ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 4. května 2012 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci čtrnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Státní zemědělský intervenční fond dne schválil Žádosti o dotaci v rámci čtrnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Přehled schválených Žádostí o dotaci Opatření/ Podopatření/ Záměr III.1.2.a III.1.2.c III.1.2.d Celkem Praha České Budějovice Ústí nad Labem RO SZIF Hradec Králové Brno Olomouc Opava Počet schválených Žádostí Celkem Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Počet schválených Žádostí Finanční požadavek (Kč) Podopatření III.1.2, záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Hranice pro schválení dotace byla na 54 bodech. Vzhledem k vyššímu počtu ukončených žádostí a žádostí, kterým byl na základě kontroly doložených příloh snížen bodový zisk žádosti o dotaci a vzhledem ke snaze SZIF vyčerpat celou stanovenou alokaci daného opatření (resp. jednotlivých záměrů), budou v nejbližších dnech vyzváni z příslušných Regionálních odborů SZIF vybraní původně nedoporučení žadatelé k dodatečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Dodatečný výběr bude proveden opět na základě udělených bodů. Další administrace bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele. Bude zveřejněno v samostatné tiskové zprávě (společně se záměrem d). 1/17

2 Podopatření III.1.2, záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny Hranice pro schválení dotace byla na 30 bodech. Podopatření III.1.2, záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Hranice pro schválení dotace byla na 35 bodech. Vzhledem k vyššímu počtu ukončených žádostí a žádostí, kterým byl na základě kontroly doložených příloh snížen bodový zisk žádosti o dotaci a vzhledem ke snaze SZIF vyčerpat celou stanovenou alokaci daného opatření (resp. jednotlivých záměrů), budou v nejbližších dnech vyzváni z příslušných Regionálních odborů SZIF vybraní původně nedoporučení žadatelé k dodatečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Dodatečný výběr bude proveden opět na základě udělených bodů. Další administrace bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele. Bude zveřejněno v samostatné tiskové zprávě (společně se záměrem a). Žádostem o dotaci původně doporučeným resp. doporučeným jako náhradníci (viz tisková zpráva SZIF ze dne ), které nejsou uvedeny v níže uvedených seznamech schválených, byla ukončena administrace Žádosti o dotaci (z důvodu nedoložení nebo chyb příloh k Žádosti o dotaci) nebo v rámci kontroly bodování jim byl snížen bodový zisk Žádosti vzhledem ke kontrole příloh k Žádosti o dotaci (jsou v seznamu Žádostí neschválených). Finanční alokace pro schválení Žádostí o dotaci byla ve stejné výši jako alokace při doporučení projektů v únoru 2012 (Žádosti doporučené a náhradníci ) alokace sdělená ministerstvem zemědělství. V následujících tabulkách uvádíme specifikaci schválených a neschválených Žádostí (Žádosti o dotaci jsou seřazeny dle bodového hodnocení žádosti v případě rovnosti bodového hodnocení dle požadované výše dotace). Podopatření III.1.2, záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120a/341/ PETR HAVELKA Založení a vybavení provozu stavební firmy "Stavby Havelka" /014/3120a/120/ K-dvířka s.r.o. Rekonstrukce objektu provozovny a nákup výrobní technologie /014/3120a/671/ Bohemia Liqueur s.r.o. Nákup technologického vybavení ve firmě Bohemia Liqueur s.r.o /014/3120a/564/ Miroslava MALÍKOVÁ Nákup technologického vybavení cukrářské výrobny a interiérového vybavení firemní cukrárny /17

3 5. 11/014/3120a/563/ LIGNO nábytek, s.r.o. Zakládání mikropodniku /014/3120a/231/ REAL QUATTRO s.r.o. Rozšíření výrobního programu-třídička dřevního materiálu /014/3120a/564/ ENVITON s.r.o. Peletovací linka na zpracování rostlinných zbytků Prštice /014/3120a/232/ Rott Design s.r.o. Zavedení výroby masivních nábytkových dílců /014/3120a/671/ GRANITES, s.r.o. Obnovení těžby a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda /014/3120a/342/ LABO Metal s.r.o. Nákup technologie pro povrchovou úpravu kovů nově vznikající firmy LABO Metal s. r. o /014/3120a/564/ BISON sportswear, s.r.o. Výroba sportovních dresů BISON /014/3120a/672/ G-Flex s.r.o. Pořízení strojního a zkušebního zařízení potřebného k rozvoji mikropodniku G-Flex /014/3120a/453/ Olenep s.r.o. Zakládání míkropodniku /014/3120a/453/ DZ styl, s.r.o. Rozšíření stávající provozovny a její dovybavení /014/3120a/232/ NESALENOR s.r.o. Rozvoj mikropodniku v Nezamyslicích /014/3120a/120/ VĚRA CIHELKOVÁ /014/3120a/120/ KOVOS NOVÝ KNÍN, spol. s r.o. Rozvoj mikropodniku - stavebnětechnická úprava části bývalého zemědělského objektu na výrobnu řeziva Rozšíření výrobních prostor - stavebnětechnická úprava bývalé bramborárny na výrobnu sušáren dřeva /014/3120a/453/ VLADIMÍR FORMÁNEK Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ JAN KOVAŘÍK Rekonstrukce provozovny a pořízení nakladače /014/3120a/120/ DERYNSTAV s.r.o. Demoliční a přípravné práce /014/3120a/120/ Intop rental s.r.o. Demoliční a přípravné práce /014/3120a/231/ OVM WOOD s.r.o. Založení a dlouhodobý rozvoj pilařské výroby v obci Oslov-Tukleky /014/3120a/452/ NOVOS Nová Paka, s.r.o. Linka na výrobu tyčových a deskových prvků z betonu /014/3120a/451/ Aulický invest s.r.o. Vybudování zázemí mikropodniku pro jeho další rozvoj /014/3120a/564/ Nestor Kea s.r.o. Nestor Kea s.r.o. - zámečnická dílna /014/3120a/780/ JANA HORŇÁČKOVÁ Pořízení stavebních strojů /014/3120a/780/ Jiří Horňáček Pořízení stavebních strojů /014/3120a/672/ ARANKA KŘUPALOVÁ Pořízení vybavení provozu /17

4 29. 11/014/3120a/563/ LH Mikrotech s.r.o. Nákup stroje pro výrobu soustružených dílů do průměru 3,5 mm /014/3120a/564/ VYMONA s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/564/ Solar Electric s.r.o. Rozvoj firmy Solar Electric s.r.o /014/3120a/453/ KYPOS STAVBY s.r.o. Administrativní budova s technickým zázemím /014/3120a/564/ JAAHA s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - JAAHA s.r.o /014/3120a/564/ Radek KONEČNÝ Objekt skladové haly s administrativní vestavbou a garáží /014/3120a/342/ Centidel s.r.o. Rozvoj mikropodniku v oblasti stavebních prací /014/3120a/563/ Kovovýroba KRUML s.r.o. Založení a rozvoj podniku Kovovýroba KRUML s.r.o. v oboru strojírenství /014/3120a/231/ OVM PELLET s.r.o. Zavedení výroby příhradových vazníků, tvarovaných biopaliv a palivového dřeva /014/3120a/120/ VLADIMÍR KOPŘIVA Pořízení peletovací linky /014/3120a/342/ AVAJO Company s.r.o. Rozvoj mikropodniku - lešinářské práce /014/3120a/231/ WQH s.r.o. Rozvoj mikropodniku WQH s.r.o /014/3120a/564/ NAPA stavby s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - NAPA stavby s.r.o /014/3120a/232/ WOODPACK Bohemia s.r.o. Zavedení moderní výroby dřevěných obalů ve společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o /014/3120a/563/ Bořetín s.r.o. Nákup vysokotlakého čistícího stroje a plošiny /014/3120a/452/ irriga s.r.o. Výstavba výrobního areálu Irriga Čistěves /014/3120a/120/ JANA HOVORKOVÁ Pořízení nové kovoobráběcí technologie a rekonstrukce střechy provozovny /014/3120a/231/ PENA plus a.s. Založení pivovaru /014/3120a/453/ JINDŘIŠKA KUČEROVÁ Dřevovýroba Banín /014/3120a/671/ FOKOS KUCHYNĚ s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ MKL PLUS s.r.o. klíčová potřeba nového tisíciletí, tradice i budoucnost /014/3120a/342/ ALTOR DESIGN s.r.o. Rozvoj mikropodniku - stavební dokončovací práce /014/3120a/342/ Lambda develop s.r.o. Rozvoj podnikání v malé obci na severozápadě Čech /014/3120a/780/ Torad Tylov s.r.o. Pila Tylov- zřízení provozu a stavební úpravy RD na administrativní budovu /17

5 53. 11/014/3120a/453/ LUCIE TOPIČOVÁ Pořízení nového CNC obráběcího centra se 4 osou a příslušenstvím /014/3120a/341/ REIMA INTERIER s.r.o. Nákup čtyř nových strojů a rekonstrukce provozovny mikropodniku /014/3120a/453/ SL HOLDING CZ s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku - stavební práce /014/3120a/453/ ANDAMIO CZ s.r.o. Založení mikropodniku ANDAMIO CZ s.r.o. - stavební práce /014/3120a/563/ MARTIN PEŠL Rekonstrukce výrobní dílny a nákup technologie pro rozvoj firmy /014/3120a/342/ MARIAN JEŠKO Modernizace objektu pro rozvoj podnikání firmy Marian Ješko /014/3120a/780/ PAVEL HERŠKO Vybudování wellness zařízení v obci Bílov /014/3120a/563/ D-Zahrady s.r.o. Stavební úpravy objektu č.p. 20, Řečice /014/3120a/453/ JAN KULHÁNEK Založení maloobchodu Barchov /014/3120a/564/ OK Lešení s.r.o. Investice do pořízení stavebních technologií /014/3120a/564/ TOMÁŠ ČECH Přístavba skladových prostor v provozovně zámečnictví /014/3120a/451/ AVVA construction s.r.o. Rozvoj podnikání fi. AVVA construction s.r.o. - výroba rozvaděčů /014/3120a/231/ Truhlářství Buzek Tomáš, s. r. o. Truhlářství /014/3120a/780/ Obchod strategie s.r.o. MINIPNEUSERVIS KATEŘINICE /014/3120a/672/ ZDENĚK ZIMČÍK Zdeněk Zimčík - pořízení CNC obráběcích strojů s příslušenstvím /014/3120a/564/ LEŠENÍ-LEŠENÁŘI s.r.o. Vybevení provozovny firmy novým lešením /014/3120a/564/ STANISLAV KAMBA Mikropodnik Ing. Stanislav Kamba /014/3120a/120/ SENDI Seletice s.r.o. Pěstitelská pálenice /014/3120a/232/ IVANA MINICHOVÁ Výstavba provozovny a pořízení výrobních technologií /014/3120a/232/ INTEX-stavební spol. s r.o. Rekonstrukce a dostavba provozovny INTEX-stavební spol. s r. o /014/3120a/672/ VESELÝ GRUNT s.r.o. Pěstitelská pálenice a ovocný lihovar Janová /014/3120a/672/ FINPLAST-VM s.r.o. NÁKUP VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ - MODERNÍ TECHNOLOGIE /014/3120a/671/ MUTRI Group s.r.o. Sklad náhradních dílů pro historická motorová vozidla /014/3120a/120/ FAMI - Míka s.r.o. Zakládání mikropodniku /17

6 77. 11/014/3120a/453/ EKOKLIMA A/C s.r.o. Novostavba montážní haly s administrativou /014/3120a/672/ DAVID PRACHAŘ Investice do rozvoje podnikání - Prachař David /014/3120a/120/ USS s.r.o. Rozvoj mikropodniku-stavební dokončovací a speciální zednické práce /014/3120a/564/ RADKA KAMBOVÁ Mikropodnik - Ing. Radka Kambová /014/3120a/671/ MUTRI Group s.r.o. Rozšíření podnikatelských aktivit - sklad a přípravna náhradních dílů pro historické automobily /014/3120a/120/ STAVBY ALBRECHT s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku - stavební práce /014/3120a/120/ JR GROUP invest s.r.o. Stavební obnova areálu JR GROUP invest s.r.o /014/3120a/563/ VOJTĚCH NAVRÁTIL Rozvoj začínajícího podnikatele Vojtěcha Navrátila /014/3120a/563/ František Endrle Bart. staviva /014/3120a/120/ JAROSLAV ČERNÝ Rozvoj mikropodniku - rekonstrukce provozovny a nákup lisu /014/3120a/120/ Predictor s.r.o. Cukrárna v Jinočanech /014/3120a/120/ PETR HAVLINA Poděbradské prameny /014/3120a/780/ FSM NIKA s.r.o. Rekonstrukce provozovny /014/3120a/671/ ANTONÍN VÍCHA Woodplast /014/3120a/564/ ZDENĚK KOPR Vybavení dílny na výrobu bazénů /014/3120a/452/ MARCELA HANUŠOVÁ Investice do vybavení truhlářské provozovny /014/3120a/452/ VF PLASTY a.s. Nákup technologie pro zpracování plastů /014/3120a/453/ Martin Alexa Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu /014/3120a/564/ REKO PRINT, s.r.o. Modernizace podniku /014/3120a/563/ Pavel Mrňa Rekonstrukce autodílny /014/3120a/563/ MILAN RŮŽIČKA Novostavba výrobní haly /014/3120a/231/ RUDOLECKÁ PEKÁRNA s.r.o. Založení pekárny /014/3120a/564/ Libor Šulc Modernizace provozovny /014/3120a/231/ MRAMOR BOHEMIA s.r.o. Rozvoj firmy Mramor Bohemia s.r.o /17

7 /014/3120a/563/ VOJTĚCH ŠOUKAL Rozvoj vlastního podnikání ve stavebnictví - zajištění komplexního zázemí /014/3120a/231/ Kovo Šumava s.r.o. Výroba kovových částí dopravních značek /014/3120a/780/ DAVID VANÍČEK Modernizace zámečnické dílny /014/3120a/564/ VANESSA KUZMOVÁ Výstavba výrobní haly /014/3120a/453/ MILAN PIŠTORA Opravna zemědělských, lesnických a stavebních strojů /014/3120a/453/ JIŘÍ HARAŠTA Výrobní objekt Banín /014/3120a/120/ LEGAL CONSTRUCTION s.r.o. Modernizace provozovny společnosti LEGAL CONSTRUCTION s.r.o /014/3120a/231/ STAVOPRO s.r.o. Založení a rozvoj mikropodniku STAVOPRO s.r.o /014/3120a/564/ RENULE s.r.o. Modernizace provozovny /014/3120a/231/ IVANA JIŘIČKOVÁ Dílna na ruční zpracování vlny /014/3120a/453/ JIŘÍ STŘÍTESKÝ Nová hala pro opravu a údržbu motorových vozidel /014/3120a/780/ VESTO spol. s r. o. Rozvoj stolařské dílny /014/3120a/563/ ALKO spol. s r.o. Nákup technologického vybavení pneuservisu /014/3120a/451/ DAVID BARTÁK Modernizace provozovny /014/3120a/453/ PETR MRKVIČKA Pořízení výrobní technologie a rekonstrukce střechy provozovny /014/3120a/671/ JAROMÍR NIESSNER Zřízení tiskařského zázemí firmy Jaromír Niessner /014/3120a/232/ Ministre s.r.o. Opravna motorových vozidel Hostíčkov /014/3120a/671/ ORSÁG STAVBY s.r.o. Obnova garáže firmy ORSÁG STAVBY s.r.o /014/3120a/564/ ROMAN DOLEŽEL Další rozvoj mikropodniku /014/3120a/452/ ROMAN SUCHÁNEK Rozvoj truhlářství /014/3120a/671/ BARBORA KAMÍNKOVÁ Založení a rozvoj podnikání - Barbora Kamínková /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o., 2) /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o., 1) /014/3120a/453/ EVA NEVRKLOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Nevrklová Eva /17

8 /014/3120a/342/ CNC Chomutov s.r.o. Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny /014/3120a/564/ Morava-Expres s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Morava-Expres s.r.o /014/3120a/564/ JAROSLAV HAMŠÍK Modernizace provozovny /014/3120a/453/ Poličská stavební s.r.o. Nákup speciálního stroje pro stavební činnost /014/3120a/341/ FRANTIŠEK PHILIPP Rekonstrukce budovy na parc.č. 111/2, k.ú. Křižovatka, pro rozvoj mikropodniku /014/3120a/563/ Stanislav Malec Rekonstrukce truhlářské dílny /014/3120a/453/ FRANTIŠEK KUČERA Zemní a manipulační stroj /014/3120a/232/ GASTRO INTERIEUR s.r.o. GASTRO INTERIEUR s.r.o. - modernizace provozovny /014/3120a/564/ Maru s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Maru s.r.o, 3) /014/3120a/564/ HYGI - WC s.r.o. Nákup zařízení na výrobu jednorázové hygienické fólie HYGI - WC /014/3120a/563/ MARTIN MAHEL Zřízení pneuservisu a autodílny /014/3120a/453/ Stuart Bohemia s.r.o. Rekonstrukce kravína na truhlářskou dílnu a nákup nové technologie /014/3120a/780/ TZ Ostrava CZ, s.r.o. Pořízení strojního vybavení /014/3120a/671/ PĚSTITELSKÁ PÁLENICE KOUŘIL s.r.o. Pěstitelská pálenice Šumvald /014/3120a/563/ PETR KOVÁŘÍK Design nábytkových dílů - Malý Beranov /014/3120a/453/ RA stavební s.r.o. Zázemí firmy RA Stavební /014/3120a/563/ JIŘÍ LOUP Podpora podnikání na venkově - založení stavební firmy /014/3120a/563/ RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o. Technologické investice pro rozvoj společnosti RB SERVIS PRODUCTION spol. s r.o /014/3120a/564/ LIGNO RICHTER, s.r.o. Investice vedoucí k rozvoji společnosti LIGNO RICHTER, s.r.o /014/3120a/671/ Electro outlet s.r.o /014/3120a/671/ PALOTA CZ s.r.o. Stavební a technologické investice pro rozvoj společnosti Electro outlet s.r.o. Stavební a technologické investice pro založení a rozvoj společnosti PALOTA CZ s.r.o /014/3120a/452/ IQ KONSTRUKT s.r.o. Pořízení strojního vybavení provozovny, včetně příslušenství /014/3120a/780/ MACEK COMPANY s.r.o. Modernizace stolařské dílny ve Valšově /014/3120a/453/ SOLEL s.r.o. Stavební úpravy objektu pro výrobu a skladování v obci Horní Třešňovec č. p. 44 a nákup CNC /17

9 /014/3120a/672/ Stabago s.r.o. Rozjezd stavební firmy /014/3120a/672/ DAVID PRACHAŘ Investice do rozvoje podnikání - Prachař David /014/3120a/563/ LEMARA, s.r.o. Nákup technologie /014/3120a/342/ HQ GROUP SERVICE s.r.o. specializované stavební a lešenářské práce /014/3120a/453/ R.J.R. Groupe s.r.o. Rekonstrukce provozovny v obci Rohovládova Bělá /014/3120a/231/ IVANA URBANOVÁ Založení truhlářského provozu /014/3120a/564/ Vesnický minipivovar s.r.o. Vybudování vesnického minipivovaru /014/3120a/563/ Junico s.r.o. Modernizace truhlářské provozovny JUNICO s.r.o /014/3120a/672/ František DOBROSLÁVEK Vybavení provozovny /014/3120a/671/ AUTOSERVIS U CIHELNY s.r.o. Vybavení autodílny - AUTOSERVIS U CIHELNY s.r.o /014/3120a/452/ PETROL OIL spol. s r.o. Rekonstrukce bývalého kravína na sklad olejů a maziv /014/3120a/451/ S-TOP s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - S-TOP s.r.o /014/3120a/120/ Zelený dům I s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - Zelený dům I s.r.o /014/3120a/671/ ANEŽKA RANDÝSKOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Anežka Randýsková /014/3120a/564/ LIBOR DVOŘÁČEK Nákup technologie pro rozvoj rodinného truhlářství Dvořáček /014/3120a/231/ LUMA servis s.r.o. Vybavení pneuservisu /014/3120a/452/ IZOTRADE s.r.o. Rozvoj mikropodniku ve Sběři /014/3120a/563/ Ladislav Belinger Technologické investice pro rozvoj podnikání /014/3120a/451/ VLADIMÍR TOMEŠ Rekonstrukce provozovny a nákup stroje pro obrábění /014/3120a/453/ Ludmila Kováříková Linka na výrobu briket z biomasy /014/3120a/451/ Letario Commerce, s.r.o. Oprava stodoly - přípravné stavební práce Drchlava /014/3120a/564/ DEAN & MORRIS, spol. s r.o. Investice do staveb a strojního vybavení /014/3120a/120/ Pila O.K. Okřínek, s.r.o. Rozvoj mikropodniku Pila O.K. Okřínek, s.r.o /014/3120a/342/ Femme Fatale s.r.o. Zakládání a rozvoj mikropodniku /17

10 /014/3120a/563/ STROJÍRNA VYSOČINA s.r.o. Přístavba zámečnické dílny, nákup technologie /014/3120a/563/ AITEC s.r.o. Rozšíření a přístavba výrobního areálu /014/3120a/341/ Lisin s.r.o. výroba rour /014/3120a/342/ FILIP VAJC Rozvoj mikropodniku - nákup stroje /014/3120a/563/ MILOŠ NEKULA Investice do nových truhlářských a zámečnických strojů /014/3120a/232/ INSPIRAL s.r.o. Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny /014/3120a/564/ Maintenance Equipment PROFI CZ s.r.o. Autoservis MEPROFI CZ /014/3120a/672/ Josef Liška Pěstitelská pálenice Střílky /014/3120a/120/ Tineo s.r.o. Nákup technologie a rekonstrukce provozovny /014/3120a/451/ Truhlářství Zásada s.r.o. Sklad truhlářských výrobků včetně zázemí /014/3120a/452/ KENVI CZ s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - KENVI CZ s.r.o /014/3120a/453/ ANTONÍN SUCHÁNEK Stavební úpravy zemědělského objektu na maloprodejnu se skladem /014/3120a/780/ JIŘÍ VACA Pořízení nové technologie /014/3120a/453/ JEŘÁBEK - stroje s.r.o. Provozovna Svojanov /014/3120a/564/ Tůma servis s.r.o. Modernizace provozovny /014/3120a/564/ ALENA HEJČÍKOVÁ Šicí dílna v Nedvědici /014/3120a/453/ FinEstate, s.r.o. Rozšíření výrobních kapacit společnosti /014/3120a/672/ JIŘÍ BAROŠ Rekonstrukce provozovny dřevovýroby a zpracování štěpky /014/3120a/120/ KATEŘINA DOLEŽALOVÁ Stavební úpravy zemědělské stavby v Jizerním Vtelně /014/3120a/672/ TKP Trade, s.r.o. Technologické investice pro rozvoj společnosti TKP Trade, s.r.o /014/3120a/563/ FRANTIŠEK ZIKMUND Pořízení moderních technologií /014/3120a/342/ FYTOPELETY s.r.o. Pořízení linky na výrobu rostlinných pelet /014/3120a/120/ JOSEF CAJTHAML Rozvoj podniku Josef Cajthaml /014/3120a/120/ DM-Pharma s.r.o. Výstavba a vybavení lékárny ve Štěchovicích /17

11 /014/3120a/672/ AGROWOOD s.r.o. "NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY" /014/3120a/342/ Karel Cepl s.r.o. Pořízení technologie pro výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120a/564/ HP KARTON, s.r.o. Nákup strojního vybavení HP Karton, s.r.o /014/3120a/120/ DELNAN spol. s r. o. Investice do rozvoje podniku /014/3120a/453/ TRIGA partners s.r.o. Výrobní hala s kancelářemi a sociálním zařízením /014/3120a/453/ LIBOR OBR Zateplení objektu Korouhev 298,strojního zařízení, nákup pozemku /014/3120a/564/ SINBRANT s.r.o. Rozvoj a modernizace podniku /014/3120a/671/ MONIKA STEHLÍKOVÁ Přípravné stavební a zemní práce Monika Stehlíková /014/3120a/671/ M E V A P A C K, s.r.o. Investice do rozvoje podnikání - M E V A P A C K, s.r.o /014/3120a/564/ BERYL BK, s.r.o. Zvýšení přidané hodnoty podniku BERYL BK, s.r.o /014/3120a/672/ JAROSLAV NEDBAL Investice do rozvoje podnikání - Nedbal Jaroslav /014/3120a/451/ CYKLO ŽITNÝ, s.r.o. Stavební úpravy objektu čp /014/3120a/564/ OLEJNÍK s.r.o. Výrobní hala Přísnotice /014/3120a/232/ SOBĚTICE SOLAR s.r.o. Modernizace dílny a nákup vybavení /014/3120a/671/ STT STROJÍRENSKÁ, s.r.o. Nákup nového technologického vybavení /014/3120a/120/ OSINEK,a.s. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/342/ MORTAR INVESTMENTS a.s. Vybavení lakovny a servisu /014/3120a/453/ Jiří KOLÁŘ Nákup briketovacího lisu na výrobu pelet /014/3120a/672/ Milan KUNC Nákup nového dřevoobráběcího stroje pro truhlářskou dílnu /014/3120a/563/ Pavel Mahel Stroj pro truhlářskou dílnu /014/3120a/564/ JOSEF BÁBÍČEK Rozvoj mikropodniku - Bábíček Josef /014/3120a/453/ Josef Čermák Nákup nových technologií pro výrobu náčiní pro restaurátory a kamenosochaře /014/3120a/563/ VRATISLAV NOVOTNÝ Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů /014/3120a/564/ FRANTIŠEK KULHÁNEK Rekonstrukce lakovny - zateplení, výměna oken a vrat, nákup sloupového zvedáku /17

12 /014/3120a/672/ JOSEF VALIGURSKÝ Nákup nové technologie a rekonstrukce provozovny /014/3120a/452/ MILOSLAV BRET Rozvoj truhlářství /014/3120a/671/ Complete construction activities Zavadil s.r.o. Stavební a technologické investice vedoucí k rozvoji nově založeného mikropodniku /014/3120a/231/ MICHAL KRATOCHVÍL Stavební úpravy a změna užívání stodoly na truhlářskou dílnu s vybavením /014/3120a/564/ JANA BUCHTELOVÁ Rozvoj mikropodniku v rodinném domě ve Višňové, č.p. 164, parc. č /014/3120a/453/ KAREL FIALA Obnova strojního vybavení a stavební úpravy truhlářské dílny firmy Ing. Karel Fiala Opatov v Čechách /014/3120a/120/ v-tech s.r.o. Přístavba části provozovny a pořízení konstrukční stanice /014/3120a/672/ RADEK STAVINOHA Autoservis Radek Stavinoha /014/3120a/231/ Stamiva spol. s r.o. Nákup zařízení pro provádění povrchových úprav kovů /014/3120a/564/ PAVEL PIGL Vybavení truhlářské dílny v Pavlicích /014/3120a/564/ NÁBYTEK ŠTIPČÁK s.r.o. Rozvoj výroby nábytku /014/3120a/564/ RADEK PROCHÁZKA Zahájení podnikatelské činnosti /014/3120a/672/ Marian Mudrák INOVACE PLASTOVÝCH OBALŮ /014/3120a/453/ FRANTIŠEK STARÝ Novostavba /014/3120a/671/ Jiří Kroupa Rekonstrukce stávající provozovny a doplnění dosud chybějící technologie a vznik nového místa /014/3120a/672/ TALEDA SERVIS, s.r.o. Dům služeb - prodejna a půjčovna zahradní techniky a nářadí /014/3120a/563/ TRUHLÁŘSTVÍ ŘEZNÍČEK s.r.o. Truhlářská dílna /014/3120a/563/ ZDENĚK BRABEC Investice do rozvoje podnikání - Zdeněk Brabec /014/3120a/563/ JIŘÍ OSTATNICKÝ Stavební úpravy a přístavba zemědělské stavby v Chrtníči za účelem zřízení truhlářské dílny /014/3120a/563/ DUŠAN BÖHM Přestavba objektu na autodílnu /014/3120a/671/ Zdeněk Dohnal Zlepšení zázemí firmy Ing. Zdeněk Dohnall - II. etapa /014/3120a/780/ JINDŘICH DARMOVZAL Investice do rozvoje podnikání - Jindřich Darmovzal /014/3120a/120/ Valcom Invest, s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/341/ VLADISLAV PICHRT Zateplení stavby a pořízení stroje /17

13 /014/3120a/563/ STAVBY 2009 s.r.o. Nákup kolového bagru /014/3120a/453/ VÁCLAV ČEŠÍK Pořízení CNC stroje /014/3120a/780/ KADOS s.r.o. Nákup obráběcích strojů pro kovovýrobu /014/3120a/563/ VTP ekol s.r.o. Novostavba topenářské a vodoinstalatérské dílny /014/3120a/342/ RK METAL, spol. s r.o. Nákup 5osého frézovacího stroje pro rozvoj mikropodniku v oblasti strojírenské výroby /014/3120a/563/ MOS kovo s.r.o. Zámečnická dílna /014/3120a/452/ Glass Chýle s.r.o. Rozvoj mikropodniku /014/3120a/232/ Offroadpark.cz, spol. s r.o. Přestavba stodoly na sklady pro stavebnictví v Hradišti /014/3120a/231/ DREVYS PRO s.r.o. Přístavba výrobní haly a nákup technologie v Předmíři /014/3120a/672/ ZDENĚK ZIMČÍK Výrobní a provozní hala Podolí nad Olšavou /014/3120a/232/ JOSEF KAŠPAR Technologie odsávání pilin /014/3120a/231/ Pila a dřevovýroba s.r.o. Modernizace pily Podedvory /014/3120a/120/ LABOR - KOMPLET, s.r.o. Pořízení výrobní technologie - LABOR - KOMPLET, s.r.o /014/3120a/671/ Lenka Tomášková Založení a rozvoj podnikání - Tomášková Lenka /014/3120a/232/ JEMMA s.r.o. Rozvoj podniku JEMMA s.r.o. II /014/3120a/564/ VYTOZ - EKO, spol. s r.o. Rozvoj podnikání - VYTOZ - EKO, spol. s r.o /014/3120a/232/ PK model s.r.o. Modelárna architektonických modelů Chocenice /014/3120a/564/ JAROSLAV BAŽANT Dřevodílna Přísnotice /014/3120a/232/ JIŘÍ HÁK Pořízení briketovací linky /014/3120a/120/ TRUHLÁŘSTVÍ VOHÁNKA s.r.o. Nákup truhlářské technologie a rekonstrukce dílny /014/3120a/120/ JAN PAJER Založení a rozvoj mikropodniku pana Jana Pajera /014/3120a/563/ Dřevodiskont s.r.o. Rekonstrukce provozovny a nákup nových technologií pro rozvoj dřevařské výroby - Dřevodiskont s.r.o /014/3120a/453/ ZDENĚK PROCHÁZKA Zateplení provozovny a pořízení technologií pro autoservis /014/3120a/120/ TOP GRANITE s.r.o. Úprava sklad. a man. plochy pro logistiku, výměna 4 vrat, nákup stranové leštičky, zdvihací techniky /17

14 /014/3120a/120/ ALENA SEIDLOVÁ RANDOVÁ Výrobna pracovních oděvů /014/3120a/120/ ČENĚK KUKAL Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby /014/3120a/120/ JOSEF OBERMAJER Modernizace pekárny v Novém Kníně /014/3120a/120/ JIŘÍ PÝCHA Stavební úpravy objektu č.p. 4 pro změnu využití stavby na chráněnou dílnu /014/3120a/671/ Dušan Kroupa Nákup potřebné technologie pro rozvoj /014/3120a/563/ ROMAN SMÍŠEK Nástrojové vybavení truhlářské dílny /014/3120a/672/ RADEK KAŠÍK Vybudování zázemí pro poskytování služeb, nákup techniky a technického vybavení /014/3120a/451/ DU-PE s.r.o. Pořízení mostového jeřábu a jeřábové dráhy /014/3120a/232/ LUBOŠ KULHÁNEK Modernizace truhlářské dílny /014/3120a/563/ DP INTERIERY, s.r.o. Pořízení nové výrobní technologie do nábytkového provozu /014/3120a/120/ Vladislav Pánek Modernizace truhlářské dílny, nákup vybavení /014/3120a/672/ Hamboot, s.r.o. Rozšíření činnosti společnosti Hamboot, s. r. o /014/3120a/120/ Radko Pašek Dílna na skladování polotovarů u pily v Chotěšicích /014/3120a/342/ MK Radonice s.r.o. Pořízení hydraulického minirýpadla /014/3120a/563/ JAN CHMELA Jan Chmela - nákup nového CNC obráběcího centra /014/3120a/564/ Zdeněk Baksa Rozvoj mikropodniku v Zahradě /014/3120a/564/ PETR VYBÍHAL Žiji a podnikám na venkově - pořízení těžké mechaniky pro zemní práce /014/3120a/671/ ROBERT HLOCH Pořízení strojního vybavení /014/3120a/564/ Plast - Mark s.r.o. Pořízení technologického vybavení /014/3120a/453/ TAŤÁNA VALENTOVÁ Investice do rozvoje podnikání - Taťána Valentová /014/3120a/452/ Dřevovýroba Voňka s.r.o. Rekonstrukce truhlářské dílny, nákup strojů /014/3120a/231/ ZBYNĚK NOVÁK Stavební úpravy a nákup vybavení opravny automobilů Chotěmice /014/3120a/231/ JIŘÍ KUČERA Stavební úpravy dílen Besednice /014/3120a/453/ MTA GROUP s.r.o. Stavební úpravy a přístavba budovy firmy MTA GROUP s.r.o /17

15 /014/3120a/672/ Ladislav Pospíšilík Investice do rozvoje podnikání - Ladislav Pospíšilík /014/3120a/563/ JAROSLAV BRABEC Investice do rozvoje podnikání - Jaroslav Brabec /014/3120a/563/ JOSEF ČEJKA Modernizace a rozšíření stávající truhlářské technologie /014/3120a/563/ JOSEF VELEBA Investice do rozvoje podnikání - Josef Veleba /014/3120a/672/ macmatic s.r.o. Pořízení CNC obráběcího centra /014/3120a/452/ PRO - METAL D spol. s r.o. Stavební investice do zámečnického provozu * požadovaná finanční částka v Kč Podopatření III.1.2, záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120c/120/ Barbara Trnková Výstavba kotelny na biomasu ve Statku Petrovice /014/3120c/672/ LUKÁŠ SOVÁK Pořízení kotelny-zpracovatel:ing.petr Charvát, DiS.-tel.: /014/3120c/671/ COK FARM, s.r.o. Vybudování kotelny na biomasu /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 3. etapa /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 1 etapa /014/3120c/451/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací 2. etapa /014/3120c/780/ Robert Schaffartzik Vybudování kotelen na biomasu /014/3120c/120/ Pavel Moc Vybudování skladu paliva pro kotelnu na biomasu Neschválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120c/120/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny s kogenerací na biomasu /014/3120c/453/ Farma Křenov s.r.o. Vybudování kotelny na biomasu * požadovaná finanční částka v Kč 15/17

16 Podopatření III.1.2, záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv Schválené Žádosti o dotaci č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 11/014/3120d/564/ FARMA MILOŠ ČADA, s.r.o. Investice na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/232/ Heathcote CZ, s.r.o. Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/231/ Pavel Vokál Peletárna Hliniště /014/3120d/120/ Pavel Reš Modernizace linky na výrobu tvarovaných biopaliv v Bratkovicích /014/3120d/453/ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA ČESKÉ LHOTICE s.r.o. Linka na výrobu biopeletek /014/3120d/671/ Ivana Čechová Zefektivnění výroby tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ EKOSPORT, s.r.o. Vybudování provozu na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ Jan Krpálek Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/232/ Farma Staré Sedlo s.r.o. Nákup peletovací linky a rekonstrukce výrobních a skladovacích prostor /014/3120d/232/ Tanka Management, s.r.o. výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/563/ Agrobiocentrum s.r.o. Nákup zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /014/3120d/672/ Hana Juřicová Výroba tvarovaných biopaliv /014/3120d/564/ Lukáš Krejčí Peletizační linka /014/3120d/563/ BRIKWOOD s.r.o. Brikwood - linka k výrobě biopeletek /014/3120d/342/ FARMA M & P, spol. s r.o. Nová technologie pro rozvoj výroby /014/3120d/564/ Ladislav Karásek Výroba biopaliva na českorakouském pomezí regionu Jemnice /014/3120d/780/ Robert Schaffartzik Modernizace linky na výrobu peletek /014/3120d/563/ Tomáš Mazanec Výstavba provozu a nákup technologie /014/3120d/672/ Marcela Martinková Peletizační linka /014/3120d/672/ COK FARM, s.r.o. Vybudování briketovací linky /014/3120d/451/ Jaroslav Kurtinec Modernizace linky na výrobu peletek /17

17 22. 11/014/3120d/564/ Jaroslav Janíček Vybudování linky na výrobu peletek /014/3120d/231/ ANDREA MAROUŠKOVÁ Stavební úpravy provozovny pro výrobu biopaliv včetně pořízení briketovacího lisu /014/3120d/452/ Petr Suchár Modernizace linky na výrobu peletek /014/3120d/452/ Petr Suchár Pořízení linky na výrobu peletek Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele. Oddělení metodiky osy 1 PRV 17/17

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 23. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 12. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 15. listopadu 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 2.července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Seznam podpořených projektů OPPI - ÚVĚRY (ČMZRB)

Seznam podpořených projektů OPPI - ÚVĚRY (ČMZRB) Seznam podpořených projektů OPPI - ÚVĚRY (ČMZRB) Číslo obch. Případu Název příjemce Název projektu Program podpory Číslo výzvy Datum podepsání smlouvy o úvěru Výše poskytnutého úvěru v Kč 2007-1332 Kubisková

Více

Seznam podpořených projektů OPPI - ÚVĚRY (ČMZRB)

Seznam podpořených projektů OPPI - ÚVĚRY (ČMZRB) Seznam podpořených projektů OPPI - ÚVĚRY (ČMZRB) o v Kč 2007-1332 Kubisková Renata Rekondiční masáže START I. 9.11.2007 193 000 2007-1395 Beneš Kamil Truhlářství START I. 22.11.2007 640 000 2007-2149 Žovinec

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 10.května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 30. října 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Viktor Simon, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 16. února 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Petra Myslíková, kontakt: Ing. Petra Myslíková,

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 18. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 18. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 8. srpna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, Bc. Ing. Karolína Menclová,

Více

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů.

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. Vážení klienti, upozorňujeme Vás na možnost získání dotace na podporu podnikatelů a majitelů lesů. A. Technické vybavení provozoven Uznatelné náklady: - Stroje na zpracování a využití zůstatkové biomasy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad 18.

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad 18. Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 22. července 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Ondřej Vodhánil, kontakt: Ondřej Vodhánil,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 06. srpna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Jan Novopacký, kontakt: Jan Novopacký, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 28. února 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Hradec Králové 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18.července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Hradec Králové 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5. března 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222 871

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Dělnická 21, 434 01 Most Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012-2013 O b s a h Úvodní slovo... 5 O škole... 7 Základní údaje... 7 Školská rada... 10 Integrovaný

Více

V Praze dne 3. listopadu 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 3. listopadu 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 3. listopadu 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Bc. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ) MAS Střední Haná, o.p.s.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ) MAS Střední Haná, o.p.s. INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ) MAS Střední Haná, o.p.s. Právní forma místní akční skupiny: Statutární zástupce: obecně prospěšná společnost Mgr. Radek Brázda, ředitel společnosti Sídlo: Městský

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika

Výroční zpráva 2014. Nadační fond Dalkia Česká republika Výroční zpráva 2014 Nadační fond Dalkia Česká republika Obsah 1 OBECNÁ ČÁST 2 1.1 Základní údaje nadačního fondu 2 1.2 Struktura a zaměření nadačního fondu 3 1.3 Orgány nadačního fondu 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 24.června 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010 Výroční zpráva Název organizace: Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. Sídlo organizace: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Adresa kanceláře: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Webové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 21.října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.: 222

Více