Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov"

Transkript

1 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Představujeme skupinu Dalkia v POLSKU Marie-Françoise Pépin, předsedkyně představenstva Dalkie Polska S.A. Le développement de Dalkia en POLOGNE Marie-Françoise Pépin, Président du Directoire Dalkia Polska S.A. Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov Le producteur de la célèbre boisson Kofola fait partie des plus gros clients de la Division de Krnov Zaměstnanci Divize Olomouc společně prožili veselé sportovní odpoledne Après-midi sportif pour tous les employés de la Division d Olomouc člen skupiny

2 obsah / sommaire 2 strana 3 page 3 strana 4 page 5 strana 8 page 9 strana 11 page 11 strana 14 page 15 strana 18 page 19 strana 20 page 21 strana 24 page 25 strana 26 page 27 strana 29 page 30 strana 30 page 31 strana 33 page 33 Úvodník Editorial Institut environmentálních služeb se stal akciovou společností L Institut des services environnementaux est devenu société anonyme Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov Le producteur de la célèbre boisson Kofola fait partie des plus gros clients de la Division de Krnov Jaroslav Kubát pečuje v Dalkii o líheň mladých talentů Jaroslav Kubát s occupe des nouveaux talents chez Dalkia Představujeme společnost Test součást skupiny ONYX v ČR Présentation de la société Test qui fait partie du groupe ONYX en République tchèque Zelená linka Dalkie slouží zákazníkům 24 hodin denně Le numéro vert de Dalkia est au service des clients 24 heures sur 24 Představujeme skupinu Dalkia v POLSKU Le développement de Dalkia en POLOGNE Bezpečnost zaměstnanců je jednou z hlavních priorit Dalkie La sécurité des employés est l une des grandes priorités de Dalkia Odborník z Dalkie Česká republika pracuje jako technický ředitel na SLOVENSKU Un spécialiste de Dalkia Česká republika travaille comme directeur technique en Slovaquie Minulý rok se ve zdrojích Dalkie spálilo více než 420 tisíc GJ biomasy L an passé, il s est brûlé à Dalkia plus de GJ de biomasse Nadační fond společnosti Dalkia podpořil výrobu houby hlívy ústřičné v Náměšti na Hané La Fondation Dalkia Česká republika soutient la production de pleurotes à Náměšť en Haná Zaměstnanci Divize Olomouc společně prožili veselé sportovní odpoledne Après-midi sportif pour tous les employés de la Division d Olomouc Modrý reportér, 5/2005 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: François Habègre, Renaud Capris, Eva Tmejová, Martina Zichová, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Martina Kantorová, Aline Capris, Catherine Kressmann Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / éditorial Milé čtenářky a milí čtenáři, v říjnovém čísle Modrého reportéra vám jako obvykle přinášíme celou řadu zajímavých reportáží a rozhovorů o životě ve společnosti Dalkia. Doufám, že vás zaujme článek o výrobě zelené energie. Dalkia v České republice intenzivně využívá obnovitelné zdroje a tím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí. Spalovaná biomasa je tvořena především pilinami, šrotem ze slunečnic, dřevní štěpkou a šťovíkem. Jedním z odborníků z Dalkie v České republice, kteří působí v zahraničí, je výrobní a technický ředitel Dalkie na Slovensku Pavel Luňáček, který je historicky prvním expatriotem české národnosti v rámci zemí PECO (země střední a východní Evropy). Kdo by v Čechách a na Moravě a dnes ovšem už i v Evropě - neznal lahodnou chuť dobře vychlazené kofoly? Akciová společnost Kofola je dnes druhým největší zákazníkem Divize Krnov. Společnost Dalkia v České republice klade bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců na první místo, říká v rozhovoru pro Modrý reportér specialista bezpečnosti a ochrany práce Václav Polášek. Institut environmentálních služeb, který je vzdělávacím a tréninkovým centrem nadnárodní společnosti Veolie Environnement, se stal akciovou společností. Akcionáři budou všechny čtyři divize Veolie Environnement a také vzdělávací instituce Campus Veolie Environnement. Dalkia nabízí svým zákazníkům ten nejlepší servis. Po vytočení takzvané Zelené linky mohou klienti kdykoliv během 24 hodin získat informace o odstávkách na sítích a zároveň nahlásit případné poruchy. V rozhovoru s Jaroslavem Kubátem se dozvíte o tzv. pepiniérech (z franc. líheň), z nichž se rekrutují budoucí zaměstnanci společnosti Dalkia. Představíme vám také společnost TEST, která je součástí skupiny ONYX v České republice. V Náměšti na Hané žije podnikatelka Alenka Oklešťková, které výrazně pomohl Nadační fond Dalkie. Paní Oklešťková pěstuje a prodává houbu hlívu ústřičnou a nabídne vám několik senzačních receptů na její úpravu. Věříme, že se vám články v říjnovém čísle Modrého reportéra budou líbit. Příjemné čtení přeje Milan Wagner Chères lectrices, chers lecteurs, Dans ce numéro d octobre du Reporter bleu, nous vous présentons comme toujours toute une série de reportages et d interviews intéressantes concernant la vie de Dalkia. J espère que l article sur la production de l énergie verte vous intéressera. Dalkia en République tchèque utilise intensément les sources renouvelables et contribue ainsi considérablement à la protection de l environnement. La biomasse brûlée se compose avant tout de copeaux de sciure, de déchets de tournesol, de débris de bois et d oseille. L un des spécialistes de Dalkia en République tchèque, qui exerce à l étranger, est le directeur technique et de production de Dalkia en Slovaquie Pavel Luňáček, qui est «historiquement» le premier Tchèque à s être expatrié dans le cadre des pays PECO. Qui ne connaîtrait pas en Bohème ou en Moravie et même aujourd hui en Europe le goût délicieux d un kofola bien frais? La société anonyme Kofola est aujourd hui le deuxième plus gros client de la Division de Krnov. La société Dalkia en République tchèque met la sécurité et la protection de ses employés au premier rang, explique dans son interview pour le Reporter bleu Václav Polášek, spécialiste de la sécurité et de la protection du travail. L Institut des services environnementaux, Centre de formation et d entraînement de la société multinationale Veolia Environnement, est devenu société anonyme. Les quatre divisions de Veolia Environnement et l organisme de formation Campus de Veolia Environnement vont en devenir les actionnaires. Dalkia offre à ses clients un service de haute qualité. En composant le Numéro vert , les clients peuvent 24h/24 demander des informations sur les arrêts sur réseaux et annoncer d éventuelles pannes. Dans l interview de Jaroslav Kubát, vous apprendrez tout sur les pépinières d où sont recrutés les futurs employés de Dalkia. Nous vous présentons aussi la société TEST, qui fait partie du groupe ONYX en République tchèque. A Náměšť en Haná habite l entrepreneuse Alenka Oklešťková, qui a été bien aidée par la Fondation de Dalkia. Madame Oklešťková cultive et vend des pleurotes et vous propose quelques recettes sensationnelles pour les préparer. Nous espérons que le numéro d octobre du Reporter bleu vous plaira. Bonne lecture! Milan Wagner Reporter bleu, 5/2005 3

4 Veolia Environnement Co nabízí vzdělávací centrum společnosti Veolie Environnement pro zónu východní Evropy a Ruska? Institut environmentálních služeb se stal akciovou společností Od 1. června 2005 se stal Institut environmentálních služeb (IES), který je vzdělávacím a tréninkovým centrem nadnárodní společnosti Veolia Environnement, akciovou společností. Akcionáři se postupně stanou všechny čtyři divize Veolie Environnement (Dalkia, Onyx, Connex a Veolia Water) a také vzdělávací instituce Campus Veolia Environnement v Cergy-Pontoise. Institut poskytuje ucelené firemní vzdělávání Institut environmentálních služeb vznikl 1. května 2002 ve struktuře společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Od samého začátku však byl koncipován jako vzdělávací a tréninkové centrum pro potřeby celé Veolie Environnement v zóně východní Evropy a Ruska, říká ředitel Institutu environmentálních služeb doktor Libor Machan a dodává: Ředitel Institutu environmentálních služeb PhDr. Libor Machan, CSc. Libor Machan, directeur de l Institut des services environnementaux Poskytujeme špičkové a ucelené firemní vzdělávání, které přispívá k systematickému zvyšování kvalifikace pracovníků skupiny Veolia Environnement. Naším hlavním cílem však není jenom trénink konkrétních pracovních dovedností, ale i rozvoj celé škály odborných znalostí a manažerských dovedností, jako je například kvalifikovaná práce na počítačích či jazyková vybavenost. Bereme přitom v úvahu, že vzdělávací systém by měl zahrnovat všechny skupiny pracovníků, počínaje dělnickými profesemi, přes mistry až po střední a vrcholný management. Kurzy již absolvovalo více než lidí Institut environmentálních služeb dnes nabízí 135 typů studijních programů, kurzů a seminářů. Největší podíl mají všeobecné kurzy zaměřené například na manažerské a komunikační dovednosti (seznam všeobecně zaměřených kurzů naleznete v odstavci IES: zajímavosti pozn. M. R.). Nabízíme však i odborné kurzy pro jednotlivé divize týkající se vodohospodářství, energetiky, dopravy a odpadového hospodářství. Tyto výukové programy samozřejmě vznikají v úzké spolupráci se společnostmi Dalkia, Onyx, Connex a Veolia Water. Odborníci z těchto jednotlivých divizí Veolie Environnement nám konkrétně sdělí své požadavky na zaměření kurzu a zároveň se podílejí na realizaci vzdělávacích programů. Není jistě bez zajímavosti, že kurzy pořádanými Institutem prošlo do dnešního dne již více než lidí. Dbáme však samozřejmě také na zpětnou vazbu. Každý účastník našich výukových programů na závěr anonymně vyplní standartní hodnotící dotazník. Nejlepší známkou v těchto dotaznících je 5 a nejhorší 1. Celkové hodnocení dosavadních akcí IES bylo vysoce nadprůměrné a dosáhlo hodnoty 4, 65 bodu, což je opravdu velmi dobrý výsledek, říká s uspokojením Libor Machan. Důraz je kladen především na firemní kulturu Rozhodně však neusínáme na vavřínech stále je co vylepšovat. Nosným 4 Modrý reportér, 5/2005

5 Veolia Environnement Que propose le centre de formation de la société Veolia Environnement pour la zone d Europe Centrale et la Russie? L Institut des services environnementaux est devenu société anonyme Depuis le 1 er juin 2005, l Institut des services environnementaux (IES), qui est le centre de formation et d entraînement de la société multinationale Veolia Environnement, est une société anonyme. Les quatre divisions de Veolia Environnement (Dalkia, Onyx, Connex et Veolia Water,) ainsi que l organisme de formation Campus Veolia Environnement à Cergy-Pontoise, deviendront petit à petit ses actionnaires. L institut propose des formations d entreprises complètes «L Institut des services environnementaux est né le 1 er mai 2002 dans la structure de la société des conduites d eau et canalisations de Prague. Mais depuis le tout début déjà, il a été conçu comme centre de formation et d entraînement pour les besoins de toute la société Veolia Environnement dans la zone d Europe Cetrale et de Russie,» déclare le directeur de l Institut des services environnementaux Libor Machan avant d ajouter: «Nous proposons des formations d entreprise complètes de très haut niveau, qui contribuent à augmenter la qualification des employés du groupe Veolia Environnement. Notre but principal n est pas d entraîner à des compétences de travail concrètes, mais de développer tout un éventail de connaissances professionnelles et de compétences de management, comme par exemple un travail informatique qualifié ou des compétences en langues. Nous gardons à l esprit le fait que le système de formation doit s adresser à tous les groupes d employés, en partant des professions ouvrières, en passant par les maîtres, pour arriver au management moyen et supérieur.» Plus de personnes déjà ont suivi nos cours «L Institut des services environnementaux propose aujourd hui 135 programmes d études, cours et séminaires différents. La plus grande partie sont des cours généraux orientés par exemple sur les capacités de management ou de communication (vous trouverez une liste des cours généraux au paragraphe IES: points intéressants remarque du Rep. bleu). Mais nous proposons aussi des cours spécialisés pour les différentes divisions concernant le service des eaux, l énergétique, le transport et la gestion des déchets. Ces programmes de formation sont bien sûr établis en coopération étroite avec les sociétés Dalkia, Onyx, Connex et Veolia Water. Les spécialistes de ces différentes divisions de Veolia Environnement nous font part de leurs exigences concrètes concernant le contenu des cours et participent aussi à la réalisation des programmes de formation. Il est sans doute intéressant de rappeler qu aujourd hui, plus de personnes déjà ont participé à des cours proposés par l Institut. Pour nous, il est très important d avoir un retour. Chaque participant à nos cours remplit avant de partir un questionnaire anonyme d évaluation. La meilleure «note» dans ces questionnaires est 5 et la moins bonne est 1. L évaluation de tous les cours ayant eu lieu à l institut a actuellement une valeur de 4,65 points, ce qui est vraiment un excellent résultat,» déclare Libor Machan avec satisfaction. Reporter bleu, 5/2005 5

6 Veolia Environnement Institut environmentálních služeb nabízí tyto všeobecně zaměřené kurzy: - Manažerské kurzy - Zákaznické služby a marketing - Rozvoj komunikačních dovedností a osobních kompetencí - Firemní kultura, etika a identita VE - Lidské zdroje - Finance a ekonomika - Účetnictví - Jakost - Životní prostředí - Právo - BOZP a PO - Logistika - Počítačové kurzy - Jazykové kurzy - Školení ze zákona Institut environmentálních služeb má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení a získal certifikáty dle norem ČSN: EN ISO 9001: 2001 EMS : 1996 OHSAS 18001: 1999 pilířem činnosti Institutu zůstává samozřejmě vzdělávání a základnou pak firemní kultura. Troufám si říci, že důraz na oblast vzdělávání a jeho kvalitu je tím hlavním, co odlišuje skupinu Veolia Environnement od ostatních společností. Jedním z důkazů kvality poskytovaných služeb je samozřejmě plná certifikovanost Institutu environmentálních služeb (seznam jednotlivých certifikátu naleznete v odstavci IES: zajímavosti pozn. M. R.). Ve spolupráci s certifikačními orgány poskytujeme technickou pomoc při zavádění systémů jakosti a environmentu, vysvětluje Libor Machan. Náš Institut má dnes pět stálých zaměstnanců a kolem 150 externích spolupracovníků, kteří jsou z divizí Veolia Environnement a také z vysokých škol a vědeckých institucí. Jedná se tedy o velmi kvalitní a profesionální tým lidí, který se stále rozšiřuje. V současné době před námi stojí celá řada úkolů. Připravujeme například integrační dny pro společnost SLOVEO nebo semináře zaměřené na trénink manažerů z Dalkie v zóně PECO. Stále více také prohlubujeme svou spolupráci se vzdělávací institucí Campus Veolie Environnement v Cergy-Pontoise. Speciálním manažerským školením, které jsme s odborníky z Campusu společně připravili, postupně procházejí všichni manažeři Veolie Environment v České republice. Zajišťujeme rovněž vysokoškolské manažerské studium MSc in Management Studies prestižní program britské The Nottingham Trent University, kterého se zúčastňují vybraní zaměstnanci všech divizí Veolie Environnement v České republice. A dále odborný vodohospodářský studijní program, zakončený odbornou maturitní zkouškou. V současné době také připravujeme akreditaci bakalářských studijních oborů Institut environmentálních služeb se stane vysokou školou. 6 Modrý reportér, 5/2005 Pohled z ochozu elektrárny v Podolí (věže patří Vyšehradské katedrále) Vue de la centrale électrique de Podolí (les tours sont celles de la cathédrale de Vyšehrad)

7 Veolia Environnement L Institut des services environnementaux propose ces cours à thèmes généraux: - Cours de management - Services clients et marketing - Développement des capacités de communication et des compétences personnelles - Culture d entreprise, éthique et identité VE - Ressources humaines - Finances et économie - Comptabilité - Qualité - Environnement - Droit - Sécurité et protection de la santé au travail et protection incendie - Logistique - Cours d informatique - Cours de langues - Formations obligatoires L Institut des services environnementaux a un système de gestion intégré et certifié et a obtenu les certificats conformément aux normes ČSN: EN ISO 9001: 2001 EMS : 1996 OHSAS 18001: 1999 Nous mettons avant tout l accent sur la culture d entreprise En coopération avec les organismes de certification, nous proposons une aide technique pour l introduction de systèmes de qualité et d environnement,» explique Libor Machan. «Notre institut a aujourd hui 5 employés permanents et environ 150 coopérateurs externes venant des divisions de Veolia Environnement ainsi que d universités et d institutions scientifiques. C est donc une équipe de personnes de très grande qualité et d un professionnalisme de haut niveau qui ne cesse de s élargir. A l heure actuelle, nous avons devant nous toute une série de tâches à accomplir. Nous préparons par exemple des journées d intégration pour la société SLOVEO ou des séminaires orientés vers l entraînement des managers de Dalkia dans la zone PECO. Nous allons toujours plus loin dans notre coopération avec l organisme de formation du Campus de Veolia Environnement à Cergy-Pontoise. Tous les managers de Veolia Environment en République tchèque vont participer les uns après les autres à une formation de management particulière que nous avons mise au point avec les spécialistes du Campus. Nous proposons aussi des études universitaires de management MSc in Management Studies programme prestigieux de la Nottingham Trent University, en Grande-Bretagne, auquel participent des employés choisis dans toutes les divisions de Veolia Environnement en République tchèque. Nous proposons aussi un programme d études spécialisées concernant le service des eaux et se terminant par un baccalauréat. Nous préparons aussi actuellement une accréditation de matières d études de licence l Institut des services environnementaux va devenir Ecole supérieure.» «Mais nous ne nous endormons pas sur nos lauriers il y a toujours des choses à améliorer. Le pilier de l activité de l Institut reste la formation et sa priorité centrale la culture d entreprise. J ose affirmer que l accent mis dans le domaine de la formation et sur sa qualité est le point le plus important qui fait la différence entre le groupe Veolia Environnement et les autres sociétés. Une des preuves de la qualité des services offerts est bien sûr le fait que l Institut des services environnementaux est entièrement certifié (vous trouverez la liste des différents certificats au paragraphe IES: points intéressants remarque du Rep. bleu) Reporter bleu, 5/2005 7

8 naši klienti Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov Akciová společnost Kofola, výrobce stejnojmenného nealkoholického nápoje, je druhým největším zákazníkem Divize Krnov. Jenom za minulý rok odebrala Kofola od Dalkie GJ tepelné energie. Kdo by v Čechách a na Moravě a dnes ovšem už i v Evropě neznal lahodnou chuť dobře vychlazené Kofoly? Perlivá Kofola si jako osvěžující nealkoholický nápoj získala své dobré jméno během více než čtyřicetileté historie spojené s vynikající chutí a špičkovou kvalitou. Vznikla již počátkem šedesátých let minulého století. Je o podmanivé a originální chuti, jejímž základem je čtrnáct ingrediencí přírodního charakteru, jako jsou bylinky, šťávy z ovoce, cukr, karamel. Veškeré ingredience jsou běžně dostupné v našem mírném klimatickém pásu. V porovnání s klasickými kolovými nápoji má Kofola téměř o třetinu nižší obsah cukru a až o polovinu nižší obsah kofeinu. A co je podstatné, neobsahuje kyselinu fosforečnou jako mnohé kolové nápoje. Zkrátka a dobře pravá Kofola je výjimečná a originální. O tajemství lahodného nápoje a o spolupráci mezi společností Kofola a Dalkií si Modrý reportér povídal s generálním ředitelem Kofoly ČR Reném Sommerem. Modrý reportér: Mohl byste krátce představit vaši akciovou společnost? René Sommer: Společnost Kofola se sídlem v Krnově (CZ), je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů u nás. V České a Slovenské republice a Polsku je zastoupena po jednom výrobním závodě. V Maďarsku jsme založili dceřinou společnost a exportujeme i do Slovinska a Chorvatska. Historie společnosti jako výrobce nealkoholických nápojů se začala psát v roce 1993, kdy současní akcionáři koupili v rámci velké privatizace sodovkárnu v Krnově. Zde se původně vyráběly citronové koncentráty a limonády ve vratných skleněných lahvích. Výroba se postupně rozšiřovala, nakupovaly se moderní technologie a zaváděly se nové výrobkové řady. Firma rostla vysokým tempem. Meziroční nárůsty obratu, zisku ale i investic a marketingových nákladů se počítaly na desítky procent! Původní společnost s ručením omezeným SP VRACHOS se transformovala na akciovou společnost SANTA NÁPOJE v roce 1996 a těsně před povodněmi v roce 1997 jsme se přestěhovali do nového areálu, kde působíme dodnes. Na přelomu let 1998 a 1999 začala licenční spolupráce při výrobě limonády Kofola, která vyvrcholila odkoupením práv k ochranným známkám Kofola. V této době se firma přejmenovala - podle svého nejznámějšího produktu - na akciovou společnost Kofola. Naše společnost dnes v České republice zaměstnává více než 630 pracovníků. V celé skupině Kofola pak pracuje již téměř 1000 lidí. Na základě marketingových výzkumů inovujeme své stávající produktové řady a zavádíme na trh nové značky nealkoholických nápojů. Do produktového portfolia společnosti patří vedle tradičního a oblíbeného nápoje Kofola rovněž Kofola Citrus, Top Topic, ovocné nápoje a sirupy řady Jupí, Jupík, přírodní pramenitá voda Rajec, RC Cola, Chito Tonic, Isostar, Capri Sonne. Modrý reportér: Vraťme se ještě na chvíli k vašemu nejznámějšímu produktu. Jaké je vlastně tajemství úspěchu kofoly? René Sommer: Kofola je značka, která si na nic nehraje, nic neslibuje. Věří, že ji lidé berou takovou, jaká je. Nikomu se proto nevnucuje, je pohodová, přátelská, nekonfliktní a také trochu sexy. Na druhou stranu staví na tradičních hodnotách, které mají kořeny v minulosti. Kofola prostřednictvím své značky spojující originální i tradiční rysy vyznává pro ni opravdové a nepomíjivé hodnoty jako jsou láska, přátelství a vzájemný respekt člověka k člověku a svému okolí. Kofola věří, že svým postojem právě tyto hodnoty naplňuje. Okruh lidí, kteří si 8 Modrý reportér, 5/2005

9 nos clients Le producteur de la célèbre boisson Kofola fait partie des plus gros clients de la Division de Krnov La société anonyme Kofola, producteur de la boisson non alcoolisée du même nom, est le deuxième plus gros client de la division de Krnov. Rien que l an passé, Kofola a acheté à Dalkia GJ d énergie thermique. Qui en Bohême ou en Moravie et aujourd hui sans doute même en Europe ne connaîtrait pas le goût délicieux d un Kofola bien frais? La boisson gazeuse Kofola a gagné sa renommée comme boisson non alcoolisée rafraîchissante au cours de ses quarante années d histoire liées à un goût excellent et à une qualité de pointe. Elle est née au début des années soixante du siècle dernier. Elle a un goût ensorceleur et original, à la base duquel on trouve 14 ingrédients d origine naturelle, des plantes, des jus de fruits, du sucre, du caramel. Ce sont tous des ingrédients que l on peut couramment trouver sous nos climats tempérés. En comparaison avec des boissons classiques, Kofola a une teneur en sucre de près d un tiers plus basse et une teneur en caféine plus basse de moitié. Et ce qui est essentiel, elle ne contient pas d acide phosphorique comme nombre de boissons au cola. En bref, le vrai Kofola est une boisson exceptionnelle et originale. Le Reporter bleu a parlé des secrets de cette délicieuse boisson et de la coopération entre la société Kofola et Dalkia avec le directeur général de Kofola ČR René Sommer. Le Reporter bleu: Pourriez-vous nous présenter rapidement votre société? René Sommer: «La société Kofola, qui siège à Krnov (CZ), est l un des plus grands producteurs de boissons non alcoolisées en République tchèque. Elle est représentée en République tchèque, en Slovaquie et en Pologne par une seule usine de production. En Hongrie nous avons fondé une filiale et nous exportons aussi en Slovénie et en Croatie. L histoire de la société comme producteur de boissons non alcoolisées a commencé en 1993, quand les actionnaires actuels ont racheté la grande fabrique de sodas de Krnov dans le cadre de la grande privatisation. A l origine, on fabriquait ici des concentrés de citron et des limonades en bouteilles en verre consignées. La production s est peu à peu élargie, de nouveaux équipements ont été achetés et il y a eu de nouvelles chaînes de production. L entreprise a grandi à un rythme très rapide. L augmentation annuelle du chiffre d affaires, des bénéfices et des investissements se comptaient en dizaines de pour cent! La société d origine à responsabilité limitée SP VRACHOS s est transformée en société anonyme SANTA NÁPOJE en 1996 et juste avant les inondations en 1997 nous avons déménagé dans le nouveau complexe où nous exerçons jusqu à l heure actuelle. A la charnière de 1998 et 1999, nous avons commencé une coopération sous licence pour la fabrication de la limonade Kofola, qui a culminé avec le rachat des droits pour la marque protégée Kofola. L entreprise a alors pris le nom de son produit le plus important, pour devenir la société anonyme Kofola. Notre société emploie aujourd hui en République tchèque plus de 630 personnes. Et dans tout le groupe Kofola travaillent déjà près de 1000 personnes. Sur la base d études de marché, nous rénovons nos chaînes de productions actuelles et nous introduisons sur le marché de nouvelles marques de boissons non alcoolisées. En plus de la boisson traditionnelle Kofola, nous pouvons citer dans notre assortiment Kofola Citrus, Top Topic, des boissons aux fruits et des sirops Jupí, Jupík, l eau de source naturelle Rajec, RC Cola, Chito Tonic, Isostar, Capri Sonne.» Le Reporter bleu: Revenons en un instant encore à votre produit le plus célèbre. Quel est en fait le secret du succès du Kofola? René Sommer: «Kofola ne se vante pas, ne fait aucune promesse. Il pense que les gens le prendront tel qu il est. Il ne s impose à personne, il est cool, amical, non conflictuel, et même un peu sexy. D un autre côté il se base sur les valeurs d une tradition ancrée dans le passé. Kofola, par l intermédiaire de sa marque qui relie à la fois tradition et originalité, reconnaît des valeurs vraies et impérissables, comme l amour, l amitié et le respect mutuel entre les hommes et aussi entre l homme et son environnement. Kofola pense qu il satisfait justement à toutes ces valeurs. Et le cercle de personnes qui apprécient le Kofola s élargit toujours plus. Les grandes étapes de la vie du Kofola ont été dramatiques tant par leurs succès que par leurs échecs. Le sirop Kofo a commencé à être livré aux producteurs de boissons non alcoolisées dans l ancienne Tchécoslovaquie en La vente du sirop Kofo, et donc aussi de Kofola, a commencé, après de petites augmentations des volumes de production, à monter en flèche dans le début des années soixante-dix et cette boisson gazeuse sombre non alcoolisée est rapidement devenue très populaire. Kofola a eu son âge d or dans les années , où sa popularité était vraiment au sommet. Mais les changements sur le marché tchèque et slovaque, amenés par la révolution de velours en 1989, ont produit un renversement dans les ventes de Kofola. Ce sont les marques étrangères de cola qui ont commencé à s affirmer et le marché des boissons non alcoolisées a été inondé par divers types de boissons au cola. En 1998, le Kofola a été introduit sur le marché dans ce qui était alors l emballage le plus prisé les bouteilles en plastique. La marque Kofola a alors rejoint les étagères des grands magasins, des petits commerçants et des chaînes alimentaires. Pour la première fois dans son histoire, le Kofola a été présenté aux consommateurs en l an 2000 par l intermédiaire de la télévision, sous la forme d un spot publicitaire de trente secondes. Des campagnes publicitaires pour cette boisson se sont poursuivies en 2001 et en 2002, Kofola a alors utilisé le slogan Si tu l aimes, il n y a pas de quoi t en faire. C est dans cet esprit que s est Reporter bleu, 5/2005 9

10 naši klienti / nos clients Kofolu oblíbili, se neustále rozšiřuje. Životní etapy Kofoly byly dramatické svými úspěchy i pády. Sirup Kofo se začal dodávat výrobcům nealkoholických nápojů v tehdejším Československu v roce Prodej sirupu Kofo, a tedy i Kofoly, se po pozvolných nárůstech objemů výroby na začátku šedesátých let začal prudce zvyšovat a tmavý sycený nealkoholický nápoj nabíral na popularitě. Svého zlatého období se Kofola dočkala v letech , kdy její popularita dosáhla absolutního vrcholu. Prudký zlom v prodeji Kofoly přinesly změny na českém a slovenském trhu odstartované sametovou revolucí roku V tmavých nápojích se začaly prosazovat zahraniční kolové značky a trh s nealkoholickými nápoji začaly zaplavovat různé druhy kolových nápojů. V roce 1998 byla Kofola uvedena na trh v tehdy stále oblíbenějším balení PET lahvích. Značka Kofola se vrátila do regálů velkoobchodů, maloobchodů i potravinových řetězců. Poprvé ve své historii je v roce 2000 Kofola prezentovaná spotřebitelům prostřednictvím televizní obrazovky formou třicetisekundového televizního spotu. Reklamní kampaně na tento nápoj běžely i v letech 2001 a 2002, kdy se Kofola poprvé spojila se sloganem Když ji miluješ, není co řešit.. V tomto duchu pokračovala komunikace i v dalších letech V roce 2004 spatřila světlo světa na českém i slovenském trhu první inovace této značky po 42 letech Kofola Citrus. Na trh je uvedená v dvoulitrovém balení PET a 0, 5 litru a sklo 0, 33 litru. Modrý reportér: Spolupráce s Dalkií začala již na začátku devadesátých let minulého století. Jak jste spokojeni se svým partnerem? René Sommer: Se společností Dalkia jsme začali spolupracovat v roce Po přestěhování do nového areálu Za drahou 1 byla spolupráce na nějaký čas přerušena, protože naše nové sídlo mělo vlastní kotelnu na pevná paliva. Po vyhodnocení nákladů, jež přináší provozování vlastní kotelny, však byly dodávky tepla od Divize Krnov společnosti Dalkia koncem roku 2000 zahájeny i do nového areálu. Partnerství s Dalkií je pro nás určitě přínosem a jsme jak s formou, tak i s vlastním plněním smlouvy a úrovní spolupráce spokojeni. Modrý reportér: Bude se spolupráce mezi Kofolou a Dalkií ještě rozšiřovat? René Sommer: Vzhledem k poloze Krnova vůči státům Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovenská republika, Polsko a Maďarsko pozn. M. R.) považujeme stávající sídlo firmy Kofola za velmi důležitý logistický uzel. Kofola investovala do nemovitostí v Krnově - v lokalitě Ve Vrbině a budujeme zde skladovací a logistické centrum. Nové skladovací haly budeme v budoucnu chtít vytápět či temperovat a rozšíření stávající spolupráce se společností Dalkia se nám zdá jako nejvýhodnější. Jednáme proto o připojení lokality Ve Vrbině na dálkové teplo prostřednictvím parovodu z Divize Krnov. poursuivie la communication dans les années En 2004, la première innovation de cette marque après 42 ans a vu le jour sur le marché tchèque et le marché slovaque Kofola Citrus. Elle a été introduite sur le marché en bouteilles en plastiques de 2 litres et de 1/2 litre et en bouteilles en verre de 0,33 litre.» Le Reporter bleu: La coopération avec Dalkia a commencé au début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier. Que dites-vous de ce partenaire? René Sommer: «Notre coopération avec la société Dalkia a commencé en Après notre déménagement dans notre nouveau complexe «Za drahou 1», cette coopération a été provisoirement interrompue, car notre nouveau site disposait de sa propre chaufferie à combustibles solides.. Mais après évaluation des frais d exploitation de la chaufferie, les livraisons de chaleur de la division de Krnov de la société Dalkia ont repris sur ce nouveau complexe à la fin de l année Notre coopération avec Dalkia est sans nul doute un apport pour nous et nous sommes satisfaits tant de la forme du contrat que du respect des engagements et du niveau des services.» Le Reporter bleu: Est-ce que la coopération entre Kofola et Dalkia va encore s élargir? René Sommer: «Etant donné la position de Krnov envers les quatre états de Visegrád (République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie Remarque du Reporrteur bleu), nous considérons le siège actuel de la société Kofola comme un nœud logistique de première importance. Kofola a investi dans des biens immobiliers à Krnov dans la localité «Ve Vrbině» et nous construisons ici un centre de stockage et de logistique. A l avenir, il faudra que nous chauffions ou tempérions et nous pensons que l élargissement de notre coopération avec Dalkia sera la solution la plus avantageuse. C est pourquoi nous sommes en négociations sur le raccordement de la localité «Ve Vrbině» au chauffage urbain par l intermédiaire de la conduite de vapeur de la Division de Krnov.» 10 Modrý reportér, 5/2005

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Kofola Kofola a.s. cca 17 až 22 Kč za 2l láhev cca 13 až 20 Kč za 0,5l v točeném provedení Složení: voda, sirup KOFO - (ovocný sirup, cukr, voda, karamel

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE LES EXPORTATIONS TCHÈQUES EN FRANCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE ČESKÝ EXPORT DO FRANCIE SE CHYTÁ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ FABRICE MARTIN-PLICHTA LES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Fabrice Martin-Plichta ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal 0 LEÇON DIX À la frontière Tôt le matin, le train arrive à Forbach. On ne contrôle plus systématiquement les passeports depuis que la République tchèque est membre de l Union européenne. Le vieux monsieur

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur 2 18 314 21 LEÇON VINGT ET UN Problèmes d ordinateur Au musée, l inauguration de l exposition approche à pas de géant et il reste encore beaucoup à faire. Ces derniers jours, Hélène est à son bureau du

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

GASTRO PORTFOLIO Správná volba pro váš byznys

GASTRO PORTFOLIO Správná volba pro váš byznys GASTRO PORTFOLIO Správná volba pro váš byznys Distribuce nápojů společnosti Kofola vyrostla o téměř 10% více než polovina gastronomických zařízení má nápoje z našeho sortimentu ve své nabídce. Distribuce

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více