XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1."

Transkript

1 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Bulletin abstraktů

2 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Organizátoři konference: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Partneři konference: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Klinika adiktologie, 1. LF, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Psychologický ústav Akademie věd ČR Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita Záštitu nad konferencí převzali: Ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL. M., Rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc. Primátora města Olomouce pana Martina Novotného

3 Předseda programového výboru: Aleš Neusar (FF UP, Olomouc) Programový výbor: Gabriel Bianchi (ÚVSK SAV, Bratislava) Miroslav Charvát (FF UP, Olomouc) Vladimír Chrz (PSÚ AV ČR, Praha) Ivo Čermák (PSÚ AV ČR, Brno) Hana Konečná (ZSF JCU, České Budějovice) Barbara Lášticová (ÚVSK SAV, Bratislava) Martin Lečbych (FF UP, Olomouc) Michal Miovský (Klinika adiktologie, 1. LF, Praha) Magda Petrjánošová (ÚVSK SAV, Bratislava) Lenka Slepičková (FSS MU, Brno) Stanislav Štech (Pedf UK, Praha) Matúš Šucha (FF UP, Olomouc) Organizační výbor: Kateřina Böhmová Martin Dolejš Lukáš Franc Kristína Medalová Aleš Neusar Martin Seitl Ondřej Skopal Matúš Šucha Lucie Vavrysová

4 Místo konání: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci - KONVIKT Barokní budova bývalého jezuitského konviktu je jednou z nejstarších součástí olomoucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita Palackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět uměnovědných a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty tak dostalo nové posluchárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály pro mezinárodní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické centrum Olomouce bylo současně obohaceno o další středisko vzdělanosti, kultury a umění. Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce a výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s jejich styky s umělci a odborníky z České republiky i ze zahraničí. Olomoučané a turisté zde navštěvují filmová a divadelní představení, koncerty v koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v rozlehlých chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách pro konání letních škol, divadelních přehlídek a výtvarných plenérů. Jazz Tibet Club Umělecké centrum KONVIKT Sály: Auditorium maximum Carolina Kinosál Malá posluchárna 1. patro přízemí 3. patro 2. patro

5 Vážené účastnice a účastníci 12. ročníku konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, rád bych se s vámi podělil o čtyři důvody k radosti: 1) Jak vidíte, podařilo se zorganizovat již 12. ročník této konference a nezdá se, že by konference upadala. Děkujeme vám všem, kteří se na tomto úspěchu podílíte. Nepřijde mi to v této rychlé a nestálé době jako samozřejmé. 2) Komunita lidí bádajících pomocí kvalitativního přístupu žije a stále se rozrůstá o nové tváře. 3) Téma válek mezi kvanti a kvali ustupuje a my se můžeme konečně v klidu zabývat problémem samotným, a až poté volbou výzkumného přístupu. 4) Posledním důvodem mé radosti jsou samotné letošní příspěvky, ze kterých je co vybírat. A ještě pár slov k programu: Letos se na konferenci po oba dny opět zaměřujeme i variujeme. Zaměřením je kvalitativní přístup na mnoho způsobů a hranice normality v klinice i mimo ni. Doufám, že všichni zjistíme, že se do hranic normality stále vlezeme a vykouzneme z nich pouze, když to bude záhodno, například na plánovaném společenském večeru. Ten proběhne v první den konference, tj. pondělí od 19:30 v Jazz Tibet Clubu. Součástí programu bude kromě družení se i bohatý raut a odborně-kvalitativní kouzelná besídka Za organizátory konference se v Olomouci těsí na viděnou Aleš Neusar Katedra psychologie, FF UP v Olomouci

6 Program konference :00 9:30 Registrace účastníků 9:30 9:45 Auditorium (109) Slavnostní zahájení konference prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. děkan Filozofické fakulty UP v Olomouci PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. vedoucí Katedry psychologie FF UP v Olomouci Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. vedoucí programového výboru konference 9:45 11:15 Auditorium (109) ČTYŘI PŘÍSTUPY KE KVALITATIVNÍ ANALÝZE Interpretativní fenomenologická analýza I. Čermák, J. Koutná Kostínková Metoda zakotvená teorie T. Řiháček, R. Hytych Narativní analýza I. Čermák, V. Chrz, L. Chalupníčková Diskurzivní analýza K. Zábrodská, M. Petrjánošová 11:15 11:30 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 11:30 12:30 Auditorium (109) STIGMA, NORMALITA (moderuje Olga Pechová) Stigma of Mental Illness - Is there a method in the madness? Łukasz Borecki Stigma duševní choroby Olga Pechová

7 Normy, patologie a terapeutická změna ve světle případové studie Leoš Zatloukal, Jan Roubal (Konec bloku později) 11:30 12:30 Kinosál (302) BEZDOMOVECTVÍ, NEDOSTATEK (moderuje A. Neusar) Sociální exkluze lidí bez domova. Bezdomovectví z kvalitativní výzkumné perspektivy. Petr Charvát Hodnota nemít na to aneb jak přílišná snadnost ( mít na to ) často nevede ke kreativitě, ale pouze k normálnímu (= stádnímu) životu Aleš Neusar 12:30 13:45 Pauza na oběd 13:45 15:15 Auditorium (109) DROGY, METODOLOGIE VÝZKUMU (moderuje J. Brenza) Přestávání s pervitinem ve vztahové perspektivě Pavel Nepustil Je hranice mezi legálními a nelegálními drogami tlustou červenou linií? - aneb proč je pro kritické porozumění světu (drog) důležité dávat v metodologii pozor Jiří Brenza (60 min) 13:45 15:15 Carolina (009) AB/NORMALITA V MEDICÍNĚ 1 (moderuje L. Slepičková) Plnou nádrž a výměnu paradigmat, prosím! Hana Konečná, Danica Slouková Posednutí a diagnóza. Ab/Normalita mezi vědou a vírou? Eva Šlesingerová, Jiří Majer

8 Formování volby odmítnout očkování vlastních dětí - cesty vedoucí k odmítání normy biomedicínského vědění Jaroslava Hasmanová Marhánková 13:45 15:15 Malá posluchárna (238) WORKSHOP HRANICE NORMALITY Po hranicích normality pomocí enabling technik Iva Poláčková Šolcová, Peter Tavel 15:15 15:30 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 15:30 17:00 Auditorium (109) MINORITY, STIGMA, POLITIKA (moderuje M. Škabraha) Kdo jsou ne/přizpůsobiví? Martin Škabraha Problematika kontaktování skryté populace uživatelů tvrdých drog Josef Krejčí Stigma základního vzdělání? Lenka Hloušková 15:30 17:00 Carolina (009) AB/NORMALITA V MEDICÍNĚ 2 (moderuje L. Slepičková) To je normální?? Sociální patologie normálního porodu versus normalita porodní patologie Ema Hrešanová Rodičovství na hranici (normality): debata o zákonné úpravě asistované reprodukce Lenka Slepičková Vizuální prezentace české reprodukční medicíny na celostátní oborové konferenci: co je normální? Iva Šmídová

9 15:30 17:00 Malá posluchárna (238) WORKSHOP PSANÍ ČLÁNKU Časopisecké články: alchymie nebo pouze náročný systém? Od návrhu článku po úspěšné zvládnutí recenzního řízení: jak zvýšit šanci na úspěšné přijetí článku Michal Miovský, Lenka Čablová 17:00 17:15 Přestávka a občerstvení 17:15 18:45 Auditorium (109) ČÍ JE TO DÍTĚ? (moderuje H. Konečná) Současný rodičovský diskurz aneb Čí je to dítě, proboha? Hana Konečná, Tonko Mardešić To dítě je naše, proboha! Markéta Sudová, Stanislav Suda Současný rodičovský diskurz a jeho dopad na právní rodičovství Jana Kubínová, Hana Konečná, Markéta Sudová 17:15 18:45 Carolina (009) METODOLOGIE (moderuje M. Petrjánošová) Keď si zobral silu, zober aj chuť : výskum reprezentácií erektilnej dysfunkcie, Radomír Masaryk Rodičovstvo prizmou kvalitatívneho výskumu: ako čo najlepšie využiť potenciál fókusových skupín Magda Petrjánošová, Miroslav Popper Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění Martina Bartáková

10 17:15 18:45 Malá posluchárna (238) WORKSHOP PSANÍ ČLÁNKU POKRAČOVÁNÍ Michal Miovský, Lenka Čablová 19:30 Společenský program (Jazz Tibet Club) kouzelník, povídání, raut Program konference :00 10:30 Auditorium (109) ZDRAVÍ, NÁVYKOVÉ LÁTKY (moderuje P. Tavel) Zdravie ako norma, choroba ako vychýlenie ako sa na to pýtať? Peter Tavel, Iva Poláčková Šolcová Potrebujeme alkoholovú politiku? Kvalitatívna štúdia s prostredia belgických, francúzskych, maďarských a slovenských vysokoškolákov. B. Vriesacker, O. Kalina, J. Ladner A. Lukács, F. Salonna, N. Sedlák Vendelová, C. Stock, G. Van Hal Ayahuasca jakožto cesta k sobě Veronika Kavenská 9:00 10:30 Carolina (009) KOGNICE (moderuje J. Krása) Mravní usuzování v párovém soužití Alena Pikhartová Predstavenie Metódy kritických rozhodnutí Hana Harenčárová, Marián Macejka O hranicích minerálního světa Jan Krása

11 9:00 10:30 Kinosál (302) DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ (moderuje Stanislav Suda) Dialogické jednání - otázky metodologie Stanislav Suda Výzkum dialogického jednání a jeho úskalí Milena Válková (roz. Matějíčková) Dialogické jednání - komparace sebereflexí v odlišných typech kurzů Magdalena Marková, Stanislav Suda Asistenti dialogického jednání v sebereflexích studentů učitelství Josef Nota 10:30 10:45 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 10:45 12:15 Auditorium (109) MLADISTVÍ (moderuje M. Popper) Životné štýly mladých ľudí hra s normativitou sociálnej dospelosti Ivan Lukšík Je kohabitácia porušením noriem? Dôležitosť perspektívy. Miroslav Popper Konstrukce intencionality u dospívajících delikventů analýza autobiografických rozhovorů Jakub Onder 10:45 12:15 Carolina (009) METODOLOGIE (moderuje T. Škubalová) Kolektivní biografií k porozumění nevyjádřenému vědění přítomnému ve výzkumné praxi Tereza Škubalová, M. Černíková, M. Novák

12 Jaká je norma integrovaného výzkumu? Ivana Loučková Kvalitatívna obsahová analýza vo výskume výberových konaní na predsedov súdov v SR: základné koncepty a procesy Katarína Staroňová, Katarína Števove 10:45 12:15 Kinosál (302) NORMALITA (moderuje P. Matoušek) Je paranormální normální? Jan Votava Jak se konstruuje ne/normalita v prostoru pouliční prostituce Petr Matoušek Proč je normální bát se a cítit se při tom zvláštně Radovan Slavík 12:15 13:30 Pauza na oběd 13:30 15:00 Auditorium (109) NORMALITA (moderuje I. Smetáčková) Tomáš není normální kluk: nemaskulinní chlapci ve školních třídách Irena Smetáčková Sebepoškozování jako výraz patologie, pospolitosti i umění Martin Lečbych Maligní narcismus sériových vrahů: polymorfní patologie daleko za hranicí normality Andrej Drbohlav

13 13:30 15:00 Carolina (009) PRÁCE (moderuje Zuzana Polťáková) Taková normální profese : strategie normalizace a legitimizace povolání v biografických vyprávěních Olga Šmídová, Blanka Tollarová Podoby mravního usuzování v plánování profesní budoucnosti Hana Lukášová Subjektívne vnímané pozitívne aspekty prepojenia práce a rodiny Ivana Václaviková Náročné situácie v práci s negatívnym dopadom na rodinný život. Zuzana Polťáková 13:30 15:00 Kinosál (302) SEXUALITA, TANEČNÍ SCÉNA (moderuje G. Bianchi) Konštrukcia hranice ne-želaného sexu Gabriel Bianchi, Lucia Reháková Taneční scéna Monterrey - sběr dat v severním Mexiku Iva Žížalová Teoretické a metodologické aspekty výzkumu domácího násilí v lesbických vztazích Alžběta Možíšová 15:00 15:15 Přestávka a občerstvení 15:15 16:15 Auditorium (109) VARIA (moderuje J. Franc) Jak se z konfliktní náboženské skupiny stává normální náboženství: poznámky k procesu denominalizace Jaroslav Franc

14 15:15 16:15 Carolina (009) VARIA (moderuje L. Czereová) Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním Lenka Czereová Problémy sebaidentity (negatívny body image) detí od 4 do 10 rokov a jej dopad na začlenenie dieťaťa do sociokultúrneho prostredia. Soňa Kikušová, Robert Osaďan 15:15 16:15 Kinosál (302) OMEZENÁ ZEVNÍ STIMULACE (moderuje M. Malůš) Technika omezené zevní stimulace (REST): kvalitativní data Marek Malůš, Martin Kupka Technika omezené zevní stimulace: základní atributy osobní zkušenosti Martin Kupka, Marek Malůš 16:15 16:30 Zakončení konference POSTEROVÁ SEKCE Diskuze v předsálí u nástěnek autoři posterů budou v těchto 3 časech u svých posterů. Pondělí :15 11:30 Předsálí Auditoria (109) 15:15 15:30 Předsálí Auditoria (109) Úterý :30 10:45 Předsálí Auditoria (109) Kvalitatívne interpretácie zdrojov asociálneho správania adolescentov v reedukačných domovoch Lenka Očenášová, Z. Polťáková

15 Misijní činnost v romských osadách a odlišná pojetí normality Alena Kajanová, M. Kozubík Psychotické onemocnění v kontextu životního příběhu Eva Holoubková Rodové aspekty konzumácie alkoholu u študentiek a študentov vysokých škôl Natália Sedlák Vendelová, O. Kalina, F. Salonna, M. Bačíková Skupiny terapeutického tance v psychiatrické léčebně subjektivní pohled účastníků Marek Kolařík, Barbora Sedláková Horor na dobrú noc Lenka Horková Vzťahová väzba, témy a sekvenčné stratégie v životných príbehoch Kristína Kotrčová, T. Taročková Význam pojmu práca u služobne mladších policajtov a ich subjektívne motívy pre vstup do policajnej profesie: Kvalitatívna analýza Jana Karasová

16 Asistenti dialogického jednání v sebereflexích studentů učitelství Lecturers of Acting with the Inner Partner in self-reflections of future teachers Josef Nota Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Východiskem pro náš výzkum je v současné době zdůrazňování osobnostního typu studia, které je zaměřeno na vlastní aktivitu subjektu a kultivaci jeho sebereflexe. Zkoušející aktér v této experimentální výuce objevuje vlastní činností nepoznané možnosti vlastního výrazu, zapojení těla a hlasu, poznává oscilaci, výměnu zpětné vazby mezi vnitřními partnery. Učí se tak v této disciplíně zmiňovanému fenoménu v otevřené situaci. Cílem studia je radost ze hry. Sebereflektující výpovědi jsou zde samozřejmou součásti studia. Dialogickým jednáním procházejí studenti JU v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí pedagogickou profesi. Sebereflexe jsou požadovány nedirektivně zpravidla 2x během semestru. Tyto sebereflexe nemají předem připravenou strukturu, jejich forma a rozsah sdělení je autorskou invencí studentů. Náš příspěvek se zaměřuje na sebereflektující výpovědi, ve kterých studenti zmiňují kromě reflexe zážitku ze zkoušení také nás, asistenty dialogického jednání JU. Věříme, že tyto sebereflexe v jistém smyslu odrážejí naší pedagogickou intervenci, proto jim věnujeme pozornost. Klíčová slova: sebereflexe, dialogické jednání Our research is based on emphasising the individual and personal type of studies, focused on the subject s activity itself and also on cultivation of self-reflection. Experimenting subjects, through experiential learning and their own work, explore potential possibilities of their own expression, body and voice involvement; they learn the oscillation and feedback among inner partners. The aim of the studies is to experience the pleasure of play. Self-reflecting portrayals are an inevitable part of studying. Student of Faculty of Education experience Acting with the Inner Partner as a part of their continuous training for future work. Self-reflections are usually written by students twice per term; with no directive requirement. These authorial and inventive self-reflections have no prepared structure; their form and extension depend on the students. Our work is focused on self-reflecting portrayals where students, apart from the experience with experimenting, also mention us, the lecturers. We believe that these selfreflections reflect our pedagogical intervention and therefore we pay attention to them.

17 Ayahuasca jakožto cesta k sobě Ayahuasca like a journey to self Veronika Kavenská Univerzita Palackého v Olomouci SPP , Grantový fond pro doktorandy a asistenty FF UP Olomouc Klíčová slova: ayahuasca, halucinogeny, centrum Takiwasi, léčba drogové závislosti This paper deals with an alternative treatment of drug addiction realized in the Takiwasi center, a therapeutic community for drug addicts. Takiwasi is located in the Peruvian Amazon and the treatment here is based on two seemingly different paradigms - contemporary psychology and traditional Amazonian medicine (shamanism, curanderismo), which are complementary and supportive. One of the basic elemnets of the treatment is the use of plants with psychoactive effect (especially hallucinogenic vine ayahuasca). Research was conducted during the 10 month author s internship in this center. Its aim was to determine how the relationship with oneself develops during treatment and what factors are related to this process. It is a qualitative-quantitative research, which is conceived as grounded theory. The research combines the various levels of different research methods - consists of 3 parts a content analysis of the folders of former patients (N = 86), case studies (N = 5) and a questionnaire survey (N = 17). On the base of the research results there was formulated theory about the buiding a relation to oneself in the process of the treatment in Takiwasi center.

18 Časopisecké články: alchymie nebo pouze náročný systém? Od návrhu článku po úspěšné zvládnutí recenzního řízení: jak zvýšit šanci na úspěšné přijetí článku Michal Miovský, Lenka Čablová Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Workshop Vznik a realizace tohoto workshopu byl podpořen projektem NETAD ( Síťování vědeckovýzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9. Časopisecká publikace je specifickým typem výstupu vědecké práce a v oblasti aplikace kvalitativních metod a přístupu má množství dalších specifik. Workshop je koncipován jako základní modul navazující na výuku metodologie a je určen především pro studenty PGS programů a mladé začínající výzkumníky. Jeho cílem je vytvořit jednoduchý rámec pro lepší vhled a orientaci v problematice časopiseckého publikování a věnovat se průniku formálních i obsahových prvků. Téma bude rozvíjeno jak z hlediska pravidel, která jsou dnes v ČR oficiálně daná (např. RIV systém) a vyžadovaná pro výkaz práce vědeckého pracovníky a její hodnocení, tak z hlediska pravidel, která ne vždy jsou známá, jasná a srozumitelná zejména u mladších výzkumníků (např. tematické či žánrové profilace časopisů, postavení a hodnocení časopisů navzájem a jejich vhodnost pro publikování kvalitativního přístupu atd.). Vysvětleny budou různé specifické vazby mezi různými databázovými systémy v rámci indexování časopisů (SCOPUS versus MEDLINE atd.) i mezi samotným tzv. impact factorem a jeho alternativami. Cílem bude lepší pochopení jak zacházet s plánovaným článkem a dle čeho se orientovat pří výběru časopisu. Druhá část workshopu bude věnována praktickým aspektům aplikace základních pravidel časopiseckého publikování s důrazem na 7 základních principů etiky, včetně témat jako jsou uznávání autorství a spoluautorství u kolektivních článků, duplicity v publikování, porušování autorských práv a dalších náročných témat, kde se pravidla rychle proměňují a vedou k přísnějšímu posuzování. Poslední část workshopu je věnována praktickým ukázkám různých typů článků s různými chybami nebo naopak dobře vyřešenými náročnými situacemi spolu s diskusí o hranici nastavení a vhodnosti/nevhodnosti daného řešení konkrétního autora či kolektivu. Důraz přitom bude opět kladen především na články orientované na kvalitativní přístup a metody. Klíčová slova: Časopisecké publikace, publikační praxe, kritéria kvality časopisů, kritéria kvality rukopisů a článků, příprava rukopisu, kvalitativní metody a přístup.

19 Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze (sympózium čtyř příspěvků) Interpretativní fenomenologická analýza Ivo Čermák, Jana Koutná Kostínková Metoda zakotvená teorie Tomáš Řiháček, Roman Hytych Narativní analýza Ivo Čermák, Lenka Chalupníčková, Vladimír Chrz Diskurzivní analýza Kateřina Zábrodská, Magda Petrjánošová Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita Brno, Slovenská akadémia vied OPVK CZ1.07/2.2.00/ Cílem této série příspěvků je na praktické rovině prozkoumat rozdíly a podobnosti mezi čtyřmi přístupy v kvalitativní analýze textů, jmenovitě mezi interpretativní fenomenologickou analýzou, narativně orientovanou analýzou, diskurzivní analýzou a metodou zakotvené teorie. V rámci tohoto panelu budou postupně prezentovány čtyři analýzy téhož souboru textů. Díky tomu bude moci do popředí vystoupit metodologický aspekt jednotlivých analýz a vynikne tak způsob, jakým každá z metod spoluurčuje podobu svých výsledků. Panel je zároveň představením připravované knihy, která nabízí praktický návod k analýze dat z perspektivy čtyř zmíněných přístupů. Materiál pro analýzu tvoří rozhovory se ženami, jež podstoupily léčbu rakoviny prsu a vypovídají o této zkušenosti. Klíčová slova: metoda zakotvené teorie, interpretativní fenomenologická analýza, narativní analýza, diskurzivní analýza, artefakt metody The aim of this series of papers is to explore, on the practical level, the differences and similarities among the four main approaches in qualitative analysis of texts, namely among interpretative phenomenological analysis, narrative oriented inquiry, discourse analysis and grounded theory method. Four analyses of the same data set will be presented subsequently. Methodological aspect of the analyses will be thus emphasized and it will become clear, how each of the methods co-determined the results. The panel also serves as an introduction of a forthcoming book, which provides a practical guide to data analysis from the perspective of these four approaches. Material for analysis consists of interviews with women who underwent breast cancer treatment and share their experience.

20 Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění The ninth stage of human development: narrative analysis of autobiographical interview Martina Bartáková Univerzita Karlova v Praze Příspěvek představuje výsledky výzkumu subjektivního prožívání seniorů. Výzkum se zaměřuje na porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání a interpretace životního příběhu samotnými seniory. Empirický materiál tvoří autobiografická vyprávění sesbíraná metodou narativního rozhovoru. K narativní analýze vyprávění jsou postupně použity tři různé interpretační perspektivy: Životní témata, Hodnoty a přesvědčení a Sebeobrazy. Výsledky analýzy jsou konfrontovány s konceptem Devátého věku člověka od J. M. Eriksonové a E. H. Eriksona. V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky analýzy jednoho autobiografického vyprávění a jejich konfrontace s výše uvedeným konceptem manželů Eriksonových. Klíčová slova: narativní analýza, životní příběh, stáří, identita The contribution presents research results of the subjective experience of seniors. The research gains an insight into the phenomenon of aging in the context of subjective experience and interpretation of the life story by the seniors themselves. The empiric materials consist of three autobiographical narratives collected by the narrative interview method. For narrative analysis of the interview there are three different interpretive perspective used: Live motives, Ideological setting and Imagoes. Results of analysis are compared with the concept of "The ninth stage of human development" whose authors are J. M. Erikson and E. H. Erikson. The contribution presents analysis results of one autobiographical narrative and their comparison with the above mentioned Erikson s concept.

21 Dialogické jednání - k fenoménu hry Dialogical Acting With The Inner Partner The Phenomenon of Play Stanislav Suda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GA JU 037/2010/S 1. Důrazem na určité filozofické aspekty vznikají různorodé modely osobnostní přípravy učitelů. Chceme poukázat na možné ukotvení dialogického jednání. 2. Kvalitativní sledování - experimentální výuka dialogického jednání, zúčastněného pozorování a analýza videozáznamů, opakované pokusy o písemné reflexe, nestrukturované rozhovory. 3. Vývoj sledujeme pomocí dlouhodobých případových studií v trvání nejméně čtyř let. 4. Chceme ukázat na některé aspekty ovlivňující kultivaci sebereflexe u pokročilých studentů ve spojitosti s fenoménem hry. Klíčová slova: Dialogické jednáni s vnitřními partnery, fenomén hry, dlouhodobé případové studie 1. With the emphasy on certain philosophical aspects there arise various model of teacher s personal preparation. We want to highliht possible specification and definition of Acting with the Inner Partner. 2. Qualitative Research: Experimental teaching and learning of Acting with the Inner Partner, involved observation and video recordings analyses, repetitive attempts of written self-reflections, non-structured interviews. 3. Comprehensives case studies, lasting 4 years at minimum, allow us to observe the development. 4. We want to point out some aspects that influence cultivation of self-reflections from advanced students in correspondence with the phenomenon of play.

22 Dialogické jednání - komparace sebereflexí v odlišných typech kurzů Acting with the Inner Partner Comparison of Self-Reflections at Various Courses Magdalena Marková, Stanislav Suda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jedná se o komparaci sebereflexí semestrálních kurzů, ve kterých je hlavní náplní experimentální výuka dialogického jednání. Tato výuka běží na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v rámci osobnostního rozvoje budoucích pedagogických pracovníků. Srovnávat budeme tři kurzy, z nichž jeden je povinný a dva jsou povinně volitelné. Rozdíl je i mezi složením účastníků jednotlivých kurzů. Porovnávat budeme sebereflexe studentů Učitelství pro 2. stupeň základní školy a studenty oborové Psychologie v povinně volitelném kurzu, dále pak sebereflexe studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy v povinném kurzu. Výše uvedení studenti navštěvovali kurzy u totožného asistenta po dobu jednoho semestru, tzn. přibližně 12 hodin aktivní výuky. Komparace proběhne na základě analýzy reflexí, které píší účastníci každého kurzu po jeho absolvování. Budeme používat metodu kódování, přičemž se budeme soustředit na základní pojmy jako jsou stud, uvolnění, pocit zlepšení, pokrok, sebehodnocení, normalita a překonání sebe sama. Položili jsme si dvě základní otázky Jak se vnímají studenti jednotlivých oborů a jaký dopad na ně mělo dialogické jednání po jednom semestru. Klíčová slova: Dialogické jednání, sebereflexe, sebehodnocení, pocit zlepšení The article focuses on comparison of self-reflections gained after one term courses of Acting with the Inner Partner. These courses are a part of personal growth training at Faculty of Education at South Bohemia University. We will compare three courses; whereas one is compulsory and two are optional. The self-reflections come from students of Second Level of Primary School Teaching and Specialization in Psychology program (optional courses) and from students of First Level of Primary School Teaching program (compulsory course). The above mentioned students attended classes of one lecturer during one term, which represents approximately 12 lessons of active learning. rnthe comparison will be based on the analyses of written self-reflections gained after one term. The coding method will be used, focusing on basic terms such as: shyness, relaxation, feeling of improvement, self-esteem evaluation, normality, and also overcoming one self. Two basic questions will be asked: How do students of various programs perceive themselves? and What is the impact of Acting with the Inner Partner after one term?

23 Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním The expressive approaches in work with the group of people of psychiatric disease Lenka Czereová Univerzita Palackého v Olomouci Příspěvek pojednává o výsledcích výzkumu účinnosti expresivních přístupů se skupinou osob s různým psychiatrickým onemocněním. Konkrétně, jak šlo identifikovat z pozorování, z rozhovorů s pacienty a z rozhovorů s psychology. Výzkumu se dobrovolně účastnili pacienti ze dvou psychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Nejčastěji se jednalo o pacienti s těmito onemocněními: psychotická porucha, bipolární afektivní porucha, depresivní syndrom, alkoholová závislost, léková závislost a jiné. Výsledky ukazují, že expresivní přístupy jsou účinné, a to především v oblastech: sebepoznání, zvyšování sebevědomí, uvolnění, odreagování a rozvoj mezilidských vztahů. V příspěvku se chci také zabývat výhodami a omezeními metod pozorování a rozhovoru ve zkoumání účinnosti expresivních přístupů. Klíčová slova: expresivní přístupy, psychiatrické onemocnění, pozorování, rozhovor The contribution deals with research results of effectiveness of the expressive approaches with the group of people with various psychiatric disease. Specifically how it can identify from observations, interviews with patient and with psychologists. Patients from two psychiatric departments of Psychiatric Clinic in Kroměříž voluntarily participate the research. Patients mostly suffer from these illnesses: psychotic disordes, bipolar affective disorder, depressive syndrome, alcoholic abuse, medicine abuse and others. Results show that expressive approaches are effective, mainly in these branches: selfknowledge, increasing self-confidence, relaxation, taking mind off things and progress interpersonal relationships. In the contribution I want to concern with advantages and restrictions of observing and interviewing methods in researching of expressive approaches effectiveness.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

Program QAK 2015. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Program QAK 2015. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Program QAK 2015 Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (verze 12. 1. 2015) Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Za název příspěvku

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více