Kino Scala v Brně. Kina Lucerna a Světozor v Praze. GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. 4. 17. 4.2014. 18. 4. 22.4.2014 Kino Scala v Brně. Kina Lucerna a Světozor v Praze. www.dnyevropskehofilmu.cz GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI"

Transkript

1 Kina Lucerna a Světozor v Praze Kino Scala v Brně GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI

2 PRAHA BRNO POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AUSPICES OF ministra kultury ČR Daniela Hermana / Daniel Herman, Czech Minister of Culture Zastoupení Evropské komise v ČR / Representation of the European Commission in the Czech Republic primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka / Tomáš Hudeček, Mayor of the City of Prague starosty MČ Prahy 1 Oldřicha Lomeckého / Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1 POŘÁDAJÍ / ORGANISED BY velvyslanectví a kulturní instituty / Embassies and Cultural Institutes Zastoupení Evropské komise v ČR / Representation of the European Commission in the Czech Republic ZA PODPORY / WITH THE SUPPORT OF THE Ministerstva kultury ČR / Czech Ministry of Culture Státního fondu kinematografie / Czech Cinematography Fund Hlavního města Prahy / City of Prague Městské části Prahy 1 / Office of Prague 1 GENERÁLNÍ PARTNER FESTIVALU / GENERAL PARTNER filmový kanál FILM + HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER / MAIN MEDIA PARTNER Česká televize MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS Deník Metro, idnes.cz, Expresradio, Respekt, Student Agency, ČSFD.cz PRODUCENT / PRODUCER EUROFILMFEST s.r.o. Národní 28, Praha 1 T: , PaNaMo z.s. Houškova 25, Plzeň T: , Dramaturg / Dramaturg Zdeněk Blaha Katalog / Catalogue, Web Zuzana Popova, Zdeněk Blaha, Marek Golat, Jitka Silárszká, Chris Warkentin Produkce / Production Tereza Rímská PR Michaela Dvořáková Koncept a grafická úprava / Concept and graphic design Marija Petrinjac, Hana Kovačević DTP Zuzana Trnková Znělka / Jingle Marija Petrinjac, Hana Kovačević Zahájení, zakončení / Opening, closing Lukáš Rumlena Web zpracovali / Webmaster Superkoderi.cz

3 SEZNAM POŘÁDAJÍCÍCH VELVYSLANECTVÍ A KULTURNÍCH INSTITUTŮ / LIST OF ORGANIZING EMBASSIES AND CULTURAL INSTITUTES BRITISH COUNCIL Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1 T: BULHARSKÝ KULTURNÍ INSTITUT Klimentská 6, Praha 1 T: FRANCOUZSKÝ INSTITUT Štěpánská 35, P.O. Box 850, Praha 1 T: , F: GOETHE-INSTITUT Masarykovo nábřeží 32, Praha 1 T: , F: ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Šporkova 14, Praha 1 T: , F: MAĎARSKÝ INSTITUT PRAHA Rytířská 25-27, Praha 1 T: POLSKÝ INSTITUT V PRAZE Malé náměstí 1, Praha 1 T: , F: RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE Jungmannovo nám. 18, Praha 1 T: RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Růžová 1416/17, Nové Město, Praha 1 Tel: Fax: SLOVENSKÝ INSTITUT V PRAZE Jilská 450/16, Praha 1 T: , F: ŠVÝCARSKÉ VELVYSLANECTVÍ Pevnostní 7, Praha 6 T: , F: VELVYSLANECTVÍ DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Maltézské nám. 5, Praha 1 T: , F: VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY Na Kampě 1, Praha 1 T: , F: VELVYSLANECTVÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY V Průhledu 9, Praha 6 T: , F: VELVYSLANECTVÍ FINSKA Hellichova 1, Praha 1 T: , F: VELVYSLANECTVÍ IRSKA Tržiště 13, Praha 1 T: , F: VELVYSLANECTVÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY Hradešínská 1022/3, Praha 10-Vinohrady T: , F: VELVYSLANECTVÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ Apolinářská 9, Praha 2 T: , F: VELVYSLANECTVÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Gotthardská 6/27, Praha 6 T: , F: VELVYSLANECTVÍ NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Hellichova 1, Praha 1-Malá Strana, Česká republika T: VELVYSLANECTVÍ REPUBLIKY SLOVINSKO Pod Hradbami 15, Praha 6 T: , F: VELVYSLANECTVÍ ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Badeniho 4, Praha 7 T: , F: VELVYSLANECTVÍ ŠVÉDSKA Úvoz 13 - Hradčany, P.O.Box 35, Praha 612 T: , F: VELVYSLANECTVÍ ŘECKÉ REPUBLIKY Na Ořechovce 19, Praha 6 T: , F: VELVYSLANECTVÍ TURECKÉ REPUBLIKY Na Ořechovce 69, Praha 6 T: , F: ZASTOUPENÍ VALONSKO-BRUSEL Myslíkova 31, Praha 1 T: , F:

4 Vážení přátelé, Skutečnost, že se koná již 21. ročník filmového festivalu Dny evropského filmu, jasně vypovídá o tom, jakou popularitu si získal mezi tvůrci ze všech koutů Evropy. Diváci, kteří již netrpělivě čekají na další várku toho nejlepšího, co může evropský film nabídnout, jistě ani letos nebudou zklamáni. Ve filmovém světě, často zaplaveném komerčními snímky bez hodnotové kvality, je často nesnadné zachytit kvalitní tvorbu, protože ta málokdy mívá dostatek finančních prostředků na to, aby na sebe upozornila například reklamou. Festivalu Dny evropského filmu proto patří veliký dík za to, že takovýmto snímkům a jejich autorům vytváří prostor pro oslovení diváků, kteří umí ocenit jejich originalitu a také přínos kulturní odlišnosti jednotlivých zemí. Nezbývá tedy než popřát festivalu jménem Ministerstva kultury, které nad ním opět přebírá záštitu, mnoho spokojených návštěvníků. Daniel Herman / ministr kultury Vážení diváci, letošní 21. ročník Dnů evropského filmu opět přináší celou řadu snímků evropské filmové produkce, které stojí za to vidět a které se často nedostanou do velké filmové distribuce. Jsem proto rád, že u toho můžeme být s Vámi věrnými a náročnými filmovými fanoušky. Jak se můžete dočíst v programu, součástí festivalu je sekce K věci s podtitulem Naše Evropa. Filmy, které jsme spolu s organizátory do této sekce vybrali, přinášejí zajímavé příběhy, které odrážejí život v současné Evropě s jeho radostmi i starostmi. V Evropě, která se pomalu zotavuje z ekonomické krize, ale která se stále potýká s vysokou nezaměstnaností. Dovolte mi v této souvislosti připomenout, že příležitost vyjádřit svůj názor na vývoj EU máme letos ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční května. Letošnímu festivalu přeji hodně diváků, Vám všem inspirativní zážitek a také šťastnou volbu při rozhodování, které ovlivní další směřování EU. Jan Michal / vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice Daniel Herman Dear friends, The fact that the Days of European Film is taking place already for the 21st time is a testimony to the popularity it has gained among film makers from all around Europe. The audiences that have been awaiting impatiently the next batch of the best of recent European film production, will certainly not be disappointed this year. In the world of film, flooded with commercial movies without merits or values, it is often difficult to choose the high-quality production, as it rarely has sufficient funds to promote itself through advertising. We should thank the Days of European Film for giving these films and their authors a platform from which to address an audience who can appreciate their originality and the cultural diversity of the individual countries. The festival takes place once again under the auspices of the Ministry of Culture. On its behalf, I wish the festival many satisfied viewers. Daniel Herman / Minister of Culture Dear spectators, The 21 th European Film Days festival brings again a whole series of European movies that are worth to seeing but often dont go into wider film distribution. Therefore I am delighted that we can share them with you the loyal and demanding cinephiles. As you can see in the programme, a part of the festival is a section To the Point whose motto this year reads Our Europe. The films selected for this section show interesting stories reflecting life in today s Europe, with all its joys and sorrows. In today s Europe that is slowly recovering from the economic crisis but still facing high unemployment rates. In this context, I would like to point out here that it is this year that we will have the opportunity to express our views on the future of the EU in the elections to the European Parliament that will take place on May. I wish the festival every success. I wish you a pleasant, inspiring experience watching our movies and all the best in your decision in the European elections that will influence the future direction of the European Union. Jan Michal / Head of the European Commission Representation in the Czech Republic Jan Michal

5 Vážení návštěvníci Dnů evropského filmu, snaha zachytit obraz světa, lapit ho do obrázků pohyblivých i nehybných, je stará tisíce let. Jednotlivé epochy historie přitom často vnímáme optikou pro ně charakteristických forem umění a zobrazení. Starověké Řecko máme prostřednictvím alabastrových sousoší a kamenných amfiteátrů zafixované v barevném spektru bílé a světle okrové. Přelom 19. a 20. století je díky rozvoji kinematografie a fotografie černobílý, 70. léta minulého století pak hýří barvami, sic se zrněním typickým pro tehdejší televizní přijímače. A dnes? Od obrázků zveličených světlem svíčky, magických luceren a fantaskopů jsme pokročili k 3D filmům a trikům dokonalým tak, že je nerozeznáme od skutečnosti. Naši potomci tak budou moci na dnešní dobu nahlížet v HD kvalitě. Ovšem sebelepší technologie není zárukou dobrého filmu. Dobré filmy dělá Tomáš Hudeček / primátor hl. m. Prahy Vážení přátelé dobrých filmů, od camery obscury, která užaslému obecenstvu vyčarovala čerta, k prvním biografům uplynula dlouhá staletí. Lidstvo během nich urazilo cestu plnou zásadních objevů. To ale bylo nic v porovnání s vývojem, kterým lidé prošli během dvacátého a počátku jedenadvacátého století. Poznání lidstva a jeho schopnost ovládat techniku, tedy i pohyblivé obrázky, se samozřejmě nedají ani srovnávat s tím, co naši předkové v počátcích kinematografie znali; nemluvě o 16. století, kdy triková bedna (camera obscura) Giovanniho Battisty della Porta vyvolávala v přihlížejících nelíčenou hrůzu. Co se ale nezměnilo a nezmění, bez ohledu na stupeň našeho technického pokroku, to je touha lidí pomocí obrázků vyprávět příběhy. A tato touha má navíc to štěstí, že stále nachází odezvu u diváků, kteří si příběhy rádi nechávají vyprávět. Díky tvůrcům i jejich divákům proto i letos můžeme oslavovat Dny evropského filmu, kterým mám tu čest udělit záštitu. Oldřich Lomecký / starosta MČ Praha 1 Tomáš Hudeček Dear visitors of the Days of European Film, The effort to capture a picture of the world and trap it in pictures moving and fixed has been around for thousands of years. The individual epochs of history are often perceived through the lens of the artistic and depiction forms typical for them, though. We have the Ancient Greece fixed in the colour spectrum of white and light ochre in our minds due to the alabaster sculptural groups and stone amphitheatres. The turn of the 19th and 20th century is black and white because of the cinematography and photography development, the 1970 s are then abounding in colours, though with the grainy effect typical for the TV sets of that time. And what about today? From pictures enlarged by candle-light, magical lanterns and fantastic-scopes we progressed to the 3D films and tricks perfected to such a level that we cannot distinguish them from reality. Our descendants will then perceive our time in HD quality. Yet not even the best technology possible can guarantee a good film. Good films are made by Tomáš Hudeček / Mayor of the City of Prague Dear friends of good films, Centuries had passed before camera obscura, which conjured a devil in front of astonished viewers eyes, turned into the first cinema. During those years, humanity has travelled a journey full of fundamental discoveries. However, it was nothing to compare with the development that people have gone through during the twentieth and early twenty-first century. Yet, the knowledge of humanity and its ability to control technology, including the moving pictures, cannot be compared to what our ancestors knew in the early days of the cinema, not to mention the 16th century, when the animation box (camera obscura) of Giovanni Battista della Porta caused bursts of panic in onlookers. The one thing, that has not changed and will not change, regardless of the level of our technical progress, is people s desire to tell stories through images. The desire, that is eternaly fed by the audience s need to listen to this stories. Thanks to both, the filmmakers and their audience, we can again celebrate the Days of the European Film, which is, to my great honor, held under my auspices. Oldřich Lomecký / Mayor of Prague 1 Oldřich Lomecký

6 bodu a osobní be ráněna. Respektování těchto pravidel jich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a věde ulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a da je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. aždý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. vány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. kovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. ost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. boženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. u si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí ědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou k má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. t respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí dií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. tuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na lověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole vo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. voboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. ost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. vání těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. pektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. stojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. í a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. m jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní o na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. léhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí ba a vědecké bádání jsou svobodné. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou lověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. sí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a médií a jejich pluralita musí být respektovány. Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. spektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. ždý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole á právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. ická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. pečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. Každý člověk má právo na život. Lidská důstojnost je nedotknutelná. ěchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. svobodu a osobní bezpečnost. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. vání těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. orba a vědecké bádání jsou svobodné. svobodu a osobní Střelecký ostrov 29/4 _Tata Bojs (CZ) _Ille (CZ) 30/4 _Reptile Youth (DK) _Toxique (CZ) _Bohemia (CZ) Bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi, základní, střední a vysoké školy. Vstup zdarma Pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky a primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka.

7 KANCELÁŘ KREATIVNÍ EVROPA MEDIA A DIGITÁLNÍ KINO UVÁDĚJÍ: KINO 2014 CREATIVE EUROPE - MEDIA CZECH REPUBLIC AND DIGITAL CINEMA PRESENT: CINEMA 2014 Pondělí / Monday , 10:00, Bio Oko, Františka Křížka 460, Praha 7 Seminář je jedním z řady projektů, které v rámci přehlídky Dny evropského filmu spolupořádají sdružení Pro Digi o.s. (www.digitalnikino.cz), Dny evropského filmu a Kancelář Kreativní Evropa MEDIA. I letos budou mít provozovatelé kin a profesionálové z oblasti filmu možnost zúčastnit se celodenního semináře na aktuální témata, která velmi dynamický svět filmu přináší. První polovina dne bude věnována statistikám návštěvnosti kin a výsledkům digitalizace za rok 2013, výhledům na rok 2014 a informacím Státního fondu kinematografie k digitalizaci kin. Ian Christie, historik kultury a médií, pojedná o fenoménu filmového diváka a způsobech, jak ho oslovit. Druhá část programu se zaměří na novinky a sumarizaci projektů, které mohou kinům pomoci ke zvýšení návštěvnosti, ať už jde o projekty vzdělávací, marketingové nebo technologické. Na závěr si mohou profesionálové vyměňovat své zkušenosti formou networkingu. Během celé akce budou ve foyer kina stánky jednotlivých distributorů, integrátorů, festivalů a ostatních organizací, které spolupracují s kinematografickým trhem. Přednáška Iana Christieho bude simultánně tlumočena. Účast prosím potvrďte na Program: 10:00 10:40 Úvodní slovo + přehledy a statistiky digitalizace 10:40 11:00 Statistiky kinematografického trhu :00 11:30 Státní fond kinematografie digitalizace kin 11:30 13:00 Ian Christie: Vy, já a diváci: Kvůli čemu chodíme do kina? 13:00 13:30 Obědová pauza 13:30 14:30 Nové projekty pro kina 14:30 15:00 Technologické novinky 15:00 16:00 Networking The seminar is one of a number of projects, that traditionaly take place during the Days Of European Film festival and are co-organized by the association ProDigi o.s. (www.digitalnikino.cz), the Days of European Film and Creative Europe - MEDIA Czech Republic. Again this year, both cinema and film professionals will have the opportunity to attend a one-day seminar on actual topics brought by the very dynamic world of film. The first half of the day will be devoted to statistics of cinema attendance and digitization results in 2013, perspective for 2014 and information about cinema digitization provided by the Czech Cinematography Fund. Ian Christie, a culture and media historian, will speak about the audience and the best ways to address it. The second part of the program will summarize new projects that can help cinemas to increase attendance (educational, marketing and technology projects). In the end, professionals can exchange their experience through networking. During the whole day, there will be stands of individual distributors, integrators, festivals and other relevant organizations in the foyer of the cinema. The lecture by Ian Christie will be simultaneously translated. RSVP via Program: 10:00 10:40 Introduction + and stats digitizing 10:40 11:00 Cinematographic Market Statistics :00 11:30 State oldies - digitization of cinemas 11:30 1:00 Ian Christie: You, me and the audience: Why do we go to the movies? 1:00 1:30 Lunch break 1:30 2:30 New projects for cinema 2:30 3:00 Technology News 3:00 4:00 Networking

8 Výběr toho nejzajímavějšího, co vzešlo v horizontu posledních dvou let z kinematografie jednotlivých evropských zemí. This section features the most interesting European films produced in the past two years. FILMY / FILMS EUROCRIME NÁRODNÍ LIGA / NATIONAL LEAGUE K VĚCI / TO THE POINT Docs MEDIA THE NEXT GENERATION Thrillery a kriminální filmy zažívají v Evropě renesanci nejen díky populární skandinávské produkci posledních let (ať už knižní, seriálové nebo filmové). Sekce EuroCrime nabízí pohled do Evropy kriminální, pohled na různé podoby těchto žánrů v rozdílných zemích Evropy. Today, thrillers and crime films are experiencing a renaissance in Europe, not only because of popular Scandinavian novels, films or series. Section EuroCrime offers insight into European criminalily throug the eyes of different film makers, in different film genres and from different corners of Europe. Sekce představí aktuální nebo loňské favority jednotlivých zemí ucházející se o nominaci na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. This section features films delegated by their countries to compete for the 2012 or 2013 Best Foreign Language Film Oscar award. Sekce s podtitulem Naše Evropa je věnována aktuálním otázkám a výzvám, se kterými se občané v Evropě, ať už jsou to studenti, učitelé, mladí absolventi, zaměstnanci nebo migranti, potýkají. Snímky vybrané ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR zpracovávají témata jako občanský aktivismus, integrace cizinců, sociální začleňování nebo vzdělávání a uplatnění studentů. Děje se odehrávají v různých státech a na různých úrovních společnosti, ale přesto mají něco společného. Otázku hledání společné budoucnosti v Evropě, uplatňování práva na volný pohyb a aktivní postoje hlavních postav k aktuálním výzvám, které jsou si velmi podobné napříč celou Evropou. Under the motto Our Europe, this section is dedicated to the current issues and challenges faced by citizens in Europe, be it students, teachers, young graduates, employees or migrants. The films were selected in cooperation with the European Commission Representation in the Czech Republic and address topics such as civic activism, integration of foreigners, social inclusion, education and employability of graduates. Despite being set in various countries and societal environments, the movies have something in common the theme of seeking a common future in Europe, exercising the right of free movement as well as the pro-active attitude of the main characters towards today s challenges that are very similar across all Europe. Evropa dokumentární. Výběr výjimečných evropských dokumentárních filmů, kterým sluší velké plátno. Documentary Europe is a selection of exceptional EU documentary films which suit the big screen. Sekce nabídne výběr filmů, jejichž distribuce v České republice byla v minulých letech podpořena programem Evropské unie MEDIA. Letošní sekce je průřezem nastupující evropské režisérské generace, výběr zajímavých debutových nebo v pořadí druhých filmů tvůrců, kteří stojí do budoucna za pozornost. In this section we present a selection of films which were, in recent years in the Czech Republic, distributed with MEDIA Programme support. This year s selection is focused on the debuts or second films of young European directors - those, of whom we will surely hear more about in the future. Absolventi svoboda není zadarmo / Graduates - Freedom Is Not For Free 50 Adria Blues / Adria Blues 16 Aglaja / Aglaya 17 Boží šichta / Heavenly Shift 38 Co kdybychom žili společně? / And If We All Lived Together 59 Červenec / July 18 Dcera / The Daughter 39 Divoši / The Wild Ones 19 Dlouhá cesta napříč balkánskou historií / The Long Road, Driving Through the Balkan History 51 Dopis otci / A Letter to My Father 20 Dopraváci / Traffic Department 40 Dvojník / The Double 21 Finsterworld / Finsterworld 22 Chlapec pojídající ptačí zob / Boy Eating the Bird s Food 46 Já taky / Me Too 60 Jace / J.A.C.E. Just Another Confused Elephant 41 Jak zvláštní jméno Federico! / How Strange to Be Called Federico! 23 Jmenuji se Oliver Tate / Submarine 61 Karavan / Mobile Home 24 Klauni / Clownwise 25 Landes / Under the Pines 26 Láska všemi deseti / Populaire 62 Lollipop Monster / Lollipop Monster 63 Mami, mám tě rád / Mother, I Love You 47 Mandarinky / Tangerines 27 Master of the Universe / Master of the Universe 54 Moře / The Sea 28 Na chvíli svobodní / For a Moment Freedom 64 Nakrm mě slovy / Feed Me With Your Words 29 Nevinná / All That Matters Is Past 42 Něžnost / Delicacy 65 Oh Boy / Oh Boy 30 Papírové duše / Paper Souls 31 Papusza / Papusza 32 Podivná barva slz tvého těla / The Strange Colour of Your Body s Tears 43 Pohroma / The Plague 52 Prázdné místo / Nobody s Home 33 Říjen listopad / October November 34 Sametoví teroristé / Velvet Terrorists 55 Serge Gainsbourg / Gainsbourg: A Heroic Life 66 Starší parazit aneb Kdo je Marko Brecelj? / The Elderly Parasite or Who Is Marko Brecelj? 56 Střelec / The Shooter 44 Temná zákoutí duše / Profilers Gaze into the Abyss 45 The Ghost of Piramida / Efterklang: The Ghost of Piramida 57 TPB AFK Příběh The Pirate Bay / TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard 58 Učedník / The Disciple 48 Ukolébavka pro Ballymun / Ballymun Lullaby 53 Večeře / The Dinner 35 Všichni v naší rodině / Everybody in Our Family 36 Zamilovaní nepřátelé / Enemies in Love 37 Zeď / The Wall 49

9 Adria Blues / Adria Blues Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Herzegovina / Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina Aglaja / Aglaya Maďarsko, Polsko, Rumunsko / Hungary, Poland, Romania REŽIE / DIRECTOR: Miroslav Mandić 2013 / 90 min. / slovinsko-bosenská verze s českými a anglickými titulky / Slovenian-Bosnian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Senad Basic, Mojca Funkl, Peter Musevski, Iva Babic, Gregor Zorc REŽIE / DIRECTOR: Krisztina Deák 2012 / 116 min. / maďarská verze s českými a anglickými titulky / Hungarian verison with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Eszter Ónodi, Zsolt Bogdán, Babett Jávor, Piroska Móga, Iván Kamarás, Adél Jordán Toni Riff, bývalá bosenská rocková hvězda, prchl během války do Slovinska, kde se oženil se svou fanynkou Soniou. Léta ubíhají a jeho hudební kariéra je už dobré dvě dekády u ledu. Toni žije jen z výdělku své ženy, která si, k jeho nevoli, vydělává sexem po telefonu. Když se Tonymu jednoho dne opět naskytne možnost koncertovat, zdá se, že by to mohla být cesta ven z jeho depresí. Miroslav Mandić ve své tragikomedii zachycuje jiné následky války, než bývá zvykem. Místo válečných hrůz ukazuje zmizelé sny, talenty zašlapané do země, úplné vyhoření a vleklé deprese z nenaplněných očekávání. Former Bosnian rock star Toni Riff escaped to Slovenia during the war and married Sonia, one of his fans. Now, his music career over for more than two decades, Toni finds himself living off the earnings of his wife, who works as a phone-sex operator, much to his chagrin. One day, someone offers to organize a come-back concert for him. Will this opportunity save him and lead him out of his depression? Miroslav Mandic s tragicomedy looks at some of the less obvious consequences of war. Instead of dwelling on the horrors of war, he focuses on the emotional repercussions: the vanished dreams, the talent buried in the cemeteries, the destructiveness of burnout and the setting in of depression as a result of unfulfilled expectations. LUCERNA (Praha) po / mon 17:00 MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) st / wed 17:00 Malá Aglaja vyrůstá od narození v cirkuse. Její matka je akrobatka, její otec klaun. I na ni by patrně čekala cirkusová kariéra, pokud by se rodiče nedostali do rozepře s arogantním ředitelem cirkusu a nemuseli v rychlosti vše opustit a prchnout ze země. Teprve ve Švýcarsku se jim daří opět zakotvit v cirkuse. Nicméně ani tady na ni nečeká nic dobrého Poetický snímek zprostředkovává dětsky naivní pohled na cirkusové prostředí se vzdálenou ozvěnou událostí druhé půlky 20. století. Navzdory své snové atmosféře je příběh inspirovaný skutečným životem spisovatelky Aglaji Veteranyi. Little Aglaya was raised in a circus since she was born. Her mother is an acrobat and her father, a clown. Aglaya too would have had a circus career there if her parents hadn t argued with the arrogant circus director and been forced to leave everything behind and flee the country. They manage to find work in a circus in Switzerland but the future is certainly not rosy for them there either. This poetic story is presented through the eyes of a child and set in a circus milieu with echoes of events from the second half of the 20 th century. Despite its dreamy atmosphere, the story is based on real life events of writer, Aglaya Veteranyi. CENY / AWARDS: Festival televize Monte Carlo 2013: Nejl. film, Nejl. režie, Nejl. herečka, Zvláštní cena monackého Červeného kříže; MFF Orenburg 2013: Grand Prix, Zvláštní cena Yar Clubu; MFF Porto Alegre Fantaspoa 2013: Nejl. režie; MFF Stara Zagora 2013: Nejl. herečka; MFF Antalya 2012: Nejl. film, Cena Asociace tureckých film. kritiků / Monte Carlo Television Festival 2013: Best Television Film, Best Director, Best Actress, Special Prize of the Monaco Red Cross; IFF Orenburg 2013: Grand Prix, Yar Club Special Prize; Porto Alegre Fantaspoa 2013: Best Director; SVĚTOZOR (Praha) ne / sun 20:30 IFF Stara Zagora 2013: Best Actress; IFF Antalya 2012: Best Film, Turkish Film Critics Association (SIYAD) Prize CENTRAL (Hradec Králové) čt / thu 20:30 JUNIOR (Jablonec) pá / fri 20:

10 Červenec / July / Krapec Divoši / The Wild Ones / Bulharsko / Bulgaria Los Nin ~ os Salvajes REŽIE / DIRECTOR: Kiril Stankov 2012 / 96 min. / bulharská verze s českými a anglickými titulky / Bulgarian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Paraskeva Djukelova, Kasiel Noa Asher, Yana Titova, Ovanes Torosyan, Izhak Finzi Španělsko / Spain REŽIE / DIRECTOR: Patricia Ferreira 2012 / 97 min. / katalánsko-španělská verze s českými, anglickými a španělskými titulky / Catalan-Spanish version with Czech, English and Spanish subtitles HRAJÍ / CAST: Marina Comas, Àlex Monner, Albert Baró, Aina Clotet, José Luis García Pérez Dju, Dana a Lily se neviděly několik let. Jejich cesty svede dohromady nečekané setkání, jehož výsledkem je spontánní výlet do přímořské vesničky Krapec, kde trávily mládí. Pro všechny tři jde o symbolický útěk od světa, nudné práce a zklamání životem. Jejich idyla na březích Černého moře je ale náhle narušena místní mafií. Jedno náhodné shledání tří žen po letech vede k nečekané sérii událostí zahrnující staré lásky, účtování s minulostí, hledaní sebe sama, ale i obchod se ženami a střet s podsvětím. Dju, Dana and Lily haven t seen each other for many years. When they meet unexpectedly, the result is an impulsive trip to the seaside village of Krapetz where they spent their youth. For all three of them, it is a symbolic escape from the world, from the tediousness of work and the disappointments of life. The idyll on the shores of the Black Sea is suddenly disrupted by the local mafia. This random reunion of girlhood friends leads to an unexpected series of events involving old loves, the search for self identity, and confrontation with the past, but also the trafficking of women and a conflict with the underworld. CENY / AWARDS: FF Zlatá růže 2012: Cena Bulharské filmařské unie / Golden Rose Film Festival 2012: Union of Bulgaria s Film Makers Award Tři teenageři, tři různá prostředí, všichni ale mají jeden společný rys - naprosté nepochopení svým okolím. Álex, Gabi a Oki se dostávají do stále vyostřenějších střetů s rodiči a učiteli, kteří je berou jako malé děti a diktují jim, jak se chovat, a přitom se o ně ani v nejmenším nezajímají. Tři mladé lidi na prahu dospělosti tak provází tápaní, útěky z domova, prázdná gesta a vzdor Jejich vnitřní zmatky a citová izolovanost mají nečekané důsledky, které otřesou celou společností. Three teenagers who come from different backgrounds, share one common feature they are completely misunderstood by the people around them. Alex, Gabi and Oki are too young to completely understand themselves and are continually in conflict with parents and teachers who still see them as little children and want to control them, but in fact don t care at all. Three young people on the threshold of adulthood defiantly push all the limits their confusion and emotional isolation will have unexpected consequences that will shake the entire community. CENY / AWARDS: Festival španělského filmu Malaga 2012: Nejl. film, scénář, herec a herečka; Festival španělského filmu Cinespan ~ a, Toulouse 2012: Nejl. hudba; MFF Pamplona 2012: Cena publika; Katalánská film. cena 2013: Nejlepší herec / Spanish FF Malaga 2012: Best Film, Best Script, Best Actor, Best Actress; Spanish FF Cinespan ~ a, Toulouse 2012: Best Score; IFF Pamplona 2012: Audience Award; Catalan Film Award 2013: Best Actor LUCERNA (Praha) čt / thu 17:00 LUCERNA (Praha) po / mon 18:30 LUCERNA (Praha) út / tue 16:30 PANORAMA (Boskovice) st / wed 17:00 JUNIOR (Jablonec) st / wed 20:00 CENTRAL (Hradec Králové) pá / fri 18:

11 Dopis otci / A Letter to My Father / Pismo ćaći Chorvatsko / Croatia REŽIE / DIRECTOR: Damir Čučić 2012 / 72 min. / chorvatská verze s českými a anglickými titulky / Croatian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Milivoj Beader, Mate Gulin Dvojník / The Double Velká Británie / Great Britain REŽIE / DIRECTOR: Richard Ayoade 2013 / 93 min. / anglická verze s českými titulky / English version with Czech subtitles HRAJÍ / CAST: Mia Wasikowska, Jesse Eisenberg, Noah Taylor, Wallace Shawn, James Fox Poloautobiografický, polodokumentární a polofiktivní filmový rozhovor otce a syna. Syn, který je neúspěšným hercem, konfrontuje svého otce, přísného a tvrdohlavého muže, kterému vyčítá svůj neúspěch a neschopnost někam to v životě dotáhnout. Přitom sám s hrůzou vnímá, že se stává kopií muže, kterým tak pohrdá. Emocionálně vyhrocené, téměř experimentálně laděné drama postavené na dialogu dvou mužů slepě bránících své pozice, ovládlo mezinárodní filmový festival v Pule, odkud si odneslo pět cen, včetně ceny za nejlepší chorvatský film. A semi-autobiographical, semi-documentary and semi-fictitious interview between a father and son. The son, an unsuccessful actor, confronts his father, a stern and stubborn man, whom he blames for his own inability to make something of himself in life. At the same time, he sees with horror that he is becoming a copy of the man he so despises. This emotionally intense, almost experimentally tuned drama, based on a dialogue between two men blindly defending their own positions, dominated the International film festival in Pula, winning five awards, including an award for the best Croatian film. CENY / AWARDS: MFF Pula 2012: Nejl. film, Nejl. chorvatský film, Nejl. herec ve vedl. roli, Nejl. střih, Nejl. zvuk / MFF Pula 2012: IFF Pula 2012: Best Film, Best Supporting Actor, Best Editing, Best Sound, Best Croatian Film Plachý samotář Simon se protlouká životem v lhostejném světě. V práci ho přehlížejí, jeho matka jím pohrdá, žena jeho snů Hannah ho ignoruje. Nic z toho se mu nedaří změnit. Jeho život se převrátí naruby až ve chvíli, kdy mu v práci přibude nový kolega James. Fyzicky je Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem. Je sebevědomý, charismatický a umí to se ženami. K Simonově hrůze začíná James pomalu přebírat kontrolu nad jeho životem. V hravé adaptaci novely F. M. Dostojevského mísí režisér Richard Ayoade (Jmenuji se Oliver Tate) humor a osobitou estetiku s kafkovskou atmosférou. Simon is a timid man, scratching out an isolated existence in an indifferent world. He is overlooked at work, scorned by his mother, and ignored by the woman of his dreams. He feels powerless to change any of these things. The arrival of a new co-worker, James, serves to upset the balance. James is both Simon s exact physical double and his opposite confident, charismatic and good with women. To Simon s horror, James slowly starts taking over his life. In a playful adaptation of Dostoevsky s novel the director Richard Ayoade (Submarine) mixes humor and distinctive aesthetics with Kafkaesque atmosphere. SVĚTOZOR (Praha) po / mon 18:30 SVĚTOZOR (Praha) čt / thu 19:00 uzavřená projekce / closed screening LUCERNA (Praha) čt / thu 20:

12 Finsterworld / Finsterworld Německo / Germany REŽIE / DIRECTOR: Frauke Finsterwalder 2013 / 91 min. / německá verze s českými a anglickými titulky / German version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Ronald Zehrfeld, Sandra Hüller, Michael Maertens, Corinna Harfouch Jak zvláštní jméno Federico! / How Strage To Be Called Federico! / Che strano chiamarsi Federico! Itálie / Italy REŽIE / DIRECTOR: Ettore Scola 2013 / 93 min. / italská verze s českými a anglickými titulky / Italian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Giulio Forges Davanzati, Ernesto D Argenio, Tommaso Lazotti, Maurizio De Santis Zvláštní mozaika příběhů ze současného Německa je jako sbírka nejrůznějších úchylek a obsesí, úzkostí a neuróz. Pedikér pečlivě sbírající odumřelou kůži z nohou svých klientek, policista s obskurní zálibou v kostýmech zvířat, povrchní dokumentaristka hledající velké téma, rozmazlený fracek využívající své bohaté rodiče na první pohled nesouvisející příběhy se začnou v průběhu brilantně propojovat, až vyústí v absurdní finále. Radikálně zvednutý prostředníček směrem k divákovi nebo sžíravá satira o tom, jak krutý život může být? This peculiar mosaic of stories from contemporary Germany is a collection of deviations and obsessions, anxieties and neuroses. A pedicurist who carefully collects the hard skin from the feet of his female patients, a policeman with a secret obsession for animal costumes, a superficial documentary-maker searching for the big topic, a spoiled brat taking advantage of his wealthy parents seemingly unrelated stories begin to intertwine brilliantly, resulting in an absurd finale. Is this a radically raised middle finger toward the viewer or a scathing satire on how cruel life can be? CENY / AWARDS: MFF Montreal 2013: Nejl. film - Třetí místo; MFF Zurich 2013: Cena kritiků, Nejlepší film v německém jazyce / IFF Montréal 2013: Bronze Zenith; IFF Zurich 2013: Critics Choice Award, Best German Language Feature Film Ettore Scola patří mezi uznávané postavy italské kinematografie, ač by se mohlo zdát, že stojí spíše ve stínu těch slavnějších, jako je Michelangelo Antonioni nebo Federico Fellini. A právě s druhým jmenovaným jej pojilo dlouholeté pouto přátelství. Mnoho společných zážitků přivedlo Scolu k myšlence natočit film, který je niternou poctou i vzpomínkou na přítele a velkého světového režiséra. Ve zvláštní směsici obrazů míchá archivní záběry a fotografie s rekonstrukcemi vzpomínek v duchu Felliniho filmů, s narážkami na jejich specifickou snovou atmosféru i na konkrétní filmy. Osobní vzpomínkový film je plný felliniovského humoru a imaginace. Ettore Scola is a highly honored figure of Italian cinema, although it might seem that he has remained in the shadows of more famous directors like Michelangelo Antonioni or Federico Fellini. Scola and Fellini worked together as young men, forming a lifelong friendship and strong bond. Their many common experiences led Scola to the idea of making a film that would be an intimate tribute to the memory of a dear friend and a famous director. In a special collage of images, he blends archival footage and photographs to reconstruct the memorable spirit of Felini s films, with reference to specific films and their characteristic dreamy atmosphere. This is a personal, commemorative film full of fellinian humor and imagination. LUCERNA (Praha) čt / thu 19:00 uzavřená projekce / closed screening SCALA (Brno) so / sat 22:30 PANORAMA (Boskovice) čt / thu 17:00 Istituto Italiano di Cultura Praga LUCERNA (Praha) st / wed 17:00 SCALA (Brno) pá / fri 20:

13 Karavan / Mobile Home Lucembursko, Belgie, Francie / Luxembourg, Belgium, France Klauni / Clownwise ČR, Lucembursko, Slovensko, Finsko / Czech Rep., Luxebmbourg, Slovakia, Finland REŽIE / DIRECTOR: Francois Pirot 2012 / 95 min. / francouzská verze s českými a anglickými titulky / French version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Jackie Berroyer, Catherine Salée REŽIE / DIRECTOR: Viktor Tauš 2013 / 120 min. / česká verze / Czech version HRAJÍ / CAST: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand, Kati Outinen, Eva Jeníčková Někdy je třeba vyjet na cestu kolem světa, abyste to nejdůležitější našli hned za humny. Simon a Julien jsou kamarádi od dětství. Simon je nenapravitelný snílek plný plánů, realizovat ale nedovede ani jeden. Julien je jeho opakem, stojí pevně na zemi a v životě má celkem jasno. Když se se Simonem rozejde jeho snoubenka, vydávají se společně ve starém karavanu na cestu kolem světa, která ale skončí hned za rodnou vískou. Film o dvou třicátnících, kterým tak trochu utíká život mezi prsty a na poslední chvíli se snaží zvrátit běh času, je úsměvnou road movie a svérázným buddy filmem. Sometimes you need to travel around the world to find that what you are looking for is right next door. Simon and Julien have been friends since childhood. Simon is an incorrigible dreamer with nothing to show for it. Julien is the opposite, standing firmly on the ground with his life mapped out clearly in front of him. When Simon s fiancée breaks up with him, the two men set out on a trip around the world in an old caravan in an effort to turn back the clock, getting only as far as the edge of the village where they were born. This film about two men in their thirties whose lives are passing them by is a funny road movie / buddy film. Oskar, Max a Viktor, kdysi hvězdné klaunské trio, které se rozpadlo kvůli neřešitelnému sporu, se setkávají po 40 letech, které na jevišti i mimo ně prožili každý zvlášť. S neodolatelným smyslem pro humor čelí strachu ze smrti, rodinným problémům i stařeckým strastem a jsou odhodláni riskovat vše, aby dokázali, že jsou ještě schopni rozjet pořádnou šou. Uštěpačná komedie ukazuje, že není třeba se bát, pokud se ještě dokážeme smát. Oskar, Max and Viktor, once a superstar clown trio, which split up due to a heart-rending dispute come together after 40 years of separate lives both on and off the stage. Their irresistible sense of humor is challenged by the fear of death, family dysfunction and different sensations of old age. Now, they are ready to risk everything to prove, that they are still able to run a great show. This poignant comedy proves the fact, that there is no need to be scared if one can still laugh. CENY / AWARDS: MFF Locarno 2012: Cena mladé poroty, 2 místo / IFF Locarno 2012: Junior Jury Award, 2nd place LUCERNA (Praha) ne / sun 17:00 SCALA (Brno) so / sat 20:30 SVĚTOZOR (Praha) so / sat 18:

14 Landes / Under the Pines Mandarinky / Tangerines / Francie, Belgie / France, Belgium Mandariinid REŽIE / DIRECTOR: Francois-Xavier Vives 2013 / 95 min. / francouzská verze s českými a anglickými titulky / French version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Marie Gillain, Miou-Miou, Jalil Lespert, Bernard Blancan, Christelle Cornil Estonsko, Gruzie / Estonia, Georgia REŽIE / DIRECTOR: Zaza Urushadze 2013 / 87 min. / rusko-estonská verze s českými a anglickými titulky / Russian-Estonian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Giorgi Nakashidze, Elmo Nüganen, Raivo Trass, Lembit Ulfsak Landes, kraj jihozápadní Francie, se stává dějištěm strhujícího příběhu o síle vůle a odhodlání ženy, která jde za svým snem navzdory překážkám i dobovým konvencím dvacátých let 20. století. Poté, co Liéna náhle ovdoví a zdědí po muži rozsáhlé pozemky, rozhodne se realizovat sen svého muže zavést do kraje elektřinu. Překvapivě ale naráží na odpor místních farmářů, rodiny i společníků. Boj o moc začíná. Podaří se jí prosadit svůj cíl? Režisér Francois-Xavier Vives při natáčení čerpal z vlastní rodinné historie. Landes, a region in southwestern France, is the scene of a brilliant story about the determination and commitment of a woman who is able to stand up to the odds and the contemporary conventions of the 1920s. When Liena, suddenly widowed, inherits her husband s vast properties, she decides to go ahead with his dream to bring electricity to the region. Surprisingly, she faces resistance from the local farmers, families and her companions. A power struggle begins. Will she manage to achieve her goal? Director Francois-Xavier Vives drew from his own family history. Píše se rok 1992 a v Abcházii zuří válka s Gruzií. V malé osadě lapené uprostřed bojů zůstali poslední dva muži, starý Ivo a farmář Margus. Jediné, co je zde drží, je jejich úroda mandarinek. Válka je však zasáhne i zde, když při přestřelce najdou dva zraněné muže z obou znepřátelených stran. Ivo se rozhodne jim pomoci i navzdory jejich vzájemné nenávisti. Jeho rázná povaha a znechucení válkou začíná oba nepřátele nenápadně sbližovat. Film o nesmyslnosti a absurditě války, síle dialogu a osobní odvaze. In1992, Abkhazia is at war with Georgia. Old Ivo and Farmer Margus, the last twomen in the area, are trapped in a small village in the middle of a battle zone.the only thing keeping them from leaving is their crop of tangarines. The war reaches them even here when they findtwo wounded men from opposing sides, casualties of a firefight and Ivo decidesto help them despite their mutual hate for each other. His vigorous character and the fact that heis so fed up with the war encourages the two enemies to gradually accept eachother. This film is about personal courage, the meaninglessness and absurdityof war, and the power of dialogue. CENY / AWARDS: Světový film. festival v Montrealu 2013: Nejlepší umělecký počin / Montreal World Film Festival 2013: Best Artistic Contribution CENY / AWARDS: MFF Mannheim-Heidelberg 2013: Cena diváků; MFF Černé noci Tallinu 2013: Estonská film. cena, Cena Mezinárodních film. klubů; MFF Varšava 2013: Cena publika, Nejlepší režie / IFF Mannheim-Heidelberg 2013: Audience Award; IFF Tallinn Black Nights 2013: Estonian Film Award, International Film Clubs Award; IFF Warsaw 2013: Audience Award, Best Director SVĚTOZOR (Praha) čt / thu 16:00 PANORAMA (Boskovice) pá / fri 19:30 LUCERNA (Praha) st / wed 19:00 SCALA (Brno) ne / sun 18:

15 Moře / The Sea Irsko / Ireland REŽIE / DIRECTOR: Stephen Brown 2013 / 90 min. / anglická verze s českými titulky / English version with Czech subtitles HRAJÍ / CAST: Ciaran Hinds, Charlotte Rampling, Rufus Sewell, Sinéad Cusack, Natascha McElhone Nakrm mě slovy / Feed Me With Your Words / Nahrani me z besedami Slovinsko / Slovenia REŽIE / DIRECTOR: Patricia Ferreira 2012 / 88 min. / slovinsko-italská verze s českými a anglickými titulky / Slovenian-Italian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Boris Cavazza, Sebastijan Cavazza, Jure Henigman, Masa Derganc, Miranda Caharija Historik umění Max Morden se v reakci na náhlou smrt své ženy rozhodne vyhledat azyl v chatce na břehu moře, kde kdysi strávil dětství. Bojuje s vnitřními démony, utápí se v žalu, který splachuje alkoholem stejně jako vlny oplachují pláž, a útočiště nachází v bezpečných hlubinách minulosti a vlastního dětství. Ve dvou časových rovinách vyprávěný intimní příběh o zápasu se smutkem vznikl podle stejnojmenného románu Johna Banvilla oceněného Man Bookerovou cenou. Hlavní roli Maxe strhujícím způsobem zvárnil Ciaran Hinds. As a means of coping with the sudden death of his wife, art historian Max Morden seeks solace at a cottage by the seaside where he spent his childhood. Immersed in grief, washing it down with alcohol like waves washing the beach, he struggles with his inner demons, returning to the safe realms of his past and his childhood. This intimate story about a man s struggle with sadness, narrated in two different time settings by Mr. Ciaran Hinds, is based on a Man Booker prize-winning novel by John Banville. This film is presented with the assistance of IFI International, an initiative administered by the Irish Film Institute and supported by Culture Ireland. Matej se svým otcem Janezem nemluvil téměř deset let. O to překvapivější je, když mu Janez zničehonic zavolá, protože jeho mladší bratr Robert zmizel beze stopy kdesi v Turíně. Janez tedy posílá svou ženu a dceru na venkov starat se o duševně nemocnou matku, zatímco s otcem vyráží po Robertových stopách. Tři paralelní příběhy, tři odlišné pohledy, postupně odkrývají dysfunkční rodinu, její ztracenou minulost, komplikovanou přítomnost a možná nadějnou budoucnost. Film o problematických rodinných poutech a vztazích mezi dětmi a rodiči. Matej hasn t spoken to his father Janez in nearly ten years. So, it s quite a surprise when Janez asks him to help search for his younger brother Robert who has disappeared without a trace somewhere in Turin. Matej sends his wife and daughter to the countryside to care for his mentally ill mother while he and his father try to retrace Robert s footsteps. Three parallel stories, three different perspectives which gradually reveal a dysfunctional family, its lost past, complicated present and perhaps, hopeful future. A film about problematic family bonds and the relationships between children and parents. SVĚTOZOR (Praha) so / sat 20:30 LUCERNA (Praha) čt / thu 20:45 MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) čt / thu 19:00 LUCERNA (Praha) čt / thu 21:45 CENTRUM (Havířov) pá / fri 18:

16 Oh Boy Německo / Germany REŽIE / DIRECTOR: Jan-Ole Gerster 2012 / 83 min. / německá verze s českými a anglickými titulky / German version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Tom Schilling, Marc Hosemann, Feiderike Kempter, Justus von Dohnany, Katharina Schüttler Papírové duše / Paper Souls / Les Ames De Papier Francie, Belgie, Lucembursko / France, Belgium, Luxembourg REŽIE / DIRECTOR: Vincent Lannoo 2013 / 100 min. / francouzská verze s českými a anglickými titulky / French version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Stéphane Guillon, Julie Gayet, Pierre Richard, Jonathan Zaccai, Jules Rotenberg Filmová odysea jednoho dne a noci v životě Niko Fischera, mladíka bezcílně bloudícího, tápajícího a nejistě se potýkajícího s vlastní existencí. Rozchody a náhodné vztahy, nečekaná shledání, deziluze, ale i satira na současné umění a společnost. Snímek připomíná filmy Woodyho Allena či Jima Jarmusche, a to nejen svým humorem a ztvárněním, ale i tematickým záběrem. Okouzlující generační výpověď Jana Oleho Gerstera lze vnímat jako mužskou verzi filmu Frances Ha režiséra Noaha Baumbacha. Oh Boy zcela ovládl německé filmové ceny a získal i titul Evropského objevu na Evropských filmových cenách. This film odyssey is a day and a night in the life of Niko Fischer, a young man drifting aimlessly through the uncertainties of his own existence: breakups and casual relationships, unexpected reunions, disillusionment but it s also a satire on contemporary art and society. Thanks to its humor, representation and subject matter, it reminds us of the films of Woody Allen and Jim Jarmusch. Jan Ole Gerster s charming generational statement can be thought of as a parallel male version of Noah Baumbach s Frances Ha. Oh Boy completely dominated the German Film Awards and won the European Discovery title at the European Film Awards. CENY / AWARDS: FF Mnichov 2012: Nejl. scénář; FF Oldenburg 2012: Nejl. film, Cena publika; MFF Zurich 2012: Zvláštní uznání; MFF Bratislava 2012: Nejl. režisér, Cena poroty FIPRESCI, Cena poroty Fedeora; MFF Černé noci Tallinu 2012: Cena Red Hering, Cena publika; Bavorská film. cena 2012: Nejl. herec, Nejl. scénář; MFF Angers 2013: Zvláštní cena poroty, Cena publika; MFF Sofie 2013: Focus Fox Grand Prix; Německá film. cena 2013: Nejl. film, Nejl. scénář, Nejl. režie, Nejl. herec v hlavní i ve vedl. roli, Nejl hudba. aj. / FF Munich 2012: Best Screenplay Award; FF Oldenburg 2012: Best Film, Audience Award; IFF Zurich 2012: Special Mention; IFF Bratislava 2012: Best Director, FIPRESCI Jury Award, Fedeora Jury Award; IFF Tallinn Black Nights 2012: Red Hering Award, Audience Award; Bavarian Film Prize 2012: Best Actor, Best Screenplay; IFF Angers 2013: Special Jury Prize, Audience Award; IFF Sofia 2013: Focus Fox Grand Prix; German Film Awards 2013: Best Film, Best Screenplay, Best Director, Best Leading Actor, Best Supporting Actor, Best Score SVĚTOZOR (Praha) pá / fri 20:30 LUCERNA (Praha) út / tue 18:30 SCALA (Brno) so / sat 16:00 PANORAMA (Boskovice) čt / thu 19:30 Vdovec Paul má zvláštní práci: píše pohřební řeči. Jeho soused a přítel Viktor už neví, jak zahnat samotu. Mladá vdova Emma Paula jednoho dne poprosí o něco skutečně zvláštního. Chce, aby pro jejího osmiletého syna napsal posmrtnou zprávu o zesnulém otci. Mezi Paulem a Emmou se začne rodit vztah, brzy je ale začnou stíhat duchové minulosti. Jednoduše love story... ale duchařská! Widower Paul has a strange job: he writes funeral orations. Victor, his friend and neighbor, no longer knows what to do to shrug off his loneliness. One day Emma, a young widow, asks Paul to do a curious thing and tell her 8-year-old son about his dead father. A relationship then forms between Paul and Emma, but the ghosts of the past come to haunt them. A love story... with ghosts! LUCERNA (Praha) ne / sun 17:

17 Papusza Polsko / Poland REŽIE / DIRECTOR: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze 2013 / 131 min. / polsko-romská verze s českými a anglickými titulky / Polish-Roma version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Jowita Budnik, Zbigniew Waleryś, Antoni Pawlicki, Artur Steranko, Sebastian Wesołowski Prázdné místo / Nobody s Home / Köksüz Turecko / Turkey REŽIE / DIRECTOR: Deniz Akcay 2013 / 81 min. / turecká verze s českými a anglickými titulky / Turkish version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Lale Basar, Ahu Türkpence, Savai Alp Basar, Melis Ebeler Bronislawa Wajs, zvaná Papusza, byla uznávanou polskou básnířkou romského původu. Životopisný film Papusza představuje její nelehký život na pozadí historických událostí 20. století. Příběh její lásky ke spisovateli Jerzymu Ficowskému, tradiční kočování s rodinou po kraji, nacistický teror za druhé světové války i smutný konec v komunistickém režimu. Film je přitom sám jednou velkou vizuální básní, natočený kompletně v černobílé, pracující umně s šerosvitem, kde kamera úchvatně podtrhuje melancholickou náladu snímku. Bronislawa Wajs, known as Papusza, was a well respected Polish poet of Roma origin. This biographical film follows her difficult life in the context of historical events during the 20th century, the story of her love for writer Jerzy Ficowski, the traditional nomadic way of life with her family, the Nazi terror during World War II, and the sad end to her life during the communist regime. Yet, the film itself is one big visual poem, filmed entirely in black and white, with skilled use of chiaroscuro, the camera stunningly underscoring the melancholic mood of the movie. CENY / AWARDS: MFF Karlovy Vary 2013: Zvláštní uznání; MFF Valladolid 2013: Nejlepší režie, Nejlepší muž. herecký výkon; MFF Soluň 2013: Cena Open Horizons / IFF Karlovy Vary 2013: Special Mention; IFF Valladolid 2013: Best director, Best actor; IFF Thessaloniki 2013: Open Horizons Award Příběh rodiny, která se rozpadá víc a víc každým dnem, protože její členové už k sobě nedokáží najít cestu. Nurcan je po smrti manžela zanechána se svými třemi dospívajícími dětmi. Rebelující Ilkar nedokáže ve svém nezralém věku zastoupit chybějícího otce, nejmladší Özge je ještě dítě, a tak je jediným pilířem rodiny nejstarší dcera Feride. Napětí mezi matkou a sourozenci se ale stále stupňuje a i Faride pomalu ztrácí víru v lepší budoucnost Silný debut režisérky Deniz Akcay je naturalistickým komorním dramatem detailně analyzujícím přetrhávající se pouta mezi nejbližšími. A story of the very gradual disintegration of a family who cannot find a way to relate to each other. After her husband s death, Nurcan is left alone to raise their three teenage children: little Ozge, the youngest daughter, rebellious Ilkar who is suffering from the irreplaceable loss of his father, and the oldest daughter Feride who is the pillar of the family. As tensions in the family escalate, even Feride loses hope for a better future a strong debut from director Deniz Akcay in this naturalistic chamber drama that analyzes in detail the destructive bonds between loved ones. CENY / AWARDS: MFF Istanbul 2013: Cena publika, Nejlepší debut; MFF Vesoul 2014: Velká cena mezinárodní poroty, Cena středoškoláků / IFF Istanbul 2013: People s Choice Award, Best First Film; IFF Vesoul 2014: Grand Prize of the International Jury, High Schools Award SVĚTOZOR (Praha) út / tue 20:30 LUCERNA (Praha) čt / thu 16:

18 Říjen listopad / October November / Oktober November Rakousko / Austria REŽIE / DIRECTOR: Götz Spielmann 2013 / 120 min. / německá verze s českými a anglickými titulky / German version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Nora von Waldstätten, Ursula Strauss, Peter Simonischek, Sebastian Koch, Johannes Zeiler Večeře / The Dinner / Het Diner Nizozemsko / The Netherlands REŽIE / DIRECTOR: Menno Meyjes 2013 / 88 min. / nizozemská verze s českými titulky / Dutch version with Czech subtitles HRAJÍ / CAST: Jacob Derwig, Thekla Reuten, Daan Schuurmans, Kim van Kooten, Jonas Smulders Půvabná Sonja je úspěšnou filmovou herečkou. Se svou rodinou se kvůli pracovnímu vytížení vídá jen zřídka, ovšem když se dozví o zhoršujícím se stavu svého otce, vydává se okamžitě na cestu. Se svou sestrou Verenou, která se stará o otce a malý hotel, nikdy nebyla příliš v kontaktu. Zpočátku přátelské setkání však začne postupně odhalovat dávné křivdy a rodinná tajemství. Komorní rodinné drama je drobnokresbou vztahů dvou sester na pozadí podzimní alpské krajiny. Lovely Sonja is a successful film actress. Because she is always working, she rarely sees her family, but when she learns about her father s deteriorating health, she immediately sets off to visit her relatives. She has never had a close relationship with her sister Verena who cares for their father at the small inn where they grew up, and although the meeting starts off well, it gradually begins to uncover past wrongs and family secrets. This intimate family drama is a miniature work portraying the relationship of two sisters set against a back-drop of an autumn alpine landscape. V restauraci se na přátelské večeři schází bývalý učitel Paul se svou pečující ženou Claire a jeho ambiciózní bratr, politik Serge, se svou ženou Babette. Postupně se však ukazuje, že pod povrchem nezávazné konverzace, se skrývá mnohem hlubší problém týkající se jejich dospívajících potomků, kteří nejsou takovými svatoušky, jak si je rodiče představují. Scénárista a režisér Menno Meyjes, který se podílel i na několika filmech Stevena Spielberga (mimo jiné Indiana Jones a poslední křížová výprava) natočil na motivy románu Hermana Kocha kritiku pokrytecké společnosti pranýřující vše od politiky až po výchovu. Former teacher Paul and his caring wife Claire join ambitious brother Serge and his wife, Babette, for a friendly dinner in a posh restaurant. Behind the small talk, we sense an undercurrent of some much deeper problem involving their teenage children who are not as innocent as their parents believe. Menno Meyjes directed and wrote the screenplay for this film and has also worked on several films with Steven Spielberg (Indiana Jones and the Last Crusade, among others). The film was adapted from a Herman Koch novel, which criticizes the hypocrisy of society and denounces everything from politics to education. SVĚTOZOR (Praha) po / mon 20:30 SCALA (Brno) so / sat 14:00 LUCERNA (Praha) pá / fri 17:00 SCALA (Brno) po / mon 18:

19 Všichni v naší rodině / Everybody in Our Family / Toatǎ lumea din familia noastrǎ Rumunsko / Romania REŽIE / DIRECTOR: Radu Judea 2012 / 107 min. / rumunská verze s českými a anglickými titulky / Romanian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Serban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Mihaela Sirbu, Gabriel Spahiu, Tamara Buciuceanu-Botez Zamilovaní nepřátelé / Enemies in Love / Verliebte Feinde Švýcarsko / Switzerland REŽIE / DIRECTOR: Werner Schweizer 2012 / 112 min. / německá verze s českými titulky / German version with Czech subtitles HRAJÍ / CAST: Mona Petri, Fabian Krüger, Steven Buehler Marius je rozvedený a svou malou dcerku Sofii vídá jen v předem určené dny. A jeden z nich právě nadešel. Náhle je mu ale řečeno, že Sofie je nemocná a nemůže s ním jít. Marius přesto trvá na svém a situace se postupně začíná vymykat z kontroly. Vyjednávání, přesvědčování, nátlak, fyzické útoky i policejní zásah Minimalistické drama je brilantním rozborem jedné vyhrocené situace, ve které není nic tak samozřejmé, jak se zpočátku může zdát. Jde o poslední zoufalý čin beznadějného otce snažícího se získat svou dceru na společný víkend nebo i naprosté selhání a psychopatické projevy jeho skutečné osobnosti? Marius is divorced and only sees his little daughter Sophia on certain designated days and today is one of them. When he arrives, he is told that Sofia is sick and cannot go out with him. When Marius insists, the situation begins to spin out of control. Negotiation, persuasion, coercion, physical attacks and police intervention this minimalist drama is a brilliant analysis of a precarious situation where nothing is as it seems. Is this the last desperate act of a hopeless father trying to pick up his daughter for the weekend or the psychopathic manifestations of an unbalanced man s true personality? CENY / AWARDS: MFF Sarajevo 2012: Nejl. film; CinEast 2012: Grand Prix; MFF Anonimul 2012: Grand prix / IFF Sarajevo 2012: Best Film; CinEast 2012: Grand Prix; IFF Anonimul 2012: Grand prix Iris a Peter von Roten tvoří pravděpodobně nejslavnější, nejprovokativnější a nejkrásnější dvojici v historii Švýcarska. Iris, právnička a feministka z Bazileje, způsobila v roce 1958 poprask svou knihou Ženy v ohrádce, ve které požadovala ekonomickou, politickou a sexuální rovnoprávnost mezi mužem a ženou, což podporoval i její muž. Oba své požadavky zároveň prakticky aplikovali ve svém vztahu plném volné lásky, čímž narazili na odpor bigotní společnosti. Směsice hraného filmu a archivních a dokumentárních záběrů přináší milostný příběh srovnatelný s láskou Simone de Beauvoir a Jean-Paula Sartra. Iris and Peter von Roten are perhaps the most famous, provocative and beautiful couple in recent Swiss history. Iris, a lawyer and feminist from Basel, caused an uproar in 1958 because of her book, Women in the Playpen. In the book, she called for economic, political and sexual equality between men and women, and was fully supported in this by her husband. They applied these convictions in their marital relationship which also included the principles of free love, and this in particular generated resistance from a bigoted society. The mixture of feature film, documentary and archival footage presents a love story comparable to that of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre. SVĚTOZOR (Praha) ne / sun 18:15 SCALA (Brno) ne / sun 20:30 KINO CENTRUM (Havířov) čt / thu 18:00 SVĚTOZOR (Praha) po / mon 18:

20 Boží šichta / Heavenly Shift / Isteni műszak Maďarsko / Hungary REŽIE / DIRECTOR: Márk Bodzár 2013 / 100 min. / maďarská verze s českými a anglickými titulky / Hungarian version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: András Ötvös, Roland Rába, Tamás Keresztes, Sándor Zsótér, Natasa Stork EUROCRIME Dcera / The Daughter / I kóri Řecko, Itálie / Greece, Italy REŽIE / DIRECTOR: Thanos Anastopoulos 2012 / 87 min. / řecká verze s českými a anglickými titulky / Greek version with Czech and English subtitles HRAJÍ / CAST: Savina Alimani, Aggelos Papadimas, Yorgos Simeonidis, Ieronymos Kaletsanos EUROCRIME Mladík Milan utíká z válkou sužovaného Balkánu do Budapešti, kde se díky lékařské průpravě stává zdravotníkem v noční sanitce. Jak se ale ukazuje, pro jeho dva kolegy je Hippokratova přísaha jen pár slov bez významu, neboť vedou výdělečný byznys založený na obchodu s mrtvolami, bohatě dotovaném pohřebním průmyslem. Milan je tak postaven před dilema svědomí nebo peníze, které mu pomohou dostat do Maďarska i jeho přítelkyni? Skrz na skrz černá debutová krimikomedie Márka Bodzsára nezapře inspiraci tarantinovskou explicitností nebo coenovským cynismem. Young Milan escapes from the war-ridden Balkans to Budapest where, because of his medical school experience, he lands a job as a medic in a night ambulance. As it turns out, the Hippocratic oath is just meaningless words to his two colleagues, who operate a profitable business, subsidised by the funeral industry, and based on the corpse trade. Milan is now faced with a dilemma follow his conscience or take the money that can help him bring his girlfriend to Hungary. This thoroughly black crime-comedy debut from Mark Bodzsar is clearly inspired by Tarantino s explicitness and the Coen brothers cynicism. CENY / AWARDS: CinÉast Lucembursko 2013: Zvláštní cena / CinÉast Luxembourg 2013: Special Prize Myrto je sotva patnáctiletá dívka, která svou frustraci z hroutícího se otcova dřevařského podniku přenese do radikální akce únosu malého syna muže, kterého vinní z bankrotu otcovy firmy a jeho následného zmizení. Změní ale její plánovaná pomsta něco? Řecká ekonomická krize sice z počátku zasáhla i řeckou kinematografii, nyní ji ale posiluje a obohacuje o nosná filmová témata. Příkladem je i snímek Dcera, který spojuje téma společenské nespokojenost se stavem země s klasickým thrillerem o pomstě. Myrto, barely 15-years-old, is distraught after the collapse of her father s lumber business and takes radical action she kidnaps the young son of the man she holds responsible for the bankruptcy and the disappearance of her father. Will this act of revenge change anything? Greek cinema suffered greatly during the early years of the Greek economic crisis, but now, on the contrary, it is giving it strength, considering present-day Greek film topics. The Daughter is a good example. It incorporates the feelings of social dissatisfaction of the nation into a classical thriller about revenge. CENY / AWARDS: Ceny Helénské filmové akademie 2012: Nejl. scénář, Nejl. kamera, Nejl. režie; MFF Motovún 2012: Cena FIPRESCI / Hellenic Film Academy Awards 2012: Best Script, Best Cinematography, Best Director; IFF Motovun 2012: FIPRESCI Prize SVĚTOZOR (Praha) st / wed 20:30 LUCERNA (Praha) so / sat 18:30 MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) st / wed 19:00 CENTRUM (Havířov) so / sat 18:00 SVĚTOZOR (Praha) čt / thu 20:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více