Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016"

Transkript

1 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit semináře s dotací 2 2 nebo nebo Semináře s časovou dotací 2 hodiny týdně: AJK, NJK, LAT, SVS, MAS. Semináře s časovou dotací 1 hodina týdně: LIS, DES, INS, BIS, CHS, FYS, ZES. Konverzace v anglickém jazyce (2 hodiny týdně) zájemce o studium anglistiky zájemce o studium na jakékoliv vysoké škole (anglický jazyk je vyžadován u přijímacích zkoušek na řadě vysokých škol a stejně tak během studia) všechny, kteří si chtějí prohloubit dovednost mluvení v angličtině procvičování komunikativních dovedností rozšiřující učivo konverzačních témat rozšiřující učivo reálií anglicky mluvících zemí Konverzace v německém jazyce (2 hodiny týdně) Seminář je určen studentům, kteří by se chtěli více věnovat studiu jazyků a mají zájem o germanistiku. Na semináři se budou procvičovat základní konverzační témata v německém jazyce. Studenti si aktivně rozšíří slovní zásobu, budou trénovat pomocí rozhovorů každodenní a praktické situace a zdokonalí si porozumění německému jazyku pomocí poslechů a názorných textů. Latina (2 hodiny týdně) Seminář je určen zájemcům o studium medicíny, práv, jazykových i přírodovědných oborů. V semináři se budou probírat základy latinské gramatiky a slovní zásoby, které patří ke klasickému vzdělání. Součástí budou také reálie a historie antiky.

2 Seminář z matematiky (2 hodiny týdně) Seminář z matematiky v 3.B a 7.A je určen především pro žáky, kteří předpokládají, že budou pokračovat ve studiu na VŠ technických a přírodovědných oborů. Obsah semináře: rozšíření číselných oborů, operace s komplexními čísly geometrický model komplexních čísel řešení rovnic vyšších stupňů a rovnic s parametrem v oboru reálných čísel řešení rovnic v oboru komplexních čísel vektorová algebra v prostoru polohové a metrické úlohy v prostoru řešené analyticky porovnání metod řešení geometrických úloh V semináři se žáci naučí využívat při řešení úloh programy počítačové algebry a dynamické geometrie, což jim pomůže i ve vysokoškolském studiu. Společenskovědní seminář (2 hodiny týdně) zájemce o studium základních společenskovědních oborů (psychologie, sociologie, politologie, právo, etika, filosofie, ekonomie) na vysokých školách zájemce o studium dalších humanitních a společenských oborů na pedagogických, filosofických a sociálních fakultách (genderová studia, sociální politika, sociální práce, sociální antropologie, humanistika, mezinárodní vztahy) všechny, kteří rádi diskutují nad vybranými problémy společenského a politického života s jejich právními, ekonomickými a etickými souvislostmi rozšiřující studium společenskovědních oborů nad rámec běžné výuky v hodinách občanského základu prohloubení učiva z obecné, sociální a vývojové psychologie prohloubení učiva z oblasti sociologie (multikulturalismus, subkultury,...) charakteristika proměny mezinárodního prostředí ve 21. století, mezinárodní organizace, evropská integrace prohloubení znalostí z oblasti politologie, ekonomie a práva (ekonomický rozměr procesu globalizace) průběžná práce s odbornou literaturou při přípravě na seminární práci analýza různých informačních zdrojů (odborná literatura, internet) prohloubení praktických dovedností v oblasti psychologických a sociologických metod (vyhotovení dotazníku, ankety, drobné analýzy, demografické ukazatele)

3 Literární seminář (1 hodina týdně) zájemce o studium českého jazyka a literatury a světové literatury (anglické, německé, francouzské, ruské literatury, ) na vysokých školách zájemce o studium dalších humanitních oborů filozofických, pedagogických, sociálních fakult (např. žurnalistika, divadelní věda, estetika, teorie komunikace, obecná lingvistika, knihovnictví, filmová a mediální studia, DAMU, ) pro ty, kteří rádi čtou rozšiřující studium české a světové literatury nad rámec výuky hodin analýza a interpretace uměleckých textů s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia charakteristika neuměleckých textů porovnání uměleckých a neuměleckých textů prohloubení učiva z literární teorie a literární historie prohloubení učiva ze stylistiky dramatická výchova praktické komunikační dovednosti Seminář z informatiky (1 hodina týdně) V semináři si mohou studenti prohloubit a prakticky vyzkoušet následující oblasti: Textový a tabulkový editor v praktickém užití (příprava využití programů na VŠ, úprava seminárních/diplomových prací, zpracování statistických údajů, ) Tvorba webových stránek (s využitím pro komerční účely) Databázové systémy (zpracování statistických údajů, navržení vlastní databáze pro konkrétní účely kancelář, malá firma, ) V hodinách je kladen důraz hlavně na praktické využití znalostí z hodin informatiky. Dějepisný seminář (1 hodina týdně) seminář je určen nejen pro budoucí maturanty a studenty humanitních oborů, ale i pro zájemce o historii a její příbuzné disciplíny

4 Obsah semináře: pomocné vědy historické (genealogie vytváření rodokmenů, numismatika, sfragistika, heraldika, ) dějiny vědy a techniky dějiny umění dějiny náboženství Biologický seminář (1 hodina týdně) Biologie buňky Molekulární biologie a genetika Toxikologie (přírodní jedy a jejich vliv na organismus) Léčivé rostliny Civilizační onemocnění + aktuální témata + témata podle zájmu studentů Seminář je vhodný pro zájemce o studium biologických oborů, medicíny, farmacie, veterinární medicíny, biomedicínské techniky, biomedicínských technologií, biochemie, zemědělských oborů, lesnictví, ochrany životního prostředí, učitelství. Chemický seminář (1 hodina týdně) chemické výpočty rozšíření názvosloví základy chemických technologií využití nových materiálů plasty, slitiny, nanotechnologie likvidace ekologických zátěží toxikologie z chemického hlediska Seminář je vhodný pro zájemce o studium medicíny, farmacie, zemědělských oborů, veterinárních oborů, lesnictví, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, materiálového inženýrství, učitelství.

5 Zeměpisný seminář (1 hodina týdně) Aktuální problémy současného světa a jejich dopady na celosvětové dění z politického, ekonomického, demografického a kulturního hlediska: války politické krize přírodní katastrofy náboženské a kulturní rozdílnosti národnostní problémy globalizace Seminář je vhodný pro zájemce o studium geografie, politologie, sociologie, ekonomie, veřejné správy a regionálního rozvoje, kartografie, demografie, cestovního ruchu, učitelství. Fyzikální seminář (1 hodina týdně) Tematické okruhy: Orientace ve fyzikálních jednotkách a veličinách, práce s řády Fyzikální obraz světa (síla a energie v různých oblastech fyziky, kvantová, klasická a relativistická fyzika, rozměry různých objektů) Meteorologie, astrofyzika Aplikace fyzikálních poznatků v dalších oborech (fyzikální chemie, biofyzika, energetika) Technika řešení fyzikálních úloh včetně obecného řešení a vyjádření neznámých ze složitějších vzorců Práce s grafy a tabulkami (čtení, zhotovování), zásady navrhování a vyhodnocení fyzikálních experimentů Matematické metody ve fyzice užití limit, diferenciálního a integrálního počtu (rozšiřující, dle zájmu studentů) Určeno pro: Zájemce o studium technických oborů, přírodních věd (biologie, chemie, fyzika), medicínských a veterinárních oborů, meteorologie a astronomie. Hlubší zájemce o to, jak funguje příroda a technika okolo nás.

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15

Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15 Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15 Seminář z literatury Zarachovská Jednoleté Seminář je zaměřený na vybraná díla světové i české moderní literatury. Zabývali bychom se literární interpretací děl

Více