Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 24 I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. adresa: Mendlovo náměstí 1/3, Brno, statutární zástupce: Ing. Ivo Procházka kontaktní údaje: Mgr. Filip Klobušický, tel.: www stránky: IČ: Spolupracující základní školy: Základní škola a Mateřská škola Loděnice Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov Základní a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace Základní škola Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu... 4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu... 5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje... 6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu... 7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách... 7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem.8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení... 9 KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce KA 6 Vytváření sítí spolupracujících středních škol KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky KA 20 Tvorba cizojazyčných slovníků na podporu výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Závěrečné shrnutí projektu partnera Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 4 z 36 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. si jako partner č. 24 pro Jihomoravský kraj stanovilo v projektovém záměru několik cílů, které po dobu realizace úspěšně naplňovalo. Hlavním záměrem gymnázia bylo zkvalitnit výuku některých přírodovědně zaměřených oborů a poskytnout tak gymnaziální studium s profilem absolventa uplatnitelného na trhu práce, který je konkurenceschopný v oborech fyziky a zeměpisu, s komunikačními dovednostmi a kompetencemi. Jazykovou vybavenost mělo navíc rozšířit integrování anglického nebo německého jazyka do uvedených předmětů. Bylo nutné posílit školní kurikulum v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a integrovat cizí jazyky do vyučovacích předmětů fyzika a zeměpis. Tím se otevřela možnost využít a zavést do výuky metodu CLIL. Dalším cílem bylo otevřít školu dalším školským institucím. Plánovali jsme začít spolupracovat se základními školami z brněnského okolí (Základní škola a Mateřská škola Loděnice, Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, Základní a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace a Základní škola Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace). Zejména během naplňování klíčových aktivit sdílení odborných učeben a vzájemné programy učení jsme pro žáky základních škol připravili efektivní projektovou výuku (žáci gymnázia vyučovali žáky základních škol). Pro starší žáky jsme pak připravili projektové akce s odborníky z praxe z vysokých škol, vědeckých center a firem. Při těchto akcích jsme plánovali využít výukovou metodu CLIL, a anglicko-český a německo-český slovník technických pojmů v oblasti fyziky a zeměpisu, který měl vytvořit náš realizační tým. V neposlední řadě bylo cílem vybudovat nové odborné učebny, a to laboratoř fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia. Tyto učebny jsme plánovali vybavit kvalitní interaktivní technikou a moderními didaktickými pomůckami (např. měřicí přístroje, GPS-přístroje, fyzikální čidla aj.). Na tuto aktivitu mělo úzce navázat vzdělávání pedagogických pracovníků, jednak v oblasti zacházení s moderní didaktickou technikou a interaktivní projekcí včetně simulačních softwarů a jednak v oblasti způsobu využití výstupů projektů OP VK. Mimo jiné měly být při realizaci projektu využity výstupy již zpracovaných projektů OP VK: Integrace cizích jazyků (CZ.1.07/1.1.02/ ), E-learning (CZ.1.07/1.1.02/ ) a EU peníze školám tzv. Šablony (CZ.1.07/1.5.00/ ). Kromě vzdělávání učitelů středních a základních škol jsme si v projektovém záměru stanovili za cíl budovat spolupráci také s dalšími středními školami, tzv. sítě spolupracujících SŠ pro výměnu zkušeností v používání odborných didaktických pomůcek. Stránka 5 z 36 Stránka 5

6 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vybudování a vybavení laboratoře fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odborné učebny fyziky, odborné učebny zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odborné učebny zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 3, KA Sdílení laboratoře a odborných učeben pro výuku žáků ze spolupracujících ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické předměty (zejména na zeměpis a fyziku). Programy vzájemného učení a setkávání se žáků s partnery z praxe. Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 6, KA 8, KA 10, KA 12, KA Integrace přírodovědných předmětů (fyzika, zeměpis) s cizími jazyky (AJ, NJ) s využitím metody CLIL. Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 16, KA 19, KA 20. Stránka 6 z 36 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci KA1 jsme nově vybudovali laboratoř fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia. Do nových učeben jsme pořídili investiční vybavení: Laboratoř fyziky vybavena interaktivní videoprojekcí, Odborná učebna fyziky vybavena interaktivní videoprojekcí, Odborná učebna zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia vybavena interaktivní videoprojekcí, Odborná učebna zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia vybavena interaktivní videoprojekcí. Veškeré uvedené vybavení se po dobu projektu využívalo v dalších klíčových aktivitách při projektových dnech, projektových akcích a výuce zeměpisu a fyziky na gymnáziu. Další využívání v době udržitelnosti projektu a následně je naplánováno. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Nakoupené vybavení je vždy používáno s převažující mírou jej využívají žáci. Stránka 7 z 36 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci KA2 jsme vybavili prostory laboratoře fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem laboratoř fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia. Učebny byly například vybaveny: Laboratoř fyziky - učitelské PC, notebooky pro žáky, sady pro laboratorní pokusy, zatemňovací systém, žákovské lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, senzor síly, kalorimetr s topnou spirálou, laboratorní váha, senzor napětí a proudu, vakuová vývěva, Jednostupňová otáčivá vakuová vývěva, Laserový měřič vzdáleností, Parní generátor, Fotoaparát zrcadlovka, lihový teploměr, sada vodičů a nevodičů, atd. Příruční sklad pomůcek - pracovní stůl, regály a stoly. Odborná učebna fyziky - učitelské PC, tablety s pouzdrem pro žáky, systém elektronického zkoušení žáků, katedra pro PC, zatemňovací systém, žákovská lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, židle, skříně, police, atd. Odborná učebna zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia vybavena - učitelské PC, tablety s pouzdrem pro žáky, systém elektronického zkoušení žáků, zatemňovací systém, katedra pro PC, žákovské lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, židle, skříně, police, atd. Odborná učebna zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia vybavena - učitelské PC, tablety s pouzdrem pro žáky, systém elektronického zkoušení žáků, zatemňovací systém, katedra pro PC, žákovská lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, židle, skříně, police, meteorologická stanice, zařízení GPS, atd. Veškeré uvedené vybavení se po dobu projektu využívalo v dalších klíčových aktivitách při projektových dnech, projektových akcích a výuce zeměpisu a fyziky na gymnáziu. Další využívání v době udržitelnosti projektu a poté je naplánováno. Stránka 8 z 36 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Vybavení je přesně cíleno na využívání ve vzdělávání v převažující míře žáky. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ probíhalo během převážné části trvání projektu. Týkalo se metod a forem práce v nově zřízených učebnách s nově zakoupenou technikou a didaktickými pomůckami PASCO tak, aby učitelé mohli využívat výstupy projektu a pracovat s žáky např. školení k práci s interaktivní tabulí, školení k obsluze měřících přístrojů PASCO pro zeměpis a fyziku, školení k obsluze výukového SW na simulace. Školení pedagogických pracovníků realizovala firma EDUKA CENTRUM, s.r.o. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Všichni vyškolení pracovníci využívali během realizace projektu nabyté zkušenosti, které budou dále rozvíjet. Celkem bylo proškoleno 59 pedagogických pracovníků. Stránka 9 z 36 Stránka 9

10 KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce Popis činností v klíčové aktivitě: Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce (KA4) jsme realizovali během projektu, a to konkrétně v záři Byli proškoleni 4 pedagogičtí pracovníci na Vytváření elektronického slovníku na portálu Moodle, školení bylo určeno pro lektory, kteří zpracovávali elektronické slovníky. Jednalo se o školení k výukovým metodám CLIL. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Opět se jednalo o kvalitní školení, které bylo pro pedagogické pracovníky velmi přínosné. KA 6 Vytváření sítí spolupracujících středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: V přípravné fázi se diskutovaly možnosti naplnění KA6 vytváření sítě spolupracujících SŠ ve smyslu výměny zkušeností mezi vyučujícími zeměpisu a fyziky z dalších středních nebo základních škol ohledně didaktických pomůcek získaných díky projektu. V týmech fyziky a zeměpisu se potom realizovali workshopy a pracovní schůze učitelů středních škol, kde si navzájem vyměňovali zkušenost a řešili možnosti využívání nových didaktických pomůcek. Ve fyzice se jednalo zejména o oblasti funkce čidel a senzorů a jejich využití v laboratorních cvičeních, v zeměpisu zejména o oblasti tvorby podkladových map, práce s GPS, využití terénní výuky a následnému využití zpracování získaných primárních dat v inovovaných odborných učebnách. Stránka 10 z 36 Stránka 10

11 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Workshopy, dílny a další pracovní schůzky probíhaly po celou dobu projektu, a nejen účastníci našeho realizačního týmu s nimi byli spokojeni. Vznikla tak pevná spolupráce mezi zapojenými středními školami a jejich učiteli. KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Leden 2015 Přednáška na téma Extrémy ve fyzice Přednášku vedl námi oslovený odborník z praxe Mgr. Martin Kyselý. Tématem přednášky byly opačné póly současné fyziky, tedy fyzika makro a mikrosvěta. Přednášející je výzkumný pracovník, který se zmíněnými tématy dlouhodobě zabývá, zároveň má i pedagogickou praxi a jazykové znalosti, které jsme využili pro výuku metodou CLIL, která na přednášku navazovala. Přednáška podala žákům současné pohledy fyziky makro a mikrosvěta, včetně základní anglické slovní zásoby. Stránka 11 z 36 Stránka 11

12 Únor 2015 Přednášky na téma Revize Sluneční soustavy Přednášku vedl odborník z praxe Mgr. Pavel Gabzdyl zástupce ředitele Hvězdárny a planetária v Brně, který také vyučuje astrofyziku na Masarykově univerzitě a jehož odborným zaměřením je Sluneční soustava a výzkum Měsíce. Přednášky probíhaly jednak v laboratoři fyziky v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí, ale také v přednáškovém sále a sále Exploratoria na brněnské hvězdárně. Tématem přednášek byl současný pohled na Sluneční soustavu. Žáci byli populárním způsobem seznámeni s nejdůležitějšími objekty Sluneční soustavy, základními fyzikálními parametry těles i teoriemi o možném vzniku a vývoji těles Sluneční soustavy. Žáci byli s touto problematikou seznámeni odborným a přitom srozumitelným a poutavým způsobem. Zároveň oceňujeme možnost konzultací mezi vyučujícími fyziky a Mgr. Gabzdylem ohledně výuky astrofyzikálních témat a navázání budoucí spolupráce. Březen 2015 Přednášky na téma Globální změny klimatu Přednášky vedl Mgr. Lukáš Dolák, který je zaměstnán na Geografickém ústavu PřF MU Brno jako odborný pracovník a podílí se již několik let na několika projektech týkajících se kolísání klimatu ČR, je také členem týmu projektu Intersucho na Czech Globu. Specializuje se na živelné pohromy v minulosti a na jejich socioekonomické dopady. Duben 2015 Přednášky na téma Meteorologická měření a výzkumy. Výzkumy na české polární stanici v Antarktidě. Přednášky vedl Mgr. Filip Hrbáček, který je zaměstnán na Geografickém ústavu PřF MU Brno jako odborný pracovník a podílí se již několik let na několika projektech týkajících se meteorologie, klimatologie a periglaciální geomorfologie. Je členem týmu projektu CzechPolar, v letech 2013/14 a 2014/15 byl členem "Expedice Antarktida" na pozici Odborný technický pracovník meteorologie, klimatologie, glaciologie na ostrově Jamese Rosse na české polární stanici J. G. Mendela v Antarktidě; v roce 2012 byl účastníkem Kurzu polární ekologie na Svalbard. Také Mgr. Horáček pracuje jako spoluřešitel připravovaných mezinárodních projektů na výzkum permafrostu a ledovců na OJR (tč. v recenzním řízení). Přes svůj mladý věk má bohaté vědecké výsledky: aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích (4 autorské a 2 spoluautorské příspěvky), 1 spoluautorská odborná publikace, 1 autorská odborná publikace v recenzním řízení. Stránka 12 z 36 Stránka 12

13 Oba přednášející žákům přiblížili problematiku meteorologie a klimatologie zajímavou formou. Přednášky měly vysokou úroveň. Všechny projektové akce se zařazením KA 8 v březnu i v dubnu byly záměrně věnované meteorologii z důvodu zřízení nové meteorologické stanice do školy. Odborní pracovníci budou dále se školou spolupracovat. Žáky v hodinách zeměpisu zajímá, jaké počasí skutečně je, nebo jaké bude, jakým způsobem se měří a pozoruje, proč jsou k tomu potřeba právě meteorologické stanice. Budou moct porovnávat aktuální a historická data (třeba jaký byl uplynulý rok apod.), zda se počasí mění, zda je to patrné i v místě Školského komplexu. Květen 2015 Přednášky na téma Krajina a životní prostředí. Problematické průmyslové zóny, brownfieldy. V měsíci květnu budou ještě přednášky odborníků pokračovat. Přednášky povede RNDr. Vladimír Stejskal, geolog ve společnosti AECOM CZ, kde se zabývají obory jako je sanační geologie, ložiskové geologie, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, odpadovým hospodářstvím včetně ukládání nebezpečných odpadů. Také se věnuje problematickým podložím brownfieldů. Přednášky navážou na projektové dny na téma Průmyslové zóny Brna, při kterých na podzim 2014 s námi RNDr. Stejskal již spolupracoval. Mimo tyto 3 odborné pracovníky s námi celé období spolupracuje na pozici lektor 4 Ing. Kristýna Kelblová. Její činnost je zaměřena na oblast kartografie a geodézie zejména oblast GIS. Tato lektorka pracuje ve firmě CleverMaps, která se specializuje na vývoj softwaru z oblasti kartografie, geodézie a katastr nemovitosti. Lektorka doposud vytvořila 26 pracovních listů pro žáky a také vedla některé projektové dny na téma Aplikovaná geografie. Dále starším žákům, zájemcům o odbornou činnost přitažlivou formou ukazuje praktické využití programů na tvorbu map (OCAD, Quantum GIS apod.). Studentům SŠ poskytuje odborné konzultace. Také tato lektorka v budoucnu s naší školou plánuje spolupracovat. Stránka 13 z 36 Stránka 13

14 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Všechny přednášky měly velkou přidanou hodnotu pro většinu žáků. Žáci získali širší povědomí o probíraných tématech a měli možnost poslouchat přednášející přímo z praxe. KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Tuto klíčovou aktivitu absolvovali žáci Základní škola a Mateřská škola Loděnice , Základní škola Slavkov a Základní škola Bosonožská v rámci různých tematicky zaměřených akcí ve VIDA Moravia Science Centru. Součástí akcí byl výukový program vedený animátorem zaměstnancem VIDA centra a následovala prohlídka expozice. Účelem této KA bylo jednak seznámení s fyzikálními jevy a zákonitostmi prostřednictvím moderní expozice VIDA centra a také vytvoření projektových prací a jejich prezentace před žáky. K vypracování projektových prací měli žáci k dispozici projektové notebooky a k prezentaci projekční techniku v projektových učebnách. Stránka 14

15 Žáci Základní školy Bosonožská absolvovali ve VIDA centru výukový program na téma Přírodní rizika na Zemi. Výukový program vedl animátor přímo v tomto zařízení. Po výukové části si žáci základní školy vyzkoušeli nebo prohlédli různé interaktivní expozice modely přírodních jevů. Žáci se seznámili s pracovní náplní vědců, geologů, inženýrů a záchranářů, s profesemi z přírodovědných a technických oborů, na které je projekt zaměřen. Z tohoto projektového dne všichni žáci vytvořili projekt ve Wordu, který museli odevzdat a prezentovat před svými spolužáky. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: V převažující míře se jeví, že žáci přijímali tyto aktivity kladně. A většina z nich by si ráda podobný typ vzdělávací aktivity zopakovala. Stránka 15 z 36 Stránka 15

16 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Odborná učebna fyziky, laboratoř fyziky, odborná učebna zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odborná učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia musely být stavebně upraveny, aby byly připraveny pro instalaci nového vybavení. Byly provedeny stavební úpravy: zapravení stěn před malováním a malování v uvedených učebnách. KA11 proběhla bezproblémově a otevřela cestu k plnění dalších KA. Stránka 16 z 36 Stránka 16

17 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Klíčová aktivita 12 se týkala všech projektových akcí a dní, které probíhaly v nově zbudovaných učebnách fyziky. Díky vybavení, které jsme v rámci projektu získali, jsme mohli využívat všechny vymoženosti moderní výukové a prezentační techniky, což umožnilo přednášejícím připravit skutečně zajímavé programy, kterými většinu žáků zaujali. V rámci této KA jsme využívali měřicí čidla PASCO připojené k notebookům či tabletům a žáci se naučili obsluhovat měřicí software SparkVue. Pro demonstraci jsme využívali demonstrační sady PASCO a sofistikovaný měřicí software Capstone s univerzálním měřicím rozhraním PASCO 850. Tablety a notebooky žáci používali také k vyplnění pracovních listů, vyhledávání informací na internetu a při výuce metodou CLIL. Osvědčil se rovněž vizualizér a mikroskop s možností připojení přes USB rozhraní k učitelskému PC. Nejvíce však žáky bavil vědomostní kvíz, při kterém jsme používali hlasovací zařízení ActiVote. V rámci této klíčové aktivity se žáci seznámili a naučili pracovat s nejmodernějšími didaktickými pomůckami, které na svých školách nemají. Podle ohlasů z dotazníků byla možnost pracovat s novým vybavením žáky kladně hodnocena. Důležitým výstupem KA 12 bylo zpracování patnácti sad fyzikálních měření, které se skládají ze tří částí pracvního listu, který má prověřit teoterickou připravenost žáků k dané tématice, návodu k laboratorní práci, kde byla stručně vysvětlena fyzikální teorie a protokol, který mají žáci na základě měření vyplnit. Vypracované materiály jsme testovali v rámci KA 12, ale vzhledem k omezenému počtu měřicích čidel nebylo možné otestovat všechny úlohy při laboratorních měřeních, které by konali všichni žáci současně. Prováděli jsme tedy laboratorní práce tak, že každá skupina prováděla jiné měření. Ukázalo se však, že tento způsob je pro žáky ZŠ příliš náročný a proto jsme postupně přešli na jednodušší měření základních fyzikálních veličin teploty, tlaku, síly atd. Zpracované sady měření budeme využívat a dále rozvíjet v ramci fyzikálních seminářů na gymnáziu. Další projektové dny i projektové akce probíhaly také v nově vybudovaných odborných učebnách zeměpisu. Úroveň všech akcí byla na vysoké úrovni. Přednášející, metodik garant ZE, odborný řešitel ZE, lektoři CLILU a externí lektoři využívali kvalitní moderní vybavení odborných učeben interaktivní tabule a tabule s dvěma dataprojektory, vizualizér a hlasovací zařízení. Žáci používali tablety pro zpracování úkolů a projektů, při složitějších úkolech z kartografie byly využívány i notebooky zapůjčené z fyziky. Žáci velice pozitivně hodnotili využívání těchto učeben v dotazníkovém šetření. Fotografie doložené níže ukazují, jak bylo hlasovací zařízení s nadšením přijímáno u žáků základních škol a gymnázia při kvízech. Žáci často v dotazníkovém šetření hlasovací zařízení nazývali kouzelnými vajíčky apod. Navíc tato zařízení umožnila po přednáškách odborníků vyhodnotit nejpozornější žáky. Stránka 17 z 36 Stránka 17

18 Žáci používali také nové tablety pro zpracování úkolů a projektů, při složitějších úkolech z kartografie byly využívány i notebooky zapůjčené z fyziky. Žáci velice pozitivně hodnotili využívání těchto učeben v evaluačních dotaznících. Základní školy, které mají zájem, mohou využívat pracovní listy našimi lektory. Doposud bylo vytvořeno v zeměpisu 49 podpůrných výukových materiálů všechny jsou přístupné žákům základních škol a gymnazia na portále Moodle. Materiály průběžně vytvářeli lektoři na požadavek metodika garanta ZE a odborného řešitele ZE podle plánovaných projektových dnů a projektových akcí. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Pedagogičtí pracovníci vnímají možnost využívat vybavené učebny se svými žáky ZŠ velmi přínosně pro rozvoj jejich technických a přírodovědných zájmů. Stránka 18 z 36 Stránka 18

19 Žáci: Žáci základních škol považují tuto možnost vzdělávání za velmi zábavnou a zároveň pro sebe přínosnou. Tito žáci se ve většině o přirodovědná či technická témata již zajímají a více jak třetina z nich již ví, že by se tímto směrem chtěli profilovat i na střední škole. Stránka 19 z 36 Stránka 19

20 KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení Popis činností v klíčové aktivitě: Klíčová aktivita číslo 14 zaměřená na vzájemné učení byla v případě předmětu zeměpis realizována v projektových dnech a v projektových akcích, které probíhaly jak v nově zbudované laboratoři a odborné učebně fyziky, tak i mimo budovu Školského komplexu. Účelem této KA bylo nenásilnou formou přimět k vzájemné spolupráci žáky SŠ a partnerských ZŠ. Vyučující z partnerských ZŠ a metodik garant a lektor z I. NZG hráli roli jakýchsi moderátorů a pomocníků při společném řešení rozmanitých fyzikálních problémů. Nejlépe se osvědčila spolupráce žáků při laboratorních cvičeních, kdy žáci gymnázia vysvětlovali žákům základních škol princip úloh a ovládání měřicí techniky. Paradoxně se nám však někdy stalo, že nadaný žák základní školy radil žákům gymnázia. Tato aktivita vedla žáky ke vzájemné komunikaci, trénovala u nich vyjadřovací schopnosti i vzájemné porozumění. Mladší žáci ze ZŠ často obtížně překonávali ostych, ale v některých případech vzniklo mezi mladšími a staršími žáky kamarádství. Klíčová aktivita vzájemné programy učení v předmětu zeměpis byla realizována v projektových dnech nebo při projektových akcích, někdy část projektového dne probíhala mimo budovu školy Otevřená zahrada, Stránská skála, Červený kopec, VIDA apod. Žáci dobře spolupracovali, metodik garant ZE vždy nejprve žáky střední školy poučil o činnosti, která se od nich očekává, aby plánovaný program byl splněn a kvůli ostychu akce nebyla narušena. Pro odbourání ostychu byly v úvodu občas hlavně mezi staršími žáky použity aktivity, které žáky vzájemně seznámily. Tato aktivita se jevila jako přínosná pro obě skupiny žáků, což také nakonec ukázal i výsledek dotazníkového šetření. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Stránka 20 z 36 Stránka 20

21 KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání bylo nedílnou součástí průběhu celého projektu. Při výuce metodou CLIL v zeměpisu a ve fyzice s integrací anglického a německého jazyka a při tvorbě elektronických cizojazyčných slovníků a dalších materiálů používali žáci již existující e-learningový portál. Využili jsme zkušeností z projektů OP VK reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ (Integrace cizích jazyků do výuky zkušenost s tvorbou cizojazyčných učebnic), dále EU peníze školám s využitím tzv. "Šablon" reg. č. projektu CZ.1.07/1.5.00/ (využití již existujících digitalizovaných didaktických materiálů v podobě Powerpointu v oblastech cizího jazyka a v oblasti fyziky a zeměpisu) a E-learning reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ (portál Moodle používaný na gymnáziu pro podporu výuky). Žáci využívali výstupů OP VK po celou dobu projektu. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 21 z 36 Stránka 21

22 Využívání metody CLIL bylo učiteli vnímáno velmi pozitivně. Žáci: I z dotazníků žáků vyplývá, že takto zvolená výuka umí žáky zaujmout, a ti ji jsou poté schopni lépe pochopit a vstřebat. Stránka 22 Stránka 22 z 36

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice,

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a MgA. Bc. Olga Králová, zástupkyně ředitele školy Evaluační zpráva vznikala

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více