WorkCentre Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά"

Transkript

1 WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Svenska Dansk Norsk Suomi Čeština Användarhandbok Betjeningsvejledning Brukerhåndbok Käyttöopas Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Руководство пользователя Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη

2 Copyright 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v žádné podobě reprodukován bez svolení společnosti Xerox Corporation. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy záležitostí spojených s materiálem a informacemi, které jsou chráněny autorskými právy v souladu se zákonným nebo soudním právem, nebo uvedeny níže, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových programů, které jsou zobrazeny na obrazovce, například styly, šablony, ikony, vzhled obrazovek, zobrazení atd. Xerox, CentreDirect, CentreWare, FinePoint, Phaser, PhaserSMART, PrintingScout, Walk-Up, WorkCentre, Global Print Driver, X-GPD a logo s koulí konektivity jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech anebo jiných zemích. Adobe Reader, Adobe Type Manager, ATM, Flash, Macromedia, Photoshop apostscript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo jiných zemích. Apple, AppleTalk, Bonjour, ColorSync, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk, Macintosh, Mac OS atruetype jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. ve Spojených státech anebo jiných zemích. HP-GL, HP-UX apcl jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Corporation ve Spojených státech anebo jiných zemích. IBM a AIX jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech anebo jiných zemích. Microsoft, Windows Vista, Windows a Windows Server jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo jiných zemích. Novell, NetWare, NDPS, NDS, Novell Directory Services, IPX a Novell Distributed Print Services jsou ochranné známky společnosti Novell, Incorporated ve Spojených státech anebo jiných zemích. Sun SM, Sun Microsystems asolaris jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Incorporated ve Spojených státech anebo jiných zemích. SWOP je ochranná známka společnosti SWOP, Inc. UNIX je ochranná známka ve Spojených státech a jiných zemích, licencovaná výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited. Vygenerované barvy PANTONE se nemusí shodovat se standardy PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikacích PANTONE. PANTONE a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. Pantone, Inc., Xerox Corporation, jakožto partner programu ENERGY STAR, prohlašuje, že tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR pro energetickou účinnost. Název a logo ENERGY STAR jsou značky registrované ve Spojených státech amerických. 2

3 Obsah 1 Bezpečnost Bezpečnost elektrických obvodů Bezpečnost laseru Napájecí kabel Linkový telefonní kabel Bezpečné používání Umístění výrobku Provozní pokyny Spotřební materiál k tiskárně Bezpečnost při údržbě Symboly na výrobku Funkce Součásti tiskárny Pohledy zepředu zprava Pohled zezadu zleva Vnitřní součásti Konfigurace tiskárny Standardní funkce Dostupné konfigurace Volitelné doplňky výrobku Ovládací panel Rozvržení ovládacího panelu Informační strany Přístup s právy správce Další informace Centrum podpory společnosti Xerox Základy síťového připojení Výběr způsobu připojení Požadavky na operační systém Připojení k tiskárně v síti Připojení prostřednictvím rozhraní USB Přiřazení adresy IP tiskárně Přístup k Domovské stránce rychlého nastavení Průvodce nastavením adresy IP

4 Instalace ovladačů tiskárny Výběr ovladače tiskárny Instalace ovladače pro systém Windows 2000 nebo novější Instalace ovladače pro systém Macintosh OS X 10.3 a novější Instalace ovladače (UNIX/Linux) Služby CentreWare Internet Services Tisk Přehled tisku Podporované druhy médií Doporučená média Obecné pokyny pro vkládání médií Média, která mohou poškodit tiskárnu Pokyny k uskladnění papíru Vložení médií Vložení papíru do zásobníku Vložení obálek Vložení papíru do zásobníku 2, 3 nebo Tisk na speciální média Tisk na fólie Tisk na obálky Tisk na štítky Tisk na lesklý papír Tisk na uživatelský formát papíru Výběr voleb tisku Volby tisku pro systém Windows Nastavení výchozích voleb tisku pro systém Windows Výběr voleb tisku pro jednotlivé úlohy v systému Windows Uložení sady často používaných voleb tisku v systému Windows Volby tisku pro systém Macintosh Výběr voleb pro jednotlivé úlohy v systému Macintosh Uložení sady často používaných voleb tisku v systému Macintosh Tisk na obě strany papíru Pokyny k 2strannému tisku Tisk 2stranného dokumentu Volby rozvržení strany Výběr typu papíru, který má být použit Tisk více stránek na jeden list (N na 1) Tisk brožur Použití korekcí barev Výběr korekce barev Provádění úprav barev Rozšířené volby barev shoda tisku Úpravy automatické korekce barev Černobílý tisk

5 Tisk vkládacích listů Tisk stránek obalu Tisk stran výjimek Zadání charakteristik stran výjimek systém Windows Zadání charakteristik stran výjimek systém Macintosh Změna měřítka Tisk vodoznaků Výběr, tvorba a úpravy vodoznaků Tisk zrcadlových obrazů Vytváření a ukládání uživatelských formátů Upozornění na dokončení úlohy Tisk speciálních typů úloh Tisk a mazání úloh zabezpečeného tisku Tisk ukázkové sady Zpožděný tisk Uložení tiskové úlohy do tiskárny Odeslání tiskové úlohy do faxového přístroje Kopírování Základní kopírování Úpravy voleb kopírování Základní nastavení Úpravy vzhledu Úpravy výstupního formátu Rozšířené kopírování Správa funkcí kopírování Určení výchozího nastavení kopírování Změna pořadí čtení Vytvoření předvoleb funkce kopírování Faxování Přehled faxu Zapnutí a konfigurace faxových služeb Odeslání faxu Změna výchozího nastavení faxu Fax na serveru Konfigurace tiskárny pro používání služby Fax na serveru Konfigurace faxového úložiště Odeslání faxu pomocí služby Fax na serveru Odeslání internetového faxu Příjem faxů Konfigurace tiskárny pro příjem faxu Konfigurace tiskárny pro příjem internetového faxu

6 Výběr voleb faxu Nastavení 2stranného faxování Nastavení rozlišení faxu Výběr typu předlohy Úprava kvality obrazu Úprava vzhledu Nastavení voleb faxu Vytvoření úlohy Správa funkcí faxu Tisk potvrzení Zapnutí nebo vypnutí zabezpečených faxů Tisk nebo mazání zabezpečených faxů Zapnutí nebo vypnutí blokování příjmu nevyžádaných faxů Tisk faxové sestavy Vkládání pauz do faxových čísel Tisk sestavy faxového protokolu Přidání záznamů pro rychlé vytáčení Přidání jednotlivce Přidání skupiny Úpravy nebo mazání záznamů rychlého vytáčení Snímání Přehled snímání Použití služeb CentreWare IS Tisk sestavy konfigurace Přístup ke službám CentreWare IS Vložení předloh Použití skla pro předlohy Použití podavače předloh Snímání do schránky Snímání do veřejné složky Vytvoření schránky Snímání do schránky Stažení obrazů do počítače pomocí služeb CentreWare IS Použití Nástroje pro snímání Xerox Snímání pomocí Nástroje pro snímání Xerox Vytváření šablon snímání Mazání šablon snímání Správa profilů složek a ových profilů v Nástroji pro snímání Xerox Použití nástrojů Snímat do u a Kopírovat do složky Import nasnímaných souborů do aplikace Snímání do souboru Snímání do u Nastavení voleb u

7 Snímání do domovského adresáře Nastavení voleb snímání Rozšířené volby snímání Údržba Údržba a čištění Obecné zásady bezpečnosti Hledání výrobního čísla Počitadla použití Nulování počitadel životnosti položek běžné údržby Čištění tiskárny Čištění skla pro předlohy a krytu předloh Čištění vnějšího povrchu Čištění válečku na podávání média (zásobník 1) Čištění válečku na podávání média (zásobníky 2, 3, 4) Čištění válečků a podložky podavače předloh Čištění válečků duplexního podávání Čištění válců na přenos média zásobníku 3 a Čištění čoček laseru Objednání spotřebního materiálu Spotřební materiál Položky běžné údržby Díly vyměnitelné zákazníkem Kdy je třeba objednat spotřební materiál Recyklace spotřebního materiálu Instalace svorek Kalibrace skeneru Přestěhování tiskárny Odstraňování problémů Hlášení na ovládacím panelu Odstraňování obecných problémů Tiskárnu nelze zapnout Tisk trvá příliš dlouho Zařízení se často resetuje nebo vypíná Zařízení vydává neobvyklé zvuky Nesprávné datum a čas Problémy s oboustranným tiskem Chyba skeneru Nelze zavřít přední dvířka Nelze zavřít pravá boční dvířka Problémy s podáváním papíru Odstranění zaseknutého nebo chybně podaného papíru Minimalizace zasekávání papíru Odstraňování problémů s podáváním papíru

8 Problémy s kvalitou tisku Použití integrovaných nástrojů pro odstraňování problémů Odstraňování problémů s kvalitou tisku Problémy s kopírováním a snímáním Problémy s faxováním Problémy s odesíláním faxů Problémy s příjmem faxů Tisk sestavy protokolu Jak požádat o pomoc Hlášení na ovládacím panelu Upozornění při faxování a snímání Pomocník údržby Online Support Assistant (Asistent on-line podpory) Užitečné webové odkazy Technické údaje k výrobku Fyzické údaje Základní jednotka Volitelný zásobník 3 a Volitelný finišer Požadavky na volný prostor Požadavky na okolní prostředí Teplota Relativní vlhkost Elektrická specifikace Specifikace výkonu Rozlišení Rychlost tisku Rychlost kopírování Rychlost snímání Specifikace řadiče Procesor Paměť Rozhraní

9 A Informace o regulačních nařízeních Základní nařízení Spojené státy (předpisy FCC) Kanada (předpisy) Evropská unie Uvolňování ozónu Předpisy týkající se kopírování Spojené státy Kanada Ostatní země Předpisy týkající se faxování Spojené státy Kanada Evropa Upozornění společnosti New Zealand Telecom Bezpečnostní specifikace materiálu B Recyklace a likvidace Pokyny a informace Všechny země Evropská unie Severní Amerika Ostatní země Rejstřík 9

10 10

11 Bezpečnost 1 V této kapitole najdete: Bezpečnost elektrických obvodů na straně 12 Bezpečné používání na straně 14 Bezpečnost při údržbě na straně 16 Symboly na výrobku na straně 17 Tato tiskárna a doporučený spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Při dodržování následujících pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny. 11

12 Bezpečnost Bezpečnost elektrických obvodů Varování: Nestrkejte žádné předměty (včetně kancelářských sponek nebo svorek ze sešívačky) do štěrbin ani otvorů ve výrobku. Kontakt s místem pod napětím nebo zkratování některé součásti může mít za následek požár nebo zásah elektrickým proudem. Varování: Neodstraňujte kryty ani zábrany, které jsou připevněny šrouby, pokud neinstalujete volitelné příslušenství a v návodu je k tomu konkrétní pokyn. Při provádění takovéto instalace musí být VYPNUTÉ napájení. Jestliže musíte při instalaci volitelného příslušenství odstranit kryty a zábrany, odpojte napájecí kabel. Kromě volitelných doplňků, jejichž instalaci může provést sám uživatel, nejsou za těmito kryty žádné součásti, u nichž byste mohli provádět údržbu nebo opravy. Toto jsou bezpečnostní rizika: Je poškozený nebo rozedřený napájecí kabel. Do výrobku se vylila tekutina. Výrobek byl vystaven vodě. Jestliže nastane některá z těchto okolností, proveďte následující: 1. Okamžitě výrobek vypněte. 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 3. Zavolejte autorizovaného servisního technika. Bezpečnost laseru Tato tiskárna splňuje provozní normy pro laserové produkty vydané vládními, státními a mezinárodními orgány a je opatřena certifikátem Class 1 Laser Product. Tiskárna nevyzařuje škodlivé záření; laserové paprsky jsou během všech fází používání a údržby přístroje zcela uzavřeny. Varování: Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů, které nejsou popsány v této příručce, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Napájecí kabel Používejte napájecí kabel dodaný s výrobkem. Napájecí kabel zapojte přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Přesvědčte se, že jsou oba konce kabelu pevně zapojeny. Pokud nevíte, jestli je daná zásuvka uzemněna, požádejte elektrikáře, aby ji zkontroloval. Nepřipojujte tiskárnu k elektrické zásuvce, která není vybavena zemnicím kolíkem, prostřednictvím uzemňovací rozbočovací zásuvky. Varování: Zajistěte řádné uzemnění výrobku, abyste předešli možnému zasažení elektrickým proudem. Elektrické výrobky mohou být při nesprávném používání nebezpečné. Nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovací zásuvku. 12

13 Bezpečnost Přesvědčte se, že je výrobek zapojen do zásuvky, která je schopna poskytovat správné napětí a výkon. Je-li třeba, požádejte elektrikáře, aby posoudil elektrické parametry výrobku. Neinstalujte výrobek na místo, kde by lidé mohli šlapat po napájecím kabelu. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Napájecí kabel je připojen k výrobku prostřednictvím zásuvky umístěné na jeho zadní straně. Jestliže bude třeba úplně odpojit výrobek od elektrického proudu, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Linkový telefonní kabel Upozornění: Aby se omezilo nebezpečí vzniku požáru, používejte pouze linkový telekomunikační kabel o minimálním průměru 0,4 mm (AWG č. 26). 13

14 Bezpečnost Bezpečné používání Tento výrobek a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Patří sem otestování a schválení bezpečnostními orgány a splnění zavedených norem vztahujících se k životnímu prostředí. Dodržování následujících bezpečnostních pokynů přispěje k zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu výrobku. Umístění výrobku Neucpávejte ani nezakrývejte štěrbiny nebo otvory ve výrobku. Tyto otvory jsou zde od toho, aby umožňovaly větrání a zabraňovaly přehřívání výrobku. Výrobek nainstalujte na místo s dostatečným prostorem pro obsluhu a provádění údržby. Výrobek umístěte na bezprašném místě. Tiskárnu neskladujte ani neprovozujte v extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí. Požadavky na okolní prostředí k zajištění optimálního výkonu viz Požadavky na okolní prostředí na straně 229. Výrobek umístěte na rovnou nevibrující plochu, dostatečně pevnou, aby unesla hmotnost výrobku. Základní hmotnost výrobku bez obalu je přibližně 33 kg. Výrobek neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje. Výrobek neumísťujte na přímé sluneční světlo, aby nedošlo k osvícení součástí citlivých na světlo. Výrobek neinstalujte na místo, kde by byl přímo vystaven proudu studeného vzduchu zklimatizace. Provozní pokyny Nevyjímejte zásobník papíru, který jste vybrali v ovladači tiskárny nebo na ovládacím panelu. Neotvírejte dvířka, když tiskárna tiskne. Nepřemísťujte tiskárnu během tisku. Nepřibližujte ruce, vlasy, kravaty atd. k výstupnímu a podávacímu válečku. 14

15 Bezpečnost Spotřební materiál k tiskárně Používejte spotřební materiál, který je speciálně určen pro tuto tiskárnu. Při použití nevhodných materiálů může dojít ke snížení výkonu a vzniku možného bezpečnostního rizika. Dbejte všech varování a pokynů, které jsou uvedeny na výrobku, volitelných doplňcích a spotřebním materiálu nebo jsou součástí jejich dodávky. Upozornění: Nedoporučujeme používat neoriginální spotřební materiál. Záruka, servisní smlouvy ani Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti), které poskytuje společnost Xerox, se nevztahují na škody, závady nebo snížení výkonu způsobené použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo použitím spotřebního materiálu společnosti Xerox, který není určen pro tento výrobek. Total Satisfaction Guarantee (Záruka celkové spokojenosti) je poskytována ve Spojených státech a Kanadě. Mimo tyto oblasti se může její rozsah lišit; další informace vám sdělí místní zástupce. 15

16 Bezpečnost Bezpečnost při údržbě Nepokoušejte se provádět údržbu, která není přesně popsána v dokumentaci dodané s výrobkem. Nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Čistěte pouze hadříkem nepouštějícím vlákna. Nepalte spotřební materiál ani položky běžné údržby. Informace o programech recyklace spotřebního materiálu Xerox najdete na adrese 16

17 Symboly na výrobku Bezpečnost Symbol Popis Varování nebo upozornění: Ignorování tohoto varování může mít za následek vážné zranění nebo i smrt. Ignorování tohoto upozornění může mít za následek zranění nebo škodu na majetku. Horký povrch na výrobku nebo ve výrobku. Buďte opatrní, abyste si neublížili. Nedotýkejte se součástí označených tímto symbolem, aby nedošlo k úrazu. Nepalte. Horký povrch. Před manipulací počkejte 45 minut (netiskněte). Nezatěžujte povrch. 17

18 Bezpečnost 18

19 Funkce 2 V této kapitole najdete: Součásti tiskárny na straně 20 Konfigurace tiskárny na straně 22 Ovládací panel na straně 24 Přístup s právy správce na straně 28 Další informace na straně 29 19

20 Funkce Součásti tiskárny V tomto oddílu najdete: Pohledy zepředu zprava na straně 20 Pohled zezadu zleva na straně 21 Vnitřní součásti na straně 21 Pohledy zepředu zprava 6 1. Zásobník Přední dvířka 3. Ovládací panel 4. Výstupní přihrádka Sklo pro předlohy 6. Podavač předloh 7. Zásobník Zásobník 4 (volitelný doplněk) 2. Zásobník 3 (volitelný doplněk) 3. Kryt sešívačky (pravá dvířka finišeru) 4. Finišer (volitelný doplněk) 5. Dolní (hlavní) výstupní přihrádka (ve volitelném finišeru) 6. Horní (pomocná) výstupní přihrádka (ve volitelném finišeru)

21 Y Funkce Pohled zezadu zleva Síťový vypínač 4. Připojení externího kontrolního zařízení 2. Připojení napájecího kabelu 5. Připojení USB 3. Připojení faxu (pouze modely 6400X a 6400XF) 6. Připojení Ethernet Vnitřní součásti x kazeta s tonerem 4. Fixační jednotka 2. 4 x zobrazovací jednotka 5. Přenosový válec 3. Odpadní kazeta 6. Přenosový pás 21

22 Funkce Konfigurace tiskárny Standardní funkce na straně 22 Dostupné konfigurace na straně 22 Volitelné doplňky výrobku na straně 23 Standardní funkce Tiskárna WorkCentre 6400 poskytuje mnoho funkcí, které vyhoví vašim potřebám tisku: Schopnosti kopírování, tisku a snímání Fax (pouze modely 6400X a 6400XF) Maximální rychlost tisku 37 stran za minutu černobíle a 32 stran za minutu barevně (na obyčejný papír formátu Letter) Rozlišení 2400 x 600 dpi (vylepšený režim) a 1200 x 600 dpi (standardní režim) Automatický oboustranný tisk Barevný dotykový displej na ovládacím panelu Zásobník 1 (MPT), který pojme až 100 listů Zásobník 2, který pojme až 500 listů Duplexní automatický podavač předloh (DAPP) Sklo pro předlohy formátu Legal 1 GB paměti RAM Pevný disk, který umožňuje používat funkce pro speciální typy úloh a další formuláře a makra Písma PostScript a PCL Připojení USB a Ethernet 10/100/1000 Base-TX Dostupné konfigurace Tiskárna WorkCentre 6400 je dostupná ve třech konfiguracích. Funkce Konfigurace 6400S 6400X 6400XF Fax Ne Ano Ano Finišer Volitelný Volitelný Ano Dvě sestavy dolních zásobníků na 500 listů (zásobníky 3 a 4) Volitelné Volitelné Ano Podstavec Volitelný Volitelný Ano 22

23 Funkce Volitelné doplňky výrobku Pro přístroj Tiskárna WorkCentre 6400 jsou k dispozici následující volitelné doplňky: Podavač na 500 listů: Poskytuje další vstupní kapacitu papíru. Lze nainstalovat dva podavače na 500 listů nad sebou a přidat tak zásobníky 3 a 4. Finišer: Poskytuje funkci sešívání a další výstupní kapacitu. Podstavec: Poskytuje úložný prostor pro spotřební materiál. Je vybaven kolečky a nástavci aumožňuje umístit ovládací panel tiskárny do pohodlné výšky. Použijte se základním modelem tiskárny (6400S) nebo s jedním nebo dvěma volitelnými podavači na 500 listů. Adaptér bezdrátové sítě: Umožňuje připojení tiskárny k bezdrátové síti. Další informace o volitelných doplňcích získáte na adrese 23

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 6025. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX WORKCENTRE 6025

Více

Phaser 6000 / 6010. Xerox

Phaser 6000 / 6010. Xerox Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...11 Poučení o

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více