Mezinárodní dětský folklorní festival. Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic. kunovské léto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní dětský folklorní festival. Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic. kunovské léto"

Transkript

1 xx. mdff Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic kunovské léto

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR MŠMT ČR Visegrad Fund Klub kultury Uherské Hradiště Nadace Děti-kultura-sport a sponzoři Český rozhlas Slovácký Deník, Slovácké noviny Rádio PROGLAS Radio Čas TV NOE Zlaté stránky Dětská tisková agentura Lidové noviny Haló noviny Časopis Folklor Osobní záštita: Osobní záštitu nad festivalem převzali: pan Milan Chovanec ministr vnitra ČR pan Marián Jurečka ministr zemědělství ČR pan Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje pan Roman Strejček předseda představenstva OSA 2

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2014 MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš dlouholetý podporovatel lidové kultury Květoslav Tichavský starosta města Uherské Hradiště Josef Bazala starosta města Staré Město Mgr. Ivana Majíčková starostka města KUNOVICE Zdeněk Pšenica předseda FoS ČR 3

4 Festivalové pozdravy - mezinárodní konference Kunovské léto 2014 Jak se rodí festival? PhDr. Romana Habartová, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, členka ČNS CIOFF, členka Sboru lektorů a znalců verbuňku při NÚLK Strážnice Kunovice patřily a jistě patří mezi nejvýznamnější obce našeho kraje. Přes blízkost města si Kunovjané zachovali svůj vlastní tradiční kroj, který je znalci hodnocen jako jeden z nejzajímavějších slováckých krojů a v začátcích STRÁŽNICE byl pro svůj svéráz třikrát vyhodnocen první cenou krojů. V Kunovicích se stále udržuje typické nářečí s obalovaným L, které odlišuje Kunovjany od všech dolňáckých podřečí. Kunovice měly bohatství místních písní, vesměs baladických. Setkáváme se s nimi u Sušila, Bartoše. František Kretz popsal svatbu, která měla své kořeny v Kunovicích. Je to bohatá studnice lidové poezie Máme i my v Kunovicích být nad čím hrdi, máme právo hlásit se k tradici, která tak úzkostlivě střežila své zkazky a zápisníčky, aby je předala a my mohli v této tradici pokračovat (Fanek Jilík, červen 1968) Fanek Jilík napsal tato slova pro sborníček k 15letům Kunovjana Slováckého krůžku JZD Kunovice v době, kdy se diskutovalo o opětném sloučení Kunovic s Uherským Hradištěm. Součástí Uherského Hradiště se Kunovice staly už v letech V tomto období bylo organizování společenského života a tradičních svátků a slavností na čas přerušeno. Ke sloučení Kunovic mělo dojít při nových volbách v roce Z politických důvodů byly volby posunuty do roku Samostatná správa obce znovu zanikla v roce Až do roku 1990 se Kunovice staly jednou ze čtvrtí města Uherské Hradiště. Místní Osvětové besedě se podařilo v rámci tehdejších možností udržovat kunovické tradice i za nepříznivých politických poměrů. Fungující svobodná sdružení a spolková činnost byla zrušena a nahrazena společenskými organizacemi Národní fronty. Svébytný společenský život v Kunovicích v každém případě utrpěl, rozvoj obce ustrnul. K podstatným změnám v organizování zdejšího kulturního života došlo v souvislosti s osamostatněním Kunovic v roce Ve městě začaly aktivně pracovat spolky Přátelé starých tradic, Osvětová beseda a kulturní komise při obecním úřadu. V roce 1994 byla založena Nadace Tradice Kunovic, jejíž existence změnou právních podmínek fungování musela být ukončena a byla nahrazena zřízením Občanského sdružení Kunovjan v roce Ve městě byla s rokem 1996 obnovena jednou za dva roky realizovaná tradiční jízda králů, o kterou se záštitou již Města Kunovic pečovali Přátelé starých tradic, dnes O. S. Přátelé slováckého verbuňku. Každoročně se kulturní komise, jejíž členové jsou i zástupci sdružení, podílí na organizování celého výročního obyčejového cyklu od fašankové obchůzky s pochováváním basy, sletu čarodějnic, stavění a kácení máje, přes václavské hody s právem s obchůzkou a vozením berana, až po vánoční koncerty, zpívání pod vánočním stromem a Štěpánskou besedu s netradičním programem a pochováváním basy. Kolem členů občanského sdružení Kunovjan se postupně vytvořil tým dobrovolných pracovníků, kteří se podílejí na přípravě dětského folklorního festivalu Kunovské léto, každoročně týden před MFF Strážnice. Někteří festivalu ze svého času věnovali celých 20 let svého života. Vznik této dnes mezinárodní aktivity je datován rokem Začátkem devadesátých let 20. století došlo k zásadním změnám v životě celé naší společnosti. Folklorní tradice se tehdy ocitly na okraji zájmu, zanikly mnohé instituce, které po léta činnost společenských organizací a zájmových uměleckých aktivit (tedy i folklorních) podporovaly a zajišťovaly jim slušnou existenci. Vedoucí těchto kolektivů stáli před těžkým úkolem přežít a postupně najít takovou platformu fungová- 4

5 Festivalové pozdravy - mezinárodní konference ní, která by měla nejen smysl dobrovolného setkávaní se společenstvím lidí se stejným zájmem a sympatiemi, ale měla také schopnost zajistit možnosti prezentace souborové tvorby na veřejnosti. Festival se v této atmosféře rodil. Svou roli sehrála přirozená souhra náhod. Svobodné rozhodování a myšlení, zkušenosti z reprezentace na mezinárodních festivalech u nás i v zahraničí (MFF Strážnice, MFF Východná, Myjava, Zielona Gora Polsko, Santarem a Porto Portugalsko, Szeged Maďarsko, Rättvik Švédsko, Gannat a Rodez Francie, San Sebastian Španělsko, Lackenhof Rakousko, Udine a Cava de Tireni Itálie a další), z nichž byla vytvořena mozaika toho nejlepšího, co který festival svým účastníkům nabídl. Úvahy vytvořit vlastní festival podpořilo i ukončení aktivní činnosti řady dlouholetých členů folklorního souboru Kunovjan a přirozeně vlastní dorůstající děti, které po vzoru svých rodičů navštěvovaly místní folklorní dětské soubory. Přestože si každý uvědomoval náročnost této akce po stránce obsahové a koncepční, ale také ekonomické, nadšení a odhodlání přece jen to zkusit nakonec zvítězilo. Festival se letos koná po dvacáté. Svým pojetím a obsahovou stránkou si získal kredit jednoho z nejvýznamnějších dětských aktivit v České republice. Obhájil si přední místo v kulturním dění v regionu, ale i v České republice, získal podporu Města Kunovice, které je hlavním spolupořadatelem a garantem, projekt je podporován Městy Uherské Hradiště a Staré Město, kde se také dílčí aktivity festivalu konají. Význam akce potvrzuje podpora Zlínským krajem. Utvrzení, že se jedná o dobrou věc, dává udělení grantů a finanční pomoci Ministerstvem kultury České republiky a spolupráce s Folklorním sdružením ČR. Projekt se zapojil do Programu Obnovy venkova, má za sebou záštitu Školy vesnice se sídlem v Modré u Velehradu, je podporován Ministerstvem pro Místní rozvoj ČR, MŠMT ČR, Visegrad Fund, Evropskými strukturálními fondy, zdejšími kulturními institucemi: Klubem kultury Uherské Hradiště, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, spolupracuje s Domy dětí a mládeže v Uh. Hradišti, Starém Městě a ve Strážnici. Velmi významná je finanční podpora zpočátku kamarádů, úspěšných podnikatelů, významných sponzorů, z nichž řada nám zůstala věrná po celých 20 let. Nezanedbatelná je mediální podpora Českým rozhlasem Brno, Českým rozhlasem Ostrava, Radiem PROGLAS a Radiem Zlín. Své významné místo při realizaci festivalu měla dříve Armáda České republiky. Za 20 let se festivalu zúčastnilo přesně 336 dětských a mládežnických souborů a a dalších 280 skupin a těles se podílelo na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo kolem účinkujících. Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za uplynulé období kolem malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech mluví, rádi se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu. A každým rokem se nejen ze zemí, které se na tomto festivalu už účastnily, hlásí další. To je velké zhodnocení této aktivity. 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem, spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech, pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturněhistorickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku

7 Pozvánka do Kunovic Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpá pět místních dětských folklorních souborů, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru, svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II. za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok přinesl. Vítejte u nás 7

8 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto (CIOFF). The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. Well, why not come round 8

9 Program festivalu PROGRAM FESTIVALU Středa 18. června Příjezd zahraničních souborů Čtvrtek 19. června Roztančené náměstí Masarykovo nám., Uh. Hradiště Taneční škola pro handicapované Otrokovice Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Přijetí na radnici Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích Uherské Hradiště Pátek 20. června Taneční škola Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí hostů v obřadní síni Panského dvora Kunovice Děti a folklor sportovní odpoledne a taneční škola Kunovice Profilové vystoupení zahraničních souborů Luhačovice Generace verbířů pořad o verbířích, kteří vyrostli při Kunovském létě nádvoří Pánského dvora Kunovice Setkání vedoucích souborů Sobota 21. června Svatojánský jarmark lidových řemesel Masarykovo nám., Uh. Hradiště Pozvánka na festival Masarykovo nám., Uh. Hradiště Národní přehlídka dětského verbuňku Masarykovo nám., Uh. Hradiště Běh o pohár města Kunovice a EPS Sportovní hala Kunovice Naše děti soutěžní pořad přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování přírodní areál Kunovice Slavnostní představení souboru PU¼S Prešov přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 22. června Mše svatá za festivalové děti chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně chrám Páně Kunovice Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí Kunovice Doma je doma závěrečný galaprogram přírodní areál Kunovice Loučení slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán Sportovní hala Kunovice 9

10 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Tuesday 14th June 2011 Wednesday 15th June 2011 Thursday 16th June Woodcarvers symposium+ woodcarvers school - open-air area in Kunovice Invitation to the festival, Uherské Hradiště (UH) Meeting with Mayor, Reception at the Town Hall in Uherské Hradiště Festive parade through Uherské Hradiště Performance in Masaryk Square, Uherské Hradiště Friday 17th June Performance of foreign ensembles in Masaryk Square, Uherské Hradiště Sports competitions in the swimming pool in Uherské Hradiště Profile programme of foreign ensembles in Spa of Luhačovice Evening programme Folklor group Lúčnica - open-air area in Kunovice The end and going to bed for children X VI I I. r o č n í k M D F F K U N O V S K É L É T O Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město Saturday 18th June St. John s fair of folk crafts - Mariánské Square in Uherské Hradiště Invitations to the festival (performance) - Mariánské Square in UH Verbíři national contest - Mariánské Square in Uherské Hradiště Open day in business incubator Kunovice Panský Dvůr Reception of group leaders with the Mayor of Kunovice at the Town Hall Competitive programme Children world - open-air area in Kunovice Večerní muzicírování - evening of entertainment and dancing with rich programme, open-air area in Kunovice Great fireworks The end and going to bed for children Sunday 19th June Holy mass in favour of festival children in local church Kunovice Concert of religious songs in local church Festive parade with short performance in front of the Town Hall Vernissage of woodcarver works - open-air area in Kunovice Festival programme Where we are at home - open-air area in Kunovice Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas Alternate variant: In the case of bad weather all the programs will be realised with a half-hour delay in the Sports Hall in Kunovice. 10

11 Profilové pořady Dětský den roztančené náměstí Ve své programové nabídce má festival Kunovské léto zařazeny každoročně profilové pořady jednotlivých souborů, ale také komponované tematické pořady, které v roce 2013 nabízejí nová neobvyklá setkání. Mezi ně řadíme např. taneční pozvánky na náměstích. Za slunného počasí potěší jistě především ty, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu, ale hlavně pak školáky, pro které jsou vedle roztančeného náměstí realizovány tzv. výchovné koncerty. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování s tradicemi různých národopisných oblastí zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti a podle zájmu i pro dospělé. V roce 20. výročí festivalu jsme se rozhodli koncipovat jeden z celodenních programů do jednoho dne jako oslavu dětí Dětský den. Ve spolupráci s DDM Šikula v Uherském Hradišti budou po celý den připraveny hry, zábavy a soutěže, stánky s dárky i občerstvením. Čtvrtek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Sobota Realizace: Účinkuje: Moderátor: Sobota Realizace: Účinkuje: Moderátor: 20. června 2013, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Libor Habarta, Helena Hlavačková Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina Denisa Šestáková, Jiří Šimek 21. června 2013, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Libor Habarta, Helena Hlavačková Mladinka, Slovensko, Polsko, Maďarsko Denisa Šestáková, Jiří Šimek 22. června 2013, 9.00 hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Libor Habarta, Tomáš Miklík Ukrajina, Slovensko, Mladinka, Rumunsko, Albánie Pavlína Hrdlíková - Velecká 22. června 2013, hodin Zahrada Moravy, Staré Město Helena Hlavačková Ukrajina, Polsko Helena Hlavačková 11

12 Profilové pořady Pozdravy ze zahraničí do lázní a ústavů Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům s pozvánkami na náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu. Také návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování s tradicemi různých národopisných oblastí zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Čtvrtek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Účinkuje: Moderátor: 19. června 2014, hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště Helena Hlaváčková, Libor Habarta Slovinsko, Rumunsko 20. června 2014, hodin Masarykovo nám., Uherské Hradiště Tereza Habartová, Libor Habarta Maďarsko, Rusko 12

13 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů, bez nichž by festival na svém začátku neměl naději. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, kulturní instituce - Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti, Od prvního ročníku spolupracuje sdružení Kunovjan s Nadací Děti-kultura-sport z Uh. Hradiště. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory, jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální partnery jako jsou MF DNES, Slovácký deník a Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město, nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice, jako mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví. Čtvrtek Realizace: Starosta: Pátek Realizace: Starostka: 19. června 2014 Uherské Hradiště hodin Ing. Iva Mošťková Květoslav Tichavský 20. června 2014 Kunovice hodin Ivana Lůčná Mgr. Ivana Majíčková 13

14 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo alespoň někdy zavítal na folklorní slavnosti a festivaly, předem se těší na atmosféru slavnostního průvodu, který je příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří i rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Čtvrtek Trasa: Realizace: 19. června 2014, Uherské Hradiště Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám Tomáš Miklík Pořadí souborů: Věneček, Kunovjánek, Dolinečka II, Slovinsko, Malý Handrlaček, Rusko, Omladinka, Dolinečka IV, Rumunsko, Handrláček, Maďarsko, Děcka z Kunovic Průvodní slovo: Taneční pozvánka: Masarykovo nám. Neděle: Trasa: Realizace: Pořadí souborů: 22. června 2014, Kunovice Radnice Kunovice, Přírodní areál Kunovice Tomáš Miklík Věneček, Kunovjánek, DolinečkaI, Slovinsko, Slovensko, Rusko, Malý Handrláček, Slezanek, Rusko, Omladinka, Rumunsko, Malý Sedmikvítek, Handrláček, Maďarsko, Děcka z Kunovic. Průvodní slovo: Gabina Majíčková Taneční pozvánka: Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram 14

15 Na pomezí žánrů s pu¼s, Bratislava Pátek Sobota , hodin, Přírodní areál v Kunovicích (za nepříznivého počasí ve Sportovní hale) Slavnostní vystoupení souboru PU¼S Realizace: Občanské sdružení Kunovjan 15

16 Ocenění, tradiční řemesla svatojánský jarmark lidových řemesel K festivalu patří neodmyslitelně Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby, ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Na Mariánském náměstí v Uh. Hradišti lze sledovat práci stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska. Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města. Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Veřejnost navrhuje každoročně kandidáty, z nichž odborná komise doporučí jednoho tvůrce Zastupitelstvu města Uherské Hradiště k ocenění. Návrhy všech dalších kandidátů přecházejí do dalšího ročníku. V roce 2005 byla cena předána Františku Mikulcovi, uherskohradišťskému krojovému krejčímu, který vytvořil úctyhodné množství krojových součástek a krojových kompletů z různých oblastí Slovácka. Význam jeho práce sahá i mimo region, neboť během svého zaměstnání v družstvu Slovač se spolupodílel na krojovém vybavení souborů celého Československa. V roce 2006 cena získala Františka Snopková, zaškolená v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby, která stále ohromuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby z kukuřičného šustí, s citlivým estetickým působením výrobků z této přírodniny. Její tvorba je známá nejen v České republice, ale i daleko za hranicemi, jako drobné tradiční upomínkové předměty při výjezdech souborů do zahraničí. O letošním laureátovi rozhodlo zastupitelstvo Uh. Hradiště Cena bude předána v rámci Svatojánského jarmarku dne Haně Špalkové, která se v letech vyučila v oboru uměleckého zpracování přírodních pletiv košíkářství, praxi získávala u košíkářského mistra Františka Daňhela v Buchlovicích. V ÚLUVu pracovala do roku 1991, kdy se v souvislosti s existenčními problémy družstva osamostatnila. Pracuje se zeleným vrbovým proutím, které si sama pěstuje na vlastním nebo pronajatém poli, další přírodní materiály pedig, červené proutí nebo šén nakupuje v košíkářském centru Morkovice. Sortiment Hany Špalkové vychází z tradiční technologie a její zboží můžeme vidět na všech jarmarcích doma i v zahraničí. Sobota Realizace: 21. června 2014, hodin, Uherské Hradiště Občanské sdružení Kunovjan a Město Uherské Hradiště 16

17 Soutěžní pořady Verbuňk jako mistrovské dílo 25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka. O zápisu předložených nominací rozhodovala šestnáctičlenná mezinárodní porota, jejíž členkou byla i česká etnoložka PhDr. Martina Pavlicová, CSc. Porota doporučila k zápisu celkem 43 nominovaných lidových prvků (15 z Asie, 11 z Afriky, 10 z Evropy, 7 z Ameriky). Podrobnější informace o prohlašování Mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva nalézt na internetových stranách UNESCO: Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulsů ke vzniku tohoto tance. K předchůdcům verbuňku patří tzv. mládenecké tance, ale i jiné pohybové formy, z nichž se postupně vyvinul. Patří k nim tance do skoku, soutěživé tance o to, kdo nejvýše vyskočí, individuální projev mužů v točivých tancích, dále a asi především přizdobovaná (cifrovaná) chůze mužů v průvodech a při obřadních obchůzkách a snad další tance se soutěživými prvky. Dalším impulsem bylo zřejmě též rozšíření písní novo-uherského stylu. Etnochoreologové soudí, že se verbuňk formoval jako samostatný tanec ve druhé polovině 19. století a v průběhu 20. století se vyvinul do šesti regionálních typů. Zápis Slováckého verbuňku na zmíněný seznam je pro Českou republiku mimořádnou událostí, ale přináší sebou i řadu opatření a povinností, ke kterým se náš stát v rámci nominace zavázal. A jaký je charakter tance? Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz. Přestože se převážně tančí kolektivně, každý z interpretů tančí sám za sebe, přičemž jeho projev respektuje výraz vlastní regionální nebo lokální příslušnosti, včetně vlastního přínosu do svého tanečního umění a povahy. Verbuňk je provázen určitým okruhem písní, mezi nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novo-uherské. Slovácký verbuňk má obvykle tři části: předzpěv, při němž je pohyb tanečníka, pokud nestojí společně s ostatními ve vázaném půlkruhu, velmi individuální, taneční část pomalou a taneční část rychlou, která je volnou pohybovou kompozicí s osobitou atmosférou. Verbuňk je v České republice rozšířen pouze na Slovácku, kde se pro něj užívají nebo užívaly i jiné názvy cifra, cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení (grebčení). Podle stavu současného bádání lze hovořit o šesti typech slováckého verbuňku: 1. subregion strážnického Dolňácka kolem města Strážnice 2. subregion kyjovského Dolňácka okolí města Kyjov 3. podoblast hanácko-slováckého pomezí okolí měst Hustopeče a Ždánice 4. subregion Horňácko okolí Velké nad Veličkou 5. subregion hradišťského Dolňácka a Uherskobrodska okolí Uherského Hradiště a Uherského Brodu 6. podoblast Podluží okolí města Břeclav Při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici pracuje Sbor lektorů a znalců Slováckého verbuňku a jeho hlavním úkolem je spolupráce při tvorbě a realizaci opatření pro uchování a rozvoj mužského slováckého tance verbuňk. 17

18 Soutěžní pořady Sbor lektorů a znalců verbuňku pracuje ve složení: Předseda: PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Místopředsedové: Ing. Rudolf Tuček, Josef Bazala Tajemník: Mgr. Jan Blahůšek. Členové: Zdenek Duroň, Erik Feldvabel, Jan Gajda, Jiří Gregor, PhDr. Romana Habartová, Ing. Štěpán Hubačka, Hynek Chrenčík, Ladislav Jagoš, Martin Jelínek, Martin Kaňa, MgA. Jan Maděrič Jiří Mach, Tomáš Machalínek, Rostislav Marada, Ivan Marčík, Mgr. Jitka Matuszková, PhD., Mgr. David Pavlíček, MUDr. Jan Pavlík, ing. Ludvík Pavlištík, Mgr. Milan Stašek, Ing. Vojtěch Studénka, Josef Šťastný, Jaroslav Švach, Doc. Ladislav Vašek, Ing. Petr Vozár, Mgr. Miroslav Vymazal, Mgr. Michal Závodný. Národní přehlídka dětského verbuňku Jednou z aktivit Sboru znalců a lektorů je soutěžní přehlídka dětských verbířů Slovácka. Na zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a odsouhlaseno, že se vrcholnou národní přehlídkou stane soutěž v rámci Mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto, kde se jeho pořadatelé věnovali celých 13 let regionální soutěži v dětském verbuňku podoblasti hradišťské Dolňácko, kde se každoročně představuje kolem 30 malých verbířů od předškolního věku do 15 let. Soutěž během let nabývala na významu. Proto se lektoři a znalci dohodli, že v roce 2007 proběhnou místní postupové soutěže dětských verbířů v jednotlivých podregionech Slovácka (včetně souborů a sólistů mimo region, kteří se věnují oblasti Slovácka v jiných místech) a v Kunovicích se setkají nejlepší verbíři v národním finále. Lektoři se dohodli na sjednocení podmínek jednotlivých kategorií a věkovém rozpětí tanečníků: I. kategorie: nejmladší 1-3 místo ( ?) II. střední 1-3 místo ( ) III. nejstarší 1-3 místo ( ) Absolutní vítěz /pokud je jiný než vítězové kategorií/ Specifický mužský tanec, který se zájmem obkoukávají a napodobují malí sólisté, je rozšířen na jihovýchodní Moravě. Je založen na originalitě taneční skočné improvizaci svého nositele tanečníka a zpěváka. Dokonalost předvedení tance je znakem schopností a talentu, kteří diváci a často i verbíři konkurenti sledují s napětím. Interpret musí být nejen dobrý tanečník, ale výborný zpěvák, který nejenže dobře intonuje, ale také zvládá dialekt svého regionu. Musí mít i dobrou paměť a přesvědčit okolí širokými znalostmi repertoáru písní. Pohyb každého verbíře musí být osobitý se značnou mírou náročnosti, množstvím, pestrostí, návazností a adekvátní úrovní tanečních prvků a figur, který říkáme cifry. Tak se pojďme podívat na cifry chlapců, kteří se snaží vyrovnat se svým vzorům vyhlášeným verbířům daných regionů. Jak se jim od nejútlejšího věku daří respektovat správný regionální taneční typ, jak je jejich tanec vystavěn a jak graduje, se právě dnes opět po roce přesvědčíme. Za třináct let se soutěže zúčastnila na 270 malých verbířů od tří do patnácti let z celého Slovácka. Vyznamenáním pro ty nejlepší představuje vystoupení v soutěži verbířů na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici příští týden. 18

19 Soutěžní pořady Verbuňk jako mistrovské dílo Národní přehlídka dětských verbířů 2013 V sobotu se uskutečnila v Popovicích soutěžní přehlídka dětských tanečníků verbuňku z Uherskohradišťska. Vítězové postupují do Finále v rámci MDFF Kunovské léto 2013, které se bude konat v sobotu na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti za účasti 30 nejlepších malých verbířů ze všech subregionů Slovácka. V měsících dubnu a květnu proběhla subregionální výběrová kola dětského verbuňku ve všech subregionech Slovácka dle výše uvedených pravidel za účasti bedlivé pozornosti členů Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku při NÚLK Strážnice. Subregionální styly verbuňku jako mistrovské dílo UNESCO v podání mladých tanečníků a zpěváků dokumentovala televize NOE. R. Habartová z pracovní skupiny znalců verbuňku při NÚLK ve Strážnici na přehlídkách informovala početné publikum o současném úsilí znalců, kteří v současné době vypracovávají nominaci Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance verbuňk zapsaného na Reprezentativní seznam ICH jako nástroj motivují nastupující generaci pro jeho zachování a popularizaci v místních komunitách, mezi vybrané programy, které nejlépe odrážejí zásady a cíle Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Malí verbíři, rodiče a vedoucí folklorních souborů svými podpisy vyslovili souhlas se zápisem soutěže do Registru osvědčených praktik a vyslovili ochotu spolupracovat s Mezivládním výborem pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO při rozšiřování osvědčených postupů. S tímto významným počinem bude široká veřejnost seznámena také na vrcholné přehlídce v Uh. Hradišti 22. června 2013 a na MFF Strážnice Finále dětského verbuňku představuje 35 nejlepších zpěváků a tanečníků z celého Slovácka: I. kategorie, do 9 let Tadeáš Tomšej (9 let) Moravský Žižkov Vít Straka (9 let) Moravský Žižkov David Huňař (6 let) Popice Adam Tomeček (7 let) Ratíškovice David Valenta (7 let) Modrá Tomáš Stuchlík (7 let) Staré Město Tadeáš Stašek (7 let) Staré Město II. kategorie, 10 až 12 let Vít Vymazal (12 let) Rakvice Martin Matocha (12 let) Hustopeče Sebastian Herůfek (10 let) Zaječí Marek Huňař (11 let) Popice Jan Strmiska (11 let) Archlebov Mojmír Blahůšek (12 let) Vacenovice Marek Pavlica (10 let) Staré Město Michal Fryšták (11 let) Staré Město Vojtěch Zábranský (10 let) Staré Město Šimon Slavík (10 let) Staré Město III. kategorie, 13 až 15 let Štěpán Konečný (14 let) Čejkovice Zdeněk Král (13 let) Moravský Žižkov Martin Kvita (13 let) Moravský Žižkov Lukáš Balajka (15 let) Modrá Petr Polách (14 let) Kunovice 19

20 Soutěžní pořady Pavel Varmuža (13 let) Svatobořice-Mistřín Robin Feldvabel (14 let) Staré Město Tomáš Horníček (15 let) Staré Město Martin Fornůsek (14 let) Staré Město Sobota Produkce: Odborná spolupráce: Doprovází: Moderuje a verbuje: 21. června 2014, Masarykovo náměsti, Uherské Hradiště Libor Habarta, Jakub Tomala, Erik Feldvabel Sbor znalců a lektorů verbuňku CM Mladí Burčáci, CM Olina Tereza Habartová Odborná porota: Jaroslav Švach, Břeclav: verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Břeclavanu, bývalý vedoucí Břeclavánku, organizátor folklorních aktivit na Podluží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici Karel Vymazal, Kyjov: folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici, porotce strážnické Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Josef Bazala, Staré Město: zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici, porotce strážnické Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Michal Závodný, Archlebov: verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici 20

21 Soutěžní přehlídka choreografií Šťastné dětství Kdo se věnuje práci s dětmi, a ve folklorních souborech obzvláště, nezbytně musí téměř denně pátrat ve sbírkách a sbornících, kronikách a zápiscích, mezi pamětníky, kteří často barvitě vyprávějí o starých lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení či pověrách, pohádkách, o práci a rukodělných činnostech, o obyčejném a neobyčejném životě v minulosti. I když se nám zdá, že už se v dnešní době pro scénu nedá nic nového vymyslet a vytvořit, při hledání materiálu obvykle znovu a znovu narazíme na novou písničku, nový zápis tance, utkví nám v paměti zlomek vyprávění stařenky či strýčka, která nás inspiruje k vytvoření nové choreografie. Tu a tam najdeme na půdě starého stavení žiglu, truhlu nebo kostn, v nichž je po předcích uloženo nejen staré harampádí, které se nám vedoucím v souborech také často hodí jako rekvizity, ale najdeme tam i zajímavé kusy zapomenutého lidového odívání nebo dokonce písemnosti a staré rukopisy. A to jsou poklady, které jsou svědectvím časů minulých. V nich bádají a čerpají nejen odborníci, ale i všichni, kteří si dnes připravili taneční blok pro soutěž choreografií na Kunovském létě. Tak pojďme společně nahlédnout do Truhličky naší babičky. Sobota 21. června 2014, Přírodní areál Sokolského hřiště v Kunovicích, Autor: Romana Habartová Inspice: Marta Polášková, Helena Hlaváčková Průvodce pořadem: Doprovází: cimbálové muziky zúčastněných souborů Přehlídka choreografií: 1. Věneček Kunovice 2. Dolinečka II Staré Město 3. Omladinka Uherské Hradiště 4. Kunovjánek Kunovice 5. Malý Sedmikvítek Frenštát pod Radhoštěm 6. Malý Handrláček Kunovice 7. Dolinečka IV Staré Město 8. Fialka Slovensko 9. Tasima Rusko 10. Handrláček Kunovice 11. KUD OTON ŽUPANČIČ ARTIČE Slovinsko 12. Děcka z Kunovic Kunovice 13. Briuletul Rumunsko 14. Slezanek Český Těšín 15. Nádikó Maďarsko 21

22 Soutěžní přehlídka choreografií naše děti Kvalitní práce ve folklorních souborech vyžaduje neustálé pátraní ve sbírkách písní, ve sbornících, kronikách a zápiscích, mezi pamětníky, kteří často barvitě vyprávějí o starých lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení či pověrách, pohádkách, o práci a rukodělných činnostech, o obyčejném a neobyčejném životě v minulosti. I když se nám zdá, že už se v dnešní době pro scénu nedá nic nového vymyslet a vytvořit, při hledání materiálu obvykle znovu a znovu narazíme na novou písničku, nový zápis tance, utkví nám v paměti zlomek vyprávění stařenky či strýčka, který nás inspiruje k vytvoření nové choreografie. Tu a tam najdeme na půdě starého stavení truhlu, v níž je po předcích uloženo nejen staré harampádí, které se nám vedoucím v souborech také často hodí jako rekvizity, ale najdeme tam i zajímavé kusy zapomenutého lidového odívání nebo dokonce písemnosti a staré rukopisy. Jsou to poklady, které jsou svědectvím časů minulých. V nich bádají a z nich čerpají nejen odborníci, ale i všichni, kteří si dnes připravili taneční blok pro soutěž choreografií na Kunovském létě. Tak pojďme společně nahlédnout do Truhličky naší babičky. Sobota 22. června 2013, , Přírodní areál v Kunovicích Autor: Romana Habartová Inspice: Terezie Habartová, Eliška Habartová Průvodce pořadem: Iva Gejdošová Doprovází: cimbálové muziky zúčastněných souborů Přehlídka choreografií: 1. Běžel tudy zajíček Věneček 2. Kolo školy... Slovensko 3. Ve tkalcovské dílně Dolinečka I 4. A včíl jatelinku Kunovjánek 5. Na lúce Děcka z Kunovic 6. Senoseč Mladinka 7. Kominíci Malý Handrlaček 8. Tance z oblasti Western Polissya Ukrajina 9. Zelé Dolinečka III 10. Tance Z Lublinu Polsko 11. U rybníka Handrláček 12. Svatební tanec z oblasti Tirany Albánie 13. Miluji svou zemi Rumunsko 14. Stoličky, o soupeření mezi děvčaty a chlapci Břeclavánek 15. Tradiční hry a tance z oblasti Kalocsa Maďarsko 22

23 Zábavní pořady Večerní muzicírování Oblíbenou součástí festivalu v čase, kdy už jsou téměř všechny festivalové povinnosti za námi, kromě slavnostní atmosféry neděle, jsou večerní doprovodné programy pro děti a mládež, rodiče i seniory. Všichni bez rozdílu věku si mohou v nabídce vybrat. Jsou připraveny hry virtuálního, intelektuálního, dovednostního a zábavného charakteru, soutěže, kde si mohou účastníci ověřit hbitost, zručnost, postřeh či smysl pro humor. Úspěch a zájem zaznamenala výtvarná a rukodělná dílna, připravovaná ve spolupráci s domem dětí ve Strážnice, letos zarámovaná příznačně titulem Putování světem. V průběhu večera a začínající noci se představí se další kolektivy moderního tance, aerobiku s choreografií Stonožky hledají Super star, břišní tanečnice Šaryhanky a další překvapení. Sobota Realizace: Moderuje: Spolupráce: Tančí: Hrají: Zábava: 21. června 2014, hodin, přírodní areál Kunovice Libor Habarta Marek Toman Orientální tanečnice ZŠ a MŠ Větrná CM Countri Lofoši Ohňostroj, Tvůrčí dílna, Sportovní soutěže 23

24 Duchovní setkání mše svatá a koncert duchovní písně Když duše neví, co to znamená milovat Boha, zaplavuje ji často změť hlasů nejrůznějšího původu. Ty hlasy sice nevydávají žádné zvuky, ale jsou silné. Jsou to hlasy srdce, rozumu, výčitek svědomí, hlasy smutku, vášní, beznaděje a my jdeme jak slepí za tím či oním hlasem a svůj den naplňujeme činy, které jsou těmito hlasy motivovány nebo ovlivňovány. Často se však zvedne jiný hlas, který je silnější než ty ostatní. Je to spíše světlo, které probleskuje ve zmatené duši. Je to téměř nepostřehnutelná myšlenka, která se duši nabízí. Je však mnohem křehčí než ostatní. Je to snad hlas Boží? Neděle 22. června 2014, , , chrám Páně v Kunovicích Mši slouží: P. Jaroslav Polách Autor pořadu: Romana Habartová Recitace: Romana Habartová Hudební spolupráce: Josef Fojta Duchovní poezie: Antonín Reček Účinkují: folklorní soubory Program: s 24

25 Přehlídkové pořady - závěrečný program DOMA JE doma Často si dospělí a hlavně děti kladou otázku, kde jsme doma. Domov dříve představoval to nejdůležitější pro každého. V rychlém plynutí času a žití plném povinností, práce, shonu, honby za úspěchem, ziskem a kdo ví, čím ještě, se snad už ani nezamýšlíme, co pro nás znamená náš domov Na tuto otázku vám však už děti ve školce odpoví: Čáp má domov tam, kde má své hnízdo a kde hřeje svá čápátka a my máme domov u maminky. Symbolicky před školkou stojí velká plastika, dílo Aloise Machaje, které vytvořil před léty v rámci řezbářského sympozia v Kunovicích. A opodál, nad zahradou rodiny Poláškovy, rovněž aktivní ve festivalových povinnostech, se ve výšce tyčí skutečné hnízdo s čapí rodinou. O festivalu se čápi rádi zalétávají nad přírodní areál podívat, co se to tu vlastně děje...snad skutečné poselství festivalu a výzva pro některé z přítomných, aby nezamomínali na rozšíření své rodiny a teplo domova. Jak symbolické. I naše děti, kterým dnes patří scéna, mají svá hnízdečka ve své rodině, ve své obci, ve své zemi, tam, odkud pocházejí a kam se po týdenním pobytu u nás budou opět vracet. Domov jim vytvořil na krátký čas náš vlídný kraj, ale zítra na ně čeká jejich pravý domov... Účinkují: 1. Věneček Kunovice 2. Dolinečka II Staré Město 3. Omladinka Uherské Hradiště 4. Kunovjánek Kunovice 5. Malý Sedmikvítek Frenštát pod Radhoštěm 6. Malý Handrláček Kunovice 7. Dolinečka IV Staré Město 8. Fialka Slovensko 9. Tasima Rusko 10. Handrláček Kunovice 11. KUD OTON ŽUPANČIČ ARTIČE Slovinsko 12. Děcka z Kunovic Kunovice 13. Briuletul Rumunsko 14. Slezanek Český Těšín 15. Nádikó Maďarsko Neděle Autor pořadu: Inspice: Moderuje: 22. čevrna Přírodní areál Kunovice Romana Habartová Marta Polášková, Helena Hlaváčková 25

26 Slavnostní rozloučení slavnostní ukončení festivalu Neděle 22. června 2014, hodin, přírodní areál Kunovice Dvacet let se v srdci Evropy, Slovácka a uprostřed uherskohradišťského souměstí setkávají děti různých národností, nejen z Evropy. Možná o reprezentaci v zahraničí příliš nepřemýšlejí, ale jejich nadšení a odpovědi, proč jsou tu, jsou výmluvné. Přijeli jsme vám ukázat naše tradice, přišli jsme se pochlubit, co umíme my, přišli jsme vám udělat radost našimi písničkami, hudbou a tanci a také, přijeli jsme se podívat, jak se žije u vás, jak se mluví česky, jakou podobu mají vaše tradice a co je pro vás typické a čím se od sebe odlišujeme K těmto dětským postřehům není třeba nic dodávat. O to šlo při zrodu festivalu také nám. Přivést do srdce stařičkého kontinentu mládí z celého světa, umožnit mu už v mladém věku přirozeně vnímat osobitnost tradiční kultury své země se všemi jejími projevy, uvědomovat si svůj původ, kořeny, mít možnost srovnání a hledání kulturních souvislostí a obohacovat svůj život novým poznáním. V souvislosti se vstupem dalších zemí i naší republiky do společenství evropských národů se stále častěji hovoří o národní identitě a její možné ztrátě. Myslím, že děti, které se právě na našem festivalu setkávají (a nejen tady), by mohly opět odpovídat za dospělé. Od dětství se setkávají s odkazem předků díky rodinnému zázemí, tradičnímu prostředí, v některých zemích díky školám specializovaným na lidové umění, ale i díky poučeným souborovým vedoucím, kteří umocňují vztah k prostředí, kde žijí, kde mají svůj domov, na který jsou patřičně hrdí. Za devatenáct let se u nás vystřídalo přesně 336 dětských folklorních souborů a dalších 280 kolektivů, které se podílely na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo kolem účinkujících. Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za uplynulé období kolem malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech mluví, rádi se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu. A každým rokem se nejen ze zemí, které se tohoto festivalu už účastnily, hlásí další. To je velké zhodnocení této aktivity. Za uplynulá léta se u nás vystřídaly soubory z Čech, Slovácka a Kopanic, Valašska, Lašska, Slezska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Makedonie, Srbska, Bulharska, Řecka, Arménie, Gruzie, Turecka, Mexika, Albánie, Ukrajiny, Konga a Taiwanu. Děti rozličných národností si rozumějí, aniž by dostatečně znaly protější jazyk, navazují přátelské vztahy, které jsou upevňovány nejen formou dopisování, ale i dalšími aktivitami, jež provázejí jednotlivé folklorní soubory a často také rodiny. Těší nás, že nové poznání a trvalá přátelství nacházíte právě u nás. A vzpomínáme na všechny naše bývalé kamarády, vedoucí souborů a pevné opory našeho týmu, kteří už nejsou mezi námi. Vzpomínáme na našeho pana starostu. Zveme Vás už nyní na další setkání, které se uskuteční ve dnech června Romana Habartová 26

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech 69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 32. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech 26. - 29. 6. 2014 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 58. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 3. - 5. června 2011 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY EUR

Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY EUR Dotační oblasti NA ČESKÉ STRANĚ BYLY V OBDOBÍ 2004 2006 SCHVÁLENY CELKEM 104 PROJEKTY S CELKOVOU VÝŠÍ PODPORY 8 367 491 EUR Priorita 1 Sociální a kulturní rozvoj a síťování Priorita 2 Zachování krajiny

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ

8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ HOMO FABER 8. PERSPEKTIVY LIDOVÝCH TECHNOLOGIÍ Celosvětové globalizační tendence vedly v r. 1989 25. generální konferenci UNESCO k vydání dokumentu Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, v němž

Více

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL "STRÁŽNICE" (MFF)

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE (MFF) MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL "STRÁŽNICE" (MFF) - V roce 2014 se uskuteční již 69. ročník festivalu ve dnech 26. 29. června 2014. - Pořadatelem MFF je Národní ústav lidové kultury, Zámek č. 672, 696 62

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

XVIII. Slovácký rok v Kyjově 2011 regionální folklorní festival kyjovského Dolňácka

XVIII. Slovácký rok v Kyjově 2011 regionální folklorní festival kyjovského Dolňácka Tisková zpráva Město Kyjov, garant festivalu Městské kulturní středisko Kyjov Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov Mgr. František Lukl, MPA starosta, prezident festivalu Mgr.

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6.

70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6. 70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6. 2015 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností.

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností. PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2017 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR. Zpracovává především materiál etnografických regionů České republiky, nebojí

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město

pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky Zlínský kraj Folklorní

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková DOLŇÁCKO Monika Zachová, Iva Holomčíková Malebné údolí, vymezené historickými územími Moravy a Slovenska, úrodný kraj podél řeky Moravy. Na severu sousedí s Valašským královstvím, na východě jej hřebeny

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště NÁŠ REGION - ZLÍN Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Náš region - Zlín Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 12. 6.

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA 6.6.2016 ZLÍN - Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

HANÁ regionální produkt. Přinášíme Vám to pravé z Hané

HANÁ regionální produkt. Přinášíme Vám to pravé z Hané HANÁ regionální produkt Přinášíme Vám to pravé z Hané Asociace regionálních značek Regionální značky v číslech 26 regionů (+ další spolupracující) Koordinátoři: 17 MAS, 5 destinační agentury, 4 jiné NNO

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE

ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE ETNOGRAFIE a GEOGRAFIE Petra Vašutová (studentka etnografie na FF, absolventka předmětu v r. 2007) Upravil a doplnil M. Culek ETNOGRAFIE = Národopis Studuje: Kultura vlastní společnosti v jejím přirozeném

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

xxiv. mdff

xxiv. mdff xxiv. mdff 14. - 18. 6. 2017 24. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město - Czech Republic kunovské léto Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan,

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více