Festival Musica Angelica vzbudil velký zájem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Festival Musica Angelica vzbudil velký zájem"

Transkript

1 str. 11 Bavič Genzer shazoval kila České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí ČÍSLO 24 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: Základní škola slaví str. 4 Festival Musica Angelica vzbudil velký zájem Brandýs, Boleslav (kap) - Již po třinácté proběhl v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi od čtvrtka 9. června do soboty 11. června festival dětských pěveckých sborů Musica Angelica. Nad přehlídkou sborového zpěvu pořádanou městem letos převzal záštitu hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a o jeho významu v kulturním kalendáři kraje svědčí i grantová podpora Středočeského kraje. Dramaturgie všech festivalových vystoupení se ujal Stanislav Předota a průvodního slova Nina Nováková, ale dík patří i celému realizačnímu a přípravnému výboru, stejně jako farnostem římskokatolického sboru v obou částech města. První koncert se konal v bazilice svatého Václava a nejvýznamnějším hostem čtvrtečního podvečera byl skotský smíšený sbor Edinburgh University Singers, ale uznání si zasloužily všechny účinkující sbory v čele s pěveckým sborem Kantiléna a komorním orchestrem při ZUŠ v Brandýse nad Labem, které nasadily la ku pořádně vysoko. Za zmínku stojí především pěvecký sbor Camella z Nového Boru, jehož Skladba Waclawa z Szamotul Juž sie zmierzcha bylo snad to nejkrásnější, co početné diváctvo při prvním koncertu slyšelo. Druhý koncert se konal v pátek 10. června v kostele Obrácení svatého Pavla v Brandýse nad Labem a mimo jiných se zde v nejlepším světle předvedl dětský pěvecký sbor Rozmarýnek ze Základní školy Na Výsluní z Brandýsa nad Labem. Závěrečný koncert se konal v sobotu 11. června v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kde vystoupil Spevácký Zbor Pressburg Singers, Žes ové kvinteto Euphonia a chlapecký sbor Bonifantes. Duchovní hudba, jak ukázal zájem diváků, získává stále větší oblíbenost nejen mezi diváky, ale především mezi pěveckými sbory, které ji stále častěji zařazují do svých repertoárů. Festival Musica Angelica opět potvrdil, že se město jeho pořádáním vydalo na správnou cestu a že příští ročníky budou přinejmenším stejně úspěšné, jako byl ten letošní. Starostovi se stanovená výše nájemného nelíbí Neratovice (kap) - Minulý týden jsme se v článku Je něco shnilého ve městě neratovickém zamýšleli spolu s Danou Kalfiřtovou nad skokovým navýšením nájemného v městských profesních bytech a u těch nájemníků, kteří mají podepsány smlouvy na dobu určitou. Jenom pro osvěžení paměti, zatímco ještě v loňském roce činilo nájemné za jeden čtvereční metr dvacet korun, podle rozhodnutí rady města museli tito lidé podepsat letos roční nájemní smlouvu s cenou sedmdesát pět korun za čtvereční metr. Znění smlouvy jim nedává pražádnou naději s cenou nesouhlasit, bu to podepíší a budou platit, nebo o byt přijdou a mohou jít bydlet třebas pod most. Slíbili jsme, že o tomto problému bude mít možnost vyjádření i neratovická radnice a tady je. K problému s tak enormním navýšením nájemného se nám vyjádřil starosta Neratovic Miroslav Lid: Rozhodnutí rady města, která stanovila nový režim nájemného u bytového fondu ve městě, vyšlo z návrhu bytové komise za předsednictví radního Romana Burdy. Domnívám se, že řešení, které bylo přijato, není systémové nebo umožňuje různé nájemní smlouvy, a to a ve výši nájemného, tak i v délce uzavřeného nájemního vztahu. Věřím, že rada města bude své rozhodnutí korigovat a osobně se domnívám, že výše nájemného by měla být stanovena pro všechny nájemce Více o cyklomaratonu se dozvíte na str. 12 Tradičním účastníkem festivalu dětských pěveckých sborů je sbor Kantiléna při ZUŠ v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, vedený dlouholetým sbormistrem Václavem Kopejskem. stejná, ale zároveň by měla umožňovat i řádnou správu bytového fondu. Jako neš astný vidím současný způsob, kdy nájemci nově uzavíraných smluv mají nájemné stanoveno výrazně nad běžnou cenu nájmu, která platí pro ostatní nájemníky dle dříve uzavřených smluv. Stejně tak se domnívám, že by měl být upraven i režim délky platnosti uzavíraných smluv. Uvedu příklad. U služebních bytů by se i nadále měly uzavírat smlouvy na dobu určitou, ale u ostatních je možné zpočátku stanovit smlouvu též na dobu určitou, například na rok, a splní-li nájemce veškeré své povinnosti a závazky jak finanční, tak řádným užíváním, lze pak upravit znění smlouvy na dobu neurčitou, a to již jenom proto, aby slušní nájemci nebyli trvale vystaveni obavám ze strany pronajímatele o ztrátu bydlení. O to, zda rada města bude názory starosty akceptovat a diskriminační a nesmyslně vysokou cenu nájmu za profesní byty upraví se budeme zajímat i nadále. Stará Boleslav (kap) - Stavbu stájí pro koně poblíž ulice Julia Mařáka a Lesní ve Staré Boleslavi provázel od samého počátku nesouhlas obyvatel okolních domů. Jejich námitka, že první stavba, provizorní stáje, byla postavena bez stavebního povolení, byla brandýským stavebním úřadem akceptována a bylo vydáno rozhodnutí, že musí být odstraněna, což se mimochodem do dnešního dne ještě nestalo. Při stavebním řízení pro výstavbu velké stáje, by architektonicky krásně řešené, byly veškeré námitky občanů stavebním úřadem odmítnuty jako nepodstatné a stavba byla povolena. Stížnost na krajský úřad dopadla naprosto stejně, všechny námitky byly zamítnuty a stavební povolení bylo vydáno. Nespokojení občané se obrátili se žalobou na Městský soud v Praze a ten rozsudkem ze dne 28. dubna 2005 rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, ze dne v plném rozsahu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. To tedy znamená, že stavba stájí byla postavena dle řádného stavebního povolení, které však bylo vydáno pochybně a stavba nemohla být, a také nebyla, zkolaudována, a tudíž by se neměla pro své účely až do ukončení dalšího řízení používat. Proti rozsudku Městského soudu v Praze lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů od doručení rozsudku. Ta se podává opět u městského soudu a rozhoduje o ní nejvyšší správní soud. Přestože jsme námitky odboru územního a stavebního řízení krajského úřadu podávali konkrétní, nebylo k nim přistupováno individuálně, ale byly všechny označeny jako nepodstatné a byly zamítnuty. Jak však vyplývá z rozsudku soudu, pravdu jsme měli my a nikoliv orgány státní správy. Odbor krajského úřadu měl, jak je z rozsudku zřejmé, zahájit nové stavební řízení, které by bylo plnohodnotné jako řízení městského stavebního úřadu v Brandýse nad Labem. To však kraj neučinil a našimi námitkami se nezabýval a potvrdil stavební povolení vydané v Brandýse. Sice nemůžeme předjímat konečný výsledek, protože tímto rozsudkem se celá záležitost vrací na samý začátek, ale už nyní je zřejmé jedno poučení. Pokud si je člověk vědom, že se mu děje bezpráví, a to i od státních orgánů, je dokonce jeho povinností se za svá práva prát a nenechat se zastrašit, řekla Dagmar Altmanová, která je jednou z těch, kteří jsou pod žalobou podepsáni, a je odhodlána bojovat za čistý vzduch a kvalitní bydlení ze všech sil. Svátek má St Čt Pá So Ne Po Út str. 4 foto kap Lidé uspěli u soudu proti krajskému úřadu Vít Zbyněk Adolf Milan Leoš Květa Alois

2 2 15. června 2005 zpravodajství Staré Labe se možná brzy dočká odbahnění Stará Boleslav (maš) - Bývalé slepé rameno řeky Jizery v Houštce, které je od 20. století chybně označováno jako Staré Labe, se snad konečně dočká odbahnění. Po získání Starého Labe do vlastnictví města už nic nebrání k získání státní dotace. Na této aktivitě pracuje odbor životního prostředí brandýsko - boleslavské radnice v čele s vedoucím Karlem Rokytou, kteří ve spolupráci s firmou Aquatest a. s. Praha připravují podmínky pro žádost o státní dotaci, která by měla dopomoci snížení nánosu bahna zhruba až téměř o jeden metr. Společnost Aquatest také připraví všechny nutné rozbory a projekt. Půjde-li vše tak, jak má, na jaře Brandýs nad Labem (kap) - Třináctý ročník memoriálu Antonína Vimmera v hasičské soutěži, který se konal v sobotu 11. června na Sokolském hřišti v Brandýse nad Labem, přilákal na start patnáct družstev mužů a tři družstva žen. Za poměrně chladného dopoledne zahřály diváky dramatické situace, které hasičský útok téměř pokaždé přináší, a tak se nikdo nenudil. Vítězem mezi muži se nakonec staly Turkovice před družstvem Úval a na třetím místě místě se umístil Jenštejn. Mezi ženami, kterých se letos sjelo o něco méně, zvítězilo družstvo Jenštejna. Velitel Sboru dobrovolných hasičů v Brandýse nad Labem Miroslav Vimmer v průběhu soutěže řekl: Účast je letos spíše nadprůměrná, ostatně jako téměř každý rok, a přijela sem družstva i z poměrně vzdálených obcí, třeba z Modletice. Každoročně se lepší nejen úroveň, ale i kázeň družstev a dobrá zpráva je to, že se pomalu stírají rozdíly mezi příštího roku by mohlo město obdržet dotaci ve výši 80 % potřebných nákladů a 20 % procent by mělo krýt samo. Investice si vyžádá řádově několik miliónů korun a práce na odbahnění by měly trvat zhruba tři měsíce. Investici bude foto kap Slepé rameno ve Staré Boleslavi označované jako Staré Labe je původně ramenem řeky Jizery, která se zde ve středověku vlévala do Labe. pochopitelně předcházet výběrové řízení na firmu, která toto odbahnění a uskladnění bahna provede. Staré Labe se potom pomocí potrubního systému dopustí vodou z Labe a kromě jiného nic nebude bránit tomu, aby se bez rizik na tuto vodní plochu vrátily labutě. Toho už se ale vedoucí Karel Rokyta ve své funkci nedočká, nebo odchází z městského úřadu, a tento úkol převezme jeho nástupce. Třináctka přinesla štěstí Turkovicím úpravami nářadí a strojů. Antonín Vimmer byl člověk, který nejvíce ovlivnil chod našeho sboru a prakticky náš sbor v těžkých dobách zachránil před padnutím. Své dva syny vychoval v hasičské tradici, z nichž jeden v ní úspěšně pokračuje a druhý bohužel zemřel.soutěží se o putovní pohár starosty města a jsem rád, že se naší soutěže vždy zúčastní čelní zástupce města, letos je tady přítomen sám starosta Daniel Procházka. Velmi vítáme vstřícnost místního Sokola, který nám poskytuje tyto prostory včetně zázemí a je velmi nezištný, protože na Boje hasičských družstev byly opravdu nelítostné a o vítězství rozhodovaly sekundy. foto kap nás nechce žádnou finanční náhradu. Doufám, že se všem zúčastněným u nás soutěží dobře a zavítají k nám i v příštích letech, sdělil starosta brandýských dobrovolníků Jaroslav Kamenický. Koupaliště ožije, ale jen když budou pokračovat opravy Neratovice (pas) - Hrozba uzavírky letního koupaliště, ještě před měsícem téměř jistá, se načas vzdálila. Město ale musí urychleně řešit nutné opravy v areálu. Bez nich by hygienici mohli za rok říci: Stop! Mělnické pracoviště krajské hygienické stanice upozornilo na špatný technický stav bazénů a příslušenství již v září Vedle léta odstaveného plaveckého bazénu jsou největším problémem přívody vody a recirkulační stanice, kterou je třeba zřídit novou. Rozvody vody, které se měly opravit už loni, se začaly rekonstruovat až před pár dny. Přidělené peníze na ně zastupitelé před rokem koupališti sebrali a novou dotaci schválili až letos v dubnu. Areál je rozkopaný, podle provozovatele koupaliště Martina Suchomela má být hotovo do konce měsíce. Hygienici mu navíc nedávno poslali upozornění, v němž varují, že nebude-li se v opravách pokračovat, vidí blízkou budoucnost areálu černě. Suchomel proto v pátek oznámil místostarostovi Miloni Novákovi, že koupaliště v létě s největší pravděpodobností nebude moci otevřít právě kvůli čističce vody. Místostarostu sdělení zaskočilo a ještě ráno řekl, že informaci dostal pozdě. Čelákovice (kap) - Spolek přátel čelákovického muzea usiluje již od schválení rozpočtu na letošní rok o změnu usnesení zastupitelstva, které schválením dodatku ke Zřizovací listině Městského muzea podstatně zmenšilo tradiční oblast archeologického výzkumu prováděného muzeem. Petr Polnický, předseda spolku, říká: Podle našeho názoru není dodržen zákon, kde má zřizovatel povinnost zachovat tradiční sběrnou oblast, a proto jsme zastupitelstvo dopisem požádali o změnu jeho rozhodnutí. Jenomže náš dopis nebyl vůbec zařazen do programu jednání. Proto jsme 10. května poslali urgenci zástupci starosty Františku Bodlákovi, aby se zastupitelstvo ještě jednou zamyslelo nad schváleným dodatkem ke Zřizovací listině a financováním muzea. Místostarosta Bodlák nám poslal dopis, kde uvádí, že je přesvědčen, že město zákon neporušuje, a o financích argumentuje srovnáním jiných muzeí a jejich počtem pracovníků Brandýs nad Labem (red) - V neděli 5. června ve dvě hodiny ráno jel devatenáctiletý řidič Škody 105 Brandýsem nad Labe, plně se nevěnoval řízení a u discobaru Ostrůvek přejel sedmnáctiletého mladíka, který ležel na silnici. Řidič po dopravní nehodě z místa utekl. Hlídka brandýských policistů ho pak našla doma, v obci Zápy. Po odběru krve bylo zjištěno, že řidič má v krvi alkohol. Přejetý mladík utrpěl naštěstí jen lehká zranění, se kterými byl převezen do místní nemocnice. Řidiče, který neposkytl raněnému první pomoc, te vyšetřuje policie. Podobná dopravní nehoda, při níž byla osobním vozem sražena chodkyně, se stala ve středu 8. června odpoledne na Pražské ulici v Brandý-se nad Labem. Čtyřiačtyřicetiletý řidič Opelu As-tra Nutnost uzavírky popřel - hygienikům podle jeho informací stačí start prací na rekonstrukcích. Dám to do zastupitelstva a panu Suchomelovi ukončíme smlouvu, prohlásil rozzlobeně. Šéf koupaliště ale podle svých slov radnici o neutěšeném stavu obsáhle informoval už na přelomu roku. Zmínil také loňské tance kolem peněz. Kdyby se rozvody loni postavily, za letošní dotaci mohla být čistička, uvedl Suchomel. Ostrý spor, který hrozil přerůst ve vážný konflikt, se v pátek odpoledne změnil v pouhé nedorozumění. Hygienička Šárka Hatašová uvedla, že letošní foto pas provoz koupaliště výslovně nezakázala. Je to jen upozornění, že se stav musí urychleně řešit, vysvětlila a dodala, že o situaci bude ve středu s místostarostou jednat. Koupaliště by podle jejího názoru po dokončení rozvodů mohlo letos otevřít. Vyhráno ale není - hygienici budou pravděpodobně požadovat záruku, že se v opravách bude pokračovat. Šárka Hatašová v dopise žádá o sdělení, do kdy bude koupaliště uvedeno do zákonem požadovaného stavu. Pokud nebude snaha stávající stav řešit, považuji výhledově provoz koupaliště za značně problematický, varuje hygienička. Občanská společnost vadí především autokratům k počtu obyvatel města, což je podle mne nelogické. Vždy například nymburský basketbal hrající nejvyšší soutěž má také jiný rozpočet nežli čelákovický a naše muzeum hraje také tu pomyslnou nejvyšší ligu. V závěru dopisu uvedl František Bodlák velmi zajímavou poznámku, která stojí za ocitování. V těchto dnech několikrát varoval prezident ČR pan Václav Klaus před vlivem různých občanských sdružení, spolků a hnutí, která nemají mandát od občanů vzešlý z demokratických voleb. S mnoha názory pana prezidenta nesouhlasím, ale v tomto případě mu dávám plně za pravdu. Dokonce si myslím, že to, nač upozorňuje, se v konkrétní podobě děje v našem městě kolem Městského muzea. Tolik doslovná citace části dopisu zástupce starosty Františka Bodláka. Dovolím si panu místostarostovi, i když je to bývalý učitel, citovat ze slovníku cizích slov k pojmu politika. Je to - mimo jiné - aktivní účast občanů ve státním životě. A to já právě považuji za nejdůležitější v demokracii, že občanům nejsou věci veřejné lhostejné! Tím, a médii, je zaručována kontrola výkonu veřejné správy a není důležité, zda tak občané vykonávají jako jednotlivci nebo sdruženi ve spolcích či politických stranách, uvedl k oné závěrečné poznámce v dopisu Františka Bodláka Petr Polnický. V současné době se na adresu prezidenta republiky za jeho varšavský výrok obracejí desítky a stovky občanských spolků, nevládních či neziskových organizací a vehementně žádají jeho omluvu, protože právě občanská společnost, podle nich, tvoří páteř demokratické společnosti a navíc jsou v nich sdruženi občané podle zájmů a profesí, kteří nechtějí podléhat stranickým disciplínám, a přitom chtějí o svém životě spolurozhodovat s profesionálními politiky, kteří jsou stále více odtrženější od reality běžného života. Na brandýských vozovkách padali chodci k zemi se blížil k přechodu pro chodce a třiačtyřicetiletou cizinku, která vstoupila do vozovky, uviděl na poslední chvíli. Auto už neubrzdil a došlo ke střetu. Chodkyně nárazem spadla na přední kapotu a zlomila si při tom ruku a poranila slezinu. Rychlá záchranná služba převezla raněnou do nemocnice, kde se ovšem žena po ošetření na chirurgii odmítla podrobit ortopedické operaci a dalším vyšetřením, protože není pojištěna. Žena v nemocnici podepsala tzv. revers i přes varování lékařů, že poraněná slezina může způsobit krvácení s následnou smrtí. Alkohol u obou účastníků dopravní nehody vyloučila dechová zkouška. Řidič je podezřelý z porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a z ublížení na zdraví.

3 Památkáři nesouhlasí s umístěním dvora! Stará Boleslav (kap) - Se záměrem odboru životního prostředí brandýské radnice přemístit sběrný dvůr do areálu někdejšího Kovopodniku nesouhlasí řada lidí, kteří proti němu předali i petici. Zároveň o tomto záměru informovali řadu státních institucí včetně Národního památkového ústavu v Praze, který odeslal 6. června dopis, kde se konstatuje mimo jiné toto: Areál je v území památkové zóny a je tudíž chráněný dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. S návrhem na nové využití nesouhlasíme. Naše zamítavé vyjádření jsme zaslali příslušnému orgánu státní správy v oblasti památkové péče, kterým v tomto případě je odbor územního rozvoje a památkové péče Městského úřadu Brandýs nad Labem. Jedna z autorek petice, Hana Drábková, říká: Obdrželi jsme dopis z odboru životního prostředí, kterým jsme zváni na prohlídku sběrného dvora v Plzni. Ale my jsme v naší petici vůbec nehovořili o technickém zabezpečení a stavbě dvora, ale o samotném jeho zřízení v lokalitě, která by se měla spíše využívat pro klid a odpočinek a nikoli do těchto míst přivést další automobilovou dopravu. Navíc, když by procházela historickou částí města. Proto jsem ráda, že se proti zřízení sběrného dvora postavili i památkáři, a doufám, že zdravý rozum nakonec zvítězí a dvůr se zřídí na okraji města a nikoli v jeho středu. Propadne se jednou celá ulice? Stará Boleslav (kap) - Motoristé projíždějí staroboleslavskou ulicí Průhon si již pomalu zvykají na časté a velice nebezpečné propadání části vozovky na mnoha místech. Děje se to téměř pravidelně a každoročně. V současné době je propadlá silnice na dvou místech, přičemž propadlina na vjezdu z ulice Zahradníčkovy na Průhon je tak nebezpečná, že si již několik řidičů poškodilo poklice kol či prahy svých vozů. Před dírami jsou totiž umístěny poměrně široké zábrany firmy Stavokomplet, takže vytočit se je velmi obtížné. Je s podivem, že by se evidentně jedná o havarijní situaci, odpovědná místa sem okamžitě nenasadila pracovníky, aby díry opravili, a ulice se stala opět normálně průjezdná. Lidé, žijící léta v této ulici, vědí z osobní zkušenosti, že zde je v dezolátním stavu kanalizace a že při každém přívalovém dešti je ulice zaplavená inzerce i s několika domy a dochází k vyplavování podloží vozovky a výsledkem jsou její časté propady. Již před časem upozorňoval někdejší ředitel káranské vodárny při veřejném zasedání zastupitelstva na fakt, že pod celou Starou Boleslaví tiká časovaná bomba z důvodu havarijního stavu kanalizace, takže může dojít i k poškození (doslova tehdy řekl ke zřícení) domů. Kompletní rekonstrukce kanalizačního řadu je však tak finančně náročná, že se jí Staroboleslaváci asi hned tak nedočkají a mohou jenom doufat, že kanalizace ještě nějaký čas vydrží a že se z důvodu jejích častých oprav nebude stočné šplhat do závratných výšek. PŘÍJEM INZERCE ) Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav zveřejňuje úmysl města na prodej městských pozemků v lokalitě Na Panském ppč. 276/16, ppč. 276/33 a PK 276 o celkové výměře m 2 v katastrálním území Stará Boleslav. Dle platného územního plánu se jedná o území určené pro nízkopodlažní bytovou zástavbu rodinnými a bytovými domy, event. nerušící komerci a sport. Další informace o tomto prodeji po předchozí telefonické dohodě na tel Písemné žádosti budou obsahovat: - Cenu za m 2 pozemků ppč. 276/16, ppč. 276/33 a PK 276 o celkové výměře m 2 v katastrálním území Stará Boleslav. - Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup pozemků vázaný na platný územní plán a vydání územního rozhodnutí. - Schopnost uchazeče na komplexní vyřešení zástavby lokality "Na Panském", tzn. : a) vybudování celého ochranného protihlukového valu b)zastavěnost lokality v rámci platného územního plánu (uchazeč doloží majetkoprávní zabezpečení výstavby na přilehlých pozemcích, které jsou součástí řešeného území) c)vybudování úplné a funkční technické infrastruktury řešeného území d) řešení veřejného prostoru lokality v návaznosti na okolní zástavbu včetně zapracování připomínek města e) studie zastavění včetně generelu technické infrastruktury f) forma a zásady realizace ( popis) - Jistota ve výši ,- Kč bude složena na účet číslo /0600, vedený u GE Money Bank a.s., variabilní symbol 2413, nebo formou bankovní záruky. - Vrácení jistoty vybranému uchazeči bude vázáno na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům, kteří byli odmítnuti. Písemné žádosti s předepsaným obsahem zasílejte v zalepených obálkách s nápisem: Prodej pozemků ppč. 276/16, ppč. 276/33 a PK 276 v katastrálním území Stará Boleslav - NEOTVÍRAT! 0doporučeně poštou na adresu Městský úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Rada města, Masarykovo nám. 2, PSČ nebo osobně do podatelny MěÚ na stejné adrese v pracovních dnech od 8,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 15,30 hod (v pátek jen do 13,30 hod.), v návštěvních dnech ve vymezených časech. Na obálce uve te odesílatele. V žádosti uve te osobní údaje včetně kontaktů na Vaši osobu. Město si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky. Poslední den lhůty pro podání nabídky je pátek 29. července Děti pokřtily dvě mladé kuny Ing. Daniel Procházka, starosta města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Neratovice (pas) - Párek mladých kun přivezl ve čtvrtek 9. června do Domu Kněžny Emmy ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk. Zvířátka byla živým příspěvkem na zahájení výstavy Máme rádi zvířata, pro kterou malí i větší školáci vyrobili spoustu figurín a kreseb zvířat. Petr Fejk stovkám dětí před domovem napřed položil otázku, jaké zvíře drží v rukou, a když zazněla správná odpově, řekl, že kuny jsou nalezenci, které do zoo přinesli jejich náhodní nálezci. Jsou jim dva měsíce a ještě nemají jména - za to, že jste kunu poznali, je pojmenujte sami! vyzval školáky. Křtiny se odbyly v pár minutách a šelmičky odcestovaly zpět jako Sluníčko a Čtyřlístek. Brandýs nad Labem (kap) - V rámci svého poslaneckého dne zavítal v pondělí 6. června poslanec parlamentu za KDU - ČSL Josef Janeček mezi čelákovické a brandýské studenty středních škol. Zastihli jsme poslance při hodině občanské výchovy ve Střední zemědělské škole a přednáška se týkala nebezpečnosti závislosti na nikotinu a tabákových výrobcích, především u dětí a mládeže. Studenti druhého a třetího ročníku pedagožky Lady Kneprové, která předmět ve škole vyučuje, si před poslancem nebrali servítky a kladli mu mnohdy velice nepříjemné otázky typu: Co by státní pokladna dělala, kdyby všichni přestali kouřit, pít alkohol a jezdit auty, tedy používat nejvíce zdaněné komodity? Josef Janeček pak vysvětloval studentům, že náklady na léčení nemocí především kuřáků zdaleka převyšují vybrané peníze na daních a přidal několik příkladů ze statistik. Měl jsem dnes poslanecký Ředitel Fejk pak dětem ještě prozradil zajímavost. Jménem ZOO nabídl pomoc těm, kdo kunu potřebují nenásilně vystěhovat z domu. Přije te k nám a my vám dáme kousek tygřího hovínka - kuna, která podle toho pozná silného dravce, se okamžitě odstěhuje jinam, vysvětlil ředitel zoologické zahrady. Ředitel pražské zoo Petr Fejk ukazuje dětem jedno z kuních mlá at, s nimiž navštívil zahájení neratovické výstavy. foto Pavel Schebesta Poslanec přijel mezi studenty den na Praze - východ, takže jsem navštívil několik středních škol, protože jsem cítil potřebu studenty seznámit s argumenty, proč se vyhýbat návykovým látkám, a to i legálním. Zdravotnické škody z těchto látek jsou obrovské, a to, co se jim dnes zdá jako lehká věc, tak v pokročilejším věku by to pro ně mohlo mít tragické následky. Jsem rád, že mi studenti foto kap Josef Janeček (KDU -ČSL) vysvětloval studentům, že zdravotní problémy zaviněné cigaretami stojí státní pokladnu více než vybrané daně z jejich prodeje. kladli i nepříjemné otázky, víte, úplně nejhorší je, když sedí, koukají a nechtějí mluvit a je jim jedno, co povídám. Proto vítám i agresivnější diskuzi více nežli pasivní mlčení, řekl po konci setkání se studenty. 15. června Napříč regionem BRANDÝS NAD LABEM - Místní svaz chovatelů pořádá ve dnech června v areálu místní tržnice Výstavu drobného zvířectva. Vstupné 20 korun, děti do 15 let zdarma. NERATOVICE - Zhudebněné texty Pavla Šruta zazní ve čtvrtek večer v místním jazzovém klubu. Přijede s nimi kutnohorský písničkář Luboš Pospíšil. Charismatický muzikant ve městě naposledy koncertoval před více než dvěma lety. Pořadatelé upozorňují, že při dobrém počasí se bude vystoupení konat na terase klubu. BRANDÝS NAD LABEM - Akci s názvem Den pro život připravila místní škola Mills na středu 15. června od 9-15 hodin před vchodem do školy na Královické ulici. Předvádět se bude měření hladiny cholesterolu, cukru, krevního tlaku. Připraven bude i doprovodný program pro děti. KÁRANÝ - Místní TJ Jizera pořádá v sobotu 18. června od hodin pro malé i velké cyklovýlet s názvem Myšičky po 21. Trasa je vhodná pro děti - cca 14 km po rovině. Bude plná úkolů i s hledáním pokladu. Sraz s koly je na křižovatce Betonka - Hlavní pod zrcadlem. BRANDÝS NAD LABEM - Další z koncertů Kruhu přátel hudby se uskuteční ve čtvrtek 16. června od hodin tradičně v kapli brandýského zámku. Vystoupí na něm neprofesionální duo ve složení Michal Mazný - flétna a Libor Brabec - kytara a ve druhé části programu vystoupí klavíristka Šárka Budínská. BRANDÝS - KOSTELEC - Druhá velká výletní plavba s lodí Malše s hudební skupinou Klasickej postup se uskuteční v sobotu 2. července od do hodin. Popluje se tentokrát po proudu z Brandýsa nad Labem směr Kostelec nad Labem a vstupenky s večeří na lodi si můžete zajistit v předprodeji v internetové kavárně La Badia v ulici F. X. Procházky v Brandýse nad Labem.

4 4 15. června 2005 komentář Vladimíra Kapala Lidi, nedejme se! Svým výrokem o škodlivosti občanských sdružení Z historie školy, která slaví V rámci aktuálního výročí přinášíme namísto pravidelného historického seriálu o zámku Bon Repos článek o historii ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem, která letos slaví 100 let svého fungování. Seriál o zámku Bon Repos bude pokračovat opět v příštím čísle Polabského týdeníku TOK. V tomto čísle jsme se rozhodli uveřejnit článek o historii této budovy z materiálů školy a v příští čísle přineseme program oslavy výročí založení školy, která se uskuteční ve čtvrtek 24. června. (redakce) 100 let. To jsou desetitisíce žáků, kteří prošli naší školou. Jaká byla za školních let našich starších sourozenců či kamarádů, našich rodičů, prarodičů, praprarodičů? Chtěli jsme se dovědět něco o historii naší školy, a proto jsme zalistovali ve starých školních kronikách Do památného roku 1905 se v Brandýse nad Labem vyučovalo v několika školních budovách. V domě, kde se říkalo Na Sklípku, byly tři ročníky chlapecké měš anské školy. A právě tady, na bývalé Fettrově zahradě, byly v dubnu 1904 vykopány základy nové školní budovy, která byla slavnostně otevřena 3. září Zde zahájily vyučování všechny místní školy, tj. obecná a měš- anská chlapecká a obecná dívčí. V roce 1920 byla zřízena i měš- anská dívčí škola, která byla v roce 1926 spojena s obecnou dívčí školou pod jednu správu. Projekt budovy zpracoval architekt Josef Chlebeček z Vrábí a stavby se ujal stavitel Josef Novák z Mělníka. Budova byla dvoupatrová se dvěma vchody. V roce 1906 byla založena školní zahrada. O 6 let později se započalo s přístavbou východního křídla (opět pod vedením stavitele Nováka), která byla zkolaudována již v říjnu téhož roku. V této části budovy byla v roce 1913 otevřena první třída reálného gymnázia, jež zde působilo až do výstavby vlastní budovy v roce Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 byla ve školní budově zřízená záložní nemocnice pro raněné vojáky a třídy všech škol se musely přestěhovat do náhradních, většinou nevyhovujících prostor ve městě. Několik učitelů z chlapecké školy muselo narukovat. Během války pomáhali žáci i učitelé finančními sbírkami, žákyně pletly např. ponožky a vytvářely malé balíčky pro vojáky (kromě ponožek - kapesník, tužka, čokoláda, cigarety) apod. Žáci se učili kromě běžných předmětů ruční práce, náboženství, nepovinně němčinu. Na konci každého školního roku byly organizovány výlety do okolí, do Prahy i do vzdálenějších míst. Oslavy Vánoc byly spojovány s obdarováváním chudých dětí obuví, oblečením a školními potřebami. V dubnu se pořádala tzv. stromková slavnost (vysazování stromů a vůbec péče o přírodu). Různé slavnosti se konaly vždy u příležitosti významných dnů představitelů rakousko-uherské monarchie (svátky, narozeniny, ). Po vzniku samostatného Československa se připomínaly významné dny spojené s vyhlášením republiky a s postavou T. G. Masaryka. V roce 1927 získala škola prostory po gymnáziu, které se odstěhovalo do vlastní nové budovy. Změnila se koncepce výuky, obecné i měš anské školy začaly pracovat podle principu demokratických zásad moderního školství. V roce 1930 vešly v platnost nové učební osnovy a v témže roce bylo také poprvé zřízeno rodičovské sdružení Jako v předchozích letech i v tomto období pokračovaly tradice oslav významných událostí říjen, vánoční besídky, Den dětí, oslavy narozenin T. G. Masaryka a výročí představitelů české kultury a politiky. Škola se dále starala o nejchudší žáky, kterým zajiš ovala stravování, a dojíždějícím i možnost přenocování. V roce 1936 navštívil Brandýs n. L. prezident E. Beneš a obdržel titul čestný občan města. To se však již blížil rok 1938 a s ním vznik Protektorátu Čechy a Morava a záhy rozpoutání 2. světové války. Válečná doba přinesla škole řadu nevítaných opatření. Budova musela být několikrát částečně uvolněna pro říšskou brannou moc, občas se musela vystěhovat celá. Pro žáky to znamenalo zavedení směnného vyučování, krácení hodin, redukci rozvrhu a také výuku v náhradních místnostech mimo školu. Za obtížných válečných poměrů se školští pracovníci věnovali podpůrné a sociální práci (stravování chudých, příspěvky na školní pomůcky a oděvy apod.). Žáci pravidelně sbírali léčivé byliny, starý papír, železo, Do vyučování byla zavedena němčina jako povinný předmět (od 4 do 7 hodin týdně podle ročníku). Učitelé museli absolvovat kurzy německého jazyka. Bylo zastaveno vyučování dějepisu, které mohlo pokračovat až poté, co byli učitelé v historii proškoleni. Z knihoven mizí literatura anglická, francouzská, ruská a židovská. Všude se objevují česko-německé nápisy, v učebnách visí portréty A. Hitlera a E. Háchy. Od roku 1940 je zakázáno přijímat židovské žáky. Hlavními oslavami se stávají výročí protektorátu a představitelů německé říše. Dva učitelé židovského původu, Karel Tájek a Augustin Lukeš, zahynuli v Osvětimi. Koncem války byli někteří učitelé totálně nasazeni jako pomocní dělníci do továren. Po osvobození v roce 1945 začala škola pracovat opět ve svobodné vlasti. Výuka se vrátila k předválečným osnovám, prováděla se opět revize učebnic a školních pomůcek, místo německého jazyka se vyučuje jazyk ruský. Obnovují se předválečné tradice, pokračuje se v práci sociální a podpůrné - ta je v poválečných letech potřeba na každém kroku. Pravidelné celodenní vyučování mohlo být zahájeno až v roce Do té doby byly některé prostory ve škole vyčleněny pro ubytování zajatců, vrátivších se vězňů a partyzánů. Pro velký počet žáků jsou některé třídy umístěny v budově gymnázia, kde byla později zřízena další samostatná škola. Znovu začíná pracovat rodičovské sdružení, od školního roku je při škole zřízena školní družina pro děti zaměstnaných matek a v témže roce vznikají první pionýrské oddíly. Od roku jsou již všechny třídy smíšené (chlapecké a dívčí) V dalším období přibývá celá řada zájmových kroužků, např. pěvecký, recitační, fotografický, plavecký, literární, tenisový, modelářský, rybářský, loutkářský aj. Např. ve školním roce pracovalo na škole 16 zájmových kroužků. Děti si začínají dopisovat se žáky ze SSSR, NDR, Rumunska a Jugoslávie. K dosavadním výročím přibývají oslavy osvobození republiky, VŘSR, únorových událostí roku 1948, KSČ, Dne horníků apod. Žáci pravidelně nacvičovali vystoupení na spartakiády a zúčastňovali se různých soutěží. Rok 1968 neblaze zasáhl i do života některých učitelů školy, kteří museli pro své názory opustit místo. Větší stavební zásah do budovy byl proveden v 70. letech, kdy došlo k celkové modernizaci (výměna některých oken, dveří a podlah, rozvody vody, rekonstrukce sociálního zařízení, opravy střech a komínů). Nově byla zřízena zubařská ordinace. Velkým problémem již tehdy byly chybějící prostory pro vybudování žákovských šaten. Začátkem září roku 1982 byl slavnostně zahájen provoz v nově přistavěné prostorné školní jídelně a žákům byla konečně poskytnuta možnost důstojného stravování. S rostoucím počtem žáků v dalších letech měla škola problémy s nedostatkem učeben a kabinetů. V 80. letech přijímala nejvíce prvňáčků ze všech základních škol ve městě. Během let byla ve městě postavena nová budova ZŠ v Kostelecké ulici, kam přešli někteří žáci i učitelé naší školy. Přesto se škola i v následujícím období potýkala a potýká dodnes s nedostatkem prostor. Významným mezníkem i pro naši školu se stal rok Svoboda a demokracie se konečně mohla prosadit i ve vzdělávání, což uvítali všichni učitelé i žáci. Zanikla PO SSM a zájmová činnost dětí se začala přesouvat do jiných organizací. Změny ve výchově a vzdělání byly pak zakotveny v novém školském zákoně, který vstoupil v platnost dnem 1. září Zásadní obrat ve školní práci nastal s nástupem nového ředitele školy Mgr. Františka Tomáška v roce 1992, kdy se začaly zavádět nové metody výuky a formy práce. Výrazně se změnil vztah mezi učiteli a žáky. Žáci se podílejí na mnohých školních a mimoškolních aktivitách. Významný podíl na většině akcí měla a do-sud má nově ustanovená žákovská rada. Z řad učitelů se zformovalo tzv. kolegium, které se dodnes podílí na přípravě akcí a zároveň i na řešení problémů školy. Podobně se vytvořila z řad a jiných společenství lidí, kteří a už se sdružují kvůli ekologii, modelářství či odporu k ničení přírodního dědictví, vypustil prezident Václav Klaus džina z láhve. Okamžitě se tohoto výroku našeho nejvyššího představitele chytili lidé, kterým názory lidí lišících se od jejich vlastních působí osypky či kopřivku. Řeči o tom, že různá sdružení nemají mandát vzešlý z demokratických voleb, jsou stejně ošidné, jako oblíbený slogan všech politiků, že když se někomu něco nelíbí, a vyhraje volby a věci změní. Politika, který by po celý svůj volební mandát tvrdě prosazoval zájmy svých voličů, abychom lupou hledali. Okamžitě po zvolení se dostane do mašinérie stranických aparátů, a pokud by se, nedej bože, někdy odvážil vystoupit s odlišným názorem, je bez milosti odstaven a už si ani neškrtne. A ruku na srdce, který z našich poslanců či senátorů by se vzdal svých prebend jenom proto, že kdysi cosi svým voličům sliboval ve volební kampani? Neznám takového! A proto bytostně nesouhlasím s prezidentem Klausem a jeho výrokem o škodlivosti oněch neš astných sdružení, které prý bez mandátu vytváří na státní správu nátlak, aby prosadily něco či zabránily něčemu, co oni moudří chtějí. Naopak. Lidé se musí, aby se ubránili mnohdy nesmyslným rozhodnutím, sdružovat a nedat se. Oni jsou tou nejmocnější silou ve státě, a pokud se děje něco nepřístojného, mají v demokratické společnosti plné právo hlasitě dávat najevo svůj nesouhlas a žádat nápravu. Vždy se jedná o jejich život, žádný politik, a je jedno na jaké úrovni, si vedle svého domu nezřídí ani sběrný dvůr ani pískovnu, ba ani dálnici. Jestli kdokoliv ví o tom, že by se cosi podobného stalo, nech mně dá vědět a já se oné světlé výjimce veřejně omluvím a po pás pokloním. T. G. M. kdysi říkal: Nebát se a nekrást! Kdyby žil dnes, určitě by říkal: Nebát se a nedat se! A tak se lidi nedejme, ono nám totiž nic jiného stejně nezbývá. úvahy pod psa redaktora Fleka Nedávno jsem spolu se svým pánem a odnedávna i žurnalistickým kolegou sledoval finále soutěže Největší Čech. Příliš jsem nechápal, jak se můj pán rozčiloval nad špatným výsledkem Karla Čapka a cože prý tam dělá ten vrah Žižka. Jako by ta věčně uslintaná a počůraná Dášenka byla kdovíjaká psí dáma a z té pohádky O Pejskovi a kočičce, jak pekli dort, se mi vždy spíše dělalo zle. Osobně jsem tu soutěž příliš neprožíval, pro mě je největší Čech můj pán a basta. A tak jsem se jen tak povaloval u televize a s mírně unuděným výrazem sledoval boj o to, zda-li bude vyhlášen někdo, kdo měl život pod psa, což však byli téměř všichni. Po chvíli jsem začal přemýšlet o tom, kdo by tak asi vyhrál v soutěži Největší pes. Osobně bych několik žhavých kandidátů měl, například Lassie, co se pořád vrací, věrný japonský Goro, ruská průzkumnice Lajka anebo po ouchlý sympa ák Maxipes Fík. Nejen lidé mají totiž ve svých řadách velikány. Můj pán, jako velký lokální patriot, zase nahlas rozumoval, kdo z polabských obrů obstál nejvýše, a poněkud subjektivně si propojoval mnohé osobnosti s naším městem a okolím. Slyšel jsem ho, jak říká: No jo, Karel IV., to je také Polaban, jezdil sem na hony a nechal opevnit Starou Boleslav. Ten je od nás. A Masaryk s Havlem? Několikrát sem přijeli a líbilo se jim tu. Masaryk v devatenáctým a dvacátým, byl tu také ještě zamlada na pohřbu Macharovy matky a měl tu mít na zámku své letní sídlo. A Havel sem jezdil ještě tajně s Dášou a pak tu byl ofíko v osmadevadesátým roce na návštěvě města. Měl přijet i s Dášou, ale pak se nějak rozstonala Vždy oni jsou všichni tři kluci z Polabí! Tak jsem ho slyšel bláznivě jásat po vyhlášení výsledků. Kroutil jsem jen nevěřícně hlavou a nakonec usnul spokojeně, že nevyhrál Komenský, protože jeho vazbu na tohle město bychom nevy-š ourali ani v univerzitní knihovně poznámka Pavla Schebesty Tance kolem bazénů Současný zmatek kolem letního koupaliště má svůj původ: několik zastupitelstev léta odkládalo investice do pořádných oprav. Sbor současný se vyznamenal loni kuriózními hejblaty s přidělenou dotací. Až hygienici pohrozili prstem. Varování zřejmě zabere - zákon je nesmlouvavý a hygiena si nevezme na triko riziko vzniku zdravotních problémů. Na středeční schůzi zastupitelstva bude zajímavé sledovat, jestli poslanci přiznají loňskou botu a vyvinou snahu situaci koupaliště definitivně řešit, nebo hledat viníka, jemuž by nadělili Černého Petra, někde venku. rodičů skupina, která se původně jmenovala Rada rodičů, dnes vystupuje jako občanské sdružení pod názvem Rodiče pro děti. Toto sdružení rovněž spolupracuje s vedením i s ostatními orgány školy, pomáhá zejména finančními příspěvky na různé akce. Od má škola právní subjektivitu. V 90. letech působila jako akreditované vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V současné době škola sídlí ve dvou objektech, které prošly v posledních 15 letech rozsáhlými rekonstrukcemi. Nejdříve se v celé hlavní budově uskutečnila výměna oken, poté byla zhotovena nová fasáda. V roce 1996 byl zahájen provoz v kompletně přestavěné vedlejší budově, kam mohly být umístěny 3 učebny, herna, výtvarný ateliér a také školní družina. V průběhu dalších několika let byla postupně rekonstruována všechna sociální zařízení. Úprav se dočkalo i venkovní školní hřiště, které je sice malé, ale moderně zařízené. (z materiálů školy)

5 KONTEJNERY Jiří Šrámek 3 až 10 m 3 PÍSKY SUTĚ ODPADY ZEMNÍ PRÁCE TŘÍDĚNÁ ZEMINA NONSTOP PROV OZ , Bezpečnostní agentura D. I. SEVEN s. r. o. přijme zaměstnance (i ČID) na ostrahu objektů v Brandýse n/l. Pracovní pohovory: Po - Pá od 9 do 10 hod. na adrese: D. I. Seven, Mělnická 31, Stará Boleslav. Tel.: inzerce AUTOLEASING ASCORIA s.r.o. NABÍZÍ: Financování automobilů Leasing Spotřebitelský úvěr Zpětný leasing Mariánské náměstí 6, Stará Boleslav Tel.: , tel./fax: června M. Báča - pokrývačské práce opravy a renovace střech klempířské a tesařské práce kompletní dodání střešní krytiny výroba klempířských prvků oprava komínů a štítových zdí montáž střešních oken kontejnerová doprava Tel.: , Stará Boleslav Stanislav Němec KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN PVC, koberce, korek, plovoucí podlahy... Vše včetně zajištění materiálu a dopravy Královická 1635, Brandýs nad Labem, tel.: , Společnost COMPOSIT s.r.o. Čelákovice hledá zaměstnance na HPP do následujících pozic: - konstruktér/strojeř CAD/CAM - obsluha NC frézky/programátor Bližší informace na čísle AUTODOPRAVA KONTEJNEROVÁ František Petružálek odvoz kontejnery - 8t - 12t sutě, odpady, písky, dr zemní práce - terénní úpravy demolice, likvidace Brázdim 90, tel./fax: , mob.: , Firma působící na trhu v oblasti distribuce ND pro osobní vozidla přijme pro rozšíření týmu pro nové pracoviště v Brandýse nad Labem: PRODUCT MANAGERA Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru není nutná, ale výhodou, samostatnost, flexibilita, ŘP, znalost min. AJ slovem i písmem Nabízíme práci v mladém kolektivu, dobré platové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody. Zájemci, své životopisy posílejte do 14 dní na adresu: k rukám pana Dvořáka, Corpim, a.s., Pražská 74/19, Brandýs nad Labem, tel.: nebo KVALITNÍ VÝUKA ANGLIČTINY NOVÉ ANGLICKÉ KURSY ve Staré Boleslavi, Mariánské nám. 6 (nedaleko rest. La Grotta) rodilý mluvčí s praxí začátečníci i pokročilí příprava au-pairs, IT, Banking, Legal English Speciální nabídka - Pouze 500 Kč/měs. Info: , (only English) Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice nám. 5. května 1, Čelákovice Vypisuje výběrové řízení na dodavatele nových webových stránek města, včetně nové grafiky a redakčního systému Základní zadání: Vytvořit nové stránky (portál) včetně nové grafiky a redakčního systému. Samozřejmostí je dlouhodobá podpora, technická správa domény (domén), hostingu a souvisejících služeb. Redakční systém má sloužit pro snadnou a komplexní údržbu obsahu portálu. Důraz je kladen na přehlednost a snadnou navigaci. Portál bude optimalizován pro fulltextové vyhledávače. Lhůta k podání nabídek je do 31. srpna 2005 do hod., v podatelně Městského úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května 1, Čelákovice. Nabídku označte - Výběrové řízení na nové webové stránky města Čelákovic. V případě dotazů kontaktujte: Martina Chramostu, tel.: odbor školství, informací a kultury, tel.: Úplné zadání výběrového řízení najdete na - aktuálně Chybí vám maturita? Střední soukromá škola PROFES, s. r. o. Na Planině 1393, Praha 4 ve školním roce otevírá 3leté dálkové studium pro absolventy všech 3letých učebních oborů L/524 Podnikání konzultace probíhají 1x za 14 dní ve všední den DEKORACE INTERIÉRU Pro krásu hotelu i bytu KOMPLETNÍ SORTIMENT METRÁŽE PRO INTERIÉRY záclony - závěsy - stolní i lůžkové povlečení šité na míru čalounění - návrhy - aranžování garnýže - stínící technika - zaměření - montáž BORANO B. Rantová P. Jilemnického 7, Brandýs nad Labem tel./fax: mobil: OTEVÍRACÍ DOBA: po - pá h so h Mimo otevírací dobu možnost objednání NÁŠ TIP: STÍNÍCÍ TECHNIKA PRO INTERIÉR I EXTERIÉR ZN. VELUX - LETNÍ SLEVA 200 Kč/ks ČSTV - SPORTCENTRUM Brandýs n.l. PŘÍJME PROVOZNÍHO ÚDRŽBÁŘE. Nástup dle dohody. Kontakt: M. Linda: Ing. Petr Čeněk: OCELOVÉ PLECHY ČERNÉ I ZINKOVANÉ VELKOPRODEJ, MALOPRODEJ DOPRAVA ITBOHEMIA PRAHA spol. s r.o. Sklad Líbeznice u Prahy (bývalý areál Řempo) Pracovní doba Po - Pá Příjem objednávek na tel.: , fax: Mobil: kontaktní osoba J. Šmída Velkoobchodní firma v okrese Praha - východ (5 km za Horními Počernicemi) hledá: SKLADOVÉ DĚLNÍKY Nabízíme: dobré pracovní podmínky a zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned Informace na tel. č.:

6 6 15. června 2005 kultura Far Musica potěšila srdce a pohladila duši Brandýs nad Labem (kap) - Pondělí 6. června večer se v zámecké kapli rozechvěla snad všechna srdíčka přítomných diváků. Komorní orchestr Far Musica pod taktovkou Zdeňka Klaudy, s prvními houslemi Věry Vartové a za slovního doprovodu hlasového mága Alfreda Strejčka, stejně jako se skvělou sólistkou, sopranistkou Stanislavou Imriškovou, totiž hrál barokní hudbu, tomuto tělesu snad nejbližší. Koncert pod názvem Pocta rodu Bendů s úvodní skladbou Antonia Vivaldiho Domine Deus a závěrečnou, nádherně zahranou a zazpívanou Lascio ch io pianga Georga Friedricha Händela, byl věnován Jiřímu Antonínu a Františku Bendovým. Psát o tom, která ze skladeb byla krásnější nežli ty ostatní, by bylo čiré bláznovství, nebo všechny doslova hladily duši Od prvních taktů komorního orchestru Far Musica bylo zřejmé, že posluchače čeká neobyčejný zážitek. V roce 1943 ukončil studia na Státní grafické škole v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze roku Po absolvování základních škol a nedělního malířského kurzu u akademického malíře Josefa Olexy v Brandýse nad Labem absolvoval Grafickou školu a VŠUP v Praze u profesora Antonína Strnadela. Působil postupně v nakladatelství Svoboda, Naše vojsko a v československém pavilonu v Bruselu. Od roku 1958 přešel ke svobodnému povolání. Vedle knižních obálek dělal propagační brožury. Stále více se také věnoval volné malbě. Vyšel z námětů ve svém okolí, ale pustil se i do jiných atraktivních námětů v Polabí - například soutoku Labe s Vltavou. Vystavoval doma i ve výstavní síni Středočeské galerie v Praze, kam byl vázán i svými funkcemi. Ke sluchové chorobě se u V. Krejčíka přidala i těžká choroba srdce, která mu postupně znemožňovala práce větších rozměrů. Proto se ke konci života omezoval na drobnější žánry. V roce 1993 vytvořil zdařilou obálku brožury k 80. výročí brandýského gymnázia a provedl i grafickou úpravu. Chystal se ještě na větší posluchačů, a když ještě připočteme slovní doprovod o historii rodu Bendů v podání Alfreda Strejčka, stejně jako jeho přednes barokních básní, vychází nám jeden z nejkrásnějších večerů, který zámecká kaple v letošní hudební sezoně zažila. Rodinu Bendů jsme si vybrali jednak z důvodu geografického, protože žila v nedalekých Benátkách nad Jizerou, a druhým důvodem bylo to, i když je to s podivem, že s Bendy se neustále hrají pouze melodramy, které jsou samozřejmě vynikající, ale Benda je autorem mnoha dalších skladeb a tyto italské árie, které jsem objevil v jednom zapadlém archivu, stojí za to, aby zněly, řekl po nádherném koncertu dirigent komorního orchestr Zdeněk Klauda. připomínaná výročí Krejčík Václav - akademický malíř, grafik Lysá nad Labem Brandýs nad Labem Neratovice (pas) - Vystavovat výtvarné práce pod logem s kočkou se ve městě zřejmě stane tradicí. Po vzniku galerie U Tří koček, která už má za půl roku na kontě expozic několik, se v pondělí 6. června představila výstavou fotografií místního autora kavárna Dřevěná kočka v Janáčkově ulici. Fotograf Martin Hvězda zde foto kap cyklus 200 pohledů na Brandýs, ale to mu již zdravotní stav nedopřál. (z publikace V. Loydy a J. Špačka Hlas domova 2) Další kočka, tentokrát dřevěná, zahájila výstavy v Neratovicích v podvečer uvedl sérii snímků Jsou to práce z období jara a podzimu v letech 2003 a 2004, řekl k fotografiím autor a dodal, že vedle tradiční krajiny se zabývá i detailními přírodními záběry. Fotografické práce by se v Dřevěné kočce měly objevovat přibližně každé dva měsíce. Martin Hvězda je v posledních letech známým autorem nejenom v Neratovicích. Vystavuje samostatně i společně s kolegy z Volného sdružení fotografů a před časem získal jedno z předních umístění v soutěži Czech Press Photo za reportáže o hippoterapii. naposledy se podílel na únorové výstavě Neratovice - viděno sedmi. V Brandýse chystají zájezd za hudbou Stará Boleslav (red) - V pátek 3. června 2005 v dopoledních hodinách se uskutečnil ve výcvikovém prostoru VÚ Stará Boleslav Den dětí u příležitosti Mezinárodní dne dětí a mládeže. Jeho organizátory byly Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Městský dům dětí a mládeže Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav, Posádková správa Stará Boleslav, Velitelství společných sil Olomouc a další vojenské útvary a zařízení, dislokované v posádce Stará Boleslav ve spolupráci se Záchrannou služba PRAGOMEDIKA PLUS a. s., Hasičským záchranným sborem Stará Boleslav, SDH Čelákovice, Káraný, ARTEK/ABA, K-centrem Nymburk a Městskou policií města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Brandýs - Boleslav (maš) - Na závěrečný koncert Mezinárodní klavírní soutěže Rudolfa Firkušného, který se uskuteční ve čtvrtek 30. června od hodin ve Dvořákově síni pražského Rudolfína, bude z Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi vypraven speciální autobus. Všichni milovníci klasické hudby, speciálně v klavírním provedení, si tak budou moci poslechnout nejlepší účastníky soutěže mladých klavíristů z celého světa. Že něco podobné se před několika lety konalo i Brandýse nad Labem na zámku? Ano, tehdy bylo město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pořadatelem mezinárodní smetanovské klavírní soutěže a Mezinárodní klavírní soutěž R. Firkušného na ni volně navazuje. Za oběma soutěžemi stojí staroboleslavský občan a kulturní fanda Jan Flemr, jehož dcera Magda Flermová (1983), studentka pražské konzervatoře, se také klavírní soutěže účastní. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav má tak své želízko v ohni a doufejme, že se Magda Flemrové v silné mezinárodní konkurenci neztratí. Přihlášeni jsou mimo jiné klavíristé z Norska, Polska, Arménie, Ruska či z exotické Indonésie. V porotě zasednout hudební odborníci z České republiky, jako třeba známý interpret Smetanova díla Jan Novotný či ředitel konzervatoře v Sapporu Noriyuki Miyazawa. Bližší informace o zájezdu na finálový koncert Mezinárodní klavírní soutěž Rudolfa Firkušného získáte u obou poboček Městské knihovny Eduarda Petišky v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi. foto archiv Mezinárodní klavírní soutěže Rudolfa Firkušného se účastnila také talentovaná norská klavíristka Ingrid Andsnes. Ohlednutí pořadatelů za Dětským dnem foto maš Oslavy, která proběhla za krásného počasí, se zúčastnilo na 870 dětí zdejších škol. V jejím průběhu byly předvedeny ukázky vojenské a požární techniky. Velice atraktivní ukázkou byl přílet a odlet vojenského vrtulníku Mi-24 a simulace dopravní nehody, kde se složky integrovaného záchranného systému podílely na vyproš ování řidiče z havarovaného automobilu a na následné likvidaci požáru havarovaného automobilu. Své příznivce našly i ukázky výcviku vojenských služebních psů. Přítomní zdravotníci seznamovali děti se základy poskytování první pomoci, zdravotní technikou. Stejně tak pracovníci K-centra Nymburk seznamovali s posláním tohoto protidrogového sdružení a živá diskuze byla dokladem zájmu dětí o tuto problematiku.

7 Chcete své práce vidět na výstavě? Nezapomeňte fotit! Lysá nad Labem (red) - Namaluj svoji nejoblíbenější pohádku se jmenuje nesoutěžní výtvarná akce, kterou u příležitosti druhého ročníku Polabského knižního veletrhu (od 8. do 11. září 2005) vyhlašuje Výstaviště Lysá nad Labem. Akce je nesoutěžní, jejím cílem je vytvořit co nejdelší nekonečné leporelo z prací dětských i dospělých, amatérských i profesionálních ilustrátorů, které se stane základním motivem druhého Polabského knižního veletrhu. Zúčastnit se může každý autor, který namaluje na šířku na čtvrtku formátu A4 (podlepenou druhou čtvrtkou, aby byl vytvořen dostatečně tuhý list pro leporelo) motiv z nějaké pohádky. Jeden autor se může zúčastnit maximálně třemi pracemi. Použít lze libovolnou výtvarnou techniku. Formát výkresů A4 byl zvolen pro usnadnění zasílání poštou. Každý autor napíše na zadní stranu své jméno, věk, adresu a název ztvárněné pohádky. Pořadatel tyto údaje počítačově zpracuje na jednotné štítky, které pro identifikaci autora a díla nalepí do pravého dolního rohu obrázku. Uzávěrka je vzhledem k termínu veletrhu těsně po prázdninách stanovena na 25. června 2005 (pro školy), ale od jednotlivých autorů či jiných kolektivů budou práce přijímány až do začátku září. Všechny výtvarné práce budou slepeny do nekonečného Polabí (maš) - Všichni amatérští fotografové mají v rámci fotosoutěže Lidé v Polabí možnost do 31. srpna odevzdat své fotografie formátu A4 do redakce Polabského týdeníku TOK. Vybrané fotografie budou vydány jako pohlednice, publikovány v tisku a bude z nich realizována výstava v Arnoldinovském domě. Vítězové budou oceněni také věcnými cenami od sponzorů. A proto nezapomeňte fotit život okolo vás kultura foto maš Leporelo míří do knihy rekordů foto pas leporela, které bude probíhat celým prostorem Polabského knižního veletrhu. V případě, že se podaří sestavit opravdu dlouhé leporelo, bude přizvána Agentura Dobrý den z Pelhřimova, aby bylo zapsáno do České knihy rekordů. Svoje práce posílejte nebo doručte nejpozději do 25. června 2005 na adresu Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem. Libiš - Letní hudební scéna na Staré Štaci, známá pod názvem Jazzová zahrada, vstupuje do své hlavní sezony. Otevírá ji tradičn festival a po něm budou každý víkend pódia obsazená skupinami z různých hudebních oblastí. Na co se mohou příznivci posezení pod otevřeným nebem těšit, jsme se ptali zakladatele a programového šéfa scény Antonína Šilhavého. Před vámi je hlavní letní sezona. Co nejlepšího chystáte ze všech hudebních žánrů, které se tady představují? Z jazzu je to především Salon tradičního jazzu 17. a 18. června. Festival je mezinárodní a zajiš ujeme pro něj každoročně kvalitní orchestry. Vybíráme je podle klíče, aby se líbily lidem, aby byly zajímavé žánrově a i finančně dostupné. Máte připravenou i nějakou hudební lahůdku? Německý orchestr Alexander Blume Jazz Family, který je ve své vlasti velice známý. Je to rodinný orchestr, jehož zakladatel, otec současného kapelníka, byl jedním z organizátorů dráž an-ského festivalu. Akce, kterou můžeme 15. června Granty už jsou konečně rozděleny Brandýs - Boleslav (red) - Od roku 1998 každoročně vyhlašuje město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav grantové programy na podporu kulturních a sportovních aktivit ve městě. Letos bylo na granty vyčleněno z městského rozpočtu 600 tisíc korun. Tyto prostředky se rozhodnutím rady na návrh grantové komise rozdělí mezi třicet šest projektů, z nichž nejvíce získá Kruh přátel hudby na cyklus koncertů komorní hudby na zámku ( Kč), LTC Houštka na obnovení tenisových turnajů Crystal Cup ( Kč), tenisový klub BSS Metaco na činnost ( Kč), komorní orchestr Far Musica na činnost ( Kč) a Stanislav Předota na projekt autentické nahrávky renesanční hudby na zámku ( Kč). Problematickým se jeví pozdní termín udělení grantů, které se měly na město podávat do konce února 2005, a rozhodnuto, o nich bylo až v červnu, kdy již část projektů proběhla a jejich organizátoři je museli financovat z vlastní kapsy. Přitom rychlost a zjednodušení úřední agendy s granty byly důvodem návrhu odboru kultury rozdělovat granty pouze jednou za rok, přestože předchozí praxe byla taková, že předkladatelé projektu měli možnost hlásit se do těchto programů dvakrát za rok. Letos se také odbor kultury poprvé rozhodl předat granty autorům vítězných projektů na brandýském zámku a spojit tuto ceremonii s rautem. Předmětem kritiky může být v souvislosti s granty i střet zájmů některých členů grantové komise či rady města, kteří a přímo či nepřímo rozhodují o projektech, na kterých se sami podílejí. To mimo jiné kritizuje nezávislý internetový server v článku Granty 2005: Na kulturu peníze nejsou, na raut ano. Autor článku Vlasta Roflík byl jedním z těch, kteří od města podporu na své projekty nezískali. Kompletní seznam udělených grantů pro rok 2005 lze nalézt na v sektoru aktuální zprávy. Muziku vybíráme tak, aby se líbila lidem, říká šéf Jazzové zahrady Němcům právem závidět. Týdenní jazzový festival, kterým tam žije celé město. Dál bych upozornil na slánský Decimet a českolipský Big Band CL. Co čeká příznivce country? Country festival byl už v květnu, ale na léto máme v programu další kapely. Zdejší Monogram zde hraje třetí sezonu a je jednou z nejnavštěvovanějších a také jednou z nejsolidnějších kapel. Dělají muziku pro radost a velice poctivě - ozvučením počínaje, přes celkové vystupování až po repertoár. Můžeme si jenom gratulovat, že tato skupina u nás pravidelně koncertuje. Dále k nám jezdí pražský AM Country band a první sezonu zde budou hrát Trosečníci. Kromě zavedených žánrů letos uvádíte i staropražské prostopášné písničky... Ano, dovolili jsme si udělat takový žánrový výlet a pozvali jsme kapelu Rezavý kruh. Vystupuje ve stylovém oblečení a hraje staropražské rozpustilé písničky. Dva její členové působili ve známé skupině Šlapeto. Navazují na tradici písničkářů z první Československé republiky. Návštěvníky hned po příchodu praští do očí precizní čistota všech prostor, od stolů přes sociální zařízení až po cesty a trávníky. To často nestíhají ani malé letní restaurace. S manželkou jsme projeli skoro celou Evropu. Po návratu se pak stydíme, že cizinci v Čechách často musí leckde navštěvovat dost odpuzující prostory. Proto na úpravy klademe zvláštní důraz. Je to přece i vizitka celkové kultury. Jakou kapacitu má areál zahrady? Pod zastřešené hlediště si může sednout tři sta padesát až čtyři sta návštěvníků. Pokud bychom využili i trávníky, které jsou bez stolové úpravy, tak by se sem vešlo přibližně tisíc lidí. text a foto Pavel SCHEBESTA inzerce Prodej a servis vozů HYUNDAI a pozáruční servis vozidel všech značek provádí servis iicar s.r.o. na adrese: Karla Lípy 1678, Brandýs nad Labem Tel.: , mobil: Provozní doba: Servis: Po - Pá 7-17 So 8-12 Prodej: Po - Pá 8-18 So 8-12

8 8 15. června 2005 kultura Lysá nad Labem HOGO FOGO KINO 16. čt, hod, Star Wars: Epizoda III: Pomsta Sithů HOGO FOGO FESTIVAL A MONTMARTRE Made in France pátek :00 Turnaj v petanque (dvůr Sokolovny) přihlášky v kině 18:00 Déjá vu Petr Mikeska - chansony 19:30 Amélie z Montmartru film 21:00 DJ GADJO - francouzskou hudbu vám bude v Kino Café Baru HOGO FOGO servírovat DJ z Rádia 1 (Martin Juráček) sobota Žižkova ulička koncerty, divadla a další program hod. 21:00 Jan Spálený + ASPM koncert v kině HOGO FOGO 19. ne, 15 hod, Oženíme Vratíka - divadelní představení pro děti 21. út, hod, Román pro ženy Čelákovice MUZEUM 15. st ne, výstava Malý salon - výstava projektů výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha 19. ne, 17 hod, V + W + J - revue z Osvobozeného divadla v podání divadelní scény ZUŠ Jana Zacha s hudebním doprovodem sólistů Komorního souboru Jana Zacha Brandýs nad Labem ZÁMEK 16. čt, hod, Michal Mazný, Libor Brabec a Šárka Budínská - koncert - vystoupí v první polovině neprofesionální duo Michal Mazný - flétna a Libor Brabec - kytara. V druhé polovině koncertu vystoupí klavíristka Šárka Budínská s programem dvou klavírních sonát : L. W. Beethoven a S. Prokofjev. ARNOLDINOVSKÝ DŮM 15. st út, Svět očima dětí z Výsluní - výstava výtvarných prací žáků ZŠ Na Výsluní 15. st út, Orbis Pictus - výstava výtvarných prací žáků Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem (obě výstavy potrvají do ) Stará Boleslav AREÁL LETNÍHO KINA HOUŠTKA 18. so, 18 hod, Tři sestry - 20 let - Gambrinus Tour. Vystoupení kapel: Nestel postel, Doctor P.P., Tři sestry, E! E Neratovice SPOLEČENSKÝ DŮM 16. čt, 20 hod, Luboš Pospíšil - Charismatický interpret zpívané poezie, především textů Pavla Šruta. Jazzklub. V případě hezkého počasí terasa jazzklubu 18. so, 15 hod, Vrabčák Vilík - promítání pro nejmenší vtip tip Orbis Pictus výstava výtvarných prací žáků Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem Arnoldinovský dům, Brandýs n. L. KINO SD 15. st, 19 hod, Příběhy obyčejného šílenství 16. čt, 19 hod, Obchod na korze 17. pá, 19 hod, Román pro ženy 19. ne a 20. pon, Star Wars: Epizoda III: Pomsta Sithů 21. út, 19 hod, Krajina po bitvě Praha MULTIKINA VILLAGE CINEMAS PRAHA - ČERNÝ MOST rezervace na tel program od 16. do MADAGASKAR 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 jen so a ne 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 VÁLKA POLICAJTŮ 18:10, 20:40 SAHARA 19:10, 21:50 16:20 denně kromě čt ROBOTI 10:20, 12:20 jen so a ne 14:20 OCHRÁNCE 10:40, 12:50 jen so a ne 15:00, 17:20, 19:30, 21:50 STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII 10:20, 12:40 jen so a ne 15:20, 17:40, 20:10 PROKLETÍ 21:00 STAR WARS III: POMSTA SITHŮ 11:00 jen so a ne 14:15, 17:10 denně kromě čt 15:00 pouze čt RYCHLÝ PROUŽEK 10:10, 12:10 jen so a ne 14:10, 16:10 KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 14:05 ROMÁN PRO ŽENY 17:00, 19:20, 21:30 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ 10:00, 11:40 jen so a ne Divadla DIVADLO POD PALMOVKOU tel , 15. st, 19 hod, Oidipús vladař 16. čt, 19 hod, Caligula 17. pá, 19 hod, Amadeus 20. po, 19 hod, Edith a Marlene 21. út, 19 hod, Cyrano z Bergeracu inzerce HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN (hraje v Kongresovém centru) 15. st, hod, Noc na Karlštejně 18. so, hod, Noc na Karlštejně DIVADLO AHA! Divadelní scéna Gong, Sokolovská 191, Praha st, 10 hod, Kde přespávají pohádky 16. čt, 10 hod, Lakomec DIVADLO KOUZEL Divadlo kouzel - Magic Hall, Mírové náměstí Líbeznice u Prahy, st, 10 hod, Hra kouzel a magie - představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Poj te si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se také sami kouzlit! Účinkují: Pavel Kožíšek, Martina Poulíčková so, 14 hod, Hra kouzel a magie Změna programů vyhrazena Film so a ne čtvrtek - středa Madagaskar prem. dab. 11:00 12:00 15:00 16:00 16:50 18:00 13:00 14:00 18:40 20:00 21:50 Válka policajtů prem. tit. 10:35 12:50 15:05 17:15 19:30 21:55 Sahara tit. 10:30 12:55 15:25 17:50 20:20 Ochránce tit. 11:10 13:20 15:40 17:40 20:10 22:00 Stopařův průvodce po Galaxii tit. 17:25 19:45 22:00 Tlumočnice tit. 20:30 Star Wars: Epizoda 3 Ponsta Sithů dab. 10:40 13:25 16:10 19:00 21:45 Rychlý Stripes dab. 10:50 13:10 15: Informace a rezervace Román pro ženy CZ 11:05 13:15 15:15 17:15 19:15 21:20 Jiří Chour

9 června 2005 inzertní servis...prodej...koupě...výměna...seznámení... prodám nenošené kopačky lisovky UMB- RO PRO K kožené, velikost 41,5. Původní cena Kč, nyní Kč. Konec kariéry. Tel dětské kolo 16", v perfektním stavu, málo jeté, červeno-bílé, zakoupeno cyklo Bareš, pro holčičku 3-5 let, cena Kč. Tel celoročně obytnou chatu v Neratovicích, v zástavbě rodinných domů na pozemku o celkové výměře 749 m 2, studna, dílna, přípojka elektřiny, vody, plynu. Cena Kč, při rychlém jednání možná sleva. Tel družstevní byt 2+KK v Mělníku - Podolí (v blízkosti Kauflandu). Nová plastová okna. Cena dohodou. Tel pohovku ALF, jako nová, původní cena Kč, nyní Kč, stolek pod televizor a video, horkovzdušnou troubu. Tel večer. družstevní byt 2+1 v Čelákovicích, 5. patro, balkón. Tel automat. pračku Tamat 500, bližší inf., cena 800 Kč. Tel RD v Kostelci nad Labem, 5+1 na pozemku m2, veškeré IS. řádková inzerce Tel obývací pokoj, ložnice, kuchyň, velmi zachovalé, výroba z 60 let, ledničku Calex 200l, pračku Tatramat - horní náplň, šicí stroj, ceny dle dohody. Tel , večer. automatickou pračku zn. Crosley, boční plnění, 4,5 kg prádla, velice zachovalá. PC Kč, nyní Kč. Tel garáž v Neratovicích, informace na tel.: , plynové topidlo K6 - nepoužívané, elektrický sporák, pračku Mini - Romo, kamna na tuhá paliva - Club. Tel pancéřované piano zn. K. Stárek. Tel palivové dřevo. Tel pračku Mini Romo, výborný stav. Tel po 19 hodině ANEXIM s.r.o. distributor materiálů pro reklamu hledá pracovníka do skladu. Místo: Brandýs nad Labem Nástup možný ihned tel.: SMS pánské kolo Favorit a dámské kolo Weekend s přehazovačkami a nosičem. Cena za kus 300 Kč. Tel SMS štěňata Americký Pitbull bez PP (rodiče s PP, velmi milé povahy), černá s bílými znaky, možno vidět, odběr od 15. července. Tel SMS Peugeot 1,9 diesel, rok výroby 93, červený, 5tidvéřový, nový model, garážovaný, v perfektním stavu, servis v Peugeotu, PŘÍJEM SMS INZERCE cena 69 tis. Kč. Tel SMS britská modrá ko ata po modrých rodičích, jen poslední 2 kocourci, nutno zamluvit. Tel PŘIJMU ŘIDIČE - STROJNÍKA Brandýs n. L. a okolí. Strojnický průkaz nakladače a řidičský průkaz sk.c Nástup ihned. Tel: SMS krů ata, housata, káčata, husokachny. Tel SMS Babetu dvourychlostní, v dobrém stavu. Cena Kč, spěchá. Tel SMS kimono na judo v dětské velikosti. Tel SMS byt 2+1 v Čelákovicích, veškerá občanská vybavenost. Tel SMS obytný vůz Avia d. 6 a šířka 2 m s doklady, rozumná cena Kč. Tel SMS elektrický sporák v dobrém stavu, cena 500 Kč. Tel SMS políčka plotu 1 m výška, asi 15 m délka, velmi levně. Tel SMS družstevní byt 2+KK, 56 m v Brandýse nad Labem, nadstandardní, cena dohodou. Tel koupím baráček do 1,5 mil. Kč v okolí PŘIJMEME ŘIDIČE TAXI SLUŽBY, nejraději důchodce, na VPP. Čistý trestní rejstřík a kladný vztah ke svěřenému vozidlu. Tel.: SZEŠ BRANDÝS N. L. PŘIJME od učitele/ku pro výuku odborných fytotechnických předmětů na plný úvazek. Tel , . NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BRANDÝSE N. L. přijme pro operační sál instrumentářky na plný i částečný úvazek. Nástup možný ihned. Kontekt: tel.: l , NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ účetnictví. Jednoduché, podvojné, pro soukromníky i firmy. Tel.: DALMÁCIE: MOŘE A SLUNCE za české ceny, vila na písečné pláži. Od 8 EU/den. tel.: BA PŘIJME PRACOVNÍKY NA OSTRAHU OBJEKTU v lokalitě Nehvizdy. Platové podmínky: od 44 Kč/hod. čist. + odměna za dobré pracovní výsledky. Nástup ihned. Volejte Po - Pá 8-16 hod. na tel.: KUŘICE - STÁLÝ PRODEJ. Tel.: , Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, Toušeni. Tel staré hodiny, sklo, porcelán, hudební nástroje, hračky, vojenské věci, technické věci a vše staré a zajímavé do roku Platím hotově po dohodě přijedu. Tel byt do 1 mil. Kč v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Toušeni. Tel jakýkoliv starší motocykl. Tel Škoda 1203, možno i bez TP. Tel SMS koupím nebo převezmu leasing Honda Civic 1,4i - 3dvéřový, v dobrém stavu od r. 98, bazary nevolat. Tel SMS starší rodinný domek v lokalitě Praha - východ, Mělnicko. Tel SMS staré plechové reklamní cedule s pivovarskou tématikou v jakémkoli stavu, děkuji, sběratel. Tel SMS staré půllitry s uchem a broušeným cejchem, největší ceny za půllitry s vylisovaným nápisem. Pošlete SMS, volám zpět. Tel SMS staré pivní láhve s litými nápisy a znaky. Prohledejte půdy, Český nezávislý zpravodajský a inzertní týdeník středního Polabí. Vydavatel: ZERA GROUP s. r. o., IČO: , DIČ: CZ , ev. číslo: MK ČR E , povoleno Ministerstvem kultury ČR. Redakce (příjem korespondence): Jilemnického 12, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, tel./ fax: Internet: Šéfredaktor: Ing. Lumír Štrobach. Inzerci přijímají: inzertní odd. týdeníku TOK, ZERA GROUP, s. r. o. Provozní doba: Po - Čt: 8-17 hod., Pá: 8-14 hod., fax non-stop , nebo vedoucí inzertního odd. Ing. Alena Košková. Vedoucí distribuce: Ing. Libor Staněk. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Příspěvky publikované v Polabském týdeníku TOK lze přejímat jen s písemným souhlasem vydavatele. Články označené PR jsou placenou inzercí. Příspěvky označené názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Tisk: TISKÁRNA ZERA - ZERA GROUP s. r. o. Turnov. TOK je registrovaná ochranná známka. Cena 10 Kč, včetně 5% DPH. ISSN sklepy, kůlny. Přijedu, platím hotově až Kč/ks. Děkuji, sběratel. Tel Conocophillips ČR s.r.o. hledá pro svoji čerpací stanici PHM JET (dálnice z Mladé Boleslavi, směr Praha cca 3 km před Černým Mostem) OBSLUHU Požadujeme: pozitivní vztah k zakazníkům, pečlivost, otevřenost, plnění svěřených úkolů Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, příjemné pracovní prostředí kontakt: paní Flossmannová Simona SMS byt 3+/L v Neratovicích. Tel SMS byt v Zahradním městě. Tel SMS Škodu Forman rok výroby 93 až 95, s pohonem na LPG a tažným zařízením, nejlépe v dobrém stavu a bez koroze. Tel nabízím pronajmu 2+1 za Kč + inkaso, pravidelné vyúčtování. Brandýs nad Labem. Tel k pronájmu polovinu RD hala + balkon 2 x 6 m v prvním patře s vlastním vchodem, vše kompletně zařízeno. Cena Kč měsíčně, včetně poplatků za plyn a el. Tel SMS pronajmu 2 dvoulůžkové pokoje - Stará Boleslav. Tel vyměním vyměním 2+1 v Praze, blízko Kotvy v rekonstruovaném domě, za 3+1 v Brandýse nad Labem a okolí. Tel večer. přenechám pořadí (popř. vyměním a doplatím) na byt v Zahradním městě, 94 m2 i s garáž. stáním, cena dohodou. Tel kupon pro bezplatnou inzerci garsoniéru první kategorie za dvou garsoniéru, doplatek možný. Tel od hodin hledám učitele, učitelku pro výuku Španělského jazyka, nejlépe Brandýs n. L. - St. Boleslav, možno i okolí. Tel dlouhodobý pronájem bytu 2+1 nebo 3+1, nezařízený v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi nebo Neratovicích. Tel SMS podnájem nebo nabídku s někomu do pronájmu (jen slušné lidi), Brandýs n/l - Stará Boleslav, Toušeň, jen dlouhodobý do Kč vč. poplatků, spěchá! Tel K přesídlila firma CARU Praha do areálu bývalé Prefy Brandýs. Nabízíme pronájem a prodej kontejnerů na skladování, přepravu, vč. mrazírenských a obytných. Zároveň hledáme řidiče návěsové soupravy pro jízdy v okolí s jeřábnickými zkouškami či ochotou k jejich složení nebo jeřábníka s ŘP sk. C a E. Tel.: , SMS 49letý elektrikář v částečném důchodu hledá jakékoliv zaměstnání v Čelákovicích i mimo obor, i domácí práci, prostory mám. Tel SMS pronájem 2+1 ve Staré Boleslavi - Brandýse nad Labem, za 6 tis. Kč + poplatky, velmi spěchá. Tel seznámení Pavel 28/178 cm v invalidním důchodu hledá dívku od let z Brandýsa nad Labem a okolí (dítě není překážkou). PS: Jen vážně a upřímně. Ozveš se? Můžeš i SMS. Tel inzertní kupon Zatrhněte rubriku, ve které chcete inzerovat: PRODÁM KOUPÍM NABÍZÍM VYMĚNÍM HLEDÁM SEZNÁMENÍ Jedno zveřejnění zdarma, každé další opakování 10 Kč: Počet opakování:... Text inzerátu: Tuto část prosíme pečlivě vyplnit! Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát - vyžaduje to tiskový zákon. Jméno: Telefon: Adresa: Podpis: Nekomerční inzerce, tj. ta, jejíž obsah není předmětem podnikání, je bezplatná. Vyplňte náš inzertní kupon, nalepte jej na korespondenční lístek a zašlete na adresu: ZERA Group, s. r. o., Jilemnického 12, Brandýs n/l. V případě opakování inzerátu je nutné uhradit příslušnou částku složenkou na výše uvedenou adresu a originál ústřižku složenky přiložit ke kuponu. Kupony lze též předat osobně v provozní době (po - čt 8-17, pá 8-14 hodin) do redakce. Uveřejníme pouze inzeráty podané na řádně vyplněném kuponu. Přijímáme i řádkovou placenou inzerci. Bezplatnou nekomerční inzerci je možné podávat i formou SMS na mobil Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které jsou v rozporu se zákonem či by mohly jakkoli poškodit vydavatele. %

10 Kozlovna čepovala sedmičku Union Čelákovice uspořádal velký turnaj, na kterém se představila řada fotbalových legend Svátek fotbalu si užili fanoušci o víkendu v Čelákovicích. Na stadionu U Hájku se sešli současné i bývalé fotbalové hvězdy, trenéři, herci a další celebrity, aby si to rozdali proti sobě na krásně upraveném pažitu. Skoro tisícovce diváků se představily tři týmy. V týmu Pivrncovy jedenáctky měli diváci možnost vidět třeba reprezentanta Lokvence, bývalé spar any Siegla, Frýdka, Novotného, Haška, komentátora Zárubu, trenéra Hřebíka či baviče Genzera. Kozlovna Ládi Vízka přijela posílena o bývalé reprezentanty a současné trenéry Petra Radu s Bittengelem, na hrotu útoku řádil v červenočerném dresu exduklák Jan Fiala. Za osobnosti Unionu nastoupili syn a otec Homolové (první je hráčem Sparty), Jovanoski, Koller, Skuhravý, Rathouský a další borci, kteří se objevili během kariéry v čelákovickém týmu. Líté boje pak na trávníku řídili zkušení rozhodčí Krondl, Zvonič, Draštík. Výsledky zápasů: Pivrncova XI - Osobnosti Unionu 2:3, Kozlovna - Osobnosti Unionu 7:0, Kozlovna - Pivrncova XI 2:4. Pořadí: 1. Kozlovna, 2. Pivrncova XI, 3. Osobnosti Unionu foto na celé straně Martin GAWLIK sport 15. června KILA MUSÍ DOLŮ! I známý bavič Geňa Genzer (vlevo), propagující prášky na hubnutí, zjistil, že nejlepším receptem je pohyb. V dresu Pivrncovy jedenáctky byl nepřehlédnutelnou postavou. KANONÝR V AKCI. Reprezentant Lokvenc si vyzkoušel před přestupem do Salzcburku čelákovický trávník. A ten mu svědčil, protože proti Kozlovně vstřelil dvě branky. MÍSTO MIKROFONU MÍČ. Televizní komentátor Záruba dokazoval, že umí nejenom o sportu mluvit, ale rozumí si s míčem i na trávníku. Ivan Hašek (v pozadí) telefonoval zřejmě svému protikandidátovi Koš álovi, aby se vzdal kandidatury na předsedu ČMFS. MLÁDÍ VPŘED. V týmu Kozlovny Ládi Vízka nastoupil i brandýský dorostenec Roman Veselý ml. (vlevo). V souboji se spar anem Jiřím Homolou si vyzkoušel, jak chutná velký fotbal. VODIČKA NESTAČIL. V týmu osobností Unionu se představil i Jaroslav Vodička. Na hráče Kozlovny Bittengela (vlevo) a Čermáka však nestačil. Lítému boji přihlížel s úsměvem i bývalý ligový sudí Otakar Draštík. VYDRŽÍ DO DŮCHODU. Nestor a majitel Kozlovny Lá a Vízek (vlevo) dokazoval, že i v padesáti letech se stále baví fotbalem. Z povzdálí sledoval souboj svého bratra Milana (č. 6). JEN POČKEJ! Jako by křičel Robert Záruba (vlevo) na Romana Veselého, ten však s míčem nelenil a ukázal záda i spar anskému trenérovi Hřebíkovi.

11

12 FOTBAL - DIVIZE Neratovice mizí z fotbalového světa Zoufale finišující fotbalisté Ovčár ztratili naději na první místo. Velmi dobře bránící pražané jim po přestávce dali lekci z produktivity a sfoukli Ovčárům postupový plamínek naděje. Bratrskou výpomoc čekaly ještě Ovčáry od Libiše, která hostila teplickou rezervu. Libiš však boj o čelo tabulky nezdramatizovala a Teplice tak mohly slavit postup do ČFL. Body v závěru ztratili fotbalisté Neratovic, kteří zmizí po tomto ročníku i z fotbalové mapy. Divizní soutěž předávají do Kladna. Vyšehrad čekal na svou šanci až do samotného závěru a pokazil Neratovicím derniéru. Černý víkend divizních zástupců regionu dokonali fotbalisté Unionu, kteří doma nestačili na důraznou Chrudim. Loko Praha - Ovčáry 0:1 (0:0) Hosté bojovali ještě o první místo tabulky a na dálku chtěli pozlobit teplickou rezervu, která vede divizní skupinu B. Domácí Lokomotiva vystavěla před brankářem Caudrem obranný val a chtěla hostům postupovou cestu znepříjemnit. A to se jí také podařilo. Hosté totiž marně dobývali domácí svatyni a první poločas si nevytvořili ani moc šancí. Výjimkou byla rána Gabča po závaru v šestnáctce, kterou vykopával exliberečák Hrbek z brankové čáry. Po něm to zkoušeli ještě Viskup a Kudela po standardních situacích, ale domácí hlavičkáři byli ve vzduchu neúprosní. Poté zaúřadoval sudí Průcha, když neodpískal jasné stažení Gabča, který se už už řítil do pokutového území. Hosté však hráli dál na vítězství a útočili stále do plných. Toho využili domácí a Dolista nejprve pohrozil, když se ocitl nekrytý v pokutovém území. Stejný hráč se orientoval nejlépe ve skrumáži po následném rohovém kopu a domácí šli překvapivě do vedení - 1:0. Ovčáry vystřídaly nevýrazného Gabča za Trutnovského a ten hned připravil několik dobrých míčů pro své spoluhráče. Vlasatý, Pechar, Studený, Matějček ani Kudela však nemířili přesně. Posledních deset minut byl tlak hostí drtivý, v šanci se ocitl po průniku Pechara i Maršner, ale jeho volej zlikvidoval výborný Caudr. Po rohovém kopu skončil míč po ose Walter - Matějček u Viskupa, ale jeho pád ve vápně jako faul posouzen nebyl. Hosté hráli jako o život, vrhli zbytek všech sil do závěru, ale pověstné fotbalové štěstíčko tentokráte nebylo na jejich straně. Branky: 70. Dolista Diváků: 85 Sestava Ovčár: Straka - Vlasatý, Matějček, Viskup - Pechar, Studený, Kovařík, Maršner - Walter (80. Mařík) - Gabčo (50. Trutnovský), Kudela Trenér: Roman Veselý Libiš - Teplice B 1:3 (1:1) Domácí Libiš si předehrála poslední kolo v Králově Dvoře již v týdnu a zápasem s teplickou BASKETBAL Brandýský pohár 2005 zná své vítěze Rekordní počet 28 týmů starších minižáků a minižákyň se během právě skončeného víkendu zúčastnil již 9. ročníku mezinárodního basketbalového turnaje Brandýský pohár Během turnaje bylo sehráno 75 utkání, ve kterých se hrál parádní basketbal. V kategorii chlapců ve finále zvítězilo suverénní BK Ústí n. L. nad Slávií Kroměříž 67:15. V kategorii starších minižáků pak Brandýský pohár 2005 přinesl následující pořadí: 1. BK Ústí n.l., 2. Slávia Kroměříž, 3. inzerce Sokol Bubeneč, 4. Parksepa Voru (Estonsko), 5. BK České Budějovice, 6. Slovan Jindřichův Hradec, 7. BK Šumperk, 8. BK Rokycany, 9. Spartak Pečky, 10. Jiskra Humpolec, 11. BK Brandýs n. L. A, 12. BK Brandýs n. L. B. V dívčí kategorii se v dramatickém finále utkalo Kladno s A družstvem Nymburka. Š astným vítězem se nakonec stal tým Kladna, který zvítězil rozdílem jediného bodu 13:12. O vítězství Kladna rozhodly dva proměněné trestné hody v poslední vteřině MODCHIPY pro herní konzole Playstation, včetně montáže do 24 hodin v Brandýse n. Labem. Volejte rezervou pro ni skončila sezona. Hosté přijeli do Libiše splnit svůj cíl, tedy postup do ČFL. Domácí jim ale rychle sebrali vítr z plachet, když se ve 12. minutě krásně trefil hlavou Šilhan - 1:0. Žlutomodří skláři vyrovnali po půlhodince hry, když Lomského v brance Libiše nachytal Benát - 1:1. Po pauze zahrozili nejprve domácí velešancí Wernera, ale otěže zápasu začali přebírat tepličtí mladíci. Brožík strhl v 60. minutě vedení na stranu hostů a ti už nabídnutou šanci nepustili. Jistý postup do ČFL pečetil brankou na 1:3 Zoubele pět minut před koncem. Branky: 12. Šilhan Benák, 60. Brožík, 85. Zoubele Diváků: 250 Sestava Libiše: Lomský - Trojan, Werner, Máj, Slezák (86. Kabyl ml.) - Hajník, Marek, Růžička, M. Novák (80. Šerák) - Šilhan, Válek Trenér: Jiří Kabyl Neratovice - Vyšehrad 1:1 (1:0) Naposledy se představili fotbalisté Neratovic v divizním utkání. Tým dospělých totiž zaniká a na jeho derniéru se přišla podívat necelá stovka diváků. Kdysi druholigová bašta zmizí z fotbalové mapy a tento stín ležel i na hráčích v utkání s Vyšehradem. Přesto šli domácí do vedení po parádním Müllerově prostrčení míče za obranu a Žákově koncovce - 1:0. Vyšehrad zvýšil aktivitu, ale rozchytával jen brankáře Kuta. Pojistku jinak nezáživného utkání mohl přidat těsně před koncem řádné hrací doby D. Müller, ale zatřásl jen břevnem. Hosté kontrovali až v nastavení. Sochův přímý volný kop skončil v síti překvapeného Kuta - 1:1. Branky: 28. Žák Socha Diváků: 100 Sestava Neratovic: Kut - Jindřich, Vrábel, V. Müller, Stanislav - Žežulka (77. Koffi), Budějský, Veselý, Fingerhut (88. Zuskin) - D. Müller, Žák (82. Hejduk) Trenér: Luděk Kokoška Čelákovice - Chrudim 0:3 (0:1) Nevydařené vystoupení mají za sebou fotbalisté Čelákovic. Soupeř z Chrudimi jim totiž na vlastním trávníku uštědřil tvrdou lekci. Od začátku byl důraznější a agresivnější v osobních soubojích a z toho vyplynula i mírná převaha. Tu korunoval ve 36. minutě Škvrňák - 0:1. Union měl po obrátce nadějný patnáctiminutový nástup, ale bez šancí. A když v 67. minutě překvapil Foferku z úhlu opět Škvrňák, nebylo o vítězi pochyb - 0:2. Špatný výkon Unionu okořenil ještě hrubkou v závěru Jelínek a Holub dokonal dílo - 0:3. Branky: 36. a 67. Škvrňák, 85. Holub Diváků: 150 Sestava Unionu: Foferka - Maruška, Lindethal, Jakubec, jelínek - Dalekorej, Dozorec, Majer, Skuhravý - Douděra, Mičkal Trenér: Miloš Beznoska (ly) utkání. Pořadí v této kategorii pak bylo následující: 1. BK Mao Kladno, 2. SPKP Nymburk A, 3. SK Prosek, 4. Sokol Nusle, 5. Sokol Pražský, 6. BK Pelhřimov, 7. BK Brandýs n. L., 8. BK Šumperk, 9. Sokol Stodůlky, 10. BK Tábor, 11. Sokol Říčany, 12. BC Benešov, 13. Parksepa Voru, 14. BK Blansko, 15. BK Velké Meziříčí, 16. SPKP Nymburk B. Nejlepší hráčkou byla vyhlášen Anna Friedelová z Nymburka, nejlepším hráčem se stal Stene Kalas z Parksepy Voru. Nejlepšími střelci turnaje se stali Tereza Vyoralová ze Sokola Pražského a Jan Hartman z Ústí n. L. Nejlepším rozhodčím turnaje se stal Marek Vondráček z Peček. Všichni účastníci turnaje vysoce hodnotili organizační i sportovní zabezpečení turnaje a většina z nich se již těší na příští ročník Brandýského poháru 2006, který bude již 10. ročníkem tohoto oblíbeného klání. (red) FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR 15. června Brandýs se dobelhal k záchraně Předposlední kolo přeboru definitivně rozhodlo, že oba zástupci regionu z Brandýsa a Semic budou hrát tuto soutěž i v příštím ročníku. K nim se přidá postupující Stará Boleslav. Diváci tak po čtyřiceti letech uvidí městské derby Brandýs - Boleslav. Brandýs se tentokrát trápil s posledními Poděbrady, ale i tak to stačilo na jasné vítězství. Semice už byly zřejmě myšlenkami na dovolené a ze Sedlčan si vezou šest branek. Prvním postupujícím se stala Stříbrná Skalice. O druhé postupové místo bojují Bzová a Nymburk. Lépe je na tom Bzová, která má s Nymburkem kladnou bilanci. FK Brandýs - Poděbrady 3:0 (1:0) Nejslabší výkon jara stačil domácím na vítězství proti posledním Poděbradům. Brandýs šel brzy do vedení. Už v 9. minutě poslal Pech dlouhý aut za obránce na volného Němečka a ten překonal střelou k tyči gólmana Smolíka - 1:0. Vzápětí přišly další velké šance domácích. Největší měli Němeček s Hradeckým, ale míč skončil na tyči. Vypadalo to na jasné vítězství, domácí se však zřejmě nechali ukolébat jasným průběhem a v poslední čtvrthodince první půle nechali hrát Poděbrady. Ve 38. minutě je zachránila tyč po střele Salavy. I po přestávce pokračoval pěší fotbal s řadou nepřesností na obou stranách. Naštěstí hosté nedokázali využít několika slabších chvilek domácí obrany. Ošemetnou situaci před vlastní brankou musel hasit Vápeník. V 75. minutě se hostům zranil Mikoláš, a protože neměli nikoho na střídání, dohrávali v deseti. V závěru nakonec Brandýs přidal dvě pojistky. Nejprve po rohu Pecha rybičkou skóroval Hradecký - 2:0. Osm minut před koncem stvrdil výsledek hezkou střelou Hrdina - 3:0. Branky: 9. Němeček, 75. Hradecký, 82. Hrdina Diváků: 100 Sestava Brandýsa: Dušánek - Krajíček, Vápeník, Kovařík - Zamazal, Sunkovský, Petýrek, Pech, Souček Martin - Němeček (56. Hrdina), Hradecký (83. Souček Marek) Trenér: Pavel Loukota Ani jednomu ze soupeřů už o nic nešlo. Domácí o svém vítězství rozhodli už do přestávky a nakonec uštědřili odevzdanému soupeři celý půltucet branek. Branky: Vršecký 2, Kvěch, Bartoš, Brunclík, Valenta Diváků: 265 (gaw) FOTBAL - 1. B TŘÍDA Na břevna se nehraje Ostudný závěr předvedli fotbalisté Záp. V posledním domácím utkání totiž překvapivě podlehli o záchranu bojujícím Byšicím. Záryby, smířené se sestupem, inkasovaly od vedoucích Úval šestku. Zápy - Byšice 1:2 (0:1) Zápas hraný osmdesát minut na jednu branku hostí stál domácí tým hodně sil, bohužel totální neschopnost v koncovce znamenala ztrátu všech tří bodů. Hosté hrající o záchranu překvapili domácí obranu už ve druhé minutě - 0:1. To však probudilo domácí tým a ten začal hrát o poznání svižněji. V šesté minutě pálil Richter z malého vápna nad branku, Klier ho napodobil o chvilku později a gólem neskončila ani další šance Richtera. Ten trefil jen tyč. Po obrátce pokračovali domácí borci v zahazování tutovek, když nejblíže brance byli Erben s Klingerem. Hosté takřka neopouštěli svou polovinu, ale čtvrt hodinky před koncem vyrazili do rychlého kontru a načapali domácí obranu v nedbalkách - 0:2. Zápy snížily dvě minutky před koncem, když centr Klingera zužitkoval foto gaw TRÁPENÍ. V posledním domácím utkání nevalné kvality Brandýs přehrál sestupující Poděbrady. Na snímku před brankou Poděbrad hlavičkuje domácí Krajíček, asistují mu Sunkovský a Petýrek (všichni v pruhovaném.) Sedlčany - Semice 6:0 (3:0) Kříž, a nadechly se k mohutnému finiši. V něm ale střídající Zoch a Erben nastřelili jen břevno. Branky: 88. Kříž - 1. Čermák, 75. Prokš Diváků: 90 Sestava Záp: Baško - Kříž, Dlabač, Erben, Richter - Strýček (80. Zoch), Gebell, Poustecký (74. Teč), Klinger, Matějíček, Klier (58. Novotný) Trenér: Miroslav Babovák Záryby - Úvaly 0:6 (0:2) Aspirant postupu z Úval byl nad síly týmu Záryb. Domácí hráči drželi s favoritem krok pouze v prvním poločase, kdy inkasovali dvakrát po střelách Kahudy. Herní kvalita hostí se projevila po přestávce v plné síle a ti trestali bezradný domácí tým za každou chybičku. Záryby smířené se sestupem do okresního přeboru nekladly velký odpor a nakonec vyfasovaly potupnou šestku. Branky: Kahuda 2, Chalupník, Ganaj, Křížek, Vojtěch Diváků: 60 (ly)

13 června 2005 sport A TLETIKA - 1. LIGA Dvořák nedokončil desetiboj v Houštce Na stadionu v Houštce proběhlo mistrovství republiky ve vícebojích všech věkových kategorií. Hned první den soutěže desetibojařů zmařil pokus Tomáše Dvořáka o limit na MS v Helsinkách. Trojnásobný světový šampion ze závodu odstoupil už po druhé disciplíně (dálce), když se mu znovu ozvalo zranění třísel, jako na mítinku v Götzisu. Dvořák stále nemá splněný limit pro účast na srpnovém mistrovství světa v Helsinkách. Nejbližší závod ho čeká na konci června v Ratingenu. Mistrem republiky se stal desetibojař Dukly Praha Josef Karas, který se tak nominoval do reprezentačního výběru na Evropský pohár družstev. V sedmiboji žen dominovala NOHEJBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR Michaela Hejnová z Olympu Praha. Domácí závodnice Staré Boleslavi Hana Kavínová obsadila osmou příčku. Další zastoupení měl domácí oddíl v žákyních. Eliška Škaloudová skončila pátá. Výsledky MČR ve vícebojích 2005: Muži: 1. Karas (Dukla) 7252, 2. Kohout (Slovan Liberec) 7200, 3. Krejčíř (AK Olomouc) 7003, 4. Chomát (Slavia) 6996, 5. Zákoucký (Slovan Liberec) 6753, 6. Vítovský (Slavoj Pacov) 6353 Ženy: 1. M. Hejnová (Olymp) 5596, 2. Kostnerová (Olymp Brno) 5312, 3. Burešová (Sparta) 5257, 4. Šindelářová (Olymp Spartak znovu propadl Kutná Hora - Čelákovice 6:3 Jako velmi slušný host se v této sezoně jeví nohejbalový tým Čelákovic. Když už si nějaký ten bodík přibalí na cestu, tak je pouze jeden za remízu a to je na čelo tabulky pramálo. Z Kutné Hory, která Spartak v sobotu hostila, si neodvezl znovu žádný. O to smutnější je poznatek, že domácí měli velký respekt a před zápasem by byli spokojeni i s bodem. Jejich obavy se naplnily jenom při utkání prvních dvou dvojic. Pak se z neznámých důvodů zcela vytratily a kutnohorští nabrali na sebevědomí. Spartak najednou nevěděl kudy kam. První prohraný, lépe řečeno odchozený, singl v této sezoně byl už jen třešničkou na dortu prohry, kterou Spartak utrpěl v poměru 6:3. Sestava: Kolenský, Kyliánek, Pánek, Šafr, Holzman, Krčál Trenér: F. Krčál Extraliga dorostu České Budějovice - Čelákovice 3:6 Dorostenci zajížděli do Českých Budějovic, kde je čekal, dle prvního zápasu, nejslabší soupeř. I bez stoprocentní formy si tým vcelku jednoznačně udržoval vedení a dovedl zápas ke konečnému stavu 6:3, čímž se udržel na čele své skupiny. Sestava: Spilka, Kolenský, Janík, Vokáč, Sýkora, Šafr, Holzman Trenér: P. Chotovinský (red) Mistrem republiky v desetiboji se v Houštce stal Josef Karas z Dukly Praha. Praha) 5182, 5. Korešová (USK Praha) 5144 foto gaw FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR Junioři: 1. Patera (AC Pardubice) limit na MEJ 2005, 2. Sazima (AK Most) 6781, 3. Ošmera (Lokomotiva Břeclav) 6067 Juniorky: 1. Ludányiová (Olymp Brno) 4894, 2. Konvalinková (SSK Vítkovice) 4876, 3. Foltýnová (Slavia) 4542 (gaw) Barvy domácího oddílu Slavoje Stará Boleslav hájila v sedmiboji žen Hana Kavínová (s číslem 38). Nakonec obsadila osmou příčku. Snímek je z běhu na 200 m. S prvním drželi krok Brázdim sehrála vyrovnané utkání s postupujícími Velkými Popovicemi. Nakonec těsně podlehla. O druhé místo, možná též postupové (hovoří se o odhlášení Sibřiny z 1. B třídy), si to rozdají Klecany a Zeleneč. Také sestupující určí až poslední kolo. Brázdim - Velké Popovice 0:1 (0:0) foto gaw Domácí byli vítězi okresu více než vyrovnaným soupeřem. A byli to domácí, kteří diktovali tempo hry. Vzruch přinesla už první minuta. Na značce pokutového kopu byl stržen O. Novák, ale rozhodčí vytáhl jasnou penaltu před vápno. Brázdim si vytvořila několik střeleckých příležitostí (Halo, Birkuš, Jelenčík) a hosté se štěstím drželi čisté konto. Až po dvaceti minutách se osmělily také Popovice, ale jejich útočník sám před Pánkem mířil vedle. Rozhodnutí přinesla 54. minuta. Střela hostujícího hráče trefila stopera Jartáše a rozhodčí odpískal přísnou penaltu, kterou Popovice proměnily. Penalta Brázdim hodně přibrzdila a Popovice několikrát přečíslily domácí obranu. Remízu mohl domácím zachránit Halo, ale v poslední minutě dal vedle. Diváků: 60 Sestava Brázdimi: Pánek - Hluchý, Jartáš, Verner, Antal - Jonák, Jelenčík, Birkuš, Vokálek - Halo - O. Novák Trenér: Jan Hanuš (gaw) sport v regionu řekli po utkání Baňacká se vrátila s limitem V sobotu 11. června 2005 se v hlavním městě Ma arska, Budapešti, uskutečnilo mezistátní trojutkání Ma arsko- Česko-Slovensko dorostu v atletice. V celkovém bodovém hodnocení dorostenců a dorostenek nasbírala družstva Česka a Ma arska stejný počet bodů Za nimi skončili mladí slovenští atleti s bodovým součtem 201. Do reprezentačního družstva dorostenek se svými výkony probojovaly i dvě staroboleslavské atletky Dana Lžičařová - kladivo a Ivana Baňacká - disk. Úspěšnější z této dvojice byla I. Baňacká, absolventka sportovních tříd na ZŠ Na Výsluní v Brandýse n. L., která si výkonem 49,01 m utvořila velmi kvalitní osobní rekord a zároveň splnila limit na mistrovství světa do 17 let, které se uskuteční v červenci letošního roku v marockém Marrakeschi. Tento výkon je velkým úspěchem nejen pro ni samotnou, ale současně je to ú- spěch i pro mateřský atletický oddíl. Vorlíček dominoval v Dunajské Strede O víkendu se jel Mezinárodní závod v supermotu ve slovenské Dunajské Strede a Petr Vorlíček potvrdil, že má skvělou formu. Vyhrál nejen obě finálové jízdy, ale i superfinále. Jeho týmový kolega Jiří Lovětínský dojel v první finálové jízdě druhý, ale v superfinále měl kolizi s Radimem Vavříkem a výsledkem je zlomená noha, která si vyžádá operaci. Dvě výhry z Kladna Svou soutěž zakončili brandýští volejbalisté. V dohrávce posledního kola vyhráli dvakrát na půdě VK Kladno 2:3 a 1:3. V tabulce tak, jako nováček soutěže, uhájili slušné čtvrté místo. Kabyl (Libiš): Teplice přijely posíleny o několik borců A týmu, zřejmě nechtěly v cestě za postupem nechat nic náhodě. Přesto si myslím, že jsme jim byli více než vyrovnaným soupeřem. Škoda, že jsme neproměnili šance na začátku druhého poločasu. Hanuš (Brázdim): Rozloučili jsme se s diváky se ctí. Byli jsme postupujícím Popovicím naprosto vyrovnaným soupeřem. Veselý (Ovčáry): Fotbal je o gólech a ty jsme dnes nedali. Za druhý poločas jsme si ale nejméně jeden zasloužili. Chtěli jsme boj o postup ještě zdramatizovat, ale nepovedlo se to, přestože hráči nechali na hřišti všechno. Beznoska (Union): Soupeř nás zaskočil agresivitou, s kterou jsme se nedokázali celé utkání vyrovnat. Dnes musím pogratulovat Chrudimi, přehrála nás po všech stránkách. Nám zápas prostě nesedl. Kříž (Stará Boleslav): Postup jsme oslavili tím správným způsobem. Vyhráli jsme a ještě dokázali pobavit diváky. Trochu jsme přeskupili řady a hned to bylo na výkonu znát. Jareš (Litol): Takhle slabý tým opravdu nemá v soutěži co dělat. My jsme si s chutí zastříleli. Kluci hráli uvolněně a předvedli i několik parádiček, které k fotbalu patří. Babovák (Zápy): Prohra s tak špatným soupeřem je pro nás ostudou. Nemohu brát za výmluvu ani to, že jsme nastřelili několik břeven. Byšice jen dvakrát překročily půlku a vezou si domů tři body, to je trestuhodné. kam za sportem Sobota Fotbal: Ovčáry - V. Žižkov B (divize) Litol - Pyšely (1. A třída) Dřevčice - Báš (IV. třída) Nohejbal: Čelákovice - Semčice (krajský přebor) Hlavenec - Č. Brod B (krajská soutěž) Neděle Fotbal: Semice - Beroun (krajský přebor) SPORTOVNÍ REDAKCE POLABSKÉHO TÝDENÍKU TOK mobil: tabulky FOTBAL - DIVIZE B 1. Teplice B : Ovčáry : Litvínov : K. Dvůr : Nový Bor : L. Praha : Benešov : Libiš : Neratovice : Vyšehrad : Rakovník : Žižkov B : Neštěmice : Roudnice : Č. Lípa : Dobříš :83 10 Dobříš - Litvínov 2:1, Žižkov B - Benešov 0:0, L. Praha - Ovčáry 1:0, Libiš - Teplice B 1:3, N. Bor - K. Dvůr 2:1, Rakovník - Č. Lípa 2:1, Neštěmice - Roudnice 1:3, Neratovice - Vyšehrad 1:1 FOTBAL - DIVIZE C 1. Jablonec B : D. Králové : Čelákovice : Dobrovice : Ústí n. O : Velim : Chrudim : Kácov : L. Pardubice : Týniště : Choceň : Pardubice B : Č. Brod : Skuteč : US Praha : Český Dub :58 22 Velim - US Praha 2:3, Čelákovice - Chrudim 0:3, Pardubice B - Skuteč 7:0, Jablonec B - Č. Dub 4:0, Dobrovice - Č. Brod 2:0, L. Pardubice - Ústí n. O. 2:1, Kácov - Týniště 0:3, D. Králové - Choceň 1:2 FOTBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR 1. Stř. Skalice : Bzová : Nymburk : Černolice : Jirny : Beroun : Sedlčany : Brandýs : Teplýšovice : Semice : L. Mělník : K. Hora : Rakovník : Vlašim : Chocerady : Poděbrady :64 21 Brandýs - Poděbrady 3:0, Stř. Skalice - Černolice 3:0, Rakovník - K. Hora 4:2, Beroun - Vlašim 5:0, Sedlčany - Semice 6:0, Chocerady - Bzová 0:4, L. Mělník - Nymburk 1:2, Teplýšovice - Jirny 3:1 FOTBAL - 1. A TŘÍDA 1. St. Boleslav : Votice : Jesenice : Litol : Rož alovice : U. Janovice : Kosořice : Libodřice : Sadská : Týnec : Benátky : Pyšely : Kosmonosy : Sibřina :130 4 St. Boleslav - Sadská 2:1, Benátky - U. Janovice 3:1, Rož alovice - Týnec 3:1, Pyšely - Kosmonosy 3:2, Sibřina - Litol 0:9, Jesenice - Kosořice 3:1, Votice - Libodřice 7:0 FOTBAL - 1. B TŘÍDA 1. Úvaly : Hořín : K. Vrutice : Kostelec : Zápy : Tuchoraz : Skalsko : N. Ves : Kounice : V. Borek : Byšice : Dobřejovice : Záryby : Říčany :68 15 Skalsko - Tuchoraz 1:0, Záryby - Úvaly 0:6, Dobřejovice - Kostelec 1:3, N. Ves - Říčany 5:0, K. Vrutice - Kounice 7:2, V. Borek - Hořín 2:7, Zápy - Byšice 1:2 FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR 1. V. Popovice : Klecany : Zeleneč : Kamenice : Čelákovice B : Brázdim : Vyšehořovice : Měšice : Radonice : Senohraby : Veltěž : Mukařov : Pacov : Mirošovice :65 26 Zeleneč - Mukařov 3:3, Čelákovice B - Pacov 3:4, Kamenice - Veltěž 2:1, Mirošovice - Klecany 3:2, Senohraby - Vyšehořovice 2:1, Radonice - Měšice 1:1, Brázdim - V. Popovice 0:1

Výstaviště bylo plné Elegance

Výstaviště bylo plné Elegance Karel se vrací na str. 6 svůj zámek České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Vandalové z diskotéky terorizují

Více

Poslanec Tluchoř zveřejnil tajný seznam ministra Ratha!

Poslanec Tluchoř zveřejnil tajný seznam ministra Ratha! České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 7. 12. 2005 ČÍSLO 49 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: www.zera.cz Dětii

Více

Finalista SuperStar připravil novou show!

Finalista SuperStar připravil novou show! Zemřel Vladimír str. 4 a 6 Loyda České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 20. 10. 2004 ČÍSLO 42 ROČNÍK V CENA

Více

Třináct zastupitelů pohrdá spoluobčany

Třináct zastupitelů pohrdá spoluobčany Vrátí se kamiony do města? více na str. 2 Ministr ocenil hasiče více na str. 3 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n.

Více

Pálení čarodějnic vylákalo lidi od televizí

Pálení čarodějnic vylákalo lidi od televizí Náskok Ovčár více str. 12 se tenčíí České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 4. 5. 2005 ČÍSLO 18 ROČNÍK VI CENA

Více

Na zámku se točí pohádka!

Na zámku se točí pohádka! České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Hasiičii byllii str. 3 Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí vyznamenánii seriál str. 4 Brandýs nad Labem

Více

Vojenská posádka ve Staré Boleslavi zůstane, jen dojde k redukci zaměstnanců... řekl Polabskému týdeníku TOK nový ministr obrany Karel Kühnl

Vojenská posádka ve Staré Boleslavi zůstane, jen dojde k redukci zaměstnanců... řekl Polabskému týdeníku TOK nový ministr obrany Karel Kühnl Město prodalo část svého majetku str. 2 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 18. 8. 2004 DVOJČÍSLO 33/34

Více

Změní se panorama města?

Změní se panorama města? Dětii sii vymallovally str. 3 svou škollu České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 16. 2. 2005 ČÍSLO 7 ROČNÍK

Více

14. 12. 2005 ČÍSLO 50 ROČNÍK VI CENA 10 Kč. foto kap

14. 12. 2005 ČÍSLO 50 ROČNÍK VI CENA 10 Kč. foto kap České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Mikuláš přijel na traktoru až na brandýské náměstí Brandýs nad Labem

Více

Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic

Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic Kelltská hudba napllniilla kapllii str. 3 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 11. 1. 2006 ČÍSLO 2 ROČNÍK

Více

Hvězdami galavečera byly malé tanečnice

Hvězdami galavečera byly malé tanečnice České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Husy a bubliny létaly Nový hiistoriický na divadelní pouti str. 3 seriiáll

Více

Voda zaplavila silnice, lidé bourali

Voda zaplavila silnice, lidé bourali Brandýský advokát píše z Indie více na str. 4 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 22. 2. 2006 ČÍSLO 8 ROČNÍK

Více

Muzeum motocyklů a kol stojí za návštěvu

Muzeum motocyklů a kol stojí za návštěvu Šporkovy sllavnostii str. 6 v Lysé n.. L.. České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 31. 8. 2005 ČÍSLO 35 ROČNÍK

Více

Vyhodili peníze z okna? Kostelec nad Labem (kap) - Jednou z největších. Opilci terorizují obyvatele! Malíř Ladislav Leitgeb je jubilantem!

Vyhodili peníze z okna? Kostelec nad Labem (kap) - Jednou z největších. Opilci terorizují obyvatele! Malíř Ladislav Leitgeb je jubilantem! Na Dětském dni str. 7 sněžilo... + barevná příloha České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí KOMPLETNÍ TELEVIZNÍ

Více

7. 5. 2003 ČÍSLO 19 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Dana Zátopková nedá na Houštku nikdy dopustit (str. 6)

7. 5. 2003 ČÍSLO 19 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Dana Zátopková nedá na Houštku nikdy dopustit (str. 6) 7. 5. 2003 ČÍSLO 19 ROČNÍK IV CENA 12 KČ Výstaviště přivítalo šikovné voříšky i plemenné psy (str. 2) Jan Hartl zarecituje maminkám Stará Boleslav (bač) - Křes anská akademie a město Brandýs nad Labem

Více

Most se začne opravovat

Most se začne opravovat Internet: www.tok.cz 3. 2. 2000 ČÍSLO 50 ROČNÍK I CENA 7 KČ Most se začne opravovat Brandýs n. L. (red) - Ještě před koncem roku začnou probíhat práce na rekonstrukci mostu přes Labe mezi Brandýsem nad

Více

Konec války si město připomnělo pietním aktem

Konec války si město připomnělo pietním aktem Mlladíí rybářii str. 3 předčiillii dospěllé České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 10. 5. 2006 ČÍSLO 19 ROČNÍK

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Blíží se volby, radnice slibuje opravy silnic

Blíží se volby, radnice slibuje opravy silnic Změna v přednosti vyděsila řidiče str. 2 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Blíží se volby, radnice slibuje

Více

14. 5. 2003 ČÍSLO 20 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Jak se dnes žije lidem v Dřevčicích (str. 6)

14. 5. 2003 ČÍSLO 20 ROČNÍK IV CENA 12 KČ. Jak se dnes žije lidem v Dřevčicích (str. 6) 14. 5. 2003 ČÍSLO 20 ROČNÍK IV CENA 12 KČ Svozy tříděného odpadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi (str. 4) Zloději snad ukradnou i zámek Brandýs nad Labem (kap) - Pravděpodobně v noci z neděle na

Více

Brandýs žil Svěrákfestem...

Brandýs žil Svěrákfestem... 30. dubna 2008 číslo 18 ročník IX. 10 Kč IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ROZHOVOR KULTURA Bude z nemocnice LDN? zeptali jsme se Davida Ratha str. 3 Příroda v síni čelákovického muzea

Více

Posa te velitelství kraje do Brandýsa! řekl prezident

Posa te velitelství kraje do Brandýsa! řekl prezident České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 12. 10. 2005 ČÍSLO 41 ROČNÍK VI CENA 10 Kč Internet: www.zera.cz Oficialit

Více

Silnice vzaly život i zdraví

Silnice vzaly život i zdraví Letošní ročníky hasičských závodů začaly (str. 2) Koncert Bojanu byl hudebním svátkem (str. 8) Vaše specializovaná prodejna keramických obkladů a dlažeb Stará Boleslav, tel: 326 911 561, 326 912 333 fax:

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Další termín k uzavření mostů

Další termín k uzavření mostů IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPORT SERIÁL Verbování na vojnu Bylo to jako s Máchalem str. 5 Udolali je penaltou Slavoj překvapil Union str. 10 6. února 2008 číslo 6 ročník IX. 10

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Regionální zpravodajství, kultura, sport, zajímavosti, inzertní servis... Více čtení, více zábavy v příloze 22. 1. 2003 ČÍSLO 4 ROČNÍK IV CENA 12 KČ

Regionální zpravodajství, kultura, sport, zajímavosti, inzertní servis... Více čtení, více zábavy v příloze 22. 1. 2003 ČÍSLO 4 ROČNÍK IV CENA 12 KČ Regionální zpravodajství, kultura, sport, zajímavosti, inzertní servis... Více čtení, více zábavy v příloze Programy všech TV a SAT 7 křížovek - 7 výher Rozhovory, lidé kolem tv, recenze, tv tipy, horoskopy,

Více

SPOLEČNOST. Děti oslavovaly svůj svátek na mnoha místech str. 4

SPOLEČNOST. Děti oslavovaly svůj svátek na mnoha místech str. 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPOLEČNOST SPORT Děti oslavovaly svůj svátek na mnoha místech str. 4 Synek opět zlatý Vydrží mu forma až do Číny? str. 13 4. června 2008 číslo 23 ročník

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

Konec března zimu nezná!

Konec března zimu nezná! Sllavný fotballiista v Brandýse str. 9 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 29. 3. 2006 ČÍSLO 13 ROČNÍK

Více