Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 Á Ň Č Č ě ěš č ž Ž ž ž ě č š Á ě ě é č é ž é ť é é é é ž š ě Ž ť ž š ž š ě č

3 A?uErMER. PoPs UPLYNuÉno RoKU 2oL3 - St edsko Louckr M n, Radčce 58, Vod any Vtvo] obsazenost kentv v za zenby v prťrběhu roku stabn a dosahova64 až 65 osob. opravv - v objektu proběha vr měna st ešnkrytny a drobné upravy nteréru. Dotace ve sedovaném obdob čny cekem ,- Kč (MPSV na paty pracovnkr v socnch sužbch; MHMP _ Magstrt h. města Prahy na paty terapeutťr; ESF - za rčeem vzděvn zaměstnanc ). Person - pro st edsko Louck1 M n za obdob2013 v pr měru pracovao 65 zaměstnanc Smuvn vztahv se zdravotnm pojšťovnam jsou stabn.. FOTOGALER!E St edsko Psek, 17. stopadu 2444, Psek VÝvo obsazenost kenty v za zenby v prťrběhu roku stabn a dosahova67 až 69 osob. opravv _ v čst objektu proběha rekonstrukce koupeen na bezbarérovéa drobné Úpravy nteréru. Dotace ve sedovaném obdobčnycekem ,- Kč (MPsV na paty pracovnkťrv socnch sužbch; MHMP- Magstrt h. města Prahy na patyterapeut ; MHMP- p spěvek na mzdyfyzoterapeutr; ESF - za učeem vzděvnzaměstnanc a vytvo en nového pracovnho msta v socnch sužbch). Person- pro st edsko Psek za obdob201"3 v prťrměru pracovao 70 zaměstnanc. Smuvn vztahv se zdravotnm pojšťovnam jsou stabn. FOTOGALERE ff{:-*-* ff Vt ročnzprva Azhemercentrum É n Prche o.p.s. 2013

4 Í ě č š ě ě Č Č ě Č Č ě ěš ž š Ž ž ž é ž ž ě ť é ž š ě š č ě é č č č é é č č ž č ě é č é ž é ž č ě č é Ž Ě ě č č ě č č č

5 č č č Í ě č

6 č Ř č Á Ů ě ž Ý Ů ž ž ě č

7 Á Ů ě š ž č č ě š ž č é é č

8 č č Ř č é č č Úč ě ť Ě Á č é ě ě š é ě č č

9 Ř č Úč Á Ě Á Ň č

10 t* Í.ÍtÍ{Íh BLÁNEE TA"A { Žc?. rť* e 1 31 S13 Fr-jr:hr::kt ttjjj,d.;j, rrtr, ; r;.:!.1 rt.!r" ]f-t.::.-*!rt :! r!-í *0 Q 0; ;.g:. L4:r; r! tj!:r". a,! r t: d :!515:,:t!.ťr;*r"v;:rc v 5ťJd1Ju t vyt*k*r {..* {]fí jh Uspo dn a oznacoů pocíek gvahy (hancej É]n.r ré:. rnr*n1 str Ť!;:$*: tr11 ] ; {or.*rhr sta :ť;; e-*,*rt *3.1*a Á.{T].JÁ Bouhodnh y m*j+nk cn kom {r*1 [Jt1uh?dE Ey Ě{h.]tÚ{.tt! n!r;,p;;9;, ťr:kct 1371J:!.r 41 rr,/ť."]; n *t-rr.;r_:6tťs-]t{^!fh!ě"ě ťe4tf ť tť;ťť {:o L] f t ťf rj }*^,J Ů 5a ť!,._ 1.! s*.r* u"ry J{rr;* u ndg t! t-" ra *;.1.r r"1,raí Ét :*: ::t_1n T:1Ť,1 d ;*: :ť;. Í *{ nf1!érnn je1+! ( Bt11Í -._: t j! : Fr(1d{Í:t? a sl tt 1 E s1:a.;3,1flbrťprtť].;ú;:.*ty t : ;!]!h "rtt, c rjut}y!t. ť.ťh! Fy ta { * at ĚÍ t1jé rru tr& * t{. ; ; f, n: j:: r j:.k t. F: }tru : té r!u u:r.tt-ť;p: rrčn:: r_!:,4 t nn ĚÍ1 td{ r :*;BÍtr t f rr:. s ;] t!ť!? b }}ť s"a!:.: tt rh{:,, nf *És Ft1$k:Írxf +J!.},Í4 r.t [+, t! f \.p:.jé.,trh --ť *f egst:!f,,5 fg ť -r;t t 4Ě] 5J.! 4- r t : 1 t.ť. 9!r;]!Ď.! t1!] ;!j f,.n 3 0 ;J{"t.x?t:., tb utétr}:ť dlj*t :8 É! -Í} { ]trtě!:..:urt* * p;par"1 :t*[b: :t: n Tj..tt,ť+Ť! 5e éu:r ÚzFa.:tj :Én J(ÝĚt r9 7-1r*rr,nfr n_..1r,,.1f,* at.:. ÍuÉjr ;_{ $!8Ť q: Ú ť jrj!-;5t*.!ts..t Í:.ad: { q"{ 3!*1!- r;!t!* dbé g.{ ť:rr ť:!f,:/ r { t5 -J+"]ÍJ?{ E,? jd ťj."ať! r; as- n-rr_r t*!f F,:, Ú {r 1*Í cťtker ;rú*t g}. :. 53,r"t L-;- ttg t"!1íě.t 1 f,1f- rag Ě: Éj!-t ] 4 SBr Ů 48 {ĚÉ Js:a;r.: Íredphy :, U Í" 1 J -14 ť;r t$;-,f!* t]qnr{ p :t! 1! Óč tr{rrrt B n! F Í :,1} t;*ru r-k. rťn_,tť; Ť, tt -ťt"{ *É* : _+; E rj F+ts r3 4.: r {3! ť;rt*bky 5 4 {t4 j }a"{,ťéf}as:.! F s.r,j :th} ťěk*m J.-;1 f 3, :4 f"tt:r::: n;r :.:f J! "! J r rt!trdosť rnjí* E t Ít krrn tt."*. r 4!,1t{t Ů:] ;r. n1r:nrt" c!nf. ;!!n. r].ť ť.ť :;:r-t,.rť k Í ťj.t snťrre.t*.r rn}.,;ťíft" Yéd*a $ r*".rt:jůq r,**"rr:r.;*c p*:;c"nr1nr sr*r tru;t!..}í.!l -r ťt h ;-t]t",rě{}. Jtr1,t1_ r{ 1ťbs"t. tl _rt n E -1."!. y d!:éb-ré::j LjJu.ut:;JL,!; :J.E!r]*Í*:j,:r!:ajt{L {-;:11t-5y cbn_[íj d{:l!tof*l}t.1!j.!tr!..j ntí]j.!.![r. o rj ]! t r:{hťť-:! ŤY gc,k J!-} *Í." t L;t:J.Tt{J{ t;.a:. y t tf Fď"! [."n-t y trť 1d*Yt] E,*d1 jt:r:,t+./ q r!t r Ě,k 1t.: :-]r" n. j;;rg,t1 t_; ^:-tt t::,r :; :-: :Í1* L "{ t.} ( \.t :Ít;g:ť,dtuŮc:bĚ B4{h :]*!t: {.:jtj ;u:.:bť!!,!*t!] 3ft r]j.:!. Í {.]a:: y r;rr*..jf av tt 1t:. \tn: P:r.: :!:!--.!, tj_íírn!:: rr.!.fj5, :ť!"ťj[,t r* r. rr ":[: }u::t t::5,r:r.1n*nn r. 4 1!,rJt L t::d: "J: j.]3.. t Ď- tt * t}!{ťrj]ť f t: u t t But r.ttrb d :: ančn msj*tc k r* ttpn:t r_!!r d;$d!*ť 1.].]fY T}6sh *:f 5š otd 1"t ::]rť d1::!rrí::tr;, rr**161, fres!.*: J! t. nínn rn:g r -1t3 r,t Ft:*.;sr,c rert r+r.rrh p,;rnrt,r cjdn?! rxg Ť -t.: Étr.(:L!ť n:*.:::tt t:..]*ť!{bnť }"ť*;1. :! r t 4 t{,t F::rÍf:11t:ť.14Í P:. \r f ;j e! É: c.c,.tf r.:*rty :*;f;:t:ju,:;y J+ft ;::;:ť pt Í:,!:;! Ur*"}ť,J$jf{_},rĚ} :,:! t",s.t1::*] [:P* ť,,.r L{,t 1s $ :jjp;*ť!1 túé:;j Lg;1 j.]+ r:rq ::; 5::*,5ptÍ:r *tjk;t ::Í -:Fr,t

11 1 "1rt{ tj t; t y F tt.ť ťčr, r Ír *:;} a;p11tpy6t9;f #*tt*:,r ur.n* ;r::q u r. rh rr r_gr r.*: "r:*!rj prr te.j Ár h: r;r {rattnnahf dagněn ncjotn k ngcgín -_-_ -* F.::*:*,* J *] taet:r* ÍŤ!*. 35:fť t *.*Ě.{"uÝ!. B:JÉ *ett* 9: : h.:burt,,.t! Fn+ :t;tn.{ Ě6s ::.1.(7,; 6n ;98!.r_t :r:!r:ť tnqnťn! ÍT.!r**t t :tr:rn "{ cr:ě jjí ht! {t!"*"! :{.:n# Ě t rnj+s 1J1 *ry pť+:tc"r.tí!*ť.sr{.,* y $* 8e5 vsr rrí ror-o!l. Í;.t1 BFÍ *Fr+n j**:"ut.: r.:;:dfr ; p"tterť:rr ^ "t.pť:é;;n ;.+".J"!ť v-ys*da k oe p*sa n* t {c}í eťr 4 Í53.t:!r:.." }r;5p:fíť Ť]!* :";tr{v.!td. Ť Í.j {r[ rvrr;ff ry uts :. nťgr"*:a:.."} Ef 9 j1!,!jn:r pr.: r ;dfo$ te,!sťr [tsecívt :3 r n} {,: +t r.vorty c ou}r*: ;-bo :{dlťt;.ttj4 ru;,k*,n crí hetn t.n*}t}.;yťrr*rre ťu!!1!:!5"ť r::rk1 pt ťr*-: J,j dr.ďd:eí! t F }:1h{ ť rn,ja{jrť3{3* }ť}} Kr*"*trb t 3 5rt*ry. u!:r:]ě :t]r:* :É:h* 5 rrr*:..:rjr":..retft h rs[:*rr:n a.::c*t "! L,:n aner;r*ry;tv*rgťu.1: ff!:x-é ť3ré } d! ť z EtÍrjer-{ j5a." :jd* ;:t::t.ť 7rrky r: ť!r rju r f!ů9 ""r* fffth rr::r:y n r t Ínr -j:.-;j E.Jěfu uč.t1.!: " **!*5...T a *.r r*+::rk1 r u;:snrqr!.h n:r mer!r*.:et.x E5ur!tr É[.Jr Lg ]uír. _.rt,rt:n: " t.:e :;rtr;k,+.rk.f r, Err,t*r.gnA té :Ť.tt*,J r-r h]r:ťvr;?!- É:.L\ť*h* :!u.!lťt.f jav F e.e.ry Ů1:,n ť {, h Ét]*;h! n:: :1ť F *: ah.lf&}é f+j{y -,te ťj:: *. Ěg 9ťÍ "vgro r* :{ u:f n {ť!:, :r :",Jr-ět :oc.r: ué:r; cr1é :k,r:-jp r :. uť J.ť ]! : ťt!!e -,; ;,a ť+ťfrť5!ťů5é Éš..]Í r1 j ť :Ú!fts :+ JrJ:::t j :tjjf,5?.;r: t :v:..:t:.:.rfr:tv;1 Á J----,1 }!u,íj s 1ž sš

12 ťr ;t É.ETFÁ; ]}5F:Í].-. Í ÍťLd Í ]r, Ě*a3 t -Ér *.ť!{ -._.$!.rr* t rt" :: J *, t..!!.,,:r:!;. ť]" ]a.jj :!: : Fž n:.u -:. ]ťg{:t t::9: 1 ť1{$,.1::1 41"1_-* :* Lspo d rt n errr{*&urtt po+t++ vy+ar rektr Ítjt at j4{ístff! F& Ď& {Éa r *.3.a:.* 1 ::t..{{ _rrr"*j,.]!.1 r"j j:u!!y ut!e.c* u 4*4!? Lt: trn -1-{.: J! :. er{},tjť, Ť j! *!}:...,", :,Ě Í."jdÁf..!..,-. a}et!]!,5 * --- $..*{:r9é:ťré t É 1..: ) J..r.)1., rr.. r=,:! r r.: n t FAtÍY r.+ff Íd {;ď{! FdaJ +Ú1 ts! {+ran r{: É r:j,r:,,: r a *r.;. Ě-, t:-. 4r..$ ;r*: J..,{.. J!?!. ť! _: :*rjprr1 Prj!! *q (!*-r t + +aft.;1,164.n1,";rtr!4o ;:j! - : :1_. jr:j!!r:r!..t. :.ry]--té- * F:Ě t ;én ;!o ;. *^;!r.j!-..-!r 1!Jj{:a.) :r.!:éťt_..!:é_,}. F.!:. :1 ť :r}1nu É t!;{p*?l. ť{-(f 9rt: "ť F!,!s*}!r JLť ťa:"é :.*_r! t!]ě!ť :.*.:!-.-j -:dť.r;* f. :re: J Í Ú! -r*ť! +j t.}j"-j. 1 Í..: J rj) ru.bttr Ú - { 1: ÍrY ;rn d *-; h1 8 f,3!,? :n rřě!.egft {j- r_g ŤEŤ T9 eahůť. *f,+l\ JsEL t* f ;:Ť. t8 Í f,;.; r]ě q (.r_ r+.r J.,!. 3r es a.jť { "+ :!]+ :;.. :rr":,r_ -!\r. ŤÍ E :" j }?Í.n r = :!tr FH.. 9p{YÉ }vjr!ra -J C. - 3"9_ :r. j:é- f,jí:j,:-* t.ra _.r +F. ]:;{:_:.F:.:-! = f _ *ť{r*r j-{::!r.}t ::,_ 5, É :J }ÓťY a{]t *., )1 ť! 1;1 1!*{..e J: Í! aar ttflf? tf] {: f,.*e.a{!.] e. ::]?Í ;:r!.1."t : :.:";.J..!ŤÍt É:-{:. q: :f {?1!-.. f {Íb!1a ah ;J* aqdé h*te":r.n ;: ] 1., t é.}., y!. {fr tdaf : j;.;t:{.í{rť,;f,!!. J*Ltr $: D1 ":..a! crj*!- :::{Í_!;4jťfta! {!:e ť{_. j :-1Er*Í:! _:t1]:. _.f!_ j. ] : r_nte f.a{t c! {É] { jj,:4ě{-r" t 3}45* J;r-]:::1.Jen:t{Ť!;*:-1-: Í. r.ťa-9 :!ěť. rť!*?!. t ] r+ Í.4

13 é Ť ť Ť éť Á ť š č ě ě Í č ť Ú Í ÍÍ č ť č ď ě č Ť é ě č Ú ť ť

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

É ŘÍ é ř ě š č é š ě ě ě č é é ž č ě ý ý ř ě ů ž ěř ý ů ý éš é š Ú říž č é š é č ř é ř ěř č ř é ý ěř č ř é ěř ř č č ř é ěř č ř é ěř č č ř é ěř šé č ř é ěř č ř é ý ěř ě é é ř é é é ř ý č ů é š ě č ř é ě

Více

á ř á á Č É ř ř é á Š á ý ř ř áž á é ř ý á á é á éí á á á ř é á Š á ý ř é á ř é ř á Ž á Í á Žá á ů á á á ž é á ž á š é é Í é Í é Í ž ý ý é á á Í á Í ř ý á ú Í á é ý ž Žá ý ť ř áš á ž á ř ý á Ž ř áš Ž á

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více