Regulátor koncových poloh SPC11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor koncových poloh SPC11"

Transkript

1 Regulátor koncových poloh SPC11

2 Všeobecné údaje Rychlý přejezd mezi dvěma pevnými dorazy s elektronickým tlumením v koncových polohách a a dvě libovolně nastavitelné mezipolohy. lze dosáhnout a o 30 % více pohybů dochází k podstatnému omezení otřesů a nárazů v koncových polohách zařízení lze uvést do provozu rychle bez práce specialisty systém lze snadno doplnit k existujícímu zařízení pohyb je optimální i při změnách hmotnosti či zátě e a do 30 % celkové pohybující se hmotnosti cena systému je v porovnání s elektromechanickými pohony ni í ni í hlučnost Jednotlivé díly regulátor koncových poloh Integrované funkce: zji tění systémových parametrů připojených prvků ulo ení po adovaných koncových poloh nebo mezipoloh do paměti porovnávání po adované a skutečné polohy a regulace polohy řízením průtokového proporcionálního ventilu 5/3 (regulace stavu) vnitřní nebo vněj í funkce Teach (učení) SPC11 Analogové odměřovací systémy Analogový vysílač polohy přímočarý potenciometr z vodivého plastu. Systém měří absolutní hodnoty. Připojuje se podélně k pneumatickému pohonu. Pro toto mechanické spojení je dodávána upevňovací sada. Odměřovací systém se dodává v pevných odstupňovaných délkách od mm. MLO-POT -TLF MLO-POT -LWG Digitální odměřovací systémy Digitální odměřovací systémy, polovodičové, bezdotykové měření. Systém měří absolutní hodnoty. Připojuje se podélně k pneumatickému pohonu. Pro toto mechanické spojení je dodávána upevňovací sada. Odměřovací systém se dodává v pevných odstupňovaných délkách od mm. MME-MTS- -AIF Pneumatické pohony Pneumatické přímočaré pohony zaručují jednoduchou obsluhu systému. Pracovní rozsah zdvihu závisí na vybraném pohonu. Le í v rozsahu mm. Úhel kyvu při DSMI je Od užitečného zdvihu válce 600 mm musejí být použity pohony DGP/DGPL s oboustranným připojením stlačeného vzduchu (D2). DGCI DNCI DGPL, DGPIL DSMI DNC Proporcionální ventily 5/3 Ventil je řízen regulátorem koncových poloh. Ventil zaručuje přívod správného mno ství vzduchu do pohonu. Díky extrémně krátké době přestavění ventilu je komplet Soft Stop velmi dynamický. Pro přípravu stlačeného vzduchu pou ívejte filtr 5 μm. Stlačený vzduch nesmí být mazaný. MPYE B 2 internet: změny vyhrazeny 2013/04

3 Mo nosti kombinací s vněj ím odměřovacím systémem regulátor koncových poloh odměřovací systém pohon MLO-POT- -TLF DGP/DGPL SPC11 s rozhraním vstupů/výstupů 10 MME-MTS- -AIF MLO-POT- -LWG DNC s vnějším/integrovaným odměřovacím systémem regulátor koncových poloh pohon s odměřovacím systémem DGCI SPC11 s rozhraním vstupů/výstupů 10 DNCI DGPI/DGPIL DSMI 2013/04 změny vyhrazeny internet: 3

4 Konvenční ře ení dříve jste museli použít vzájemně k sobě vhodné jednotlivé díly přidat tlumiče nárazu nebo případně nahradit/vyměnit existující tlumiče nárazu přidat čidla pro snímání poloh upravit přívod stlačeného vzduchu (škrcení) a tak systém optimalizovat pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DNC nebo DSM 2 tlumič nárazu YSR 3 jednosměrné zpětné ventily GRLA 4 elektromagnetický impulsní ventil JMFH Pokud jste dříve chtěli zastavovat v mezipolohách, museli jste sami navrhnout nákladné mechanické ře ení, např. se zará kovým válcem vybrat velké mno ství vzájemně se k sobě hodících jednotlivých dílů naprogramovat chod Ře ení s regulátorem koncových poloh SPC11 rychlý přejezd mezi dvěma pevnými dorazy a a se dvěma libovolně nastavitelnými mezipolohami Systém Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC11 umo ňuje kromě pohybů mezi dvěma mechanickými pevnými dorazy také nají dění a do dvou mezipoloh. Přesnost mezipoloh je ±0,25 % z celkové délky zdvihu, minimálně v ak ±2 mm. Kyvný pohon DSMI má přesnost mezipoloh ±2. Typické příklady použití mezipoloh jsou vyčkávací polohy nebo vyfukovací polohy, u nichž není nutná velká přesnost a které jsou cenově výhodné. Lze je také vyu ít jako čidla. Tzn. při přejetí takové mezipolohy je na odpovídající výstup odesílán signál po dobu 50 ms (podobně jako z čidla). 4 internet: změny vyhrazeny 2013/04

5 Ucelené ře ení od firmy Festo Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC11 Při pou ití a dvou mezipoloh nyní mů ete: pou ít ře ení od firmy Festo s malým počtem vzájemně vhodných dílů nezabývat se nákladnými konstrukcemi se zarážkovými válci nají dět do mezipoloh z obou stran optimalizaci ponechejte na samotném systému, který se doká e učit Systém Soft Stop s SPC11 obsahuje vstup, který umo ňuje ovládání v ech 3 tlačítek z řídicího systému: v echny parametry systému lze nastavit a měnit zvněj ku signál na vstupu pro dálkové ovládání zablokuje v echna tlačítka na regulátoru koncových poloh SPC odměřovací systém digitální: MME-MTS- -AIF v případě DGPI/DGPIL integrován integrováno do DNCI analogový: MLO-POT- -TLF MLO-POT- -LWG v případě DSMI integrován 2 pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DGPI/DGPIL, DNC, DNCI nebo DSMI 3 regulátor koncových poloh SPC11-POT-TLF, SPC11-POT-LWG nebo SPC11-MTS-AIF SPC11-INC 4 proporcionální ventil 5/3 MPYE B 5 jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu (bez maznice, s filtrem 5 μm); přiváděný tlak 5 až 7 barů 6 připojení provozního napětí a nadřazený řídicí automat 2013/04 změny vyhrazeny internet: 5

6 Sada jednotlivé díly pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DGPI/DGPIL, DNC, DNCI nebo DSMI proporcionální ventil 5/3 MPYE B odměřovací systém MLO-POT- -TLF, MLO-POT- -LWG nebo MME-MTS- -AIF regulátor koncových poloh SPC11 kabel, ventil KMPYE kabel, řídicí systém KMPV- příručka Sady jsou jednoznačně definované, tzn. všechny prvky jsou vzájemně optimalizované. Podrobnosti o tomto jednoznačném přiřazení 19 nebo 33 nebo software pro návrh dorazu Soft Stop: Zvlášť objednávané příslušenství (šroubení, hadice atd.) naleznete u příslušných sad. Vysvětlení naleznete v příkladech objednávek, 18 nebo 32. PPV = interní tlumení otevřeno na 100 % celková délka vyu itelný zdvih válce PPV PPV Symetrické ře ení Po adovaná dráha by neměla být vět í ne odpovídající vyu itelný zdvih příslu ného válce. Přitom platí: dráha pohybu užitečný zdvih válce. užitečný zdvih válce dráha pohybu 1 dorazy, namontované na pohonu nebo vně Nesymetrické ře ení Po adovaná dráha pohybu musí le et v rámci vyu itelného zdvihu válce a musí být omezena dorazy. Totéž platí také pro pneumatické pohony DGCI/DNC, DNC a DSMI. užitečný zdvih válce dráha pohybu 1 dorazy, namontované na pohonu nebo vně Pokud chcete, aby při použití pneumatických pohonů DGCI, DNC, DNCI a DSMI spolu se systémem Soft Stop byl využit užitečný zdvih (u DSMI užitečný úhel kyvu), musíte použít vnější dorazové prvky. 6 internet: změny vyhrazeny 2013/04

7 Sada Výhody lze dosáhnout a o 30 % více pohybů dochází k podstatnému omezení otřesů a nárazů v koncových polohách pohyb je optimální i při změnách hmotnosti či zátě e a do 30 % celkové pohybující se hmotnosti systém lze snadno doplnit k existujícímu zařízení instalace výrazně sni uje úroveň hluku zařízení lze uvést do provozu rychle bez práce specialisty cena systému je v porovnání s elektromechanickými pohony ni í Grafy platí pro následující příklad: DGPL PPV-A-KF-B-GK- -D2 pohybující se hmotnost 12 kg vodorovná montá ní poloha 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu x t = zdvih = čas Křivka je stejná pro pneumatické pohony DGCI, DNC, DNCI, DSMI a DGPIL. 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu v t = rychlost = čas 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu a t = zrychlení = čas Festo plug & work = zprovoznění v několika málo krocích 1 montáž prvků systému: Pohybující se hmotnost musí být připojena bez vůle. 2 Připojte systém pneumaticky a elektricky. 3 Připojte stlačený vzduch a napájecí napětí. 4 Spusťte tlačítkem proces učení. Systém se samostatně učí a po 3 minutách je připraven k provozu. 5 Pomocí tlačítek najeďte do mezipolohy a uložte ji. 2013/04 změny vyhrazeny internet: 7

8 přehled periférií Varianty s pohonem DGPIL Pro pohon DGPL se pou ívají stejné prvky, jako pro pohon DGPIL. Integrovaný odměřovací systém DGPIL je nahrazen odměřovacím systémem namontovaným vně (dle přání digitální nebo s potenciometrem). 2 aj 8 internet: změny vyhrazeny 2013/04

9 přehled periférií Jednotlivé díly krátký popis 1 regulátory koncových poloh SPC11 2 analogové odměřovací systémy MLO-POT- -TLF 2 analogové odměřovací systémy MLO-POT- -LWG 2 digitální odměřovací systémy MME-MTS- -AIF 3 přívody stlačeného vzduchu (symetrické uspořádání) 4 proporcionální ventily 5/3 MPYE 5 přívod stlačeného vzduchu 6 připojovací kabely KMPYE k proporcionálnímu ventilu 5/3 7 spojovací kabel k řídicímu systému 8 pevné dorazy 9 šroubení QS (upřednostňujte přímé) aj upevňovací sady pro odměřovací systém pneumatické pohony DGCI DGP/DGPL DGPI/DGPIL DNC DNCI DSMI 1) 1) sady ) U DNC a DNCI jsou nutné vnější dorazové prvky, aby se dráha pohybu udržela v rámci jmenovitého zdvihu. Přiřazení regulátoru koncových poloh SPC11 k pohonu a odměřovacímu systému regulátor koncových poloh SPC11-POT-TLF SPC11-POT-LWG SPC11-MTS-AIF SPC11-INC SPC11-MTS-AIF-2 pohon DGCI DGPI/DGPIL DNCI DSMI odměřovací systém MLO-POT-TLF MLO-POT-LWG MME-MTS-AIF 2013/04 změny vyhrazeny internet: 9

10 Funkce učení se SPC11-POT-TLF SPC11-POT-LWG SPC11-MTS-AIF SPC11-INC SPC11-MTS-AIF-2 Automatické pohyby vedoucí ke zjištění systémových údajů a koncových poloh lze spustit tlačítkem na regulátoru koncových poloh SPC11 nebo externě výstupem připojeným ovládacím kabelem (např. řídicího systému). -A- servis oprav Obecné regulátor koncových poloh SPC11- typ -POT-TLF -POT-LWG -MTS-AIF -INC -MTS-AIF-2 napájecí napětí [V DC] 24 ( %) příkon s ventilem [A] 1,3 1,1 bez ventilu [ma] zbytkové zvlnění [%] max. 5 digitální vstupy počet 8 vstupní napětí [V DC] 24 vstupní proud [ma] 4 (při 24 V DC) doba sepnutí [ms] min. 20 napětí signálu [V DC] 0 5 (pro logickou 0) (pro logickou 1) digitální výstupy (odolné zkratu) vstup odměřovacího systému MLO-POT- vstup odměřovacího systému MME-MTS- vstup pro válce dle norem DNCI vstup pro přímočarý pohon DGCI počet 5 výstupní napětí min. U b U b : 3 V DC (při 0,1 A) výstupní proud [A] max. 0,1 max. vybavovací proud [ma] 500 napájecí napětí [V DC] +10 vstupní napětí [V DC] napájecí napětí [V DC] 24 komunikace síť CAN (1M Baud) napájecí napětí [V DC] 5 komunikace sin/cos napájecí napětí [V DC] 24 komunikace síť CAN (1M Baud) výstup pro ventil napájecí napětí [V DC] 24 výstup pro ventil výstupní napětí [V DC] relativní vlhkost vzduchu [%] 95 (nekondenzující) hmotnost [g] cca 400 Provozní a okolní podmínky Regulátor koncových poloh SPC11- typ -POT-TLF -POT-LWG -MTS-AIF -INC -MTS-AIF-2 rozsah teploty [ C] stupeň krytí dle IEC IP65 odolnost vibracím, testována dle DIN/IEC 68, část 2 6 stupeň 2 odolnost vibracím, testována dle DIN/IEC 68, část 2 27 stupeň 2 značka CE (viz prohlášení o shodě) dle směrnice EU-EMV 10 internet: změny vyhrazeny 2013/04

11 Rozměry SPC11-POT-TLF, SPC11-POT-LWG, SPC11-MTS-AIF modely CAD ke stažení 1 drá ka pro popisové títky: IBS-9x IBS-6x10 2 mo nost upevnění rouby M4 3 spojovací kabel (délka cca 335 mm) SPC11-INC, SPC11-MTS-AIF-2 1 drá ka pro popisové títky: IBS-9x IBS-6x10 2 mo nost upevnění rouby M4 typ B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 SPC11-POT- 43 4,5 125 SPC11-MTS-AIF ,1 109,1 4,5 5 SPC11-MTS-AIF-2 42,6 4,2 SPC11-INC označení č. dílu typ pro analogový odměřovací systém MLO-POT- -TLF SPC11-POT-TLF pro analogový odměřovací systém MLO-POT- -LWG, kyvný pohon DSMI SPC11-POT-LWG pro digitální odměřovací systém MME-MTS- -AIF SPC11-MTS-AIF pro válec dle norem DNCI SPC11-INC pro přímočarý pohon DGCI SPC11-MTS-AIF /04 změny vyhrazeny internet: 11

12 Příklad objednávky pro pneumatické přímočaré pohony DGCI Na nákladovou stanici musí být vodorovně dopraven výrobek s hmotností 3 kg. Chapadlo pro výrobek upevněné Krok 1: Výběr jmenovitého zdvihu Pro vzdálenost 1100 mm je nutné z tabulky 13 vybrat nejbližší vyšší užitečný zdvih válce 1250 mm. Tento sloupec má šedivé pozadí. na saních pohonu má hmotnost 14 kg. Celková pohybující se hmotnost je tedy 17 kg. Krok 2: Určení pohonu Pro vodorovný pohyb celkové hmotnosti 17 kg jsou na výběr průměry pístu 25, 32 a 40 mm (viz max. celkovou pohybující se hmotnost). Jako pohon byl zvolen například DGCI KF- s číslem dílu Délka pohybu by měla být 1100 mm. Doba pohybu by měla být < 1,5 s. software pro návrh Soft Stop a ProDrive Při výběru upevňovacích prvků pro pohony pamatujte na to, e často nejsou bez vůle a proto nesmějí být pou ívány se systémem Soft Stop. Pohony musejí být upevněny přímo. Zkontrolujte, zda je zatí ení pohonů kvůli chapadlu výrobků během pohybu přípustné. Pro rychlej í a snaz í simulaci pou ijte softwarový nástroj Soft Stop a ProDrive. Krok 3: Určení proporcionálního ventilu 5/3 Vhodný proporcionální ventil 5/3 odvodíme ze šedého sloupce použitého v kroku 1 a z řádku zvoleného přímočarého pohonu DGCI-32- v části tabulky s proporcionálními ventily 5/3. Pro náš příklad je to proporcionální ventil MPYE-5-¼-010B, č. dílu Krok 4: Sestavení údajů pro objednávku Pro kompletní objednávku systému je je tě nutné uvést objednávací údaje pro regulátor koncových poloh, ventil a kabel pro řídicí systém, případně i příručku (pokud ji potřebujete). Úplné údaje pro objednávku vý e uvedeného příkladu naleznete na straně 13. Obvykle byste si příručku měli objednat. Pokud ji u máte, mů ete se jí výslovně zříci. Krok 5: Zji tění doby přejezdu Pro výpočet doby přejezdu použijte softwarový nástroj Soft Stop. Pro příklad objednávky je doba pohybu 1,16 sekundy. Pro svislý pohyb existují dva různé časy: t nahoru a t dolu. pneumatický přímočarý pohon proporcionální ventil 5/3 regulátor koncových poloh č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ DGCI KF MPYE-5-¼-010B SPC11-MTS-AIF-2 kabel, ventil kabel, řídicí systém č. dílu typ č. dílu typ KMPYE-AIF-1-GS-GD KMPV-SUB-D internet: změny vyhrazeny 2013/04

13 Krok 1 a 2: pneumatické přímočaré pohony/typ DGCI- 1) - 2) -KF- užitečný zdvih válce [mm] max. pohybující se celková hmotnost vodorovně/svisle pro 18 15/ / / /25 č. dílu pro Krok 3: proporcionální ventily 5/3 3) č. dílu/typ 1 = MPYE-5-M5-010-B 3 = MPYE-5-x-HF-010-B 2 = MPYE-5-x-LF-010-B 4 = MPYE-5-¼-010-B užitečný zdvih válce [mm] vodorovně/svisle pro 18 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 25 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 32 2/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/4 40 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 Krok 5: regulátor koncových poloh a příslu enství č. dílu typ krátký popis regulátor koncových poloh kabel ventilu SPC11/SPS SPC SPC11-MTS-AIF-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3 KMPV-SUB-D-15-5 KMPV-SUB-D délka kabelu 2 m délka kabelu 0,3 m délka kabelu 5 m délka kabelu 10 m 1) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgci 2) Uveďte zjištěný užitečný zdvih válce. 3) Technické údaje a rozměry internet: mpye Příručky /04 změny vyhrazeny internet: 13

14 Příslušenství pro sadu pro vodorovnou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI- proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- pro DGCI [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm MPYE-5-M5-010-B QSM-M QSM-M PUN-6x1-SI UC-M MPYE-5-M5-010-B MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QSM-M PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 100 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2316 U-¼ MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1,5-SI 2316 U-¼ 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 14 internet: změny vyhrazeny 2013/04

15 Příslušenství pro sadu pro vodorovnou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 15

16 Příslušenství pro sadu pro svislou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGCI [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm MPYE-5-M5-010-B QSM-M QSM-M PUN-6x1-SI UC-M MPYE-5-x-LF-010-B QS-x U-x MPYE-5-x-HF-010-B 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 100 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-10x1,5-SI MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 16 internet: změny vyhrazeny 2013/04

17 Příslušenství pro sadu pro svislou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 17

18 Příklad objednávky pro pneumatické přímočaré pohony DGP/DGPL, DGPI/DGPIL Na nákladovou stanici musí být vodorovně dopraven výrobek s hmotností 3 kg. Chapadlo pro výrobek upevněné Krok 1: Výběr jmenovitého zdvihu Pro vzdálenost 1100 mm je nutné z tabulky 19 vybrat nejbližší vyšší užitečný zdvih válce 1250 mm. Tento sloupec má šedivé pozadí. Krok 4: Určení proporcionálního ventilu 5/3 Vhodný proporcionální ventil 5/3 odvodíme z edého sloupce pou itého v kroku 1 a z řádku zvoleného přímočarého pohonu DGPL-32- v části tabulky s proporcionálními ventily 5/3. Pro ná příklad je to proporcionální ventil 5/3 MPYE-5-¼-010B s č. dílu na saních pohonu má hmotnost 14 kg. Celková pohybující se hmotnost je tedy 17 kg. Krok 2: Určení pohonu Pro vodorovný pohyb celkové hmotnosti 17 kg jsou na výběr průměry pístu 25, 32, 40, 50 a 63 mm (viz max. celkovou pohybující se hmotnost). Jako pohon byl zvolen například DGPL PPV-A-B-KF-GK- -D2 s číslem dílu Krok 5: Sestavení údajů pro objednávku Pro kompletní objednávku systému je je tě nutné uvést objednávací údaje pro regulátor koncových poloh, ventil a kabel pro řídicí systém, případně i příručku (pokud ji potřebujete). Úplné údaje pro objednávku vý e uvedeného příkladu naleznete na straně 19. Obvykle byste si příručku měli objednat. Pokud ji u máte, mů ete se jí výslovně zříci. Délka pohybu by měla být 1100 mm. Doba pohybu by měla být < 1,5 s. Krok 3: Určení přímočarého potenciometru Vhodný přímočarý potenciometr stanovíte z tohoto vztahu: užitečný zdvih válce = délka přímočarého potenciometru. Ve sloupci s šedým pozadím, v části tabulky s přímočarými potenciometry, je uvedeno č. dílu , který byl zvolen pro tento příklad. Alternativně lze pou ít digitální odměřovací systém MME-MTS- -AIF. Krok 6: Zji tění doby přejezdu Pro výpočet doby přejezdu použijte softwarový nástroj Soft Stop. Pro příklad objednávky je doba pohybu 1,16 sekundy. Pro svislý pohyb existují dva různé časy: t nahoru a t dolu. software pro návrh Soft Stop a ProDrive Při výběru upevňovacích prvků pro pohony pamatujte na to, e často nejsou bez vůle a proto nesmějí být pou ívány se systémem Soft Stop. Pohony musejí být upevněny přímo. Zkontrolujte, zda je zatí ení pohonů kvůli chapadlu výrobků během pohybu přípustné. Pro rychlej í a snaz í simulaci pou ijte softwarový nástroj Soft Stop a ProDrive. Uná eč FKP není bez vůle. Proto jej v kombinaci s přímočarými pohony DGP/DGPI nelze pou ít. pneumatický přímočarý pohon přímočarý potenciometr proporcionální ventil 5/3 regulátor koncových poloh č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ DGPL PPV-A-B-KF-GK- -D MLO-POT-1250-TLF MPYE-5-¼-010B SPC11-POT-TLF kabel, ventil kabel, řídicí systém č. dílu typ č. dílu typ KMPYE-AIF-1-GS-GD KMPV-SUB-D internet: změny vyhrazeny 2013/04

19 Krok 1 a 2: pneumatické přímočaré pohony/typ DGP- 1) - 3) -PPV-A-B-D2 DGPI- 2) - 3) -PPV-A-B-D2 DGPL- 1) - 3) -PPV-A-KF-B-GK- -D2 DGPIL- 2) - 3) -PPV-A-B-KF- -D2 užitečný zdvih válce [mm] max. pohybující se celková hmotnost vodorovně/svisle pro 25 30/10 kg 32 45/15 kg 40 70/25 kg /40 kg /60 kg č. dílu pro Krok 3: přímočarý potenciometr 5) MLO-POT- -TLF MME-MTS- -AIF užitečný zdvih válce [mm] délka potenciometru [mm] č. dílu MLO-POT- -TLF MME-MTS- -AIF Krok 4: proporcionální ventily 5/3 6) č. dílu/typ 1 = MPYE-5-x-LF-010-B 3 = MPYE-5-¼-010-B 2 = MPYE-5-x-HF-010-B 4 = MPYE-5-y-010-B užitečný zdvih válce [mm] vodorovně/svisle pro 25 1/ 4) 1/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 32 1/ 4) 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 40 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 3/3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 50 1/1 2/1 2/2 3/2 3/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 63 2/1 2/2 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Krok 5: regulátor koncových poloh a příslu enství č. dílu typ krátký popis regulátor koncových poloh SPC kabel pro ventil SPC11/SPS SPC11-POT-TLF SPC11-MTS-AIF KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3 KMPV-SUB-D-15-5 KMPV-SUB-D délka kabelu 2 m délka kabelu 0,3 m délka kabelu 5 m délka kabelu 10 m Příručky 37 1) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgp, dpgl, dgpi, dgpil 2) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgp, dpgl, dgpi, dgpil 3) Uveďte zjištěný užitečný zdvih válce. 4) na vy ádání 5) Technické údaje a rozměry internet: mlo, mme (není nutné u DGPI/DGPIL, má integrovaný odměřovací systém) 6) Technické údaje a rozměry internet: mpye 2013/04 změny vyhrazeny internet: 19

20 Příslu enství pro sadu pro vodorovnou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L- proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGP/L, DGPI/L [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-x PUN-8x1, U-¼ 40 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ 50 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 63 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-y PUN-8x1, U-x MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-y PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y QS-y PUN-12x U-y 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 20 internet: změny vyhrazeny 2013/04

21 Příslu enství pro sadu pro vodorovnou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L- redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 50 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 63 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 21

22 Příslu enství pro sadu pro svislou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGP/L, DGPI/L [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 32 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x 750 MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x 500 MPYE-5-x-HF-010-B QS-¼ MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 50 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 63 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-y PUN-8x1, U-x 300 MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-y PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y QS-y PUN-12x U-y 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 22 internet: změny vyhrazeny 2013/04

23 Příslu enství pro sadu pro svislou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 50 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 63 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 2013/04 změny vyhrazeny internet: 23

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční robustní, modulární ventilový terminál dvě velikosti ventilů na jednom ventilovém terminálu průtok až 1250 l/min vertikální výstavba na úrovni ventilů multifunkční elektrické periférie, volitelné robustní

Více

Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432

Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432 Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432 Válce dle norem DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN, ISO 6432 parametry Všeobecné údaje DIN ISO 6432 DIN ISO 6432 Kruhové válce s prùmìrem pístu 8 a 25 mm odpovídají

Více

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE

Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE Válce DNCI dle norem, s převodníkem měřených hodnot DADE silné v pohybu přesné při odměřování 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5 / -103 -V- novinka -V- novinka Převodník hodnot DADE Válce dle norem

Více

Ventilové terminály typ 23 VTUB-12

Ventilové terminály typ 23 VTUB-12 technické údaje Inovace Variabilita Bezpečnost Snadná montáž cenově výhodné rozhraní I-Port pro uzel sítě (CTEU) režim IO-Link pro přímé připojení k nadřazenému zařízení master IO-Link nízké náklady na

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7 Obsah 1. Úvod................................................................................................ 3 2. Hydromotory.........................................................................................

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Statická změna zatížení

Statická změna zatížení Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Jinými slovy: Při změně zatížení zůstane vozidlo v nastavené výšce, zatímco u konvenčního vzduchového pérování musí být výška doregulována ručně. Pomocí signálu rychlosti

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu

Více

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFSP Všeobecné údaje provedení: s čepem s čepem s vnitřním závitem s kladkou jednočinný, tažný dvojčinný s pružinou, tažný dvojčinný bez pružiny s pojištěním proti pootočení nebo bez něj kompaktní konstrukce

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Servis VENTILY TECHNICKÁ DATA

Servis VENTILY TECHNICKÁ DATA Ventilové terminály série VM0 a VM5 Ventily x /, 5/ a 5/ s vestavěnými šrouběními push-in Ø mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 0 mm Ø mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 0 mm Fieldbus, Multipol nebo individuální zapojení Vysoký

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele

GE Fanuc Automation. S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač. Programovatelné řídicí systémy. Příručka pro uživatele GE Fanuc Automation Programovatelné řídicí systémy S2K Series Bezkomutátorový servozesilovač Příručka pro uživatele GFK-1866A-CZ září 2002 Výstrahy, upozornění a poznámky tak jak jsou používané v této

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v POMOCNÉ POHONY V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více