XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1."

Transkript

1 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Bulletin abstraktů

2 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Organizátoři konference: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Partneři konference: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Klinika adiktologie, 1. LF, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Psychologický ústav Akademie věd ČR Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita Záštitu nad konferencí převzali: Ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL. M., Rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc. Primátora města Olomouce pana Martina Novotného

3 Předseda programového výboru: Aleš Neusar (FF UP, Olomouc) Programový výbor: Gabriel Bianchi (ÚVSK SAV, Bratislava) Miroslav Charvát (FF UP, Olomouc) Vladimír Chrz (PSÚ AV ČR, Praha) Ivo Čermák (PSÚ AV ČR, Brno) Hana Konečná (ZSF JCU, České Budějovice) Barbara Lášticová (ÚVSK SAV, Bratislava) Martin Lečbych (FF UP, Olomouc) Michal Miovský (Klinika adiktologie, 1. LF, Praha) Magda Petrjánošová (ÚVSK SAV, Bratislava) Lenka Slepičková (FSS MU, Brno) Stanislav Štech (Pedf UK, Praha) Matúš Šucha (FF UP, Olomouc) Organizační výbor: Kateřina Böhmová Martin Dolejš Lukáš Franc Kristína Medalová Aleš Neusar Martin Seitl Ondřej Skopal Matúš Šucha Lucie Vavrysová

4 Místo konání: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci - KONVIKT Barokní budova bývalého jezuitského konviktu je jednou z nejstarších součástí olomoucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita Palackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět uměnovědných a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty tak dostalo nové posluchárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály pro mezinárodní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické centrum Olomouce bylo současně obohaceno o další středisko vzdělanosti, kultury a umění. Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce a výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s jejich styky s umělci a odborníky z České republiky i ze zahraničí. Olomoučané a turisté zde navštěvují filmová a divadelní představení, koncerty v koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v rozlehlých chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách pro konání letních škol, divadelních přehlídek a výtvarných plenérů. Jazz Tibet Club Umělecké centrum KONVIKT Sály: Auditorium maximum Carolina Kinosál Malá posluchárna 1. patro přízemí 3. patro 2. patro

5 Vážené účastnice a účastníci 12. ročníku konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, rád bych se s vámi podělil o čtyři důvody k radosti: 1) Jak vidíte, podařilo se zorganizovat již 12. ročník této konference a nezdá se, že by konference upadala. Děkujeme vám všem, kteří se na tomto úspěchu podílíte. Nepřijde mi to v této rychlé a nestálé době jako samozřejmé. 2) Komunita lidí bádajících pomocí kvalitativního přístupu žije a stále se rozrůstá o nové tváře. 3) Téma válek mezi kvanti a kvali ustupuje a my se můžeme konečně v klidu zabývat problémem samotným, a až poté volbou výzkumného přístupu. 4) Posledním důvodem mé radosti jsou samotné letošní příspěvky, ze kterých je co vybírat. A ještě pár slov k programu: Letos se na konferenci po oba dny opět zaměřujeme i variujeme. Zaměřením je kvalitativní přístup na mnoho způsobů a hranice normality v klinice i mimo ni. Doufám, že všichni zjistíme, že se do hranic normality stále vlezeme a vykouzneme z nich pouze, když to bude záhodno, například na plánovaném společenském večeru. Ten proběhne v první den konference, tj. pondělí od 19:30 v Jazz Tibet Clubu. Součástí programu bude kromě družení se i bohatý raut a odborně-kvalitativní kouzelná besídka Za organizátory konference se v Olomouci těsí na viděnou Aleš Neusar Katedra psychologie, FF UP v Olomouci

6 Program konference :00 9:30 Registrace účastníků 9:30 9:45 Auditorium (109) Slavnostní zahájení konference prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. děkan Filozofické fakulty UP v Olomouci PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. vedoucí Katedry psychologie FF UP v Olomouci Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. vedoucí programového výboru konference 9:45 11:15 Auditorium (109) ČTYŘI PŘÍSTUPY KE KVALITATIVNÍ ANALÝZE Interpretativní fenomenologická analýza I. Čermák, J. Koutná Kostínková Metoda zakotvená teorie T. Řiháček, R. Hytych Narativní analýza I. Čermák, V. Chrz, L. Chalupníčková Diskurzivní analýza K. Zábrodská, M. Petrjánošová 11:15 11:30 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 11:30 12:30 Auditorium (109) STIGMA, NORMALITA (moderuje Olga Pechová) Stigma of Mental Illness - Is there a method in the madness? Łukasz Borecki Stigma duševní choroby Olga Pechová

7 Normy, patologie a terapeutická změna ve světle případové studie Leoš Zatloukal, Jan Roubal (Konec bloku později) 11:30 12:30 Kinosál (302) BEZDOMOVECTVÍ, NEDOSTATEK (moderuje A. Neusar) Sociální exkluze lidí bez domova. Bezdomovectví z kvalitativní výzkumné perspektivy. Petr Charvát Hodnota nemít na to aneb jak přílišná snadnost ( mít na to ) často nevede ke kreativitě, ale pouze k normálnímu (= stádnímu) životu Aleš Neusar 12:30 13:45 Pauza na oběd 13:45 15:15 Auditorium (109) DROGY, METODOLOGIE VÝZKUMU (moderuje J. Brenza) Přestávání s pervitinem ve vztahové perspektivě Pavel Nepustil Je hranice mezi legálními a nelegálními drogami tlustou červenou linií? - aneb proč je pro kritické porozumění světu (drog) důležité dávat v metodologii pozor Jiří Brenza (60 min) 13:45 15:15 Carolina (009) AB/NORMALITA V MEDICÍNĚ 1 (moderuje L. Slepičková) Plnou nádrž a výměnu paradigmat, prosím! Hana Konečná, Danica Slouková Posednutí a diagnóza. Ab/Normalita mezi vědou a vírou? Eva Šlesingerová, Jiří Majer

8 Formování volby odmítnout očkování vlastních dětí - cesty vedoucí k odmítání normy biomedicínského vědění Jaroslava Hasmanová Marhánková 13:45 15:15 Malá posluchárna (238) WORKSHOP HRANICE NORMALITY Po hranicích normality pomocí enabling technik Iva Poláčková Šolcová, Peter Tavel 15:15 15:30 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 15:30 17:00 Auditorium (109) MINORITY, STIGMA, POLITIKA (moderuje M. Škabraha) Kdo jsou ne/přizpůsobiví? Martin Škabraha Problematika kontaktování skryté populace uživatelů tvrdých drog Josef Krejčí Stigma základního vzdělání? Lenka Hloušková 15:30 17:00 Carolina (009) AB/NORMALITA V MEDICÍNĚ 2 (moderuje L. Slepičková) To je normální?? Sociální patologie normálního porodu versus normalita porodní patologie Ema Hrešanová Rodičovství na hranici (normality): debata o zákonné úpravě asistované reprodukce Lenka Slepičková Vizuální prezentace české reprodukční medicíny na celostátní oborové konferenci: co je normální? Iva Šmídová

9 15:30 17:00 Malá posluchárna (238) WORKSHOP PSANÍ ČLÁNKU Časopisecké články: alchymie nebo pouze náročný systém? Od návrhu článku po úspěšné zvládnutí recenzního řízení: jak zvýšit šanci na úspěšné přijetí článku Michal Miovský, Lenka Čablová 17:00 17:15 Přestávka a občerstvení 17:15 18:45 Auditorium (109) ČÍ JE TO DÍTĚ? (moderuje H. Konečná) Současný rodičovský diskurz aneb Čí je to dítě, proboha? Hana Konečná, Tonko Mardešić To dítě je naše, proboha! Markéta Sudová, Stanislav Suda Současný rodičovský diskurz a jeho dopad na právní rodičovství Jana Kubínová, Hana Konečná, Markéta Sudová 17:15 18:45 Carolina (009) METODOLOGIE (moderuje M. Petrjánošová) Keď si zobral silu, zober aj chuť : výskum reprezentácií erektilnej dysfunkcie, Radomír Masaryk Rodičovstvo prizmou kvalitatívneho výskumu: ako čo najlepšie využiť potenciál fókusových skupín Magda Petrjánošová, Miroslav Popper Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění Martina Bartáková

10 17:15 18:45 Malá posluchárna (238) WORKSHOP PSANÍ ČLÁNKU POKRAČOVÁNÍ Michal Miovský, Lenka Čablová 19:30 Společenský program (Jazz Tibet Club) kouzelník, povídání, raut Program konference :00 10:30 Auditorium (109) ZDRAVÍ, NÁVYKOVÉ LÁTKY (moderuje P. Tavel) Zdravie ako norma, choroba ako vychýlenie ako sa na to pýtať? Peter Tavel, Iva Poláčková Šolcová Potrebujeme alkoholovú politiku? Kvalitatívna štúdia s prostredia belgických, francúzskych, maďarských a slovenských vysokoškolákov. B. Vriesacker, O. Kalina, J. Ladner A. Lukács, F. Salonna, N. Sedlák Vendelová, C. Stock, G. Van Hal Ayahuasca jakožto cesta k sobě Veronika Kavenská 9:00 10:30 Carolina (009) KOGNICE (moderuje J. Krása) Mravní usuzování v párovém soužití Alena Pikhartová Predstavenie Metódy kritických rozhodnutí Hana Harenčárová, Marián Macejka O hranicích minerálního světa Jan Krása

11 9:00 10:30 Kinosál (302) DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ (moderuje Stanislav Suda) Dialogické jednání - otázky metodologie Stanislav Suda Výzkum dialogického jednání a jeho úskalí Milena Válková (roz. Matějíčková) Dialogické jednání - komparace sebereflexí v odlišných typech kurzů Magdalena Marková, Stanislav Suda Asistenti dialogického jednání v sebereflexích studentů učitelství Josef Nota 10:30 10:45 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 10:45 12:15 Auditorium (109) MLADISTVÍ (moderuje M. Popper) Životné štýly mladých ľudí hra s normativitou sociálnej dospelosti Ivan Lukšík Je kohabitácia porušením noriem? Dôležitosť perspektívy. Miroslav Popper Konstrukce intencionality u dospívajících delikventů analýza autobiografických rozhovorů Jakub Onder 10:45 12:15 Carolina (009) METODOLOGIE (moderuje T. Škubalová) Kolektivní biografií k porozumění nevyjádřenému vědění přítomnému ve výzkumné praxi Tereza Škubalová, M. Černíková, M. Novák

12 Jaká je norma integrovaného výzkumu? Ivana Loučková Kvalitatívna obsahová analýza vo výskume výberových konaní na predsedov súdov v SR: základné koncepty a procesy Katarína Staroňová, Katarína Števove 10:45 12:15 Kinosál (302) NORMALITA (moderuje P. Matoušek) Je paranormální normální? Jan Votava Jak se konstruuje ne/normalita v prostoru pouliční prostituce Petr Matoušek Proč je normální bát se a cítit se při tom zvláštně Radovan Slavík 12:15 13:30 Pauza na oběd 13:30 15:00 Auditorium (109) NORMALITA (moderuje I. Smetáčková) Tomáš není normální kluk: nemaskulinní chlapci ve školních třídách Irena Smetáčková Sebepoškozování jako výraz patologie, pospolitosti i umění Martin Lečbych Maligní narcismus sériových vrahů: polymorfní patologie daleko za hranicí normality Andrej Drbohlav

13 13:30 15:00 Carolina (009) PRÁCE (moderuje Zuzana Polťáková) Taková normální profese : strategie normalizace a legitimizace povolání v biografických vyprávěních Olga Šmídová, Blanka Tollarová Podoby mravního usuzování v plánování profesní budoucnosti Hana Lukášová Subjektívne vnímané pozitívne aspekty prepojenia práce a rodiny Ivana Václaviková Náročné situácie v práci s negatívnym dopadom na rodinný život. Zuzana Polťáková 13:30 15:00 Kinosál (302) SEXUALITA, TANEČNÍ SCÉNA (moderuje G. Bianchi) Konštrukcia hranice ne-želaného sexu Gabriel Bianchi, Lucia Reháková Taneční scéna Monterrey - sběr dat v severním Mexiku Iva Žížalová Teoretické a metodologické aspekty výzkumu domácího násilí v lesbických vztazích Alžběta Možíšová 15:00 15:15 Přestávka a občerstvení 15:15 16:15 Auditorium (109) VARIA (moderuje J. Franc) Jak se z konfliktní náboženské skupiny stává normální náboženství: poznámky k procesu denominalizace Jaroslav Franc

14 15:15 16:15 Carolina (009) VARIA (moderuje L. Czereová) Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním Lenka Czereová Problémy sebaidentity (negatívny body image) detí od 4 do 10 rokov a jej dopad na začlenenie dieťaťa do sociokultúrneho prostredia. Soňa Kikušová, Robert Osaďan 15:15 16:15 Kinosál (302) OMEZENÁ ZEVNÍ STIMULACE (moderuje M. Malůš) Technika omezené zevní stimulace (REST): kvalitativní data Marek Malůš, Martin Kupka Technika omezené zevní stimulace: základní atributy osobní zkušenosti Martin Kupka, Marek Malůš 16:15 16:30 Zakončení konference POSTEROVÁ SEKCE Diskuze v předsálí u nástěnek autoři posterů budou v těchto 3 časech u svých posterů. Pondělí :15 11:30 Předsálí Auditoria (109) 15:15 15:30 Předsálí Auditoria (109) Úterý :30 10:45 Předsálí Auditoria (109) Kvalitatívne interpretácie zdrojov asociálneho správania adolescentov v reedukačných domovoch Lenka Očenášová, Z. Polťáková

15 Misijní činnost v romských osadách a odlišná pojetí normality Alena Kajanová, M. Kozubík Psychotické onemocnění v kontextu životního příběhu Eva Holoubková Rodové aspekty konzumácie alkoholu u študentiek a študentov vysokých škôl Natália Sedlák Vendelová, O. Kalina, F. Salonna, M. Bačíková Skupiny terapeutického tance v psychiatrické léčebně subjektivní pohled účastníků Marek Kolařík, Barbora Sedláková Horor na dobrú noc Lenka Horková Vzťahová väzba, témy a sekvenčné stratégie v životných príbehoch Kristína Kotrčová, T. Taročková Význam pojmu práca u služobne mladších policajtov a ich subjektívne motívy pre vstup do policajnej profesie: Kvalitatívna analýza Jana Karasová

16 Asistenti dialogického jednání v sebereflexích studentů učitelství Lecturers of Acting with the Inner Partner in self-reflections of future teachers Josef Nota Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Východiskem pro náš výzkum je v současné době zdůrazňování osobnostního typu studia, které je zaměřeno na vlastní aktivitu subjektu a kultivaci jeho sebereflexe. Zkoušející aktér v této experimentální výuce objevuje vlastní činností nepoznané možnosti vlastního výrazu, zapojení těla a hlasu, poznává oscilaci, výměnu zpětné vazby mezi vnitřními partnery. Učí se tak v této disciplíně zmiňovanému fenoménu v otevřené situaci. Cílem studia je radost ze hry. Sebereflektující výpovědi jsou zde samozřejmou součásti studia. Dialogickým jednáním procházejí studenti JU v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí pedagogickou profesi. Sebereflexe jsou požadovány nedirektivně zpravidla 2x během semestru. Tyto sebereflexe nemají předem připravenou strukturu, jejich forma a rozsah sdělení je autorskou invencí studentů. Náš příspěvek se zaměřuje na sebereflektující výpovědi, ve kterých studenti zmiňují kromě reflexe zážitku ze zkoušení také nás, asistenty dialogického jednání JU. Věříme, že tyto sebereflexe v jistém smyslu odrážejí naší pedagogickou intervenci, proto jim věnujeme pozornost. Klíčová slova: sebereflexe, dialogické jednání Our research is based on emphasising the individual and personal type of studies, focused on the subject s activity itself and also on cultivation of self-reflection. Experimenting subjects, through experiential learning and their own work, explore potential possibilities of their own expression, body and voice involvement; they learn the oscillation and feedback among inner partners. The aim of the studies is to experience the pleasure of play. Self-reflecting portrayals are an inevitable part of studying. Student of Faculty of Education experience Acting with the Inner Partner as a part of their continuous training for future work. Self-reflections are usually written by students twice per term; with no directive requirement. These authorial and inventive self-reflections have no prepared structure; their form and extension depend on the students. Our work is focused on self-reflecting portrayals where students, apart from the experience with experimenting, also mention us, the lecturers. We believe that these selfreflections reflect our pedagogical intervention and therefore we pay attention to them.

17 Ayahuasca jakožto cesta k sobě Ayahuasca like a journey to self Veronika Kavenská Univerzita Palackého v Olomouci SPP , Grantový fond pro doktorandy a asistenty FF UP Olomouc Klíčová slova: ayahuasca, halucinogeny, centrum Takiwasi, léčba drogové závislosti This paper deals with an alternative treatment of drug addiction realized in the Takiwasi center, a therapeutic community for drug addicts. Takiwasi is located in the Peruvian Amazon and the treatment here is based on two seemingly different paradigms - contemporary psychology and traditional Amazonian medicine (shamanism, curanderismo), which are complementary and supportive. One of the basic elemnets of the treatment is the use of plants with psychoactive effect (especially hallucinogenic vine ayahuasca). Research was conducted during the 10 month author s internship in this center. Its aim was to determine how the relationship with oneself develops during treatment and what factors are related to this process. It is a qualitative-quantitative research, which is conceived as grounded theory. The research combines the various levels of different research methods - consists of 3 parts a content analysis of the folders of former patients (N = 86), case studies (N = 5) and a questionnaire survey (N = 17). On the base of the research results there was formulated theory about the buiding a relation to oneself in the process of the treatment in Takiwasi center.

18 Časopisecké články: alchymie nebo pouze náročný systém? Od návrhu článku po úspěšné zvládnutí recenzního řízení: jak zvýšit šanci na úspěšné přijetí článku Michal Miovský, Lenka Čablová Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Workshop Vznik a realizace tohoto workshopu byl podpořen projektem NETAD ( Síťování vědeckovýzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9. Časopisecká publikace je specifickým typem výstupu vědecké práce a v oblasti aplikace kvalitativních metod a přístupu má množství dalších specifik. Workshop je koncipován jako základní modul navazující na výuku metodologie a je určen především pro studenty PGS programů a mladé začínající výzkumníky. Jeho cílem je vytvořit jednoduchý rámec pro lepší vhled a orientaci v problematice časopiseckého publikování a věnovat se průniku formálních i obsahových prvků. Téma bude rozvíjeno jak z hlediska pravidel, která jsou dnes v ČR oficiálně daná (např. RIV systém) a vyžadovaná pro výkaz práce vědeckého pracovníky a její hodnocení, tak z hlediska pravidel, která ne vždy jsou známá, jasná a srozumitelná zejména u mladších výzkumníků (např. tematické či žánrové profilace časopisů, postavení a hodnocení časopisů navzájem a jejich vhodnost pro publikování kvalitativního přístupu atd.). Vysvětleny budou různé specifické vazby mezi různými databázovými systémy v rámci indexování časopisů (SCOPUS versus MEDLINE atd.) i mezi samotným tzv. impact factorem a jeho alternativami. Cílem bude lepší pochopení jak zacházet s plánovaným článkem a dle čeho se orientovat pří výběru časopisu. Druhá část workshopu bude věnována praktickým aspektům aplikace základních pravidel časopiseckého publikování s důrazem na 7 základních principů etiky, včetně témat jako jsou uznávání autorství a spoluautorství u kolektivních článků, duplicity v publikování, porušování autorských práv a dalších náročných témat, kde se pravidla rychle proměňují a vedou k přísnějšímu posuzování. Poslední část workshopu je věnována praktickým ukázkám různých typů článků s různými chybami nebo naopak dobře vyřešenými náročnými situacemi spolu s diskusí o hranici nastavení a vhodnosti/nevhodnosti daného řešení konkrétního autora či kolektivu. Důraz přitom bude opět kladen především na články orientované na kvalitativní přístup a metody. Klíčová slova: Časopisecké publikace, publikační praxe, kritéria kvality časopisů, kritéria kvality rukopisů a článků, příprava rukopisu, kvalitativní metody a přístup.

19 Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze (sympózium čtyř příspěvků) Interpretativní fenomenologická analýza Ivo Čermák, Jana Koutná Kostínková Metoda zakotvená teorie Tomáš Řiháček, Roman Hytych Narativní analýza Ivo Čermák, Lenka Chalupníčková, Vladimír Chrz Diskurzivní analýza Kateřina Zábrodská, Magda Petrjánošová Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita Brno, Slovenská akadémia vied OPVK CZ1.07/2.2.00/ Cílem této série příspěvků je na praktické rovině prozkoumat rozdíly a podobnosti mezi čtyřmi přístupy v kvalitativní analýze textů, jmenovitě mezi interpretativní fenomenologickou analýzou, narativně orientovanou analýzou, diskurzivní analýzou a metodou zakotvené teorie. V rámci tohoto panelu budou postupně prezentovány čtyři analýzy téhož souboru textů. Díky tomu bude moci do popředí vystoupit metodologický aspekt jednotlivých analýz a vynikne tak způsob, jakým každá z metod spoluurčuje podobu svých výsledků. Panel je zároveň představením připravované knihy, která nabízí praktický návod k analýze dat z perspektivy čtyř zmíněných přístupů. Materiál pro analýzu tvoří rozhovory se ženami, jež podstoupily léčbu rakoviny prsu a vypovídají o této zkušenosti. Klíčová slova: metoda zakotvené teorie, interpretativní fenomenologická analýza, narativní analýza, diskurzivní analýza, artefakt metody The aim of this series of papers is to explore, on the practical level, the differences and similarities among the four main approaches in qualitative analysis of texts, namely among interpretative phenomenological analysis, narrative oriented inquiry, discourse analysis and grounded theory method. Four analyses of the same data set will be presented subsequently. Methodological aspect of the analyses will be thus emphasized and it will become clear, how each of the methods co-determined the results. The panel also serves as an introduction of a forthcoming book, which provides a practical guide to data analysis from the perspective of these four approaches. Material for analysis consists of interviews with women who underwent breast cancer treatment and share their experience.

20 Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění The ninth stage of human development: narrative analysis of autobiographical interview Martina Bartáková Univerzita Karlova v Praze Příspěvek představuje výsledky výzkumu subjektivního prožívání seniorů. Výzkum se zaměřuje na porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání a interpretace životního příběhu samotnými seniory. Empirický materiál tvoří autobiografická vyprávění sesbíraná metodou narativního rozhovoru. K narativní analýze vyprávění jsou postupně použity tři různé interpretační perspektivy: Životní témata, Hodnoty a přesvědčení a Sebeobrazy. Výsledky analýzy jsou konfrontovány s konceptem Devátého věku člověka od J. M. Eriksonové a E. H. Eriksona. V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky analýzy jednoho autobiografického vyprávění a jejich konfrontace s výše uvedeným konceptem manželů Eriksonových. Klíčová slova: narativní analýza, životní příběh, stáří, identita The contribution presents research results of the subjective experience of seniors. The research gains an insight into the phenomenon of aging in the context of subjective experience and interpretation of the life story by the seniors themselves. The empiric materials consist of three autobiographical narratives collected by the narrative interview method. For narrative analysis of the interview there are three different interpretive perspective used: Live motives, Ideological setting and Imagoes. Results of analysis are compared with the concept of "The ninth stage of human development" whose authors are J. M. Erikson and E. H. Erikson. The contribution presents analysis results of one autobiographical narrative and their comparison with the above mentioned Erikson s concept.

21 Dialogické jednání - k fenoménu hry Dialogical Acting With The Inner Partner The Phenomenon of Play Stanislav Suda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GA JU 037/2010/S 1. Důrazem na určité filozofické aspekty vznikají různorodé modely osobnostní přípravy učitelů. Chceme poukázat na možné ukotvení dialogického jednání. 2. Kvalitativní sledování - experimentální výuka dialogického jednání, zúčastněného pozorování a analýza videozáznamů, opakované pokusy o písemné reflexe, nestrukturované rozhovory. 3. Vývoj sledujeme pomocí dlouhodobých případových studií v trvání nejméně čtyř let. 4. Chceme ukázat na některé aspekty ovlivňující kultivaci sebereflexe u pokročilých studentů ve spojitosti s fenoménem hry. Klíčová slova: Dialogické jednáni s vnitřními partnery, fenomén hry, dlouhodobé případové studie 1. With the emphasy on certain philosophical aspects there arise various model of teacher s personal preparation. We want to highliht possible specification and definition of Acting with the Inner Partner. 2. Qualitative Research: Experimental teaching and learning of Acting with the Inner Partner, involved observation and video recordings analyses, repetitive attempts of written self-reflections, non-structured interviews. 3. Comprehensives case studies, lasting 4 years at minimum, allow us to observe the development. 4. We want to point out some aspects that influence cultivation of self-reflections from advanced students in correspondence with the phenomenon of play.

22 Dialogické jednání - komparace sebereflexí v odlišných typech kurzů Acting with the Inner Partner Comparison of Self-Reflections at Various Courses Magdalena Marková, Stanislav Suda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jedná se o komparaci sebereflexí semestrálních kurzů, ve kterých je hlavní náplní experimentální výuka dialogického jednání. Tato výuka běží na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v rámci osobnostního rozvoje budoucích pedagogických pracovníků. Srovnávat budeme tři kurzy, z nichž jeden je povinný a dva jsou povinně volitelné. Rozdíl je i mezi složením účastníků jednotlivých kurzů. Porovnávat budeme sebereflexe studentů Učitelství pro 2. stupeň základní školy a studenty oborové Psychologie v povinně volitelném kurzu, dále pak sebereflexe studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy v povinném kurzu. Výše uvedení studenti navštěvovali kurzy u totožného asistenta po dobu jednoho semestru, tzn. přibližně 12 hodin aktivní výuky. Komparace proběhne na základě analýzy reflexí, které píší účastníci každého kurzu po jeho absolvování. Budeme používat metodu kódování, přičemž se budeme soustředit na základní pojmy jako jsou stud, uvolnění, pocit zlepšení, pokrok, sebehodnocení, normalita a překonání sebe sama. Položili jsme si dvě základní otázky Jak se vnímají studenti jednotlivých oborů a jaký dopad na ně mělo dialogické jednání po jednom semestru. Klíčová slova: Dialogické jednání, sebereflexe, sebehodnocení, pocit zlepšení The article focuses on comparison of self-reflections gained after one term courses of Acting with the Inner Partner. These courses are a part of personal growth training at Faculty of Education at South Bohemia University. We will compare three courses; whereas one is compulsory and two are optional. The self-reflections come from students of Second Level of Primary School Teaching and Specialization in Psychology program (optional courses) and from students of First Level of Primary School Teaching program (compulsory course). The above mentioned students attended classes of one lecturer during one term, which represents approximately 12 lessons of active learning. rnthe comparison will be based on the analyses of written self-reflections gained after one term. The coding method will be used, focusing on basic terms such as: shyness, relaxation, feeling of improvement, self-esteem evaluation, normality, and also overcoming one self. Two basic questions will be asked: How do students of various programs perceive themselves? and What is the impact of Acting with the Inner Partner after one term?

23 Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním The expressive approaches in work with the group of people of psychiatric disease Lenka Czereová Univerzita Palackého v Olomouci Příspěvek pojednává o výsledcích výzkumu účinnosti expresivních přístupů se skupinou osob s různým psychiatrickým onemocněním. Konkrétně, jak šlo identifikovat z pozorování, z rozhovorů s pacienty a z rozhovorů s psychology. Výzkumu se dobrovolně účastnili pacienti ze dvou psychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Nejčastěji se jednalo o pacienti s těmito onemocněními: psychotická porucha, bipolární afektivní porucha, depresivní syndrom, alkoholová závislost, léková závislost a jiné. Výsledky ukazují, že expresivní přístupy jsou účinné, a to především v oblastech: sebepoznání, zvyšování sebevědomí, uvolnění, odreagování a rozvoj mezilidských vztahů. V příspěvku se chci také zabývat výhodami a omezeními metod pozorování a rozhovoru ve zkoumání účinnosti expresivních přístupů. Klíčová slova: expresivní přístupy, psychiatrické onemocnění, pozorování, rozhovor The contribution deals with research results of effectiveness of the expressive approaches with the group of people with various psychiatric disease. Specifically how it can identify from observations, interviews with patient and with psychologists. Patients from two psychiatric departments of Psychiatric Clinic in Kroměříž voluntarily participate the research. Patients mostly suffer from these illnesses: psychotic disordes, bipolar affective disorder, depressive syndrome, alcoholic abuse, medicine abuse and others. Results show that expressive approaches are effective, mainly in these branches: selfknowledge, increasing self-confidence, relaxation, taking mind off things and progress interpersonal relationships. In the contribution I want to concern with advantages and restrictions of observing and interviewing methods in researching of expressive approaches effectiveness.

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ 9. 10. øíjna 2014 Olomouc PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Konference je pořádána v rámci realizace projektu Restart

Více

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (bulletin abstraktů) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. 2. - 3. 2. 2015 Umělecké centrum Konvikt, Olomouc Neoprávněné

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.)

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 1 SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014 sborník příspěvků / proceedings Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2014 Martina Friedlová

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 soutěž název projektu číslo projektu Klíčové slova Anotace CZ Anotace EN Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 Vybrané otázky metafyziky a etiky The

Více

Kvalitativní přístup a metody IX. ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Kateřina Zábrodská Ivo Čermák (Eds.

Kvalitativní přístup a metody IX. ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Kateřina Zábrodská Ivo Čermák (Eds. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu Kateřina Zábrodská Ivo Čermák (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Kateřina

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK

VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK Mezinárodní vědecká konference International Scientific Conference VII. HRADECKÉ DNY SOCIÁLNÍ PRÁCE 7 TH HRADEC DAYS OF SOCIAL WORK Rizika sociální práce Risks of Social Work Záštitu nad konferencí převzal

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2005 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org Miloš Šifalda Head of Educational Department of Regional Office of Southern Moravia School Act and Innovative Trends in Brno Second volume of international

Více

ŽENA A MUŽ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI

ŽENA A MUŽ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI .: 3 ŽENA A MUŽ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Radim Bačuvčík (ed.) Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2010 4 :. Žena a muž v marketingové komunikaci KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Žena a muž v marketingové

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Systémové přístupy 10

Systémové přístupy 10 Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická v Praze Systémové přístupy 10 KNOWLEDGE is justified true BELIEF Konference s mezinárodní účastí Praha, Listopad 2010 Sborník příspěvků z konference Systémové

Více

Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin

Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin Dana Pražáková Katedra matematiky a didaktiky matematiky Školitel: doc. RNDr. Jiří

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

OBSAH LIST OF CONTENTS

OBSAH LIST OF CONTENTS OBSAH LIST OF CONTENTS Vydala Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Copyright 2002 by Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Redakce: Fotografie: Obálka:

Více

PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku

PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku Aleš Neusar, Miroslav Charvát a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Olomouc 2012 Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Mareš,

Více