Pyramidy. Úvod. Sakkára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pyramidy. Úvod. Sakkára"

Transkript

1 Pyramidy Mnohé národy po celém svete uchvátila myšlenka na stavbu pyramid. Pyramidy najdeme nejen v Egypte, ale i ve strední a jižní Americe a v Asii. Nikde na svete však nedosáhli tyto stavby tak monumentálních rozmeru a nikde na svete nedosáhli jejich stavitelé takové zrucnosti jako v Egypte. A práve proto byly a jsou egyptské pyramidy již od dob antiky považovány za div sveta. Úvod Pyramid mužeme v dnešním Egypte nalézt okolo osmdesáti. Ne všechny vypadají tak jak je známe z fotografií. Rada z nich je polorozborená a z nekterých zustaly jen základní kameny vystupující z písku. Prícinou leckde bývá špatné konstrukcní provedení stavby, svuj otisk zanechal i zub casu a v neposlední rade clovek, když kamenné kvádry a obložení použil jako levný stavební materiál a to nezrídka již nekolik málo let po jejím dokoncení. Nekteré pyramidy zmizely úplne a nekteré na své znovuobjevení ješte cekají. Slovo pyramida se odvozuje z reckého slova pyr, jež znamená ohen. To bylo odvozeno podle tvaru pyramid - tedy jednoduchého jehlanu, který vytvárí plamen ohne (tvar pyramid však není vždy pravidelný jehlan - Džoserova pyramida a nekteré další je tvorena nekolika stupni, odtud stupnovitá pyramida a nekteré pyramidy mají zalomené steny. Zcela jinou kapitolu pyramid, predstavují pyramidy Mexické, kde se nachází i pyramida kruhová. Ty však starí Rekové neznali. Další možný puvod tohoto slova je opet z reckého slova pyra (pohrební hranice, hrob). Sami Egyptané nazývali pyramidu slovem mr (mer) a dnešní Egyptané al-háram. Egyptské pyramidy byly staveny jako velkolepé hrobky faraónu a to ješte za jejich života. Ne vždy se však jejich dostavba podarila ješte pred panovníkovou smrtí. V takovém prípade byla stavba odkázána na milost a nemilost faraóna nastupujícího. Leckdy proto zustala pyramida nikdy nedostavena. Postavit pyramidu jakožto posmrtný monument se v Egypte stalo zvykem až v tzv. Staré ríši (cca pr. Kr., 3-6. dynastie). Do této doby (tedy v dobe Archaické, 1-2 dynastie, pr. Kr.) si farao nechával vystavet hrobku, která sestávala z podzemní a nadzemní cásti. Rozlišujeme zde stavební styl hrobek na pohrebišti v Abydu a v Sakkáre. Podzemní cást hrobek v Abydu tvorila pohrební komora a místnosti s uloženou pohrební výbavou, která mela za úkol usnadnit faraónovi posmrtný život. Nadzemní cást sestávala z písecného rovu, kamenné ohradní zdi a dvou kamenných stél pred prucelím hrobky. Ohradní zdi pak byly obklopeny tzv. vedlejšími hrobkami panovníkova manželek a služebnictva. Jejich pocet mohl dosáhnout i nekolika set. Sakkárské pohrebište bylo staveno v ponekud jiném architektonickém duchu. Stejne jako v Abydu byla podzemní cást tvorena pohrební komorou a místnostmi s pohrební výbavou. Nadzemní cást však byla vystavena z cihel. Clenená cihlová prucelí byla obílena a bohate zdobena barevnými vzory. Soucástí hrobky byla i velká lod v níž duch zemrelého panovníka odplouval na onen svet. Podle svého tvaru - hlinené lavice, se Sakkárské hroby nazývají z arabštiny - mastaby. Teprve pozdeji za vlády faraóna Džosera se v Sakkáre zacalo s novým tipem hrobek - pyramid. Svou pyramidu si pozdeji v Sakkáre nechala vystavit celá rada faraónu. Ta nejlépe dochovaná a neznámejší je však práve ta nejstarší - Džoserova stupnovitá pyramida. Sakkára Sakkára byla pohrebištem pro elitu nedalekého hlavního mesta starovekého Egypta - Memfidy a to již od první dynastie, približne od r pr. n. l. (našli se zde však i prehistorické nálezy). Své jméno získala Sakkára podle arabského kmene Bení Sokar, který se v její blízkosti usídlil v pozdním stredoveku. Shodou okolností se Sokar nazýval i staroegyptský buh mrtvých, který byl zároven bohem Memfidského pohrebište. Sakkára je nejvetší královské pohrebište, je zde pochováno 15 faraónu, celá rad princu a princezen, vysocí hodnostári a kneží ze všech období egyptských dejin. Mimo lidských hrobu se v Sakkáre nalézají hroby milionu mumifikovaných zvírat napr. jestrábi, paviáni, sokoli a dokonce i nekteré druhy hmyzu. Sakkára je jak nejrozsáhlejším místem vykopávek v Egypte, tak i nejvetším archeologickým pracovištem na svete. A prestože zde každorocne soustredí své síly rada mezinárodních expedic, predpokládá se, že prozatím ze spáru poušte bylo vyrváno pouze asi 25 % z jejího tajemství.

2 Džoserova pyramida Prvním faraónem, který si nechal vystavet hrobku typu pyramidy, byl Necerichet známejší spíše pod jménem Džoser (Jméno Džoser se vyskytuje až v textech z doby Strední ríše).džoserova stupnovitá pyramida (v Sakkáre), jak je tato pyramida nazývána predstavuje jakýsi zlom v egyptské architekture. Nejenže znamenala nový typ hrobky, ale zatímco do této doby byly hlavním stavebním materiálem cihly z bahna, sláma, rákos a drevo, na stavbe pyramidy a celého hrobovém komplexu bylo poprvé v rozsáhlém merítku užito vápence. Šestistupnová pyramida má obdélníkovou základnu o rozmerech 109 x 121 m a její výška je 62,5 m (puvodní rozmery pyramidy byly vetší, nebot byla obložena hlazenými vápencovými bloky). Celý areál pyramidy, který tvorila celá rada staveb a chrámu, vstupní sloupová sín a záhadná Jižní hrobka, byl kolem dokola obehnán pravdepodobne 10 metru vysokou zdí o pudorysu 545 x 278 metru. Zed byla "zdobena" 15-ti výklenky ve tvaru vstupní brány, z nichž pouze jeden jediný byl pravý. Celý komplex nebyl chránen jen touto zdí, nýbrž ješte príkopem o rozmerech 750 x 600 metru, jehož šíre cinila približne 40 metru (bohužel se neuvádí jeho hloubka). Steny príkopu byly zdobeny množstvím výklenku. Nutno dodat, že vyhloubení skalního podloží z príkopu znamenalo mnohem vetší pracovní úkon, než-li samotná stavba Džoserovi pyramidy. Prístupová cesta do pyramidy vedla pod zemí a v hloubce 28 metru byla vybudována pomerne malá žulová pohrební komora. Z Džoserovi mumie se nelezli pouze nepatrné úlomky kostí, lebky a pokožky a je vubec sporné, zda se jedná o pozustatky Džoserovi mumie. Pod pyramidou je vyhlouben rozsáhlý labyrint chodeb, jehož délka je približne 1 km. Podél východního prucelí hrobky bylo vyhloubeno 11 šachet, které v hloubce asi 30-ti metru spojovala sít dalších chodeb. Na dne šachet, ci ve spojujících chodbách byl nalezen alabastrový sarkofág, drevená rakev s mrtvolou osmiletého chlapce. Nejvzácnejším nálezem však bylo 40 tisíc kamenných (alabastr, bridlice, diorit, vápenec) nádob uložených na dne šachet. Gíza V tesném sousedství Káhiry, na jejím západním okraji, v místech kde se Sahara dotýká prímo nilské delty, se nachází asi nejslavnejší náhorní plošina na svete - Gíza. Ze žhoucího písku se zde k nebi tycí tri nejslavnejší pyramidy. Chufuova (Cheopsova) zvaná Velká, Rachefova (Chefrénova) a Menkaureova (Mykerinosova) pyramida. Gízské pyramidy jsou obklopeny radou dalších satelitních pyramid, zádušními chrámy a v popredí jako vecný strážce do nekonecné dálky naveky hledí Velká Sfinga. Chufuova pyramida Velká pyramida, první ze sedmi divu sveta. Monumentální stavba, která po tisíce let fascinuje svou mohutností a svou dokonalostí. Stavba opredená nescetnými bájemi. Stavba, která celé veky pritahuje panovníky, poutníky, vedce i básníky a bohužel i všechny možné vykradace hrobu a zlodeje. Nechce se ani verit, že tento skvost se behem své dlouhé historie stal i levným zdrojem stavebního materiálu. Kámen z pyramidy byl použit napríklad na stavbu mešity sultána Hasana, ci na stavbu prehrad. Chufuova pyramida utržila za tisíce let na své tvári radu jizev. Žádný z vandalských cinu jí však nedokázal ubrat nic na její majestátnosti. Velká pyramida je jednou z nejvetších záhad na naší planete. Nikdo zatím nedokázal uspokojive ríci jak byla pyramida postavena. Archeologové se neshodují ani v jejím presném datování. Velká pyramida je opravdu velkou hádankou, která stále ješte ceká na svého luštitele. Dokonce i nad "autorem" pyramidy visí otazník. O Velké pyramide bylo napsáno spousta knih. Nejstarším a nejznámejším autorem popisující nejen Velkou pyramidu, ale i radu zajímavých míst, která na své ceste po Egypte navštívil, je antický dejepisec Herodotos v díle Dejiny. Dalšími antickými autory okouzlenými její krásou byli Diodorus Sicilský, Strabon a Gaius Plinius Secundus, Tacitus a Amianus Marcellinus. Porovnáme-li zprávy techto autoru budeme mít obcas pochybnosti, že hovorí o stejné stavbe. Není se ovšem cemu divit, vždyt informace získávali zprostredkovane od Egyptanu a od dostavení pyramidy uplynulo již více jak 2000 let. Ve stredoveku se o pyramidu zacali zajímat i arabští historici jako byl: Masúdí, Latíf, Idrísí a další. Nejzajímavejším dílem arabských historiku je asi kniha Hitat od Ahmeda-al-Makrízího, celým jménem Taki ad-din Ahmad ben Ali ben Abd al-kádir ben Muhammad al-makrízí (1360). Od patnáctého století se o pyramide zminují i evropští spisovatelé, básníci, kronikári a historikové. Z

3 našich autoru uvedme napríklad Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (1490) a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1598). Za jako první ucelenou a systematickou práci, zabývající se historií Egypta, se považuje dílo anglického profesora astronomie z Oxfordské university Johna Greavese - Pyramidographia, or a Discourse of the Pyramids in Egypt z roku 1646, který si jako první sebou do Egypta privezl merící prístroje, aby stanovil presné rozmery pyramid v Gíze. Jeho údaje pak byly postupne zmeneny a upresneny. Prvním Evropanem, který zrejme jako první vstoupil do Velké pyramidy, byl profesor parížské Sorbonny Pierre Belon (1553). Jako první však do pyramidy vstoupil pocátkem 9 století bagdádský kalif Abdulláh al-mamún syn slavného Harúna al-rašída známého z Pohádek tisíce a jedné noci. Vchod, který nechal al-mamún do pyramidy pomocí ohne, octa a beranu, prorazit, dodnes používají turisté. Skutecný tajný vchod do pyramidy objevil al-mamún o deset kamenných vrstev výše, ve výšce 16,5 metru nad zemí. Prvním Cechem vstoupivším do nitra pyramidy byl misionár Jakub Ríman z Kromeríže (1711 nebo 1722). V roce 1798 (19. kvetna) vstoupil na egyptskou pudu i Bonaparte Napoleon se svou armádou cítající mužu. S Napoleonovou armádou vstoupila do Egypta i rada archeologu, básníku, malíru, historiku, botaniku a geometru, jejichž cílem bylo poznat, popsat a privést do Francie, co nejvíce údaju a památek. Materiály, které tito ucenci a umelci privezli do Evropy vzbudily obrovskou vlnu zájmu o Egypt, která neopadla dodneška (Drtivou vetšinu francouzské koristi z Egypta zabavili Anglicané a tak se do samotné Francie dostali predevším nádherné kresby Vivanta Denona). Výstavba Velké pyramidy byla oficiálne prisouzena osobe faraóna Chufua (Cheopse) pr. Kr., jednomu z panovníku ctvrté dynastie. Chufuovi je autorství nejslavnejší pyramidy prisuzováno na základe "svedectví" Herodota (ackoli u rady dalších údaju je považován za neverohodného) a na základe nálezu Chufuovi kartuše britským dustojníkem Howardem Vysem v jedné z odlehcovacích komor nad Královskou komorou. Stále více se však vynorují pochybnosti o pravosti Vyseho nálezu o a staviteli pyramidy vubec. O samotném Chufuovi se nám dochovala všeho všudy jedna jediná devet centimetru vysoká soška, nalezená v Usirove chrámu na Kóm es-sultánu v Abydu. Je zajímavé, že o nejúchvatnejší stavbe se nedochoval (alespon nebyl nalezen) jediný záznam. Žádná stéla s kartuší faraóna, žádné casové údaje, ani jméno architekta. Pyramida byla postavena na skalnatém podloží, které bylo zarovnáno do roviny. Jen uprostred ponechali stavitelé malý skalnatý výcnelek, pravdepodobne pro zpevnení a vetší stabilitu pyramidy. Jádro pyramidy je postaveno z vápencových kvádru pocházejících z nedalekých lomu. Hmotnost vápencových kvádru se nejcasteji pohybuje okolo 3 tun, nejlehcí váží približne jednu tunu, ale jsou zde i mnohem težší. Žulové bloky použity napr. na stavbu Královy komory nebo Velké galerie mají hmotnost tun a byly dopraveny do výšky asi 70-ti metru. Jakým zpusobem byly na své místo dopraveny nedokáže stále ješte nikdo uspokojive vysvetlit, ale o tom až dále. Puvodne se predpokládalo, že vnitrek pyramidy je zcela vyplnen zdivem, poslední výzkumy však ukazují, že v pyramide jsou rozmísteny nepravidelné komory naplnené pískem. Písek zde hraje duležitou úlohu pri rozkládání tlaku uvnitr pyramidy, což bylo duležité napr. pri zemetreseních, kterými je Egypt cas od casu postižen. Vnitrní jádro je obestavené mohutnými vodorovne usporádanými bloky. Techto vrstev bylo navršeno 210. Dnes jich mužeme videt 203, nebot sedm nejvyšších vrstev vcetne vrcholného pyramidionu bylo strženo. Výška jednotlivých vrstev a tedy i velikost kamenných bloku kolísá v rozpetí 1-1,5 metru. Celá pyramida pak byla obložena jemným lešteným bílím vápencem. Pro kvalitnejší upevnení vápencového obložení k pyramide bylo použito jakési mezivrstvy z malých kamenu pospojovaných maltou (tzv. backing stones). Velká pyramida je vubec nejvetší pyramidou na svete a donedávna i nejvetší stavbou sveta. Teprve roku 1880 ji prevýšily dodatecne dokoncené veže katedrály v Kolíne nad Rýnem a roku 1889 Eiffelova vež. Co se však týká objemu a použitého materiálu nemá pyramida stále konkurenci (pouze nekteré soucasné prehrady mají vetší objem). Základnu pyramidy tvoril ctverec o délce 203,38 metru, dnes 227,5 metru. Puvodní výška pyramidy byla 146,5 metru, dnes 137 metru. Sklon sten je 51o50'35''. Pyramida je orientována dle svetových stran. Krome již zmínených prostor vyplnených pískem, byla uvnitr pyramida vybudována složitá sít chodeb a komor a to jak v nadzemní, tak i v podzemní cásti. Unikátním stavebním zázrakem je tzv. Velká galerie. Obrovské žulové preklady, kladené proti sobe, vždy približne o 7,5 centimetru presahují spodní vrstvu a vytvárejí tak osm a pul metru vysokou a ctyricetosm metru dlouhou, ke stropu se zužující "chodbu" (galerii). Aby toho však nebylo málo, jsou jednotlivé vrstvy kladeny v ostrém úhlu (21o16'40'') a nikoli v horizontální poloze. Po obou stranách celé galerie, do výšky asi 60-ti centimetru se táhne jakýsi schod v nemž jsou pravidelne vytesány hranaté otvory, které navazují na obdobné výklenky v bocních stenách. Na každé strane jich je presne

4 27 a jejich smysl je zatím nejasný. Na konci Velké galerie leží 8,4 metru dlouhý pruchod do Královské komory. Vchod do tohoto pruchodu je jen 1,12 metru vysoký. Po jednom metru se náhle strop zvedá do výše 3,5 metru a po dalších 3 metrech Vás stavitelé opet donutí k podrepu, opet následuje vyvýšený strop a opet jeden podrep (v techto vyšších cástech byly umísteny bloky jimiž byla komora zapecetena). Ve výšce 43 metru se pred Vámi konecne objevuje Královská komora. Pokud by jste cekali honosnou místnost vykládanou zlatem a pokrytou tisíci hieroglyfy, budete patrne zklamáni. Ctverhranná místnost merí v severojižním smeru 5,42 metru a ve smeru východozápadním 10,49 metru. Výška komory ciní 5,84 metru. Spíše než komoru svými rozmery pripomíná malou halu. Steny komory jsou tvoreny peti vrstvami pres sebe položených žulových bloku a strop tvorí devet prekladu z cervené asuánské žuly (Asuán je vzdálen asi 900 km od Gízi), vážících dohromady pres 400 tun. Pokud budete chtít na strope komory najít spáry mezi jednotlivými preklady, vezmete si sebou radeji brýle. Jednotlivé bloky jsou k sobe "prilepeny" tak precizne, že v tom lepším prípade uvidíte neco jako nakreslenou cernou prímku. Nad stropem se nachází pet tzv. odlehcovacích komor. Jsou to nízké komory s plochým stropem z cervené žuly, pouze komora nejvyšší má strop sedlový. U západní steny Královské komory se "krcí" žulový sarkofág o rozmerech 2,28 x 1,04 x 0,98 metru.. Puvodne byl snad uprostred místnosti. Nalezen byl již prázdný a ani víko nebylo nalezeno. Jeden z rohu sarkofágu je asi z jedné tretiny uražen a stejne tak vrchní okraje jeho sten jsou zurážené. Je až zarážející jak malý a obycejný sarkofág si nechal Chufu postavit (samozrejme za predpokladu, že on byl skutecným stavitelem a sarkofág byl urcen pro uložení jeho mumie). Z Královi komory vede nekolik úzkých šachet (o rozmerech 20 x 20 centimetru) jejichž význam není zcela patrný. Nekterí archeologové se domnívají, že šlo o vetrací šachty, jiní je zase považují za symbolické dráhy cesty faraónovi duše. Jisté je pouze to, že šachty jsou orientovány podle hvezd. Obdobné šachty se nalézají i v Královnine komore. Jen pred nekolika málo lety byl do jedné z techto šachet zaveden malý na pojízdný robot vybavený kamerou. Jeho nález byl šokující. Témer na samém konci šachty (pouhých 6 metru od povrchu pyramidy) robot narazil na vápencovou desku. Na první pohled bylo patrné, že se jedná o jakýsi "vchod" (nezapomenme, že šíre šachty je pouhých 20 cm), nebot deska na jedné strane nedoléhala ke stene šachty. Na desce byly umísteny dva jakési medené hroty. Jeden z nich leží upadlý pred deskou. Co se za vápencovou deskou skrývá zatím nikdo neví. Tyto šachty se nacházejí pouze v Chufuove pyramide. Pri dolním okraji Velké galerie je vytesána chodba ústící do tzv. Královniny komory. Královnina komora je celá, vcetne stropu z vápencových bloku a je o neco menší než Králova komora (d. 5,76 x š. 5,23 x v. 6,26 metru). Ve východní stene se nalézá 4,5 metru vysoký výklenek, tvorený podobne jako Velká galerie, vždy o nekolik centimetru presahujícími se bloky kamene. Z Královniny komory vede stejne jako z komory Královi nekolik úzkých šachet (20 x 20 cm). Pred vzestupnou chodbou vedoucí do Velké galerie se nachází ješte jeden otvor, který je turistum neprístupný a zakrytý železnou mríží. Hluboko pod pyramidu se zde zavrtává úzká chodba vedoucí do podzemní jeskyne, tzv. Podzemní pohrební síne. Rozmery štoly jsou 1,2 x 1,06 metru a je dlouhá 118 metru. Celá chodba je obložena lešteným turským vápencem. Samotná jeskyne vysekaná v prírodní skále se nachází v hloubce 35 metru pod základnou pyramidy. Jeskyne má úctyhodné rozmery, približne 14,02 x 8,25 metru a vedou z ní další štoly. Všechny jsou však slepé. V roce 1987 do Egypta pricestovala japonská výprava vybavená všemi možnými merícími prístroji. A výsledek? Velká pyramida je prošpikována labyrintem chodeb a dutých prostor. V bezprostrední blízkosti pyramidy bylo objeveno pet obrovských jam obsahujících pohrbené lode. Lode jsou uloženy v jámách ve skále a zakryté monolity. Jedna z lodí byla vyzvednuta a je vystavena v odpudivé budove poblíž pyramidy. Celá pyramida byla obehnána pres 3 metry silnou zdí, která stála pouhých 10 metru od samotné pyramidy. Soucástí Chufuova pyramidového komplexu byl zádušní chrám a také tri malé pyramidy, pripisované Chufuovým manželkám, se svými zádušními chrámy. Rachefova pyramida Majitelem prostrední pyramidy v Gízské planine je syn Chufua - Rachef, puvodním jménem Chufuchaf. Na první pohled vypadá Rachefova pyramida jako nejvyšší, ackoli byla o tri metry nižší než pyramida Chufuova. To je dáno jejím umístením na vyšším podloží. Puvodní základna Rachefovi pyramidy merila 215,25 metru a sahala do výšky 143,5 metru. Sklon sten pyramidy byl o neco strmejší než tomu bylo u pyramidy Chufuovi - 53o40'. Jako první do nitra pyramidy nahlédl Giovanni Battista Belzoni, který zároven objevil malý chrám mezi tlapami Velké sfingy se žulovou stélou s nápisem Thutmose IV. V roce 1850 zahájil vykopávky v oblasti Gízi zakladatel moderních vykopávek a ochrany egyptských památek Francois Auguste Ferdinand Mariette ( ). A práve on

5 objevil slavnou dioritovou sochu sedícího Rachefa, jehož hlavu zezadu chrání rozepjatými krídly sokolí buh Hor. Podobne jako u pyramidy Chufuovi bylo i zde využito skalní podloží ke zpevnení stavby. V nekterých místech jsou spodní bloky vytesány prímo v skalnatém podloží. Vápencové bloky na stavbu jádra pocházejí z lomu nedaleko pyramidy. Spodní cást obložení pyramidy byla z cervené žuly, zbytek pak z vápence, jehož cást se dochovala v horní cásti pyramidy. Vrcholný pyramidion a nekolik posledních vrstev chybí. Do pyramidy vedou dve prístupové cesty. Jedna prímo stenou pyramidy ve výšce 12-ti metru a druhá zacíná 30 metru v zemi pred pyramidou. Obe dve cesty se pak ve výšce základny spojují a pokracují do pohrební komory. Ta je až na strop vytesána ve skále a nachází se ve svislé ose pyramidy. Sarkofág z cervené žuly je mírne zapušten do podlahy a je opatren zasouvacím víkem. Ješte pred pohrební komorou se nachází malá místnost pravdepodobne urcená pro cást pohrební výbavy. Pohrební výbava ani mumie faraóna se však nenašli. K pyramidovému komplexu Rachefovi pyramidy patrí kultovní pyramida, zádušní a údolní chrám a chrám sfingy. Pyramida byla obestavena mohutnou kamennou zdí. I v blízkosti Rachefovi pyramidy byly uloženy lode. Menkaureova pyramida Tretí a nejmenší pyramidou z Gízských pyramid je pyramida Menkaureova. Strana základny merí "pouhých" 104,6 metru, výška 66,45 metru a sklon sten 51o20''. Stejne jako u ostatních pyramid, byl pro jádro použit vápenec z nedalekých lomu. Zhruba do výšky 15 metru byla pyramida obložena cervenou žulou (cást obložení se dochovala do dnes). Materiálem pro horní cást obložení byl vápenec. Vchod do pyramidy je ve výšce pouhých 4 metru. Chodba sestupující nejprve pyramidou, posléze skalním podložím ústí do tzv. horní predsíne. Do této komory ústí ješte jedna chodba, která zacíná zhruba na úrovni základny. V horní predsíni byla nalezena drevená rakev s Menkaureovým jménem a se zbytky lidských kostí. Na základe metody C14 bylo zjišteno, že kosti pravdepodobne pocházejí až z doby krestanské. Z horní predsíne vede krátká chodba do pohrební komory. Ješte pred vstupem do pohrební komory se nachází schodište k šesti úzkým výklenkum. Patnáct metru pod úrovní základny je vybudována pohrební komora obložená cervenou žulou. Sedlový strop je rovnež z cervené žuly a je navíc vybraný, címž vytvárí jakousi klenbu. V pohrební komore byl nalezen zdobený bazaltový sarkofág. Neštastnou náhodou však pri prevozu do Velké Británie skoncil na dne Stredozemního more. Soucástí celého komplexu byly tri malé pyramidy, zádušní chrám a celá rada dalších staveb. Narozdíl od Chufuovi a Rachefovi pyramidy nebyly soucástí Menkaureova komplexu pohrbené lode, alespon nebyly nalezeny. V blízkosti Menkaureovi pyramidy nevznikl (až na malé vyjímky) ani hrbitov jeho príbuzných a vysokých úredníku jako v prípade dvou sousedních pyramid. Jeho blízcí dali prednost hrbitovum poblíž Chufuovi pyramidy. Velká sfinga Velká sfinga - Abu el-hol neboli Otec desu, strašidlo, jak ji nazývají dnešní Egyptané, je symbolem Egypta a zná ji snad celý svet. Ne vždy tomu tak bylo. Napr. Herodotos ji pri svém putování Egyptem díky pouštnímu písku vubec nevidel. Slavná stéla Thutmose IV vypraví o snu prince, pozdeji faraóna Thutmose IV, který se mu zjevil, když pod sfingou ulehl k odpocinku: "Pohled na mne, muj synu Thutmose! Jsem tvuj otec a chci ti dát království na zemi. Budeš nosit bílou korunu (Horního Egypta) a cervenou korunu (Dolního Egypta) na trune boha zeme Geba. Tvým bude vše, co plodí Obe zeme, tvé budou poplatky ze všech cizích zemí... Hle, vidíš, že mi není dobre, bolí me celé telo, tíží me písek poušte, na kterém jsem kdysi spocíval. Cekal jsem, abys vykonal, po cem toužím." Thutmose uposlechl svému snu a sfingu nechal vyhrabat z nánosu písku. Sfinga však byla casem opet zaváta. V rímské dobe nechal sfingu oprostit ze spáru pouštního písku Markus Aurelius a Septimus Severus. Roku 1818 ji opet vykopal Giovanni Battista Caviglio. O sedmdesát let pozdeji již byla opet zcela zasypána, tentokrát ji vykopal Gaston Masper, reditel tehdejší egyptské správy pro starovek. Za pouhých ctyricet let bylo opet nutné vzít lopaty a sfingu osvobodit. Velká sfinga je nejvetší a nejzáhadnejší sochou na svete. Neví se kdo, kdy a proc ji postavil. Je vytesána z jediného skalního bloku, orientována je presne východo-západním smerem a její oci vzhlížejí k východu. Co vlastne sfinga je? 73,5 metru dlouhé a 20 metru vysoké lví telo se záhadnou tvárí. Na hlave má klasickou pokrývku hlavy faraónu - nemes a na cele ureus. Na brade sfingy bal kdysi dlouhý vous, jehož zbytky byly nalezeny Napoleonovými ucenci. Telo sfingy bývalo potrené nacervenalou okrovou barvou, stejne jako její tvár. Zbytky barvy jsou patrné dodneška. Velká sfinga

6 byla první sfingou a stala se tak vzorem pro tisíce menších sfing rozesetých po celém Egypte (a nejen po nem). Predpokládá se, že sfinga vznikla nekdy za vlády faraóna Rachefa. Archeologové však nejsou v tomto datování jednotní a neshodují se ani na významu sfingy. Pred sfingou, mezi jejími tlapami stála puvodne socha vykroceného panovníka. Pred tlapami sfingy stál i chrám, vystavený pravdepodobne Rachefem. V soucasné dobe se na sfinze provádejí restaurátorské práce, které by meli sfinze vrátit podobu, kterou mela pred druhou svetovou válkou. Práce však pokracují velmi pomalu a obezretne, nebot pri drívejších rekonstrukcích došlo spíše k dalšímu poškození než k zrestaurování sfingy.

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 01.12.2015 NEJNOVĚJŠÍ VÝZKUM V KV 62 TUTANCHAMONOVA HROBKA Snímkování: infračervené spektrum, georadar

Více

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU CHUFU STARÁ ŘÍŠE II Éra stavitelů pyramid několik vojenských expedic: Sinaj nápisy ve Wádí Magháře Núbie dioritové lomy SZ od Abú Simbelu Elefantina těžba červené žuly špatná historická pověst: Papyrus

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura Staré říše, Prvního přechodného období a Střední říše Petra Maříková

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. tisíciletí II Petra Maříková Vlčková 01.12.2015 Vývoj nekrálovských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l.

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l. 1 Pravěké umění Raný paleolit - abbévillien Sekery 800 000 př. n. l. opracované kamennými palicemi 1 Pravěké umění Raný paleolit - acheluléen Sekery 150 000 př. n. l. opracované kamennými a dřevěnými palicemi,

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2015/2016 2015-12-15 PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE Zdůraznění regionálních tradic: architektura náboženství Texty

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ POHŘEBNÍ ZVYKLOSTI NEKRÁLOVSKÝCH HODNOSTÁŘŮ PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ Společnost a kultura starého Egypta, U3V Plzeň LS 2018 14.03.2018 SMYSL POČÍNÁNÍ Zajištění posmrtné existence X pouze pro malý výsek tehdejší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

POZOR ZMĚ ZM NA vlckova.petra vlckova.petra@arup.ca @arup.cas.cz s.cz

POZOR ZMĚ ZM NA vlckova.petra vlckova.petra@arup.ca @arup.cas.cz s.cz Cíle přednáškového kurzu Egypt a střední Evropa Egypt a střední Evropa, LS 2010 Mgr. Petra Maříková Vlčková 15.02.2010 poskytnout základní přehled o vývoji starověké egyptské civilizace, její hmotné kultury

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Prezentace se ve svém obsahu věnuje Údolí králů, kde byla nalezena i hrobka faraona Tutanchamona a také areálu chrámu v Karnaku.

Prezentace se ve svém obsahu věnuje Údolí králů, kde byla nalezena i hrobka faraona Tutanchamona a také areálu chrámu v Karnaku. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA Petra Maříková Vlčková 11.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství 1 LITURGICKÉ TEXTY Velmi málo ucelených informací na stěnách chrámů: tzv. průvodce

Více

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 19.10.2016 Pozdně předdynastické období Postupné sjednocování Egypta

Více

JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM

JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM Miroslav Verner Víra v posmrtný život a s ní související uctívání zemřelých sahají v Egyptě hluboko do pravěku. Postupně byla vytvořena soustava náboženských představ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky Starověký Egypt - stát s nejdelšími dějinami v historii cca 3000 let - starověcí Egypťané své říši říkali Ta Meri = Země milovaná - dnešní název, pochází z řeckého slova Aigyptos = chrám boha Ptaha Přírodní

Více

Pracovní sešit mumie - hrobka

Pracovní sešit mumie - hrobka Pracovní sešit mumie - hrobka 2 1. Mumien 1. Pomocí pracovního sešitu nebo slovníku vysvětlete, co rozumíme pod pojmem mumie. 2. V knihách nebo na Internetu vyhledejte, proč Egypťané začali s mumifikací

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

předbě edb žně ve stejných místnostech

předbě edb žně ve stejných místnostech ADMINISTRATIVA STARÁ ŘÍŠE éra stavitelů pyramid Petra Maříková Vlčková 29.03.2010 Egypt a střední Evropa datum nahrazení výuky upřesněno během tohoto týdne, sledujte nástěnku u katedry předběžně 19.04.

Více

Maják. na ostrově Faru

Maják. na ostrově Faru Měřítko :00 Petr Pokrupa; FA ČVUT; 20 Seminární práce na Deskriptivní geometrii Maják na ostrově Faru Maják na ostrově Faru Maják na ostrově Faru se ve starověku nacházel v Egyptě u města Alexandrie a

Více

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej STARÁ RÍŠE 3. dynastie, asi 2650-2575 pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej Královská hrobka ve 3. dynastii - typ stupnovitých pyramid Konec 2. dynastie - období nestability

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Neolitická revoluce ( př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických

Neolitická revoluce ( př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová Neolitická revoluce (7 500-55 000 př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických nádob Výroba kamenných

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura II: Druhé přechodné období, Nová říše Petra Maříková Vlčková 20.10.2015

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

Abúsír příběh jedné královské nekropole

Abúsír příběh jedné královské nekropole Abúsír příběh jedné královské nekropole Původ jména Abúsír sahá až do Pozdní a Ptolemaiovské doby, kdy se v severní Sakkáře a jižním Abúsíru dařilo kultům posvátných zvířat. Soustřeďovaly se v okolí Serapea,

Více

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková 30.03.-31.3.2012 EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11.,

Více

výstup vlastními slovy. Žák sám vyhledává informace a řeší zadané úkoly. Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

výstup vlastními slovy. Žák sám vyhledává informace a řeší zadané úkoly. Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení Anotace Pracovní list rozvíjí čtení s porozuměním a podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Po přečtení textu žáci odpovídají na jednoduché otázky a vyhledávají informace v textu. Pracovní list je určen

Více

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc qwertyuiopasdfghjklz xcvbhnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklhzxcvbnmq POKLADY STARÉHO EGYPTA wertyuiopasdfghjklzx Badatelský list k výstavě pro II. stupeň ZŠ cvbnmqwertyuiopasdfg Vlastivědné

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

Česká egyptologie v letech 1958-2000

Česká egyptologie v letech 1958-2000 Česká egyptologie v letech 1958-2000 Jaromír Krejčí. České národní egyptologické centrum se především snaží navázat, podstatně rozšířit a zkvalitnit mezinárodně uznávanou činnost české egyptologie reprezentované

Více

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň LS 2016 08.03.2016 1 EGYPT VE 2. TISÍCILETÍ Historická období: První přechodná doba: Mentuhotep II. Střední říše

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Řecká architektura 2

Řecká architektura 2 Řecká architektura 2 Chrámová architektura 1: 800 - cca 490 př. Kr. Chronologie Geometrické období rané: 900-850 př. Kr. střední: 850-760/750 př. Kr. pozdní: 760/750-700 př. Kr. Archaické období Orientalizující

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY FACULTY OF ARCHITECTURE ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ DEPARTMENT OF DESIGN OBJEKT METROPOLITNÍHO VÝZNAMU NA ULICI BENEŠOVA V BRNĚ THE

Více

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Obraz egyptské společnosti na příkladu Dér el- Medíny a svět umělců v Tell el-amarně Petra Maříková Vlčková 25.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Jedno z plánovaných sídlišť řemeslníků

Více

UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 2016-11-02 STARÁ ŘÍŠE Období 3.-6. dynastie rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury

Více

Závěr předdynastického období a raně dynastická doba UMĚNÍ ZÁVĚREČNÉ FÁZE PRAVĚKÉHO VÝVOJE. Nakáda III proces sjednocování Egypta

Závěr předdynastického období a raně dynastická doba UMĚNÍ ZÁVĚREČNÉ FÁZE PRAVĚKÉHO VÝVOJE. Nakáda III proces sjednocování Egypta Závěr předdynastického období a raně dynastická doba Petra Maříková Vlčková 01.-02.03.2012 Nakáda III proces sjednocování Egypta minimum přímých archeologických dokladů pro vlastní sjednocení dalekosáhlé

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

Pracovní list Zkrácená verze

Pracovní list Zkrácená verze Pracovní list Zkrácená verze 2 1. Objev Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží ve městě mrtvých (nekropoli) na západním břehu Nilu naproti Thébám (dnes nazávaným Luxor). Byli zde pohřbeni

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 3. Mezopotámie a počátky písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořila: Lenka Tichá.

VÝTVARNÁ KULTURA. 3. Mezopotámie a počátky písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořila: Lenka Tichá. VÝTVARNÁ KULTURA 3. www.isspolygr.cz Vytvořila: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Mezopotámie Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin. Její civilizace vznikla přibližně 3500 př.n.l. a trvala zhruba do roku 1600 př.n.l. Označení Mezopotámie

Více

1.1.Trilithon-Baalbek- Heliopolis (názvy města dle historického vývoje): Obr. 1.

1.1.Trilithon-Baalbek- Heliopolis (názvy města dle historického vývoje): Obr. 1. DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Časopis Moravského historického klubu r.s. Číslo 8/2017 Dědictví otců zachovej nám, Pane! Záznam z cestovatelské návštěvy chrámového komplexu Baalbek v Libanonu, která byla

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Cesta za poznáním aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Stalo se již dobrou tradicí, že žáci 7, - 9, ročníku naší školy se o kultuře a historii neučí jen teoreticky v hodinách dějepisu, zeměpisu,

Více

Geometrie v architektuře

Geometrie v architektuře Geometrie v architektuře garant: Pavel Staněk členové expertní skupiny: Kožmínová Eliška Fořtová Lenka Čejdová Andrea Krampera Lukáš Křížková Ivana Stuchlá Aneta Jankovská Denisa Hrbková Lucie Zdrubecká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice JS pro S2G a G1Z TERÉN 2 terénní tvary! POZOR! Prezentace obsahuje plnoplošné barevné obrázky a fotografie nevhodné a neekonomické pro tisk! Výběr z NAUKY O TERÉNU Definice

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více