Park roku 2009 Zahrada roku 2009 Zasedání ELCA v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Park roku 2009 Zahrada roku 2009 Zasedání ELCA v Praze"

Transkript

1 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 3/2009 Park roku 2009 Zahrada roku 2009 Zasedání ELCA v Praze

2 VÝSLEDKY SOUTĚŽE PARK ROKU 2009 A ZAHRADA ROKU MÍSTO Zahradně architektonické úpravy venkovního areálu Omega centrum sportu a zdraví, Olomouc Zhotovitel Autor projektu Investor ZAHRADA Olomouc s.r.o. Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o., v subdodávce generálního projektanta Studio PRAK s.r.o. Olomouc GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 2. MÍSTO Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě Zhotovitel Autor projektu Investor ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o. Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc. Národní kulturní památka Vyšehrad Zhotovitel Autor projektu Zhotovitel Autor projektu 1. MÍSTO Zahrada ve Zdíkovci Michal Vránek Ing. Václav Weinfurter Michal Vránek 2. MÍSTO Malá zahrada u řadového rodinného domu U koupající se víly PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. Ing. Jana Pyšková 2. MÍSTO Rodinná zahrada Praha 3. MÍSTO Lipové náměstí Doksy Zhotovitel Autor projektu Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Studie - Ing. Lucie Sedláčková Prováděcí projekt - Ing. Jana Pyšková Zhotovitelé Autoři projektu Investor Zhotovitel Autoři projektu Bes Renova s.r.o., Ingstav Doksy s.r.o. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o. Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan Marek Město Doksy za podpory Evropských strukturálních fondů CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY MZLU REVITALIZACE PARKU PŘÁTELSTVÍ, PRAHA PROSEK obnova vegetačních prvků a drobná architektura Gabriel s. r.o., NAVATYP a.s. Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc., a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury: Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová Investor Městská část Praha 9 Do soutěže Park roku 2009 bylo přihlášeno 13 děl a do soutěže Zahrada roku 11 děl. Vlastní hodnocení se uskutečnilo ve dnech července Odborná porota Ing. Olga Nováková Ing. Radmila Fingerová Ing. Pavel Chlouba Ing. Přemysl Krejčiřík Ing. František Smýkal Ing. Ivan Staňa Ing. Miloslav Vysloužil Tajemnice: Ing. Jana Šimečková Soutěž podporují

3 Obsah SLOVO PŘEDSEDY SZÚZ Tak, jak to dělají dobří hospodáři, také SZÜZ přemýšlí, jak nejlépe zhodnotí letošní úrodu děl přihlášených do soutěže PARK a ZAHRA- DA roku. Letos ji vyhlásil SZÚZ už po sedmé. Vysoký počet a kvalita 13 parků a 11 soukromých zahrad nám přinesl nejenom velké zadostiučinění, ale otevřel také mnoho organizačních otázek, které budeme do příštího ročníku řešit. Pro odborné porotce byl letošní ročník ještě náročnější, než ty předešlé. Museli v několika dnech projet stovky kilometrů po celé republice a spravedlivě ocenit díla, která se i v téže kategorii lišila nejenom zadáním investora, růzností své náplně a fukčnosti, ale často také svou rozlohou a pojetím. Hluboce si vážím práce naší sedmičlenné odborné poroty, jejímiž členy byli osvědčení projektanti, zkušení pedagogové i manažeři, důvěrně znající problémy zahradnických a krajinářských firem. Děkuji všem, že svazu věnovali nejenom svůj čas a pohodlí, ale hlavně všem děkuji za to, že pochopili význam a důležitost soutěže pro rozvoj našeho oboru a svá hodnocení provádějí maximálně odpovědně. Když se široká veřejnost přesvědčí, že i u nás máme opravdové profesionály pracující na vysoké kvalitativní úrovni s využitím nových technologií a vytvářející skvělá a nádherná díla, zvýší se prestiž našeho oboru a poptávka po kvalitně odvedené práci. Doufejme, že lidé také pochopí, že nejlepší díla vznikají opravdu jenom EDITORIAL v nejužší spolupráci a souznění investora, projektanta a realizátora, kdy každý má na tvorbě díla své nezastupitelné místo. V naší společnosti jsme si bohužel zvykli oslavovat ve všech oborech jenom vítěze. V soutěži Park a Zahrada roku však zdůrazňujeme také, jak důležitý a záslužný je proces hledání nejlepšího řešení. Soutěž mapuje také úsilí mladých projektantů a menších firem, ukazuje, jak se ve svém oboru zlepšují a dozrávají. Také ministerstvu životního prostředí děkuji, za to, že převzalo nad soutěží záštitu a našim partnerům firmám Gardena, KB Blok a ADAM Zahradnická za to, že soutěž finančně podpořili. Zkušeností ze soutěže SZÚZ letos opravdu maximálně zhodnotil. V rámci semináře Trendy a tradice 2009, který v Lednici pořádala Zahradnická fakulta MZLU, pohovořili totiž v sekci Park a Zahrada roku investoři, projektanti i realizátoři soutěžních děl o svých zkušenostech. Toto představení děl předcházející vyhlášení oceněných realizací na slavnostním večeru účastníci jistě přivítali. Alespoň věděli, proč byla díla oceněna. Ve dnech října tohoto roku však čeká SZÚZ další velmi důležitý úkol. Prezidium mezinárodní profesní organizace ELCA si letos zvolilo pro své podzimní zasedání Prahu a pozvalo k nám na odbornou exkurzi, navazující na zasedání prezidia, zástupce ze 17 členských svazů. Jako hlavní organizátoři bychom chtěli prokázat, že si umíme hostů vážit, a že jim i v tom krátkém čase dovedeme ukázat to nejhezčí a nejzajímavější. Kéž se nám to podaří! Ing. Jaromír Opravil předseda SZÚZ I když v dnešní Inspiraci nenajdete rubriku o ekologických jezírkách a další odborné rubriky, v příštím čísle se k nim samozřejmě vrátíme. Sama jsem se totiž přesvědčila při rozhovorech s návštěvníky našeho informačního stánku na brněnském veletrhu Zelený svět, jaký je o progresivní, nové technologie zájem. Zaznamenali jsme si tam nejenom adresy nových žadatelů o zasílání INSPI- RACE, ale několik firem se tam také ucházelo o členství v SZÚZ, jehož jedna sekce se právě na jezírka specializuje. Doufám, že podobný zájem zaznamenáme i koncem září v našem informačním stánku na veletrhu FOR ARCH v pražském veletržním areálu v Letňanech, kde INSPIRACE nebude samozřejmě chybět. Dnešní číslo jsme věnovali soutěži Park roku 2009 a Zahrada roku 2009 nejenom proto, že zdařilá vítězná díla jsou důležitou vizitkou našeho oboru, ale cílem naší práce je ukázat všechna díla, která se opravdu podařila. Chceme své čtenáře potěšit. Když jsem s odbornými porotci objížděla parky a soukromé zahrady, setkala jsem se i v této době, která akcentuje hlavně nešvary, pochyby, podvody a katastrofy, s mnoha lidmi, kteří poctivě a profesionálně pracují. Zaujali mě svými myšlenkami, plány, a zájmem o svou práci. Pro mne letošní soutěž však bude bohužel spojena s nenahraditelnou ztrátou. Jedním z nejaktivnějších porotců a skvělým spolupracovníkem byl známý pedagog, odborník na slovo vzatý a laskavý člověk Ing. František Smýkal. Když listuji jeho hodnotitelským listem, znovu si uvědomuji, kolik tam připsal cenných postřehů, připomínek a důležitých podnětů pro budoucí soutěž. Když jsem s ním a ostatními účastníky exkurze putovala před několika dny za vodními díly a sakrálními stavbami po Vysočině, plánovali jsme, že promluví na semináři Trendy a tradice v Lednici o tom, co se komu podařilo a v čem se ještě chybuje. V den, kdy jsme domlouvali podrobnosti jeho přednášky, František Smýkal zemřel. Nemohu se s tím vyrovnat. Ing. Jana Šimečková Vedoucí redaktorka časopisu Inspirace ředitelka SZÚZ Aktualizujeme databázi odběratelů INSPIRACE a připravujeme vydávání elektronického newsletteru. Máte-li o náš časopis zájem, pošlete své kontaktní údaje na adresu OMEGA centrum sportu a zdraví v Olomouci 4-5 Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě 6-7 Doksy Lipové náměstí 8-9 Park Přátelství Praha, Prosek Ohlédnutí za soutěží Park roku a Zahrada roku Zeleň v průmyslovém areálu 13 Zahrada v krajině krajina v zahradě Zahrada v Praze Hra s prostorem Třebíč Střešní park zelená střecha s velkou mocností substrátu Členové SZÚZ seznam Zprávy SZÚZ 29 Zasedání presidia a sekretariátů členských zemí ELCA 34 Inspirace čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING, s.r.o. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně Svaz zakládání a údržby zeleně Křídlovická 68, Brno Tel./fax: mobil: , Nakladatelství: UNI MARKETING, s.r.o. Mariánské nám. 6, Znojmo Tel.: Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, Brno Tel.: Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Karel Fučík, Ing. Petr Halama, Rostislav Ivánek, Jaroslav Pešička, Ing. Jaromír Opravil Grafická příprava a sazba: GRAFEX-AGENCY, s.r.o. Výstavní 17, Brno Tel./Fax.: Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka Tel.: Fax: Registrační číslo: MK ČR E Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele šířena, a to žádnou formou Foto na titulní straně Ing. Pavel Chlouba S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 3

4 Tvůrčí tým musel tedy vyřešit tyto důležité úkoly: a) optimálně rozmístit základní aktivity b) najít vhodné místo pro restauraci s hřištěm pro petanque c) vytyčit vhodné vyhlídkové trasy d) zajistit pohled do zeleně i prosklenými stěnami hal e) umístit dětské hřiště s herními prvky f) vyřešit vstupní prostor OMEGA CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ V OLOMOUCI Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Další zhotovitelé: generální dodavatel GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Autor projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o., v subdodávce generálního projektanta Studio PRAK s.r.o. Olomouc Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 1. místo Centrum areálu Investorem sportovně relaxačního centra v Olomouci byla stavební firma GEMO spol.s r.o. Jeho vybudování se projekčně připravovalo už od roku 2006, v současnosti je areál pronajat soukromému zahraničnímu provozovateli. Generálním projektantem byl ateliér PRAK Olomouc, zejména arch. Pavel Pospíšil a arch. Alice Michálková. Ateliér ZAHRADA Olomouc - ing. Radek Pavlačka a ing. Erik Hinďoš - zpracovával zahradně architektonické úpravy venkovního areálu. Tento kolektiv autorů společně řešil celkový koncept i design všech prvků. Centrum OMEGA obsahuje 9 venkovních tenisových kurtů, tenisovou halu, halu squashovou a badmingtonovou. Jsou zde také tělocvičny a posilovna. Nechybí zde ani relaxační a regenerační centrum, které zahrnuje několik druhů saun, masážních místností a bazénů s možností ležení na venkovní terase během celého roku. Tyto aktivity jsou doplněny venkovní restaurací a vnitřním barem. Od začátku projekční přípravy investor kladl důraz na úroveň zahradních úprav a to nejenom z aspektu dekorativního, ale hlavně chtěl získat kvalitu. Protože znal možnosti a pracovní výsledky firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o., která pro něho realizovala už sadovnické úpravy firemní zahrady kolem ústřední budovy GEMO, vybral si tuto firmu také pro realizaci centra sportu a zdraví v Olomouci. Těžkým úkolem bylo dostat na stavební parcelu omezené velikosti všechny požadované funkce, potažmo objekty, se kterými zadání počítalo. Když architekti vytyčili základní koncept rozmístění budov a tenisových kurtů, zůstala mozaika zbytkových ploch, které působily jako rozházené střepy. Velkým problémem byly také provozní vazby mezi budovami a tenisovými kurty, které byly složité. Navíc se měla ještě někde umístit restaurace a dětské hřiště. 4 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

5 Park roku 2009 Projděme se tedy areálem Omega - centra sportu a zdraví v Olomouci. Vymodelované travnaté améby vytvořily jakési náměstíčko se sedacími lavicemi a solitérními vícekmennými stromy. Tento už dlouho prověřený systém respektuje důležité směry pohybu a zároveň maximálně zmenšuje zpevněnou plochu. Toto náměstíčko se také stalo symbolem a přirozeným centrem celého areálu. Na náměstí navazuje na vyvýšeném místě, což je velmi vhodné pro příjemné posezení hostů, zahradní restaurace, kterou obohatila další terasa a petanquové hřiště. Vznikly na částečně zapuštěných garážích, na nichž byla také založena střešní zahrada. Vymodelované travnaté améby vytvořily náměstíčko se sedacími lavicemi a solitérními vícekmennými stromy Vyhlídkovou trasu tvůrci vyprojektovali na zbytcích původního valu spartakiádního stadionu. Výškově navazuje na restauraci. Kromě příjemného pohledu na celý areál nabízí posezení na lavicích a hlavně se z ní dá pohodlně pozorovat hra na tenisových kurtech. Regenerační terasu se podařilo zcela odlišným designem vizuálně odclonit od ostatních ploch tak dokonale, že splňuje požadavek nikým a ničím nerušené regenerace. Nad regenerační terasou je vegetační střecha, která svou zelení potěší každého, kdo vyhlédne ze sportovních sálů prosklenými okny. Umožňuje dokonce také vystoupit ze sportovních sálů přímo na střešní louku a nadýchat se čerstvého vzduchu. Text: Redakce s přispěním Ing. Radka Pavlačky Foto: Ing. Pavel Chlouba Vegetační střecha Svah původního valu slouží dětem jako skluzavka, ústící na pískovou plochu s drobnými herními prvky. S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 5

6 Park roku místo Rozumná dohoda, odbornost a pokora vzkřísily slávu minulosti Málokterý název vzbuzuje v naší republice tolik emocí jako Vyšehrad. Díky své strategické poloze patří k nejdéle osídleným lokalitám v pražské kotlině, archeologický výzkum tam odkryl památky osídlení z let př. n. l. V první písemné zprávě z roku 1003 se už píše o královském hradě na Vyšehradě sídle knížecího rodu Přemyslovců. Karel IV. zařadil do ceremoniálu v předvečer korunovace českého krále pouť na Vyšehrad, aby se budoucí král poklonil v tamním chrámě mošně a střevícům Přemysla Oráče. V husitských bitvách byl Vyšehrad vypleněn, kostely rozbořeny, teprve Jiří z Poděbrad založil město hory Vyšehradu. Od poloviny 17. století pak sto let budovali Habsburkové barokní pevnost se zbrojnicí a vojenským cvičištěm, na kterém vzniklo v první pol. 20. století hřiště Sokola (později Slavoje) a v sousedním Starém purkrabství zázemí pro sportovce. V duchu národního obrození byla na Vyšehradě založena hrobka slavných - Slavín. Nejenom Vyšehrad, ale také jeho parky z 19. a 20. století mají zajímavou minulost. Jejich novodobé proměny započaly v roce 1993, kdy Národní kulturní památka Vyšehrad zpracovala plán obnovy parků. V souladu s touto koncepcí byla na Vyšehradě v roce 2000 dokončena kompletní rehabilitace Karlachových sadů a v roce 2002 úpravy ve Štulcových sadech. V tomto roce byly také zahájeny přípravné práce na rehabilitaci Královské a knížecí akropole, nejcennějšího území Vyšehradu. Foto: archiv NKP Vyšehrad Tehdy se už cesty nebezpečně vzdouvaly nad kořeny stromů pod potrhanou vrstvou asfaltu a volaly po opravě. Zanedbané hřiště Slavoje hyzdily potrhané, zrezivělé ploty. Úzké, strmé a poničené schodiště nestačilo náporu turistů, proto si lidé kolem něho vyšlapali blátivé cestičky. Nevzhledné bylo i udusané okolí staré studny. Stav zeleně na ploše o výměře téměř tří hektarů také neodpovídal významu místa. Úzké, strmé a poničené schodiště nestačilo náporu turistů Vedení Národní kulturní památky Vyšehrad přizvalo k účasti na projektu rehabilitace vyšehradské akropole přední zahradní architekty. K realizaci byl vybrán projekt Doc. Dr. Ing. arch. Otakara Kuči, Csc., který má k nejstarší části Vyšehradu silný citový vztah. Zbavil historické území charakteru městského parku a nově vzniklou rozlehlou loukou sjednotil prostor se stávajícími stavbami, archeologickými nálezy knížecího a královského dvorce i oběma kultovními hájky dubovým a lipovým. Na obvodovém západním svahu nad gotickým sklepem a na střeše zázemí Starého purkrabství vznikly tři malé vinohrady a sad s domácími odrůdami ovocných stromů. Travnaté pásy dnes připomínají vodní příkop, který lemoval ze severu a východu barokní zbrojnici, vyhořelou v roce Nové cesty propojují stávající budovy s vyhlídkami a archeologickými nálezy středověkých paláců. Cenné stromy byly v projektu zachovány, nové vysázeny. Také dnes lemují velkou louku na severozápadě duby a na jihovýchodě lípy, další uctívané stromy - jasany - byly vysázeny v prostoru Myslbekových sousoší. Gotický sklep na akropoli je obnoven a slouží jako muzeum dějin Vyšehradu. Staré purkrabství, ve kterém se dnes pořádají četné kulturní a společenské akce, láká návštěvníky akropole také novou kavárnou s venkovním posezením. Bývalá gotická strážní věž slouží od 90.let jako galerie současného umění. Opravu východní gotické zdi a roubení Původní stav Současný stav obnovené studny provedla stavební firma Stavos, nové schodiště u východní gotické zdi a dláždění u purkrabství firma DAP. Firma AQUASTART, patřící ke špičkám svého oboru, považuje složitý vyšehradský závlahový systém citlivý na péči a dobré zacházení za své prestižní dílo. Firma Promont vybudovala vpravdě obdivuhodnou stavbu - přívod vody z Vltavy. 6 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

7 Na obvodovém západním svahu nad gotickým sklepem a na střeše zázemí Starého purkrabství vznikly tři malé vinohrady Čerpací soustava Elephant vytlačuje pod tlakem 8 atmosfér vltavskou vodu do výše 40 m přímo do postřikovačů. Od konce dubna 2008 je tak už třetina trávníkových ploch zalévána vltavskou vodou. Zbývající část čeká na přepojení pítek na městský vodovodní řad v souvislosti s rekonstrukcí celého vyšehradského městského vodovodního řadu. Právě ji provádí Pražská vodohospodářská společnost. S hlavní dodavatelskou firmou Zahradní architekturou Tábor měla NKP Vyšehrad dobré zkušenosti již z minulosti. Prováděla totiž podle projektu Doc.Dr. Ing. arch. Kuči v letech kompletní rehabilitaci Karlachových sadů a v roce 2002 podle projektu Ing. arch. Ivany Tiché úpravy Štulcových sadů. Pracovníci Zahradní architektury Tábor zvládli výborně jak rekultivaci zdevastovaných hřišť, tak i založení trávníků, zpevněných ploch a mlatových a dlážděných cest. Práce zahrnovaly i poměrně rozsáhlé terénní úpravy. Aby se propojil celý prostor v jediný souvislý celek, bylo potřeba podle projektu vybudovat nové rampy, schodiště a nové trasy cest. Práce začínaly položením dlažby z kamenných odseků okrové barvy v nejzazší části akropole před Galerií Vyšehrad. Po domluvě s architektem nahradila pak tato dlažba původně navrhovanou mozaiku také na ostatních cestách. O přirozený vzhled parku se pak stejně jako v jiných historických zahradách zasloužily kromě dlážděných hlavních cest i cesty mlatové. Na ně jsou v Zahradní architektuře Tábor odborníky. Díky originálnímu nápadu docenta Kuči byly hlavní dlážděné cesty uprostřed doplněny travnatými pásy, vytvářejícími dojem starobylých vozových cest. Na projektu úprav Královské a knížecí akropole se v plné míře projevila architektova zralost, erudice a zároveň pokora k historickému Vyšehradu. Když dnes majitel firmy Zahradní architektura Tábor Ing. Jiří Slepička vzpomíná na rekonstrukci sadových úprav, nezapomene uznale pochválit také další spolupracující firmy: o odborné založení vinic se zasloužila firma zakládání a údržby zeleně Antonína Pechka, která příkladně pečuje o zeleň na Vyšehradě už několik let. Zakládání vinice metodicky vedl vinař Antonín Tureček. Domácí odrůdy jabloní Jadernička, Bihorka, Panenské české a Bojkovo červené zajistil Ing. Boris Krška ze ZF MZLU z Lednice. Obdivuhodné je, že celá rekonstrukce akropole probíhala za provozu a samozřejmě za zvýšené pozornosti těch, kteří v blízkosti akropole bydlí. Firmy si navzájem vyhovovaly a vždy se domluvily nejen mezi sebou, ale také se zástupcem investora a s tvůrcem projektu. Na Královskou a knížecí akropoli na Vyšehradě se vrátil klid, světlo, prostor a vzduch. Slovy paní ing. Boženy Pacákové z Národního památkového ústavu, v rehabilitovaném prostoru královského a knížecího okrsku vypadá vše přirozeně, nevtíravě, samozřejmě. Jako by to tu tak vypadalo vždycky. Text: Redakce s přispěním Ing. Drahomíry Kolmanové Foto: Ing. Drahomíra Kolmanová, Ing. Pavel Chlouba Dílo: Rehabilitace území Královské a knížecí Akropole na Vyšehradě Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o. Další zhotovitelé: Antonín Pechek, AQUASTART, spol. s r.o., Promont, DAP Praha, STAVOS Praha Autor projektu: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc. Investor: Národní kulturní památka Vyšehrad Hlavní dlážděné cesty byly uprostřed doplněny travnatými pásy, vytvářejícími dojem starobylých vozových cest 2. místo S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 7

8 Doksy doplnil moderní mobiliář, pítko a atypické herní stolky na příklad pro šachy a dětmi oblíbenou hru Člověče, nezlob se. Aby byl park přitažlivý opravdu pro všechny věkové kategorie, najde se tam i pétanquové hřiště. Součástí realizace je i automatický závlahový systém (firma Aquastart). Aby se občané a hlavně v létě turisté nebáli pohybovat parkem i večer, je park osvětlen. Tak jsou také všechny plochy dobře kontrolovatelné a bezpečné. Zemní reflektory osvětlují koruny vybraných stromů a do obrub dlažeb kolem cest jsou nainstalovány svítící dlažební barevné kostky. Lipové náměstí Dne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný park Lipové náměstí v Doksech, který od prvních úvah o jeho obnově budil rozruch a emoce obyvatel tohoto turisticky oblíbeného městečka na břehu Máchova jezera. Tím spíš, že o radikální rekonstrukci parkové plochy v centru města o rozloze 6000 m² se zasadili zástupci města Doksy a na jeho realizaci se z velké části účastnily místní firmy. Původní stav REKONSTRUKCE LIPOVÉHO NÁMĚSTÍ DOKSY Podle projektu byly vybudovány nové komunikace v měkkých organických křivkách 3. místo V roce 2007 přizvalo město firmu ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV s.r.o. ke zpracování dendrologického posudku a návrhu pěstebních opatření na stávajících stromech. Park měl být tímto způsobem konzervován pro další ponurou existenci, kterou v letních měsících křísila snad jen zlatá německá mládež a letničkové výsadby po jeho obvodu. Problémem parku však nebyly pouze lípy, u nichž došlo vlivem neodborného opakovaného snižování výšky stromů k sekundárnímu větvení korun, a proto ohrožovaly provozní bezpečnost. V parku zůstala pouze torza zpevněných ploch a komunikací, prostor v centru města svou nepřehledností a zchátralostí lákal vandaly, také mobiliář byl zastaralý. Proto se odvážné vedení města rozhodlo ke kompletní rehabilitaci a obnově Lipového náměstí. Veškeré projekční práce byly prováděny pod přátelským, leč silným tlakem aktivních představitelů města a zkušeného specialisty na získávání dotací z evropských fondů, kterým neustále hořely termíny pro podání žádosti. Na veřejném projednávání představili projektanti Ing. Ivan Marek a Ing. Barbora Eismannová tři variantní řešení, které se lišily jak mírou zásahů do stávající zeleně, tak i různou podobou centrálního prostoru. Zvolená vítězná varianta, která je mimochodem splněním projektantova snu, znamenala kompletní rekonstrukci parku s velkým zásahem do stávající zeleně. Vytipovány byly dřeviny perspektivní, hodnotné, které byly v maximální možné míře začleněny do zcela nové kompozice. Místo původních přímých kolmých cest byly podle projektu vybudovány nové komunikace v měkkých organických křivkách, povrch nových komunikací vytvořily cihelné dlažby ve dvou kontrastních barevných odstínech. Odpočinkové pobytové plochy mezi nimi Hřiště pro petangue 8 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

9 Park roku 2009 Povrch komunikací tvoří cihelné dlažby ve dvou barevných odstínech Ve vstupní části parku nahradila mlatová zpevněná plocha s rastrovou výsadbou malokorunných lip původní nepřístupnou travnatou plochu s dožívajícími stromy. Pod mladými lípami se dá na lavičkách posedět a tradiční název Lipové náměstí je nejenom zachován, ale má nový zvuk. Od ledna do června 2009 pracovaly na rekonstrukci usilovně místní firmy Ingstav Doksy s.r.o. a BeS Renova s.r.o. pod přísným dohledem známých, přátel a občanů, kteří obnovou parku opravdu žili. Pro stavební i zahradnickou firmu se jednalo o prestižní záležitost a odvedly precizní práci. Prozíravý investor pověřil projektanty autorským dozorem, což často a operativně na místě pomohlo vyřešit řadu zádrhelů, které přináší každá realizace. Finanční prostředky ze dvou dotačních titulů pokryly 80% nákladů. Město Doksy tak získalo díky ojedinělému spojení aktivních veřejných činitelů, zodpovědných odborníků a moudrých občanů, kteří se pro novátorské dílo při projednávání rozhodli, park, který opravdu slouží. Několik dní po otevření Lipového náměstí volal projektantovi vzrušeně místní zahradník, který na náměstí sekal trávu. Funguje to! Teď přišla babička s vnoučkem. Vytahuje figurky a kostku. Hrají! Text: Redakce s přispěním Ing. Barbory Eismannové Foto: Ing. Pavel Chlouba a archiv ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o. Zhotovitelé: Bes Renova s.r.o. Ingstav Doksy s.r.o. Další zhotovitelé: Aquastart, spol. s.r.o., VanElektro F. Vaňourek Autor projektu: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o. Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan Marek Investor: Město Doksy za podpory Evropských strukturálních fondů Hrací stolek na Člověče, nezlob se Do obrub dlažeb kolem cest jsou nainstalovány svítící dlažební barevné kostky 3. místo Provozovna: Dřínov Úžice u Kralup nad Vlt. tel./fax: tel.: mobil: Mratín 131, Praha-východ zavlažovací systémy Realizace kompletních závlahových systémů v parcích, zahradách, na střešních zahradách, na sportovištích, ve chmelnicích, vinicích a sadech Studie projekty závlahových systémů Záruční i pozáruční servis Zazimování a jarní zprovoznění Zahrady na klíč w w w. a q u a s t a r t. c z S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 9

10 Park roku 2009 cena děkana ZF MZLU Park Přátelství Revitalizace Parku Přátelství o rozloze 8.5 parku a byla vykácena alej 110 vzrostlých ha v Praze na Proseku byla realizována lip, laická i odborná veřejnost se ozvala tak ve třech etapách a ukončena v roce výrazně, že byla zpracována studie na obnovu parku. Zajistila mladým i starším obyvatelům proseckého sídliště jedinečnou příležitost odpočívat a sportovat v parku, ktenisterstva pro místní rozvoj, Magistrátu Díky finanční podpoře Evropské unie, Mirý vznikal už koncem 60. let minulého hlavního města Prahy a Městské části Prahy století, v krátkém údobí uvolnění. Tehdy 9 následovala tedy ve 3 etapách celková revitalizace Parku Přátelství. vypsal útvar hlavního architekta města Prahy architektonicko-krajinářskou soutěž na obvodní park v Praze 9 o celkové rozloze 23 ha. Autorem vítězného projektu byl Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča. Tehdy vrcholil rozkvět anglických krajinářských parků a park byl nazván Parkem Přátelství. Soustava rybníčků, potůčků a kaskád v jeho středu měla zásadně vylepšit stepní klima a zpříjemnit život obyvatelům tehdy nového sídliště. Realizace jeho další, střední téměř desetihektarové části se dlouho odkládala. Projektové práce skončily až v roce 1978 a jejich realizace trvala Soustava nádrží vodoteče byla kompletně rekonstruována původní monolitické 15 let. Zásluhou investora Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy byly založeny v této betonové koryto bylo jednotně nahrazeno etapě kvalitní výsadby a vymodelování terénu zajistilo protihlukové bariéry. Generálního pohledového betonu, nově byly rea- na míru zhotovenými prefabrikáty z kvalitní dodavatel si však tehdy prosadil změnu lizovány mosty ze železobetonu a přechody přes vodu v původním designu kvádrů navrhovaných přírodních břehů vodotečí na betonové nábřeží. Podle evropského z pohledového betonu. Prstencová nádrž vzoru byl v parku postaven domek zahradníků se strojovnou recirkulačního systému nickými stěnami a pozvolným rádiem mezi rondelu ze žulové kostky 10x10 cm s ko- v suterénu. Údržba stavebních a vegetačních částí parku však byla zanedbávána, stěnami a dnem byla nově předlážděna. dosloužil recirkulační systém, park zchátral. Když v roce 2004 povrchové hloubení tunelu pro výstavbu metra podél ulice Vysočanská zabralo přibližně čtvrtinu plochy Síť komunikací v parku byla doplněna tam, kde lidé vyšlapávali pěšinky a podle původní projektové dokumentace byly sjednoceny šířky jednotlivých řádů cest. Nový povrch z balené živice doplněný obrubami ze žulové kostky plně navazuje na použitou Nadčasovost architektonického řešení s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád materiálovou skladbu a potřeby návštěvníků parku. Všechny původní dlážděné plochy ze žulové kostky byly nově předlážděny, doplněny, či přizpůsobeny stávajícím požadavkům. Obnovena byla také plocha rozária, nově s mlatovým povrchem. Novým architektonickým prvkem v parku jsou posedové stupně z pohledového betonu umístěné ve svahu centrální rekreační louky. V parku se tedy dají pořádat také hudební produkce a další kulturní akce. Hlavním cílem při zpracování projektu i vlastní realizaci celkové revitalizace Parku Přátelství bylo potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád. Vlivem mimořádného úsilí a pozitivního přístupu generálního dodavatele stavby, jeho subdodavatelů, zástupce investora, technického dozoru i celého týmu projektantů se podařil, až na malé výjimky, naplnit projekční záměr a to v termínu, kdy dotace z evropských fondů nesmyslně určily lhůtu realizace, která z poloviny spadala do zimního období (leden až červen). Revitalizovaný Park Přátelství opět žije a naplňuje původní myšlenku a cíl zkvalitnit lidem život. Text: Redakce s přispěním Ing. Aleše Steinera Foto: Ing. Pavel Chlouba Architektonická soutěž: 1968 Původní projekt: Autor projektu: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča Otevření parku: 1983 Rekonstrukce části parku výstavba metra: 2006 Autoři projektu rekonstrukce dotčené části: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, Ing. Milan Vodička, Ing. Vladimír Bartoň Projekt celkové revitalizace: 2007 Autoři projektu revitalizace: Doc. Dr. Ing. arch. Arch. Otakar Kuča, Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová Technická spolupráce na projektu: Ing. Josef Kubát, Ing. Milan Vodička Realizace revitalizace parku: Náklady na realizaci I. až III. etapa: cca 44 mil. Kč 10 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

11 Revitalizace Parku Přátelství V říjnu 2007 vyhlásila Městská část Praha 9 veřejnou zakázku na revitalizaci Parku Přátelství. Zakázku získalo sdružení firem NAVATYP a.s. a Gabriel s.r.o. Akce byla financována z převážné části dotačními fondy EU, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy. Revitalizace parku trvala 100 dní. Realizace parkového mobiliáře zahrnovala dřevěná pobytová mola v blízkosti vodoteče, dřevěné lavičky s opěradlem dvojí délky, dřevěné masivní lavice z dubových hranolů, pítko v prostoru dětského hřiště, odpadkové koše a informační panely s návštěvním a provozním řádem parku, resp. dětského hřiště. Dětské hřiště rozdělené na 2 části nabízí herní prvky pro děti od předškolního věku až po věkovou skupinu 15+. Nepřiměřené množství přestárlých a přerostlých keřových skupin vytvářelo před rekonstrukcí z parku nevlídné a nebezpečné místo k pobytu. Došlo tedy k výrazným probírkám, cekem bylo odstraněno takřka 9000 m² keřových skupin. Na jejich místě byly založeny nové trávníky a další travnaté plochy byly založeny v místech rozsáhlé stavební činnosti. Ve vybraných partiích bylo vysázeno 95 nových vzrostlých stromů, které doplnily původní kvalitní a v rámci obnovy ošetřenou výsadbu. V záhonech nově stylizovaného rozária byly vysazeny osvědčené výpěstky růží a tvarovaný živý plot, travnaté plochy na ostrovech jsou oživeny efektem kvetoucích jarních cibulovin narcisů. Celková rozloha dotčené části parku: 8,5 ha Rozloha vodních ploch: 0,46 ha / 4600m 2 Délka vodoteče: 450 m Počet nádrží soustavy vodoteče: 11 Celkový počet stromů: 615 ks Rozloha travnatých ploch: 5,5 ha České Kopisty Litoměřice Tel., fax: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ELCA Václav Kraut, Gabriel s.r.o. Reklamní prezentace 11

12 Ohlédnutí za soutěží Park roku a Zahrada roku 2009 Do soutěže Park roku 2009 bylo přihlášeno 13 děl a do soutěže Zahrada roku 11 děl. Vlastní hodnocení se uskutečnilo ve dnech července Porota ve složení Ing. Olga Nováková, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Pavel Chlouba, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ing. František Smýkal, Ing. Ivan Staňa, Ing. Miloslav Vysloužil najela v průběhu tří dnů stovky kilometrů po celé České republice. Letos poprvé se nemohl tohoto maratónu ze zdravotních důvodů zúčastnit jeden ze zakladatelů soutěže, jejíž tradice začala v Klatovech před 33 lety, prof. Ing. Jaroslav Machovec. Ten byl po celá ta léta zkušeným a váženým členem poroty, proto se SZÚZ letos rozhodl, že mu poskytne veškerou dokumentaci a fotografie soutěžících děl, aby mohl jednomu z nich udělit cenu, která ponese jeho jméno. Velký počet přihlášených děl je na jednu stranu velmi potěšující, na druhou stranu je samozřejmě obtížné tolik přihlášených děl během tří dnů zhodnotit. V kritériích soutěže je sice uvedeno, že v případě většího množství přihlášených děl je možné vyhlásit předkolo, přesná pravidla pro toto předkolo však zatím nejsou stanovena. Proto se tedy porota rozhodla letos ještě navštívit všechna díla a vybrat ta, která postoupí do finále. U finalistů potom bylo na základě hodnocení poroty stanoveno pořadí, se kterým vás seznamujeme v tomto čísle časopisu INSPIRACE. Chceme poděkovat všem, kteří se nebáli konfrontace s ostatními parky a zahradami a svá díla do soutěže přihlásili. Ne všechna dosáhla na nejvyšší mety někde kvůli nekvalitnímu projektu, někde vázla následná péče. Každé hodnocení je subjektivní, ale díky tomu, že porotců je sedm, je toto subjektivní hledisko minimalizováno. V kategorii Park roku soutěžila díla svým rozsahem a zaměřením těžko souměřitelná - golfové hřiště, zeleň v průmyslovém areálu, malé parčíky i rozsáhlé revitalizace městských parků. Mnozí se mohou ptát, proč dílo, které je velkým přínosem pro obec či město, cenu nezískalo. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že každá změna zeleně k lepšímu je přínosem. Soutěž, kterou pořádá SZÚZ, hodnotí ovšem především kvalitu provedení díla a následné péče. Aby mohlo být soutěžní dílo co nejobjektivněji hodnoceno, je stanoveno pět souborných kritérií s tímto bodovým podílem: Kompozice, celkový dojem, estetická působivost Kvalita provedené práce Použití rostlin Péče o provedené dílo Novátorské nebo průkopnické způsoby 25 bodů 35 bodů 20 bodů 10 bodů 10 bodů Kromě vlastního hodnocení soutěžních děl navrhla porota udělit Cenu děkana Zahradnické fakulty dílu Revitalizace Parku Přátelství Praha Prosek za úspěšný pokus vrátit revitalizací parku původní podobu z přelomu 60. a 70. let 20. století (i když byla realizace parku dokončena v r. 1983, návrh je příkladem zahradní tvorby konce 60. let; většinou jsou realizace z této doby přestavovány do dnes populárních podob). Porota také navrhla udělit tři čestná uznání a to dílům: Brandýs nad Labem Labská promenáda za propojení městského prostoru s říčním koridorem, které bude základem revitalizace říčních břehů v širší krajině s významnou rekreační funkcí. Úprava průmyslové zóny areálu firmy KB BLOK Postoloprty za příklad odvážné zahradní úpravy v industriálně-obchodním areálu. Firmě ZAHRADA VYSOČINA s.r.o. za úpravu rajské zahrady v areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. V tomto čísle časopisu INSPIRACE vám představujeme díla, která se umístila na nejvyšších stupních. K těm ostatním zajímavým se budeme postupně vracet. Ing. Jana Šimečková, tajemnice poroty Zhotovitel Autor projektu Investor Zhotovitel Autor projektu Investor 4. MÍSTO A ČESTNÉ UZNÁNÍ LABSKÁ PROMENÁDA, část A GardenLine s.r.o., Lukáš Rajtr zahradnické služby AND, s.r.o. - Ing. arch. Magdalena Dandová ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, spol. s r.o., Ing. Kateřina Vaculová Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav 5. MÍSTO Dvořáčkův park Kamenický Šenov GardenLine s.r.o. AND, spol. s r.o. Ing. arch. V. Danda, Ing. arch. M. Dandová Město Kamenický Šenov za finanční podpory Nadace Proměny 6. MÍSTO A ČESTNÉ UZNÁNÍ Sadovnická úprava výrobního závodu KB BLOK systém s.r.o., Postoloprty Zhotovitel Autor projektu Investor Zhotovitel Autor projektu Investor DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Ing. Petr Halama KB BLOK systém s.r.o. ČESTNÉ UZNÁNÍ RAJSKÁ ZAHRADA - Žďár nad Sázavou ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o Ing. Karel Uhlíř, Bc. Daniela Janů Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou Cena prof. Ing. Jaroslava Machovce v soutěži Park roku a Zahrada roku 2009 Je mi velkou ctí, že SZÚZ vytvořil cenu označenou mým jménem a vnímám tuto cenu jako poctu všem, kteří u počátků těchto seminářů a soutěží byli a bez jejichž poctivého úsilí by tato cena nemohla vzniknout. Velmi rád jsem tuto úlohu přijal. Pro rok 2009 cenu Jaroslava Machovce uděluji dílu revitalizace Parku Přátelství v Praze 9 Prosek jahož zhotovitelem je sdružení NAVATYP a.s. a Gabriel s.r.o. a současně všem, kteří se na tomto díle podíleli, včetně správců majetku. Toto dílo vzniklo původně v roce 1983 podle návrhu Doc. Ing. arch. Otakara Kuči, CSc. Je klasickou ukázkou dobově vznikajících městských parků vytvářených tak, aby dokázaly pojmout současně co nejvíce návštěvníků. Proto parky musely zahrnovat řadu technických doplňků včetně vodních ploch, dlažeb, drobných staveb atd. a současně uplatňovat optimální využívání celé řady vegetačních prvků, které tvoří podstatu každého parku. To se autorovi projektu v plné míře podařilo. Nedostatečná nebo žádná údržba toto dílo časem znehodnotila, jak už to bohužel často bývá. Proto je třeba nejvíce vyzvednout skutečnost, že se všechny uvedené organizace a jejich představitelé rozhodli pro revitalizaci a za spolupráce s původním autorem projektu v podstatě dopracovali a jen v detailech upravili to, co původní projekt zamýšlel. Tímto přístupem je toto dílo jedinečné a ukazuje cesty, jak by se mělo k takovým úkolům přistupovat, aby se pro budoucnost zachovala a rozvíjela kvalitní práce odcházejících generací. A proto jsem tuto cenu velmi rád předal všem, kteří se o ni zasloužili. Jaroslav Machovec 12 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

13 Park roku 2009 Zeleň v průmyslovém areálu Ten, kdo poprvé vstoupí do areálu společnosti KB BLOK systém, s.r.o. v Postoloprtech, nejprve zaváhá, vstoupil-li opravdu do firmy zabývající se výrobou betonových stavebních systémů nebo zabloudil-li do dobře udržovaného parku. Je opravdu ve výrobní firmě. Zeleň, která od prvního okamžiku upoutala jeho pozornost, nenarušuje však výrobní procesy ani nepřekáží dopravě organizované podle promyšlených pravidel. A tak si uznale řekne, že majitel firmy vyrábějící prvky z betonu musí mít skutečně výjimečný vztah k přírodě, a že si pro spolupráci vybral spolehlivou zahradnickou firmu. Už při zpracování projektu sadovnických úprav v areálu v letech a potom také při jeho realizaci, která probíhala v několika etapách až do roku 2008, bylo jasné, že je potřeba betonové výrobky firmy vynalézavě zapracovat do budoucí sadové úpravy. A tak svahy v areálu měly zpevňovat nové prvky CUP STONE, které KB BLOK k těmto účelům vyrábí a při realizaci se opravdu osvědčily. Na budování okrasného vodního jezírka posloužilo několik typů tvarovek jako např. GARDEN STONE a ZIQZAQ BLOK. Také dlažby byly v areálu samozřejmě vybrány ze sortimentu KB BLOK systém. Zjemňujícím prvkem se stalo dřevo, lépe řečeno dřevěné čtvercové rošty. Ty pak vytvořily pohodlné stupně k okrasnému jezírku, které se čistí jenom cirkulací vody bez technologických zařízení. V okolí biotopu jsou vysazeny různé druhy trvalek a keřů, které mají přirozeně původ v blízkosti vodních děl, a které svou proměnlivostí v čase a prostoru umocňují význam a důležitost nástupního prostoru. I když trvalkové záhony nepřekvapují množstvím zvolených druhů, jsou pro ně vybírané druhy trvalek tak promyšleně, aby odpovídaly svou hmotou velikosti záhonů, vytvořily barevný akcent a hlavně, aby areál zdobily po celou sezónu. Nezastupitelnou úlohu mají však v areálu samozřejmě vzrostlé stromy, vybírané tak, aby dobře prosperovaly v prostředí firmy, kde se pracuje s betonem, kde se hodně práší, je tam spíš sucho a pěkně profukuje. Jerlíny japonské (Sophora japonica), platany západní (Platanus occidentalis) a dřezovce trojtrnné (Gleditsia triacanthos kultivar Sunburst) tyto podmínky splňují. Majitel firmy KB BLOK systém s.r.o je bezesporu moudrým investorem, kterému záleží na tom, aby zeleň v jeho firmě nesplňovala jenom reprezentační funkci, ale aby jeho zaměstnanci v celém areálu, kde tráví pracovní dny, měli kolem sebe příjemné prostředí. Firma ZAHRADY DIKÉ spol. s r.o. jeho záměry naplnila. Dokázala svou profesionalitu nejen na exponovaných místech, ale proměnila celý areál v promyšleně navržený a dobře provedený park. čestné uznání Text: Redakce s přispěním Ing. Petra Halamy Foto: Ing. Pavel Chlouba Dřevěné rošty vytvořily pohodlné stupně k okrasnému jezírku. Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Autor projektu: Ing. Petr Halama Investor: KB BLOK systém s.r.o. S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 13

14

15 ideální řešení oblázkových či štěrkových zahradních úprav BERA Gravel Fix se svou strukturou včelí plástve, vyroben z kvalitního polypropylenu, je navržen tak, aby vytvořil stabilní a tuhou základnu pro aplikace jako jsou zahradní cesty, parkovací stání pro automobily, příjezdové komunikace a podobně, kde jsou použity kamenné oblázky či štěrk. Výhody: Žádné vyjeté koleje či díry Pojízdný pro kola, invalidní vozíky, motokola, kočárky a pod. Perfektní propustnost vody soulad s legislativním požadavkem EU Specifikace: Maximální flexibilita velikosti plástve x 764 mm na plochu a 32 mm na výšku Lehce upravitelná velikost plástve a tak možnost přizpůsobení se překážkám nebo omezeným prostorům Plástev je vybavena pevnou geotextilií o váze 30 g/m 2, která redukuje prorůstání kořenů, přičemž zajišťuje průsak vody ČEGAN s.r.o. Husova 1693/ Šlapanice Czech Republic tel.: Reklamní prezentace 15

16 Zahrada v krajině krajina v zahradě Soukromou zahradu ve Zdíkovci na Šumavě realizovala firma Michala Vránka z Veselí nad Lužnicí a projektoval ji Ing. Václav Weinfurter. Je to zahrada profesionálně navržená, profesionálně zrealizovaná a svými majiteli s láskou udržovaná. Aby se uzavřely před okolním světem, ohrazují tyto zahrady dokonalé ploty. Jen jedno jim chybí - kouzlo života a citlivost k okolní krajině. To jsme našli v soukromé zahradě ve Zdíkovci na Šumavě, proto je to Zahrada roku Je to zahrada, ve které se dobře žije. Možná by se dalo říct, že se žije i pro ni. Není vytvořena pro okázalou reprezentaci, ale pro šťastný život majitelů. Zahrada v bezprostřední blízkosti domu, citlivě zasazená do okolní šumavské přírody téměř nepozorovaně tu její okolní přírodní krásu umocňuje. Až od majitelů se dozvíte, co všechno se muselo vybudovat, aby protékající potok, velice citlivě zakomponovaný do scenérie zahrady, vypadal, jako by tam protékal odjakživa. Za dnešním výsledkem je ukryto dlouhé hledání nejvhodnějšího řešení, vzácná shoda majitelů a autora návrhu. Díky tomuto souznění se realizace přiblížila snu o ráji na zemi tak blízko, jak je to jenom možné. V zahradě ve Zdíkovci jsou však ukryty i funkce zcela praktické. Je to na příklad ochranný protipovodňový val. Ani o jeho Majitelé si projektu Ing. Václava Weinfuntera velmi váží 1. místo Co ji tak výrazně odlišuje od ostatních dokonale zrealizovaných zahrad, které letos odborná komise hodnotila? Mnoho soudobých zahradních úprav, které jsou dokonale provedené, nás oslňuje ve snaze přelstít čas nově vysázenými vzrostlými stromy. Ve snaze přelstít přírodu zavlažuje se v těch zahradách dokonale každé místo. Ochranný protipovodňový val není téměř patrný 16 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

17 Zahrada roku 2009 funkci jsme však neměli tušení, pokud nás na tuto skutečnost majitelé neupozornili. Tak citlivě je terén zmodelován. Velmi přirozeně navazuje na terén ve vedlejší zahradě, kde v původním domě žijí rodiče. Prostor, který je ohrazen z jedné strany nízkým dřeveným plůtkem a z druhé potokem, je obrazem venkovského života, který už dnes často nevidíte. Na venkovské zahradě, která vypadá jako na Ladových obrázcích, se tam procházejí husy a kačeny, popásají se tam ovečky, psi honí kočky. Nebo nám ten pohled připomíná scenérie z anglických krajinářských parků. Okolní krajina zde totiž vstupuje do zahrady a zahrada za potokem plynule přechází v oboru a navazuje na okolní louky, kde majitel zahrady opravil Boží muka. Tomuto idylickému obrázku zahrady v krajině a krajiny v zahradě předcházela kompletní náročná přestavba domu. Ta byla vstupní podmínkou zpracovatele návrhu zahrady Ing. Václava Weinfurtera. Majitelé souhlasili. Šťastné setkání a shoda majitelů s autorem zahrady a s realizátorem zahradních úprav byla ve Zdíkovci nezbytnou podmínkou dobrého díla. To bylo obohaceno něčím křehkým, nezachytitelným, ale nesmírně důležitým: zahrada má své zvláštní kouzlo, každý mu může říkat dle svého povahového založení jinak. Každý však pocítí, že v zahradě roku 2009 nechybí. Text: Ing. Radmila Fingerová Foto: Ing. Pavel Chlouba Zhotovitel: Michal Vránek, Veselí nad Lužnicí Další zhotovitelé: Ing. Vojtěch Doležal zahradní jezírko Autor projektu: Ing. Václav Weinfurter, Michal Vránek Investor: Manželé Kramlovi S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 17

18 Zahrada roku 2009 Zahrada v Praze 2. místo další nekonečný příběh Když mě investor požádal o spolupráci při tvorbě velké rodinné zahrady v Praze, hovořil jenom o drobných změnách úvodního projektu, který před třemi lety vytvořila Lucie Sedláčková z firmy Jena. Drobné změny záhy přerostly v přebudování terénu, protože ten, který navrhli stavební inženýři, rodině nevyhovoval. Původně pohledově exponovaná místa zmizela pod novou terénní modelací, vznikla nová terasa před domem a dětský kout. V zahradě zůstala zachována část stromové kostry a základní princip: skupiny stromů, stinná místa, travnaté plochy dílem rekreační a dílem luční. Na můj vkus je rekreačních ploch trochu moc, i když tak nádherně vyniknou dokonalé terénní modelace, dotvářené hráběmi v rukou všech zahradníků, majitele realizační firmy, i mých. Naprosto se ale změnily výsadby. Více než bylin a 1500 keřů jsme sázeli z ruky projekt byl úplně k ničemu. Bylo to, přiznávám, hodně náročné, ale vznikly tak místy barevné kombinace, na které bych si v projektu nikdy netroufla. Louka před domem se v jednu chvíli měla změnit v krásné čisté jezero, v němž by se zrcadlil dům. Od toho jsme upustili, protože bychom takto zrušili pro sportovně založenou rodinu s třemi malými dcerkami pracně vybudovanou jedinou větší rovnou plochu v půlhektarové zahradě. Vodní motiv ale před domem zůstal po přírodou vysochaném žulovém oblouku stéká voda do bezpečně mělkého jezírka, kde si teď holčičky hrají na víly a princezny. Majitelé zahrady jsou sice mladí, ale chtěli mít ze své zahrady radost co nejdříve. Proti původnímu projektu jsme tedy pozměnili 18 Svaz zakládání a údržby zeleně i velikosti stromů. Obvod kmene při výsadbě s několika výjimkami přesahoval 40 cm, největší 70 cm. Investor přes své pracovní vytížení s námi dokonce vyrazil na výběr stromů do školek v Německu. S realizační firmou Zahradní Architektura Kurz s.r.o. se nám nakonec podařilo vytvořit na zahradě přátelský a bezpečný prostor pro mladou rodinu. Kde to dovolilo architektonické řešení stavby, tak je dům propojen se zahradou. Dodatečně budované nové velké okno otevře pohled z obývacího pokoje do východní části zahrady. Trávník vyvolává ve všech dětech chuť válet sudy. Mohou se také schovávat v keřích,

19 Zahrada roku 2009 sbírat lesní jahody a další jedlé plody (ze mne se stala skoro odbornice na jedovatost okrasných plodů). Modelovaným svahem a druhovou skladbou dřevin na stráni se nám podařilo zahradu propojit pohledově se zahradou zbudovanou níž na svahu a domluvit se s kolegou, který realizoval sousední zahradu, aby i on respektoval podobné pojetí zahrad. Působivá zahrada vznikla díky těmto skutečnostem: je z ní nádherný výhled na protější stráně i do údolí Vltavy má dobrou proporci mezi domem a zelenou plochou (zastavěno a zpevněno je asi 20 %) osvícený investor využil dobrý úvodní i přepracovaný projekt zahradnické práce byly provedeny perfektně Někdy jsme se shodovali, jindy přeli, někdy i velmi ostře, ale výsledek je nejlepší, jakého jsme uměli dosáhnout. Byla to nejnáročnější práce, jakou jsem zažila. Protože tam bylo tolik improvizace, bylo to také velké dobrodružství. Když jsme na podzim 2008 zahradu předávali, bylo mi smutno. Příběh ale naštěstí neskončil, předáním vlastně začala jiná kapitola a ta nejspíš jako ve správné zahradě neskončí nikdy. Díky perfektně udržovanému trávníku vyniknou dokonalé terénní modelace 2. místo Vodní motiv v zahradě Text: Ing. Jana Pyšková Foto: Archiv firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o. a Ing. Pavel Chlouba Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Další zhotovitelé: Stavby Holík, Gabiony s.r.o., Martin Hoffmann AB VODA Autor projektu: Studie Ing. Lucie Sedláčková, Prováděcí projekt Ing. Jana Pyšková S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 19

20 Zahrada roku 2009 Hra s prostorem Třebíč Je mnohem snazší vytvořit zahradu na horské stráni s dalekými výhledy nebo v krajině, která se volně rozbíhá od obzoru k obzoru, než na stísněném pruhu půdy u řadového domku s nehezkým okolím. I když vliv okolí je neodmyslitelný, dá se i tady dojít k úspěchu. V Třebíči jsem zpracovávala studii pro dvě sousedící zahrady, patřící dvěma kamarádům, spolumajitelům firmy PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. domů, z nichž by bylo do interiéru dobře vidět. Daní za ochranu soukromí je tedy nedostatečný kontakt majitelů se zahradou. Tím větším překvapením je pak to, co uvidíte, když se před vámi žaluzie roztáhnou a dveře se otevřou. Pěkná terasa z dubových fošen sjednocuje plochu mezi stěnou domu a okrasným bazénem. Ve vodě tančí snová víla od sochaře Tasovského a ze své kouzelné ruky skrápí prstence svých vlasů. Když se dost vynadíváte a zvednete hlavu, oči vám kloužou po měkkých vlnách trávníku a konturách záhonů. Modelace a křivky dávají pocit mnohem většího prostoru, na konci se směrem k vrátkům trávník zužuje a mizí. Stáčí se za poslední terénní vlnu. Možná na chvíli dokonce zapomenete na hradbu domků naproti a napadne vás zvědavě, co asi za vrátky bude. Nejenom tvary terénu a záhonů, ale také výsadby vytvářejí pocit soukromí, ponechávají však zahradě vzdušnost. Nejtěžší bylo najít správnou míru pestrosti a proměnlivosti zahrady. V malém měřítku se dají druhy kombinovat v menších skupinách, ale i tady hrozí nebezpečí chaosu. Zejména proto je výsadba kolem terasy, na níž nejčastěji majitel sedává, velmi umírněná. Trs bambusu hlídá vchod do domu, terasu na levé straně rámuje řada ozdobnic, na pravé straně tisový živý plot. Neutrální Modelace a křivky dávají pocit mnohem většího prostoru Na konci se směrem k vrátkům trávník zužuje a mizí Výsadby vytvářejí pocit soukromí, ponechávají však zahradě vzdušnost 2. místo Malá zahrada přihlášená do soutěže patřila k řadovému domu a svou plochou proporčně domu neodpovídala. Také s okolím se nedalo nic dělat. Ošklivou mohutnou konstrukci převyšující plot neschováte. Také nezměníte výhled na benzínovou pumpu a nevábnou samoobsluhu. Nicméně menší zahrada na pruhu půdy za řadovým domem nebo plácku kolem domku v satelitu, bojující s nehezkým okolím, je velmi běžným příkladem dnešní doby. Majitel zahrady v Třebíči Karel Fučík se však o ni staral jako o vymodlené dítě. Však také byla v rukou dobré realizační firmy, jejímž je jednatelem. Zahrada měla sloužit především jako pokračování obytného prostoru domu, v němž žijí manželé s dospělým synem, jako místo pro klidné rozjímání nebo veselé posezení s přáteli, také jako vizitka firmy pro vyvolené zákazníky. Pohled z obývacího pokoje bohužel většinu času kryly na můj vkus spíše kancelářské vertikální žaluzie. Těžko se však divit, když o něco dál se tyčí další řada Na pravé straně se výsadby prolínají z jedné zahrady do druhé 20 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 4/2005 Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Hradec Králové

Více

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 S L O V O Ú V O D E M R O S T I S L A V I V Á N E K, P Ř E D S E D A P Ř E D S T A V E N S T V A Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě podezírali, ţe jsem úvod jenom opsal od svého

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 2/2006. Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 2/2006. Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 2/2006 Dětská hřiště a sportoviště Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz Soutěž mladých zahradníků Obsah EDITORIAL Vážení čtenáři, Dlouho očekávané jaro se nám

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 1/2006 Nové normy Hotel San Remo Zeleň v interiérech Celoživotní vzdělávání Novinky ve světě počítačů ELCA - Parlamentní večer v Bruselu Jak správně motivovat zaměstnance

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

1_2013 ČASOPIS pro OBCHODní PArtnery a PŘátele. Baumit SLAVÍME 20 LET! Headline

1_2013 ČASOPIS pro OBCHODní PArtnery a PŘátele. Baumit SLAVÍME 20 LET! Headline 1_2013 ČASOPIS pro OBCHODní PArtnery a PŘátele Baumit SLAVÍME 20 LET! Headline Ing. Pavel Med ředitel Baumit, spol. s r. o. Vážení obchodní přátelé, vítám Vás u zvláštního vydání magazínu Baumit, vydaného

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Chelsea Flower Show Kalkulace cen při výsadbě stromů Nové možnosti zakládání květnatých luk Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest

Chelsea Flower Show Kalkulace cen při výsadbě stromů Nové možnosti zakládání květnatých luk Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 2/2008 Chelsea Flower Show Kalkulace cen při výsadbě stromů Nové možnosti zakládání květnatých luk Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest VÍTÁME VÁS! Otevíráte-li

Více

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Partner Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni Editorial Obsah Milí čtenáři, když jsem se před nedávnem vracela z dovolené

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitoring mediálních výstupů Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitorované období: 1. února 31. května 2015 Monitoring médií NewtonIT: Ve Stavbě roku šéfovi nemusí vykat každý. Brusivo z Rokycan kupuje

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

Dosavadní role vybraných veřejných parků ve společenském životě města Pardubic a možnosti jejich budoucího využití pro kulturní akce

Dosavadní role vybraných veřejných parků ve společenském životě města Pardubic a možnosti jejich budoucího využití pro kulturní akce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře Bc. Tereza Nádvorníková Dosavadní role vybraných veřejných parků ve společenském životě města Pardubic a možnosti jejich

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Poprvé v historii Brna zasedli

Poprvé v historii Brna zasedli Informační noviny občanů statutárního města Brna Listopad 2010 Ročník 6 www.brno.cz Brnu vládne velká AKTUÁLNĚ koalice Z rukou tajemníka Magistrátu města Brna Pavla Loutockého přijal primátorský řetěz

Více

Téma měsíce: nová galerie

Téma měsíce: nová galerie měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 8 l číslo 1 l leden 2010 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: nová galerie Sbor expertů pomůže zdravotnictví str. 5 Konference řešila také hraniční

Více