Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11."

Transkript

1 Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín;

2 Vstupní stránka DataPlánu

3 Mini-port portál města/obce/regionu

4 Mini-port portál města/obce/regionu

5 Informace na mini-port portále města/obce/regionu Rozsah informací na mini-portále závisí na rozsahu dokumentace, kterou město má v oblasti strategického plánování a řízení k dispozici, a kterou poskytne k naplnění do DataPlánu.

6 Informace na mini-port portále města/obce/regionu 1. Strategická dokumentace - standardně je zobrazován komunitní Plán Zdraví a kvality života (je zpracován v aktuální podobě vč. archivních verzí z předešlých let) - podle zájmu municipality doporučujeme uveřejnit další strategické dokumenty a koncepce 2. Rozpočet, strategický rozpočet - importuje se podle zájmu pokročilé municipality - položky rozpočtu jsou provazovány jednak přímo na odpovědné subjekty v rámci úřadu a následně přímo na priority a cíle strategické dokumentace; - probíhá ve dvou krocích: - import schváleného položkového rozpočtu města - provazba rozpočtu na priority a cíle strategických koncepčních dokumentů (Strategický plán; Akční plán; Komunitní plán Zdraví a kvality života, atd. dle požadavku municipality) 3. Ankety a dotazníková šetření významné jsou především ty, které jsou zaměřeny na celkový rozvoj města (např. průzkum spokojenosti obyvatel)

7 Informace na mini-port portále města/obce/regionu 4. Zásobník projektů -slouží k přehlednému plnění a zpracovávání návrhů rozvojových projektů - vkládat náměty může kdokoliv prostřednictvím formuláře k danému území - u pokročilejších municipalit se zavedenou strategickou dokumentací je možno vkládané projekty provazovat přímo s opatřeními strategického (akčního) plánu 5. Porovnání cílů a projektů - každý návrh projektu je tématicky klíčován pro další zpracování 1. co je oficiálně schváleno zastupitelstvem (strategický plán) 2. definovaná poptávku veřejnosti (komunitní Plán zdraví a kvality života) 3. návrhy projektů - porovnávat je možno jakoukoli strategickou dokumentaci na úrovni města/obce, příslušného kraje, případně mikroregionu 6. Možnosti externího financování projektů (souvisí s bodem 5) - nástroj umožňující analýzu projektových záměrů ve vztahu k opatřením regionálních a tematických operačních programů EU na období

8 Informace na mini-port portále města/obce/regionu 7. Katalog odborů a subjektů - subjektem je míněn např. odbor MěÚ, příspěvkové organizace, NNO atp. - pod každým subjektem se zobrazí jeho karta s detailními informacemi vč. seznamu odpovědností příslušného subjektu (odboru, oddělení, pracovníka) 8. Přehled sledovaných indikátorů a ukazatelů -kromě hodnot může být postup zobrazen i tzv. semaforem zobrazujícím dosažený stav pro veřejnost a další uživatele Místní ukazatele vztaženy ke komunitnímu plánu Expertní indikátory (strategické) vztaženy ke strategickému (akčnímu) plánu Expertní indikátory (tematické) a. Dopravní indikátory b. Zdravotní indikátory c. Energetické indikátory 9. Kampaně -přehled zrealizovaných kampaní, které jsou do DataPlánu vloženy prostřednictvím jednoduchého webového formuláře, viz

9 Informační systém pro strategické řízení Porovnání projektové kapacity se strategickou dokumentací a možnými zdroji financování

10 DataPlán NSZM Operační programy EU ÚROVEŇ regionů (krajů) ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko ROP regionu soudržnosti Střední Čechy ROP regionu soudržnosti Střední Morava OP Praha Adaptabilita OP Praha Konkurenceschopnost ÚROVEŇ ČR OP Životní prostředí OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost [R] Integrovaný operační program [R]

11 Nástroje DataPlánu Strukturu prioritních oblastí operačních programů je možno databázově porovnat se strategickou dokumentací na úrovni města/obce/městské části s tzv. zásobníkem projektů Funkce Porovnání cílů a projektů - dle témat

12 Nástroje DataPlánu Funkce Porovnání cílů a projektů - dle témat a) na Mini-portále kraje:

13 Nástroje DataPlánu Funkce Porovnání cílů a projektů - dle témat b) na mini-portále města/obce/městské části:

14 Nástroje DataPlánu Funkce Porovnání cílů a projektů - dle témat c) na mini-portále České republiky:

15 Nástroje DataPlánu Projektová kapacita Mini-port portál l města/obce/mm sta/obce/městské části

16 Nástroje DataPlánu Projektová kapacita Mini-port portál l města/obce/mm sta/obce/městské části

17 Nástroje DataPlánu Projektová kapacita Porovnání cílů a projektů dle důležitosti Hierarchické porovnání strategických záměrů v různých typech dokumentace města/obce/regionu

18 Informační systém pro strategické řízení Pilotní příklady využití Strategický rozpočet On-line zásobník projektů

19 Zavádění DataPlánu do činnosti úřadu Pilotní města Hodonín Chrudim Kopřivnice Vsetín Praha-Libuš Moravská Třebová Pelhřimov Strakonice V budoucnu všechna města v kat. B MA21 [Litoměřice] [Prostějov] [Ústí nad Labem] Pozn. Podmínkou pro splnění kritéria 11 bude od roku 2009 strategický rozpočet (transparentní přehled o vynakládání financí v souladu s naplňováním stanovených cílů strategie rozvoje města)

20 Práce s informačním systémem Zdravé město Kopřivnice Akční plán Strategický plán Strategický rozpočet Zásobník projektů

21 PŘÍNOSY info-syst systému Schválený položkový rozpočet

22 Kopřivnice: Vazba Rozpočtu na Strategický plán

23 PŘÍNOSY info-syst systému Strategický rozpočet

24 Strategický rozpočet Celkový přehled

25 Práce s informačním systémem Zdravé město Hodonín Akční plán Strategický rozpočet On-line zásobník projektů Katalog odborů a subjektů

26 Přímá databázov zová provazba projektu na vybrané opatřen ení Akčního plánu

27 Přímá provazba projektu na vybrané opatřen ení Akčního plánu

28 On-line zásobnz sobník k projektů Interní popis projektu

29 Jednoznačná identifikace subjektu - Funkce Garant

30 Sdílen lení projektového záměru z vybranými subjekty Funkce zpřístupnit komu

31 Zdravé město Hodonín Přehled subjektů

32 Zdravé město Hodonín Přehled subjektů

33 Zdravé město Hodonín Přehled subjektů

34 Zdravé město Hodonín Přehled subjektů

35 Subjekty transparentní zodpovědnost dnost

36 Tajemník k / vedoucí odboru vlastní aktivity

37 Tajemník k / vedoucí odboru aktivity podřízených subjektů

38 Indikátory transparentní zodpovědnost dnost

39 Indikátory transparentní zodpovědnost dnost

40 Terminál (editační prostřed edí) přístup pod heslem

41 Terminál interní úpravy informací Kontaktní údaje

42 Terminál interní úpravy informací Podřízené subjekty

43 Terminál interní úpravy informací Profil člena na wwwnszm

44 Terminál interní úpravy informací Aktivity

45 Terminál interní úpravy informací Plány

46 Terminál interní úpravy informací Indikátory / ukazatele

47 Terminál interní úpravy informací Návrhy projektů

48 Informace, návodyn Průběžně aktualizované metodické listy pro práci s DataPlánem jsou k dispozici na adrese

49 KONTAKT Vojtěch Kučera Kancelář NSZM ČR E: M: W: Děkuji za pozornost.

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21

MA21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 PŘÍRUČKA PRO MAPOVÁNÍ KVALITY MÍSTNÍCH AGEND 21 Návod pro postup při sledování procesů místních Agend 21 podle oficiálních Kritérií MA21 v České republice Autorská spolupráce: Národní síť Zdravých měst

Více

Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe. Praha, IPVZ 10. listopadu 2009

Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe. Praha, IPVZ 10. listopadu 2009 Národní síť Zdravých měst m ČR Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe Praha, IPVZ 10. listopadu 2009 1 2 OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM Projekt Zdravé město V. fáze v Evropě (od 2009) 3 Zdravá

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah 1. Projekt Zdravé město WHO / Místní Agenda 21........................................................ 2 2. Statut a poslání NSZM ČR............................................................................

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn Č.j.: 33152/2007-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci

Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci Celostátní setkání místních Agend 21 Ústí nad Labem, 9. července 2007 NSZM ČR 2007 1 Zdravá města, obce, regiony 2007 83 členů (města, kraje, mikroregiony, obce)

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování

Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování - základní vrcholový dokument - prosinec 2006 Tento dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu města Hodonín.

Více