TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5"

Transkript

1 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

2 2 INZERCE Výherci z minulého čísla: Jaroslava Bartůňková a Dana Pávková. BLAHOPŘEJEME! Na výherce čeká VEČEŘE PRO DVĚ OSOBY a DVĚ TOČENÁ PIVA! UŽ TO VÍŠ, že si musíš vybrat školu, která tě konečně naučí výborně angličtinu? My Ti nabízíme: v rámci studia pro studenty anglické školy Businessu půlroční bezplatnou stáž v Anglii plně hrazenou výměnnou praxi v Německu studium denní, Využij možnosti volných míst v 1. ročníku online, dálkové a vstupu i do vyšších ročníků. (2 x měsíčně o sobotách) Chceš studovat dvě školy za jedno školné, získat státní maturitu snadněji s pomocí od polovičky září velký studia na anglické škole? V tom je naše tajemství úspěšnosti našich studentů. výběr kvalifikačních kurzů s anglickým Naše škola je nositelem známky nejvyšší certifikátem kvality v Anglii. možnost kurzů Flexibilní škola s praxí Ti dá do vínku zkušenosti a nadhled pro řešení životních situací. zábavných, jakykových, uměleckých Těšíme se na nezávazný pohovor s Tebou! Akreditované centrum anglického vzdělávání v ekonomických oborech s možností BC a MBA - finančně výhodně online Tel.: , mobil: , a Obchodní akademie Praha, s.r.o., Praha 9 - Satalice STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU B A H O K Čekl Teta drogerieparfumerie-barvy-laky prodej autodílů tel.: Vinný bar Vinotéka tel.: Gril u Toma domácí česká kuchyně Restaurace u Jeníka tanková piva, letní zahrádka tel.: Pizza Dolce Tel.: Optika Horáček webnode.cz Bahok prodej domácích potřeb, elektrospotřebičů, servis lyží a kol tel.: Malkovského 608, Praha 18 - Letňany Umělecká agentura.cz uvádí DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Vyzkoušejte naše převratné lékařské masážní lehátko za akční cenu: 300 minut za 1000 Kč Novinka v našem salonu Každá 10. série ZDARMA VacuShape časově nenáročný 1 terapie 30 minut Strhující show pro malé i velké diváky Dream Healther Kde nás najdete? Anežky Malé 768/5 (vchod od Modré školy) tel.: Slender Life Rolletic Massage Andulační lehátko VacuShape Jedinečná zábava pro celou rodinu! DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Mírové náměstí 44, Líbeznice u Prahy tel./fax: , mobil: Předprodej vstupenek po celé ČR také v sítích TICKET ART a TICKETPRO.

3 SLOVO STAROSTY... 3 Milí spoluobčané, věřím, že jste své dovolené strávili v příjemném prostředí, vyčistili jste si mysl a teď, na konci prázdnin, vám v žilách proudí nová energie! Podle mě není rozhodující, zda svůj volný čas trávíme doma nebo v zahraničí, podstatné je být tam, kde je nám dobře. Pro někoho i ten nejmenší rybník může být mořem a pro jiného ani oceán není dost... Až v okamžiku, kdy se umíme radovat z maličkostí, jsme schopni poznat věci větší a podstatné. Já jsem letos vyrazil, jako obvykle, do Chorvatska. No, jak se to vezme Zhusta jsem měl dojem, že se mezi nás, Čechy, přimotalo něco málo Chorvatů a sem tam zabloudil nějaký ten Slovák. Nejvíc nás překvapil (a některé i vyděsil) Tyrolák, který v objetí s chlapíkem z Pešti a posílen rakijí uprostřed noci hlasitě jódloval. Spletenec národů a jazyků svorně pospolu jako v dobách starého, dobrého mocnářství - to byl zážitek! Dalším prázdninovým zážitkem, na který nezapomenu, byl výkon mého osmasedmdesátiletého tchána. V uspávajícím vedru, kde čas plyne stejně pomalu jako kdysi kroky císaře pána po Karlově mostě, podlehl popichování mužské části naší rodiny (tedy mému a mého syna Kuby) a na padáku vlečeném za člunem přeletěl nad našimi hlavami Klobouk dolů, velká věc, kterou zvládne jen opravdový chlap! Svá slova dnes ukončím připomenutím pro Letňany výjimečného muže. V noci z neděle na pondělí června zemřel ve věku 74 let po dlouhé a těžké nemoci Ing. Josef Dobrý, který v letech 1990 až 2006 vykonával funkci starosty naší městské části a byl viditelnou osobností nejenom letňanské komunální politiky. Pro mne vždy platilo a platí, že nemusíme sdílet tytéž politické názory a postoje, ani prostředky k jejich dosažení (samozřejmě prostředky demokratické), ale musíme respektovat, zda a jaký po nás zůstává výsledek práce. I té politické. Inženýr Dobrý zanechal v Letňanech nepřehlédnutelnou stopu. Dovolte mi proto, abych na tomto místě, z něhož vás dlouhá léta oslovoval i on, vzdal čest jeho památce. Vážený pane starosto Josefe Dobrý, čest Vaší památce! Mgr. Ondřej Lněnička starosta Z OBSAHU Potřetí Úřad MČ Praha 18 zabodoval v soutěži Úřad roku - Půl na půl. Letos se umístil na prvním místě. Historicky první letňanská Drakiáda se bude konat v polovině října. Nabízíme vám návod na postavení draka. Připravili jsme pro vás novou soutěž. Pokud rádi fotografujete, zapojte se! Přijďte 5. nebo 6. září na radnici a navštivte tradiční výstavu 100 druhů jiřin!... a navíc DÁREK ZDARMA Vstupenka na fotbalové utkání! Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července).* Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO Registrace MK ČR E * Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Olaf Deutsch, Ing. Martin Halama, Mgr. Martin Zástěra. Redakce tel.: , * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce.* Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči společnosti Siréna, spol s r.o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s.p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště. Ilustrační foto Pixmac Anketa Vážení čtenáři, na druhém veřejném fóru o rozvoji města, které se konalo začátkem června t. r., se u kulatých stolů diskutovalo o tématech občan a úřad * životní prostředí * volný čas a společenský život * doprava a bezpečnost. Na základě výsledků hlasování byly problémy, jež vás tíží nejvíce, zařazeny do anktetního lístku, který najdete v tomto vydání Listů. Vzhledem k tomu, že stojíme o maximální účast vás, občanů, na zkvalitňování života v naší MČ, prosíme vás o spolupráci. Vyplňte anketní lístek a do 15. září 2011 ho předejte k vyhodnocení dle pokynů, které jsou na něm uvedeny. Výsledky budou zveřejněny v Letňanských listech a na Děkuji vám za spolupráci Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18 Diskutujte s námi o tom, co Vás v Letňanech zajímá. Městská část Praha 18 nově na facebooku. Najdete nás na Příští číslo vychází 15. září!

4 4 Letňanské LISTY TÉMA MĚSÍCE Nové sídliště Letňany Radnice již před několika měsíci začala pracovat na projektu revitalizace sídliště, které je ohraničené ulicemi Malkovského, Křivoklátská a Ivančická. Projekt obsahuje kompletní regeneraci pozemků mezi domy, vytvoření ploch pro volný čas a vyřešení nedostatku parkovacích míst. Předpokládaná investice do obnovy sídliště je odhadnuta na milionů korun, o které je nutné požádat v letošním roce Magistrát hlavního města Prahy. Pokud dojde ke schválení investice, budou moci práce začít v letech Kromě financování akce však existují další oblasti, které je nutné před zahájením projektu vyřešit. Pozemky Jednoznačnou podmínkou pro spuštění projektu je vyřešení vlastnictví pozemků. Regenerace sídliště není možná bez spolupráce se společností CPI a jednotlivými sdruženími vlastníků jednotek (dále SVJ). Jednání s CPI probíhají už od podzimu loňského roku a nyní se dokončuje finální verze smlouvy o převodu nebo dlouhodobém pronájmu pozemků dotčených projektem nového sídliště. Mnohem složitější je situace s pozemky, které jsou přilehlé k domům a jejichž vlastnictví je různé. To se týká přibližně 50 SVJ, z nichž polovina má pozemky okolo domu ve svém vlastnictví. Projekt obnovy sídliště pochopitelně bude zasahovat i na tyto pozemky, proto radnice nabídne jednotlivým SVJ možnost dlouhodobého pronájmu pozemků, aby projekt mohl být realizován. Pokud SVJ pronajmou své pozemky, městská část je zregeneruje a následně se o ně bude starat. Nicméně není možné udržovat pozemky pouze u vybraných domů. Krausova ulice Proto je potřebné řešit otázku převodu pozemků komplexně a jednotně. Zatím se to nedaří, protože jednotlivá SVJ mají různé názory na jejich vlastnictví. Radnice samozřejmě nemůže přesvědčovat SVJ ke koupi pozemků, nicméně jejich zástupci si musí uvědomit, že dokud nebude existovat shoda mezi SVJ a CPI o pozemcích u domu, nikdy neproběhne revitalizace domů a ve vnitroblocích nikdy nebudou dětská hřiště nebo nová parkovací místa. Pomalá revitalizace domů Řada domů prochází aktuálně rekonstrukcí - jsou měněna okna, domy se zateplují a jsou instalovány nové výtahy. Výsledek velmi kvalitní práce je vidět např. v Nýdecké ulici č. 444, v ulici Malkovského č a u dalších domů. Výbory těchto SVJ si zaslouží pochvalu. Rekonstrukce domů však musí předcházet projektu nového sídliště. Není možné regenerovat okolní pozemky a pak na nich udělat staveniště. Řada SVJ je stále ve správě CPI, a to i přesto, že zástupci společnosti apelují na obyvatele jednotlivých vchodů, aby si založili vlastní výbor SVJ a začali se o dům starat sami. Bývalé sídliště AVIA má celkem 74 vchodů a 15 z nich stále nemá výbor složený s vlastních obyvatel. Obyvatelé panelových domů by měli tlačit na své výbory SVJ, aby zahájily práce na rekonstrukci, aby jim zařídily nové výtahy nebo zateplení. Hotové domy v Malkovského a Nýdecké ulici jsou jasným důkazem toho, že to jde. Stačí chtít. Projekt nového sídliště Atelier MIO Architects zpracoval návrh nového sídliště, který upřednostňuje volnočasové aktivity před silnicemi a parkováním. Doprava je omezena pouze na Krausovu a okolní ulice a dovnitř sídliště jsou umístěny tzv. lentilky, které reprezentují různé aktivní či odpočinkové plochy. Současné silnice tvoří na různých místech v sídlišti zbytečné bariéry, a proto tento koncept ruší některé asfaltové komunikace a spojuje zelené plochy v jednu velkou, na níž vzniknou prvky pro sport i odpočinek. Parkování je řešeno v okolních ulicích, v různých variantách přibude parkovacích míst. Veřejná diskuse nad projektem nového sídliště bude zahájena veřejnou prezentací, která se bude konat v polovině září. Doufejme, že se do ní zapojí i velký počet občanů, kterých se budoucí změny bezprostředně týkají. Text Ing. Jan Mikulecký, Ph.D. člen rady MČ a předseda komise regenerace sídliště a životního prostředí Vizuály archiv Atelieru MIO Architects U školky Malkovského Jedna z variant parkování

5 TÉMA MĚSÍCE / Z RADNICE 5 POZVÁNKA na veřejnou prezentaci projektu NOVÉ SÍDLIŠTĚ LETŇANY 15. Kdy? Ve čtvrtek od 17,30 Kde? V obřadní místnosti Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany Přijďte diskutovat o obnově sídliště AVIA! SOUTĚŽ * SOUTĚŽ * SOUTĚŽ * SOUTĚŽ * SOUTĚŽ * SOUTĚŽ Komise regenerace sídliště a životního prostředí Rady městské části Praha 18 vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKU, BALKON A OKNO Kategorie: 1. Zahrádka či předzahrádka 2. Balkon či okno Výherci v obou kategoriích získají poukázky na zahradní zboží v hodnotě 2.500,- Kč. Podmínkou účasti v soutěži je viditelnost z ulice a bydliště na území MČ Praha 18. Chcete se zúčastnit soutěže? Pošlete fotografie svého okna, balkonu či zahrádky (označené jménem, příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) pořízené v letošním roce do konce září poštou na adresu ÚMČ Praha 18, odbor životního prostředí, Bechyňská 639, Praha Letňany, nebo v digitální podobě na ovou adresu: případně je osobně doručte do podatelny ÚMČ. S ohledem na objektivitu budou soutěžní fotografie označeny pouze čísly. Po vyhodnocení soutěže odbornou komisí složenou ze zástupců odboru ŽP ÚMČ a členů komise regenerace sídliště a životního prostředí budou výsledky zveřejněny na webových stránkách městské části a v Letňanských listech. Ilustrační foto PIXMAC/ Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18 ZMČ >>> Závěrečný účet MČ za rok 2010 Zastupitelstvo městské části na svém druhém letošním zasedání, které se konalo 9. června 2011, schválilo závěrečný účet MČ Praha 18 za rok MČ hospodařila s příjmy v celkové výši ,75 Kč, celkové výdaje činily ,38 Kč. Hospodaření MČ za rok 2010 tak skončilo přebytkem ve výši ,37 Kč. Složení slibu nového člena ZMČ V souvislosti s uvolněním místa člena zastupitelstva po zesnulém Ing. Josefu Dobrém nastoupil na červnovém zasedání ZMČ Praha 18 na toto místo první náhradník vzešlý z kandidátní listiny České strany sociálně demokratické Karel Slavata. Ten v úvodu zasedání složil slib do rukou starosty, a ujal se tak svého mandátu zastupitele. Udělení grantů pro rok 2011 ZMČ schválilo udělení grantů na rok V oblasti tělovýchovy, sportu a volného času byly z rozpočtu MČ Praha 18 uděleny granty v celkové výši ,- Kč, v oblasti kultury a společenských organizací v celkové výši ,- Kč a v oblasti sociálních služeb byly žadatelům rozděleny granty v celkové výši ,- Kč. Příjemci jednotlivých grantů a jejich výše jsou uvedeny v zápisu z jednání zastupitelstva, který je dostupný na Koupě nebytových prostor ZMČ schválilo koupi tří nebytových prostor v lokalitě Nové Letňany od společnosti CENTRAL GROUP, a. s., za cenu ,- Kč bez DPH. Prostory o užitné ploše 35,1 m 2, 39,8 m 2 a 54,1 m 2 s přilehlými předzahrádkami a balkonem by do budoucna měly sloužit jako ordinace. RMČ >>> Názvy ulic Rada městské části schválila názvy ulic v nově budovaném bytovém komplexu Nové Letňany. Ulice budou pojmenovány po leteckých konstruktérech Pavlu Benešovi a Miroslavu Hajnovi, kteří patřili mezi přední osobnosti československé aviatiky. Roku 1919 spolu založili firmu Avia, která se během krátké doby stala nejvýznamnějším výrobcem letadel v Československu a do dnešních dní je spjata s MČ Praha 18. Akce Rozlučte se s prázdninami RMČ schválila uspořádání kulturní akce Rozlučte se s prázdninami s GrECo JLT Czech Republic, s. r.o., která se bude konat dne od 11 hodin v parku na Staré Návsi. Na akci, která je věnována nejen dětem, vystoupí letňanské společenské organizace Kazimírka, Slunečnice, pěvecké soubory Camerata, A je to a mnoho dalších. Program akce najdete na straně 13. Konkursní řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Fryčovická RMČ jmenovala na základě doporučení konkursní komise Mgr. Bc. Hanu Nytrovou do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Fryčovická. Nová ředitelka se ujala své funkce 1. července Text Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty

6 6 Letňanské LISTY Z RADNICE Představujeme Komise regenerace sídliště a životního prostředí Rada městské části Praha 18 rozhodla o ustavení Komise pro regeneraci sídliště a životní prostředí. Jedním z hlavních cílů komise je obnova sídliště jako celku. Komise pracuje na převodu pozemků CPI/BPT na obec, regeneraci zelených ploch, přeměně vyasfaltovaných pozemků na dětská hřiště, na obnově chodníků a komunikací a na dalších úkolech, jejichž výsledkem bude moderní sídliště Letňany. Úkolem komise je také příprava revitalizačních projektů, zpracování podkladů pro jednání s developery i vlastníky pozemků a úzká spolupráce s Komisí územního rozvoje a výstavby ÚMČ. Komise dále řeší otázky ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, vod a ovzduší, péči o městskou zeleň a odpadové hospodářství. Komise má vedle předsedy, kterým je radní Jan Mikulecký, další čtyři členy z řad občanů Letňan: Martinu Machovou, Jitku Lepizarovou, Jana Fišara a Pavla Filípka. Členové komise byli vybráni na základě veřejné výzvy, svých nápadů a chuti pracovat na obnově sídliště. Členové komise uvítají jakékoli podněty týkající se bývalého sídliště Avia. Komise zasedá jednou měsíčně a i přesto, že její jednání jsou neveřejná, je možné kdykoli požádat o účast. Stačí zaslat na adresu Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách websnadno.cz. Text Komise regenerace sídliště a životního prostředí Ministerstvo vnitra ocenilo práci úřadů V rámci konference Rovné příležitosti vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR vítězné úřady soutěže Úřad roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem. Soutěží ministerstvo ocenilo prosazování rovnoprávnosti mužů a žen v Česku. Ministerstvo vnitra zkoumalo, jaké příležitosti nabízejí úřady v obcích, městech a krajích svým zaměstnancům i jak řeší problémy obyvatel navenek. Soutěž, která proběhla v ČR již popáté a do níž se letos zapojilo 48 úřadů, má podpořit zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Primát mezi nejmenšími obcemi si odnesly Staňkovice, které si hlídají vyrovnané zastoupení žen a mužů v zastupitelstvu a jež jako první v zemi přijaly Evropskou chartu pro prosazování rovnosti. Další kategorii vyhrála Studénka, tamní úřad platí ženy na mateřské, aby s kočárky testovaly, jak je město bezbariérové, a má i dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným lidem. Radnici Prahy 18 se zase podařilo srovnat platy mezi muži a ženami na úřadu a má směrnici pro užívání genderově vyváženého jazyka. Úřad osmnácté městské části se umístil na špici potřetí - po předloňském třetím místě již podruhé za sebou ve své kategorii zvítězil. -red- s využitím materiálů Ministerstva vnitra ČR, foto archiv MV ČR Zemřel dlouholetý starosta Letňan Začátkem června zemřel ve věku 74 let po dlouhé a těžké nemoci Ing. Josef Dobrý, který v letech 1990 až 2006 vykonával funkci starosty městské části Praha 18. Inženýr Josef Dobrý se narodil 9. března 1937, vystudoval strojní fakultu ČVUT a v letech absolvoval postgraduální studium ekonomiky a řízení. Pracoval jako soukromý projektant. V roce 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Letňanech, v roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva MČ a do funkce starosty. Koncem 90. let vstoupil do ČSSD. V období jeho působení na radnici začala další etapa stavebního, společenského a kulturního rozvoje Letňan. Byl znám svou podporou válečným veteránům z východní a západní fronty a inicioval udělení čestného občanství Letňan mnoha z nich. Po svém odchodu z pozice starosty v roce 2006 pokračoval v práci pro Letňany jako člen zastupitelstva městské části, a to i ve stávajícím volebním období. Čest jeho památce! OZNÁMENÍ Zákonem č. 73/2011 vznikl k Úřad práce ČR a všechna jeho pracoviště mají stanovené jednotné úřední hodiny. Pondělí a středa Úterý a čtvrtek od 8 do 17 hodin od 8 do 13 hodin Z tohoto důvodu má i oddělení státní sociální podpory pro Prahu 18 se sídlem v Bechyňské ulici č. 639, Praha Letňany, od 1. srpna 2011 tyto úřední hodiny: Soňa Jančíková vedoucí odd. SSP pro Prahu 18

7 Z RADNICE 7 POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA na slavnostní otevření druhého pavilonu Mateřské školy Havířovská Zveme rodiče předškoláků, bývalé i současné žáčky a pracovníky školky i ostatní zájemce z řad letňanských občanů k návštěvě zrekonstruované budovy a nových tříd v MŠ Havířovská. Kdy? 1. září 2011 v 15 hodin Kde? v areálu Mateřské školy Havířovská Program: prohlídka nového pavilonu hudebně-zábavný pořad (pohádka Sůl nad zlato s písničkami) občerstvení a navíc: pro děti skákací hrad Slavnostního otevření školky se zúčastní kromě zástupců městské části Praha 18 i zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a stavební a projekční společnosti. Přijďte se podívat na novou školku a pobavit se! 1. Fórum zdravé městské části již podruhé U každého z kulatých stolů se diskutovalo na jiné téma, například volný čas a společenský život. Na začátku června se konalo v Kulturním domě Letňanka již druhé veřejné setkání s občany, tzv. Fórum zdravé městské části, které radnice uspořádala v rámci zapojení se do projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21. Na začátku přítomní vyslechli zprávu tajemníka úřadu MČ a koordinátora NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST projektu Ing. Vladislava Gerharda o krocích, které MČ realizovala po vstupu do Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů ČR (NSZM). Zástupkyně starosty Iveta Lojková seznámila přítomné s výsledky a analýzami sociodemografické studie. Poté se ujal slova Ing. Petr Švec, ředitel kanceláře NSZM, který moderoval další část akce. U kulatých stolů, rozčleněných dle oblastí občan a úřad, volný čas a společenský život, doprava a bezpečnost a životní prostředí, se diskutovalo o tématech, která občany Letňan nejvíce trápí. Účastníci akce ve spolupráci s garanty kulatých stolů nakonec definovali základní problémy, z nichž bylo závěrečným hlasováním vybráno deset nejdůležitějších a stanoveno jejich konečné pořadí. Chvílemi bouřlivé setkání přineslo množství informací jak pro občany, tak i mnoho podnětů pro další činnost úřadu. Zástupci MČ na závěr poděkovali zúčastněným za připomínky a náměty a ujistili je, že na řešení problémů budou v následujícím období intenzivně pracovat. Text -red- a odbor tajemníka ÚMČ Praha 18 Foto Tomáš Proněk Pohotovost na Proseku v novém Středisko Lékařské služby první pomoci se už několik měsíců nachází v přízemí hlavní budovy Polikliniky Prosek. Nové prostory prošly kompletní rekonstrukcí včetně vybavení ambulance, a tak je pacientům poskytována nezbytná zdravotní péče v důstojném prostředí. Pohotovost pro dospělé je zajišťována ve všední dny od 19 hodin do 6 hodin ráno, v sobotu a v neděli nepřetržitě. Text a foto Marie Netolická Poliklinika Prosek, a. s.

8 8 Letňanské LISTY DOPRAVA Letovská ulice dostane nový chodník Letos na podzim dojde k výměně povrchu chodníku v Letovské ulici. Starý asfalt nahradí po celé délce komunikace nová zámková dlažba. Bude tak sjednocen povrch chodníku, který je již na některých místech částečně rekonstruovaný. Městská část tím navazuje na rekonstrukce pěších komunikací, které proběhly v minulých letech, a na základě kontroly terénní skupiny bude i v budoucnu v těchto opravách na vybraných místech pokračovat. Starý asfaltový povrch v Letovské ulici nahradí zámková dlažba. Text Mgr. Martin Zástěra, zástupce starosty Foto Olaf Deutsch Nová zastávka linky 151 Na křižovatce ulic Lovosická a Terezínská byla vybudovaná nová zastávka MHD. Jde o provizorní zastávku linky 151, která je od července prodloužena dál do střížkovského sídliště. Linka 151 jede nyní jednosměrně ulicí Lovosickou a zatáčí doprava do Českolipské a Novoborské, poté se vrací zpět do Lovosické. Protože zastávka Českolipská je až za křižovatkou, linka 151 zde nezastavuje. Zřízením nové zastávky pro linku 151 získají obyvatelé v okolí ulice Terezínská ve směru od metra, kde hlavně večer a o víkendu musejí dlouho čekat, výhledově více než 60 spojů denně ve všední den a takřka 40 spojů o víkendu. Protože bude linka ukončena polookružně, lze stejnou zastávku použít i ve směru do centra. Text Radek Čermák předseda Komise dopravy ŘIDIČI, nepřehlédněte! Rada městské části Praha 18 zrušila k platnost všech parkovacích karet, které byly do tohoto dne vydány pro účely systému vyhrazeného parkovacího stání v okolí areálu PVA. Od si mohou zájemci vyzvednout nové parkovací karty, které budou platné do Přibyly další zastávky midilinky Od července mohou cestující, kteří využívají midibusovou linku 295 k dopravě do zdravotnických zařízení, vystoupit i v areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nově zde vznikly zastávky Nemocnice Bulovka-gynekologie a Nemocnice Bulovkaonkologie, které návštěvníkům výrazně zjednoduší přístup do jednotlivých částí areálu. Dosud spoj stavěl pouze před V současnosti prováděná rekonstrukce teplovodu Avia ukázala jednu zásadní věc - v Letňanech je řada nevyužívaných parkovacích míst. Auta mohou parkovat i jinde než přímo u domů. Tam, kde probíhaly výkopové práce, musela auta pryč, ale někde přece parkovat musela. Možná to bylo o 50 m dál a řidiči se museli obětovat ujít těch pár metrů pěšky. Z Ivančické do Nýdecké to ale není tak daleko. Pro líného řidiče je však mnohem pohodlnější zaparkovat v křižovatce nebo na přechodu. Volná místa jsou také v parkovacím domě v Místecké ulici. Je zřejmé, že ne každý si může dovolit měsíčně platit poplatek hlavním vchodem a areálem projížděl bez zastavení. Několik měsíců plánované řešení se své realizace dočkalo především díky iniciativě vedení nemocnice a městské části Praha 8, které se na vybudování zastávek svými investicemi podíleli. Text Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Foto Olaf Deutsch Problémy s parkováním na sídlišti ve výši 800 Kč. Nicméně pokud na sídlišti parkuje Porsche Cayenne za 3 miliony korun, je až s podivem, že jeho majitel nezaplatí pár stovek za bezpečnější parkovací místo. Není to jen o penězích, ale spíše o vůli řidičů... V některých částech sídliště je opravdu nedostatek míst pro parkování. Řidiči se snaží zaparkovat kdekoli to jde, ať už je to legální, nebo ne. Není možné jim vyčítat, že stojí i na místech, kde mohou trochu bránit v provozu. Neměli by však parkovat před vjezdy do garáží nebo na přechodech pro chodce. Bohužel v Letňanech nemůžeme odtahovat ani auta stojící na trávě, a to ani když brání vjezdu do garáží či při výhledu do křižovatky. Městská policie nemůže odtahovat ani auta, která stojí na žlutém pruhu. Tyto případy lze řešit jen pokutou, která je bezpředmětná, protože řidiči se vymlouvají na osobu blízkou. U kritických případů budou strážníci Městské policie alespoň přes noc rozdávat botičky, aby nezbední řidiči přišli pozdě do práce. Text Ing. Jan Mikulecký, Ph.D. člen Rady MČ

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9 Pomozte nám zjistit stav půdy v Letňanech! Letňanská samospráva ve spolupráci s Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 18 žádá vlastníky pozemků na území Letňan, především pak jejich občany a právnické osoby, které v Letňanech sídlí, o součinnost při vyhotovení Analýzy rizik kontaminovaného území v k. ú. Letňany, Čakovice, Miškovice. Městské části Praha 18 se v roce 2010 podařilo uspět u Státního fondu životního prostředí se žádostí o finanční podporu projektu Analýza rizik kontaminovaného území v k.ú. Letňany, Čakovice, Miškovice, který má za cíl zjistit míru ekologické zátěže půdy, především na území naší městské části, a v případě, že bude zjištěna, najít možnosti jejího odstranění. Samotné odstraňování zátěže, bude-li nutné, je věcí následnou, jež se mimo jiné bude odvíjet od finančních nákladů, které v tuto chvíli nelze odhadnout. Projekt probíhá a v nejbližší době (max. na podzim t. r.) bude dokončeno výběrové řízení na zpracovatele uvedené analýzy. O vybraném zpracovateli Vás budeme informovat i na stránkách Listů. Základním předpokladem pro zhotovení obsahově správné analýzy je umožnit jejímu zpracovateli přístup na pozemky, které leží v Letňanech. Je totiž nezbytně nutné provést průzkum území spočívající ve vytvoření sond a vrtů a odebrání vzorků půdy. Průzkum by měl probíhat během roku 2012 a neměl by být nijak rozsáhlý (tzn. že nebude pozemky poškozovat). Po jeho skončení budou pozemky uvedeny do původního stavu. Rada městské části Praha 18 žádá všechny dotčené vlastníky pozemků, aby jí poskytli svou součinnost, umožnili vstup na pozemky a provedení průzkumu. Zpracovatel analýzy bude vybaven odpovídajícím potvrzením, v němž bude uvedeno, že pracuje pro MČ, tzn. že se nejedná o osobu, která by svévolně narušovala soukromí vlastníků pozemků a jejich vlastnická práva. Děkuji Vám jménem MČ Praha 18 za vstřícnost, pochopení a spolupráci. Mgr. Ondřej Lněnička, starosta Hlavní město Praha usnesením Rady hl. m. Prahy č. 945 ze dne 28. června 2011 vyhlásilo Granty hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dispozici v informačním středisku Hlavní město Praha vyhlásilo granty Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (přízemí budovy), a v kanceláři ředitele Magistrátu, oddělení služeb veřejnosti, Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1 (přízemí budovy), případně je lze stáhnout na internetu: Žádosti je třeba podat do 30. listopadu Dvě věže neohrozí okolní zeleň V souvislosti s projektem Dvě věže, který se začíná stavět na rozhraní ulic Bohumínská, Chlebovická a Vratimovská, se začaly šířit informace o tom, že má být vykácena a zrušena přilehlá zeleň v ulici Vratimovské a na jejím místě má být vybudováno parkoviště. Zmíněné pozemky jsou ve vlastnictví několika majitelů, největší část patří hlavnímu městu Praha a dále společně obyvatelům bytových domů v Bohumínské ulici. Úřadu městské části nejsou známy žádné záměry výše uvedeného typu, ani nebyla podána žádost o kácení v této lokalitě. V rámci pravidelné údržby zde proběhne pouze prořez keřů, který však s výše zmíněným projektem nemá žádnou souvislost. -red- Foto archiv A. C. Capital INZERCE VYKLIDÍME VÁŠ BYT pozůstalosti, sklep či půdu levně. Tel.: STAVBY, REKONSTRUKCE - zedník, instalace, elektro vč. revize. Záruka 3 roky. Profesionální práce. Objednávky: mob.: VÝUKA FRANCOUZŠTINY DOUČO- VÁNÍ ČEŠTINY. Mobil: MATEMATIKA doučování ZŠ, SŠ. Tel.: Nová prodejna otevřena po-so 13-17hod. Tvrdého 102, P-9 Letňany. Tel.: , ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, čalounění dveří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy, malování, silikon, těsnění. Petříček, tel.: , OPRAVY BYTOVÉHO JÁDRA REKONSTRUKCE KOUPELNY CELKOVÉ REKONSTRUKCE BYTŮ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZEDNÍCI OBKLADAČI ELEKTRIKÁŘI INSTALATÉŘI TEL.: , PRO ZAMĚSTNANCE BANK A PO- JIŠŤOVEN SHÁNÍME BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRONÁJMU. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: KURZ REGRESNÍ TERAPIE více na www. regrese.eu Prodám (OV) byt 1+1 (30m 2 ) v cihl.domě (2/3), ulice Křivoklátská Praha9-Letňany. Cena Kč. Tel.: RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 V PRAZE, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Servis počítačů u Vás doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem. Tel.:

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Duben 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz Z RADNICE Rada formulovala Programové prohlášení str. 6 KULTURA Kytice zazpívala zahraničním hostům str. 8 Letňany

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Letňanští senioři opět zlatí!

Letňanští senioři opět zlatí! Říjen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA Letňanští senioři opět zlatí! www.letnany.cz Pohár potěšil seniory i vedení radnice. Více se dočtete na str. 4 5 2 09 I 2012 INZERCE STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU BAHOK Optika

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Letňanské listy. Novinky na letišti

Letňanské listy. Novinky na letišti 16 Ročník 01 Číslo Leden 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňanští hasiči v novém 1 ZPRAVODAJSTVÍ Rozpočet na rok 2010 byl schválen ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA Novinky na letišti Ohlédnutí

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok 2010 1 ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

www.letnany.cz Letňanské listy

www.letnany.cz Letňanské listy Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 5 KVĚTEN 2007 ZDARMA KULTURA Letňanská kultura ožívá strana 1 SPORT Letňany Lagoon strana 3 INFORMACE Bytová politika strana 3 NÁZORY Pro a

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více