OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 6 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 6 ISSN 00862-8505"

Transkript

1 HUDEBNÍ REVUE

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 6 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Číslo účtu pro předplatné: /0100 Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je recenzovaným časopisem. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, Goethe řekl, že architektura je zkamenělá hudba. Xenakis jeho výrok obrátil a napsal, že hudba je architekturou v pohybu. Třetím krokem ve sledu těchto permutací by mohl být vztah architektury k hudbě. Řešit ho můžeme jak v abstraktní, tak v konkrétní, případně globální či lokální poloze. V našem případě zůstaneme u kontinentálních evropských koncertních sálů a operních domů. Texty publikované v tomto čísle Opus musicum mapují aktuální i historickou problematiku koncepcí, staveb, rekonstrukcí a provozu hudebních budov. Mezi prvními texty, se kterými jsem se kdysi ucházel o publikování v Opus musicum, byl i krátký historický přehled s názvem Koncertní sál pro Brno léta čekání, který tehdejší redaktorky zařadily jako reportáž. Věnoval se reflexi aktuálního stavu projektu koncertního sálu pro Brno, který dnes pod názvem Janáčkovo kulturní centrum pokročil o kousek dál. Z Brna se přesuneme do historické budovy bratislavského Mestského divadla, industriálního koncertního sálu v Bochumi a fantastickému projektu Elbphilharmonie v Hamburku. Dále se dočtete o rekonstrukci Velkého divadla v Moskvě, které má svůj geograficky zrcadlový obraz v petrohradském Velkém divadle. Večerem hudby a poezie pozapomenuté rakouské spisovatelky moravského původu Marie von Ebner-Eschenbach v Lysicích nás provede spoluautorka projektu Karolína Marešová. Nezbývá tedy, než popřát vám všem, milí čtenáři, klidné zakončení roku 2010 s chvilkou usebrání ve svátečních dnech. Doufáme, že se hudební revui Opus musicum letos dařilo živit vaši představivost, inspirovat vás k přemýšlení a rozšiřovat vaše obzory. Vynasnažíme se o to i novém roce Martin Flašar

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie Průmyslová katedrála v Bochumi versus Labská filharmonie v Hamburku Tereza Horlitz 6 Velké kulturní manko města Brna Alena Veselá 14 Poznámky k hosťovaniu Národního divadla z Brna v prešporskom Mestskom divadle v rokoch 1902 a 1905 Jana Laslavíková 19 Большой театр? Большие театри! aneb Jak se staví v Rusku Monika Holá 32 Súčasná scéna slovenského jazzu II. díl Yvetta Kajanová 38 Questenbergovi hudebníci v Brně II. díl Pavel Žůrek 51 Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna ( ) a jeho pohřeb Příspěvek k poznání lokální hudební kultury Vladimír Maňas 62 Události Stručná historie dlouhého čekání na brněnský koncertní sál Jindřiška Bártová 73 Večer hudby a poezie rakouské spisovatelky moravského původu Marie von Ebner-Eschenbach v Lysicích Karolína Marešová 78 Silné zážitky pro málo lidí. Moravský podzim 2010 Boris Klepal 83 Contempuls 2010 prst na tepu hudby Matěj Kratochvíl 89 Slzy nože, autostop a dýňové zjevení v Redutě Boris Klepal 93 Sonic Evocation. Nový festival soudobé hudby v Brně Filip Johánek, Peter Marek 97 Rozhovor Slova Kříže. Rozhovor se skladatelem Slavomírem Hořínkou a houslistkou Sophií Jaffé Martin Flašar 100 Recenze Jarmila Procházková: Janáčkovy Luhačovice. Genius loci et genius musicae Kamil Bartoň 105 Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy Miloš Zapletal 108 Hudbaby a Kapralova Quartet: Čekám Tě! Zdeněk Král 111 Infoservis 114 opus musicum 6/2010

8 Průmyslová katedrála v Bochumi versus Labská fi lharmonie v Hamburku 6 ~ 7

9 STUDIE studie TEREZA HORLITZ Zatímco se následkem krize škrtá, kde to jde, orchestry jsou slučovány, divadla zavírána a ansámbly rušeny, vzniká na Labi ohromný koncertní sál, jehož rozpočet se pohybuje ve stovkách miliónů eur. V následujícím příspěvku bych chtěla ukázat dva aspekty současné německé kulturní politiky stavbu hamburské Labské filharmonie (Elbfilharmonie), která v mnoha ohledech připomíná kocourkovský příběh o jednom předrahém dobrodružství a vedle toho bochumskou Halou století (Jahrhunderthalle) jako příklad originální a finančně únosné přeměny průmyslové památky v kulturní. Obr. 1 Labská fi lharmonie, Velký sál, foto Herzog u. de Meuron opus musicum 6/2010

10 Průmyslová katedrála Jahrhunderthalle Bochum Obr. 2 Jahrhunderthalle Bochum, foto archiv JH Bochum Naplnit mrtvý prostor životem, rozezvučet ho hudbou a slovem a v neposlední řadě zabránit odstranění této unikátní památky ze začátku 20. století to bylo cílem dlouhodobého projektu, během jehož realizace vstoupila bývalá plynová ústředna (Gaskraftzentrale) Kruppových hutních závodů v novém hávu a s novým posláním do další etapy své existence. Přestavbou této surové stavby vznikl v Německu nový prostor, který dovoluje dramaturgům provádět inscenačně nejnáročnější kusy, za všechny uveďme geniální provedení Messiaenova Františka z Assisi z roku 2003 pod vedením Silvaina Cambrelingiho. Jahrhunderthalle Hala století postavená v roce 1902 ocelářským spolkem v Bochumi u příležitosti tzv. Malé světové výstavy v Düsseldorfu byla od samého počátku navržena tak, aby bylo možné ji celou kompletně demontovat a hned po skončení výstavy přemístit do areálu bochumských oceláren a sléváren. Tady měla dále sloužit potřebám místního ocelářského spolku. Na svou dobu se jednalo o poněkud netypickou stavbu, protože svým vzhledem připomínala spíše kostel než tovární budovu: trojlodní bazilika o délce 71 m a šířce 33 m, se 70 m vysokou zvonicí, ve všech třech štítech se nacházela obrovská, lomená okna. Stavitelé dali přednost prostotě, zcela vyloučili veškeré dekorativní prvky a tato jednoduchost dokonale korespondovala s pozdějším účelem stavby. Interiér haly tvořila moderní ocelová konstrukce, která se v původní podobě dochovala dodnes. Architekt A. Schumacher zvolil sedlovou střechu se světlíky a specifické obloukové vazníky, které neumístil, jak bylo běžné, na podpůrné sloupy, ale protáhl je elegantně až k podlaze. Po přenesení haly do Bochumi sloužila výhradně jako plynová ústředna pro kompletní objekt bochumských oceláren. Jejich rozvoj provázely v 1. polovině 20. století zakázky z celého světa. Během obou světových válek se ocelárny přeorientovaly na zbrojní průmysl, jak tomu chtěla doba. Ještě během první světové války, kdy poptávka po oceli rostla, musela být Hala století prodloužena. Později byly přistaveny ještě tři kotelny a několik účelových budov. Délka haly v té době dosahovala již 158 m. V polovině 60. let došlo k fúzi s Kruppovými hutními závody, ale již v roce 1968 byla výroba zastavena, stroje rozebrány, haly vyprázdněny. Od té doby sloužila Hala století pouze jako sklad a dílna Kruppových oceláren. Roku 1988 přešla pod správu Spolkové společnosti pro rozvoj, která hledala alternativní možnosti využití této jedinečné industriální budovy. Netrvalo dlouho a řešení se pomalu začalo rýsovat. Další osud haly byl předznamenán výstavou studentů uměleckých směrů v roce O rok později následoval první symfonický koncert, na kterém společně vystoupili Bochumer Sym- 8 ~ 9

11 STUDIE studie Obr. 3 Hala století Bochum, foto archiv JH Bochum phoniker a Radio-Philharmonie Leipzig. Tou dobou již bylo o osudu Haly rozhodnuto a s renovací se mohlo začít. Přestavby, která se týkala především vstupního foyer a šaten pro umělce, se ujala renomovaná architektonická kancelář Petzinka & Pink z Düsseldorfu. Výsledné dílo se zanedlouho zařadilo mezi nejpozoruhodnější koncertní stavby 20. století. Architektům se podařilo zachovat původní prostředí továrního prostoru a citlivými úpravami ho propojit s prvky moderní architektury. Vnější cihlové fasádě bylo předsazeno dvojposchoďové prosklené foyer, stavba tak nabyla na jakési lehkosti a vzdušnosti, čímž bylo docíleno přirozenějšího přechodu do tzv. Západního parku, který ji obklopuje. Na otevřeném prostranství se Hala století vypíná jako obří katedrála, monumentální prosklená stěna nabízí obnažený pohled do jejích útrob. Charakter vnitřního prostoru zůstal zachován po obvodu zdiva byly ponechány ocelové konstrukce a nad dráhy jeřábů do štítu střechy byla umístěna jevištní technika. Jak jeřáby samotné, tak i dráhy, po kterých se pohybují, představují nyní nedílnou součást jevištního konceptu. Celkem tři haly o více než m² tvoří jeden kompaktní celek bez dělících zdí a haly tak volně přecházejí jedna ve druhou. Oddělit je od sebe je možné vlastně jen opticky oponami, akustická izolace je vyloučena. Unikátní akustiky s dozvukem srovnatelným s nejlepšími koncertními sály bylo docíleno jak speciálními absorbčními plochami, tak mobilními akustickými stěnami a prohnutými deskami na stropě, které odrážejí zvuk kýženým směrem. Prostor sám umožňuje libovolné členění jak hlediště, tak jevištní plochy. Demontováním hlavní tribuny je pak možné využít celé plochy pro pořádání rautů, konferencí či tanečních večerů. Právě ona variabi- opus musicum 6/2010

12 1 Scheytt, Oliver: Mythos begreifen, Metropole gestalten, Europa bewegen. Die Kulturhauptstadt Europas RUHR [Online]. URL: <http://www.freimaurer- ruhr-2010.de/cms/ns_die- Kulturhauptstadt-Europas- RUHR-2010.html>. lita, možnost při každé akci měnit uspořádání a rozestavení vybavení k představě zadavatele, patří k jednomu z největších kladů této exkluzivní stavby. Začleněním Jahrhunderthalle mezi 52 památek tzv. Trasy průmyslové kultury, která prochází celým Porúřím, a díky záštitě památkového úřadu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko přibyly ještě další možnosti jejího využití: od roku 2003 je neodmyslitelně spjata s dnes již tradičním festivalem Ruhrtriennale, na kterém vystupují významní umělci z celého světa, a který se každoročně může pochlubit uvedením alespoň jednoho inscenačně náročného díla již zmíněný Messiaenův František z Assisi, nová inscenace Zimmermanovy opery Vojáci a letošní cyklus věnovaný Hansi Werneru Henzemu coby nejvýznamnějšímu regionálnímu umělci. Očekávané provedení Henzeho opery ze 60. let Elegie für junge Liebende pro baryton a malý orchestr se dozajista zařadí mezi vrcholy letošního festivalu. Ohlasy jsou obrovské, vyhladovělé publikum kulturní akce přijímá s upřímným nadšením. Motto Wandel durch Kultur Kultur durch Wandel čili Proměna kulturou kultura proměnou, jež chce symbolizovat proměnu Porúří z dříve typicky těžařského a hutního regionu v kulturní metropoli, charakterizuje projekt Evropské unie RUHR Základní myšlenku projektu popisuje Oliver Scheytt, manažer tohoto projektu, slovy: Pochopení mýtu Porúří, utváření metropole a uvedení Evropy do pohybu. [ ] Mýtus o uhlí a oceli, o tvrdé práci a solidaritě, o soužití různých kultur a náboženství, o přistěhovalectví a vlastenecké pospolitosti, ale i dědictví z dob před průmyslovým rozvojem se svými kostely a kláštery, hrady a zámky utváří kulturní identitu obyvatel Porúří. Proto RUHR.2010 vypráví o kořenech, ale i o hledání budoucnosti. 1 Nezbývá než popřát: Glück auf, Ruhrgebiet. Labská filharmonie v Hamburku K neřízené střele by se dala přirovnat stavba Elbphilharmonie Labské filharmonie v Hamburku. Řítí se nepředvídatelným směrem, semílá a drtí, stala se noční můrou hamburských radních i zúčastněných manažerů a stavitelů. Měla se stát stavbou století. Měla být novým symbolem Hamburku či dokonce celého Německa. Jako kotvící loď se má tyčit nad Labem v hamburském přístavu. Je vysněným dítkem, hýčkaným v okamžicích svého zrodu, proklínaným ve věku dospívání. Měsíc od měsíce rostou náklady na její dokončení, měsíc od měsíce nedá více lidem spát. Německá média pravidelně přinášejí informace o dalších skandálech, žalobách a obviněních. Kritika se snáší jak na hlavy politiků, tak stavitelů. Obyvatelům Hamburku dochází pomalu trpělivost. 10 ~ 11

13 STUDIE studie Nový symbol Hamburku se dozajista zapíše do paměti jeho obyvatel, vzpomínky to ale budou spíše bolestné. S myšlenkou přestavby skladiště v hamburském přístavu (Kaispeicher A) na budovu filharmonie přišel v roce 2003 architekt Alexander Gérard. Dokázal přesvědčit radní města o její nepostradatelnosti, dokázal je strhnout. Trefil se do černého, když jim nabídl nový možný symbol města, který překoná vše dosavadní. Jeho nápad se všem od samého počátku zalíbil. Zamýšlená šestadvacetiposchoďová budova získala ještě ve svém zrodu jedno prvenství, bude nejvyšší stavbou Hamburku. Se samotnou stavbou se započalo v roce 2007, jejím vedením byla pověřena renomovaná basilejská kancelář Herzog & de Meuron, stavitelem se stala firma Hochtief Hamburg. Již v době zahájení stavby se celkové náklady ztrojnásobily. Ale budiž, s jistým nárůstem je třeba počítat. Po třech letech, v květnu 2010, se se značným zpožděním slavilo dokončení hrubé stavby. Náklady se za tu dobu již vyšplhaly na pětinásobek a předpokládaná dostavba se posunula na konec roku Jaké budou konečné náklady je v tuto chvíli ve hvězdách. Je to nekonečný příběh, pověřené osoby svalují vinu jedna na druhou, finanční dopady pocítí v konečné fázi jak město, tak jeho obyvatelé. Původní náklady, od samého začátku nerealistické, předpokládaly nulový podíl daňových poplatníků, pro město velice lákavá představa. Nad celým projektem se v očích i méně zkušeného pozorovatele vznáší jeden veliký otazník. Po odvolání Alexandra Obr. 3 Labská fi lharmonie, Z pohled, foto Herzog u. de Meuron Obr. 4 Labská fi lharmonie, SV pohled, foto Herzog u.de Meuron opus musicum 6/2010

14 Gérarda z projektu Labské filharmonie došlo navíc k několika dodatečným, tedy v původním plánu nezahrnutým, změnám, které znamenaly další samovolný nárůst nákladů jako např. ještě jeden koncertní sál, ještě lepší skleněná fasáda, více místa, více prostoru. Více spektáklu. 2 Greiner, Ulrich: Es lebe das Schöne! Die Hamburger wollten endlich auch mal was Grandioses. Nun kriegen sie es. In: Die Zeit 2010, Jg. 65, Nr. 22, S. 16. Labská filharmonie ztělesňuje sen, sen o marné kráse, o vítězství fantazie nad praktickým a potřebným. I obyvatelé Hamburku, jak známo lidé střídmí, chtěli aspoň jednou snít tento sen. Nechali se nakazit geniálním tahem navrženou skicou, Titanikem z ryzího skla, jehož příď má protínat Labe i přístav, kde nevládne krása, ale ekonomie. Alespoň jednou chtěli překonat odvážným gestem kramářství, které na nich stále ulpívá. Všem bylo jasné, že město další koncertní sál nepotřebuje, hamburská Laeiszhalle, která pojme dva tisíce posluchačů, je jen zřídka vyprodaná. Všem bylo jasné, že hamburský orchestr se netěší zrovna přehnané slávě a že rozpočet města na oblast kultury sotva stačí na to, aby pokryl současné náklady. Přesto naplnilo celý Hamburk samonosné nadšení a velkorysé sponzorské dary přicházely ze všech stran. 2 Jak mohla v době škrtů a úsporných opatření zvítězit iracionální touha po onom grandiózním symbolu města nad zdravým rozumem? Greinerem načrtnutá paralela s Operou v Sidney nám dodává v celé záležitosti alespoň špetku optimismu, náklady na její výstavbu vzrostly totiž oproti původnímu rozpočtu patnáctinásobně. Labská filharmonie je koncipována jako multifunkční budova vedle několika koncertních sálů a potřebného zázemí pro umělce se zde budou nacházet i obytné a komerční prostory. Vyroste zde pětivězdičkový hotel a několik restaurací. Původní cihlová budova přístavního skladiště zůstane zachována, na ni pak bude posazena samotná nová stavba, celá kompletně ze skla. Štěrbina mezi starou a novou částí tzv. Plaza bude veřejně přístupná a má sloužit jako vyhlídková terasa. Ústředním prostorem skleněného elementu bude exkluzivní koncertní sál, největší z celkem tří sálů. Je navržen na principu tzv. architektury vinohradu (Weinberg-Architektur), tedy s pódiem uprostřed. Hlediště se pak bude pozvolna svažovat k jeho středu. Jednotlivá pořadí vytvářejí zvláštní zvlněnou strukturu, která působí dojmem pohybu a jistého neklidu ne nepodobnému neklidné mořské hladině. Kruhovitý půdorys sálu nabízí většině návštěvníků stejně kvalitní pohled a poslech. Důležitým prvkem celkové koncepce sálu je na stropě umístěný reflektor, který plní vedle funkce světlené i funkci akustickou. Prostor doplní ještě čtyřmanuálové varhany se 65 rejstříky od firmy Johannes Klais Orgelbau z Bonnu. Akustika sálu byla pro architekty jedním z nejtěžších úkolů. Pod dohledem Yasuhisy Toyoty byla na malém modelu důkladně testována a následně podrobena několika revizím. Aby se zamezilo vibracím, doléhání zvu- 12 ~ 13

15 STUDIE studie ků sirén a jiným přístavním zvukům, má být sál umístěn do masivní betonové mušle, zavěšen na pružinách a poté připevněn k vnější konstrukci. Oproti 2150 místům velkého sálu disponuje ten malý pouze 550 místy a je určen především pro koncerty komorní a jazzové hudby. Bude postaven dle klasického konceptu s pódiem vepředu. Třetí sál pro 170 posluchačů bude umístěn ve spodní budově bývalého skladiště a bude sloužit především koncertům soudobé a experimentální hudby a dále jako zkušebna. Přes veškeré tahanice a protesty není možné Labské filharmonii upřít její architektonickou kvalitu a estetickou hodnotu. Svou polohou, exkluzivitou a nejmodernějším vybavením představuje budova filharmonie nejdůležitější dominantu stále se rozrůstajícího HafenCity. Město elit, tak bychom mohli nazvat tento projekt rodící se přímo v srdci Hamburku. Budova Labské filharmonii svou pompézností geniálně zapadla do celkového konceptu tohoto projektu. Doufejme tedy, že naplní všechna s ní spojená očekávání a nestane se pouze mnohými tak obávaným miliónovým hrobem. Tereza Horlitz vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Žije a působí v německém Hildesheimu. Summary On the example of two modern concert halls the study explains in what kind of political, cultural and historical situation such huge projects are implemented and how different the ways which the German cities take during the implementation may be. The prestigious project of the new building of Elbphilharmonie in Hamburg, which the city pushes among the leading world s cultural institutions, shows how an ambitious project can become a political and economic scandal. And on the other hand there is Jahrhunderthalle in Bochum as an example of a successful renovation in the biggest German agglomeration - Ruhrland. It is a good example of rebuilding an industrial building into a concert and social space which enables to perform demanding works and at the same time refl ects the history of the place. opus musicum 6/2010

16 Velké kulturní manko města Brna 14 ~ 15

17 STUDIE studie ALENA VESELÁ Problém koncertního sálu pro Brno je vleklejší, než by se na první pohled mohlo zdát. Již v roce 1902 napsal Elgart Sokol do Lidových novin, že Brnu chybí koncertní sál. V roce 1929 nacházíme v Pazdírkově hudebním slovníku naučném, který tehdy redigoval Gracian Černušák, větu: Naléhavou otázkou českého hudebního života v Brně je stavba konservatoře a vhodných koncertních síní. Koncertní síně jsou zde uvedeny dokonce v množném čísle. Přesto se zdá, že k vyřešení celé situace se blížíme jen velmi pozvolna. Brno mělo ve třicátých letech koncertní dvoranu dokonce s varhanami, ale ta byla v Německém domě, kam české publikum odmítalo chodit. Ke konci války byl při leteckém útoku zasažen bombou a po skončení války byl srovnán se zemí. Zbýval pouze Stadion a Besední dům. A situace s prostorem pro konání symfonických koncertů se od té doby v podstatě nezlepšila. Přemístění koncertů Státní filharmonie do sálu Janáčkovy opery poskytlo návštěvníkům koncertů daleko kulturnější prostředí, než jim skýtal sál na Stadionu, ale po akustické stránce to bylo zhoršení. Situace se poněkud zlepšila instalováním akustické mušle, ale to bylo až v roce V padesátých letech došlo k demolici bývalého starého divadla a na jeho místě měl stát Dům múzických umění, který by byl sídlem Státní filharmonie a Janáčkovy akademie múzických umění. Přednost dostal ovšem Městský výbor KSČ. V sedmdesátých letech se uvažovalo o výstavbě koncertního domu na úpatí Špilberku, ale zůstalo pouze u úvah. Teprve v osmdesátých letech přišla v úvahu lokalita Veselá - Besední. První projekt vznikl v ateliéru architektů Kramoliše a Moráně. V roce 1987 byla vypsána soutěž, kterou vyhrál architekt Jiří Mikšík z Brno-projektu. Vzhledem k převratným událostem v době tzv. sametové revoluce k realizaci jeho návrhu již nedošlo. Situace v oblasti hudební kultury vzhledem k významu a kulturním tradicím druhého největšího města republiky, sídla šesti vysokých škol, řady divadel, muzeí a dalších kulturních institucí se jevila již neúnosnou. Proto byl v roce 1992 založen Spolek pro výstavbu koncertní síně v Brně, který si předsevzal přesvědčovat veřejnost a především politické činitele o nezbytnosti napravit tuto kulturní ostudu města Brna. Města, které se sice chlubí janáčkovskou tradicí, ale kde není možno zahrát na patřičné úrovni jeho vrcholná díla, jako Glagolskou mši, Tarase Bulbu ad. V Janáčkově divadle nejsou instalovány varhany, a když je nutno hrát například jeho velké varhanní sólo v Glagolské mši na digitální náhražku skutečných varhan, velmi tím utrpí celkový dojem z monumentálního díla. Díky iniciativě členů výše zmíněného Spolku se podařilo uhájit lokalitu pro výstavbu opus musicum 6/2010

18 Janáčkova kulturního centra, o kterou byl velký zájem pro komerční využití. Přišli bychom o jedinečnou historickou a kulturní příležitost města. Janáčkova akademie, Besední dům, Moravská galerie a Uměleckoprůmyslové muzeum spolu s novým koncertním domem skýtá neobvyklou historickou příležitost vytvořit synergickou vazbu tradice a historie kultury v jedné lokalitě našeho historického centra. Poloha hotelů v těsné blízkosti je ideální. Tato jedinečná příležitost nemá srovnání v Evropě. Jen New York se může pochlubit touto ojedinělostí. V roce 2003 jsme se konečně dočkali toho, že město vypsalo urbanisticko-architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení stavby Janáčkova kulturního centra, polyfunkčního objektu s koncertním sálem v lokalitě Veselá-Besední v Brně. Důležitým bodem byla komplexní architektonická kvalita s důrazem na řešení akustiky sálu. Dne se konala vernisáž výstavy návrhů soutěže v Křížové chodbě Nové radnice. Soutěž vyhrál Ateliér M1 z Prahy a zdálo se, že se ledy konečně pohnuly. Ale stále zde byla otázka financování celého projektu, které stále leželo na bedrech města. Bylo nutno získat ke spolufinancování také kraj, následně stát a případně EU. Řešení otázky koncertního sálu pro Brno je o to naléhavější, že žádný z našich předních orchestrů nemá tak neúnosné pracovní podmínky jako brněnští filharmonici. Orchestrální zkoušky probíhají v sále Besedního domu, který poskytuje sice krásné prostředí pro komorní koncerty, ale při zkouškách skladeb vyžadujících velké obsazení dochází k tak vysoké hladině zvuku, že to přímo ohrožuje zdraví filharmoniků. Před koncertem má orchestr pouze jedinou generální zkoušku v Janáčkově divadle, kde jsou zcela odlišné akustické podmínky. Je to velkým problémem především pro hostující dirigenty a sólisty. Dalším problémem je vysoké opotřebení hudebních nástrojů při jejich neustálém stěhování. Hodnota těchto převážených instrumentů se pohybuje mezi miliony korun. Těžkosti přináší také nutná koordinace termínů koncertů s termíny divadelních zkoušek a představení v Janáčkově divadle. Naprostá většina významných orchestrů má možnost zkoušet ve stejném sále, ve kterém se konají koncerty. Pro Filharmonii Brno je současný stav velkým handicapem. Přitom patří Filharmonie Brno k předním evropským orchestrům. Brněnští návštěvníci nemohou jejich kvality v akusticky nevyhovujícím prostředí náležitě ocenit. 7. dubna 2004 se konal koncert pod názvem Brněnští umělci pro Janáčkovo kulturní centrum. Vystoupili na něm Renata a Igor Ardaševovi, Wallingerovo kvarteto, Petr Pomkla, Šárka Králová, Jan Jiraský a Janáčkovo kvarteto. Umělci tím chtěli připomenout nutnost řešení této vleklé problematické situace. V té době se objevila nebezpečná tendence vyřešit problém stavebními úpravami Janáčkovy opery na koncertní sál. V Lidových novinách se dokonce 16 ~ 17

19 STUDIE studie objevil článek bývalého ředitele ND Brno pod titulem Politováníhodná naivita Bohuše Zoubka. Autor zde pokládá za jedinou možnost uskutečnit stavební úpravy a fungování obou institucí pod jednou střechou. Kritizuje tehdejšího ředitele Státní filharmonie Brno Zoubka za jeho snahu prosadit výstavbu JKC. K provedení odborné expertízy byly povolány světové kapacity v oboru akustiky R. Essert (Sound Space Design, London) a P. P. Lapinski (Performance Space Consulting, Fountain Hill, Pennsylvania, USA). Závěr expertízy zněl: Nedomníváme se, že by renovace JD pro koncertní využití byla přínosem pro tuto budovu. Je to již dobré operní divadlo s dobrou operní akustikou, která je odlišná od koncertní akustiky. Úpravy pódia a jevištních mechanismů by představovaly obrovskou investici a my věříme, že by měly zůstat zachovány pro potřeby divadla. Záměr kombinovat operní budovu s koncertním sálem svědčí o naprosto neodborném přístupu k této problematice. Za stávajících poměrů ani nevíme, jak naše Filharmonie ve skutečnosti zní, pokud nemá možnost hrát v sále se špičkovou akustikou. Dne 28. srpna 2006 se obrátil ředitel Mezinárodního festivalu Pražské jaro Roman Bělor na primátora města Brna Richarda Svobodu dopisem, ze kterého si dovoluji citovat: [...] Je třeba důrazně připomenout, že postavení Brna jako kulturní a společenské metropole bez odpovídajícího sálu je významně oslabeno, a to nejen ve vztahu k Praze, jejímž štěstím jsou dva kvalitní historické sály (Dvořákova a Smetanova síň) a řada prostor polyfunkčních, ale také ve vztahu k městům jako je Ostrava nebo Teplice. [...] o koncepčním a velkorysém řešení se vážně uvažuje již i ve Zlíně. Debaty o novém sále jsou v poslední době vedeny i v Praze. Brno je vzhledem ke své geografické poloze poměřováno podmínkami blízké Vídně a skutečnost, že náskok již mají nebo získávají s Brnem nesrovnatelná regionální centra v rámci České republiky, je pro Brno a jeho postavení ve světě hudby nadále neúnosná. Dne 14. ledna 2008 obdržel ředitel Filharmonie Brno David Mareček písemné stanovisko šesti rektorů jménem Brněnského centra Evropských studií: Brněnské vysoké školy podporují vybudování Janáčkova kulturního centra v Brně jako důstojného stánku pro pořádání koncertů, mezinárodních kongresů a dalších významných vědeckých, kulturních a společenských akcí. Realizaci tohoto záměru považujeme za splacení dlouholetého dluhu městu Brnu, respektive její kulturní a vědecké obci. Od té doby se již Zlín může pochlubit novým koncertním sálem navrženým Evou Jiřičnou, Praha rovněž pokládá za nezbytné vybudovat nový koncertní sál, zastupitelé Českých Budějovic jednoznačně podporují záměr vybudovat koncertní síň podle návrhu Jana Kaplického. Dlouhá léta leželo břemeno financování velké stavby v hodnotě 1,2 miliardy Kč pouze na bedrech města Brna, které má na starosti většinu kulturních opus musicum 6/2010

20 institucí v Brně včetně divadel, Filharmonie a řady dalších. Neustále jsme usilovali o to, aby se náklady na tak velkou investici rozdělily mezi město, kraj a stát, případně fondy EU. Teprve příchodem nového hejtmana Michala Haška se podařilo získat příslib spoluúčasti Jihomoravského krajského úřadu na financování tohoto projektu. Bylo ovšem nutno získat také spoluúčast státu. Za působení tzv. úřednické vlády se ministr kultury Václav Riedelbauch velmi angažoval ve prospěch celé věci, dokonce bylo sepsáno memorandum o spoluúčasti těchto tří složek, ministr financí však odmítl uvolnit finance. O kladné vyřešení tohoto dluhu brněnské kultuře se velmi zasazoval první náměstek primátora města Brna Daniel Rychnovský. Škoda, že se město Brno nepřihlásilo do soutěže o titul Hlavní metropole kultury v Evropě. Projekt, který pan Rychnovský s dalšími kulturními pracovníky připravil, by vzhledem ke kulturnímu významu Brna měl rozhodně šanci uspět, zastupitelé jej však zamítli. A tak jsme dále nuceni poslouchat orchestrální koncerty v Janáčkově divadle. Novým stánkem, kam se pro nedostatek jiných možností Filharmonie uchýlila, je Wannieck Gallery. I když jsou tam kupodivu slušné akustické podmínky, je to přece jenom tovární prostředí a pro renomované těleso málo důstojné. Nyní nám zbývá pouze doufat, že nové vedení města přijme záměr vybudování kulturního stánku mezi své priority v celém politickém spektru. Bez kvalitního koncertního sálu zůstává Brno pouhým provinčním městem. Alena Veselá je někdejší rektorkou JAMU a předsedkyní Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Brně. Summary The problems with the construction of a concert hall has been accompanying Brno for more then one hundred years. The fi rst mention about the absence of a hall in Brno are found in the text for Lidové noviny by Elgart Sokol already in Brno orchestras have found shelters in various places, suitable more or less. Not even the foundation of the Brno State Philharmonic Orchestra initiated the construction of a place for this representative ensemble. The orchestra s rehearsals currently take place in Besední dům which is rather designed for chamber concerts and concerts are held in the Janáček Theatre which, even after minor acoustic adjustments, does not represent a big philharmonic concert hall. The construction of a concert hall which should be a part of the Janáček Culture Center remains a question of political agreement on different levels and especially the issue of fi nance which has to be provided by several sources. 18 ~ 19

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Symphony Tak se staví dnes individuálně, se systémem

Symphony Tak se staví dnes individuálně, se systémem Symphony Tak se staví dnes individuálně, se systémem Individuell bauen mit System Symphony: zkomponujte si svůj vysněný dům Vysoký stupeň individuality za odpovídající cenu tím vás přesvědčí typová řada

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Kaplička na Uhelné Podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Pro Městský úřad v Hrádku nad Nisou Z pověření Osadního výboru Uhelná Vypracoval Daniel Gabryš Uhelná 44 Str. 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Výroční zpráva Divadlo Orlík (Studio Hrdinů) 2011 Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Úvodní slovo...3 Fotodokumentace Divadlo Orlík 2011.....4 Konkrétní veřejné výstupy 2011.....5 Rozvaha

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Právo na městské centrum

Právo na městské centrum 48 Právo na městské centrum GABU Heindl itektur: letecký pohled na Dunajský kanál MA 18. 49 Rozhovor s Gabu Heindl Rozhovor vedli redaktoři Smart Cities Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák. Z angličtiny

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Ing. Josef Žikovský. Prostorová akustika. Koncertní sály. Divadelní sály. Multifunkční haly a víceúčelové sály

Ing. Josef Žikovský. Prostorová akustika. Koncertní sály. Divadelní sály. Multifunkční haly a víceúčelové sály Ing. Josef Žikovský Prostorová akustika Prostorová akustika je obor akustiky, který se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru. Tolik citace normy ČSN 730527. Je až s podivem, kolik lidí zaměňuje prostorovou

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

ZÁMEK VIMPERK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁMEK VIMPERK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁMEK VIMPERK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Dne 1. 1. 2015 začal zámek Vimperk spravovat Národní památkový ústav. Zámek získal ve zcela nevyhovujícím stavu, neudržovaný, bez standardních prohlídkových tras a návštěvnického

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více