INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY."

Transkript

1

2

3 INDIVIDUALITA. Víte, co v životě chcete a víte, jak toho dosáhnout. Plníte si svá přání a plníte je i svým nejbližším. Protože o tom koneckonců úspěch je. Nepodřizujete se světu, to svět se podřizuje vám. Necháte si poradit, ale poslední slovo máte vy. Jste jiní, než většina. Jste výjimeční. Stejně jako vaše kuchyně. Reflektuje vaše specifické nároky. Odráží váš jedinečný životní styl. Provází vás na cestě k další metě a vítá vás při oslavě jejího dosažení. Je vaší součástí. Odlišná od průměru, vymykající se obyčejnosti. Osobitá. Speciální. Víme, kdo jste a jsme tady pro vás. Jste někdo. A přesně taková bude i vaše kuchyně. INDIVIDUALITY. You know what you want and you know how to achieve it. You fulfil your own and your dearest ones wishes. Because, eventually, that is what success is about. You do not yield to the world; the world yields to you. You accept advice, but have the last say. You are different than the majority. You are unique. Just like your kitchen. It reflects your specific demands. It mirrors your unique lifestyle. It accompanies you to the next goal and celebrates as you achieve it. It is a part of you. Different from the average, defying the ordinary. Individual. Special. We know who you are and we are here for you. You are somebody. And this is exactly what your kitchen will be like.

4 Platnost certifikátu je tři roky od data vydání. Karel Sýkora Vedení společnosti Vlastimil Sýkora Vedení společnosti kuchyňské studio Zlín Tř.T.Bati 28/37, Zlín je autorizovanou prodejnou kuchyní SYKORA Certifikát uděluje: S Y KORA, spol.s r.o., Razov 1204, Vizovice V e Vizovicích dne NEZPOCHYBNITELNOST. Garantujeme vám nejvyšší kvalitu a jedinečný design. Vaši cestu životem zpříjemňujeme a zjednodušujeme. Můžete se spolehnout, že tak jako se staráme o vás, pečujeme i o váš životní prostor. CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO Management společnosti Sykora se zavázal řídit moderními praktikami podnikání, které přispívají ke zvýšení výkonu organizace a jsou garantem výsledné kvality pro zákazníka. Veškeré podnikové procesy jsou pravidelně kontrolovány a podrobovány náročnému auditu, na jehož základě nám byl opětovně udělen certifikát řízení jakosti ISO CERTIFIKÁT OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISO Naše společnost podniká zcela podle zásad enviromentální politiky, jejímž cílem je dodržování norem vedoucích k ochraně přírody i lidí a nepřetržité zlepšování podmínek životního i podnikového prostředí. CERTIFIKOVANÉ PRODEJNY. Každé certifikované kuchyňské studio Sykora splňuje nejpřísnější podmínky kvality, platné pro celou společnost. Odborně vyškolený personál prochází každoročním testováním. Certifikát je zárukou profesní zdatnosti zaměstnanců studia a jeho schopnosti poskytovat klientům nejvyšší kvalitu služeb. UNDOUBTED. We guarantee the highest quality and unique design. We make your walk of life more pleasant and simple. You can rely on the fact that as we care for you so we care for the space of your life. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE. The Sykora management has pledged to employ modern business methods that contribute to increasing the company s performance and guarantee top quality product offered to customers. All of the company s processes are regularly reviewed and subjected to strict audits, on the grounds of which we have been granted the ISO 9001 compliant guality management certificate again. ISO ENVIRONMENT PROTECTION CERTIFICATE. Our company is operated along the lines of its environmental policy targeted at complying with the standards governing the protection of the environment and human health and improving the environment as well as the conditions within the compan CETIFIED OUTLETS. Each of the Sykora certified kitchen studios fulfils the strictest quality requirements that apply to the entire company. Trained professionals must pass annual tests. The certificate is a guarantee of the outlet staff s professional qualifications and abilites to provide customers with services of the best quality possible. 2

5 KRÁSA. Skutečný půvab designu spočívá v jeho neuchopitelnosti. Co je krásné pro jednoho, může ostatní nudit. Najít podstatu trvanlivé a všeplatné vizuální působivosti je úkol, který nejde řešit nahodile. Proto se soustředíme na koncepční práci. Vždy dbáme na vnitřní energii. Hledáme kouzlo, které vyzařuje na první pohled. Zaměřujeme se na funkci, která pouhý design povyšuje na nástroj zasahující všechny smysly. Zkoumáme nečekané barvy, inovujeme tvary, používáme nejkvalitnější materiály. Kombinujeme je, zastupujeme, nacházíme nové. Barvám poskytujeme vůni a geometrickým tvarům vdechujeme život. Čerpáme z trendů, ale bezhlavě se jim nepodřizujeme. Tvoříme krásu, která nemá sezónní charakter. Jde nám o styl, který přetrvá a inspiruje. Vidíme se v originalitě a nápaditosti, které mají opodstatnění. Rozšiřujeme možnosti vizuální složky o další vrstvy. Protože když se to povede, vyústí to v jediný opravdový smysl, jaký vzhled může mít ve váš dlouhodobě krásný pocit. BEAUTY. The true grace of design lies in that it is ungraspable. What one may find beautiful, others may find boring. Discovering the substance of permanent and timeless visual impression is a task that cannot be tackled on an arbitrary basis. That is why we focus on conception work. We always care for the inner energy. We seek a magic that emanates at first sight. We concentrate on function, which raises mere design to a piece of art that hits all the senses. We explore unexpected hues, innovate shapes and use top quality materials. We combine them, replace them and find new ones. We give a fragrance to colours and breathe life into geometric shapes. We draw on trends without copying them rashly. We create a beauty that does not have a seasonal character. We are after a style that will last and inspire. We are keen on justified originality and resourcefulness. We expand the possibilities of the visual component with other layers. Because when we succeed, we achieved the only true goal appearance may have your permanently good feeling. TALENT. Pouze pokud patříte k absolutní špičce ve svém oboru, můžete se stát designérem firmy Sykora. Abychom našim klientům mohli nabídnout design odpovídající nejvyšším nárokům, zaměstnáváme ty nejlepší ve svém oboru. Návrháře, kteří přemýšlejí nejen o kráse, ale i o funkčnosti. Společnost Sykora poskytuje návrhářům inspirativní prostředí a tvůrčí podmínky. Naši designéři jsou v přímém kontaktu se světovou scénou. Díky pravidelné účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách mají neustálý přehled o nastupujících trendech, módních vlnách, barevných kombinacích či nejprogresivnějších technologiích. Společně s našimi konstruktéry a technology monitorují vývoj výrobních řešení, v závodech zahraničních dodavatelů testují nové materiály a komponenty, s marketingovými odborníky sledují a vyhodnocují poptávku trhu. Na základě těchto pozorování pak rok co rok rozšiřují nabídku o unikátní dezény. Od futuristických modelů po rustikální - šíře našeho portfolia je ohromná. Nastavili jsme ji tak, aby vyplnila každý záhyb jakkoli náročného vkusu. Díky tomu vám můžeme připravit kuchyni opravdu na míru. Současně s tvorbou našich stávajících designérů využíváme i práce mladé generace návrhářů, dravé a mimořádně vynalézavé. Spojením tradic a mladistvé tvůrčí invence vznikají skutečně originální nápady. Při jejich modelování v nejmodernějším softwarovém prostředí dbáme na to, aby skvělá forma měla také odpovídající funkci. Protože nám nejde o pouhý vzhled. Jde nám o dokonalost. Víme, že nic menšího vás nemůže uspokojit. TALENT. Only if you have reached the top in your profession can you become a Sykora designer. We employ only top creative brains so that we can offer a design satisfying our clients strictest demands. We employ only designers capable of pondering both grace and function. The Sykora company provides its designers with an inspiring environment and conditions facilitating creativity. Our designers keep in touch with what s going on in the world. As they regularly participate in international fairs and exhibitions, they are familiar with the latest trends, fashion waves, combinations of colours and progressive technologies. They monitor the development of production solutions hand in hand with our engineers and technologists, test new materials and components at foreign suppliers plants, and monitor and assess the market demands together with our marketing professionals. On the basis of these observations they are able to expand the offer with unique designs each and every year. Anything from futuristic to rustic the width of our assortment is breathtaking. We take care to offer such an assortment that will satisfy the desires of any taste no matter how demanding it may be. That is why we can tailor kitchens to your needs. Not only do we co-operate with our experienced designers, but also with the young generation of designers, who tend to be fierce and exceptionally innovative. The combination of traditions and young creative invention gives rise to truly original ideas. As the ideas take shape in our up-to-date software environment, we take care to couple marvellous form with uncompromising functionality. This is because we are not after mere physical appearance. We seek perfection. We know that you want nothing less.

6 INDICKÁ jabloň NENAPODOBITELNOST. Objevte v sobě originalitu, kterou budou chtít ostatní kopírovat. Vytvořili jsme pro vás kombinaci luxusních dvířek v grafitové barvě s dvířky indické jabloně. Spojili jsme svébytnou osobitost s vytříbeným vkusem. Nevšednost s důmyslem. Jak jsme to udělali? Pracujeme s jedinečnými dřevěnými dýhami, které vyprávějí svůj neopakovatelný příběh o unikátním designu. Pruhy z dýhy zarovnáme, vyhladíme a zalakujeme vysokým leskem. Poté je spoutáme k sobě tak, že na sebe přirozeně navazují na několika vedlejších skříňkách. Nikde na světě nenajdete dva stejné kusy. Neplatí to samé i o vás? Bílá pracovní deska Technistone vyjadřuje smysl pro kontrast. Jako protiváha tmavým, grafitovým skříním dodává místnosti rytmus. Horní skříňky mají svítící dno. Osvětluje pracovní plochu i vnitřní prostor skříňky. Čistá elegance je jméno hry, ve které se celou dobu pohybujeme. Zamilujete si ostré, ale vyvážené linie této sestavy. Představují pokořený svět, jehož hranice si stanovujete sami. Ostatní vás budou chtít následovat. INIMITABILITY. Discover originality in yourself; such that others will want to copy. We have created a combination of luxurious doors in the colour of graphite and Indian apple tree. We have blended a unique personality with a polished taste. Extraordinariness with ingeniousness. How did we do it? We use superior wooden veneers, which tell their unrepeatable story of unsurpassable design. We straighten the veneer bands, polish them and apply a glossy varnish. Then we fasten them in the frame and bind them so that they are linked quite naturally on adjacent cases. Nowhere in the world can you find two identical pieces. Is this not true of you, too?the Polystone white working surface expresses a sense of contrast. It gives a rhythm to the room as a counterpoint to the dark, graphite cupboards. The upper cupboards feature a fluorescent bottom. It lights both the working surface and the inside of the cupboard. Neat elegance is the name of the game that we are playing all the time. You will fall in love with the clear-cut, yet well balanced shapes of this unit. They represent a conquered world, the borders of which are up to you to set. Others will want to follow you. 4

7 5

8 ZEBRANO OPTIMISMUS. Je to v nás. Nepotřebujeme tmavé myšlenky, nepotřebujeme nikoho, kdo by nám říkal, že svět umí být ponurý. Víme, že je to jinak - naši existenci vyplňuje světlo a pohoda. Rozsáhlé plochy dvířek v barvě slonové kosti rozjasňují prostor tak, že se v něm všední stres snadno ztratí. Dýha ve vzoru Zebrano je lakovaná ve vysokém lesku a na první pohled dýchá elegancí a luxusem. Žulová deska Giallo California tvoří pracovní plochu a skýtá nezvykle velkorysý a soustředěný podklad pro mycí i varnou zónu. Geometrický design sestavy vychází vstříc jednoduchému funkčnímu stylu. Za nerezové rolety ukryjete to, co nemusí být vidět. Spotřebiče jsou vestavěny v ideální ergonomické výšce - otočíte se a cokoliv potřebujete, máte hned po ruce. Proč se rozptylovat něčím, co může fungovat samo? Prostoupí vámi relaxační klid. Aby také ne, když vyhlídky jsou víc než příznivé. OPTIMISM. It s within us. We don t need any dark thoughts; we don t need anyone to tell us that the world can be gloomy. We know better our lives are filled with light and well being. Extensive areas of ivory doors cheer up the room so that every-day stress easily disappears. The Zebrano veneer features a highly glossy varnish and breathes elegance and luxury at first sight. The Madurai Gold marble board covers the working surface and makes an unusually generous and concentrated base for a washing and cooking zone. The geometric design of the unit embraces a simple and functional style. The stainless steel screen will conceal what you don t want to be seen. All appliances are built in at the ideal ergonomic height just turn round and everything you need is close at hand. Why should one bother about things that can work on their own? You will be pervaded with a relaxed calmness. Which is not very surprising, given the positive perspective. 6

9 7

10 TEAK NEPOMÍJIVOST. K čemu jsou dojmy, které hned vyprchají? Představujeme sestavu definující nadčasovost. Nejmodernější prvky jsme namixovali s roky prověřenými materiály. Dýhovaná dvířka z teakového dřeva přinášejí dotek klasické krásy i neotřelé funkčnosti. Doplnili jsme je nepokryteckou bílou barvou ve vysokém lesku. Výsledek? Víc než přesvědčivý. Vzdušná, ale přitom neunikavá elegance, která se nikdy neomrzí. Otevřený prostor sestavy dýchá neomezenými možnostmi. V důmyslné pracovní desce Polystone je zapracován výsuvný systém ukrývající počítač. Stačí jednoduchý pohyb a kuchyně se propojí s celým světem nebo se promění v nejvoňavější pracovní místo, jaké si umíte představit. Pohyb číslo dvě, počítač zajíždí zpět a kuchyňský prostor je opět připraven být středem gastronomického vesmíru. Čisté a jednoduché - stejně jako linie, které sestavu utváří. Dominující designový odsavač par je prostředníkem mezi tím uvnitř a tím venku. Téměř neviditelné nerezové úchytky plní stejnou funkci, pomáhají odkrýt vnitřní část velkoryse pojatých úložných skříní. Ve varné zóně objevíte elektrickou pánev Wok. Takhle vypadá kuchyně, jejíž půvab a schopnosti nestárnou. Vychutnejte si s námi elixír věčného mládí. PERMANENCY. What is the point in impressions that fade away at once? We present a unit defining timelessness. State-of-the-art components are combined with materials that have stood the test of time. Veneer doors of teak wood bring a touch of classical beauty as well as unworn functionality. We have added a sincere white hue in high gloss. The result? More than convincing. Airy, yet down-to-earth elegance that you will never become weary of. The open space of the unit breathes unlimited possibilities. The subtly conceived Polystone working board features a drawing system concealing a computer. A simple movement will connect your kitchen with the entire world or will turn it into the loveliest smelling working area you can imagine. Movement number two and the computer is drawn back and the kitchen is ready to be centre of the gastronomic universe again. Plain and clean just like the line that shapes the unit. The dominating exhaust hood is the mediator between the inside and the outside. Nearly invisible stainless steel grips serve the same purpose; they help to reveal the inside of the generously conceived storing cupboards. In the cooking zone, you will find a Wok electric pan. This is what a kitchen whose grace and abilities do not grow old looks like. Come and enjoy the elixir of eternal youth with us. 8

11 9

12 OŘECH dijon MYSTIKA. Nahlédněte pod povrch luxusu. Za dýhovanými dvířky z materiálu Ořech Dijon se skrývá talent skvělých řemeslníků a nápaditá představivost schopných designérů. V kombinaci s plochami v barvě lilku ve vysokém lesku jsme vytvořili pavilon krásy, dílnu na gastronomická tajemství. Jemně členitý interiér má všechno - překvapivý moment i funkční jistotu. V sestavě vysokých skříní se usídlily vestavěné spotřebiče, nad solitérním ostrůvkem s varnou zónou našel své místo komínový odsavač par. Dvířka horních skříněk nečekaně přerušuje vsazené sklo. Je to jako poodkrytá poklička. Smíte se podívat, ale dál je vstup zakázán. Tohle je místo jen pro vyvolené. Bílá pracovní deska s povrchem z vysokotlakého laminátu pomáhá držet čisté, elegantní linie, na které si potrpíte. Svůdný charakter sestavy je plný dychtivých otázek. Jako například: Můžu si přidat, prosím? MYSTICS. Look under the surface of luxury. The veneer doors made of the Dijon Nut material hide the talent of artful craftsmen and resourceful imagination of gifted designers. The combination with surfaces in a glossy Aubergine hue creates a pavilion of beauty, a workshop where gastronomic secrets are made. The finely articulated interior of the Trend profile has it all a surprising moment as well as functional certainty. The set of tall cupboards house built-in appliances; above the solitary isle with cooking zone hovers a canopy hood. The doors of the upper cupboards are suddenly interrupted with glass panes. It is like a half uncovered lid. You may have a look, but you are not allowed to go any further. This place is only for the chosen. The Weis working board made of high-pressure laminate helps retain neat, smart lines that you really stand on. The seductive look of the unit is full of craving questions. Such as, for example: Can I have another helping please? 10

13 11

14 ZÍTŘEK. Svět se zrychluje. Zmenšuje. Uniformuje. Je těžké udržet si svůj vlastní styl. A ještě těžší je obhájit ho před ostatními. Ale vám se to daří. Žijete v souladu se svým přesvědčením i potřebami. Žijete zdravě a moderně. Nejde vám jen o to být trendy; zdravá výživa je pro vás samozřejmou přirozeností. Dbáte na svou štíhlou linii, protože se nenecháte ničím zabrzdit. Pracujete na své dobré kondici, protože chcete být o krok dál. Využíváte wellness programy, chodíte na fitness. Jíte biopotraviny. Vnímáme vaši touhu po stravovacích návycích, které vám prospívají. Tak jako jste vy v dokonalé kondici, totéž čekáte od kuchyně. Není to otázka náhlého rozhodnutí: jako vždy víte, co a proč děláte. Jde vám o budoucnost. TOMORROW. The world is getting faster. Smaller. More uniform. It is hard to keep your own style. And it is even harder to defend it against others. But you are doing well. You live in harmony with your belief and needs. You live a healthy and modern life. You do not care about being trendy; a healthy diet is simply commonplace with you. You care for your slim figure because you do not let anything slow you down. You keep fit because you want to be a step further. You use wellness programmes and work out in fitness centres. You eat organic food. We perceive your desire for eating habits that you can benefit from. You want your kitchen to be in perfect condition; and you expect the same from yourselves. It is not a matter of a sudden decision: As usual, you know what you do and why. You care for your future. 12

15 Salát s papájou a krevetami Salad with papaya and prawns doba přípravy obtížnost 10 minut snadné preparation time difficulty 10 minutes easy Salát s papájou a krevetami suroviny na 4 porce 1 velká papája (nebo 2 menší) 200 g předvařených neloupaných krevet 200 g polníčku 1/2 limetky 2 mladé cibulky s natí 1 chilli paprička 100 g mandlových plátků 2 lžíce čerstvých koriandrových lístků salátová zálivka: šťáva z 1/2 limetky 1 lžíce arašídového oleje 1 lžíce rybí omáčky Fisch sauce 1 lžíce hnědého cukru (třtinového nebo přírodního) Papáju důkladně omyjte, podélně rozřízněte a lžičkou odstraňte semínka. Dužinu nakrájejte na měsíčky a dejte je do mísy na salát. Přidejte omytý, osušený a na kousky natrhaný polníček, lístky koriandru a polovinu důkladně omyté limetky nakrájené na tenké dílky. Dále přidejte na kolečka nakrájenou naťovou cibulku a chilli papričku, kterou nejprve podélně rozřízněte, odstraňte semínka i bílé blanky a nakrájejte ji nadrobno. (Milovníci ostré chuti mohou nakrájet papričku i se semínky.) Vše lehce promíchejte. Připravte si zálivku. V misce prošlehejte limetkovou šťávu s rybí omáčkou, arašídovým olejem a hnědým cukrem. Salát servírujte vychlazený a ozdobte ho krevetami, lehce opraženými mandlovými plátky a přelijte salátovou zálivkou. Salad with papaya and prawns for 4 people 1 Big papaya (or 2 small ones) 200 g Pre-cooked unpeeled prawns 200 g Lamb s lettuce 1/2 Lime 2 Young onions with leaves 1 Chilli pepper 100 g Almond slices 2 Spoonfuls of fresh coriander leaves salad dressing: Juice from the 1/2 lime 1 Spoonful of peanut oil 1 Spoonful of fish sauce 1 Spoonful of brown sugar (cane or natural sugar) Rinse the papaya thoroughly, cut it lengthwise and remove the seeds with a teaspoon. Cut the pulp into crescents and put them into the salad bowl. Add rinsed, dried and torn leaves of lamb s leetuce, coriander leaves and half of the thoroughly rinsed lime cut into thin pieces. Next add the onion cut into rings and the chilli pepper, which you must first cut lengthwise, remove the seeds and white skins and cut into tiny pieces. (Those who like it hot may cut the pepper without removing the seeds.) Mix everything lightly. Prepare the dressing. Put lime juice, fish sauce, peanut oil and brown sugar into a bowl and blend well. Serve the salad chilled and topped with prawns, fried almond slices and salad dressing. 13

16 WENGE ABSOLUTNO. Kolik slov potřebujete, abyste vyjádřili dokonalou myšlenku? Věříme, že jich stačí málo, pokud jsou to ta pravá. Použili jsme dýhovaná dvířka Wenge, abychom demonstrovali naše odhodlání poskytnout vám jedinečný luxus. Dosadili jsme silnou nerezovou pracovní desku, abychom vám nabídli zrcadlo komfortu. Odráží se v něm naše posedlost absolutní krásou a funkcí. Odráží se v něm vaše vlastní touha po výjimečnosti. Minimalisticky pojatá sestava vychází ze dvou rovnoběžných sad skříní v profilu Delux. V jedné sadě jsou zabudovány spotřebiče, druhá slouží jako podklad pro varnou a mycí zónu. Zároveň ji můžete využít jako servírovací pult. Závěsný odsavač par kopíruje tvar i délku pracovní desky. Úsporný, elegantní design odpovídá nárokům lidí, kteří se na své cestě k úspěchu nenechají rozptylovat. Jestliže je dokonalost v detailu, v této sestavě je absolutno. ABSOLUTENESS. How many words do you need to express a perfect idea? We believe a few will do if you find the right ones. We have used the Wenge veneer doors in order to demonstrate our determination to provide you with a unique luxury. We have fitted a stainless steel working board with a high edge to offer you a mirror of comfort. It reflects our obsession with absolute beauty and function. It also reflects your own yearning for uniqueness. The minimalist conception of the unit stems from two parallel sets of Delux profile cupboards. One features built-in appliances, the other one is the base for the cooking and washing zone. It can also be used as a serving desk. The suspension exhaust hood copies the shape and length of the working board. Its economical and smart design corresponds to demands of people who do not get distracted on their way to success. If God is in the detail, this unit features the absolute. 14

17 15

18 SIMPLY PŘIROZENOST. Takhle to máte rádi. Krásu bez příkras. Komfort bez kudrlinek, které zavazí. Tuto sestavu jsme pojali jednoduše. Na začátku byla potřeba vytvořit kuchyni špičkových parametrů, která nepotřebuje nápovědu, aby oslnila. Dvířka jsme nalakovali ve vysokém lesku a nabarvili ve vínově červené. Do protikladu jsme postavili čisté, bílé materiály pracovní desky a zástěny. Lehkost barevného ladění podtrhuje leštěný nerez spotřebičů. Použitý profil Simply přesně vyjadřuje myšlenku, že ty nejlepší věci bývají nekomplikované. Mycí centrum se nachází na akurátním ostrůvku. Varné centrum je přesně naproti, protože vy nemáte náladu dělat zbytečný krok. Indukční deska leží na vysokotlaké pracovní desce z bílého laminátu o tloušťce 6 centimetrů. Každé dvířko je vybaveno úchytkou s vyfrézovaným otvorem na ruku. Díky tomu se s nimi manipuluje nevídaně snadno. Maličkost, ale mimořádná. A takových tu najdete mnohem víc. Přirostou vám k srdci. Zcela přirozeně. NATURALNESS. This is how you like it. Unadorned beauty. Comfort without embellishments that get in your way. This unit is conceived simply. At the beginning we felt the need to create a kitchen of top parameters; one that does not need any explaining to dazzle. The doors have glossy varnish applied and are painted ruby. As a counterpoint the unit features neat, white materials of the working board and screen. The lightness of the colour atmosphere is enhanced by the polished stainless steel surfaces of appliances. The Simply profile accurately expresses the idea that the best things are uncomplicated. The washing centre is located on a delicate isle. The cooking centre is situated immediately opposite so you do not have to take a needless step. The induction cooking board lies on a high-pressure working board made of 6 mm thick white laminate. Each door is fitted with a grip with a mill-cut hole for the hand. This is why the doors are incredibly easy to handle. A mere trifle but exceptional. And there are many more. You will take them to your heart. Quite naturally. 16

19 17

20 OŘECH KLASIKA. Kdepak náhoda. Styl musíte mít v sobě. Grácii, která ostatním řekne, že vy jste ti, kdo inspirují ostatní. Tato sestava vychází z vašeho smyslu pro klasický šarm a vůdčí eleganci. Slonovinovou nevinnost jsme nechali rozdmýchat zemitostí ořechové dýhy a propojili jsme tak konzervativnost s neuchopitelností zítřka. Robustní plochy dýhovaných dvířek obsahují maximum úložných prostor a zároveň nabízí spoustu místa pro obslužné činnosti. Ke komunikaci vyzívá solitér s mycím centrem, kdy zvýšená servírovací část sendvičového typu slouží jako příjemný bar. Pozvěte si návštěvu a udržujte konverzaci, zatímco budete udržovat těstoviny ve varu. Spotřebiče jsou vestavěny do spořádané horizontální linie. Nepodléhají módním výstřelkům, ale naopak ukazují, jak vypadá osvědčená krása. Na pracovní desku jsme použili laminát se vzorem kamene, který se snadno udržuje a navíc do sestavy vnáší umírněnou eleganci. Zástěny dostaly obdélníkovou strukturu, která je stejně uklidňující jako působivá. Někdy je dobré překvapit sami sebe tím, že se překvapit nenecháme. Pokud chceme experimentovat, zkusme to s jídlem, ne s našimi potřebami. CLASSIC. No chance. Style has to be in you. A grace that will tell others that you are the one who inspires the rest. This unit stems from your sense of classical charm and leader s elegance. We have used down-to-earth nut to kindle the ivory innocence combining thus conservativeness with the ungraspable tomorrow. The robust surfaces of the veneer doors conceal maximum storing areas while offering plenty of room for servicing activities. The solitary washing centre is a sandwich type the elevated part of which may serve as a pleasant bar. Invite your friends round and keep the conversation going while keeping the pasta boiling. A combination of classical nut colour and materials will satisfy your need for control. The appliances are built in a decent horizontal line. They are not subject to the excesses of fashion; on the contrary, they show a proven beauty. The working board features the Beige stone, which is easy to maintain, meets the strictest requirements and, moreover, brings a moderate elegance to the unit. The screens are made as rectangular structures, which is as relaxing as impressive. Sometimes it might be a good idea to surprise oneself by not getting surprised. If we feel like doing an experiment, let s try to experiment with food, not with our needs. 18

21 19

22 DUB natur OSLNIVOST. Rádi se obklopujeme věcmi, které vybočují z teorie, že svět kolem je obyčejný. Nejdeme cestami, kterými chodí davy ostatních. Nevidíme světlo na konci tunelu, vidíme tam celý ohňostroj. Dýhovaná dvířka Dub Natur prozáří každý interiér. Hladivá, měkká barva nepřipustí ani stopu chmurných myšlenek. Množství nápaditě zakomponovaných svítidel mění sestavu na pódium. Můžeme si dovolit myslet velkoryse. Komplet je rozsáhlý, přesto disciplinovaný. Nabízí vynikající manévrovací prostor, a zároveň skvělou ergonomii, díky které máme vše po ruce. Skleněné poličky nad pracovní deskou s dezénem betonu se rytmicky střídají. Podlouhlé nerezové úchytky na dvířkách odpovídají madlům na vestavěné chladničce a vinotéce. Obojí, společně s potravinovou skříní, je zapuštěno do předsazené stěny. Tato sestava potvrzuje, že umíme dát věcem glanc a život si dokážeme vychutnat naplno. DAZZLING. We like to be amidst things that contradict the theory that the world around is grey. We do not tread the paths where crowds go. We do not see the light at the end of the tunnel; we see a whole firework display. The Natural Oak veneer doors will light up every interior. The soothing and smooth hue will drive all dim thoughts away. A number of lighting fixtures artfully incorporated into the unit turn it into a stage. You can afford to think big. The corpus is flourishing, yet disciplined. It offers an outstanding manoeuvring area as well as great ergonomics, thanks to which everything is at hand. The shelves over the Beta working surface take turns rhythmically. The oblong stainless steel door grips correspond with the levers on the built-in refrigerator and wine collection case. Both, as well as the food larder, are embedded in the advanced wall. The Delux profile confirms that we can make things shine and live our life to the full. 20

23 21

24 NAPLNO. To je vaše životní krédo. V práci. Při zábavě. I při odpočinku. Nesnášíte kompromisy. Toužíte po maximálním výkonu a maximálním prožitku. Když relaxujte, myslíte to vážně. Jsme tady od toho, abychom vám přinesli skvělý výsledek i jedinečné uvolnění. Naše sestavy jsou navrženy v dokonalé ergonomické formě. Díky tomu se veškeré činnosti v kuchyni mohou odehrát pohodlně, snadno a rychle. Naplno. Vnitřní vybavení sestavy od otočných karuselů, přes výsuvné systémy po rafinované úložné sety vám zaručí, že vše máte po ruce, včas a bez překážek. Odpadkové koše jsou diskrétně ukryty a hladce se vysunou bez jakékoliv námahy. Materiály, které používáme, se lehce udržují. Je nám jasné, že máte spoustu jiných plánů, než přemýšlet nad chodem kuchyně. Proto jsme ji vymysleli tak, abyste se mohli věnovat sobě a ne jí. TO THE FULL. This is your creed. At work. When having fun. And even while relaxing. You hate compromises. You long for maximum performance and maximum experience. When relaxing, you are serious about it. We are here to bring you a great performance as well as unique relaxation. Our units are designed in perfect ergonomic form. Thanks to this all kitchen activities can be carried out conveniently, easily and quickly. To the full. The inner equipment of the unit from revolving carousels, drawing systems up to subtle storing areas guarantees that you will find everything close at hand, in time and unhindered. Waste baskets are discretely concealed and will draw out or open without any effort on your part. The materials that we use are easy to maintain. We realize clearly that you have too many other plans to think about the operation of your kitchen. Therefore, we have designed it in such a way that you can devote your time to yourself and not to the kitchen. 22

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather Připraveno pro Vaše kreativní nápady mnoho variant, mnoho možností, ale vždy jen jeden výsledek dokonalý projekt ve všech detailech Prepared for your creative ideas many variants, many options, but always

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) The colours of food Stručná anotace S pomocí krátkých filmových ukázek a krátkého textu se žáci seznámí se slovní

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Unit 4 part D - translation practice 1. Dnes dělám drobenkový jablečný koláč jako náš dezert. Je lahodný. Recept jsme se naučili ve škole. I'm making apple

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytku Dřevotvar Chelčického

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Text: Basic rules for combination of meals and drinks

Text: Basic rules for combination of meals and drinks Klíčová slova: 21. Keywords: basic rules, meals, drinks, order of wines Text: Basic rules for combination of meals and drinks The right combination of meals and drinks creates a unit where the drink doesn

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 19. Klíčová slova: 19. Key words: glasses, tube, wine cooler, decanter, wine-tasting, cork stopper, wine temperature, ordering, presentation, opening of wine, pouring of wine, topping of wine Text: Service

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA LAURA GLASS MOSAIC

LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC 2015 LAURA LAURA GLASS MOSAIC 2015 LAURA Jedná se o čirou skleněnou mozaiku, která je

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

SHINY, SHINY... DIAMONDS!

SHINY, SHINY... DIAMONDS! PODZIM ZIMA 2007/2008 Otvíráte katalog s novou kolekcí na ich perků. S novinkami, které jsme pro vás připravili a s kterými se ji mů ete setkat a na ivo si je prohlédnout i v obchodech. Trendem leto ní

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více