Czech Coal POWER využívá nový informační systém, který zavádí elektronické objednávání mechanizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Coal POWER využívá nový informační systém, který zavádí elektronické objednávání mechanizace"

Transkript

1 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Důl Centrum je opět v plném provozu str. 2 Arnošt Ševčík: Mzdový nárůst se podařilo zahrnout do tarifu Společenská odpovědnost znamená také umět naslouchat svému okolí I volitelné maturitní předměty mají na gymnáziu nové učebny str. 5 str. 7 str. 11 O nás O nás Z regionu Z regionu Aktuálně Co bude s českým uhlím? To stále nikdo netuší Přijdete na rozcestí, proti vám míří dvě, v horším případě tři a více cest. Kam jít, když nikde není popsán konkrétní směr? Znáte to nic moc pocit. A pokud vám vše není úplně jedno, netouláte se jen tak zbůhdarma krajem, abyste si vyčistili hlavu, případně nejste naopak šílený, máte problém. Málokdo z nás bohorovně věří po vzoru Josefa Švejka, že když všechny cesty vedou do Říma, tak také všechny cesty musí logicky vést i do Budějovic. A zabloudit prostě nelze, ani když se několikrát octnete v Putimi. Tedy, jak trefně podotkl tamní nadstrážmistr Flanderka, což je při pochodu z Radomyšle směrem od Budějovic. Proč ty příměry vyvolávající obavy na straně jedné, ale i komičnost na straně druhé? Bohužel přesně tak totiž stále vypadá rozhodování Česka, jaká bude preferovat paliva vhodná k výrobě elektrické energie, případně tepla. Bude Pokračování na straně 2 Dceřiná společnost Czech Coal POWER poskytuje sesterským těžebním společnostem skupiny Czech Coal pomocnou mechanizaci prostřednictvím nového objednávkového systému. Ten by měl během jara doznat dalších vylepšení. Více se dozvíte v článku uvnitř tohoto vydání Důlních novin. Foto: (pim) otázka pro Vladimíra Šístka, finančního ředitele Czech Coal Znamená výzva k odkupu akcie DTS Vrbenský faktické zahájení procesu prodeje této společnosti a jejího vyčlenění ze skupiny Czech Coal a jak bude postupovat? Ano, je to tak. Celý proces fakticky odstartoval již ve druhé polovině loňského roku rozhodnutím o snížení základního kapitálu o 100 milionů korun z důvodu přebytku hotovosti s její výplatou jedinému akcionáři. Většina prostředků pochází z prodeje části podniku ze závěru loňského roku, o němž byli čtenáři DN podrobně informováni. Snížení základního kapitálu vyžaduje poměrně dlouhou dobu danou nutností dvojího zveřejnění v obchodním věstníku a dalšími zákonnými lhůtami. Ty vyprší v závěru února a nic již nebude bránit zapsání nové hodnoty základního kapitálu ve výši 150 milionů korun v obchodním rejstříku. Vladimír Šístek Představenstva společností Czech Coal a DTS Vrbenský však nečekala na zapsání sníženého základního kapitálu a již počátkem minulého týdne schválila záměr prodeje a pravidla výběrového řízení. Pro prodej formou výběrového řízení jsme se rozhodli i proto, abychom umožnili účast v tendru nejen těm největším a finančně silným stavebním skupinám, ale třeba i domácím středním stavebním společnostem Pokračování na straně 2 Czech Coal POWER využívá nový informační systém, který zavádí elektronické objednávání mechanizace Své služby poskytuje od loňského října společnostem skupiny Czech Coal samostatná dceřiná společnost Czech Coal POWER, která koupila část podniku DTS Vrbenský. Nová firma se je snaží poskytovat novým způsobem a nesnaží se vydělávat na sestrách a tetách. Pomáhá jí v tom mimo jiné nový informační systém, na jehož fungování si musí zvykat jak samotní zaměstnanci Czech Coal POWER, tak odběratelé služeb, tedy těžební a servisní společnosti. O změně informačního systému uvažovala společnost DTS Vrbenský už od roku Proběhlo i výběrové řízení, kde z pěti uchazečů vzešla nakonec vítězně společnost Infotea, která kromě ceny zaujala i tím, že předložila řešení v několika variantách. Jeho vývoj se rozběhl v roce 2011 a výrazně se urychlil spolu s rozhodnutím o vyčlenění Czech Coal POWER. Vše bylo směrováno tak, aby po zkušebním provozu v září mohl být po odloučení Czech Coal POWER od DTS Vrbenský nový systém spuštěn naplno a všichni už si na něj zvykali, vysvětlil ředitel Czech Coal POWER Ladislav Karlovský. Změnily se objednávání i fakturace Nový systém přinesl změny hlavně v objednávání pomocné mechanizace pro těžební společnosti, ale následně i fakturace za objednané služby. Už během jara se rozroste o další služby a možnosti, které by měly dodavateli i zákazníkům usnadnit práci. Starý systém vyžadoval spoustu papírování a byl administrativně velmi náročný. S nástupem nového systému jsou veškerá data uložena a zpracována v počítači, což umožňuje lepší kontrolu i přenos informací mezi všemi zainteresovanými stranami. Od dubna by mělo být objednávání mechanizace už výlučně v elektronické podobě a poté, co bude možné začít využívat i systém GPS, s jehož integrací do informačního systému se počítá už od počátku, bude Pokračování na straně 2

2 2 O nás Důlní noviny 23. února 2012 Czech Coal POWER využívá nový informační systém, který zavádí elektronické objednávání mechanizace Pokračování ze strany 1 možné například on-line sledovat i provozní parametry jednotlivých strojů, doplnil jednatel Czech Coal POWER Luboš Krauskopf. Integrování systému GPS přinese i další výhody pro zákazníky. Ten, kdo bude stroje objednávat, bude moci průběžně sledovat a kontrolovat, kde se mechanizace nachází a operativně jednotlivé stroje přesouvat podle potřeby. Novinkou pro zákazníky je také fakt, že si dodávku služeb kontrolují především samy těžební společnosti. Přenesením této činnosti na zákazníka by měly odpadnout problémy s vykazováním činností, tím by mělo dojít k určitému zjednodušení celého procesu a mělo by to následně vést i k racionálnějšímu využívání našich kapacit. To je možná jedna z největších změn, které s sebou přinesl vznik Czech Coal POWER, zcela se totiž změnil způsob dimenzování firmy. V minulosti se většina mechanizace naplno využívala jen v určitých částech roku, zejména na jaře a v zimě, v létě se přebytečné kapacity uplatnily na externím trhu. Nyní je naší snahou, aby byly kapacity Czech Coal POWER využívány rovnoměrně a naplno po celý rok a v případě, že v některém období nebudeme schopni pokrýt potřeby našich zákazníků, naopak nakoupíme služby z externího trhu, vysvětlil jednatel. I na tom, jak budou kapacity Czech Coal POWER dimenzovány, je potřeba spolupracovat Sídlo Czech Coal POWER v budově SVAPO na lokalitě Československá armáda. Foto: Archiv DN s hlavními zákazníky, tedy s těžebními a sesterskými společnostmi skupiny Czech Coal. Systém umožní variabilitu i v tvorbě ceny služeb Důležitou roli ve smluvních vztazích hraje cena. Ceny poskytovaných služeb vždy vycházely z kalkulací a značnou část z nich tvoří pohonné hmoty (PHM). Přitom jen v loňském roce činil rozdíl mezi kalkulovanou a skutečnou cenou pohonných hmot 12 milionů korun. Po jednáních bylo nakonec rozhodnuto, že skončí dodatečné fakturace, které byly pro všechny zúčastněné strany velmi komplikované, a stanovila se pevná cena pohonných hmot, která se během roku nebude měnit, informoval L. Krauskopf. Letošní ceny služeb Czech Coal POWER pro těžební společnosti jsou dokonce nižší, než tomu bylo v uplynulých letech. Základem cen pro letošní rok byly ceny loňského roku snížené o pět procent s připočítáním korekce na pohonné hmoty. V absolutní ceně se to projevilo mírným snížením. Po odečtení ceny PHM jsou ale naše ceny nižší i proti roku 2010, dodal L. Krauskopf s tím, že nastavení cen je rovněž otázka plánování a v budoucnu bude i v souvislosti s racionálnějším využíváním techniky snaha měnit cenu například podle termínu objednání služeb. I nový systém je v oblasti cen velmi variabilní a bude s ním možné dál pracovat. Ve společnosti Czech Coal POWER pracuje v současnosti zhruba 350 zaměstnanců. Po odloučení od DTS Vrbenský, se přestěhovala na lokality obou těžebních společností. Na lokalitě ČSA sídlí vedení společnosti v budově SVAPO, na lokalitě Hrabák Vršanské uhelné ještě probíhají poslední stavební práce potřebné pro přestěhování dílen oprav automobilů, ale do konce března by měly být tyto úpravy dokončeny a poslední provozy Czech Coal POWER definitivně přestěhovány. (red) Aktuálně Pokračování ze strany 1 naše země v horizontu několika desítek let ještě sázet na uhlí, nebo jej necháme zakonzervované v zemi? Odpověď ani po několika letech energetické anabáze nikdo neslyšel a příštího půl roku ani neuslyší. A tak místo toho, abychom se dozvěděli obrazně řečeno co bude do kotle a výhledově za kolik, slyšíme o trvalém boji ekologů, povzdechy tepláren a sem tam nějaký náznak politického názoru, kam se (možná) v energetice dá jít. Někdo si možná řekne, nač a kam spěchat? Suroviny v zemi se přeci nekazí a třeba někdo za nějaký i relativně krátký čas skutečně přijde s lepší alternativou využití. Ale takto věc nestojí. Když máte být někde včas a vy nevíte kudy se tam dostat, nezbývá než risknout směr cesty. A když nedojdete na místo, jsou následky tak vážné, jak velká je míra důležitosti, být v cíli v určenou dobu. Přeneseno do energetiky. Času je ve vztahu k ekonomickým a technologickým zákonitostem těžby uhlí velmi málo. A riskovat v časovém presu nějaký nevyzkoušený směr? Asi nejen já se obávám, že to bychom mohli dopadnout, opět řečeno Haškovými slovy jako Napoleon. Ten se podle něj u Waterloo opozdil jen o pět minut a následky byly fatální. Co dodat? Nespěchejme bezhlavě, neriskujme zoufale směr. Rozhodněme se ale brzy a na základě racionálních a kvalitních podkladů, kterých máme k dispozici opravdu dost. Karel Marek, konzultant v oblasti energetiky otázka pro Pokračování ze strany 1 pohybujícím se na lokálním trhu. Výběrové řízení proběhne dvoukolově, když první kolo chceme otevřít co nejširšímu spektru zájemců, kteří na základě informačního memoranda, které si budou moci vyzvednout po podpisu smlouvy o mlčenlivosti, předloží indikativní nabídku (do ) obsahující zejména cenu, platební podmínky a požadované záruky. Poté budou vybráni ti nejzajímavější, kterým bude umožněno zpřístupněním dataroomu provést detailní due diligence a předložit do 24. dubna 2012 finální nabídky, z nichž může být vybrána vítězná. Celý proces jsme pojali velmi otevřeně a chceme jej dokončit velmi rychle bez zbytečných prodlev, aby i zájemci nebyli dlouho udržováni v nejistotě. Půjde-li všechno podle našich představ, koncem května by mohlo dojít k převzetí společnosti novým vlastníkem. Podrobné informace o celém procesu mohou všichni zájemci najít na webu Czech Coal a DTS Vrbenský, případně u mých kolegů z finančního úseku. (red) Důl Centrum je opět v plném provozu Následky mimořádné události, která na přelomu ledna a února omezila provoz hlubinného Dolu Centrum, už byly definitivně zlikvidovány a provoz naplno obnoven. Zápar ve stropě důlního díla si vyžádal pětidenní absolutní zastavení těžby na lokalitě Centrum. Do čtvrtého února se likvidovaly následky mimořádné události a s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti jak báňských záchranářů, kteří zápar likvidovali, tak zaměstnanců Dolu Centrum, kteří se v hlubině pohybovali, byla těžba obnovena po zajištění záparu pouze v omezeném rozsahu. Od čtvrtého února jsme se vrátili k plnému provozu a lokalita Centrum pracuje ve standardním režimu, informoval Pavel Lička, ředitel dceřiné společnosti Důl Kohinoor, kam Důl Centrum organizačně spadá. Mimořádná událost neměla podle jeho slov výrazný vliv na dodávky uhlí smluvním partnerům. Poděkování za to, že se nám podařilo vypořádat s následky tak rychle a obnovit provoz naplno, patří osádkám porubu, razičů, ale i dalším zaměstnancům dolu Centrum, dodal ředitel. K záparu ve stropě důlního díla došlo v průběhu sanačních prací na výdušné chodbě 4316 v místech předpokládaného mimoúrovňového křížení s opuštěným důlním dílem ze začátku minulého století. Při likvidaci záparu se výrazně zhoršila situace a následně muselo dojít k prostorové uzavírce části důlního díla za pomoci záchranářů Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě. Důl Centrum je posledním hlubinným hnědouhelným dolem v České republice, organizačně je součástí Dolu KOHINOOR a.s, dceřiné společnosti Czech Coal a.s. (red) Ilustrační foto Foto: Archiv DN

3 Důlní noviny 23. února 2012 O nás 3 normy LUAS blahopřání VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v týdnu r. 2012: Př GŘ 1/2012 Stanovení parametrů pro zajištění mzdového vývoje dohodnutého při kolektivním vyjednávání s platností od 1. ledna 2012 Op ŘHBZS 502/12 Zabezpečení očisty vozidel HBZS a HZSP po výkonu pracovní činnosti. VUAS Př GŘ 1/2012 Stanovení parametrů pro zajištění mzdového vývoje dohodnutého při kolektivním vyjednávání s platností od 1. ledna 2012 Op GŘ 2/2012 Jmenování poradních komisí jako poradních orgánů generálního ředitele OZL 115/12/1 Způsob uložení a vedení knih pochůzek a předepsaných prohlídek COAL SERVICES Př ŘS 3/2012 Stanovení parametrů mzdového vývoje pro rok 2012 Př ŘS 4/2012 Organizační a funkční schéma Coal Services a.s. Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř) pozvánka LETOŠNÍ VOLNÁ a už 8. SEŠLOST VŠECH BÁJEČNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ KRUŠNOHORSKÝCH STROJÍREN se koná v mostecké kavárně HOKA (budova knihovny) v PÁTEK 2. března 2012 od 14 hodin. oznámení 16. února oslavil 50. narozeniny pan Jindřich Strnad. (Ing. Pavel Folgelt, paní Procházková a Pekárková) Dne 2. března 2012 po hod. (tj. po šichtě) se koná v Chomutově v restauraci Severka tradiční Sraz bývalých techniků dolu Jan Šverma v Holešicích. Účast povinná. (kost) Vše nejlepší přeje kolektiv z Lomu a přítelkyně Lada s rodinou. 1. března oslaví 60 let pan Jan Šály, zaměstnanec Správy tratí v Kolejové dopravě Život to vzal zase zkrátka, už je tady šedesátka. Budiž pravdou dávné rčení, stár že člověk nikdy není. Cítí-li se v duši mlád, žije si na světě rád. Ať Tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví! To vše přejí spolupracovníci z úseku traťového hospodářství. Czech Coal a.s. IČ se sídlem v Mostě, V. Řezáče 315, PSČ , zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2099 ( vyzyvatel ), tímto vyzývá potenciální zájemce o koupi 1 kusu kmenové akcie v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě Kč emitované společností DTS Vrbenský, a.s., IČ , se sídlem Most, Souš čp. 7, PSČ: , která bude, po snížení základního kapitálu, představovat 100 % základního jmění emitenta, aby předložili vyjádření svého zájmu o účast ve výběrovém řízení. Toto vyjádření zájmu (dále jen vyjádření ) musí být učiněno v písemné podobě a doručeno na níže uvedenou adresu vyzyvatele do do 14:00 hod. Zájemci o účast ve výběrovém řízení se upozorňují, že datum je zároveň termínem podání předběžných nabídek. Bližší informace o podmínkách a průběhu výběrového řízení včetně vzoru písemného vyjádření zájmu o účast ve výběrovém řízení je k dispozici na internetových stránkách www. czechcoal.cz a případně u níže uvedené kontaktní osoby. Kontaktní osoba: Lenka Fröhlichová, tel.: , fax: , vzkazy a nabídky Adresa vyzyvatele: Czech Coal a.s., Most, V. Řezáče 315, PSČ Tato výzva nepředstavuje veřejný návrh na uzavření smlouvy dle obchodního zákoníku, ani výzvu k podávání návrhů smlouvy ve smyslu obchodní veřejné soutěže dle obchodního zákoníku nebo veřejné soutěže podle občanského zákoníku, ani zadání zakázky dle zákona č. 40/2004 Sb. Proto jakákoli vyjádření, která budou představovat návrh smlouvy, nebudou vyzyvatelem brána v úvahu. Z podaného vyjádření nemohou zájemci uplatňovat vůči vyzyvateli ani vůči emitentovi akcie žádné nároky. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s předložením vyjádření či s účastí v navazujícím výběrovém řízení. Vyzyvatel si vyhrazuje právo ustoupit od úmyslu provést výběrové řízení nebo neoslovit některého nebo všechny zájemce, kteří mu předložili své vyjádření. Prodám byt 1+2 v centru města Mostu v ulici Obránců míru, blok 373/2879. Plastová okna, dům je po celkové rekonstrukci. Cena dohodou. Tel Prodám byt v osobním vlastnictví 3+1 v Mostě, blok 519, přízemí bezbariérový, cena 295 tis. Kč, při rychlém jednání sleva. Telefon Prodám chatu na Nech. přehradě, 100 m od vody, bezvadné koupání rybaření sportovní vyžití, 2x restaurace vzdálená asi 100 m od chaty, + 17 ovocných stromů, ostatní ústně. Kontakt: Prodám dámské horské kolo, myčku nádobí, klec pro drobné ptactvo, megafon, gramofon + LP desky, benzínovou motorovou pilu, dámské boty asi č. 5 (letní, zimní) dle výběru, barevný televizor úhlopříčka 35(nový), starožitnosti dle výběru. Rybářské věci dle výběru, vysílačky dosah 10 km, videokameru + příslušenství (Sony), ceny dohodou. Tel Koupím celokovový pracovní stůl (ponk). Tel Koupím levnou obývací stěnu, tel Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s lodžií + plastová okna. Nachází se v centru města (ulice J. Skupy), v původním, ale udržovaném stavu, v 5. patře cihlového domu s výtahem. Byt je částečně zařízený (po dohodě možno vyklidit), volný ihned k nastěhování. Kontakt: Prodám rodinný dům v Lomu, po kompletní rekonstrukci, ve staré vilové čtvrti. 4+1, 2x koupelna, 2x soc. zařízení, dvojgaráž, zahrada. Více informací na tel

4 4 O nás Důlní noviny 23. února 2012 JÍDELNÍČEK teplá a chlazená jídla mražená jídla Pondělí Polévka: Uzená s rýží 1. Maďarský guláš, těstoviny 2. Vepřový plátek na kmíně, brambory 3. Rýžová kaše s jablky, čaj 4. Kuřecí nudličky s tuňákovou omáčkou, hranolky, obloha 5. Rizoto s králičím masem, hráškem a kukuřicí 6. Maďarský guláš, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Bramborová 1. Hamburská vepřová kýta, kynuté knedlíky 2. Smažený kuřecí řízek, brambory, citron 3. Vařená vejce, kuskus s červenou řepou a hlávkovým zelím 4. Pečené jelení maso, bramborové knedlíky, dušený špenát 5. Hovězí maso Yankee, dušená rýže 6. Hamburská vepřová kýta, těstoviny Středa Polévka: Frankfurtská 1. Moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Italská směs, špagety se sýrem 3. Dušená mrkev s kukuřicí, brambory 4. Kuřecí prsíčka s křenem, bramboráčky, obloha 5. Hovězí pečeně na rozmarýnu, dušená rýže 6. Moravský vrabec, kynuté knedlíky, dušené zelí Čtvrtek Polévka: Krupicová se zeleninou 1. Kuře na paprice, těstoviny 2. Country fazolky, vepřové maso, brambory 3. Dukátové buchtičky s krémem, čaj 4. Vepřový kotlet na zeleném pepři, opékané brambory, obloha 5. Domácí tlačenka s cibulí, chléb 6. Kuře na paprice, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Kuřecí s černými houbami 1. Segedínský guláš, kynuté knedlíky 2. Zapékané brambory s uzeným masem, okurka 3. Zeleninový talíř s těstovinovým salátem, tmavé pečivo 4. Pečené kuře s houbami a rajčaty, hranolky, obloha 5. Pštrosí vejce, bramborová kaše 6. Segedínský guláš, chléb Pondělí Polévka: Drůbeží zeleninová 1. Mexický guláš, dušená rýže 2. Šunková klobása, hrachová kaše, okurka 3. Zapékané těstoviny s kapustou a vejci 4. Španělská ohnivá kotleta, opékané brambory, obloha 5. Kuřecí stehýnko s tomatovo-bylinkovou omáčkou, brambory 6. Mexický guláš, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Hovězí s rýží a hráškem 1. Vepřové maso uzené, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Pečené medové kuře, divoká rýže 3. Tagliatelle se žampióny a zeleninou 4. Hanácký vepřový kotlet, opékané brambory, obloha 5. Kuřecí maso v kari šťávě, bramborová kaše 6. Vepřové maso uzené, kynuté knedlíky, dušené zelí Středa Polévka: Květáková Kuřecí nudličky na paprice, kynuté knedlíky 2. Vepřová šunka, brambory, dušený špenát 3. Zeleninový talíř s tuňákovou pomazánkou, chléb 4. Vepřový steak s restovanou cibulkou, brambory z ohýnku, obloha 5. Masové lasagne 6. Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny Čtvrtek Polévka: Ovarová s kroupami 1. Vepřová kýta na houbách, bramborové knedlíky 2. Jelítkový prejt, brambory, dušené zelí 3. Kynutý jablkový závin, bílá káva 4. Kuřecí prsíčka se šunkou a banánem, hranolky 5. Italská pasta alla Florencie 6. Vepřová kýta na houbách, dušená rýže Pátek Polévka: Hollywoodská ranní 1. Vepřová krkovice gyros, dušená rýže 2. Mleté kuřecí placičky se sýrem, brambory, tatarská omáčka 3. Asijské sojové kostky, hranolky 4. Smažený králík, bramborový letní salát, citron 5. Maďarský vepřový guláš, těstoviny 6. Vepřová krkovice gyros, bramborová kaše Pondělí Vepřový plátek na kmíně, těstoviny 2. Maďarský guláš, kynuté knedlíky Úterý Hamburská vepřová kýta, kynuté knedlíky 2. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 3. Přesnídávková polévka: Gulášová, chléb Středa Moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Italská směs, špagety se sýrem 3. Kuře Kung-pao, dušená rýže Čtvrtek Kuře na paprice, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Country fazolky, vepřové maso, brambory 3. Dukátové buchtičky s krémem Pátek Segedínský guláš, kynuté knedlíky 2. Zapékané brambory s uzeným masem Pondělí Mexický guláš, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Kuřecí stehýnko s tomato-bylinkovou omáčkou, brambory Úterý Vepřové maso uzené, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Pečené medové kuře, divoká rýže 3. Kuřecí maso v kari šťávě, bramborová kaše Středa Kuřecí nudličky na paprice, kynuté knedlíky 2. Vepřová šunka, špenátové noky s cibulkou 3. Vepřový steak s restovanou cibulkou, brambory z ohýnku Čtvrtek Vepřová kýta na houbách, bramborové knedlíky 2. Jelítkový prejt, brambory, dušené zelí 3. Kynutý jablkový závin Pátek Vepřová krkovice gyros, dušená rýže 2. Maďarský vepřový guláš, těstoviny PROGRAM ZDRAVÍ Seznam provozoven, kde můžete na Chomutovsku a Mostecku uplatnit poukázky Flexi Pass Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka Zámek Klášterec nad Ohří Chomutovská 1 Klášterec nad Ohří Hrady, zámky, muzea Při platbě poukázkou prohlídka Thůnské hrobky zdarma. Zdravotní ústav poradenství před cestou do zahraničí Kochova 1185 Chomutov Zdravotnické zařízení Zdravotní ústav vyžádaná očkování Kochova 1185 Chomutov Zdravotnické zařízení Zelená Lékárna Školní 1790 Chomutov Lékárna Zimní stadion Stadion 356 Klášterec nad Ohří Hokej Poukázky jsou platné na všechna hokejová utkání mužstva A a dále na veřejná bruslení. Zimní stadion Chomutov Tolstého 4094 Chomutov Bruslení Veřejné bruslení FOKUS optik Budovatelů 3275 Most Optika Poukázky lze využít na nákup sortimentu zdravotnické techniky: brýlové obruby, brýlové čočky, sluneční brýlové čočky a kontaktní čočky. A Masáže Relaxace Moskevská 3336 Most Rehabilitace, masáže Adria center sauna U koldomu 1580 Litvínov Rehabilitace, masáže Agentura PAROLE s.r.o. Budovatelů 2957 Most Jazykové kurzy Agentura PAROLE s.r.o. Studentská 640 Litvínov Jazykové kurzy Alexandria, Central Most Radniční 3400 Most Cestovní kancelář Po Ne 9 20 hod. Pokračování příště

5 Důlní noviny 23. února 2012 O nás 5 Arnošt Ševčík: Mzdový nárůst se podařilo zahrnout do tarifu Uzavřením kolektivních smluv ve společnostech Czech Coal POWER a DTS Vrbenský skončilo pro letošní rok kolektivní vyjednávání ve společnostech skupiny Czech Coal. V obou společnostech končila kolektivní smlouva v březnu letošního roku. V obou případech se jednalo o velmi specifickou situaci, protože u Czech Coal POWER se jedná o zcela novou dceřinou společnost, která v době kolektivního vyjednávání měla za sebou tři měsíce samostatné činnosti a v DTS Vrbenský kolektivní vyjednávání probíhalo v situaci, kdy se společnost připravuje k prodeji, vysvětlil Arnošt Ševčík, místopředseda Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal, který byl v čele vyjednávacího týmu odborů. Jednání začala nejprve v dceřiné společnosti Czech Coal POWER. Ještě před jejich začátkem musel vyjednávací napsali jste nám tým odborů uzavřít smlouvu o součinnosti, protože v Czech Coal POWER i DTS Vrbenský působí odborová organizace pomocné mechanizace Most, která není členem odborového svazu ani Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal. Sešli jsme se s jednatelem Czech Coal POWER Ing. Lubošem Krauskopfem a ředitelem společnosti Ladislavem Karlovským, kteří pro nás byli novými partnery při vyjednávání, abychom si společně vysvětlili zejména technické záležitosti a kolektivní vyjednávání mohlo následně probíhat rychleji, doplnil místopředseda odborů. Podle jeho slov bylo třeba zohlednit v rámci kolektivního vyjednávání jednak fakt, že se jedná o zcela novou dceřinou společnost, ale také například situaci v obou sesterských těžebních společnostech, kterým Czech Coal POWER poskytuje své služby a mají na její chod zásadní vliv. Z mého úhlu pohledu jsou výsledky kolektivního vyjednávání v Czech Coal POWER velmi slušné. Podařilo se nám mimo jiné dojednat standardní mzdový nárůst a nad rámec také to, aby byl dohodnutý nárůst realizován do tarifní složky mzdy, sdělil A. Ševčík. Zaměstnanci dceřiné společnosti mají z kolektivní smlouvy zaručenou většinu standardů obvyklých ve skupině Czech Coal, tedy například týden dovolené navíc, nově jubilejní odměny ve třech kategoriích (50 let, 60 let a odchod do starobního důchodu). Podařilo se dohodnout zvýšení příplatků a odměn pro čestné dárce krve i příspěvku na důchodové připojištění. Naprostou novinkou je příspěvek na pojištění zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pojistku na odpovědnost, uvedl místopředseda odborů. Došlo ke zrušení čtrnáctého platu, čímž se dosáhlo sjednocení s ostatními společnostmi ve skupině Czech Coal. Třináctý plat bude stejně jako v ostatních společnostech rozdělen na dvě části s tím, že první slouží k naplnění závazků z kolektivní smlouvy, druhá závisí na lepších ekonomických výsledcích firmy. Ještě o něco složitější bylo kolektivní vyjednávání ve společnosti DTS Vrbenský, protože probíhalo v době, kdy se společnost postupně připravuje k prodeji a bylo zapotřebí vyřešit, jak koncipovat kolektivní smlouvu. Nakonec jsme jako optimální řešení zvolili po dohodě se zástupci poděkování majitele uzavření dodatku číslo 5 ke stávající kolektivní smlouvě, který je v rozsahu předešlého dodatku kolektivní smlouvy s platností pro letošní rok, nejdéle však do března 2013, informoval Arnošt Ševčík. Zaměstnancům společnosti DTS Vrbenský se tak zachovalo vše, na co byli zvyklí, ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Hodnocení kolektivního vyjednávání zůstává hlavně na samotných zaměstnancích. Naší snahou bylo, abychom pro zaměstnance dvou dceřiných firem, z nichž jedna je zcela nová a druhá se připravuje k prodeji, zajistili určitou míru jistoty. Poděkování patří i zástupcům statutárních orgánů a managementu firem za seriozní přístup a trpělivost při kolektivním vyjednávání, uzavřel místopředseda odborů. (pim) Po dlouholeté a obětavé práci pro Vršanskou uhelnou odchází do důchodu pan Václav Štich. Celoživotní prací v oboru technika bezpečnosti a hygieny práce byl pro naši společnost velkým přínosem a oporou. V naší společnosti pracoval 30 let, od roku Odchod do penze je významnou životní události, při které bychom rádi poděkovali a popřáli pevné zdraví a mnoho životního elánu. S úctou vedení společnosti Vršanské uhelné a kolektiv spolupracovníků. Václav Štich na civilních snímcích. Ve druhém čísle Důlních novin jsme zveřejnili několik fotografií z lokality Vršany, které zachycovaly místa a situace, jež zůstávají oku běžného smrtelníka obvykle skryty. Zároveň jsme požádali všechny, kdo podobné záběry z provozů těžebních společností skupiny Czech Coal mají, aby nám je poslali a podělili se o ně se čtenáři Důlních novin. Na naši výzvu zareagoval František Utínek, který nám poslal hned několik dnes už historických fotografií z osmdesátých let z lokality Jan Šverma, kde pracoval jako revírník. Posílám vám několik fotografií z Dolu Jan Šverma v Holešicích u Mostu, kde jsem pracoval jako revírník skrývky od roku 1974 do roku 1984, kdy jsem odešel do penze. Na dole jsem pracoval rád, měl jsem tu dobrý kolektiv, napsal do redakce Důlních novin F. Utínek. Ze zaslaných fotografií jsme vybrali, například lokomotivu na I. skrývkovém řezu před rýpadlem K54, rýpadlo K54 na I. skrývkovém řezu nebo rýpadlo E7 také na I. skrývkovém řezu. Všechny snímky pocházejí z roku Autorovi děkujeme a budeme se těšit na další fotografie. (red)

6 6 Sport Důlní noviny 23. února 2012 krátce ze sportu Házenkářky doma proti Partizánskému Dříve než se interligový tým házenkářek DHK Baník Most představí ve čtvrtfinále evropského poháru, nastoupí v sobotu 25. února opět na domácí palubovce v dalším kole WHIL. Od hodin bude hostit ve sportovní hale v Mostě slovenský celek Partizánské. (eš) Hraje se osmé kolo Apollo Cupu V areálu Baníku Souš pokračuje zimní fotbalový turnaje Apollo Cup. Ten bude mít o víkendu na programu již své osmé kolo. Sobota 25. února skupina Elite: hodin FK Baník Most U19 - TJ Sokol Horní Jiřetín, FK Baník Souš - Slavoj Žatec, Havran Kryry - Tatran Kadaň, Lok. Chomutov - FK Louny, FK Bílina - SK Strupčice. Neděle 26. února skupina Premium: SFK Meziboří - FK Havraň, Sokol Obrnice - TJ Baník Březenecká CV, Viktoria Lom - SK Kopisty. (eš) Baníkovci se předvedou u domácích stolů Druholigoví stolní tenisté SKST Baník Most A se o víkendu představí na domácích stolech. V sobotu od hodin přivítají ve své herně celek Libín Prachatice a v neděli dopoledne od hodin nastoupí proti družstvu ČZ Strakonice. (eš) Boxeři se představí v domácí hale V sobotu 25. února nastoupí v domácím ringu boxeři Baníku Most. V dopoledním utkání se postaví proti Děčínu. Severočeský rohovnický duel začíná v hodin. (eš) Scarlett Cup 1. místo FK Baník Most U12 Turnaj, který pořádal a výborně organizoval FK Novosedlice se odehrál v krásné hale na Stínadlech. Turnaje se účastnily spíše regionální týmy z Ústeckého kraje. V jednotlivých utkáních nenašli hráči Baníku přemožitele a zaslouženě zvítězili. V turnaji podali většinou jen průměrné výkony a pochvalu zaslouží jen oba brankáři F. Šíla, T. Elstner a za bojovnost a nasazení M. Jurinec. Organizátorům se ještě líbily výkony O. Kopeckého, který obdržel cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Výsledky Mostu: FK Baník Most FK Neštěmice 2:0 FK Baník Most FK Baník Souš 0:0 FK Baník Most FK Krupka 4:1 FK Baník Most FK Litvínov 1:0 FK Baník Most FK Novosedlice 5:1 FK Baník Most FK Proboštov 3:0 FK Baník Most Junior Teplice 01 0:0 Celkové pořadí: 1. FK Baník Most 2. FK Litvínov 3. SK Junior Teplice FK Neštěmice 5. FK Baník Souš 6. FK Proboštov 7. FK Novosedlice Mladí fotbalisté vyhráli na Stínadlech a skončili pátí v Ústí V ústecké hale na Klíši se konal tradiční fotbalový turnaj ročníku Je potřeba složit velký hold a uznání pořadatelům. Celou organizaci a průběh turnaje zvládli na podtrženou jedničku. Další velké poděkování patří skvělým fanouškům ULTRAS 1909, kteří svým výborným fanděním dodali turnaji nezapomenutelnou atmosféru. Mosteckému Baníčku udělali skvělou reklamu a podle ohlasů trenérů ostatních týmů takovou kulisu na jiných mládežnických akcích ještě nezažili. Jejich nádherné povzbuzování ocenili i organizátoři a udělili jim cenu FAIR PLAY. Mostečtí hráči FK Baník U12 nehráli na turnaji špatně, ale k umístění na samotném vrcholu chyběla tentokrát větší kvalita předvedené hry a také někteří jednotlivci zůstali svými výkony za očekáváním. Do turnaje hráči Baníku vstoupili cennou a poctivě vybojovanou výhrou proti velmi tvrdě hrajícímu soupeři z Berlína. Potom, spíše v hlavách nezvládli utkání s šikovnými chlapci z Viktorky Žižkov a prohráli 1:3. Mostečtí kluci už se viděli, jak slaví se skvělými fanoušky a zapomněli, že se nejdříve musí tvrdě makat na hřišti a teprve potom může přijít sladká odměna v podobě děkování fandícímu kotli. Ve třetím utkání ve skupině podlehli mostečtí fotbalisté v dramatickém souboji Hradci Králové a už jen souhra okolností je mohla poslat do semifinále. V posledním zápase zvítězili nad dalším německým týmem SV Traktor Priestewitz, ale další výsledky je odsoudili jen k zápasu o 5. místo. V tomto souboji po jasné převaze zvítězili a obsadili tak 5. místo v turnaji. Ve finále si zahrály celky Dynama Berlín a Hradce Králové. Proti brutálně hrajícímu soupeři z Německa zaslouženě vyhráli kluci z Hradce. Výsledky Mostu: FK Baník Most BFC Dynamo Berlín 4:2 FK Baník Most FK Viktoria Žižkov 1:3 FK Baník Most FC Hradec Králové 0:2 FK Baník Most SV Traktor Priestewitz 4:2 O 5. místo FK Baník Most FK Dukla Praha 4:2 Z turnaje mladších přípravek v Litoměřicích si tým FK Baník Most U7 (na snímku) odvezl zlaté medaile a dobrý pocit z odvedeného výkonu. Ve finále porazil po krásném utkání AFK Kbely v penaltovém rozstřelu. Oplatil jim tak porážku z předchozího turnaje v Praze.,,Ještě víc než zlaté medaile mě těší předvedená hra našeho týmu. Je vidět, že nastavený systém trénování mládeže ala FC Barcelona nese své ovoce. Velkou pochvalu za svůj výkon zaslouží brankář Patrik Šindelář, který náš tým v těžkých chvílích výrazně podržel. Nejlepším hráčem našeho týmu byl na turnaji vyhlášen Adam Poláček. Rád bych poděkoval rodičům, za fandění a výraznou podporu svých ratolestí, zhodnotil trenér úspěšný turnaj. Házenkářky se chystají na francouzského soupeře V dalším kole, kterým je čtvrtfinále evropského poháru házenkářek Challenge Cup, určil los hráčkám mosteckého DHK Baník za soupeře francouzský H. A. C. Le Havre. Velezkušená střední spojka Petra Beňušková, která nějaký čas ve Francii působila, říká, že každý soupeř je hratelný, takže i Le Havre. V rozhovoru na klubovém webu uvedla, že dokonce i kdysi dávno proti Le Havru hrála. Bohužel si to už moc nepamatuji, prozradila. Podle ní se Francouzky soustředí hlavně na velmi tvrdou obranu, rychlý přístup k soupeři a snahu o přerušení útoku. Když se člověk podívá na jejich soupisku, tak tam najde mix toho nejlepšího, co v házené lze posbírat. Hodně vysokých hráček, rychlá křídla. Je to tam samá gazela. Prostě komplex všeho. Na soupisce je to házenkářský světový pojem, dodává Beňušková. Soupeř se určitě na Most přichystá. Beňušková si tak trochu ve skrytu duše přeje, aby Francouzky náš tým podvědomě podcenily. Toho bychom pak měly samozřejmě využít, dodává. Na otázku, zda mají hráčky Baníku proti tak silnému soupeři šanci, Beňušková odpověděla: Tak asi každému je jasné, že favoritkami jsou Francouzky, a kdybychom s nimi hrály 10 zápasů, tak jich třeba osm prohrajeme, ale třeba tyhle dva zrovna uhrajeme tak, že postoupíme. Každý soupeř se dá porazit. Před několika lety se nám tohle povedlo v ŠKP Bratislava, kde jsme také vyřadily aktuálně čtvrtý celek francouzské ligy dvěma remízami. V házené platí to samé, co v jiných míčových sportech. Míč je a zůstane přece kulatý. První utkání čtvrtfinále Challenge Cupu se hraje v Mostě v sobotu 3. března od hodin ve sportovní hale. (eš) Petra Beňušková, střední spojka mosteckých házenkářek (na snímku uprostřed), má s francouzskými týmy zkušenosti, protože ve Francii nějaký čas sama působila. Foto: (eš) Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 23. února 2012.

7 Společenské vědy na gymnáziu učí moderně. Str. 11 Příloha Důlních novin Ročník XV číslo 4 Společenská odpovědnost není jen sponzoring, znamená také umět naslouchat svému okolí Společenská odpovědnost firem neboli CSR (z anglického Corporate Social Responsibility) termín, který se stále častěji skloňuje v médiích. Svou měrou k diskusi na toto téma přispěla i právě vydaná kniha Společenská odpovědnost firem, kterou pro vydavatelství Grada Publishing napsal Vilém Kunz, pedagog ve Vysoké škole finanční a správní. Do knihy zařadil i několik severočeských firem, které se na poli CSR dlouhodobě angažují. Patří mezi ně i společnost Czech Coal. Odborná definice CSR hovoří o tom, že společensky odpovědná firma se snaží dlouhodobě a co nejpevněji stát na třech základních pilířích. Jedná se o ekonomickou efektivnost, zodpovědnost k životnímu prostředí a společenskou angažovanost. Pokud bychom měli co nejjednodušším způsobem definovat společensky odpovědnou firmu, dalo by se říci, že se jedná o firmu, která si uvědomuje, že je součástí okolní společnosti a ví, že i pro své vlastní fungování si potřebuje získat náklonnost svého okolí. Na druhou stranu se ale chová dobře i k vlastním zaměstnancům, říká Vilém Kunz. Přístup k vlastním zaměstnancům se ukazuje jako velmi důležitý, protože jsou to právě oni, kdo se pak odvděčí například vyšší produktivitou práce a loajálností. Zároveň pomáhají šířit její dobré jméno. Velkou roli v oblasti společenské odpovědnosti firem i z pohledu nejrůznějších výzkumů hraje fakt, zda se firma chová eticky a transparentně. Hodně lidí se domnívá, že se jedná pouze o dodržování zákonů, ale jde i to, co firma dokáže udělat nad rámec svých zákonných povinností. Dá se vlastně říci, že společensky odpovědné firmy nečekají, až přijdou problémy, ale samy uplatňují proaktivní přístup a předcházejí jim. Velmi důležitou charakteristikou CSR proto je, jak firmy dokážou poznat očekávání takzvaných stakeholderů, neboli všech zainteresovaných stran, naslouchat jim a vést s nimi rovnoprávný dialog, doplnil Vilém Kunz. Nejen v oblasti životního prostředí, ale i dalších oblastech společenské odpovědnosti firem se řada lidí mylně domnívá, že jsou výsadou pouze velkých firem a malí podnikatelé nemají možnost je ovlivnit. Není to pravda. Pokud se má CSR ve společnosti dál rozvíjet, musí ho přijmout všichni podnikatelé. Velmi důležitou součástí společenské odpovědnosti je vztah ke komunitám. Nejde jen o firemní filantropii nebo podporu regionu, v němž firmy působí, formou sponzoringu a podobně, za což je společenská odpovědnost někdy mylně zaměňována. Je to také schopnost samotných firem přicházet s vlastními nápady, jak svému okolí pomáhat. Společenská odpovědnost není pouhý sponzoring, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Skupina Czech Coal nabízí například grantové programy, jako jsou například Chytré hlavy pro Sever. Pomáhají na svět konkrétním projektům, v tomto případě v oblasti školství, jak ukazuje snímek z nové učebny. Foto: Archiv DN Ke společenské odpovědnosti patří také zájem firem o vlastní zaměstnance, což se jim vrací například ve vyšší produktivitě práce a v loajálnosti zaměstnanců. Snímek zachycuje setkání zaměstnanců skupiny Czech Coal při hornických oslavách. Foto: Archiv DN CSR už není jen okrajovým konferenčním tématem Zájem o problematiku CSR se neustále zvyšuje. Dříve bylo toto téma jen jedním, spíše opomíjeným tématem konferencí, dnes už se k této problematice pořádají samostatné konference. CSR je podporována i celou řadou vlád mimo jiné i proto, že společenskou odpovědnost zařadila mezi své priority i Evropská unie. O tématu se více mluví i díky tomu, že vznikla celá řada ocenění pro společensky odpovědné firmy, připomněl V. Kunz. Zvyšuje se zájem i mezi studenty vysokých škol, třeba i proto, že už je k dispozici dostatek odborné literatury. Řada studentů toto téma řeší ve svých diplomových pracích. Jeden ze studentů Vysoké Pokračování na straně 8

8 8 Z regionu Region 23. února 2012 Společenská odpovědnost není jen sponzoring, znamená také umět naslouchat svému okolí Pokračování ze strany 7 školy finanční a správní získal se svou prací na toto téma v minulém roce ocenění hejtmanky pro druhou nejlepší bakalářskou práci v Ústeckém kraji. Další dva absolventi VŠFS z Mostu řeší problematiku CSR v rámci svých doktorandských prací na Vysoké škole ekonomické. Spolupráce v oblasti CSR probíhá i mezi pedagogy a školami nejen v Česku, ale například na Slovensku, dodal V. Kunz. zemích je již dokonce CSR reporting společně s výroční zprávou povinností pro firmy, které chtějí být obchodovatelné na burze. V našich podmínkách včetně zprávy auditora, což ještě zvyšuje hodnotu jeho reportingu, vysvětlil Vilém Kunz a dodal, že takový přístup ze strany firem by se v budoucnu Pro firmy z regionu se rozhodl záměrně Autor si zdejší region a jeho tři velké zaměstnavatelské firmy vybral zcela úmyslně už při přípravě knihy. Zcela úmyslně jsem do knihy vybíral případové studie firem, které působí ve zdejším, velmi specifickém regionu. Také proto se domnívám, že by se na řešení problémů v tomto regionu měly podílet nejen velké firmy, které zde působí, ale mělo by jít o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, vysvětlil V. Kunz. Vilém Kunz Je absolventem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2008 obhájil na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze disertační práci na téma Společenská odpovědnost firem. V témže roce za tuto práci získal v kategorii nejlepší disertační práce Cenu prof. Františka Egermayera udělovanou Českou společností pro jakost. Působí jako odborný asistent na Katedře marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní. Na VŠFS je garantem předmětu public relations. Je spoluautorem několika vysokoškolských Základní škola v ulici Obránců míru (11. ZŠ) bude mít nové hřiště. Jako poslední hřiště u základních škol ještě neprošlo rekonstrukcí. Jedná se o opravu stávajícího hřiště. Použijeme na ni sponzorské peníze, jednali jsme například s Vršanskou uhelnou, uvedla náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Společensky odpovědná firma si je vědoma, že je součástí okolní společnosti. Ilustrační foto. Foto: Archiv DN Czech Coal průkopníkem v reportingu CSR Jedna z kapitol knihy je věnovaná také společenské odpovědnosti skupiny Czech Coal. Svou roli určitě sehrál fakt, že žiji v Mostě a Czech Coal má v regionu velmi dlouhou tradici a patří mezi nejvýraznější zaměstnavatele. Spolupráci s firmou jsem navázal už během skript a odborných publikací. V roce 2010 se podílel na knize Základy podnikání (Grada Publishing), která získala cenu Grady 2010 v kategorii ekonomické literatury. V tomtéž roce s kolektivem autorů připravili publikaci Společenská odpovědnost organizace CSR v praxi a jak s ním dál (Grada Publishing, 2010). Ta se zaměřovala hlavně na uplatňování CSR v praxi. Nejaktuálnější kniha Společenská odpovědnost firem (Grada Publishing, 2012) je rozšířena o případové studie několika společností zejména ze severních Čech. Aktuálně připravuje podklady pro dvě další knihy, jejichž tématem by měl Počítá se zde se vznikem venkovního sezení pro výuku, ale hlavně sportovním vybavením, takže jsou v plánu dvousetmetrová běžecká plocha se třemi drahami a šedesátimetrovou rovinkou na sprint, pískové doskočiště, plocha s hřištěm pro malou kopanou. Další součástí areálu bude víceúčelové práce na vlastní doktorandské práci, která se také zabývala společenskou odpovědností firem. Velmi podstatnou roli ale sehrála skutečnost, že Czech Coal dělá na tomto poli celou řadu velmi inspirativních činností a některé z nich, například reporting o udržitelném rozvoji se dá označit za téměř průkopnickou činnost. V některých Vilém Kunz být CSR Reporting respektive marketingová komunikace podpora prodeje. (red) Poslední z mosteckých školních hřišť se dočká opravy hřiště pro tenis, košíkovou a volejbal nebo plocha pro pétanque. Výstavba hřiště je plánovaná na letní měsíce, zhruba od července do září. Hřiště by po rekonstrukci mělo být v určitém režimu k dispozici i veřejnosti, tak jako sportoviště u ostatních mosteckých základních škol. Mnohokrát oceněné roční zprávy o udržitelném rozvoji Czech Coal Foto: Archiv DN je to stále ještě výjimka a velmi mne potěšila i skutečnost, že si Czech Coal vybral velmi přísné evropské standardy GRI kam za kulturou měl stát standardem. Dá se totiž očekávat, že postupem času ho začne v ČR vyžadovat i veřejnost. (pim) Pavel Brycz bude číst v Mostě Dost dobrá kavárna v Mostě bnde v sobotu 25. února hostit autorské čtení mosteckého rodáka a laureáta státní ceny za literaturu Pavla Brycze. Číst bude ze své knihy Tátologie, aneb rady pro začínající tatínky, kteří nechtějí brzy skončit. Akci doprovodí vystoupení skupiny Zdarr. Začátek je naplánován na hod. (red) Radniční sklípek přivítá Nomen Women Galerie radniční sklípek Litvínov připravila výstavu Jany Jungmannové a Zdeňky Mítové z Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem nazvanou Nomen Women. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 28. února v hodin. Výstava potrvá do 21. března. Komentované prohlídky jsou přichystané na 2. a 16. března, vždy v každou celou hodinu. (red) Cestovatelské filmy v knihovně Dvoudenní festival cestovatelských filmů World film 2012 bude opět po roce hostit kinosál Městské knihovny Most. Třetí ročník přehlídky cestovatelských filmů nabídne každý den dva dokumenty. Diváci se mohou těšit například na divoká zvířata v americkém yellowstonském národním parku, na dokument o Albánii se špatnou pověstí nebo na roadmovie Trabantem napříč Afrikou. Projekce začínají 8. března v 17 hodin a pokračují ve stejný čas i 9. března. Téhož dne zároveň pokřtí autoři filmu o Albánii Petr Horký a Miroslav Náplava svou novou knihu a promítnou i diapozitivy z nejdivočejší země Evropy. Lístek na každý festivalový den stojí padesátikorunu. (vv, red) Kulisárna bude patřit ženám Chomutovský klub Kulisárna připravil pro příznivce folku opět lahůdku. Po legendárních Nezmarech, kteří sem zavítali 23. února, se představí v pátek 16. března od představí Pavlína Jíšová a přátelé. Jihočeská písničkářka tu představí svou dámskou kapelu. Po jejím boku uvidíte její dceru Adélu Lounkovou, na basovou kytaru bude hrát Romana Tomášková a dámskou čtveřici doplňuje písničkářka a multiinstrumentalistka Petra Šany Šanclová. Na koncertě zazní především písničky Pavlíny Jíšové, ale i ostatní dámy budou mít svůj sólový pěvecký prostor. Vstupné na akci činí 150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě. (red)

9 Z regionu 9 Region 23. února 2012 Pomáháme růst vašim projektům! Řekněte si o grant. Chceme podpořit místní organizace, spolky a zájmová sdružení a pomoci jim v jejich aktivitách z oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Podrobné informace o projektu získáte na Žádosti je možné posílat na adresu: Litvínov město s budoucností křížovka o ceny Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Leckdy si plete obsluha klienta s nepřítelem. Výherci jsou Jaroslava Suchá, DORA Gastro; Jitka Zapletalová, Úpravna uhlí Komořany; Jan Filípek, Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat. NAPOVÍME: Ovett, ové, Atari, EvaÀ, urát, iz, ss. Sezvat Trpûti Znaãka japonsk ch poãítaãû Plaveck styl CaesarÛv pozdrav âtvrtka papíru (z latiny) Ona Jméno pûvce Tuãka Ouvej Obec na ímsk ch Leskl nátûr Litomûfiicku 49 Skelet Trn Hromada slámy Nervové zá kuby Obyvatel Velké Británie Sever tí tahouni Rozmûrnost Mimo Sníst (dûtsky) Hloubit sondu Ty a já Obfiadní at soudce Prudk bûh KONEC TAJENKY Nápor nemoci âasné V hodná koupû Horské jezírko Odtoková trubice Hádka SÛl kyseliny moãové Holící nástroj perk NáplÀ jitrnic Nikoli stereo PoÏárníci âesk prezident (Emil) Travnatá planina Krmné obilí Její osoba Vada na punão e Americk hlodavec Poloha na kolenou Ukonãení sporu Postel Skladba pro osm nástrojû Provaz se smyãkou Malomû Èák Konec závodu Seknout Star í anglick mílafi (Steve) Hadí citoslovce Horstvo Jílovitá hornina Vrchem Ha i Ná zpûvák (Jifií) Pu ka (z nûmãiny) Strom jefiáb Oni tepy Kostkatá tkanina Uplést Netkaná látka Mûsto v âadu Plastika Otevfiená ruka Ka e Mexick tenista Splynutí fiek Textilní rostlina Nûco Telur (znaãka) Chemická znaãka ceru Souhlas Kraslická firma Rusky ze ZAâÁTEK TAJENKY Zbytek tel.: CC Pfiedtext: V tajence dne ní kfiíïovky je skryt SenecÛv v rok. Tajenka: Nejvíce potíïí ãiní vytrvat ve vytrvalosti. Domácí audiovizuální pfiístroj

10 10 Z médií Region 23. února 2012 Přečetli jsme Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě), co se za poslední dobu objevilo nejen v českých médiích na téma energetika. Radní se kvůli zachování limitů obrátí na premiéra Litvínovští radní se obrátí na premiéra Petra Nečase, ministra životního prostředí a krajské zastupitele kvůli limitům těžby uhlí. Vadí jim stanovisko kraje k chystané Státní politice životního prostředí v letech Představitelé kraje totiž požadují vypustit z tohoto Zelené nadšení v Evropě už slábne Evropská energetika stojí na rozcestí. Buď může jít správnou cestou rovných podmínek pro všechny, nebo špatnou cestou závislosti na nestabilní větrné a sluneční energii. Aspoň tak současnou situaci vidí obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda. Nikdo neví, co ještě úředníci v Evropské komisi vymyslí. Nejdete tedy se záměrem dostavby Temelína do nepřijatelného rizika? Pokud chceme snížit emise a zároveň zachovat bezpečné a cenově přijatelné dodávky elektřiny, pak je jediným řešením rozvoj jaderné energetiky. Pokud vyloučíme politická rizika, ekonomika jaderného zdroje je velmi robustní. Strategicky je to velmi racionální rozhodnutí. Jde jen o to, aby nová legislativa Evropské unie neobrátila vše hlavou vzhůru. dokumentu body o zachování limitů těžby. Radní budou informovat premiéra o své podpoře limitů, jejich prolomení by podle nich ohrozilo nejen existenci Horního Jiřetína a Černic, ale i Litvínova a dalších obcí ležících nad uhlím. MfD, 17. února Vypadá to, že nízká cena emisní povolenky motivuje i skupinu ČEZ. Výrobu v uhelných elektrárnách jste loni zvýšili, export elektřiny z ČR trhal rekordy... Je to logická reakce, ale nebyl to jen ČEZ, kdo zvyšoval výrobu jenže vysoký export vede k tomu, že se v Česku pálí zbytečně mnoho uhlí a ve světových statistikách pak náležíme mezi nejšpinavější země světa. Kdyby ČEZ omezil výrobu ve svých uhelných elektrárnách, zastoupí nás podobné uhelné zdroje v Polsku nebo Německu. Z hlediska globálních emisí oxidu uhličitého by to mělo nulový efekt. Obávám se navíc, že by ČEZ byl okamžitě nařčen z cenové manipulace, protože žádný výrobce nesmí uměle snižovat produkci, pokud není zrovna ztrátová. LN, 10. února Do tří let zdraží teplo pro milion domácností o polovic I těžař může mít u lidí sympatie, bude-li společensky odpovědný Nakladatelství Grada zabývající se odbornou literaturou v těchto dnech vydalo knihu mosteckého vysokoškolského učitele a ekonoma Viléma Kunze nazvanou Společenská odpovědnost firem. Společensky odpovědné firmy při svém fungování usilují nejen o naplnění svých ekonomických cílů, ale zároveň i o naplnění sociálních a environmentálních aspektů své činnosti. V praxi se to projevuje třeba tím, že si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, vyhýbají se korupci, snaží se minimalizovat negativní Premiér Nečas: Evropa potřebuje jednotný energetický trh Jsem přesvědčen, že klíčovým nástrojem pro zajištění spolehlivých a cenově dostupných dodávek energie je dokončení evropského trhu s energiemi. Liberalizace a otevření trhů s energiemi jsou zárukou férových cen a dostupnosti služeb. Diverzifikace nabídky vede k vyšší bezpečnosti dodávek a konkurence je zároveň nejúčinnější pobídkou k inovacím. Smysluplná konkurence a soutěž je možná pouze za předpokladu, že dodavatelé mohou nabídnout energii od různých producentů, vyrobenou z různých energetických surovin pocházejících pokud možno z různých regionů. Samotné otevření trhu vede k diverzifikaci a posiluje tak energetickou bezpečnost Evropy. Neopomenutelnou součástí úsilí o diverzifikaci zdrojů je také dopady svého podnikání na životní prostředí, usilují o to být dobrým zaměstnavatelem či podporují region, ve kterém působí, přibližuje Kunz podstatu fenoménu, kterým se zabývá. Třeba příspěvky Czech Coal pro region ale nazývají ekologové odpustkami, protože dost nevybíravě ničí zdejší krajinu. Firma má zájem o těžbu v místech, do nichž je možné se dostat jen přes zbourání dvou obcí. Není tato činnost sama zcela v rozporu se společenskou odpovědností? striktní technologická neutralita. Apriorní odmítání některých energetických zdrojů z ideologických důvodů stejně jako nadměrné zvýhodňování jiných nás oslabuje. Základem budoucí energetické bezpečnosti a ekonomické konkurenceschopnosti Evropy může být pouze vyvážený energetický mix. Úhelnými kameny praktické realizace evropské energetické politiky zůstávají členské státy EU. Lisabonská smlouva výslovně ponechala rozhodnutí o konkrétním složení energetického mixu v kompetenci jednotlivých národních států a je to tak správně. Neexistuje univerzální energetický mix, který by byl aplikovatelný ve všech členských státech. Každá země musí zohlednit vlastní přírodní podmínky, dostupnost zdrojů i jinou V prvé řadě se domnívám, že je třeba, aby podnik vždy vedl permanentní a rovnoprávný dialog se všemi zainteresovanými skupinami. Naprosto zásadní je přesvědčit širokou veřejnost o věrohodnosti společenské odpovědnosti firmy. Hlavním předpokladem toho je důslednost, autentičnost či transparentnost ve firemním jednání. Jedině to umožňuje využít výhody, které uplatňování principů společenské odpovědnosti přináší, včetně získání náklonnosti široké veřejnosti. MfD, 17. února strukturu spotřeby. Míra dovozní energetické závislosti naší země je dnes na relativně nízké úrovni pohybuje se pod úrovní 50 %, zatímco průměr Evropské unie je asi 60 %. V našich úvahách o budoucí podobě české energetiky považujeme za klíčové, abychom si tuto nízkou míru dovozní závislosti udrželi. Významnou roli při výrobě elektřiny i zásobování teplem dnes hraje, vzhledem k jeho bohatým domácím ložiskům, uhlí. Moderní využívání uhlí s co nejmenšími dopady na životní prostředí tak bude na přechodné období důležitou součástí naší energetické politiky. Uhelné pánve však budou v několika nadcházejících desetiletích postupně vyčerpány a tento zdroj bude muset být nahrazen. parlamentnilisty.cz, 12. února Kuba: Německo by kvůli přetokům proudu mohlo Česku platit Jednomu milionu domácností, které odebírají teplo z hnědouhelných tepláren, zdraží v nejbližších letech teplo až o polovinu. Je to několik faktorů a nikdo úplně přesně neví, jak budou nastaveny, připomíná analytik společnosti ENA Jiří Gavor fakt, že smluvní ceny uhlí, podoba emisních povolenek, ani tempo či strop zvyšování DPH zatím nejsou jasně dány. To, že v nejbližších třech letech přijdou, je však víceméně jisté. Dá se však říct, že v těch teplárnách, které dosud měly uhlí mimořádně levné, může teplo zdražit až o 50 procent, tvrdí. Uhlí v Česku spalují dvě třetiny tepláren. Teplo z této suroviny zahřívá tři miliony lidí v jednom milionu domácností. Nejlevnější jsou přitom právě ty teplárny, které spalují hnědé uhlí. Není to tak, že by spotřebitelé po očekávaném polovičním zdražení neměli na zaplacení tepla, upozorňuje Gavor. Tam, kde dnes někdo odebírá teplo za 400 korun, zvýší se mu cena na 600 korun, a pořád bude mít teplo levnější než lokality, které jsou dnes nejdražší, dodává. aktualne.cz, 13. února Německo by kvůli přetokům elektrického proudu, kterými zatěžuje tuzemskou přenosovou soustavu, mohlo v budoucnu platit za přenos elektrické energie přes české území. Peníze by byly použity na posílení přenosové sítě v Česku. To dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). Možnost zavést poplatky za přeshraniční přenos elektrického proudu tento týden v Berlíně zmínil premiér Petr Nečas (ODS). Česká přenosová soustava je přetoky z Německa zatížena především při vysokém výkonu větrných elektráren na severu Německa. Pokud by situace vedla k tomu, že (německá) infrastruktura natolik zaostává, že bude ohrožovat energetiku a přenos přes ČR, tak opravdu musíme hájit zájmy ČR a musíme se velmi reálně bavit o tom, že potom je třeba, aby Německo zaplatilo nějakou částku za přenos a my ji mohli investovat do přenosové soustavy, protože je to opravdu něco, co dlouhodobě naši přenosovou soustavu zatěžuje, uvedl Kuba. Premiér Nečas tento týden v Berlíně vyloučil, že by Česká republika zamýšlela vybudovat na hranicích transformátory, které by blokovaly přetoky elektřiny ze sousedního Německa. Nečas ale očekává, že v rámci budování jednotného energetického trhu v EU budou vypracovány principy poplatkové politiky při přeshraničním vedení elektrické energie. Přenosové síti v Česku podle generálního ředitele soustavy ČEPS Vladimíra Tošovského kvůli vysokému výkonu větrných elektráren na severu Německa zatím nehrozí takzvaný black-out, tedy totální výpadek. ČTK, 12 února

11 Region 23. února 2012 Z regionu 11 I volitelné maturitní předměty mají na Podkrušnohorském gymnáziu nové učebny Podkrušnohorské gymnázium v Mostě má pro své studenty novou učebnu pro výuku základů společenských věd. Střední škola na její vznik získala 300 tisíc korun od Vršanské uhelné v loňském ročníku grantového programu Chytré hlavy pro Sever společně se Střední průmyslovou školou v Mostě a Vyšší odbornou školou ekonomickou, sociální a zdravotnickou, obchodní akademií, střední pedagogickou školou a střední zdravotnickou školou v Mostě. V uplynulých letech už jsme získali podporu od Vršanské uhelné několikrát a velmi si vážíme, že za sebou máme jako partnera jednu z nejsilnějších firem v regionu. Umožnilo nám to mimo jiné vytvářet v investicích do učeben určitou koncepci. Loňský grant z programu Chytré hlavy pro Sever nám přišel obzvlášť vhod, protože v příštím roce bude dokončen proces zavádění vzdělávacího programu, který souvisí s novou maturitou a žáci si budou muset nově k maturitě volit i nepovinný předmět, například výpočetní techniku nebo základy společenských věd. A právě peníze z Chytrých hlav pro Sever nám umožnily vytvořit učebnu i pro výuku těchto předmětů, uvedl ředitel Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek. Poté, co byla v loňském roce otevřena podobná učebna ve druhé budově mosteckého gymnázia, byla letos zprovozněna učebna druhá. Důležité v tomto případě je, že učebna a její vybavení není cílem výuky, ale jakýmsi prostředníkem. Studentům pomůže hledat a dostávat se k nejaktuálnějším zdrojům informací. A zkušenosti z dosavadního provozu ukazují, že se náš záměr podařil a učebna slouží svému účelu, dodal ředitel. Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček, který se otevření nové učebny na gymnáziu zúčastnil, ocenil, že spolupráce těžební společnosti a střední školy má své konkrétní výsledky a gymnázium se má rozhodně čím chlubit. Ceníme si hlavně toho, že projekty, které zde za našeho přispění vznikly, mají dlouhodobý efekt a nejedná se jen o jednorázové aktivity, ale slouží všem studentům i pedagogům, uvedl V. Rouček. Vršanská uhelná poskytla gymnáziu finanční dar na vznik IT učebny, na rekonstrukci laboratoří chemie nebo na zprovoznění elektronické žákovské knížky. V součtu tak věnovala gymnáziu nejen v rámci grantového programu Chytré hlavy pro Sever téměř dva miliony korun. Společnost Vršanská uhelná vyhlásila letos již 3. ročník Interaktivní tabule, projektor, ale i notebooky jsou součástí vybavení nové učebny pro výuku základů společenských věd. Na snímku studenti druhého ročníku Podkrušnohorského gymnázia v Mostě při výuce psychologie. Foto: (pim) grantu Chytré hlavy pro Sever. Oproti předešlým letům je letos určený nejen středním a vysokým školám, ale nově také základním školám v regionu. Přihlašování projektů probíhá od 1. února do 15. března. Vítězné projekty budou zveřejněny v dubnu. I letos má možnost o vítězi hlasovat i veřejnost, a to prostřednictvím internetu a sms. Podrobnosti najdete na webových stránkách nebo (red) Skupina Czech Coal podpoří i letos rozvoj kraje 10 miliony Tým pro budoucnost Ústeckého kraje se začátkem února sešel v Ústí nad Labem, aby jednal o konkrétní podobě spolupráce v letošním roce. Členy týmu jsou kromě hejtmanky a zástupců Rady Ústeckého kraje také představitelé společností Czech Coal, Litvínovská uhelná a Vršanská uhelná. Ty se již loni zavázaly přispívat každoročně po dobu pěti let do Fondu Ústeckého kraje. Letos to bude 10 miliony korun, stejně jako v loňském roce. V Ústeckém kraji jsme doma a máme dlouhodobý zájem o jeho rozvoj a potřeby místních obyvatel. Chceme ale pomáhat efektivně a cíleně. Proto je pro nás důležitá společná diskuse se zástupci kraje a hledání řešení problémů, které občany regionu trápí nejvíce, vysvětlil generální ředitel společnosti Czech Coal Luboš Pavlas. Peníze mají být využity na podporu zaměstnanosti, zdravotnictví, sociální sféry, vzdělávání, kultury, sportu a dalších oblastí rozvoje regionu. Cílem spolupráce je zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. Tým pro budoucnost je výsledkem spolupráce, která započala v závěru roku Tehdy skupina Czech Coal jako významný podnikatelský subjekt v Ústeckém kraji oslovila Radu kraje s nabídkou sestavení společné pracovní skupiny, která by definovala oblasti potřeb kraje a možnosti podpory ze strany skupiny Czech Coal. Ústecký kraj je historicky průmyslovým regionem. Ačkoliv jsme na tento odkaz hrdí, chceme také, aby významné subjekty kompenzovaly občanům kraje svou činnost podporou dalších aktivit a projektů, které jsou důležité pro rozvoj kraje a pro lidi, kteří zde žijí. Fond Ústeckého kraje svou pomoc a finanční prostředky i díky podpoře skupiny Czech Coal cíleně míří do pánevní oblasti, která je zasažená těžbou, doplnila hejtmanka Jana Vaňhová. Ústecký kraj uzavírá smlouvy o spolupráci s významnými podnikatelskými subjekty na svém území. Takto získané finanční prostředky poskytuje žadatelům z měst, obcí, neziskových organizací atd. prostřednictvím darů či Fondu Ústeckého kraje na investiční i neinvestiční projekty na podporu rozvoje regionu. (red) Divadlu loni přibyli diváci Více než 112 tisíc diváků si v loňském roce našlo cestu do Městského divadla v Mostě. Je to opět o něco více než v předešlém roce. Divadelníci připravili devět premiér v činohře a pět v Divadle rozmanitostí. V celkovém součtu herci mosteckého divadla odehráli 587 představení, z čehož 198 v činohře (39 na zájezdech) a 389 představení uvedla alternativní a loutková scéna Divadla rozmanitostí (z toho 70 na zájezdech a 65 v mateřských školách). To zdejší scénu řadí na přední místo mezi divadly v republice. Náklady na provoz divadla přitom byly podle ředitele Jiřího Rumpíka nejnižší za posledních deset let. Loňský rok se nesl ve znamení oslav 100. výročí od otevření historické budovy Městského divadla v Mostě. Oslavy doprovodila řada akcí, ať už to byly tři besedy, pět výstav ve foyeru divadla nebo happening a následně i galavečer k výročí divadla. Na prknech mostecké scény byl k vidění i I. ročník festivalu YOUNG FOR YOUNG zaměřený na mladé nejen věkem, ale i duchem a věnovaný stoleté historii profesionálního divadla v Mostě. Jeho další ročník se připravuje i letos. Novou tradicí by se měl stát fotbalový turnaj Divadelní kopačka. Nejvýraznější podporu městské divadlo získalo v loňském roce již tradičně od statutárního města Most, více než 30 milionů korun. Milionovou částkou přispěl i Ústecký kraj. Mezi těmi, kdo v loňském roce mostecké divadlo finančně podpořili, byla i skupina Czech Coal. (red)

12 12 Společnost Region 23. února 2012 Otevření nové učebny v Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě se zúčastnil i generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. Právě tato těžební společnost pomohla střední škole financovat vybavení učebny z grantu Chytré hlavy pro Sever. Na snímku generální ředitel pozoruje studenty při řešení úkolů během ukázkové hodiny základů společenských věd. Foto: (pim) Ředitel Podkrušnohorského gymnázia Most Karel Vacek (vlevo) a náměstek primátora Mostu Luboš Pitín také během ukázkové hodiny žertovali, zda by cvičení a úkoly z psychologie sami zvládli. Foto: (pim) Alespoň na chvíli se vrátila do školní lavice v nové učebně na gymnáziu mluvčí skupiny Czech Coal Gabriela Sáričková Benešová. Foto: (pim) Městské divadlo v Mostě udělovalo Ceny diváka za rok Ocenění si odnesli jako nejlepší herečka Zita Benešová za roli Tess v Obchodníkovi s deštěm (uprostřed), nejlepším hercem roku 2011 se stal Otto Liška za roli Petra, krále cyperského v muzikálu Noc na Karlštejně (vpravo) a nejlepší inscenací muzikál Noc na Karlštejně. Ocenění převzal režisér Zbyněk Srba. Po vítězných rolích budou i letos pojmenována nová divadelní vína, která se objeví na tradičním divadelním vinobraní. Foto: Tomáš Branda Letošní plesová sezona je v plném proudu. Novou tradici městského plesu se před nedávnem snažili založit v Lomu. I letos se zde proto v kulturním domě konal ples, jehož účastníky přivítali starostka Kateřina Schwarzová a místostarosta Pavel Barák. Foto: (jab) Přinášíme vám také fotografie posledních dvou výherců soutěžní ankety, v níž čtenáři Důlních novin mohli hlasovat o složení programu letošního Dne horníků. Jiřina Ivančíková z Krušnohorských strojíren si odnesla poukázku do kosmetického studia Dagmar a Petr Kobík z Litvínovské uhelné získal sadu nářadí. Oba pak ještě několik drobných cen od redakce Důlních novin. Třetí výherkyní soutěžní ankety se stala Nina Maierová. Také jejich hlasy přispěly k tomu, že by se hlavní hvězdou kulturního programu Dne horníků na hipodromu měla stát Helena Vondráčková. Foto: (pim)

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 29. září od 11:30 do 14:30 hodin Kuřecí vývar s masem, zeleninou a domácími nudlemi Smažené žampióny, pažitkové brambory, česneková omáčka Hovězí znojemská pečeně, domácí houskové knedlíky

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 25. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Jihočeská kulajda Penne arrabbiata s parmazánem Kuřecí směs s paprikou a arašídy, dušená rýže 1 podáváme v úterý 26. srpna od 11:30 do 14:30 hodin Brokolicový

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

Minutky z kuřecího masa

Minutky z kuřecího masa Předkrmy 80 g Tyrolská šunka s cherry rajčátkem, rukolou a toastem 89,- 80 g Paleta evropských sýrů podávaná s ořechy 89,- Polévky 0,33 l Polévka dle denní nabídky 26,- 0,33 l Silný hovězí vývar s kousky

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance RAUTY Teplá kuchyně /HOVĚZÍ/ Svíčková Stroganoff (s plátky čerstvých žampionů a okurek) Telecí pestré frikasé Telecí ragů se žampiony a mladou zeleninou Uzený hovězí jazyk se smetanovým mandlovým křenem

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč Pizzerie PIZZA 400g Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10. 1. MARGHERITA tomatová směs, sýr, oregano 2. TUTTI FRUTI tomatová směs, sýr, šunka, ananas, jahody 3. PROSCIUTO

Více

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI 1.TĚSTOVINY VODNÍKA ČESÍLKA 250g těstoviny s kuřecím masem a špenátovo-sýrovou omáčkou 2.TĚSTOVINY HARRYHO POTTERA 250g těstoviny s tajnou směsí kuřecí masa a bylinek sypané

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

SESTAVTE SI MENU PRO VAŠI SKUPINU DLE CHUTI. Čtyřchodové Menu. Tříchodové Menu. Dvouchodové Menu. Jednochodové Menu. (Uvedené ceny jsou bez nápojů.

SESTAVTE SI MENU PRO VAŠI SKUPINU DLE CHUTI. Čtyřchodové Menu. Tříchodové Menu. Dvouchodové Menu. Jednochodové Menu. (Uvedené ceny jsou bez nápojů. Konferenční menu SESTAVTE SI MENU PRO VAŠI SKUPINU DLE CHUTI. (Uvedené ceny jsou bez nápojů.) 4 Čtyřchodové Menu A. Předkrm / B. Polévka / C. Hlavní jídlo s přílohou nebo Salát / D. Dezert 320, Kč 3 Tříchodové

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více