silniční meteorologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "silniční meteorologie"

Transkript

1 Road Traffic Technology silniční meteorologie a zimní údržba, lite MetiS WMi SILNIČNÍAMĚSTSKÉMETEOSTANICE SILNIČNÍMETEOROLOGICKÝINFORMAČNÍSYSTÉM DISPEČERSKÝMODULZIMNÍÚDRŽBY ANALÝZAVÝKONŮANÁKLADŮZIMNÍÚDRŽBY

2 Silniční meteorologie Zimní údržba METEOROLOGICKÝ RADAR METIS METEOROLOGICKÁ DRUŽICE SILNIČNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE CROSSMET LITE Efektivnější zimní údržba Silniční meteorologický informační systém od meteorologických stanic až po dispečerský předpovědní modul slouží pro včasné a efektivní ošetření silnic v zimním období, což vede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a zároveň k optimalizaci nákladů na jejich údržbu. Bezpečnější silnice PŘEHLEDOVÁ KAMERA MOBILNÍ DATA PROMĚNNÉ ZNAČENÍ SILNIČNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE CROSSMET Systémy pro monitorování a předpovídání meteorologických podmínek na silnicích i ve městech. Komplexní řešení pro inteligentní řízení zimní údržby komunikací. Pro udržení sjízdnosti silnic je zásadní jejich včasné, cílené a adekvátní ošetření. Díky speciálním silničním předpovědím dispečerskho modulu je údržba směřovaná na konkrétní místa v optimálním čase i rozsahu. Díky tomu je možné udržovat i vetší oblasti v optimálním stavu. Úspora nákladů Cílené směřování zimní údržby na základě aktuálních on-line informací ze sítě meteostanic a předpovědního modulu umožňuje plánovat optimální rozsah zimní údržby. Efektivní využití prostředků je možné následně ověřovat pomocí indexu náročnosti zimní údržby spojeného s finančním kontrolingem.

3 Silniční meteorologická stanice měření větru Přehledová kamera Vizuální monitoring stavu vozovky Vizuální monitoring aktuálního počasí Možnost doplnění o noční vidění Sluneční svit radiace Řídicí jednotka Rozvaděč a napájení Vozovkový senzor Teplota povrchu vozovky Teplota pod povrchem Stav povrchu vozovky Bod mrznutí Výška vodního sloupce Koncentrace soli Kluzkost Rychlost Směr Atmosférické senzory Teplota vzduchu Rosný bod Vlhkost vzduchu Tlak měření srážek a dohlednosti Řídicí jednotka Řídicí jednotka silniční meteostanice inteligentní datalogger otevřená platforma pro připojení senzorů a zpracování naměřených dat. Řídicí jednotka Lite Zjednodušená verze řídicí jednotky pro měření pouze základních meteorologických dat. Nezávislá řídicí jednotka kompatibilní se senzory různých výrobců Upgrade firmwaru lokálně nebo i vzdáleně Jednoduchá diagnostika stavů dataloggeru pomocí LED Možnosti přenosu dat přes GSM/GPRS, RS 232/485, TCP/IP, komunikační = otevřená platforma nezávislá na technologii měření meteorologických dat linku nouzového systému (SOS), Wi-Fi, rádiový přenos nebo optické linky Adaptace datových výstupů pro různé aplikace (např. proměnné dopravní značky) Možnosti napájení veřejné osvětlení, solární panely, větrná turbína, či autonomní napájení pomocí palivových článků Typ srážek Intenzita a množství srážek Dohlednost Přenos dat Podporované senzory Lite Teplota a vlhkost vzduchu, rosný bod Srážky Dohlednost a typ aktuálních srážek Vozovkový senzor Měření rychlosti a směru větru Přehledová kamera s nočním viděním Softwarové vybavení Softwarové produkty CROSS vytvářejí ucelený systém pro plnohodnotnou podporu zimní údržby silnic od podpory při rozhodování dispečerů až po zpětné vyhodnocení výkonů (efektivity) zimní údržby. WMi Metis

4 Metis METIS je unikátní softwarové řešení pro prezentaci silničních meteorologických dat a informací se zaměřením na aktuální a budoucí situaci na silnicích. METIS poskytuje ucelený přehled o počasí v reálném čase. Silniční meteostanice Meteostanice Kamery Přehledný seznam stanic a měřených dat Vizuální pohled na silnice a jejich aktuální stav Předpovědní model ALADIN Kamery METIS Nová, čtvrtá generace systému METIS přináší řadu nových funkcí a pohledů, mimo jiné rozšiřuje sadu informací zobrazovaných na mapových podkladech pro lepší prostorové vnímání aktuálních povětrnostních podmínek, info panel, či nepřetržité animace oblačnosti a srážek. Předpovědi ČHMÚ Satelity Data v tabulkách a grafech Historie dat za posledních 24 hodin a starší Meteorologické výstrahy Radary Předpovědní grafy v podobě snímků nebo videa Možnost definovat oblíbené kamery Přístup k historickým snímkům Rychlý náhled historie přes hodinové náhledy Informace o technologii, poloze a nadmořské výšce On-line kamerové snímky včetně historie Weather stations Jádro systému METIS Možnost definovat oblíbené stanice NWP model Stavová mapa Cameras Radar METIS pro Android Radarové snímky srážek Online data ze silničních meteostanic Satelitní snímky oblačnosti Přehled oblíbených stanic Interaktivní animace Mapové zobrazení Unikátní předpovědní radar Navigační mód METIS Met Office forecasts Satellites Weather radars On-line přístup přes webové rozhraní Vizualizace dat Interaktivní prezentace pomocí map, obrázků, animací, tabulek, grafů a textu Otevřená architektura a kooperace se systémy třetích stran Modularita a jazykové lokalizace Optimalizováno pro tablety a chytré telefony Meteoalarm warnings Prezentace sítě meteostanic a měřených dat na mapových podkladech s možností změny měřítka zobrazení Rychlá informace o klíčových meteorologických parametrech Zobrazení informací ve vrstvách; možnost zapínání / vypínání vrstev Snímky z dálkového průzkumu Země (DPZ) Možnost přepínání mezi pohledy varování, stav vozovky, teplota vozovky, teplota vzduchu, kamery Vyhledávání stanic, silnic a měst 6 Road Traffic Technology 7 Systém včasného varování Varování prostřednictvím SMS a/nebo u Varování se odesílá při překročení definovaných hodnot, anebo pokud se varování objeví v předpovědích

5 dispečerský modul zimní údržby Klíčové vlastnosti Integrace všech relevantních informačních zdrojů Aktualizace předpovědi každou hodinu Předpověď pro nadcházejících 12 hodin Předpovídané stavy povrchu vozovky suchý, mokrý, sníh, sněhové jazyky, námraza, náledí Přímé propojení se systémem Metis Rozlišení pro každý 1 km silniční sítě Komplexní systém pro předpověď stavu povrchu a teploty vozovky Doporučený scénář ošetření silnic včetně gramáže Grafické zobrazení na mapových podkladech Hlavní výhody Modul pro doporučený scénář údržby Rychlá a jednoduchá implementace v novém regionu Podpora správných rozhodnutí Zajištění bezpečnosti na silnicích Úspora materiálů a nákladů Využití existujících meteostanic a sítě automatických stanic ČHMÚ Přesné předpovědi ověřené v praxi Přímá integrace do systému METIS 4 SYSTÉM PRO PODPORU ZIMNÍ ÚDRŽBY Lokální geodatabáze On-line data Termální mapování Geografické informace Expertní informace Intenzita dopravy Konstrukce vozovky Předpovědní model Data z meteostanic Data z údržby silnic Mobilní data Intenzita dopravy

6 WMi NÁROČNOST ZIMNÍ ÚDRŽBY Základní měření silničních a dalších klimatologických stanic Teplota, vlhkost, déšť a sněžení, sněhové jazyky, námraza, náledí Standardizováno na buňky 500 x 500 m Vzhledem k zeměpisným podmínkám (nadmořská výška, využití území, atd.) index náročnosti zimní údržby a finanční kontroling NÁROČNOST ÚDRŽBY VS. VÝKONY Statistická analýza jejich dlouhodobého vztahu Nezávisle na umístění, klimatu a rozsahu silniční sítě jednotlivých dodavatelů údržby Definice standardního výkonu pro specifické zimní podmínky Odhalení odchylek od standardní úrovně údržby VÝKONY ZIMNÍ ÚDRŽBY [km] posyp chemickými materiály odstraňování sněhu pluhem kontrolní jízdy [h] odstraňování sněhu traktory odstraňování sněhu frézami Spotřeba materiálu sůl, inert [t] solanka [l] Winter Performance GIS DATA SILNIC šířka a délka silnic kategorie silnic podle způsobu údržby 8 Výkony 6přepočtené na jeden hektar udržované silnice Standard maintenance determined by large number of contractors in a country GEOGRAFICKÉ INFORMACE nadmořská výška Statistika Rozdíly ve vykázaných a očekávaných výkonech topografie využití půdy METEOROLOGICKÁ DATA teplota povrchu vozovky teplota vzduchu rosný bod srážky WMi OVERREACTION Overpriced STANDARD MAINTENANCE UNDERREACTION WMi celkový Impact on traffic WMi safety pluhování WMi posyp Faktura fakturované výkony jednotkové ceny fakturované ceny Winter Maintenance Index FINANČNÍ KONTROLING KONTROLA VÝKONŮ Měsíční analýza Týdenní analýza KONTROLA VÝKAZNICTVÍ KONTROLA ADEKVÁTNOSTI Výkony zimní údržby Standardní údržba stanovená historicky velkým počtem dodavatelů NADMĚRNÉ VÝKONY Předražování OPTIMÁLNÍ VÝKONY NEDOSTATEČNÉ VÝKONY Dopad na bezpečnost silničního provozu Road Traffic Technology Index náročnosti zimní údržby

7 validace Dat Příklady instalace Validace meteorologických dat má v systému podpory zimní údržby své významné místo. Kvalita dat a jejich dostupnost je zásadní jak pro bezprostřední interpretaci dat dispečerem, tak i pro návazné systémy, které využívají data z meteostanic pro další zpracování (např. liniové řízení dopravy, předpovědní modely). Na základě špatných nebo chybějících dat mohou být při rozhodování o údržbě provedena špatná rozhodnutí, která mohou vést k zbytečnému předražení údržby nebo k jejímu zanedbání s vlivem na bezpečnost provozu. Validace je motivována dvěma základními důvody Lezník Nevalidní data se nesmějí dostat ke koncovému uživateli. Na chyby v datech musí být neprodleně upozorněn servisní technik. Pokročilou validaci dat zajišťuje rutinně software CROSS Pearer, který umožňuje spouštět jak naplánované kontroly, tak i kontroly na vyžádání. Zároveň zahrnuje propracovaný systém notifikací pro informování servisní podpory, vykonávající dohled nad provozem technologií. Ostružná SELHÁNÍ: Konstantní hodnota VAROVÁNÍ: Oscilace VAROVÁNÍ: Kontext mezi veličinami podezřelý stav Sníh VAROVÁNÍ: Falešné srážky Brálová Lite SELHÁNÍ: Překročení limitů VAROVÁNÍ: Kontext mezi stanicemi 3 6 blízká stanice hlásí 92 % Typy kontrol Fyzikální, senzorické a meteorologické limity Kontext mezi veličinami dané stanice Analýza krátkodobých a dlouhodobých trendů Kontext mezi stanicemi v blízkém okolí Dostupnosti zařízení (dat) a jeho nastavení D1 Ostrava Road Traffic Technology 12 13

8 Případová studie Sledování silniční sítě v České Republice Systematické budování sítě silničních meteostanic v České republice započalo v polovině devadesátých let minulého století. V současné době je na silniční síti ČR provozováno více než 500 stanic. Z celkového počtu je cca 200 stanic nebo Lite. Ostatní jsou v rámci kooperace také zahrnuty do systému METIS. Celkový počet stanic se neustále zvyšuje. Silniční meteostanice CROSS Regiony se zavedeným systémem Díky této síti meteostanic je v současnosti provozován dohled nad cca km silnic na celém území České republiky a v řadě měst, např. hlavním městě Praze. Systém METIS a návazné moduly (, WMi) využívá jak národní správce dálnic a silnic I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR), tak řada regionálních subjektů podílejících se na zimní údržbě v krajích a městech (příspěvkové organizace krajů nebo soukromé společnosti). Praha Ostrava Brno Road Traffic Technology 14 15

9 cross zlín Hasičská 397, louky zlín

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému. viarodos

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému. viarodos Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému viarodos Kontaktní osoba: Ing. Martin Hájek Tel: +420 731 564 000 Email: martin.hajek@vsb.cz

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY

ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY ŘÍZENÍ DOPRAVY DETEKCE DOPRAVY VÁŽENÍ ZA JÍZDY METEOROLOGICKÉ SYSTÉMY PARKOVACÍ SYSTÉMY PLATEBNÍ SYSTÉMY SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ Společnost CROSS Zlín Mise Být na čele ve vývoji inteligentních

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA Číslo projektu: 1F54L/093/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Jindřich Frič Datum: listopad

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více