Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D"

Transkript

1 Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice RNDr. Milan Váňa Ph.D

2 RNDr. Milan Váňa, Ph.D Přírodovědecká fakulta UK Praha, odborná geografie Ph.D.: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Fyzická geografie a geoekologie od vedoucí Observatoře Košetice

3 Mezinárodní aktivity od kontaktní osoba za ČR pro program WMO/GAW (Global Atmosphere Watch) - National Focal Point pro ČR v TFMM (Task Force on Monitoring and Modelling) EMEP od National Focal Point pro ČR v ICP-IM (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems) od National Focal Point pro ČR v TF HTAP (Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution) v EMEP

4 Český hydrometeorologický ústav Historie Československý státní ústav meteorologický v Praze spojením meteorologického ústavu s hydrologií vznikl dnešní hydrometeorologický ústav zahájena výstavba hydrologických středisek v Brně, Ostravě, Ústí n. Labem, Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Plzni - základ dnešních sedmi oborově komplexních poboček ústavu začleněn třetí obor - ochrana čistoty ovzduší vytvoření Českého a Slovenského hydrometeorologického

5 Český hydrometeorologický ústav Současné úkoly ústavu Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. Předmětem činnosti ČHMÚ v uvedených oborech je: - racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby - zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování) - odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování - vytvářet a spravovat databáze - poskytovat předpovědi a výstrahy - provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost

6 Český hydrometeorologický ústav Organizační struktura

7 Český hydrometeorologický ústav působnost poboček

8 Úsek ochrany čistoty ovzduší organizační struktura

9

10 Observatoř KOŠETICE SZ část Českomoravské vrchoviny N 49 35, E ; 534 m n. m.

11 Historie GEMS (Global Environment Monitoring System) - východoevropský subsystém - řízen z Moskvy - potřeba pozaďové stanice vybrána lokalita Košetice začátek 80.let - zahájení měření v provizorní lokalitě poblíž dnešní observatoře zahájení provozu OBK politické změny konec GEMS

12 Hlavní cíle detekování dlouhodobých trendů koncentrací a depozice polutantů v regionálním měřítku zabezpečení účasti ČR v dlouhodobých programech monitoringu a hodnocení kvality ovzduší v regionálním měřítku

13

14 Number of days Košetice Praha-Libuš 3-year running mean (Košetice) 3-year running mean (Praha-Libuš) Svratouch Churáňov 3-year running mean (Svratouch) 3-year running mean (Churáňov) Dlouhodobý trend počtu překročení imisního limitu koncentrací přízemního ozonu

15 Program monitoringu Zahrnuje všechny hlavní směry činnosti ČHMÚ Meteorologie součást OPSS Sluneční záření radiační síť ČHMÚ Kvalita ovzduší (AIM, MIM) Kvalita srážek (síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ) Povrchová voda (GEOMON)

16 Program monitoringu Některé aktivity jdou nad rámec činností ČHMÚ Půdy Půdní vody Biologický monitoring Integrovaný monitoring POPs

17 Mezinárodní aktivity Prioritní zabezpečení české účastni v mezinárodních programech monitoringu kvality přírodního prostředí (především ovzduší) v regionálním měřítku Účast v dlouhodobých mezinárodních projektech založených na monitoringu, hodnocení a výzkumu chování atmosféry v regionálním měřítku (ACCENT, EUSAAR, ACTRIS, Czech Globe)

18 Mezinárodní programy dlouhodobého monitoringu CLRTAP (Konvence o dálkovém přenosu škodlivin přes hranice států v Evropě) EMEP (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe) ICP-IM (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring)

19 WMO - GAW WMO - GAW (Global Atmosphere Watch) - založen integruje a zastřešuje aktivity SMO na poli výzkumu a monitoringu atmosféry vznikl na bázi dvou již existujících programů WMO : WMO Background Air Pollution Monitoring Network (BAPMon) a WMO Global Ozone Observing System hlavní cíle: poskytovat data a další informace o změnách v chemickém složení atmosféry a příbuzných fyzikálních charakteristikách v globálním a regionálním měřítku o vlivu antropogenních aktivit na změny klimatu

20 Monitorovací systém GAW: WMO GAW(2) Globální stanice (cca 30) jsou lokalizovány v odlehlých oblastech s minimalizovaným vlivem antropogenních aktivit a měly by charakterizovat globální úroveň sledovaných veličin. příklady umístění globálních stanic : Jižní pól, Aljaška, Americká Samou, Špicberky atd. Regionální stanice GAW (řádově stovky) slouží především pro hodnocení regionálních environmentálních problémů jako kyselé deště, přízemní ozon, znečištění ovzduší ve venkovských oblastech atd. Observatoř Košetice je zařazena v programu GAW jako jediná česká regionální stanice. Realizuje kompletní program předepsaný pro regionální stanice v následujícím rozsahu: přízemní ozon, globální záření, UV-B záření, oxid uhelnatý, metan, VOCs, POPs, další reaktivní plyny (SO2, NO2), aerosoly, chemismus srážek a meteorologické parametry

21 EUSAR harmonizace a validace měření optických, fyzikálních a chemických vlastností atmosférických aerosolových částic na stanicích typu Supersite databáze výsledků měření rozšiřování výsledků

22

23 ACTRIS Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure Network 7th Framework Programme INFRA Research Infrastructures for Atmospheric research

24 CzechGlobe centrum pro studium dopadů Globální změny klimatu Projekt směřuje k vybudování INFRASTRUKTURY výzkumu, která vytvoří zázemí pro realizaci badatelských a inovačních aktivit zaměřených na základní segmenty působení globální změny klimatu (atmosféra - ekosystémy - socioekonomické systémy) Cílem je vytvoření infrastruktury výzkumu, která umožní: vytvoření znalostní základny pro objektivní rozhodování o opatřeních souvisejících s GZK inovace vyšších generací směřujících jak k omezení účinků GZK, tak k adaptacím na působení GZK vzdělávání pro eko-biologické discipliny, ochranu životního prostředí, energetiku, dopravu, zemědělství, lesnictví a další obory ovlivněné GZK.

25 Globální monitorovací sítě POPs V Košeticích průnik sítí MONET (RECETOX) GAPS (Environment Canada)

26 Publikace cca 500 publikací, kde jsou využita data z OBK disertační, doktorská, diplomové a bakalářské práce 16

27 Co můžeme nabídnout? tréninky a stáže studentů: ubytovací kapacita, odborné zázemí velké množství vygenerovaných dat: témata pro bakalářské, magisterské, doktorské a disertační práce dlouhodobé zkušenosti odborných pracovníků OBK při monitoringu a výzkumu změn v kvalitě ovzduší

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2013 1

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) ING. MARCELLA ŠIMÍČKOVÁ, CSc. Ostrava Obsah: 1 Předmět

Více

Metodika rozvoje dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu (LTSER) v biosférických rezervacích České republiky

Metodika rozvoje dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu (LTSER) v biosférických rezervacích České republiky Metodika rozvoje dlouhodobého sociálně-ekologického monitoringu (LTSER) v biosférických rezervacích České republiky Zuzana Harmáčková, Ivan Rynda, David Vačkář Návrh metodiky byl zpracován v rámci projektu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. V Praze dne 17. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014

Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014 Vý roč ní zprá vá o č innosti á hospodár ení zá rok 2014 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. IČ: 68378289 Sídlo: Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 Dozorčí radou ÚFA AV ČR, v. v. i., projednána dne 5.

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

Životní prostředí a doprava

Životní prostředí a doprava Životní prostředí a doprava Technologie dopravy a přepravy Ing. Miroslav Vančura, CSc. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2014. Sborník geografické služby AČR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2014. Sborník geografické služby AČR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2014 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Téma 4 Čtyři dekády na stanici Polom Ing. Libor Laža...4 Seismická stanice Dobruška/Polom RNDr. Jan Zedník...33 Aktivity

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A Datum

Více