Profil skupiny EUROVIA CS 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil skupiny EUROVIA CS 2011"

Transkript

1 Profil skupiny EUROVIA CS 2011 EUROVIA CS GROUP profile 2011

2

3 Obsah Contents 6 Na společné cestě On the road together 8 Slovo generálního ředitele CEO editorial 10 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 12 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group activities 13 Kamenolomy Skupiny EUROVIA CS Quarries of EUROVIA CS Group 14 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results 16 Silnice a městské komunikace Roads and urban streets 18 Mosty Bridges 20 Náměstí a průmyslové zóny Squares and industrial zones 22 Železnice Railways 24 Tramvaje Trams 26 Lávky a cyklostezky Footbridges and cycling routes 28 Hloubené tunely Excavated tunnels 30 Vodohospodářské stavby Water-management-related construction 32 Sportovní stavby Sports facilities 34 Speciální stavby Special constructions 36 Údržba komunikací Roads maintenance 38 PPP projekty, Design & Build PPP projects, Design & Build 40 Technologie Technology 42 Společenská odpovědnost Social responsibility 44 Certifikáty Certificates 46 Dosažené úspěchy Successes achieved 48 Naši zaměstnanci Our employees 50 Kontakty Contacts

4 8 Na společné cestě On the road together EUROVIA CS, a. s., je největší stavební skupinou v České a Slovenské republice a jedničkou v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Od roku 2006 je stoprocentním vlastníkem společnosti francouzská Eurovia, která působí v 17 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. EUROVIA CS, a. s., is the largest construction group in the Czech and Slovak Republics and the number one in the area of road construction and engineering. As of 2006, the company is a hundred percent subsidiary of the French company Eurovia, which is active in 17 countries across the globe and is part of the global concern VINCI. Výstavbu a rekonstrukci silničních a železničních staveb doplňuje v našem širokém portfoliu také výstavba mostů, revitalizace památkových center a městských komunikací, budování sportovních areálů nebo čistíren odpadních vod. Our vast portfolio includes not only construction and reconstruction of roads and railways, but also bridge construction, the regeneration of memorial centres and urban roads, and the building of sports grounds and wastewater treatment plants. EUROVIA CS na českém trhu působí od roku Nabízí bohaté zkušenosti, osvědčenou kvalitu služeb, nejvyspělejší technologie a široké zastoupení. Projekty realizuje na českém a slovenském trhu. EUROVIA CS has been operating on the Czech market since We offer much experience, proven quality of services, the most advanced technology and widespread representation. The company implements projects on both the Czech and the Slovak markets. V roce 2010 byl završen nákup lomařské společnosti Tarmac CZ, a. s. Ta nyní působí na českém trhu pod názvem EUROVIA Kamenolomy. Do Skupiny EUROVIA CS patří také EUROVIA Jakubčovice a lomařská společnost EUROVIA Kameňolomy na Slovensku. Díky tomu Skupina nabízí svým zákazníkům kvalitní materiál na celém území České i Slovenské republiky. In 2010 the purchase of quarry company Tarmac CZ, a. s., was rounded off, now operating on the Czech market under the name EUROVIA Kamenolomy. The EUROVIA CS Group also includes EUROVIA Jakubčovice and the Slovak quarry company EUROVIA Kameňolomy. Thanks to this the Group is able to offer its customers material of quality across the whole of the Czech and Slovak Republics. V létě 2010 byly do společnosti EUROVIA CS plně integrovány společnosti ODS- Dopravní stavby Ostrava, a. s., a EUROVIA Brno. Vytvořily tak dva nové regionální závody. Na podzim pak došlo ke sloučení závodu Jihlava a Brno a vznikl závod Morava Jih se sídlem v Brně. The companies ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s., and EUROVIA Brno were fully integrated into EUROVIA CS in the summer of 2010, thus two new regional plants were formed. Autumn brought about the merging of the Jihlava and Brno plants and a new plant, Morava Jih, based in Brno, was formed. V česko-slovenském regionu jako jediná Skupina EUROVIA CS aktuálně realizuje PPP projekt dopravní infrastruktury, který zahrnuje výstavbu 52 km nové rychlostní silnice R1 na Slovensku. The EUROVIA CS Group is the only group on the Czech and Slovak regions that is currently implementing a transport infrastructure PPP project, which includes the construction of the new 52 km long R1 expressway in Slovakia.

5 11 Slovo generálního ředitele CEO editorial Vážení, rok 2010 byl plný rozporů. Na jedné straně ve světě doznívala hospodářská krize, která na stavebnictví dolehla se zpožděním, výrazně se omezily veřejné zakázky v ČR a SR. Na straně druhé se nám povedlo završit odkup akcií a integraci lomařské společnosti Tarmac CZ, výrazně jsme postoupili v realizaci stavby R1 na Slovensku, jež vzniká formou PPP, a zaznamenali jsme historicky nejlepší výsledky. Do roku 2011 bohužel vstupujeme s obavami. Pokles veřejných zakázek v ČR i SR může způsobit zastavení vývoje oboru stavebnictví na několik let. Bezpochyby bude mít vliv také na zaměstnanost v oboru. Jako východisko z této situace vidíme naplňování konkrétních kroků pro spuštění PPP projektů v ČR a vpuštění stavebních firem do projektové části, tzv. koncept Desing & Build. Při prolistování následujících stránek se seznámíte s širokou škálou činností, které nabízíme svým zákazníkům a které jsme schopni realizovat ve stanovených termínech a kvalitě. Máme tradici téměř 60 let na českém trhu, disponujeme nejmodernějšími technologiemi a zaměstnáváme na slovo vzaté odborníky. Ing. Martin Borovka předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board, CEO Dear Madam/Sir, the year 2010 was one full of contradictions. On the one hand, the world witnessed the gradual easing of the economic crisis, which hit the construction industry with a delay and led to a significant decrease in the number of public procurement orders in the Czech Republic and Slovakia. On the other hand, we managed to complete the purchase of shares and the integration of the quarry company Tarmac CZ, we made significant progress in the construction of the R1 in Slovakia which is being built as a PPP project and we recorded our best financial results in history. Unfortunately, we are entering 2011 with concern. The decrease in public orders in the Czech Republic and Slovakia could bring developments in the construction sector to a halt for several years to come. This will undoubtedly have an impact on employment in the sector. In our view, one way out of this situation is to take the steps necessary for launching PPP projects in the Czech Republic and for allowing construction companies to participate in project planning through the Design & Build concept. On the following pages, you will be able to familiarize yourself with the broad range of activities that we offer our customers and that we are capable of realizing on time and at the desired level of quality. We have a tradition of almost 60 years on the Czech market, we possess the latest modern technologies, and our employees are true experts in their field.

6 12 13 Struktura Skupiny Eurovia CS EUROVIA CS Group structure Skupina EUROVIA CS Ing. Martin Borovka EUROVIA Services, s. r. o. (sídlo Praha a Košice) Granvia Construction, s. r. o. Ing. Martin Pekáček Oblast Čechy západ Jaromír Pešek Oblast Čechy střed Ing. Jan Tříška Oblast Čechy východ Ing. Petr Kolouch Oblast Morava Ing. Ján Špaňo Oblast Obalovny a lomy Eric Rouffet Oblast Slovensko Didier Bossut Závod Plzeň Ing. Jan Muzika Závod 3 Praha Ing. Miroslav Havlíček Závod Liberec Ing. Pavel Jiroušek Závod Zlín Ing. Josef Štafa Závod Obalovny Ing. Antonín Hnízdo EUROVIA Stone CZ, s. r. o. ředitel pro lomy Josef Starý* Závod Dopravné stavby Ing. Andrej Dujava Závod Ústí nad Labem Ing. Zdeněk Soukup Závod 4 Praha Ing. Karel Hanzal Závod Hradec Králové Ing. Petr Boukal Závod Morava jih Ing. Martin Řehořek, MBA Obalovna Letkov, s. r. o. Václav Sinkule EUROVIA Kamenolomy, a. s. představenstvo: Ing. Martin Borovka, Michael Junge, Grégoire Pinasseau, Josef Starý, Ing. Petr Polák Závod Bratislava Ing. Karol Bohunický Závod Karlovy Vary Ing. Antonín Rybáček, CSc Závod České Budějovice Ing. Zdeněk Novák Závod Řevnice Ing. Jan Duška GJW Praha, spol. s. r. o. Ing. Milan Koudelka Závod Pardubice Ing. Petr Dohnálek Závod Emulze Kolín Ing. Leoš Bešťák Závod Ostrava Ing. Tomáš Vítek, MBA Jihočeská obalovna, s. r. o. Ing. Jan Mašek Pražská obalovna Herink, s. r. o. Ing. Markéta Chvátalová Liberecká obalovna, s. r. o. Zdeněk Zeman EUROVIA Jakubčovice, s. r. o. Ing. Dalibor Střílka EUROVIA Kameňolomy, s. r. o. Ing. Peter Gajdzica Závod Košice Ing. Štefan Bálint Závod Prešov Ing. Sergej Galajda EUROVIA Silba, a. s. Josef Matoušek VČO Východočeská obalovna, s. r. o. Petr Červinka Závod Stred Ing. Tibor Fuchs OMT-Obalovna Moravská Třebová, s. r. o. Tomáš Hes Závod Obaľovne Vysvětlivky: Explanatory notes: Silasfalt. s. r. o. Ing. Zdeněk Bortl Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o. Josef Wolf Uniasfalt s. r. o. oblast area of activity dceřiná společnost subsidiary company závod construction office filiálka PPP PPP branch office lomy/quarries EUROVIA Stone CZ *Dceřiná společnost EUROVIA Stone CZ, s. r. o., ke dni fúzuje do EUROVIA Kamenolomy, a. s. *The subsidiary EUROVIA Stone CZ, s. r. o., will be merging with EUROVIA Kamenolomy, a. s., as of

7 14 15 Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group activities Kamenolomy Skupiny EUROVIA CS Quarries of EUROVIA CS Group Horní Řasnice Karlovy Vary Ústí nad Labem Praha Řevnice Plzeň Liberec Hradec Králové Kolín Pardubice Moravská Třebová Olomouc Ostrava Děpoltovice Úhošťany Dubnice Dolánky Libochovany Chraberce Rvenice Velká Černoc Horní Tašovice Pňovany Litice Těškov Mítov Chlum Straškov Tachov Liberec Smrčí Plaňany Bezděčín Košťálov Královec Bystřec Jakubčovice nad Odrou Brno Zlín Svrčovec ředitelství/headquarters oblast / area of activity závod / construction office sektor/plant dceřiná společnost / subsidiary company filiálka PPP / affiliated PPP branch České Budějovice Šelpice Nitra Žilina Zvolen (závod Stred) Poprad (závod Dopravné stavby) Košice Prešov Michalovce sídlo EUROVIA Kamenolomy / seat of EUROVIA Kamenolomy sídlo EUROVIA Kameňolomy / seat of EUROVIA Kameňolomy kamenolom/quarry EUROVIA Stone CZ, od součástí EUROVIA Kamenolomy, a. s. / EUROVIA Stone CZ, will be part of EUROVIA Kamenolomy, a. s. as of pískovna/sandpit Dubná Skala Sekier Hanišberg Liptovská Mara Malužiná Vígľaš Dubina Košice Sedlice Hradová Juskova Voľa Brehov Bratislava

8 16 Obchodní a finanční výsledky Business and financial results dle účetních standardů IFRS / according to IFRS Konsolidované výkony [v mil. Kč] Consolidated results [in CZK mil.] Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč] Consolidated group financial results [in CZK mil.] 17 Struktura zákazníků v roce 2010 [%] Client structure in 2010 [%] , , ,8 924,7 862, ,0 stát kraje, města a obce soukromý sektor Granvia, a. s. state government regional governments, towns and municipalities private sector Granvia, a. s. Struktura stavebních prací v roce 2010 [%] Structure of construction contracts in 2010 [%] Počet zaměstnanců (k ) Number of employees (as at 31 Dec.) Kapacita samofinancování [v mil. Kč] Capacity for self-financing [in CZK mil.] silnice, dálnice, měst. kom. železnice a tramvajové tratě mosty ostatní roads railways and tram tracks bridges other , , ,9

9 19 Kvalitní komunikace Quality roads Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě v naší činnosti dominuje. Tvoří téměř 60 procent všech zakázek. Na jedné straně dokážeme vybudovat rozsáhlé dálniční úseky, na druhé straně se věnujeme rovněž výstavbě a rekonstrukci městských komunikací i přírodních cest. Moderní technologie, které při výstavbě silnic využíváme, nám umožňují pracovat rychle a efektivně. The construction and modernisation of highway and road infrastructure dominates our activities. This type of construction makes up almost 60 percent of our projects. On the one hand, we are able to build extensive highway segments, on the other we also build and reconstruct urban roads and natural pathways. The modern technology that we use for building roads allows us to work quickly and efficiently. Diaľničný úsek D1 Studenec Behárovce Silnice a městské komunikace Roads and urban streets Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Poprad Nultá etapa budoucího západního městského komunikačního okruhu města Plzeň

10 20 Ceněné dominanty Dominant features Předností výstavby mostních konstrukcí EUROVIA CS jsou široké možnosti řešení přemostění, technologických postupů i vizuálního sladění s okolní scenerií. Mosty tvoří dominantu celé stavby a často získávají ocenění odborníků. Jen v roce 2010 byly oceněny tři mosty z dílny EUROVIA CS. Na slovenském PPP projektu R1 použila Granvia Construction (člen EUROVIA CS) jako první v regionu střední a východní Evropy novou generaci technologie výsuvné skruže. One advantage of EUROVIA CS in the construction of bridges is the wide range of bridging solutions, technological processes and visual harmonisation with the surrounding scenery utilised. Bridges are a dominant feature of our construction work and are often awarded recognition by experts. In 2010, three bridges from the EUROVIA CS stable were recognised for their quality. In the Slovak PPP R1 project, Granvia Construction (a member of EUROVIA CS) was the first in the Central and Eastern European region to use a new generation of extensible form technology. Mosty Bridges Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár Most evid. č Veselí nad Lužnicí Mimoúrovňové propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci-Balinách

11 23 Náměstí Squares and industrial zones a průmyslové zóny S ohledem k historii Taking history into consideration Rekonstrukce náměstí je nutné vnímat jako velmi citlivé zásahy do urbanistického pojetí center měst. Provádíme je s ohledem na historii dané lokality, svoji roli hraje celkové vyznění prostoru. V minulosti jsme opravili například historické dláždění na Pražském hradě. Jak taková rekonstrukce vypadá, názorně dokládá nový moderní bulvár ve Frýdku-Místku. Promenádu s bezpečným provozem a pohodlným parkováním zde doplňuje množství vysázené zeleně. The reconstruction of squares should be seen as a very sensitive intervention of the urban concept of town centres. We therefore conduct reconstruction works by taking into account the history of the given locality, where the overall tone of the space also plays a major role. An example of this is the restoration of the historical paving at Prague Castle, which we carried out in the past. Another example is offered by the new modern avenue in Frýdek-Místek. This safe promenade with comfortable parking space is enhanced by a large amount of planted greenery. Rekonstrukce ulice 8. pěšího pluku, Frýdek-Místek Revitalizace Masarykova náměstí v Novém Jičíně Revitalizácia centra obce Imeľ Námestie Jozefa Blaskovicsa

12 24 Nejde jen o koleje It s not only about rail Železnice jsou dalším významným prvkem v portfoliu našich činností. Převážně se jedná o práce na hlavních koridorech vedoucích napříč celou Českou republikou. Často kromě úprav samotných tratí provádíme sanace spodních staveb železnic, bezbariérové přístupy či podchody a realizujeme rovněž technologická zařízení a zabezpečení tratí. Například díky revitalizaci železničního uzlu v Kolíně se v místě zlepšila kvalita, bezpečnost a pohodlí v osobní přepravě. Tamní lávka pro pěší je místní Stavbou roku Railways are another significant element in our portfolio of activities. This mainly involves work on the main rail corridors crossing the entire Czech Republic. Over and above track repairs as such, we often carry out improvements on rail beds, wheelchair access ways and underpasses, and we also make technological facilities and track safety measures. An example of this rail revitalisation can be witnessed at the railway junction in Kolín, where passenger transport quality, safety and comfort was improved. The footbridge here won the local Construction of the Year Award for Železnice Railways Průjezd železničním uzlem Kolín Elektrizace trati Zábřeh Šumperk Železniční stanice Mariánské Lázně, zastřešení nástupišť a podchodu

13 27 Tramvaje Trams Moderní městská doprava Modern city transport Rychlá a ekologicky šetrná městská doprava potřebuje kvalitní infrastrukturu. Rekonstrukce a výstavba tramvajových tratí většinou vyžadují práci na malém prostoru při zachování okolní dopravy v maximální možné míře. V roce 2010 proběhlo v Praze několik rekonstrukcí klíčových dopravních tras. Podíleli jsme se na modernizaci trati v Plzeňské ulici a v úseku Národní Spálená v Praze. Ve druhém případě byla kompletní rekonstrukce pasáže přesahující 700 metrů hotova za 37 dnů. Rapid and environment-friendly city transport requires high-quality infrastructure. The reconstruction and building of tram tracks usually requires work to be done in a small space with minimum disruption to the surrounding traffic where possible. Several track reconstruction projects took place along key routes in Prague in We participated in the modernisation of the track in Plzeňská St. and of the Národní Spálená section in Prague. The latter case involved the complete reconstruction of a thoroughfare exceeding 700 metres and was completed in 37 days. Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská v Praze Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Národní Spálená v Praze

14 28 V hledáčku také chodci a cyklisté Pedestrians and cyclists in the spotlight Lokální význam některých staveb podtrhuje naši regionální působnost. Řadí se mezi ně především cyklostezky a lávky pro pěší a cyklisty. Jejich stavba představuje práci se specifickými požadavky, materiály a technologiemi. Unikátní lávku v Dačicích jsme postavili za tři měsíce. Dřevěná stavba dlouhá téměř 90 metrů získala čestné uznání PRESTA prestižní stavba jižních Čech. Žamberk a Letohrad v roce 2010 zase spojila nová cyklostezka. Po cestě dlouhé téměř 5 kilometrů a 2 metry široké si v létě stovky lidí zkracují cestu do práce i za odpočinkem. The local significance of some features highlights our regional competence. These include mainly cycling routes and footbridges for pedestrians and cyclists. This type of construction work constitutes specific requirements, material and technology. We built the unique footbridge in Dačice in three months. The wooden construction of 90 metres received an honorary mention at the event PRESTA prestigious construction in South Bohemia. Žamberk and Letohrad were again connected in 2010 by a new cycling route. Now hundreds of people are able to take a shortcut to work and back in summer on this almost 5 km, and 2 m wide, route. Lávky a cyklostezky Footbridges and cycling routes Cyklostezka Žamberk Letohrad Průjezd železničním uzlem Kolín, lávka pro pěší Lávka pro pěší a cyklisty v Dačicích

15 31 Hloubené tunely Excavated tunnels Silniční doprava v podzemí Underground roadways Doprava pod povrchem přináší snížení emisí, hluku ve městech a mnoho dalších výhod. Hloubené tunely budujeme dvěma technologiemi tzv. milánskou metodou za použití konstrukčních podzemních stěn a klasickou metodou, budováním tunelu v otevřené, dočasně zajištěné stavební jámě. Takto vzniká například propojení mezi stávajícím Strahovským tunelem a tunelem Blanka v Praze, které je součástí Městského okruhu. Underground transport results in lowered emissions, a drop in sound pollution in towns and many of other advantages. We excavate tunnels using two kinds of technology: the Milan method, using underground structural walls, and the classic method using open, temporarily secured construction shafts. This is what was used to connect the Strahov Tunnel and the Blanka Tunnel in Prague, which form part of the city ring road. SAT 2B vizualizace zdroj vizualizací: TunelBlanka.cz

16 32 Významná vodní díla Major waterworks Nedílnou součástí naší infrastruktury jsou i vodní díla. Rekonstrukce plavebních komor na Labi v Nymburku umožní zvýšení spolehlivosti provozu vodní dopravy o dalších 30 let. Cílem staveb mezi Hněvkovicemi a Týnem nad Vltavou je obnovit splavnost řeky pro rekreační plavbu. Úsek dlouhý 13 km umožní po dokončení plavbu z Českých Budějovic až k přehradní hrázi Orlík. Zcela specifickým dílem je Kotevní stání u Čechova mostu v Praze. Řada 25 ocelových daleb ve vzdálenosti 8 10 metrů umožňuje ukotvit až 15 lodí. Projekt získal cenu poroty v hodnocení Česká dopravní stavba Waterworks are an integral part of our infrastructure. The reconstruction of canal locks on the Labe River in Nymburk allows for improved reliability of water transport for a further 30 years. The aim of the constructions between Hněvkovice and Týn nad Vltavou is to improve river navigatibility for recreational boating. After its completion, the 13 km section will allow for boating from České Budějovice to the Orlík Dam wall. Very specific is the anchoring bay at Čechův most in Prague. The series of 25 steel pile sleeves, 8-10 m apart, enables the anchoring of up to 15 boats. This project won the jury prize in the Czech Transport Construction of the Year 2008 competition. Vodní dílo Nymburk rekonstrukce zdí plavební komory Vodní dílo Hněvkovice Týn nad Vltavou, III. úsek Doksy, Staré Splavy Rekonstrukce ČOV Vodohospodářské stavby Water-management-related construction

17 35 Bezpečné prostředí pro sportovce A safe environment for sportspersons Na jedné straně zvládneme rekonstruovat stadiony a budovat tréninková centra pro prvoligové kluby. Umíme ale také budovat dětská hřiště a sportoviště pro mládež v městských lokalitách. Kromě modernizace skokanských můstků na Ještědu za námi stojí například rekonstrukce fotbalového stadionu FC Tescoma Zlín. S posíleným drenážním systémem hřiště jsme ve Zlíně uložili vyhřívání přírodního trávníku. Kompletně zrekonstruovaná byla i závlaha hrací plochy. Vegetační vrstva byla míchána na staveništi a ihned položena. On the one hand, we reconstruct stadiums and build training centres for major league clubs, but we also build children s playfields and city-based sports grounds for the youth. Over and above the modernisation of the ski jumps at Ještěd, we have also, for example, reconstructed the FC Tescoma Zlín football stadium. After the improvement of the field drainage system, we laid a natural heating turf system at Zlín. Also the playing field irrigation system underwent complete reconstruction. The vegetation stratum was mixed on site and immediately laid. Modernizace skokanských můstků na Ještědu Sportovní stavby Rekonstrukce hrací plochy fotbalového stadionu FC Tescoma Zlín Sports facilities

18 36 Řešení proti velké vodě a ekologické projekty Flood prevention solutions and ecological projects Nezanedbatelným segmentem v portfoliu našich činností jsou speciální stavby. Realizujeme protipovodňová opatření, díky kterým je například pražský Radotín ochráněn před 100letou vodou. Další taková opatření vznikají v Třebíči v blízkosti historického centra města. V nové košické kompostárně odpadů vybudované na ploše metrů čtverečních se zase vyprodukuje tun kompostu ročně. Tvoří ji čtyři skládky, mostová váha, manipulační plocha, sedimentační nádrž, strojovny a provozní budova. Special constructions account for a significant segment in our portfolio of services. We build flood control structures, thanks to which, for example, Prague s Radotín area was protected against severe floods. Similar structures can be found in the historical centre of Třebíč. The new waste composting plant in Košice, built on a plot of m², yields tones of compost annually. The plant is made up of four warehouses, a pit scale, a handling area, sedimentation tank, machine shops and an operations building. Kompostáreň bioodpadov mesta Košice výroba kompostu Bernátovce PPO Třebíč, zvýšení kapacity koryta foto z realizace Speciální stavby Special constructions

19 39 Udržované komunikace Maintained roads Pro zájemce z řad místních samospráv může být zajímavé využití nejen našich stavebních zkušeností, ale také různých druhů služeb. Mezi ně řadíme například zimní údržbu, kterou již několik let provozujeme pro město Liberec. Vhodná technika v perfektním stavu, nasazení zaměstnanců a znalost prostředí jsou v tomto případě nesporným předpokladem úspěchu. Díky naší silné regionální působnosti a využití moderních technologií jsme připraveni takovou výzvu zvládnout. Many local councils take an interest not only in our construction activities, but also in the various types of our services. Among the services that we offer is, for example, winter road maintenance, which we have been carrying out for the City of Liberec for several years now. Appropriate technology (in a perfect state), the service of employees and knowledge of the environment are all indisputable prerequisites for success in this case. Thanks to our strong regional competence and use of modern technology, we are ready to take on any such challenge. Vůz pro letní a zimní údržbu komunikací Údržba komunikací Roads maintenance

20 40 PPP projekty, Design & Build PPP projects, Design & Build Na podzim 2011 budou do užívání předány tři úseky nově budované komunikace R1 mezi Nitrou a Banskou Bystricou na Slovensku. Výstavba 52 km dlouhého úseku probíhá formou PPP od roku Práce provádí Granvia Construction, s. r. o., jež patří do Skupiny EUROVIA CS. V Polsku jsme zvítězili ve výběrovém řízení na Modernizaci trati č. 109 Kraków Bieżanów Wieliczka Rynek prostřednictvím metody Design & Build. PPP projekt je forma spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem. Cílem této spolupráce je zabezpečit prostřednictvím soukromého sektoru financování, výstavbu, obnovu, správu či údržbu veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. Metoda Design & Build spočívá v poskytnutí kompletního servisu zákazníkovi od zpracování projektové dokumentace, řešení smluvních vztahů až po realizaci stavby a předání hotového díla k užívání. Výhodou Design & Build je minimalizace projektových rizik pro zadavatele a snížení časových nároků projektu. In the autumn of 2011, three sections of the R1 between Nitra and Banská Bystrica in Slovakia will be put into operation. The construction of the 52 km long section has been in progress in the form of a PPP project since This work is being done by Granvia Construction, s. r. o., a member of the EUROVIA CS Group. In Poland we won the tender for the modernisation of Track No. 109 Kraków Bieżanów Wieliczka Rynek using the Design & Build method. A PPP project is a form of cooperation between public administration bodies and the business sector. The aim of such cooperation is to secure financing, construction, renewal, administration or maintenance of public infrastructure or the procurement of public services through the private sector. The Design & Build method lies in the provision of full services to the customer, from the compilation of project documentation, arrangement of contractual relations, to construction and the handover of the completed works for utilisation. The advantage of the Design & Build method is the minimising of risk for the ordering party and improvement of the project s time-related demands.

21 43 Technologie Technology V roce 2010 jsme na stavbě rychlostní komunikace R6 v úseku Sokolov Tisová začali používat nový typ horní výsuvné skruže, která svým technickým řešením předpětí výrazně zvyšuje přesnost nivelety nosné konstrukce a zkracuje dobu výstavby. Poprvé v České republice jsme v roce 2010 vyzkoušeli pokládku asfaltové směsi VIAPHONE, která dokáže snížit hladinu hluku na úroveň odpovídající 50% snížení intenzity dopravy. Rozšířili jsme také vybavení laboratoře EUROVIA Services. Pořídili jsme přístroje pro zkoušku ohladitelnosti kameniva (PSV), zařízení pro stanovení zrnitosti fileru proudem vzduchu a provádíme měření protismykových vlastností vozovky kyvadlem. Pro potřeby výstavby R1 jsme postavili dvě nové obalovny ve Slovenských Beladicích. Jedná se o dvě shodné obalovny Ammann 240 Quick. Každá z nich dokáže vyrobit 240 tun asfaltových směsí za hodinu. Dalších 40 tun za hodinu pak vyrobí repasovaná obalovna litého asfaltu na Herinku, která je jedinou obalovnou svého druhu v naší Skupině. Množství a různorodost technologického vybavení naší Skupiny souvisí s šíří portfolia našich služeb. Každý z produktů, které nabízíme, klade nároky na jiné technologie, stavební zařízení, stroje či materiál. In 2010 we began to use a new type of extensible form in the construction of the R6 road between Sokolov and Tisová which, in terms of its technical prestressing solution, significantly improves the finished level precision of the load-bearing construction and decreases construction time. In 2010, we tried the VIAPHONE asphalt coating for the first time, which is able to lower the sound level to a level corresponding to a 50% decrease in traffic volume. We also procured more equipment for the EUROVIA Services laboratory. We have purchased devices for testing polished stone value (PSV), equipment for determining filler grain by air current filtering and we perform road skidresistance tests using a pendulum. For our R1 construction needs, we have built two new mixing plants in Beladice, Slovakia. These are two identical Ammann 240 Quick mixing plants. Each of these is able to produce an average of 240 tons of asphalt mix per hour. Another 40 tons per hour is produced by our renewed mixing plant for mastic asphalt at Herink, which is the only mixing plant of its kind in our Group. The volume and diversity of our Group s technological equipment is based on the wide range of services offered in our portfolio. Each of the products that we offer requires a different technology, construction equipment, machinery or material.

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2013 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2013 5 Obsah Contents 6 Slovo generálního ředitele CEO editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure 10 Působení Skupiny EUROVIA

Více

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015

PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015 PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2015 EUROVIA CS GROUP PROFILE 2015 5 Obsah Contents 6 Slovo předsedy představenstva Chairman of the Board editorial 8 Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Zpráva o společnosti. Annual Report

Zpráva o společnosti. Annual Report Zpráva o společnosti Annual Report 2013 Úvod Introduction Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat vám za vaše úsilí a snahu v loňském roce. Velmi oceňuji každou formu spolupráce

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013

Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Roční zpráva SMP CZ 2013 SMP CZ Annual Report 2013 Obsah Table of Contents Motto 5 Slovo předsedy představenstva 6 Společenská odpovědnost 8 SMP CZ poskytuje podporu... 9 Profil společnosti 55 Historie

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Interoperabilita železniční infrastruktury

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více