Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/"

Transkript

1 Projekt Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS) objektivní hodnocení hlavní implementace systému správy a řízení městské dopravy /UTMC/ Hamilton Purdie 1 Gary Umpleby 2 Stárnoucí systém řízení městské dopravy, potřeba poskytovat cestujícím spolehlivé informace v reálném čase na několika kvalitních koridorech autobusové dopravy, vyspělá strategie inteligentních dopravních systémů (ITS) společně s úspěchem v zajišťování financování prostřednictvím skotského vládního fondu pro veřejnou dopravu daly Radě města Glasgow ideální příležitost plně využít standardů UTMC vyplývajících ze čtyř prvních demonstračních projektů. Už v r uvažovala Rada města Glasgow o své budoucí strategii ITS. V rámci této strategie bylo nutné mít na zřeteli politiku veřejné dopravy správního úřadu, včetně určení počtu kvalitních autobusových koridorů (QBC), které budou vyžadovat poskytování spolehlivých cestovních informací v reálném čase. Faktorem, který přispívá k poskytování spolehlivých služeb autobusové dopravy, je zajištění priority autobusů na křižovatkách řízených světelnou signalizací. Zajištění preference autobusů tímto způsobem může pomoci redukovat dopad kongescí a dalších prodlení na průběh autobusové dopravy a udržovat soulad předpovědí příjezdů autobusů na zastávky se skutečností v celé délce trasy. Vzhledem ke stáří stávajícího systému centrálně integrovaného řízení městské dopravy (CITRAC) a zastarávání mnoha jeho klíčových součástí je nutné vypracovat strategii postupného nahrazování systémů a zařízení v koridorech QBC, které umožní provádět adekvátní opatření k zajištění preference autobusové dopravy. Paralelně s touto iniciativou správní úřad také uznal zvyšující se potřebu redukovat stále rostoucí pracovní zatížení personálu centra pro řízení městské silniční sítě, včetně základního monitorování a odstraňování poruch na zařízeních několika stovek stanovišť s instalovaným zařízením po celém městě. Do tohoto již komplexního souboru požadavků byla také zařazena otázka prudce stoupajících nákladů spojených se zařízením správy a řízení dopravy nezbytných k zajištění provozu. Tyto rostoucí náklady na sdělovací techniku narazily na úmysl správního úřadu snížit úroveň veřejných výdajů, pokud jde o opakované výdaje. Finanční prostředky, přidělené prostřednictvím skotského vládního fondu veřejné dopravy v letech 1999 až 2002, poskytly správnímu úřadu finanční podporu, kterou potřeboval pro další vývoj své strategie uplatňování inteligentních dopravních systémů a vyřešení souvisejících problémů. Současně standardy vzájemné komunikace mezi systémy a mezi systémy a ulicemi, vyplývající ze čtyř demonstračních projektů UTMC, ukázaly dobrý základ pro specifikování, prosazování a realizování potřebných řešení. Bylo oznámeno zrození projektu Informační systém a signalizace pro autobusy (BIAS). Tento článek zkoumá, jak dalece přijetí standardů správy a řízení městské dopravy /UTMC/ pomohlo v různých etapách realizace projektu BIAS projektovému týmu Rady města Glasgow, jejich partnerskému autobusovému dopravci First Glasgow a jejich dalším 1 Asistent manažera strategického řízení dopravy, CITRAC/NADICS, Rada města Glasgow 2 Náměstek ředitele, Mott MacDonald 1

2 smluvním stranám: Peek (systém UTC) / Mott MacDonald (integrace systémů) a Serco / AIM / Bridge (Autobusový informační systém v reálném čase). Etapa zadávání podpořená standardy UTMC Jedním z hlavních přínosů přijetí strategie implementace na základě standardů UTMC je, že poskytuje rámec, ve kterém mohou různí dodavatelé pracovat efektivněji na jednotném řešení. Rozhraní mezi jednotlivými systémy a rozhraní mezi systémem a ulicí jsou definována na základě datových struktur (datové objekty a MIB objekty) a výměny dat (CORBA a SNMP). To znamená, že nezbytná základna pro vnější komunikaci mezi systémy a komponenty systémů je předem stanovena a má za následek menší úsilí a riziko integrace. Rada města Glasgow využila tohoto vytvořeného rámce ve svém přístupu k zadávání řešení projektu BIAS. Byla přijata koncepce obsahující tři volby: volba 1 systém UTMC (včetně systému řízení městské dopravy (UTC), integrace systémů, řešení poruch, funkce strategického řízení a funkce hodnocení výkonu); volba 2 autobusový informační systém v reálném čase; a volba 3 kombinované řešení poskytující systém UTC a autobusový informační systém v reálném čase společně s integrací systémů. Zadání celkového řešení prostřednictvím volby 1 a 2 mohlo být považováno za rizikovější než plně integrované řešení v případě volby 3. Pokud však jde o standardy UTMC, podporující specifikace zadávání u volby 1 a volby 2, a vznikající standard Pracovní skupiny pro informace v reálném čase (RTIG) pro komunikaci mezi servery systémů cestovních informací v reálném čase, úroveň vnímaného rizika byla poněkud vyšší, než byla před vytvořením těchto standardů. Výsledkem je flexibilnější přístup k zadávání, který je správnímu úřadu k dispozici. Uzavření smlouvy hraje tam svou roli systém UTMC? Vyhodnocení veřejných obchodních nabídek vedlo k nezávislému výběru volby 1 a 2, které poskytly nejlepší cestu k zadání požadovaného řešení u Rady města Glasgow, která řídí riziko integrace. I když bylo přijetí standardů UTMC podpořeno ve specifikacích zadávání, standardy UTMC byly ještě založeny na výsledcích vyplývajících z demonstračních projektů UTMC a jako takové netvořily součást formálního hodnocení veřejných nabídek, které bylo vedeno v režimu ekonomicky nejvýhodnější nabídky (MEAT). Výsledky rozhodnutí o nabídce, pokud jde o kvalitu a cenu, byly zveřejněny na webové stránce správního úřadu, kde byla jako hlavní smluvní strana jmenována společnost Peek pro dodání řešení systému UTMC (se společností Mott MacDonald). Společnost Serco byla jmenována jako hlavní smluvní strana pro zajištění systému cestovních informací v reálném čase (společnosti AIM a Bridge byly jmenovány jako subdodavatelé základní technologie). I když systém UTMC nehrál v tomto konkrétním případě rozhodující roli, zaměstnanci správního úřadu pracující na projektu pocítili pozoruhodně vyšší důvěru v dosažení požadovaného řešení při přípravě samostatných smluv pro volbu 1 a 2, a to díky rámci pro úspěšnou integraci. 2

3 Implementace projektu podle standardů UTMC Zásadní roli v úspěšném dodání projektu hrálo přijetí standardů UTMC (a také standardů RTIG), které byly v průběhu realizace projektu BIAS dále rozvíjeny všemi přispívajícími dodavateli. Přijetí standardů UTMC a RTIG dalo všem dodavatelům dobrý základ pro vytvoření návrhu integrace, který umožnil mnohem efektivnější integraci těchto komplexních a rozdílných systémů, než to bylo možné v době před přijetím těchto standardů. To však neznamená, že projekt neměl při dodání své nedostatky! Po celou dobu realizace ho provázely složité problémy: (a) Integrované společné grafické rozhraní uživatelů (GUI) pro všechny subsystémy klíčovým problémem zde bylo, na jaké úrovni by měla být uchovávána kartografická data pro každý ze subsystémů. Zda na úrovni subsystémů nebo na společné integrované úrovni? Tato otázka byla vyřešena implementací souboru dat z vojenských topografických map a integrací grafického uživatelského rozhraní nového systému řízení městské dopravy (UTC) společnosti Peek s grafickým uživatelským rozhraním zděděného 20 let starého systému centrálně integrovaného řízení dopravy CITRAC pomocí překlenovacího grafického uživatelského rozhraní geografického informačního systému (Management GIS GUI), který prezentoval postavení různých systémů, alarmy zařízení a informace o řešení poruch pro operátory systému. (b) Integrovaná funkce strategického řízení - problémem zde opět je, na jaké úrovni je toto aplikováno. Tento problém byl vyřešen přezkoumáním podmínek kongescí na síti a reagováním podle strategií, předem stanovených operátorem, umožňujících efektivně řešit případy kongescí v koridorech veřejné dopravy. (c) Funkčnost Zelené vlny trans-systému UTC problémem je, že stávající trasy Zelené vlny havarijní služby by mohly procházet křižovatkami řízenými světelnou signalizací zděděného systému CITRAC UTC a nového systému UTC firmy Peek na směrově nerozdělené dopravní trase. Byla požadována koordinace mezi starým a novým systémem UTC. Toho bylo dosaženo integrací dvou systémů prostřednictvím adaptéru UTMC. (d) Problémy s instalací systému cestovních informací v reálném čase (RTPI) (skutečné životní situace) - problémem je, že zařízení pro řízení společných dat systému UTMC umožňuje předávání informací o poruchách na zařízení AVL (automatická lokalizace vozidla) v autobusech a značkách RTPI spolu s varovnými signály AVL (například signalizace Driver Under Attack (řidič terčem útoku) a hlášení o dodržování jízdního řádu) přímo společnému grafickému uživatelskému rozhraní, aby operátor zasáhl. I když jde o operační výhodu, jak to bylo zamýšleno, v důsledku rozsáhlého autobusového parku a mnoha značek RTPI (původně 460 autobusů a 200 značek RTPI) mají zaměstnanci Rady města Glasgow v zastoupení svého partnera First Glasgow nelehký úkol řízení zásob a majetku. (e) Signalizační zařízení (skutečné životní situace) - problémem pro správní úřad je poměrně dlouhá doba vývoje, kterou bylo nutno podstoupit, než se dostaly na trh nejnovější okrajové stanice vyhovující systému UTMC a požadavkům správního úřadu na celý systém SCOOT nebo systém UTC na bázi řízení pevným programem a na dálkové monitorování izolovanějších stanovišť dopravního 3

4 signalizačního zařízení. Správní úřad ještě musel zajistit celkovou prioritu autobusů v koridorech QBC se stávajícím vybavením na bázi preference opožděných autobusů. Kompromisním řešením v případě zavádění systému UTMC a budoucí flexibility při realizaci byla tzv. krátkodobá bolest pro dlouhodobější zisk. (f) Sdělovací technika problémem je, že hlavní smluvní strana pro systém UTMC měla posoudit ekonomicky nejvýhodnější řešení komunikace systému UTMC mezi ústředními a okrajovými stanicemi Peek Chameleon. Původní stanoviště používala rozšířená řešení LAN ADSL Broadband Copper vypracovaná v průběhu etap vývoje systému UTMC. Na několika stanovištích systému SCOOT v Glasgow byly provedeny zkoušky digitálního rádia MESH a podobného rádiového systému TROPOS. Tyto zkoušky vypadají nadějně a společnost Peek nyní musí posoudit řešení s odhadem celkových nákladů pro Radu města Glasgow. Paralelně k těmto zkouškám Rada města Glasgow také zvažuje společnou implementaci technologie Wi-Fi s cílem poskytovat svým občanů služby a moderní přístup ke službám a také rozšířený internet pro komerční a veřejné trhy. Vývoj projektu do současnosti je důležité dodržovat standardy UTMC? Projekt Bias postupuje velmi dobře kupředu. V polovině září tohoto roku bylo oficiálně zahájeno tzv. efektivní partnerství (Streamline Partnership), což je kvalitní partnerství mezi Radou města Glasgow, West Dunbartonshire, Strathclyde Public Transport Executives a First Glasgow podpořené projektem BIAS. Pomohly tedy standardy UTMC implementaci projektu? Převládá shoda, že standardy UTMC spolu se standardy RTIG ve skutečnosti pomohly jednotlivým dodavatelům zaměřit se na problémy vývoje rozhraní a jejich řešení, protože pro vývoj rozhraní vytvořily pevný rámec. Dříve, než se tyto standardy staly dostupnými, trvaly takové vývoje rozhraní mnohem déle a konečným výsledkem bylo typické rozhraní na míru s vysokými náklady na implementaci a stálou údržbu. Během vývoje systémů AVL a UTMC se ukázalo, že existují také významné podobnosti přístupů mezi UTMC, RTIG a programy TIH. Projekt BIAS pokračoval v čerpání zkušeností příslušných smluvních stran s cílem zajistit, aby byly vytvořeny nejenom data a řídící cesty mezi systémy, ale aby také samotné systémy měly prospěch ze širších zkušeností dostupných v odvětví inteligentních dopravních systémů. Je důležité, že se učíme jeden od druhého, přijímáme nejlepší praxi a standardy a sdílíme své poznatky. Jaké výhody přineslo přijetí přístupu UTMC? Realizovatelné výhody inteligentního dopravního systému (ITS) byly otázkou široké diskuze po mnoho let. Přinesly standardy UTMC (společně se standardy RTIG) Radě města Glasgow či jejímu partnerovi - autobusovému dopravci First Glasgow - opravdový užitek? Z hlediska Rady města Glasgow byla specifikace projektu BIAS zaměřena na zajištění společného grafického rozhraní uživatelů, které by zobrazovalo celkový pohled na městskou silniční síť kolem města Glasgow a vrstvilo by na displej GIS všechny položky potenciálního zájmu manažera sítě. Data ze zděděného systému UTC měla být propojena s daty nově vznikajících systémů BIAS UTMC a RTPI. Současně mělo řešení umožnit operátorům rychle 4

5 vstřebávat informace a prostřednictvím plně integrovaného uživatelského rozhraní ukázat události, podmínky na síti a poruchy. Pomocí aplikace rozhraní UTMC CORBA mezi systémy RTPI a UTMC bylo možné vyladit poskytované informace tak, aby ze systému RTPI byly do systému UTMC předávány pouze relevantní informace. Autobusový dopravce se tak může koncentrovat přímo na oblast svého zájmu a zároveň předávat svému partnerovi - Radě města Glasgow - informace o poruchách na vybavení systému BIAS, které vyžadují pozornost samotné Rady města Glasgow nebo smluvní strany pro údržbu systému RTPI společnosti Serco specializované na systém RTPI a poruchy zařízení. Funkce řízení strategie, která je zatím v etapě zkoušení a není ještě plně ověřena, by měla pomoci snižovat zatížení operátora. Přes rozhraní UTMC bude monitorovat zdroje dat subsystémů (včetně UTC a subsystémů RTPI), automaticky reagovat na známé scénáře sítě a odezvy předávat prostřednictvím mnohonásobných doručovacích subsystémů přes rozhraní UTMC. Takové mnohonásobné doručovací subsystémy mohou v budoucnosti zahrnovat systém UTC, systém RTPI, dále plánovaný systém navigace automobilů na parkoviště a informační systém pro řidiče. Hlavním přínosem projektu BIAS pro autobusové dopravce je podpora efektivního partnerství. Systém BIAS poskytuje provozní nástroje monitorování vozidlového parku společnosti First Bus na trasách o celkové délce 120 km na osmi kvalitních autobusových koridorech (QBC), dále poskytuje informace v reálném čase na 200 autobusových zastávkách na linkách a také umožňuje preferenci opožděných autobusů na křižovatkách řízených světelnou signalizací. I když je ještě příliš brzy na poskytování skutečných čísel, společnost First Group je nyní schopna monitorovat svůj vozidlový park v reálném čase a upravit svůj jízdní řád za účelem dosažení stejné úrovně služeb s omezenými zdroji. Mohly by být tyto výsledky dosaženy bez standardů UTMC a RTIG? Dalo by se argumentovat, že jedním z produktů úspěšně implementovaného systému RTPI je schopnost těchto systémů poskytovat sofistikovanou podporu řízení autobusového parku. Jde o schopnost zařízení pro řízení společných dat systému BIAS automaticky a rychle přenášet poruchy ze systému UTC (přes rozhraní systému UTMC) a systému RTPI (přes rozhraní RTIG) na příslušné pracovníky údržby, což pomáhá Radě města Glasgow poskytovat cestující veřejnosti rychlou, pravidelnou a spolehlivou dopravu a přitom také umožňuje autobusovému dopravci zlepšovat svou výkonnost a samotné Radě města Glasgow řídit svou síť efektivněji. Hovořit o tom, jaké výhody sdělovací techniky byly z koncepce standardů UTMC a RTIG získány, je ještě příliš brzy. Nový systém RTPI nahradil všechna hlasová rádia PMR u 1000 vozidel společnosti First Bus. Celkem 460 moderních nízkopodlažních autobusů bylo vybaveno novým zařízením AVL BIAS na palubních počítačích, dále systémem GPS Tracking, displeji zobrazujícími další zastávku a rozhraními s přístrojem na jízdenky, která také mění displej cílů jízdy autobusů. Rádio se také používá k zajištění komunikace s displeji systému RTPI na autobusových zastávkách, které byly speciálně navrženy tak, aby byly integrovány se zastávkami Rady města Glasgow. Displeje TFT jsou také instalovány v obchodních centrech a nemocnicích podél tras autobusů. Všechny tyto systémy vyžadují přenosovou šířku pásma a teprve čas ukáže objem provozních nákladů v závislosti na používaném komunikačním řešení. Další funkcí závislou na sdělovací technice je preference autobusů na křižovatkách řízených světelnou signalizací. Preference autobusů je zajišťována jedním ze dvou způsobů: lokální preferenci lze jednak zavést tam, kde opožděný autobus požaduje přednost na dopravní světelné signalizaci, když se přibližuje k zóně jejího vlivu. Palubní zařízení v autobusu přenáší hlášení požadavku na prioritu přímo do zařízení preferenční světelné 5

6 signalizace (instalovaného ve vnějším krytu zařízení světelné signalizace) a toto zařízení zase postupně komunikuje s okrajovou stanicí Chameleon a také s ústřední stanicí UTC, která zajišťuje režim obnovy spojení pro následnou prioritu. V tomto případě jsou náklady na sdělovací techniku omezeny na licenční náklady na vyhrazený rádiový kanál (toto zařízení je implementováno přes soukromý rádiový kanál), významnou finanční investici však představuje rozmístění pouličního preferenčního zařízení. Alternativním přístupem k poskytování priority na světelných signalizačních zařízeních je spojení rovnocenných uzlů (spojení serverů) (přes rozhraní UTMC/RTIG), kdy opožděný autobus vysílá svou žádost o prioritu do centrálního systému AVL, který pak žádost přenáší přímo do systému UTC přes rozhraní serverů. Ten pak postupně poskytuje prioritu na světelném signalizačním zařízení, když se k němu autobus přibližuje, a režim obnovy spojení pro následnou prioritu. Zařízení je omezeno celkovou šířkou pásma rádia a bude všeobecně používáno na hlavních částech městské sítě. Náklady na pouliční zařízení jsou nahrazovány mírnou redukcí celkové dostupné volné šířky pásma rádia. Jak bude systém UTMC užitečný pro budoucí rozšíření systému BIAS? Systém BIAS nepochybně poskytuje dobrý základ pro další činnost Rady města Glasgow a jejích partnerů v oblasti rozvoje řízení dopravy a cestování. V současné době je strategie ITS Rady města Glasgow vytvořená v r v další etapě implementace. Ve třech zbývajících čtvrtinách města byla zahájena celoplošná modernizace parkovišť na parkoviště s navigací (počítá se s možností 20 parkovišť a 20 značek s měnitelnou legendou navádějících na parkoviště). Uvažuje se také o svislém portálovém značení na předměstí, které by poskytovalo informace řízené systémem BIAS o událostech a dopravním provozu. Současný přístup UTMC umožní okamžité rozšíření systému BIAS o zařízení pro řízení společných dat. Tím bude uskutečněna celková integrace funkce navigace na parkoviště a informací pro řidiče do systému BIAS. Rovněž se uvažuje o dlouhodobé migraci zbývajícího systému CITRAC do řízení systému BIAS, která bude uskutečněna pomocí přístupu UTMC. Dalším dlouhodobým cílem je integrací systémů BIAS a NADICS integrovat řízení městské a meziměstské dopravy. Podle návrhu by implementace vycházela ze standardů a nejlepší praxe programu TIH (Informace pro silniční dopravu), který bude zahrnovat standardy UTMC. Budoucí napojení na systém NADICS bude součástí vývoje funkce strategického integrátora napodobujícího dřívější práce vykonané na systému CITRAC, kdy plány rozvržení dopravy pomocí pevného programu budou realizovány systémem NADICS jako jeho reakce na incidenty. Závěrem jak přístup UTMC přispěl k realizaci projektu BIAS? Lze konstatovat, že přístup UTMC přispěl k úspěšné realizaci projektu BIAS mnoha různými způsoby. Přístup UTMC pomáhá snižovat integrační riziko a umožňuje rozhodovat o nákupu různých systémů. Přijetí standardů UTMC zase pomáhá smluvním stranám dodávat integrované řešení s menšími integračními problémy, než by se u projektu takového rozsahu běžně očekávalo. Další výhody představuje snižování provozního zatížení řídícího centra a rostoucí efektivnost řešení poruch na zařízení. Autobusovým dopravcům přináší užitek zlepšené řízení 6

7 vozidlového parku a dosahují vyššího výkonu díky rychlé nápravě poruch na zařízení světelné signalizace na křižovatkách. Celkovým přínosem pro cestující veřejnost je rychlejší a spolehlivější doprava. A pohled do budoucnosti jak by mohl přístup UTMC pomoci? V budoucnosti poskytne přístup UTMC dobrý a bezpečný základ pro další vývoj a ochranu investic do budoucna, usnadní sdílení poznatků s dalšími stranami odvětví ITS a tím další snižování rizik. Systém BIAS má velký potenciál využití své funkčnosti nejenom v oblasti řízení dopravy a cestovních informací v reálném čase. Rada města Glasgow zkoumá jeho potenciál pro řízení událostí, řízení silničních prací a provádění navigace na parkoviště přes zařízení pro řízení společných dat, dále pro využití autobusového parku jako průzkumných vozidel, která budou jasně identifikovat příčiny dopravních kongescí na trasách a umožní hlášení problémů a co nejrychlejší navrácení sítě do optimální výkonnosti. Kromě toho Rada města Glasgow hodnotí přímé spojení z call centra Rady města Glasgow, které umožňuje rychlý přenos informací o poruchách na světelné signalizaci přes call centrum do systému řízení poruch BIAS a odtud automaticky na smluvní stranu zajišťující údržbu. Uvažuje se také o přenosu multimodálních informací uložených v zařízení pro řízení společných dat do intranetu Rady a na webové stránky SPTE. V budoucnosti to může zahrnovat integraci obrazů CCTV (včetně spojení s kamerami CCTV pro dohled na ulice města) a přenášení informací o dostupných volných parkovištích a informací v reálném čase na každé autobusové zastávce přímo do mobilních přístrojů. Lze konstatovat, že UTMC společně s dalšími standardy, včetně doporučených standardů RTIG a TIH, bude hrát hlavní roli v realizaci cílů Rady města Glasgow v oblasti řízení dopravy a cestování. Název originálu: The Bus Information and Signalling (BIAS) Project an unbiased review of a major UTMC implementation Zdroj: TEC, 11/2005, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 7

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle

Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Fórum esafety Pracovní skupina ecall Memorandum o porozumění pro realizaci interoperabilního tísňového volání ve vozidle Obsah Memorandum o porozumění Podpisové stránky Příloha A Příslušná evropská usnesení,

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Cestovní a dopravní informace od vize k realitě

Cestovní a dopravní informace od vize k realitě Cestovní a dopravní informace od vize k realitě Gary Umpleby a John Glen, Mott MacDonald (Integrovaná doprava Glasgow) Tento článek pojednává o tom, jak vznikající technologie inteligentního dopravního

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHA. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 615 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Petr Bureš, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze Obsah prezentace historický vývoj a použití dopravních informací současná situace v poskytování

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Přednáška č.12 Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Původní LAN o 50 až 100 uživatelů, několik tiskáren, fileserver o relativně

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Metody standardizace v oblasti informačních systémů Rok 2013 Ing.

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy ISKŘ HMP

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy ISKŘ HMP Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy CÍLE PROJEKTU Připravenost k řízení řešení událostí (krizových situací, mimořádných událostí a událostí narušujících životní standard občanů) na území HMP

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ISC 03.220.01 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Informace pro cestující

Více

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura PROJEKT Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 2004-2006 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Příspěvek se zabývá významem palubního počítače ve vozidle pro veřejnou dopravu a způsoby propojení na vnitřní i návazné systémy (dispečink, vozovny, zastávky,

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční v Evropě Komunikace přínosů a problémů otevřených systémů Porozumění širšímu rámci problematiky otevřených systémů Budování

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-1

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-1 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-1 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Osnova I principy informační

Více

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Jiří Kristek ředitel obchodu a marketingu Michal Drápalík vedoucí projektu KAC Co KAC poskytuje? Jednotné

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1

Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1 Využití telematiky ve veřejné osobní místní dopravě Klaus-Peter Gerheim 1 Úvod - Komponenty - RBL-rozhraní mezi různými dopravními provozy - Prokazatelnost poskytnutého výkonu prostřednictvím podnikatele,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více