XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hranice normality 21. - 22. 1."

Transkript

1 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Bulletin abstraktů

2 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hranice normality Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci Organizátoři konference: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Partneři konference: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Klinika adiktologie, 1. LF, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Psychologický ústav Akademie věd ČR Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita Záštitu nad konferencí převzali: Ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL. M., Rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc. Primátora města Olomouce pana Martina Novotného

3 Předseda programového výboru: Aleš Neusar (FF UP, Olomouc) Programový výbor: Gabriel Bianchi (ÚVSK SAV, Bratislava) Miroslav Charvát (FF UP, Olomouc) Vladimír Chrz (PSÚ AV ČR, Praha) Ivo Čermák (PSÚ AV ČR, Brno) Hana Konečná (ZSF JCU, České Budějovice) Barbara Lášticová (ÚVSK SAV, Bratislava) Martin Lečbych (FF UP, Olomouc) Michal Miovský (Klinika adiktologie, 1. LF, Praha) Magda Petrjánošová (ÚVSK SAV, Bratislava) Lenka Slepičková (FSS MU, Brno) Stanislav Štech (Pedf UK, Praha) Matúš Šucha (FF UP, Olomouc) Organizační výbor: Kateřina Böhmová Martin Dolejš Lukáš Franc Kristína Medalová Aleš Neusar Martin Seitl Ondřej Skopal Matúš Šucha Lucie Vavrysová

4 Místo konání: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci - KONVIKT Barokní budova bývalého jezuitského konviktu je jednou z nejstarších součástí olomoucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita Palackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět uměnovědných a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty tak dostalo nové posluchárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály pro mezinárodní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické centrum Olomouce bylo současně obohaceno o další středisko vzdělanosti, kultury a umění. Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce a výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s jejich styky s umělci a odborníky z České republiky i ze zahraničí. Olomoučané a turisté zde navštěvují filmová a divadelní představení, koncerty v koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v rozlehlých chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách pro konání letních škol, divadelních přehlídek a výtvarných plenérů. Jazz Tibet Club Umělecké centrum KONVIKT Sály: Auditorium maximum Carolina Kinosál Malá posluchárna 1. patro přízemí 3. patro 2. patro

5 Vážené účastnice a účastníci 12. ročníku konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, rád bych se s vámi podělil o čtyři důvody k radosti: 1) Jak vidíte, podařilo se zorganizovat již 12. ročník této konference a nezdá se, že by konference upadala. Děkujeme vám všem, kteří se na tomto úspěchu podílíte. Nepřijde mi to v této rychlé a nestálé době jako samozřejmé. 2) Komunita lidí bádajících pomocí kvalitativního přístupu žije a stále se rozrůstá o nové tváře. 3) Téma válek mezi kvanti a kvali ustupuje a my se můžeme konečně v klidu zabývat problémem samotným, a až poté volbou výzkumného přístupu. 4) Posledním důvodem mé radosti jsou samotné letošní příspěvky, ze kterých je co vybírat. A ještě pár slov k programu: Letos se na konferenci po oba dny opět zaměřujeme i variujeme. Zaměřením je kvalitativní přístup na mnoho způsobů a hranice normality v klinice i mimo ni. Doufám, že všichni zjistíme, že se do hranic normality stále vlezeme a vykouzneme z nich pouze, když to bude záhodno, například na plánovaném společenském večeru. Ten proběhne v první den konference, tj. pondělí od 19:30 v Jazz Tibet Clubu. Součástí programu bude kromě družení se i bohatý raut a odborně-kvalitativní kouzelná besídka Za organizátory konference se v Olomouci těsí na viděnou Aleš Neusar Katedra psychologie, FF UP v Olomouci

6 Program konference :00 9:30 Registrace účastníků 9:30 9:45 Auditorium (109) Slavnostní zahájení konference prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. děkan Filozofické fakulty UP v Olomouci PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. vedoucí Katedry psychologie FF UP v Olomouci Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. vedoucí programového výboru konference 9:45 11:15 Auditorium (109) ČTYŘI PŘÍSTUPY KE KVALITATIVNÍ ANALÝZE Interpretativní fenomenologická analýza I. Čermák, J. Koutná Kostínková Metoda zakotvená teorie T. Řiháček, R. Hytych Narativní analýza I. Čermák, V. Chrz, L. Chalupníčková Diskurzivní analýza K. Zábrodská, M. Petrjánošová 11:15 11:30 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 11:30 12:30 Auditorium (109) STIGMA, NORMALITA (moderuje Olga Pechová) Stigma of Mental Illness - Is there a method in the madness? Łukasz Borecki Stigma duševní choroby Olga Pechová

7 Normy, patologie a terapeutická změna ve světle případové studie Leoš Zatloukal, Jan Roubal (Konec bloku později) 11:30 12:30 Kinosál (302) BEZDOMOVECTVÍ, NEDOSTATEK (moderuje A. Neusar) Sociální exkluze lidí bez domova. Bezdomovectví z kvalitativní výzkumné perspektivy. Petr Charvát Hodnota nemít na to aneb jak přílišná snadnost ( mít na to ) často nevede ke kreativitě, ale pouze k normálnímu (= stádnímu) životu Aleš Neusar 12:30 13:45 Pauza na oběd 13:45 15:15 Auditorium (109) DROGY, METODOLOGIE VÝZKUMU (moderuje J. Brenza) Přestávání s pervitinem ve vztahové perspektivě Pavel Nepustil Je hranice mezi legálními a nelegálními drogami tlustou červenou linií? - aneb proč je pro kritické porozumění světu (drog) důležité dávat v metodologii pozor Jiří Brenza (60 min) 13:45 15:15 Carolina (009) AB/NORMALITA V MEDICÍNĚ 1 (moderuje L. Slepičková) Plnou nádrž a výměnu paradigmat, prosím! Hana Konečná, Danica Slouková Posednutí a diagnóza. Ab/Normalita mezi vědou a vírou? Eva Šlesingerová, Jiří Majer

8 Formování volby odmítnout očkování vlastních dětí - cesty vedoucí k odmítání normy biomedicínského vědění Jaroslava Hasmanová Marhánková 13:45 15:15 Malá posluchárna (238) WORKSHOP HRANICE NORMALITY Po hranicích normality pomocí enabling technik Iva Poláčková Šolcová, Peter Tavel 15:15 15:30 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 15:30 17:00 Auditorium (109) MINORITY, STIGMA, POLITIKA (moderuje M. Škabraha) Kdo jsou ne/přizpůsobiví? Martin Škabraha Problematika kontaktování skryté populace uživatelů tvrdých drog Josef Krejčí Stigma základního vzdělání? Lenka Hloušková 15:30 17:00 Carolina (009) AB/NORMALITA V MEDICÍNĚ 2 (moderuje L. Slepičková) To je normální?? Sociální patologie normálního porodu versus normalita porodní patologie Ema Hrešanová Rodičovství na hranici (normality): debata o zákonné úpravě asistované reprodukce Lenka Slepičková Vizuální prezentace české reprodukční medicíny na celostátní oborové konferenci: co je normální? Iva Šmídová

9 15:30 17:00 Malá posluchárna (238) WORKSHOP PSANÍ ČLÁNKU Časopisecké články: alchymie nebo pouze náročný systém? Od návrhu článku po úspěšné zvládnutí recenzního řízení: jak zvýšit šanci na úspěšné přijetí článku Michal Miovský, Lenka Čablová 17:00 17:15 Přestávka a občerstvení 17:15 18:45 Auditorium (109) ČÍ JE TO DÍTĚ? (moderuje H. Konečná) Současný rodičovský diskurz aneb Čí je to dítě, proboha? Hana Konečná, Tonko Mardešić To dítě je naše, proboha! Markéta Sudová, Stanislav Suda Současný rodičovský diskurz a jeho dopad na právní rodičovství Jana Kubínová, Hana Konečná, Markéta Sudová 17:15 18:45 Carolina (009) METODOLOGIE (moderuje M. Petrjánošová) Keď si zobral silu, zober aj chuť : výskum reprezentácií erektilnej dysfunkcie, Radomír Masaryk Rodičovstvo prizmou kvalitatívneho výskumu: ako čo najlepšie využiť potenciál fókusových skupín Magda Petrjánošová, Miroslav Popper Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění Martina Bartáková

10 17:15 18:45 Malá posluchárna (238) WORKSHOP PSANÍ ČLÁNKU POKRAČOVÁNÍ Michal Miovský, Lenka Čablová 19:30 Společenský program (Jazz Tibet Club) kouzelník, povídání, raut Program konference :00 10:30 Auditorium (109) ZDRAVÍ, NÁVYKOVÉ LÁTKY (moderuje P. Tavel) Zdravie ako norma, choroba ako vychýlenie ako sa na to pýtať? Peter Tavel, Iva Poláčková Šolcová Potrebujeme alkoholovú politiku? Kvalitatívna štúdia s prostredia belgických, francúzskych, maďarských a slovenských vysokoškolákov. B. Vriesacker, O. Kalina, J. Ladner A. Lukács, F. Salonna, N. Sedlák Vendelová, C. Stock, G. Van Hal Ayahuasca jakožto cesta k sobě Veronika Kavenská 9:00 10:30 Carolina (009) KOGNICE (moderuje J. Krása) Mravní usuzování v párovém soužití Alena Pikhartová Predstavenie Metódy kritických rozhodnutí Hana Harenčárová, Marián Macejka O hranicích minerálního světa Jan Krása

11 9:00 10:30 Kinosál (302) DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ (moderuje Stanislav Suda) Dialogické jednání - otázky metodologie Stanislav Suda Výzkum dialogického jednání a jeho úskalí Milena Válková (roz. Matějíčková) Dialogické jednání - komparace sebereflexí v odlišných typech kurzů Magdalena Marková, Stanislav Suda Asistenti dialogického jednání v sebereflexích studentů učitelství Josef Nota 10:30 10:45 Přestávka a občerstvení + diskuze u posterů 10:45 12:15 Auditorium (109) MLADISTVÍ (moderuje M. Popper) Životné štýly mladých ľudí hra s normativitou sociálnej dospelosti Ivan Lukšík Je kohabitácia porušením noriem? Dôležitosť perspektívy. Miroslav Popper Konstrukce intencionality u dospívajících delikventů analýza autobiografických rozhovorů Jakub Onder 10:45 12:15 Carolina (009) METODOLOGIE (moderuje T. Škubalová) Kolektivní biografií k porozumění nevyjádřenému vědění přítomnému ve výzkumné praxi Tereza Škubalová, M. Černíková, M. Novák

12 Jaká je norma integrovaného výzkumu? Ivana Loučková Kvalitatívna obsahová analýza vo výskume výberových konaní na predsedov súdov v SR: základné koncepty a procesy Katarína Staroňová, Katarína Števove 10:45 12:15 Kinosál (302) NORMALITA (moderuje P. Matoušek) Je paranormální normální? Jan Votava Jak se konstruuje ne/normalita v prostoru pouliční prostituce Petr Matoušek Proč je normální bát se a cítit se při tom zvláštně Radovan Slavík 12:15 13:30 Pauza na oběd 13:30 15:00 Auditorium (109) NORMALITA (moderuje I. Smetáčková) Tomáš není normální kluk: nemaskulinní chlapci ve školních třídách Irena Smetáčková Sebepoškozování jako výraz patologie, pospolitosti i umění Martin Lečbych Maligní narcismus sériových vrahů: polymorfní patologie daleko za hranicí normality Andrej Drbohlav

13 13:30 15:00 Carolina (009) PRÁCE (moderuje Zuzana Polťáková) Taková normální profese : strategie normalizace a legitimizace povolání v biografických vyprávěních Olga Šmídová, Blanka Tollarová Podoby mravního usuzování v plánování profesní budoucnosti Hana Lukášová Subjektívne vnímané pozitívne aspekty prepojenia práce a rodiny Ivana Václaviková Náročné situácie v práci s negatívnym dopadom na rodinný život. Zuzana Polťáková 13:30 15:00 Kinosál (302) SEXUALITA, TANEČNÍ SCÉNA (moderuje G. Bianchi) Konštrukcia hranice ne-želaného sexu Gabriel Bianchi, Lucia Reháková Taneční scéna Monterrey - sběr dat v severním Mexiku Iva Žížalová Teoretické a metodologické aspekty výzkumu domácího násilí v lesbických vztazích Alžběta Možíšová 15:00 15:15 Přestávka a občerstvení 15:15 16:15 Auditorium (109) VARIA (moderuje J. Franc) Jak se z konfliktní náboženské skupiny stává normální náboženství: poznámky k procesu denominalizace Jaroslav Franc

14 15:15 16:15 Carolina (009) VARIA (moderuje L. Czereová) Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním Lenka Czereová Problémy sebaidentity (negatívny body image) detí od 4 do 10 rokov a jej dopad na začlenenie dieťaťa do sociokultúrneho prostredia. Soňa Kikušová, Robert Osaďan 15:15 16:15 Kinosál (302) OMEZENÁ ZEVNÍ STIMULACE (moderuje M. Malůš) Technika omezené zevní stimulace (REST): kvalitativní data Marek Malůš, Martin Kupka Technika omezené zevní stimulace: základní atributy osobní zkušenosti Martin Kupka, Marek Malůš 16:15 16:30 Zakončení konference POSTEROVÁ SEKCE Diskuze v předsálí u nástěnek autoři posterů budou v těchto 3 časech u svých posterů. Pondělí :15 11:30 Předsálí Auditoria (109) 15:15 15:30 Předsálí Auditoria (109) Úterý :30 10:45 Předsálí Auditoria (109) Kvalitatívne interpretácie zdrojov asociálneho správania adolescentov v reedukačných domovoch Lenka Očenášová, Z. Polťáková

15 Misijní činnost v romských osadách a odlišná pojetí normality Alena Kajanová, M. Kozubík Psychotické onemocnění v kontextu životního příběhu Eva Holoubková Rodové aspekty konzumácie alkoholu u študentiek a študentov vysokých škôl Natália Sedlák Vendelová, O. Kalina, F. Salonna, M. Bačíková Skupiny terapeutického tance v psychiatrické léčebně subjektivní pohled účastníků Marek Kolařík, Barbora Sedláková Horor na dobrú noc Lenka Horková Vzťahová väzba, témy a sekvenčné stratégie v životných príbehoch Kristína Kotrčová, T. Taročková Význam pojmu práca u služobne mladších policajtov a ich subjektívne motívy pre vstup do policajnej profesie: Kvalitatívna analýza Jana Karasová

16 Asistenti dialogického jednání v sebereflexích studentů učitelství Lecturers of Acting with the Inner Partner in self-reflections of future teachers Josef Nota Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Východiskem pro náš výzkum je v současné době zdůrazňování osobnostního typu studia, které je zaměřeno na vlastní aktivitu subjektu a kultivaci jeho sebereflexe. Zkoušející aktér v této experimentální výuce objevuje vlastní činností nepoznané možnosti vlastního výrazu, zapojení těla a hlasu, poznává oscilaci, výměnu zpětné vazby mezi vnitřními partnery. Učí se tak v této disciplíně zmiňovanému fenoménu v otevřené situaci. Cílem studia je radost ze hry. Sebereflektující výpovědi jsou zde samozřejmou součásti studia. Dialogickým jednáním procházejí studenti JU v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí pedagogickou profesi. Sebereflexe jsou požadovány nedirektivně zpravidla 2x během semestru. Tyto sebereflexe nemají předem připravenou strukturu, jejich forma a rozsah sdělení je autorskou invencí studentů. Náš příspěvek se zaměřuje na sebereflektující výpovědi, ve kterých studenti zmiňují kromě reflexe zážitku ze zkoušení také nás, asistenty dialogického jednání JU. Věříme, že tyto sebereflexe v jistém smyslu odrážejí naší pedagogickou intervenci, proto jim věnujeme pozornost. Klíčová slova: sebereflexe, dialogické jednání Our research is based on emphasising the individual and personal type of studies, focused on the subject s activity itself and also on cultivation of self-reflection. Experimenting subjects, through experiential learning and their own work, explore potential possibilities of their own expression, body and voice involvement; they learn the oscillation and feedback among inner partners. The aim of the studies is to experience the pleasure of play. Self-reflecting portrayals are an inevitable part of studying. Student of Faculty of Education experience Acting with the Inner Partner as a part of their continuous training for future work. Self-reflections are usually written by students twice per term; with no directive requirement. These authorial and inventive self-reflections have no prepared structure; their form and extension depend on the students. Our work is focused on self-reflecting portrayals where students, apart from the experience with experimenting, also mention us, the lecturers. We believe that these selfreflections reflect our pedagogical intervention and therefore we pay attention to them.

17 Ayahuasca jakožto cesta k sobě Ayahuasca like a journey to self Veronika Kavenská Univerzita Palackého v Olomouci SPP , Grantový fond pro doktorandy a asistenty FF UP Olomouc Klíčová slova: ayahuasca, halucinogeny, centrum Takiwasi, léčba drogové závislosti This paper deals with an alternative treatment of drug addiction realized in the Takiwasi center, a therapeutic community for drug addicts. Takiwasi is located in the Peruvian Amazon and the treatment here is based on two seemingly different paradigms - contemporary psychology and traditional Amazonian medicine (shamanism, curanderismo), which are complementary and supportive. One of the basic elemnets of the treatment is the use of plants with psychoactive effect (especially hallucinogenic vine ayahuasca). Research was conducted during the 10 month author s internship in this center. Its aim was to determine how the relationship with oneself develops during treatment and what factors are related to this process. It is a qualitative-quantitative research, which is conceived as grounded theory. The research combines the various levels of different research methods - consists of 3 parts a content analysis of the folders of former patients (N = 86), case studies (N = 5) and a questionnaire survey (N = 17). On the base of the research results there was formulated theory about the buiding a relation to oneself in the process of the treatment in Takiwasi center.

18 Časopisecké články: alchymie nebo pouze náročný systém? Od návrhu článku po úspěšné zvládnutí recenzního řízení: jak zvýšit šanci na úspěšné přijetí článku Michal Miovský, Lenka Čablová Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Workshop Vznik a realizace tohoto workshopu byl podpořen projektem NETAD ( Síťování vědeckovýzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9. Časopisecká publikace je specifickým typem výstupu vědecké práce a v oblasti aplikace kvalitativních metod a přístupu má množství dalších specifik. Workshop je koncipován jako základní modul navazující na výuku metodologie a je určen především pro studenty PGS programů a mladé začínající výzkumníky. Jeho cílem je vytvořit jednoduchý rámec pro lepší vhled a orientaci v problematice časopiseckého publikování a věnovat se průniku formálních i obsahových prvků. Téma bude rozvíjeno jak z hlediska pravidel, která jsou dnes v ČR oficiálně daná (např. RIV systém) a vyžadovaná pro výkaz práce vědeckého pracovníky a její hodnocení, tak z hlediska pravidel, která ne vždy jsou známá, jasná a srozumitelná zejména u mladších výzkumníků (např. tematické či žánrové profilace časopisů, postavení a hodnocení časopisů navzájem a jejich vhodnost pro publikování kvalitativního přístupu atd.). Vysvětleny budou různé specifické vazby mezi různými databázovými systémy v rámci indexování časopisů (SCOPUS versus MEDLINE atd.) i mezi samotným tzv. impact factorem a jeho alternativami. Cílem bude lepší pochopení jak zacházet s plánovaným článkem a dle čeho se orientovat pří výběru časopisu. Druhá část workshopu bude věnována praktickým aspektům aplikace základních pravidel časopiseckého publikování s důrazem na 7 základních principů etiky, včetně témat jako jsou uznávání autorství a spoluautorství u kolektivních článků, duplicity v publikování, porušování autorských práv a dalších náročných témat, kde se pravidla rychle proměňují a vedou k přísnějšímu posuzování. Poslední část workshopu je věnována praktickým ukázkám různých typů článků s různými chybami nebo naopak dobře vyřešenými náročnými situacemi spolu s diskusí o hranici nastavení a vhodnosti/nevhodnosti daného řešení konkrétního autora či kolektivu. Důraz přitom bude opět kladen především na články orientované na kvalitativní přístup a metody. Klíčová slova: Časopisecké publikace, publikační praxe, kritéria kvality časopisů, kritéria kvality rukopisů a článků, příprava rukopisu, kvalitativní metody a přístup.

19 Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze (sympózium čtyř příspěvků) Interpretativní fenomenologická analýza Ivo Čermák, Jana Koutná Kostínková Metoda zakotvená teorie Tomáš Řiháček, Roman Hytych Narativní analýza Ivo Čermák, Lenka Chalupníčková, Vladimír Chrz Diskurzivní analýza Kateřina Zábrodská, Magda Petrjánošová Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita Brno, Slovenská akadémia vied OPVK CZ1.07/2.2.00/ Cílem této série příspěvků je na praktické rovině prozkoumat rozdíly a podobnosti mezi čtyřmi přístupy v kvalitativní analýze textů, jmenovitě mezi interpretativní fenomenologickou analýzou, narativně orientovanou analýzou, diskurzivní analýzou a metodou zakotvené teorie. V rámci tohoto panelu budou postupně prezentovány čtyři analýzy téhož souboru textů. Díky tomu bude moci do popředí vystoupit metodologický aspekt jednotlivých analýz a vynikne tak způsob, jakým každá z metod spoluurčuje podobu svých výsledků. Panel je zároveň představením připravované knihy, která nabízí praktický návod k analýze dat z perspektivy čtyř zmíněných přístupů. Materiál pro analýzu tvoří rozhovory se ženami, jež podstoupily léčbu rakoviny prsu a vypovídají o této zkušenosti. Klíčová slova: metoda zakotvené teorie, interpretativní fenomenologická analýza, narativní analýza, diskurzivní analýza, artefakt metody The aim of this series of papers is to explore, on the practical level, the differences and similarities among the four main approaches in qualitative analysis of texts, namely among interpretative phenomenological analysis, narrative oriented inquiry, discourse analysis and grounded theory method. Four analyses of the same data set will be presented subsequently. Methodological aspect of the analyses will be thus emphasized and it will become clear, how each of the methods co-determined the results. The panel also serves as an introduction of a forthcoming book, which provides a practical guide to data analysis from the perspective of these four approaches. Material for analysis consists of interviews with women who underwent breast cancer treatment and share their experience.

20 Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění The ninth stage of human development: narrative analysis of autobiographical interview Martina Bartáková Univerzita Karlova v Praze Příspěvek představuje výsledky výzkumu subjektivního prožívání seniorů. Výzkum se zaměřuje na porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání a interpretace životního příběhu samotnými seniory. Empirický materiál tvoří autobiografická vyprávění sesbíraná metodou narativního rozhovoru. K narativní analýze vyprávění jsou postupně použity tři různé interpretační perspektivy: Životní témata, Hodnoty a přesvědčení a Sebeobrazy. Výsledky analýzy jsou konfrontovány s konceptem Devátého věku člověka od J. M. Eriksonové a E. H. Eriksona. V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky analýzy jednoho autobiografického vyprávění a jejich konfrontace s výše uvedeným konceptem manželů Eriksonových. Klíčová slova: narativní analýza, životní příběh, stáří, identita The contribution presents research results of the subjective experience of seniors. The research gains an insight into the phenomenon of aging in the context of subjective experience and interpretation of the life story by the seniors themselves. The empiric materials consist of three autobiographical narratives collected by the narrative interview method. For narrative analysis of the interview there are three different interpretive perspective used: Live motives, Ideological setting and Imagoes. Results of analysis are compared with the concept of "The ninth stage of human development" whose authors are J. M. Erikson and E. H. Erikson. The contribution presents analysis results of one autobiographical narrative and their comparison with the above mentioned Erikson s concept.

21 Dialogické jednání - k fenoménu hry Dialogical Acting With The Inner Partner The Phenomenon of Play Stanislav Suda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GA JU 037/2010/S 1. Důrazem na určité filozofické aspekty vznikají různorodé modely osobnostní přípravy učitelů. Chceme poukázat na možné ukotvení dialogického jednání. 2. Kvalitativní sledování - experimentální výuka dialogického jednání, zúčastněného pozorování a analýza videozáznamů, opakované pokusy o písemné reflexe, nestrukturované rozhovory. 3. Vývoj sledujeme pomocí dlouhodobých případových studií v trvání nejméně čtyř let. 4. Chceme ukázat na některé aspekty ovlivňující kultivaci sebereflexe u pokročilých studentů ve spojitosti s fenoménem hry. Klíčová slova: Dialogické jednáni s vnitřními partnery, fenomén hry, dlouhodobé případové studie 1. With the emphasy on certain philosophical aspects there arise various model of teacher s personal preparation. We want to highliht possible specification and definition of Acting with the Inner Partner. 2. Qualitative Research: Experimental teaching and learning of Acting with the Inner Partner, involved observation and video recordings analyses, repetitive attempts of written self-reflections, non-structured interviews. 3. Comprehensives case studies, lasting 4 years at minimum, allow us to observe the development. 4. We want to point out some aspects that influence cultivation of self-reflections from advanced students in correspondence with the phenomenon of play.

22 Dialogické jednání - komparace sebereflexí v odlišných typech kurzů Acting with the Inner Partner Comparison of Self-Reflections at Various Courses Magdalena Marková, Stanislav Suda Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jedná se o komparaci sebereflexí semestrálních kurzů, ve kterých je hlavní náplní experimentální výuka dialogického jednání. Tato výuka běží na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v rámci osobnostního rozvoje budoucích pedagogických pracovníků. Srovnávat budeme tři kurzy, z nichž jeden je povinný a dva jsou povinně volitelné. Rozdíl je i mezi složením účastníků jednotlivých kurzů. Porovnávat budeme sebereflexe studentů Učitelství pro 2. stupeň základní školy a studenty oborové Psychologie v povinně volitelném kurzu, dále pak sebereflexe studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy v povinném kurzu. Výše uvedení studenti navštěvovali kurzy u totožného asistenta po dobu jednoho semestru, tzn. přibližně 12 hodin aktivní výuky. Komparace proběhne na základě analýzy reflexí, které píší účastníci každého kurzu po jeho absolvování. Budeme používat metodu kódování, přičemž se budeme soustředit na základní pojmy jako jsou stud, uvolnění, pocit zlepšení, pokrok, sebehodnocení, normalita a překonání sebe sama. Položili jsme si dvě základní otázky Jak se vnímají studenti jednotlivých oborů a jaký dopad na ně mělo dialogické jednání po jednom semestru. Klíčová slova: Dialogické jednání, sebereflexe, sebehodnocení, pocit zlepšení The article focuses on comparison of self-reflections gained after one term courses of Acting with the Inner Partner. These courses are a part of personal growth training at Faculty of Education at South Bohemia University. We will compare three courses; whereas one is compulsory and two are optional. The self-reflections come from students of Second Level of Primary School Teaching and Specialization in Psychology program (optional courses) and from students of First Level of Primary School Teaching program (compulsory course). The above mentioned students attended classes of one lecturer during one term, which represents approximately 12 lessons of active learning. rnthe comparison will be based on the analyses of written self-reflections gained after one term. The coding method will be used, focusing on basic terms such as: shyness, relaxation, feeling of improvement, self-esteem evaluation, normality, and also overcoming one self. Two basic questions will be asked: How do students of various programs perceive themselves? and What is the impact of Acting with the Inner Partner after one term?

23 Expresivní přístupy při práci se skupinou osob s psychiatrickým onemocněním The expressive approaches in work with the group of people of psychiatric disease Lenka Czereová Univerzita Palackého v Olomouci Příspěvek pojednává o výsledcích výzkumu účinnosti expresivních přístupů se skupinou osob s různým psychiatrickým onemocněním. Konkrétně, jak šlo identifikovat z pozorování, z rozhovorů s pacienty a z rozhovorů s psychology. Výzkumu se dobrovolně účastnili pacienti ze dvou psychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Nejčastěji se jednalo o pacienti s těmito onemocněními: psychotická porucha, bipolární afektivní porucha, depresivní syndrom, alkoholová závislost, léková závislost a jiné. Výsledky ukazují, že expresivní přístupy jsou účinné, a to především v oblastech: sebepoznání, zvyšování sebevědomí, uvolnění, odreagování a rozvoj mezilidských vztahů. V příspěvku se chci také zabývat výhodami a omezeními metod pozorování a rozhovoru ve zkoumání účinnosti expresivních přístupů. Klíčová slova: expresivní přístupy, psychiatrické onemocnění, pozorování, rozhovor The contribution deals with research results of effectiveness of the expressive approaches with the group of people with various psychiatric disease. Specifically how it can identify from observations, interviews with patient and with psychologists. Patients from two psychiatric departments of Psychiatric Clinic in Kroměříž voluntarily participate the research. Patients mostly suffer from these illnesses: psychotic disordes, bipolar affective disorder, depressive syndrome, alcoholic abuse, medicine abuse and others. Results show that expressive approaches are effective, mainly in these branches: selfknowledge, increasing self-confidence, relaxation, taking mind off things and progress interpersonal relationships. In the contribution I want to concern with advantages and restrictions of observing and interviewing methods in researching of expressive approaches effectiveness.

Program QAK 2013 Hranice normality. PROGRAM (verze 7. 1. 2013)

Program QAK 2013 Hranice normality. PROGRAM (verze 7. 1. 2013) Program QAK 2013 Hranice normality PROGRAM (verze 7. 1. 2013) Pondělí 21. 1. 2013 Časy: Auditorium (109) Carolina (009) Kinosál (302) Malá posluchárna (238) 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 9:45 Slavnostní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více