Regulátor koncových poloh SPC11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor koncových poloh SPC11"

Transkript

1 Regulátor koncových poloh SPC11

2 Všeobecné údaje Rychlý přejezd mezi dvěma pevnými dorazy s elektronickým tlumením v koncových polohách a a dvě libovolně nastavitelné mezipolohy. lze dosáhnout a o 30 % více pohybů dochází k podstatnému omezení otřesů a nárazů v koncových polohách zařízení lze uvést do provozu rychle bez práce specialisty systém lze snadno doplnit k existujícímu zařízení pohyb je optimální i při změnách hmotnosti či zátě e a do 30 % celkové pohybující se hmotnosti cena systému je v porovnání s elektromechanickými pohony ni í ni í hlučnost Jednotlivé díly regulátor koncových poloh Integrované funkce: zji tění systémových parametrů připojených prvků ulo ení po adovaných koncových poloh nebo mezipoloh do paměti porovnávání po adované a skutečné polohy a regulace polohy řízením průtokového proporcionálního ventilu 5/3 (regulace stavu) vnitřní nebo vněj í funkce Teach (učení) SPC11 Analogové odměřovací systémy Analogový vysílač polohy přímočarý potenciometr z vodivého plastu. Systém měří absolutní hodnoty. Připojuje se podélně k pneumatickému pohonu. Pro toto mechanické spojení je dodávána upevňovací sada. Odměřovací systém se dodává v pevných odstupňovaných délkách od mm. MLO-POT -TLF MLO-POT -LWG Digitální odměřovací systémy Digitální odměřovací systémy, polovodičové, bezdotykové měření. Systém měří absolutní hodnoty. Připojuje se podélně k pneumatickému pohonu. Pro toto mechanické spojení je dodávána upevňovací sada. Odměřovací systém se dodává v pevných odstupňovaných délkách od mm. MME-MTS- -AIF Pneumatické pohony Pneumatické přímočaré pohony zaručují jednoduchou obsluhu systému. Pracovní rozsah zdvihu závisí na vybraném pohonu. Le í v rozsahu mm. Úhel kyvu při DSMI je Od užitečného zdvihu válce 600 mm musejí být použity pohony DGP/DGPL s oboustranným připojením stlačeného vzduchu (D2). DGCI DNCI DGPL, DGPIL DSMI DNC Proporcionální ventily 5/3 Ventil je řízen regulátorem koncových poloh. Ventil zaručuje přívod správného mno ství vzduchu do pohonu. Díky extrémně krátké době přestavění ventilu je komplet Soft Stop velmi dynamický. Pro přípravu stlačeného vzduchu pou ívejte filtr 5 μm. Stlačený vzduch nesmí být mazaný. MPYE B 2 internet: změny vyhrazeny 2013/04

3 Mo nosti kombinací s vněj ím odměřovacím systémem regulátor koncových poloh odměřovací systém pohon MLO-POT- -TLF DGP/DGPL SPC11 s rozhraním vstupů/výstupů 10 MME-MTS- -AIF MLO-POT- -LWG DNC s vnějším/integrovaným odměřovacím systémem regulátor koncových poloh pohon s odměřovacím systémem DGCI SPC11 s rozhraním vstupů/výstupů 10 DNCI DGPI/DGPIL DSMI 2013/04 změny vyhrazeny internet: 3

4 Konvenční ře ení dříve jste museli použít vzájemně k sobě vhodné jednotlivé díly přidat tlumiče nárazu nebo případně nahradit/vyměnit existující tlumiče nárazu přidat čidla pro snímání poloh upravit přívod stlačeného vzduchu (škrcení) a tak systém optimalizovat pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DNC nebo DSM 2 tlumič nárazu YSR 3 jednosměrné zpětné ventily GRLA 4 elektromagnetický impulsní ventil JMFH Pokud jste dříve chtěli zastavovat v mezipolohách, museli jste sami navrhnout nákladné mechanické ře ení, např. se zará kovým válcem vybrat velké mno ství vzájemně se k sobě hodících jednotlivých dílů naprogramovat chod Ře ení s regulátorem koncových poloh SPC11 rychlý přejezd mezi dvěma pevnými dorazy a a se dvěma libovolně nastavitelnými mezipolohami Systém Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC11 umo ňuje kromě pohybů mezi dvěma mechanickými pevnými dorazy také nají dění a do dvou mezipoloh. Přesnost mezipoloh je ±0,25 % z celkové délky zdvihu, minimálně v ak ±2 mm. Kyvný pohon DSMI má přesnost mezipoloh ±2. Typické příklady použití mezipoloh jsou vyčkávací polohy nebo vyfukovací polohy, u nichž není nutná velká přesnost a které jsou cenově výhodné. Lze je také vyu ít jako čidla. Tzn. při přejetí takové mezipolohy je na odpovídající výstup odesílán signál po dobu 50 ms (podobně jako z čidla). 4 internet: změny vyhrazeny 2013/04

5 Ucelené ře ení od firmy Festo Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC11 Při pou ití a dvou mezipoloh nyní mů ete: pou ít ře ení od firmy Festo s malým počtem vzájemně vhodných dílů nezabývat se nákladnými konstrukcemi se zarážkovými válci nají dět do mezipoloh z obou stran optimalizaci ponechejte na samotném systému, který se doká e učit Systém Soft Stop s SPC11 obsahuje vstup, který umo ňuje ovládání v ech 3 tlačítek z řídicího systému: v echny parametry systému lze nastavit a měnit zvněj ku signál na vstupu pro dálkové ovládání zablokuje v echna tlačítka na regulátoru koncových poloh SPC odměřovací systém digitální: MME-MTS- -AIF v případě DGPI/DGPIL integrován integrováno do DNCI analogový: MLO-POT- -TLF MLO-POT- -LWG v případě DSMI integrován 2 pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DGPI/DGPIL, DNC, DNCI nebo DSMI 3 regulátor koncových poloh SPC11-POT-TLF, SPC11-POT-LWG nebo SPC11-MTS-AIF SPC11-INC 4 proporcionální ventil 5/3 MPYE B 5 jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu (bez maznice, s filtrem 5 μm); přiváděný tlak 5 až 7 barů 6 připojení provozního napětí a nadřazený řídicí automat 2013/04 změny vyhrazeny internet: 5

6 Sada jednotlivé díly pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DGPI/DGPIL, DNC, DNCI nebo DSMI proporcionální ventil 5/3 MPYE B odměřovací systém MLO-POT- -TLF, MLO-POT- -LWG nebo MME-MTS- -AIF regulátor koncových poloh SPC11 kabel, ventil KMPYE kabel, řídicí systém KMPV- příručka Sady jsou jednoznačně definované, tzn. všechny prvky jsou vzájemně optimalizované. Podrobnosti o tomto jednoznačném přiřazení 19 nebo 33 nebo software pro návrh dorazu Soft Stop: Zvlášť objednávané příslušenství (šroubení, hadice atd.) naleznete u příslušných sad. Vysvětlení naleznete v příkladech objednávek, 18 nebo 32. PPV = interní tlumení otevřeno na 100 % celková délka vyu itelný zdvih válce PPV PPV Symetrické ře ení Po adovaná dráha by neměla být vět í ne odpovídající vyu itelný zdvih příslu ného válce. Přitom platí: dráha pohybu užitečný zdvih válce. užitečný zdvih válce dráha pohybu 1 dorazy, namontované na pohonu nebo vně Nesymetrické ře ení Po adovaná dráha pohybu musí le et v rámci vyu itelného zdvihu válce a musí být omezena dorazy. Totéž platí také pro pneumatické pohony DGCI/DNC, DNC a DSMI. užitečný zdvih válce dráha pohybu 1 dorazy, namontované na pohonu nebo vně Pokud chcete, aby při použití pneumatických pohonů DGCI, DNC, DNCI a DSMI spolu se systémem Soft Stop byl využit užitečný zdvih (u DSMI užitečný úhel kyvu), musíte použít vnější dorazové prvky. 6 internet: změny vyhrazeny 2013/04

7 Sada Výhody lze dosáhnout a o 30 % více pohybů dochází k podstatnému omezení otřesů a nárazů v koncových polohách pohyb je optimální i při změnách hmotnosti či zátě e a do 30 % celkové pohybující se hmotnosti systém lze snadno doplnit k existujícímu zařízení instalace výrazně sni uje úroveň hluku zařízení lze uvést do provozu rychle bez práce specialisty cena systému je v porovnání s elektromechanickými pohony ni í Grafy platí pro následující příklad: DGPL PPV-A-KF-B-GK- -D2 pohybující se hmotnost 12 kg vodorovná montá ní poloha 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu x t = zdvih = čas Křivka je stejná pro pneumatické pohony DGCI, DNC, DNCI, DSMI a DGPIL. 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu v t = rychlost = čas 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu a t = zrychlení = čas Festo plug & work = zprovoznění v několika málo krocích 1 montáž prvků systému: Pohybující se hmotnost musí být připojena bez vůle. 2 Připojte systém pneumaticky a elektricky. 3 Připojte stlačený vzduch a napájecí napětí. 4 Spusťte tlačítkem proces učení. Systém se samostatně učí a po 3 minutách je připraven k provozu. 5 Pomocí tlačítek najeďte do mezipolohy a uložte ji. 2013/04 změny vyhrazeny internet: 7

8 přehled periférií Varianty s pohonem DGPIL Pro pohon DGPL se pou ívají stejné prvky, jako pro pohon DGPIL. Integrovaný odměřovací systém DGPIL je nahrazen odměřovacím systémem namontovaným vně (dle přání digitální nebo s potenciometrem). 2 aj 8 internet: změny vyhrazeny 2013/04

9 přehled periférií Jednotlivé díly krátký popis 1 regulátory koncových poloh SPC11 2 analogové odměřovací systémy MLO-POT- -TLF 2 analogové odměřovací systémy MLO-POT- -LWG 2 digitální odměřovací systémy MME-MTS- -AIF 3 přívody stlačeného vzduchu (symetrické uspořádání) 4 proporcionální ventily 5/3 MPYE 5 přívod stlačeného vzduchu 6 připojovací kabely KMPYE k proporcionálnímu ventilu 5/3 7 spojovací kabel k řídicímu systému 8 pevné dorazy 9 šroubení QS (upřednostňujte přímé) aj upevňovací sady pro odměřovací systém pneumatické pohony DGCI DGP/DGPL DGPI/DGPIL DNC DNCI DSMI 1) 1) sady ) U DNC a DNCI jsou nutné vnější dorazové prvky, aby se dráha pohybu udržela v rámci jmenovitého zdvihu. Přiřazení regulátoru koncových poloh SPC11 k pohonu a odměřovacímu systému regulátor koncových poloh SPC11-POT-TLF SPC11-POT-LWG SPC11-MTS-AIF SPC11-INC SPC11-MTS-AIF-2 pohon DGCI DGPI/DGPIL DNCI DSMI odměřovací systém MLO-POT-TLF MLO-POT-LWG MME-MTS-AIF 2013/04 změny vyhrazeny internet: 9

10 Funkce učení se SPC11-POT-TLF SPC11-POT-LWG SPC11-MTS-AIF SPC11-INC SPC11-MTS-AIF-2 Automatické pohyby vedoucí ke zjištění systémových údajů a koncových poloh lze spustit tlačítkem na regulátoru koncových poloh SPC11 nebo externě výstupem připojeným ovládacím kabelem (např. řídicího systému). -A- servis oprav Obecné regulátor koncových poloh SPC11- typ -POT-TLF -POT-LWG -MTS-AIF -INC -MTS-AIF-2 napájecí napětí [V DC] 24 ( %) příkon s ventilem [A] 1,3 1,1 bez ventilu [ma] zbytkové zvlnění [%] max. 5 digitální vstupy počet 8 vstupní napětí [V DC] 24 vstupní proud [ma] 4 (při 24 V DC) doba sepnutí [ms] min. 20 napětí signálu [V DC] 0 5 (pro logickou 0) (pro logickou 1) digitální výstupy (odolné zkratu) vstup odměřovacího systému MLO-POT- vstup odměřovacího systému MME-MTS- vstup pro válce dle norem DNCI vstup pro přímočarý pohon DGCI počet 5 výstupní napětí min. U b U b : 3 V DC (při 0,1 A) výstupní proud [A] max. 0,1 max. vybavovací proud [ma] 500 napájecí napětí [V DC] +10 vstupní napětí [V DC] napájecí napětí [V DC] 24 komunikace síť CAN (1M Baud) napájecí napětí [V DC] 5 komunikace sin/cos napájecí napětí [V DC] 24 komunikace síť CAN (1M Baud) výstup pro ventil napájecí napětí [V DC] 24 výstup pro ventil výstupní napětí [V DC] relativní vlhkost vzduchu [%] 95 (nekondenzující) hmotnost [g] cca 400 Provozní a okolní podmínky Regulátor koncových poloh SPC11- typ -POT-TLF -POT-LWG -MTS-AIF -INC -MTS-AIF-2 rozsah teploty [ C] stupeň krytí dle IEC IP65 odolnost vibracím, testována dle DIN/IEC 68, část 2 6 stupeň 2 odolnost vibracím, testována dle DIN/IEC 68, část 2 27 stupeň 2 značka CE (viz prohlášení o shodě) dle směrnice EU-EMV 10 internet: změny vyhrazeny 2013/04

11 Rozměry SPC11-POT-TLF, SPC11-POT-LWG, SPC11-MTS-AIF modely CAD ke stažení 1 drá ka pro popisové títky: IBS-9x IBS-6x10 2 mo nost upevnění rouby M4 3 spojovací kabel (délka cca 335 mm) SPC11-INC, SPC11-MTS-AIF-2 1 drá ka pro popisové títky: IBS-9x IBS-6x10 2 mo nost upevnění rouby M4 typ B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 SPC11-POT- 43 4,5 125 SPC11-MTS-AIF ,1 109,1 4,5 5 SPC11-MTS-AIF-2 42,6 4,2 SPC11-INC označení č. dílu typ pro analogový odměřovací systém MLO-POT- -TLF SPC11-POT-TLF pro analogový odměřovací systém MLO-POT- -LWG, kyvný pohon DSMI SPC11-POT-LWG pro digitální odměřovací systém MME-MTS- -AIF SPC11-MTS-AIF pro válec dle norem DNCI SPC11-INC pro přímočarý pohon DGCI SPC11-MTS-AIF /04 změny vyhrazeny internet: 11

12 Příklad objednávky pro pneumatické přímočaré pohony DGCI Na nákladovou stanici musí být vodorovně dopraven výrobek s hmotností 3 kg. Chapadlo pro výrobek upevněné Krok 1: Výběr jmenovitého zdvihu Pro vzdálenost 1100 mm je nutné z tabulky 13 vybrat nejbližší vyšší užitečný zdvih válce 1250 mm. Tento sloupec má šedivé pozadí. na saních pohonu má hmotnost 14 kg. Celková pohybující se hmotnost je tedy 17 kg. Krok 2: Určení pohonu Pro vodorovný pohyb celkové hmotnosti 17 kg jsou na výběr průměry pístu 25, 32 a 40 mm (viz max. celkovou pohybující se hmotnost). Jako pohon byl zvolen například DGCI KF- s číslem dílu Délka pohybu by měla být 1100 mm. Doba pohybu by měla být < 1,5 s. software pro návrh Soft Stop a ProDrive Při výběru upevňovacích prvků pro pohony pamatujte na to, e často nejsou bez vůle a proto nesmějí být pou ívány se systémem Soft Stop. Pohony musejí být upevněny přímo. Zkontrolujte, zda je zatí ení pohonů kvůli chapadlu výrobků během pohybu přípustné. Pro rychlej í a snaz í simulaci pou ijte softwarový nástroj Soft Stop a ProDrive. Krok 3: Určení proporcionálního ventilu 5/3 Vhodný proporcionální ventil 5/3 odvodíme ze šedého sloupce použitého v kroku 1 a z řádku zvoleného přímočarého pohonu DGCI-32- v části tabulky s proporcionálními ventily 5/3. Pro náš příklad je to proporcionální ventil MPYE-5-¼-010B, č. dílu Krok 4: Sestavení údajů pro objednávku Pro kompletní objednávku systému je je tě nutné uvést objednávací údaje pro regulátor koncových poloh, ventil a kabel pro řídicí systém, případně i příručku (pokud ji potřebujete). Úplné údaje pro objednávku vý e uvedeného příkladu naleznete na straně 13. Obvykle byste si příručku měli objednat. Pokud ji u máte, mů ete se jí výslovně zříci. Krok 5: Zji tění doby přejezdu Pro výpočet doby přejezdu použijte softwarový nástroj Soft Stop. Pro příklad objednávky je doba pohybu 1,16 sekundy. Pro svislý pohyb existují dva různé časy: t nahoru a t dolu. pneumatický přímočarý pohon proporcionální ventil 5/3 regulátor koncových poloh č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ DGCI KF MPYE-5-¼-010B SPC11-MTS-AIF-2 kabel, ventil kabel, řídicí systém č. dílu typ č. dílu typ KMPYE-AIF-1-GS-GD KMPV-SUB-D internet: změny vyhrazeny 2013/04

13 Krok 1 a 2: pneumatické přímočaré pohony/typ DGCI- 1) - 2) -KF- užitečný zdvih válce [mm] max. pohybující se celková hmotnost vodorovně/svisle pro 18 15/ / / /25 č. dílu pro Krok 3: proporcionální ventily 5/3 3) č. dílu/typ 1 = MPYE-5-M5-010-B 3 = MPYE-5-x-HF-010-B 2 = MPYE-5-x-LF-010-B 4 = MPYE-5-¼-010-B užitečný zdvih válce [mm] vodorovně/svisle pro 18 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 25 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 32 2/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/4 40 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 Krok 5: regulátor koncových poloh a příslu enství č. dílu typ krátký popis regulátor koncových poloh kabel ventilu SPC11/SPS SPC SPC11-MTS-AIF-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3 KMPV-SUB-D-15-5 KMPV-SUB-D délka kabelu 2 m délka kabelu 0,3 m délka kabelu 5 m délka kabelu 10 m 1) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgci 2) Uveďte zjištěný užitečný zdvih válce. 3) Technické údaje a rozměry internet: mpye Příručky /04 změny vyhrazeny internet: 13

14 Příslušenství pro sadu pro vodorovnou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI- proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- pro DGCI [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm MPYE-5-M5-010-B QSM-M QSM-M PUN-6x1-SI UC-M MPYE-5-M5-010-B MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QSM-M PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 100 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2316 U-¼ MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1,5-SI 2316 U-¼ 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 14 internet: změny vyhrazeny 2013/04

15 Příslušenství pro sadu pro vodorovnou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 15

16 Příslušenství pro sadu pro svislou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGCI [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm MPYE-5-M5-010-B QSM-M QSM-M PUN-6x1-SI UC-M MPYE-5-x-LF-010-B QS-x U-x MPYE-5-x-HF-010-B 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 100 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-10x1,5-SI MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 16 internet: změny vyhrazeny 2013/04

17 Příslušenství pro sadu pro svislou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 17

18 Příklad objednávky pro pneumatické přímočaré pohony DGP/DGPL, DGPI/DGPIL Na nákladovou stanici musí být vodorovně dopraven výrobek s hmotností 3 kg. Chapadlo pro výrobek upevněné Krok 1: Výběr jmenovitého zdvihu Pro vzdálenost 1100 mm je nutné z tabulky 19 vybrat nejbližší vyšší užitečný zdvih válce 1250 mm. Tento sloupec má šedivé pozadí. Krok 4: Určení proporcionálního ventilu 5/3 Vhodný proporcionální ventil 5/3 odvodíme z edého sloupce pou itého v kroku 1 a z řádku zvoleného přímočarého pohonu DGPL-32- v části tabulky s proporcionálními ventily 5/3. Pro ná příklad je to proporcionální ventil 5/3 MPYE-5-¼-010B s č. dílu na saních pohonu má hmotnost 14 kg. Celková pohybující se hmotnost je tedy 17 kg. Krok 2: Určení pohonu Pro vodorovný pohyb celkové hmotnosti 17 kg jsou na výběr průměry pístu 25, 32, 40, 50 a 63 mm (viz max. celkovou pohybující se hmotnost). Jako pohon byl zvolen například DGPL PPV-A-B-KF-GK- -D2 s číslem dílu Krok 5: Sestavení údajů pro objednávku Pro kompletní objednávku systému je je tě nutné uvést objednávací údaje pro regulátor koncových poloh, ventil a kabel pro řídicí systém, případně i příručku (pokud ji potřebujete). Úplné údaje pro objednávku vý e uvedeného příkladu naleznete na straně 19. Obvykle byste si příručku měli objednat. Pokud ji u máte, mů ete se jí výslovně zříci. Délka pohybu by měla být 1100 mm. Doba pohybu by měla být < 1,5 s. Krok 3: Určení přímočarého potenciometru Vhodný přímočarý potenciometr stanovíte z tohoto vztahu: užitečný zdvih válce = délka přímočarého potenciometru. Ve sloupci s šedým pozadím, v části tabulky s přímočarými potenciometry, je uvedeno č. dílu , který byl zvolen pro tento příklad. Alternativně lze pou ít digitální odměřovací systém MME-MTS- -AIF. Krok 6: Zji tění doby přejezdu Pro výpočet doby přejezdu použijte softwarový nástroj Soft Stop. Pro příklad objednávky je doba pohybu 1,16 sekundy. Pro svislý pohyb existují dva různé časy: t nahoru a t dolu. software pro návrh Soft Stop a ProDrive Při výběru upevňovacích prvků pro pohony pamatujte na to, e často nejsou bez vůle a proto nesmějí být pou ívány se systémem Soft Stop. Pohony musejí být upevněny přímo. Zkontrolujte, zda je zatí ení pohonů kvůli chapadlu výrobků během pohybu přípustné. Pro rychlej í a snaz í simulaci pou ijte softwarový nástroj Soft Stop a ProDrive. Uná eč FKP není bez vůle. Proto jej v kombinaci s přímočarými pohony DGP/DGPI nelze pou ít. pneumatický přímočarý pohon přímočarý potenciometr proporcionální ventil 5/3 regulátor koncových poloh č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ DGPL PPV-A-B-KF-GK- -D MLO-POT-1250-TLF MPYE-5-¼-010B SPC11-POT-TLF kabel, ventil kabel, řídicí systém č. dílu typ č. dílu typ KMPYE-AIF-1-GS-GD KMPV-SUB-D internet: změny vyhrazeny 2013/04

19 Krok 1 a 2: pneumatické přímočaré pohony/typ DGP- 1) - 3) -PPV-A-B-D2 DGPI- 2) - 3) -PPV-A-B-D2 DGPL- 1) - 3) -PPV-A-KF-B-GK- -D2 DGPIL- 2) - 3) -PPV-A-B-KF- -D2 užitečný zdvih válce [mm] max. pohybující se celková hmotnost vodorovně/svisle pro 25 30/10 kg 32 45/15 kg 40 70/25 kg /40 kg /60 kg č. dílu pro Krok 3: přímočarý potenciometr 5) MLO-POT- -TLF MME-MTS- -AIF užitečný zdvih válce [mm] délka potenciometru [mm] č. dílu MLO-POT- -TLF MME-MTS- -AIF Krok 4: proporcionální ventily 5/3 6) č. dílu/typ 1 = MPYE-5-x-LF-010-B 3 = MPYE-5-¼-010-B 2 = MPYE-5-x-HF-010-B 4 = MPYE-5-y-010-B užitečný zdvih válce [mm] vodorovně/svisle pro 25 1/ 4) 1/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 32 1/ 4) 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 40 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 3/3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 50 1/1 2/1 2/2 3/2 3/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 63 2/1 2/2 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Krok 5: regulátor koncových poloh a příslu enství č. dílu typ krátký popis regulátor koncových poloh SPC kabel pro ventil SPC11/SPS SPC11-POT-TLF SPC11-MTS-AIF KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3 KMPV-SUB-D-15-5 KMPV-SUB-D délka kabelu 2 m délka kabelu 0,3 m délka kabelu 5 m délka kabelu 10 m Příručky 37 1) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgp, dpgl, dgpi, dgpil 2) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgp, dpgl, dgpi, dgpil 3) Uveďte zjištěný užitečný zdvih válce. 4) na vy ádání 5) Technické údaje a rozměry internet: mlo, mme (není nutné u DGPI/DGPIL, má integrovaný odměřovací systém) 6) Technické údaje a rozměry internet: mpye 2013/04 změny vyhrazeny internet: 19

20 Příslu enství pro sadu pro vodorovnou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L- proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGP/L, DGPI/L [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-x PUN-8x1, U-¼ 40 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ 50 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 63 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-y PUN-8x1, U-x MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-y PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y QS-y PUN-12x U-y 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 20 internet: změny vyhrazeny 2013/04

21 Příslu enství pro sadu pro vodorovnou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L- redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 50 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 63 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 21

22 Příslu enství pro sadu pro svislou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGP/L, DGPI/L [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 32 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x 750 MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x 500 MPYE-5-x-HF-010-B QS-¼ MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 50 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 63 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-y PUN-8x1, U-x 300 MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-y PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y QS-y PUN-12x U-y 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 22 internet: změny vyhrazeny 2013/04

23 Příslu enství pro sadu pro svislou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 50 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 63 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 2013/04 změny vyhrazeny internet: 23

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Víceosé řídicí systémy CMXR-C1

Víceosé řídicí systémy CMXR-C1 hlavní údaje Všeobecné údaje výkonné zkrácení času cyklu při optimálním pohybu Zkrácení času cyklu je požadavkem všech zákazníků. Jsou však stanoveny určité hranice, které jsou dány např. mechanickými

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje technické údaje nabízejí jednoduché zpracování obrazu a podle daného modelu umožňují čtení kódů 1D/2D nebo kontrolu kvality dílů. Jsou opatřeny intuitivním softwarem k jednoduchému parametrizování i bez

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Ovládací jednotky FED

Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED hlavní údaje Multifunkční při použití Rozhraní člověk-stroj FED slouží ke zjednodušení řízení úloh automatizace na úrovni strojů a udávají nové měřítko pro funkce

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE silné v pohybu přesné při odměřování 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5 / -103 -V- novinka -V- novinka Převodník hodnot DADE Válce dle norem

Více

Paralelní chapadla HGPT, robustní

Paralelní chapadla HGPT, robustní robustní síla úchopu až 825 N spolehlivé díky zajištění síly úchopu ochrana proti odstřikující vodě profukem vzduchem 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje chapadlo sevřeno

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Válce dle norem DSBG, ISO 15552

Válce dle norem DSBG, ISO 15552 technické údaje Všeobecné údaje DIN Válec dle norem ISO 15552 (odpovídá zrušeným normám ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 a UNI 10290) EX4: k použití v prostoru s nebezpečím výbuchu robustní

Více

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFSP Všeobecné údaje provedení: s čepem s čepem s vnitřním závitem s kladkou jednočinný, tažný dvojčinný s pružinou, tažný dvojčinný bez pružiny s pojištěním proti pootočení nebo bez něj kompaktní konstrukce

Více

Kyvně přímočaré jednotky DSL-B

Kyvně přímočaré jednotky DSL-B Všeobecné údaje vysoká opakovatelná přesnost díky tlumicím prvkům s pevným dorazem úhel kyvu je plynule a přesně nastavitelný mechanické ozubení mezi dorazovým prvkem a kyvným pohonem brání posunutí zatíženého

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Válce dle norem DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Válce dle norem DSBF-C, ISO 15552, Clean Design technické údaje Všeobecné údaje DIN Válec dle norem ISO 15552 (odpovídá zrušeným normám ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 a UNI 10290) Válce dle norem se používají všude tam, kde je důležitá

Více

Bezpečnostní systémy CMGA

Bezpečnostní systémy CMGA Bezpečnostní systémy CMGA Bezpečnostní systémy CMGA hlavní údaje Všeobecné údaje bezpečnostní systémy (základní moduly) 9 CMGA-B1-M0-L0-A0 CMGA-B1-M1-L1-A0 CMGA-B1-M2-L2-A0 Jedná se o kompaktní bezpečnostní

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432

Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432 Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432 Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432 parametry Všeobecné údaje DIN ISO 6432 DIN ISO 6432 Kruhové válce s prùmìrem pístu 8 a 25 mm odpovídají

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Regulační tlakové kontrolní zařízení a systémy doplňování vody Pleno Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Ovladače motorů CMMS-ST, pro krokové motory

Ovladače motorů CMMS-ST, pro krokové motory Porovnání ovladačů motoru ovladač motoru CMMP-AS CMMS-ST pro druh motoru servomotor krokový motor počet polohovacích pohybů v paměti 255 63 odměřovací systém analogový/inkrementální/absolutní inkrementální

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více