Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, Brno Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno Czech Republic"

Transkript

1 27 Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 62 Brno Czech Republic Tel.: Fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ZKRÁCENÁ VERZE ABBREVIATED VERSION

2 ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU STRUKTURA SPOLEČNOSTI REFERENCE VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT BILANCE AKTIV A PASIV VÝROK AUDITORA SYSTÉM MANAGEMENTU INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT COMPANY STRUCTURE REFERENCES PROFIT AND LOSS ACCOUNT BALANCE SHEET AUDITOR'S REPORT MANAGEMENT SYSTEMS ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov, CZ - Systém fléry LPG / LPG Flare System 1

3 1 ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT Rok 27 byl pro společnost Kovoprojekta Brno a.s. obdobím dalšího růstu, obdobím, kdy se podařilo navázat na mimořádné objemy projektových prací a inženýrských činností zrealizovaných v předchozím roce 26. V roce 27 činil objem vlastních prací - po očištění o projektové subdodávky - více než 179 mil. Kč. Celkové realizované tržby firmy opět přesáhly hodnotu 1 miliardy. Realizované objemy byly nejvyšší v celé historii firmy. For the company Kovoprojekta Brno a.s. 27 was a year of further remarkable growth. We even succeeded to expand the outstanding volume of design activity and engineering works, executed in 26. Deducting the design subdeliveries, the turnover in 27 from executed engineering work amounted to more than CZK 179 million.total revenues again exceeded CZK 1 billion.volumes of executed design activities were historically highest in the company's history. Pokračující pozitivní růst ekonomiky ovlivňující stejným směrem i rozvoj investiční výstavby s sebou přinesl a dále přináší celou řadu nových příležitostí. Stále častěji se jedná i o příležitosti, které jednotliví investoři dlouhodobě připravují a nyní jsou tyto akce uvolňovány do realizace. Firmě Kovoprojekta Brno a.s. se podařilo ze situace na trhu vytěžit dostatek zakázek pro zajištění vytížení firmy v roce 27, stejně jako řadu zakázek představujících zakázkovou náplň do roku 28. Continuing economic growth had positively influenced also development in engineering business and this fact gave the company several new opportunities. More frequently it concerns projects that has been prepared by investors already for a longer time and now are ready for execution. Kovoprojekta Brno a.s. succeeded in acquiring a substantial amount of orders to cover its work load in 27 and also several project, that will be completed in 28. Při hodnocení roku 27 je nutno zmínit také tu skutečnost, že firma byla smluvně zavázána k dokončení (téměř v souběhu) čtyř významných dodavatelských zakázek: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Litvínov - Systém fléry LPG - odstávkové práce v litvínovské rafinérii - v roce 27 realizovány práce v objemu přesahujícím 52 mil. Kč, přičemž celková hodnota investice dosáhla téměř 15 mil. Kč; DEZA, a.s., Valašské Meziříčí - Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů firmy DEZA, a.s. - dodávky na klíč - v roce 27 zrealizovány práce v objemu přesahujícím 142 mil. Kč, přičemž celková hodnota investice přesáhla 2 mil. Kč; EPISPOL, a.s., Ústí nad Labem - Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic, II. etapa - úspěšné dokončení opakované jednotky pro stejného zákazníka - v roce 27 realizovány práce v objemu cca 64 mil. Kč, přičemž celková hodnota investice přesáhla 8 mil. Kč; Duslo, a.s. Šaľa - Intenzifikace výroby čpavku 3 - dokončení realizace investice započaté na počátku r v roce 27 provedeny práce v objemu cca 173 mil. Sk, přičemž celková hodnota investice se blížila 1 mld. Sk. While assessing the results of year 27, it is worth mentioning, that Kovoprojekta Brno a.s. was obliged by contract to complete (almost simultaneously) four important orders: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Litvínov - "LPG Flare System" - shut-down in the refinery in Litvínov - the total for works executed in 27 exceeded CZK 52 million, the total value for the investment reached almost CZK 15 million; DEZA, a.s., Valašské Meziříčí - "Treatment of Sulphur Exhalations from selected DEZA, a.s. Facilities" - turnkey delivery - the total for works executed in 27 exceeded CZK 142 million, the total value for the investment exceeded CZK 2 million; EPISPOL, a.s., Ústí nad Labem - "Low Molecular Epoxy Resins Production Unit II" - a successful completion of another unit for the same client - the total for works executed in 27 is approximately CZK 64 million, the total value for the investment exceeded CZK 8 million; Duslo, a.s.šaľa - "Revamp of Ammonia Plant 3" - completion of investment commenced at the beginning of 26 - the total for works executed in 27 is approximately SKK 173 million, the total value for the investment reached almost SKK 1 billion. EPISPOL, a.s., - Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic 3 tun/rok, jednotka odsolení odpadních vod / Low Molecular Epoxy Resins Production 3 ton/year, Waste Water Desalting Unit ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ - Montáž v závodě Kvasiny / Assembly Workplace Kvasiny I v tomto roce se podařilo udržet kladné trendy ve všech oborech působení, tedy strojírenství a strojírenská metalurgie, chemie a petrochemie, občanské stavby a infrastrukturní projekty. Nejvýznamnějšími zakázkami na projektové práce byly: Hill s Pet Nutrition Mfg., NL - Výrobní závod Hustopeče - závod na výrobu krmných směsí; Alcan Slovensko Extrusions s.r.o. - Výstavba nového závodu na výrobu hliníkových profilů; Projekční práce pro Ústí nad Labem - Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic II (pro EPISPOL, a.s.), Konverze elektrolýzy a náhrada skladu solí NaCl a KCl a Projekt Epichlorhydrin Malajsie; ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav - celá řada zakázek pro tradičního zákazníka, zvláště pak akce "Koncepce rozvoje lisoven do r. 215"; Nejvýznamnější akce pro tradičního zákazníka - Jacobs Engineering Nederland B.V. - jednotky výroby síry pro rafinerie ve Španělsku a Portugalsku. Dynamický rozvoj zakázkové náplně a stabilní vytížení firmy s sebou přinesl a přináší také potřebnou stabilitu pro zaměstnance firmy. Navýšení počtu zaměstnanců v roce 26 spolu s operativním využíváním partnerských firem pro subdodávky zajistilo potřebnou všeprofesní flexibilitu a schopnost firmy realizovat v projektových zakázkách i relativně velké objemy prací. Firma má certifikován systém managementu jakosti (QMS) dle ČSN EN ISO 91:21 a systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 141:25. Recertifikace systémů bude provedena agenturou TÜV SÜD Czech s.r.o. v roce 28. Dále je ve firmě implementován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) dle OHSAS 181:1999. Na mimořádných výsledcích dosažených v roce 27 se podíleli konkrétní lidé a zaměstnanci firmy, kterým všem patří poděkování představenstva i vedení společnosti. Rovněž chceme poděkovat všem našim partnerům a ujistit je, že spokojenost zákazníka vždy byla a nadále zůstává naší prioritou. Představenstvo společnosti Kovoprojekta Brno a.s. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ - Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc / University Olomouc - Faculty of Medicine - Extension of University Premises The company's management especially appreciates the fact, that Kovoprojekta Brno a.s. succeeded in keeping the developing trends in all fields of activity - in mechanical engineering and metallurgy, chemical and petrochemical engineering, civil engineering and infrastructure projects. The most important design/engineering projects were: Hill s Pet Nutrition Mfg., NL - New Production Hall Hustopeče - pet food production; Alcan Slovensko Extrusions s.r.o. - New Aluminium Extrusions Production Plant in Slovakia; Engineering activities at several projects for výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem - "Low Molecular Epoxy Resins Production Unit II" (for EPISPOL, a.s.), "Electrolysis Conversion", "NaCl and KCl Salts Storage" and "Epichlorohydrin Malaysia"; ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav - several projects for our traditional business partner, the most important being definitely "Concept of Press Shops Development for ŠKODA AUTO a.s. till 215"; The most significant project for our important client Jacobs Engineering Nederland B.V. - sulphur recovery units for refineries in Spain and Portugal. This dynamic growth of projects executed and a stable workload secured adequate stability for all the company s employees. The increase in the number of employees during 26 together with the operative cooperation with business partners in the field of subdeliveries secures exemplary flexibility of all needed professions and capacity to execute even very high volumes of design works. Kovoprojekta Brno a.s. implemented the quality management system (QMS) in compliance with standard ČSN EN ISO 91:21 and the environmental management system (EMS) in compliance with standard ČSN EN ISO 141:25. The systems will be recertified in 28 by TÜV SÜD Czech s.r.o. The company also implemented the occupational health and safety management system (OHSMS) in compliance with standard OHSAS 181:1999. These extraordinary results of the year 27 were achieved due to the contributions of all the company's employees. The Board of Directors as well as the management would very much like to express their thanks. Certainly we would also like to say a word of thanks to our partners. We assure you, that the satisfied client is our main target. The Board of Directors of Kovoprojekta Brno a.s. 2 3

4 2 STRUKTURA SPOLEČNOSTI COMPANY STRUCTURE Kovoprojekta Brno a.s. POČET ZAMĚSTNANCŮ: 19 STAFF NUMBER: 19 Kovoprojekta Ukraine o.o.o. Kiev, Ukraine Kovoprojekta Brno a.s., organizačná zložka Bratislava, Slovakia VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ AGE STRUCTURE OF EMPLOYEES VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Věk / Age do ,6% 3,5% 23,2% 11% 21,6% 12,1% BOARD OF DIRECTORS Průměrný věk / Average age 41,2 let / years GENERÁLNÍ ŘEDITEL GENERAL MANAGER STRUKTURA VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ EDUCATION STRUCTURE OF EMPLOYEES SEKCE EKONOMICKO PRÁVNÍ ECONOMICS AND LEGAL SECTION SEKCE MANAGEMENT PROJEKTŮ PROJECT MANAGEMENT SECTION SEKCE MANAGEMENT JAKOSTI A INFORMACÍ QUALITY AND INFORMATION MANAGEMENT SECTION SEKCE ENGINEERING ENGINEERING SECTION SEKCE MARKETING A PRODEJ MARKETING AND SALE SECTION Vysokoškolské / University Středoškolské / High School Vyučen / Craft 56,3% 4% 3,7% 4 5

5 3 REFERENCE REFERENCES Výběr nejdůležitějších zakázek zpracovaných společností Kovoprojekta Brno a.s. a realizovaných v období 27 Summary of the most important projects performed by Kovoprojekta Brno a.s. and executed during the year 27 Odběratel Obchodní případ Client Project ADAST a.s., Adamov, CZ Soustředění mechanických výrob v budově č. 52 ADAST a.s., Adamov, CZ Mechanical Production Concentration in Building No. 52 Alcan Slovensko Extrusions s.r.o., Bratislava, SK Nový závod na výrobu hliníkových profilů Alcan Slovensko Extrusions s.r.o., Bratislava, SK New Aluminium Extrusions Production Plant in Slovakia Arch.Design s.r.o., Brno, CZ Územní plán města Brna Arch.Design s.r.o., Brno, CZ Development Plan of the City of Brno atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ Novostavba vědecko výzkumného centra Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ University Olomouc - Faculty of Medicine - New Construction of Research Centre atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ Constructions Industrielles de la Méditerranée, Vélizy, FR Novostavba objektu Ústavu translační medicíny LF UP Olomouc Rekonstrukce odpadového hospodářství Brno atelier-r, s.r.o., Olomouc, CZ Constructions Industrielles de la Méditerranée, Vélizy, FR University Olomouc, Institute of Translational Medicine Brno Waste Management Project DEZA a.s., Valašské Meziříčí, CZ - Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů firmy DEZA, a.s. / Treatment of Sulphur Exhalations from selected DEZA, a.s. Facilities ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov, CZ DEZA a.s., Valašské Meziříčí, CZ Systém fléry LPG Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů firmy DEZA, a.s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov, CZ DEZA a.s., Valašské Meziříčí, CZ LPG Flare System Treatment of Sulphur Exhalations from Selected DEZA, a.s. Facilities Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, SK SETUZA a.s., Výstavba lisovny AI profilů Navýšení kapacity surovárny v závodě Milo Olomouc Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, SK SETUZA a.s., Construction of Al-Profiles Pressing Shop Milo Olomouc - Raw Material Store Capacity Increase DSB EURO s.r.o., Blansko, CZ Zpracování žádosti dle zákona č. 76/22 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) DSB EURO s.r.o., Blansko, CZ Preparation of IPPC Application in Compliance with Act No. 76/22 Coll. on Integrated Pollution Prevention and Control SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s., Kuřim, CZ Studie výroby těžkých odlitků Nové skladovací kapacity MDEA SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s., Kuřim, CZ Heavy Castings Production MDEA New Storage Tank Installation Duslo, a.s., Šaľa, SK Intenzifikace čpavku 3 Duslo, a.s., Šaľa, SK Revamp of Ammonia Plant 3 Intenzifikace vodíkového systému a zvýšení kapacity VV KHK HCK Hydrogen Plant Intensification EPISPOL, a.s., Hill s Pet Nutrition Mfg., NL Jacobs Engineering Nederland B.V., Leiden, NL Jana, a.s., Přerov, CZ KG Process Innovations s.r.o., Brno, CZ KOVOLIT, akciová společnost, Modřice, CZ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, CZ Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic 3 tun/rok, jednotka odsolení odpadních vod Nový výrobní závod, Hustopeče Cepsa Superclaus - jednotka výroby síry Španělsko Rekonstrukce a dostavba hotelu Jana Vodíkárna Kazachstán - Jednotka na výrobu vodíku Pavlodar Vypracování žádosti o IPPC dle zákona č. 76/22 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění pro celý závod Výkon projektových a inženýrských činností v rámci investiční přípravy území průmyslové zóny Nošovice EPISPOL, a.s., Hill s Pet Nutrition Mfg., NL Jacobs Engineering Nederland B.V., Leiden, NL Jana, a.s., Přerov, CZ KG Process Innovations s.r.o., Brno, CZ KOVOLIT, akciová společnost, Modřice, CZ Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, CZ Low Molecular Epoxy Resins Production 3 ton/year, Waste Water Desalting Unit Manufactoring Plant Hustopeče, Czech Republic Cepsa Superclaus - Sulphur Recovery Unit, Spain Reconstruction and Extension of Hotel "Jana" Hydrogen Production Plant Pavlodar, Kazakhstan Application for IPPC for the whole Plant Design and Engineerign Activities within Nošovice Industrial Zone Investment Project Statutární město Brno, Brno, CZ Statutární město Přerov, Přerov, CZ Výměna chladičů Dávkovací zařízení aditivu Konverze elektrolýzy (Membránová technologie) Epichlorhydrin Malajsie Náhrada tavicích pecí - Permanganát Aktualizace mapy brownfields - evidence brownfields Územní plán města Přerova Statutární město Brno, Brno, CZ Statutární město Přerov, Přerov, CZ Shell & Tube Heat Exchanger Replacement by an Air Cooler Blending Unit - Conductivity Additive Dosing Installation Electrolysis Conversion (Membrane Technology) Epichlorohydrin Malaysia Permanganate Production Renovation Updating of Brownfields Map - Brownfields Evidence City Plan of Přerov Městská část Praha 6, Praha, CZ Novostavba bytového domu pro seniory Na Dračkách, Praha 6 - Střešovice Městská část Praha 6, Praha, CZ Construction of Multiple Dwelling for Pensioners Na Dračkách, Praha 6 - Střešovice SUDOP BRNO, spol. s r. o., Brno, CZ Tramvaj Plotní - soubor staveb SUDOP BRNO, spol. s r. o., Brno, CZ Demolition of Buildings for Future Tram Route Plotní Městský úřad Česká Lípa, Česká Lípa, CZ Zpracování nového územního plánu města Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, Česká Lípa, CZ New City Plan of Česká Lípa ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Koncepce rozvoje lisoven v ŠKODA AUTO a.s. do r. 215 ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Concept of Press Shops Development for ŠKODA AUTO a.s. till 215 Ministerstvo obrany ČR - VUSS, Brno, CZ Vyškov, výstavba plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice - I.a II. etapa Ministerstvo obrany ČR - VUSS, Brno, CZ Gas Introduction to Dědice - Phase I and II ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Manipulační plocha H2 - H3 ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ Handling Areas H2 - H3 Petr Lamich - LAMA, Opava, CZ Rekonstrukce vjemu - Fosfa akciová společnost Břeclav Petr Lamich - LAMA, Opava, CZ Fosfa akciová společnost Břeclav - Storage Tank Reconstruction TOSHULIN, a.s., Hulín, CZ Výrobní a montážní hala obráběcích strojů - oznámení záměru dle zák. č. 1/21 Sb. (EIA) TOSHULIN, a.s., Hulín, CZ Machine Tools Production and Assembly Hall - Study, Screening Process in Compliance with Act No. 1/21 Coll. (EIA) Městská část Praha 6, Praha, CZ - Novostavba bytového domu pro seniory Na Dračkách, Praha 6 - Střešovice - architektonická studie dodaná investorem / Construction of Multiple Dwelling for Pensioners "Na Dračkách", Praha 6 - Střešovice - Architectural Study provided by Developer UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov, CZ UNIS, spol. s r.o., Brno, CZ Plynový ohřívač redukčního plynu HDS Komplex Nadvirna, Ukrajina UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov, CZ UNIS, spol. s r.o., Brno, CZ Gas-fired Heater of Synthesis Gas HDS Complex Nadvirna, Ukraine Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ University Olomouc - Faculty of Medicine - Extension of University Premises Úřad městské části Brno - Královo Pole, Brno, CZ Regenerace bytových domů Chlupova 1,3,5,7 Úřad městské části Brno - Královo Pole, Brno, CZ Restoration of Multiple Dwelling Houses Chlupova 1,3,5,7 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK Polyfunkční objekt Betliarska ulica, Bratislava - Petržalka ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK Multifunctional Building Betliarska Street, Bratislava - Petržalka 6 7

6 4 5 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT PROFIT AND LOSS ACCOUNT BILANCE AKTIV A PASIV BALANCE SHEET Text Netto tis. Kč Netto value CZK th. Text AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Text Netto tis. Kč Netto value CZK th. Text Pohledávky za upsané vlastní jmění Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Receivables on own capital subscribed Long-term intangible assets Long-term tangible assets Výkony a ostatní provozní tržby celkem Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Total revenues Production consumption Personnel expenses Taxes and fees Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Long-term financial investments Current assets Inventory Long-term receivables Short-term receivables Odpisy hmotného a nehmot. investičního majetku Depreciations of tangible and intangible fixed assets Finanční majetek Financial accounts Ostatní provozní náklady Other operating costs Ostatní aktiva 5 3 Other assets Celkové provozní náklady Total operating costs Provozní hospodářský výsledek Finanční tržby a výnosy Operating profit/loss Financial revenues and earnings PASIVA CELKEM Vlastní kapitál EQUITY AND LIABILITIES Equity Finanční náklady Financial expenses Základní kapitál 3 Capital subscribed Hospodářský výsledek z finančních operací Net result from financial transactions Vlastní akcie Own shares Daň z příjmu za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Income tax on ordinary activities Net result from ordinary activities Extraordinary revenues Extraordinary costs Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje Capital funds Funds created from profit Retained earnings of previous years Current year profit / loss Foreign resources Hospodářský výsledek za účetní období Net result for the accounting period Rezervy Reserves Hospodářský výsledek před zdaněním Pretax profit Dlouhodobé závazky -1 Long-term liabilities Krátkodobé závazky Short-term liabilities Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans and short-term assistance Ostatní pasiva Other liabilities Duslo, a.s., Šaľa, SK - Intenzifikace čpavku 3 - Montáž kompresoru Dresser-Rand / Revamp of Ammonia Plant 3 - Dresser-Rand Compressor Installation Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom, SK - Výstavba lisovny AI profilů / Construction of Al-Profiles Pressing Shop 8 9

7 6 7 VÝROK AUDITORA AUDITOR'S REPORT SYSTÉM MANAGEMENTU MANAGEMENT SYSTEMS Podle názoru auditora účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 62 Brno k 31. prosinci 27, a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 27 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. According to the independent auditor's opinion, the accountancy closings show the assets, liabilities and financial situation of the company Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 62 Brno to the date of December 31 st, 27 true in all important aspects as well as the costs, revenues and result of its economy for the year of 27 in compliance with accountancy regulations applicable in the Czech Republic. Pro splnění svých podnikatelských záměrů vybudovala Kovoprojekta Brno a.s. systém managementu integrující: QMS (systém managementu jakosti) EMS (systém environmentálního managementu) OHSMS (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) To meet its business objectives Kovoprojekta Brno a.s. implemented the management system which integrates: QMS (quality management system) EMS (environmental management system) OHSMS (occupational health and safety management system) Ověření účetní závěrky provedl: Ing. Miroslava Krčmová Čechova Šlapanice Česká republika auditor č. osvědčení 95 The auditing was made by: Ing. Miroslava Krčmová Čechova Šlapanice Czech Republic Auditor Licence No. 95 Při vytváření integrovaného systému managementu byly vzaty v úvahu následující závazky, hodnoty a záměry: ekonomická odpovědnost právní odpovědnost společenská odpovědnost odpovědnost vůči zaměstnancům The IMS implementation considers the following obligations, values and intentions: economic liability legal liability social accountability liability towards the employee Systém IMS pokrývá celý sortiment produktů Kovoprojekty Brno a.s. a vytváří prostor pro komunikování se všemi zainteresovanými stranami. The IMS covers the whole product assortment of Kovoprojekta Brno a.s. and provides opportunity for communication with all the interested parties. Systémy QMS a EMS byly certifikovány společností TÜV SÜD Czech s.r.o. The QMS and EMS Systems were certified by TÜV SÜD Czech s.r.o STROJMETAL KAMENICE, a.s., Kamenice, CZ - Základ lisu / Press Foundation Hill's Pet Nutrition Mfg., NL - Nová hala - Hustopeče / New Production Hall Hustopeče KG Process Innovations s.r.o., Brno, CZ - Vodíkárna Kazachstán - Jednotka na výrobu vodíku Pavlodar / Hydrogen Production Plant Pavlodar, Kazakhstan 1 11

8 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK - Polyfunkční objekt Betliarska ulica, Bratislava - Petržalka / Multifunctional Building Betliarska Street, Bratislava - Petržalka Alcan Slovensko Extrusions s.r.o., Bratislava, SK - Nový závod na výrobu hliníkových profilů / New Aluminium Extrusions Production Plant Kovoprojekta Brno a.s. VÁŠ PARTNER PRO: - projektová činnost - inženýrská činnost - dodavatelství - poradenství - komplexní dodávky investičních celků V OBORECH: - energetika - hutnictví - strojírenství - strojírenská metalurgie - chemie a petrochemie - elektotechnika - ekologické stavby - občanské stavby - inženýrské stavby Kovoprojekta Brno a.s. YOUR PARTNER FOR: - Preparation of Design Documentation - Engineering - Contracting - Consulting - Investment Plant Deliveries FIELDS OF ACTIVITIES: - Power Engineering - Metallurgy - Mechanical Engineering - Foundries and Forging Plants - Chemical and Petrochemical Engineering - Electrotechnical Engineering - Environment Projects - Civil Structures - Engineering Structures 12 Duslo, a.s., Šaľa, SK - Intenzifikace čpavku 3 / Revamp of Ammonia Plant 3

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno Czech Republic

Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 602 00 Brno Czech Republic 26 Kovoprojekta Brno a.s. Šumavská 416/15, 62 Brno Czech Republic Tel.: +42-532 153 111, 541 644 111 Fax: +42-532 153 112, 541 644 112 E-mail: kovoprojekta@kovoprojekta.cz www.kovoprojekta.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU COMPANY STRUCTURE STRUKTURA SPOLEČNOSTI REFERENCE REFERENCES PROFIT AND LOSS ACOUNT

INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU COMPANY STRUCTURE STRUKTURA SPOLEČNOSTI REFERENCE REFERENCES PROFIT AND LOSS ACOUNT ÚVODNÍ SLOVO MANAGEMENTU 2 INTRODUCTORY WORD OF THE MANAGEMENT STRUKTURA SPOLEČNOSTI 3 COMPANY STRUCTURE REFERENCE 4 REFERENCES VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 6 PROFIT AND LOSS ACOUNT BILANCE AKTIV A PASIV 7 BALANCE

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

REFERENCE REFERENCES BALANCE SHEET AUDITOR'S REPORT

REFERENCE REFERENCES BALANCE SHEET AUDITOR'S REPORT 25 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT INTRODUCTORY WORD OF THE COMPANY MANAGEMENT SHAREHOLDER CONTRIBUTION ORGANISATION CHART REFERENCES PROFIT AND LOSS ACCOUNT CASH FLOW STATEMENT BALANCE SHEET AUDITOR'S REPORT

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav Czech Republic 1. Úvodní slovo předsedy představenstva. Introductory letter from the Chairman of the Board of

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, již pátým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ekonomické výsledky unileasing člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association

ekonomické výsledky unileasing člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association výroční zpráva 2006 ekonomické výsledky člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association ve zkráceném rozsahu in short space obchodní firma commercial name:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Úvodní slovo ředitele společnosti...2. Profil společnosti...3. Orgány společnosti...4. Organizace společnosti...5. Významné reference 2005...

Úvodní slovo ředitele společnosti...2. Profil společnosti...3. Orgány společnosti...4. Organizace společnosti...5. Významné reference 2005... OBSAH Úvodní slovo ředitele společnosti...2 Profil společnosti...3 Orgány společnosti...4 Organizace společnosti...5 Významné reference 2005...6 Zpráva dozorčí rady...7 Auditorský výrok...8 Rozvaha...10

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

OBSAH. Zpráva auditora / Auditor s Report. Úãetní závûrka / Financial Statements. Rozvaha / Balance Sheet

OBSAH. Zpráva auditora / Auditor s Report. Úãetní závûrka / Financial Statements. Rozvaha / Balance Sheet OBSAH TABLE OF CONTENTS 050 054 054 062 066 070 126 127 128 Zpráva auditora / Auditor s Report Úãetní závûrka / Financial Statements Rozvaha / Balance Sheet V kaz zisku a ztráty / Profit and Loss Account

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA Síť ekologických poraden STEP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Zpráva o činnosti STEP za rok 2008 Přehled akcí: 8.1. Zelené úřadování, Jičín, lektorka K. 17., 18, 24., Semináře Zelené úřadování pro pracovníky olomouckého

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 3

1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 3 2 obsah CoNTENTs 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 3 2 základní ÚDAjE A CHARAkTERISTIkA SPOLEčNOSTI BASIC DATA AND COMPANY PROFILE 4 6 3 VýVOj

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Teplárna Tábor, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH

Teplárna Tábor, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 211 OBSAH Teplárna Tábor, a.s. 1. Úvod 2 2. Profil společnosti 3 3. Ekonomické informace 8 4. Přehled nejvýznamnějších projektů v roce 211 1 5. Obchodní rok 211 11 6. Finanční část 14 7.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Obsah. Contents ECONOMIC RESULTS OF KRPA GROUP FOR THE YEAR 2003 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SKUPINY KRPA ZA ROK 2003

Obsah. Contents ECONOMIC RESULTS OF KRPA GROUP FOR THE YEAR 2003 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SKUPINY KRPA ZA ROK 2003 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SKUPINY KRPA ZA ROK 2003 ECONOMIC RESULTS OF KRPA GROUP FOR THE YEAR 2003 Obsah 1. Skupina KRPA 2. KRPA, s.r.o. 3. KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. 4. PAPÍRNY BRNO a.s. 5. KRPA-KUBIKO spol.

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I 2013 OBSAH Organizační struktura Certifikace jakosti Historie společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k výroční zprávě Vývoj ukazatelů v letech

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více