ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 4. května 2012 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci čtrnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Státní zemědělský intervenční fond dne schválil Žádosti o dotaci v rámci čtrnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Přehled schválených Žádostí o dotaci Opatření/ Podopatření/ Záměr III.1.2.a III.1.2.c III.1.2.d Celkem Praha České Budějovice Ústí nad Labem RO SZIF Hradec Králové Brno Olomouc Opava Počet schválených Žádostí Celkem Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Podopatření III.1.2, záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Hranice pro schválení dotace byla na 54 bodech. Vzhledem k vyššímu počtu ukončených žádostí a žádostí, kterým byl na základě kontroly doložených příloh snížen bodový zisk žádosti o dotaci a vzhledem ke snaze SZIF vyčerpat celou stanovenou alokaci daného opatření (resp. jednotlivých záměrů), budou v nejbližších dnech vyzváni z příslušných Regionálních odborů SZIF vybraní původně nedoporučení žadatelé k dodatečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Dodatečný výběr bude proveden opět na základě udělených bodů. Další administrace bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele. Bude zveřejněno v samostatné tiskové zprávě (společně se záměrem d). 1/17

2 Podopatření III.1.2, záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny Hranice pro schválení dotace byla na 30 bodech. Podopatření III.1.2, záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Hranice pro schválení dotace byla na 35 bodech. Vzhledem k vyššímu počtu ukončených žádostí a žádostí, kterým byl na základě kontroly doložených příloh snížen bodový zisk žádosti o dotaci a vzhledem ke snaze SZIF vyčerpat celou stanovenou alokaci daného opatření (resp. jednotlivých záměrů), budou v nejbližších dnech vyzváni z příslušných Regionálních odborů SZIF vybraní původně nedoporučení žadatelé k dodatečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Dodatečný výběr bude proveden opět na základě udělených bodů. Další administrace bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele. Bude zveřejněno v samostatné tiskové zprávě (společně se záměrem a). Žádostem o dotaci původně doporučeným resp. doporučeným jako náhradníci (viz tisková zpráva SZIF ze dne ), které nejsou uvedeny v níže uvedených seznamech schválených, byla ukončena administrace Žádosti o dotaci (z důvodu nedoložení nebo chyb příloh k Žádosti o dotaci) nebo v rámci kontroly bodování jim byl snížen bodový zisk Žádosti vzhledem ke kontrole příloh k Žádosti o dotaci (jsou v seznamu Žádostí neschválených). Finanční alokace pro schválení Žádostí o dotaci byla ve stejné výši jako alokace při doporučení projektů v únoru 2012 (Žádosti doporučené a náhradníci ) alokace sdělená ministerstvem zemědělství. V následujících tabulkách uvádíme specifikaci schválených a neschválených Žádostí (Žádosti o dotaci jsou seřazeny dle bodového hodnocení žádosti v případě rovnosti bodového hodnocení dle požadované výše dotace). Podopatření III.1.2, záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120a/341/ PETR HAVELKA Založení a vybavení provozu stavební firmy "Stavby Havelka" /014/3120a/120/ K-dvířka s.r.o. Rekonstrukce objektu provozovny a nákup výrobní technologie /014/3120a/671/ Bohemia Liqueur s.r.o. Nákup technologického vybavení ve firmě Bohemia Liqueur s.r.o /014/3120a/564/ Miroslava MALÍKOVÁ Nákup technologického vybavení cukrářské výrobny a interiérového vybavení firemní cukrárny /17

3 5. 11/014/3120a/563/ LIGNO nábytek, s.r.o. Zakládání mikropodniku /014/3120a/231/ REAL QUATTRO s.r.o. Rozšíření výrobního programu-třídička dřevního materiálu /014/3120a/564/ ENVITON s.r.o. Peletovací linka na zpracování rostlinných zbytků Prštice /014/3120a/232/ Rott Design s.r.o. Zavedení výroby masivních nábytkových dílců /014/3120a/671/ GRANITES, s.r.o. Obnovení těžby a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda /014/3120a/342/ LABO Metal s.r.o. Nákup technologie pro povrchovou úpravu kovů nově vznikající firmy LABO Metal s. r. o /014/3120a/564/ BISON sportswear, s.r.o. Výroba sportovních dresů BISON /014/3120a/672/ G-Flex s.r.o. Pořízení strojního a zkušebního zařízení potřebného k rozvoji mikropodniku G-Flex /014/3120a/453/ Olenep s.r.o. Zakládání míkropodniku /014/3120a/453/ DZ styl, s.r.o. Rozšíření stávající provozovny a její dovybavení /014/3120a/232/ NESALENOR s.r.o. Rozvoj mikropodniku v Nezamyslicích /014/3120a/120/ VĚRA CIHELKOVÁ /014/3120a/120/ KOVOS NOVÝ KNÍN, spol. s r.o. Rozvoj mikropodniku - stavebnětechnická úprava části bývalého zemědělského objektu na výrobnu řeziva Rozšíření výrobních prostor - stavebnětechnická úprava bývalé bramborárny na výrobnu sušáren dřeva /014/3120a/453/ VLADIMÍR FORMÁNEK Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ JAN KOVAŘÍK Rekonstrukce provozovny a pořízení nakladače /014/3120a/120/ DERYNSTAV s.r.o. Demoliční a přípravné práce /014/3120a/120/ Intop rental s.r.o. Demoliční a přípravné práce /014/3120a/231/ OVM WOOD s.r.o. Založení a dlouhodobý rozvoj pilařské výroby v obci Oslov-Tukleky /014/3120a/452/ NOVOS Nová Paka, s.r.o. Linka na výrobu tyčových a deskových prvků z betonu /014/3120a/451/ Aulický invest s.r.o. Vybudování zázemí mikropodniku pro jeho další rozvoj /014/3120a/564/ Nestor Kea s.r.o. Nestor Kea s.r.o. - zámečnická dílna /014/3120a/780/ JANA HORŇÁČKOVÁ Pořízení stavebních strojů /014/3120a/780/ Jiří Horňáček Pořízení stavebních strojů /014/3120a/672/ ARANKA KŘUPALOVÁ Pořízení vybavení provozu /17

4 29. 11/014/3120a/563/ LH Mikrotech s.r.o. Nákup stroje pro výrobu soustružených dílů do průměru 3,5 mm /014/3120a/564/ VYMONA s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/564/ Solar Electric s.r.o. Rozvoj firmy Solar Electric s.r.o /014/3120a/453/ KYPOS STAVBY s.r.o. Administrativní budova s technickým zázemím /014/3120a/564/ JAAHA s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - JAAHA s.r.o /014/3120a/564/ Radek KONEČNÝ Objekt skladové haly s administrativní vestavbou a garáží /014/3120a/342/ Centidel s.r.o. Rozvoj mikropodniku v oblasti stavebních prací /014/3120a/563/ Kovovýroba KRUML s.r.o. Založení a rozvoj podniku Kovovýroba KRUML s.r.o. v oboru strojírenství /014/3120a/231/ OVM PELLET s.r.o. Zavedení výroby příhradových vazníků, tvarovaných biopaliv a palivového dřeva /014/3120a/120/ VLADIMÍR KOPŘIVA Pořízení peletovací linky /014/3120a/342/ AVAJO Company s.r.o. Rozvoj mikropodniku - lešinářské práce /014/3120a/231/ WQH s.r.o. Rozvoj mikropodniku WQH s.r.o /014/3120a/564/ NAPA stavby s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - NAPA stavby s.r.o /014/3120a/232/ WOODPACK Bohemia s.r.o. Zavedení moderní výroby dřevěných obalů ve společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o /014/3120a/563/ Bořetín s.r.o. Nákup vysokotlakého čistícího stroje a plošiny /014/3120a/452/ irriga s.r.o. Výstavba výrobního areálu Irriga Čistěves /014/3120a/120/ JANA HOVORKOVÁ Pořízení nové kovoobráběcí technologie a rekonstrukce střechy provozovny /014/3120a/231/ PENA plus a.s. Založení pivovaru /014/3120a/453/ JINDŘIŠKA KUČEROVÁ Dřevovýroba Banín /014/3120a/671/ FOKOS KUCHYNĚ s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ MKL PLUS s.r.o. klíčová potřeba nového tisíciletí, tradice i budoucnost /014/3120a/342/ ALTOR DESIGN s.r.o. Rozvoj mikropodniku - stavební dokončovací práce /014/3120a/342/ Lambda develop s.r.o. Rozvoj podnikání v malé obci na severozápadě Čech /014/3120a/780/ Torad Tylov s.r.o. Pila Tylov- zřízení provozu a stavební úpravy RD na administrativní budovu /17

5 53. 11/014/3120a/453/ LUCIE TOPIČOVÁ Pořízení nového CNC obráběcího centra se 4 osou a příslušenstvím /014/3120a/341/ REIMA INTERIER s.r.o. Nákup čtyř nových strojů a rekonstrukce provozovny mikropodniku /014/3120a/453/ SL HOLDING CZ s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku - stavební práce /014/3120a/453/ ANDAMIO CZ s.r.o. Založení mikropodniku ANDAMIO CZ s.r.o. - stavební práce /014/3120a/563/ MARTIN PEŠL Rekonstrukce výrobní dílny a nákup technologie pro rozvoj firmy /014/3120a/342/ MARIAN JEŠKO Modernizace objektu pro rozvoj podnikání firmy Marian Ješko /014/3120a/780/ PAVEL HERŠKO Vybudování wellness zařízení v obci Bílov /014/3120a/563/ D-Zahrady s.r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 20, Řečice /014/3120a/453/ JAN KULHÁNEK Založení maloobchodu Barchov /014/3120a/564/ OK Lešení s.r.o. Investice do pořízení stavebních technologií /014/3120a/564/ TOMÁŠ ČECH Přístavba skladových prostor v provozovně zámečnictví /014/3120a/451/ AVVA construction s.r.o. Rozvoj podnikání fi. AVVA construction s.r.o. - výroba rozvaděčů /014/3120a/231/ Truhlářství Buzek Tomáš, s. r. o. Truhlářství /014/3120a/780/ Obchod strategie s.r.o. MINIPNEUSERVIS KATEŘINICE /014/3120a/672/ ZDENĚK ZIMČÍK Zdeněk Zimčík - pořízení CNC obráběcích strojů s příslušenstvím /014/3120a/564/ LEŠENÍ-LEŠENÁŘI s.r.o. Vybevení provozovny firmy novým lešením /014/3120a/564/ STANISLAV KAMBA Mikropodnik Ing. Stanislav Kamba /014/3120a/120/ SENDI Seletice s.r.o. Pěstitelská pálenice /014/3120a/232/ IVANA MINICHOVÁ Výstavba provozovny a pořízení výrobních technologií /014/3120a/232/ INTEX-stavební spol. s r.o. Rekonstrukce a dostavba provozovny INTEX-stavební spol. s r. o /014/3120a/672/ VESELÝ GRUNT s.r.o. Pěstitelská pálenice a ovocný lihovar Janová /014/3120a/672/ FINPLAST-VM s.r.o. NÁKUP VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ - MODERNÍ TECHNOLOGIE /014/3120a/671/ MUTRI Group s.r.o. Sklad náhradních dílů pro historická motorová vozidla /014/3120a/120/ FAMI - Míka s.r.o. Zakládání mikropodniku /17

6 77. 11/014/3120a/453/ EKOKLIMA A/C s.r.o. Novostavba montážní haly s administrativou /014/3120a/672/ DAVID PRACHAŘ Investice do rozvoje podnikání - Prachař David /014/3120a/120/ USS s.r.o. Rozvoj mikropodniku-stavební dokončovací a speciální zednické práce /014/3120a/564/ RADKA KAMBOVÁ Mikropodnik - Ing. Radka Kambová /014/3120a/671/ MUTRI Group s.r.o. Rozšíření podnikatelských aktivit - sklad a přípravna náhradních dílů pro historické automobily /014/3120a/120/ STAVBY ALBRECHT s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku - stavební práce /014/3120a/120/ JR GROUP invest s.r.o. Stavební obnova areálu JR GROUP invest s.r.o /014/3120a/563/ VOJTĚCH NAVRÁTIL Rozvoj začínajícího podnikatele Vojtěcha Navrátila /014/3120a/563/ František Endrle Bart. staviva /014/3120a/120/ JAROSLAV ČERNÝ Rozvoj mikropodniku - rekonstrukce provozovny a nákup lisu /014/3120a/120/ Predictor s.r.o. Cukrárna v Jinočanech /014/3120a/120/ PETR HAVLINA Poděbradské prameny /014/3120a/780/ FSM NIKA s.r.o. Rekonstrukce provozovny /014/3120a/671/ ANTONÍN VÍCHA Woodplast /014/3120a/564/ ZDENĚK KOPR Vybavení dílny na výrobu bazénů /014/3120a/452/ MARCELA HANUŠOVÁ Investice do vybavení truhlářské provozovny /014/3120a/452/ VF PLASTY a.s. Nákup technologie pro zpracování plastů /014/3120a/453/ Martin Alexa Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu /014/3120a/564/ REKO PRINT, s.r.o. Modernizace podniku /014/3120a/563/ Pavel Mrňa Rekonstrukce autodílny /014/3120a/563/ MILAN RŮŽIČKA Novostavba výrobní haly /014/3120a/231/ RUDOLECKÁ PEKÁRNA s.r.o. Založení pekárny /014/3120a/564/ Libor Šulc Modernizace provozovny /014/3120a/231/ MRAMOR BOHEMIA s.r.o. Rozvoj firmy Mramor Bohemia s.r.o /17

7 /014/3120a/563/ VOJTĚCH ŠOUKAL Rozvoj vlastního podnikání ve stavebnictví - zajištění komplexního zázemí /014/3120a/231/ Kovo Šumava s.r.o. Výroba kovových částí dopravních značek /014/3120a/780/ DAVID VANÍČEK Modernizace zámečnické dílny /014/3120a/564/ VANESSA KUZMOVÁ Výstavba výrobní haly /014/3120a/453/ MILAN PIŠTORA Opravna zemědělských, lesnických a stavebních strojů /014/3120a/453/ JIŘÍ HARAŠTA Výrobní objekt Banín /014/3120a/120/ LEGAL CONSTRUCTION s.r.o. Modernizace provozovny společnosti LEGAL CONSTRUCTION s.r.o /014/3120a/231/ STAVOPRO s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku STAVOPRO s.r.o /014/3120a/564/ RENULE s.r.o. Modernizace provozovny /014/3120a/231/ IVANA JIŘIČKOVÁ Dílna na ruční zpracování vlny /014/3120a/453/ JIŘÍ STŘÍTESKÝ Nová hala pro opravu a údržbu motorových vozidel /014/3120a/780/ VESTO spol. s r. o. Rozvoj stolařské dílny /014/3120a/563/ ALKO spol. s r.o. Nákup technologického vybavení pneuservisu /014/3120a/451/ DAVID BARTÁK Modernizace provozovny /014/3120a/453/ PETR MRKVIČKA Pořízení výrobní technologie a rekonstrukce střechy provozovny /014/3120a/671/ JAROMÍR NIESSNER Zřízení tiskařského zázemí firmy Jaromír Niessner /014/3120a/232/ Ministre s.r.o. Opravna motorových vozidel Hostíčkov /014/3120a/671/ ORSÁG STAVBY s.r.o. Obnova garáže firmy ORSÁG STAVBY s.r.o /014/3120a/564/ ROMAN DOLEŽEL Další rozvoj mikropodniku /014/3120a/452/ ROMAN SUCHÁNEK Rozvoj truhlářství /014/3120a/671/ BARBORA KAMÍNKOVÁ Založení a rozvoj podnikání - Barbora Kamínková /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o., 2) /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o., 1) /014/3120a/453/ EVA NEVRKLOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Nevrklová Eva /17

8 /014/3120a/342/ CNC Chomutov s.r.o. Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny /014/3120a/564/ Morava-Expres s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Morava-Expres s.r.o /014/3120a/564/ JAROSLAV HAMŠÍK Modernizace provozovny /014/3120a/453/ Poličská stavební s.r.o. Nákup speciálního stroje pro stavební činnost /014/3120a/341/ FRANTIŠEK PHILIPP Rekonstrukce budovy na parc.č. 111/2, k.ú. Křižovatka, pro rozvoj mikropodniku /014/3120a/563/ Stanislav Malec Rekonstrukce truhlářské dílny /014/3120a/453/ FRANTIŠEK KUČERA Zemní a manipulační stroj /014/3120a/232/ GASTRO INTERIEUR s.r.o. GASTRO INTERIEUR s.r.o. - modernizace provozovny /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o, 3) /014/3120a/564/ HYGI - WC s.r.o. Nákup zařízení na výrobu jednorázové hygienické fólie HYGI - WC /014/3120a/563/ MARTIN MAHEL Zřízení pneuservisu a autodílny /014/3120a/453/ Stuart Bohemia s.r.o. Rekonstrukce kravína na truhlářskou dílnu a nákup nové technologie /014/3120a/780/ TZ Ostrava CZ, s.r.o. Pořízení strojního vybavení /014/3120a/671/ PĚSTITELSKÁ PÁLENICE KOUŘIL s.r.o. Pěstitelská pálenice Šumvald /014/3120a/563/ PETR KOVÁŘÍK Design nábytkových dílů - Malý Beranov /014/3120a/453/ RA stavební s.r.o. Zázemí firmy RA Stavební /014/3120a/563/ JIŘÍ LOUP Podpora podnikání na venkově - založení stavební firmy /014/3120a/563/ RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o. Technologické investice pro rozvoj společnosti RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o /014/3120a/564/ LIGNO RICHTER, s.r.o. Investice vedoucí k rozvoji společnosti LIGNO RICHTER, s.r.o /014/3120a/671/ Electro outlet s.r.o /014/3120a/671/ PALOTA CZ s.r.o. Stavební a technologické investice pro rozvoj společnosti Electro outlet s.r.o. Stavební a technologické investice pro založení a rozvoj společnosti PALOTA CZ s.r.o /014/3120a/452/ IQ KONSTRUKT s.r.o. Pořízení strojního vybavení provozovny, včetně příslušenství /014/3120a/780/ MACEK COMPANY s.r.o. Modernizace stolařské dílny ve Valšově /014/3120a/453/ SOLEL s.r.o. Stavební úpravy objektu pro výrobu a skladování v obci Horní Třešňovec č. p. 44 a nákup CNC /17

9 /014/3120a/672/ Stabago s.r.o. Rozjezd stavební firmy /014/3120a/672/ DAVID PRACHAŘ Investice do rozvoje podnikání - Prachař David /014/3120a/563/ LEMARA, s.r.o. Nákup technologie /014/3120a/342/ HQ GROUP SERVICE s.r.o. specializované stavební a lešenářské práce /014/3120a/453/ R.J.R. Groupe s.r.o. Rekonstrukce provozovny v obci Rohovládova Bělá /014/3120a/231/ IVANA URBANOVÁ Založení truhlářského provozu /014/3120a/564/ Vesnický minipivovar s.r.o. Vybudování vesnického minipivovaru /014/3120a/563/ Junico s.r.o. Modernizace truhlářské provozovny JUNICO s.r.o /014/3120a/672/ František DOBROSLÁVEK Vybavení provozovny /014/3120a/671/ AUTOSERVIS U CIHELNY s.r.o. Vybavení autodílny - AUTOSERVIS U CIHELNY s.r.o /014/3120a/452/ PETROL OIL spol. s r.o. Rekonstrukce bývalého kravína na sklad olejů a maziv /014/3120a/451/ S-TOP s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - S-TOP s.r.o /014/3120a/120/ Zelený dům I s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Zelený dům I s.r.o /014/3120a/671/ ANEŽKA RANDÝSKOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Anežka Randýsková /014/3120a/564/ LIBOR DVOŘÁČEK Nákup technologie pro rozvoj rodinného truhlářství Dvořáček /014/3120a/231/ LUMA servis s.r.o. Vybavení pneuservisu /014/3120a/452/ IZOTRADE s.r.o. Rozvoj mikropodniku ve Sběři /014/3120a/563/ Ladislav Belinger Technologické investice pro rozvoj podnikání /014/3120a/451/ VLADIMÍR TOMEŠ Rekonstrukce provozovny a nákup stroje pro obrábění /014/3120a/453/ Ludmila Kováříková Linka na výrobu briket z biomasy /014/3120a/451/ Letario Commerce, s.r.o. Oprava stodoly - přípravné stavební práce Drchlava /014/3120a/564/ DEAN & MORRIS, spol. s r.o. Investice do staveb a strojního vybavení /014/3120a/120/ Pila O.K. Okřínek, s.r.o. Rozvoj mikropodniku Pila O.K. Okřínek, s.r.o /014/3120a/342/ Femme Fatale s.r.o. Zakládání a rozvoj mikropodniku /17

10 /014/3120a/563/ STROJÍRNA VYSOČINA s.r.o. Přístavba zámečnické dílny, nákup technologie /014/3120a/563/ AITEC s.r.o. Rozšíření a přístavba výrobního areálu /014/3120a/341/ Lisin s.r.o. výroba rour /014/3120a/342/ FILIP VAJC Rozvoj mikropodniku - nákup stroje /014/3120a/563/ MILOŠ NEKULA Investice do nových truhlářských a zámečnických strojů /014/3120a/232/ INSPIRAL s.r.o. Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny /014/3120a/564/ Maintenance Equipment PROFI CZ s.r.o. Autoservis MEPROFI CZ /014/3120a/672/ Josef Liška Pěstitelská pálenice Střílky /014/3120a/120/ Tineo s.r.o. Nákup technologie a rekonstrukce provozovny /014/3120a/451/ Truhlářství Zásada s.r.o. Sklad truhlářských výrobků včetně zázemí /014/3120a/452/ KENVI CZ s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - KENVI CZ s.r.o /014/3120a/453/ ANTONÍN SUCHÁNEK Stavební úpravy zemědělského objektu na maloprodejnu se skladem /014/3120a/780/ JIŘÍ VACA Pořízení nové technologie /014/3120a/453/ JEŘÁBEK - stroje s.r.o. Provozovna Svojanov /014/3120a/564/ Tůma servis s.r.o. Modernizace provozovny /014/3120a/564/ ALENA HEJČÍKOVÁ Šicí dílna v Nedvědici /014/3120a/453/ FinEstate, s.r.o. Rozšíření výrobních kapacit společnosti /014/3120a/672/ JIŘÍ BAROŠ Rekonstrukce provozovny dřevovýroby a zpracování štěpky /014/3120a/120/ KATEŘINA DOLEŽALOVÁ Stavební úpravy zemědělské stavby v Jizerním Vtelně /014/3120a/672/ TKP Trade, s.r.o. Technologické investice pro rozvoj společnosti TKP Trade, s.r.o /014/3120a/563/ FRANTIŠEK ZIKMUND Pořízení moderních technologií /014/3120a/342/ FYTOPELETY s.r.o. Pořízení linky na výrobu rostlinných pelet /014/3120a/120/ JOSEF CAJTHAML Rozvoj podniku Josef Cajthaml /014/3120a/120/ DM-Pharma s.r.o. Výstavba a vybavení lékárny ve Štěchovicích /17

11 /014/3120a/672/ AGROWOOD s.r.o. "NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY" /014/3120a/342/ Karel Cepl s.r.o. Pořízení technologie pro výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120a/564/ HP KARTON, s.r.o. Nákup strojního vybavení HP Karton, s.r.o /014/3120a/120/ DELNAN spol. s r. o. Investice do rozvoje podniku /014/3120a/453/ TRIGA partners s.r.o. Výrobní hala s kancelářemi a sociálním zařízením /014/3120a/453/ LIBOR OBR Zateplení objektu Korouhev 298,strojního zařízení, nákup pozemku /014/3120a/564/ SINBRANT s.r.o. Rozvoj a modernizace podniku /014/3120a/671/ MONIKA STEHLÍKOVÁ Přípravné stavební a zemní práce Monika Stehlíková /014/3120a/671/ M E V A P A C K, s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - M E V A P A C K, s.r.o /014/3120a/564/ BERYL BK, s.r.o. Zvýšení přidané hodnoty podniku BERYL BK, s.r.o /014/3120a/672/ JAROSLAV NEDBAL Investice do rozvoje podnikání - Nedbal Jaroslav /014/3120a/451/ CYKLO ŽITNÝ, s.r.o. Stavební úpravy objektu čp /014/3120a/564/ OLEJNÍK s.r.o. Výrobní hala Přísnotice /014/3120a/232/ SOBĚTICE SOLAR s.r.o. Modernizace dílny a nákup vybavení /014/3120a/671/ STT STROJÍRENSKÁ, s.r.o. Nákup nového technologického vybavení /014/3120a/120/ OSINEK,a.s. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/342/ MORTAR INVESTMENTS a.s. Vybavení lakovny a servisu /014/3120a/453/ Jiří KOLÁŘ Nákup briketovacího lisu na výrobu pelet /014/3120a/672/ Milan KUNC Nákup nového dřevoobráběcího stroje pro truhlářskou dílnu /014/3120a/563/ Pavel Mahel Stroj pro truhlářskou dílnu /014/3120a/564/ JOSEF BÁBÍČEK Rozvoj mikropodniku - Bábíček Josef /014/3120a/453/ Josef Čermák Nákup nových technologií pro výrobu náčiní pro restaurátory a kamenosochaře /014/3120a/563/ VRATISLAV NOVOTNÝ Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů /014/3120a/564/ FRANTIŠEK KULHÁNEK Rekonstrukce lakovny - zateplení, výměna oken a vrat, nákup sloupového zvedáku /17

12 /014/3120a/672/ JOSEF VALIGURSKÝ Nákup nové technologie a rekonstrukce provozovny /014/3120a/452/ MILOSLAV BRET Rozvoj truhlářství /014/3120a/671/ Complete construction activities Zavadil s.r.o. Stavební a technologické investice vedoucí k rozvoji nově založeného mikropodniku /014/3120a/231/ MICHAL KRATOCHVÍL Stavební úpravy a změna užívání stodoly na truhlářskou dílnu s vybavením /014/3120a/564/ JANA BUCHTELOVÁ Rozvoj mikropodniku v rodinném domě ve Višňové, č.p. 164, parc. č /014/3120a/453/ KAREL FIALA Obnova strojního vybavení a stavební úpravy truhlářské dílny firmy Ing. Karel Fiala Opatov v Čechách /014/3120a/120/ v-tech s.r.o. Přístavba části provozovny a pořízení konstrukční stanice /014/3120a/672/ RADEK STAVINOHA Autoservis Radek Stavinoha /014/3120a/231/ Stamiva spol. s r.o. Nákup zařízení pro provádění povrchových úprav kovů /014/3120a/564/ PAVEL PIGL Vybavení truhlářské dílny v Pavlicích /014/3120a/564/ NÁBYTEK ŠTIPČÁK s.r.o. Rozvoj výroby nábytku /014/3120a/564/ RADEK PROCHÁZKA Zahájení podnikatelské činnosti /014/3120a/672/ Marian Mudrák INOVACE PLASTOVÝCH OBALŮ /014/3120a/453/ FRANTIŠEK STARÝ Novostavba /014/3120a/671/ Jiří Kroupa Rekonstrukce stávající provozovny a doplnění dosud chybějící technologie a vznik nového místa /014/3120a/672/ TALEDA SERVIS, s.r.o. Dům služeb - prodejna a půjčovna zahradní techniky a nářadí /014/3120a/563/ TRUHLÁŘSTVÍ ŘEZNÍČEK s.r.o. Truhlářská dílna /014/3120a/563/ ZDENĚK BRABEC Investice do rozvoje podnikání - Zdeněk Brabec /014/3120a/563/ JIŘÍ OSTATNICKÝ Stavební úpravy a přístavba zemědělské stavby v Chrtníči za účelem zřízení truhlářské dílny /014/3120a/563/ DUŠAN BÖHM Přestavba objektu na autodílnu /014/3120a/671/ Zdeněk Dohnal Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk Dohnall - II. etapa /014/3120a/780/ JINDŘICH DARMOVZAL Investice do rozvoje podnikání - Jindřich Darmovzal /014/3120a/120/ Valcom Invest, s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ VLADISLAV PICHRT Zateplení stavby a pořízení stroje /17

13 /014/3120a/563/ STAVBY 2009 s.r.o. Nákup kolového bagru /014/3120a/453/ VÁCLAV ČEŠÍK Pořízení CNC stroje /014/3120a/780/ KADOS s.r.o. Nákup obráběcích strojů pro kovovýrobu /014/3120a/563/ VTP ekol s.r.o. Novostavba topenářské a vodoinstalatérské dílny /014/3120a/342/ RK METAL, spol. s r.o. Nákup 5osého frézovacího stroje pro rozvoj mikropodniku v oblasti strojírenské výroby /014/3120a/563/ MOS kovo s.r.o. Zámečnická dílna /014/3120a/452/ Glass Chýle s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/232/ Offroadpark.cz, spol. s r.o. Přestavba stodoly na sklady pro stavebnictví v Hradišti /014/3120a/231/ DREVYS PRO s.r.o. Přístavba výrobní haly a nákup technologie v Předmíři /014/3120a/672/ ZDENĚK ZIMČÍK Výrobní a provozní hala Podolí nad Olšavou /014/3120a/232/ JOSEF KAŠPAR Technologie odsávání pilin /014/3120a/231/ Pila a dřevovýroba s.r.o. Modernizace pily Podedvory /014/3120a/120/ LABOR - KOMPLET, s.r.o. Pořízení výrobní technologie - LABOR - KOMPLET, s.r.o /014/3120a/671/ Lenka Tomášková Založení a rozvoj podnikání - Tomášková Lenka /014/3120a/232/ JEMMA s.r.o. Rozvoj podniku JEMMA s.r.o. II /014/3120a/564/ VYTOZ - EKO, spol. s r.o. Rozvoj podnikání - VYTOZ - EKO, spol. s r.o /014/3120a/232/ PK model s.r.o. Modelárna architektonických modelů Chocenice /014/3120a/564/ JAROSLAV BAŽANT Dřevodílna Přísnotice /014/3120a/232/ JIŘÍ HÁK Pořízení briketovací linky /014/3120a/120/ TRUHLÁŘSTVÍ VOHÁNKA s.r.o. Nákup truhlářské technologie a rekonstrukce dílny /014/3120a/120/ JAN PAJER Založení a rozvoj mikropodniku pana Jana Pajera /014/3120a/563/ Dřevodiskont s.r.o. Rekonstrukce provozovny a nákup nových technologií pro rozvoj dřevařské výroby - Dřevodiskont s.r.o /014/3120a/453/ ZDENĚK PROCHÁZKA Zateplení provozovny a pořízení technologií pro autoservis /014/3120a/120/ TOP GRANITE s.r.o. Úprava sklad. a man. plochy pro logistiku, výměna 4 vrat, nákup stranové leštičky, zdvihací techniky /17

14 /014/3120a/120/ ALENA SEIDLOVÁ RANDOVÁ Výrobna pracovních oděvů /014/3120a/120/ ČENĚK KUKAL Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby /014/3120a/120/ JOSEF OBERMAJER Modernizace pekárny v Novém Kníně /014/3120a/120/ JIŘÍ PÝCHA Stavební úpravy objektu č.p. 4 pro změnu využití stavby na chráněnou dílnu /014/3120a/671/ Dušan Kroupa Nákup potřebné technologie pro rozvoj /014/3120a/563/ ROMAN SMÍŠEK Nástrojové vybavení truhlářské dílny /014/3120a/672/ RADEK KAŠÍK Vybudování zázemí pro poskytování služeb, nákup techniky a technického vybavení /014/3120a/451/ DU-PE s.r.o. Pořízení mostového jeřábu a jeřábové dráhy /014/3120a/232/ LUBOŠ KULHÁNEK Modernizace truhlářské dílny /014/3120a/563/ DP INTERIERY, s.r.o. Pořízení nové výrobní technologie do nábytkového provozu /014/3120a/120/ Vladislav Pánek Modernizace truhlářské dílny, nákup vybavení /014/3120a/672/ Hamboot, s.r.o. Rozšíření činnosti společnosti Hamboot, s. r. o /014/3120a/120/ Radko Pašek Dílna na skladování polotovarů u pily v Chotěšicích /014/3120a/342/ MK Radonice s.r.o. Pořízení hydraulického minirýpadla /014/3120a/563/ JAN CHMELA Jan Chmela - nákup nového CNC obráběcího centra /014/3120a/564/ Zdeněk Baksa Rozvoj mikropodniku v Zahradě /014/3120a/564/ PETR VYBÍHAL Žiji a podnikám na venkově - pořízení těžké mechaniky pro zemní práce /014/3120a/671/ ROBERT HLOCH Pořízení strojního vybavení /014/3120a/564/ Plast - Mark s.r.o. Pořízení technologického vybavení /014/3120a/453/ TAŤÁNA VALENTOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Taťána Valentová /014/3120a/452/ Dřevovýroba Voňka s.r.o. Rekonstrukce truhlářské dílny, nákup strojů /014/3120a/231/ ZBYNĚK NOVÁK Stavební úpravy a nákup vybavení opravny automobilů Chotěmice /014/3120a/231/ JIŘÍ KUČERA Stavební úpravy dílen Besednice /014/3120a/453/ MTA GROUP s.r.o. Stavební úpravy a přístavba budovy firmy MTA GROUP s.r.o /17

15 /014/3120a/672/ Ladislav Pospíšilík Investice do rozvoje podnikání - Ladislav Pospíšilík /014/3120a/563/ JAROSLAV BRABEC Investice do rozvoje podnikání - Jaroslav Brabec /014/3120a/563/ JOSEF ČEJKA Modernizace a rozšíření stávající truhlářské technologie /014/3120a/563/ JOSEF VELEBA Investice do rozvoje podnikání - Josef Veleba /014/3120a/672/ macmatic s.r.o. Pořízení CNC obráběcího centra /014/3120a/452/ PRO - METAL D spol. s r.o. Stavební investice do zámečnického provozu * požadovaná finanční částka v Kč Podopatření III.1.2, záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120c/120/ Barbara Trnková Výstavba kotelny na biomasu ve Statku Petrovice /014/3120c/672/ LUKÁŠ SOVÁK Pořízení kotelny-zpracovatel:ing.petr Charvát, DiS.-tel.: /014/3120c/671/ COK FARM, s.r.o. Vybudování kotelny na biomasu /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 3. etapa /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 1 etapa /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 2. etapa /014/3120c/780/ Robert Schaffartzik Vybudování kotelen na biomasu /014/3120c/120/ Pavel Moc Vybudování skladu paliva pro kotelnu na biomasu Neschválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120c/120/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací na biomasu /014/3120c/453/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny na biomasu * požadovaná finanční částka v Kč 15/17

16 Podopatření III.1.2, záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120d/564/ FARMA MILOŠ ČADA, s.r.o. Investice na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/232/ Heathcote CZ, s.r.o. Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/231/ Pavel Vokál Peletárna Hliniště /014/3120d/120/ Pavel Reš Modernizace linky na výrobu tvarovaných biopaliv v Bratkovicích /014/3120d/453/ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA ČESKÉ LHOTICE s.r.o. Linka na výrobu biopeletek /014/3120d/671/ Ivana Čechová Zefektivnění výroby tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ EKOSPORT, s.r.o. Vybudování provozu na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ Jan Krpálek Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/232/ Farma Staré Sedlo s.r.o. Nákup peletovací linky a rekonstrukce výrobních a skladovacích prostor /014/3120d/232/ Tanka Management, s.r.o. výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ Agrobiocentrum s.r.o. Nákup zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/672/ Hana Juřicová Výroba tvarovaných biopaliv /014/3120d/564/ Lukáš Krejčí Peletizační linka /014/3120d/563/ BRIKWOOD s.r.o. Brikwood - linka k výrobě biopeletek /014/3120d/342/ FARMA M & P, spol. s r.o. Nová technologie pro rozvoj výroby /014/3120d/564/ Ladislav Karásek Výroba biopaliva na českorakouském pomezí regionu Jemnice /014/3120d/780/ Robert Schaffartzik Modernizace linky na výrobu peletek /014/3120d/563/ Tomáš Mazanec Výstavba provozu a nákup technologie /014/3120d/672/ Marcela Martinková Peletizační linka /014/3120d/672/ COK FARM, s.r.o. Vybudování briketovací linky /014/3120d/451/ Jaroslav Kurtinec Modernizace linky na výrobu peletek /17

17 22. 11/014/3120d/564/ Jaroslav Janíček Vybudování linky na výrobu peletek /014/3120d/231/ ANDREA MAROUŠKOVÁ Stavební úpravy provozovny pro výrobu biopaliv včetně pořízení briketovacího lisu /014/3120d/452/ Petr Suchár Modernizace linky na výrobu peletek /014/3120d/452/ Petr Suchár Pořízení linky na výrobu peletek Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele. Oddělení metodiky osy 1 PRV 17/17

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů.

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. A. Technické vybavení provozoven Uznatelné náklady: - Stroje na zpracování a využití zůstatkové biomasy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 12. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 23. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 4.července 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Viktor Simon, tel.:

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 10.května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 14. března 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 16. února 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Petra Myslíková, kontakt: Ing. Petra Myslíková,

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Třebešov čp. 1 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 259 476 72 DIČ: CZ25947672. www.matrix-as.cz matrix@matrix-as.cz

Třebešov čp. 1 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 259 476 72 DIČ: CZ25947672. www.matrix-as.cz matrix@matrix-as.cz Třebešov čp. 1 IČ: 259 476 72 DIČ: CZ25947672 www.matrix-as.cz matrix@matrix-as.cz Založení Společnost MATRIX a.s. byla založena 12.12.1991 jako společnost s ručením omezeným - MATRIX s.r.o. se sídlem

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 21.října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.: 222

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 11. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů:

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů: Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2012 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

Obsah. Základy podnikání 1

Obsah. Základy podnikání 1 [Zadejte text.] Obsah Začínající podnikatelé... 4 1. Dotace pro obce... 5 Jednotlivé dotační programy:... 5 A. OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ... 5 B. VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA... 5 C. OBČANSKÉ

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 24.června 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Viktor Simon, tel.:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Stavebnictví zvýstavba rodinných domů zstavby pro komerční využití zstavby pro sociální využití zstavby pro volný čas Základní informace Fakturační

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

INVESTOŘI V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

INVESTOŘI V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ INVESTOŘI V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ AEMA CZ, České Velenice* Nástrojárna a obchodní činnost Alltech Bohemia s.r.o., České Velenice** Sluţby a obchodní činnost v oboru kovovýroba a zpracování plastů Autocentrum

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í R o z h o d n u t í určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku konanou ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

DOT. I.1.2 Investice do lesů

DOT. I.1.2 Investice do lesů DOT 17. kolo příjmu žádostí I.1.2 Investice do lesů pravděpodobně poslední příležitost získání dotace termín podání žádostí o dotaci - říjen 2012 čerpejte s jistotou až 50% uznatelných nákladů doporučujeme

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín 23.4.2015 PRV 2014 2020 Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Třída: B4.I (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Zdeněk RŮŽIČKA Místopředseda: Ing. Miroslav ŠIROKÝ

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014

PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014 PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014 OBSAH PREZENTACE 1 CIGLER MARANI ARCHITECTS 2 OBOROVÉ ZKUŠENOSTI 3 NAŠE SOUČASNÉ REALIZACE _ ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY 4 QUADRIO 5 DALŠÍ REALIZACE

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 15. listopadu 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton,

Více

BS-Build servis spol. s r.o.

BS-Build servis spol. s r.o. BS-Build servis spol. s r.o. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB,STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ VÝSTAVBY, OCELOVÉ KONSTRUKCE, KOVOVÝROBA, OBRÁBĚNÍ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ HALY, OPLÁŠTĚNÍ, DOPRAVA, JEŘÁBY, PLOŠINY, ZEMNÍ PRÁCE

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Obec Mankovice Mankovice 73, PSČ 742 35

Obec Mankovice Mankovice 73, PSČ 742 35 Obec Mankovice Mankovice 73, PSČ 742 35 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - O kupních smlouvách na pozemky obce v k.ú Mankovice Poskytnutí informací podle zákona č.l06/1999 přístupu k informacím

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více