Uskuteční se ve dnech května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3."

Transkript

1 Celostátní studentská vědecká konference Paragone 2014: Soutěž o cenu profesora Milana Tognera Uskuteční se ve dnech května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3. Pořadatelem je Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

2 Jak se k nám dostanete Vysvětlivky: A B C Hlavní vlakové nádraží Hlavní autobusové nádraží Umělecké centrum Univerzity Palackého Tramvají od vlakového nádraží Čísla 2, 4, 6 do zastávky Náměstí Republiky, poté 30 metrů dále po kolejích a vlevo do ulice Univerzitní Tramvají od autobusového nádraží Číslo 4 do zastávky Náměstí Republiky, poté 30 metrů dále po kolejích a vlevo do ulice Univerzitní

3 6. května 2014 Auditorium Maximum KDU, Jezuitský konvikt, č Přestávka na oběd Registrace účastníků Zahájení konference II. blok Proverby, cyklus tapiserií od Jacoba Jordaense ze zámku Hluboká I. blok Paridův soud a Únos Heleny: některé ikonografické zvláštnosti florentských nad Vltavou. Daniela Sulíková Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Krátká diskuze svatebních truhlic na příkladu dvou desek z Národní galerie v Praze. Pavla Savická Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Krátká diskuze Šest obrazů s náměty z legendického života sv. Petra. Jaroslava Moučková Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Krátká diskuze Fenomén černých madon. Veronika Poláková Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Krátká diskuze Proměna Karlova náměstí v Třebíči. Kristýna Vaňková Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Analýza obrazu Diana a Aktaión od Josefa Heintze st. Budějovicích Diskuze k bloku Adéla Tomková Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Diskuze k bloku Přestávka

4 6. května 2014 Auditorium Maximum KDU, Jezuitský konvikt, č května 2014 Auditorium Maximum KDU, Jezuitský konvikt, č. 109 III. blok Zahrada Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci. Kristýna Slouková Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IV. blok Litomyšl : Architektura, urbanismus a památková péče Anna Šubrtová Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Krátká diskuze Krátká diskuze Pojetí krásna a vznešena v Kantově estetice. Martina Valová Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Osada Baba a její památková ochrana. Eliška Varyšová Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Krátká diskuze v Ústí nad Labem Krátká diskuze Z produkce firmy Hynek Gottwald nábytek z kovu Žofínská huť v Moravské Ostravě. Vít Štech Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Diskuze k bloku Radek Míšanec Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Diskuze k bloku Přestávka Komentovaná prohlídka výstavy Madony na lvu (Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc)

5 7. května 2014 Auditorium Maximum KDU, Jezuitský konvikt, č. 109 VI. blok V. blok Sen a surrealismus. Hana Nejedlá Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Marie Kokešová Šechtlová ( ): Život s fotografií, bez hranic. Petra Bolková Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Krátká diskuze v Ústí nad Labem Krátká diskuze Byt jako socha Alois Pilc a František Barták: limity architektonického regionalismu Tomáš Koudela Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Krátká diskuze a tradicionalismu. Ivana Láníková Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Krátká diskuze Každodennost jako uzel vztahů a významů. Tomáš Wiesner Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Zobrazení Sherlocka Holmese v českých zemích. v Ústí nad Labem Diskuze k bloku Tomáš Kolich Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Diskuze k bloku Přestávka pro zasedání komise Přestávka na oběd Vyhlášení výsledků a ukončení konference

6 Členové komise KTF UK PhDr. Markéta Jarošová, Ph. D. FF UK Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. FF JČU Mgr. Hynek Látal, Ph.D. FF UPOL Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. FF UJEP Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. FF OU PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

7 Paridův soud a Únos Heleny: některé ikonografické zvláštnosti florentských svatebních truhlic na příkladu dvou desek z Národní galerie v Praze. Pavla Savická Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Důležitou součástí svatby ve Florencii 15. století byl průvod od nevěstina domu k domu jejího nastávajícího. Pár svatebčanů tak před všemi stvrdil svůj svazek a oficiálně posílil pouto mezi dvěma rodinami. Nejokázalejším předmětem každého takového průvodu byla malovaná truhla. Ukrývala ženino věno a ženichova rodina do ní investovala nemalé peníze. Po svatbě sloužila jako hlavní úložný prostor v ložnici novomanželů. Tento praktický a denně užívaný kus nábytku hrál v kulturním životě Florenťanů zásadní roli. Právě na svatebních truhlicích zvaných cassoni se poprvé objevují výjevy z italských renesančních novel a z klasické mytologie. Cassoni stojí na počátku dlouhé tradice novověké profánní ikonografie. V pražské Národní galerii jsou vystaveny dvě desky, které s největší pravděpodobností pocházejí z florentské svatební truhlice. Představují Paridův soud a Únos Heleny. Jejich ikonografie je zdánlivě jednoduchá a pro tento druh malby typická. Přesto, nebo možná právě proto, přináší její rozbor zajímavý pohled do prostředí florentského quattrocenta. Detail, jakým jsou křídla na hlavě jedné z bohyň ve scéně Paridova soudu, může pomoci nahlédnou do bohatého intelektuálního světa italského raného novověku. Pátrání po jeho stopách odhaluje něco z rozmanitosti mentální krajiny Florencie 15. století, v níž se spolu snoubila antika se středověkem, astrologie s náboženstvím a filosofická literatura s hravostí renesančních novel. Původně literární motivy tak prostřednictvím nejrůznějších nosičů počínaje efemérními prvky slavností přes medaile a rytiny a nákladnými malbami konče pronikají do repertoáru motivů umělců druhé poloviny 15. století. Přenos jednoho drobného detailu ukazuje provázanost různých medií, množství možných literárních zdrojů a cesty prvků italské kultury do Záalpí. Fenomén černých madon Veronika Poláková Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Přestože počátek zkoumání černých Madon spadá již do 19. století, zůstává v souvislosti s tímto fenoménem stále mnoho nezodpovězených otázek. Badatelé se zabývali především původem černého zbarvení inkarnátů některých zobrazení Panny Marie s dítětem. Bádání v této oblasti doposud přineslo řadu různých teorií. Již v roce 1835 dal Jacob Grimm zobrazení černé Panny Marie do souvislosti se zpodobněními bohyně země a předkřesťanských bohyň, které byly také zobrazovány s černým inkarnátem. V poslední čtvrtině 19. století se objevila myšlenka, že sochy Madon zčernaly až dodatečně na základě chemické reakce barvy působením kouře svící. S touto teorií přišel pařížský architekt Charles Rohault de Fleury, který je autorem několika knih o archeologických a sakrálních památkách. Další důležitou teorií je interpretace černých Madon na základě Písně písní, neboť černá nevěsta byla ztotožněna s Pannou Marií. Tento příspěvek se věnuje fenoménu černých Madon. Nastiňuje výsledky dosavadního bádání a teorie o původu černých Madon a na základě studia konkrétních příkladů černých Madon se snaží poukázat na obecnější otázky s touto problematikou spojené. Vzhledem k šíři problematiky a vzhledem k tomu, že se čeští historici umění dosud tématu dotkli jen okrajově, se příspěvek zaměřuje především na domácí prostředí. Zabývá se zejména středověkými obrazy Madonou Brněnskou a Madonou Březnickou, která je pravděpodobně nejstarším zobrazením Madony spojujícím tmavý inkarnát s mystickým výkladem Písně písní. Dále se věnuje, v českém prostředí dobře známé, Madoně z domu U Černé Matky Boží a devočním kopiím černých Madon, které byly rozšířeny od 16. do konce 18. století. Jedná se o Madony Loretánské a s menší intenzitou také o Madony Einsiedelnské, Altöttinské a Montserratské.

8 Analýza obrazu Diana a Aktaión od Josefa Heintze st. Adéla Tomková Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Josef Heintz st. patřil k předním umělcům císařského dvora Rudolfa II. Jeho tvorba byla sice staršími historiky umění označována za eklektickou, novější bádání však poukázalo na velkou míru umělcovy osobní invence a Heintzovo dílo tak rehabilitovalo. Malířova tvorba byla doposud kriticky zhodnocena pouze v jediné monografii, kterou sepsal německý badatel Jürgen Zimmer. Ačkoli podrobil Heintzovy obrazy formální analýze, ponechal stranou ikonografický a ikonologický význam díla. Řada umělcových prací s mytologickým námětem tedy stále ještě čeká na rozluštění symbolů, které jsou v nich obsaženy, a je třeba pokusit se jeho dílo interpretovat v širším významovém kontextu. Hlavním tématem tohoto příspěvku, jenž vychází z mé bakalářské práce Mytologické náměty v díle Josefa Heintze st., je rozbor Heintzova obrazu Diana a Aktaión. Po upřesnění provenience a datace díla bude pozornost soustředěna na alegorický význam námětu a následnou konfrontaci s italským komentářem přebásněných Ovidiových Metamorfóz Giuseppa Orologgiho z druhé poloviny 16. století, jímž se Heintz inspiroval. Mýtus tím nabývá nového skrytého významu a posouvá se do morální dimenze. Aktaiónův nešťastný osud se stává východiskem úvah o možnosti ovlivnění vlastního údělu a alegorií touhy člověka po poznání vyšších zákonů, které mu je odepřeno. Rovněž upozorním na užití některých prvků, jimiž se Heintz odvolává na Tizianovu tvorbu, ať již jejich přímým převzetím či volnějším přepracováním. Zaměřím svou pozornost zejména na dvě ženské postavy situované v centrální části obrazu. Tyto nymfy jsou díky svému nezvyklému atributu a gestu ruky natolik nápadné, že jejich přítomnost ve scéně, dle mého názoru, nemůže být náhodná. V této souvislosti jsem si povšimla figur vyobrazených v oculu klenby Camera degli Sposi v Mantově, které jsou nositeli obdobných znaků. Ve svém příspěvku demonstruji na základě analýzy Heintzova obrazu propojenost literární předlohy, výtvarného díla a alegorického významu. Proverby, cyklus tapiserií od Jacoba Jordaense ze zámku Hluboká nad Vltavou. Daniela Sulíková Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova Příspěvek, vycházející z bakalářské práce na téma Proverby, cyklus tapiserií od Jacoba Jordaense ze zámku Hluboká nad Vltavou, pojednává o nových poznatcích k velmi důležité, avšak často opomíjené sérii osmi nástěnných koberců od mistra vlámské tapisérie. Díky mnohaletým Joardensovým zkušenostem se na kobercích objevují prvky charakteristické spíše pro malířství, jako trompe l oeil a Caravaggiovské osvětlení prostoru několika světelnými zdroji, tedy technikou pro tapisérii velmi obtížnou. A ačkoliv se jedná o jedinou a zcela zachovalou původní sérií, doposud se jí badatelé hlouběji nezabývali. V souvislosti s cyklem je zapotřebí zaměřit se na kresby, z kterých Jordaens vycházel a literární zdroje, jimiž se inspiroval. Právě díky těmto poznatkům se totiž začaly objevovat způsoby, jak některé koberce významově a vizuálně propojit v protějšky. Je rovněž pozoruhodné, že na cyklu můžeme vysledovat přes 140 let dlouhou historii restaurátorských zásahů od vlepování záplat z konce 19. století až po opravy z doby součastné, což z koberců opět dělá nesmírně zajímavý materiál, nejen z uměleckohistorického hlediska. Cílem předkládaného příspěvku je podat ucelený pohled na jeden z nejdůležitějších cyklů nástěnných koberců původní schwarzenberské sbírky, nyní rozdělené mezi zámky v Hluboké nad Vltavou a Českém Krumlově.

9 Šest obrazů s náměty z legendického života sv. Petra Jaroslava Moučková Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Příspěvek se zabývá úvahou nad autorstvím, místem určení a datací cyklu šesti obrazů na téma legend ze života sv. Petra, který se nachází ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy. Vychází ze zjištění Jana Quirina Jahna, článků Antonína Podlahy a ostatních badatelů, kteří sepisovali památky a tvořili základy slovníku výtvarných umělců. Podle zápisu v přírůstkové knize Muzea hl. m. Prahy soubor přibyl do sbírek v lednu roku Doslova je uvedeno, že se do sbírek dostal Ex offo z magistrátu hl. m. Prahy, z kláštera sv. Panny Marie na Karlově. Klášter na Karlově byl 16. května 1789 od náboženského fondu vykoupen a v klášteře vznikl chorobinec. Byl to název pro zařízení, kde byli umístění dlouhodobě nemocní muži i ženy a o jejich přijetí rozhodovala zdravotní a městská rada. O téměř sto let později dochází k souběhu dvou událostí: V roce 1876 je pověřen architekt Josef Mocker novogotickou přestavbou kostela sv. Petra Na Poříčí. Ve stejném roce zmiňují nezávisle na sobě dva psané průvodce (Na hoře Karlově v Praze od Antonína Postřihače a Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého od Karla Navrátila), že pro výzdobu přízemních chodeb sem věnoval Antonín rytíř Klenka cyklus šesti obrazů s náměty ze života sv. Petra. Přenesení barokních obrazů, které neladily s regotizovaným interiérem, ze sv. Petra na Poříčí na Karlov souviselo pravděpodobně nejen s tím, že rytíř Klenka byl členem správní rady chorobince na Karlově, ale také s faktem, že sv. Petr byl ve svém legendickém životě známý svou schopností uzdravovat. Zbývá tedy vyřešit otázky datace a autorství. Vybavení ve sv. Petru na Poříčí bylo zničeno dvěma po sobě následujícími požáry, prvním v roce 1680 a druhým v roce 1688, kdy byl v držení řádu křížovníků s červenou hvězdou. Zničený kostel byl vybaven z různých darů, nejvíc se o to zasloužil farář Jiří Vojtěch Neuwerdt, ale zemřel již v roce 1709 po něm dovybavují kostel tři další faráři. Zásadní zlom v práci při pátrání po původu obrazů přinesl sborník ORBIS ATRIUM k jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, (edd. Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný), kde je článek Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů od Jany Marešové a Martina Mádla. Autoři uvádí nejprve Jahnova životní data ( ), a pokračují údaji k dataci zápisků: podle zde zmíněné malířské výzdoby presbytáře sv. Šimona a Judy datují zápisky po roce Také zmiňují Reinerovy obrazy Neposkvrněné početí Panny Marie a Proměnění Páně v kostele sv. Jindřicha, o nichž se soudí, že se do tohoto kostela dostaly z nedalekého kláštera annunciátek, zrušeného po josefinských reformách Pokládají tedy vznik Jahnových zápisků až za tento rok. Dále doslova uvádí, že: Záznamy jsou zběžné, neutříděné, pro soukromou potřebu. Možná vznikly právě proto, že většina klášterů byla v Čechách zrušena, sakrální památky přestaly být spravovány církevními řády, které stály za jejich zařizováním. Mohly to být i poznámky pro připravovaného průvodce, k němuž byly již v předchozích letech Jahnem shromažďovány materiály. Marešová s Mádlem zmiňují, že Jahn vynechává poznámky ke starším atribucím a skromný text tvoří doplněk ke starším textům. Pokud měl Jahn uvedené ambice, sledoval dění v uměleckém světě zvlášť pečlivě v době svého života a jeho určení autorství jsou správná. Vzhledem k malému časovému odstupu a faktu, že Jahn byl sám malířem, jsou jeho přípisy velmi přesné. Z jeho určení tedy vycházím a ráda bych je svým příspěvkem představila. Proměna Karlova náměstí v Třebíči Kristýna Vaňková Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Příspěvek je zaměřen na proměnu Karlova náměstí v Třebíči. Nejprve jsou zde zmírněny počátky vzniku města a nejstarší známá podoba náměstí ze 13. století. Po vyplenění města uherskými vojsky krále Matyáše Korvína došlo k jeho novému vystavění. V období od 15. do 19. století prošlo město zásadní proměnou. K celkové proměně domů na náměstí došlo na počátku 19. století v důsledku požáru v roce Průčelí domů s renesančními štíty nebyla obnovena.

10 Rozsáhlé náměstí bylo užíváno jako tržiště již od roku 1435, kdy došlo k potvrzení Josefovského a Bartolomějského trhu markrabětem Albrechtem. Proměnu názvu náměstí je možné sledovat mezi léty Na náměstí bylo vyhrazeno místo pro veřejná shromáždění lidu a projevy prezidentů před domem Havlínovým a radnicí města. Od druhé poloviny 19. století do počátku 60. let 20. století došlo k proměně využívání náměstí, kdy zanikla promenáda a náměstí bylo využíváno jako autobusové nádraží dálkových spojů. Tato práce zmiňuje i památné domy na náměstí, mezi které patří domy se grafitovou výzdobou jako Malovaný dům postavený koncem 16. století a Černý dům, postavený před rokem K novějším stavbám pak patří budova bývalé městské spořitelny, která byla postavena podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. Zmíněna bude rovněž proměna městské radnice od 16. století do roku 1985 a Národního domu, jenž byl vystavěn v 70. letech 19. století. Pozornost je věnována také sousoší Cyrila a Metoděje, které bylo postaveno v roce 1885 a třem třebíčským kašnám. Dřevěné kašny byly v první polovině 18. století nahrazeny kašnami kamennými se sochami světců. Tyto kašny byly odstraněny v letech z důvodů rekonstrukce vodovodů. Cílem příspěvku je především poukázat nejen na proměnu vzhledu náměstí, ale především jeho využití v závislosti na měnící se kultuře společnosti. Zahrada Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci Kristýna Slouková Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Příspěvek se zaměřuje na zahradní areál u vily Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci a vznikl na základě části bakalářské práce na téma Tiskárna a vila Aloise Landfrase v Jindřichově Hradci. Alois Landfras, jindřichohradecký knihtiskař a starosta, nechal v rozmezí let 1825 až 1839 jako rodinné sídlo vybudovat vilu v klasicistním stylu se zahradou, která se stala unikátním objektem Jindřichova Hradce i okolí. Architektem vily i zahradního areálu byl Josef Schaffer. V dnešní době má zahrada význam především historický a uměleckohistorický, avšak původním významem byla hlavně kulturní funkce tohoto objektu. Důležitým bodem příspěvku je rozbor zahrady z hlediska stylových prvků. Jelikož není možné zahradu jednoznačné začlenit mezi některý typ zahrad v rámci slohů a stylů, nabízí se zde rozdělení na dvě pomyslné poloviny. První část přejímá prvky ze starších zahradních typů, a to italských renesančních a francouzských barokních zahrad. Druhá polovina by mohla být označována jako sentimentální zahrada či transformace romantického anglického parku v kombinaci s tradičními francouzskými mentálními schématy. Zvláštností Landfrasovy zahrady je pak absence výraznějšího vodního prvku, jejíž příčina není zcela jasná. K tomu, aby mohl Landfras vybudovat rodinné sídlo, které by zároveň mělo funkci reprezentativní, bylo zapotřebí schopného architekta, jímž se stal Josef Schaffer. Zahradní areál pravděpodobně vznikl na základě spolupráce stavitele a stavebníka. Landfras se nejspíše velmi výrazně podílel na celkovém konceptu zahrady, jejím rozčlenění a sestavení jednotlivých architektur. Naproti tomu Schaffer, jako stavitel schopný přizpůsobit se požadavkům stavebníka a uzpůsobit formy stavby jejímu účelu, pracoval na vizuální podobě zahrady. Je zřejmé, že zahradní areál by nemohl vzniknout bez předchozích znalostí obou společníků jiných zahrad či parků, ať už pramenily z vlastní zkušenosti nebo vědomostí získaných z literatury.

11 Pojetí krásna a vznešena v Kantově estetice Martina Valová, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hlavním tématem této práce jsou kategorie krásného a vznešeného, tak jak je vnímal Imanuel Kant ve své Kritice soudnosti a to konkrétně v Analytice krásného a v Analytice vznešeného. Tato práce se snaží tyto pojmy přiblížit a vysvětlit, říci v čem jsou si blízké a v čem se liší. Je rozdělena do tří tematických celků. První z nich je věnován Kritice soudnosti. Slouží k přiblížení Kantova myšlení, proč rozlišoval mezi různými typy soudnosti a k čemu se vážou. Estetično se v Kritice soudnosti stává pro Kanta samostatným objektem a můžeme se s ním setkat jen ve formě estetického zážitku. Stává se tak jakýmsi požitkem sebe-zakoušením subjektu. Díky tomu se Kant dostává k tomu, že když mluvíme o krásném, používáme soudy vkusu, které se nezabývají logickými soudy, ale soudy libosti a nelibosti. Druhá část práce je věnována kategorií krásného, čím se krása vyznačuje, jak souvisí s dobrými a příjemným. Je zde zdůrazňován rozdíl mezi dobrým a krásným. Když, chceme poznat, jestli je věc dobrá, musíme znát její užitek. Pří zjišťování krásy nám však stačí o dané věci jen pojem, její účel není pro krásu důležitý. Pro Kanta jsou tak krásné květiny, volné kresby bez úmyslu, ornamenty, jsou to věci, které se líbí, aniž by něco znamenaly, nebo jim byl dán účel. Poslední část práce se zaměřuje na kategorii vznešeného, co má společného s krásou a v čem se liší. Krásno používáme pro znázornění neurčitého pojmu rozvažování, ale vznešenost slouží pro zobrazení neurčitého pojmu rozumu. Vznešeno je vždy něco co nás přesahuje. Vznešenost není hrou obrazotvornosti, ale vážností v činnosti obrazotvornosti. Vznešenost je podle Kanta možné nalézt v předmětech, které postrádají formu, ale pouze v případě, že obsahují neomezenost a totalitu. Dále tato práce pojednává o tom, jaké druhy vznešeného existují a proč vznešené může existovat jen jako absolutní idea v naší mysli. Proč Kant vznešené nehledá v umění, ale v přírodě. Jsou zde uvedeny důvody, proč vznešeno nemůže vnímat každý jedinec a jak souvisí s morálním citem. Žofínská huť v Moravské Ostravě Radek Míšanec Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Příspěvek si klade za cíl seznámit odbornou a širší veřejnost s hodnotovou strukturou technických památek (historická, typologická, architektonická hodnota) na příkladu technologického a stavebního vývoje Žofínské hutě v Moravské Ostravě mezi lety 1870 až Na základě analýzy a rozboru stavební dokumentace, archivních materiálů a literatury zabývající se dobovými technologiemi a architekturou bude metodou reverzní detailní vizualizace představeno šest stavebních vývojových etap a mapových schémat, dnes již zbořeného areálu Žofínské Hutě. V případě chybějící technické dokumentace je formou vědecké rekonstrukce (doplnění neznámých údajů z literatury a odborným odhadem) provedena rekonstrukce předpokládaného uspořádání konkrétního vysokopecního provozu. Společně s technologií dokládá vizualizace detailní uspořádání historizující průmyslové architektury, ve které byl původní areál postaven.

12 Litomyšl : Architektura, urbanismus a památková péče Anna Šubrtová Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Kolem roku 1900 se nezdálo, že by se v ospalé Litomyšli probudil stavební ruch, že by se ukončila vleklá jednání o vybudování toužených veřejných staveb a nové čtvrti a že by město konečně zažilo architektonický rozmach a navázalo na svou slavnou minulost, jak trefně glosuje místní kupec a muzejník Quido Šimek na titulní straně satirického časopisu Kosí zobák v roce 1901: Truchlící Litomyšlenka nad troskami sesypané čtvrti Litomyšlské. Tohle ještě scházelo. Země třesení v Litomyšli! Co naši předci nám v minulém století tak těžce sehnali, a nám potomkům jako odkaz své slávy opatrnosti a moudrosti zanechali to leží všecko teď na hromadě, v sutiny a v nic obráceno. Ach, ich, ach! Přestože se v poslední čtvrtině 19. století Litomyšl pomalu začala proměňovat v malé moderní město získala významná sociální zařízení, moderní kanalizaci, elektrické osvětlení atd. po architektonické a urbanistické stránce v kontextu okolních měst značně zaostávala. Do roku 1918 se zde podařilo realizovat jen několik formálně velmi konzervativních budov, jimž musely ustoupit historické, pro litomyšlské panorama velmi charakteristické stavby. Ačkoliv místní obyvatelé stavební rozvoj vítali, památkové hledisko jim nebylo lhostejné. Snahy bránit architektonické dědictví a důraz na jedinečnost místa představují předmět nanejvýš aktuální i v našich dnech. Příspěvek Litomyšl : Architektura, urbanismus a památková péče se právě na tyto aspekty zaměřuje. Pojednává o význačných litomyšlských stavbách, regulačních plánech a málo probádaných aktivitách v oblasti památkové péče. Zvláštní zřetel je brán na činnost místních spolků a jejich vazeb na pražské prostředí, ale i na polemiku a mediální ohlas vztahující se k nově realizovaným a plánovaným stavbám. Osada Baba a její památková ochrana Eliška Varyšová Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Příspěvek bude vycházet z bakalářské práce Osada Baba historie a současnost, obhájené v červnu 2013 na ÚDU FF UK v Praze. Osada Baba v pražských Dejvicích se řadí mezi několik evropských výstavních kolonií vystavěných Werkbundem ve 20. a 30. letech 20. století. Jedná se o experimentální sídliště moderního bydlení, která se formou výstavy snažila šířit nové stavební konstrukce, typizaci domů a moderní architektonický výraz za účasti významných architektů. Pražská výstava otevřená roku 1932 byla odpovědí na předchozí výstavy Werkbundu, především na první kolonii Weissenhof ve Stuttgartu (1927) a kolonii Nový dům v Brně (1928). Při její tvorbě se sešlo několik významných českých architektů (P. Janák, J. Gočár, L. Machoň), ale také několik začínajících architektů jejich žáků (L. Žák, H. Kučerová-Záveská). Osada byla dokončována po celá 30. léta a dnes představuje soubor kolem 40 domů. Hlavní část příspěvku se bude věnovat vývoji Baby po jejím dokončení, tedy od 40. let do současnosti. Na vzorku 10 domů ukazuje osudy celé osady s důrazem na jejich současné dochování, památkovou ochranu, způsoby obnovy. Jsou zde domy, které se dožily současnosti ve víceméně intaktním stavu, domy razantně přestavované či čerstvě zrekonstruované. Zásadním problémem přitom byla otázka, jakým způsobem chránit a obnovovat funkcionalistickou architekturu, konkrétně stále užívané rodinné domy. V současnosti má Baba status památkové zóny, jen jediná vila je prohlášena kulturní památkou a ani to ji neochránilo před razantními stavebními zásahy. Jedinou skutečnou ochranou pro dům je tak osvícený majitel. Budoucnost Baby a její zachování je tedy stále nedořešenou záležitostí.

13 Z produkce firmy Hynek Gottwald nábytek z kovu Vít Štech Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Příspěvek se věnuje firmě, jejíž tovární rozkvět započal kolem roku 1870 v Praze a dále přesídlil do Brandýsa nad Labem, kdy se Hynek Gottwald proslavuje mimo jiné kovovým nábytkem, jež navrhovali přední návrháři 30. let 20. století v českých zemích. Příspěvek je koncipován do dvou rovin. V prvé je představena historie firmy. V druhé produkce firmy a dobové milieu doby 30. let s konkrétními autory a jejich tvorbou. Sen a surrealismus Hana Nejedlá Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem V práci se soustředíme na metodu Surrealismu, kterou André Breton definoval, jako psychický automatismus, jímž jsme schopni vyjádřit reálné myšlení. Metody, které surrealisté užívají, jsou především automatické psaní a mluvené myšlení. Inspirací pro nejen Bretonovy úvahy, ale i další surrealistů byly pokusy Sigmunda Freuda, který upozorňuje na důležitou roli snu, produktu naší psychiky. Tvůrčí složkou snu je fantazie a spolu tvoří jeden ze základních kamenů pro Surrealismus. Zaměříme sen nejenom na samotnou tvorbu surrealistů Jindřicha Štyrského, Toyen a Jana Švankmajera, ale bude třeba zmínit i termín vnitřní monolog jenž jedním z procesů surrealistické tvorby. Vyjdeme proto z pohledu Věry Linhartové, dle níž je vnitřní monolog samovolným myšlenkovým proudem, ovšem odlišným od automatického textu. Zmíněný proces obecněji znamená fixaci fantazijní představy ve vědomí, jenž je následně realizována malířem či básníkem. Linhartová upozorňuje, že realizace může probíhat současně, autoři tudíž mohou být dva. Poté se zaměříme na konkrétní umělce. Jindřich Štyrský své objekty vytrhává z prostředí snu a umisťuje je do anonymního prostředí obrazu. Autorovy předměty jsou apriorně danými, tudíž je lze znovu převést na konkrétní sny. Díla malířky Toyen se od Štyrského děl liší, v zacílení jejích obrazových objektů, které odkazují spíše k přítomnosti a budoucnosti, tudíž je nelze převést zpět na snové objekty, vlastně dávají podnět pro vznik nových představ jenž nejsou ilustracemi snů. Na konec se budeme věnovat tvorbě výtvarníka a režiséra Jan Švankmajera. U nějž předchází samotné práci proces imaginace, jenž je založen na podobných principech jako vnitřní monolog. Dle něj je prostředníkem mezi vědomou a nevědomou složkou psychiky. Zviditelňuje v ní to, co je skryté a iracionální. Stejně jako u předchozích autorů, i u Švankmajera hraje důležitou roli sen, příkladem nám je jeho filmová tvorba, konkrétně film Něco z Alenky, jenž je adaptací Alenky v říši divů od Lewise Carrolla. Alois Pilc a František Barták: limity architektonického regionalismu a tradicionalismu Ivana Láníková Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Předmětem příspěvku je představení dvou generačně spřízněných architektů a teoretiků architektury různého původu i proškolení působících na maloměstě převážně ve 30. a 40. letech minulého století. Na základě rozboru článků, které publikovali v regionálním tisku, porovnáme jejich teoretické názory. Následně obě osobnosti zařadíme do místního i evropského kontextu.

14 Zobrazení Sherlocka Holmese v českých zemích Tomáš Kolich Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Příspěvek se bude zabývat zobrazením postavy Sherlocka Holmese v Českých zemích, a to v knižních ilustracích, komiksu, divadle a filmu. Ukáže, že dnešní obecně rozšířená představa o vzhledu této literární postavy nevychází přímo z knih A. C. Doylea, nýbrž že se jedná o výsledek postupného vývoje. To, jak se představa o vzhledu Holmese dostávala do Českých zemí a jak se zde během desetiletí utvářela, bude vysvětleno na základě analýzy nejen vizuálního materiálu, ale i dobových divadelních scénářů či filmových kritik. Příspěvek se zaměří na předměty, díky kterým je dnes Holmes snadno rozpoznatelný, vysvětlí, kdy a jak byly přidány do Holmesova světa a jak v průběhu let nabývaly či ztrácely na významu. Příspěvek se nejprve bude zabývat tím, jak vypadal Holmes v povídkách A. C. Doylea, v původních anglických ilustracích a prvních zahraničních dramatizacích. Hlavní pozornost pak bude věnována vývoji na našem území v období od prvních překladů Doyleových povídek až do poloviny 20. století, které je nejbohatší co do různorodosti jednotlivých zobrazení a dalo vzniknout některým specificky českým typům. Na závěr bude shrnut i vývoj druhé poloviny 20. století, kdy je typ zobrazení Holmese již víceméně neměnný. Vedle představení konkrétního tématu bude mít příspěvek i obecnější platnost v tom, že ukáže cesty, jimiž je možné se ubírat při bádání o postavách populární kultury, které byly nejprve definovány slovem a posléze převedeny do vizuální podoby. Marie Kokešová Šechtlová ( ): Život s fotografií, bez hranic Petra Bolková Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Téma příspěvku vychází ze současného trendu odborné rehabilitace žen-umělkyň a uznávání jejich samostatného a mnohdy iniciačního díla v různých oborech moderního i poválečného umění. Téma s sebou navíc přináší zaměření na obor fotografie, který v českých dějinách umění bohužel také ještě stojí poněkud stranou. Marie Šechtlová tvořila spolu se svým manželem Josefem Ferdinandem Ignácem Šechtlem třetí generaci rodinného fotografického ateliéru Šechtl a Voseček v jihočeském Táboře, jehož historie počíná v 60. letech 19. století. Marie se dnes pro dějiny ateliéru ukazuje jako mimořádně důležitá osobnost i proto, že se stala první fotografkou v mužské linii rodinného ateliéru Šechtlů. Nejen, že se přímo podílela na chodu ateliéru v poválečné době, podařilo se jí také při zabavování rodinného archivu komunistickým režimem zachránit asi 6 tisíc snímků, vedla ateliér v průběhu Josefova pobytu ve vězení, aby sama později vyrostla v aktivní umělkyni a dokázala plně využít uvolněné atmosféry 60. let. V její tvorbě jsou zajímavé především tři oblasti. První z nich je spolupráce s manželem Josefem Šechtlem. Dvojice působila hlavně na poli rozvíjející se barevné fotografie. Šedesátá léta znamenala v kariéře Šechtlové mnoho, budovala kontakty, fotografovala do časopisů, deníků a započala nebývalou výstavní činnost, jak doma, tak v zahraničí, kam podnikla mnohé zájezdy s výtvarnými umělci a prožila setkání se známými osobnostmi. Do období po úspěchu československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu se řadí druhá oblast, a sice zájem o fotografickou ilustrací knih. Publikace vydané společně s Janem Nohou jsou vrcholnými díly Šechtlové. Fenomén bruselského stylu a poezie všedního dne se zde naprosto odráží i v jejím fotografickém díle. Třetím aspektem, který je pro Marii typický, bylo široké rozkročení mezi jižními Čechami a zahraničním prostředím. Ač Marie nebyla součástí pražského uměleckého okruhu a nebyla přítomna v centru dění, dokázala si svou usilovnou prací vydobýt vynikající jméno a pověst. V šedesátých letech byla známější než

15 fotografky-manželky pražských umělců, jako byla například Eva Fuková, Běla Kolářová nebo Emila Medková. Práce Marie Šechtlové je něčím, co dokonale reflektuje dobu. Coby fotografku všedního dne ji charakterizuje jako člověka, umělce, jenž tento fenomén dokázal využít místo toho, aby propadal skepsi z nejisté budoucnosti. Marie se o to snažila po svém zranění prstů rentgenovými paprsky v roce 1967 a následném nástupu normalizace. Po roce 1989 se pustila spolu se svou rodinou do digitalizace šechtlovského archivu, který dnes čítá přes 13 tisíc skleněných desek. Byt jako socha Tomáš Koudela Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Předmětem příspěvku je umělecké dílo: Byt jako socha stojící na pomezí Art Brut a postprodukce. Formanova socha, jejíž hybridní charakter, je jak hermeneuticko-ikonologickým ready made, tak prostorovou koláží výstřižků denního tisku, fragmentů reklamního merkantilu, pohlednic a plakátů, akcentovanou drobnými grafickými ornamenty - noetickou výzvou původní každodenní funkčnosti, účelovosti bytu, i extenzí této výzvy, jejíž existenciální charakter kolísá v postprodukční záměrnosti věcností a zjevnosti - otevřením možnosti přiblížit se k nevyslovitelnému a položením si jednoduché otázky: Co je to umělecké dílo? Kdo je umělec? Karel Forman se narodil v Ludkovicích u Uherského Brodu. Vyučil se pekařem. V tomto oboru působil až do roku V roce 1956 nastoupil jako brigádník do ČSAD Bruntál na místo závozníka. Po třech letech získal stálé místo řidiče nákladního automobilu, zhruba po dalších sedmi letech mění kvalifikaci a stává se řidičem autobusu, jím zůstává až do odchodu do důchodu v roce V roce 1995 začíná se svou jedinečnou výtvarnou realizací družstevního bytu jako sochy, tvoří umění. V souvislosti s Formanovým Gesamkunstwerkem je nutno zmínit, že mnohé z uměleckých děl mají charakter šifry a snaží se předstírat, že by se mohla jevit v určitých souvislostech zcela jiným způsobem, než by se bytostně předurčeno svým zrodem rádo vyjevilo. Každodennost jako uzel vztahů a významů Tomáš Wiesner Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Tato práce je pokusem o interpretaci konkrétního uměleckého díla černobílé fotografie současné zahraniční produkce, která nese prázdný název..., a jejíž autor vystupuje pod jménem Benowski na odkud byla fotografie také převzata. Zde předložená interpretace vychází z určitých metodologických rozhodnutí, která určují rámec její platnosti. Tím se v žádném případě netvrdí, že takové jsou všechny interpretace nebo že by takové všechny být měli. Tvrdí se však, že naopak jsou některé, jako tato zde, které takové být mohou, aniž by tím ztrácely svou legitimitu. Tato rozhodnutí lze potom shrnout pod společným jmenovatelem indiference interpretačního aktu vůči objektivními metodami zjistitelným poznatkům o tomto díle. K hlavním rozhodnutím patří následující. Zaprvé, hodnocení a hodnotové ukazatele nemají vliv na samotnou interpretaci, ale mají se k ní pouze ve vnějším vztahu jakožto regulátory míry motivace pro provedení interpretace. A proto skutečnost, že fotografie je tvorbou neznámého umělce nebo že je publikována na místě, kde se jinak nacházejí také díla té nejpochybnější umělecké hodnoty či zcela mimo oblast umění, je pro tuto práci bezvýznamná.

16 Zadruhé, takováto interpretace neohlíží se na původ díla, na kontext jeho vzniku. Nesnaží se totiž rekonstruovat autorem míněné sdělení vyjádřené v jím užívaných konvencí ustavených znacích. To je spjato s otázkou legitimity a objektivity. Rekonstruktivní interpretace držela by se takto ideje jediného dílu náležejícího významu, který je významem autorovým, a který by byl také významem správným. Zde máme cíl odlišný. Nejde zde o určení jediného správného významu díla, ale o učinění nabídky určitého čtení díla člověku, který se s dílem setkává, a to za účelem zpřístupnění významů, kterými dílo může k tomuto člověku promlouvat. Zatřetí, interpretace vychází z recepční zkušenosti soudobého diváka bez znalosti konkrétních okolností vzniku tohoto díla. Prvotní interpretace, která umožňuje vstup do díla, tedy rozumí daným vizuálním formám v obecném smyslu jako nějaké fotografii, nějakému fotografovi a nějakým vyfotografovaným lidem a místům. Tato prvotní interpretace je podmínkou následné hlubší interpretace, která tvoří jádro práce. Hlubšího porozumění fotografii je potom dosaženo na základě analýzy vztahů mezi významy bezprostředně dosaženými rozuměním prvotním. Tato rozhodnutí tedy vymezují onen zmíněný rámec platnosti interpretace. Argument ze strany rekonstruktivního přístupu není potom argumentem pouze proti této interpretaci ale proti všem, které by se chtěli hlásit ke stejným výchozím rozhodnutím. Zde předložená interpretace se tak nachází ve středu mezi rekonstruktivní interpretací a čistou libovůlí, neboť prvního pólu nedosahuje z důvodu svého vstupu do díla skrze bezprostředně viděné významy namísto kritiky vizuálních forem ve vztahu k autorovi, a druhým pólem není z důvodu prvotního přisouzení významů jevům na základě reálné recepční zkušenosti. V této střední pozici dochází k posunu od bezprostřední povrchnosti k hlubší interpretaci prostředkované analytickou prací. Je to potom v tomto dvojím středu (mezi rekonstrukcí a libovůlí a mezi povrchem a hloubkou), kde je možné vést diskusi a argumentovat, aniž bychom tím opouštěli rámec tohoto druhu interpretace. Fotografii, kterou se zde zabývám, snažím se divákovi otevřít jakožto reprezentaci spektra významů od transcendence ke každodennosti, kdy je to právě každodennost, která se vyjevuje jako jádro celého díla.

17

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera značka Značka projektu BAM v sobě odráží geometrii funkcionalistických domů a vychází

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více