náš COLAS Cesta cez Horný Zemplín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "náš COLAS Cesta cez Horný Zemplín"

Transkript

1 náš COLAS Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike Číslo 1 ročník 64 březen/marec 2015 Cesta cez Horný Zemplín

2 obsah editorial str 3 5 editorial Úvodní slova vedení: regionálního ředitele COLASu pro ČR a SR, generálního ředitele COLASu na Slovensku a generálního ředitele COLAS CZ str 6 11 téma COLAS CZ, a.s. se podílí na modernizaci dálnice D1 Jak pokračuje modernizace dálnice D1 / Cesta na Hornom Zemplíne Vše nejlepší do roku 2015 str kaleidoskop Výběr některých významných akcí, kterými se COLASáci mohou chlubit str Časopis Náš COLAS Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák a Hrachovec a.s., Silnice Horšovský Týn a.s., Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a.s. Redakční tým: Markéta Altrichterová, Kvetoslava Sarvašová. Grafické zpracování, sazba a tisk: Agentura Bravissimo, Znojmo. Redaktoři: Eva Obůrková (Česko), Anton Oberhauser, Communication House, s.r.o. (Slovensko). Časopis Náš COLAS je na Slovensku nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s. Kontaktní Opravená cesta I. triedy vo východoslovenskom regióne Horného Zemplína Hlavní články z obou republik: O modernizaci dvou dálničních úseků D1 a o rekonštruovanom úseku cesty 1. triedy v okrese Vranov nad Topľou stavby Aktuality z dění v našich společnostech, zajímavé zakázky, nové provozy i revoluční technologie Mosty jako umělecká díla / Oblast Jih: co nás čeká v roce 2015? / Pripravili novú budovu / V Malackách opäť ako doma str lidé COLASáci ako ich možno nepoznáte alebo Profily zaujímavých ľudí, ktorí pracujú medzi nami Jiří Hlaváček / Peter Pitoňák str servis / BOZP Informácie o tom, ako neustále vylepšujeme naše postupy a princípy Riadenie ľudských zdrojov v Nitre: Nový začiatok / Cieľ: nulová úrazovosť str 22 rozvoj firem Rok 2014 byl pro závod Lomy rekordním rokem prodeje, výroby a investic str 23 svět kolem nás Články o tom, jak rozvíjíme své dovednosti, pomáhame sobě i okolí, tipy pro zdravý život Spolupráce COLAS CZ se Sborem dobrovolných hasičů v Bašnici / Všetko s mierou Ekonomická situace v Evropě obecně a zvlášť v České republice a na Slovensku je stále problematická. Nicméně nám už některé ukazatele naznačují, že začínáme vidět na konec tunelu Náš objem nasmlouvaných zakázek na rok 2015 se v celé oblasti pomalu stejnoměrně plní. Rok 2015 by pro nás měl být podobný, ne-li lepší než I přesto bude třeba dalšího úsilí. Zimní období bychom proto měli využít k přípravě Best wishes for 2015 The economic situation in Europe generally and in particular in the Czech Republic and in Slovakia remains difficult. Certain indicators, however, make us see the light at the end of the tunnel Our backlog for 2015 is getting full progressively, evenly in the area. And 2015 should be similar if not better than Nevertheless, much effort still needs to be made and we should use this winter period to prepare us for the new season Efforts in the sphere of the trade with selectivity of business cases and clients na novou sezónu 2015 a vyvinout úsilí v oblasti obchodu spolu se selektivitou obchodních záležitostí a odběratelů. Dobrá příprava našich prací pro rok 2015 by měla zahrnovat oblasti: Bezpečnost (tradičně) Organizace a výroba Kvalita prováděných prací Všichni mají stanoveny jasné cíle a já na vás spoléhám, že je splníte a dokonce možná překročíte. Good preparation of our works for 2015: Safety obviously Organization and production Quality of performed works Clear performance objectives have been given and I count on you that you will fulfil them and even go beyond them. I wish you all a very good year May it be the synonym for success, prosperity but also for health for all of you, your families but also for COLAS in the Czech Republic and Slovakia. Eric Biguet Area Manager Czech Republic and Slovakia Přeji všem velmi dobrý rok Ať je synonymem úspěchu, prosperity, ale také zdraví pro vás všechny, vaše blízké a také pro COLAS v České republice a na Slovensku. Eric Biguet regionální ředitel COLASu pro Českou a Slovenskou republiku 2 náš COLAS náš COLAS 3

3 editorial editorial Buďme pripravení na úspech Vážení kolegovia, rok 2015 začal pozitívne. Niektoré stavby boli zazmluvnené ešte minulý rok a v súčasnosti na nich naše stavebné tímy realizujú prípravné práce. Hovorím napríklad o projektoch PSK Cesty západ a PSK Mosty západ. Medzi diela, na ktorých sa už pracuje, patria napríklad most a moriaca linka pre U. S. Steel, kanalizácia v Poproči, čistiareň odpadových vôd v Moldave či stokové siete v aglomerácii Bardejov. Projekt R2 bude pokračovať, hneď ako to dovolia klimatické podmienky. Naše komerčné a cenové oddelenia pripravujú veľký počet tendrov pre cestné, mostné a špeciálne závody na celom Slovensku. Očakávame, že nám rok 2015 prinesie veľkú zásobu práce. A preto vás potrebujeme. Očakávame, že na týchto projektoch budete pracovať na vysokej bezpečnostnej úrovni, na špičkovej kvalitatívnej úrovni, podľa rozpočtu a harmonogramu. Potrebujeme zlepšovať naše pracovné zručnosti a vykonať činnosti na týchto stavbách tak, aby naši klienti boli spokojní. Z týchto dôvodov vyjadrujem istotu, že od vás môžem očakávať najvyššiu profesionalitu a snahu. Spoločne tak dosiahneme to, že rok 2015 bude pre nás všetkých veľmi dobrý. generálny riaditeľ pre Slovensko Let us meet expectations! Dear colleagues, the year 2015 has started in a positive way. Some projects were signed last year and are under preparation by our construction teams. This is for example PSK Road west and PSK Bridges west. Some projects have started like U. S. STEEL bridge, U. S. STEEL ML1, Poproč sewerage, Moldava WWTP or Bardejov. R2 project is ready to start again as soon as meteorological conditions are better. In parallel, our commercial and price estimating teams are preparing numerous tenders for projects of roads or civil works all over Slovakia. We are expecting a year 2015 with a lot of work. Therefore, we need you. We need you to perform these projects with a very high Safety level, Quality level, within the budgets and the schedule of works. We need to improve our work skills and to perform these projects in order to get satisfaction of our clients and to be proud of our work. Therefore, I am sure that I can expect from you the best of the professionalism and all efforts in order to get a very good year Philippe Corbel General manager of COLAS in Slovakia Ohlédnutí za úspěšným rokem 2014 Milé kolegyně, milí kolegové, z nového roku již uplynuly dva měsíce a další stavební sezóna se zanedlouho naplno rozběhne. Co od ní můžeme očekávat? S jakými cíli do ní vstupujeme? Dříve než se budeme věnovat stavební sezóně nadcházející, podívejme se společně, v jaké kondici jsme uzavřeli tu minulou. Rok 2014 byl pro COLAS v České republice v mnoha ohledech rokem výjimečným. Z hlediska konsolidovaného obratu skupiny se nám poprvé v historii podařilo překročit hranici pěti miliard korun. Naši lomaři vyrobili bezmála dva a půl miliónu tun drceného kameniva, obalovny téměř šest set padesát tisíc tun obalovaných asfaltových směsí, což jsou opět historicky nejvyšší hodnoty, a ASTECH s více než třiceti šesti tisíci tunami prodaného PMB také přepsal historické tabulky. Kolegové z divize Silniční stavitelství dosáhli velmi dobrých výsledků v tradičně silných oblastech Sever a Jih. Východ se po dvou letech samostatnosti zařadil mezi naše ziskové organizační jednotky s perspektivou dalšího rozvoje a růstu ziskovosti. Díky aktivitě týmu na západě a nových kolegů ze společnosti Silnice Horšovský Týn se výrazně navýšil tržní podíl skupiny v této části republiky. Rok 2014 byl prvním rokem, kdy jsme skutečně aktivně působili ve všech regionech ČR. Inženýrské divizi v čele s Čermákem a Hrachovcem se také podařilo dosáhnout významného růstu objemu realizovaných prací, a konečně nemohu nezmínit probíhající realizaci prestižního projektu modernizace D1, kde COLAS v náročných podmínkách jednoznačně potvrdil své odborné kvality. Vše výše uvedené navíc při dosažení plánované hodnoty zisku skupiny. Podobnými výsledky se za loňský rok může pochlubit jen málokterá konkurenční firma na českém trhu. Rok 2014 byl pro nás všechny také rokem velmi náročným a za všemi těmito čísly a výsledky je mnoho úsilí a obětavé profesionální práce našich zaměstnanců bez rozdílu pracovní pozice nebo zařazení. Možná právě díky této náročnosti se nejlépe ukázala některá slabá místa, která musíme co nejdříve zesílit, a limity, které nás omezují v našem dalším rozvoji. I když jsou vyhlídky na následující roky pro české stavebnictví optimističtější než tomu bylo v letech minulých, budou jistě i další stavební sezóny velmi náročné a uspějí v nich jen ti nejlépe připravení. Kdo plánuje uspět v budoucnosti, musí investovat nyní! Mám na mysli nejen stroje, zařízení a technologie, kde je jistě letošní nejvýznamnější investicí Nový ASTECH v areálu obalovny v Holubicích v hodnotě cca padesát milionů korun, ale Looking back at the successful year 2014: For COLAS in the Czech Republic, 2014 was exceptional in many respects. In terms of the Group s consolidated turnover, for the first time in history we managed to exceed the 5 billion CZK ceiling. Our quarry teams excavated nearly 2,5 million tons of aggregate and HAMPs produced almost 650 thousand tons of hot mix, which are again the highest numbers in company history. ASTECH with over 36 thousand tons of sold PMB rewrote the historical charts as well. Our colleagues from the traditionally strong North and South Centres of the Road Construction Agency also reached very good results. After two years of independent performance, the East Centre ranked among our profitable units with the prospect of future development and increase in profitability. Thanks to the activities of our team in the west as well as new colleagues from the Silnice Horšovský Týn company, the Group s market share in this part of our country has significantly risen was the first year in which we actively participated in all Czech regions. The Engineering Agency with Čermák a Hrachovec as its head also succeeded in a significant increase in volume of executed work. Last but not least, I cannot omit the ongoing execution of a prestigious project of the D1 motorway modernization where, in rather difficult conditions, COLAS unequivocally confirmed its professional skills. All the above mentioned has been performed reaching the planned Group s profit. Hardly any competing company on the Czech market can pride itself on similar results. také investice do dalšího rozvoje lidských zdrojů. Jednak kontinuálním doplňováním a zvyšováním kvalifikace týmu našich stávajících zaměstnanců, ale také náborem a výchovou nových talentů. Vychovat kvalifikovaného odborníka trvá mnoho let a právě systematické vzdělávání na všech pozicích a úrovních je jednou z našich priorit pro následující období. Skutečnou výzvou do budoucnosti jsou pro nás velké projekty, kde je potenciál trhu v porovnání se západní Evropou stále značný. Tyto projekty nabízejí mimořádné příležitosti, ale skrývají i velká rizika. S ohledem na silné zázemí skupiny COLAS a na naše rozvojové ambice však musí být jejich pravidelná a úspěšná realizace v budoucnu samozřejmostí. Proto je nezbytné v maximální možné míře zúročit zkušenosti, které dnes získáváme například při modernizaci D1, a tyto poznatky aplikovat do efektivního uspořádání společnosti a způsobu řízení tak významných zakázek. Neméně důležité je implementovat nabyté zkušenosti již ve fázi nabídky, přípravy, ale samozřejmě i samotné realizace dalších stavebních zakázek podobného rozsahu. Aktuální pozice skupiny COLAS na trhu, kvalita a nasazení týmu našich zaměstnanců, stav nasmlouvané zakázky pro rok 2015, to vše nás může naplňovat střízlivým optimismem. Pokud budeme systematicky pokračovat v rozvoji našich schopností a dovedností směrem ke stále vyšší profesionalitě a efektivitě, věřím, že loňská čísla umíme nejen zopakovat, ale i překonat! Ondřej Komrska generální ředitel COLAS CZ 4 náš COLAS náš COLAS 5

4 téma téma Co mají společného úsek 14 a tunel Blanka? Na snímku probíhá osazování kluzných trnů do spodní vrstvy cementobetonového krytu. Skládají se z ocelových prutů betonářské výztuže s minimálním průměrem 25 mm a minimální délkou 500 mm, obalených plastovým povlakem. Umísťují se v jedné rovině rovnoběžně s povrchem a osou pruhu do příčných spár cementobetonového krytu. Jednostranný pohyb jednotlivých desek v ose trnů odstraňuje riziko vzájemného ovlivňování dvou nestejně pracujících desek. Jak pokračuje modernizace dálnice D1 Po půl roce se na stránkách časopisu opět vracíme na dálnici D1. Leccos zůstalo stejné, například to, že modernizace dálnice je stále nejsledovanější českou stavbou a média se sem opakovaně vrací. Časový skluz se táhne už od samého začátku v roce 2013, upozorňuje Jiří Kárník. Staveniště nám mělo být podle podmínek soutěže předáno začátkem března a 1. dubna 2013 jsme měli zahájit práce. Místo toho jsme staveniště dostali 12. dubna 2013 a fyzicky jsme začali až 9. května. Společně s výskytem nepředvídatelných potíží o rok později jsme se dostali do dnešního stavu, a zásahem objednatele jsme najednou v roce Je to jednoduché: stejně jako v pražském tunelovém komplexu Blanka, i na 8,5 km dlouhém úseku 14 mezi exitem 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava se už v červenci 2014 měla stříhat páska a auta měla svištět po novém povrchu. Proč se zatím jezdí po starém povrchu nám vysvětlil vedoucí výstavby úseku 14 Jiří Kárník. V jaké fázi tedy nyní úsek 14 je? Když to shrnu, máme hotové dvě třetiny stavby. Dokončené jsou úpravy středního dělicího pásu (SDP), které se prováděly v roce 2013, tedy přeložky kabelů, výměna kanalizačního potrubí, napojení přípojek uličních a horských vpustí, výstavba trativodů a obnova bezpečnostního zařízení. A co se stalo loni v létě? V roce 2014 jsme kompletně modernizovali pravý jízdní pás a v srpnu bylo dopravní značení připravené tak, abychom na něj převedli provoz při modernizaci opačného směru. Jenže 10. srpna jsme přímo od objednatele prostřednictvím správce stavby Ředitelství silnic a dálnic, Závodu Praha dostali pokyn, že nás nepustí modernizovat levý jízdní pás, protože na Vysočině bývá zima dřív a zkomplikovala by se zimní údržba. Co následovalo? Úsek 14 jsme museli na pět zimních měsíců vrátit do standardního provozu bez omezení, což znamenalo například odstranit provizorní žluté vodorovné dopravní značení, uzavřít staveništní přejezdy středního dělicího pásu, přejezdy integrovaného záchranného systému či provést výškovou úpravu ocelových svodidel v SDP na normové hodnoty, zkrátka komplikací vzniklo hodně. A samozřejmě to zasáhlo do všech činností, zejména do termínů smluvních vztahů s objednatelem, ale hlavně se subdodavateli. Máme docela problémy je z důvodu prodloužené doby výstavby do roku 2015 udržet, protože na letošní rok už mají dohodnuté další práce a může se stát, že někteří bohužel smlouvy neprodlouží a budeme muset sehnat jiné. Vstřícnost od objednatele není jaká by měla být, a zatím nedošlo k dohodě Co pro vás znamená zastavení stavby? To si zřejmě nikdo nedovede přestavit. Znamená to vlastně začít znovu od začátku. Končily nám platnosti i dalších smluvních vztahů, jako jsou například kupní smlouvy, smlouvy na nájmy pozemků nutných pro výstavbu, pronájmy železobetonových rozdělovacích svodidel a další. Samozřejmě to pro nás znamená také finanční náklady navíc, například na prodloužené bankovní záruky anebo jsme už měli částečně nakoupené materiály, které bylo potřeba někde přes zimu uložit. A dodejme, že dálnice z televizních obrazovek, novinových stránek a internetových portálů hned tak nezmizí. Opravy celkem 160 kilometrů by totiž měly trvat přibližně deset let a stát do nich investuje zhruba 24 miliard. Modernizace je rozdělena do 21 úseků, z nichž na čtyřech se už pracuje a na dvou z nich působí Sdružení CPI pro D1 s vedoucím účastníkem COLAS CZ, a.s. Mnohé se ale změnilo například to, že po zbrusu novém úseku 09 se jezdí už od začátku prosince 2014, zato situace na úseku 14 se zkomplikovala způsobem, který nikdo nečekal. Oba dálniční úseky, které modernizuje společnost COLAS CZ, a.s., jsou v současné době kvůli zimní údržbě v provozu bez omezení. Úsek 09 mezi exitem 66 Loket a 75 Hořice je hotový, na 8,5 km dlouhém úseku 14 mezi exitem 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava budou práce pokračovat na jaře. 6 náš COLAS náš COLAS 7

5 téma téma O to větší smůla, že očekávaná dlouhá zima se sněhovými přívaly nepřišla To nemusím komentovat, všichni víme, že v listopadu se dokončovaly oba úseky u Prahy, jak Eurovia úsek 05, tak naše sdružení úsek 09. Počasí bylo příznivé, úsek bylo možné dokončit, ale v době, kdy jsme pokyn dostali, byla předpověď počasí čistá spekulace a klient rozhodl tak, jak rozhodl. Pro nás to znamená obrovské komplikace a samozřejmě jednání o řešení dodatečných finančních nákladů z důvodů přerušení stavby. Jednání sice probíhají, ale vstřícnost od objednatele není taková, jaká by měla být, a zatím nedošlo k dohodě. Čili příští rok se počítá s tím, že se dostaví zbývající jízdní pruh a konečně se úsek otevře? Za předpokladu, že to dovolí klimatické podmínky a nebude sníh, můžeme pokračovat od 1. dubna. Podle nového harmonogramu je kompletní zprovoznění nového úseku naplánováno na a pak máme několik týdnů na dokončovací práce, například na dokončení definitivních přejezdů středního dělícího pásu, bezpečnostních zařízení, dopravního značení a dalších nezbytností. Úsek 09 se chystá na papírovou válku Na úseku 09 mezi exitem 66 Loket a 75 Hořice se modernizovalo 9,6 km. V létě 2014 byl hotový jak střední dělicí pás, tak pravý jízdní pás, a začal se modernizovat jízdní pruh ve směru z Brna do Prahy. Na začátku září vedoucí výstavby úseku 09 Borek Růžek tvrdil, že vše probíhá podle plánu a do zimy bude hotovo. Splnila se vaše slova? Ze zkušeností z první poloviny stavby, tedy ze stavby jízdního pruhu ve směru Praha Brno, jsme převzali řadu zkušeností a druhá strana byla díky tomu hotová Úsek 09 je v současné době v režimu předčasného užívání, říká Borek Růžek. Předání a převzetí je zatím v nedohlednu. Je to jedna z velkých bolestí českého stavebnictví; v režimu předčasného užívání je řada nových dálničních úseků, po kterých se jezdí už řadu let. přibližně o 15 dní rychleji než ta první. Což pro nás v danou chvíli bylo velké plus, protože pak bychom těžko stíhali termíny. Jak víme, loni koncem léta jste řešili podobně náročnou situaci jako při snášení mostů o rok dříve? V devátém měsíci minulého roku jsme prováděli osazování nosníků nad dálnicí na nadjezdových objektech za jednotlivých krátkých uzávěr. Jeden most jsme osazovali z pátku na sobotu, další hned ze soboty na neděli. Když pominu riziko noční stavby, kterou se nikdy nepodaří dokonale nasvětlit, vcelku se nám všechno povedlo v termínech, které jsme měli dány. Snad jen u prvního mostu jsme měli problémy se silným větrem, takže první nosník se nepodařilo osadit v rychlosti, v jaké bychom byli chtěli. Stavbu ostře sledovala nejen média, ale hlavně policie a Národní dopravní informační centrum; navíc v noci z pátku na sobotu se přibližně kilometr od toho místa stala dopravní nehoda, vzápětí vznikla osmi nebo devítikilometrová kolona a policie nás pak nenechala udělat uzávěru pro poslední nosník v čase, jaký jsme měli v harmonogramu, a museli jsme čekat, až havárii odstraní. Tušil jste, když stavba úseku 09 začínala, že to bude tak náročné? Ne; pracovní harmonogram sedm dní v týdnu musel člověk opravdu držet, a to od nevidím do nevidím. Stroje a technologie se prostě zastavit nemohou, ale důležité byly zkušenosti, které jsme nasbírali během první poloviny stavby, protože přece jenom šlo o první projekt takového rázu a nic podobného se v republice dosud nedělalo. Kapacity, které Stavbu ostře sledovala nejen média tady byly, jak technologické, tak lidské, byly opravdu velké, a tímto bych chtěl nejen našim zaměstnancům COLASu, ale všem, kteří se na stavbě devátého úseku podíleli, poděkovat. Skutečně je tedy stavba dokončená? Dokončená stoprocentně není; chybí ale jen některé malé dokončovací práce ve středním dělicím pásu a na nadjezdových objektech. Jakmile nám tedy počasí dovolí, řekněme během čtvrtého měsíce, během pár týdnů je dokončíme. Pak už nás čeká jen papírová válka s předáním a převzetím. How does the D1 motorway modernization continue? Whereas on the section 09 it is necessary to perform only minor finishing work in 2015, the whole last third of the work on the section 14 is to be started from April 1 st, The project managers of both sections talk about work progress as well as problems they needed to tackle during the modernization. Obec Malá Domaša leží na severovýchode Slovenska, pri rovnomennej vodnej nádrži. Kalendár ukazuje 15. december Pokojný, ešte takmer jesenne teplý deň s presvitajúcim slnkom spestrujú v neveľkej dedine vari len prechádzajúce Slávnostný prestrih pásky 15. decembra 2014 pri otvorení zrekonštruovaného 16-kilometrového úseku cesty 1. triedy medzi Sedliskami a Holčíkovcami v okrese Vranov nad Topľou. Uprostred Juraj Serva za COLAS, štvrtý sprava Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest. Cesta na Hornom Zemplíne Región v lepšej fazóne Ešte v lete by na to nikto nestavil ani deravý groš. No napokon sa diali veci. Veľkú stavbu za vyše 8 a pol milióna eur dokončili Inžinierske stavby s predstihom piatich mesiacov. A čo je podstatné, aj k spokojnosti kľúčového klienta. autá. Vrátane kamiónov, ktoré tadiaľto poldruha roka nesmeli jazdiť vôbec. Práve dnes tu odovzdajú do užívania 16 kilometrov stavby Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská Holčíkovce. Dielo malo byť podľa zmluvy hotové až v júni Najvýchodnejšia slovenská severojužná cesta I. triedy bola práve v tomto úseku ešte pred dvomi rokmi v takom katastrofálnom stave, že autá sa pri vyhýbaní dieram posúvali priam slimačím tempom. Situáciu počas rokov zhoršoval nárast intenzity predovšetkým nákladnej 8 náš COLAS náš COLAS 9

6 téma téma dopravy, keďže týmto smerom pravidelne prechádzajú kamióny nielen z Poľska, ale i z Bieloruska či pobaltských krajín. Slovenská správa ciest ako investor už nemohol dlhšie čakať a i vďaka európskym peniazom mohol prosby konečne vypočuť. Všetci znova pokope Vo útulne vyzdobenej zasadacej miestnosti obecného úradu sa zišli ľudia, ktorí na tento deň tak dlho čakali. Kým si ich zástupcovia vezmú oficiálne slovo, rozprávam sa s Adriánom Zacharským, vedúcim Regionálneho hospodárskeho strediska Vechec. Patrí pod závod Cestné staviteľstvo, ktoré sa ujalo zákazky po víťazstve Inžinierskych stavieb vo verejnej súťaži. Obaľovacia súprava Vechec obstarala asfaltové zmesi, z tamojšieho lomu kúpili COLASáci kameň. Adrián sumarizuje. Z celkovej dĺžky opravovaného úseku sa opravy dotkli približne 14 kilometrov. Veľká časť opráv, asi na 10 kilometroch, šla do hĺbky tam, kde si poškodenie vyžadovalo výmenu celej konštrukcie vozovky. Navyše, na miestach s nevyhovujúcim podložím ho zhotoviteľ musel vymeniť, zároveň sme vybudovali novú konštrukciu vozovky. Kvalita pripraveného projektu mala rezervy, kolegovia tak potrebovali riešiť občas aj nečakané situácie. Práce bežali v polovičnom profile, jeden pruh musel byť stále prejazdný, čo kládlo veľké nároky na dodržiavanie bezpečnosti. Na realizácii sa podieľal aj mostný závod, chlapi mali na starosti opravu piatich objektov. Časový sklz sme dohnali aj vďaka dočasnej úplnej uzávierke Štafeta pochvál Slávnosť sa začína. Jozef Fabian z Investičnej výstavby a správy ciest Košice ďakuje ISK za kus odvedenej poctivej roboty i Európskej únii, konkrétne Operačnému programu doprava, z ktorého prišlo 85 % Poldruha roka bolo potrebné využívať semafory na usmerňovanie dopravy v práve voľnom jazdnom pruhu. Na snímke pohľad od obce Benkovce. prostriedkov na stavbu. Jeho námestník Roman Šplíchal vyzdvihuje, že sa stavalo za plnej premávky s výnimkou časti cesty v lesnom prostredí, kde to pomery neumožňovali. Pripomína, že v intravilánoch obcí sa pri pokládke nových vrstiev využili výstužné geomreže z vysokopevného skleneného vlákna, zhotoviteľ vykonal hĺbkové drenáže, či komplexné riešenie bezpečnosti. A navyše, po celom úseku boli vynovené autobusové zastávky. Ukázalo sa, že boli nutné aj sanačné opatrenia na svahoch dotknutých opravou cesty, keďže dochádzalo k menším zosuvom. Kolmé skaly sanovali použitím kotiev. Samotný riaditeľ SSC Roman Žembera dáva klobúk dole pred časovým náskokom, s akým dokázali COLASáci odovzdať dielo do užívania... Cesta I/15 bola v tomto úseku roky notoricky známa výtlkmi a dierami. Dnes vodiči prechádzajú cez Horný Zemplín pohodlne. Na snímke lesný úsek medzi obcami Sedliská a Benkovce. K slovu sa dostáva i manažér COLASu pre stavbu ciest Juraj Serva, ktorý odkrýva pozadie pretekov s časom. Počasie si s nami v júli zahralo svojskú hru a takmer na mesiac skoro nepretržité dažde prakticky zastavili prácu. Následne však samosprávny kraj a dopravná polícia v auguste umožnili dočasnú úplnú uzávierku časti stavby, a tým dohnanie sklzu. Ďakujeme aj občanom za ich trpezlivosť, že znášalli prašnosť a hluk, dodáva, pričom jeho slová smerujú k viacerým miestnym starostom, úradníkom i primátorovi Vranova. Práve predstavitelia miest a obcí v okolí počítajú s tým, že nová cesta priláka do kraja viac turistov. Na diaľku sa spájam aj s Ľubomírom Gmitrom, ktorý spolu s Mariánom Adamčíkom pôsobil na diele v pozícii prvolíniového manažéra od začiatku do konca. Stavba bola finančne a personálne poddimenzovaná. Tiež rozdelenie jej fáz nebolo celkom podľa našich predstáv, v inom prípade by nám možno práce trvali ešte kratší čas. Ale musím vyzdvihnúť všetkých kolegov, dobre sa prispôsobili reálnej situácii. Dá sa povedať, že sme vyťažili z minima maximum, komentuje Ľ. Gmitro. Prestrih pre život Séria príhovorov na obecnom úrade sa chýli ku koncu. Hostia stále živo diskutujú o tom, čo bude znamenať nová cesta pre región. Blíži sa štrnásta hodina... Prichádza čas na jednoduchý, ale silný moment. Tradičné prestrihnutie pásky. Ľudia vychádzajú von, polícia dáva pokyn na krátkodobé zastavenie dopravy, kým významní hostia stavby spolu vyjdú na tmavý asfalt kontrastujúci so snehobielymi vodorovnými značkami. Túto chvíľu si bude väčšina prítomných pamätať. Dlhoočakávané zvýšenie kvality života v kraji, ktorý po rokoch znova čaká na svoje objavenie. Láka vodnou nádržou Veľká Domaša, ktorá je rajom pre rybárov Z minima sme vyťažili maximum a ľudí, ktorí na severovýchod Slovenska prídu za kúpaním. Celý región však ešte čaká dlhá cesta k svojim cieľom. COLAS svoj diel pri ich dosahovaní splnil. A rád sa opäť pripojí v budúcnosti. Upper Zemplín road reconstruction: Of 16 kilometers of first class road between Sedliská and Holčíkovce in north-east Slovakia, some 14 kilometers had been reconstructed by ISK Roads agency since May The damaged communication had to be overhauled and on about 10 kilometers the workers and machines had to dug to the deepest layer to virtually build the road anew. COLAS teams needed to juggle the works with continued traffic for almost 18 months. The works cost over 6.5 million euros and, despite summer rains which halted the operations, were completed six months before the agreed deadline date. Projekt si vyžiadal aj sanačné opatrenia na svahoch dotknutých opravou cesty. Práce na moste prechádzajúcom po hrádzi vyrovnávacej vodnej nádrže Malá Domaša. Úsek zrekonštruovanej cesty I. triedy pri Malej Domaši. Slávnostné otvorenie prebehlo o pol roka skôr oproti plánovanému termínu. 10 náš COLAS náš COLAS 11

7 kaleidoskop kaleidoskop 1 Kaleidoskop Oprava lesní cesty Linie Rekonstrukce zpevněných ploch na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě Investor: Lesy České republiky Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Sever, region Liberecký Termín dokončení prací: 10/2014 Cena: 5,89 mil. Kč bez DPH 3 I/35 Hořice obchvat, OŽK + Milovice Hořice v Podkrkonoší, OŽK Investor: ŘSD ČR Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Sever, region Královéhradecký Termín dokončení prací: 10/2014 Cena: 36,73 mil. Kč bez DPH 4 3 Karlovy Vary Plzeň oblast Západ 4 Ústí nad Labem Liberec 1 2 Hradec Králové oblast Sever PRAHA Pardubice Investor: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Poruba Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ Termín dokončení prací: 05/2015 Cena: 13,42 mil. Kč bez DPH Olomouc 7 Ostrava oblast Východ Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké Užhorod, rekonštrukcia Objednávateľ: SR Finančné riaditeľstvo SR Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo Termín dokončenia prác: 07/2015 Cena: 1,4 milióna bez DPH Kanalizácia Poproč rozšírenie Objednávateľ: Strabag, s.r.o. Zhotoviteľ: ISK, Mosty a špeciálne projekty Termín dokončenia prác: 06/2015 Cena: 1,921 milióna bez DPH 3 III/2098 Modernizace silnice průtah Loučky Investor: KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Sokolov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Západ, region Karlovarský Termín dokončení prací: 12/2014 Cena: 10,33 mil. Kč bez DPH Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV Starý Plzenec Investor: Město Starý Plzenec Zhotovitel: Sdružení za účasti Čermák a Hrachovec a.s. Termín dokončení prací: 10/ České Budějovice Jihlava 5 oblast Jih 6 Brno Zlín 4 Trenčín 6 7 Trnava BRATISLAVA 5 Nitra Žilina Banská Bystrica 2 3 Košice Prešov 1 ČOV Moldava nad Bodvou Objednávateľ: Strabag, s.r.o. Zhotoviteľ: ISK, Mosty a špeciálne projekty Termín dokončenia prác: 08/2015 Cena: 1,67 milióna bez DPH 6 Cena za Č+H: 114,99 mil. Kč bez DPH SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Jihomoravský Termín dokončení prací: 06/2015 Kanalizace a ČOV Puklice Investor: Obec Puklice Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina Termín dokončení prací: 09/2015 Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava Zeleneč (km 0,950 3,200) Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava Termín dokončenia prác: 11/2014 Cena: 711 tisíc bez DPH Trnava okružná križovatka Bratislavská-Strojárenská, 1. etapa Objednávateľ : ViOn Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava Termín dokončenia prác: 12/2014 Cena: 118 tisíc bez DPH Železnice SR, Modernizácia trate Nové Mesto n. V. Púchov, VI. etapa (asfaltovanie Beluša) Objednávateľ: Váhostav SK, a.s. Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín Termín dokončenia prác: neurčený (stavba je pozastavená) Železnice SR, Modernizácia trate Nové Mesto n. V. Púchov, UČS 31, III. etapa Objednávateľ: Skládky a odpady, s.r.o. Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín Termín dokončenia prác: 12/2015 (predbežne) Cena: 545 tisíc bez DPH Cena za COLAS CZ: 93,00 mil. Kč bez DPH Cena: 83,19 mil. Kč bez DPH Cena: 410 tisíc bez DPH 12 náš COLAS náš COLAS 13

8 stavby Mosty jako umělecká díla Podobně jako je jez na Lužnici v jihočeském Dráchově pověstný mezi vodáky, byl mezi řidiči proslulý dráchovský most. Býval, ale už není. Starý železný silniční most, dlouhé roky vybavený dřevěnou mostovkou a navíc s jediným jízdním pruhem, nahradil v loňském roce nový. Největší most, který loni v Jihočeském kraji vznikl, stavěl COLAS CZ, a.s., oblast Mosty a monolitické konstrukce. Most, dokončený těsně před Vánoci, je již v režimu předčasného Dráchov je pěkný most. A je to hezký pocit, když člověk okolo projede a řekne si to je naše. užívání. Je hotová vozovka, osazená zábradlí i veřejné osvětlení, takže zdálky už vypadá jako hotový, nicméně zbývají ještě některé dokončovací práce. Samozřejmě to ale nebyla jediná stavba, kterou loni oblast realizovala. Horská silnice v údolí Labe V žebříčku loňských nejvýznamnějších projektů oblasti Mosty a monolitické konstrukce se na druhém místě za dráchovským mostem umístila stavba Vrchlabí Špindlerův Mlýn rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa, za 22 milionů korun. K zakázce oblast přistupovala s jistými obavami, a kdo tuto krkonošskou silnici zná, chápe i důvody. Komunikace vede strmým svahem, na dně údolí teče Labe tady v horách zdaleka ne klidné a široké, ale dravé a nevyzpytatelné. Opěrná zeď, která drží silniční těleso, se na některých úsecích bourala a místo ní Bridges as a work of art: The Agency Director for Bridges and Reinforced Concrete Structures, Peter Bobáň, summarizes his agency s most significant projects of last year Dráchov bridge as well as Vrchlabí Špindlerův Mlýn reconstruction of retaining walls along with the objectives for the 2015 year. se stavěla nová, budovala se svodidla i kryt vozovky, jinde se jen upravovaly římsy. Zakázka byla o to složitější, že nešlo o jednolitý celek, ale o různě dlouhé úseky v celkové délce přibližně 250 metrů. Stavba byla dokončena v termínu dohodnutém s investorem a bez vad a nedodělků předána do užívání. Mosty s přidanou hodnotou Cílem oblasti pro rok 2015 je pokračovat v postupném rozvoji spolu s navyšováním obratu. Cestou k danému cíli je využití strategických výhod COLAS CZ, a.s. v oblasti silničního stavitelství a rozšíření činností do nových oblastí. Podobně jako loni se oblast bude podílet na stavbách a rekonstrukcích mostů na dálnici D1 i na interních stavbách pro divizi Silniční stavitelství, jejíž součástí se stala v roce Největší vysoutěžená zakázka oblasti, Žďákovský most, nemohla být Oblast Mosty a monolitické konstrukce vznikla v roce V následujícím zaznamenala celkový obrat 70 milionů Kč, v roce 2014 pak 189 milionů. Dnes ji tvoří sedmičlenný tým, vedený ředitelem Peterem Bobáněm. do současné doby zahájena, a to kvůli soudním obstrukcím vyloučeného uchazeče. Velkou výzvou jsou pro oblast Mosty a monolitické konstrukce železniční stavby; státní organizace Správa železniční dopravní cesty uvolňuje značné množství prostředků a nabízí řadu zajímavých příležitostí. Ředitel oblasti Peter Bobáň i jeho lidé jsou velkými fanoušky zajímavých konstrukcí a mají rádi mosty, které nejsou úplně běžné nikoli pouhé masivní betonové stavby, ale inovativní, odlehčené a efektivní konstrukce, kdy výsledný most není pouhým kusem betonu či kovu, spojujícím dvě místa, ale uměleckým designovým dílem v krajině. Přejme jim, aby taková zakázka přišla právě v roce 2015 a pokud přijde, rádi vám ji představíme v našem časopise. Výsledkem stavby, do níž Jihočeský kraj investoval 45,4 milionu korun, je 78 metrů dlouhý třípolový monolitický železobetonový most u obce Dráchov, po němž silnice III. třídy překračuje řeku Lužnici. Spodní stavbu tvoří dvě opěry na březích a dva pilíře v řece, součástí mostu jsou i opěrné zdi s celkovou délkou 140 m. Oblast Jih: co nás čeká v roce 2015? Již 1. ledna se na řadě zpravodajských serverů objevila zpráva, že Českou republiku letos po mnoha letech nečekají žádné volby. Zdá se, že stavaři mají z této informace větší radost než lidé z jiných oborů alespoň to vyplynulo z rozhovoru s Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih. Takže pane řediteli, jak vypadá rekapitulace roku 2014? Uplynulý rok hodnotím jako úspěšný podařilo se nám dosáhnout nejen všech cílů, které na nás byly kladeny v rámci Budgetu II, ale také proniknout na trh vodohospodářských staveb na Vysočině. Z toho důvodu bych rád poděkoval všem zaměstnancům Jihu za dobře odvedenou práci. A co čeká oblast Jih v novém roce? Rok je velice dlouhá doba. České stavebnictví je závislé na politické stabilitě, která zásadním způsobem ovlivňuje rozsah investic do infrastruktury. Pokud bude dosavadní politické uspořádání trvat až do řádných voleb, tak bych výhled na roky 2015 a 2016 viděl pozitivně. V této chvíli ovšem není problém v množství investic, které vláda uvolnila, ale spíše v připravenosti zřizovatelských organizací. Jen za poslední dva roky se vystřídalo několik ministrů dopravy a nejméně pět ředitelů Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD), měnily se koncepce, rozpočty i strategie. V této situaci je tedy složité hovořit o projektech, které se chystají? Naším primárním investorem je stát, ať už prostřednictvím obcí, pozemkových úřadů, krajských úřadů či ŘSD. O konkrétních projektech se dá proto hovořit až ve chvíli, kdy se nám podaří uspět ve výběrovém řízení, anebo alespoň odevzdat nejlevnější nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Mezi takové pravděpodobně patří nabídka, ZÁSADNÍ AKCE ROKU 2014 A ROKU 2015 investor Kč bez DPH realizace Kraj Vysočina Jihlava ul. Brněnská, ul. Křižíkova, Město Jihlava COLAS 100 % rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě Puklice, kanalizace a ČOV Obec Puklice COLAS 100 % II/360 Pocoucov, ul. Rafaelova Kraj Vysočina COLAS 100 % II/405 Příseka obchvat Kraj Vysočina COLAS 50 % 1) Jihomoravský kraj Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody SVAK Ivančice COLAS 33 % 2) II/413 Prosiměřice Suchohrdly SÚS JmK COLAS 100 % Tučapy Rousínov Jihomoravský kraj COLAS 30 % 1) Jihočeský kraj Přeložka silnic II/156 a II/157 Jihočeský kraj COLAS 50 % 1) v Českých Budějovicích Opravy komunikací II. a III. třídy Jihočeský kraj COLAS 100 % Modernizace silnic II. a III. třídy (P8 C) Jihočeský kraj COLAS 100 % 1) s Eurovií 2) s OHL ŽS stavby Snažíme se zakázku provést tak rychle, jak jen to je v dané době možné, samozřejmě s tím, že pečlivě dbáme na vysokou kvalitu i bezpečnost. Pro francouzské majitele je to záležitost téměř rovnocenná ekonomickým výsledkům, říká ředitel oblasti Jih Michal Altrichter. kterou jsme pro ŘSD kraje Vysočina podali těsně před Vánoci ve sdružení s dalšími dvěma společnostmi ale zdůrazňuji slovo pravděpodobně, protože soutěž nebyla dosud vyhodnocena. Jedná se o obchvat Pelhřimov Božejov, což je stavba zhruba za 450 milionů korun, s termínem výstavby Pro naši společnost je zakázka důležitá zejména tím, že se prolíná do několika let. Takový projekt představuje určitý zásobník práce pro naše zaměstnance a do požadovaného obratu se ho budeme snažit doplňovat drobnějšími komunálními zakázkami. Jaké cíle má oblast Jih pro rok 2015? Musíme se zaměřit na doplnění stavu našich techniků, abychom byli schopni flexibilně zareagovat na zvýšený objem investic na trhu stavebních prací, postupně navyšovat náš obrat a posilovat pozici na trhu. V řádných termínech bychom také rádi dokončili dva velice náročné projekty, a to Obchvat Příseky na Vysočině a projekt Zajištění kvality pitné vody v Ivančicích a Rosicích na jižní Moravě. Agency South what lies ahead? Michal Altrichter, the Agency South Director, considers the year 2014 a successful one. Provided the current political arrangement lasts until the regular election, he sees the outlook for the years 2015 and 2016 positively. However, as the company s main investor is represented by the state, the future prospect is highly influenced by the preparedness of organizations particularly ŘSD which are in charge of investment implementation in the real construction world. He also emphasized that the Agency South must focus on replenishing the workforce technicians to be able to flexibly respond to the increased volume of investment on the construction market and gradually raise our turnover. MÍSTO NA ANOTACI 14 náš COLAS náš COLAS 15

9 stavby Pripravili novú budovu Veľká administratívna budova na Priemyselnej 7, ktorá od roku 1978 spoluvytvára siluetu Košíc v industriálnej časti širšieho centra, bola pre Inžinierske stavby (ISK) už pár rokov priveľká. Otázka znela, kam sa presťahovať? Voľba padla na blízky objekt na druhej strane ulice s adresou Priemyselná 6. Nová budova ISK je v skutočnosti od svojej predchodkyne staršia. Šéf Dopravy a mechanizácie Vojtech Riník si ako pamätník spomína, že svojho času patrila závodom 07, 08 či 03. Popri veľkej budove sa z nej časom stal satelit, ale nikdy nebola podmočená ani podobne poškodená. Myšlienka jej opätovného využitia sa s meniacimi potrebami firmy stala znova aktuálnou. Na vlastnom ihrisku Komu inému ako partii pozemných stavbárov ISK okolo stavbyvedúceho Tomáša Kuchára mala byť zverená rekonštrukcia? Opravovať svoj rodinný dom to zažije veľa ľudí. Ale pripravovať na fungovanie budovu svojho zamestnávateľa takáto možnosť sa nenaskytne každému. Dokonca ani v stavbárskej brandži. Majstrom, ktorý si odžil prakticky celé dielo a naberal popri tom cenné skúsenosti, je Košičan Peter Návesňák. Počas deviatich mesiacov sa pod rukami majstra a jeho tímu objekt premenil na modernú administratívnu budovu energeticky úspornú (trieda A 2+), esteticky príťažlivú a dotiahnutú do detailov. Po nástupe na stavbu bola na hornom treťom podlaží už prázdna hala. Z prvých dvoch podlaží bolo potrebné ešte vybúrať priečky, vyviezlo sa vyše 230 ton ručne nazbíjaných sutín, rozpráva Peter. Po obnažení nosnej konštrukcie sme urobili nanovo všetky rozvody elektrinu, vodu, kanál, ďalej kúrenie aj klimatizáciu, pokračuje. Nasledoval nový výťah, výmena všetkých okien, podlahy, priečky, stropy, strecha, fasáda. Do budovy sa výrazne investovalo tak, aby prinášala úspory a vyhovovala normám a štandardom aj o päť rokov. Nová budova ISK sa veľkosťou nevymyká z okruhu podobných na celom svete. Pri výstavbe boli využité moderné materiály a postupy, aby budova pôsobila účelne a príjemne. S firemnými otcami Veľkou školou bolo pre Petra aj komunikovanie s robotníkmi. Bolo mi jasné, že viacerí z nich by mi mohli byť otcami. Zozačiatku mali tendenciu dať mi pocítiť moju pozíciu nováčika. Ale vždy sme nakoniec našli spoločnú reč, stručne načrtáva Peter prístup k dobre zvládnutej komunikácii so služobne nižšie postavenými kolegami. Vyskúšal si fungovanie vo veľkej firme vo všetkých stránkach na pľaci, pri komunikácii so subdodávateľmi, administratívu tak vnútrozávodnú ako mimozávodnú. Začínal vo februári 2014 s jedným človekom, v prvý mesiac počet stúpol na päť boli to robotníci stiahnutí z depozitu. Celkove prišlo na domovskú stavbu v tom či onom momente prispieť približne 25 kmeňových zamestnancov COLASu. Do budovy sa osadenstvo ISK sťahovalo v polovici novembra, slávnostné otvorenie 16. decembra poctila návštevou skupina lídrov stredoeurópskeho COLASu na čele s Thierrym LeRochom. New home for ISK: ISK company in Košice has moved to a smaller building, of very standard size in comparison with other COLAS agency buildings throughout the world. During the construction phase, high quality materials and technologies were used. ISK special projects division coordinated the job. V Malackách opäť ako doma Až na vyše 350 tisíc eur bez DPH sa vyšplhala hodnota prác, ktoré CESTY NITRA prostredníctvom trnavského strediska zrealizovali v meste Malacky v druhom polroku Znamenalo to návrat do mesta po ôsmich rokoch, keďže naposledy sme rekonštruovali Záhorácku ulicu ešte v roku 2006, ako upozornil vedúci strediska Ľubomír Rác. V rámci ťažiskovej zákazky sme mestu odovzdali 400 metrov chodníka zo zámkovej dlažby na ulici Oslobodenia. Na Záhradnej položila dodávateľská firma 520 m obrubníkov, asfaltové vrstvy mala v réžii trnavská kobercová čata. Naši asfaltéri sa činili aj na Továrenskej ulici, kde pred položením zmesi bolo potrebné zhotoviť 16 vsakovacích vpustí kanalizácie a pripraviť metrov obrubníkov. Celkovo položili CESTY NITRA v rámci najväčšej zákazky v Malackách okolo dvetisíc ton asfaltových zmesí z obaľovacej súpravy Smolenice. Zaujímavosťou bola recyklácia asfaltu. Na ulici J. Kubinu sme opravili povrch spevnenej komunikácie pomocou materiálu vyfrézovaného z Továrenskej a následnou aplikáciou penetračného postreku na výmere okolo m 2, spresňuje stavbyvedúci Pavol Velický. V rámci tejto menšej zákazky prebehlo asfaltovanie i na Boreckého ulici. Druhá menšia zákazka zahŕňala budovanie asi kilometra chodníkov na dvoch uliciach a parkoviska s plochou 630 m 2 na Tillnerovej ulici. Tu bola projektová dokumentácia riešená za pochodu, vopred Partnerstvo pokračuje V Trenčíne majú CESTY NITRA pri obnove mestských komunikácií výbornú povesť. vajú zaujímavé projekty. Stále platí rámcová zmluva pre súvislú opravu miestnych pozemných komunikácií uzavretá už od roku Preto nás potešilo, že mesto chce znova V Malackách na Záhorí využili CESTY NITRA pri pokládke na jednej z ulíc aj recyklovaný asfalt. Po úspornom režime, ktorý krajské mesto Trenčín nasadilo pri míňaní svojich financií od roku 2011, sa karta postupne obrátila a COLASáci tu pre svoje stredisko znova získaviac investovať do svojich ciest a chodníkov, uvádza stavbyvedúci trenčianskeho strediska CESTY NIT- RA Michal Zbýňovec. V roku 2014 získali už druhý rok po sebe balík zaujímavých projektov. Robili celkovo na 17 objednávkach v celkovej sume 740 tisíc eur s DPH. Patrili k tomu nové asfaltové povrchy na miestnych komunikáciách, rekonštrukcie ulíc vrátane výmeny konštrukcií vozoviek, opravy stavby nebolo jasné, aký tvar bude parkovisko mať, poznamenáva P. Velický. Novozvolený primátor Malaciek pokladá rekonštrukcie miestnych komunikácií za jednu zo svojich priorít. Už na rok 2015 majú CESTY NITRA zazmluvnené práce na dvoch projektoch v meste za bezmála milión eur bez dane. Oba budú spolufinancované z fondov EÚ. Back in Malacky: CESTY NITRA came back to work for Malacky town (Bratislava region) after eight years. The 2014 reconstructions of local roads and pavements cost over euros without VAT. starých chodníkov a vybudovanie nových, pripája M. Zbýňovec. Z menej štandardných, ale stále vyhľadávanejších činností Trenčania upravovali križovatky pre väčšiu bezpečnosť a plynulosť premávky. Konkrétne, rozširovali a doplňovali ostrovčeky, pripravili nové nasvietené priechody pre chodcov. Na Sídlisku Juh pribudli vďaka nim parkovacie miesta. Primátor Richard Rybníček potvrdil, že spolupráca bude pokračovať. Mesto oceňuje najmä kvalitu a pružnosť pri nástupoch na objednané práce. Partnership continues: Trenčín city in 2014 launched another pack of civil works in terms of framework agreement with CESTY NITRA. COLAS colleagues repaired city roads, pavements, crossroads and built new parking places. 16 náš COLAS náš COLAS 17

10 lidé Jiří Hlaváček: od oceli přes potraviny k dopravnímu značení Jiří Hlaváček (58) je doma na Kladensku; s manželkou žije v Družci, obci na okraji Křivoklátských lesů, má dva syny, kteří bydlí v Kladně. Narodil se ve Slaném, absolvoval střední průmyslovou školu hutní a patnáct let pracoval v ocelárnách Poldi Kladno. Když opustil ocelárny, působil v potravinářství a obor znovu změnil o devět let později. Až do loňského roku byl vedoucím provozu společnosti SOMARO CZ, s.r.o., která patřila mezi čtyři největší výrobce dopravního značení v tuzemsku. Firma se během roku 2014 začlenila do společnosti COLAS CZ, a.s., ale Jiří Hlaváček dál dělá to co dřív: organizuje a řídí výrobu varovných signálních a hmatných pásů MEDIALINE. Zastihnout ho můžete na dvou místech: v kanceláři na okraji Prahy a ve výrobní pobočce ve Vinařicích. Přesněji řečeno ve věznici Vinařice, tedy v místě, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Jak se vlastně výrobní pobočka dostala do věznice? Jiří Hlaváček: From steel to food to traffic signage: Although SOMARO has been integrated into COLAS CZ, Jiří Hlaváček still performs the same job as the manager of a profit centre with two offices. One office is on the outskirts of Prague city and the other is in a production branch in Vinařice prison where about 20 sentenced people work for COLAS CZ producing MEDIALINE technology. Výrobu pásů MEDIALINE jsme v Česku zahájili koncem roku 2005 v tehdejší provozovně na Kolbenově ulici v Praze, vzdušnou čarou 100 m od sídliště Hloubětín. Okamžitě začaly stížnosti z okolí na pach chemikálií, ale měli jsme problém sehnat jiné prostory i zaměstnance. Tehdy jsem se náhodou podíval na internetové stránky ministerstva spravedlnosti, kde věznice Vinařice nabízela pronájem prostor s možností zaměstnávat odsouzené. Podmínkou bylo, že budovy na své náklady opravíme a vybavíme technikou. Tak se také stalo a na podzim roku 2006 jsme zahájili výrobu. Neměl jste z takového prostředí obavy? Pocházím z Kladenska, kde vězni celou řadu let pracovali v hutích, dolech i ve stavebnictví. I když pocit při prvním vstupu, když za mnou zaklapla brána, byl zvláštní. Teprve postupně si člověk uvědomí, že mezi lidmi uvnitř a venku vede jen velice tenká linie Stačí chvilková nepozornost a dopravní nehoda, kdy někdo zahyne, a jste uvnitř. Vy jste ovšem uvnitř běžně, a zřejmě musíte dodržovat velice ostré podmínky. Dodržování přísných pravidel je jednou z podmínek našeho působení ve věznici. Občas se vyskytnou drobné problémy při zásobování a expedici výrobků. Důkladné prohlídky vozidel a poměrně časté čekání před vjezdem, které však nelze ovlivnit ani předpokládat, komplikují dodržování časového harmonogramu přepravců. AKTUÁLNĚ Od Jiří Hlaváček zastává pozici vedoucího obchodního oddělení závodu Obalovny, doprava a mechanizace. Jeho hlavní zodpovědností a pracovní náplní je obchodní činnost tohoto závodu. Ale zvykli jsme si my i lidé z firem, které s námi spolupracují. Jak si mezi odsouzenými vybíráte zaměstnance? První výběr provádí věznice a přibližně polovina z těch, kteří se vůbec přihlásí, že by měli zájem pracovat, neprojde sítem kvůli bezpečnostním rizikům, ze zdravotních důvodů nebo kvůli předchozímu chování ve věznici. Další úbytek odsouzených je v průběhu zaučování, kdy se potýkáme s problémem absence základních pracovních návyků a neschopností manuální zručnosti. Pocit při prvním vstupu, když za mnou zaklapla brána věznice, byl zvláštní V neposlední řadě svou roli hraje i prostředí ve výrobních prostorách, kde je silný zápach. Kdybych měl firmu, myslím, že bych si mezi odsouzenými vybral i pár spolehlivých lidí. Právě takoví se k nám po propuštění na svobodu vrací. Kde a jak dobíjíte baterky? Rád si zahraju fotbal nebo hokej, pokud se tedy najde dostatek stejně starých spoluhráčů, někdy karty, a s manželkou jsme také dlouholetí členové Manchester United. Právě letos se chystáme na výlet na fotbalové utkání svého klubu a už se na to oba moc těšíme. Recept na nejlepší odpočinek? Není to ani na kole nebo na houbách v Křivoklátských lesích, ani u krbu na chalupě v Křivoklátu, ale v létě na některém z řeckých ostrovů. Ideální rovnováha, tedy vzduch třicet, voda třicet. A já ležím na pláži, vyhřívám se a čtu si. Ovšem tohle je potřeba dodržovat celé dny a neuhnout, varuje Jiří Hlaváček a dodává: Člověk na sebe musí být tvrdý. Peter Pitoňák: Tímový duch je nenahraditeľný Charizmatický rodák z Popradu strávil väčšinu svojho profesionálneho života v Brne. V zlomovom momente, keď uvažoval o zmene, ho oslovil COLAS. Slovo dalo slovo, a tak je Peter Pitoňák od januára 2014 členom nášho tímu ako zástupca technického riaditeľa v Inžinierskych stavbách, s dosahom na celé Slovensko. Patrí k ľuďom, akých na stavebnom trhu nie je veľa.trinásť rokov v českej Skanske z neho urobilo veľkého odborníka na mosty a zároveň výkonného a schopného aj keď toto slovo nemá rád manažéra. Človeka, ktorý sa vyzná v ľuďoch, vie, čo hľadá a kde to má hľadať. A keď to nájde, dokáže si svoje postoje a ľudí obhájiť aj zoči-voči protichodným názorom. Za rok si získal úctu a rešpekt nielen u svojich podriadených, ale aj u topmanažmentu našich spoločností. Neoceniteľné skúsenosti vo svojom profesionálnom živote získaval ako statik a v dopravnom staviteľstve ako prípravár. Postupne sa vypracoval na vedúceho technickej skupiny. Odvtedy vie, čo všetko patrí k tomu, aby bola stavba kvalitne pripravená. Poznať produkty, technológie, trafiť správnu mieru, aby sme boli efektívni a zároveň produktívni. Ideálne je mať dokonalý prehľad o vlastných zdrojoch Príprava ponúk do zahraničia prináša nášmu tímu cenné skúsenosti a vedieť, ako zahrnúť do prípravy stavby aj dosah možných nepredvídaných činiteľov, vraví Peter Pitoňák. Čaká nás kľúčový rok Rok 2014 nepatril v slovenskom COLASe medzi tie úspešnejšie. Neboli vypísané žiadne veľké súťaže a o to viac sme sa snažili pripraviť na tendre, ktoré sa očakávajú v tomto roku. Zamerali sme sa aj na prípravu ponúk do zahraničia, napríklad na poddodávku pre chorvátsky COLAS pri výstavbe čistiarne odpadových vôd v prímorskom meste Poreč. Pre poľský COLAS sme zasa ocenili 19 mostov na diaľničnom úseku Znin Gniezdno. Úspech nám zatiaľ zahraničné tendre nepriniesli, cenné skúsenosti však áno. Práca Petra Pitoňáka je previazaná medzi komunikáciou s členmi svojho tímu i s partnermi a investormi. Často práve on rozhoduje o tom, čo kto nacení, aký technologický model sa zvolí, aký časový plán sa navrhne. Vie, že ISK majú vo svojom strede dobrých prípravárov a kalkulantov, ktorý vedia čerpať vedomosti z bežiacich stavieb, lebo bez spätnej väzby nie je možné nájsť reálnu cenu. Na svojej pozícii zistil Peter Pitoňák aj ďalší dôvod, prečo je dobrá príprava ponúk nevyhnutná. Nie všetci investori na Slovensku dokážu pripraviť zadania pre súťaže v rovnako vysokej kvalite. Slovo robí chlapa Tímový duch sa posilňuje nielen pri úspechoch, ale aj pri každodennej tvrdej práci. Chcem tu vybudovať stabilný tím šikovných ľudí a chcem sa na nich spoľahnúť, rovnako ako oni sa môžu spoľahnúť na mňa, komentuje. Veľa sa hovorí aj o potrebe znalosti angličtiny aj pre vnútornú komunikáciu vo firme. Peter Pitoňák to však nepovažuje za rozhodujúci činiteľ. Nie je dobré, ak strácame ľudia Tím prípravárov a kalkulantov musí vedieť čerpať vedomosti z bežiacich stavieb. S takouto spätnou väzbou dokážeme nájsť reálnu cenu. naslovovzatých odborníkov len preto, že majú hendikep v znalosti cudzieho jazyka. I keď jedným dychom uznáva, že dnešný svet je prepojenejší než v minulosti, minimálne vzdialenosťami a možnosťami aj v medzinárodnej firme, akou COLAS je. Peter Pitoňák so svojou životnou partnerkou vychováva 11-ročného syna. Jednou z právd, ktorú sa mu snaží vštepovať, je tá, že chlap si má stáť za svojím slovom. Najväčším zadosťučinením v práci je, keď uspejete s reálnou a presnou cenou, za ktorú sa dielo dá postaviť v požadovanej kvalite a bez skĺznutia do červených čísel. To je potom cesta k ďalšej hrdosti, keď pri cestách po Slovensku môžete povedať svojím blízkym: Toto je náš most, ten postavila naša firma. Ak po nás zostáva robota aj pre úžitok budúcich generácií, vieme, že všetka tá drina má zmysel. Team spirit essential: Deputy technical director of Slovak COLAS Peter Pitoňák is supervising the team, which prepares price pitches for various tenders. The team has already acquired experience in foreign competitions and will focus on winning new tenders in Slovakia in Word makes a man is his everyday creed. 18 náš COLAS náš COLAS 19

11 servis Riadenie ľudských zdrojov v Nitre: Nový začiatok Mať správnych ľudí na správnych miestach. Znie to už ako ošúchaná fráza, ale o samozrejmosť tu nejde v nijakom prípade. Moderné oddelenia ľudských zdrojov môžu urobiť veľa, aby poskytovali kolegom kvalitný personálny servis. O plánoch, ktoré majú v tomto smere CESTY NITRA, hovorí špecialistka ľudských zdrojov (ĽZ) Eva Hrašková. Na čo ste po príchode do COLASu nadviazali? Prišla som z potravinárskeho priemyslu. Rôzne spoločnosti majú personálne procesy nastavené rozdielne, hoci podstata je veľmi podobná. Práca na oddelení ĽZ nikdy nespadne do stereotypu. CESTY NITRA mi ponúkli výzvu dostať tieto procesy na novú úroveň, keďže predtým sa tu personálne oddelenie zaoberalo najmä základnými vecami ako príprava miezd či evidencia dochádzky. Čo konkrétne ste už spolu s kolegami od júna zvládli? Spolu s kolegami v ISK sa nám podarilo efektívne nastaviť nový informačný systém EGJE, ktorý sprehľadňuje prácu v oblasti vzdelávania. Oceňujeme to najmä pri legislatívnych školeniach, spôsobilostiach a evidencii preukazov. Na konci roka sme úspešne vytvorili plán vzdelávania na rok Začali sme sprehľadňovať zdravotné a psychické spôsobilosti nevyhnutné na výkon práce, zefektívnili sme nábor na THP aj R pozície a začali sme využívať aplikáciu HR Mark. Pomáha nám riadiť výberové konania, ktoré zverejňujeme na portáli Profesia. Ďalším New beginning: CESTY NITRA has started a new era of personal services for its managers and employees, including information systems, performance management and education plans. veľkým sústom bude riadenie výkonu zamestnancov, kde sme momentálne len na začiatku. Prezraďte trochu viac... V rámci riadenia výkonu chceme začať od pracovných náplní, kde by sme všetkým zamestnancom v spolupráci s ich priamymi nadriadenými presne definovali nielen pracovné povinnosti a zodpovednosti, ale aj kompetencie a tak presne vyšpecifikovali požiadavky na jednotlivé profesie. Potom nás čaká zatraktívnenie hodnotiacich rozhovorov, ktoré by mali medzi podriadeným a nadriadeným viesť k dialógu, z ktorého vyplynú nielen ciele oddelenia, ale aj jednotlivca. Mojím osobným cieľom by bolo, aby sme v nasledujúcom roku pri tvorení tréningového plánu mohli implementovať aj požiadavky HODNOTIACE ROZHOVORY Informačné systémy, riadenie výkonu, plány vzdelávania a ešte oveľa viac zahŕňajú ciele oddelenia ĽZ pre CESTY NITRA s Evou Hraškovou. na rozvoj a vzdelávanie, ktoré vyplynú z hodnotiacich rozhovorov. Akú spätnú väzbu zatiaľ dostávate od kolegov? Od prvého momentu sa snažím budovať korektné vzťahy. A mám pocit, že sme na dobrej ceste. Práve dávanie aj prijímanie spätnej väzby pokladám za veľmi dôležité, teším sa všetkým návrhom, pripomienkam. Niektoré procesy ĽZ sú v našej spoločnosti skutočne nové, snažím sa preto pri ich implementácii dôkladne zvážiť spôsob komunikácie. S prípadnými nejasnosťami rada pomôžem, vysvetlím, poradím. Snažím sa, aby dvere na našom oddelení boli vždy pre každého otvorené. Od januára do marca začali ISK, IS-Lom aj CESTY NITRA so sériou hodnotiacich rozhovorov. Ide o proces riadenia výkonu, pri ktorom nadriadený diskutuje s podriadeným o priebehu uplynulého roka a plnení cieľov. Spoločne nastavujú ciele na nový rok, dávajú si spätnú väzbu na rôzne oblasti výkonu, hovoria o možnom rozvoji. Úlohou manažéra je stavať na pozitívach a byť schopný podávať aj konštruktívnu spätnú väzbu. Priestor dostáva aj názor zamestnanca, najmä prostredníctvom sebahodnotenia. Riadenie výkonu prostredníctvom cieľov a podávania spätnej väzby je efektívny manažérsky nástroj,ktorý pomáha budovať dôveru medzi nadriadeným a podriadeným a zefektívňovať výkon zamestnanca aj celej spoločnosti, dodáva Kvetoslava Sarvašová, riaditeľka ĽZ pre Colas na Slovensku. Cieľ: nulová úrazovosť Stabilné výsledky a postupné zlepšovanie v oboch našich krajinách to je trend v ukazovateľoch bezpečnosti v slovenskom a českom COLASe za rok Čiernou škvrnou roka sa stal smrteľný úraz v spoločnosti Čermák a Hrachovec, ktorý tak vrhá tieň na inak pomerne pozitívne štatistiky. Spoločným cieľom zostáva nulová úrazovosť. Nie je to méta nedosiahnuteľná; kľúč k nej leží v trvalej zmene myslenia. Dôraz na cielený prístup k bezpečnosti ako top-priorite kladie celá skupina COLAS od jesene Aktuálne štatistiky za rok 2014 tak môžeme vyhodnotiť už v porovnaní s celým predošlým rokom. Pripojené grafy naznačujú, že výsledky oboch krajín majú zlepšujúcu sa tendenciu. V Českej republike sa počet pracovných úrazov podarilo medziročne znížiť dokonca o 37 % a dopravné nehody o 18 %, vyzdvihuje bezpečnostná Počet pracovných úrazov s práceneschopnosťou ČR SR manažérka COLASu CZ Olga Volfová. Indexy indikátorov bezpečnosti sa tak v oboch krajinách v súčasnosti pohybujú na podobnej úrovni. Dosiahnuť, aby sa bezpečné správanie prirodzene stalo súčasťou nášho myslenia, nie je ľahké. Môže nám pomôcť, ak budeme pamätať, že príčinou väčšiny nehôd sú ľudské chyby. Komunikačné a prezentačné školenia starters, aktivity na analýzu a riadenie rizika, týždne bezpečnosti, návštevy manažérov na stavbách, kalendáre a ďalšie pomôcky to všetko nám pomáhalo upevňovať v našich zamestnancoch dôležitosť bezpečného postoja, komentuje bezpečnostná manažérka ISK Katarína Hannelová. V Česku sa tiež osvedčili návštevy riaditeľov a členov manažmentu, dobré výsledky prinieslo aj zvýšenie počtu kontrol či systém bonusov a sankcií. 2015: aj analýza skoronehôd Napriek všetkým preventívnym aktivitám sme sa nevyhli úrazom a nebezpečným udalostiam, vrátane smrteľného úrazu BOZP Safety in 2014: The year 2014 has seen positive safety trends in both our countries, with the fatal accident in Prague being the darkest point. Both tried and new measures will be implemented in 2015 in order to push the level of accidents closer to zero. Index bezpečnosti závisí od frekvencie a závažnosti PÚ ČR SR ,35 1,15 v Prahe, kde bolo príčinou zanedbanie bezpečnostných opatrení, konkrétne správneho paženia výkopu. Z nástrojov, ktorými budeme chcieť priblížiť našu úrazovosť v tomto roku k nule, chcem uviesť zlepšenie povinných školení či starostlivosť o nových zamestnancov. Z dôvodu zvýšeného počtu poistných udalostí a drobných Pamätajme, že najlepším bezpečákom sme pre seba vždy my sami. dopravných nehôd bez zranení v roku 2014 sa chceme zamerať aj na pomoc vodičom pri práci v zmenených podmienkach, hovorí K. Hannelová. Po analýze výsledkov kontrol a dopravných nehôd sa zameriame na opakujúce sa chyby a nedostatky a aj na analýzu skoronehôd, lebo tak máme šancu zamedziť vzniku pracovných úrazov, uzatvára za českú stranu O. Volfová. Štatistiky úrazovosti v COLASe nám pomáhajú vyhodnocovať grafy. Tieto dva približujú vývoj v počte úrazov s práceneschopnosťou za posledné štyri roky v ČR i SR a tiež tzv. Safety Indicator - Index bezpečnosti, vyratúvaný na základe frekvencie a závažnosti pracovných úrazov. 5,06 0,66 3,65 1,2 0,54 0,45 20 náš COLAS náš COLAS 21

12 rozvoj firem Rok 2014 byl pro závod Lomy rekordním rokem prodeje, výroby a investic Vzhledem ke zvýšení investic státu do stavebnictví v roce 2014 došlo u závodu Lomy k historicky nejvyšší výrobě a prodeji. Vyrobilo se 2,44 miliony tun kameniva a prodalo více než 2,3 miliony tun. Značný objem putoval také na obalovny a na stavby společnosti COLAS CZ, a.s. Podobně vysoká čísla se objevila i v investicích, které v minulém roce dosáhly výše Kč. Staré stroje v některých kamenolomech se tak mohly vyměnit a investovalo se i do bezpečnosti. Například dempry značky Caterpillar pro lomy Rančířov a Čenkov nejsou pouze nové stroje s nosností 50 tun, ale nabízejí také lepší pracovní prostředí v kabinách; jsou vybavené prachovými filtry, mají menší hlučnost a moderní motory šetří pohonné hmoty. U řady investic sehrálo INVESTICE V ROCE 2015 Rančířov / Jihlava Císařský / Děčín Čenkov / Praha-východ Tasovice / Znojmo Tasovice, Vícenice Mirošov / Žďár nad Sázavou Bory / Žďár nad Sázavou Svržno / Domažlice šest lomů Mobilní linka Celkem investice v Česku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem investice na Slovensku For the Quarries Agency, 2014 was a record year for sales, production and investment: Due to the fact that the state increased investments for the building industry last year, the Quarries Agency experienced the record breaking volume of production as well as of aggregate sales in its entire history. 2,44 million tons of aggregate was produced and over 2,3 million tons sold. A substantial amount headed directly to either COLAS CZ HAMPs or projects. The amount of investment realized in the agency last year reached over 71 M CZK. In Slovakia, that amount was důležitou roli zvýšení bezpečnosti práce. Kupříkladu v lomu Svržno bylo zakoupeno hydraulické příklepové kladivo používané na uvolňování vzpříčených kamenů v tlamě drtiče. Obsluha ovládá kladivo od řídicího pultu v bezpečné vzdálenosti od drtiče, takže nehrozí prakticky žádný úraz. Řada lomů také přikročila k vybudování oplocení podél silnic lemujících areály; ploty zajistí bezpečnost kolemjdoucích a zároveň zabrání v přístupu zvědavcům, kteří si rádi chodí prohlížet atraktivní stroje zblízka. Trend oplocování a ohrazování bude pokračovat, protože přes některé areály procházejí silnice či veřejné cesty. Investice, plánované pro rok 2015, dosahují částky 33 milionů Kč. Na Slovensku investice mířily především do lomu Maglovec. Hlavní investicí byla přestavba technologické linky, která zjednodušila, zlevnila a zkvalitnila výrobu, dokončena byla též výstavba nájezdové expediční váhy. Expedice se přesunula do nových prostor ke vstupu do lomu a tím se zlepšila i dopravní Výroba drceného kameniva (v tunách) situace. Stará nákladní vozidla Tatra byla prodána a pro vyvážení byl zakoupen starší nákladní vůz Renault Kerax. Složitější situace je na západním Slovensku. Zatímco technologická linka v kamenolomu Čierne Kľačany byla demontována a vyrábět se zde bude pouze mobilním zařízením, v pískovně Veľký Grob se výroba zastavila úplně. Částka zde byla investována do kamerových systémů na ostrahu objektů s přenosem dat na centrální pult ochrany strážní služby v Nitře. Jednou z investic v lomu Císařský byla obnova drtiče a výměna třídiče konečného třídění. Práce probíhaly za náročných technických podmínek v uzavřené betonové budově ve výšce 28 metrů, a to navíc za drsných klimatických podmínek, typických pro Šluknovský výběžek. Spolupráce COLAS CZ se Sborem dobrovolných hasičů v Bašnici Když se v Bašnici na Královéhradecku začala stavět obalovna, rozhodla se společnost COLAS CZ podpořit obec v některých činnostech. A protože se dění v obci točí kolem Sboru dobrovolných hasičů (SDH), volba padla právě na něj. Sbor, založený roku 1911, má dlouholetou historii, akční členy, Všetko s mierou Nový seriál prináša tipy pre zdravý život pravidelně se účastní četných soutěží a řadí se mezi nejúspěšnější sportovní družstva v kategorii požární útok v České republice. Pomoc hasičskému sboru tak byla zároveň pomocí celé Bašnici a také cestou, jak se společnost COLAS CZ pozitivně zapsala do povědomí občanů. Vzájemná důvěra a dnes již letitá spolupráce jasně ukazuje, že jsme se vydali dobrou cestou, ve které pochopitelně chceme pokračovat i nadále, říká Pavel Litera, vedoucí provozu Obalovny. Jak konkrétní spolupráce vypadá? COLAS CZ místním hasičům každý rok pomáhá nejen s doplněním vybavení nebo při zajišťování cen do tomboly na hasičský ples či dětský karneval, ale také s opravou komunikací a dalšími pracemi. Hasiči naopak se svou technikou vypomáhají při mytí areálu obalovny, cest i některých staveb v okolí. Navíc díky spolupráci s firmou COLAS CZ je bašnický sbor dobrovolných hasičů nejen akceschopnou hasičskou jednotkou v případě Závodní sezona roku 2014 se bašnickým hasičům opravdu vydařila. V posledním kole extraligového závodu v jihomoravských Vacenovicích získali druhé místo. Tento výsledek je také historicky první extraligová bedna pro SDH Bašnice. Počuli ste o ľuďoch z japonského ostrova Okinawa? Dožívajú sa nadpriemerne vysokého veku a jedným z dôvodov sú ich stravovacie návyky. Je známe, že prestávajú jesť predtým, než sa cítia plní. Lekári označujú tento prístup za veľmi prospešný zdraviu. Kto to vyskúšal, vie, že pocit plného žalúdka sa do pol hodiny tak či tak dostaví. Náš nový seriál chceme venovať tipom na zdravý život. Pri jedle, rovnako ako inde, platí: všetko s mierou. Čoho by malo byť viac a čoho menej, ukazujú potravinové pyramídy. Čím sú jedlá nižšie, tým častejšie sa odporúča ich konzumácia a naopak. Na obrázku je Dánska potravinová pyramída, aktualizované vydanie z roku svět kolem nás COLAS CZ s cooperation with the Association of volunteer firemen (AVF) in Bašnice: Ever since the construction of Bašnice HMAP, COLAS CZ decided to support the municipality in some of its activities. As the AVF, which regularly takes part in numerous competitions and ranks among the best teams in the fire attack category, is highly rooted in the village, the cooperation was logically headed in this direction. vyhlášeného poplachu, ale má také prostředky, které může věnovat na další aktivity třeba na renovaci a údržbu hasičské historické techniky. V současné době SDH renovuje vozidlo Praga RN a družstvo veteránů se s opravenou koňskou stříkačkou Smékal a historickou stříkačkou Stratílek účastní závodů a setkání majitelů historické techniky. Sponzorské dary od firmy COLAS CZ napomáhají družstvu účastnit se závodů Extraligy ČR v požárním sportu po celé republice. Účastní se ale i závodů Východočeské hasičské ligy (Královéhradecký a Pardubický kraj) a Jizerské ligy (Liberecký a Středočeský kraj). Mezi historické úspěchy patří dvě prvenství v dnes již zrušeném závodě v Českém Krumlově, kterého se účastnilo vždy přes 100 týmů. SDH Bašnice soutěž vyhrálo v roce 2005 a Do povědomí všech hasičů v Česku se ale SDH Bašnice zapsal vítězstvím v prestižním nočním závodu na náměstí v Telči. Závod má díky unikátnímu místu konání a jedinečné atmosféře veliký věhlas nejen v České republice. 22 náš COLAS náš COLAS 23

13 Modernizace dálnice D1 je prestižní projekt, v němž COLAS CZ, a.s. v náročných podmínkách potvrdil své odborné kvality. Hlavní téma tohoto čísla se na stránkách 6 8 věnuje situaci na již téměř dokončeném úseku 09 (EXIT 66 Loket EXIT 75 Hořice) a úseku 14 (EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava), který by měl být uveden do provozu letos v létě. The D1 motorway modernization is a prestigious project where, in difficult conditions, COLAS CZ, a.s. proved its professional skills. The topical issue on pages 6 8 describes the situation on the almost finished section 09 (EXIT 66 Loket EXIT 75 Hořice) and the section 14 (EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava), which should be open to traffic this summer.

náš COLAS Cesta cez Horný Zemplín

náš COLAS Cesta cez Horný Zemplín náš COLAS Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike Číslo 1 ročník 64 březen/marec 2015 Cesta cez Horný Zemplín obsah

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODDĚLENÍ VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI Rekonstrukci Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice brzdí přeložka kabelů a odvodnění uličních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku

Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Slovensku Činnosť Investora pri príprave a realizácii tunelových stavieb na Ing. Milan Majerčík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Praha 20.11.2013 Činnosť investora v príprave. Červený FIDIC Projektant je za objednávateľom

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu. Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu. Miesto: Banská Bystrica Dátum: Projekt GreenWay - cesta pre elektromobilitu Miesto: Banská Bystrica Dátum: 16.10.2012 Príležitosti a otázniky elektromobility Príležitosti??? Keby bol automobilový priemysel štát, bol by 6. najväčšou

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Rekonstrukce dálnice D1 Mirošovice Kývalka Zásady opravy dálnice D1

Rekonstrukce dálnice D1 Mirošovice Kývalka Zásady opravy dálnice D1 Rekonstrukce dálnice D1 Mirošovice Kývalka Zásady opravy dálnice D1 1. Diagnostika prokázala, že těleso dálnice a podkladní vrstvy z hlediska únosnosti vyhovují. Dálnice nevykazuje ani žádné zásadní poruchy

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah TAF TSI: Komunikácia manažérov infraštruktúry a železničných podnikov a právne záväzky

Obsah TAF TSI: Komunikácia manažérov infraštruktúry a železničných podnikov a právne záväzky 5. regionálny pracovný seminár agentúry ERA o TAF TSI (Slovensko, Obsah TAF TSI: Komunikácia manažérov infraštruktúry a železničných podnikov a právne záväzky Tím oddelenia agentúry ERA pre telematiku

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o.

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o. PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6 říjen 2009 SGS Czech Republic s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/27 Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce č. 08/27 Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Informace z kontrolní akce č. 08/27 Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

ORKÁN KIRILL. 18. a 19. ledna 2007

ORKÁN KIRILL. 18. a 19. ledna 2007 ORKÁN KIRILL 18. a 19. ledna 2007 Historie větrné kalamity přicházejí jednou za 10 let výskyt velkých kalamit v ČR 1929, 1955, 1967, 1976, 1984 a 1990 doposud největší kalamita 1984 padlo 12 mil m 3 dřeva

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:...

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Magistrát města České Budějovice obdržel Vaše podání, v němž požadujete poskytnutí informací týkajících se smluv uzavřených

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Informatizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Hlavné úlohy informatizácie ministerstva k môjmu nástupu do funkcie ministra vnútra Štátny informačný systém Register obyvateľov Živnostenský register

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více