Profil skupiny EUROVIA CS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil skupiny EUROVIA CS 2011"

Transkript

1 Profil skupiny EUROVIA CS 2011 EUROVIA CS GROUP profile 2011

2

3 Obsah Contents 6 Na společné cestě On the road together 8 Slovo generálního ředitele CEO editorial 10 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 12 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group activities 13 Kamenolomy Skupiny EUROVIA CS Quarries of EUROVIA CS Group 14 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 16 Silnice a městské komunikace Roads and urban streets 18 Mosty Bridges 20 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 22 Železnice Railways 24 Tramvaje Trams 26 Lávky a cyklostezky Footbridges and cycling routes 28 Hloubené tunely Excavated tunnels 30 Vodohospodářské stavby Water-management-related construction 32 Sportovní stavby Sports facilities 34 Speciální stavby Special constructions 36 Údržba komunikací Roads maintenance 38 PPP projekty, Design & Build PPP projects, Design & Build 40 Technologie Technology 42 Společenská odpovědnost Social responsibility 44 Certifikáty Certificates 46 Dosažené úspěchy Successes achieved 48 Naši zaměstnanci Our employees 50 Kontakty Contacts

4 8 Na společné cestě On the road together EUROVIA CS, a. s., je největší stavební skupinou v České a Slovenské republice a jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Od roku 2006 je stoprocentním vlastníkem společnosti francouzská Eurovia, která působí v 17 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. EUROVIA CS, a. s., is the largest construction group in the Czech and Slovak Republics and the number one in the area of road construction and engineering. As of 2006, the company is a hundred percent subsidiary of the French company Eurovia, which is active in 17 countries across the globe and is part of the global concern VINCI. Výstavbu a rekonstrukci silničních a železničních staveb doplňuje v našem širokém portfoliu také výstavba mostů, revitalizace památkových center a městských komunikací, budování sportovních areálů nebo čistíren odpadních vod. Our vast portfolio includes not only construction and reconstruction of roads and railways, but also bridge construction, the regeneration of memorial centres and urban roads, and the building of sports grounds and wastewater treatment plants. EUROVIA CS na českém trhu působí od roku Nabízí bohaté zkušenosti, osvědčenou kvalitu služeb, nejvyspělejší technologie a široké zastoupení. Projekty realizuje na českém a slovenském trhu. EUROVIA CS has been operating on the Czech market since We offer much experience, proven quality of services, the most advanced technology and widespread representation. The company implements projects on both the Czech and the Slovak markets. V roce 2010 byl završen nákup lomařské společnosti Tarmac CZ, a. s. Ta nyní působí na českém trhu pod názvem EUROVIA Kamenolomy. Do Skupiny EUROVIA CS patří také EUROVIA Jakubčovice a lomařská společnost EUROVIA Kameňolomy na Slovensku. Díky tomu Skupina nabízí svým zákazníkům kvalitní materiál na celém území České i Slovenské republiky. In 2010 the purchase of quarry company Tarmac CZ, a. s., was rounded off, now operating on the Czech market under the name EUROVIA Kamenolomy. The EUROVIA CS Group also includes EUROVIA Jakubčovice and the Slovak quarry company EUROVIA Kameňolomy. Thanks to this the Group is able to offer its customers material of quality across the whole of the Czech and Slovak Republics. V létě 2010 byly do společnosti EUROVIA CS plně integrovány společnosti ODS- Dopravní stavby Ostrava, a. s., a EUROVIA Brno. Vytvořily tak dva nové regionální závody. Na podzim pak došlo ke sloučení závodu Jihlava a Brno a vznikl závod Morava Jih se sídlem v Brně. The companies ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s., and EUROVIA Brno were fully integrated into EUROVIA CS in the summer of 2010, thus two new regional plants were formed. Autumn brought about the merging of the Jihlava and Brno plants and a new plant, Morava Jih, based in Brno, was formed. V česko-slovenském regionu jako jediná Skupina EUROVIA CS aktuálně realizuje PPP projekt dopravní infrastruktury, který zahrnuje výstavbu 52 km nové rychlostní silnice R1 na Slovensku. The EUROVIA CS Group is the only group on the Czech and Slovak regions that is currently implementing a transport infrastructure PPP project, which includes the construction of the new 52 km long R1 expressway in Slovakia.

5 11 Slovo generálního ředitele CEO editorial Vážení, rok 2010 byl plný rozporů. Na jedné straně ve světě doznívala hospodářská krize, která na stavebnictví dolehla se zpožděním, výrazně se omezily veřejné zakázky v ČR a SR. Na straně druhé se nám povedlo završit odkup akcií a integraci lomařské společnosti Tarmac CZ, výrazně jsme postoupili v realizaci stavby R1 na Slovensku, jež vzniká formou PPP, a zaznamenali jsme historicky nejlepší výsledky. Do roku 2011 bohužel vstupujeme s obavami. Pokles veřejných zakázek v ČR i SR může způsobit zastavení vývoje oboru stavebnictví na několik let. Bezpochyby bude mít vliv také na zaměstnanost v oboru. Jako východisko z této situace vidíme naplňování konkrétních kroků pro spuštění PPP projektů v ČR a vpuštění stavebních firem do projektové části, tzv. koncept Desing & Build. Při prolistování následujících stránek se seznámíte s širokou škálou činností, které nabízíme svým zákazníkům a které jsme schopni realizovat ve stanovených termínech a kvalitě. Máme tradici téměř 60 let na českém trhu, disponujeme nejmodernějšími technologiemi a zaměstnáváme na slovo vzaté odborníky. Ing. Martin Borovka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, CEO Dear Madam/Sir, the year 2010 was one full of contradictions. On the one hand, the world witnessed the gradual easing of the economic crisis, which hit the construction industry with a delay and led to a significant decrease in the number of public procurement orders in the Czech Republic and Slovakia. On the other hand, we managed to complete the purchase of shares and the integration of the quarry company Tarmac CZ, we made significant progress in the construction of the R1 in Slovakia which is being built as a PPP project and we recorded our best financial results in history. Unfortunately, we are entering 2011 with concern. The decrease in public orders in the Czech Republic and Slovakia could bring developments in the construction sector to a halt for several years to come. This will undoubtedly have an impact on employment in the sector. In our view, one way out of this situation is to take the steps necessary for launching PPP projects in the Czech Republic and for allowing construction companies to participate in project planning through the Design & Build concept. On the following pages, you will be able to familiarize yourself with the broad range of activities that we offer our customers and that we are capable of realizing on time and at the desired level of quality. We have a tradition of almost 60 years on the Czech market, we possess the latest modern technologies, and our employees are true experts in their field.

6 12 13 Struktura Skupiny Eurovia CS EUROVIA CS Group structure Skupina EUROVIA CS Ing. Martin Borovka EUROVIA Services, s. r. o. (sídlo Praha a Košice) Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček Oblast Čechy západ Jaromír Pešek Oblast Čechy střed Ing. Jan Tříška Oblast Čechy východ Ing. Petr Kolouch Oblast Morava Ing. Ján Špaňo Oblast Obalovny a lomy Eric Rouffet Oblast Slovensko Didier Bossut Závod Plzeň Ing. Jan Muzika Závod 3 Praha Ing. Miroslav Havlíček Závod Liberec Ing. Pavel Jiroušek Závod Zlín Ing. Josef Štafa Závod Obalovny Ing. Antonín Hnízdo EUROVIA Stone CZ, s. r. o. ředitel pro lomy Josef Starý* Závod Dopravné stavby Ing. Andrej Dujava Závod Ústí nad Labem Ing. Zdeněk Soukup Závod 4 Praha Ing. Karel Hanzal Závod Hradec Králové Ing. Petr Boukal Závod Morava jih Ing. Martin Řehořek, MBA Obalovna Letkov, s. r. o. Václav Sinkule EUROVIA Kamenolomy, a. s. představenstvo: Ing. Martin Borovka, Michael Junge, Grégoire Pinasseau, Josef Starý, Ing. Petr Polák Závod Bratislava Ing. Karol Bohunický Závod Karlovy Vary Ing. Antonín Rybáček, CSc Závod České Budějovice Ing. Zdeněk Novák Závod Řevnice Ing. Jan Duška GJW Praha, spol. s. r. o. Ing. Milan Koudelka Závod Pardubice Ing. Petr Dohnálek Závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák Závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek, MBA Jihočeská obalovna, s. r. o. Ing. Jan Mašek Pražská obalovna Herink, s. r. o. Ing. Markéta Chvátalová Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman EUROVIA Jakubčovice, s. r. o. Ing. Dalibor Střílka EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Peter Gajdzica Závod Košice Ing. Štefan Bálint Závod Prešov Ing. Sergej Galajda EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka Závod Stred Ing. Tibor Fuchs OMT-Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Tomáš Hes Závod Obaľovne Vysvětlivky: Explanatory notes: Silasfalt. s. r. o. Ing. Zdeněk Bortl Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Josef Wolf Uniasfalt s. r. o. oblast area of activity dceřiná společnost subsidiary company závod construction office filiálka PPP PPP branch office lomy/quarries EUROVIA Stone CZ *Dceřiná společnost EUROVIA Stone CZ, s. r. o., ke dni fúzuje do EUROVIA Kamenolomy, a. s. *The subsidiary EUROVIA Stone CZ, s. r. o., will be merging with EUROVIA Kamenolomy, a. s., as of

7 14 15 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group activities Kamenolomy Skupiny EUROVIA CS Quarries of EUROVIA CS Group Horní Řasnice Karlovy Vary Ústí nad Labem Praha Řevnice Plzeň Liberec Hradec Králové Kolín Pardubice Moravská Třebová Olomouc Ostrava Děpoltovice Úhošťany Dubnice Dolánky Libochovany Chraberce Rvenice Velká Černoc Horní Tašovice Pňovany Litice Těškov Mítov Chlum Straškov Tachov Liberec Smrčí Plaňany Bezděčín Košťálov Královec Bystřec Jakubčovice nad Odrou Brno Zlín Svrčovec ředitelství/headquarters oblast / area of activity závod / construction office sektor/plant dceřiná společnost / subsidiary company filiálka PPP / affiliated PPP branch České Budějovice Šelpice Nitra Žilina Zvolen (závod Stred) Poprad (závod Dopravné stavby) Košice Prešov Michalovce sídlo EUROVIA Kamenolomy / seat of EUROVIA Kamenolomy sídlo EUROVIA Kameňolomy / seat of EUROVIA Kameňolomy kamenolom/quarry EUROVIA Stone CZ, od součástí EUROVIA Kamenolomy, a. s. / EUROVIA Stone CZ, will be part of EUROVIA Kamenolomy, a. s. as of pískovna/sandpit Dubná Skala Sekier Hanišberg Liptovská Mara Malužiná Vígľaš Dubina Košice Sedlice Hradová Juskova Voľa Brehov Bratislava

8 16 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results dle účetních standardů IFRS / according to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in CZK mil.] Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč] Consolidated group financial results [in CZK mil.] 17 Struktura zákazníků v roce 2010 [%] Client structure in 2010 [%] , , ,8 924,7 862, ,0 stát kraje, města a obce soukromý sektor Granvia, a. s. state government regional governments, towns and municipalities private sector Granvia, a. s. Struktura stavebních prací v roce 2010 [%] Structure of construction contracts in 2010 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as at 31 Dec.) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in CZK mil.] silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové tratě mosty ostatní roads railways and tram tracks bridges other , , ,9

9 19 Kvalitní komunikace Quality roads Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě v naší činnosti dominuje. Tvoří téměř 60 procent všech zakázek. Na jedné straně dokážeme vybudovat rozsáhlé dálniční úseky, na druhé straně se věnujeme rovněž výstavbě a rekonstrukci městských komunikací i přírodních cest. Moderní technologie, které při výstavbě silnic využíváme, nám umožňují pracovat rychle a efektivně. The construction and modernisation of highway and road infrastructure dominates our activities. This type of construction makes up almost 60 percent of our projects. On the one hand, we are able to build extensive highway segments, on the other we also build and reconstruct urban roads and natural pathways. The modern technology that we use for building roads allows us to work quickly and efficiently. Diaľničný úsek D1 Studenec Behárovce Silnice a městské komunikace Roads and urban streets Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Poprad Nultá etapa budoucího západního městského komunikačního okruhu města Plzeň

10 20 Ceněné dominanty Dominant features Předností výstavby mostních konstrukcí EUROVIA CS jsou široké možnosti řešení přemostění, technologických postupů i vizuálního sladění s okolní scenerií. Mosty tvoří dominantu celé stavby a často získávají ocenění odborníků. Jen v roce 2010 byly oceněny tři mosty z dílny EUROVIA CS. Na slovenském PPP projektu R1 použila Granvia Construction (člen EUROVIA CS) jako první v regionu střední a východní Evropy novou generaci technologie výsuvné skruže. One advantage of EUROVIA CS in the construction of bridges is the wide range of bridging solutions, technological processes and visual harmonisation with the surrounding scenery utilised. Bridges are a dominant feature of our construction work and are often awarded recognition by experts. In 2010, three bridges from the EUROVIA CS stable were recognised for their quality. In the Slovak PPP R1 project, Granvia Construction (a member of EUROVIA CS) was the first in the Central and Eastern European region to use a new generation of extensible form technology. Mosty Bridges Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár Most evid. č Veselí nad Lužnicí Mimoúrovňové propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci-Balinách

11 23 Náměstí Squares and industrial zones a průmyslové zóny S ohledem k historii Taking history into consideration Rekonstrukce náměstí je nutné vnímat jako velmi citlivé zásahy do urbanistického pojetí center měst. Provádíme je s ohledem na historii dané lokality, svoji roli hraje celkové vyznění prostoru. V minulosti jsme opravili například historické dláždění na Pražském hradě. Jak taková rekonstrukce vypadá, názorně dokládá nový moderní bulvár ve Frýdku-Místku. Promenádu s bezpečným provozem a pohodlným parkováním zde doplňuje množství vysázené zeleně. The reconstruction of squares should be seen as a very sensitive intervention of the urban concept of town centres. We therefore conduct reconstruction works by taking into account the history of the given locality, where the overall tone of the space also plays a major role. An example of this is the restoration of the historical paving at Prague Castle, which we carried out in the past. Another example is offered by the new modern avenue in Frýdek-Místek. This safe promenade with comfortable parking space is enhanced by a large amount of planted greenery. Rekonstrukce ulice 8. pěšího pluku, Frýdek-Místek Revitalizace Masarykova náměstí v Novém Jičíně Revitalizácia centra obce Imeľ Námestie Jozefa Blaskovicsa

12 24 Nejde jen o koleje It s not only about rail Železnice jsou dalším významným prvkem v portfoliu našich činností. Převážně se jedná o práce na hlavních koridorech vedoucích napříč celou Českou republikou. Často kromě úprav samotných tratí provádíme sanace spodních staveb železnic, bezbariérové přístupy či podchody a realizujeme rovněž technologická zařízení a zabezpečení tratí. Například díky revitalizaci železničního uzlu v Kolíně se v místě zlepšila kvalita, bezpečnost a pohodlí v osobní přepravě. Tamní lávka pro pěší je místní Stavbou roku Railways are another significant element in our portfolio of activities. This mainly involves work on the main rail corridors crossing the entire Czech Republic. Over and above track repairs as such, we often carry out improvements on rail beds, wheelchair access ways and underpasses, and we also make technological facilities and track safety measures. An example of this rail revitalisation can be witnessed at the railway junction in Kolín, where passenger transport quality, safety and comfort was improved. The footbridge here won the local Construction of the Year Award for Železnice Railways Průjezd železničním uzlem Kolín Elektrizace trati Zábřeh Šumperk Železniční stanice Mariánské Lázně, zastřešení nástupišť a podchodu

13 27 Tramvaje Trams Moderní městská doprava Modern city transport Rychlá a ekologicky šetrná městská doprava potřebuje kvalitní infrastrukturu. Rekonstrukce a výstavba tramvajových tratí většinou vyžadují práci na malém prostoru při zachování okolní dopravy v maximální možné míře. V roce 2010 proběhlo v Praze několik rekonstrukcí klíčových dopravních tras. Podíleli jsme se na modernizaci trati v Plzeňské ulici a v úseku Národní Spálená v Praze. Ve druhém případě byla kompletní rekonstrukce pasáže přesahující 700 metrů hotova za 37 dnů. Rapid and environment-friendly city transport requires high-quality infrastructure. The reconstruction and building of tram tracks usually requires work to be done in a small space with minimum disruption to the surrounding traffic where possible. Several track reconstruction projects took place along key routes in Prague in We participated in the modernisation of the track in Plzeňská St. and of the Národní Spálená section in Prague. The latter case involved the complete reconstruction of a thoroughfare exceeding 700 metres and was completed in 37 days. Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská v Praze Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Národní Spálená v Praze

14 28 V hledáčku také chodci a cyklisté Pedestrians and cyclists in the spotlight Lokální význam některých staveb podtrhuje naši regionální působnost. Řadí se mezi ně především cyklostezky a lávky pro pěší a cyklisty. Jejich stavba představuje práci se specifickými požadavky, materiály a technologiemi. Unikátní lávku v Dačicích jsme postavili za tři měsíce. Dřevěná stavba dlouhá téměř 90 metrů získala čestné uznání PRESTA prestižní stavba jižních Čech. Žamberk a Letohrad v roce 2010 zase spojila nová cyklostezka. Po cestě dlouhé téměř 5 kilometrů a 2 metry široké si v létě stovky lidí zkracují cestu do práce i za odpočinkem. The local significance of some features highlights our regional competence. These include mainly cycling routes and footbridges for pedestrians and cyclists. This type of construction work constitutes specific requirements, material and technology. We built the unique footbridge in Dačice in three months. The wooden construction of 90 metres received an honorary mention at the event PRESTA prestigious construction in South Bohemia. Žamberk and Letohrad were again connected in 2010 by a new cycling route. Now hundreds of people are able to take a shortcut to work and back in summer on this almost 5 km, and 2 m wide, route. Lávky a cyklostezky Footbridges and cycling routes Cyklostezka Žamberk Letohrad Průjezd železničním uzlem Kolín, lávka pro pěší Lávka pro pěší a cyklisty v Dačicích

15 31 Hloubené tunely Excavated tunnels Silniční doprava v podzemí Underground roadways Doprava pod povrchem přináší snížení emisí, hluku ve městech a mnoho dalších výhod. Hloubené tunely budujeme dvěma technologiemi tzv. milánskou metodou za použití konstrukčních podzemních stěn a klasickou metodou, budováním tunelu v otevřené, dočasně zajištěné stavební jámě. Takto vzniká například propojení mezi stávajícím Strahovským tunelem a tunelem Blanka v Praze, které je součástí Městského okruhu. Underground transport results in lowered emissions, a drop in sound pollution in towns and many of other advantages. We excavate tunnels using two kinds of technology: the Milan method, using underground structural walls, and the classic method using open, temporarily secured construction shafts. This is what was used to connect the Strahov Tunnel and the Blanka Tunnel in Prague, which form part of the city ring road. SAT 2B vizualizace zdroj vizualizací: TunelBlanka.cz

16 32 Významná vodní díla Major waterworks Nedílnou součástí naší infrastruktury jsou i vodní díla. Rekonstrukce plavebních komor na Labi v Nymburku umožní zvýšení spolehlivosti provozu vodní dopravy o dalších 30 let. Cílem staveb mezi Hněvkovicemi a Týnem nad Vltavou je obnovit splavnost řeky pro rekreační plavbu. Úsek dlouhý 13 km umožní po dokončení plavbu z Českých Budějovic až k přehradní hrázi Orlík. Zcela specifickým dílem je Kotevní stání u Čechova mostu v Praze. Řada 25 ocelových daleb ve vzdálenosti 8 10 metrů umožňuje ukotvit až 15 lodí. Projekt získal cenu poroty v hodnocení Česká dopravní stavba Waterworks are an integral part of our infrastructure. The reconstruction of canal locks on the Labe River in Nymburk allows for improved reliability of water transport for a further 30 years. The aim of the constructions between Hněvkovice and Týn nad Vltavou is to improve river navigatibility for recreational boating. After its completion, the 13 km section will allow for boating from České Budějovice to the Orlík Dam wall. Very specific is the anchoring bay at Čechův most in Prague. The series of 25 steel pile sleeves, 8-10 m apart, enables the anchoring of up to 15 boats. This project won the jury prize in the Czech Transport Construction of the Year 2008 competition. Vodní dílo Nymburk rekonstrukce zdí plavební komory Vodní dílo Hněvkovice Týn nad Vltavou, III. úsek Doksy, Staré Splavy Rekonstrukce ČOV Vodohospodářské stavby Water-management-related construction

17 35 Bezpečné prostředí pro sportovce A safe environment for sportspersons Na jedné straně zvládneme rekonstruovat stadiony a budovat tréninková centra pro prvoligové kluby. Umíme ale také budovat dětská hřiště a sportoviště pro mládež v městských lokalitách. Kromě modernizace skokanských můstků na Ještědu za námi stojí například rekonstrukce fotbalového stadionu FC Tescoma Zlín. S posíleným drenážním systémem hřiště jsme ve Zlíně uložili vyhřívání přírodního trávníku. Kompletně zrekonstruovaná byla i závlaha hrací plochy. Vegetační vrstva byla míchána na staveništi a ihned položena. On the one hand, we reconstruct stadiums and build training centres for major league clubs, but we also build children s playfields and city-based sports grounds for the youth. Over and above the modernisation of the ski jumps at Ještěd, we have also, for example, reconstructed the FC Tescoma Zlín football stadium. After the improvement of the field drainage system, we laid a natural heating turf system at Zlín. Also the playing field irrigation system underwent complete reconstruction. The vegetation stratum was mixed on site and immediately laid. Modernizace skokanských můstků na Ještědu Sportovní stavby Rekonstrukce hrací plochy fotbalového stadionu FC Tescoma Zlín Sports facilities

18 36 Řešení proti velké vodě a ekologické projekty Flood prevention solutions and ecological projects Nezanedbatelným segmentem v portfoliu našich činností jsou speciální stavby. Realizujeme protipovodňová opatření, díky kterým je například pražský Radotín ochráněn před 100letou vodou. Další taková opatření vznikají v Třebíči v blízkosti historického centra města. V nové košické kompostárně odpadů vybudované na ploše metrů čtverečních se zase vyprodukuje tun kompostu ročně. Tvoří ji čtyři skládky, mostová váha, manipulační plocha, sedimentační nádrž, strojovny a provozní budova. Special constructions account for a significant segment in our portfolio of services. We build flood control structures, thanks to which, for example, Prague s Radotín area was protected against severe floods. Similar structures can be found in the historical centre of Třebíč. The new waste composting plant in Košice, built on a plot of m², yields tones of compost annually. The plant is made up of four warehouses, a pit scale, a handling area, sedimentation tank, machine shops and an operations building. Kompostáreň bioodpadov mesta Košice výroba kompostu Bernátovce PPO Třebíč, zvýšení kapacity koryta foto z realizace Speciální stavby Special constructions

19 39 Udržované komunikace Maintained roads Pro zájemce z řad místních samospráv může být zajímavé využití nejen našich stavebních zkušeností, ale také různých druhů služeb. Mezi ně řadíme například zimní údržbu, kterou již několik let provozujeme pro město Liberec. Vhodná technika v perfektním stavu, nasazení zaměstnanců a znalost prostředí jsou v tomto případě nesporným předpokladem úspěchu. Díky naší silné regionální působnosti a využití moderních technologií jsme připraveni takovou výzvu zvládnout. Many local councils take an interest not only in our construction activities, but also in the various types of our services. Among the services that we offer is, for example, winter road maintenance, which we have been carrying out for the City of Liberec for several years now. Appropriate technology (in a perfect state), the service of employees and knowledge of the environment are all indisputable prerequisites for success in this case. Thanks to our strong regional competence and use of modern technology, we are ready to take on any such challenge. Vůz pro letní a zimní údržbu komunikací Údržba komunikací Roads maintenance

20 40 PPP projekty, Design & Build PPP projects, Design & Build Na podzim 2011 budou do užívání předány tři úseky nově budované komunikace R1 mezi Nitrou a Banskou Bystricou na Slovensku. Výstavba 52 km dlouhého úseku probíhá formou PPP od roku Práce provádí Granvia Construction, s. r. o., jež patří do Skupiny EUROVIA CS. V Polsku jsme zvítězili ve výběrovém řízení na Modernizaci trati č. 109 Kraków Bieżanów Wieliczka Rynek prostřednictvím metody Design & Build. PPP projekt je forma spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem. Cílem této spolupráce je zabezpečit prostřednictvím soukromého sektoru financování, výstavbu, obnovu, správu či údržbu veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. Metoda Design & Build spočívá v poskytnutí kompletního servisu zákazníkovi od zpracování projektové dokumentace, řešení smluvních vztahů až po realizaci stavby a předání hotového díla k užívání. Výhodou Design & Build je minimalizace projektových rizik pro zadavatele a snížení časových nároků projektu. In the autumn of 2011, three sections of the R1 between Nitra and Banská Bystrica in Slovakia will be put into operation. The construction of the 52 km long section has been in progress in the form of a PPP project since This work is being done by Granvia Construction, s. r. o., a member of the EUROVIA CS Group. In Poland we won the tender for the modernisation of Track No. 109 Kraków Bieżanów Wieliczka Rynek using the Design & Build method. A PPP project is a form of cooperation between public administration bodies and the business sector. The aim of such cooperation is to secure financing, construction, renewal, administration or maintenance of public infrastructure or the procurement of public services through the private sector. The Design & Build method lies in the provision of full services to the customer, from the compilation of project documentation, arrangement of contractual relations, to construction and the handover of the completed works for utilisation. The advantage of the Design & Build method is the minimising of risk for the ordering party and improvement of the project s time-related demands.

21 43 Technologie Technology V roce 2010 jsme na stavbě rychlostní komunikace R6 v úseku Sokolov Tisová začali používat nový typ horní výsuvné skruže, která svým technickým řešením předpětí výrazně zvyšuje přesnost nivelety nosné konstrukce a zkracuje dobu výstavby. Poprvé v České republice jsme v roce 2010 vyzkoušeli pokládku asfaltové směsi VIAPHONE, která dokáže snížit hladinu hluku na úroveň odpovídající 50% snížení intenzity dopravy. Rozšířili jsme také vybavení laboratoře EUROVIA Services. Pořídili jsme přístroje pro zkoušku ohladitelnosti kameniva (PSV), zařízení pro stanovení zrnitosti fileru proudem vzduchu a provádíme měření protismykových vlastností vozovky kyvadlem. Pro potřeby výstavby R1 jsme postavili dvě nové obalovny ve Slovenských Beladicích. Jedná se o dvě shodné obalovny Ammann 240 Quick. Každá z nich dokáže vyrobit 240 tun asfaltových směsí za hodinu. Dalších 40 tun za hodinu pak vyrobí repasovaná obalovna litého asfaltu na Herinku, která je jedinou obalovnou svého druhu v naší Skupině. Množství a různorodost technologického vybavení naší Skupiny souvisí s šíří portfolia našich služeb. Každý z produktů, které nabízíme, klade nároky na jiné technologie, stavební zařízení, stroje či materiál. In 2010 we began to use a new type of extensible form in the construction of the R6 road between Sokolov and Tisová which, in terms of its technical prestressing solution, significantly improves the finished level precision of the load-bearing construction and decreases construction time. In 2010, we tried the VIAPHONE asphalt coating for the first time, which is able to lower the sound level to a level corresponding to a 50% decrease in traffic volume. We also procured more equipment for the EUROVIA Services laboratory. We have purchased devices for testing polished stone value (PSV), equipment for determining filler grain by air current filtering and we perform road skidresistance tests using a pendulum. For our R1 construction needs, we have built two new mixing plants in Beladice, Slovakia. These are two identical Ammann 240 Quick mixing plants. Each of these is able to produce an average of 240 tons of asphalt mix per hour. Another 40 tons per hour is produced by our renewed mixing plant for mastic asphalt at Herink, which is the only mixing plant of its kind in our Group. The volume and diversity of our Group s technological equipment is based on the wide range of services offered in our portfolio. Each of the products that we offer requires a different technology, construction equipment, machinery or material.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text FILMSERVIS ZOOM www.caravanmetropol.cz www.caravanmetropol.com Chybí text Hledáte pro filmový projekt silného partnera pro zajištění karavanového vozového parku? Firmu, která poskytne komfortní a luxusní

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více