Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 24 I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. adresa: Mendlovo náměstí 1/3, Brno, statutární zástupce: Ing. Ivo Procházka kontaktní údaje: Mgr. Filip Klobušický, tel.: www stránky: IČ: Spolupracující základní školy: Základní škola a Mateřská škola Loděnice Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov Základní a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace Základní škola Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu... 4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu... 5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje... 6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu... 7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 7 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách... 7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem.8 KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení... 9 KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce KA 6 Vytváření sítí spolupracujících středních škol KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání C) Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky KA 19 Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky KA 20 Tvorba cizojazyčných slovníků na podporu výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Závěrečné shrnutí projektu partnera Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 4 z 36 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. si jako partner č. 24 pro Jihomoravský kraj stanovilo v projektovém záměru několik cílů, které po dobu realizace úspěšně naplňovalo. Hlavním záměrem gymnázia bylo zkvalitnit výuku některých přírodovědně zaměřených oborů a poskytnout tak gymnaziální studium s profilem absolventa uplatnitelného na trhu práce, který je konkurenceschopný v oborech fyziky a zeměpisu, s komunikačními dovednostmi a kompetencemi. Jazykovou vybavenost mělo navíc rozšířit integrování anglického nebo německého jazyka do uvedených předmětů. Bylo nutné posílit školní kurikulum v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a integrovat cizí jazyky do vyučovacích předmětů fyzika a zeměpis. Tím se otevřela možnost využít a zavést do výuky metodu CLIL. Dalším cílem bylo otevřít školu dalším školským institucím. Plánovali jsme začít spolupracovat se základními školami z brněnského okolí (Základní škola a Mateřská škola Loděnice, Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, Základní a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, příspěvková organizace a Základní škola Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace). Zejména během naplňování klíčových aktivit sdílení odborných učeben a vzájemné programy učení jsme pro žáky základních škol připravili efektivní projektovou výuku (žáci gymnázia vyučovali žáky základních škol). Pro starší žáky jsme pak připravili projektové akce s odborníky z praxe z vysokých škol, vědeckých center a firem. Při těchto akcích jsme plánovali využít výukovou metodu CLIL, a anglicko-český a německo-český slovník technických pojmů v oblasti fyziky a zeměpisu, který měl vytvořit náš realizační tým. V neposlední řadě bylo cílem vybudovat nové odborné učebny, a to laboratoř fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia. Tyto učebny jsme plánovali vybavit kvalitní interaktivní technikou a moderními didaktickými pomůckami (např. měřicí přístroje, GPS-přístroje, fyzikální čidla aj.). Na tuto aktivitu mělo úzce navázat vzdělávání pedagogických pracovníků, jednak v oblasti zacházení s moderní didaktickou technikou a interaktivní projekcí včetně simulačních softwarů a jednak v oblasti způsobu využití výstupů projektů OP VK. Mimo jiné měly být při realizaci projektu využity výstupy již zpracovaných projektů OP VK: Integrace cizích jazyků (CZ.1.07/1.1.02/ ), E-learning (CZ.1.07/1.1.02/ ) a EU peníze školám tzv. Šablony (CZ.1.07/1.5.00/ ). Kromě vzdělávání učitelů středních a základních škol jsme si v projektovém záměru stanovili za cíl budovat spolupráci také s dalšími středními školami, tzv. sítě spolupracujících SŠ pro výměnu zkušeností v používání odborných didaktických pomůcek. Stránka 5 z 36 Stránka 5

6 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vybudování a vybavení laboratoře fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odborné učebny fyziky, odborné učebny zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odborné učebny zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 1, KA 2, KA Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 3, KA Sdílení laboratoře a odborných učeben pro výuku žáků ze spolupracujících ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické předměty (zejména na zeměpis a fyziku). Programy vzájemného učení a setkávání se žáků s partnery z praxe. Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 6, KA 8, KA 10, KA 12, KA Integrace přírodovědných předmětů (fyzika, zeměpis) s cizími jazyky (AJ, NJ) s využitím metody CLIL. Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 16, KA 19, KA 20. Stránka 6 z 36 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci KA1 jsme nově vybudovali laboratoř fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia. Do nových učeben jsme pořídili investiční vybavení: Laboratoř fyziky vybavena interaktivní videoprojekcí, Odborná učebna fyziky vybavena interaktivní videoprojekcí, Odborná učebna zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia vybavena interaktivní videoprojekcí, Odborná učebna zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia vybavena interaktivní videoprojekcí. Veškeré uvedené vybavení se po dobu projektu využívalo v dalších klíčových aktivitách při projektových dnech, projektových akcích a výuce zeměpisu a fyziky na gymnáziu. Další využívání v době udržitelnosti projektu a následně je naplánováno. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Nakoupené vybavení je vždy používáno s převažující mírou jej využívají žáci. Stránka 7 z 36 Stránka 7

8 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci KA2 jsme vybavili prostory laboratoře fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem laboratoř fyziky a příručního skladu pomůcek k laboratoři fyziky, odbornou učebnu fyziky, odbornou učebnu zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odbornou učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia. Učebny byly například vybaveny: Laboratoř fyziky - učitelské PC, notebooky pro žáky, sady pro laboratorní pokusy, zatemňovací systém, žákovské lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, senzor síly, kalorimetr s topnou spirálou, laboratorní váha, senzor napětí a proudu, vakuová vývěva, Jednostupňová otáčivá vakuová vývěva, Laserový měřič vzdáleností, Parní generátor, Fotoaparát zrcadlovka, lihový teploměr, sada vodičů a nevodičů, atd. Příruční sklad pomůcek - pracovní stůl, regály a stoly. Odborná učebna fyziky - učitelské PC, tablety s pouzdrem pro žáky, systém elektronického zkoušení žáků, katedra pro PC, zatemňovací systém, žákovská lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, židle, skříně, police, atd. Odborná učebna zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia vybavena - učitelské PC, tablety s pouzdrem pro žáky, systém elektronického zkoušení žáků, zatemňovací systém, katedra pro PC, žákovské lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, židle, skříně, police, atd. Odborná učebna zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia vybavena - učitelské PC, tablety s pouzdrem pro žáky, systém elektronického zkoušení žáků, zatemňovací systém, katedra pro PC, žákovská lavice s velkou pracovní plochou pro 30 žáků, židle, skříně, police, meteorologická stanice, zařízení GPS, atd. Veškeré uvedené vybavení se po dobu projektu využívalo v dalších klíčových aktivitách při projektových dnech, projektových akcích a výuce zeměpisu a fyziky na gymnáziu. Další využívání v době udržitelnosti projektu a poté je naplánováno. Stránka 8 z 36 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Vybavení je přesně cíleno na využívání ve vzdělávání v převažující míře žáky. KA 3 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze pořízených strojů a zařízení Popis činností v klíčové aktivitě: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ probíhalo během převážné části trvání projektu. Týkalo se metod a forem práce v nově zřízených učebnách s nově zakoupenou technikou a didaktickými pomůckami PASCO tak, aby učitelé mohli využívat výstupy projektu a pracovat s žáky např. školení k práci s interaktivní tabulí, školení k obsluze měřících přístrojů PASCO pro zeměpis a fyziku, školení k obsluze výukového SW na simulace. Školení pedagogických pracovníků realizovala firma EDUKA CENTRUM, s.r.o. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Všichni vyškolení pracovníci využívali během realizace projektu nabyté zkušenosti, které budou dále rozvíjet. Celkem bylo proškoleno 59 pedagogických pracovníků. Stránka 9 z 36 Stránka 9

10 KA 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce Popis činností v klíčové aktivitě: Vzdělávání pedagogických pracovníků ke způsobu využití výstupů projektů OP VK ve výuce (KA4) jsme realizovali během projektu, a to konkrétně v záři Byli proškoleni 4 pedagogičtí pracovníci na Vytváření elektronického slovníku na portálu Moodle, školení bylo určeno pro lektory, kteří zpracovávali elektronické slovníky. Jednalo se o školení k výukovým metodám CLIL. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Opět se jednalo o kvalitní školení, které bylo pro pedagogické pracovníky velmi přínosné. KA 6 Vytváření sítí spolupracujících středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: V přípravné fázi se diskutovaly možnosti naplnění KA6 vytváření sítě spolupracujících SŠ ve smyslu výměny zkušeností mezi vyučujícími zeměpisu a fyziky z dalších středních nebo základních škol ohledně didaktických pomůcek získaných díky projektu. V týmech fyziky a zeměpisu se potom realizovali workshopy a pracovní schůze učitelů středních škol, kde si navzájem vyměňovali zkušenost a řešili možnosti využívání nových didaktických pomůcek. Ve fyzice se jednalo zejména o oblasti funkce čidel a senzorů a jejich využití v laboratorních cvičeních, v zeměpisu zejména o oblasti tvorby podkladových map, práce s GPS, využití terénní výuky a následnému využití zpracování získaných primárních dat v inovovaných odborných učebnách. Stránka 10 z 36 Stránka 10

11 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Workshopy, dílny a další pracovní schůzky probíhaly po celou dobu projektu, a nejen účastníci našeho realizačního týmu s nimi byli spokojeni. Vznikla tak pevná spolupráce mezi zapojenými středními školami a jejich učiteli. KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Leden 2015 Přednáška na téma Extrémy ve fyzice Přednášku vedl námi oslovený odborník z praxe Mgr. Martin Kyselý. Tématem přednášky byly opačné póly současné fyziky, tedy fyzika makro a mikrosvěta. Přednášející je výzkumný pracovník, který se zmíněnými tématy dlouhodobě zabývá, zároveň má i pedagogickou praxi a jazykové znalosti, které jsme využili pro výuku metodou CLIL, která na přednášku navazovala. Přednáška podala žákům současné pohledy fyziky makro a mikrosvěta, včetně základní anglické slovní zásoby. Stránka 11 z 36 Stránka 11

12 Únor 2015 Přednášky na téma Revize Sluneční soustavy Přednášku vedl odborník z praxe Mgr. Pavel Gabzdyl zástupce ředitele Hvězdárny a planetária v Brně, který také vyučuje astrofyziku na Masarykově univerzitě a jehož odborným zaměřením je Sluneční soustava a výzkum Měsíce. Přednášky probíhaly jednak v laboratoři fyziky v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí, ale také v přednáškovém sále a sále Exploratoria na brněnské hvězdárně. Tématem přednášek byl současný pohled na Sluneční soustavu. Žáci byli populárním způsobem seznámeni s nejdůležitějšími objekty Sluneční soustavy, základními fyzikálními parametry těles i teoriemi o možném vzniku a vývoji těles Sluneční soustavy. Žáci byli s touto problematikou seznámeni odborným a přitom srozumitelným a poutavým způsobem. Zároveň oceňujeme možnost konzultací mezi vyučujícími fyziky a Mgr. Gabzdylem ohledně výuky astrofyzikálních témat a navázání budoucí spolupráce. Březen 2015 Přednášky na téma Globální změny klimatu Přednášky vedl Mgr. Lukáš Dolák, který je zaměstnán na Geografickém ústavu PřF MU Brno jako odborný pracovník a podílí se již několik let na několika projektech týkajících se kolísání klimatu ČR, je také členem týmu projektu Intersucho na Czech Globu. Specializuje se na živelné pohromy v minulosti a na jejich socioekonomické dopady. Duben 2015 Přednášky na téma Meteorologická měření a výzkumy. Výzkumy na české polární stanici v Antarktidě. Přednášky vedl Mgr. Filip Hrbáček, který je zaměstnán na Geografickém ústavu PřF MU Brno jako odborný pracovník a podílí se již několik let na několika projektech týkajících se meteorologie, klimatologie a periglaciální geomorfologie. Je členem týmu projektu CzechPolar, v letech 2013/14 a 2014/15 byl členem "Expedice Antarktida" na pozici Odborný technický pracovník meteorologie, klimatologie, glaciologie na ostrově Jamese Rosse na české polární stanici J. G. Mendela v Antarktidě; v roce 2012 byl účastníkem Kurzu polární ekologie na Svalbard. Také Mgr. Horáček pracuje jako spoluřešitel připravovaných mezinárodních projektů na výzkum permafrostu a ledovců na OJR (tč. v recenzním řízení). Přes svůj mladý věk má bohaté vědecké výsledky: aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích (4 autorské a 2 spoluautorské příspěvky), 1 spoluautorská odborná publikace, 1 autorská odborná publikace v recenzním řízení. Stránka 12 z 36 Stránka 12

13 Oba přednášející žákům přiblížili problematiku meteorologie a klimatologie zajímavou formou. Přednášky měly vysokou úroveň. Všechny projektové akce se zařazením KA 8 v březnu i v dubnu byly záměrně věnované meteorologii z důvodu zřízení nové meteorologické stanice do školy. Odborní pracovníci budou dále se školou spolupracovat. Žáky v hodinách zeměpisu zajímá, jaké počasí skutečně je, nebo jaké bude, jakým způsobem se měří a pozoruje, proč jsou k tomu potřeba právě meteorologické stanice. Budou moct porovnávat aktuální a historická data (třeba jaký byl uplynulý rok apod.), zda se počasí mění, zda je to patrné i v místě Školského komplexu. Květen 2015 Přednášky na téma Krajina a životní prostředí. Problematické průmyslové zóny, brownfieldy. V měsíci květnu budou ještě přednášky odborníků pokračovat. Přednášky povede RNDr. Vladimír Stejskal, geolog ve společnosti AECOM CZ, kde se zabývají obory jako je sanační geologie, ložiskové geologie, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, odpadovým hospodářstvím včetně ukládání nebezpečných odpadů. Také se věnuje problematickým podložím brownfieldů. Přednášky navážou na projektové dny na téma Průmyslové zóny Brna, při kterých na podzim 2014 s námi RNDr. Stejskal již spolupracoval. Mimo tyto 3 odborné pracovníky s námi celé období spolupracuje na pozici lektor 4 Ing. Kristýna Kelblová. Její činnost je zaměřena na oblast kartografie a geodézie zejména oblast GIS. Tato lektorka pracuje ve firmě CleverMaps, která se specializuje na vývoj softwaru z oblasti kartografie, geodézie a katastr nemovitosti. Lektorka doposud vytvořila 26 pracovních listů pro žáky a také vedla některé projektové dny na téma Aplikovaná geografie. Dále starším žákům, zájemcům o odbornou činnost přitažlivou formou ukazuje praktické využití programů na tvorbu map (OCAD, Quantum GIS apod.). Studentům SŠ poskytuje odborné konzultace. Také tato lektorka v budoucnu s naší školou plánuje spolupracovat. Stránka 13 z 36 Stránka 13

14 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Všechny přednášky měly velkou přidanou hodnotu pro většinu žáků. Žáci získali širší povědomí o probíraných tématech a měli možnost poslouchat přednášející přímo z praxe. KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Tuto klíčovou aktivitu absolvovali žáci Základní škola a Mateřská škola Loděnice , Základní škola Slavkov a Základní škola Bosonožská v rámci různých tematicky zaměřených akcí ve VIDA Moravia Science Centru. Součástí akcí byl výukový program vedený animátorem zaměstnancem VIDA centra a následovala prohlídka expozice. Účelem této KA bylo jednak seznámení s fyzikálními jevy a zákonitostmi prostřednictvím moderní expozice VIDA centra a také vytvoření projektových prací a jejich prezentace před žáky. K vypracování projektových prací měli žáci k dispozici projektové notebooky a k prezentaci projekční techniku v projektových učebnách. Stránka 14

15 Žáci Základní školy Bosonožská absolvovali ve VIDA centru výukový program na téma Přírodní rizika na Zemi. Výukový program vedl animátor přímo v tomto zařízení. Po výukové části si žáci základní školy vyzkoušeli nebo prohlédli různé interaktivní expozice modely přírodních jevů. Žáci se seznámili s pracovní náplní vědců, geologů, inženýrů a záchranářů, s profesemi z přírodovědných a technických oborů, na které je projekt zaměřen. Z tohoto projektového dne všichni žáci vytvořili projekt ve Wordu, který museli odevzdat a prezentovat před svými spolužáky. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: V převažující míře se jeví, že žáci přijímali tyto aktivity kladně. A většina z nich by si ráda podobný typ vzdělávací aktivity zopakovala. Stránka 15 z 36 Stránka 15

16 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Odborná učebna fyziky, laboratoř fyziky, odborná učebna zeměpisu pro nižší stupeň gymnázia a odborná učebnu zeměpisu pro vyšší stupeň gymnázia musely být stavebně upraveny, aby byly připraveny pro instalaci nového vybavení. Byly provedeny stavební úpravy: zapravení stěn před malováním a malování v uvedených učebnách. KA11 proběhla bezproblémově a otevřela cestu k plnění dalších KA. Stránka 16 z 36 Stránka 16

17 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: Klíčová aktivita 12 se týkala všech projektových akcí a dní, které probíhaly v nově zbudovaných učebnách fyziky. Díky vybavení, které jsme v rámci projektu získali, jsme mohli využívat všechny vymoženosti moderní výukové a prezentační techniky, což umožnilo přednášejícím připravit skutečně zajímavé programy, kterými většinu žáků zaujali. V rámci této KA jsme využívali měřicí čidla PASCO připojené k notebookům či tabletům a žáci se naučili obsluhovat měřicí software SparkVue. Pro demonstraci jsme využívali demonstrační sady PASCO a sofistikovaný měřicí software Capstone s univerzálním měřicím rozhraním PASCO 850. Tablety a notebooky žáci používali také k vyplnění pracovních listů, vyhledávání informací na internetu a při výuce metodou CLIL. Osvědčil se rovněž vizualizér a mikroskop s možností připojení přes USB rozhraní k učitelskému PC. Nejvíce však žáky bavil vědomostní kvíz, při kterém jsme používali hlasovací zařízení ActiVote. V rámci této klíčové aktivity se žáci seznámili a naučili pracovat s nejmodernějšími didaktickými pomůckami, které na svých školách nemají. Podle ohlasů z dotazníků byla možnost pracovat s novým vybavením žáky kladně hodnocena. Důležitým výstupem KA 12 bylo zpracování patnácti sad fyzikálních měření, které se skládají ze tří částí pracvního listu, který má prověřit teoterickou připravenost žáků k dané tématice, návodu k laboratorní práci, kde byla stručně vysvětlena fyzikální teorie a protokol, který mají žáci na základě měření vyplnit. Vypracované materiály jsme testovali v rámci KA 12, ale vzhledem k omezenému počtu měřicích čidel nebylo možné otestovat všechny úlohy při laboratorních měřeních, které by konali všichni žáci současně. Prováděli jsme tedy laboratorní práce tak, že každá skupina prováděla jiné měření. Ukázalo se však, že tento způsob je pro žáky ZŠ příliš náročný a proto jsme postupně přešli na jednodušší měření základních fyzikálních veličin teploty, tlaku, síly atd. Zpracované sady měření budeme využívat a dále rozvíjet v ramci fyzikálních seminářů na gymnáziu. Další projektové dny i projektové akce probíhaly také v nově vybudovaných odborných učebnách zeměpisu. Úroveň všech akcí byla na vysoké úrovni. Přednášející, metodik garant ZE, odborný řešitel ZE, lektoři CLILU a externí lektoři využívali kvalitní moderní vybavení odborných učeben interaktivní tabule a tabule s dvěma dataprojektory, vizualizér a hlasovací zařízení. Žáci používali tablety pro zpracování úkolů a projektů, při složitějších úkolech z kartografie byly využívány i notebooky zapůjčené z fyziky. Žáci velice pozitivně hodnotili využívání těchto učeben v dotazníkovém šetření. Fotografie doložené níže ukazují, jak bylo hlasovací zařízení s nadšením přijímáno u žáků základních škol a gymnázia při kvízech. Žáci často v dotazníkovém šetření hlasovací zařízení nazývali kouzelnými vajíčky apod. Navíc tato zařízení umožnila po přednáškách odborníků vyhodnotit nejpozornější žáky. Stránka 17 z 36 Stránka 17

18 Žáci používali také nové tablety pro zpracování úkolů a projektů, při složitějších úkolech z kartografie byly využívány i notebooky zapůjčené z fyziky. Žáci velice pozitivně hodnotili využívání těchto učeben v evaluačních dotaznících. Základní školy, které mají zájem, mohou využívat pracovní listy našimi lektory. Doposud bylo vytvořeno v zeměpisu 49 podpůrných výukových materiálů všechny jsou přístupné žákům základních škol a gymnazia na portále Moodle. Materiály průběžně vytvářeli lektoři na požadavek metodika garanta ZE a odborného řešitele ZE podle plánovaných projektových dnů a projektových akcí. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Pedagogičtí pracovníci vnímají možnost využívat vybavené učebny se svými žáky ZŠ velmi přínosně pro rozvoj jejich technických a přírodovědných zájmů. Stránka 18 z 36 Stránka 18

19 Žáci: Žáci základních škol považují tuto možnost vzdělávání za velmi zábavnou a zároveň pro sebe přínosnou. Tito žáci se ve většině o přirodovědná či technická témata již zajímají a více jak třetina z nich již ví, že by se tímto směrem chtěli profilovat i na střední škole. Stránka 19 z 36 Stránka 19

20 KA 14 Příprava a realizace programů vzájemného učení Popis činností v klíčové aktivitě: Klíčová aktivita číslo 14 zaměřená na vzájemné učení byla v případě předmětu zeměpis realizována v projektových dnech a v projektových akcích, které probíhaly jak v nově zbudované laboratoři a odborné učebně fyziky, tak i mimo budovu Školského komplexu. Účelem této KA bylo nenásilnou formou přimět k vzájemné spolupráci žáky SŠ a partnerských ZŠ. Vyučující z partnerských ZŠ a metodik garant a lektor z I. NZG hráli roli jakýchsi moderátorů a pomocníků při společném řešení rozmanitých fyzikálních problémů. Nejlépe se osvědčila spolupráce žáků při laboratorních cvičeních, kdy žáci gymnázia vysvětlovali žákům základních škol princip úloh a ovládání měřicí techniky. Paradoxně se nám však někdy stalo, že nadaný žák základní školy radil žákům gymnázia. Tato aktivita vedla žáky ke vzájemné komunikaci, trénovala u nich vyjadřovací schopnosti i vzájemné porozumění. Mladší žáci ze ZŠ často obtížně překonávali ostych, ale v některých případech vzniklo mezi mladšími a staršími žáky kamarádství. Klíčová aktivita vzájemné programy učení v předmětu zeměpis byla realizována v projektových dnech nebo při projektových akcích, někdy část projektového dne probíhala mimo budovu školy Otevřená zahrada, Stránská skála, Červený kopec, VIDA apod. Žáci dobře spolupracovali, metodik garant ZE vždy nejprve žáky střední školy poučil o činnosti, která se od nich očekává, aby plánovaný program byl splněn a kvůli ostychu akce nebyla narušena. Pro odbourání ostychu byly v úvodu občas hlavně mezi staršími žáky použity aktivity, které žáky vzájemně seznámily. Tato aktivita se jevila jako přínosná pro obě skupiny žáků, což také nakonec ukázal i výsledek dotazníkového šetření. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Stránka 20 z 36 Stránka 20

21 KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání bylo nedílnou součástí průběhu celého projektu. Při výuce metodou CLIL v zeměpisu a ve fyzice s integrací anglického a německého jazyka a při tvorbě elektronických cizojazyčných slovníků a dalších materiálů používali žáci již existující e-learningový portál. Využili jsme zkušeností z projektů OP VK reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ (Integrace cizích jazyků do výuky zkušenost s tvorbou cizojazyčných učebnic), dále EU peníze školám s využitím tzv. "Šablon" reg. č. projektu CZ.1.07/1.5.00/ (využití již existujících digitalizovaných didaktických materiálů v podobě Powerpointu v oblastech cizího jazyka a v oblasti fyziky a zeměpisu) a E-learning reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ (portál Moodle používaný na gymnáziu pro podporu výuky). Žáci využívali výstupů OP VK po celou dobu projektu. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Stránka 21 z 36 Stránka 21

22 Využívání metody CLIL bylo učiteli vnímáno velmi pozitivně. Žáci: I z dotazníků žáků vyplývá, že takto zvolená výuka umí žáky zaujmout, a ti ji jsou poté schopni lépe pochopit a vstřebat. Stránka 22 Stránka 22 z 36

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1797P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 6 Střední škola grafická Brno adresa:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 4 Střední odborná škola a Střední

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 5 Střední škola stavebních řemesel

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 23 Gymnázium Brno-Řečkovice adresa:

Více

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent)

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Řešitel: MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Ostravská univerzita v

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více