Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess"

Transkript

1 SODATSW spl. s r.. Hrní 32, BRNO tel./ fax: Instalační manuál systému Desktp Management System

2 Instalační manuál Desktp Management System Vážený uživateli, Dstává se Vám d ruku prgram Desktp Management System, splečnsti SODATSW, spl. s r.., jenž představuje nástrj pr řešení kmplexní správy infrmačních systémů rganizace. Jeh funkce přináší každdenní úspru času správců výpčetní techniky, úspru finančních prstředků nutných pr management stanic, zvýšenu efektivitu využití pčítačů v rganizaci i nárůst spkjensti uživatelů s funkčnstí jejich stanic. Funkcinalitu Slutin cení i management, kterému přináší ptřebné reprty a sumarizace ulehčující dpvědné rzhdvání. Dříve než pužijete Desktp Management System si pečlivě prstudujte Licenční ujednání. Naleznete jej na Registrační kartě. Nesuhlasíte-li s ustanveními tht ujednání, můžete prdukt d 10-ti dnů d kupě vrátit prti úhradě jeh ceny ze strany ddavatele. 1. Balení Základním médiem pr distribuci systému Desktp Management System je disk CD-ROM. Distribuční balení prduktu bsahuje: disk CD-ROM s prgramem a elektrnicku dkumentací; Licenční kartu, bsahující licenční čísl, pčet licencí prduktu, infrmace zakupených mdulech systému a aktivační kód 2. Mduly prgramu Desktp Management System Desktp Management System se skládá celkem z devíti na sbě nezávislých mdulů, které umžňují variantní nasazení dle ptřeb rganizace. Jestliže není rganizace nucena řešit všechny prblémy suvisející s Desktp Managementem, je mžné právě díky mdulární kncepci nasadit puze vybrané mduly a získat tak cenvě ptimální řešení. Desktp Management System je filzficky rzdělen d něklika částí, z nichž část funguje jak webvé aplikace a statní jsu lkální kmpnenty s integrvaným řízením v administrátrské aplikaci GUI. Jak webvé aplikace fungují dva mduly systému: HelpDesk a Reprt Center HelpDesk Webvé rzhraní pr správu uživatelských pžadavků Aplikace je databázvéh charakteru Vyžaduje tedy pr svu funkčnst přítmnst databázvéh serveru, který pdpruje databáze typu mdf Rzhraní je velmi jednduché a intuitivní a přítmnst instalačníh průvdce celu implementaci výrazně zjedndušuje. Verze: /10

3 Instalační manuál Desktp Management System 2.2. Reprt Center Druhý mdul, knstruvaný taktéž jak webvé rzhraní databázvéh charakteru Umžňuje phdlně vyhdncvat lgvé záznamy, které bsahují infrmace činnsti uživatelů na kncvých stanicích. Výsledky jsu přehledně prezentvány a pmáhají zefektivňvat práci zaměstnanců splečnsti. Ostatní částí řešení jsu instalvané lkálně na stanicích uživatelů, kde prvádějí ptřebné činnsti dle nastavení centrální správy. Prvtně je nainstalvána řídící stanice služící jak centrální správa celéh systému GUI. Zbylé stanice jsu instalvány autmaticky pmcí instalátru, který je pr tent účel k dispzici. Aplikace je řešena mdulárně a skládá se z něklika nezávislých mdulů, které jak celek tvří celistvý nástrj pr správu kncvých stanic Remte Cntrl Je srdcem celéh řešení umžňuje spravvat aplikaci z jakéhkliv pčítače Přebírá tplgii sítě a splupracuje s ActiveDirectry Všemžně se snaží Vám správu usnadnit Veškeré akce můžete plánvat a mít tedy vždy ptřebné infrmace k dispzici Standard Obsahuje restriktivní plitiky Nezáleží na právech, které na svých stanicích uživatelé využívají Mdul pskytuje: mezení uživatele při instalaci nvéh sftware z výměnných médií kntrlu přístupu k externím zařízením typu (USB, 1394, IRDA, PCMCIA) chranu systémvých slžek a registrů mezení přístupu k subrům s knkrétní přípnu a jejich mdifikace Extensin umžňuje především řízení grafickéh vzhledu Operačníh systému Brání uživateli měnit vzhled pracvníh prstředí kncvé stanice jak je plcha, rzlišení brazvky, mžnsti tiskáren a mnh dalších Velmi dbře se dá využít i mžnst řízení přístupu na webvé stránky Mdul služí jak filtr jejich bsahu Umžňuje definvat subry dle jejich přípn, které nebudu nadále stahvány WrkSpy Umžňuje mít veškeré infrmace činnsti uživatelů vždy p ruce Sleduje veškeré perace, které uživatel na kncvé stanici prvádí Ptřebujete-li zjistit, zda jsu drahé licence, které jste nakupili využívány, pmcí WrkSpy ptřebné infrmace máte kdykliv k dispzici Umžní Vám věřit si, zda data, která jsu pr Vás důležitá, zůstávají na svém místě Veškeré infrmace máte k dispzici p zadání jednduchéh dtazu. Verze: /10

4 Instalační manuál Desktp Management System 2.7. Cmputer Audit Služí pr jednduchu evidenci sftwarvéh a hardwarvéh vybavení kncvých stanic Umžní Vám mít kdykliv přehled aktuálním stavu výpčetní techniky ve vaší splečnsti Umžní jednduše spravvat veškeré licence sftware, kterými splečnst dispnuje Máte kamžitý přehled pčtu zakupených licencí a v případě ptřeby získáte veškeré ptřebné infrmace i jejich ddavateli 2.8. NetHand Pmcí funkcí vzdálené správy přistupujete na stanici uživatele bez nutnsti dejít z phdlí své kanceláře Umžňuje i : Případnu distribuci sftware Kmunikaci s uživatelem (frmu n-line chatu) Šklení pmcí prmítání své pracvní plchy statním PC v síti Veškerá kmunikace prbíhá pmcí zabezpečenéh spjení, je tedy vylučena mžnst zneužití infrmací, které jsu p síti přenášeny. 3. Instalace příprava, základní krky 3.1. Základní úkny před instalací Desktp Management System Desktp Management System lze instalvat puze na OS zalžené na platfrmě Micrsft Windws. A t knkrétně na OS Win2000 SP4 Rllup 1 fr Windws 2000 SP4 (KB891861) a vyšší avšak puze ve 32-bit verzích! 64-bit verze OS systémů v sučastné dbě nepdprujeme!! Vypnutí FireWallu na stanicích Deaktivvaný Antivirvý systém Deaktivvaný Anti-spywarvý sftware U systému XP d SP2 výše, pvlené všechny příchzí pžadavky(4ks) v prtklu ICMP a t jak v základním nastavení tht prtklu, tak v jedntlivých částech síťvých připjení na stanici Viditelnst stanic v síti pmcí PING V dménvé síti, být na stanici, ze které se prvádí instalace (řídící stanice), přihlášen jak DmainAdministratr!! Pzr!! stanice, jenž nejsu v dméně, nemusí se pdařit nainstalvat, kvůli věření uživatele. V tmt případě bude nutná lkální instalace. V nedménvé síti, být na stanici, ze které se prvádí instalace (řídící stanice), přihlášen jak Administratr (ten, jenž má práv na každém strji instalvat sw) Na řídící stanici NESMÍ být mapván disk Q: tent se defaultně mapuje při instalaci na vzdálenu stanici je t vlastně C$ vzdálené stanice Na vzdálených stanicích nesmí být pvlen zjedndušené sdílení Verze: /10

5 Instalační manuál Desktp Management System Dále instalace vyžaduje nainstalvaný balík pr pdpru i MS Visual C++ Redistributable versin Jedná se subr vcredist_x86.exe, jenž se nalézá v adresáři setup, ppřípadě je mžné stáhnut u MS aktuální verzi. Bez tht dplňku není mžné spustit systém Desktp Management System Nezbytnu částí je pr správnu instalaci a následný prvz mít krektně a správně zprvzněné DNS, nebť prvtně systém Desktp Management System vyhledává stanice p názvu PC, pkud se stanice nepřidávají ručně např. dle IP adres Pdmínku pr instalaci na OS MS Windws 2000 SP4 je mít na tmt systému nainstalvanu následující aktualizaci: Rllup 1 fr Windws 2000 SP4 (KB891861) dkaz na stažení je zde pr anglicku verzi a rvněž se na tmt dkazu dá stáhnut i verze česká : BF28B324C662&displaylang=en T je pslední update pr Windws 2000 a bsahuje pslední pdpru pr nvé knihvny Micrsftu. P instalaci DŮRAZNĚ dpručujeme restartvat pčítač!! 3.2. Základní krky instalace Desktp Management System Instalace řídící stanice Přede vlastní instalaci systému Desktp Management System důrazně dpručujeme uknčit všechny běžící aplikace Vlžte instalační CD systému Desktp Management System Djde ke spuštěni AutRun P ptvrzení licenčních pdmínek, vyplňte aktivační kód dle Licenční karty a pstupte dále Dle vámi zakupené licence je mžné dále instalvat nadstavbvé mduly systému představvané vlbami Standard, Extensin, Remte Cntrl, Cmputer Audit, WrkSpy a NetHand a autmaticky značeny k instalaci Vždy můžete instalvat jádr systému značením vlby vládací aplikace Mdul Remte Cntrl je nutné instalvat na všechny pčítače a stanice, které mají být vzdáleně spravvány. Není-li tent mdul na pčítači instalván, není mžné jej vzdáleně spravvat. V dalším krku se Vás instalační prgram dtazuje na umístění samtné instalace systému Desktp Management System Dpručujeme pnechat standardní umístění (C:\PrgramFiles\OAx) Další krk je výběr typu instalace Řídící stanice Klientská stanice Rzšířené nastavení zde můžete zvlit další mžnsti instalace systému Desktp Management System Verze: /10

6 Instalační manuál Desktp Management System Tat vlba se užívá na servervých OS W2000/2003 Dpručujeme vytvřit Balíček pr síťvu instalaci (puze při instalaci řídící stanice) umžňuje instalvat Desktp Management System na vzdálené stanice autmaticky, např. za pmcí administrátrských skriptů Vlbu Neaktivvat vladače systému je nutn zvlit při instalaci na OS Win2000/2003 Server!! P stisku tlačítka další, djde k samtné instalaci nejprve vcredist pdpůrné knihvny d MS a následně rvnu k instalaci Desktp Management System P instalaci (i když je mžné spustit Desktp Management System ) důrazně dpručujeme restart PC z důvdu spuštění driveru a aplikace plitik nastavení Instalace systému Desktp Management System na klientské stanice Instalace klientské stanice pmcí grafickéh prstředí GUI Spusťte na řídící stanici Desktp Management System grafické prstředí Prveďte aktivaci systému (pkud nebyl prveden) V levém panelu klikněte na síťvé klí Verze: /10

7 Instalační manuál Desktp Management System Aktuálně dstupné síťvé klí převzaté z OS Off-line databáze klních pčítačů Nutn aktualizvat RUČNĚ!! Off-line databáze skupin klních pčítačů Off-line databáze jedntlivých pčítačů A dále pstupujte dle instrukcí na brázku Databáze klních pčítačů je OFF-LINE databází pčítačů čili nemusí zcela krespndvat se strukturu ve Vaší infrastruktuře Tut databázi je zaptřebí nejprve vytvřit, např. pdle AD Lze využít i funkce drag&drp pr přetažení pčítačů d ff-line databáze, s9=tv7 scan neb vytvářet pčítače ručně za pmcí DNS názvů dle Vaší sítě Nejprve si vytvřte jedntlivé skupiny, např. pdle Vašich ddělení WinNt skupina pr OS Win 2000 a vyšší Win9x skupina pr OS Win 9x POZOR!! Od verze již nepdprujeme OS MS Windws 9x instalaci Desktp Management System Verze: /10

8 Instalační manuál Desktp Management System P vytvření skupin můžete pd jedntlivé skupiny vytvářet ručně jedntlivé stanice Lze také využít systém Drag&Drp a jedntlivé pčítače si přetáhnut ze síťvéh klí, rvnu pd jedntlivé skupiny Pčítač (IP) - značí mžnst přidat PC pmcí IP adresy Pčítač - značí mžnst zadat PC pmcí DNS názvu Jakmile máte připravené Off-line síťvé klí, můžete buď na celu hlavní skupinu a neb skupinu p skupině pstupně instalvat Desktp Management System Klikněte na celu skupinu, neb na jedntlivé pčítače ve skupině a v pravém kně zvlte zálžku Vzdálená instalace Nyní klikněte na Zjistit stav stanic Zde je mžné upravit mžnsti instalace a v případě ptřeby změnit defaultně mapvanu jedntku Q: - viz následující brázek Verze: /10

9 Instalační manuál Desktp Management System Pkud se zde bjeví Stanice nezastižena znamená t: Stanice je vypnuta Stanice má aktivni FW, Antivirvý sw či anti-spywarvý sw Zde rzklikněte, vyberte správný instalační balíček a na základě th se Vám umžní stisknut tlačítk značené zelenu šipku O dknčení instalace jste infrmváni výpisem v prstředí výstupní knzle Verze: /10

10 Instalační manuál Desktp Management System Instalace klientské stanice pmcí příkazvé řádky Tat instalace je pdrbně ppsána dále v nápvědě k Desktp Management System v sekci Začínáme s prgramem /Instalace/Autmatická instalace pmcí příkazvé řádky Instalace klientské stanice pmcí instalačníh prgramu Tat instalace je stejná jak instalace řídící stanice ppsaná v bdě tht manuálu, s tím rzdílem že se zvlí Klientská stanice Verze: /10

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,

1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury, Technická specifikace veřejné zakázky Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury Zadavatel veřejné zakázky: Pradce veřejné zakázky: Měst Železný Brd SOLEDPRO s.r.., www.sledpr.cz 1. Předmět plnění Předmětem

Více