Podpora Windows XP končí 8. dubna 2014 Jak se připravit na bezpečnostní hrozby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora Windows XP končí 8. dubna 2014 Jak se připravit na bezpečnostní hrozby"

Transkript

1 Podpora Windows XP končí 8. dubna 2014 Jak se připravit na bezpečnostní hrozby Co znamená konec podpory Windows XP 8. dubna 2014? Podpora Windows XP Service Pack 3 (SP3) a Office 2003 bude ukončena 8. dubna Od tohoto data nebude Microso poskytovat podporu těchto produktů, včetně bezpečnostních aktualizací, ho ixů či aktualizací online materiálů. Provozování Windows XP SP3 po ukončení podpory může vaši organizaci vystavit potencionálním rizikům v oblas bezpečnos a také se můžete potýkat s problémy, jako je hardware a so ware nekompa bilní s Windows XP. Jako reakci na tato rizika velmi doporučujeme organizacím, aby provedli z Windows XP migraci na Windows 7 nebo Windows 8. Windows XP ve své době skvělý operační systém Od představení Windows XP uplynulo dvanáct let. Svět se za tuto dobu hodně změnil. Počet uživatelů internetu vzrostl z přibližně 361 milionů na 2,4 miliardy. Byli jsme svědky toho, jak se začaly prosazovat y, rychlé IM zprávy, videohovory, sociální sítě a chytrá mobilní zařízení. Jak se internet rozšiřoval mezi uživatele, stával se také cílem pro útočníky a škodlivý malware (podrobnos můžete najít ve zprávě Microso Security Intelligence Report). Spolu s hrozbami se vyvíjí i bezpečnostní funkce. V souvislos s ochranou zákazníků před aktuálními hrozbami Microso obvykle poskytuje podporu po dobu 10 let pro firemní a vývojářské produkty a pro většinu hardware a so waru pro domácí uživatele po dobu 5 let od uvedení. Na základě životního cyklu podpory nebudou pro uživatele Windows XP SP3 po 8. dubnu 2014 vydávány nové bezpečnostní aktualizace, ho ixy nebo aktualizace technického obsahu online. To znamená, že jakékoli nové zranitelnos objevené ve Windows XP po ukončení podpory nebudou opraveny společnos Microso. Pro útočníky tak bude výrazně snazší kompromitovat počítače s Windows XP využi m neopravených zranitelnos. V této situaci bude prak cky nemožné chránit Windows XP před těmito útoky. Na to, jak se zvyšuje počet infikovaných počítačů, jakmile dojde k ukončení podpory pla ormy, se můžeme podívat například u Windows XP Service Pack 2 (SP2). Podpora pro Windows XP SP2 skončila 13. července Ačkoli tato pla orma v době svého vydání obsahovala několik bezpečnostních vylepšení, je nyní mnohem více infikovaná malwarem než Windows XP SP3 nebo jakýkoli novější systém Windows. Grafika níže ukazuje, že počítače s Windows XP jsou infikovány malwarem více než ostatní podporované verze Windows. Příčinu vyššího počtu infekcí Windows XP lze hledat v souvislos s m, že ve Windows XP chybějí některé klíčové bezpečnostní funkce dostupné v novějších verzích Windows. Windows XP byl navržen před mnoha lety a již prostě nedokáže reagovat na hrozby jako novější operační systémy jako Windows 7 and Windows 8. Za posledních dvanáct let od uvedení Windows XP se rozvinuly bezpečnostní hrozby, stejně tak bylo vylepšeno i zabezpečení so waru. Moderní operační systémy mají nové a vylepšené bezpečnostní funkce, které pomáhají chránit organizace a uživatele před útočníky:

2 Obrázek 1: Počet počítačů, kde byla odstraněna infekce, na 1000 skenovaných Vylepšení v jádře Novější verze Windows mají mnoho bezpečnostních vylepšení v jádře Windows. Díky tomu je pro útočníky těžší používat tradiční techniky hackingu, jako je buffer overflow nebo odhadnu umístění kódu v pamě. Ochrana před malwarem v reálném čase Ve Windows 8 poskytuje Windows Defender ochranu v reálném čase před malwarem a potencionálně nevyžádaným so warem. Šifrování pomocí nástroje BitLocker Nástroj BitLocker, představený poprvé ve Windows Vista, umožňuje uživatelům a administrátorům šifrovat celé pevné disky a chránit tak data před neoprávněným přístupem v případě krádeže nebo ztráty počítače. Windows 7 poprvé přinesl nástroj BitLocker To Go, který umožňuje šifrovat přenosná média, jako jsou USB flash disky. Ve Windows 8 lze BitLocker snadněji nasadit a spravovat. Řízení uživatelských účtů (User Account Control, UAC) UAC, které bylo poprvé představeno ve Windows Vista, pomáhá zabraňovat neoprávněným změnám v počítači m, že uživatelským účtům je uděleno oprávnění administrátora jen v nezbytně nutných situacích. UAC bylo dále vylepšeno ve Windows 7 a novějších systémech a přináší uživatelům vyšší komfort. AppLocker AppLocker, poprvé představený ve Windows 7, mohou IT oddělení využít k zabránění spouštění programů podle flexibilních a propracovaných pravidel. Ve Windows 8 mohou navíc administrátoři kromě klasických desktopových aplikací omezit i aplikace z Windows Store. UEFI Secure Boot UEFI Secure Boot představený ve Windows 8 je funkce využívající hardware, která je dostupná na všech cer fikovaných Windows 8 zařízeních. Zabraňuje spuštění neoprávněných operačních systémů nebo firmwaru a pomáhá tak chránit počítač před napadením škodlivým malwarem.

3 Trusted Boot Funkce Trusted Boot ve Windows 8 ověřuje integritu spouštěcích souborů Windows a zahrnuje funkci Early Launch An Malware (ELAM), která umožňuje spuštění an virového programu před spuštěním ostatních programů. Díky brzkému spuštění an virového programu a zabezpečenému bootovacímu procesu lze snížit riziko napadení rootkity. V rámci bootovacího procesu také systém Windows provádí Measured Boot, který umožňuje bezpečně ověřit integritu každé spouštěcí komponenty a velmi tak znesnadňuje napadení škodlivým malwarem. Pokud dojde ke zjištění neoprávněného zásahu do bootovacího procesu nebo ovladače an virového programu, Trusted Boot opraví systém obnovením původních souborů. Kromě všech vylepšení bezpečnostních funkcí v moderních operačních systémech došlo také k výraznému pokroku z pohledu bezpečnos v tom, jak se produkty vyvíjejí. Následující tabulka ukazuje přehled hlavních hrozeb v době vydání Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows Melissa (1999), Love Le er (2000) Využívající především sociální inženýrství Internet se teprve začal rozrůstat nebyl rozšířený Windows 95 - Windows XP Přihlášení (Ctrl+Alt+Del) Kontrola přístupu Uživatelské profily Bezpečnostní zásady Systém souborů EFS (Encryp ng File System) Podpora Smartcard a PKI Windows Update Code Red a Nimda (2001) Blaster (2003), Slammer (2003) 9/11 Zejména exploity buffer overflow Script kiddies Doba od patche do exploitu: Dny až týdny Windows XP SP2 Address Space Layout Randomiza on (ASLR) Data Execu on Preven on (DEP) Security Development Lifecycle (SDL) Automa cká aktualizace jako výchozí nastavení Zapnutý firewall ve výchozím nastavení Windows Security Center Podpora WPA

4 Organizovaný zločin Botnety Krádež inden ty Conficker (2008) Doba od patche do exploitu: Dny Zotob (2005) Rootkity Zneuži buffer overflow Script Kiddies Nástup phishingu Uživatelé mají administrátorská práva Windows Vista BitLocker Patchguard Vylepšený ASLR a DEP Security Development Lifecycle User Account Control (UAC) Internet Explorer Smart Screen Filter Digital Right Management Vylepšení firewallu Požadavek na podepsané ovladače Podpora TPM Windows Integrity Levels Bezpečnostní funkce zapnuté ve výchozím nastavení (funkce Windows a IE) Windows 7 Vylepšený ASLR a DEP Security Development Lifecycle Vylepšený IPSec stack Managed Service Accounts Vylepšení UAC Vylepšené auditování Internet Explorer Smart Screen Filter AppLocker BitLocker to Go Windows Biometric Service Windows Ac on Center Windows Defender Organizovaný zločin, špičkové vybavení Sofis kované cílené útoky Opera on Aurora (2009) Stuxnet (2010) Windows 8 UEFI (Secure Boot) Firmware Based TPM Trusted Boot (s ELAM) Measured Boot a podpora Remote A esta on Výrazná vylepšení ASLR a DEP AppContainer Windows Store Internet Explorer 10 (bez pluginů, vylepšení ochranných módů) Reputace aplikací součás Core OS BitLocker: šifrování pouze použitého místa Virtuální smartcard Obrázkové heslo, PIN Dynamic Access Control Vestavěný an virus Rizika související s ukončením podpory Windows XP Útočníci mají detailní znalost Windows XP a uvědomují si, že po ukončení podpory nebudou poskytovány bezpečnostní aktualizace. Dá se předpokládat, že nově nalezené zranitelnos budou rychle zneužity. Nový operační systém navíc přináší značná vylepšení v oblas bezpečnos, mobility a sdílení dokumentů. Výsledkem je to, že Windows 8 je výrazně lépe připraven čelit současným bezpečnostním hrozbám než zastaralý Windows XP.

5 Obrázek 2: Porovnání bezpečnostních funkcí ve Windows XP a Windows 8 Riziko je reálné a týká se nejen bezpečnos. Mezi další oblas patří: Nepodporované aplikace S ukončením podpory Windows XP k datu 8. dubna přestane většina výrobců so waru testovat nové verze svých produktů na Windows XP a tyto nové verze mohou vyžadovat nejméně Windows 7. Nepodporovaný hardware Výrobci hardware přestali testovat svá zařízení na Windows XP. Mnoho nových počítačů již Windows XP nepodporuje a chybějí pro tento systém ovladače. Zvýšení nákladů na podporu V rámci So ware Assurance nebude po 8. dubnu 2014 poskytována podpora pro Windows XP. Zákazníci, kteří budou podporu nadále požadovat, mohou zvážit podpis smlouvy XP Custom Support Agreement (CSA), která však s sebou přináší zvýšení nákladů. Další výhody migrace Organizace, které provedly migraci na Windows 7 nebo 8 využívají výhody, jako jsou vylepšené uživatelské funkce a jednodušší správa. Jednou z výhod, kterou migrace přináší, je příležitost zefek vnit a zautoma zovat manuálně prováděné procesy. Další úspory nákladů také přináší funkce obsažené ve Windows 8 Enterprise. Přístup odkudkoli Poskytněte uživatelům zabezpečený bezproblémový přístup k datům, aplikacím a kolegům. Vaši lidé budou moci být produk vní odkudkoli, kdykoli a ze široké škály zařízení. Možnos přizpůsobení Zvyšte produk vitu uživatelů poskytnu m přizpůsobeného rozhraní podle jejich potřeb, které si pamatuje jejich nastavení. Vylepšení infrastruktury Získejte špičkové řešení navržené tak, že přináší zvýšení zabezpečení, jednodušší správu a snižuje náklady. Desktop Deployment Planning Services (DDPS) Naplánujte a proveďte efek vní nasazení Microso Office s využi m znalos zkušených partnerů. Microso App Accelerate Program (MAAP) Otestujte možnos produktu v laboratorním prostředí, definujte požadavky pro nasazení, proveďte pilotní nasazení a nakonec proveďte úplné nasazení řešení pro flexibilní pracovní styl.

6 Windows To Go Trend BYOD (bring-your-own-device) a mobilní scénáře mobility jsou stále běžnější a organizace hledají způsoby, jak uživatelům umožnit pracovat flexibilně bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Windows To Go je nová funkce Windows 8 Enterprise, která umožňuje uživatelům nabootovat plnou verzi Windows z USB disku na hos telském počítači. Flash disky s Windows To Go umožňují využít stejný image, jako používají organizace pro své stolní počítače a notebooky, a lze je spravovat stejným způsobem. Snížení nákladů Analýza společnos IDC zjis la, že podpora zastaralého systému Windows XP ve srovnání s moderním řešením postaveným na Windows 7 je výrazně nákladnější. (Více informací: Mi ga ng Risk: Why S cking with Windows XP is a Bad Idea. IDC White Paper, květen 2012) Uvědomujeme si, že přechod na nové systémy nemusí být vždy jednoduchý, a proto jsme připravili celou řadu nástrojů a materiálů, které migraci zjednodušují. Naplánujte a proveďte migraci z Windows XP nejpozději do začátku roku 2014 Windows XP byl ve své době skvělý operační systém a sloužil lidem a organizacím po celém světě více než deset let. Vše ale jednou končí. Věříme, že tyto informace vám pomohou uvědomit si důležitost migrace na moderní operační systém, který přináší nejen vylepšené zabezpečení. Čas plyne rychle. Podpora Windows XP končí 8. dubna Je důležité, aby organizace a uživatelé do této doby zmigrovali na Windows 7 nebo Windows 8, nové moderní operační systémy, které jsou navrženy s ohledem na budoucnost a přinášejí nové scénáře využi a vyšší zabezpečení.

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Zabezpečení systému Windows 7

Zabezpečení systému Windows 7 Zabezpečení systému Windows 7 Security of system Windows 7 Martin Prusenovský Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá zabezpečením

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Softwarový QUAS 72 KOMPLETNÍ SPRÁVA POD JEDNOU STŘECHOU DRŽTE SVÉ VIRTUÁLY NA UZDĚ OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ POŠTA

Softwarový QUAS 72 KOMPLETNÍ SPRÁVA POD JEDNOU STŘECHOU DRŽTE SVÉ VIRTUÁLY NA UZDĚ OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ POŠTA OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD Již skoro ke každému se donesly zprávy o tom, že Windows 7 šetří čas, zlepšují bezpečnost, zvyšují produktivitu práce na PC. Kdo se tedy pro ně nyní rozhodl a vlastní

Více

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88 magazín zákazníků společnosti DAQUAS s o f t w a r o v ý březen Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN Důvěrnosti Když jsem před více než dvaceti

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE MNOHEM VÍC, NEŽ JEN ANTIVIR NA DESKTOPU

KDYŽ POTŘEBUJETE MNOHEM VÍC, NEŽ JEN ANTIVIR NA DESKTOPU KDYŽ POTŘEBUJETE MNOHEM VÍC, NEŽ JEN ANTIVIR NA DESKTOPU TESTOVACÍ DATACENTRUM HP NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT NEJEN ANTIVIR TRENDY V BEZPEČNOSTI CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A MINIATURNÍ FIRMY LEO MÁ

Více

ČERVEN 2013. Office 365 Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS. magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS

ČERVEN 2013. Office 365 Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS. magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS AS S O F T W A R O V Ý ČERVEN Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS Sňatky z nerozumu emít

Více

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost!

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost! ZÁŘÍ 2010 / ročník XI, č. 3 Sociální sítě úhlem bezpečnostních rizik Sociální sítě, jejichž synonymem se stal Facebook nebo Twitter, jsou už naplno v hledáčku firem, které zde objevily zajímavý marketingový

Více

SteadyState. Microsoft Windows. SteadyState. základní příručka administrátora

SteadyState. Microsoft Windows. SteadyState. základní příručka administrátora Microsoft Windows základní příručka administrátora 2Uživatelské 2007, Microso s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento text je povoleno šířit a sknout bez omezení. Názvy produktů a firem mohou být registrovanými

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune PRŮVODCE PRO ZÁKAZNÍKY EURO Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Přehled Tento průvodce obsahuje informace o službě Windows Intune a

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

PROSINEC 2013. Slevy do konce roku SQL Server licence MSDN hodně zblízka NEW: Visual Studio a všechno, po čem touží vývojáři

PROSINEC 2013. Slevy do konce roku SQL Server licence MSDN hodně zblízka NEW: Visual Studio a všechno, po čem touží vývojáři magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý PROSINEC Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Slevy do konce roku SQL Server licence MSDN hodně zblízka NEW Visual Studio a všechno

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Virtualizace desktopů Budoucnost firemního desktopu Obsah 3 1. Úvod 4 2. Historie - Vývoj od terminálového serveru po osobní počítač, a zase zpět 6 3. Na čem společnostem záleží 6 3.1 Management, údržba

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Přehled Softwarový balík chrání koncové body, zprávy a webové prostředí tím, že je zabezpečuje proti současnému složitému škodlivému kódu,

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

TECHNICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT

TECHNICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT TECHNICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT TECH-2005-09-Data-Zabezpečení-CZ 1 MODUL TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) PŘEDSTAVUJE V SOUČASNOSTI ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI TECHNOLOGIÍ

Více

Příručka ESET prodejce

Příručka ESET prodejce Příručka ESET prodejce ESET NOD32 Antivirus ESET Smart Security ESET Mobile Security ESET Remote Administrator ESET Gateway Security ESET Mail Security ESET Server Security ESET SysInspector Je jasné,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization ZADÁNÍ UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Virtualizace koncových stanic Autor BP: Petr Lenz Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček

Více