NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY"

Transkript

1 NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY Navigační příprava obsahuje: 1. Volba trati 2. Příprava mapy (zákres, ČÚ, její podrobné studium a složení) 3. Stanovení náhradních letišť pro trať 4. Informace: o omezených a zakázaných prostorech o meteorologické situaci (na trati a okolí) o letištích - na trati, náhradních, KBT 5. Výpočty navigačních prvků pro let 6. Vyplnění navigačních štítků + povolení k letu + kontrola 7. Vedení nav. štítku za letu Použité zkratky: VBT - výchozí bod trati OBT - otočný bod trati KBT - konečný bod trati ČÚ - časové úsečky TÚZ - traťový úhel zeměpisný TÚO - traťový úhel opravený (o vliv větru) Km - kurz magnetický Kk - kurz kompasový H - výška letu S - vzdálenost v celých km t - čas v celých hod. a minutách ETA - předpokládaný čas příletu IVR - indikovaná vzdušná rychlost TR - traťová rychlost ÚS - úhel snosu úv/tr - úhel větru na trať QNH - tlak přepočtený na hladinu moře AGL - nad úrovní země MS - meteorologická stanice Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

2 Cb - druh nebezpečné bouřkové oblačnosti CumuloNimbus 1. Volba trati Trať volíme s ohledem na rozdělení vzdušného prostoru, zakázané prostory LK P a omezené prostorylk R, typ použitého letounu (ULL, jednomotorové, dvoumotorové), jeho vybavení, podmínky VMC v souvislosti s charakterem terénu a zejména na celkovou meteorologickou situaci. 2. Příprava mapy Používáme zásadně platnou leteckou mapu ICAO 1 : a) Mapu si nejdříve přeskládáme tak, aby trať letu byla na přední straně, eventuelně pokračovala na straně zadní (po otočení), nejvhodnější je zachování původního formátu A4. b) Zakreslíme trať do mapy - zásadně měkkou tužkou č.1 (výraznost, čitelnost, snadné vygumování). VBT, OBT a KBT označímě kroužky o průměru 1-1,5 cm. Jestliže jsou VBT, OBT a KBT letiště, využijeme symbolů těchto letišť v tisku mapy a kroužky neděláme. Kroužky spojíme podle pravítka tak, aby čára vycházela a končila v pomyslném středu kroužku, ale zakreslíme ji pouze k jeho obvodu. Tímto jsme získali tzv. kurzové čáry - kurzovky. c) Na jednotlivých ramenech trati si vyznačíme ČÚ formou krátkých čar kolmo z kurzovky v místech výrazných orientačních bodů, kót nebo "čar", u nichž předpokládáme, že budou dobře viditelné.to jsou zpravidla: větší města, výrazné kopce - kóty, vysílače,hrady,zámky,zříceniny, křížení tratě letu s hlavní silnicí, dálnicí, žel. tratí, vodním tokem nebo plochou (upoutá i jejich specifický tvar), či kombinací těchto bodů a čar. Eventuálně může být ČÚ na jejich úrovni v přiměřené blízkosti. Tímto zároveň provedeme další bod nav. přípravy, což je podrobné studium trati, kde si všímáme topografické situace v mapě, míst, kudy vede trať, silnice, kde jsou výrazné orient. prvky atd. 3. Stanovení náhradních letišť pro trať Náhradní - záložní letiště = letiště pro případ vynuceného přerušení letu a přistání z různých důvodů (počasí,tech. stav letadla, zdrav, stav pilota atd.). Tato letiště volíme podle jejich co nejmenší vzdálenosti k plán. trati a to i směrem zpět. Náhradním letištěm může být i letiště vzletu! 4. Informace : "Před zahájením letu je velitel (pilot i žák)povinen seznámit se se všemi dostupnými informacemi, které se týkají zamýšleného letu." Tolik citace L-2 hlava 2, bod Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

3 a) informace o letištích Z letecké informační příručky AIP-VFR, případně aktualizované BEZ-AIR si zjistíme všechny důležité informace o letištích určení a letištích náhradních (tak, jako bychom tam chtěli přistát). Tyto jsou zejména : volací znak a frekvence, ELEV,používané RWY, smysl a tvar okruhu, způsoby příletu a odletu, druhy možného provozu, poskytovaných služeb a všechny zvláštnosti a omezení. Hlavní informace o letišti je možno vyčíst přímo z mapy ICAO ( freq., ELEV,orientace hl.rwy, její délka a možné druhy provozu jako para atd.) Tyto informace trvalého charakteru je vhodné doplnit o aktuální informace o: stavu RWY, provozu a počasí na daném letišti,které si určitě zkusíme získat po telefonu (od místního AK). b) informace o prostorech LK R (P a D) Vypíšeme si do navig. štítku pod sebe prostory LK R,které naše trať protíná, nebo se k nim přibližuje. Informace o aktivaci těchto prostorů získáme od LSŘL "PRAHA-OBLAST" na tel Časy aktivací jsou uváděny v UTC.Zapíšeme si je do navig. štítku. Prostory LK R mohou být aktivovány buď celý den, nebo jen část dne, nebo nejsou aktivovány vůbec. Podle jejich výškového charakteru je můžeme buď podletět, nadletět, nebo obletět. Prostory LK P jsou aktivovány trvale,a podle jejich výškového charakteru je můžeme nadletět nebo obletět. Prostory LK D jsou aktivovány trvale a je v nich prováděna činnost nebezpečná pro létání. V současné době jsou těmito prostory v ČR pouze tzv kompresní stanice na trati plynovodu. c) meteorologické informace V aktualizované příručce BEZ-AIR části MET 1-2 vyhledáme v mapce MS po zamýšlené trati a jejím okolí,které si vypíšeme do nav štítku pod sebe.(předtištěné kolonky) V 15. až 20.minutě (např ) telefonujeme na METOR. služebnu Praha-Ruzyně 02/ a požádáme o stav počasí (tzv."hodinovky") na vypsaných MS v štítku.obdržíme informace o stavu počasí v daném místě z celé hodiny (např ). Jsou to: směr a síla větru (v KT nebo m/s), přízemní dohlednost (v km, případně m), výšku a pokrytí oblačnosti, eventuálně výstrahu na význačné meteorologické jevy (silný nárazový vítr, turbulence, střih větru,možnost výskytu Cb, nebo tvorby námrazy).zapíšeme údaje do nav. štítku do řádku příslušné MS.Když nestíháme zapisovat diktované údaje, tak požádáme o zopakování.na závěr ještě požádáme o předpokládaný vývoj počasí na nejbližší hodiny v oblasti, kam zamýšlíme letět (např. jižní,střední Čechy apod.). Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

4 5) Měření a výpočty navigačních prvků Provádíme za pomoci mapy ICAO 1: , navig. trojúhelníku (pravítka a úhloměru) a kruhového navig. počítadla - komputoru (LOGAREX, DR-2, DR-3 (nebo jiného vhodného počítadla).je vhodné použít formulář "navigační tabulka"(je přílohou těchto postupů) pro pomocné a dílčí výsledky, který nám zároveň určuje pořadí - postup výpočtů. Pro každé rameno trati provádíme zvláštní výpočet. a) TÚZ V mapě změříme úhloměrem na průsečíku kurzovky a poledníku nebo rovnoběžky.zapíšeme do tabulky třemi číslicemi. b) S Pravítkem změříme vzdálenost ze středů kroužků (VBT,OBT,KBT).Naměřenou vzdálenost v cm násobíme x5 a dostaneme km, které zaokrouhlíme na celé.zapíšeme do navig. tabulky. c) úv/tr Na přední straně kruhového počítadla velká černá šipka ukazuje na hodnotu TÚZ na vnější stupnici a ryska otočného břevna je na úhlové hodnotě větru, také na vnější stupnici.na vnitřní stupnici, pod ryskou břevna čteme úv/tr.zapíšeme do navig. tabulky. Budeme si pamatovat, že tento úhel může být max d) vliv větru na let komputor na zadní straně necháme nastaven tak, jak byl při zjišťování úv/tr a pohledem vyhodnotíme vliv větru na let.snos bude buď :doprava-pravý P, doleva -levý L,vzácněji pak žádný. Dále zjistíme, zda nás vítr bude : urychlovat nebo brzdit, vzácněji pak neovlivňovat.vhodnými symboly zapíšeme do nav. tabulky. e) ÚS (úhel snosu) Sílu větru v KT nebo m/s přepočtu na km/h. Na zadní straně komputoru na prostředním mezikruží vyhledáme hodnotu naší IVR a nad ní, na vnější stupnici nastavíme hodnotu úv/tr.ničím nehýbeme a na prostředním mezikruží vyhledáme hodnotusíly větru v km/h a nad ní, na vnější stupnici čteme hodnotu úhlu snosu ÚS, kterou zaokrouhlíme na nejbližší celé stupně.zapíšeme do nav. tabulky. f) TR Nad IVR máme stále nastavený úv/tr.víme, jaký mám vliv větru na let, tj. buď zrychlování, nebo zpomalování.známe též hodnotu ÚS. TR zjistíme tak, že půjdeme s břevnem na vnější kružnici o hodnotu ÚS : doleva do nižších rychlostí v případě zpomalování a nebo doprava do vyšších rychlostí v případě zrychlování.potom pod ryskou břevna na prostředním mezikruží čteme hodnotu TR v km/h. Toto zapíšeme do navigační tabulky. Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

5 g) t (čas) Známe svoji TR v km/h.pod hodnotu TR na (prostředním mezikruží) nastavíme značku 1h (na vnitřní kružnici). Známe vzdálenost S v km.na prostředním mezikruží vyhledáme hodnotu S, a pod ní, na vnitřní kružnici čteme dobu letu - čas v min.zapíšeme do navig. tabulky. Pro nastoupání na VBT a sklesání z KBT budeme plánovat čas 2x 3 min. h) TÚO Podle vlivu větru na let, tj. : P snos = odečtu ÚS od TÚZ, L snos = přičtu ÚS k TÚZ tak, aby výsledný úhel byl vždy posunut proti vlivu větru.zkontrolujeme pohledem na zadní straně komputoru a zapíšeme do nav. tabulky. Poznámka: Mohou nastat zvláštní případy, kdy: úv/tr je blízký 0 nebo 180.V tom případě dále neřešíme ÚS na komputoru, neboť je zřejmé, že bude blízký 0.Řešíme pouze TR pouhým přičtením síly větru v km/h k IVR v případě urychlování a odečtením síly větru v km/h od IVR v případě zpomalování. Další zvláštní případ nastane, když hodnota úv/tr bude blízká 90.V tom případě neřešíme TR, neboť je zřejmé, že vítr nebude mít vliv na rychlost (zrychlovat ani zpomalovat), a TR tedy bude shodná s IVR.Řešíme pouze ÚS, který bude markantní. i) výpočet spotřeby LPH Jednotkou spotřeby LPH nejsou litry/100km, ale litry/1 hod.!! Pro účely výpočtu potřebného množství paliva na let vycházíme z empiricky získaných hodnot, které v sobě zahrnují různé odchylky jednotlivých letadel, prodlevy při pohybu na zemi a ohřevu na letištích mezipřistání, a předpokládané nepřesnosti - oscilace okolo kurzovky. Uvedené hodnoty jsou vztaženy k cestovním - horizontálním režimům motorů. typ l/hod. při IVR při ot/1min. Z /0,84 vypnutý kompresor Z /0,84 vypnutý kompresor Z Z C C C L vypnutý kompresor KP-2U zasunutý podvozek Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

6 Po sečtení vypočtených časů na jednotlivých ramenech a časů pro nastoupání na VBT a sklesání z KBT známe celkový čas na trati.vlastní výpočet spotřeby provádíme na zadní straně komputoru. Na prostředním mezikruží vyhledáme příslušnou hodnotu spotřeby paliva dle typu letounu a pod ní (na vnitřní kružnici) nastavíme značku 1h.Na vnitřní kružnici vyhledáme hodnotu celkového času letu a nad ní, (na prostředním mezikruží) čteme hodnotu potřebného množství paliva na let.zapíšeme do záhlaví navigačního štítku. 6) dokončení mapy - vyplnění navig.štítku + povolení k letu + kontrola K zákresu trati v mapě tužkou č.1 připíšu vpravo od kurzovky hodnoty TÚZ, S, t jednotlivých ramen (neopravených o vítr) ve tvaru TÚZ + zlomek (s/t). (velikost číslic 1cm) Dále vypočteme časy jednotlivých ČÚ naž na známou TR, pro každé rameno trati zvlášť.tzn., že na VBT a všech dalších OBT začínáme od 0. Potom vyplníme zbývající volné kolonky v navig. štítku : datum, typ, im.znak, pilot, letiště, VBT, OBT, KBT, a parametry již vypočtené a zapsané v navig. tabulce, tj. TÚO, TR, t. Nakonec ještě vyplníme formulář "povolení k letu" a spolu s vyplněným navigačním štítkem a připravenou mapou ho předložíme ke kontrole instruktorovi (mot.) ve službě, který 3 předložené dokumenty zkontroluje a podepíše. Originál "povolení k letu" si bere žák - pilot s sebou na let, a po návratu se ukládá na určené místo do 1.šuplíku pod tel.-fax v kanceláři LŠ. Kopie "povolení k letu" zůstává v bloku v LŠ. 7) vedení navig. štítku za letu Jako poslední DÚ před vzletem na vyčkávacím místě zapíšeme do kolonky navig. štítku "čas vzletu", formou t + 1min.(1 min. pro vstup na RWY + DÚ na místě vzletu).současně k času t +1min. přičteme 3 min. plánovaného času pro nálet VBT, čímž získáme čas ETA na VBT a zapíšeme do patřičné kolonky navig. štítku.po nalétnutí - dosažení VBT zapíšeme skutečný čas vedle vypočteného času ETA na VBT.K tomuto skutečnému času na VBT přičteme dobu letu na OBT či KBT a získáme tak čas ETA na OBT či KBT. Stejným postupem pokračujeme přes další případné OBT až na KBT, kde jako poslední získáme čas ETA přistání na KBT.Po přistání zapíšeme skutečný čas do kolonky štítku v záhlaví "čas přistání". Princip vedení navig. štítku je takový, že všechny následující časy ETA se získávají - odvozují od : posledního skutečného času + spočítané doby letu na OBT či KBT. Navig. štítek vedeme za letu vždy důsledně a čitelně!! Tím máme podchyceny všechny důležité údaje o letu pro případnou následnou kontrolu,ale hlavně pro vyplnění další letové dokumentace (palubní deník, časoměřičský blok, zápisník letů). PRO KAŽDÉ MEZIPŘISTÁNÍ JE NUTNÉ POUŽÍT SAMOSTATNOU TABULKU (část1) NAVIGAČNÍHO ŠTÍTKU. Údaje o letištích, omezených prostorech a počasí (část2) stačí jedny pro jeden navigační let. Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

7 8) Povolení k letu Protože pilotů, kteří letí na navigační let je více v jeden okamžik a instruktor musí mít přehled o jejich letu, je nutné vyplnit povolení k letu. Toto povolení k letu se vyplňuje vždy, když letí pilot žák na samostatný let mimo AFIS zónu letiště. Nahrazuje vlastně z části letový plán a jsou v něm všechny potřebné informace o letu. Veze-li pilot cestující, musí být v letovém povolení jmenovitě uvedeny. P O V O L E N Í K L E T U Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA LETIŠTĚ ODLETU LETISTE PŘÍLETU TYP: OTOČNÉ BODY POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: NÁHRADNÍ LETIŠTĚ ČAS ODLETU DOBA LETU HLADINA JINÉ INFORMACE : JMENNÝ SEZNAM OSOB NA PALUBĚ : Poč. osob Vytrvalost Rychlost na palubě Barva letadla Velitel letadla Podpis PIC Schválil Podpis FI Navigační štítek (obě části i 2x tabulku č.1), povolení k letu a tabulka navigační přípravy jsou k dispozici na samostatných listech v kanceláři LŠ. Zpracoval Karel Vobořil Letecká škola BEMOAIR s.r.o. Vydáno jako výcviková pomůcka pro potřeby letecké školy

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008 Listopad 2008 LETIŠTĚ VODOCHODY EKOLA group, spol. s r. o. Akustická studie z leteckého provozu Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ:

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha duben 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha duben 2015 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-257 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Tecnam P 92 Echo poznávací značky OK-FUU

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 42 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 LETIŠTNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš D AFIS 31.1.2015 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 31.1.2015 Schválil

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA

Více

Sportovní řád FAI. Dodatek A k Dílu 3 Kluzáky PRAVIDLA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A KONTINENTŮ V PLACHTĚNÍ TŘÍDA D (KLUZÁKY)

Sportovní řád FAI. Dodatek A k Dílu 3 Kluzáky PRAVIDLA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A KONTINENTŮ V PLACHTĚNÍ TŘÍDA D (KLUZÁKY) Sportovní řád FAI Dodatek A k Dílu 3 Kluzáky PRAVIDLA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A KONTINENTŮ V PLACHTĚNÍ TŘÍDA D (KLUZÁKY) včetně třídy DM (motorové kluzáky) Vydání 2011 Tento dodatek je platný od 1. října

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 10. Jarní pohár Jeseníků 2014 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se

Více

Poznávací značka OK RUL 91. AEROPILOT s.r.o.

Poznávací značka OK RUL 91. AEROPILOT s.r.o. Poznávací značka OK RUL 91 AEROPILOT s.r.o. 286 01 Čáslav Jeníkovská 1815 Tel.: +420 605 296 580 Fax: +420 327 371 352 www.aeropilotcz.com IČ: 27108431, DIČ: CZ27108431 L e t o v á a p ro v o z n í p ř

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

Jak si užít navigační soutěž Pohár F-Air a ještě u toho zabodovat, aneb stručný návod pro začínající závodníky.

Jak si užít navigační soutěž Pohár F-Air a ještě u toho zabodovat, aneb stručný návod pro začínající závodníky. Jak si užít navigační soutěž Pohár F-Air a ještě u toho zabodovat, aneb stručný návod pro začínající závodníky. Než se vydáte na letiště přípravy před soutěží První a zároveň asi nejdůležitější co si musíte

Více

Strana 1 ze 44. Manuál v1.1.2

Strana 1 ze 44. Manuál v1.1.2 Strana 1 ze 44 Manuál v1.1.2 Věnování Mé rodině, Ireně a přátelům děkuji za vaši trpělivost a podporu během vývoje. - Uros Pro tebe, Tadeji! - Gregor Strana 2 ze 44 Obsah 1. Systémové nároky a instalace...5

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

Divokým Slováckem 2015 6.6.2015 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2015 6.6.2015 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2015 6.6.2015 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v local time) Pátek 5.6.2015 přílety, registrace přílety po 16:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 5.6.2015

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 12-034 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště

Více

LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA

LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA (verze 7) Copyright 2008 Picodas Praha spol. s r.o. Czech republic. Copyright 2008 Garmin International. United States. All rights reserved. Červenec

Více