Informační systémy pro polygrafii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy pro polygrafii"

Transkript

1 Informační systémy pro polygrafii

2

3 Firma CICERO Stapro Group s.r.o. dodává na trh informační systémy pro polygrafii od roku V počátku působila jako divize se specializací na polygrafii v jedné z nejvýznamnějších českých softwarových firem Stapro s.r.o., později se oddělila do samostatné společnosti, která zajistila lepší předpoklady k dynamickému růstu a k lepšímu uspokojování potřeb zákazníků bývalé divize cicero.

4 MIS Každá společnost je nějakým způsobem řízena a organizována a k této činnosti potřebuje účinné nástroje. Je chybné si myslet, že jednoduchý program nebo evidence v tabulkovém editoru pokryjí všechny důležité procesy v tiskárně, zajistí plnou kontrolu, zvýší efektivitu a využijí plný potenciál trhu, strojů a personálu. Investice do profesionálního polygrafického MIS je investicí, která se tiskárně velmi rychle vrátí a zajistí jí mnoho přínosů ve všech aspektech její činnosti. Trvale. Efektivita Našim cílem je, abyste považovali investici do MIS za nejlepší investici Vašeho podnikání. Investici s nejrychlejší návratností a největším přínosem. Náš argument: naši zákazníci vykazují v průměru 30% nárůst ekonomických ukazatelů bez nutnosti nárůstu personálu. Okamžitý přehled o všech relevantních informacích k zakázce z jakéhokoliv místa ve firmě / krátké a efektivní porady. Přehledné manažerské výstupy o klíčových procesech ve firmě kdekoliv, kdykoliv. Sloučení všech firemních evidencí do MIS, racionalizace administrativních procesů. 4

5 Konkurenceschopnost V dnešní době není možné nechat procesy bez přímé kontroly, nedělat něco na 100%, nevyužít maximálně potenciál Pracovat proti těmto zásadám znamená přenechat trh bez boje konkurenci. Kalkulace přesně odpovídající nákladům na zakázku. Kalkulace a sdělování informací o zakázce může být delegováno na zákazníka. Efektivní prodej. Profitabilita Na prvním místě u majitele, či ředitele nejen polygrafického provozu je profit, zisk. Čím méně vím o interních procesech, tím hůře je dokáži řídit. MIS Cicero Vám poskytuje absolutní a okamžitou kontrolu o všech klíčových procesech ve firmě a velmi efektivně pracuje se strojovou kapacitou a tokem materiálu. Rychlé kapacitní plánování / úspora díky efektivnějšímu využití času strojů a lidí. Přehledy o strojových výkonech a prostojích. Hlídání vícenákladů. Minimalizace (optimalizace) skladových zásob. 5

6 MIS Bezproblémová implementace a přidané služby CICEROplus Zavedení MIS není zrovna malý zásah do organismu společnosti. Pro naše konzultanty je tento proces běžnou rutinou celým zavedením Vás provedeme a navrhneme procesní vylepšení. MIS Cicero není krabicová verze SW podobně jako např. kancelářský SW. MIS Cicero je vždy přesně upraveno dle konkrétních potřeb tiskárny. Procesní analýza mapující zavedené workflow. Doporučení k optimalizaci na základě našich zkušeností. Racionalizace, standardizace, controlling a podpora při dotačních projektech To jsou služby zahrnuté pod názvem CICEROplus. CICEROplus zajišťuje správnou implementaci MIS, optimalizaci a racionalizaci interních procesů včetně ekonomických (controlling), polygrafickou standardizaci a v neposlední řadě optimalizaci investičních prostředků pomocí dotačních projektů. 6

7 Oborová specializace MIS Cicero se vyznačuje svojí úzkou vazbou na polygrafii. Tedy výlučný obor, který se vyznačuje zpravidla zakázkovou výrobou, velkým množstvím typových produktů v rozličném provedení širokou škálou použitých materiálů a výrobních postupů, extrémně krátkými výrobními lhůtami a přísnými technologickými pravidly. Na žádné jiné průmyslové odvětví nejsou kladeny takovéto nároky a proto i MIS pro polygrafii musí být specifický. MIS, který je přesně uzpůsoben potřebám polygrafů. Velký polygrafický výrobce knih (periodik) akcidence s mezinárodní působností Významný producent obalů Regionální středně velká tiskárna Speciální polygrafický provoz Výrobce cenin Digitální tiskárna Digitální tisk, Ofsetový tisk, Rotační tisk, Flexotisk, V1, V2, V8, mailing, signmaking MIS Cicero lze využít v různých polygrafických oborech a díky modulární stavbě v různě velikých společnostech. Každý dostane systém na míru a vždy jsou zohledněny oborové specifika (digitální tisk, ofsetový archový/rotační tisk, flexotisk, dokončující zpracování periodik, měkkých/tuhých vazeb, zpracování mailingů atd.) technologická specifika (vlastní/kooperační procesy, slučování jobů, kombinace zpracování) zákaznická specifika (flexibilní zadávání zakázek přes web, bezpečnost informací, přesné mapování toku materiálu, statistické přejímky a shoda s normami, výstupy v libovolných jazykových mutacích a měnách) 7

8 Aplikace Systém Cicero je MIS zaměřený na oblast polygrafie. Vyznačuje se modulární stavbou síla systému je samozřejmě v jeho využívání jako celku, ale lze využívat pouze některé moduly, popř. zapojovat do řízení jednotlivé moduly postupně. Moduly MIS jsou spolu propojeny, takže vstupní informace se zadají do systému pouze jednou a pak jsou postupně automaticky přebírány dalšími moduly. A stejně tak opačně informace z jednotlivých modulů jsou k dispozici i v ostatních modulech. V jednom modulu tak lze zobrazit kompletní informace k zakázce (z obchodního oddělení, technologie, výroby, nákupu, sběru dat, expedice, fakturace). OBCHOD Maximální využití obchodního potenciálu a náskok před konkurencí jsou priority MIS Cicero pomocí flexibilních postupů CRM, kontroly, správně tříděných a využitých informací, analýzy obchodních procesů VÝROBA Absolutní informovanost a efektivní řízení výrobních procesů znamenají finanční, personální a časové úspory a optimalizaci v oblasti výroby. NÁKUP Pružný tok materiálu je klíčový pro dodržení výrobního plánu a minimalizaci skladových položek a personálu skladu. SBĚR DAT Analýza reálných nákladů přináší velmi cenné porovnání kalkulovaných dat, výkonnostních parametrů strojů a personálu. Je tak nezbytné pro optimalizaci celkové ekonomiky společnosti. LOGISTIKA Organizace kooperačních přesunů materiálu a expedice hotových výrobků přesně dle potřeb všech stran je stejně tak důležitá jako výroba samotná. MIS Cicero poskytuje na pokrytí těchto procesů silné nástroje. FAKTURACE Okamžitá fakturace, kontrola kreditního rámce, platební morálky, blokace a dalších výstupů přispívají k výraznému zlepšení cash-flow a selekci rizikových partnerů. NORMY MANAŽERSKÉ PŘEHLEDY 8

9 kategorizované zápisy z jednání, komunikace se zákazníkem, přidělování úkolů v rámci oddělení obchodu evidence stávajících a potenciálních zákazníků kalkulace a tvorba nabídek evidence zakázek dlouhodobé kontrakty evidence a analýza reklamací správa relevantních dokumentů analýza obchodních procesů přístup ke všem relevantním údajům o zakázce (stav dat, výroby, materiálu, kooperací, fakturace, reklamací atd.) výrobní zakázkový list, generování materiálových požadavků na zakázku správa tiskových podkladů plánování výroby správa výrobních zařízení JDF/JMF komunikace komunikace IS CICERO se stroji prostřednictvím PLC karet přehled rozpracovanosti zakázek správa servisu a údržby sklad materiálu sklad polotovarů sklad hotových výrobků blokace materiálu správa dodavatelů tvorba objednávek správa kooperací JDF/JMF (on-line) PLC karty (on-line) touchscreen (off-line) analýza reálných nákladů na zakázky vyhodnocení rentability zakázek (zpětná kalkulace) detailní analýza výrobního procesu motivace zaměstnanců dodací listy paletové listy evidence vratných obalů plán expedice využití čárových kódů, RFID čipů vystavení a správa faktur sdílené kreditní informace blokace salda komunikace s ekonomickým systémem SW podpora ISO9001 SW podpora FSC SW podpora polygrafických norem Statistické přejímky controling analýza obchodních procesů přehled zaplnění kapacit přehled rozpracovanosti zakázek analýza výkonů strojů a personálu porovnání kalkulovaných a reálných nákladů 9

10 Přínos pro vaši pozici ŘEDITEL VEDOUCÍ VÝROBY DISPEČER TECHNOLOG OBSLUHA STROJE VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ» Analyzujete v reálném čase klíčové procesy ve firmě (z oblasti obchodu, nákupu, technologie, výroby, expedice)» Sledujete správného nastavení ekonomiky společnosti pomocí zpětných kalkulací» Kontrolujete kapacitní vytížení strojové kapacity» Máte přehled o flexibilitě interních procesů (je včas kalkulováno, vyrobeno, expedováno, fakturováno?)» Můžete zlepšit cashflow díky využití sdílené databáze kreditních dat zákazníků; blokaci zákazníků; stanovení kreditního rámce apod.» Máte přehled o kapacitním vytížení strojů» Můžete si zaplánovat fixní údržbové a servisní časy» Evidujete servisní práce na strojích a můžete je zpětně analyzovat» Disponujete přehledem výkonů na strojích, popř. u jednotlivých pracovníků, které můžete dle jejich práce motivovat» Vaši podřízení pracují velmi efektivně pomocí komunikace se strojem JDF/JMF; popř. PLC karet» V nastaveném systému není místo pro skreslování údajů a získaná data odpovídají realitě» máte k dispozici plánovací tabuli, kde plánujete sled zakázek na strojích» plánování vám usnadňují nástroje pro efektivní plánování tak aby byl využit co nejefektivněji strojový park a personální kapacita» MIS za vás hlídá dodržení expedičního termínu a technologicky nutných prodlev» Můžete pracovat se zakázkami očekávanými i opakovanými» Pro plánování máte k dispozici veškerá relevantní data (dodání podkladů/materiálu; dostupnou kapacitu atd.)» Plány práce přenáší na pracoviště v reálném čase MIS» Technologický postup máte předpřipraven s provedené kalkulace» Systém Vám navrhuje optimální technologický postup» Máte přehled o ceně navržené technologie oproti kalkulaci» Systém generuje materiálové požadavky do skladu a technologický výrobní list» Přímo na pracovišti máte k dispozici výrobní plán» Sběr dat probíhá buď automaticky nebo přes dotykové displeje» Vaše ohodnocení je přímo úměrné vaší výkonnosti» Pracujete s ucelenou databází potenciálních a stávajících zákazníků» V rámci oddělení udělujete svým podřízeným v MIS úkoly» Snadno analyzujete aktivity a změny spolupráce u klíčových zákazníků» Stav rozpracovanosti zakázky je automaticky načítán z výroby do dispečerské tabule 10

11 OBCHODNÍK VEDOUCÍ NÁKUPU SKLADNÍK EXPEDIENT ÚČETNÍ» Všechny relevantní informace k zakázce naleznete na kartě zakázky» Rychlá kalkulace z předdefinovaných vzorů nebo archivních zakázek» Rychlé vytvoření nabídky v jakékoliv jazykové mutaci a měně (včetně tvorby technologicky velmi komplikovaných produktů)» Spravujete databázi skladového materiálu, včetně cen, šarží, materiálových parametrů.» Využíváte agendu požadavků na materiál z technologie, popř. blokace materiálu z obchodu.» Požadavky na materiál třídíte podle skladového materiálu a materiálu k objednání.» Skladové pohyby běžného materiálu vyřešíte během pár sekund na Skladové kartě» Pro evidenci částí výrobků, které budou využity k dalšímu zpracování, máte k dispozici Sklad polotovarů» Manipulace materiálu je možná velmi rychle s využitím mobilních čteček čárových kódů nebo RFID čipů.» Pro expedici máte k dispozici kompletní agendu tiskovin (dodací listy, paletové/ balíkové štítky» Evidujete vratné obaly» Disponujete skladem hotových výrobků» Stanovujete plán expedic (tzn. optimální vytížení distribučních cest)» Díky propojení MIS se dozvíte o požadavku fakturace okamžitě» Přímo z MIS můžete vystavovat faktury zálohové, dílčí, konečné» Modul Fakturace je plně propojen s ekonomickým účetním systémem; informace máte na obou místech» Souhrnně objednáte všechny denní materiálové požadavky u dodavatelů přímo z MIS Cicero» K práci využíváte čárové kódy, popř. RFID, které vám maximálně zrychlují práci» Disponujete evidencí všech objednávek a využíváte jí transparentně pro párování s DL a kontrolu faktur.» Pracujete s evidencí schválených dodavatelů. 11

12 CICEROplus Naše činnost nekončí prodejem a instalací MIS, ale jde ještě dále. Chceme, aby se našim zákazníkům dařilo, byly konkurenceschopní a profitabilní a náš MIS byl skutečně maximálně využit. K dosažení tohoto závazku využíváme soubor konzultačních služeb CICEROplus. Zahrnuje procesní analýzu a systémovou integraci při implementaci MIS, controlling, implementaci nebo optimalizaci QMS, standardizaci workflow dle polygrafických norem a v neposlední řadě racionalizaci a optimalizaci interních procesů s co nejlepším využitím MIS Cicero. Procesní analýza Jedná se o popis stávajících procesů v tiskárně s definicí jednotlivých vazeb, zdrojů, pravomocí a odpovědností. Výsledkem této analýzy je dokument PROCESNÍ ANALÝZA, který popisuje výše uvedené aspekty a slouží jako podklad pro následnou implementaci systému tak, aby při ní byly co nejvíce zohledněny firemní zvyklosti, obor činnosti a specifika vyráběných produktů. Racionalizace a optimalizace workflow Racionalizace a optimalizace interních procesů probíhá často ruku v ruce s Procesní analýzou. Zatímco procesní analýza respektuje zažité postupy, racionalizace a optimalizace má za cíl měnit interní procesy tak, aby bylo výsledné workflow co nejpružnější, nejstabilnější, aby fungovalo s optimálním stavem zdrojů (tzn. strojů, materiálu a personálu) a maximální profitabilitou. Výsledkem je soubor doporučených kroků a cílový stav včetně konkrétních hodnot z oblasti obchodu, výroby, nákupu a lidských zdrojů. 12

13 Ekonomická analýza Jde o komplexní koordinační koncept, který má za cíl pomáhat a podporovat vedení při optimalizaci chodu podniku v ekonomické oblasti. Výsledkem analýzy jsou tedy konkrétní ekonomické návody týkající se strategického řízení společnosti nejde jen o vnitřní koncepci firmy (hodinové sazby, nákladová místa), ale i vztahy s věřiteli a finančními institucemi. Systémová integrace Ve společnosti mohou (a zpravidla tomu tak je) fungovat dva systémy vedle sebe MIS a ekonomický účetní systém (EIS). V tomto bodě jde o jejich funkční propojení, protože např. účetní informace jsou potřebné jak v účetním EIS tak i MIS (např. bonita zákazníků). Jde tedy o maximální využití informací, které jsou ve společnosti k dispozici. Podpora při dotačním řízení Firma CICERO Stapro Group s.r.o. zajišťuje sama nebo prostřednictvím svých partnerů pro své zákazníky pomoc při získávání dotací na nákup informačních systémů, souvisejících komponentů, případně školení. 13

14 CICEROplus Implemetace QMS Systém zabezpečování kvality (QMS, např. dle ISO9001) je velmi klíčový systém stabilizující chod firmy. Do funkční dokumentace QMS jsou často implementovány další pokyny z oblasti racionalizace a standardizace. Proto je velmi důležité, aby byl celý potenciál systému zabezpečování kvality využit a aby byl respektován. Tedy aby byl managementem chápán jako účinný nástroj řízení a ostatními pracovníky jako pevná pravidla vnitropodnikových procesů. Tato část CICEROplus se týká zavedení nového, popř. optimalizací stávajícího QMS tak, aby byl pro firmu skutečně užitečný, ale zároveň ji neomezoval. Výsledkem jsou perfektně zmapované procesy, stanovená pravidla pro jejich řízení a v neposlední řadě proškolený personál, který QMS rozumí a respektuje ho. Implementace polygrafických standardů PrintQuality je řešení, které standardizuje polygrafické procesy od tvorby dat až po dokončující zpracování. Cílem je implementace důležitých polygrafických mezinárodních, národních norem ISO, ČSN a oborových polygrafických norem institutů Fogra, BVDM a ECI do funkčního a efektivního celku, který firmu nezatěžuje byrokraticky, ale pomáhá jí zefektivnit a stabilizovat výrobní procesy a zvýšit konkurenceschopnost. Výhodou je vyšší konkurenceschopnost, snížení rizika reklamací a obecně snížení vícenákladů na opravy, přídavků a přípravných časů tedy výrazná úspora času a financí. Výstupem jsou konkrétní pracovní instrukce a postupy zajišťující plně standardizovaný proces a certifikát PrintQuality. 14

15 Reference Ringier Axel Springer Print CZ a.s. periodika Slovenská Grafia a.s. akcidence, periodika, mailing GRASPO CZ, a.s. knihy Astron print, s.r.o. digitální tisk KASICO, a.s. tisk cenin Bauch, Navratil s.r.o. packaging obecný 15

16 CICERO Stapro Group s.r.o. sídlo společnosti Pernštýnské nám Pardubice tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 24014

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Komplexní informační systém ve firmě TRUMF International s.r.o.

Komplexní informační systém ve firmě TRUMF International s.r.o. Komplexní informační systém ve firmě TRUMF International s.r.o. Výhradně českou společnost TRUMF International s.r.o. založili její majitelé v roce 1992. Svým zaměřením navázala na šedesátiletou rodinnou

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 KARAT NEWS Případová studie TRUCK Trade strana 2 6 Novinky IS KARAT strana 10 14 IS KARAT pronikne do vašeho iphonu! strana

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více