EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce do předmětu EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU JELT, s. r. o. Speciální zakládání staveb Datum:

2 Seminární práci vypracovali: Homolka Tomáš - kapitoly: 3, 8, 10 Jaterková Lenka - kapitoly: 5, 9, 11 Karpissová Eva - kapitoly: 4, 7 Šilhánek Jiří - kapitoly: 1, 2, 6,

3 OBSAH: 1. Zadání Základní údaje o společnosti: Procesní schéma podniku Hlavní procesy v podniku Podpůrné procesy Správní a administrativní procesy VÝROBNÍ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ VÝROBKOVÉ POLITIKY JÁDRO VÝROBKOVÉ POLITIKY OKRAJOVÉ OBLASTI VÝROBKOVÉ POLITIKY PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROGRAMU A PRODUKČNÍCH CÍLŮ PŘÍPRAVA VÝROBY POPIS VÝROBNÍHO PROCESU PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH ZDROJŮ VÝROBA PRODUKTU TYP ORGANIZAČNÍ VÝROBY VÝROBNÍ TYP VÝVOJ A INOVACE PRODUKTU ŘÍZENÍ JAKOSTI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ODBYTOVÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ ODBYTU Stanovení obchodní strategie a odbytových cílů VÝZKUM TRHU A PROSTŘEDÍ Analýza podnikatelského prostředí Segmentace a výzkum trhu Analýza konkurence Analýza podniku NÁSTROJE MARKETINGU Výrobek Procesy komunikace mezi podnikem a zákazníky Distribuční procesy Procesy tvorby cen podnikových produktů Ekonomická funkce Finanční plánování Dlouhodobé a krátkodobé finanční plány Finanční cíle Finanční analýza Finanční kontrola Řízení vnějších vztahů Řízení složek pracovního kapitálu Analýza investičních projektů Stanovení forem financování Řízení vnitřních ekonomických vztahů Stanovení ekonomických cílů v rámci ekonomické struktury podniku Řízení nákladů a kalkulace Účetnictví a účetní výkaznictví Zásobování Výběr dodavatelů, plánování nákupu Plánování nákupu Skladování Doprava... 45

4 7. PERSONÁLNÍ FUNKCE PERSONÁLNÍ AGENDA Plánování počtu a struktury pracovníků Získávání a výběr pracovníků PRACOVNĚ-PRÁVNÍ AGENDA Pracovně-právní vztahy BUDOVÁNÍ KARIÉRY A SYSTÉMY VZDĚLÁVÁNÍ Řízení kariéry pracovníků Plánování a realizace školení a vzdělávání HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ MZDOVÝ A SOCIÁLNÍ SYSTÉM Stanovení mzdových forem Systém zaměstnaneckých výhod TECHNICKÁ FUNKCE POŘIZOVÁNÍ HMOTNÝCH INVESTIC SPRÁVA A EVIDENCE INVESTIČNÍHO MAJETKU ÚDRŽBA A OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU Správní funkce Corporate governance Řešení mocenských vztahů a odpovědností Organizace, plánování a kontrola Sestavení podnikové strategie Podnikové dokumenty Správní činnosti Spisová služba ÚTVAROVÁ STRUKTURA Organizační struktura a schéma ÚTVAROVÁ STRUKTURA VÝROBNÍ ODDĚLENÍ ÚTVAROVÁ STRUKTURA OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ÚTVAROVÁ STRUKTURA PERSONALISTA Útvarová struktura - Ekonomické oddělení Koncepce ekonomického řízení podniku Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh Seznam použité literatury a zdrojů

5 1. Zadání Základní údaje o společnosti: Název: Stavební společnost JELT spol. s r. o. Sídlo: Černovická terasa Právní forma: společnost s ručením omezeným (dále jen spol. s r. o.) Statutární orgán: 2 jednatelé Oprávnění jednat za společnost: 1. Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti společně, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému jménu společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis oba jednatelé společně. Plánovaný počet zaměstnanců: cca 202. Plánovaný objem tržeb v prvním roce fungování firmy: cca ,- Kč. (v tis. Kč.) Jeden z možných návrhů budoucího firemního loga: Předmět podnikání: - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost - projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - provádění staveb jejich změn a odstraňování - přípravné práce pro stavby - specializované stavební činnosti - geologické práce - činnosti, které nejsou živnostmi, tj. činnosti, které jsou vykonávány podle zvláštního zákona, tj. zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších právních předpisů: hornická činnost v rozsahu podle 2 uvedeného zákona písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 uvedeného zákona písm. b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb a písm. h) strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s 3

6 délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v 2 a v 3 písm. a) až g). - Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie při činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle 3 uvedeného zákona písm. b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb Vize a cíle společnosti: - Náročná zadání a úkoly jsou výzvou. - Vytváření spokojeného zákazníka, dodavatele a zaměstnance jsou prioritou. - Další růst a uvádění nových technologií je cílem. - Ohleduplné chování k životnímu prostředí a vytváření pozitivního obrazu společnosti u veřejnosti je vyšší kvalitou působení společnosti JELT. Profil společnosti: JELT spol. s r. o. bude moderní společností poskytující široké spektrum činností speciálního zakládání staveb, stavební výroby s orientací na železobetonové konstrukce a činností pro inženýrsko geologický (IG), hydrogeologický (HG) a stavebně geologického (SG) průzkumu. Společnost bude založena k JELT spol. s r. o. bude nabízet a poskytovat zákazníkovi komplexní služby při řešení zakázek tzn. IG/HG/SG průzkumy včetně vyhodnocení, návrhu optimálních technických řešení respektujících specifické podmínky konkrétního prostředí, zpracování projektové dokumentace, přípravu a vlastní realizaci díla tak, aby bylo dosaženo spolehlivého vyřešení zadání při minimalizaci nákladů. Zákazník tak bude mít možnost zvolit větší počet dodavatelů jednoduchých služeb kompletujících celek nebo využít nabídky komplexního řešení firmy JELT spol. s r. o. - od průzkumu po celou spodní stavbu případně až monolitický skelet. JELT spol. s r. o. zákazníkovi kromě efektivních řešení bude garantovat vysokou produktivitu práce a tedy rychlou realizaci díla. Tohoto bude dosahováno díky rozsáhlému strojnímu a technologickému zázemí firmy. Společnost bude nakupovat a dále investovat do nejmodernějších strojů a technologií pro provádění prácí speciálního zakládání, které budou zárukou spolehlivosti provedení díla včas a ve vysoké kvalitě. Profesionální způsob realizace záměrů zákazníků společnosti JELT spol. s r. o. bude dotvářen vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. Celý systém poskytování kvalitního produktu je bude certifikován normami ISO nezávislou akreditovanou společností. 4

7 Územní působnost společnosti: Společnost JELT spol. s r. o. bude působit do roku konce 2007 výhradně na území ČR s občasnou aktivitou na území Slovenska. Kapacitní charakteristiky podniku Firma bude postupně vybavena následujícím technickým vybavením (rozepsáno dle jednotlivých závodů): Výrobní závod 01: - 1x WIRTH B2-5x WIRTH B1-1x UGB Výrobní závod 02: - 1x WIRTH B0-1x SOILMEC SM 103-1x SOILMEC S 305-1x KLEMM KR 702-1x KLEMM KR 805-3x KLEMM KR 806-1x RPS 133-5x IGSTAV JE 100-5x míchací souprava Výrobní závod 03: - 2x stroj na stříkaný beton MEYCO SUPREMA - 4x bednění Výrobní závod 04: - 1x BAUER BG 40 H - 1x BAUER BG 25 H - 1x BAUER BG 24 H - 1x BAUER BG 18 H - 1x BAUER BG 15 H - 1x BAUER BG 12 H - 1x nakladač VOLVO - 5x nakladač BOBCAT 5

8 Výrobní závod 05: - 10x valník T815-1x tahač MAN s návěsem - 2x valník MAN - 2x autojeřáb - 3x soustruh - 1x svářecí hnízdo 2.Procesní schéma podniku 2.1 Hlavní procesy v podniku Příjem zakázky Projektování Smluvní zajištění Kompletace projektové dokukumentace Vlastní realizace zakázky VZ 1 VZ 2 VZ 3 Ekonomické oddělení Fakturační kroky Ukončení a vlastní předání díla zákazníkovi VZ 4 VZ 5 Schéma 1: Hlavní procesy v podniku Mezi hlavní procesy podniku řadíme příjem objednávky, projektování a smluvní zajištění díla, kompletace projektové dokumentace, vlastní realizace zakázky jednotlivými závody, fakturační kroky a ukončení a vlastní předání díla zákazníkovi. Důležitým procesem bude neustálá kontrola kvality. Kontrolu kvality budou provádět vedoucí jednotlivých závodů během realizace zakázky. 6

9 Podnik bude řídit svou činnost podle množství a velikosti přijatých stavebních zakázek, které obdrží od svých zákazníků. Zakázky budou přijímány na obchodním oddělení jehož součástí bude také projekční oddělení. Obchodní oddělení bude připravovat veškeré smluvní podmínky zajištění zakázky a projekční oddělení naopak veškerou projektovou dokumentaci, tzn. projekt, plány výměr, rozpočty, atd. Obchodní oddělení, také během této fáze, bude už dopředu smluvně zajišťovat dodavatele surovin, hlavně betonu a armatur. Zpravidla bude výběr omezen na dodavatele v místě realizace zakázky nebo z nejbližšího možného okolí. Současně bude probíhat komunikace se zadavatelem zakázky z hlediska upřesňování a dolaďování podmínek za kterých bude dílo realizováno. Komunikace bude zpravidla probíhat i během vlastní realizace díla tak také i při následných fakturačních krocích1. Následně bude vše zkompletováno a předáno jednotlivým výrobním závodům. Jednotlivé výrobní závody VZ 1 VZ 5 budou se postupně podílet na realizaci zakázky. Jejich působnost bude záležet také na rozsahu a velikosti prováděných prací. Během vlastní realizace zakázky, tzn. stavení části, budou probíhat na základě výkazů provedených prací, ekonomickým oddělením jednotlivé fakturační kroky. Po úplném dokončení zakázky bude následovat její fyzické předání zákazníkovi. Podpůrné procesy Řízení inovací Opravy a údržby Přeprava BOZP Schéma 2: Podpůrné procesy Procesy, které napomáhají zajištění hlavních funkcí podniku, jsou řízení inovací pou žívaných technologií, opravy a údržby strojního vybavení, přeprava strojů a bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků. 1 Tato činnost komunikace nebyla v procesním schématu zakreslena kvůli zachování jednoduchosti a přehlednosti schématu. 7

10 Správní a administrativní procesy Řízení investic Finanční řízení Personalistika Správa majetku Schéma 3: Správní a administrativní procesy Správní a administrativní procesy jsou v podniku tvořeny řízením investic, finančním řízením, personalistikou a správou majetku. 3. VÝROBNÍ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ VÝROBKOVÉ POLITIKY Koncepce výrobkové politiky je součástí podnikové strategie a vychází z orientace na uspokojování individuálních potřeb zákazníka. Koncepce bude založena na možnostech společnosti vystupovat jako poskytovatel komplexního projektového řešení, jehož základním pilířem bude spolupráce a dodržení návaznosti jednotlivých výrobních procesů mezi jednotlivými závody. Toho cíle chceme dosáhnout pomocí moderních a výkonných technologií a jejich dalším rozšiřování v budoucnu. Společnost se bude profilovat především na trhu speciálního zakládání staveb, který svým dynamickým růstem zejména v oblasti stavebních jam nabízí mnoho příležitostí se prosadit JÁDRO VÝROBKOVÉ POLITIKY Jádro výrobního programu výrobního závodu VZ1 budou tvořit vrtné práce v oblasti: - Inženýrské geologie a stavební geologie - komplexní IG průzkum pro zakládání objektů občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, - vyhledávání, hodnocení násypových a těsnících materiálů, 8

11 - návrh a kontrola hutnění násypů, řešení svahových deformací včetně výpočtu stability a návrhu sanačních opatření, - geologické mapování, sled a dokumentace podzemních razících prací, - posuzování vhodnosti stavenišť a způsobu zakládání, zatřiďování výkopových materiálů, konzultační a poradenská činnost. Hydrogeologie - komplexní hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů pitné a užitkové vody - vrtané studny a vrty pro jímání podzemní vody - ověřování chemismu podzemní vody stávajících i nově zřizovaných jímacích objektů - ověřování chemismu odpadních, průmyslových a důlních vod - průzkum pro balneologické účely včetně budování jímacích objektů vrtů - návrhy využití jímacích území a budování systémů ochrany zdrojů pitné vody - návrhy, provádění čištění a rekonstrukce trubních studní Jádro výrobního programu výrobního závodu VZ2 budou tvořit práce speciálního zakládání staveb maloprofilového vrtání: - zápory - mikropiloty - tyčové a lanové horninové kotvy - hřebíky - injektáže Jádro výrobního programu výrobního závodu výrobního VZ3 budou tvořit práce stavební výroby: - Monolitické železobetonové konstrukce: základové patky, pasy a desky, opěrné a zárubní stěny, skořepiny, skelety, mostky. - Stříkané betony rovnané, hlazené. - Stříkané jemnozrnné torkrety. - Kamenné obklady, zdivo včetně spárování, kyklopské zdivo. - Vodohospodářské stavby úprava toků a tělesa spádových objektů. - Budování základnových stanic pro mobilní telekomunikační sítě a pro jiné účely. - Výstavba kanalizací. - Opravy a rekonstrukce průmyslových objektů a objektů občanské výstavby. - Specializované práce ve výškách, spínání staticky narušených stavebních konstrukcí ocelovými lany a táhly. - Zemní práce, sanace sesuvů v obtížně přístupném terénu. 9

12 - Inženýrská činnost - Jádro výrobního programu výrobního závodu výrobního VZ4 budou tvořit práce speciálního zakládání staveb - velkoprofilového vrtání - Piloty - Zápory - Podzemní milánské stěny - Pažení stavebních jam - Statické zatěžovací zkoušky - Jádro výrobního programu výrobního závodu výrobního VZ5 budou tvořit práce technického charakteru - Dílenská a opravárenská činnost - Jeřábnické práce - Servis vrtných zařízení Bauer - Autodoprava OKRAJOVÉ OBLASTI VÝROBKOVÉ POLITIKY Vzhledem k sezónnímu charakteru nabízených prací, bude společnost v případě nízké vytíženosti závodu VZ5 nabízet jeho služby na trhu. Hlavním a stěžejním úkolem tohoto závodů ovšem zůstává plná podpora ostatních výrobních závodů. PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROGRAMU A PRODUKČNÍCH CÍLŮ Plánování výrobního programu je závislé na hlavních odběratelích-velkých stavebních společnostech. Charakter výroby ve společnosti je dán požadavky zákazníka, které jsou pro každou zakázku specifické, proto můžeme hovořit o zakázkové výrobě. Dlouhodobý výrobní program je zaměřen na poskytování komplexních služeb v oblasti stavebnictví. Střednědobý výrobní program bude stanoven řediteli společnosti v tříletém cyklu. Tříletý cyklus je nastaven z důvodu udržení kapitálové stability společnosti a vzhledem k technickým možnostem strojů a technologickému rozvoji. Krátkodobý výrobní program stanovují ředitelé společnosti v kooperaci s jednotlivými vedoucími závodů. Každoročně se budou analyzovat a vyhodnocovat možnosti upravení výrobního programu s využitím variability technického vybavení, které není tak finančně náročné jako úprava výrobního programu pořízením nové technologie. Produkční cíle budou stanoveny řediteli společnosti na jeden rok, uvedení těchto cílů je úkolem obchodních zástupců a vedoucího obchodního oddělení. Stanovení cíle se bude provádět určením minimálního počtu získaných zakázek pro jednotlivá oddělení v kategoriích členěných podle ceny. 10

13 PŘÍPRAVA VÝROBY Procesu přípravy výroby předchází jednání finančního ředitele společně s vedoucím obchodního oddělení ohledně zajištění smluvně technických podmínek prováděných prací. Tento styl přípravy dostatečně pokryje základní předpoklady zdárného průběhu zakázky. Při společném jednání si finanční ředitel (zároveň i spolumajitel v jedné osobě) vyjasní obchodní záměr spatřovaný v realizaci případné zakázky s technickým návrhem a možnostmi řešení ze strany vedoucího zaangažovaného závodu, popř. návrhy možného sledu průběhu stavby. Při tomto hledání kompromisu uvnitř společnosti by mělo dojít k oboustrannému obroušení hran představ realizace, tím bude zajištěno stejné vystupování vůči zákazníkovi a stavbyvedoucí si již bude moci začít plánovat dílčí činnosti. Příprava výroby je poté zcela v kompetenci vedoucích jednotlivých závodů, kteří po obdržení platných smluvních podmínek a projektu jsou zcela odpovědni za zbylý zdárný průběh výroby. Stěžejním úkolem bude stanovování pracovní doby (s denním rozpisem), korigování lhůt výroby, plánování práce dělníků a objednávání surovin a materiálů (střední dodavatel). Jedná se tedy o centralizovanou přípravu výroby se základnou v hlavním sídle společnosti. POPIS VÝROBNÍHO PROCESU Každému z níže popsaných charakteristických výrobních procesů jednotlivých závodů předchází proces příjmu objednávky včetně uzavírání smluvních vztahů, který je popsán v kapitole obchodního oddělení. VZ1 Geologický průzkum Proces Hloubení Popis procesu Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Přeprava vrtné soupravy probíhá po vlastní ose neboť je Doprava osazena na podvozku T815 Přeprava pomocného vozidla valník T815 Hloubení Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Odběr vzorků Dle zadání zákazníka se provádí odběr vzorků zeminy a vody 11

14 během hloubení a po skončení hloubení Likvidace Laboratoř Dokumentace Uvedení místa do původního stavu a upravení dle vizuálního stylu společnosti Odvoz odebraných vzorků do laboratoře k zpracování Zpracování dokumentace a odevzdání závěrečné zprávy zákazníkovi VZ2 Injektáž Proces Popis procesu Vytyčení dochází k vyměření přesné pozice místa vrtu dle zadání objednatele Doprava Doprava vrtné soupravy a materiálu na lokalitu, zajišťovaná VZ5 tahač a valník Hloubení Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Vystrojení Do zhotoveného vrtu se vloží výstroj připravená VZ5, jedná se o perforovanou ocelovou tyč Příprava injektážní Míchání cementové směsi ve speciálním zařízení směsi Injektáž Dochází k vtlačování cementové směsi pod vysokým tlakem v místě perforace výstroje Přesun Přesun na vedlejší vrt Dokumentace Zpracování předávací dokumentace zakázky pro zákazníka VZ4 Pilota Proces Vytyčení Doprava Hloubení Domíchávač Vystrojení Popis procesu dochází k vyměření přesné pozice místa vrtu dle zadání objednatele Vzhledem k vysoké hmotnosti souprav-použití ext.dopravce Dle charakteru půdy se používá několik metod hloubení, zjednodušený příklad je hloubení spirálou Vrtmistr oznamuje předem nasmlouvanému dopravci betonu ukončení hloubení Vystrojení vzniklého vrtu pomocí převážně armokoše 12

15 Betonování Přesun Dochází k vyplnění vystrojeného vrtu betonovou směsí dle požadavků projektanta Na vedlejší vrt Dokumentace Zpracování předávací dokumentace zakázky pro zákazníka PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH ZDROJŮ Základními výrobními zdroji v podniku je výrobní zařízení, vstupní suroviny, které jsou podrobněji popsány v zásobovací funkci, a pracovní síly, jejichž výběr a rozmístění na pracovišti je popsán v personální funkci podniku. Výrobní kapacitu neboli maximální objem produkce nelze stanovit vzhledem k charakteru prováděných prací. Nelze tedy stanovit např. že výrobní kapacita stroje Bauer BG 25H je 50m za den a dále s touto sumou všeobecně a dlouhodobě kalkulovat. Výrobní možnosti jednotlivých strojů jsou velmi ovlivněny půdou a podložím v jednotlivých oblastech a mohou se lišit v řádu desítek. Stanovení výrobní kapacity jednotlivých strojů na jedné zakázce provádějí vedoucí závodů s uplatněním praktických zkušeností. Jelikož výrobní plán, dle kterého je možné závazně plánovat výrobu je kratší než 4 měsíce, bude společnost uplatňovat plánovaní a dodávku materiálu metodou Just in time. Mezi hlavní výrobní suroviny patří zejména ocel a betonové směsi. Skladování betonu je logický nemožné a skladování oceli ve společnosti v požadovaném množství je v případě potřeby udržení potřebných fyzikálních vlastností velmi finančně a technologicky náročné. Vzhledem k výše uvedenému dochází k plánování výrobních zdrojů pouze vzhledem k nadcházející zakázce, kde si jednotlivý vedoucí závodu nasmlouvají dodavatele zdrojů v místě výkonu zakázky. Popř. určuje li to charakter výrobku, je materiál nejprve dodán do areálu společnosti, kde je upraven do požadované podoby a expedován na lokalitu. VÝROBA PRODUKTU Výroba produktu bude na stěžejních závodech prováděna pomocí moderních vrtných souprav od německé společnosti Bauer. Výhodou těchto strojů je jejich výkon, srovnatelná spotřeba s konkurencí, splnění ekologických požadavků a také jejich univerzálnost, kde díky drobným úpravám lze strojem zastoupit i jiné funkční pozice a tím vykonávat v případě potřeby širší spektrum činností. Důležitou součástí výroby je také práce závodu technických činností, který po celou dobu realizace stavby poskytuje technickou podporu opravy v místě zakázky, dovoz potřebného materiálu apod. 13

16 3.6.1 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Piloty Pilota je základový nosný prvek, který slouží k přenesení zatížení z objektu do únosných vrstev zemního podloží. Piloty mohou být předem zhotovené (prefabrikované). Do podloží jsou zatlačovány, beraněny, vibrovány. Vrtané piloty se dělají na místě do vrtů. Vrty zhotovené nejčastěji rotačním způsobem mají stěny vrtu nepažené nebo pažené klasicky jílovým výplachem nebo ocelovou pažnicí. Budeme provádět všechny druhy pilot pomocí vrtných souprav typu Wirth, Bauer od průměru 400 mm do průměru mm do hloubek až 30 m. Piloty budeme nejen provádět ale i navrhovat dle speciální výpočetní metody, která zohledňuje složité technologické vlivy. Metoda byla ověřena statickými zatěžovacími zkouškami. Mikropiloty Mikropiloty, podobně jako piloty, přenáší zatížení ze stavby do hlubších vrstev podloží. Jejich průměr je ovšem menší, pohybuje se od 80 do 300 mm. Kořenové mikropiloty jsou tvořeny vrtem s cementovou zálivkou s výztužnou trubkou, která je ve spodní části přizpůsobena k injektáži. Předrážené mikropiloty mají zavibrovanou, nejčastěji litinovou trubku jednoduše nastavovanou, kterou lze i při beranění injektovat. Injektáž Injektáž je technologie známá již téměř 200 let. Podstatou injektáže je vyplňování pórů a dutin injekční směsí. Smícháním injekční směsi s původním materiálem vznikne materiál, který má nové fyzikální vlastnosti. Injektáží se upravují vlastnosti skalních hornin, nesoudržných zemin, někdy i zemin soudržných, injektují se také různé stavební konstrukce. Nejčastěji se upravuje pevnost a nepropustnost. Injektáží lze úspěšně zajistit trvalou polohu nestabilních objektů. Zápory Zápora je pažící prvek z ocelového válcovaného profilu, který je vložen do vrtu, nebo je zaberaněn či zavibrován. Zemina mezi záporami je zapažena dřevěnými pažinami uchycenými za příruby. Toto pažení se nazývá Berlínské pažení.jedná se o nejefektivnější pažení stěn stavební jámy, hloubka je omezena pouze výskytem podzemní vody. Zemní tlaky při hlubších výkopech jsou zachyceny zemními kotvami, které podpírají stěnu pomocí vodorovných nosníků. Mikrozápory Mikrozápory jsou štíhlé prvky pažící konstrukce, které se vkládají do cementové zálivky ve vrtu průměru do 300 mm. Mikrozáporové pažení se především ve stísněných 14

17 poměrech ( prolukách) pro svislé pažení stěn stavebních jam.výztuž mikrozápor tvoří buď ocelové trubky menšího průměru nebo válcované profily. Pažení mezi mikrozáporami je tvořeno nejčastěji stříkaným betonem. Horninové kotvy Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil do základové půdy, ve které jsou upnuty pomocí injekční směsi. Přenesou zemní tlaky u pažících konstrukcí různého typu, slouží pro zajištění stability svahů, skalních stěn a zářezů, pro kotvení stavebních konstrukcí proti vztlaku. Horninové kotvy se skládají z kotevní hlavy, volné délky kotvy a kořenové délky kotvy. Kořen kotvy je pomocí injektáže upnut v horninovém prostředí. Podle návrhové životnosti dělíme kotvy na dočasné a trvalé s návrhovou životností více než 2 roky. Tyčové, drátové nebo pramencové horninové kotvy přenášejí běžně zatížení do 600 kn, zatížení až do 1,5 MN není výjimkou. Hřebíky Zemní hřebík je prvek, který se využívá pro zvýšení stability svahů. Zemní hřebík je vytvořený nejčastěji osazením prutů betonářské oceli s centrovacím přípravkem do vrtu vyplněného cementovou zálivkou. Zemní hřebíky se používají pro vyztužení a zesílení svahů při hloubení výkopů nebo při riziku sesuvu nestabilních svahů apod. Základní koncepcí je, že zemina je vyztužena instalací ocelových prutů do sítě vrtů vyplněných cementovou zálivků - hřebíků tak, aby svahu nebo výkopu bylo zabráněno v sesunutí. Hřebíky nejsou předpínané prvky a jsou napnuty resp. aktivovány vlivem deformace zeminy způsobené částečnou ztrátou stability při postupném odtěžování. Hřebíky zvyšují třecí sílu zemních hmot a tím brání ztrátě stability průběhu a po odtěžení. Jejich délka bývá navrhována tak, aby eliminovala vliv případné smykové plochy. Hřebíky bývají použity v kombinaci s KARI sítí opatřenou nástřikem ze stříkaného betonu pro stabilizaci vzdušného líce výkopu plní funkci pažení výkopu. Podzemní stěny Podzemní stěny veřejnosti známé jako Milánské stěny se nejčastěji používají k zapažení hlubokých výkopů, prostorných stavebných jam, mohou být součástí budoucí konstrukce podzemních podlaží nebo pouze pažit stěny výkopu. Podzemní stěny vznikají vyplněním vytěžené rýhy prostým betonem, železobetonem, prefabrikátem nebo různými suspenzemi podle požadovaného účelu stěny. Typy podzemních stěn, monolitické, prefabrikované a těsnicí lze vhodně kombinovat. Rýhy podzemní stěny se těží pod ochranou pažící suspenze. Rýha se hloubí pro tloušťky podzemní stěny 40, 60, 80 až 100 cm do požadované hloubky, většinou nepřesahující 30 m po lamelách. 15

18 Vodotěsnost spojů mezi lamelami je zajištěna instalací těsnicích pásů do spár. Povrch monolitické stěny je možné upravit stříkaným betonem, omítkou nebo pouze frézováním. Výhodou prefabrikované podzemní stěny je kvalitnější povrch stěny, který bez úpravy vytváří pohledovou plochu. TYP ORGANIZAČNÍ VÝROBY Z hlediska organizačního typu výroby není možné ji zařadit do jedné určité kategorie. Vzhledem k vysokým požadavkům na flexibilitu a přihlédnutím k praxi by zařazení bylo zřejmě kombinací dílenské výroby a výroby na stanovišti. Proces výroby s výstupem v podobě polotovaru, který je následně dopraven a zpracován do konkrétní podoby na lokalitě je zakončen administrativním ukončením opět v hlavním sídle společnosti VÝROBNÍ TYP Z hlediska výrobního typu se jedná o kusovou výrobu. Podnik bude vyrábět na zakázku, kdy je potřeba uspokojit požadavky zákazníka přesně podle jeho představ (resp. Představ projektanta). V každém projektu se najde nějaká drobná odlišnost ( pro osobu, která se v daném oboru nepohybuje ) avšak z technického hlediska (nasazování strojů) a použité technologie (postup práce) se většinou jedná o parametrálně odlišné situace VÝVOJ A INOVACE PRODUKTU Vývoj a inovace produktu na našem trhu je závislá na technologickém a technickém pokroku. Hlavní směr inovace a vývoje výrobku lze spatřovat v spolupráci s dodavatelem strojního vybavení - společností Bauer. Neméně důležitý potenciál vývoje výrobku lze spatřovat především v potenciálu samotných pracovníků, od kterých se bude vyžadovat zájem o danou problematiku a schopnost uplatňovat teoretické znalosti v praxi. Společnost bude podporovat, jak finančně tak materiálně proces vzdělávání jednotlivých zaměstnanců v podobě školení a konferencí. Největší perspektiva je v osobnostech vedoucích zaměstnanců, projektantů a obchodních zástupců. ŘÍZENÍ JAKOSTI Zajištění bezvadnosti výrobku je neoddiskutovatelná vlastnost, kterou musí daný produkt splňovat, aby nedocházelo k poškození dobrého jména společnosti a související nedůvěře zákazníků. V žádném případě nesmí nastat, že by došlo k vytvoření nekajakostního výrobku, který by neodhalila výstupní kontrola. Takovýto případ by s největší pravděpodobností znamenal zánik společnosti. 16

19 Aby nedošlo k výše zmíněné situaci bude docházet k výstupní kontrole na každém výrobku, která se bude skládat z: - Kontroly použitých materiálů - Statickému ověření, zda výrobek odpovídá platným technickým normám - Zpracování dokumentace skutečného provedení Předcházení nejakostním výrobkům je v popisu práce a odpovědnosti každého vrtmistra, stavby vedoucího a vedoucího závodu ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU JAKOSTI Ve společnosti budeme muset v nejkratším možném termínu zavést a certifikovaný systém managementu jakosti dle norem ISO 9001:2001 a environmentální management dle norem ISO 14001:2004. Tyto normy jsou bezpodmínečným předpokladem zdárného působení na trhu speciálního zakládání staveb POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Společnost se bude muset pojistit proti škodám způsobeným svojí činností třetím osobám a na odpovědnost za škody způsobené vadou. Dále bude nutné pojistit proti různým rizikům nemovitosti, stroje a výrobní zařízení a vozidla. Tato pojištění nám pomohou minimalizovat finanční ztráty v případě výroby nejakostního výrobku. Ovšem nutno zdůraznit,že se jedná o krajní variantu, která musí být minimalizována výše zmíněnými procesy. 4. ODBYTOVÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ ODBYTU Stanovení obchodní strategie a odbytových cílů Dobrá obchodní strategie je pro podnik životně důležitá, neboť by měla co nejlépe zajistit směr dalšího vývoje firmy. Projeví se získáním kvalitních zakázek v požadovaném objemu a struktuře a ovládnutím perspektivních tržních segmentů, vysokým odbytem výrobků a zajištěním rentability firmy. Odbytová koncepce by měla být odvozena z podnikatelských cílů a poslání firmy na trhu, provádí ji vedoucí obchodního oddělení ve spolupráci s finančně obchodním ředitelem. Stavebnictví je specifická oblast, ve které není možné improvizovat (např. výprodej zásob za sníženou cenu apod.), ale je možné např. manipulovat s nabídkovou cenou. 17

20 Pro podnik JELT bude vhodné uplatňovat strategii diferencovaného marketingu, jejíž podstata spočívá v tom, že podnik poskytuje několik typů služeb, ale také vnímá strukturu poptávky s jejími odlišnostmi a přizpůsobuje jí svoji nabídku. Toto je forma marketingu s nejvyšší rozlišovací schopností a vyžaduje znalost struktury a vlastností stavebního trhu. Toto bude tedy základní řešení tržního působení firmy. Co se týká koncentrace či naopak rozptýlení nabídky, pak firma bude uskutečňovat v klíčové oblasti svých služeb strategii tržní specializace. To znamená, že výrobce bude umísťovat svoji klíčovou výrobkovou řadu na jednom trhu. Toto se bude týkat speciálního zakládání a souvisejících služeb (pilotážní práce atd.), které budou nabízeny převážně velkým stavebním firmám, které zprostředkovávají státní zakázky a zaštiťují velké soukromé investice. Situační strategie: Co se týče přizpůsobování se tržní situaci, podnik se bude snažit uplatňovat strategii synchromarketingu, tzn. že svoji nabídku pokud možno přizpůsobuje cyklickému vývoji poptávky, ale hlavně se ji snaží v čase předvídat. Vzhledem ke značné závislosti podniku na zprostředkovaných státních zakázkách, které jsou vždy předem anoncovány, je možné odhadnout, jak dlouho se který typ služby na trhu ještě udrží. Z analýzy okolí podniku je možné usuzovat, že trh speciálního zakládání staveb bude růst (boom výstavby infrastruktury bude trvat ještě nejméně 3-4 roky). Podnik tedy bude moci uplatňovat strategii konjunkturních trhů. Svoji nabídku tedy firma může založit na nižších cenách a vyšším počtu zakázek, nebo na vyšších cenách a při nižším odbytu. Podnik však nejspíše bude schopen tyto dvě cesty zkombinovat a to díky svému strojovému vybavení. To umožní díky zrychlení práce realizovat více zakázek a díky nižším nákladům i za nižší cenu. Odbytové cíle: Cíle stanovuje opět vedení podniku ve spolupráci s vedoucím obchodního oddělení. Kvantitativní odbytové cíle vycházejí z finančních podnikových cílů a je to zejména zvyšování tržní hodnoty podniku při naplnění jeho výrobních kapacit a realizaci kladného hospodářského výsledku. Konkrétní kvantitativní cíle pro první rok jsou tyto: - získání alespoň dvou zakázek v hodnotě vyšší než 20 mil. Kč - získání nejméně tří zakázek v ceně nad 10 mil. Kč - získání alespoň čtyř zakázek nad 5 mil. Kč Základním kvalitativním cílem podniku bude prezentovat se u svých zákazníků především jako dodavatel služeb, který disponuje špičkovým moderním strojovým 18

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více