Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky"

Transkript

1 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects března 2009 senát parlamentu České republiky, valdštejnský palác, praha march 12 13th, 2009 senate of the parliament of the czech republic, waldstein palace, prague senát parlamentu České republiky ministerstvo zahraničních věcí České republiky ministerstvo obrany České republiky senate of the parliament of the czech republic ministry of foreign AffAirs of the czech republic ministry of Defense of the czech republic

2

3 Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky NATO enlargement ten years on: achievements, challenges, prospects března 2009 Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnský palác, Praha March 12 13tH, 2009 Senate of the parliament of the czech republic, wallenstein palace, Prague

4 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky mezinárodní konference Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy a vyhlídky, které je věnován tento sborník, vznikla v českém senátu s cennou podporou ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí. věřím, že i to bylo důvodem toho, že ze všech akcí, které byly u nás letos této tematice zasvěceny, měla tato bezesporu nejexkluzivnější charakter. proto bych rád poděkoval těm, kteří na tom měli zvláště velkou zásluhu štefanu fülemu, petru kolářovi, Aleši knížkovi, michalu lukešovi, kateřině weissové a pracovníkům sdružení jagello 2000 a kanceláře senátu. i když cílem konference bylo připomenout si i 60. výročí vzniku severoatlantické aliance, kdy 4. duben 1949 chápeme jako jednoznačné vítězství realistické politiky v zemích tehdy svobodné části evropy, pro české účastníky konference je zákonitě zlomovým letopočtem rok Čas je neúprosný, a tak se zdánlivě nedávný okamžik našeho přijetí do Aliance stává historií. náš vstup do nato však musíme dnes i do budoucna brát nejen jako jednu z úspěšných snah České republiky posílit svou bezpečnost, ale stejně tak ji musíme chápat jako výzvu k mnohem větší odpovědnosti ke své budoucnosti i k našim aliančním partnerům, se kterými by nás měla spojovat stejná míra úcty ke svobodě a demokracii. Přemysl Sobotka, předseda senátu parlamentu Čr 2

5 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects The international conference nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects, the proceedings of which are included in this book, was hosted by the czech senate with valuable support of the ministry of Defense and the ministry of foreign Affairs. i believe that was in part why it became the most prestigious of all nato-related events organized in our country throughout this year. i would like to thank those who have made a particularly valuable contribution: štefan füle, petr kolář, Aleš knížek, michal lukeš, kateřina weissová, the staff of jagello 2000, and the office of the senate. Although the conference intended to recall the 60th anniversary of the establishment of nato, and highlight our view of 4 April 1949 as a moment of clear victory of realistic policies in those european countries that were free at the time, the year 1999 was naturally the most important turning point for czech participants. time has no mercy, and as much our entry into the Alliance seems recent, it has already become part of history. we have to regard it not only as one of our successful efforts to increase the czech republic s security but also as a challenge to take more responsibility for our future and for our allied partners with whom we are expected to share equal dedication to freedom and democracy. Přemysl Sobotka president of the senate of the parliament of the czech republic 3

6 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Program konference Čtvrtek 12. března :30 Slavnostní zahájení konference Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu Čr Vlasta Parkanová, místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Čr karel Schwanzerberg, ministr zahraničních věcí Čr expertní diskuze: Zkušenosti z procesu rozšiřování nato 09:45 11:00 rozšiřování nato: Jak jej dosáhnout, jak jej naplnit moderátor: John o Sullivan hosté: ch. Schmidt, L. Dobrovský, r. Walter 11:15 12:30 rozšiřování nato jako nástroj konsolidace aliance moderátor: Jiří Schneider hosté: B. Jackson, m. Žantovský, e. Buckley, m. clarke 14:30 15:00 Slavnostní vernisáž výstavy připravené Senátem PČr, Vojenským historickým ústavem Praha a národním muzeem nato: Svoboda i odpovědnost 60 let existence a 10 let členství 15:15 Vystoupení prezidenta Václava Havla 15:25 16:45 Panel I rozšiřování nato: ke svobodné a jednotné evropě moderátor: alexandr Vondra hosté: V. Vīķe-freiberga, m. Zeman, S. Passy, g. Jeszenszky 16:45 Hlavní projev: generální tajemník nato Jaap de Hoop Scheffer 17:30 19:00 Panel II adaptace nato: Čelem k výzvám 21. století moderátor: Jamie Shea hosté: Á. Vadai, k. kovanda. J. Šedivý, k. Volker Pátek 13. března :00 10:20 Panel III rozšiřování, schopnosti a transformace nato: Byli jsme úspěšní? moderátor: gen. v. v. Jiří Šedivý hosté: gen. v. v. k. naumann, f. Boland, J. kriendler 10:40 Vystoupení madeleine k. albright 11:00 Vystoupení gen. Bantze J. craddocka 11:20 12:30 Panel IV Budoucí výzvy: Budování aliance pro 21. století moderátor: Štefan fűle hosté: gen. J. Prokš, adm. J. rosiers, r. g. Bell 12:30 13:00 Závěrečná řeč předsedy vlády Čr mirka Topolánka 4

7 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Program of THe conference Thursday march 12, :30 official opening of the conference Přemysl Sobotka, President of the Senate of the Parliament of the cr Vlasta Parkanová, Deputy Prime minister and minister of Defense of the cr karel Schwarzenberg, minister of foreign affairs of the cr expert round Tables: Lessons Learned from nato s enlargement Process 09:45 11:00 nato enlargement: making It Happen, making It Work moderated by: John o Sullivan speakers: ch. Schmidt, L. Dobrovský, r. Walter 11:15 12:30 nato enlargement nato consolidation moderated by: Jiří Schneider speakers: B. Jackson, m. Žantovský, e. Buckley, m. clarke 14:30 15:00 official opening of the exhibition organized by the Senate of the Parliament of the cr, the military History Institute in Prague and the national museum: nato: freedom and responsibility 60 Years of existence, 10 Years of membership 15:15 Special address by Václav Havel 15:25 16:45 Panel I enlarging nato: making europe Whole and free moderated by: alexandr Vondra speakers: V. Vīķe-freiberga, m. Zeman, S. Passy, g. Jeszenszky 16:45 keynote speech by nato Secretary general Jaap de Hoop Scheffer 17:30 19:00 Panel II adapting nato: meeting challenges of the 21st century moderated by: Jamie Shea speakers: a. Vadai, k. kovanda, J. Šedivý, k. Volker friday march 13, :00 10:20 Panel III nato enlargement, capabilities and Transformation How Successful Have We Been? moderated by: gen. (ret) Jiří Šedivý speakers: gen. (ret) k. naumann, f. Boland, J. kriendler 10:40 Special address by madeleine k. albright 11:00 Special address by gen. Bantz J. craddock 11:20 12:30 Panel IV future challenges Towards an alliance for the 21st century moderated by: Štefan fűle speakers: gen. J. Prokš, Div. adm. (ret) J. rosiers, r. g. Bell 12:30 13:00 c losing speech by mirek Topolánek, Prime minister of the czech republic 5

8 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky memorandum o spolupráci mezi Senátem Parlamentu Čr, ministerstvem obrany Čr a ministerstvem zahraničních věcí Čr každá z institucí deklaruje zájem spolupracovat na připomínkové akci spojené se založením obranného společenství nato a s 10. výročím vstupu Čr do nato. strany se dohodly, že konference s názvem Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky se uskuteční ve dnech března 2009 v prostorách senátu pčr, který pro tento účel poskytne historické prostory. senát pčr společně s rozpočtovou organizací ministerstva obrany Čr vojenským historickým ústavem praha a národním muzeem uspořádá výstavu nato: svoboda i odpovědnost 60 let existence a 10 let členství. vernisáž této výstavy bude součástí oficiálního programu konference Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky. Vlasta Parkanová Přemysl Sobotka karel Schwarzenberg ministryně obrany Čr předseda senátu pčr ministr zahraničních věcí Čr v praze 20. ledna

9 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects memorandum of cooperation between the Senate of the Parliament of the czech republic, the ministry of Defense of the czech republic, and the ministry of foreign affairs of the czech republic The above-mentioned institutions declare their interest to cooperate on the organization of an event commemorating the establishment of nato as a defense community, and the 10th anniversary of the czech republic s entry therein. The parties have agreed that a conference entitled nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects shall be held on march 2009 at the senate of the parliament of the czech republic, the senate shall make its historical premises available for the conference. The senate of the parliament of the czech republic will co-organize with the military history institute in prague (a body funded by the ministry of Defense of the czech republic) and the national museum an exhibition entitled nato: freedom and responsibility 60 years of existence and 10 years of membership. The opening of this exhibition will be part of the official agenda of the conference nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects. Vlasta Parkanová Přemysl Sobotka karel Schwarzenberg minister of Defense president of the senate minister of foreign Affairs of the cr of the parliament of the cr of the cr signed in prague on 20 january

10

11 Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky NATO enlargement ten years on: achievements, challenges, prospects Slavnostní zahájení konference Official Opening of the Conference 9

12 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference Přemysl sobotka je od roku 2004 předsedou Senátu Parlamentu ČR. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. Od roku 1991 byl primářem. MUDr. Přemysl Sobotka je senátorem za liberecký volební obvod, za který byl zvolen již třikrát (1996, 1998, 2004). Je zakládajícím členem ODS. Přemysl sobotka Dobré jitro dámy a pánové, dovolte mi, abych vás srdečně uvítal na půdě českého senátu, na konferenci Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy a vyhlídky. vzhledem k tomu, že severoatlantická aliance slaví 60 let od svého vzniku, považuji za největší úspěch samotný fakt, že Aliance 4. dubna 1949 vůbec vznikla šlo o jednoznačné vítězství realistické politiky postavené na odpovědnosti k demokracii, lidské svobodě a základním hodnotám euroatlantické civilizace. vzpomeňme si, v jaké době Aliance vznikla. byla to doba, kdy po strašné světové válce polovina evropy žila ve stalinově stínu. vše bylo dokončeno v únoru 1948 komunistickým pučem v demokratickém Československu. v té době startovala studená válka, která polovinu evropy držela v totalitní komunistické diktatuře a druhá polovina evropy budovala demokracii. mým trvalým politickým krédem je heslo: spojme se pro něco pozitivního a nikoliv proti někomu. A v tom byl i smysl vzniku Aliance. my jsme byli desítky let totalitními vyznavači třídní nenávisti mediálně masírováni, že nato je pakt útočný, zatímco jeho protipól varšavská smlouva měla být údajně obranné společenství. Dnes není žádným problémem dokázat, že opak byl pravdou. Archivy nám nabízejí operační mapy i plány varšavské smlouvy, které jasně ukazují představy sovětských generálů o řešení evropských problémů: masivní údery proti západní evropě, včetně útoků jaderných. v praxi potom stačí vyslovit slova srpen 1968 v Československu a každému je to snad jasné. osobně považuji datum 12. března 1999, kdy se Česká republika spolu s polskem a maďarskem stala v americkém independence novým členským státem Aliance, za zásadní zlom v zajištění bezpečnosti a demokracie v našich zemích. za jednu z důležitých výzev pro existenci Aliance považuji otázku jejího dalšího rozšíření. v roce 2004 jsem měl upřímnou radost z přijetí pobaltských republik, rumunska, bulharska, slovinska a samozřejmě slovenska. jsem zároveň zastáncem přijetí dalších zemí do Aliance. severoatlantická aliance vznikla na zásadě odpovědnosti k principům demokracie, a proto je v ní místo i pro další země. Aliance dnes musí čelit zdrojům celosvětových bezpečnostních rizik v podobě mezinárodního terorismu, který zmiňované hodnoty ohrožuje po celém světě ke škodě všech lidí bez ohledu na jejich etnický původ a náboženství. k tomu, aby Aliance mohla své cíle plnit, je třeba si tyto hodnoty v prvé řadě zcela odpovědně uvědomovat. opravdu mě netěší, když se v některých zemích, včetně České republiky, stávají otázky zahraničních misí nato a problematika kolektivní bezpečnosti jako celku záležitostí politických licitací, vydírání a populismu, který má svůj úhel pohledu omezen pouze na horizont příštích domácích voleb. severoatlantická aliance prokázala svůj hluboký smysl a životaschopnost v letech studené války a prokazuje je i nyní, na začátku 21. století. bylo by proto osudovou chybou snažit se paralyzovat její organizaci vznikem různých samostatných paralelních regionálních struktur, které sledují často nevyřčené zájmy některých bývalých mocností a které by jen těžko byly schopny čelit globálním soudobým bezpečnostním hrozbám. mějme to na paměti a važme si naší severoatlantické aliance. Děkuji za pozornost. 10

13 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference Přemysl sobotka is President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic (since 2004). After graduation from the School of General Medicine of Charles University in Prague he entered the surgical department of the Liberec Hospital, where he transferred to the X-ray department after two years. From 1991 he was a chief physician. He is a Senator for the Liberec constituency, a post to which he has been elected three times (1996, 1998, 2004). He is a founding member of the Civic Democratic Party. Přemysl sobotka good morning ladies and gentlemen, let me welcome you wholeheartedly to the premises of the czech senate as we gathered for the conference nato enlargement ten years on Achievements, challenges and prospects. because the north Atlantic treaty organisation celebrates its 60th anniversary, i regard the greatest success the very fact that the Alliance was, on April 4th, 1949, established at all. it was a marked victory of realistic policy based on responsibility to democracy, human freedom and fundamental values of the euro-atlantic civilisation. let us recall, in what time came the nato Alliance into being. it was an era, when half of europe after a terrible war lived in stalin s shadow. All of that culminated in february 1948 by the communist coup d etat in the democratic czechoslovakia. The cold war started in that time to keep half of europe under a communist dictatorship, while the other half of europe was building democracy. my permanent political creed is: let us join to do something positive, not against anybody. And that was also the reason for nato to come into being. we were formed for decades by worshippers of class hatred who proclaimed that nato was an offensive pact, while its counterpart, the warsaw treaty, was portrayed as a defensive community. today, it is not a problem to evince that the contrary was true. Archives offer warsaw pact operation maps and plans, clearly showing the visions soviet generals had on resolution on european issues: through massive strikes against western europe, including nuclear attacks. in practice, it suffices to say August 1968 in czechoslovakia and i hope everybody would understand. personally, i regard the day of march 12th, 1999, when the czech republic together with poland and hungary became a new nato nation in the u.s. city of independence, as a crucial turnover in ensuring security and democracy in our countries. i also regard the issue of further enlargement an important challenge for the existence of nato. i was truly pleased in 2004, when the baltic states, romania, bulgaria, slovenia and, of course, slovakia joined in. i am also a supporter of inviting further nations into the Alliance. The north Atlantic Alliance was formed on the basis of responsibility over the principles of democracy, and therefore there is a space inside nato for other countries as well. today, nato is confronted with the global security risks in the form of international terrorism that jeopardises those values to the detriment of all people regardless of their ethnicity or religion. in order for nato to be able to attain its goals, we must, first and foremost, fully and responsible realise them. i am really disappointed to see the issues of foreign deployments in support of nato operations and collective security as a whole becoming in some countries including the czech republic subject political haggling, blackmailing and populism that restricts the perspective only towards the horizon of the next national election. The north Atlantic treaty organisation has proven its profound meaning and viability including now, at the beginning of the 21st century. Therefore, it would be a fatal mistake to try and paralyse its workings by the establishment of various independent parallel regional structures that follow often unspoken interests of some former powers and that would hardly be able to face the present global security threats. let us bear this in mind and let us highly value our nato Alliance. Thank your for your attention. 11

14 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference Vlasta ParkanoVá je od roku 2009 místopředsedkyní vlády a od roku 2007 ministryní obrany České republiky. V červnu 1990 byla zvolena poslankyní Federálního shromáždění a byla členkou Branně-bezpečnostního výboru, Mandátního a imunitního výboru a Komise pro dohled nad odchodem sovětských vojsk. Od podzimu 1992 pracovala v ústředních orgánech státní správy. V letech byla ministryní spravedlnosti za ODA. V roce 2006 byla opět zvolena poslankyní za KDU-ČSL. Vlasta ParkanoVá vážené dámy, vážení pánové, právě před deseti lety vstoupila Česká republika, polsko a maďarsko do severoatlantické aliance. svým přistoupením k severoatlantické alianci jsme se stali členy společenství založeného na zásadách demokracie, osobní svobody a právního řádu. přihlásili jsme se ke snaze o podporu stability a blahobytu národů a vzali jsme na sebe závazek připojit se ke společnému úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Desáté výročí našeho vstupu nám dává dobrou příležitost ohlédnout se zpět, bilancovat a zároveň přemýšlet o tom, jak tyto trvalé principy realizovat v budoucnu. oběma těmto cílům má sloužit tato konference. je mi velikou ctí i radostí, že zde mohu přivítat řadu vynikajících současných i bývalých státníků, velitelů a expertů, kteří mají mnoho co říci a nabídnout ze svých bohatých zkušeností. Abych jim proto příliš neubírala z krátkého času, který je nám pro tak obsáhlé téma vymezen, dovolím si pouze nastínit stručné shrnutí toho, jak se díky členství v nato v souladu se souhrnnou politickou směrnicí nato transformovaly české ozbrojené síly a jaké výzvy před nimi stojí. Česká republika se plně integrovala do politických i vojenských struktur Aliance a v roce 2002 zahájila proces reformy ozbrojených sil, jejímž heslem bylo vytvořit armádu moderní, mobilní, malou a mladou, odpovídající postavení České republiky v rámci systému kolektivní obrany nato a soudobým výzvám. v roce 2005 byla zrušena povinná vojenská služba a ozbrojené síly České republiky se staly plně profesionálními. z hlediska vnímání veřejnosti byl tento krok nepochybně velmi významným, z hlediska ozbrojených sil však teprve výchozím bodem jejich transformace. směr nastoupený zahájením procesu transformace byl potvrzen novou vojenskou strategií a Dlouhodobou vizí rezortu ministerstva obrany, které byly přijaty v červenci loňského roku. v obou těchto dokumentech se zdůrazňuje, že soudobým hrozbám bude Česká republika schopna efektivně předcházet a čelit pouze na základě mezinárodní spolupráce. to však znamená nejen to, že obrana státu bude zajišťována v rámci systému kolektivní obrany nato, ale i to, že Česká republika přijímá svůj díl odpovědnosti a chápe nezbytnost účasti svých ozbrojených sil v zahraničních vojenských operacích. právě ty jsou v současném bezpečnostním prostředí hlavním způsobem, jímž ozbrojené síly přispívají k hájení bezpečnostních zájmů České republiky i širšího mezinárodního společenství, jehož jsme členy, tedy nato a evropské unie. z tohoto principu vychází záměr vytvářet všechny síly jako nasaditelné v celém spektru operací a připravené plnit širokou paletu možných úkolů. k tomu je ovšem nutno racionalizovat strukturu sil, unifikovat výzbroj a omezit spektrum hlavních zbraňových systémů a vojenské techniky. budou utlumeny schopnosti, jejichž využití v operacích je méně pravděpodobné, a tyto chybějící schopnosti budou zajištěny jejich sdílením v rámci mezinárodní spolupráce. jedním z motorů transformace je i postupné vyčleňování jednotek Armády České republiky do nrf, pro něž jednotky musí projít náročnou certifikací a splnit přísná kritéria. cílem transformace je další zvýšení podílu nasaditelných sil, dokončení organizačních a dislokačních změn, optimalizace řídících struktur a administrativních procesů. z mnoha příkladů společného vytváření obranných schopností v rámci nato zde uvedu jen několik nejvýznamnějších z poslední doby. tím nejaktuálnějším je iniciativa na posílení využitelnosti vrtulníků, které jsou v soudobých operacích, zvláště v Afghánistánu, jedním z nejdůležitějších a přitom pohříchu nedostatkových způsobů přepravy. zde se Česká republika, 12

15 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference Vlasta ParkanoVá is the Deputy Prime Minister and the Minister of Defence of the Czech Republic. In June 1990 she was elected an MP of the Federal Assembly and became a member of the Defence and Security Committee, Mandate and Immunity Committee and a member of the Commission for supervision over evacuation of Soviet troops. Since the autumn of 1992 she has worked in central bodies of the State administration. She was the Minister of Justice ( ) for the ODA Party. In 2006 she was again re-elected an MP. Vlasta ParkanoVá Distinguished ladies, distinguished gentlemen, exactly ten years ago, the czech republic, poland and hungary joined the north Atlantic treaty organisation. by our accession to the north Atlantic Alliance, we became members of a community founded on the principles of democracy, personal freedom and the rule of law. we subscribed to the endeavour of supporting stability and well-being of nations and took up the commitment to join common efforts for collective freedom and maintaining peace and security. The tenth anniversary of our accession furnishes a good opportunity for us to review, recapitulate and, at the same time, to contemplate how to pursue these permanent principles in the future. This conference is to serve both these purposes. i am extremely pleased and honoured to be able to welcome here an impressive gathering of prominent current and former statesmen, commanders and experts who have much to say and offer from their rich experience. in order not take too much of the short time we have for such an extensive topic to cover, i would only try to briefly outline how the Armed forces of the czech republic has transformed in accordance with the comprehensive political guidance and what challenges it has faced. The czech republic had fully integrated into nato s political and military structures and launched the process of defence reform in 2002, aimed at creating modern, mobile, small-sized and young armed forces, adequate to the position of the czech republic in the nato s collective defence system and present challenges. The year 2005 saw conscription abolished and the Armed forces of the czech republic became an all-volunteer force. from the public opinion perspective, this step was undoubtedly very significant, but it only represented a starting point for transformation of the Armed forces. The course taken by launching the transformation process was confirmed by the new military strategy and longterm Defence Development vision, which were adopted in july both policy documents emphasise that the czech republic would only be able to face contemporary threats on the basis of international cooperation. however, that does not only mean that national defence would be ensured through the nato collective defence system, but also that the czech republic would accept its share of responsibility and understand the necessity for its forces to participate in foreign-deployed military operations. in the today s security environment, the operations represent the primary means for the armed forces to contribute to defending security interests of the czech republic as well as those of the broader international community we are members to, that is nato and the european union. This principle constitutes the basis for the intention of developing all forces as deployable across the whole spectrum of operations and prepared to perform a wide array of potential missions. to achieve that, it is imperative to rationalise the force structure, unify armaments and restrict the spectrum of principal weapon systems and military equipment. Those capabilities less likely to be employed on operations will be phased out and these lacking capabilities will be procured by sharing in the framework of international cooperation. one of transformational drivers is also the progressive assignment of czech Armed forces units to the nato response force, as a part of which the forces are required to undergo demanding certification and meet strict criteria. our transformation efforts also seek to further increase the proportion of deployable forces, complete organisational and base restructuring and to optimise control structures and administrative processes. 13

16 Deset let od rozšíření nato: úspěchy, výzvy A vyhlídky Slavnostní zahájení konference na nedávném zasedání aliančních ministrů obrany v krakově, ujala role vedoucího státu modernizačního programu strojů typu mi-17. rovněž jsme počátkem roku ukončili vyjednávání ke vstupu České republiky do aliančního programu včasné výstrahy a varování, který provozuje letouny AwAcs. Aktivně se podílíme na zahájení programu Ags, jehož cílem je pořízení průzkumného a sledovacího systému na podporu aliančních operací. nepominutelným je též český příspěvek k vytvoření případné protiraketové obrany Aliance prostřednictvím sjednání bilaterálních smluv se spojenými státy o umístění radaru protiraketové obrany na našem území. nyní bych se však chtěla vrátit k důležitějšímu a podle mého názoru v současné době tomu vůbec nejpodstatnějšímu aspektu našeho členství v severoatlantické alianci, jímž je působení našich sil v zahraničních operacích. totiž právě díky systému kolektivní obrany nato nehrozí v dohledné budoucnosti takový konflikt v evropě, který by ohrozil politickou nezávislost či územní integritu naší vlasti. existují však i jiné hrozby a Česká republika se musí se spojenci aktivně podílet na zachování tohoto prostoru sdílené bezpečnosti, a to i vojenskou silou tam, kde to je nutné, aby se nestabilita a teror nepřenesly na území naše či našich spojenců. proto naši vojáci pomáhají obnovit mír a udržovat bezpečnost v řadě krizových oblastí světa, od kosova až po Afghánistán. zvláště úspěch mise v Afghánistánu je prioritou naší země, celé Aliance a vlastně i celého mezinárodního společenství. Díky konceptu provinčních rekonstrukčních týmů je naše tamní působení též nejlepším příkladem účelného skloubení civilního a vojenského působení v zájmu bezpečnosti a prosperity. v loňském roce Česká republika převzala vedení provinčního rekonstrukčnímu týmu v provincii lógar, jehož primární náplní je obnova civilní infrastruktury a hospodářství regionu a poskytování výcviku afghánským bezpečnostním silám. cílem našich snah je pomoci afghánskému lidu převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost a další rozvoj své země. věřím, že se nám tohoto cíle podaří dosáhnout a že i v tamních nelehkých podmínkách Aliance znovu osvědčí svoji životaschopnost plynoucí z inspirativní síly hodnot, na nichž byla před šedesáti lety založena a k nimž jsme se právě před deseti přihlásili i my. pokračující rozšiřování nato je ostatně nejlepším svědectvím šíření a přitažlivosti těchto hodnot. A tak již za několik týdnů budeme schopni přivítat na nadcházejícím summitu Albánii a chorvatsko jako nové plnoprávné členy Aliance, která nechává své dveře nadále otevřené i dalším zemím. závěrem mi dovolte krátkou poznámku. hodnoty, na nichž Aliance stojí, jsou pevné a neměnné. nicméně způsoby, jak je Aliance uvádí v život, se neustále proměňují, jak se proměňuje bezpečnostní prostředí a charakter úkolů, které před námi stojí. nadcházející summit proto bude také příležitostí pro hlubší diskuzi o budoucnosti Aliance, o její strategické koncepci pro další léta, o zefektivnění spolupráce s evropskou unií a partnerskými státy, o obraně Aliance před hrozbou zbraní hromadného ničení, o jejích silách rychlé reakce a o dalším rozvoji vojenských schopností. máme před sebou velké výzvy, přesto však hledíme do budoucnosti s důvěrou opírající se o úspěchy Aliance v minulosti a s vírou v trvalou sílu našich sdílených hodnot. Děkuji za vaši pozornost a našim vojákům i civilním pracovníkům za jejich obětavou práci. 14

17 nato enlargement ten years on: Achievements, challenges, prospects Official Opening of the Conference out of many instances of creating joint nato defence capabilities, let me highlight just the most illustrative recent examples. The most topical one is the initiative to enhance usability of helicopters, which is one of the most critical and, at the same time, most dearly lacking transportation assets in current operations, particularly in Afghanistan. At the recent nato defence ministerial meeting in krakow, poland, the czech republic undertook the lead nation role for the mi-17 helicopter modernisation program. Also, we completed negotiations at the beginning of 2008 on the accession of the czech republic to the nato early warning and control program that operates AwAcs aircraft. we are taking an active part in the Ags program, aimed at acquiring a ground surveillance and monitoring system in support of Allied operations. i should also mention the czech contribution to the possible establishment of nato missile defence by the means of negotiating bilateral arrangements with the united states on deployment of missile defence radar in our territory. but now let me come back to the most important matter, in my view currently the most essential aspect of our membership in the nato Alliance, which are deployments of our forces for foreign operations. indeed, it is thanks to the nato collective defence system that no conflict is looming in europe in foreseeable future, which would threaten political independence or territorial integrity of our homeland. but there are other threats in existence and the czech republic together with Allies must proactively take part in maintaining this area of shared security, including by military force not to let instability or terror spill over to the our territory or those of our Allies. That is why our military personnel help restore peace and keep security in a number of crisis regions of the world, from kosovo to Afghanistan. namely the success of the mission in Afghanistan is a high priority for our country, the whole nato Alliance, and indeed for the whole international community. Thanks to the concept of provincial reconstruction teams, our operations there provide the best example of effectively combining civilian and military efforts for the sake of security and prosperity. in 2008, the czech republic took over the lead role of the provincial reconstruction team in the province of logar, whose primary mission is to facilitate renewal of civilian infrastructure and economical reconstruction in the region and to provide training to Afghani national security forces. The objective of our effort is to help the people of Afghanistan take over the responsibility of their own security and further development of their country. i trust that we will manage to achieve that goal and that nato will prove its viability in the local demanding conditions once again, which stems from inspiring power of values the Alliance was founded sixty years ago and we subscribed to exactly ten years ago. The continuing enlargement of nato is the best evidence of how these values spread and how attractive they are. hence, in several week s time at the upcoming summit, we will be able to welcome Albania and croatia as full-fledged members of the nato Alliance that leaves its door open for other nations to join in. let me conclude with a short remark. values constituting the basis of the Alliance are solid and unchanging, but the ways nato brings those values into life constantly modify as the security environment changes together with the nature of missions we are facing. The upcoming summit will also provide an opportunity for an in-depth discussion on the future of the Alliance, its strategic concept for the years ahead, on rationalising its cooperation with the european union and partners, on defending nato against weapons of mass destruction, on the nato response force and further development of defence capabilities. we are faced with immense challenges; in spite of that, we are looking into the future with trust that is footed on nato s record of success. Thank you for your attention and thanks to our military and civilian personnel for their commitment and efforts. 15

Náš host / Our Guest. We Have the Most Complicated Period Behind Us. Generálporučík Pavel Štefka. Lieutenant General

Náš host / Our Guest. We Have the Most Complicated Period Behind Us. Generálporučík Pavel Štefka. Lieutenant General Náš host / Our Guest Generálporučík Pavel Štefka náčelník Generálního štábu Armády České republiky Nejsložitější období máme za sebou Před dvěma lety mi náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Pavel

Více

IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy

IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy IV. konference středopravicových stran střední a východní Evropy Praha, Česká republika, 27. 29. září 2002 IV. Conference of the Central and Eastern European Center Right Prague, Czech Republic, 27-29

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

4/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník

4/2007 OBSAH CONTENTS CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES. Quarterly / Čtvrtletník CZECH ARMED FORCES TODAY ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY DNES Quarterly / Čtvrtletník Published by CR MoD Military Information and Service Agency Vydává Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

Česko-americké vztahy: jak dál?

Česko-americké vztahy: jak dál? Prosinec 2014 Policy Paper Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Policy Director, U.S. Global Leadership Coalition Bruce P. Jackson President, Project for Transitional Democracies Lukáš Kovanda

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS,

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS, CONFERENCE BOOK 03 CZ ENG VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zájem poznávat, zájem o okolní svět, zájem měnit věci k lepšímu. To jsou společné jmenovatele unikátního vzdělávacího projektu, který nemá ve

Více

Gustáv Slamečka. Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services. Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity Jiří Paroubek

Gustáv Slamečka. Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services. Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity Jiří Paroubek REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 2 / 2009 Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services Gustáv Slamečka Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7.

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

CHRONICLE. www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI. OSCE 5 Země bez politických práv? 8 lately 9

CHRONICLE. www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI. OSCE 5 Země bez politických práv? 8 lately 9 CHRONICLE Noviny Pražského studentského summitu / Prague Student Summit Newspaper www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI Delegátský duel: Snižování emisí Do deseti let budou v Číně svobodné volby na

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Investujte v srdci Evropy

Investujte v srdci Evropy INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI/INVESTMENT OPPORTUNITIES Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic 26. 4. 2011, Clarion Congress

Více

Obsah / Table of content

Obsah / Table of content Obsah / Table of content Editorial... 2 Richard Rokyta Z činnosti ČLA / CMA Activities in Czech Republic 4. benefiční koncert České lékařské akademie 2008... 8 Fourth Benefit Concert of the Czech Medical

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Czech-Asian Business Forum 4 th Edition

Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Connecting Czech and Asian Business Leaders Česko-asijské obchodní fórum 4. ročník Spojuje úspěšné od Čech až po Asii Program 4. ročníku Česko-asijského fóra: Budoucnost

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více