2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek 2.3.1 Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0]"

Transkript

1 HOTEL AGREEMENT MEZI: I. BOOKING.COM B.V., společnost zřízená podle nizozemského práva, s kanceláří zaregistrovanou na adrese (1017 SG) Weteringschans 28, Amsterdam, Nizozemsko ("Booking.com"), a II. Jméno hotelu: Vysokoškolské město Ľ. Štúra Mlyny UK Adresa: Staré Grunty 36 Bratislava (dále jen "Hotel") Kontakt: Pan/Paní Mgr. Martina Paráková Tel.: Fax: - SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM: 1. Všeobecné dodací podmínky 1.1 Hotel prohlašuje, že obdržel kopii Všeobecných dodacích podmínek (0311) společnosti Booking.com (dále jen Podmínky ). Hotel potvrzuje, že tyto Podmínky četl a rozuměl jim. 1.2 Hotel tím tyto Podmínky akceptuje a souhlasí s tím, že se k nim připojuje, cítí se jimi být vázán a bude jednat v souladu s nimi (tyto Podmínky mohou být čas od času pozměněny). 1.3 Podmínky jsou nedílnou součástí této Dohody s hotelem (tato Dohoda s hotelem a Podmínky budou nadále společně označovány jako Dohoda. 2. Procento provize 2.1 S odkazem na článek Podmínek bude minimální procento provize stanoveno na 12%. 2.2 Depozit [0] 3. Volné pokoje Booking.com bude mít v každém kalendářním roce nárok na [0] nocí ubytování v dvoulůžkovém pokoji na každých [0] nocí strávených hostem v pokoji. Nevyčerpaná kvóta pokojů může být převedena. 4. Vstup v platnost a provádění Dohoda vstoupí v platnost teprve poté, co Booking.com písemně potvrdí, že hotel akceptuje a schvaluje. SCHVÁLENO, VZATO NA VĚDOMÍ A AKCEPTOVÁNO ZA HOTEL A JEHO JMÉNEM: [podpis] Hotel: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra Mlyny UK [napište jméno hotelu] Jméno: Mgr. Róbert Gula [jméno oprávněného zástupce] riaditeľ [titul/funkce/postavení] Datum: INSTRUKCE K PODEPSÁNÍ A ZASLÁNÍ: VYPLŃTE PROSÍM TUTO DOHODU (VČETNĚ ČÁSTI S PODPISEM), ZAJISTĚTE, ABY BYLA PLATNĚ A NÁLEŽITĚ PODEPSÁNA, A TUTO NÁLEŽITĚ PODEPSANOU STRÁNKU S PODPISEM DOHODY S HOTELEM NÁM ZAŠLETE NEJRADĚJI EM na NEBO FAXEM ( ). Hotel Agreement version HA1009 Booking.com BV page 1 of 1

2 These general delivery terms (the Terms ) form an integral part of the Accommodation Agreement (the "Accommodation Agreement" and together with the Terms, "Agreement") entered into between an Accommodation and Booking.com (each a "Party" and collectively the "Parties"). Tyto všeobecné dodací podmínky (dále jen podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy s ubytovacím zařízením (dále jen smlouva s ubytovacím zařízením"; podmínky a smlouva s ubytovacím zařízením jsou dále společně označovány jako smlouva ), uzavřené mezi ubytovacím zařízením a společností Booking.com (dále též společně jako strany, jednotlivě strana ). 1. DEFINITIONS In addition to terms defined elsewhere in this Agreement, the following definitions apply throughout this Agreement, unless the contrary intention appears: Accommodation means an establishment where a Guest can be lodged. Accommodation includes Hotels, Motels, Hostels, Bed and Breakfast, Apartments, Guest Houses, resorts, bungalows, holiday homes and other similar establishments. "Guest" means a visitor of the Websites or a customer or guest of the Accommodation. Room means a unique and separate area such as an apartment, a chamber in a hotel, bed and breakfast or other similar establishment, for which a Guest can make a reservation and/or where the Guest will stay upon reservation. "Best Price Guarantee" means the guarantee issued by Booking.com (under this or any similar name) stating that Booking.com offers the best rate for a room and that no lower rate can be found online for the equivalent room with the same check-in and check-out dates and the same booking conditions. "Booking.com Website" means the website(s) of Booking.com. "Customer Service" means the customer service desk of Booking.com which can be reached at or such other address as set out in this Agreement. "Direct Debit" means the instruction given by the Accommodation to its bank such that Booking.com is authorized to collect any amounts directly from the bank account of the Accommodation. "Extranet" means the online system which can be accessed by the Accommodation (after identification of the username and the password) through the website for uploading, changes, verifying, updates and/or amendments of the Accommodation Information (including rates, availability, rooms) and reservations. "Force Majeure Event" means any of the following events affecting multiple Guests and multiple accommodations: act-of-god, volcanic eruptions, (natural) disaster, fire, (acts of) war, hostilities or any local or national emergency, invasion, compliance with any order or request of any national, provincial, port or other public authority, government regulation or intervention, military action, civil war or terrorism, (biological, chemical or nuclear) explosion, rebellion, riots, insurrection strikes, civil disorder (or the material or substantial threat or justified apprehension of any of the foregoing events), curtailment of transportation facilities, close down of airports or any other exceptional and catastrophic event, circumstance or emergency, making it impossible, illegal or prevents Guests from travelling to or staying at the Accommodation. "Intellectual Property Right" means any patent, copyright, inventions, database rights, design right, registered design, trade mark, trade name, brand, logos, service mark, know-how, utility model, unregistered design or, where relevant, any application for any such right, know-how, trade or business name, domain name (under whatever extension, e.g..com,.nl,.fr,.eu, etc.) or other similar right or obligation whether registered or unregistered or other industrial or intellectual property right subsisting in any territory or jurisdiction in the world. "Service" means the online reservation system of Booking.com through which Accommodations can make their rooms available for reservation, and through which Guests can make reservations at such Accommodations. "Websites" means the website(s) of Booking.com and its affiliated companies and business partners on which the product and service of Booking.com are available. 1. DEFINICE Kromě pojmů definovaných jinde v této smlouvě platí pro celou smlouvu, není-li míněno jinak, následující definice: Ubytovací zařízení je zařízení, v němž je možné ubytovat hosta. Ubytovací zařízení označuje hotel, motel, hostel, apartmán, penzion, rezort, rezidenční klub, bungalov, prázdninové sídlo nebo jiné podobné zařízení. Host" je návštěvník webových stránek nebo zákazník či host ubytovacího zařízení. Pokoj je jedinečný a oddělený prostor, jako například apartmán nebo pokoj v hotelu, penzionu či jiném ubytovacím zařízení, který si host může rezervovat a/nebo ve kterém se host na základě rezervace ubytuje. Nejlepší garantovaná cena je záruka společnosti Booking.com (pod tímto nebo podobným názvem), že Booking.com nabízí nejnižší cenu za pokoj a na internetu není k dispozici rovnocenný pokoj se stejným datem příjezdu a odjezdu a stejnými rezervačními podmínkami. Webová stránka Booking.com je webová stránka (webové stránky) společnosti Booking.com. Oddělení péče o zákazníky je služba pro zákazníky společnosti Booking.com, kterou lze kontaktovat na nebo jiné adrese uvedené v této smlouvě. Přímé inkaso je instrukce daná ubytovacím zařízením bance, na základě které je společnost Booking.com oprávněna vzít si přímo z bankovního účtu ubytovacího zařízení jakoukoli částku. Extranet je on-line systém, k němuž má ubytovací zařízení přístup (po identifikaci uživatelským jménem a heslem) přes webovou stránku a který slouží k nahrávání, změnám, ověřování, aktualizaci a/nebo doplňování informací o ubytovacím zařízení (například cenách, dostupnosti, pokojích) a rezervacích. Události vyšší moci zahrnují následující události ovlivňující hromadně hosty a ubytovací zařízení: živelné pohromy, sopečné erupce, (přírodní) pohromy, požáry, války (válečné akce), nepřátelské akce regionální nebo národní povahy, invaze, nařízení státní, územní nebo přístavní správy či jiných orgánů veřejné moci, vládní regulace nebo intervence, vojenské akce, občanské války a terorismus, (biologické, chemické a nukleární) exploze, povstání, nepokoje, stávky, občanské nepokoje (nebo reálnou hrozbu či opodstatněnou obavu z výše uvedené události), dopravní omezení, uzavření letiště nebo jiné mimořádné a katastrofické události, okolnosti nebo krizové situace, které hostům znemožňují cestování nebo pobyt v ubytovacím zařízení, případně tuto cestu nebo pobyt činí nezákonným. Právo duševního vlastnictví znamená jakýkoli patent, autorské právo, vynálezy, práva k databázi, právo na design, registrovaný design, ochrannou známku, obchodní jméno, značku, loga, služební značku, know-how, užitkový vzor, nezaregistrovaný design nebo, tam kde to má význam, jakékoli uplatňování jakéhokoli takového práva, know-how, výrobního nebo obchodního jména, názvu domény (s jakoukoli příponou, např..com,.nl,.fr,.eu atd.), nebo jiné podobné právo nebo závazek, registrované či neregistrované, nebo právo průmyslového a duševního vlastnictví platné na jakémkoli území nebo v jakékoli jurisdikci na světě. Služba je on-line rezervační systém společnosti Booking.com, přes který mohou ubytovací zařízení uvolňovat pokoje k rezervacím a hosté provádět rezervace takových pokojů. Webové stránky jsou webové stránky (webová stránka) společnosti Booking.com a jejích přidružených partnerů, na nichž jsou k dispozici produkt a služba společnosti Booking.com. 2. ACCOMMODATION OBLIGATIONS 2.1 Accommodation Information Information provided by the Accommodation for inclusion on the Websites shall include information relating to the Accommodation (including pictures, photos and descriptions), its amenities and services and the rooms available for reservation, details of the rates (including all applicable taxes, levies, surcharges and fees) and availability, cancellation and no-show policies and other policies and restrictions (the "Accommodation Information") and shall comply with formats and standards provided by Booking.com. The Accommodation Information shall not contain any telephone or fax numbers or (including skype) address or social media website (including twitter and facebook), with direct references to the Accommodation or its website, or to websites of third parties. Booking.com reserves the right to edit or exclude any information on becoming aware that it is incorrect or incomplete or in violation of the terms and conditions of this Agreement The Accommodation represents and covenants that the Accommodation Information shall at all times be true, accurate and not misleading. The Accommodation is at all times responsible for a correct and up-to-date statement of the Accommodation Information, including additional availability of rooms for certain periods or any extraordinary (material adverse) events or situations (e.g. renovation or construction at or near the facility). The Accommodation shall update the Accommodation Information on a daily basis (or such more frequent basis as may be required) and may at any time change via the Extranet (i) the rate of its available rooms bookable, and (ii) the number or type of available rooms, subject to the Minimum Allocation (as defined below). 2. POVINNOSTI UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 2.1 Informace o ubytovacím zařízení Informace, které ubytovací zařízení poskytne pro zveřejnění na webových stránkách, musí zahrnovat informace týkající se ubytovacího zařízení (včetně obrázků, fotografií a popisů), jeho vybavení, služeb a rezervovatelných pokojů, cen (včetně příslušných daní, poplatků, příplatků a výloh) a dostupnosti, podmínek zrušení rezervace, podmínek postupu v případě, že host nevyužije provedenou rezervaci, a dalších podmínek a omezení (dále jen informace o ubytovacím zařízení ) a musí odpovídat formátům a normám společnosti Booking.com. Informace o ubytovacím zařízení nesmí obsahovat telefonní a faxová čísla, ové adresy (včetně adres pro skype) a odkazy na sociální média (např. facebook a twitter), které by odkazovaly přímo na ubytovací zařízení, jeho webovou stránku nebo webové stránky třetích stran. Booking.com si vyhrazuje právo upravit nebo nezahrnout jakoukoli informaci, dojde-li k závěru, že je nesprávná či neúplná, nebo že porušuje všeobecné podmínky stanovené touto smlouvou Ubytovací zařízení prohlašuje a zavazuje se, že informace o ubytovacím zařízení budou vždy pravdivé, přesné a nezavádějící. Ubytovací zařízení za všech okolností zodpovídá za správnost a aktuálnost informací o ubytovacím zařízení, včetně informací o dodatečné dostupnosti pokojů pro určitá období a jakékoli mimořádné (materiálně nepříznivé) události či situace (např. renovace nebo výstavba v rámci nebo v blízkosti ubytovacího zařízení). Ubytovací zařízení musí informace o ubytovacím zařízení aktualizovat denně (nebo častěji, pokud je to vyžadováno) a může kdykoli prostřednictvím extranetu a v závislosti na minimální alokaci (jak je definována níže) změnit (i) ceny dostupných rezervovatelných pokojů a (ii) počet nebo typ dostupných pokojů.

3 2.1.3 The information provided by the Accommodation for the Websites shall remain the exclusive property of the Accommodation. Information provided by the Accommodation may be edited or modified by Booking.com and subsequently be translated into other languages, whereas the translations remain the exclusive property of Booking.com. The edited and translated content shall be for the exclusive use by Booking.com on the Websites and shall not be used (in any way or form) by the Accommodation for any other distribution or sales channel or purposes. Changes to or updates of the descriptive information of the Accommodation are not allowed unless prior written approval has been obtained from Booking.com Unless Booking.com agrees otherwise, all changes, updates and/or amendments of the Accommodation Information (including rates, availability, rooms) shall be made by the Accommodation directly and on-line through the Extranet or such other ways as Booking.com may reasonably indicate. Updates and changes in respect of pictures, photos and descriptions will be as soon as reasonably possible processed by Booking.com. 2.2 Minimum Allocation and Parity The Accommodation commits itself to make available a minimum number of rooms available for sale via Booking.com, as set out in the Accommodation Agreement (the "Minimum Allocation"). Booking.com invites Accommodations to provide additional availability of rooms for certain periods as may be available or requested from time to time The Accommodation shall give Booking.com rate and availability parity ("Parity"). Rate Parity means the same or better rates for the same Accommodation, same room type, same dates, same bed type, same number of guests, same or better restrictions and policies such as breakfast, reservation changes and cancellation policy as are available on the Accommodation s websites or call-centres (including the customer reservation system), or directly at the Accommodation, with any competitor of Booking.com (which includes any online or offline reservation or booking agency or intermediary) and/or with any other (online or offline) third party that is a business partner of or in any other way related with or connected to the Accommodation. Availability Parity means that the Accommodation shall provide Booking.com with such availability (i.e. rooms available for booking at the Website) that are at least as favourable as those provided to any competitor of Booking.com (which includes any online or offline reservation or booking agency or intermediary) and/or with any other (online or offline) third party that is a business partner of or in any other way related with or connected to the Accommodation. 2.3 Commission For each reservation made on the Websites by a Guest for a room, the Accommodation shall pay Booking.com a commission (the "Commission"). Payment shall be made in accordance with Clause 2.4. The aggregate Commission per reservation is equal to the multiple of (i) the number of nights stayed at the Accommodation by the Guest, (ii) the booked rate per room per night (including VAT, sales taxes and such other applicable national, governmental, provincial, state, municipal or local taxes or levies (the "Taxes")) and such other extra's, fees and surcharges which are included in the offered rate at the time of booking of the room by a Guest on the Websites (such as breakfasts, meals (half-board or full-board), bicycle rental, late check outs/early check in fees, extra person charges, resort fees, rollaway beds, theatre tickets, service fees, etc), (iii) the number of booked rooms by the Guest, and (iv) the relevant Commission percentage set out in the Agreement. For the avoidance of doubt, Commission will also be charged in the event of overbooking or a no-show (unless the Accommodation has notified Booking.com of the relevant no-show within 2 business days after the scheduled date of arrival of the Guest) or a charged cancellation (cancellation in violation of the free cancellation policy of the Accommodation) and shall be calculated in accordance with the confirmed booking The Commission percentage is subject to change where the Accommodation is eligible and participates in the Preferred Programme described in Clause Unless agreed otherwise in the Agreement, the rate shown to Guests on the Websites shall be inclusive of VAT, sales tax, charges and all such other (national, governmental, provincial, state, municipal or local) taxes, fees, charges or levies (to the extent that such other taxes, fees and levies can be reasonably calculated upfront without further information) In the event that pursuant to (amendment or entering into force of) the applicable law, rules and legislation applicable to a Accommodation, the rates must be shown to Guests inclusive of VAT, sales tax and all such other (national, governmental, provincial, state, municipal or local) taxes, fees or levies, the Accommodation shall adjust the rates through the Extranet in accordance with the terms of Clause and as soon as possible, but in any event within 5 business days after (i) amendment or entering into force of the relevant law, rules and legislation in this respect applicable to such Accommodation, or (ii) notification thereof by Booking.com Informace poskytované ubytovacím zařízením pro webové stránky zůstanou ve výlučném vlastnictví ubytovacího zařízení. Tyto informace mohou být společností Booking.com editovány a upravovány a následně překládány do dalších jazyků, přičemž překlady zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Booking.com. Editované a přeložené texty budou společností Booking.com využívány výhradně pro webové stránky a nesmějí být ubytovacím zařízením (žádným způsobem a v žádné formě) použity za jiným distribučním nebo prodejním účelem. Změny nebo aktualizace popisu ubytovacího zařízení nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Booking.com Pokud nebude společnost Booking.com souhlasit s jiným řešením, bude všechny změny, aktualizace a/nebo doplňky informací o ubytovacím zařízení (včetně informací o cenách, dostupnosti a pokojích) provádět ubytovací zařízení přímo a on-line prostřednictvím extranetu nebo jiným způsobem, který společnost Booking.com přiměřeně stanoví. Aktualizace a změny týkající se obrázků, fotografií a popisů budou zpracovány společností Booking.com co nejdříve, v přiměřené časové lhůtě. 2.2 Minimální alokace a parita Ubytovací zařízení se zavazuje zpřístupnit minimální počet dostupných pokojů k prodeji prostřednictvím Booking.com (dále jen minimální alokace ) v souladu se smlouvou s ubytovacím zařízením. Booking.com čas od času vyzývá ubytovací zařízení, aby poskytovala pro určitá období více dostupných pokojů, pokud je má k dispozici Ubytovací zařízení sdělí společnosti Booking.com paritu ceny a dostupnosti ( parita ). Cenová parita označuje shodnou nebo lepší cenu ubytování ve stejném ubytovacím zařízení, pokoji stejného typu, ve stejná data, s postelí stejného typu, stejného počtu hostů, se stejnými nebo lepšími podmínkami a stejnými nebo příznivějšími omezeními, které se mohou týkat například snídaně, změn v rezervaci nebo podmínek zrušení rezervace, v porovnání s cenou dostupnou na webových stránkách nebo prostřednictvím call center ubytovacího zařízení (včetně zákaznického rezervačního systému), přímo v ubytovacím zařízení, prostřednictvím jakékoli konkurenta společnosti Booking.com (mezi něž patří jakákoli agentura nebo zprostředkovatel on-line či off-line rezervací) a/nebo jakékoli (on-line či off-line) třetí strany, která je obchodním partnerem nebo jinak spřízněna s ubytovacím zařízením. Paritou dostupnosti se rozumí, že ubytovací zařízení musí společnosti Booking.com poskytnout takovou dostupnost (tzn. pokoje dostupné k rezervaci na webové stránce), která je přinejmenším stejně výhodná jako dostupnost poskytnutá jakémukoli konkurentovi společnosti Booking.com (mezi něž patří jakákoli agentura nebo zprostředkovatel on-line či off-line rezervací), nebo jakékoli (on-line či off-line) třetí straně, která je obchodním partnerem nebo jinak spřízněna s ubytovacím zařízením. 2.3 Provize Za každou rezervaci pokoje, kterou provede host na webových stránkách, zaplatí ubytovací zařízení společnosti Booking.com provizi (dále jen provize ). Platba bude provedena v souladu s bodem 2.4. Celková provize za rezervaci se rovná násobku (i) počtu nocí, které host strávil v ubytovacím zařízení, (ii) rezervované ceny za pokoje na noc (včetně DPH, daní z prodeje a podobných příslušných národních, vládních, provinčních, státních, obecních nebo místních daní a poplatků (dále jen daně )) a zvláštních poplatků a příplatků zahrnutých v nabízené ceně v okamžiku rezervace pokoje hostem na webových stránkách (např. poplatky za snídani, jídla (polopenzi nebo plnou penzi), zapůjčení kola, pozdní odjezd/dřívější příjezd, ubytování dalších hostů, pobyt v rezortu, přistýlky, vstupenky do divadla, služby atd.), (iii) počtu pokojů rezervovaných hostem a (iv) příslušného procenta provize stanoveného ve smlouvě. Provize je účtována také v případě, že dojde k překročení kapacity, tj. rezervaci nadměrného počtu pokojů (overbooking), nebo host nevyužije provedenou rezervaci (pokud ubytovací zařízení neinformuje společnost Booking.com o tom, že se host nedostavil k pobytu, do 2 pracovních dní od data plánovaného příjezdu hosta), nebo v případě zpoplatněného zrušení rezervace (zrušení rezervace v rozporu s podmínkami bezplatného zrušení rezervace v ubytovacím zařízení), a bude vypočítána v souladu s potvrzenou rezervací Procento provize se může měnit, pokud ubytovací zařízení splňuje podmínky a účastní se Programu preferovaných ubytovacích zařízení, který je popsán v bodě Cena, která se hostům zobrazuje na webových stránkách, musí zahrnovat DPH, daň z prodeje, poplatky a jiné (národní, vládní, provinční, státní, obecní nebo místní) daně a poplatky (které mohou být přiměřeně a bez dalších informací vypočítány předem), pokud není ve smlouvě uvedeno jinak Pokud podle příslušného zákona, pravidel a legislativy (nebo jejich dodatků vstupujících v platnost), které se vztahují na ubytovací zařízení, musí být ceny hostům nabízeny včetně DPH, daně z prodeje a jiných (národních, vládních, provinčních, státních, obecních nebo místních) daní a poplatků, musí ubytovací zařízení na extranetu upravit ceny v souladu s podmínkami uvedenými v bodech a co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dní poté, co (i) příslušný zákon, pravidla nebo legislativa (případně jejich dodatky), které jsou v daném ohledu aplikovatelné na ubytovací zařízení, vstoupí v platnost, nebo (ii) společnost Booking.com na tuto skutečnost upozorní.

4 2.3.5 Value Added Tax in respect of the payment of the Commission to Booking.com will be added to the Commission where applicable The Extranet shows details of all reservations made at the Accommodation through the Websites and the corresponding Commission. On the 1st of each month, an online reservation statement (the "Online Reservation Statement") is available on the Extranet showing the reservations of all Guests whose date of departure fell in the previous month. 2.4 Payment Commission Commission for bookings in a calendar month that contains the (scheduled) departure date of the Guest in such month will be invoiced (save for free cancellations made through (the website of) Booking.com and in accordance with the cancellation policy of the Accommodation) and paid in the subsequent month in accordance with the following terms: (a) Invoices are processed on a monthly basis and shall be sent to the Accommodation by mail, fax or . (b) The commission invoiced in respect of a month shall be paid by the Accommodation within 14 days from the invoice date. (c) Payment shall be made by the Accommodation directly to Booking.com by means of Direct Debit, or in case this is not available in the banking system of the bank where the payment is made from, by wire transfer (to such bank account as identified by Booking.com). For the avoidance of doubt, other means of payment (such as by cheque or via "payment agencies") cannot be processed by Booking.com and therefore will not be accepted. The Accommodation shall bear all costs as charged by the banks for the transfer of the funds. (d) All Commission payments to be made under this Agreement shall be made in cleared funds, without any deduction or set-off and free and clear of and without deduction for or on account of any taxes, levies, imports, duties, charges, fees and withholdings of any nature now or hereafter imposed by any governmental, fiscal or other authority. If the Accommodation is compelled to make any such deduction or withholding, it will pay to Booking.com such additional amounts as are necessary to ensure receipt by Booking.com of the full (net) amount as set out in the invoice which Booking.com would have received but for the deduction. The Accommodation is responsible and liable for the payment and remittance of any taxes, levies, imports, duties, charges, fees and withholdings over and above the full (net) Commission payment due from the Accommodation to Booking.com. (e) The commission invoiced in respect of a month shall be paid by the Accommodation in the relevant currency (and if applicable at the exchange rate) as specified in the invoice. Booking.com may at its sole discretion prepare invoices either in a major currency (e.g. EUR/USD) or the relevant local currency of the Accommodation and subsequently convert the relevant final amount in the local currency or a major currency on the basis of the exchange rate of the last day of the relevant month for which the invoice is issued (and not on the day of checkout). The exchange rate used shall be the interbank rate (closing rate as per 4PM EST) as used or promulgated by major international financial banks or service companies from time to time selected by Booking.com The automated Ranking (as defined hereafter) system uses on-time payment as a factor so failure to pay Commissions on-time will result in a reduced Ranking In the event of a dispute between Booking.com and the Accommodation (e.g. on the amount of the Commission), any undisputed amount of the Commission will be paid in accordance with the terms of this Agreement, notwithstanding the status or nature of the dispute The Accommodation shall pay a deposit equivalent to the amount as set out in the Accommodation Agreement (the "Deposit"). If no such amount has been agreed upon, the Accommodation shall upon first written request of Booking.com be required to pay a deposit which amount shall be equal to 2 months Commission (to be determined at Booking.com discretion, which amount shall also be regarded as the Deposit). The Deposit will be held by us a security for performance of the (payment) obligations of the Accommodation under the Agreement. Upon termination of this Agreement, the Deposit, or any balance thereof after deducting outstanding Commission, shortfall payments and other costs due to Booking.com (which balance will during the term of this Agreement at all times be made up upon first written request of Booking.com) will be repaid to the Accommodation within 30 days after settlement in full of the outstanding obligations and liabilities (including the payment of the outstanding Commission). Upon first written request of Booking.com, the Accommodation shall pay as further Deposit such additional amount as requested by Booking.com if the outstanding Commission exceeds the Deposit or if the Accommodation frequently fails to pay the Commission when due. The amount of the Deposit shall in no way limit or cap the liability of the Accommodation under this Agreement. The Deposit shall not bear any interest In the case of late payment, Booking.com reserves the right to claim statutory interest, to suspend its service under the Agreement (e.g. by suspending the Accommodation from the Websites), and/or to ask for a bank guarantee or other form of financial security from the Accommodation K provizi může být přičtena daň z přidané hodnoty týkající se platby provize společnosti Booking.com Na extranetu jsou k dispozici údaje o všech rezervacích v ubytovacím zařízení provedených prostřednictvím webových stránek a odpovídajících provizích. První den každého měsíce je na extranetu k dispozici výpis on-line rezervací ( výpis on-line rezervací ), na němž jsou uvedeny všechny rezervace, u kterých datum odjezdu hosta spadá do předchozího měsíce. 2.4 Platba provizí Provize za rezervace v kalendářním měsíci (tj. všechny rezervace s plánovaným datem odjezdu hosta, které spadá do tohoto měsíce) jsou účtovány (s výjimkou bezplatných zrušení rezervací provedených prostřednictvím (webové stránky) Booking.com v souladu s podmínkami ubytovacího zařízení pro zrušení rezervace) a placeny v následujícím měsíci v souladu s následujícími podmínkami: (a) (b) (c) (d) (e) Faktury jsou zpracovávány měsíčně a ubytovacímu zařízení posílány poštou, faxem, nebo em. Provize fakturované za daný měsíc musí ubytovací zařízení zaplatit do 14 dní od vystavení faktury. Ubytovací zařízení platí přímo společnosti Booking.com přímým inkasem, nebo pokud taková možnost není k dispozici v bankovním systému banky, která provádí platbu, bezhotovostním převodem (na bankovní účet určený společností Booking.com). Booking.com nemůže zpracovat a nepřijímá žádné jiné způsoby platby (jako je platba šekem nebo prostřednictvím platebních agentur ). Ubytovací zařízení ponese všechny náklady účtované bankami za převod finančních prostředků. Veškeré platby provizí podle této smlouvy musí být provedeny z prostředků, které jsou uvolněny k výběru, bez jakékoli srážky nebo vyrovnání, v čisté platbě a bez odpočtu jakýchkoli daní, poplatků, dovozních přirážek, cel, příplatků nebo daní z příjmu jakékoli povahy, které by byly nyní nebo později nařízeny vládou, daňovým úřadem nebo jinou instancí. Pokud by bylo ubytovací zařízení nuceno zaplatit jakoukoli takovou srážku nebo daň z příjmu, musí společnosti Booking.com tuto dodatečnou částku zaplatit, aby společnost Booking.com obdržela plnou (čistou) částku stanovenou fakturou bez vzniklé srážky. Ubytovací zařízení má povinnost zaplatit a uhradit jakékoli daně, poplatky, dovozní přirážky, cla, příplatky a daně z příjmu z platby celé (čisté) provize, kterou má ubytovací zařízení společnosti Booking.com splatit. Provize fakturované pro daný měsíc ubytovací zařízení platí v příslušné měně (nebo podle směnného kurzu) stanovené fakturou. Společnost Booking.com může na základě vlastního uvážení faktury vystavit v jedné z hlavních měn (např. EUR/USD) nebo v místní měně ubytovacího zařízení a následně příslušnou konečnou částku v místní nebo hlavní měně převést podle směnného kurzu platného poslední den v měsíci, pro který byla faktura vydána (nikoli ke dni odjezdu hosta z ubytovacího zařízení). Použitým směnným kurzem je mezibankovní sazba (závěrečný kurz k 16:00 EST - východního standardního časového pásma) užívaná a vyhlášená hlavními mezinárodními finančními bankami nebo servisními společnostmi čas od času vybíranými společností Booking.com Automatický systém umísťování (jak je definován níže) využívá včasnou platbu jako faktor, takže neplacení provizí včas znamená nepříznivější umístění ubytovacího zařízení na webových stránkách V případě sporu mezi společností Booking.com a ubytovacím zařízením (např. ve věci výše provize) bude v souladu s podmínkami této smlouvy zaplacena nesporná částka provize, bez ohledu na povahu a charakter sporu Ubytovací zařízení zaplatí zálohu ve výši stanovené smlouvou s ubytovacím zařízením (dále záloha ). Pokud nebyla žádná taková částka dohodnuta, ubytovací zařízení bude první písemnou žádostí společnosti Booking.com požádáno o zaplacení zálohy, jejíž výše se bude rovnat dvouměsíční provizi (stanovené dle vlastního uvážení společnosti Booking.com). Tuto zálohu budeme držet jako záruku plnění (platebních) povinností ubytovacího zařízení v souladu se smlouvou. Po ukončení platnosti této smlouvy bude záloha, nebo její zůstatek po odečtení nezaplacené provize, ztráty a dalších dlužných částek vůči Booking.com (vyrovnání je v každém případě třeba po celou dobu platnosti této smlouvy učinit po první písemné žádosti společnosti Booking.com), proplacena ubytovacímu zařízení do 30 dnů po úplném vyrovnání nezaplacených pohledávek a pasiv (včetně zaplacení dlužné provize). Na základě první písemné žádosti společnosti Booking.com zaplatí ubytovací zařízení jako další zálohu dodatečnou částku vyžádanou společností Booking.com, pokud nezaplacená provize převyšuje výši zálohy nebo pokud ubytovací zařízení často neplatí provize v době splatnosti. Výše zálohy žádným způsobem neomezí ani nepřekryje závazky ubytovacího zařízení vyplývající z této smlouvy. Záloha nenese žádné úrokové náklady Pro případ pozdního zaplacení si Booking.com vyhrazuje právo vyžadovat zákonné úroky, pozastavit své služby v souladu se smlouvou (tím, že stáhne ubytovací zařízení z webových stránek) a/nebo požádat o bankovní garanci nebo jinou formu finanční záruky ze strany ubytovacího zařízení.

5 2.5 Reservation, Guest Reservation, complaints and Best Price Guarantee When a booking is made by a Guest on the Website, the Accommodation shall receive a confirmation for every booking made via Booking.com. Booking.com is not responsible for the correctness and completeness of the information (including credit card details) and dates provided by Guests and Booking.com is not responsible for the payment obligations of the Guests relating to their (online) reservation. For the avoidance of doubt, the Accommodation shall on a regular basis (but at least on a daily basis) check and verify on the Extranet (the status of) the reservations made By making a reservation through the Websites a direct contract (and therefore legal relationship) is created solely between the Accommodation and the Guest (the "Guest Reservation"). To the extent necessary, the Accommodation hereby empowers and grants Booking.com explicit authorisation to conclude Guest Reservations on its behalf arising out of online reservations for the Accommodation made by Guests via the Websites The Accommodation is bound to accept a Guest as a contractual party, and to handle the online reservation in compliance with the Accommodation Information contained on the Websites at the time the reservation was made, including any supplementary information and/or wishes made known by the Guest Other than the fees, extra's and (sur-)charges as set out in the confirmed booking, the Accommodation shall not charge the customer any transaction/administration fee or charge for the use of any payment method (e.g. credit card charge) Complaints or claims in respect of (the products or service offered, rendered or provided by) the Accommodation or specific requests made by Guests are to be dealt with by the Accommodation, without mediation by or interference of Booking.com. Booking.com is not responsible for and disclaims any liability in respect of such claims from the Guests. Booking.com may at all times and at its sole discretion (a) offer customer (support) services to a Guest, (b) act as intermediate between a Accommodation and a Guest, (c) provide -at the costs and expenses of the Accommodation- alternative accommodation of an equal or better standard in the event of an overbooking or other material irregularities or complaints in respect of the Accommodation, or (d) otherwise assist a Guest in its communication with or actions against a Accommodation In the event of a valid claim of a Guest under the Best Price Guarantee, Booking.com shall promptly notify the Accommodation of such claim and provide the Accommodation with the relevant details of the claim. The Accommodation shall immediately adjust to the extent applicable the rate(s) made available at the Booking.com Website such that the lower rate is available for further booking(s). Furthermore, the Accommodation shall immediately adjust the rate in the reservation made by the relevant Guest in its administration. Upon check out of the Guest, the Accommodation shall offer the room for the lower rate and shall either (i) settle the difference between the booked rate and the lower rate by charging the Guest for the lower rate, or (ii) refund in cash to the Guest the difference between the two rates. 2.6 Overbooking, cancellation and no-shows The Accommodation shall provide the rooms booked and in the event that the Accommodation is not able to meet its obligations under this Agreement for any reason whatsoever, the relevant Accommodation shall promptly inform Booking.com via Customer Service whereas the subject line of each shall state "overbooking"). Unless Booking.com has arranged for alternative accommodation (to be verified by the Accommodation with Booking.com), the Accommodation will use its best endeavours to procure alternative arrangements of equal or superior quality at the expense of the Accommodation and in the event that no Room is available on arrival, the Accommodation will: (a) find suitable alternative accommodation of an equal or better standard to the Accommodation holding the Guest s guaranteed booking; (b) provide free private transportation to the alternative accommodation for the Guest and other members of the Guest s party who are listed in the Guest s guaranteed booking, and (c) reimburse and compensate Booking.com and/or the Guest for all reasonable costs and expenses (e.g. costs alternative accommodation, transportation, telephone costs) made, suffered, paid or incurred by the Guest and/or Booking.com due to or caused by the overbooking. Any amount charged by Booking.com in this respect shall be paid within 14 days after receipt of the invoice The Accommodation is not allowed to cancel any online reservation Cancellations made by Guests before the time and date beyond which a cancellation fee applies will not attract commission. Cancellations made by Guests after the time and date beyond which a cancellation fee applies will attract commission in accordance with the terms of this Agreement. 2.7 Credit Card guarantee Guarantee of the booking is based on the credit card details provided by the Guest or the person responsible for the booking. The Accommodation shall at all times accept all major credit cards (including Master Card, Visa and 2.5 Rezervace, rezervace provedená hostem, stížnosti a nejlepší garantovaná cena Ubytovací zařízení obdrží potvrzení každé rezervace provedené hostem přes webovou stránku Booking.com. Společnost Booking.com neodpovídá za správnost a úplnost informací (včetně údajů o kreditní kartě) a dat poskytnutých hostem a také nezodpovídá za platební povinnosti hosta vyplývající z (on-line) rezervace. Ubytovací zařízení musí pravidelně (ale přinejmenším denně) na extranetu kontrolovat a ověřovat provedené rezervace (a jejich status) Provedením rezervace prostřednictvím webových stránek vzniká přímý smluvní (a tím i právní) vztah výhradně mezi ubytovacím zařízením a hostem ( rezervace provedená hostem ). Ubytovací zařízení tímto do nezbytné míry zplnomocňuje společnost Booking.com a dává jí výslovné oprávnění k tomu, aby jeho jménem uzavírala rezervace provedené hostem tak, jak vyplývá z on-line rezervací ubytovacího zařízení provedených hosty prostřednictvím webových stránek Ubytovací zařízení má povinnost hosta akceptovat jako smluvní stranu a zacházet s on-line rezervací v souladu s informacemi o ubytovacím zařízení, které byly uvedeny na webových stránkách v okamžiku provedení rezervace, včetně jakýchkoli doplňujících informací a/nebo přání, které host sdělil Kromě příplatků za doplňkové služby a jiných poplatků, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace, nebude ubytovací zařízení zákazníkovi účtovat žádný transakční/administrativní poplatek nebo příplatek za způsob platby (např. poplatek za platbu kreditní kartou) Stížnosti a nároky uplatňované pokud jde o ubytovací zařízení (a jím poskytované nebo zajišťované produkty a služby) a specifické požadavky ze strany hostů musí vyřídit ubytovací zařízení, a to nikoliv prostřednictvím nebo zásahem společnosti Booking.com. Booking.com se zříká odpovědnosti za takové nároky hostů. Booking.com může kdykoli podle vlastního uvážení (a) nabídnout hostům zákaznickou službu, (b) sehrát roli prostředníka mezi ubytovacím zařízením a hostem, (c) v případě rezervace nadměrného počtu pokojů (překročení kapacity), nebo pokud se objeví jiné materiální nesrovnalosti nebo stížnosti týkající se ubytovacího zařízení, poskytnout alternativní ubytování stejného nebo vyššího standardu na náklady ubytovacího zařízení, nebo (d) jinak pomoci hostům v komunikaci s ubytovacím zařízením nebo akcích proti němu V případě oprávněné stížnosti hosta pokud jde o nejlepší garantovanou cenu bude Booking.com ubytovací zařízení o stížnosti okamžitě informovat, přičemž ubytovacímu zařízení sdělí všechny důležité informace. Ubytovací zařízení okamžitě upraví do příslušné míry cenu (ceny) na webové stránce Booking.com tak, aby nižší cena byla k dispozici pro další rezervace. Ubytovací zařízení navíc ve své dokumentaci okamžitě upraví cenu rezervace příslušného hosta. Při odjezdu hosta má ubytovací zařízení povinnost nabídnout mu pokoj za nižší cenu a buď (i) vyrovnat rozdíl mezi zarezervovanou cenou a nižší cenou tak, že hostovi naúčtuje nižší cenu, nebo (ii) vrátit hostovi v hotovosti rozdíl mezi cenami. 2.6 Překročení kapacity, zrušení rezervace a nevyužité rezervace Ubytovací zařízení má povinnost poskytnout pokoje, které byly rezervovány, a v případě, že není schopno z jakéhokoli důvodu dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy, ihned informovat Booking.com prostřednictvím zákaznické služby musí mít v předmětu overbooking ). Pokud společnost Booking.com nezařídila alternativní ubytování (tuto skutečnost si ubytovací zařízení u společnosti Booking.com samo ověřuje), je povinností ubytovacího zařízení vynaložit veškeré úsilí k tomu zařídit alternativní služby stejné nebo lepší kvality na vlastní náklady. Pokud při příjezdu hosta není k dispozici pokoj, ubytovací zařízení musí: (a) najít vhodné alternativní ubytování, které je ve srovnání s ubytovacím zařízením, kde má host zaručenu rezervaci, stejné nebo lepší kvality, (b) poskytnout hostovi a dalším osobám uvedeným v hostově rezervaci (c) bezplatnou dopravu na místo náhradního ubytování, společnosti Booking.com a/nebo hostům proplatit nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního ubytování, dopravu, telefonní výdaje), které hostu nebo společnosti Booking.com vznikly kvůli překročení kapacity. Částky, které společnost Booking.com ubytovacímu zařízení naúčtuje za takové překročení kapacity, musí být zaplaceny do 14 dnů po obdržení faktury Ubytovací zařízení nesmí zrušit žádnou on-line rezervaci Rezervace, které host zruší do data a času, od kterých vstupují v platnost poplatky za zrušení rezervace, nemají vliv na provizi. Za rezervace zrušené hostem po termínu, od kterého vstupují v platnost poplatky za zrušení rezervace, se platí provize v souladu s touto smlouvou. 2.7 Garance kreditní kartou Záruka rezervace se zakládá na údajích o kreditní kartě, které poskytne host nebo osoba odpovědná za rezervaci. Ubytovací zařízení za všech okolností musí jako záruku rezervace přijímat všechny hlavní kreditní karty (včetně

6 American Express) for guarantee of a booking. The Accommodation is responsible for the verification of the validity of these credit card details, the (pre) authorization of the credit card and the limit of credit on the date of the overnight stay(s) booked. The Accommodation shall upon receipt of a booking, promptly verify and pre-authorize the credit card. If the credit card offers no guarantee, the Accommodation will immediately notify Booking.com, which subsequently invites the Guest to guarantee the booking in an alternative manner. If the Guest is unable or unwilling to do this, Booking.com may cancel the booking upon request of the Accommodation. If the credit card (or any alternative guarantee made by the Guest) is not effective or valid for any reason, this shall always be at the risk and for the account of the Accommodation. Bookings which are cancelled by Booking.com pursuant to this Clause will not attract any Commission The Accommodation which wishes to take payment from the credit card before the date of check-in must ensure that the up-front payment condition (including the (special) rate restrictions, terms and conditions for or connected with such pre-payment) are clearly explained to Guests in the information made available to the Guest prior to making a reservation and included in the Accommodation Information The Accommodation shall be responsible for charging the Guest for the consumed stay, no show fee or charged cancellation (including applicable Taxes for which the Accommodation shall be liable and remit to the relevant tax authorities). Credit cards shall be charged in the same currency as set out in the reservation of a Guest. To the extent that this is not possible, the Accommodation may charge the credit card of the Guest in a different currency with a reasonable and fair exchange rate In the event of offering rooms at cash payment only, no credit card details will be made available by Booking.com to the Accommodation as guarantee for the booking. 2.8 Securitization of Credit Card Data Each Accommodation is required to comply, and to have its service providers comply on an ongoing basis, with the requirements, compliance criteria and validation processes as set forth in the Payment Card Industry ("PCI") Data Security Standard as promulgated from time to time by the major credit card companies The Accommodation acknowledges that it is responsible for the security of cardholder data it processes within the context of this Agreement and Booking.com acknowledges that it is responsible for the security of cardholder data it processes within the context of this Agreement. 2.9 Direct marketing to Guests The Accommodation agrees not to specifically target Guests that have been obtained via Booking.com in either online or offline marketing promotions or solicited or unsolicited mail Extranet Booking.com will provide the Accommodation with a user ID and password which allows the Accommodation to access the Extranet. The Accommodation shall safeguard and keep the user ID and password confidential and safely stored and not disclose it to any person other than those who need to have access to the Extranet. The Accommodation shall immediately notify Booking.com of any (suspected) security breach or improper use Force Majeure Event In the event of a Force Majeure Event, the Accommodation shall not charge (and shall repay (if applicable)) the Guests affected by the Force Majeure Event any fee, costs, expenses or other amount (including the (non-refundable) rate or the noshow, (change of) reservation or cancellation fee) for (i) any cancellation or change of the reservation made by the Guests, or (ii) that part of the reservation that was not consumed, due to the Force Majeure Event. In the event of reasonable and justified doubt, the Accommodation may ask a Guest to provide reasonable evidence of the causality between the Force Majeure Event and cancellation, noshow or change of reservation (and provide Booking.com upon request with a copy of such evidence). In order for Booking.com to register any cancellation, no-show or amendment of the reservation due to a Force Majeure Event, the Accommodation shall inform Booking.com within 2 business days after (a) the scheduled arrival date of the no-show or cancellation, or (b) check out, the number of days actually stayed. Booking.com will not charge any commission in the event of a registered no-show or cancellation or over that part of the booking which is not consumed due to the Force Majeure Event. Master Card, Visa a American Express). Ubytovací zařízení odpovídá za ověření platnosti údajů o kreditní kartě, (předběžnou) autorizaci kreditní karty a kreditního limitu v den rezervovaného pobytu (rezervovaných pobytů). Po obdržení rezervace má ubytovací zařízení povinnost okamžitě ověřit a předběžně autorizovat kreditní kartu. Pokud kreditní karta neposkytuje garanci, ubytovací zařízení to musí ihned oznámit společnosti Booking.com, která poté vyzve hosta, aby rezervaci zaručil jiným způsobem. Pokud tak host nemůže nebo nechce učinit, společnost Booking.com může na žádost ubytovacího zařízení rezervaci zrušit. Riziko, že kreditní karta (nebo jakákoli alternativní garance poskytnutá hostem) není z jakéhokoli důvodu efektivní nebo platná, nese a kryje vždy ubytovací zařízení. Na rezervace zrušené společností Booking.com podle tohoto bodu se nevtahuje provize Ubytovací zařízení, které si přeje účtovat hostovi cenu ubytování z kreditní karty před začátkem pobytu, se musí ujistit, že podmínky platby předem (včetně (zvláštních) cenových omezení a podmínek spojených s touto platbou předem) jsou hostům jasně vysvětleny v informacích, které má host k dispozici před rezervací, a obsaženy v informacích o ubytovacím zařízení Ubytovací zařízení odpovídá za účtování platby za využitý pobyt, poplatku za nevyužití rezervace nebo poplatku za zrušení rezervace (včetně případných daní, které musí ubytovací zařízení odvádět příslušným daňovým orgánům) hostovi. Platba z kreditní karty hosta se odvádí v měně, která je uvedena v rezervaci. Pokud to není možné, ubytovací zařízení může platbu z kreditní karty hosta odvést v jiné měně, podle přiměřeného směnného kurzu Pokud ubytovací zařízení nabízí pokoje k zaplacení pouze v hotovosti, neposkytne Booking.com ubytovacímu zařízení informace o kreditní kartě jako záruku rezervace. 2.8 Zabezpečení informací o kreditní kartě Každé ubytovací zařízení musí společně se svými poskytovateli služeb vyhovět požadavkům, kritériím splnění podmínek a procesům ověření platnosti podle bezpečnostního standardu Payment Card Industry (dále jen PCI ), který čas od času zveřejňují hlavní vydavatelé kreditních karet Ubytovací zařízení a společnost Booking.com potvrzují, že nesou odpovědnost za zabezpečení údajů o držiteli karty, které zpracovávají v souvislosti s touto smlouvou. 2.9 Přímá marketingová komunikace s hostem Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že se ve svých on-line nebo off-line reklamních akcích či vyžádaných nebo nevyžádaných ech nebude zaměřovat konkrétně na hosty získané prostřednictvím Booking.com Extranet Booking.com poskytne ubytovacímu zařízení uživatelské identifikační číslo a heslo, které ubytovacímu zařízení umožní přístup na extranet. Ubytovací zařízení musí zabezpečit důvěrnost identifikačního čísla a hesla a zajistit, aby byla bezpečně uložena a aby je znaly pouze osoby, které potřebují přístup na extranet. O jakémkoli (podezřelém) nedodržení bezpečnosti nebo nevhodném zacházení musí ubytovací zařízení ihned informovat Booking.com Události vyšší moci V případě vyšší moci ubytovací zařízení nesmí hostům, které vyšší moc zasáhla, účtovat žádné poplatky (a pokud platby proběhly, musí být hostům dané částky vráceny), náklady nebo jiné částky (včetně (nevratné) ceny a nevyužité rezervace, (změny) rezervace nebo poplatku za zrušení rezervace) za (i) zrušení nebo změnu rezervace hostem, nebo (ii) části rezervace nevyužité z důvodu zásahu vyšší moci. Ubytovací zařízení může hosta požádat o důkaz souvislosti zásahu vyšší moci se zrušením, nevyužitím nebo změnou rezervace, pokud má o této souvislosti důvodné pochybnosti (a společnosti Booking.com na žádost poskytnout kopii důkazu). Společnost Booking.com zaznamená zrušení, nevyužití nebo změnu rezervace z důvodu události vyšší moci, pokud je o něm ubytovacím zařízením informována do dvou pracovních dnů od (a) plánovaného příjezdu hosta do ubytovacího zařízení (v případě nevyužití nebo zrušení rezervace) nebo (b) odjezdu z ubytovacího zařízení, včetně informace o počtu dní skutečně strávených v ubytovacím zařízení. Společnost Booking.com nebude vyžadovat provizi za registrované rezervace (částečně) nevyužité nebo zrušené z důvodu zásahu vyšší moci. 3. BOOKING.COM RIGHTS AND OBLIGATIONS 3.1 The Accommodation hereby grants Booking.com a non-exclusive, royalty free and worldwide right and license (or sublicense as applicable): (a) to use, reproduce, have reproduced, distribute, sublicense, communicate and make available in any method and display those agreed upon elements of the Intellectual Property Rights of the Accommodation as provided to Booking.com by the Accommodation pursuant to this Agreement and which are necessary for Booking.com to exercise its rights and perform its obligations under this Agreement; (b) to use, reproduce, have reproduced, distribute, sublicense, display and utilize (including without limitation to publicly perform, modify, adapt, communicate, reproduce, copy and make available to the public in any 3. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI BOOKING.COM 3.1 Ubytovací zařízení se tímto zavazuje poskytnout společnosti Booking.com nevýhradní, bezplatné a celosvětové právo a licenci (případně sublicence): (a) k použití, reprodukci, reprodukci třetí stranou, distribuci, sublicenci, komunikaci, zpřístupnění jakoukoli metodou a zobrazení odsouhlasených práv duševního vlastnictví ubytovacího zařízení, které ubytovací zařízení na základě této smlouvy poskytlo společnosti Booking.com a které Booking.com potřebuje k uplatňování svých práv a plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy, (b) k použití, reprodukci, reprodukci třetí stranou, distribuci, sublicenci, zobrazení a využití (včetně neomezené veřejné publikace, modifikace, adaptace, komunikace, reprodukce, kopírování a zveřejnění jakýmkoliv

7 manner whatsoever) the Accommodation Information. 3.2 Booking.com may sublicense, make available, disclose and offer the Accommodation Information (including the relevant Intellectual Property Rights) of the Accommodation and special offers made available by the Accommodation on the Websites and all such further rights and licenses set out in this Agreement via or in collaboration with (the websites of) affiliated companies and/or third parties (the "Third Party Websites"). 3.3 In no event shall Booking.com be liable to the Accommodation for any acts or omissions on the part of any Third Party Websites. The sole remedy for the Accommodation in respect of such Third Party Websites is to request Booking.com (which has the right and not the obligation) to (i) disable and disconnect with such Third Party Website, or (ii) remove the Accommodation (including the Accommodation Information) from such Third Party Website, or termination of this Agreement, all in accordance with the terms of this Agreement. 3.4 Customer Data and guest reviews Booking.com will transmit or make available the reservation made by a Guest to the relevant Accommodation, which reservation details will include the date of arrival, the number of nights, the room type (including smoking preference (if available)), the room rate, the Guest's name, address and credit card details (collectively "Customer Data") and such other specific request(s) made by the Guest Guests which have stayed at an Accommodation will be asked by Booking.com to comment on their stay at the relevant Accommodation and to provide a score for certain aspects of their stay Booking.com reserves the right to post these comments and scores on the Websites. The Accommodation acknowledges that Booking.com is a distributor (without any obligation to verify) and not a publisher of these comments Booking.com undertakes to use its best efforts to monitor and review Guest reviews in respect of obscenities or the mention of an individual s name. Booking.com reserves the right to refuse, edit or remove unfavourable reviews in the event that such reviews include obscenities or mention an individual s name Booking.com will not enter into any discussion, negotiation or correspondence with the Accommodation in respect of (the content of, or consequences of the publication or distribution of) the Guest reviews Booking.com shall not have and disclaims any liability and responsibility for the content and consequences of (the publication or distribution of) any comments or reviews howsoever or whatsoever. 3.5 (Online) marketing and PPC advertising Booking.com is entitled to promote the Accommodation using the Accommodation s name(s) in online marketing, including marketing and/or pay-per-click (PPC) advertising. Booking.com runs online marketing campaigns at its own costs and discretion The Accommodation is aware of the working methods of search engines, such as spidering of content and ranking of URLs. Booking.com agrees that if the Accommodation becomes aware of behaviour by Third Party Websites that breaches the Accommodation s Intellectual Property Rights, then the Accommodation will notify Booking.com in writing with details of the conduct and Booking.com will use its commercially reasonable endeavours to ensure that the relevant third party takes steps to remedy the breach The Accommodation agrees not to specifically target the Booking.com brand directly through keyword purchases that use Booking.com s Intellectual Property Rights. způsobem) informací o ubytovacím zařízení. 3.2 Booking.com může předat licenci, zpřístupnit, odhalit a nabídnout informace o ubytovacím zařízení (včetně souvisejících práv duševního vlastnictví), zvláštní nabídky zveřejněné ubytovacím zařízením na webových stránkách a další práva a licence vymezené touto smlouvou prostřednictvím přidružených společností (nebo jejich webových stránek) a/nebo třetích stran (dále jen webové stránky třetích stran ) nebo ve spolupráci s nimi. 3.3 Společnost Booking.com není v žádném případě odpovědná za jednání či opomenutí na webových stránkách třetích stran. Jediným opravným opatřením pro ubytovací zařízení pokud jde o webové stránky třetích stran je požádat společnost Booking.com o (i) zablokování a odpojení webové stránky třetí strany, (ii) odstranění ubytovacího zařízení (včetně informací o ubytovacím zařízení) z webové stránky třetí strany, nebo ukončení této smlouvy v souladu s jejími podmínkami. Booking.com má právo, nikoli povinnost vyhovět takovým požadavkům. 3.4 Údaje o zákazníkovi a hodnocení hostů Booking.com předá nebo zpřístupní rezervaci provedenou hostem příslušnému ubytovacímu zařízení. Informace o rezervaci budou zahrnovat datum příjezdu, počet nocí, typ pokoje (včetně kuřáckých preferencí (pokud jsou k dispozici)), cenu pokoje, hostovo jméno, adresu a údaje o kreditní kartě (dále jen údaje o zákazníkovi ) a zvláštní požadavky Hosty, kteří přenocují v ubytovacím zařízení, společnost Booking.com požádá o komentář k pobytu v ubytovacím zařízení a bodové ohodnocení určitých aspektů pobytu Booking.com si vyhrazuje právo zobrazit tato hodnocení na webových stránkách. Ubytovací zařízení bere na vědomí, že Booking.com je distributorem (bez povinnosti ověřovat), nikoli vydavatelem těchto komentářů Společnost Booking.com se zavazuje vynaložit maximální úsilí ke sledování a kontrole hodnocení hostů, aby vyloučila nemravnosti a zmínění konkrétních jmen. Booking.com si vyhrazuje právo odmítnout, upravit nebo odstranit nepříznivé hodnocení v případě, že toto hodnocení obsahuje nemravnosti či zmiňuje jméno konkrétní osoby Booking.com se s ubytovacím zařízením nebude pouštět do diskusí, vyjednávání či korespondence v souvislosti s hodnocením hosta (jeho obsahem nebo následky jeho publikace nebo distribuce) Booking.com nenese žádnou odpovědnost a zříká se právní odpovědnosti za obsah a následky (publikace nebo distribuce) komentářů nebo hodnocení. 3.5 (On-line) marketing a reklama typu PPC Společnost Booking.com je oprávněna propagovat ubytovací zařízení použitím názvu (názvů) ubytovacího zařízení v rámci on-line marketingu, včetně ového marketingu a/nebo reklamy typu pay-per-click (PPC). Booking.com provozuje on-line marketingové kampaně na své vlastní náklady a podle vlastního uvážení Ubytovací zařízení si je vědomo pracovních metod vyhledavačů, jako je spidering obsahu a řazení adres URL. Booking.com souhlasí s tím, že pokud ubytovací zařízení na webových stránkách zaznamená chování třetí strany, které je v rozporu s právy duševního vlastnictví ubytovacího zařízení, má na takovéto chování písemně upozornit Booking.com, aby společnost Booking.com mohla použít komerčně přijatelné kroky k tomu, aby příslušná třetí strana porušení napravila Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že se nebude výslovně zaměřovat na obchodní značku Booking.com přímo prostřednictvím nákupu klíčových slov, která využívají práva duševního vlastnictví společnosti Booking.com. 4. RANKING AND PREFERRED PROGRAMME 4.1 Ranking The order in which the Accommodation is listed on the Websites (the "Ranking"), is determined automatically and unilaterally by Booking.com. Ranking is based on and influenced by various factors, including but not limited to the commission percentage (to be) paid by the Accommodation, the minimum availability stated by the Accommodation, the number of bookings related to the number of visits to the relevant Accommodation page on the Website (the "Conversion"), the volume realized by the Accommodation, the ratio of cancellations, the guest review scores, the customer service history, the number and type of complaints from Guests and the on-time payment record of the Accommodation The Accommodation has the possibility to influence its own ranking by changing the commission percentage and availability for certain periods, and continuously improving the other factors. The Accommodation shall not make any claim against Booking.com regarding the Ranking of Accommodations; the Ranking system is automated. 4. UMÍSTĚNÍ A PROGRAM PREFEROVANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 4.1 Umístění Umístění ubytovacího zařízení na webových stránkách (dále jen umístění ) je určováno automaticky a jednostranně společností Booking.com. Umístění záleží na různých faktorech, mezi něž patří procento provize placené ubytovacím zařízením, minimální dostupnost uvedená ubytovacím zařízením, počet rezervací v poměru k počtu návštěv stránky ubytovacího zařízení na webové stránce (dále jen konverze ), celkové množství realizované ubytovacím zařízením, procento zrušených rezervací, bodová hodnocení poskytnutá hosty, historie péče o zákazníka, počet a typ stížností hostů a včasnost plateb prováděných ubytovacím zařízením Ubytovací zařízení má možnost ovlivnit své umístění změnou procenta provize a dostupnosti pro určitá období, a nepřetržitým zlepšováním všech dalších faktorů. Ubytovací zařízení nemůže společnost Booking.com žádat o reklamaci, pokud jde o umístění ubytovacích zařízení na webové stránce; systém umísťování je automatizovaný.

8 4.2 Preferred Programme On the Booking.com Website, Booking.com operates and offers a preferred programme for certain accommodations which meet and maintain certain criteria (the "Preferred Programme"). The Preferred Programme operates by invitation of Booking.com to eligible Accommodations ("Eligible Accommodations") who meet and maintain the following 7 qualifying performance criteria (the "Qualifying Performance Criteria") to be determined at Booking.com s sole discretion to the extent the Preferred Program is available within a destination: a. higher than average Conversion compared to all accommodations which are serviced by Booking.com in each accommodation s destination; b. higher than average availability percentage compared to all accommodations which are serviced by Booking.com in each accommodation s destination; c. lower than average cancellation percentage compared to all accommodations which are serviced by Booking.com in each accommodation s destination; d. the average Guest review score meets or exceeds 7 out of 10; e. an unbroken record of paying Commissions on time and in full, and f. an unbroken record of Parity, and g. compliance with the allotment as set out in invitation for the Preferred Programme Only if the Accommodation has been receiving bookings from Guests through Booking.com for more than 60 days, it can be invited for participation in the Preferred Programme. Eligible accommodations who accept the invitation for participation in the Preferred Programme will be advertised as "Preferred Hotel" on the Booking.com Website If a Preferred Accommodation ceases to be eligible for the Preferred Programme it will be listed as a standard Accommodation and the commission will be adjusted according to the local standard commission for that country. 4.2 Program preferovaných ubytovacích zařízení Na webové stránce Booking.com společnost Booking.com provozuje a nabízí program preferovaných ubytovacích zařízení pro ta ubytovací zařízení, která splňují a udržují si určitá kriteria (dále jen program preferovaných ubytovacích zařízení ). Program preferovaných ubytovacích zařízení je založen na pozvánkách společnosti Booking.com pro způsobilá ubytovací zařízení (dále jen způsobilá ubytovací zařízení ), která splňují a udržují si následujících 7 kriterií činnosti (dále jen kvalifikační kritéria ) určených společností Booking.com na základě vlastního uvážení, podle dostupnosti programu preferovaných ubytovacích zařízení v rámci destinace: a. vyšší než průměrná konverze v porovnání s ostatními ubytovacími zařízeními, kterým Booking.com poskytuje své služby v dané destinaci, b. vyšší než průměrné procento dostupných pokojů v porovnání s ostatními ubytovacími zařízeními, kterým Booking.com poskytuje své služby v dané destinaci, c. nižší než průměrné procento zrušených rezervací v porovnání s ostatními ubytovacími zařízeními, kterým Booking.com poskytuje své služby v dané destinaci, d. průměrné hodnocení hostů dosahuje nebo přesahuje 7 bodů z 10, e. pravidelné a včasné placení provizí v plné výši, f. kontinuální záznam parity, g. dodržení alokace stanovené v pozvánce do programu preferovaných ubytovacích zařízení Ubytovací zařízení může být společností Booking.com pozváno k účasti v programu preferovaných ubytovacích zařízení, pouze pokud přijímá rezervace hostů přes Booking.com po dobu již více než 60 dní. Způsobilá ubytovací zařízení, která přijmou pozvánku k účasti v programu preferovaných ubytovacích zařízení, budou na webové stránce Booking.com propagována jako Preferované hotely" Pokud preferované ubytovací zařízení přestane být způsobilé pro program preferovaných ubytovacích zařízení, bude uváděno jako standardní ubytovací zařízení a jeho provize budou přizpůsobeny místní standardní provizi pro příslušnou zemi. 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 5.1 The Accommodation represents and warrants to Booking.com that for the term of this Agreement: (i) the Accommodation has all necessary rights, power and authority to use, (sub)license and have Booking.com make available on the Websites the Intellectual Property Rights in respect of, as set out or referred to in the Accommodation Information made available on the Websites; (ii) the Accommodation holds and has complied with all permits, licenses and other governmental authorisations necessary for conducting, carrying out and continuing its operations and business, and (iii) the price for the rooms advertised on the Websites correspond to the best available price for an equivalent stay with a relevant Accommodation and a better price cannot be obtained by a Guest making a reservation with the Accommodation directly or via another (third) party or via another medium or channel. 5.2 Each Party represents and warrants to the other Party that for the term of this Agreement: (i) it has the full corporate power and authority to enter into and perform its obligations under this Agreement; (ii) it has taken all corporate action required by it to authorise the execution and performance of this Agreement; (iii) this Agreement constitutes legal valid and binding obligations of that Party in accordance with its terms, and (iv) each Party shall comply with all applicable governmental laws, codes, regulations, ordinances and rules of the country, state or municipal under which law the relevant Party is incorporated with respect to the products (to be) offered and/or services (to be) rendered by such Party. 5.3 Except as otherwise expressly provided in this Agreement, neither Party makes any representations or warranties, express or implied, in connection with the subject matter of this Agreement and hereby disclaims any and all implied warranties, including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose regarding such subject matter. 5.4 Booking.com disclaims and excludes any and all liability in respect of the Accommodation which is related to any (temporary and/or partial) breakdown, outages, downtime, interruption or unavailability of the Websites, the Service and/or the Extranet. 5. UJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY 5.1 Ubytovací zařízení společnost Booking.com ujišťuje a zaručuje se, že po dobu trvání této smlouvy: (i) má všechna potřebná práva, pravomoc a oprávnění k použití, (sub)licenci a zpřístupnění práv duševního vlastnictví na webových stránkách společností Booking.com tak, jak jsou vymezena nebo popsána v informacích o ubytovacím zařízení uvedených na webových (ii) (iii) stránkách, je majitelem a splňuje podmínky k držení všech povolení, licencí a jiných vládních oprávnění potřebných k provozování, vykonávání a pokračování svých činností a obchodu, ceny za pokoje inzerované na webových stránkách odpovídají nejlepším dostupným cenám za ekvivalentní pobyt v příslušném ubytovacím zařízení, přičemž host nemá možnost získat lepší cenu přímou rezervací v ubytovacím zařízení ani prostřednictvím jiné (třetí) strany či jinou cestou. 5.2 Každá strana prohlašuje a zaručuje se druhé straně, že po dobu platnosti této smlouvy: (i) má plnou statutární pravomoc a oprávnění k přijetí a vykonávání svých povinností dle této smlouvy, (ii) provedla všechny statutární kroky, které vyžaduje oprávnění k realizaci a plnění této smlouvy, (iii) tato smlouva udává právně platné a závazné povinnosti stran dle daných podmínek, (iv) bude každá strana dodržovat všechna příslušná vládní práva, kódy, předpisy, nařízení a normy země, státu či obce, pod něž spadá, s ohledem na nabízené produkty a/nebo služby. 5.3 Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, žádná ze stran nesmí uzavírat žádná další zastoupení či zmocnění, ať už přímo nebo nepřímo, v souvislosti s předmětem této smlouvy. Obě strany se tímto zříkají všech naznačených oprávnění, včetně implicitních záruk obchodovatelnosti nebo způsobilosti pro určitý účel vzhledem k danému předmětu. 5.4 Společnost Booking.com vylučuje jakoukoli právní odpovědnost ve vztahu k ubytovacímu zařízení, pokud jde o jakékoli (dočasné a/nebo částečné) selhání, výpadek, nečinnost, přerušení nebo nedostupnost webových stránek, služby a/nebo extranetu. 6. INDEMNIFICATION AND LIABILITY 6.1 Each Party (the "Indemnifying Party") shall be liable towards, and compensate, indemnify and hold the other Party (the "Indemnified Party") harmless for and against any direct damages, losses (excluding any loss of production, loss of profit, loss of revenue, loss of contract, loss of or damage to goodwill or reputation, loss of claim or any special, indirect or consequential losses and/or damages), liabilities, obligations, costs, claims, claims of any kind, interest, penalties, legal proceedings and expenses (including, without limitation, reasonable attorneys fees and expenses) actually paid, suffered or incurred by the Indemnified Party pursuant to: 6. NÁHRADA ŠKODY A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 6.1 Každá strana (dále jen odškodňující strana ) je odpovědná druhé straně (dále jen odškodněná strana ) zaručit kompenzaci, náhradu škody a ochranu před přímým poškozením nebo ztrátami (nevztahuje se na pokles produkce, ztrátu zisků, příjmů, zakázek, ztrátu nebo poškození dobrého jména firmy nebo její reputace, ztrátu pohledávek nebo zvláštní, nepřímé či následné ztráty a/nebo škody), závazky, náklady, požadavky, pohledávkami jakéhokoli druhu, úroky, pokutami, právními řízeními a výdaji s nimi spojenými (včetně odůvodněných poplatků a výdajů za právní zastoupení, bez omezení), které odškodněná strana zaplatila či utrpěla nebo které jí

9 (i) (ii) a breach of this Agreement by the Indemnifying Party, or any claim from any third party based on any (alleged) infringement of the third party's Intellectual Property Right by the Indemnifying Party. vznikly v souvislosti s: (i) porušením této smlouvy odškodňující stranou, nebo (ii) nárokem třetí strany založeném na (domnělém) porušení práva duševního vlastnictví třetí strany odškodňující stranou. 6.2 The Accommodation shall fully indemnify, compensate and hold Booking.com harmless for and against any liabilities, costs, expenses (including, without limitation, reasonable attorneys fees and expenses), damages, losses, obligations, claims of any kind, interest, penalties and legal proceedings paid, suffered or incurred by Booking.com in connection with: (i) all claims made by Guests concerning inaccurate, erroneous or misleading information of the Accommodation on the Websites; (ii) all claims made by Guests concerning a stay in the Accommodation, overbooking or (partly) cancelled or wrong reservations; (iii) to the extent that any claims under or pursuant to the Best Price Guarantee are not settled between the Guest and the Accommodation upon check out of the Guest (by payment of the lower rate), all claims made by Guests regarding or pursuant to the Best Price Guarantee; (iv) all other claims from Guests which are wholly or partly attributable to or for the risk and account of the Accommodation (including claims related to (lack of) services provided or product offered by the Accommodation) or which arise due to tort, fraud, wilful misconduct, negligence or breach of contract (including the Guest Reservation) by or attributable to the Accommodation in respect of a Guest or its property; and (v) all claims against Booking.com in relation to or as a result of the failure of the Accommodation to pay or withhold any applicable taxes levied or based on the services or other charges hereunder in the relevant jurisdiction. 6.3 Save as otherwise provided for in this Agreement, the maximum liability of one Party to any other in aggregate for all claims made against such party under or in connection with this Agreement in a year shall not exceed the aggregate commission received or paid by such Party in the preceding year or EUR 100,000 (whichever is higher), unless in the event of tort, fraud, wilful misconduct, gross negligence, deliberate non-disclosure or deliberate deception on the part of the liable Party (i.e. the Indemnifying Party), in which event the limitation of liability is not applicable for such liable party. Parties agree and acknowledge that none of the limitations of liability set out in Clause 6 shall apply to any of the indemnifications in respect of third party claims (e.g. claims from Guests as described in 6.2) or third party liabilities. 6.4 In the event of a third party claim, Parties shall act in good faith and use their commercially reasonable efforts to consult, cooperate and assist each other in the defence and/or settlement of such claim, whereas the indemnifying Party shall be entitled to take over a claim and assume the defence (in consultation and agreement with the indemnified Party and with due observance of both Parties' interests), and neither Party shall make any admission, file any papers, consent to the entry of any judgment or enter into any compromise or settlement without the prior written consent of the other Party (which shall not unreasonably be withheld, delayed or conditioned). 6.5 In no event shall any Party be liable to any another Party for any indirect, special, punitive, incidental or consequential damages or losses, including loss of production, loss of profit, loss of revenue, loss of contract, loss of or damage to goodwill or reputation, loss of claim, whether such damages are alleged as a result of a breach of contract, tort or otherwise. All such damages and losses are hereby expressly waived and disclaimed. 6.6 Each Party acknowledges that remedies at law may be inadequate to protect the other Party against any breach of this Agreement and without prejudice to any other rights and remedies otherwise available to the other Party, each Party will be entitled to injunctive relief and specific performance. 6.2 Ubytovací zařízení společnosti Booking.com plně nahradí a kompenzuje škodu a postará se o její bezúhonnost v souvislosti s jakýmikoli finančními závazky, náklady, výdaji (včetně odůvodněných poplatků a výdajů za právní zastoupení, bez omezení) škodami, ztrátami, pohledávkami, požadavky všeho druhu, úroky, pokutami a soudními výlohami, které společnost Booking.com uhradila nebo které jí vznikly v souvislosti s: (i) nároky hostů ohledně nepřesných, chybných nebo zavádějících (ii) (iii) (iv) (v) informací o ubytovacím zařízení na webových stránkách, nároky hostů ohledně pobytu v ubytovacím zařízení, překročení kapacity ubytovacího zařízení nebo (částečně) zrušených či chybných rezervací, nároky hostů ohledně nebo na základě nejlepší garantované ceny (pokud tyto stížnosti nejsou vyřízeny při odjezdu hosta z ubytovacího zařízení (zaplacením nižší ceny)), všemi dalšími nároky hostů, které zcela nebo částečně spadají do odpovědnosti a rizika ubytovacího zařízení (včetně požadavků v souvislosti s (nedostatečnými) službami nebo produkty nabízenými ubytovacím zařízením) nebo které vznikly následkem přestupku, podvodu, úmyslného zneužití, nedbalosti nebo porušení smlouvy (včetně hostovy rezervace) ze strany ubytovacího zařízení vůči hostu nebo majetku, všemi nároky vznesenými proti Booking.com v souvislosti s tím nebo v důsledku toto, že ubytovací zařízení nezaplatilo příslušné daně za služby nebo jiné výdaje vyplývající z příslušné legislativy. 6.3 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, neměla by maximální odpovědnost jedné strany vůči straně druhé v souhrnu všech nároků proti této straně vznesených v souvislosti s touto smlouvou v jednom roce převýšit výši celkové provize, kterou tato strana obdržela nebo uhradila v předchozím roce, nebo částku eur (podle toho, která částka je vyšší), pokud se nejednalo o přestupek, podvod, úmyslné zneužití, hrubé zanedbání, úmyslné zamlčování faktů nebo úmyslný klam strany nesoucí odpovědnost (tj. odškodňující strany), tedy případ, kdy pro tuto stranu není možné odpovědnost limitovat. Strany souhlasí s tím, že žádné omezení odpovědnosti uvedené v bodě 6 nebude uplatněno na jakékoli požadavky na náhradu škody týkající se třetí strany (např. nároky hostů popsané v bodě 6.2) nebo odpovědností třetí strany. 6.4 V případě nároku třetí strany budou strany jednat v dobré víře a využijí komerčně přiměřeného úsilí ke vzájemné konzultaci, spolupráci a asistenci v zájmu obhajoby a/nebo vyřešení nároku, přičemž odškodňující strana má právo na sebe převzít nárok i obhajobu (po konzultaci a souhlasu odškodňující strany a při řádném dodržení zájmů obou stran), a žádná strana nesmí učinit doznání, archivovat doklady, souhlasit se zápisem rozhodnutí nebo dohodou nebo vyrovnáním bez předchozího písemného souhlasu druhé strany (který nesmí být nepřiměřeně zadržován, zdržován nebo podmiňován). 6.5 Žádná strana v žádném případě neodpovídá jiné straně za nepřímé, speciální, trestné, náhodné či následné škody nebo ztráty, včetně ztráty produkce, zisku, příjmu, smlouvy, poškození dobrého jména či pověsti, ztráty pohledávek, ať už tyto škody vznikly v důsledku porušení smlouvy, přestupkem nebo jinak. Takové škody a ztráty nejsou brány v úvahu. 6.6 Každá strana bere na vědomí, že opatření zákona mohou být nevhodná pro ochranu druhé strany před jakýmkoli porušením této smlouvy, a že má právo na podporu a specifické plnění, aniž by byla dotčena jakákoli další práva a nápravy, které má druhá strana k dispozici. 7. TERM, TERMINATION AND SUSPENSION 7.1 Unless agreed otherwise, this Agreement shall commence on the date hereof and be effective for 1 year, unless terminated by either Party with due observance of a notice period of 14 days. After the 1 year period, this Agreement shall continue thereafter for indefinite period of time until terminated by either Party on not less than 14 days written notice to the other Party. 7.2 Each Party may terminate this Agreement or suspend this Agreement in respect of the other Party, with immediate effect and without a notice of default being required in case of: (a) a material breach by the other Party of any term of this Agreement (e.g. delay of payment, insolvency, breach of rate parity guarantee, the provision of wrong information or receipt of a significant number of Guest complaints); or (b) bankruptcy or suspension of payment in respect of the other Party. 7.3 After termination, the Accommodation shall honour outstanding reservations for Guests and shall pay all commissions (plus interest if applicable) due on those reservations in accordance with the terms of this Agreement. 7.4 Booking.com is entitled to immediately suspend its services (including the display of or availability of Accommodation or the relevant reservation tool on 7. LHŮTA, UKONČENÍ A POZASTAVENÍ 7.1 Není-li dohodnuto jinak, nabývá tato smlouva účinnosti datem sepsání a platí po dobu 1 roku, pokud ji některá strana neukončí při řádném dodržení výpovědní lhůty 14 dní. Po roce bude její platnost prodloužena na dobu neurčitou, dokud ji některá strana neukončí písemným oznámením minimálně 14 dní předem. 7.2 Každá strana může tuto smlouvu vzhledem ke druhé straně ukončit nebo pozastavit s okamžitou platností a bez oznámení nesplnění závazku v případě: (a) materiálního porušení jakékoli části této smlouvy druhou stranou (např. opožděné platby, platební neschopnosti, porušení záruky paritní ceny, poskytnutí mylných informací nebo přijetí velkého počtu stížností hostů), nebo (b) bankrotu nebo pozastavení plateb druhé strany. 7.3 Po odstoupení od smlouvy musí ubytovací zařízení hostům uznat provedené rezervace a zaplatit veškeré provize (včetně vzniklých úroků) vyplývající z těchto rezervací dle podmínek této smlouvy. 7.4 Společnost Booking.com je oprávněna okamžitě pozastavit své služby (včetně zobrazení dostupnosti ubytovacího zařízení nebo příslušného

10 the Websites) to or in respect of an Accommodation in any of the following events: (i) the Accommodation fails to pay Commissions on or before the due date; (ii) the Accommodation posts incorrect or misleading Accommodation Information on the Extranet; (iii) the Accommodation fails to maintain Information on the Extranet resulting in over-bookings at the Accommodation; (iv) the Accommodation fails to accept a reservation at the price shown on a reservation; (v) the Accommodation overcharges one or more guests; (vi) the Accommodation charges a guest s credit card prior to arrival of the guest without an express agreement from the guest (a guest provides express agreement if they select a non-refundable or an advance purchase room type); (vii) Booking.com receives one or more legitimate and serious complaint(s) from one or more guest(s) who made reservations with the Accommodation; (viii) misuse of the Guest review process by any behaviour that results in a review appearing on the Websites that is not an honest expression of a real stay by a real guest at the Accommodation; (ix) inappropriate or unprofessional behaviour towards guests or Booking.com staff; or (x) the Accommodation refuses to agree to any reasonable revision to any term of this Agreement. 7.5 Upon termination and save as set out otherwise, this Agreement shall absolutely and entirely terminate in respect of the terminating Party and cease to have effect without prejudice to other Party s rights and remedies in respect of an indemnification or a breach by the other (terminating) Party of this Agreement. Clause 6, 8, 9 and 10 shall survive termination. rezervačního nástroje na webových stránkách) ve vztahu k ubytovacímu zařízení v jakémkoli z následujících případů: (i) pokud ubytovací zařízení neplatí provize ke dni splatnosti, (ii) pokud ubytovací zařízení na extranetu uvádí nesprávné nebo zavádějící informace o ubytovacím zařízení, (iii) pokud ubytovací zařízení nespravuje informace na extranetu, což vede k přeplnění kapacity ubytovacího zařízení, (iv) pokud ubytovací zařízení nepřijme rezervaci s cenou uvedenou na rezervaci, (v) pokud ubytovací zařízení účtuje jednomu nebo více hostům vyšší cenu, než je dohodnuto, (vi) pokud si ubytovací zařízení z hostovy kreditní karty před jeho příjezdem naúčtuje platbu, aniž by s tím host výslovně souhlasil (host vyjadřuje výslovný souhlas v případě nevratné platby a u pokojů s výhodnou cenou při platbě předem), (vii) pokud společnost Booking.com obdrží jednu nebo více legitimních a vážných stížností od jednoho nebo více hostů, kteří si rezervovali pobyt v ubytovacím zařízení, (viii) při zneužití procesu hodnocení ubytovacího zařízení hosty jakýmkoli jednáním, jehož výsledkem se na webových stránkách objeví hodnocení, které není pravdivým hodnocením pobytu v ubytovacím zařízení skutečným hostem, (ix) v případě nevhodného nebo neprofesionálního chování vůči hostům nebo zaměstnancům společnosti Booking.com, (x) pokud ubytovací zařízení odmítne souhlasit s odůvodněnou změnou jakékoli podmínky této smlouvy. 7.5 Po odstoupení od smlouvy, pokud není stanoveno jinak, je tato smlouva rozhodně a plně ukončena pro odstupující stranu a pozbývá účinnosti, aniž by byla dotčena práva a opatření druhé strany vzhledem k odškodnění nebo porušení této smlouvy druhou (odstupující) stranou. Body 6, 8, 9 a 10 nepozbývají platnosti ani po ukončení smlouvy. 8. BOOKS AND RECORDS The systems, books and records of Booking.com (including Extranet, the Online Reservation Statement, faxes and/or s) shall be considered conclusive evidence of the existence and receipt by the Accommodation of the reservations made by the Guest and the amount of the commission of the Accommodation due to Booking.com under this Agreement, unless the Accommodation can provide reasonable and credible counter-evidence. 8. DOKLADY A ZÁZNAMY Systémy, doklady a záznamy společnosti Booking.com (včetně extranetu, výpisu on-line rezervací, faxů a/nebo ů) jsou pokládány za přesvědčivý důkaz existence hostovy rezervace, přijetí rezervace ubytovacím zařízením a výše provize, kterou ubytovací zařízení dle této smlouvy společnosti Booking.com zaplatí, pokud ubytovací zařízení nepředloží přijatelný a věrohodný protidůkaz. 9. CONFIDENTIALITY 9.1 Parties understand and agree that in the performance of this Agreement, each Party may have access to or may be exposed to, directly or indirectly, confidential information of the other party (the "Confidential Information"). Confidential Information includes Customer Data, transaction volume, marketing and business plans, business, financial, technical, operational and such other non-public information that either a disclosing party designates as being private or confidential or of which a receiving party should reasonably know that it should be treated as private and confidential. 9.2 Each Party agrees that: (a) all Confidential Information shall remain the exclusive property of the disclosing party and receiving party shall not use any Confidential Information for any purpose except in furtherance of this Agreement; (b) it shall maintain, and shall use prudent methods to cause its employees, officers, representatives, contracting parties and agents (the "Permitted Persons") to maintain, the confidentiality and secrecy of the Confidential Information; (c) it shall disclose Confidential Information only to those Permitted Persons who need to know such information in furtherance of this Agreement; (d) it shall not, and shall use prudent methods to ensure that the Permitted Persons do not, copy, publish, disclose to others or use (other than pursuant to the terms hereof) the Confidential Information; and (e) its shall return or destroy all ((hard and soft) copies of) Confidential Information upon written request of the other Party. 9.3 Notwithstanding the foregoing, Confidential Information shall not include any information to the extent it (i) is or becomes part of the public domain through no act or omission on the part of the receiving party, (ii) is disclosed to the receiving party by a third party having no obligation of confidentiality with respect thereto, or (iii) is required to be disclosed pursuant to law, court order, subpoena or governmental authority. 9.4 Parties shall use commercially reasonable efforts to safeguard the confidentiality and privacy of Customer Data and to protect it from unauthorized use or release. Parties agree to comply with Directives 95/46/EC and 2002/58/EC on the processing of personal data and the protection of privacy. 9. DISKRÉTNOST 9.1 Strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že při realizaci obsahu této smlouvy může mít každá strana přístup k důvěrným informacím druhé strany (dále jen důvěrné informace ) nebo jim být přímo nebo nepřímo vystavena. Mezi důvěrné informace patří údaje o zákazníkovi, množství transakcí, marketingové a obchodní plány, informace obchodního, finančního, technického a operačního rázu a podobné neveřejné informace, které jsou považovány za soukromé či důvěrné nebo se kterými by přijímající strana měla jako se soukromými či důvěrnými zacházet. 9.2 Strany souhlasí s tím, že: (a) všechny důvěrné informace zůstanou ve výlučném vlastnictví příslušné strany a přijímající strana nepoužije důvěrných informací za účelem, který není uveden v této smlouvě; (b) budou chránit a použijí rozumných opatření pro to, aby jejich zaměstnanci, úředníci, zástupci, smluvní partneři a jednatelé (dále jen pověřené osoby ) chránili citlivou a soukromou povahu důvěrných informací; (c) sdělí důvěrné informace pouze těm pověřeným osobám, které tyto informace potřebují znát v souvislosti s touto smlouvou; (d) nebudou důvěrné informace kopírovat, zveřejňovat, prozrazovat dalším osobám nebo využívat (k jiným účelům než účelům uvedeným v této smlouvě), a použijí rozumných opatření k tomu, aby zajistily odpovídající chování pověřených osob; a (e) na písemnou žádost druhé strany vrátí nebo zničí všechny důvěrné informace ((dočasné i trvalé) kopie dokumentů, v nichž jsou uvedeny). 9.3 Nehledě k výše uvedenému důvěrné informace nezahrnují informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně dostupné jinak, než jednáním nebo opomenutím přijímající strany, (ii) přijímající straně prozradí strana třetí, která k nim nemá žádné závazky ohledně diskrétnosti, nebo (iii) musí být zveřejněny dle zákona, na soudní příkaz, při předvolání k soudu nebo na žádost vládního orgánu. 9.4 Strany vynaloží komerčně přiměřené úsilí k zajištění důvěrného a soukromého charakteru údajů o zákaznících a jejich ochraně před neoprávněným zneužitím či zveřejněním. Strany souhlasí se zpracováním osobních dat a ochranou soukromí v souladu se směrnicemi č. 95/46/EC a 2002/58/EC. 10. MISCELLANEOUS 10.1 Neither party shall be entitled to assign, transfer, encumber any of its rights and/or the obligations under this Agreement without the prior written consent of the other party, provided that Booking.com may assign, transfer, encumber any of its rights and/or the obligations under this Agreement (in whole or in part or from time to time) to an affiliated company without the prior written consent of the Accommodation. 10. RŮZNÉ 10.1 Žádná ze stran není oprávněna přidělovat, převádět či zatížit jakákoli práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Společnost Booking.com může jakákoli práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy přidělovat, převádět či zatížit (zcela nebo částečně nebo čas od času) přidružené společnosti bez předchozího písemného souhlasu ubytovacího zařízení.

11 10.2 All notices and communications must be in English, in writing, and sent by facsimile or nationally recognized overnight air courier to the applicable facsimile number or address set out in the Agreement This Agreement (including the schedules, annexes and appendixes, which form an integral part of this Agreement) constitutes the entire agreement and understanding of the Parties with respect to its subject matter and replaces and supersedes all prior agreements, arrangements, ((non) binding) offers, undertakings or statements regarding such subject matter (including vis-à-vis the Accommodation) If any provision of this Agreement is or becomes invalid or non-binding, the Parties shall remain bound by all other provisions hereof. In that event, the Parties shall replace the invalid or non-binding provision by provisions that are valid and binding and that have, to the greatest extent possible, a similar effect as the invalid or non-binding provision, given the contents and purpose of this Agreement Save as set out otherwise in this Agreement, this Agreement shall be exclusively governed by the laws of the Netherlands. Save as set out otherwise in this Agreement, any disputes arising out or in connection with this Agreement shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands Parties agree and acknowledge that notwithstanding this Clause 10.5, nothing in this Agreement shall prevent or limit Booking.com in its right to bring or initiate any action or proceeding or seek interim injunctive relief or (specific) performance before or in any competent courts where the Accommodation is established or registered under the laws of the relevant jurisdiction where the Accommodation is established or registered and for this purpose, the Accommodation waives its right to claim any other jurisdiction or applicable law to which they might have a right The original English version of these Terms may have been translated into other languages. The translated version of the English Terms is a courtesy and office translation only and the Accommodation cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of these Terms, the English language version shall prevail, apply and be binding and conclusive. The English version shall be used in legal proceedings. The English version is available on the following website https://admin.bookings.org/hotelreg/termsand-conditions.html?language=en and shall be sent to you upon written request In respect of (or as an award for) the execution, delivery, sealing, registration, filing of, and/or the execution, performance or delivery under or pursuant to, the Agreement, the Accommodation (including its employees, directors, officers, agents or other representatives) shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act) Veškerá oznámení a komunikace musí probíhat v angličtině, v písemné formě a musí být zaslána faxem nebo národně uznávanou leteckou kurýrní službou na příslušné faxové číslo nebo adresu uvedenou v této smlouvě Tato smlouva (včetně uvedených rozvrhů, příloh a dodatků, které jsou její nedílnou součástí) představuje celou smlouvu uzavřenou stranami vzhledem k předmětu smlouvy a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, ((ne)závazné) nabídky, závazky a prohlášení týkající se předmětu smlouvy (i ve vztahu k ubytovacímu zařízení) Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy není platné nebo pozbude platnosti či závaznosti, strany zůstávají zavázány všemi jejími ostatními ustanoveními. V takovém případě strany nahradí příslušné neplatné nebo nezávazné ustanovení platnými a závaznými ustanoveními, která mají co možná nejpodobnější účinnost jako neplatné či nezávazné ustanovení vzhledem k obsahu a záměru této smlouvy Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, vztahují se na smlouvu pouze zákony Nizozemska. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, spadají všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo spojené s touto smlouvou pouze do kompetence příslušného soudu v Amsterdamu, Nizozemsku Strany souhlasí s tím, že bez ohledu na bod 10.5 v této smlouvě nic nezabraňuje ani neznemožňuje společnosti Booking.com v jejím právu zakročit či vyhledat dočasnou podporu nebo (specifické) plnění u soudu, pod nějž ubytovací zařízení spadá nebo u něhož je registrováno podle zákonů příslušných právních řádů. Za tímto účelem se ubytovací zařízení zříká práva na to požadovat jinou jurisdikci nebo právní předpisy, na které by jinak mohl mít právo Originální anglická verze těchto podmínek mohla být přeložena do dalších jazyků. Přeložená verze anglických podmínek je pouze zdvořilostním a kancelářským překladem, a ubytovací zařízení nemůže z přeložené verze odvozovat žádná práva. V případě sporu ohledně obsahu nebo interpretace podmínek této smlouvy, nebo v případě rozporu, nejednoznačnosti, nekonzistentnosti nebo nesouladu mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí těchto podmínek, je anglická verze směrodatná, závazná a rozhodující. V soudních řízeních musí být použita anglická verze. Anglická verze je k dispozici na webové stránce https://admin.bookings.org/hotelreg/terms-and-conditions.html?language=en a může vám být zaslána na základě písemné žádosti Pokud jde o (náhradu za) exekuci, doručení, uzavření, registraci, evidenci a/nebo exekuci, provedení nebo doručení na základě této smlouvy, ubytovací zařízení (včetně zaměstnanců, ředitelů, úředníků, jednatelů a jiných zástupců) (i) nesmí přímo či nepřímo (a) nabídnout, slíbit nebo postoupit třetí straně (včetně vládních, úředních a politických stran (a jejich úředníků, zástupců a kandidátů)), nebo (b) požadovat, přijmout nebo mít přislíben/u pro sebe nebo jinou stranu: žádný dar, platbu, odměnu, úplatu nebo výhodu jakéhokoli druhu, která by byla nebo mohla být považována za úplatek nebo nezákonnou či úplatkářskou praktiku, a (ii) musí být v souladu s příslušnými zákony, které úplatkářství a korupci ve formě darů a nekalých praktik regulují, včetně amerického a britského zákona proti úplatkářství (U.S. Foreign Corrupt Practices Act a UK Anti-Bribery Act).

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele 3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele DASSAULT SYSTEMES CUSTOMER LICENSE AND ONLINE SERVICES AGREEMENT This Customer License and Online Services Agreement is made by and between the customer

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

On-line order processing consists of 5 easy steps. Once you have added the goods to Cart, please click Checkout button and then:

On-line order processing consists of 5 easy steps. Once you have added the goods to Cart, please click Checkout button and then: 1. INTRODUCTION The general terms and conditions ( T&Cs ) are governing the purchasing relations between Martin Kaninsky, with his registered seat at Revolucni 1418, Podebrady, 29001, Czech republic, VAT

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.cz ISSS Hradec Králové 7. - 8. dubna 2008 Obsah prezentace Virtualizace obecně Termíny - virtualizace

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Sazebník poplatků pro podnikové klienty List of Charges for Corporate Clients

Sazebník poplatků pro podnikové klienty List of Charges for Corporate Clients Sazebník poplatků pro podnikové klienty List of Charges for Corporate Clients Účty Accounts Zřízení a vedení běžného účtu Current account opening and maintenance Zřízení účtu Account opening Vedení účtu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti tesa tape s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00 IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla

Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla Týmová a technická zóna - Nové Město n. M. 22. - 24. května 2015 / Podmínky a pravidla Týmová zóna pro závod Světového poháru je umístěna v centru závodu. Týmová a technická zóna je vyhrazena pro UCI a

Více

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE CZECH S.R.O. PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall apply to any Purchase

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů

Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů Manuál Českých aerolinií pro správné postupy využívání rezervačních systémů České aerolinie se rozhodly na základě stále častěji se objevujících nevhodných praktik při rezervacích a vystavovaní letenek

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

AVE.TRAVEL rezervační systém

AVE.TRAVEL rezervační systém AVE.TRAVEL rezervační systém Jedná se o aplikaci fungující na internetových stránkách, tudíž aplikaci přístupnou z jakéhokoli počítače připojeného k internetu. Systém AVE.travel nabízí nejběžnější služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb 1 Definitions and Interpretation 1 Vymezení a výklad pojmů 1.1 In these Conditions the following words have the following meanings:

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace,

Více

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements)

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements) Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky a služby poskytnuté třetími osobami společnostem skupiny TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

General Terms and Conditions of Purchase (TCP) Obecné nákupní podmínky. (Status: 01.10.2014) 1 Obecná ustanovení. 1 General and scope

General Terms and Conditions of Purchase (TCP) Obecné nákupní podmínky. (Status: 01.10.2014) 1 Obecná ustanovení. 1 General and scope 1 General and scope 1.1 These Terms and Conditions of Purchase apply solely and exclusively to all business contracts concluded by PWO Czech Republic a.s. in accordance with 1751 of the Czech Civil Code

Více