ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 4. května 2012 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci čtrnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Státní zemědělský intervenční fond dne schválil Žádosti o dotaci v rámci čtrnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Přehled schválených Žádostí o dotaci Opatření/ Podopatření/ Záměr III.1.2.a III.1.2.c III.1.2.d Celkem Praha České Budějovice Ústí nad Labem RO SZIF Hradec Králové Brno Olomouc Opava Počet schválených Žádostí Celkem Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Podopatření III.1.2, záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Hranice pro schválení dotace byla na 54 bodech. Vzhledem k vyššímu počtu ukončených žádostí a žádostí, kterým byl na základě kontroly doložených příloh snížen bodový zisk žádosti o dotaci a vzhledem ke snaze SZIF vyčerpat celou stanovenou alokaci daného opatření (resp. jednotlivých záměrů), budou v nejbližších dnech vyzváni z příslušných Regionálních odborů SZIF vybraní původně nedoporučení žadatelé k dodatečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Dodatečný výběr bude proveden opět na základě udělených bodů. Další administrace bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele. Bude zveřejněno v samostatné tiskové zprávě (společně se záměrem d). 1/17

2 Podopatření III.1.2, záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny Hranice pro schválení dotace byla na 30 bodech. Podopatření III.1.2, záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Hranice pro schválení dotace byla na 35 bodech. Vzhledem k vyššímu počtu ukončených žádostí a žádostí, kterým byl na základě kontroly doložených příloh snížen bodový zisk žádosti o dotaci a vzhledem ke snaze SZIF vyčerpat celou stanovenou alokaci daného opatření (resp. jednotlivých záměrů), budou v nejbližších dnech vyzváni z příslušných Regionálních odborů SZIF vybraní původně nedoporučení žadatelé k dodatečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Dodatečný výběr bude proveden opět na základě udělených bodů. Další administrace bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele. Bude zveřejněno v samostatné tiskové zprávě (společně se záměrem a). Žádostem o dotaci původně doporučeným resp. doporučeným jako náhradníci (viz tisková zpráva SZIF ze dne ), které nejsou uvedeny v níže uvedených seznamech schválených, byla ukončena administrace Žádosti o dotaci (z důvodu nedoložení nebo chyb příloh k Žádosti o dotaci) nebo v rámci kontroly bodování jim byl snížen bodový zisk Žádosti vzhledem ke kontrole příloh k Žádosti o dotaci (jsou v seznamu Žádostí neschválených). Finanční alokace pro schválení Žádostí o dotaci byla ve stejné výši jako alokace při doporučení projektů v únoru 2012 (Žádosti doporučené a náhradníci ) alokace sdělená ministerstvem zemědělství. V následujících tabulkách uvádíme specifikaci schválených a neschválených Žádostí (Žádosti o dotaci jsou seřazeny dle bodového hodnocení žádosti v případě rovnosti bodového hodnocení dle požadované výše dotace). Podopatření III.1.2, záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120a/341/ PETR HAVELKA Založení a vybavení provozu stavební firmy "Stavby Havelka" /014/3120a/120/ K-dvířka s.r.o. Rekonstrukce objektu provozovny a nákup výrobní technologie /014/3120a/671/ Bohemia Liqueur s.r.o. Nákup technologického vybavení ve firmě Bohemia Liqueur s.r.o /014/3120a/564/ Miroslava MALÍKOVÁ Nákup technologického vybavení cukrářské výrobny a interiérového vybavení firemní cukrárny /17

3 5. 11/014/3120a/563/ LIGNO nábytek, s.r.o. Zakládání mikropodniku /014/3120a/231/ REAL QUATTRO s.r.o. Rozšíření výrobního programu-třídička dřevního materiálu /014/3120a/564/ ENVITON s.r.o. Peletovací linka na zpracování rostlinných zbytků Prštice /014/3120a/232/ Rott Design s.r.o. Zavedení výroby masivních nábytkových dílců /014/3120a/671/ GRANITES, s.r.o. Obnovení těžby a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda /014/3120a/342/ LABO Metal s.r.o. Nákup technologie pro povrchovou úpravu kovů nově vznikající firmy LABO Metal s. r. o /014/3120a/564/ BISON sportswear, s.r.o. Výroba sportovních dresů BISON /014/3120a/672/ G-Flex s.r.o. Pořízení strojního a zkušebního zařízení potřebného k rozvoji mikropodniku G-Flex /014/3120a/453/ Olenep s.r.o. Zakládání míkropodniku /014/3120a/453/ DZ styl, s.r.o. Rozšíření stávající provozovny a její dovybavení /014/3120a/232/ NESALENOR s.r.o. Rozvoj mikropodniku v Nezamyslicích /014/3120a/120/ VĚRA CIHELKOVÁ /014/3120a/120/ KOVOS NOVÝ KNÍN, spol. s r.o. Rozvoj mikropodniku - stavebnětechnická úprava části bývalého zemědělského objektu na výrobnu řeziva Rozšíření výrobních prostor - stavebnětechnická úprava bývalé bramborárny na výrobnu sušáren dřeva /014/3120a/453/ VLADIMÍR FORMÁNEK Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ JAN KOVAŘÍK Rekonstrukce provozovny a pořízení nakladače /014/3120a/120/ DERYNSTAV s.r.o. Demoliční a přípravné práce /014/3120a/120/ Intop rental s.r.o. Demoliční a přípravné práce /014/3120a/231/ OVM WOOD s.r.o. Založení a dlouhodobý rozvoj pilařské výroby v obci Oslov-Tukleky /014/3120a/452/ NOVOS Nová Paka, s.r.o. Linka na výrobu tyčových a deskových prvků z betonu /014/3120a/451/ Aulický invest s.r.o. Vybudování zázemí mikropodniku pro jeho další rozvoj /014/3120a/564/ Nestor Kea s.r.o. Nestor Kea s.r.o. - zámečnická dílna /014/3120a/780/ JANA HORŇÁČKOVÁ Pořízení stavebních strojů /014/3120a/780/ Jiří Horňáček Pořízení stavebních strojů /014/3120a/672/ ARANKA KŘUPALOVÁ Pořízení vybavení provozu /17

4 29. 11/014/3120a/563/ LH Mikrotech s.r.o. Nákup stroje pro výrobu soustružených dílů do průměru 3,5 mm /014/3120a/564/ VYMONA s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/564/ Solar Electric s.r.o. Rozvoj firmy Solar Electric s.r.o /014/3120a/453/ KYPOS STAVBY s.r.o. Administrativní budova s technickým zázemím /014/3120a/564/ JAAHA s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - JAAHA s.r.o /014/3120a/564/ Radek KONEČNÝ Objekt skladové haly s administrativní vestavbou a garáží /014/3120a/342/ Centidel s.r.o. Rozvoj mikropodniku v oblasti stavebních prací /014/3120a/563/ Kovovýroba KRUML s.r.o. Založení a rozvoj podniku Kovovýroba KRUML s.r.o. v oboru strojírenství /014/3120a/231/ OVM PELLET s.r.o. Zavedení výroby příhradových vazníků, tvarovaných biopaliv a palivového dřeva /014/3120a/120/ VLADIMÍR KOPŘIVA Pořízení peletovací linky /014/3120a/342/ AVAJO Company s.r.o. Rozvoj mikropodniku - lešinářské práce /014/3120a/231/ WQH s.r.o. Rozvoj mikropodniku WQH s.r.o /014/3120a/564/ NAPA stavby s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - NAPA stavby s.r.o /014/3120a/232/ WOODPACK Bohemia s.r.o. Zavedení moderní výroby dřevěných obalů ve společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o /014/3120a/563/ Bořetín s.r.o. Nákup vysokotlakého čistícího stroje a plošiny /014/3120a/452/ irriga s.r.o. Výstavba výrobního areálu Irriga Čistěves /014/3120a/120/ JANA HOVORKOVÁ Pořízení nové kovoobráběcí technologie a rekonstrukce střechy provozovny /014/3120a/231/ PENA plus a.s. Založení pivovaru /014/3120a/453/ JINDŘIŠKA KUČEROVÁ Dřevovýroba Banín /014/3120a/671/ FOKOS KUCHYNĚ s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ MKL PLUS s.r.o. klíčová potřeba nového tisíciletí, tradice i budoucnost /014/3120a/342/ ALTOR DESIGN s.r.o. Rozvoj mikropodniku - stavební dokončovací práce /014/3120a/342/ Lambda develop s.r.o. Rozvoj podnikání v malé obci na severozápadě Čech /014/3120a/780/ Torad Tylov s.r.o. Pila Tylov- zřízení provozu a stavební úpravy RD na administrativní budovu /17

5 53. 11/014/3120a/453/ LUCIE TOPIČOVÁ Pořízení nového CNC obráběcího centra se 4 osou a příslušenstvím /014/3120a/341/ REIMA INTERIER s.r.o. Nákup čtyř nových strojů a rekonstrukce provozovny mikropodniku /014/3120a/453/ SL HOLDING CZ s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku - stavební práce /014/3120a/453/ ANDAMIO CZ s.r.o. Založení mikropodniku ANDAMIO CZ s.r.o. - stavební práce /014/3120a/563/ MARTIN PEŠL Rekonstrukce výrobní dílny a nákup technologie pro rozvoj firmy /014/3120a/342/ MARIAN JEŠKO Modernizace objektu pro rozvoj podnikání firmy Marian Ješko /014/3120a/780/ PAVEL HERŠKO Vybudování wellness zařízení v obci Bílov /014/3120a/563/ D-Zahrady s.r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 20, Řečice /014/3120a/453/ JAN KULHÁNEK Založení maloobchodu Barchov /014/3120a/564/ OK Lešení s.r.o. Investice do pořízení stavebních technologií /014/3120a/564/ TOMÁŠ ČECH Přístavba skladových prostor v provozovně zámečnictví /014/3120a/451/ AVVA construction s.r.o. Rozvoj podnikání fi. AVVA construction s.r.o. - výroba rozvaděčů /014/3120a/231/ Truhlářství Buzek Tomáš, s. r. o. Truhlářství /014/3120a/780/ Obchod strategie s.r.o. MINIPNEUSERVIS KATEŘINICE /014/3120a/672/ ZDENĚK ZIMČÍK Zdeněk Zimčík - pořízení CNC obráběcích strojů s příslušenstvím /014/3120a/564/ LEŠENÍ-LEŠENÁŘI s.r.o. Vybevení provozovny firmy novým lešením /014/3120a/564/ STANISLAV KAMBA Mikropodnik Ing. Stanislav Kamba /014/3120a/120/ SENDI Seletice s.r.o. Pěstitelská pálenice /014/3120a/232/ IVANA MINICHOVÁ Výstavba provozovny a pořízení výrobních technologií /014/3120a/232/ INTEX-stavební spol. s r.o. Rekonstrukce a dostavba provozovny INTEX-stavební spol. s r. o /014/3120a/672/ VESELÝ GRUNT s.r.o. Pěstitelská pálenice a ovocný lihovar Janová /014/3120a/672/ FINPLAST-VM s.r.o. NÁKUP VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ - MODERNÍ TECHNOLOGIE /014/3120a/671/ MUTRI Group s.r.o. Sklad náhradních dílů pro historická motorová vozidla /014/3120a/120/ FAMI - Míka s.r.o. Zakládání mikropodniku /17

6 77. 11/014/3120a/453/ EKOKLIMA A/C s.r.o. Novostavba montážní haly s administrativou /014/3120a/672/ DAVID PRACHAŘ Investice do rozvoje podnikání - Prachař David /014/3120a/120/ USS s.r.o. Rozvoj mikropodniku-stavební dokončovací a speciální zednické práce /014/3120a/564/ RADKA KAMBOVÁ Mikropodnik - Ing. Radka Kambová /014/3120a/671/ MUTRI Group s.r.o. Rozšíření podnikatelských aktivit - sklad a přípravna náhradních dílů pro historické automobily /014/3120a/120/ STAVBY ALBRECHT s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku - stavební práce /014/3120a/120/ JR GROUP invest s.r.o. Stavební obnova areálu JR GROUP invest s.r.o /014/3120a/563/ VOJTĚCH NAVRÁTIL Rozvoj začínajícího podnikatele Vojtěcha Navrátila /014/3120a/563/ František Endrle Bart. staviva /014/3120a/120/ JAROSLAV ČERNÝ Rozvoj mikropodniku - rekonstrukce provozovny a nákup lisu /014/3120a/120/ Predictor s.r.o. Cukrárna v Jinočanech /014/3120a/120/ PETR HAVLINA Poděbradské prameny /014/3120a/780/ FSM NIKA s.r.o. Rekonstrukce provozovny /014/3120a/671/ ANTONÍN VÍCHA Woodplast /014/3120a/564/ ZDENĚK KOPR Vybavení dílny na výrobu bazénů /014/3120a/452/ MARCELA HANUŠOVÁ Investice do vybavení truhlářské provozovny /014/3120a/452/ VF PLASTY a.s. Nákup technologie pro zpracování plastů /014/3120a/453/ Martin Alexa Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu /014/3120a/564/ REKO PRINT, s.r.o. Modernizace podniku /014/3120a/563/ Pavel Mrňa Rekonstrukce autodílny /014/3120a/563/ MILAN RŮŽIČKA Novostavba výrobní haly /014/3120a/231/ RUDOLECKÁ PEKÁRNA s.r.o. Založení pekárny /014/3120a/564/ Libor Šulc Modernizace provozovny /014/3120a/231/ MRAMOR BOHEMIA s.r.o. Rozvoj firmy Mramor Bohemia s.r.o /17

7 /014/3120a/563/ VOJTĚCH ŠOUKAL Rozvoj vlastního podnikání ve stavebnictví - zajištění komplexního zázemí /014/3120a/231/ Kovo Šumava s.r.o. Výroba kovových částí dopravních značek /014/3120a/780/ DAVID VANÍČEK Modernizace zámečnické dílny /014/3120a/564/ VANESSA KUZMOVÁ Výstavba výrobní haly /014/3120a/453/ MILAN PIŠTORA Opravna zemědělských, lesnických a stavebních strojů /014/3120a/453/ JIŘÍ HARAŠTA Výrobní objekt Banín /014/3120a/120/ LEGAL CONSTRUCTION s.r.o. Modernizace provozovny společnosti LEGAL CONSTRUCTION s.r.o /014/3120a/231/ STAVOPRO s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku STAVOPRO s.r.o /014/3120a/564/ RENULE s.r.o. Modernizace provozovny /014/3120a/231/ IVANA JIŘIČKOVÁ Dílna na ruční zpracování vlny /014/3120a/453/ JIŘÍ STŘÍTESKÝ Nová hala pro opravu a údržbu motorových vozidel /014/3120a/780/ VESTO spol. s r. o. Rozvoj stolařské dílny /014/3120a/563/ ALKO spol. s r.o. Nákup technologického vybavení pneuservisu /014/3120a/451/ DAVID BARTÁK Modernizace provozovny /014/3120a/453/ PETR MRKVIČKA Pořízení výrobní technologie a rekonstrukce střechy provozovny /014/3120a/671/ JAROMÍR NIESSNER Zřízení tiskařského zázemí firmy Jaromír Niessner /014/3120a/232/ Ministre s.r.o. Opravna motorových vozidel Hostíčkov /014/3120a/671/ ORSÁG STAVBY s.r.o. Obnova garáže firmy ORSÁG STAVBY s.r.o /014/3120a/564/ ROMAN DOLEŽEL Další rozvoj mikropodniku /014/3120a/452/ ROMAN SUCHÁNEK Rozvoj truhlářství /014/3120a/671/ BARBORA KAMÍNKOVÁ Založení a rozvoj podnikání - Barbora Kamínková /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o., 2) /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o., 1) /014/3120a/453/ EVA NEVRKLOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Nevrklová Eva /17

8 /014/3120a/342/ CNC Chomutov s.r.o. Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny /014/3120a/564/ Morava-Expres s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Morava-Expres s.r.o /014/3120a/564/ JAROSLAV HAMŠÍK Modernizace provozovny /014/3120a/453/ Poličská stavební s.r.o. Nákup speciálního stroje pro stavební činnost /014/3120a/341/ FRANTIŠEK PHILIPP Rekonstrukce budovy na parc.č. 111/2, k.ú. Křižovatka, pro rozvoj mikropodniku /014/3120a/563/ Stanislav Malec Rekonstrukce truhlářské dílny /014/3120a/453/ FRANTIŠEK KUČERA Zemní a manipulační stroj /014/3120a/232/ GASTRO INTERIEUR s.r.o. GASTRO INTERIEUR s.r.o. - modernizace provozovny /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o, 3) /014/3120a/564/ HYGI - WC s.r.o. Nákup zařízení na výrobu jednorázové hygienické fólie HYGI - WC /014/3120a/563/ MARTIN MAHEL Zřízení pneuservisu a autodílny /014/3120a/453/ Stuart Bohemia s.r.o. Rekonstrukce kravína na truhlářskou dílnu a nákup nové technologie /014/3120a/780/ TZ Ostrava CZ, s.r.o. Pořízení strojního vybavení /014/3120a/671/ PĚSTITELSKÁ PÁLENICE KOUŘIL s.r.o. Pěstitelská pálenice Šumvald /014/3120a/563/ PETR KOVÁŘÍK Design nábytkových dílů - Malý Beranov /014/3120a/453/ RA stavební s.r.o. Zázemí firmy RA Stavební /014/3120a/563/ JIŘÍ LOUP Podpora podnikání na venkově - založení stavební firmy /014/3120a/563/ RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o. Technologické investice pro rozvoj společnosti RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o /014/3120a/564/ LIGNO RICHTER, s.r.o. Investice vedoucí k rozvoji společnosti LIGNO RICHTER, s.r.o /014/3120a/671/ Electro outlet s.r.o /014/3120a/671/ PALOTA CZ s.r.o. Stavební a technologické investice pro rozvoj společnosti Electro outlet s.r.o. Stavební a technologické investice pro založení a rozvoj společnosti PALOTA CZ s.r.o /014/3120a/452/ IQ KONSTRUKT s.r.o. Pořízení strojního vybavení provozovny, včetně příslušenství /014/3120a/780/ MACEK COMPANY s.r.o. Modernizace stolařské dílny ve Valšově /014/3120a/453/ SOLEL s.r.o. Stavební úpravy objektu pro výrobu a skladování v obci Horní Třešňovec č. p. 44 a nákup CNC /17

9 /014/3120a/672/ Stabago s.r.o. Rozjezd stavební firmy /014/3120a/672/ DAVID PRACHAŘ Investice do rozvoje podnikání - Prachař David /014/3120a/563/ LEMARA, s.r.o. Nákup technologie /014/3120a/342/ HQ GROUP SERVICE s.r.o. specializované stavební a lešenářské práce /014/3120a/453/ R.J.R. Groupe s.r.o. Rekonstrukce provozovny v obci Rohovládova Bělá /014/3120a/231/ IVANA URBANOVÁ Založení truhlářského provozu /014/3120a/564/ Vesnický minipivovar s.r.o. Vybudování vesnického minipivovaru /014/3120a/563/ Junico s.r.o. Modernizace truhlářské provozovny JUNICO s.r.o /014/3120a/672/ František DOBROSLÁVEK Vybavení provozovny /014/3120a/671/ AUTOSERVIS U CIHELNY s.r.o. Vybavení autodílny - AUTOSERVIS U CIHELNY s.r.o /014/3120a/452/ PETROL OIL spol. s r.o. Rekonstrukce bývalého kravína na sklad olejů a maziv /014/3120a/451/ S-TOP s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - S-TOP s.r.o /014/3120a/120/ Zelený dům I s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Zelený dům I s.r.o /014/3120a/671/ ANEŽKA RANDÝSKOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Anežka Randýsková /014/3120a/564/ LIBOR DVOŘÁČEK Nákup technologie pro rozvoj rodinného truhlářství Dvořáček /014/3120a/231/ LUMA servis s.r.o. Vybavení pneuservisu /014/3120a/452/ IZOTRADE s.r.o. Rozvoj mikropodniku ve Sběři /014/3120a/563/ Ladislav Belinger Technologické investice pro rozvoj podnikání /014/3120a/451/ VLADIMÍR TOMEŠ Rekonstrukce provozovny a nákup stroje pro obrábění /014/3120a/453/ Ludmila Kováříková Linka na výrobu briket z biomasy /014/3120a/451/ Letario Commerce, s.r.o. Oprava stodoly - přípravné stavební práce Drchlava /014/3120a/564/ DEAN & MORRIS, spol. s r.o. Investice do staveb a strojního vybavení /014/3120a/120/ Pila O.K. Okřínek, s.r.o. Rozvoj mikropodniku Pila O.K. Okřínek, s.r.o /014/3120a/342/ Femme Fatale s.r.o. Zakládání a rozvoj mikropodniku /17

10 /014/3120a/563/ STROJÍRNA VYSOČINA s.r.o. Přístavba zámečnické dílny, nákup technologie /014/3120a/563/ AITEC s.r.o. Rozšíření a přístavba výrobního areálu /014/3120a/341/ Lisin s.r.o. výroba rour /014/3120a/342/ FILIP VAJC Rozvoj mikropodniku - nákup stroje /014/3120a/563/ MILOŠ NEKULA Investice do nových truhlářských a zámečnických strojů /014/3120a/232/ INSPIRAL s.r.o. Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny /014/3120a/564/ Maintenance Equipment PROFI CZ s.r.o. Autoservis MEPROFI CZ /014/3120a/672/ Josef Liška Pěstitelská pálenice Střílky /014/3120a/120/ Tineo s.r.o. Nákup technologie a rekonstrukce provozovny /014/3120a/451/ Truhlářství Zásada s.r.o. Sklad truhlářských výrobků včetně zázemí /014/3120a/452/ KENVI CZ s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - KENVI CZ s.r.o /014/3120a/453/ ANTONÍN SUCHÁNEK Stavební úpravy zemědělského objektu na maloprodejnu se skladem /014/3120a/780/ JIŘÍ VACA Pořízení nové technologie /014/3120a/453/ JEŘÁBEK - stroje s.r.o. Provozovna Svojanov /014/3120a/564/ Tůma servis s.r.o. Modernizace provozovny /014/3120a/564/ ALENA HEJČÍKOVÁ Šicí dílna v Nedvědici /014/3120a/453/ FinEstate, s.r.o. Rozšíření výrobních kapacit společnosti /014/3120a/672/ JIŘÍ BAROŠ Rekonstrukce provozovny dřevovýroby a zpracování štěpky /014/3120a/120/ KATEŘINA DOLEŽALOVÁ Stavební úpravy zemědělské stavby v Jizerním Vtelně /014/3120a/672/ TKP Trade, s.r.o. Technologické investice pro rozvoj společnosti TKP Trade, s.r.o /014/3120a/563/ FRANTIŠEK ZIKMUND Pořízení moderních technologií /014/3120a/342/ FYTOPELETY s.r.o. Pořízení linky na výrobu rostlinných pelet /014/3120a/120/ JOSEF CAJTHAML Rozvoj podniku Josef Cajthaml /014/3120a/120/ DM-Pharma s.r.o. Výstavba a vybavení lékárny ve Štěchovicích /17

11 /014/3120a/672/ AGROWOOD s.r.o. "NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY" /014/3120a/342/ Karel Cepl s.r.o. Pořízení technologie pro výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120a/564/ HP KARTON, s.r.o. Nákup strojního vybavení HP Karton, s.r.o /014/3120a/120/ DELNAN spol. s r. o. Investice do rozvoje podniku /014/3120a/453/ TRIGA partners s.r.o. Výrobní hala s kancelářemi a sociálním zařízením /014/3120a/453/ LIBOR OBR Zateplení objektu Korouhev 298,strojního zařízení, nákup pozemku /014/3120a/564/ SINBRANT s.r.o. Rozvoj a modernizace podniku /014/3120a/671/ MONIKA STEHLÍKOVÁ Přípravné stavební a zemní práce Monika Stehlíková /014/3120a/671/ M E V A P A C K, s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - M E V A P A C K, s.r.o /014/3120a/564/ BERYL BK, s.r.o. Zvýšení přidané hodnoty podniku BERYL BK, s.r.o /014/3120a/672/ JAROSLAV NEDBAL Investice do rozvoje podnikání - Nedbal Jaroslav /014/3120a/451/ CYKLO ŽITNÝ, s.r.o. Stavební úpravy objektu čp /014/3120a/564/ OLEJNÍK s.r.o. Výrobní hala Přísnotice /014/3120a/232/ SOBĚTICE SOLAR s.r.o. Modernizace dílny a nákup vybavení /014/3120a/671/ STT STROJÍRENSKÁ, s.r.o. Nákup nového technologického vybavení /014/3120a/120/ OSINEK,a.s. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/342/ MORTAR INVESTMENTS a.s. Vybavení lakovny a servisu /014/3120a/453/ Jiří KOLÁŘ Nákup briketovacího lisu na výrobu pelet /014/3120a/672/ Milan KUNC Nákup nového dřevoobráběcího stroje pro truhlářskou dílnu /014/3120a/563/ Pavel Mahel Stroj pro truhlářskou dílnu /014/3120a/564/ JOSEF BÁBÍČEK Rozvoj mikropodniku - Bábíček Josef /014/3120a/453/ Josef Čermák Nákup nových technologií pro výrobu náčiní pro restaurátory a kamenosochaře /014/3120a/563/ VRATISLAV NOVOTNÝ Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů /014/3120a/564/ FRANTIŠEK KULHÁNEK Rekonstrukce lakovny - zateplení, výměna oken a vrat, nákup sloupového zvedáku /17

12 /014/3120a/672/ JOSEF VALIGURSKÝ Nákup nové technologie a rekonstrukce provozovny /014/3120a/452/ MILOSLAV BRET Rozvoj truhlářství /014/3120a/671/ Complete construction activities Zavadil s.r.o. Stavební a technologické investice vedoucí k rozvoji nově založeného mikropodniku /014/3120a/231/ MICHAL KRATOCHVÍL Stavební úpravy a změna užívání stodoly na truhlářskou dílnu s vybavením /014/3120a/564/ JANA BUCHTELOVÁ Rozvoj mikropodniku v rodinném domě ve Višňové, č.p. 164, parc. č /014/3120a/453/ KAREL FIALA Obnova strojního vybavení a stavební úpravy truhlářské dílny firmy Ing. Karel Fiala Opatov v Čechách /014/3120a/120/ v-tech s.r.o. Přístavba části provozovny a pořízení konstrukční stanice /014/3120a/672/ RADEK STAVINOHA Autoservis Radek Stavinoha /014/3120a/231/ Stamiva spol. s r.o. Nákup zařízení pro provádění povrchových úprav kovů /014/3120a/564/ PAVEL PIGL Vybavení truhlářské dílny v Pavlicích /014/3120a/564/ NÁBYTEK ŠTIPČÁK s.r.o. Rozvoj výroby nábytku /014/3120a/564/ RADEK PROCHÁZKA Zahájení podnikatelské činnosti /014/3120a/672/ Marian Mudrák INOVACE PLASTOVÝCH OBALŮ /014/3120a/453/ FRANTIŠEK STARÝ Novostavba /014/3120a/671/ Jiří Kroupa Rekonstrukce stávající provozovny a doplnění dosud chybějící technologie a vznik nového místa /014/3120a/672/ TALEDA SERVIS, s.r.o. Dům služeb - prodejna a půjčovna zahradní techniky a nářadí /014/3120a/563/ TRUHLÁŘSTVÍ ŘEZNÍČEK s.r.o. Truhlářská dílna /014/3120a/563/ ZDENĚK BRABEC Investice do rozvoje podnikání - Zdeněk Brabec /014/3120a/563/ JIŘÍ OSTATNICKÝ Stavební úpravy a přístavba zemědělské stavby v Chrtníči za účelem zřízení truhlářské dílny /014/3120a/563/ DUŠAN BÖHM Přestavba objektu na autodílnu /014/3120a/671/ Zdeněk Dohnal Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk Dohnall - II. etapa /014/3120a/780/ JINDŘICH DARMOVZAL Investice do rozvoje podnikání - Jindřich Darmovzal /014/3120a/120/ Valcom Invest, s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ VLADISLAV PICHRT Zateplení stavby a pořízení stroje /17

13 /014/3120a/563/ STAVBY 2009 s.r.o. Nákup kolového bagru /014/3120a/453/ VÁCLAV ČEŠÍK Pořízení CNC stroje /014/3120a/780/ KADOS s.r.o. Nákup obráběcích strojů pro kovovýrobu /014/3120a/563/ VTP ekol s.r.o. Novostavba topenářské a vodoinstalatérské dílny /014/3120a/342/ RK METAL, spol. s r.o. Nákup 5osého frézovacího stroje pro rozvoj mikropodniku v oblasti strojírenské výroby /014/3120a/563/ MOS kovo s.r.o. Zámečnická dílna /014/3120a/452/ Glass Chýle s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/232/ Offroadpark.cz, spol. s r.o. Přestavba stodoly na sklady pro stavebnictví v Hradišti /014/3120a/231/ DREVYS PRO s.r.o. Přístavba výrobní haly a nákup technologie v Předmíři /014/3120a/672/ ZDENĚK ZIMČÍK Výrobní a provozní hala Podolí nad Olšavou /014/3120a/232/ JOSEF KAŠPAR Technologie odsávání pilin /014/3120a/231/ Pila a dřevovýroba s.r.o. Modernizace pily Podedvory /014/3120a/120/ LABOR - KOMPLET, s.r.o. Pořízení výrobní technologie - LABOR - KOMPLET, s.r.o /014/3120a/671/ Lenka Tomášková Založení a rozvoj podnikání - Tomášková Lenka /014/3120a/232/ JEMMA s.r.o. Rozvoj podniku JEMMA s.r.o. II /014/3120a/564/ VYTOZ - EKO, spol. s r.o. Rozvoj podnikání - VYTOZ - EKO, spol. s r.o /014/3120a/232/ PK model s.r.o. Modelárna architektonických modelů Chocenice /014/3120a/564/ JAROSLAV BAŽANT Dřevodílna Přísnotice /014/3120a/232/ JIŘÍ HÁK Pořízení briketovací linky /014/3120a/120/ TRUHLÁŘSTVÍ VOHÁNKA s.r.o. Nákup truhlářské technologie a rekonstrukce dílny /014/3120a/120/ JAN PAJER Založení a rozvoj mikropodniku pana Jana Pajera /014/3120a/563/ Dřevodiskont s.r.o. Rekonstrukce provozovny a nákup nových technologií pro rozvoj dřevařské výroby - Dřevodiskont s.r.o /014/3120a/453/ ZDENĚK PROCHÁZKA Zateplení provozovny a pořízení technologií pro autoservis /014/3120a/120/ TOP GRANITE s.r.o. Úprava sklad. a man. plochy pro logistiku, výměna 4 vrat, nákup stranové leštičky, zdvihací techniky /17

14 /014/3120a/120/ ALENA SEIDLOVÁ RANDOVÁ Výrobna pracovních oděvů /014/3120a/120/ ČENĚK KUKAL Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby /014/3120a/120/ JOSEF OBERMAJER Modernizace pekárny v Novém Kníně /014/3120a/120/ JIŘÍ PÝCHA Stavební úpravy objektu č.p. 4 pro změnu využití stavby na chráněnou dílnu /014/3120a/671/ Dušan Kroupa Nákup potřebné technologie pro rozvoj /014/3120a/563/ ROMAN SMÍŠEK Nástrojové vybavení truhlářské dílny /014/3120a/672/ RADEK KAŠÍK Vybudování zázemí pro poskytování služeb, nákup techniky a technického vybavení /014/3120a/451/ DU-PE s.r.o. Pořízení mostového jeřábu a jeřábové dráhy /014/3120a/232/ LUBOŠ KULHÁNEK Modernizace truhlářské dílny /014/3120a/563/ DP INTERIERY, s.r.o. Pořízení nové výrobní technologie do nábytkového provozu /014/3120a/120/ Vladislav Pánek Modernizace truhlářské dílny, nákup vybavení /014/3120a/672/ Hamboot, s.r.o. Rozšíření činnosti společnosti Hamboot, s. r. o /014/3120a/120/ Radko Pašek Dílna na skladování polotovarů u pily v Chotěšicích /014/3120a/342/ MK Radonice s.r.o. Pořízení hydraulického minirýpadla /014/3120a/563/ JAN CHMELA Jan Chmela - nákup nového CNC obráběcího centra /014/3120a/564/ Zdeněk Baksa Rozvoj mikropodniku v Zahradě /014/3120a/564/ PETR VYBÍHAL Žiji a podnikám na venkově - pořízení těžké mechaniky pro zemní práce /014/3120a/671/ ROBERT HLOCH Pořízení strojního vybavení /014/3120a/564/ Plast - Mark s.r.o. Pořízení technologického vybavení /014/3120a/453/ TAŤÁNA VALENTOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Taťána Valentová /014/3120a/452/ Dřevovýroba Voňka s.r.o. Rekonstrukce truhlářské dílny, nákup strojů /014/3120a/231/ ZBYNĚK NOVÁK Stavební úpravy a nákup vybavení opravny automobilů Chotěmice /014/3120a/231/ JIŘÍ KUČERA Stavební úpravy dílen Besednice /014/3120a/453/ MTA GROUP s.r.o. Stavební úpravy a přístavba budovy firmy MTA GROUP s.r.o /17

15 /014/3120a/672/ Ladislav Pospíšilík Investice do rozvoje podnikání - Ladislav Pospíšilík /014/3120a/563/ JAROSLAV BRABEC Investice do rozvoje podnikání - Jaroslav Brabec /014/3120a/563/ JOSEF ČEJKA Modernizace a rozšíření stávající truhlářské technologie /014/3120a/563/ JOSEF VELEBA Investice do rozvoje podnikání - Josef Veleba /014/3120a/672/ macmatic s.r.o. Pořízení CNC obráběcího centra /014/3120a/452/ PRO - METAL D spol. s r.o. Stavební investice do zámečnického provozu * požadovaná finanční částka v Kč Podopatření III.1.2, záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120c/120/ Barbara Trnková Výstavba kotelny na biomasu ve Statku Petrovice /014/3120c/672/ LUKÁŠ SOVÁK Pořízení kotelny-zpracovatel:ing.petr Charvát, DiS.-tel.: /014/3120c/671/ COK FARM, s.r.o. Vybudování kotelny na biomasu /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 3. etapa /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 1 etapa /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 2. etapa /014/3120c/780/ Robert Schaffartzik Vybudování kotelen na biomasu /014/3120c/120/ Pavel Moc Vybudování skladu paliva pro kotelnu na biomasu Neschválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120c/120/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací na biomasu /014/3120c/453/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny na biomasu * požadovaná finanční částka v Kč 15/17

16 Podopatření III.1.2, záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120d/564/ FARMA MILOŠ ČADA, s.r.o. Investice na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/232/ Heathcote CZ, s.r.o. Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/231/ Pavel Vokál Peletárna Hliniště /014/3120d/120/ Pavel Reš Modernizace linky na výrobu tvarovaných biopaliv v Bratkovicích /014/3120d/453/ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA ČESKÉ LHOTICE s.r.o. Linka na výrobu biopeletek /014/3120d/671/ Ivana Čechová Zefektivnění výroby tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ EKOSPORT, s.r.o. Vybudování provozu na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ Jan Krpálek Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/232/ Farma Staré Sedlo s.r.o. Nákup peletovací linky a rekonstrukce výrobních a skladovacích prostor /014/3120d/232/ Tanka Management, s.r.o. výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ Agrobiocentrum s.r.o. Nákup zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/672/ Hana Juřicová Výroba tvarovaných biopaliv /014/3120d/564/ Lukáš Krejčí Peletizační linka /014/3120d/563/ BRIKWOOD s.r.o. Brikwood - linka k výrobě biopeletek /014/3120d/342/ FARMA M & P, spol. s r.o. Nová technologie pro rozvoj výroby /014/3120d/564/ Ladislav Karásek Výroba biopaliva na českorakouském pomezí regionu Jemnice /014/3120d/780/ Robert Schaffartzik Modernizace linky na výrobu peletek /014/3120d/563/ Tomáš Mazanec Výstavba provozu a nákup technologie /014/3120d/672/ Marcela Martinková Peletizační linka /014/3120d/672/ COK FARM, s.r.o. Vybudování briketovací linky /014/3120d/451/ Jaroslav Kurtinec Modernizace linky na výrobu peletek /17

17 22. 11/014/3120d/564/ Jaroslav Janíček Vybudování linky na výrobu peletek /014/3120d/231/ ANDREA MAROUŠKOVÁ Stavební úpravy provozovny pro výrobu biopaliv včetně pořízení briketovacího lisu /014/3120d/452/ Petr Suchár Modernizace linky na výrobu peletek /014/3120d/452/ Petr Suchár Pořízení linky na výrobu peletek Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele. Oddělení metodiky osy 1 PRV 17/17

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 8. února 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 26. září 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 9. července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Ing. Viktor Simon,

Více

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven V Praze dne 13. června 2016 Státní zemědělský intervenční fond dne 13.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 20. března 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

I.1.2.1 Lesnická technika schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

I.1.2.1 Lesnická technika schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova I.1.2.1 Lesnická technika schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova Praha 15. dubna 2015 Státní zemědělský intervenční fond dne 14.4.2015 schválil na základě alokace stanovené

Více

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů.

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. A. Technické vybavení provozoven Uznatelné náklady: - Stroje na zpracování a využití zůstatkové biomasy

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. května 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Novopacký, kontakt: Jan Novopacký, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 12. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OPERACE 8.6

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OPERACE 8.6 DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OPERACE 8.6.1 TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ZÁMĚR A) POŘÍZENÍ STROJŮ VÝSLEDKY V Praze dne 29. října 2015 Státní zemědělský

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 16. dubna 2012, příjem projektů byl ukončen 11. května 2012. Poté proběhla administrativní

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 4.července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Viktor Simon, tel.:

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011 Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Žlutice, 11. 10. 2011 Oblast podpory: Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 23. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. července 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Alena Šoborová, kontakt: Alena Šoborová,

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Úvodem několik informací, přílohou zpravodaje je dále přehled soupisek s barevným odlišením u hráčů, kterým končí platnost registračního průkazu v průběhu celého

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18.července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

A. KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE cena Prof. Jana Zvoníčka

A. KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE cena Prof. Jana Zvoníčka Vyhlášení výsledků 13.ročníku soutěže Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomové práce, obhájené na Fakultě strojní ČVUT v Praze v období srpen 2007 leden 2008 Hodnotitelská komise pod vedením Prof. Ing. Františka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. března 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

Program rozvoje venkova ČR. Olga Wiesnerová

Program rozvoje venkova ČR. Olga Wiesnerová ČR Olga Wiesnerová OSA III. Opatření 1.2 podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti mikropodniků, včetně

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 15. října 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Alena Šoborová, kontakt: Alena Šoborová, tel.:

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 10/2011 Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 16. února 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Petra Myslíková, kontakt: Ing. Petra Myslíková,

Více

SPRINT Pořadí Start. číslo Jméno Příjmení Čas Výrobce 1 271 Petr Malík 0:14:12 MERCEDES BENZ 2 265 Tomáš Beran 0:14:17 SCANIA 3 347 Roman Fruhauf

SPRINT Pořadí Start. číslo Jméno Příjmení Čas Výrobce 1 271 Petr Malík 0:14:12 MERCEDES BENZ 2 265 Tomáš Beran 0:14:17 SCANIA 3 347 Roman Fruhauf SPRINT Pořadí Start. číslo Jméno Příjmení Čas Výrobce 1 271 Petr Malík 0:14:12 MERCEDES BENZ 2 265 Tomáš Beran 0:14:17 SCANIA 3 347 Roman Fruhauf 0:14:20 VOLVO 4 66 Jiří Vlas 0:14:21 MAN 5 76 David Christov

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600020266 Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Zkušební místo: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 10.května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

Specifikace základních údajů zakázky

Specifikace základních údajů zakázky Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Interní číslo zadavatele: 004/2015 Osoba

Více

Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 2020.

Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 2020. Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 2020. V Praze dne 1.12.2015 Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují

Více

Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení

Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE Tento program je vyhlášen Ministerstvem Průmyslu a obchodu a administrován agenturou CzechInvest Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení Příjem Registračních ţádostí:

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 14. března 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

Popis zdroje Zdroj emisí Příkon/ roční emise/kapacita 1. Vytápění skladových prostor p.č. 3699/17 k.ú. J. Hradec Plynový agregát 3 x15 kw

Popis zdroje Zdroj emisí Příkon/ roční emise/kapacita 1. Vytápění skladových prostor p.č. 3699/17 k.ú. J. Hradec Plynový agregát 3 x15 kw Popis zdroje Zdroj emisí Příkon/ roční emise/kapacita 1. Vytápění skladových prostor p.č. 3699/17 k.ú. J. Hradec Plynový agregát 3 x15 kw 2. RD na p.č. 1648/23 k.ú. Plavsko Plynový kotel 13,2 kw 3. Výjezdová

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 13. května 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, MBA., kontakt: Martina

Více

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová Na projektu pracovali žáci v rámci předmětu Volba povolání. Sběr informací prováděli ve vlastním volnu, přímo v terénu. Třídění materiálu dle zaměření činností firem zpracovávali v hodinách Volby povolání

Více

Závazná stanoviska dle 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydaná MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav v 1. čtvrtletí roku 2015:

Závazná stanoviska dle 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydaná MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav v 1. čtvrtletí roku 2015: Závazná stanoviska dle 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydaná MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav v 1. čtvrtletí roku 2015: Žadatel Katastrální území; parc.č. Zdroj znečišťování ovzduší

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská 6. VÝZVA MASVHV prosinec 2012 Ing. Šárka Kamencová Mgr. Petra Zádilská 6.VÝZVA MASVHV Vyhlášení výzvy: 2.12.2012 Příjem ţádostí: 4.1.2012-18.1.2012 Výše alokace: 3 350 000,- Kč Vyhlášené Fiche: FICHE 1

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014)

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014) Leoš Bednář Míchov u Boskovic Krbová kamna 6.1.2014 8.1.2014 220/2014 Př Jana Přichystalová Světlá u Šebetova Plynový kotel, krbová vložka 8.1.2014 10.1.2014 377/2014 Př Ing. Roman Konstanz Žerůtky Kachlová

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2015

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2015 Kategorie M 1 134 ŠVAJDOVÁ Bára Minikár TEAM Mimoň SČ 132 ŠVAJDOVÁ Eliška Autoklub Jenišovice SČ 130 NEDOROSTOVÁ Ema AUTOKLUB Velešín JČ 128 KOPECKÝ Jiří AUTOKLUB Velešín JČ 126 STARÝ Tomáš ÚAMK-Automotoklub

Více

Datum vydání závazného stanoviska, č. spisu 15. 1. 2013, Uhříněvsi. Parc. č., katastrální území. Datum podání. Předmět žádosti a specifikace zdroje

Datum vydání závazného stanoviska, č. spisu 15. 1. 2013, Uhříněvsi. Parc. č., katastrální území. Datum podání. Předmět žádosti a specifikace zdroje Seznam žádostí o závazné stanovisko podle 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Informace pro veřejnost podle 30 odst. 1, písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) v období 2013-2015

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce V dne 13. června 2016 Státní zemědělský intervenční fond dne 13. června 2016 provedl na základě alokace

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Třebešov čp. 1 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 259 476 72 DIČ: CZ25947672. www.matrix-as.cz matrix@matrix-as.cz

Třebešov čp. 1 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 259 476 72 DIČ: CZ25947672. www.matrix-as.cz matrix@matrix-as.cz Třebešov čp. 1 IČ: 259 476 72 DIČ: CZ25947672 www.matrix-as.cz matrix@matrix-as.cz Založení Společnost MATRIX a.s. byla založena 12.12.1991 jako společnost s ručením omezeným - MATRIX s.r.o. se sídlem

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více