Park roku 2009 Zahrada roku 2009 Zasedání ELCA v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Park roku 2009 Zahrada roku 2009 Zasedání ELCA v Praze"

Transkript

1 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 3/2009 Park roku 2009 Zahrada roku 2009 Zasedání ELCA v Praze

2 VÝSLEDKY SOUTĚŽE PARK ROKU 2009 A ZAHRADA ROKU MÍSTO Zahradně architektonické úpravy venkovního areálu Omega centrum sportu a zdraví, Olomouc Zhotovitel Autor projektu Investor ZAHRADA Olomouc s.r.o. Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o., v subdodávce generálního projektanta Studio PRAK s.r.o. Olomouc GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 2. MÍSTO Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě Zhotovitel Autor projektu Investor ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o. Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc. Národní kulturní památka Vyšehrad Zhotovitel Autor projektu Zhotovitel Autor projektu 1. MÍSTO Zahrada ve Zdíkovci Michal Vránek Ing. Václav Weinfurter Michal Vránek 2. MÍSTO Malá zahrada u řadového rodinného domu U koupající se víly PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. Ing. Jana Pyšková 2. MÍSTO Rodinná zahrada Praha 3. MÍSTO Lipové náměstí Doksy Zhotovitel Autor projektu Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Studie - Ing. Lucie Sedláčková Prováděcí projekt - Ing. Jana Pyšková Zhotovitelé Autoři projektu Investor Zhotovitel Autoři projektu Bes Renova s.r.o., Ingstav Doksy s.r.o. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o. Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan Marek Město Doksy za podpory Evropských strukturálních fondů CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY MZLU REVITALIZACE PARKU PŘÁTELSTVÍ, PRAHA PROSEK obnova vegetačních prvků a drobná architektura Gabriel s. r.o., NAVATYP a.s. Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc., a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury: Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová Investor Městská část Praha 9 Do soutěže Park roku 2009 bylo přihlášeno 13 děl a do soutěže Zahrada roku 11 děl. Vlastní hodnocení se uskutečnilo ve dnech července Odborná porota Ing. Olga Nováková Ing. Radmila Fingerová Ing. Pavel Chlouba Ing. Přemysl Krejčiřík Ing. František Smýkal Ing. Ivan Staňa Ing. Miloslav Vysloužil Tajemnice: Ing. Jana Šimečková Soutěž podporují

3 Obsah SLOVO PŘEDSEDY SZÚZ Tak, jak to dělají dobří hospodáři, také SZÜZ přemýšlí, jak nejlépe zhodnotí letošní úrodu děl přihlášených do soutěže PARK a ZAHRA- DA roku. Letos ji vyhlásil SZÚZ už po sedmé. Vysoký počet a kvalita 13 parků a 11 soukromých zahrad nám přinesl nejenom velké zadostiučinění, ale otevřel také mnoho organizačních otázek, které budeme do příštího ročníku řešit. Pro odborné porotce byl letošní ročník ještě náročnější, než ty předešlé. Museli v několika dnech projet stovky kilometrů po celé republice a spravedlivě ocenit díla, která se i v téže kategorii lišila nejenom zadáním investora, růzností své náplně a fukčnosti, ale často také svou rozlohou a pojetím. Hluboce si vážím práce naší sedmičlenné odborné poroty, jejímiž členy byli osvědčení projektanti, zkušení pedagogové i manažeři, důvěrně znající problémy zahradnických a krajinářských firem. Děkuji všem, že svazu věnovali nejenom svůj čas a pohodlí, ale hlavně všem děkuji za to, že pochopili význam a důležitost soutěže pro rozvoj našeho oboru a svá hodnocení provádějí maximálně odpovědně. Když se široká veřejnost přesvědčí, že i u nás máme opravdové profesionály pracující na vysoké kvalitativní úrovni s využitím nových technologií a vytvářející skvělá a nádherná díla, zvýší se prestiž našeho oboru a poptávka po kvalitně odvedené práci. Doufejme, že lidé také pochopí, že nejlepší díla vznikají opravdu jenom EDITORIAL v nejužší spolupráci a souznění investora, projektanta a realizátora, kdy každý má na tvorbě díla své nezastupitelné místo. V naší společnosti jsme si bohužel zvykli oslavovat ve všech oborech jenom vítěze. V soutěži Park a Zahrada roku však zdůrazňujeme také, jak důležitý a záslužný je proces hledání nejlepšího řešení. Soutěž mapuje také úsilí mladých projektantů a menších firem, ukazuje, jak se ve svém oboru zlepšují a dozrávají. Také ministerstvu životního prostředí děkuji, za to, že převzalo nad soutěží záštitu a našim partnerům firmám Gardena, KB Blok a ADAM Zahradnická za to, že soutěž finančně podpořili. Zkušeností ze soutěže SZÚZ letos opravdu maximálně zhodnotil. V rámci semináře Trendy a tradice 2009, který v Lednici pořádala Zahradnická fakulta MZLU, pohovořili totiž v sekci Park a Zahrada roku investoři, projektanti i realizátoři soutěžních děl o svých zkušenostech. Toto představení děl předcházející vyhlášení oceněných realizací na slavnostním večeru účastníci jistě přivítali. Alespoň věděli, proč byla díla oceněna. Ve dnech října tohoto roku však čeká SZÚZ další velmi důležitý úkol. Prezidium mezinárodní profesní organizace ELCA si letos zvolilo pro své podzimní zasedání Prahu a pozvalo k nám na odbornou exkurzi, navazující na zasedání prezidia, zástupce ze 17 členských svazů. Jako hlavní organizátoři bychom chtěli prokázat, že si umíme hostů vážit, a že jim i v tom krátkém čase dovedeme ukázat to nejhezčí a nejzajímavější. Kéž se nám to podaří! Ing. Jaromír Opravil předseda SZÚZ I když v dnešní Inspiraci nenajdete rubriku o ekologických jezírkách a další odborné rubriky, v příštím čísle se k nim samozřejmě vrátíme. Sama jsem se totiž přesvědčila při rozhovorech s návštěvníky našeho informačního stánku na brněnském veletrhu Zelený svět, jaký je o progresivní, nové technologie zájem. Zaznamenali jsme si tam nejenom adresy nových žadatelů o zasílání INSPI- RACE, ale několik firem se tam také ucházelo o členství v SZÚZ, jehož jedna sekce se právě na jezírka specializuje. Doufám, že podobný zájem zaznamenáme i koncem září v našem informačním stánku na veletrhu FOR ARCH v pražském veletržním areálu v Letňanech, kde INSPIRACE nebude samozřejmě chybět. Dnešní číslo jsme věnovali soutěži Park roku 2009 a Zahrada roku 2009 nejenom proto, že zdařilá vítězná díla jsou důležitou vizitkou našeho oboru, ale cílem naší práce je ukázat všechna díla, která se opravdu podařila. Chceme své čtenáře potěšit. Když jsem s odbornými porotci objížděla parky a soukromé zahrady, setkala jsem se i v této době, která akcentuje hlavně nešvary, pochyby, podvody a katastrofy, s mnoha lidmi, kteří poctivě a profesionálně pracují. Zaujali mě svými myšlenkami, plány, a zájmem o svou práci. Pro mne letošní soutěž však bude bohužel spojena s nenahraditelnou ztrátou. Jedním z nejaktivnějších porotců a skvělým spolupracovníkem byl známý pedagog, odborník na slovo vzatý a laskavý člověk Ing. František Smýkal. Když listuji jeho hodnotitelským listem, znovu si uvědomuji, kolik tam připsal cenných postřehů, připomínek a důležitých podnětů pro budoucí soutěž. Když jsem s ním a ostatními účastníky exkurze putovala před několika dny za vodními díly a sakrálními stavbami po Vysočině, plánovali jsme, že promluví na semináři Trendy a tradice v Lednici o tom, co se komu podařilo a v čem se ještě chybuje. V den, kdy jsme domlouvali podrobnosti jeho přednášky, František Smýkal zemřel. Nemohu se s tím vyrovnat. Ing. Jana Šimečková Vedoucí redaktorka časopisu Inspirace ředitelka SZÚZ Aktualizujeme databázi odběratelů INSPIRACE a připravujeme vydávání elektronického newsletteru. Máte-li o náš časopis zájem, pošlete své kontaktní údaje na adresu OMEGA centrum sportu a zdraví v Olomouci 4-5 Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě 6-7 Doksy Lipové náměstí 8-9 Park Přátelství Praha, Prosek Ohlédnutí za soutěží Park roku a Zahrada roku Zeleň v průmyslovém areálu 13 Zahrada v krajině krajina v zahradě Zahrada v Praze Hra s prostorem Třebíč Střešní park zelená střecha s velkou mocností substrátu Členové SZÚZ seznam Zprávy SZÚZ 29 Zasedání presidia a sekretariátů členských zemí ELCA 34 Inspirace čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING, s.r.o. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně Svaz zakládání a údržby zeleně Křídlovická 68, Brno Tel./fax: mobil: , Nakladatelství: UNI MARKETING, s.r.o. Mariánské nám. 6, Znojmo Tel.: Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, Brno Tel.: Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Karel Fučík, Ing. Petr Halama, Rostislav Ivánek, Jaroslav Pešička, Ing. Jaromír Opravil Grafická příprava a sazba: GRAFEX-AGENCY, s.r.o. Výstavní 17, Brno Tel./Fax.: Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka Tel.: Fax: Registrační číslo: MK ČR E Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele šířena, a to žádnou formou Foto na titulní straně Ing. Pavel Chlouba S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 3

4 Tvůrčí tým musel tedy vyřešit tyto důležité úkoly: a) optimálně rozmístit základní aktivity b) najít vhodné místo pro restauraci s hřištěm pro petanque c) vytyčit vhodné vyhlídkové trasy d) zajistit pohled do zeleně i prosklenými stěnami hal e) umístit dětské hřiště s herními prvky f) vyřešit vstupní prostor OMEGA CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ V OLOMOUCI Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Další zhotovitelé: generální dodavatel GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Autor projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o., v subdodávce generálního projektanta Studio PRAK s.r.o. Olomouc Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 1. místo Centrum areálu Investorem sportovně relaxačního centra v Olomouci byla stavební firma GEMO spol.s r.o. Jeho vybudování se projekčně připravovalo už od roku 2006, v současnosti je areál pronajat soukromému zahraničnímu provozovateli. Generálním projektantem byl ateliér PRAK Olomouc, zejména arch. Pavel Pospíšil a arch. Alice Michálková. Ateliér ZAHRADA Olomouc - ing. Radek Pavlačka a ing. Erik Hinďoš - zpracovával zahradně architektonické úpravy venkovního areálu. Tento kolektiv autorů společně řešil celkový koncept i design všech prvků. Centrum OMEGA obsahuje 9 venkovních tenisových kurtů, tenisovou halu, halu squashovou a badmingtonovou. Jsou zde také tělocvičny a posilovna. Nechybí zde ani relaxační a regenerační centrum, které zahrnuje několik druhů saun, masážních místností a bazénů s možností ležení na venkovní terase během celého roku. Tyto aktivity jsou doplněny venkovní restaurací a vnitřním barem. Od začátku projekční přípravy investor kladl důraz na úroveň zahradních úprav a to nejenom z aspektu dekorativního, ale hlavně chtěl získat kvalitu. Protože znal možnosti a pracovní výsledky firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o., která pro něho realizovala už sadovnické úpravy firemní zahrady kolem ústřední budovy GEMO, vybral si tuto firmu také pro realizaci centra sportu a zdraví v Olomouci. Těžkým úkolem bylo dostat na stavební parcelu omezené velikosti všechny požadované funkce, potažmo objekty, se kterými zadání počítalo. Když architekti vytyčili základní koncept rozmístění budov a tenisových kurtů, zůstala mozaika zbytkových ploch, které působily jako rozházené střepy. Velkým problémem byly také provozní vazby mezi budovami a tenisovými kurty, které byly složité. Navíc se měla ještě někde umístit restaurace a dětské hřiště. 4 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

5 Park roku 2009 Projděme se tedy areálem Omega - centra sportu a zdraví v Olomouci. Vymodelované travnaté améby vytvořily jakési náměstíčko se sedacími lavicemi a solitérními vícekmennými stromy. Tento už dlouho prověřený systém respektuje důležité směry pohybu a zároveň maximálně zmenšuje zpevněnou plochu. Toto náměstíčko se také stalo symbolem a přirozeným centrem celého areálu. Na náměstí navazuje na vyvýšeném místě, což je velmi vhodné pro příjemné posezení hostů, zahradní restaurace, kterou obohatila další terasa a petanquové hřiště. Vznikly na částečně zapuštěných garážích, na nichž byla také založena střešní zahrada. Vymodelované travnaté améby vytvořily náměstíčko se sedacími lavicemi a solitérními vícekmennými stromy Vyhlídkovou trasu tvůrci vyprojektovali na zbytcích původního valu spartakiádního stadionu. Výškově navazuje na restauraci. Kromě příjemného pohledu na celý areál nabízí posezení na lavicích a hlavně se z ní dá pohodlně pozorovat hra na tenisových kurtech. Regenerační terasu se podařilo zcela odlišným designem vizuálně odclonit od ostatních ploch tak dokonale, že splňuje požadavek nikým a ničím nerušené regenerace. Nad regenerační terasou je vegetační střecha, která svou zelení potěší každého, kdo vyhlédne ze sportovních sálů prosklenými okny. Umožňuje dokonce také vystoupit ze sportovních sálů přímo na střešní louku a nadýchat se čerstvého vzduchu. Text: Redakce s přispěním Ing. Radka Pavlačky Foto: Ing. Pavel Chlouba Vegetační střecha Svah původního valu slouží dětem jako skluzavka, ústící na pískovou plochu s drobnými herními prvky. S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 5

6 Park roku místo Rozumná dohoda, odbornost a pokora vzkřísily slávu minulosti Málokterý název vzbuzuje v naší republice tolik emocí jako Vyšehrad. Díky své strategické poloze patří k nejdéle osídleným lokalitám v pražské kotlině, archeologický výzkum tam odkryl památky osídlení z let př. n. l. V první písemné zprávě z roku 1003 se už píše o královském hradě na Vyšehradě sídle knížecího rodu Přemyslovců. Karel IV. zařadil do ceremoniálu v předvečer korunovace českého krále pouť na Vyšehrad, aby se budoucí král poklonil v tamním chrámě mošně a střevícům Přemysla Oráče. V husitských bitvách byl Vyšehrad vypleněn, kostely rozbořeny, teprve Jiří z Poděbrad založil město hory Vyšehradu. Od poloviny 17. století pak sto let budovali Habsburkové barokní pevnost se zbrojnicí a vojenským cvičištěm, na kterém vzniklo v první pol. 20. století hřiště Sokola (později Slavoje) a v sousedním Starém purkrabství zázemí pro sportovce. V duchu národního obrození byla na Vyšehradě založena hrobka slavných - Slavín. Nejenom Vyšehrad, ale také jeho parky z 19. a 20. století mají zajímavou minulost. Jejich novodobé proměny započaly v roce 1993, kdy Národní kulturní památka Vyšehrad zpracovala plán obnovy parků. V souladu s touto koncepcí byla na Vyšehradě v roce 2000 dokončena kompletní rehabilitace Karlachových sadů a v roce 2002 úpravy ve Štulcových sadech. V tomto roce byly také zahájeny přípravné práce na rehabilitaci Královské a knížecí akropole, nejcennějšího území Vyšehradu. Foto: archiv NKP Vyšehrad Tehdy se už cesty nebezpečně vzdouvaly nad kořeny stromů pod potrhanou vrstvou asfaltu a volaly po opravě. Zanedbané hřiště Slavoje hyzdily potrhané, zrezivělé ploty. Úzké, strmé a poničené schodiště nestačilo náporu turistů, proto si lidé kolem něho vyšlapali blátivé cestičky. Nevzhledné bylo i udusané okolí staré studny. Stav zeleně na ploše o výměře téměř tří hektarů také neodpovídal významu místa. Úzké, strmé a poničené schodiště nestačilo náporu turistů Vedení Národní kulturní památky Vyšehrad přizvalo k účasti na projektu rehabilitace vyšehradské akropole přední zahradní architekty. K realizaci byl vybrán projekt Doc. Dr. Ing. arch. Otakara Kuči, Csc., který má k nejstarší části Vyšehradu silný citový vztah. Zbavil historické území charakteru městského parku a nově vzniklou rozlehlou loukou sjednotil prostor se stávajícími stavbami, archeologickými nálezy knížecího a královského dvorce i oběma kultovními hájky dubovým a lipovým. Na obvodovém západním svahu nad gotickým sklepem a na střeše zázemí Starého purkrabství vznikly tři malé vinohrady a sad s domácími odrůdami ovocných stromů. Travnaté pásy dnes připomínají vodní příkop, který lemoval ze severu a východu barokní zbrojnici, vyhořelou v roce Nové cesty propojují stávající budovy s vyhlídkami a archeologickými nálezy středověkých paláců. Cenné stromy byly v projektu zachovány, nové vysázeny. Také dnes lemují velkou louku na severozápadě duby a na jihovýchodě lípy, další uctívané stromy - jasany - byly vysázeny v prostoru Myslbekových sousoší. Gotický sklep na akropoli je obnoven a slouží jako muzeum dějin Vyšehradu. Staré purkrabství, ve kterém se dnes pořádají četné kulturní a společenské akce, láká návštěvníky akropole také novou kavárnou s venkovním posezením. Bývalá gotická strážní věž slouží od 90.let jako galerie současného umění. Opravu východní gotické zdi a roubení Původní stav Současný stav obnovené studny provedla stavební firma Stavos, nové schodiště u východní gotické zdi a dláždění u purkrabství firma DAP. Firma AQUASTART, patřící ke špičkám svého oboru, považuje složitý vyšehradský závlahový systém citlivý na péči a dobré zacházení za své prestižní dílo. Firma Promont vybudovala vpravdě obdivuhodnou stavbu - přívod vody z Vltavy. 6 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

7 Na obvodovém západním svahu nad gotickým sklepem a na střeše zázemí Starého purkrabství vznikly tři malé vinohrady Čerpací soustava Elephant vytlačuje pod tlakem 8 atmosfér vltavskou vodu do výše 40 m přímo do postřikovačů. Od konce dubna 2008 je tak už třetina trávníkových ploch zalévána vltavskou vodou. Zbývající část čeká na přepojení pítek na městský vodovodní řad v souvislosti s rekonstrukcí celého vyšehradského městského vodovodního řadu. Právě ji provádí Pražská vodohospodářská společnost. S hlavní dodavatelskou firmou Zahradní architekturou Tábor měla NKP Vyšehrad dobré zkušenosti již z minulosti. Prováděla totiž podle projektu Doc.Dr. Ing. arch. Kuči v letech kompletní rehabilitaci Karlachových sadů a v roce 2002 podle projektu Ing. arch. Ivany Tiché úpravy Štulcových sadů. Pracovníci Zahradní architektury Tábor zvládli výborně jak rekultivaci zdevastovaných hřišť, tak i založení trávníků, zpevněných ploch a mlatových a dlážděných cest. Práce zahrnovaly i poměrně rozsáhlé terénní úpravy. Aby se propojil celý prostor v jediný souvislý celek, bylo potřeba podle projektu vybudovat nové rampy, schodiště a nové trasy cest. Práce začínaly položením dlažby z kamenných odseků okrové barvy v nejzazší části akropole před Galerií Vyšehrad. Po domluvě s architektem nahradila pak tato dlažba původně navrhovanou mozaiku také na ostatních cestách. O přirozený vzhled parku se pak stejně jako v jiných historických zahradách zasloužily kromě dlážděných hlavních cest i cesty mlatové. Na ně jsou v Zahradní architektuře Tábor odborníky. Díky originálnímu nápadu docenta Kuči byly hlavní dlážděné cesty uprostřed doplněny travnatými pásy, vytvářejícími dojem starobylých vozových cest. Na projektu úprav Královské a knížecí akropole se v plné míře projevila architektova zralost, erudice a zároveň pokora k historickému Vyšehradu. Když dnes majitel firmy Zahradní architektura Tábor Ing. Jiří Slepička vzpomíná na rekonstrukci sadových úprav, nezapomene uznale pochválit také další spolupracující firmy: o odborné založení vinic se zasloužila firma zakládání a údržby zeleně Antonína Pechka, která příkladně pečuje o zeleň na Vyšehradě už několik let. Zakládání vinice metodicky vedl vinař Antonín Tureček. Domácí odrůdy jabloní Jadernička, Bihorka, Panenské české a Bojkovo červené zajistil Ing. Boris Krška ze ZF MZLU z Lednice. Obdivuhodné je, že celá rekonstrukce akropole probíhala za provozu a samozřejmě za zvýšené pozornosti těch, kteří v blízkosti akropole bydlí. Firmy si navzájem vyhovovaly a vždy se domluvily nejen mezi sebou, ale také se zástupcem investora a s tvůrcem projektu. Na Královskou a knížecí akropoli na Vyšehradě se vrátil klid, světlo, prostor a vzduch. Slovy paní ing. Boženy Pacákové z Národního památkového ústavu, v rehabilitovaném prostoru královského a knížecího okrsku vypadá vše přirozeně, nevtíravě, samozřejmě. Jako by to tu tak vypadalo vždycky. Text: Redakce s přispěním Ing. Drahomíry Kolmanové Foto: Ing. Drahomíra Kolmanová, Ing. Pavel Chlouba Dílo: Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o. Další zhotovitelé: Antonín Pechek, AQUASTART, spol. s r.o., Promont, DAP Praha, STAVOS Praha Autor projektu: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc. Investor: Národní kulturní památka Vyšehrad Hlavní dlážděné cesty byly uprostřed doplněny travnatými pásy, vytvářejícími dojem starobylých vozových cest 2. místo S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 7

8 Doksy doplnil moderní mobiliář, pítko a atypické herní stolky na příklad pro šachy a dětmi oblíbenou hru Člověče, nezlob se. Aby byl park přitažlivý opravdu pro všechny věkové kategorie, najde se tam i pétanquové hřiště. Součástí realizace je i automatický závlahový systém (firma Aquastart). Aby se občané a hlavně v létě turisté nebáli pohybovat parkem i večer, je park osvětlen. Tak jsou také všechny plochy dobře kontrolovatelné a bezpečné. Zemní reflektory osvětlují koruny vybraných stromů a do obrub dlažeb kolem cest jsou nainstalovány svítící dlažební barevné kostky. Lipové náměstí Dne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný park Lipové náměstí v Doksech, který od prvních úvah o jeho obnově budil rozruch a emoce obyvatel tohoto turisticky oblíbeného městečka na břehu Máchova jezera. Tím spíš, že o radikální rekonstrukci parkové plochy v centru města o rozloze 6000 m² se zasadili zástupci města Doksy a na jeho realizaci se z velké části účastnily místní firmy. Původní stav REKONSTRUKCE LIPOVÉHO NÁMĚSTÍ DOKSY Podle projektu byly vybudovány nové komunikace v měkkých organických křivkách 3. místo V roce 2007 přizvalo město firmu ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV s.r.o. ke zpracování dendrologického posudku a návrhu pěstebních opatření na stávajících stromech. Park měl být tímto způsobem konzervován pro další ponurou existenci, kterou v letních měsících křísila snad jen zlatá německá mládež a letničkové výsadby po jeho obvodu. Problémem parku však nebyly pouze lípy, u nichž došlo vlivem neodborného opakovaného snižování výšky stromů k sekundárnímu větvení korun, a proto ohrožovaly provozní bezpečnost. V parku zůstala pouze torza zpevněných ploch a komunikací, prostor v centru města svou nepřehledností a zchátralostí lákal vandaly, také mobiliář byl zastaralý. Proto se odvážné vedení města rozhodlo ke kompletní rehabilitaci a obnově Lipového náměstí. Veškeré projekční práce byly prováděny pod přátelským, leč silným tlakem aktivních představitelů města a zkušeného specialisty na získávání dotací z evropských fondů, kterým neustále hořely termíny pro podání žádosti. Na veřejném projednávání představili projektanti Ing. Ivan Marek a Ing. Barbora Eismannová tři variantní řešení, které se lišily jak mírou zásahů do stávající zeleně, tak i různou podobou centrálního prostoru. Zvolená vítězná varianta, která je mimochodem splněním projektantova snu, znamenala kompletní rekonstrukci parku s velkým zásahem do stávající zeleně. Vytipovány byly dřeviny perspektivní, hodnotné, které byly v maximální možné míře začleněny do zcela nové kompozice. Místo původních přímých kolmých cest byly podle projektu vybudovány nové komunikace v měkkých organických křivkách, povrch nových komunikací vytvořily cihelné dlažby ve dvou kontrastních barevných odstínech. Odpočinkové pobytové plochy mezi nimi Hřiště pro petangue 8 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

9 Park roku 2009 Povrch komunikací tvoří cihelné dlažby ve dvou barevných odstínech Ve vstupní části parku nahradila mlatová zpevněná plocha s rastrovou výsadbou malokorunných lip původní nepřístupnou travnatou plochu s dožívajícími stromy. Pod mladými lípami se dá na lavičkách posedět a tradiční název Lipové náměstí je nejenom zachován, ale má nový zvuk. Od ledna do června 2009 pracovaly na rekonstrukci usilovně místní firmy Ingstav Doksy s.r.o. a BeS Renova s.r.o. pod přísným dohledem známých, přátel a občanů, kteří obnovou parku opravdu žili. Pro stavební i zahradnickou firmu se jednalo o prestižní záležitost a odvedly precizní práci. Prozíravý investor pověřil projektanty autorským dozorem, což často a operativně na místě pomohlo vyřešit řadu zádrhelů, které přináší každá realizace. Finanční prostředky ze dvou dotačních titulů pokryly 80% nákladů. Město Doksy tak získalo díky ojedinělému spojení aktivních veřejných činitelů, zodpovědných odborníků a moudrých občanů, kteří se pro novátorské dílo při projednávání rozhodli, park, který opravdu slouží. Několik dní po otevření Lipového náměstí volal projektantovi vzrušeně místní zahradník, který na náměstí sekal trávu. Funguje to! Teď přišla babička s vnoučkem. Vytahuje figurky a kostku. Hrají! Text: Redakce s přispěním Ing. Barbory Eismannové Foto: Ing. Pavel Chlouba a archiv ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o. Zhotovitelé: Bes Renova s.r.o. Ingstav Doksy s.r.o. Další zhotovitelé: Aquastart, spol. s.r.o., VanElektro F. Vaňourek Autor projektu: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o. Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan Marek Investor: Město Doksy za podpory Evropských strukturálních fondů Hrací stolek na Člověče, nezlob se Do obrub dlažeb kolem cest jsou nainstalovány svítící dlažební barevné kostky 3. místo Provozovna: Dřínov Úžice u Kralup nad Vlt. tel./fax: tel.: mobil: Mratín 131, Praha-východ zavlažovací systémy Realizace kompletních závlahových systémů v parcích, zahradách, na střešních zahradách, na sportovištích, ve chmelnicích, vinicích a sadech Studie projekty závlahových systémů Záruční i pozáruční servis Zazimování a jarní zprovoznění Zahrady na klíč w w w. a q u a s t a r t. c z S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 9

10 Park roku 2009 cena děkana ZF MZLU Park Přátelství Revitalizace Parku Přátelství o rozloze 8.5 parku a byla vykácena alej 110 vzrostlých ha v Praze na Proseku byla realizována lip, laická i odborná veřejnost se ozvala tak ve třech etapách a ukončena v roce výrazně, že byla zpracována studie na obnovu parku. Zajistila mladým i starším obyvatelům proseckého sídliště jedinečnou příležitost odpočívat a sportovat v parku, ktenisterstva pro místní rozvoj, Magistrátu Díky finanční podpoře Evropské unie, Mirý vznikal už koncem 60. let minulého hlavního města Prahy a Městské části Prahy století, v krátkém údobí uvolnění. Tehdy 9 následovala tedy ve 3 etapách celková revitalizace Parku Přátelství. vypsal útvar hlavního architekta města Prahy architektonicko-krajinářskou soutěž na obvodní park v Praze 9 o celkové rozloze 23 ha. Autorem vítězného projektu byl Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča. Tehdy vrcholil rozkvět anglických krajinářských parků a park byl nazván Parkem Přátelství. Soustava rybníčků, potůčků a kaskád v jeho středu měla zásadně vylepšit stepní klima a zpříjemnit život obyvatelům tehdy nového sídliště. Realizace jeho další, střední téměř desetihektarové části se dlouho odkládala. Projektové práce skončily až v roce 1978 a jejich realizace trvala Soustava nádrží vodoteče byla kompletně rekonstruována původní monolitické 15 let. Zásluhou investora Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy byly založeny v této betonové koryto bylo jednotně nahrazeno etapě kvalitní výsadby a vymodelování terénu zajistilo protihlukové bariéry. Generálního pohledového betonu, nově byly rea- na míru zhotovenými prefabrikáty z kvalitní dodavatel si však tehdy prosadil změnu lizovány mosty ze železobetonu a přechody přes vodu v původním designu kvádrů navrhovaných přírodních břehů vodotečí na betonové nábřeží. Podle evropského z pohledového betonu. Prstencová nádrž vzoru byl v parku postaven domek zahradníků se strojovnou recirkulačního systému nickými stěnami a pozvolným rádiem mezi rondelu ze žulové kostky 10x10 cm s ko- v suterénu. Údržba stavebních a vegetačních částí parku však byla zanedbávána, stěnami a dnem byla nově předlážděna. dosloužil recirkulační systém, park zchátral. Když v roce 2004 povrchové hloubení tunelu pro výstavbu metra podél ulice Vysočanská zabralo přibližně čtvrtinu plochy Síť komunikací v parku byla doplněna tam, kde lidé vyšlapávali pěšinky a podle původní projektové dokumentace byly sjednoceny šířky jednotlivých řádů cest. Nový povrch z balené živice doplněný obrubami ze žulové kostky plně navazuje na použitou Nadčasovost architektonického řešení s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád materiálovou skladbu a potřeby návštěvníků parku. Všechny původní dlážděné plochy ze žulové kostky byly nově předlážděny, doplněny, či přizpůsobeny stávajícím požadavkům. Obnovena byla také plocha rozária, nově s mlatovým povrchem. Novým architektonickým prvkem v parku jsou posedové stupně z pohledového betonu umístěné ve svahu centrální rekreační louky. V parku se tedy dají pořádat také hudební produkce a další kulturní akce. Hlavním cílem při zpracování projektu i vlastní realizaci celkové revitalizace Parku Přátelství bylo potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád. Vlivem mimořádného úsilí a pozitivního přístupu generálního dodavatele stavby, jeho subdodavatelů, zástupce investora, technického dozoru i celého týmu projektantů se podařil, až na malé výjimky, naplnit projekční záměr a to v termínu, kdy dotace z evropských fondů nesmyslně určily lhůtu realizace, která z poloviny spadala do zimního období (leden až červen). Revitalizovaný Park Přátelství opět žije a naplňuje původní myšlenku a cíl zkvalitnit lidem život. Text: Redakce s přispěním Ing. Aleše Steinera Foto: Ing. Pavel Chlouba Architektonická soutěž: 1968 Původní projekt: Autor projektu: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča Otevření parku: 1983 Rekonstrukce části parku výstavba metra: 2006 Autoři projektu rekonstrukce dotčené části: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, Ing. Milan Vodička, Ing. Vladimír Bartoň Projekt celkové revitalizace: 2007 Autoři projektu revitalizace: Doc. Dr. Ing. arch. Arch. Otakar Kuča, Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová Technická spolupráce na projektu: Ing. Josef Kubát, Ing. Milan Vodička Realizace revitalizace parku: Náklady na realizaci I. až III. etapa: cca 44 mil. Kč 10 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

11 Revitalizace Parku Přátelství V říjnu 2007 vyhlásila Městská část Praha 9 veřejnou zakázku na revitalizaci Parku Přátelství. Zakázku získalo sdružení firem NAVATYP a.s. a Gabriel s.r.o. Akce byla financována z převážné části dotačními fondy EU, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy. Revitalizace parku trvala 100 dní. Realizace parkového mobiliáře zahrnovala dřevěná pobytová mola v blízkosti vodoteče, dřevěné lavičky s opěradlem dvojí délky, dřevěné masivní lavice z dubových hranolů, pítko v prostoru dětského hřiště, odpadkové koše a informační panely s návštěvním a provozním řádem parku, resp. dětského hřiště. Dětské hřiště rozdělené na 2 části nabízí herní prvky pro děti od předškolního věku až po věkovou skupinu 15+. Nepřiměřené množství přestárlých a přerostlých keřových skupin vytvářelo před rekonstrukcí z parku nevlídné a nebezpečné místo k pobytu. Došlo tedy k výrazným probírkám, cekem bylo odstraněno takřka 9000 m² keřových skupin. Na jejich místě byly založeny nové trávníky a další travnaté plochy byly založeny v místech rozsáhlé stavební činnosti. Ve vybraných partiích bylo vysázeno 95 nových vzrostlých stromů, které doplnily původní kvalitní a v rámci obnovy ošetřenou výsadbu. V záhonech nově stylizovaného rozária byly vysazeny osvědčené výpěstky růží a tvarovaný živý plot, travnaté plochy na ostrovech jsou oživeny efektem kvetoucích jarních cibulovin narcisů. Celková rozloha dotčené části parku: 8,5 ha Rozloha vodních ploch: 0,46 ha / 4600m 2 Délka vodoteče: 450 m Počet nádrží soustavy vodoteče: 11 Celkový počet stromů: 615 ks Rozloha travnatých ploch: 5,5 ha České Kopisty Litoměřice Tel., fax: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ELCA Václav Kraut, Gabriel s.r.o. Reklamní prezentace 11

12 Ohlédnutí za soutěží Park roku a Zahrada roku 2009 Do soutěže Park roku 2009 bylo přihlášeno 13 děl a do soutěže Zahrada roku 11 děl. Vlastní hodnocení se uskutečnilo ve dnech července Porota ve složení Ing. Olga Nováková, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Pavel Chlouba, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ing. František Smýkal, Ing. Ivan Staňa, Ing. Miloslav Vysloužil najela v průběhu tří dnů stovky kilometrů po celé České republice. Letos poprvé se nemohl tohoto maratónu ze zdravotních důvodů zúčastnit jeden ze zakladatelů soutěže, jejíž tradice začala v Klatovech před 33 lety, prof. Ing. Jaroslav Machovec. Ten byl po celá ta léta zkušeným a váženým členem poroty, proto se SZÚZ letos rozhodl, že mu poskytne veškerou dokumentaci a fotografie soutěžících děl, aby mohl jednomu z nich udělit cenu, která ponese jeho jméno. Velký počet přihlášených děl je na jednu stranu velmi potěšující, na druhou stranu je samozřejmě obtížné tolik přihlášených děl během tří dnů zhodnotit. V kritériích soutěže je sice uvedeno, že v případě většího množství přihlášených děl je možné vyhlásit předkolo, přesná pravidla pro toto předkolo však zatím nejsou stanovena. Proto se tedy porota rozhodla letos ještě navštívit všechna díla a vybrat ta, která postoupí do finále. U finalistů potom bylo na základě hodnocení poroty stanoveno pořadí, se kterým vás seznamujeme v tomto čísle časopisu INSPIRACE. Chceme poděkovat všem, kteří se nebáli konfrontace s ostatními parky a zahradami a svá díla do soutěže přihlásili. Ne všechna dosáhla na nejvyšší mety někde kvůli nekvalitnímu projektu, někde vázla následná péče. Každé hodnocení je subjektivní, ale díky tomu, že porotců je sedm, je toto subjektivní hledisko minimalizováno. V kategorii Park roku soutěžila díla svým rozsahem a zaměřením těžko souměřitelná - golfové hřiště, zeleň v průmyslovém areálu, malé parčíky i rozsáhlé revitalizace městských parků. Mnozí se mohou ptát, proč dílo, které je velkým přínosem pro obec či město, cenu nezískalo. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že každá změna zeleně k lepšímu je přínosem. Soutěž, kterou pořádá SZÚZ, hodnotí ovšem především kvalitu provedení díla a následné péče. Aby mohlo být soutěžní dílo co nejobjektivněji hodnoceno, je stanoveno pět souborných kritérií s tímto bodovým podílem: Kompozice, celkový dojem, estetická působivost Kvalita provedené práce Použití rostlin Péče o provedené dílo Novátorské nebo průkopnické způsoby 25 bodů 35 bodů 20 bodů 10 bodů 10 bodů Kromě vlastního hodnocení soutěžních děl navrhla porota udělit Cenu děkana Zahradnické fakulty dílu Revitalizace Parku Přátelství Praha Prosek za úspěšný pokus vrátit revitalizací parku původní podobu z přelomu 60. a 70. let 20. století (i když byla realizace parku dokončena v r. 1983, návrh je příkladem zahradní tvorby konce 60. let; většinou jsou realizace z této doby přestavovány do dnes populárních podob). Porota také navrhla udělit tři čestná uznání a to dílům: Brandýs nad Labem Labská promenáda za propojení městského prostoru s říčním koridorem, které bude základem revitalizace říčních břehů v širší krajině s významnou rekreační funkcí. Úprava průmyslové zóny areálu firmy KB BLOK Postoloprty za příklad odvážné zahradní úpravy v industriálně-obchodním areálu. Firmě ZAHRADA VYSOČINA s.r.o. za úpravu rajské zahrady v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. V tomto čísle časopisu INSPIRACE vám představujeme díla, která se umístila na nejvyšších stupních. K těm ostatním zajímavým se budeme postupně vracet. Ing. Jana Šimečková, tajemnice poroty Zhotovitel Autor projektu Investor Zhotovitel Autor projektu Investor 4. MÍSTO A ČESTNÉ UZNÁNÍ LABSKÁ PROMENÁDA, část A GardenLine s.r.o., Lukáš Rajtr zahradnické služby AND, s.r.o. - Ing. arch. Magdalena Dandová ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o., Ing. Kateřina Vaculová Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav 5. MÍSTO Dvořáčkův park Kamenický Šenov GardenLine s.r.o. AND, spol. s r.o. Ing. arch. V. Danda, Ing. arch. M. Dandová Město Kamenický Šenov za finanční podpory Nadace Proměny 6. MÍSTO A ČESTNÉ UZNÁNÍ Sadovnická úprava výrobního závodu KB BLOK systém s.r.o., Postoloprty Zhotovitel Autor projektu Investor Zhotovitel Autor projektu Investor DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Ing. Petr Halama KB BLOK systém s.r.o. ČESTNÉ UZNÁNÍ RAJSKÁ ZAHRADA - Žďár nad Sázavou ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o Ing. Karel Uhlíř, Bc. Daniela Janů Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou Cena prof. Ing. Jaroslava Machovce v soutěži Park roku a Zahrada roku 2009 Je mi velkou ctí, že SZÚZ vytvořil cenu označenou mým jménem a vnímám tuto cenu jako poctu všem, kteří u počátků těchto seminářů a soutěží byli a bez jejichž poctivého úsilí by tato cena nemohla vzniknout. Velmi rád jsem tuto úlohu přijal. Pro rok 2009 cenu Jaroslava Machovce uděluji dílu revitalizace Parku Přátelství v Praze 9 Prosek jahož zhotovitelem je sdružení NAVATYP a.s. a Gabriel s.r.o. a současně všem, kteří se na tomto díle podíleli, včetně správců majetku. Toto dílo vzniklo původně v roce 1983 podle návrhu Doc. Ing. arch. Otakara Kuči, CSc. Je klasickou ukázkou dobově vznikajících městských parků vytvářených tak, aby dokázaly pojmout současně co nejvíce návštěvníků. Proto parky musely zahrnovat řadu technických doplňků včetně vodních ploch, dlažeb, drobných staveb atd. a současně uplatňovat optimální využívání celé řady vegetačních prvků, které tvoří podstatu každého parku. To se autorovi projektu v plné míře podařilo. Nedostatečná nebo žádná údržba toto dílo časem znehodnotila, jak už to bohužel často bývá. Proto je třeba nejvíce vyzvednout skutečnost, že se všechny uvedené organizace a jejich představitelé rozhodli pro revitalizaci a za spolupráce s původním autorem projektu v podstatě dopracovali a jen v detailech upravili to, co původní projekt zamýšlel. Tímto přístupem je toto dílo jedinečné a ukazuje cesty, jak by se mělo k takovým úkolům přistupovat, aby se pro budoucnost zachovala a rozvíjela kvalitní práce odcházejících generací. A proto jsem tuto cenu velmi rád předal všem, kteří se o ni zasloužili. Jaroslav Machovec 12 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

13 Park roku 2009 Zeleň v průmyslovém areálu Ten, kdo poprvé vstoupí do areálu společnosti KB BLOK systém, s.r.o. v Postoloprtech, nejprve zaváhá, vstoupil-li opravdu do firmy zabývající se výrobou betonových stavebních systémů nebo zabloudil-li do dobře udržovaného parku. Je opravdu ve výrobní firmě. Zeleň, která od prvního okamžiku upoutala jeho pozornost, nenarušuje však výrobní procesy ani nepřekáží dopravě organizované podle promyšlených pravidel. A tak si uznale řekne, že majitel firmy vyrábějící prvky z betonu musí mít skutečně výjimečný vztah k přírodě, a že si pro spolupráci vybral spolehlivou zahradnickou firmu. Už při zpracování projektu sadovnických úprav v areálu v letech a potom také při jeho realizaci, která probíhala v několika etapách až do roku 2008, bylo jasné, že je potřeba betonové výrobky firmy vynalézavě zapracovat do budoucí sadové úpravy. A tak svahy v areálu měly zpevňovat nové prvky CUP STONE, které KB BLOK k těmto účelům vyrábí a při realizaci se opravdu osvědčily. Na budování okrasného vodního jezírka posloužilo několik typů tvarovek jako např. GARDEN STONE a ZIQZAQ BLOK. Také dlažby byly v areálu samozřejmě vybrány ze sortimentu KB BLOK systém. Zjemňujícím prvkem se stalo dřevo, lépe řečeno dřevěné čtvercové rošty. Ty pak vytvořily pohodlné stupně k okrasnému jezírku, které se čistí jenom cirkulací vody bez technologických zařízení. V okolí biotopu jsou vysazeny různé druhy trvalek a keřů, které mají přirozeně původ v blízkosti vodních děl, a které svou proměnlivostí v čase a prostoru umocňují význam a důležitost nástupního prostoru. I když trvalkové záhony nepřekvapují množstvím zvolených druhů, jsou pro ně vybírané druhy trvalek tak promyšleně, aby odpovídaly svou hmotou velikosti záhonů, vytvořily barevný akcent a hlavně, aby areál zdobily po celou sezónu. Nezastupitelnou úlohu mají však v areálu samozřejmě vzrostlé stromy, vybírané tak, aby dobře prosperovaly v prostředí firmy, kde se pracuje s betonem, kde se hodně práší, je tam spíš sucho a pěkně profukuje. Jerlíny japonské (Sophora japonica), platany západní (Platanus occidentalis) a dřezovce trojtrnné (Gleditsia triacanthos kultivar Sunburst) tyto podmínky splňují. Majitel firmy KB BLOK systém s.r.o je bezesporu moudrým investorem, kterému záleží na tom, aby zeleň v jeho firmě nesplňovala jenom reprezentační funkci, ale aby jeho zaměstnanci v celém areálu, kde tráví pracovní dny, měli kolem sebe příjemné prostředí. Firma ZAHRADY DIKÉ spol. s r.o. jeho záměry naplnila. Dokázala svou profesionalitu nejen na exponovaných místech, ale proměnila celý areál v promyšleně navržený a dobře provedený park. čestné uznání Text: Redakce s přispěním Ing. Petra Halamy Foto: Ing. Pavel Chlouba Dřevěné rošty vytvořily pohodlné stupně k okrasnému jezírku. Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Autor projektu: Ing. Petr Halama Investor: KB BLOK systém s.r.o. S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 13

14

15 ideální řešení oblázkových či štěrkových zahradních úprav BERA Gravel Fix se svou strukturou včelí plástve, vyroben z kvalitního polypropylenu, je navržen tak, aby vytvořil stabilní a tuhou základnu pro aplikace jako jsou zahradní cesty, parkovací stání pro automobily, příjezdové komunikace a podobně, kde jsou použity kamenné oblázky či štěrk. Výhody: Žádné vyjeté koleje či díry Pojízdný pro kola, invalidní vozíky, motokola, kočárky a pod. Perfektní propustnost vody soulad s legislativním požadavkem EU Specifikace: Maximální flexibilita velikosti plástve x 764 mm na plochu a 32 mm na výšku Lehce upravitelná velikost plástve a tak možnost přizpůsobení se překážkám nebo omezeným prostorům Plástev je vybavena pevnou geotextilií o váze 30 g/m 2, která redukuje prorůstání kořenů, přičemž zajišťuje průsak vody ČEGAN s.r.o. Husova 1693/ Šlapanice Czech Republic tel.: Reklamní prezentace 15

16 Zahrada v krajině krajina v zahradě Soukromou zahradu ve Zdíkovci na Šumavě realizovala firma Michala Vránka z Veselí nad Lužnicí a projektoval ji Ing. Václav Weinfurter. Je to zahrada profesionálně navržená, profesionálně zrealizovaná a svými majiteli s láskou udržovaná. Aby se uzavřely před okolním světem, ohrazují tyto zahrady dokonalé ploty. Jen jedno jim chybí - kouzlo života a citlivost k okolní krajině. To jsme našli v soukromé zahradě ve Zdíkovci na Šumavě, proto je to Zahrada roku Je to zahrada, ve které se dobře žije. Možná by se dalo říct, že se žije i pro ni. Není vytvořena pro okázalou reprezentaci, ale pro šťastný život majitelů. Zahrada v bezprostřední blízkosti domu, citlivě zasazená do okolní šumavské přírody téměř nepozorovaně tu její okolní přírodní krásu umocňuje. Až od majitelů se dozvíte, co všechno se muselo vybudovat, aby protékající potok, velice citlivě zakomponovaný do scenérie zahrady, vypadal, jako by tam protékal odjakživa. Za dnešním výsledkem je ukryto dlouhé hledání nejvhodnějšího řešení, vzácná shoda majitelů a autora návrhu. Díky tomuto souznění se realizace přiblížila snu o ráji na zemi tak blízko, jak je to jenom možné. V zahradě ve Zdíkovci jsou však ukryty i funkce zcela praktické. Je to na příklad ochranný protipovodňový val. Ani o jeho Majitelé si projektu Ing. Václava Weinfuntera velmi váží 1. místo Co ji tak výrazně odlišuje od ostatních dokonale zrealizovaných zahrad, které letos odborná komise hodnotila? Mnoho soudobých zahradních úprav, které jsou dokonale provedené, nás oslňuje ve snaze přelstít čas nově vysázenými vzrostlými stromy. Ve snaze přelstít přírodu zavlažuje se v těch zahradách dokonale každé místo. Ochranný protipovodňový val není téměř patrný 16 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

17 Zahrada roku 2009 funkci jsme však neměli tušení, pokud nás na tuto skutečnost majitelé neupozornili. Tak citlivě je terén zmodelován. Velmi přirozeně navazuje na terén ve vedlejší zahradě, kde v původním domě žijí rodiče. Prostor, který je ohrazen z jedné strany nízkým dřeveným plůtkem a z druhé potokem, je obrazem venkovského života, který už dnes často nevidíte. Na venkovské zahradě, která vypadá jako na Ladových obrázcích, se tam procházejí husy a kačeny, popásají se tam ovečky, psi honí kočky. Nebo nám ten pohled připomíná scenérie z anglických krajinářských parků. Okolní krajina zde totiž vstupuje do zahrady a zahrada za potokem plynule přechází v oboru a navazuje na okolní louky, kde majitel zahrady opravil Boží muka. Tomuto idylickému obrázku zahrady v krajině a krajiny v zahradě předcházela kompletní náročná přestavba domu. Ta byla vstupní podmínkou zpracovatele návrhu zahrady Ing. Václava Weinfurtera. Majitelé souhlasili. Šťastné setkání a shoda majitelů s autorem zahrady a s realizátorem zahradních úprav byla ve Zdíkovci nezbytnou podmínkou dobrého díla. To bylo obohaceno něčím křehkým, nezachytitelným, ale nesmírně důležitým: zahrada má své zvláštní kouzlo, každý mu může říkat dle svého povahového založení jinak. Každý však pocítí, že v zahradě roku 2009 nechybí. Text: Ing. Radmila Fingerová Foto: Ing. Pavel Chlouba Zhotovitel: Michal Vránek, Veselí nad Lužnicí Další zhotovitelé: Ing. Vojtěch Doležal zahradní jezírko Autor projektu: Ing. Václav Weinfurter, Michal Vránek Investor: Manželé Kramlovi S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 17

18 Zahrada roku 2009 Zahrada v Praze 2. místo další nekonečný příběh Když mě investor požádal o spolupráci při tvorbě velké rodinné zahrady v Praze, hovořil jenom o drobných změnách úvodního projektu, který před třemi lety vytvořila Lucie Sedláčková z firmy Jena. Drobné změny záhy přerostly v přebudování terénu, protože ten, který navrhli stavební inženýři, rodině nevyhovoval. Původně pohledově exponovaná místa zmizela pod novou terénní modelací, vznikla nová terasa před domem a dětský kout. V zahradě zůstala zachována část stromové kostry a základní princip: skupiny stromů, stinná místa, travnaté plochy dílem rekreační a dílem luční. Na můj vkus je rekreačních ploch trochu moc, i když tak nádherně vyniknou dokonalé terénní modelace, dotvářené hráběmi v rukou všech zahradníků, majitele realizační firmy, i mých. Naprosto se ale změnily výsadby. Více než bylin a 1500 keřů jsme sázeli z ruky projekt byl úplně k ničemu. Bylo to, přiznávám, hodně náročné, ale vznikly tak místy barevné kombinace, na které bych si v projektu nikdy netroufla. Louka před domem se v jednu chvíli měla změnit v krásné čisté jezero, v němž by se zrcadlil dům. Od toho jsme upustili, protože bychom takto zrušili pro sportovně založenou rodinu s třemi malými dcerkami pracně vybudovanou jedinou větší rovnou plochu v půlhektarové zahradě. Vodní motiv ale před domem zůstal po přírodou vysochaném žulovém oblouku stéká voda do bezpečně mělkého jezírka, kde si teď holčičky hrají na víly a princezny. Majitelé zahrady jsou sice mladí, ale chtěli mít ze své zahrady radost co nejdříve. Proti původnímu projektu jsme tedy pozměnili 18 Svaz zakládání a údržby zeleně i velikosti stromů. Obvod kmene při výsadbě s několika výjimkami přesahoval 40 cm, největší 70 cm. Investor přes své pracovní vytížení s námi dokonce vyrazil na výběr stromů do školek v Německu. S realizační firmou Zahradní Architektura Kurz s.r.o. se nám nakonec podařilo vytvořit na zahradě přátelský a bezpečný prostor pro mladou rodinu. Kde to dovolilo architektonické řešení stavby, tak je dům propojen se zahradou. Dodatečně budované nové velké okno otevře pohled z obývacího pokoje do východní části zahrady. Trávník vyvolává ve všech dětech chuť válet sudy. Mohou se také schovávat v keřích,

19 Zahrada roku 2009 sbírat lesní jahody a další jedlé plody (ze mne se stala skoro odbornice na jedovatost okrasných plodů). Modelovaným svahem a druhovou skladbou dřevin na stráni se nám podařilo zahradu propojit pohledově se zahradou zbudovanou níž na svahu a domluvit se s kolegou, který realizoval sousední zahradu, aby i on respektoval podobné pojetí zahrad. Působivá zahrada vznikla díky těmto skutečnostem: je z ní nádherný výhled na protější stráně i do údolí Vltavy má dobrou proporci mezi domem a zelenou plochou (zastavěno a zpevněno je asi 20 %) osvícený investor využil dobrý úvodní i přepracovaný projekt zahradnické práce byly provedeny perfektně Někdy jsme se shodovali, jindy přeli, někdy i velmi ostře, ale výsledek je nejlepší, jakého jsme uměli dosáhnout. Byla to nejnáročnější práce, jakou jsem zažila. Protože tam bylo tolik improvizace, bylo to také velké dobrodružství. Když jsme na podzim 2008 zahradu předávali, bylo mi smutno. Příběh ale naštěstí neskončil, předáním vlastně začala jiná kapitola a ta nejspíš jako ve správné zahradě neskončí nikdy. Díky perfektně udržovanému trávníku vyniknou dokonalé terénní modelace 2. místo Vodní motiv v zahradě Text: Ing. Jana Pyšková Foto: Archiv firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o. a Ing. Pavel Chlouba Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Další zhotovitelé: Stavby Holík, Gabiony s.r.o., Martin Hoffmann AB VODA Autor projektu: Studie Ing. Lucie Sedláčková, Prováděcí projekt Ing. Jana Pyšková S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 19

20 Zahrada roku 2009 Hra s prostorem Třebíč Je mnohem snazší vytvořit zahradu na horské stráni s dalekými výhledy nebo v krajině, která se volně rozbíhá od obzoru k obzoru, než na stísněném pruhu půdy u řadového domku s nehezkým okolím. I když vliv okolí je neodmyslitelný, dá se i tady dojít k úspěchu. V Třebíči jsem zpracovávala studii pro dvě sousedící zahrady, patřící dvěma kamarádům, spolumajitelům firmy PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. domů, z nichž by bylo do interiéru dobře vidět. Daní za ochranu soukromí je tedy nedostatečný kontakt majitelů se zahradou. Tím větším překvapením je pak to, co uvidíte, když se před vámi žaluzie roztáhnou a dveře se otevřou. Pěkná terasa z dubových fošen sjednocuje plochu mezi stěnou domu a okrasným bazénem. Ve vodě tančí snová víla od sochaře Tasovského a ze své kouzelné ruky skrápí prstence svých vlasů. Když se dost vynadíváte a zvednete hlavu, oči vám kloužou po měkkých vlnách trávníku a konturách záhonů. Modelace a křivky dávají pocit mnohem většího prostoru, na konci se směrem k vrátkům trávník zužuje a mizí. Stáčí se za poslední terénní vlnu. Možná na chvíli dokonce zapomenete na hradbu domků naproti a napadne vás zvědavě, co asi za vrátky bude. Nejenom tvary terénu a záhonů, ale také výsadby vytvářejí pocit soukromí, ponechávají však zahradě vzdušnost. Nejtěžší bylo najít správnou míru pestrosti a proměnlivosti zahrady. V malém měřítku se dají druhy kombinovat v menších skupinách, ale i tady hrozí nebezpečí chaosu. Zejména proto je výsadba kolem terasy, na níž nejčastěji majitel sedává, velmi umírněná. Trs bambusu hlídá vchod do domu, terasu na levé straně rámuje řada ozdobnic, na pravé straně tisový živý plot. Neutrální Modelace a křivky dávají pocit mnohem většího prostoru Na konci se směrem k vrátkům trávník zužuje a mizí Výsadby vytvářejí pocit soukromí, ponechávají však zahradě vzdušnost 2. místo Malá zahrada přihlášená do soutěže patřila k řadovému domu a svou plochou proporčně domu neodpovídala. Také s okolím se nedalo nic dělat. Ošklivou mohutnou konstrukci převyšující plot neschováte. Také nezměníte výhled na benzínovou pumpu a nevábnou samoobsluhu. Nicméně menší zahrada na pruhu půdy za řadovým domem nebo plácku kolem domku v satelitu, bojující s nehezkým okolím, je velmi běžným příkladem dnešní doby. Majitel zahrady v Třebíči Karel Fučík se však o ni staral jako o vymodlené dítě. Však také byla v rukou dobré realizační firmy, jejímž je jednatelem. Zahrada měla sloužit především jako pokračování obytného prostoru domu, v němž žijí manželé s dospělým synem, jako místo pro klidné rozjímání nebo veselé posezení s přáteli, také jako vizitka firmy pro vyvolené zákazníky. Pohled z obývacího pokoje bohužel většinu času kryly na můj vkus spíše kancelářské vertikální žaluzie. Těžko se však divit, když o něco dál se tyčí další řada Na pravé straně se výsadby prolínají z jedné zahrady do druhé 20 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Vzdělání a zkušenosti Inženýr v oboru Zahradní tvorba na ČZU v Praze, 2008. Bakalář v oboru zahradnictví na ČZU v Praze, 2005. Maturita v oboru okrasné zahradnictví

Více

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE 05 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - CELKOVÁ SITUACE 1:750 06 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH SITUACE

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží 1/ Kamenné objekty SO 104 (kameny do vody): 936.260,- SO 109 (pobřežní kameny): 989.807,- : 1.926.067,- 2/ Tribuny SO 108 : 832.211,- SO 111 : 614.136,- SO 114 : 531.833,-

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

NÁVŠTĚVA 2 DŮM&ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 2 DŮM&ZAHRADA NÁVŠTĚVA 2 DŮM&ZAHRADA Bezstarostné bydlení Řada stavebníků potvrdí, že realizace domu je enormní zátěží nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska organizačního. Projekt, jednání s úřady, výběr dodavatelské

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA 1 KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA OBECNÝ ÚVOD RYBNÍKY A VODA PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY ÚDRŽBA STAVEBNÍCH PRVKŮ 2 Stromovka Park celopražského významu Největší krajinářský park v Praze

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Odbor dopravy a životního prostředí Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice Zápis z jednání s občany bytového

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových

KONTEXT - POLOHA. V obci je nutné zachovat jistou rozvolněnost zástavby. Rozvoj obce se dá předpokládat v okrajových KONTEXT - POLOHA Obec Paseky se nachází v jižních Čechách 8 km jihovýchodně od Písku. Obec je zasazena do malebné krajiny Píseckých hor a patří k rekreační oblasti středního Povltaví. V obci je nutné zachovat

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa

Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa Vnášení soudobé stopy do historických objektů či jejich souborů je, jak se zdá v současné době velmi živým tématem

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

NÁVŠTĚVA 6 DŮM&ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 6 DŮM&ZAHRADA NÁVŠTĚVA 6 DŮM&ZAHRADA Dvě sestry a višňový sad V roce 2010 jsme představili dům v okolí Prahy od architekta Michala Havelky. Již tenkrát se uvažovalo, že si sestra majitelky časem postaví vlastní dům

Více

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková. Zpráva o projektu "Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže, studentů a veřejnosti" realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008 Příspěvek,

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST PROJEKT Územní studie Vojnův Městec(Žďár nad Sázavou) p.č.508/2, 508 / 1,509 / 1, 507, 1611 GENERÁLNÍ PROJEKTANT MOLO ARCHITEKTI s.r.o. Bubenská 1, Praha 7. 170 00 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MgA.Patrik Zamazal

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková

Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková Podzimní Paříž: Zpráva ze studijní cesty Zdeňka Šupková 1 Prohlížím si fotografie pořízené během pěti dnů strávených ve francouzské metropoli a vzpomínám na svůj výlet po pařížských zahradách a parcích

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Kde žil a bádal Charles Darwin

Kde žil a bádal Charles Darwin Kde žil a bádal Charles Darwin Dům a zahrada, kde proslulý Charles Darwin a jeho rodina žili skoro 40 let, je nyní pod ochranou společnosti English Heritage, která se zasloužila o celkovou rekonstrukci.

Více

Krásný park pro všechny.

Krásný park pro všechny. Krásný park pro všechny. Zpracováno pro o.s. Kavalírka datum 14.09.2011 autoři Ing. arch. Mahulena Svobodová, Ing. arch. Lukáš Brom Krásný park pro všechny. Park Kavalírka má krásnou polohu, leží v rovině

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

Pod taktovkou pohody i luxusu

Pod taktovkou pohody i luxusu Pod taktovkou pohody i luxusu Květnová zahradní návštěva dokazuje, že i ztvárnění velkého pozemku, který má působit skutečně velkolepě, může proběhnout s vkusem a grácií. Když už si totiž chcete pořídit

Více

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVA Důraz na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA www.dumazahrada.cz 77 NÁVŠTĚVA Rozhodnutí rekonstruovat rodinný dům je obvykle vyvoláno novými požadavky uživatelů v důsledku změněné rodinné situace.

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Přestože půdní i klimatické podmínky. návštěva zahrada. zaujalo nás

Přestože půdní i klimatické podmínky. návštěva zahrada. zaujalo nás 54 návštěva zahrada Zahradě je devět let a pravidelnou zálivku už nepotřebuje, zavlažuji jen rostliny v nádobách na terase, nově vysazené a užitko zaujalo nás vou zahradu, říká majitelka. K zálivce využívá

Více

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006

Revitalizace pozemků veřejné zeleně U vlečky zakázka č. 0653 prosinec 2006 Obsah textu: 1. Identifikační údaje...2 2. Přehled výchozích podkladů...2 3. Širší vztahy...2 4. Současný stav...2 5. Návrh úprav...3 5.1 Varianta č. 1...3 5.2 Varianta č. 2...4 5.3 Varianta č. 3...4 5.4

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz V zemi Mirakulum v Milovicích necháváme děti objevovat dosud nepoznané, špinit se, dovádět, dotýkat se rostlin, zvířat

Více

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část Textová část Průvodní zpráva 1 Analýza současného stavu Předprostor základní školy ve Slovanské aleji v Plzni vznikl souběžně s výstavbou školní budovy. Ta se poprvé otevřela žákům v září 1960. Kompozice

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUPEŇ: STUDIE MÍSTO ZÁMĚRU: OBEC OSLAVICE, KRAJ VYSOČINA INVESTOR: OBEC OSLAVICE ZÁSTUPCE INVESTORA: Ing. PAVEL JANOUŠEK - starosta AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ:

Více

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná veřejnost. Sdílet článek: Facebook Twitter

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu nadace Proměny Datum a místo konání: 13. 5. 2009, KKCG, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Přítomní členové poroty: Přítomní

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá.

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá. Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město s termálním pramenem

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA ÚLY A LODĚ aneb PŘÍBĚH CHATY NAD ÚDOLÍM Úžasný panoramatický výhled do údolí Labe a na hrad Střekov se neomrzí. Přihlédneme-li k faktu, že majitel zahrady má k místu osobní vztah, není divu, že se zde

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více