Regulátor koncových poloh SPC11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor koncových poloh SPC11"

Transkript

1 Regulátor koncových poloh SPC11

2 Všeobecné údaje Rychlý přejezd mezi dvěma pevnými dorazy s elektronickým tlumením v koncových polohách a a dvě libovolně nastavitelné mezipolohy. lze dosáhnout a o 30 % více pohybů dochází k podstatnému omezení otřesů a nárazů v koncových polohách zařízení lze uvést do provozu rychle bez práce specialisty systém lze snadno doplnit k existujícímu zařízení pohyb je optimální i při změnách hmotnosti či zátě e a do 30 % celkové pohybující se hmotnosti cena systému je v porovnání s elektromechanickými pohony ni í ni í hlučnost Jednotlivé díly regulátor koncových poloh Integrované funkce: zji tění systémových parametrů připojených prvků ulo ení po adovaných koncových poloh nebo mezipoloh do paměti porovnávání po adované a skutečné polohy a regulace polohy řízením průtokového proporcionálního ventilu 5/3 (regulace stavu) vnitřní nebo vněj í funkce Teach (učení) SPC11 Analogové odměřovací systémy Analogový vysílač polohy přímočarý potenciometr z vodivého plastu. Systém měří absolutní hodnoty. Připojuje se podélně k pneumatickému pohonu. Pro toto mechanické spojení je dodávána upevňovací sada. Odměřovací systém se dodává v pevných odstupňovaných délkách od mm. MLO-POT -TLF MLO-POT -LWG Digitální odměřovací systémy Digitální odměřovací systémy, polovodičové, bezdotykové měření. Systém měří absolutní hodnoty. Připojuje se podélně k pneumatickému pohonu. Pro toto mechanické spojení je dodávána upevňovací sada. Odměřovací systém se dodává v pevných odstupňovaných délkách od mm. MME-MTS- -AIF Pneumatické pohony Pneumatické přímočaré pohony zaručují jednoduchou obsluhu systému. Pracovní rozsah zdvihu závisí na vybraném pohonu. Le í v rozsahu mm. Úhel kyvu při DSMI je Od užitečného zdvihu válce 600 mm musejí být použity pohony DGP/DGPL s oboustranným připojením stlačeného vzduchu (D2). DGCI DNCI DGPL, DGPIL DSMI DNC Proporcionální ventily 5/3 Ventil je řízen regulátorem koncových poloh. Ventil zaručuje přívod správného mno ství vzduchu do pohonu. Díky extrémně krátké době přestavění ventilu je komplet Soft Stop velmi dynamický. Pro přípravu stlačeného vzduchu pou ívejte filtr 5 μm. Stlačený vzduch nesmí být mazaný. MPYE B 2 internet: změny vyhrazeny 2013/04

3 Mo nosti kombinací s vněj ím odměřovacím systémem regulátor koncových poloh odměřovací systém pohon MLO-POT- -TLF DGP/DGPL SPC11 s rozhraním vstupů/výstupů 10 MME-MTS- -AIF MLO-POT- -LWG DNC s vnějším/integrovaným odměřovacím systémem regulátor koncových poloh pohon s odměřovacím systémem DGCI SPC11 s rozhraním vstupů/výstupů 10 DNCI DGPI/DGPIL DSMI 2013/04 změny vyhrazeny internet: 3

4 Konvenční ře ení dříve jste museli použít vzájemně k sobě vhodné jednotlivé díly přidat tlumiče nárazu nebo případně nahradit/vyměnit existující tlumiče nárazu přidat čidla pro snímání poloh upravit přívod stlačeného vzduchu (škrcení) a tak systém optimalizovat pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DNC nebo DSM 2 tlumič nárazu YSR 3 jednosměrné zpětné ventily GRLA 4 elektromagnetický impulsní ventil JMFH Pokud jste dříve chtěli zastavovat v mezipolohách, museli jste sami navrhnout nákladné mechanické ře ení, např. se zará kovým válcem vybrat velké mno ství vzájemně se k sobě hodících jednotlivých dílů naprogramovat chod Ře ení s regulátorem koncových poloh SPC11 rychlý přejezd mezi dvěma pevnými dorazy a a se dvěma libovolně nastavitelnými mezipolohami Systém Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC11 umo ňuje kromě pohybů mezi dvěma mechanickými pevnými dorazy také nají dění a do dvou mezipoloh. Přesnost mezipoloh je ±0,25 % z celkové délky zdvihu, minimálně v ak ±2 mm. Kyvný pohon DSMI má přesnost mezipoloh ±2. Typické příklady použití mezipoloh jsou vyčkávací polohy nebo vyfukovací polohy, u nichž není nutná velká přesnost a které jsou cenově výhodné. Lze je také vyu ít jako čidla. Tzn. při přejetí takové mezipolohy je na odpovídající výstup odesílán signál po dobu 50 ms (podobně jako z čidla). 4 internet: změny vyhrazeny 2013/04

5 Ucelené ře ení od firmy Festo Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC11 Při pou ití a dvou mezipoloh nyní mů ete: pou ít ře ení od firmy Festo s malým počtem vzájemně vhodných dílů nezabývat se nákladnými konstrukcemi se zarážkovými válci nají dět do mezipoloh z obou stran optimalizaci ponechejte na samotném systému, který se doká e učit Systém Soft Stop s SPC11 obsahuje vstup, který umo ňuje ovládání v ech 3 tlačítek z řídicího systému: v echny parametry systému lze nastavit a měnit zvněj ku signál na vstupu pro dálkové ovládání zablokuje v echna tlačítka na regulátoru koncových poloh SPC odměřovací systém digitální: MME-MTS- -AIF v případě DGPI/DGPIL integrován integrováno do DNCI analogový: MLO-POT- -TLF MLO-POT- -LWG v případě DSMI integrován 2 pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DGPI/DGPIL, DNC, DNCI nebo DSMI 3 regulátor koncových poloh SPC11-POT-TLF, SPC11-POT-LWG nebo SPC11-MTS-AIF SPC11-INC 4 proporcionální ventil 5/3 MPYE B 5 jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu (bez maznice, s filtrem 5 μm); přiváděný tlak 5 až 7 barů 6 připojení provozního napětí a nadřazený řídicí automat 2013/04 změny vyhrazeny internet: 5

6 Sada jednotlivé díly pneumatické pohony DGCI/DGP/DGPL, DGPI/DGPIL, DNC, DNCI nebo DSMI proporcionální ventil 5/3 MPYE B odměřovací systém MLO-POT- -TLF, MLO-POT- -LWG nebo MME-MTS- -AIF regulátor koncových poloh SPC11 kabel, ventil KMPYE kabel, řídicí systém KMPV- příručka Sady jsou jednoznačně definované, tzn. všechny prvky jsou vzájemně optimalizované. Podrobnosti o tomto jednoznačném přiřazení 19 nebo 33 nebo software pro návrh dorazu Soft Stop: Zvlášť objednávané příslušenství (šroubení, hadice atd.) naleznete u příslušných sad. Vysvětlení naleznete v příkladech objednávek, 18 nebo 32. PPV = interní tlumení otevřeno na 100 % celková délka vyu itelný zdvih válce PPV PPV Symetrické ře ení Po adovaná dráha by neměla být vět í ne odpovídající vyu itelný zdvih příslu ného válce. Přitom platí: dráha pohybu užitečný zdvih válce. užitečný zdvih válce dráha pohybu 1 dorazy, namontované na pohonu nebo vně Nesymetrické ře ení Po adovaná dráha pohybu musí le et v rámci vyu itelného zdvihu válce a musí být omezena dorazy. Totéž platí také pro pneumatické pohony DGCI/DNC, DNC a DSMI. užitečný zdvih válce dráha pohybu 1 dorazy, namontované na pohonu nebo vně Pokud chcete, aby při použití pneumatických pohonů DGCI, DNC, DNCI a DSMI spolu se systémem Soft Stop byl využit užitečný zdvih (u DSMI užitečný úhel kyvu), musíte použít vnější dorazové prvky. 6 internet: změny vyhrazeny 2013/04

7 Sada Výhody lze dosáhnout a o 30 % více pohybů dochází k podstatnému omezení otřesů a nárazů v koncových polohách pohyb je optimální i při změnách hmotnosti či zátě e a do 30 % celkové pohybující se hmotnosti systém lze snadno doplnit k existujícímu zařízení instalace výrazně sni uje úroveň hluku zařízení lze uvést do provozu rychle bez práce specialisty cena systému je v porovnání s elektromechanickými pohony ni í Grafy platí pro následující příklad: DGPL PPV-A-KF-B-GK- -D2 pohybující se hmotnost 12 kg vodorovná montá ní poloha 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu x t = zdvih = čas Křivka je stejná pro pneumatické pohony DGCI, DNC, DNCI, DSMI a DGPIL. 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu v t = rychlost = čas 1 = pohon s elektronickým regulátorem koncových poloh SPC11 2 = pohon s tlumičem nárazu a t = zrychlení = čas Festo plug & work = zprovoznění v několika málo krocích 1 montáž prvků systému: Pohybující se hmotnost musí být připojena bez vůle. 2 Připojte systém pneumaticky a elektricky. 3 Připojte stlačený vzduch a napájecí napětí. 4 Spusťte tlačítkem proces učení. Systém se samostatně učí a po 3 minutách je připraven k provozu. 5 Pomocí tlačítek najeďte do mezipolohy a uložte ji. 2013/04 změny vyhrazeny internet: 7

8 přehled periférií Varianty s pohonem DGPIL Pro pohon DGPL se pou ívají stejné prvky, jako pro pohon DGPIL. Integrovaný odměřovací systém DGPIL je nahrazen odměřovacím systémem namontovaným vně (dle přání digitální nebo s potenciometrem). 2 aj 8 internet: změny vyhrazeny 2013/04

9 přehled periférií Jednotlivé díly krátký popis 1 regulátory koncových poloh SPC11 2 analogové odměřovací systémy MLO-POT- -TLF 2 analogové odměřovací systémy MLO-POT- -LWG 2 digitální odměřovací systémy MME-MTS- -AIF 3 přívody stlačeného vzduchu (symetrické uspořádání) 4 proporcionální ventily 5/3 MPYE 5 přívod stlačeného vzduchu 6 připojovací kabely KMPYE k proporcionálnímu ventilu 5/3 7 spojovací kabel k řídicímu systému 8 pevné dorazy 9 šroubení QS (upřednostňujte přímé) aj upevňovací sady pro odměřovací systém pneumatické pohony DGCI DGP/DGPL DGPI/DGPIL DNC DNCI DSMI 1) 1) sady ) U DNC a DNCI jsou nutné vnější dorazové prvky, aby se dráha pohybu udržela v rámci jmenovitého zdvihu. Přiřazení regulátoru koncových poloh SPC11 k pohonu a odměřovacímu systému regulátor koncových poloh SPC11-POT-TLF SPC11-POT-LWG SPC11-MTS-AIF SPC11-INC SPC11-MTS-AIF-2 pohon DGCI DGPI/DGPIL DNCI DSMI odměřovací systém MLO-POT-TLF MLO-POT-LWG MME-MTS-AIF 2013/04 změny vyhrazeny internet: 9

10 Funkce učení se SPC11-POT-TLF SPC11-POT-LWG SPC11-MTS-AIF SPC11-INC SPC11-MTS-AIF-2 Automatické pohyby vedoucí ke zjištění systémových údajů a koncových poloh lze spustit tlačítkem na regulátoru koncových poloh SPC11 nebo externě výstupem připojeným ovládacím kabelem (např. řídicího systému). -A- servis oprav Obecné regulátor koncových poloh SPC11- typ -POT-TLF -POT-LWG -MTS-AIF -INC -MTS-AIF-2 napájecí napětí [V DC] 24 ( %) příkon s ventilem [A] 1,3 1,1 bez ventilu [ma] zbytkové zvlnění [%] max. 5 digitální vstupy počet 8 vstupní napětí [V DC] 24 vstupní proud [ma] 4 (při 24 V DC) doba sepnutí [ms] min. 20 napětí signálu [V DC] 0 5 (pro logickou 0) (pro logickou 1) digitální výstupy (odolné zkratu) vstup odměřovacího systému MLO-POT- vstup odměřovacího systému MME-MTS- vstup pro válce dle norem DNCI vstup pro přímočarý pohon DGCI počet 5 výstupní napětí min. U b U b : 3 V DC (při 0,1 A) výstupní proud [A] max. 0,1 max. vybavovací proud [ma] 500 napájecí napětí [V DC] +10 vstupní napětí [V DC] napájecí napětí [V DC] 24 komunikace síť CAN (1M Baud) napájecí napětí [V DC] 5 komunikace sin/cos napájecí napětí [V DC] 24 komunikace síť CAN (1M Baud) výstup pro ventil napájecí napětí [V DC] 24 výstup pro ventil výstupní napětí [V DC] relativní vlhkost vzduchu [%] 95 (nekondenzující) hmotnost [g] cca 400 Provozní a okolní podmínky Regulátor koncových poloh SPC11- typ -POT-TLF -POT-LWG -MTS-AIF -INC -MTS-AIF-2 rozsah teploty [ C] stupeň krytí dle IEC IP65 odolnost vibracím, testována dle DIN/IEC 68, část 2 6 stupeň 2 odolnost vibracím, testována dle DIN/IEC 68, část 2 27 stupeň 2 značka CE (viz prohlášení o shodě) dle směrnice EU-EMV 10 internet: změny vyhrazeny 2013/04

11 Rozměry SPC11-POT-TLF, SPC11-POT-LWG, SPC11-MTS-AIF modely CAD ke stažení 1 drá ka pro popisové títky: IBS-9x IBS-6x10 2 mo nost upevnění rouby M4 3 spojovací kabel (délka cca 335 mm) SPC11-INC, SPC11-MTS-AIF-2 1 drá ka pro popisové títky: IBS-9x IBS-6x10 2 mo nost upevnění rouby M4 typ B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 SPC11-POT- 43 4,5 125 SPC11-MTS-AIF ,1 109,1 4,5 5 SPC11-MTS-AIF-2 42,6 4,2 SPC11-INC označení č. dílu typ pro analogový odměřovací systém MLO-POT- -TLF SPC11-POT-TLF pro analogový odměřovací systém MLO-POT- -LWG, kyvný pohon DSMI SPC11-POT-LWG pro digitální odměřovací systém MME-MTS- -AIF SPC11-MTS-AIF pro válec dle norem DNCI SPC11-INC pro přímočarý pohon DGCI SPC11-MTS-AIF /04 změny vyhrazeny internet: 11

12 Příklad objednávky pro pneumatické přímočaré pohony DGCI Na nákladovou stanici musí být vodorovně dopraven výrobek s hmotností 3 kg. Chapadlo pro výrobek upevněné Krok 1: Výběr jmenovitého zdvihu Pro vzdálenost 1100 mm je nutné z tabulky 13 vybrat nejbližší vyšší užitečný zdvih válce 1250 mm. Tento sloupec má šedivé pozadí. na saních pohonu má hmotnost 14 kg. Celková pohybující se hmotnost je tedy 17 kg. Krok 2: Určení pohonu Pro vodorovný pohyb celkové hmotnosti 17 kg jsou na výběr průměry pístu 25, 32 a 40 mm (viz max. celkovou pohybující se hmotnost). Jako pohon byl zvolen například DGCI KF- s číslem dílu Délka pohybu by měla být 1100 mm. Doba pohybu by měla být < 1,5 s. software pro návrh Soft Stop a ProDrive Při výběru upevňovacích prvků pro pohony pamatujte na to, e často nejsou bez vůle a proto nesmějí být pou ívány se systémem Soft Stop. Pohony musejí být upevněny přímo. Zkontrolujte, zda je zatí ení pohonů kvůli chapadlu výrobků během pohybu přípustné. Pro rychlej í a snaz í simulaci pou ijte softwarový nástroj Soft Stop a ProDrive. Krok 3: Určení proporcionálního ventilu 5/3 Vhodný proporcionální ventil 5/3 odvodíme ze šedého sloupce použitého v kroku 1 a z řádku zvoleného přímočarého pohonu DGCI-32- v části tabulky s proporcionálními ventily 5/3. Pro náš příklad je to proporcionální ventil MPYE-5-¼-010B, č. dílu Krok 4: Sestavení údajů pro objednávku Pro kompletní objednávku systému je je tě nutné uvést objednávací údaje pro regulátor koncových poloh, ventil a kabel pro řídicí systém, případně i příručku (pokud ji potřebujete). Úplné údaje pro objednávku vý e uvedeného příkladu naleznete na straně 13. Obvykle byste si příručku měli objednat. Pokud ji u máte, mů ete se jí výslovně zříci. Krok 5: Zji tění doby přejezdu Pro výpočet doby přejezdu použijte softwarový nástroj Soft Stop. Pro příklad objednávky je doba pohybu 1,16 sekundy. Pro svislý pohyb existují dva různé časy: t nahoru a t dolu. pneumatický přímočarý pohon proporcionální ventil 5/3 regulátor koncových poloh č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ DGCI KF MPYE-5-¼-010B SPC11-MTS-AIF-2 kabel, ventil kabel, řídicí systém č. dílu typ č. dílu typ KMPYE-AIF-1-GS-GD KMPV-SUB-D internet: změny vyhrazeny 2013/04

13 Krok 1 a 2: pneumatické přímočaré pohony/typ DGCI- 1) - 2) -KF- užitečný zdvih válce [mm] max. pohybující se celková hmotnost vodorovně/svisle pro 18 15/ / / /25 č. dílu pro Krok 3: proporcionální ventily 5/3 3) č. dílu/typ 1 = MPYE-5-M5-010-B 3 = MPYE-5-x-HF-010-B 2 = MPYE-5-x-LF-010-B 4 = MPYE-5-¼-010-B užitečný zdvih válce [mm] vodorovně/svisle pro 18 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 25 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 32 2/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/4 40 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 Krok 5: regulátor koncových poloh a příslu enství č. dílu typ krátký popis regulátor koncových poloh kabel ventilu SPC11/SPS SPC SPC11-MTS-AIF-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3 KMPV-SUB-D-15-5 KMPV-SUB-D délka kabelu 2 m délka kabelu 0,3 m délka kabelu 5 m délka kabelu 10 m 1) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgci 2) Uveďte zjištěný užitečný zdvih válce. 3) Technické údaje a rozměry internet: mpye Příručky /04 změny vyhrazeny internet: 13

14 Příslušenství pro sadu pro vodorovnou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI- proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- pro DGCI [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm MPYE-5-M5-010-B QSM-M QSM-M PUN-6x1-SI UC-M MPYE-5-M5-010-B MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QSM-M PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 100 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2316 U-¼ MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1,5-SI 2316 U-¼ 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 14 internet: změny vyhrazeny 2013/04

15 Příslušenství pro sadu pro vodorovnou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 15

16 Příslušenství pro sadu pro svislou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGCI [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm MPYE-5-M5-010-B QSM-M QSM-M PUN-6x1-SI UC-M MPYE-5-x-LF-010-B QS-x U-x MPYE-5-x-HF-010-B 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 100 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-6x1-SI 2307 U-x MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1,25-SI 2307 U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-10x1,5-SI MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 16 internet: změny vyhrazeny 2013/04

17 Příslušenství pro sadu pro svislou montážní polohu u DGCI pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGCI redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 18 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 17

18 Příklad objednávky pro pneumatické přímočaré pohony DGP/DGPL, DGPI/DGPIL Na nákladovou stanici musí být vodorovně dopraven výrobek s hmotností 3 kg. Chapadlo pro výrobek upevněné Krok 1: Výběr jmenovitého zdvihu Pro vzdálenost 1100 mm je nutné z tabulky 19 vybrat nejbližší vyšší užitečný zdvih válce 1250 mm. Tento sloupec má šedivé pozadí. Krok 4: Určení proporcionálního ventilu 5/3 Vhodný proporcionální ventil 5/3 odvodíme z edého sloupce pou itého v kroku 1 a z řádku zvoleného přímočarého pohonu DGPL-32- v části tabulky s proporcionálními ventily 5/3. Pro ná příklad je to proporcionální ventil 5/3 MPYE-5-¼-010B s č. dílu na saních pohonu má hmotnost 14 kg. Celková pohybující se hmotnost je tedy 17 kg. Krok 2: Určení pohonu Pro vodorovný pohyb celkové hmotnosti 17 kg jsou na výběr průměry pístu 25, 32, 40, 50 a 63 mm (viz max. celkovou pohybující se hmotnost). Jako pohon byl zvolen například DGPL PPV-A-B-KF-GK- -D2 s číslem dílu Krok 5: Sestavení údajů pro objednávku Pro kompletní objednávku systému je je tě nutné uvést objednávací údaje pro regulátor koncových poloh, ventil a kabel pro řídicí systém, případně i příručku (pokud ji potřebujete). Úplné údaje pro objednávku vý e uvedeného příkladu naleznete na straně 19. Obvykle byste si příručku měli objednat. Pokud ji u máte, mů ete se jí výslovně zříci. Délka pohybu by měla být 1100 mm. Doba pohybu by měla být < 1,5 s. Krok 3: Určení přímočarého potenciometru Vhodný přímočarý potenciometr stanovíte z tohoto vztahu: užitečný zdvih válce = délka přímočarého potenciometru. Ve sloupci s šedým pozadím, v části tabulky s přímočarými potenciometry, je uvedeno č. dílu , který byl zvolen pro tento příklad. Alternativně lze pou ít digitální odměřovací systém MME-MTS- -AIF. Krok 6: Zji tění doby přejezdu Pro výpočet doby přejezdu použijte softwarový nástroj Soft Stop. Pro příklad objednávky je doba pohybu 1,16 sekundy. Pro svislý pohyb existují dva různé časy: t nahoru a t dolu. software pro návrh Soft Stop a ProDrive Při výběru upevňovacích prvků pro pohony pamatujte na to, e často nejsou bez vůle a proto nesmějí být pou ívány se systémem Soft Stop. Pohony musejí být upevněny přímo. Zkontrolujte, zda je zatí ení pohonů kvůli chapadlu výrobků během pohybu přípustné. Pro rychlej í a snaz í simulaci pou ijte softwarový nástroj Soft Stop a ProDrive. Uná eč FKP není bez vůle. Proto jej v kombinaci s přímočarými pohony DGP/DGPI nelze pou ít. pneumatický přímočarý pohon přímočarý potenciometr proporcionální ventil 5/3 regulátor koncových poloh č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ DGPL PPV-A-B-KF-GK- -D MLO-POT-1250-TLF MPYE-5-¼-010B SPC11-POT-TLF kabel, ventil kabel, řídicí systém č. dílu typ č. dílu typ KMPYE-AIF-1-GS-GD KMPV-SUB-D internet: změny vyhrazeny 2013/04

19 Krok 1 a 2: pneumatické přímočaré pohony/typ DGP- 1) - 3) -PPV-A-B-D2 DGPI- 2) - 3) -PPV-A-B-D2 DGPL- 1) - 3) -PPV-A-KF-B-GK- -D2 DGPIL- 2) - 3) -PPV-A-B-KF- -D2 užitečný zdvih válce [mm] max. pohybující se celková hmotnost vodorovně/svisle pro 25 30/10 kg 32 45/15 kg 40 70/25 kg /40 kg /60 kg č. dílu pro Krok 3: přímočarý potenciometr 5) MLO-POT- -TLF MME-MTS- -AIF užitečný zdvih válce [mm] délka potenciometru [mm] č. dílu MLO-POT- -TLF MME-MTS- -AIF Krok 4: proporcionální ventily 5/3 6) č. dílu/typ 1 = MPYE-5-x-LF-010-B 3 = MPYE-5-¼-010-B 2 = MPYE-5-x-HF-010-B 4 = MPYE-5-y-010-B užitečný zdvih válce [mm] vodorovně/svisle pro 25 1/ 4) 1/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 32 1/ 4) 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 40 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 3/3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 50 1/1 2/1 2/2 3/2 3/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 63 2/1 2/2 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Krok 5: regulátor koncových poloh a příslu enství č. dílu typ krátký popis regulátor koncových poloh SPC kabel pro ventil SPC11/SPS SPC11-POT-TLF SPC11-MTS-AIF KMPYE-AIF-1-GS-GD-2 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3 KMPV-SUB-D-15-5 KMPV-SUB-D délka kabelu 2 m délka kabelu 0,3 m délka kabelu 5 m délka kabelu 10 m Příručky 37 1) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgp, dpgl, dgpi, dgpil 2) Uveďte. Technické údaje a rozměry internet: dgp, dpgl, dgpi, dgpil 3) Uveďte zjištěný užitečný zdvih válce. 4) na vy ádání 5) Technické údaje a rozměry internet: mlo, mme (není nutné u DGPI/DGPIL, má integrovaný odměřovací systém) 6) Technické údaje a rozměry internet: mpye 2013/04 změny vyhrazeny internet: 19

20 Příslu enství pro sadu pro vodorovnou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L- proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGP/L, DGPI/L [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B 32 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-x PUN-8x1, U-¼ 40 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ 50 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 63 mm MPYE-5-x-HF-010-B QS-x QS-y PUN-8x1, U-x MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-y PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y QS-y PUN-12x U-y 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 20 internet: změny vyhrazeny 2013/04

21 Příslu enství pro sadu pro vodorovnou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L- redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 50 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 63 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 2013/04 změny vyhrazeny internet: 21

22 Příslu enství pro sadu pro svislou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L proporcionální ventily 5/3 roubení 1) hadice na stlačený vzduch tlumič hluku 2) pro MPYE-5- DGP/L, DGPI/L [mm] typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 32 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-x PUN-8x1, U-x 750 MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ U-¼ 40 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x 500 MPYE-5-x-HF-010-B QS-¼ MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 50 mm MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-¼ PUN-8x1, U-x MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-¼ PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y U-y 63 mm 225 MPYE-5-x-LF-010-B QS-x QS-y PUN-8x1, U-x 300 MPYE-5-x-HF-010-B MPYE-5-¼-010-B QS-¼ QS-y PUN-10x1, U-¼ MPYE-5-y-010-B QS-y QS-y PUN-12x U-y 1) roubení se dodává pouze v sadách po 10 kusech. 2) Jsou nutné 2 kusy. 22 internet: změny vyhrazeny 2013/04

23 Příslu enství pro sadu pro svislou montá ní polohu DGP/DGPL, DGPI/DGPIL pro užitečný zdvih válce mm užitečný zdvih válce DGP/L, DGPI/L redukční ventil s filtrem, řada D s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada D redukční ventil s filtrem, řada MS s filtrační vlo kou 5 µm filtrační vlo ka 5 µm řada MS [mm] č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ č. dílu typ 25 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 32 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C 40 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 50 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 63 mm LFR-¼-D-5M-MINI LFP-D-MINI-5M MS4-LFR-¼-D7-CRM-AS MS4-LFP-C LFR-y-D-5M-MIDI LFP-D-MIDI-5M MS6-LFR-¼-D7-CRM-AS MS6-LFP-C LFR-¾-D-5M-MAXI LFP-D-MAXI-5M MS6-LFR-y-D7-CRM-AS 2013/04 změny vyhrazeny internet: 23

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

Regulátory koncových poloh CMFL

Regulátory koncových poloh CMFL hlavní údaje Všeobecné údaje vlastnosti Rozsah pou ití Regulátor koncových poloh CMFL slouží k polohování válce s krátkým zdvihem ADNE-LAS s regulovanou silou. Jedná se vlastně o pneumatický válec doplněný

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

Čidla vzduchové mezery SOPA přehled dodávek

Čidla vzduchové mezery SOPA přehled dodávek přehled dodávek rozsah snímání 20 200 μm spínací výstupy 2xPNP nebo 2xNPN lze snímat 2 hodnoty vzdálenosti integrovaná funkce profuku dvoubarevný LCD 2 naučitelné prahové hodnoty vzdálenosti Technické

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

Proporcionální průtokové ventily VPWP

Proporcionální průtokové ventily VPWP přehled Servopneumatická technologie pohonu Polohovací úlohy a úlohy se systémem Soft Stop jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy.

Více

Bloky dvouručního ovládání ZSB

Bloky dvouručního ovládání ZSB Bloky dvouručního ovládání ZSB technické údaje Funkce Pneumatický blok dvouručnho ovládání se používá tam, kde je obsluha vystavena nebezpečí při ruční manipulaci, např. při spouštění válců nebo zařízení,

Více

Tlaková čidla SDE3, s displejem

Tlaková čidla SDE3, s displejem Tlaková čidla SDE3 hlavní údaje Všeobecné údaje SDE3- -M s konektorem, konektor M8x1 a M12x1 SDE3- -FQ, kabel s konektorem rychlá montáž na lištu DIN, stěnu nebo naplocho rychlá montáž do panelu kontrastní

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Základní ventily VZWE, elektricky řízené

Základní ventily VZWE, elektricky řízené parametry a přehled dodávek Funkce Základní ventily VZWE jsou nepřímo řízené ventily 2/2. S vhodnou elektromagnetickou cívkou vytvářejí impulzy stlačeného vzduchu, které se využívají k mechanickému čištění

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily Tiger Classic

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily Tiger Classic Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího vzduchu robustní a spolehlivé Vybrané typy dle směrnice ATEX do prostředí

Více

Systém řízení pohonů CPX-CMAX

Systém řízení pohonů CPX-CMAX Regulátory koncových poloh CPX-CMPX přehled Servopneumatická technologie pohonu Polohovací úlohy a úlohy se systémem Soft Stop jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií

Více

Saně SPZ, dva písty 6.1. velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení. možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic

Saně SPZ, dva písty 6.1. velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení. možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic uložení kluzné nebo v kuličkových oběžných pouzdrech Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX do prostředí

Více

Průtokoměry SFE 8.2. spínací výstup 2xPNP nebo 2xNPN a analogový výstup. spínací funkce volně programovatelné. 3místný digitální displej

Průtokoměry SFE 8.2. spínací výstup 2xPNP nebo 2xNPN a analogový výstup. spínací funkce volně programovatelné. 3místný digitální displej Průtokoměry SFE spínací výstup 2xPNP nebo 2xNPN a analogový výstup 1 5V spínací funkce volně programovatelné 3místný digitální displej varianty vhodné pro vakuum 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4

Více

Přímočaré pohony DLP, Copac

Přímočaré pohony DLP, Copac hlavní údaje a vysvětlení typového značení Všeobecné údaje -N- průměr 80 320 mm -T- délka zdvihu 40 600 mm -O- síla 2 800 48 000 N Přímočaré pohony Copac jsou zvláště vhodné pro pou ití v technice úpravy

Více

Kyvné pohony DFPB hlavní údaje

Kyvné pohony DFPB hlavní údaje Kyvné pohony DFPB Kyvné pohony DFPB hlavní údaje Všeobecné údaje Kyvný pohon DFPB je konstruován jako ozubený hřeben s pastorkem. Tím se převádí přímočarý pohyb pístu na kyvný pohyb hřídele. Kyvné pohony,

Více

Elektromagnetické ventily MH1, miniaturní

Elektromagnetické ventily MH1, miniaturní Elektromagnetické ventily MH1, miniaturní Ucelený program pro mnohostranné uplatnění Extrémně miniaturizované Nová miniaturizovaná generace sedlových ventilů: ve verzích 2/2 jsou k výběru průtoky od 14

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 5599-1

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 5599-1 Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího tlaku návrat do koncové polohy pneumaticky nebo mechanicky Vybrané

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Tlaková čidla SPAW, s displejem

Tlaková čidla SPAW, s displejem Všeobecné údaje 9 rozsahů tlaku 1 +1 bar až 0 +100 barů 4místný displej LED, dobře čitelný, robustní stupeň krytí IP67 displej otočný o 360 přesnost 1 %, opakovatelná přesnost 0,15 % teplota média 20 85

Více

Stavebnice více os 3.3. modulární. snadné a časově úsporné projektování. rychlá montáž systémů. stavebnice více os. Prvky systému

Stavebnice více os 3.3. modulární. snadné a časově úsporné projektování. rychlá montáž systémů. stavebnice více os. Prvky systému Stavebnice více os modulární snadné a časově úsporné projektování rychlá montáž systémů 005/10 - změny vyhrazeny výrobky 006/007 5 / -19 Stavebnice více os hlavní údaje Koncept Stavebnice více os pro manipulační

Více

Tříbodová chapadla DHDS

Tříbodová chapadla DHDS parametry Všeobecné údaje Všeobecné údaje Přípustné mo nosti pou ití zatížitelné a přesné vedení čelistí v drážce T silný úchop v malém prostoru možnost vystředění palců na čelistech max. opakovatelná

Více

Ventily ovládané ručně

Ventily ovládané ručně Ventily ovládané ručně Ventily ovládané ručně technické údaje VHEM-P K/O-3-PK-3 H-3-¼-B KH/O-3-PK3 TH/O-3-PK3 VHEM-L F-3-¼-B Inovační Mnohostrannost Bezpečné Snadná montáž malé, kompaktní pro mnoho pneumatických

Více

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více

Čidla SOE, optoelektronická přehled dodávek

Čidla SOE, optoelektronická přehled dodávek Čidla SOE, optoelektronická přehled dodávek odrazové světelné spínače a odrazové světelné závory odrazové světelné spínače s potlačením pozadí světlovodné přístroje čidla vzdálenosti laserová čidla kontrastu,

Více

Regulátory koncových poloh CPX-CMPX

Regulátory koncových poloh CPX-CMPX přehled Servopneumatická technologie pohonu Polohovací úlohy a úlohy se systémem Soft Stop jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy.

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF parametry a přehled dodávek Funkce Ventil se šikmým sedlem VZXF je ventil 2/2 s externím řízením. Ventily této konstrukce se spínají přídavným řídicím médiem. V klidové poloze je ventil uzavřen silou pružiny.

Více

Moduly mezipolohy DADM-EP

Moduly mezipolohy DADM-EP technické údaje Všeobecné údaje Modul mezipolohy umožňuje u pneumatických pohonů nastavit v rámci zdvihu další polohu. Modul se upevňuje samostatně přímo vedle saní Mini. Na pohyblivý díl pohonu (např.

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 15407-1

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 15407-1 Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 15407-1 Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 15407-1 hlavní údaje Inovace Variabilita Bezpečnost Snadná montáž velmi výkonné ventily v

Více

Desky se vzduchovým polštářem ATBT

Desky se vzduchovým polštářem ATBT technické údaje Všeobecné údaje princip výhody použití Deska se vzduchovým poštářem využívá porézního, prodyšného materiálu. Stlačený vzduch proniká zevnitř ven v celé ploše a umožňuje bezdotykově přenášet

Více

-V- novinka SDE1- -MS. Tlaková čidla SDE, s displejem 8.2. 5 rozsahů měřeného tlaku. měření relativního nebo diferenciálního tlaku

-V- novinka SDE1- -MS. Tlaková čidla SDE, s displejem 8.2. 5 rozsahů měřeného tlaku. měření relativního nebo diferenciálního tlaku Tlaková SDE, s displejem 5 rozsahů měřeného tlaku měření relativního nebo diferenciálního tlaku spínací výstupy PNP, NPN a analový proudový nebo napěťový výstup zobrazení pomocí LCD displeje nebo světelného

Více

-V- novinka. Průtokoměry SFAB hlavní údaje. Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS. displej otočný o 270

-V- novinka. Průtokoměry SFAB hlavní údaje. Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS. displej otočný o 270 hlavní údaje Všeobecné údaje Rychlá a spolehlivá instalace díky šroubení QS displej otočný o 270 Bateriová montáž čidla na lištu DIN nebo jednotlivě s adaptační deskou k upevnění na stěnu Montáž čidel

Více

Přímočaré pohony DGCI, s odměřováním

Přímočaré pohony DGCI, s odměřováním Válce s odměřováním přehled dodávek funkce typ popis pohony bez pístnice DDLI bez vedení s bezdotykovým odměřováním vychází z přímočarých pohonů DGC-K přívody stlačeného vzduchu z čela systémový výrobek

Více

s bezdotykovým odměřováním, integrováno velké množství kombinací s ostatními pohony systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku

s bezdotykovým odměřováním, integrováno velké množství kombinací s ostatními pohony systémový výrobek pro montážní a manipulační techniku Válce s odměřováním -V- novinka DGCI Válce s odměřováním přehled dodávek funkce typ krátký popis pohony bez pístnice DGCI -V- s vedením s bezdotykovým odměřováním vychází z přímočarých pohonů DGC připojení

Více

Otočné montážní stoly DHTG

Otočné montážní stoly DHTG parametry Všeobecné údaje robustní mechanika snadný návrh a uvedení do provozu dělení: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Integrované funkce: ochrana proti přetížení snímání pomocí čidel nastavení tlumení nastavení

Více

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením parametry a přehled dodávek Funkce Elektromagnetický ventil s membránou, nuceným zdvihem a uzavřením v klidové poloze. Je-li elektromagnet pod proudem, snižuje se tlak ne sekundární straně membrány prostřednictvím

Více

Elektromagnetické ventily VOFD hlavní údaje

Elektromagnetické ventily VOFD hlavní údaje Řada ventilů VOFD Elektromagnetické ventily VOFD hlavní údaje Všeobecné údaje Ventily řady VOFD jsou speciální ventily 3/2 pro odvětví automatizace procesů, pro použití v chemických a petrochemických zařízeních.

Více

Ovladače motorů SFC-LACI

Ovladače motorů SFC-LACI hlavní údaje Hardware ovladač motoru SFC-LACI slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy dodává se s ovládacím panelem nebo bez něj díky vysokému krytí IP54 lze ovladač namontovat v blízkosti pohonu

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Přímočaré pohony SLM s vedením

Přímočaré pohony SLM s vedením technické údaje Konstrukce Přímočarý pohon SLM je kombinací jednotky se saněmi a bezpístnicového přímočarého pohonu. Pohon pohybuje saněmi. Pohyb se silově přenáší magnetickou spojkou. Modulární princip

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, Midi

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, Midi Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, Midi elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího tlaku bateriová montáž pro 2 10 ventilů nebo samostatná

Více

Přímočaré pohony ELGL-LAS, vzduchové ložisko s lineárním motorem

Přímočaré pohony ELGL-LAS, vzduchové ložisko s lineárním motorem hlavní údaje Všeobecné údaje Elektrický přímočarý pohon ELGL je manipulační pohon s vedením po vzduchovém ložisku a integrovaným lineárním motorem. Hnací prvky a vzduchové ložisko tvoří jednu jednotku.

Více

Přímočaré pohony DGC

Přímočaré pohony DGC Přímočaré pohony DGC Přímočaré pohony DGC Všeobecné údaje šetří místo krátká montážní délka při daném zdvihu zátě a přípravky lze montovat přímo na saně tři volitelné druhy tlumení: pru né dorazy pneumatické

Více

-V- novinka. -N- připojovací závit -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h. Kulové kohouty s pohonem VZPR hlavní údaje 2.3 7 / 2.2-14. kulové kohouty s pohonem

-V- novinka. -N- připojovací závit -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h. Kulové kohouty s pohonem VZPR hlavní údaje 2.3 7 / 2.2-14. kulové kohouty s pohonem hlavní údaje VZPR VZPR- -R -N- připojovací závit Rp2 -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h zmosazi VZPR- zušlechtiléoceli VZPR- -R kombinace pneumatického kyvného pohonu a kulového kohoutu průtok lze v obou směrech

Více

Přímočaré pohony DGO

Přímočaré pohony DGO technické údaje Všeobecné údaje dvojčinný pohon magnetický přenos síly bez mechanického spojení komory pohonu a jezdec jsou hermeticky utěsněny vzduchotěsný systém bez úniků průnik nečistot a prachu není

Více

Proporcionální redukční ventily VPPX

Proporcionální redukční ventily VPPX Proporcionální redukční ventily Proporcionální redukční ventily technické údaje indikace LED zásuvky s kabelem odvětrání na obou stranách připojovací bloky ventily na připojovací desky úhelník 180 lze

Více

Kyvně přímočaré moduly EHMB, elektrické

Kyvně přímočaré moduly EHMB, elektrické hlavní údaje Všeobecné údaje Kyvně přímočarý modul EHMB je kompaktní jednotka, která umožňuje kyvný a přímočarý pohyb. Kyvný pohyb vždy pochází z elektromotoru a pomocí ozubeného řemenu je přenášen na

Více

Přesné redukční ventily LRP/LRPS

Přesné redukční ventily LRP/LRPS přehled periferních zařízení a vysvětlení typového značení Přehled periférií přesný redukční ventil LRP přesný redukční ventil LRPS, uzamykatelný 3 4 1 1 Upevňovací prvky a příslušenství 1 přesné manometry

Více

-V- novinka. Manipulační moduly HSW 7.2. velmi krátké časy cyklu. kompaktní konstrukce. snadný návrh, montáž a uvedení do provozu

-V- novinka. Manipulační moduly HSW 7.2. velmi krátké časy cyklu. kompaktní konstrukce. snadný návrh, montáž a uvedení do provozu Manipulační moduly HSW velmi krátké časy cyklu kompaktní konstrukce snadný návrh, montáž a uvedení do provozu 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 Manipulační moduly HSW přehled hlavních údajů Pozsah

Více

Tlakové spínače PEV, mechanické

Tlakové spínače PEV, mechanické mechanické s nastavitelným bodem sepnutí provedení s nastavitelnou hysterezí 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/-1 přehled dodávek funkce konstrukce typ připojení p pneumatiky napájecí napětí elektrické

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

Magnetická čidla polohy SMH, pro chapadla přehled periférií

Magnetická čidla polohy SMH, pro chapadla přehled periférií přehled periférií 6 1 ac ab aa 2 7 8 3 ad 9 4 aj 5 104 přehled periférií Upevňovací prvky a příslušenství krátký popis strana Čidlo polohy 1 SMH-S1-HGD16 pro tříbodové chapadlo HGD-16-A 107 2 SMH-S1-HGPP-

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku roporcionální ventil pro regulaci tlaku Uzavřená smyčka, pneumaticky ovládaný proporcionální ventil pro regulaci tlaku Velký průtok Vynikající provozní vlastnosti Krátká doba odezvy Nastavitelná míra zesílení

Více

Válce s vedením DGRF-C, Clean Design

Válce s vedením DGRF-C, Clean Design parametry a přehled dodávek Všeobecné údaje Válce s vedením se používají všude tam, kde je důležitá hygiena, snadné čištění a odolnost, především v potravinářském a balicím průmyslu, v suchých zónách i

Více

Bernoulliho chapadla OGGB

Bernoulliho chapadla OGGB hlavní údaje Obecné informace účel pou ití výhody pou ití Bernoulliho chapadlo OGGB je zvláště vhodné pro přepravu tenkých, velmi citlivých a křehkých výrobků. minimální kontakt s výrobkem, jemná manipulace

Více

Elektromagnetické ventily VUVS/baterie ventilů VTUS

Elektromagnetické ventily VUVS/baterie ventilů VTUS technické údaje Inovační Variabilní Bezpečné Snadná montáž spolehlivé a robustní ventily s dlouhou životností průtok až 1300 l/min cenově výhodný univerzální ventil s vynikajícími parametry mnoho funkcí

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 15407-1

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 15407-1 Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 1507-1 Elektromagnetické ventily VSVA, ISO 1507-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečné Snadná montáž velmi výkonné ventily v robustním kovovém tělese

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Válec. ø 32 100 mm s průchozí pístnicí podle ISO 21287. Katalogový list 2.28.025-1CZ 61. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak

Válec. ø 32 100 mm s průchozí pístnicí podle ISO 21287. Katalogový list 2.28.025-1CZ 61. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak A1P700D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličiny Všeobecně Název Řada Konstrukční provedení Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Údaje o tlaku přetlak válec s oboustrannou pístnicí NZD6

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Radiální chapadla HGRC

Radiální chapadla HGRC parametry Všeobecné údaje všeobecné údaje Kompaktní a cenově optimalizované radiální chapadlo se skládá ze dvou zrcadlově symetrických polovin vyrobených ze zinkového tlakového odlitku. Přenos síly z přímočarého

Více

-Q- rozsah teplot. -L- vstupní tlak. -H- upozornění. Odpouštění kondenzátu WA technické údaje 4.6. funkce

-Q- rozsah teplot. -L- vstupní tlak. -H- upozornění. Odpouštění kondenzátu WA technické údaje 4.6. funkce funkce -Q- rozsah teplot 0 +60 C -L- vstupní tlak 0 16barů -H- upozornění Automatický odvod kondenzátu typ potřebuje k uzavření průtok 125 l/min, který je dosahován při cca 1,5 baru. Pro jednotky pro úpravu

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Paralelní chapadla HGPLE, robustní s dlouhým zdvihem, elektrická

Paralelní chapadla HGPLE, robustní s dlouhým zdvihem, elektrická Všeobecné údaje S paralelním chapadlem HGPLE již nic nebrání přizpůsobivému přístupu polohy úchopu lze volit libovolně a řízenou rychlostí. Dlouhý zdvih chapadla umožňuje uplatnění s různě velkými výrobky.

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Přísavky. hlavní údaje. Přehled výrobků. a filtry Vám umožní obrovský výběr kombinací pro rozmanité oblasti pou ití.

Přísavky. hlavní údaje. Přehled výrobků. a filtry Vám umožní obrovský výběr kombinací pro rozmanité oblasti pou ití. Přísavky ESG Přísavky ESG hlavní údaje Přehled výrobků Přísavky Vakuové přísavky Festo přesvědčí svou funkcí a kvalitou. Rozsáhlá modulární nabídka přísavek různého tvaru, materiálu a velikosti a také

Více

Ventily pro škrcení odvětrání

Ventily pro škrcení odvětrání Ventily pro škrcení odvětrání Ventily pro škrcení odvětrání přehled dodávek Funkce Ventily pro škrcení odvětrání se šroubují do odvětrávacích otvorů řídicích ventilů nebo pohonů. Škrcením vzduchu na výstupu

Více

Zesilovače tlaku DPA

Zesilovače tlaku DPA hlavní údaje Funkce Zesilovač tlaku je tlakový převodník se dvěma písty, které zvy ují tlak vzduchu. Když je zesilovač tlaku DPA napájen tlakem, integrované zpětné ventily automaticky zajišťují nárůst

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

Ruční šoupátkové ventily W/VBOH

Ruční šoupátkové ventily W/VBOH Ruční šoupátkové ventily W/VBOH Ruční šoupátkové ventily W/VBOH přehled dodávek konstrukce funkce ventilu konstrukce typ připojení pneumatiky 1 připojení pneumatiky 2 qnn strana/ internet [l/min] ruční

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Vakuové ejektory 1.1. samostatná, kompaktní a robustní konstrukce

Vakuové ejektory 1.1. samostatná, kompaktní a robustní konstrukce Vakuové ejektory samostatná, kompaktní a robustní konstrukce rychlé a spolehlivé uvolnění přisátých dílů tlakovým rázem z předem naplněného zásobníku žádné díly podléhající opotřebení 2006/10 změny vyhrazeny

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Válce s vedením DFM/DFM-B

Válce s vedením DFM/DFM-B Válce s vedením DFM/DFM-B Válce s vedením DFM/DFM-B pohon a vedení v jednom tělese robustní a přesné schopnost přenášet velké momenty velké množství variant minimální nároky na prostor minimální doba montá

Více

-V- novinka. Řídicí systémy CECC hlavní údaje

-V- novinka. Řídicí systémy CECC hlavní údaje hlavní údaje Použití automat Nejnovější způsob programování Automaty CECC jsou moderní, kompaktní a všestranně použitelné řídicí systémy, které lze programovat prostřednictvím softwaru CoDeSys dle normy

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Sensorboxy SRAP, analogové

Sensorboxy SRAP, analogové hlavní údaje Všeobecné údaje Analogový sensorbox pro více funkcí. Analogový sensorbox slouží ke sledování polohy kyvných pohonů, kterou hlásí pomocí analogového výstupního signálu 4 20 ma do řídicího systému.

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje technické údaje nabízejí jednoduché zpracování obrazu a podle daného modelu umožňují čtení kódů 1D/2D nebo kontrolu kvality dílů. Jsou opatřeny intuitivním softwarem k jednoduchému parametrizování i bez

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pohony s ozubeným řemenem ELGR hlavní údaje Všeobecné údaje optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky testované životnosti 5 000 km montáž motoru, s identickým

Více

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, řada MS

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu, řada MS 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007-1 Připojovací desky MS4/6-AG (objednací kód: AG ) adaptér pro přívod stlačeného vzduchu MS6-AGE pro připojení závitem G¾ hliník velikost B1 B2 B4 D1 D2 L1 hmotnost

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

Pohon pro ESBE-klapky do DN50

Pohon pro ESBE-klapky do DN50 OEM Pohon pro ESBE-klapky do D50 AC 230 V SQK349.00/209 3-polohové řízení elektromotorický pohon, obousměrný jmenovitý úhel otáčení 90 možnost vybavení pomocným spínačem pro «ESBE»- klapky do D50 přímá

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděče D n 06 p max 0 bar Q max 40 dm min -1 PRM-06 HC 5104 6/008 Nahrazuje HC 5104 11/006 Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více