace, Prague

4 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky mezinárodní konference Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy a vyhlídky, které je věnován tento sborník, vznikla v českém senátu s cennou podporou ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí. věřím, že i to bylo důvodem toho, že ze všech akcí, které byly u nás letos této tematice zasvěceny, měla tato bezesporu nejexkluzivnější charakter. proto bych rád poděkoval těm, kteří na tom měli zvláště velkou zásluhu štefanu fülemu, petru kolářovi, Aleši knížkovi, michalu lukešovi, kateřině weissové a pracovníkům sdružení jagello 2000 a kanceláře senátu. i když cílem konference bylo připomenout si i 60. výročí vzniku severoatlantické aliance, kdy 4. duben 1949 chápeme jako jednoznačné vítězství realistické politiky v zemích tehdy svobodné části evropy, pro české účastníky konference je zákonitě zlomovým letopočtem rok Čas je neúprosný, a tak se zdánlivě nedávný okamžik našeho přijetí do Aliance stává historií. náš vstup do nato však musíme dnes i do budoucna brát nejen jako jednu z úspěšných snah České republiky posílit svou bezpečnost, ale stejně tak ji musíme chápat jako výzvu k mnohem větší odpovědnosti ke své budoucnosti i k našim aliančním partnerům, se kterými by nás měla spojovat stejná míra úcty ke svobodě a demokracii. Přemysl Sobotka, předseda senátu parlamentu Čr 2

5 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects The international conference nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects, the proceedings of which are included in this book, was hosted by the czech senate with valuable support of the ministry of Defense and the ministry of foreign Affairs. i believe that was in part why it became the most prestigious of all nato-related events organized in our country throughout this year. i would like to thank those who have made a particularly valuable contribution: štefan füle, petr kolář, Aleš knížek, michal lukeš, kateřina weissová, the staff of jagello 2000, and the office of the senate. Although the conference intended to recall the 60th anniversary of the establishment of nato, and highlight our view of 4 April 1949 as a moment of clear victory of realistic policies in those european countries that were free at the time, the year 1999 was naturally the most important turning point for czech participants. time has no mercy, and as much our entry into the Alliance seems recent, it has already become part of history. we have to regard it not only as one of our successful efforts to increase the czech republic s security but also as a challenge to take more responsibility for our future and for our allied partners with whom we are expected to share equal dedication to freedom and democracy. Přemysl Sobotka president of the senate of the parliament of the czech republic 3

6 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Program konference Čtvrtek 12. března :30 Slavnostní zahájení konference Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu Čr Vlasta Parkanová, místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Čr karel Schwanzerberg, ministr zahraničních věcí Čr expertní diskuze: Zkušenosti z procesu rozšiřování nato 09:45 11:00 rozšiřování nato: Jak jej dosáhnout, jak jej naplnit moderátor: John o Sullivan hosté: ch. Schmidt, L. Dobrovský, r. Walter 11:15 12:30 rozšiřování nato jako nástroj konsolidace aliance moderátor: Jiří Schneider hosté: B. Jackson, m. Žantovský, e. Buckley, m. clarke 14:30 15:00 Slavnostní vernisáž výstavy připravené Senátem PČr, Vojenským historickým ústavem Praha a národním muzeem nato: Svoboda i odpovědnost 60 let existence a 10 let členství 15:15 Vystoupení prezidenta Václava Havla 15:25 16:45 Panel I rozšiřování nato: ke svobodné a jednotné evropě moderátor: alexandr Vondra hosté: V. Vīķe-freiberga, m. Zeman, S. Passy, g. Jeszenszky 16:45 Hlavní projev: generální tajemník nato Jaap de Hoop Scheffer 17:30 19:00 Panel II adaptace nato: Čelem k výzvám 21. století moderátor: Jamie Shea hosté: Á. Vadai, k. kovanda. J. Šedivý, k. Volker Pátek 13. března :00 10:20 Panel III rozšiřování, schopnosti a transformace nato: Byli jsme úspěšní? moderátor: gen. v. v. Jiří Šedivý hosté: gen. v. v. k. naumann, f. Boland, J. kriendler 10:40 Vystoupení madeleine k. albright 11:00 Vystoupení gen. Bantze J. craddocka 11:20 12:30 Panel IV Budoucí výzvy: Budování aliance pro 21. století moderátor: Štefan fűle hosté: gen. J. Prokš, adm. J. rosiers, r. g. Bell 12:30 13:00 Závěrečná řeč předsedy vlády Čr mirka Topolánka 4

7 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Program of THe conference Thursday march 12, :30 official opening of the conference Přemysl Sobotka, President of the Senate of the Parliament of the cr Vlasta Parkanová, Deputy Prime minister and minister of Defense of the cr karel Schwarzenberg, minister of foreign affairs of the cr expert round Tables: Lessons Learned from nato s enlargement Process 09:45 11:00 nato enlargement: making It Happen, making It Work moderated by: John o Sullivan speakers: ch. Schmidt, L. Dobrovský, r. Walter 11:15 12:30 nato enlargement nato consolidation moderated by: Jiří Schneider speakers: B. Jackson, m. Žantovský, e. Buckley, m. clarke 14:30 15:00 official opening of the exhibition organized by the Senate of the Parliament of the cr, the military History Institute in Prague and the national museum: nato: freedom and responsibility 60 Years of existence, 10 Years of membership 15:15 Special address by Václav Havel 15:25 16:45 Panel I enlarging nato: making europe Whole and free moderated by: alexandr Vondra speakers: V. Vīķe-freiberga, m. Zeman, S. Passy, g. Jeszenszky 16:45 keynote speech by nato Secretary general Jaap de Hoop Scheffer 17:30 19:00 Panel II adapting nato: meeting challenges of the 21st century moderated by: Jamie Shea speakers: a. Vadai, k. kovanda, J. Šedivý, k. Volker friday march 13, :00 10:20 Panel III nato enlargement, capabilities and Transformation How Successful Have We Been? moderated by: gen. (ret) Jiří Šedivý speakers: gen. (ret) k. naumann, f. Boland, J. kriendler 10:40 Special address by madeleine k. albright 11:00 Special address by gen. Bantz J. craddock 11:20 12:30 Panel IV future challenges Towards an alliance for the 21st century moderated by: Štefan fűle speakers: gen. J. Prokš, Div. adm. (ret) J. rosiers, r. g. Bell 12:30 13:00 c losing speech by mirek Topolánek, Prime minister of the czech republic 5

8 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky memorandum o spolupráci mezi Senátem Parlamentu Čr, ministerstvem obrany Čr a ministerstvem zahraničních věcí Čr každá z institucí deklaruje zájem spolupracovat na připomínkové akci spojené se založením obranného společenství nato a s 10. výročím vstupu Čr do nato. strany se dohodly, že konference s názvem Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky se uskuteční ve dnech března 2009 v prostorách senátu pčr, který pro tento účel poskytne historické prostory. senát pčr společně s rozpočtovou organizací ministerstva obrany Čr vojenským historickým ústavem praha a národním muzeem uspořádá výstavu nato: svoboda i odpovědnost 60 let existence a 10 let členství. vernisáž této výstavy bude součástí oficiálního programu konference Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky. Vlasta Parkanová Přemysl Sobotka karel Schwarzenberg ministryně obrany Čr předseda senátu pčr ministr zahraničních věcí Čr v praze 20. ledna

9 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects memorandum of cooperation between the Senate of the Parliament of the czech republic, the ministry of Defense of the czech republic, and the ministry of foreign affairs of the czech republic The above-mentioned institutions declare their interest to cooperate on the organization of an event commemorating the establishment of nato as a defense community, and the 10th anniversary of the czech republic s entry therein. The parties have agreed that a conference entitled nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects shall be held on march 2009 at the senate of the parliament of the czech republic, the senate shall make its historical premises available for the conference. The senate of the parliament of the czech republic will co-organize with the military history institute in prague (a body funded by the ministry of Defense of the czech republic) and the national museum an exhibition entitled nato: freedom and responsibility 60 years of existence and 10 years of membership. The opening of this exhibition will be part of the official agenda of the conference nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects. Vlasta Parkanová Přemysl Sobotka karel Schwarzenberg minister of Defense president of the senate minister of foreign Affairs of the cr of the parliament of the cr of the cr signed in prague on 20 january

10

11 Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky NATO enlargement ten years on: achievements, challenges, prospects Slavnostní zahájení konference Official Opening of the Conference 9

12 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference Přemysl sobotka je od roku 2004 předsedou Senátu Parlamentu ČR. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. Od roku 1991 byl primářem. MUDr. Přemysl Sobotka je senátorem za liberecký volební obvod, za který byl zvolen již třikrát (1996, 1998, 2004). Je zakládajícím členem ODS. Přemysl sobotka Dobré jitro dámy a pánové, dovolte mi, abych vás srdečně uvítal na půdě českého senátu, na konferenci Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy a vyhlídky. vzhledem k tomu, že severoatlantická aliance slaví 60 let od svého vzniku, považuji za největší úspěch samotný fakt, že Aliance 4. dubna 1949 vůbec vznikla šlo o jednoznačné vítězství realistické politiky postavené na odpovědnosti k demokracii, lidské svobodě a základním hodnotám euroatlantické civilizace. vzpomeňme si, v jaké době Aliance vznikla. byla to doba, kdy po strašné světové válce polovina evropy žila ve stalinově stínu. vše bylo dokončeno v únoru 1948 komunistickým pučem v demokratickém Československu. v té době startovala studená válka, která polovinu evropy držela v totalitní komunistické diktatuře a druhá polovina evropy budovala demokracii. mým trvalým politickým krédem je heslo: spojme se pro něco pozitivního a nikoliv proti někomu. A v tom byl i smysl vzniku Aliance. my jsme byli desítky let totalitními vyznavači třídní nenávisti mediálně masírováni, že nato je pakt útočný, zatímco jeho protipól varšavská smlouva měla být údajně obranné společenství. Dnes není žádným problémem dokázat, že opak byl pravdou. Archivy nám nabízejí operační mapy i plány varšavské smlouvy, které jasně ukazují představy sovětských generálů o řešení evropských problémů: masivní údery proti západní evropě, včetně útoků jaderných. v praxi potom stačí vyslovit slova srpen 1968 v Československu a každému je to snad jasné. osobně považuji datum 12. března 1999, kdy se Česká republika spolu s polskem a maďarskem stala v americkém independence novým členským státem Aliance, za zásadní zlom v zajištění bezpečnosti a demokracie v našich zemích. za jednu z důležitých výzev pro existenci Aliance považuji otázku jejího dalšího rozšíření. v roce 2004 jsem měl upřímnou radost z přijetí pobaltských republik, rumunska, bulharska, slovinska a samozřejmě slovenska. jsem zároveň zastáncem přijetí dalších zemí do Aliance. severoatlantická aliance vznikla na zásadě odpovědnosti k principům demokracie, a proto je v ní místo i pro další země. Aliance dnes musí čelit zdrojům celosvětových bezpečnostních rizik v podobě mezinárodního terorismu, který zmiňované hodnoty ohrožuje po celém světě ke škodě všech lidí bez ohledu na jejich etnický původ a náboženství. k tomu, aby Aliance mohla své cíle plnit, je třeba si tyto hodnoty v prvé řadě zcela odpovědně uvědomovat. opravdu mě netěší, když se v některých zemích, včetně České republiky, stávají otázky zahraničních misí nato a problematika kolektivní bezpečnosti jako celku záležitostí politických licitací, vydírání a populismu, který má svůj úhel pohledu omezen pouze na horizont příštích domácích voleb. severoatlantická aliance prokázala svůj hluboký smysl a životaschopnost v letech studené války a prokazuje je i nyní, na začátku 21. století. bylo by proto osudovou chybou snažit se paralyzovat její organizaci vznikem různých samostatných paralelních regionálních struktur, které sledují často nevyřčené zájmy některých bývalých mocností a které by jen těžko byly schopny čelit globálním soudobým bezpečnostním hrozbám. mějme to na paměti a važme si naší severoatlantické aliance. Děkuji za pozornost. 10

13 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference Přemysl sobotka is President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic (since 2004). After graduation from the School of General Medicine of Charles University in Prague he entered the surgical department of the Liberec Hospital, where he transferred to the X-ray department after two years. From 1991 he was a chief physician. He is a Senator for the Liberec constituency, a post to which he has been elected three times (1996, 1998, 2004). He is a founding member of the Civic Democratic Party. Přemysl sobotka good morning ladies and gentlemen, let me welcome you wholeheartedly to the premises of the czech senate as we gathered for the conference nato enlargement ten years on Achievements, challenges and prospects. because the north Atlantic treaty organisation celebrates its 60th anniversary, i regard the greatest success the very fact that the Alliance was, on April 4th, 1949, established at all. it was a marked victory of realistic policy based on responsibility to democracy, human freedom and fundamental values of the euro-atlantic civilisation. let us recall, in what time came the nato Alliance into being. it was an era, when half of europe after a terrible war lived in stalin s shadow. All of that culminated in february 1948 by the communist coup d etat in the democratic czechoslovakia. The cold war started in that time to keep half of europe under a communist dictatorship, while the other half of europe was building democracy. my permanent political creed is: let us join to do something positive, not against anybody. And that was also the reason for nato to come into being. we were formed for decades by worshippers of class hatred who proclaimed that nato was an offensive pact, while its counterpart, the warsaw treaty, was portrayed as a defensive community. today, it is not a problem to evince that the contrary was true. Archives offer warsaw pact operation maps and plans, clearly showing the visions soviet generals had on resolution on european issues: through massive strikes against western europe, including nuclear attacks. in practice, it suffices to say August 1968 in czechoslovakia and i hope everybody would understand. personally, i regard the day of march 12th, 1999, when the czech republic together with poland and hungary became a new nato nation in the u.s. city of independence, as a crucial turnover in ensuring security and democracy in our countries. i also regard the issue of further enlargement an important challenge for the existence of nato. i was truly pleased in 2004, when the baltic states, romania, bulgaria, slovenia and, of course, slovakia joined in. i am also a supporter of inviting further nations into the Alliance. The north Atlantic Alliance was formed on the basis of responsibility over the principles of democracy, and therefore there is a space inside nato for other countries as well. today, nato is confronted with the global security risks in the form of international terrorism that jeopardises those values to the detriment of all people regardless of their ethnicity or religion. in order for nato to be able to attain its goals, we must, first and foremost, fully and responsible realise them. i am really disappointed to see the issues of foreign deployments in support of nato operations and collective security as a whole becoming in some countries including the czech republic subject political haggling, blackmailing and populism that restricts the perspective only towards the horizon of the next national election. The north Atlantic treaty organisation has proven its profound meaning and viability including now, at the beginning of the 21st century. Therefore, it would be a fatal mistake to try and paralyse its workings by the establishment of various independent parallel regional structures that follow often unspoken interests of some former powers and that would hardly be able to face the present global security threats. let us bear this in mind and let us highly value our nato Alliance. Thank your for your attention. 11

14 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference Vlasta ParkanoVá je od roku 2009 místopředsedkyní vlády a od roku 2007 ministryní obrany České republiky. V červnu 1990 byla zvolena poslankyní Federálního shromáždění a byla členkou Branně-bezpečnostního výboru, Mandátního a imunitního výboru a Komise pro dohled nad odchodem sovětských vojsk. Od podzimu 1992 pracovala v ústředních orgánech státní správy. V letech byla ministryní spravedlnosti za ODA. V roce 2006 byla opět zvolena poslankyní za KDU-ČSL. Vlasta ParkanoVá vážené dámy, vážení pánové, právě před deseti lety vstoupila Česká republika, polsko a maďarsko do severoatlantické aliance. svým přistoupením k severoatlantické alianci jsme se stali členy společenství založeného na zásadách demokracie, osobní svobody a právního řádu. přihlásili jsme se ke snaze o podporu stability a blahobytu národů a vzali jsme na sebe závazek připojit se ke společnému úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Desáté výročí našeho vstupu nám dává dobrou příležitost ohlédnout se zpět, bilancovat a zároveň přemýšlet o tom, jak tyto trvalé principy realizovat v budoucnu. oběma těmto cílům má sloužit tato konference. je mi velikou ctí i radostí, že zde mohu přivítat řadu vynikajících současných i bývalých státníků, velitelů a expertů, kteří mají mnoho co říci a nabídnout ze svých bohatých zkušeností. Abych jim proto příliš neubírala z krátkého času, který je nám pro tak obsáhlé téma vymezen, dovolím si pouze nastínit stručné shrnutí toho, jak se díky členství v nato v souladu se souhrnnou politickou směrnicí nato transformovaly české ozbrojené síly a jaké výzvy před nimi stojí. Česká republika se plně integrovala do politických i vojenských struktur Aliance a v roce 2002 zahájila proces reformy ozbrojených sil, jejímž heslem bylo vytvořit armádu moderní, mobilní, malou a mladou, odpovídající postavení České republiky v rámci systému kolektivní obrany nato a soudobým výzvám. v roce 2005 byla zrušena povinná vojenská služba a ozbrojené síly České republiky se staly plně profesionálními. z hlediska vnímání veřejnosti byl tento krok nepochybně velmi významným, z hlediska ozbrojených sil však teprve výchozím bodem jejich transformace. směr nastoupený zahájením procesu transformace byl potvrzen novou vojenskou strategií a Dlouhodobou vizí rezortu ministerstva obrany, které byly přijaty v červenci loňského roku. v obou těchto dokumentech se zdůrazňuje, že soudobým hrozbám bude Česká republika schopna efektivně předcházet a čelit pouze na základě mezinárodní spolupráce. to však znamená nejen to, že obrana státu bude zajišťována v rámci systému kolektivní obrany nato, ale i to, že Česká republika přijímá svůj díl odpovědnosti a chápe nezbytnost účasti svých ozbrojených sil v zahraničních vojenských operacích. právě ty jsou v současném bezpečnostním prostředí hlavním způsobem, jímž ozbrojené síly přispívají k hájení bezpečnostních zájmů České republiky i širšího mezinárodního společenství, jehož jsme členy, tedy nato a evropské unie. z tohoto principu vychází záměr vytvářet všechny síly jako nasaditelné v celém spektru operací a připravené plnit širokou paletu možných úkolů. k tomu je ovšem nutno racionalizovat strukturu sil, unifikovat výzbroj a omezit spektrum hlavních zbraňových systémů a vojenské techniky. budou utlumeny schopnosti, jejichž využití v operacích je méně pravděpodobné, a tyto chybějící schopnosti budou zajištěny jejich sdílením v rámci mezinárodní spolupráce. jedním z motorů transformace je i postupné vyčleňování jednotek Armády České republiky do nrf, pro něž jednotky musí projít náročnou certifikací a splnit přísná kritéria. cílem transformace je další zvýšení podílu nasaditelných sil, dokončení organizačních a dislokačních změn, optimalizace řídících struktur a administrativních procesů. z mnoha příkladů společného vytváření obranných schopností v rámci nato zde uvedu jen několik nejvýznamnějších z poslední doby. tím nejaktuálnějším je iniciativa na posílení využitelnosti vrtulníků, které jsou v soudobých operacích, zvláště v Afghánistánu, jedním z nejdůležitějších a přitom pohříchu nedostatkových způsobů přepravy. zde se Česká republika, 12

15 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference Vlasta ParkanoVá is the Deputy Prime Minister and the Minister of Defence of the Czech Republic. In June 1990 she was elected an MP of the Federal Assembly and became a member of the Defence and Security Committee, Mandate and Immunity Committee and a member of the Commission for supervision over evacuation of Soviet troops. Since the autumn of 1992 she has worked in central bodies of the State administration. She was the Minister of Justice ( ) for the ODA Party. In 2006 she was again re-elected an MP. Vlasta ParkanoVá Distinguished ladies, distinguished gentlemen, exactly ten years ago, the czech republic, poland and hungary joined the north Atlantic treaty organisation. by our accession to the north Atlantic Alliance, we became members of a community founded on the principles of democracy, personal freedom and the rule of law. we subscribed to the endeavour of supporting stability and well-being of nations and took up the commitment to join common efforts for collective freedom and maintaining peace and security. The tenth anniversary of our accession furnishes a good opportunity for us to review, recapitulate and, at the same time, to contemplate how to pursue these permanent principles in the future. This conference is to serve both these purposes. i am extremely pleased and honoured to be able to welcome here an impressive gathering of prominent current and former statesmen, commanders and experts who have much to say and offer from their rich experience. in order not take too much of the short time we have for such an extensive topic to cover, i would only try to briefly outline how the Armed forces of the czech republic has transformed in accordance with the comprehensive political guidance and what challenges it has faced. The czech republic had fully integrated into nato s political and military structures and launched the process of defence reform in 2002, aimed at creating modern, mobile, small-sized and young armed forces, adequate to the position of the czech republic in the nato s collective defence system and present challenges. The year 2005 saw conscription abolished and the Armed forces of the czech republic became an all-volunteer force. from the public opinion perspective, this step was undoubtedly very significant, but it only represented a starting point for transformation of the Armed forces. The course taken by launching the transformation process was confirmed by the new military strategy and longterm Defence Development vision, which were adopted in july both policy documents emphasise that the czech republic would only be able to face contemporary threats on the basis of international cooperation. however, that does not only mean that national defence would be ensured through the nato collective defence system, but also that the czech republic would accept its share of responsibility and understand the necessity for its forces to participate in foreign-deployed military operations. in the today s security environment, the operations represent the primary means for the armed forces to contribute to defending security interests of the czech republic as well as those of the broader international community we are members to, that is nato and the european union. This principle constitutes the basis for the intention of developing all forces as deployable across the whole spectrum of operations and prepared to perform a wide array of potential missions. to achieve that, it is imperative to rationalise the force structure, unify armaments and restrict the spectrum of principal weapon systems and military equipment. Those capabilities less likely to be employed on operations will be phased out and these lacking capabilities will be procured by sharing in the framework of international cooperation. one of transformational drivers is also the progressive assignment of czech Armed forces units to the nato response force, as a part of which the forces are required to undergo demanding certification and meet strict criteria. our transformation efforts also seek to further increase the proportion of deployable forces, complete organisational and base restructuring and to optimise control structures and administrative processes. 13

16 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference na nedávném zasedání aliančních ministrů obrany v krakově, ujala role vedoucího státu modernizačního programu strojů typu mi-17. rovněž jsme počátkem roku ukončili vyjednávání ke vstupu České republiky do aliančního programu včasné výstrahy a varování, který provozuje letouny AwAcs. Aktivně se podílíme na zahájení programu Ags, jehož cílem je pořízení průzkumného a sledovacího systému na podporu aliančních operací. nepominutelným je též český příspěvek k vytvoření případné protiraketové obrany Aliance prostřednictvím sjednání bilaterálních smluv se spojenými státy o umístění radaru protiraketové obrany na našem území. nyní bych se však chtěla vrátit k důležitějšímu a podle mého názoru v současné době tomu vůbec nejpodstatnějšímu aspektu našeho členství v severoatlantické alianci, jímž je působení našich sil v zahraničních operacích. totiž právě díky systému kolektivní obrany nato nehrozí v dohledné budoucnosti takový konflikt v evropě, který by ohrozil politickou nezávislost či územní integritu naší vlasti. existují však i jiné hrozby a Česká republika se musí se spojenci aktivně podílet na zachování tohoto prostoru sdílené bezpečnosti, a to i vojenskou silou tam, kde to je nutné, aby se nestabilita a teror nepřenesly na území naše či našich spojenců. proto naši vojáci pomáhají obnovit mír a udržovat bezpečnost v řadě krizových oblastí světa, od kosova až po Afghánistán. zvláště úspěch mise v Afghánistánu je prioritou naší země, celé Aliance a vlastně i celého mezinárodního společenství. Díky konceptu provinčních rekonstrukčních týmů je naše tamní působení též nejlepším příkladem účelného skloubení civilního a vojenského působení v zájmu bezpečnosti a prosperity. v loňském roce Česká republika převzala vedení provinčního rekonstrukčnímu týmu v provincii lógar, jehož primární náplní je obnova civilní infrastruktury a hospodářství regionu a poskytování výcviku afghánským bezpečnostním silám. cílem našich snah je pomoci afghánskému lidu převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost a další rozvoj své země. věřím, že se nám tohoto cíle podaří dosáhnout a že i v tamních nelehkých podmínkách Aliance znovu osvědčí svoji životaschopnost plynoucí z inspirativní síly hodnot, na nichž byla před šedesáti lety založena a k nimž jsme se právě před deseti přihlásili i my. pokračující rozšiřování nato je ostatně nejlepším svědectvím šíření a přitažlivosti těchto hodnot. A tak již za několik týdnů budeme schopni přivítat na nadcházejícím summitu Albánii a chorvatsko jako nové plnoprávné členy Aliance, která nechává své dveře nadále otevřené i dalším zemím. závěrem mi dovolte krátkou poznámku. hodnoty, na nichž Aliance stojí, jsou pevné a neměnné. nicméně způsoby, jak je Aliance uvádí v život, se neustále proměňují, jak se proměňuje bezpečnostní prostředí a charakter úkolů, které před námi stojí. nadcházející summit proto bude také příležitostí pro hlubší diskuzi o budoucnosti Aliance, o její strategické koncepci pro další léta, o zefektivnění spolupráce s evropskou unií a partnerskými státy, o obraně Aliance před hrozbou zbraní hromadného ničení, o jejích silách rychlé reakce a o dalším rozvoji vojenských schopností. máme před sebou velké výzvy, přesto však hledíme do budoucnosti s důvěrou opírající se o úspěchy Aliance v minulosti a s vírou v trvalou sílu našich sdílených hodnot. Děkuji za vaši pozornost a našim vojákům i civilním pracovníkům za jejich obětavou práci. 14

17 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference out of many instances of creating joint nato defence capabilities, let me highlight just the most illustrative recent examples. The most topical one is the initiative to enhance usability of helicopters, which is one of the most critical and, at the same time, most dearly lacking transportation assets in current operations, particularly in Afghanistan. At the recent nato defence ministerial meeting in krakow, poland, the czech republic undertook the lead nation role for the mi-17 helicopter modernisation program. Also, we completed negotiations at the beginning of 2008 on the accession of the czech republic to the nato early warning and control program that operates AwAcs aircraft. we are taking an active part in the Ags program, aimed at acquiring a ground surveillance and monitoring system in support of Allied operations. i should also mention the czech contribution to the possible establishment of nato missile defence by the means of negotiating bilateral arrangements with the united states on deployment of missile defence radar in our territory. but now let me come back to the most important matter, in my view currently the most essential aspect of our membership in the nato Alliance, which are deployments of our forces for foreign operations. indeed, it is thanks to the nato collective defence system that no conflict is looming in europe in foreseeable future, which would threaten political independence or territorial integrity of our homeland. but there are other threats in existence and the czech republic together with Allies must proactively take part in maintaining this area of shared security, including by military force not to let instability or terror spill over to the our territory or those of our Allies. That is why our military personnel help restore peace and keep security in a number of crisis regions of the world, from kosovo to Afghanistan. namely the success of the mission in Afghanistan is a high priority for our country, the whole nato Alliance, and indeed for the whole international community. Thanks to the concept of provincial reconstruction teams, our operations there provide the best example of effectively combining civilian and military efforts for the sake of security and prosperity. in 2008, the czech republic took over the lead role of the provincial reconstruction team in the province of logar, whose primary mission is to facilitate renewal of civilian infrastructure and economical reconstruction in the region and to provide training to Afghani national security forces. The objective of our effort is to help the people of Afghanistan take over the responsibility of their own security and further development of their country. i trust that we will manage to achieve that goal and that nato will prove its viability in the local demanding conditions once again, which stems from inspiring power of values the Alliance was founded sixty years ago and we subscribed to exactly ten years ago. The continuing enlargement of nato is the best evidence of how these values spread and how attractive they are. hence, in several week s time at the upcoming summit, we will be able to welcome Albania and croatia as full-fledged members of the nato Alliance that leaves its door open for other nations to join in. let me conclude with a short remark. values constituting the basis of the Alliance are solid and unchanging, but the ways nato brings those values into life constantly modify as the security environment changes together with the nature of missions we are facing. The upcoming summit will also provide an opportunity for an in-depth discussion on the future of the Alliance, its strategic concept for the years ahead, on rationalising its cooperation with the european union and partners, on defending nato against weapons of mass destruction, on the nato response force and further development of defence capabilities. we are faced with immense challenges; in spite of that, we are looking into the future with trust that is footed on nato s record of success. Thank you for your attention and thanks to our military and civilian personnel for their commitment and efforts. 15

18 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference karel schwarzenberg je od roku 2007 ministrem zahraničních věcí České republiky a senátorem (od roku 2004). Po emigraci v roce 1948 studoval práva v Mnichově a Štýrském Hradci a lesnictví ve Vídni. Založil v Bavorsku Československé dokumentační centrum, které schraňovalo literaturu v Československu zakázanou. V letech byl předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. Po pádu komunistického režimu v Československu byl do roku 1992 kancléřem prezidenta Václava Havla. karel schwarzenberg excelence, dámy a pánové, zánik varšavské smlouvy v začátku 90. let podnítil úvahu o budoucím osudu nato. mnozí jej vnímali jako produkt studené války, který s jejím koncem přirozeně odumře. to se naštěstí nestalo. Aliance si v novém bezpečnostním prostředí začala nacházet nové úkoly, včetně operací mimo území spojenců takzvaných operací out of Area. někdejší sovětská hrozba nebyla v jediném okamžiku z ničeho nic nahrazena jinou. hrozby se neustále vyvíjejí. v devadesátých letech stejně jako nyní. přizpůsobovat se jim není jednorázový krok, ale neustálý proces, který v Alianci pokračuje i dnes a bude muset pokračovat i dál. v průběhu 90. let se Alianci přesto částečně podařilo změnám ve světě přizpůsobit. Důraz na robustní síly schopné odrazit masivní útok na spojenecké území postupně vystřídal záměr budovat mobilnější, cílenější a efektivnější schopnosti lépe připravené čelit novým hrozbám. ty představovaly především omezené, etnicky a nábožensky motivované konflikty vyvolané zásadními migrační tlaky, později pak terorismus a šíření zbraní hromadného ničení. součástí přizpůsobení se novým podmínkám ze strany nato bylo i navázání těsnějších vztahů se státy někdejšího varšavského paktu, které v několika vlnách vyústilo v plnoprávné členství řady z nich. vzniklo množství partnerských programů, které dodnes zůstávají základní platformou vztahů Aliance k celé řadě zemí. Česká republika byla součástí první vlny rozšíření nato, když 12. března 1999 vstoupila do Aliance spolu s maďarskem a polskem. první dny našeho členství byly bouřlivé. několik dní po našem vstupu zahájila Aliance operaci v kosovu. Češi, poláci a maďaři si rychle uvědomili, že členství v nato neznamená jen přijímání politických deklarací, ale také připravenost použít v případě potřeby na obranu společných principů síly. o tři roky později na summitu v praze, bylo ke vstupu do nato přizváno dalších sedm zemí, čímž se otevřely dveře historicky největšímu rozšíření Aliance vůbec. na letošním summitu ve štrasburku a kehlu očekáváme vstup dalších dvou zemí, Albánie a chorvatska. Aliance dnes ovšem řeší celou řadu problémů. vedeme dvě robustní operace mimo území členských zemí v celkové síle téměř osmdesáti tisíc mužů a žen. Čelíme celé řadě nových výzev na poli energetické bezpečnosti. bojujeme s kyberterorismem, jsme nuceni reagovat na šíření zbraní hromadného ničení včetně raketových technologií. jsme konfrontováni s rostoucí sebedůvěrou ruska, které se nerozpakuje použít nevybíravé prostředky v prosazování svých cílů v oblasti takzvaného blízkého zahraničí. nato má ovšem napilno i uvnitř. snažíme se reformovat jeho fungování tak, aby bylo efektivní a neplýtvalo lidskými a finančními zdroji. nadcházející summit uloží kompetentním subjektům Aliance zahájit práce na novém strategickém konceptu, který bude lépe reagovat na změny v bezpečnostním prostředí ve světě za poslední desetiletí. všichni takzvaní noví členové, včetně České republiky, se těchto aktivit účastní s plným nasazením a jejich příspěvek k celkovému aliančnímu úsilí ať už v každodenním fungování či operacích je dobře patrný. pochybnosti o skutečném přínosu rozšiřování pro účinnost a akceschopnost Aliance jsou dávno zapomenuty. rozdíly mezi starými a takzvanými novými členskými zeměmi rychle mizí. Ale rozšiřování Aliance nemusí skončit vstupem dvou dalších států. princip otevřených dveří zakotvený mimo jiné v článku 10 washingtonské smlouvy je nadále platný. nato není samoúčelná organizace, která se samovolně rozšiřuje a pohlcuje další a další země. státy do něj vstupují na základě ochoty bránit společně sdílený soubor hodnot. nato bohudíky zůstává i nadále atraktivním spolkem. A je dobře, že se členské státy opakovaně shodují na zásadě, že žádná třetí země nemá právo veta v otázkách dalšího rozšiřování. každý přistupující stát si ovšem musí uvědomit, že nato není pojišťovna, která bude po složení jednorázového příspěvku navěky 16

19 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference karel schwarzenberg is Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic (since 2007) and a Senator (since 2004). After the emigration in 1948 he studied Law in Munich and Graz and Silviculture Studies in Vienna. In Bavaria he founded Czechoslovak Documentary Centre, which treasured literature forbidden in the Czechoslovakia. Between 1984 and 1990 he was the Chairman of the International Helsinki Federation for Human Rights. After the fall of the communist regime in Czechoslovakia he was the Chancellor of President Václav Havel till karel schwarzenberg excellencies, ladies and gentlemen, the cessation of the warsaw treaty at the beginning of 1990s inspired considerations about nato s future destiny. many regarded the Alliance a product of the cold war that would naturally demise as the cold war ends. Thankfully, that did not happen. in the new security environment, nato began to find new missions, including operations outside Allied territories, the so-called out-of-area operations. The then soviet threat was not replaced with another one in a single moment. Threats constantly evolve. in 1990s as well as today. to adapt to them is not one-off step but a continuous process that goes in nato even as speak and will need to continue in the future as well. in 1990s, however, the nato Alliance managed to adapt to changes in the world in part. The emphasis placed on robust forces able to repel massive attacks against Allied territories was progressively replaced with plans to build more mobile, targeted and effective capabilities better prepared to face new threats, such as limited, ethnically and religiously motivated conflicts entailing migration pressures, and, later on, also terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. As a part of adapting to the new conditions, nato initiated closer relations with the countries of the then warsaw pact, which came to a head in a full-fledged membership of some those states in several waves. A wide array of partnership programs were formed that in some cases still provide the fundamental platform of nato relationships with a number of nations. The czech republic was a part of the first wave of nato enlargement, having joined the Alliance together with hungary and poland on march 12th, The first days of our membership were truly stormy. just a couple of days after our accession, nato started its operation in kosovo. czechs, polls, and hungarians quickly realised that nato membership does not entail endorsing political declarations only, but also preparedness to use force in case necessary for defence of shared principles. Three years later at nato summit in prague, additional seven countries were invited to joint the Alliance, which opened the door for the historically greatest enlargement of nato ever. in this year s nato summit in strasbourg-kehl, we expect the accession of additional two countries, Albania and croatia. but nato today tackles a whole set of challenges. we perform two robust outof-area operations with total strength of nearly eighty thousand men and women in uniform. we are facing a broad range of challenges in the sphere of energy security. we are fighting cyberterrorism, we are forced to take steps in response to proliferation of weapons of mass destruction. we are confronted with growing self-confidence of russia, which does not hesitate to pursue any ways in advancing its interests in the sphere of so-called areas close abroad. but nato is also busy inside. we are trying to reform its internal operations so as to enhance effectiveness and not to waste human and financial resources. The upcoming summit will task relevant nato bodies to commence drafting the new strategic concept, which better reflect changes in the global security environment over the past decade. All so-called new nato nations including the czech republic take part in these activities with full commitment and their contribution to the overall nato effort is well visible both in day-to-day business and on operations. Doubts over real benefit of enlargement for nato s efficiency and ability to act are long forgotten. Differences between old and so-called new members quickly vanish. but nato enlargement does not need to end by accession of two additional countries. The open-door principle provided for inter alia in Article 10 washington treaty continues to be valid. nato is not a self-lickingice-cream type of organisation that would enlarge in an uncontrolled manner and subsume further and further countries. states 17

20 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference chránit před nepřízní osudu. vztah jednotlivých zemí Aliance není jednosměrný. udržení akceschopnosti nato vyžaduje trvalou péči a úsilí, k němuž musí přispět všechny členské země, a měli bychom si to denně a obzvláště každoročně, když schvalujeme rozpočty v parlamentu uvědomit. Děkuji za vaši pozornost. 18

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. ročník ZŠ Se

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015 The European Association for Renewable Energy was founded in 1988. It is a registered nonprofit organization that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více