Zabezpečený vzdálený přístup k datům, sdílení zabezpečených dat, praktické příklady zabezpečení datových úložišť.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečený vzdálený přístup k datům, sdílení zabezpečených dat, praktické příklady zabezpečení datových úložišť."

Transkript

1 Aplikovaná informatika Zabezpečený vzdálený přístup k datům, sdílení zabezpečených dat, praktické příklady zabezpečení datových úložišť. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Zabezpečený vzdálený přístup k datům, sdílení zabezpečených dat, praktické příklady zabezpečení datových úložišť. 1. Přenos dat KP pomocí vzdálen leného přístupu 2. Sdílen lení dat KP se zvolenou SW podporou 3. Obhajoba KP 4. Kontrolní otázky a úkoly samostudia

3 1. Předat studentům m základnz kladní informace o přenosu dat KP pomocí vzdálen leného přístupu. p 2. Objasnit sdílens lení dat KP se zvolenou SW podporou. 3. Provést obhajobu KP dle propozic. 3. Cíle cvičení

4 Vzdálený přístup Vzdálený přístup umožňuje pracovat na jiném počítači v síti či internetu bez fyzické přítomnosti uživatele. Pro vzdálený přístup existuje celá řada postupů a programů s funkcemi umožňující ochranu dat, přístup k počítači za firewallem.. Programová podpora zahrnuje freewarové i placené produkty

5 Vzdálený přístup - SecureCRT SecureCRT je 32-bitový terminál s podporou SSH1, SSH2 (Secure Shell), Telnet, rlogin a dalších protokolů. Obsahuje všechny funkce standardních CRT emulátorů terminálu (automatický login, tisk, Xmodem a Zmodem transfer souborů, Emacs mode, a podpora SOCKS firewallů,...). Podporuje port forwarding, X11 forwarding (umožňuje šifrování X Window sessions), různé druhy komprese, zvýšení bezpečnosti (utilita VCP), podporuje OpenSSH formáty privátních a veřejných klíčů, X.509 kompatibilní certifikáty,... Stáhnutí zkušební verze programu je možné z domovských stránek po vyplnění formuláře a registraci. [1]

6 Vzdálený přístup p - LogMeIn Free Služba LogMeIn umožňuje snadný a bezpečný vzdálený přístup k vašemu počítači, prostřednictvím webového prohlížeče odkudkoli. Přistupovat lze i k počítači bez veřejné IP adresy, ukrytému za firewallem. Bezpečnost zajišťuje 256-bitové SSL šifrování, podpora RSA SecurID, duální ověření uživatele. [1]

7 Vzdálený přístup - SmartCode VNC Manager Enterprise Edition Výkonný software pro vzdálenou administraci a monitorování sítí a systémů v sítích nebo pro provoz helpdesku. Vzdáleně lze řídit libovolný počítač se spuštěným systémem VNC (RealVNC, UltraVNC, TightVNC, ), Windows Terminal Server, Microsoft Virtual Server 2005 Podporuje SSH tunneling VNC/RDP relací, UltraVNC Windows NTLM ověřování, MSRC4 DSM plug-in, UltraVNC Repeater, proxy servery SOCKS5 a HTTP... [1]

8 Vzdálený přístup p - VNC Free Edition VNC umožňuje odkudkoli, vzdáleně pracovat na počítačích připojených k síti. Řešení je nezávislé na platformě, takže lze například z počítače s Windows pracovat na vzdáleném počítači nebo serveru se systémem Unix. [1]

9 Vzdálený přístup - Remote Desktop Control Program umožňuje vzdálené připojení k jednomu nebo více počítačům současně prostřednictvím místní sítě nebo internetu. Zobrazí obrazovku vzdáleného počítače a umožňuje na něm pracovat stejně, jako byste seděli přímo u něj. Program je nutno instalovat na všechny počítače, ke kterým chcete přistupovat. [1]

10 Vzdálený přístup - TeamViewer TeamViewer nabízí řešení pro bezpečný přenos souborů a vzdálený přístup k počítačům připojených k internetu přes firewall a NAT proxy. Stačí spustit TeamViewer na obou počítačích, bez nutnosti instalace. Přenos dat je šifrován, podporován je přenos hlasu a videa, současné připojení až 25 uživatelů (prezentace, schůzky), používání více monitorů a další. [1]

11 Vzdálený přístup - Anyplace Control Program umožňující vzdáleně (sítě nebo internetu) zobrazit obrazovku jiného počítače a ovládat jeho klávesnici a myš. Můžete tak pracovat se vzdáleným počítačem, jako kdybyste seděli u něj. Podporována je současná práce s více počítači. Skládá se ze dvou modulů: Admin Module (pro ovládání vzdáleného PC, instalován na počítači správce) a Host Module (instalován na každém počítači ke kterému se chcete vzdáleně připojit). [1]

12 12 Možnosti sdílen lení dat Pro sdílen lení dat existuje řada přístupp stupů: Využit ití vzdálen leného přístupup Využit ití veřejných ejných úložišť Využit ití klientů P2P torrent Využit ití mailu, komunikačních nástrojn strojů-skype, ftp Off line pomocí klasických úložišť CD, USB Flash

13 13 Možnosti sdílení dat - využití vzdáleného přístupu Tonido 4.70: Tonido umožň žňuje odkudkoli přístup p k souborům m uloženým na vašem počíta tači prostřednictv ednictvím m internetového prohlížeče. e. Poskytuje prostřed edí pro přístup p k souborům, jukebox pro přehrp ehrávání hudby, nástroj n pro vyhledávání souborů a osobní blog. Jelikož Tonido jen zprostředkov edkovává přístup k souborům m ve vašem počíta tači, aniž by byly ukládány na server jiného subjektu, musí být počíta tač zapnutý. [1]

14 Možnosti sdílen lení dat - Využit ití veřejných ejných úložišť 14 Samotnou kapitolu využívání světov tové sítě tvoří i problematika sdílen lení velkých souborů. Fotografie z dovolené můžete v omezené míře poslat přátelp telům m na , e na velký objem dat je však v elektronická pošta nevhodná. Data můžm ůžete nahrát t na své FTP úložiště, využít t P2P řešení IM, DC, BitTorrent a jiné typy peer-to to-peer spojení. Třetí a nejpohodlnější cestou je tak (nejen) anonymní sdílen lení dat pomocí webových úložišť. [2]

15 Využití veřejných úložišť 15 Asi nejslavnější službou tohoto druhu, která se v posledních šesti letech stala nepsaným standardem a kterou ostatní více či i méněm opisují,, je německý n projekt RapidShare,, který byl spuštěn n v květnu Služba Ulož.to patří k těm t m mladší ším. m. Zcela zdarma nabízí luxusní kapacitu až 800 MB bez nutnosti registrace. E -Disk je poměrně pokročilou službou, nabízí ale i jednoduché anonymní sdílení. Pokud chcete nahrát soubor bez přihlášení, bude jeho velikost omezena na 100 MB. [2]

16 Možnosti sdílení dat - Využití klientů P2P torrent 16 BitTorrent je v informatice nástroj n pro peer-to to-peer (P2P) distribuci souborů,, díky d čemuž jsou datové přenosy rozkládány mezi všechny v klienty, kteří si data stahují.. Velmi populárn rní je při p i stahování velkých objemů dat. Před sdílen lením m souboru (nebo skupiny souborů) ) je nejprve vytvořen malý soubor, který se nazývá torrent. Tento soubor obsahuje metadata o sdílených datech, které mají být sdíleny na trackeru (uživatel je tam hledá ale ve skutečnosti jsou uloženy mimo tento server), což je počíta tač (server-daemon daemon), který koordinuje distribuci souborů. Peeři kteří si chtějí stáhnout nějakn jaká data si musejí nejprve získat z příslup slušný torrent soubor, připojit p se k určen enému trackeru,, který řekne odkud si mohou stáhnout kousky souboru(ů). [3]

17 Jak funguje torrent [3]

18 Obhajoba -STANOVENÍ CÍLE co posluchačům řeknete + proč, k čemu chcete své posluchače dovést a čeho chcete dosáhnout informativní, instruktážní, prodejní, myslet na něj už při formulaci prezentace (ne až během prezentování ) [4] Kdo neví, kam chce dojít, ten tam také nikdy nedojde.

19 STANOVENÍ CÍLE Kdo neví, kam chce dojít, ten tam také nikdy nedojde. PROČ ovlivníobsah + usnadní výběr podstatných informací a argumentů sumu informací pro prezentaci z pohledu cíle rozdělit do několika skupin musím říct: informace plně podporující cíl prezentace ( tj. zásadní fakta, klíčové argumenty), měl bych říct: informace, které mohou přesvědčit posluchače ( tj. výsledky výzkumů a šetření, reference, zkušenosti z praxe) mohl bych říct: informace, které udrží pozornost a zájem posluchačů (- tj. zajímavé příklady, historky z praxe, zábavné příběhy) tím zjistíte, co při prezentaci říkat nebudete [4]

20 POSLUCHAČI Zjistit předem: odborníci laici, řídící pracovníci specialisté, začátečníci zkušení v oboru, z jakého prostředí pocházejí co o tématu vědí co očekávají [4] Jaké obsahy mohu v zadaném čase pro svou řeč prezentovat své cílové skupině, abych dosáhl svého cíle. c le.

21 STRUKTURA PREZENTACE 1. výběr r hlavních bodů dle cíle c prezentace zda to, co říkáte, vás přibližuje k tomuto cíli 2. struktura, ve které lze odlišit jednotlivé části (umožní posluchačům snazší orientaci) členění obsahu dle: ÚVOD - řekni jim, co řekneš (zahájení uvítání a představení, seznámení s programem/tématem) HLAVNÍ ČAST - řekni to (stať - postupně jednotlivé body, dělení na kapitoly nebo časové členění) ZÁVĚR - řekni jim, cos řekl (shrnutí - nejdůležitější fakta nebo myšlenky, další zdroje, kontakt, pozitivně se rozlučte) [5]

22 STRUKTURA PREZENTACE 3. nebo můžete vystavět strukturu své prezentace podobně jako v televizní reklamě: nejprve popíšete aktuální situaci, potom naznačíte možné problémové oblasti a navrhnete řešení 4. pokud projev na papír v celých větách před prezentací přečtěte alespoň jednou nahlas (pozor, aby za vašimi slovy nešustil papír a souvětí nebyla dlouhá a komplikovaná) - mluvit přehledně, jasně a v jednoduchých větách[5]

23 MÍSTO, ČAS A DÉLKA být na místě včas předem si nahrát svoji prezentaci na PC a seznámit se s místem a s technikou délka prezentace = čas nezbytný pro profesionální přípravu prezentace (vč. pomůcek, tištěných podkladů apod.) dodržení stanoveného limitu! (vyzkoušet si) udržení pozornosti [5] Není umění mluvit hodinu, ale říct vše v e podstatné a zaujmout během b několika málo m minut.

24 ŠABLONY, POMŮCKY A TECHNIKA použít existující nebo si vytvořit či pozměnit (barvy!) více např. kartičky, řečnický manuál aj. dataprojektor, flip-chart, [5]

25 RÉTORIKA Pravda je relativní a každý tedy můžm ůže mít t tu svou, když ji dobře okecá. projev složky: intelektuální, emocionální, racionální 1. věta sociální komunikace Nelze nekomunikovat. (nonverbální komunikace) rozdíl mezi mluveným a psaným projevem neodvolávat se na začátek prezentace ale raději zopakovat řečnické aj. otázky a výzvy, neformulovat otázku negativně, věta typu nebo [6]

26 RÉTORIKA technika mluveného projevu dikce: respirace fonace (výška, síla, barva hlasu) artikulace akcent (logický - na konci věty nebo větný) frázování, pauzy dechová cvičení nadšení a elán mluven (na prezentaci a posluchače se snažím těšit) pohyb v prostoru [6] Mluvit se naučíme mluvením prezentovat jen prezentováním. m.

27 ŘEČ TĚLA A TRÉMA Vnější postoj má mnoho společného s postojem vnitřním. m. Posturologie (řeč těla), gestikulace, oční kontakt, podání ruky atd. tréma = přirozená fyziologická reakce lidského organismu při zvládání stresové situace pečlivá příprava sníží obavy a zajistí více než 50% úspěchu natrénujte si úvod prezentace a promyslete si závěr dýchejte zhluboka a představte si, co budete dělat po skončení prezentace ;-) [6]

28 ČASTÉ CHYBY ŘEČNÍKŮ nezájem jem řečníka o posluchače malý nebo žádný kontakt s auditoriem edčítání projevu z poznámek bez vlastního komentáře pohrávání si s ukazovátkem, fixem nebo ovladačem nedbalý zevnějšekek nebo upravování si části oděvu při prezentaci [6] před pohr nedbalý zevn K K tomu, co by člověk k měl m l se dopracovává obtížněji než k tomu, co by neměl. l.

29 PRAKTICKÉ TIPY naučte se jména posluchačů s předměty, které držíte v rukou si nehrajte závěr vaší prezentace je poslední šance pro vás i vaše posluchače používáte-li poznámky, napište si je na malé, tužší kartičky image prezentátora ( šaty dělaj člověka, jsem oblečen o stupínek lépe než posluchači) [6]

30 ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽÍ předem si připravte katastrofický scénář co budu dělat, když např., když dostanu nepříjemnou otázku? (nejde o monolog řečníka, pozitivní interakce s publikem, z otázek posluchačů zda rozumí sdělení, vyjádření zájmu) promyslete si možné otázky odpovídat asertivně, nevymýšlet si! hned zbrkle nepřesvědčujte a neargumentujte, např. zopakujte otázku, zda jste ji správně pochopili [6]

31 VLASTNÍ OBHAJOBA Průběh Dotazy Shrnutí této kapitoly Již vytvořené vizuální pomůcky mohou být záludné: nejdříve si rozmyslete, co chcete vizualizovat, než tento materiál použijete. Jaká je zásadní informace, sdělení daného informačního bloku? Je to zároveň nadpis/titulek fólie. Shrňte myšlenku ve formě seznamu s odrážkami sdělení uveďte jako nadpis. Pokud chcete více vizualizovat, položte si otázku, který obrázek nejlépe podpoří vaše sdělení. Používejte obrázky uváženě méně je více [6]

32 Úkoly 1. Vedoucí týmu a členové použij ijí zvolenou metodu sdílen lení dat okomentují při i obhajobě. 2. Prezentace obhajoby bude vložena po zapracování připomínek do e-learningove learningového systému. 3. Výsledky KP budou využity po zvážen ení zkoušej ejícího u zkoušky. ky.

33 Zdroje doplňující studijní literatura: 1. Nástroje pro vzdálený přístup. <i>http://www.dobreprogramy.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z: 2. Přehled českých webových služeb pro snadné sdílení dat. <i>http://www.zive.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z: 3. BitTorrent. <i>http://cs.wikipedia.org</i> [online] [cit ]. Dostupné z: 4. AV MEDIA, a. s. Úspěšná prezentace [online]. 2007, [cit ]. URL: <http://www.uspesnaprezentace.cz>. 5. NÖLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha: Grada, s ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada Publishing a.s., s

Aplikovaná informatika 1. Radek Němec

Aplikovaná informatika 1. Radek Němec Aplikovaná informatika 1 Radek Němec Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika 1 2 Základní informace o předmětu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Nagyová Kateřina Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudec UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek

Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek Program na podporu počítačové gramotnosti Zdeněk Toušek 2007 Obsah Úvod 3 Cílová skupina 5 Vzdělávací cíle 5 Formy vzdělávání 7 Metody 7 Personální podmínky 7 Technické podmínky 8 Didaktické materiály

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ Cloud Computing Vedoucí diplomové práce: Ing. Otto Cerman Katedra řídicí techniky 1 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2 Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2: Instalace a jemný úvod do systému Napsal: Ivan Bíbr, s využitím materiálů firmy MandrakeSoft S.A.,Francie. Odborná korektura: Michal

Více

3. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍ POJMY

3. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍ POJMY KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 3. ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1. Hardware Pojmem hardware,

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více