1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS"

Transkript

1 Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje také uživateli komunikaci s PC. Pro všechny typy počítačů existuje celá řada operačních systémů různé výkonnosti a kvality. Mezi nejstarší operační systémy pro počítače typu PC patří jistě operační systém MS DOS (Microsoft Disk Operating System) diskový operační systém. Tento operační systém se dnes už téměř nepoužívá a jeho největší nevýhodou je, že v něm nelze spouštět více programů najednou. Byl nahrazen operačními systémy, které používají pro ovládání tzv. GUI grafické uživatelské rozhraní. Nejznámější z těchto systémů jsou Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo od jiných firem OS/2, Linux s nadstavbou KDE a podobně. 1.1 Operační systém MS DOS Tento operační systém se ovládá z příkazové řádky (tzv. promptu) zapsáním příkazu a jeho potvrzením (odesláním) stiskem klávesy Enter. To ale znamená, že uživatel musí znát příkazy (jejich přesné znění), které musí správně do příkazové řádky zapsat. I jeden chybný znak znamená odmítnutí příkazu a následné hlášení operačního systému: Chybný příkaz nebo název souboru (Bad command or file name) Toto hlášení znamená, že operační systém nezná příkaz, nebo že jste zadali špatný název souboru (adresáře). Operační systém má vrstvenou architekturu s následující strukturou. Služební programy Komunikace s uživatelem Jádro operačního systému Obsluha technických prostředků Technické prostředky počítače 1

2 Operační systém MS DOS Obsluha technických prostředků Tato vrstva se skládá ze tří komponentů: BIOS (Basic Input/Output Systém) IO.SYS zavaděč systému Je to nejnižší vrstva operačního systému MS DOS a je tvořena modulem BIOS, který je uložen v pevné paměti ROM. Modul BIOS je vlastně množina obslužných programů, které jsou nezbytné pro činnost počítače. Doplněním modulu BIOS je soubor IO.SYS. tento soubor je uložen na systémovém médiu a je zaváděn do operační paměti počítače zavaděčem systému. Soubor obsahuje změny a doplňky základních operací vstupu a výstupu, nové rutiny pro nová zařízení. Jádro operačního systému Tato vrstva je tvořena jedinou komponentou: MSDOS.SYS Je to soubor, který zajišťuje služby operačního systému ve vztahu ke všem programům tj. procesoru příkazů, služebním programům a aplikačním programům. Komunikace s uživatelem Tato vrstva je tvořena jedinou komponentou: COMMAND.COM Je to soubor (procesor příkazů), který tvoří nejvyšší vrstvu operačního systému MS DOS. Do operační paměti je zaváděn jako poslední nezbytná část operačního systému. Služební programy Jsou dodávány společně s ostatními částmi operačního systému a mají podobu programových souborů. Další důležitou částí operačního systému MS DOS jsou konfigurační soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT. I když tyto soubory nejsou pro chod počítače nezbytné, většina počítačů je má, protože lze jimi nastavit využití paměti, určit zavedení ovladačů technického vybavení (klávesnice, myši, zvukové karty, CD ROM mechaniky ) a podobně. Soubor CONFIG.SYS Soubor CONFIG.SYS je soubor textového typu a používají se v něm speciální příkazy, které mohou měnit chování operačního systému a dalších programů. Může být také použit pro větvení, kdy máte možnost si ze zobrazené nabídky (menu) vybrat požadovanou konfiguraci počítače. 2

3 Operační systém MS DOS Příklad souboru CONFIG.SYS: device=c:\windows\command\display.sys con=(ega,,1) Country=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys Na prvním řádku souboru je inicializována podpora zobrazování znaků, na druhém řádku je zavedena kódová stránka pro české znaky. Příklad větveného souboru CONFIG.SYS: [MENU] menuitem=cz, Konfigurace s podporou cestiny menuitem=us, Konfigurace bez podpory cestiny menudefault=cz,5 [COMMON] device=c:\windows\command\display.sys con=(ega,,1) [CZ] Country=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys [US] Country=001,420,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys Zde je nejprve definováno startovací menu (nabídka). V ní je uveden název bloku (CZ, US) a zobrazovaný text (Konfigurace s podporou cestiny, konfigurace bez podpory cestiny). Následuje předvolba bloku ta se skládá z názvu tohoto bloku a časového údaje ve vteřinách, po jejichž uplynutí bude blok spuštěn. Dále jsou bloky příkazů, které jsou použity vždy (COMMON), a bloky specifické (CZ, US), které jsou použity pouze v případě volby příslušného bloku. Startovací nabídka systému se ovládá buď výběrem položky nabídky pomocí kurzorových šipek (nahoru, dolů) a stiskem klávesy Enter, nebo stiskem čísla, označujícího určitou položku nabídky (pro náš příklad čísla 1 CZ a 2 - US) a stiskem klávesy Enter. Soubor AUTOEXEC.BAT Soubor AUTOEXEC.BAT je také soubor textového typu. V něm jsou běžné příkazy operačního systému, kterými lze zavádět některé ovladače (například českých znaků pro monitor nebo klávesnici) a také spouštět programy. Pokud však spustíte běžný program, načítání příkazů ze souboru AUTOEXEC.BAT bude pozastaveno až do ukončení činnosti tohoto programu. Výjimku tvoří takzvané rezidentní programy ty jsou sice načteny do paměti, ale za běžných podmínek nevyvíjí činnost. Čekají na určitý pokyn tím může být spuštění programu, pokus o nepovolenou operaci a podobně. Tehdy provede rezidentní program svoji naprogramovanou činnost. Soubor AUTOEXEC.BAT může mít větvení v závislosti na bloku, zvoleném v souboru CONFIG.SYS, nebo si může uživatel vytvořit svoji vlastní nabídku větvení s využitím příkazu operačního systému CHOICE. 3

4 Operační systém MS DOS Obsah běžného souboru off mode noc codepage select=852 keyb cz,,c:\windows\command\keybrd2.sys nc.exe Výše zapsané příkazy pro operační systém znamenají: nevypisuj příkazy na monitor, nastav českou kódovou stránku, spusť ovladač české klávesnice, spusť nadstavbu operačního systému Norton Commander (nc.exe) Spouštění programů Program v operačním systému MS DOS spustíte tím způsobem, že napíšete jeho jméno tzn. napíšete jméno souboru, který má příponu EXE, COM nebo BAT a potvrdíte klávesou Enter. Při zadání jména souboru musíte být přepnuti v tom adresáři, kde se požadovaný soubor nachází. Pokud se v adresáři nachází více spustitelných souborů (soubory s příponou EXE, COM a BAT) většinou pouze jeden z nich je určen ke spuštění požadovaného programu. Toto je vždy popsáno v uživatelské příručce, kterou dostanete spolu se zakoupeným programem Vybrané příkazy operačního systému MS DOS Výpis adresáře DIR Příkaz DIR vypíše obsah adresáře. Zobrazí se všechny soubory a podadresáře (aktuálního adresáře) včetně jména, přípony, velikosti souboru a datumu a času poslední změny nebo vytvoření. Kromě toho se zobrazí jméno disku a velikost volného prostoru na paměťovém médiu. Podadresáře jsou identifikovány symboly <ADRESÁŘ> (<DIR>) 4

5 Operační systém MS DOS Správný zápis (příklad): Vytváření adresářů MD C:\DIR - vypíše obsah kořenového adresáře na disku C Příkaz MD (MKDIR) vytvoří nový adresář na definovaném paměťovém médiu. Správný zápis (příklad): C:\MD TEXTY - vytvoří podadresář TEXTY v kořenovém adresáři na disku C \ TEXTY Přepínání mezi adresáři CD Příkaz CD (CHDIR) se používá ke změně pracovního adresáře na určeném nebo pracovním disku (aktuálním diskovém zařízení). Správný zápis (příklad): C:\CD DATA C:\DATA\CD.. - nastaví pracovní adresář na podadresář DATA na disku C - provede změnu adresáře o jednu úroveň blíže k hlavnímu adresáři Mazání adresářů RD Příkaz RD (RMDIR) vymaže zadaný adresář na určeném zařízení. Před vymazáním musí být adresář prázdný a nesmí být aktivní (nesmíte být v něm nastaveni). Kořenový adresář nelze nikdy smazat. Správný zápis (příklad): C:\RD TEXTY - vymaže podadresář TEXTY z kořenového adresáře na disku C 5

6 Operační systém MS DOS Mazání souborů DEL Příkaz DEL (ERASE) vymaže definovaný soubor. Pomocí náhradních znaků * a? můžete také mazat určenou skupinu souborů. Správný zápis (příklad): C:\TEXTY\DEL DOPIS.TXT C:\TEXTY\DEL *.* - vymaže soubor DOPIS.TXT z podadresáře TEXTY na disku C - vymaže všechny soubory z podadresáře TEXTY na disku C Formátování disku FORMAT Příkaz FORMAT naformátuje (připraví) záznamové médium pro práci. Při formátování se veškerá data uložená na formátovaném médiu vymažou. Správný zápis (příklad): C:\FORMAT A: - Naformátuje disketu v disketové mechanice A 6

7 1.2 Operační systém Microsoft Windows XP Na rozdíl od předchozích verzí Microsoft Windows (3.0, 3.11), které představovali pouze nadstavbu operačního systému MS DOS, jsou Microsoft Windows od verze 95 samy operačním systémem. V praxi to znamená, že nainstalovaný systém Microsoft Windows 95 a vyšší se spouští sám ihned po zapnutí počítače. Tento operační systém byl vytvořen pro snazší ovládání počítače běžnými uživateli. Například stačí jednou definovat připojená zařízení (tiskárny ) a může je využívat každý program, určený pro tento operační systém. Uživatel se nemusí učit příkazy operačního systému, pro jeho obsluhu jsou vytvořeny různé nabídky. Lze v něm spustit najednou více programů a přepínat mezi nimi. V neposlední řadě byl díky tomu sjednocen vzhled programů. Firma Microsoft dodává spolu s Microsoft Windows několik základních programů: textové editory velmi jednoduchý Poznámkový blok a všestranně použitelný WordPad grafický editor velmi jednoduché Malování multimediální prostředky programy pro práci se zvukem, CD ROM, DVD diskem a videem systémové nástroje programy pro údržbu a správu disků komunikační prostředky programy pro připojení k Internetu a pro propojení počítačů Ovládání MS Windows Ovládat MS Windows lze třemi různými způsoby: pomocí myši pomocí klávesnice vyvoláním nabídek a výběrem z nich pomocí klávesových zkratek některé aplikace a funkce mají pro své spuštění přiřazenu určitou kombinaci kláves. Pokud ji použijete, neprocházíte žádné menu, akce je provedena ihned. Po spuštění programu Microsoft Windows se na obrazovce zobrazí malá šipka, která se pohybuje podle toho, jak pohybujete myší po stole. Tato šipka se nazývá kurzor myši. Tímto kurzorem můžete ukázat na libovolné místo na obrazovce. S myší můžete provádět následující operace: - stisk (klik) znamená, že stisknete jedno tlačítko myši a opět jej uvolníte (nejčastěji se používá levé tlačítko). Klik umožňuje například výběr (zvýraznění) prvku, na který ukazuje kurzor myši. - dvojitý stisk (dvojklik) znamená, že stisknete a opět uvolníte jedno tlačítko myši dvakrát rychle za sebou. Obě stisknutí musí následovat skutečně velmi rychle za sebou a navíc mezi nimi nesmíte ani nepatrně posunout myš po podložce. Dvojklik se nejčastěji používá k vyvolání určité akce nebo funkce (obdoba stisku klávesy Enter). - tažení znamená, že stisknete a držíte jedno tlačítko myši při současném pohybu myši po podložce. Tažení se nejčastěji používá k přemístění nějakého prvku nebo zmenšení či zvětšení okna. 117

8 Základním stavebním prvkem operačního systému Windows je okno, které je umístěno na pracovní ploše. Pokud máte otevřeno více oken, může z nich být aktivní pouze jedno jediné. Aktivní okno je od ostatních vždy barevně odlišeno. Mezi okny se můžete přepínat stiskem levého tlačítka myši na jejich popisech na dolním okraji obrazovky, stiskem levého tlačítka myši na příslušném okně nebo pomocí současného stisknutí kláves Ctrl + Tab. Každé okno můžete přepnout do některé ze tří velikostí. Základní je střední stupeň velikosti, kdy můžete rozměry i polohu okna na obrazovce volit podle potřeby. Dále můžete okno maximalizovat, což znamená, že se okno zvětší na maximální povolenou velikost. Ta je většinou dána rozměry obrazovky, takže takto maximalizované okno zakrývá všechna ostatní okna. Třetí a poslední stupeň velikosti je minimalizované okno. V tomto případě se okno zmenší do podoby malého symbolického obrázku a spolu s názvem jej můžete nejčastěji nalézt na dolním okraji obrazovky. Obrazovka operačního systému Microsoft Windows XP

9 1 - dialogové okno Dialogové okno slouží k zadávání údajů, které od uživatele požaduje program nebo operační systém. Jeho okno nemá rámeček, nástrojovou lištu, roletové menu ani stavový řádek. Zůstal zde pouze titulkový pruh. Navíc zde mohou být tzv. karty. Na našem obrázku se jmenují Datum a čas, Časové pásmo. Na kartách jsou upřesňující nastavení dialogů, aktivace karty (přesunutí nahoru ) se provede kliknutím na její název. Dialogové okno může otvírat další, související dialogy. Jejich podoba může být zcela odlišná od původního okna. 2 ikona aplikace Ikona je malý obrázek, který může reprezentovat jednotlivé aplikace nebo okna. Ikona aplikace vlastně představuje jeden program, který můžete spustit dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně. Pokud je spuštěná aplikace minimalizována, objeví se její jméno ve spodní části obrazovky. Tato aplikace je však stále spuštěna. 3 - okno aplikace Okna systému Windows mají podobný vzhled a ovládání. Programové okno je vyhrazeno pro spuštěnou aplikaci (program) nebo soubor aplikace (dokument). Má tyto části: 4 - titulkový pruh Titulkový pruh zobrazuje jméno aplikace nebo jméno okna. Svou barvou určuje, zda je okno aktivní a má též funkci maximalizačního tlačítka. Pomocí titulkového pruhu můžete okno přesunout na libovolné místo na obrazovce. Provedete to tak, že na titulkovém pruhu stisknete levé tlačítko myši a současně myší pohybujete na zvolené místo. Pokud na titulkovém pruhu kliknete dvakrát levým tlačítkem myši, okno se maximalizuje (zvětší) na celou velikost obrazovky. Obnovit okno (vrátit do původní polohy) můžete stisknutím levého tlačítka myši na obnovovacím tlačítku v pravém horním rohu okna. 5 minimalizační tlačítko Používá se ke zmenšení (minimalizaci) okna do podoby tlačítka, které je umístěno na hlavním panelu v dolní části obrazovky. Po minimalizaci okna zůstává příslušná aplikace spuštěna! Okno minimalizované aplikace lze vrátit do původní velikosti dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na jeho názvu v dolní části obrazovky. 6 maximalizační tlačítko Používá se ke zvětšení okna na celou plochu obrazovky nebo na celou plochu aplikačního okna. Maximalizované okno lze vrátit do původní velikosti stisknutím levého tlačítka myši na obnovovacím tlačítku, které se zobrazí na místě maximalizačního tlačítka. 7 ukončovací tlačítko Používá se k ukončení (k uzavření) aktivního okna. Při uzavření aktivního okna se uzavře také aplikace, která je v něm spuštěna. 119

10 8 - nástrojová lišta Na nástrojové liště mají svá tlačítka nejčastěji používané funkce. U komerčních programů lze většinou upravovat její podobu. 9 - roletové (nabídkové) menu Toto menu obsahuje seznam nabídek, které obsahují různé funkce. Výběr se nejčastěji provádí kliknutím na vybranou položku (menu, funkci) pomocí levého tlačítka myši. Alternativně lze použít stisk Alt+klávesy, podtrženého písmena, v názvu nabídky. V rozvinuté nabídce stačí pro spuštění funkce stisknout klávesu, odpovídající potrženému písmenu požadované funkce rolovací lišta (pruh) Rolovací lišta se v okně objeví v tom případě, že se obsah okna nemůže zobrazit celý najednou. Pomocí rolovacích lišt lze obsah okna posouvat. Lišty mohou být vpravo či dole, podle toho, v kterém směru není obsah zobrazen. Posun provedete tažením za terčík nebo kliknutím na tlačítka s šipkou v potřebném směru rámeček okna Rámeček okna ohraničuje plochu okna, lze jej využít ke změně velikosti okna - tažením za rámeček při stisku levého tlačítka myši stavový řádek Stavový řádek obsahuje různé informace, vztahující se k obsahu okna, např. číslo stránky, počet slov a podobně. 13 políčko ovládací nabídky Toto políčko obsahuje položky pro práci s oknem (např. obnovení, maximalizace a minimalizace, změna velikosti, přesun, zavření apod.). Ovládací nabídku zobrazíte tak, že stisknete levé tlačítko myši na políčku ovládací nabídky hlavní panel Hlavní panel je šedý pruh, který se nachází u okraje obrazovky. Na jednom konci má tlačítko s nápisem Start, na druhém konci je zobrazen čas (lze ho vypnout) a případně též malé ikonky spuštěných programů (ovladač klávesnice, hlasitost apod.). Obvykle je tento panel umístěn dole, ale může být na kterémkoliv okraji obrazovky. Dokonce ho po spuštění nemusíte vůbec vidět je-li jeho velikost zmenšena nebo je-li ve vlastnostech tohoto panelu zatržena volba schovávat, objeví se u okraje obrazovky pouze šedá linka. Pokud na ni najedete kurzorem myši, může se panel opět zobrazit. Nestane-li se, musíte zvětšit jeho velikost. Na panelu se umisťují tlačítka s názvy spuštěných aplikací. Jedno z nich bude stlačené tuto aplikaci používáte. Pokud chcete pracovat s jinou spuštěnou aplikací, stačí kliknout na tlačítko s jejím názvem levým tlačítkem myši. 120

11 Ikonky umístěné vpravo na Hlavním panelu představují již spuštěné aplikace, které byly minimalizovány. Některé z nich se chovají jako běžná ikona na ploše a dvojitým kliknutím levého tlačítka myši lze aplikaci obnovit (otevřít v okně), na jiné stačí kliknout pouze jednou levým tlačítkem a některé zobrazují svoji nabídku po kliknutí pravým tlačítkem myši. Hlavní panel lze přemisťovat tažením za držení levého tlačítka myši neměli byste při tom kliknout ani na tlačítko Start, ani na některou ikonku na opačném konci panelu. Vlastnosti panelu lze nastavovat po kliknutí pravým tlačítkem myši na jeho plochu. Velikost panelu nastavíte tažením za okraj panelu (kurzor myši zde změní svou podobu) při současném držení levého tlačítka myši nabídka Start Nabídka Start slouží pro spouštění aplikací (volby Programy a Spustit ), pro otevírání naposledy použitých dokumentů (volba Dokumenty), nastavování vlastností systému MS Windows (funkce Nastavení), vyhledávání souborů, složek či počítačů (funkce Hledat), spuštění nápovědy operačního systému (funkce Nápověda) a pro vypnutí či odhlášení počítače (nabídka Vypnout ). Nad nabídkou Programy se umisťují zástupci aplikací. V systému Windows 98 je navíc ještě nabídka Oblíbené. Zde si může uživatel shromažďovat oblíbené (to je často používané) složky a soubory. Nabídku Start rozvinete kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko Start. Pokud vám nefunguje myš, použijte kombinaci kláves Ctrl+Esc. Klávesnice určené pro MS Windows mají navíc klávesu s obrázkem okna ta také rozvine nabídku Start. Pokud je nabídka na konci řádku zakončena šipkou, stačí na ní chvíli zastavit pohyb kurzoru objeví se podnabídka. Na ostatní nabídky je třeba kliknout levým tlačítkem myši. Vlastnosti nabídky Start lze upravovat funkcí Hlavní panel nabídky Nastavení Spouštění programů Programy lze v operačních systémech Windows spouštět mnoha různými způsoby. Zde jsou nejpoužívanější způsoby: - dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na ikoně na pracovní ploše - výběrem z nabídky Start, Programy. V nabídce programy a dalších nabídkách máte možnost vybrat požadovaný program, který spustíte stisknutím levého tlačítka myši. - v nabídce Start použijete volbu Spustit. Zapíšete příkaz jako v příkazové řádce systému MS DOS. Nebo vyhledáte potřebný spustitelný soubor pomocí dialogů po stisku tlačítka Procházet. Stiskem tlačítka OK vybranou aplikaci spustíte. Výhodou této volby je, že si pamatuje použité spouštěcí příkazy. Lze je tedy snadno používat opakovaně. - v jakékoliv aplikaci, určené pro práci se soubory (Tento počítač, Průzkumník a všechny nadstavby OS Operačního systému), dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na názvu spustitelného souboru 121

12 - většina aplikací má zaregistrované standardní přípony souborů. Pokud je registrace v pořádku, lze dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na takovémto souboru spustit přidruženou (též asociovanou) aplikaci a rovnou do ní načíst tento soubor. Obdobou je výběr souboru v nabídce Start, Dokumenty, kde je seznam naposledy použitých dokumentů. Nezapomeňte, že MS Windows XP jsou víceúlohovým operačním systémem lze v něm spustit více programů najednou. Pracovat sice budete jen s jedním, ale ostatní budou odloženy a v okamžiku kdy je budete potřebovat, je můžete rychle aktivovat. Stačí stisknout tlačítko s názvem příslušné aplikace na Hlavním panelu. Pokud na klávesnici podržíte klávesu Alt, lze stiskem klávesy Tab opakovaně vybírat ze zobrazené nabídky spuštěných aplikací. Puštěním Alt přepnete do právě vybrané aplikace Nastavení parametrů operačního sytému Operační systém Windows má hodně nastavitelných parametrů. Jejich nevhodným konfigurováním můžete činnost systému omezit až znemožnit! Bez většího rizika lze nastavovat vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start. Ostatní vlastnosti už jistá rizika přináší. Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start lze upravit po stisku pravého tlačítka myši na Hlavním panelu a následném kliknutí levým tlačítkem na funkci Vlastnosti v zobrazené nabídce. Totéž lze najít v nabídce Start, Nastavení, Hlavní panel. Pozor si dejte při odebírání programů z nabídky Start nechtěně smazanou položku byste museli znovu nainstalovat. Pokud chcete, aby se Hlavní panel schovával, když ho nepoužíváte, zatrhněte volbu Automaticky skrývat hlavní panel (klikněte na ni levým tlačítkem myši) a potvrďte ji stiskem tlačítka Použít (nastavování pak může dále pokračovat) nebo stiskem OK (nastavování tím ukončíte). Po panelu zůstane jen šedivá linka u okraje obrazovky Hlavní panel se ukáže, pokud na této lince zastavíte kurzor myši. Na kartě Nabídka Start lze nejen přidávat, odebírat a upravovat obsah této nabídky, můžete zde i vymazat seznam naposledy použitých dokumentů, který je v nabídce Start, Dokumenty. K tomu je na kartě Nabídka Start tlačítko Vymazat. Vlastnosti ostatních zařízení je možné nastavovat v Ovládacích panelech. K nim získáte přístup z nabídky Start, Nastavení, Ovládací panely. Zde je možné nastavovat vlastnosti obrazovky, součástí sítě, klávesnice, myši, multimédií a dalších. I zde se bude počet ikon lišit nově 122

13 nainstalované zařízení může přidat do ovládacích panelů svoji ikonu pro nastavování parametrů. Abyste mohli nastavit vlastnosti některého zařízení, stačí dvakrát kliknout na příslušné ikoně. Vlastnosti Obrazovky lze nastavovat po stisknutí pravého tlačítka někde na pracovní ploše a výběru funkce Vlastnosti (stiskem levého tlačítka myši) ze zobrazené nabídky. Totéž se objeví po dvojitém kliknutí na ikoně Obrazovka v Ovládacích panelech. Při nastavování si dejte pozor na aktivaci volby Chránit heslem na záložce Spořič obrazovky pokud ji zapnete, můžete se po spuštění spořiče obrazovky vrátit do Windows pouze zadáním hesla, nebo restartem počítače! Není také dobré experimentovat s nastavením ovladačů grafické karty a monitoru (karta Nastavení, tlačítko Upřesnit). Připojení počítače k počítačové síti Pokud chcete připojit počítač do počítačové sítě nebo na internet, je nutné konfigurovat síťové rozhraní počítače. V případě, že máte nainstalovány všechny potřebné ovladače se zobrazí po zvolení ikony Síťová připojení v Ovládací panelech okno Síťová připojení. V zobrazeném okně vyberte požadovaný síťový adaptér, a klikněte na ikoně pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno 123

14 Připojení k místní síti. Zvolte položku Protokol sítě Internet TCP/IP a klikněte na tlačítko vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Protokol sítě Internet TCP/IP- vlastnosti. V tomto dialogovém okně nastavíte požadovanou IP adresu počítače, masku podsítě a výchozí bránu. Dále nastavíte adresu DNS serveru. Používané rozsahy IP adres jsou vysvětleny v kapitole Počítačové sítě. V dané síti musí mít každý počítač jednoznačnou IP adresu (to znamená, že v jedné síti nemohou být dvě stejné IP adresy. Pokud máte v síti tzv. DHCP server (může být i součástí např. routeru) nemusíte žádnou IP adresu nastavovat, protože DHCP server tuto adresu přidělí automaticky. Vytvoření uživatelského účtu (ve skupině) Uživatelský účet slouží k přihlášení daného uživatele do operačního systému a zároveň určuje práva a činnosti jaké může uživatel na počítači vykonávat. Další výhody uživatelských účtů jsou: - možnost nastavení vlastního vzhledu operačního systému - v internetovém prohlížeči zachování vlastních seznamů navštívených stránek - zabezpečení nastavení důležitých částí počítače - používání vlastní složky Dokumenty a zabezpečení souborů pomocí hesla - zabezpečení svého účtu heslem V operačním systému Windows jsou tři typy uživatelských účtů. Účet správce počítače tento účet je určen pouze pro uživatele, který může v operačním systému provádět rozsáhlé systémové změny, instalovat programy a přistupovat ke všem souborům bez omezení. Má úplný přístup ke všem počítačům v počítači. Tento uživatel může vytvářet a odstraňovat uživatelské účty, vytvářet hesla a měnit parametry k účtům jiných uživatelů, První z těchto účtů se vytváří při instalaci operačního systému. Má název Administrator a heslo zadané při instalaci. Omezený účet je určen pro uživatele, kterým je potřeba zabránit v provádění změn většiny nastavení operačního systému a v odstraňování důležitých souborů. Tento uživatel nemůže instalovat software nebo hardware, ale má přístup ke všem nainstalovaným programům. Může měnit parametry vlastního účtu. Nemůže měnit název ani typ vlastního účtu. Bohužel je možné, že výjimečně některé programy nebudou správně fungovat. Účet Guest je určen pro uživatele, který nemá v daném počítači uživatelský účet. Nemá žádné heslo a má omezený přístup k programům, které jsou již v počítači nainstalovány. Nemůže instalovat žádný software ani měnit typ svého účtu. 124

15 1.2.3 Zástupce na pracovní ploše Pro snadné spouštění často používaných aplikací je vhodné mít na Pracovní ploše vytvořeny jejich zástupce. Ten si za uživatele pamatuje, kde je aplikace uložena, čím je spouštěna a ještě některá další nastavení. Zástupce nejsnáze vytvoříte kliknutím pravým tlačítkem myši na název spustitelného souboru vybrané aplikace, ze zobrazené nabídky vyberete Odeslat (stačí ukázat a počkat) a poté z nově zobrazené nabídky Plocha jako zástupce či Plocha (vytvořit zástupce) zde klikněte levým tlačítkem myši. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na volném místě pracovní plochy. V nabídce se objeví volba Nový objekt (ukažte na ni) a poté klikněte levým tlačítkem na volbu Zástupce. Objeví se dialogové okno, kde zadáte umístění spustitelného souboru aplikace (pomůže vám tlačítko Procházet). Tentokrát si můžete zvolit i název zástupce může být zcela odlišný od názvu aplikace. Pokud potřebujete upravit vlastnosti zástupce (umístění aplikace, název zástupce a podobně), klikněte na ikonu zástupce pravým tlačítkem myši a vyberte požadovanou akci ze zobrazené nabídky (Přejmenování, Odstranění). Další nastavení je možné na kartě Zástupce funkce Vlastnosti (výběr ikony a jiné). Smazání zástupce lze snadno provést přetažením ikony zástupce na Koš (zde ji pusťte). Nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně zástupce a výběrem volby Odstranit Práce se soubory a adresáři (složkami) Pro práci se soubory a adresáři má operační systém Microsoft Windows dva nástroje Tento počítač a Průzkumník. Tyto programy usnadňují činnosti, které se soubory a adresáři nejčastěji provádíte (kopírování, mazání, vytváření složek, přejmenování a podobně). Program Tento počítač má svoji ikonu standardně umístěnou na pracovní ploše. Po spuštění se zobrazí seznam dostupných disků a dalších zařízení. 125

16 Program Průzkumník se spouští z nabídky Start, Programy, Průzkumník. I zde se objeví seznam všech disků a dalších zařízení. Navíc se zde zobrazí i složka Koše a Dokumentů nebo další dle konfigurace PC. Před některými adresáři znak plus (nebo mínus) ve čtverečku. Pokud kliknete levým tlačítkem myši na značku plus, tak se zobrazí obsah adresáře (složky). Pokud kliknete na značku mínus, tak se naopak obsah adresáře skryje. Obsah vybrané položky zobrazíte kliknutím levého tlačítka myši na vybrané položce. Obsah se zobrazí v pravé části okna. Každý adresář (složka) je v seznamu zobrazen jako žlutá deska. Soubor je v seznamu zobrazen také ikonou, která se mění podle typu programu nebo podle přidružené aplikace k souboru. Nemá-li soubor přidruženou aplikaci, je zobrazena obecná ikona operačního systému Microsoft Windows. Z důvodu větší přehlednosti a kontroly jednotlivých souborů je vhodné zapnout zobrazování přípon jednotlivých souborů a to i těch známých. Toto zobrazení můžete aktivovat pomocí menu Nástroje a položky Možnosti složky Na záložce zobrazení zrušíte zaškrtnutí u položky Skrýt příponu souborů známých typů a potvrdíte tlačítkem OK. Vytvoření nového adresáře (složky) Nový adresář byste měli vytvořit vždy, pokud chcete na vybraný disk kopírovat nové programy (soubory), které by měli tvořit samostatnou skupinu. V opačném případě ztratíte přehled o tom, kde máte jaké programy uloženy. Jména adresářů volte tak, aby vyjadřovaly obsah těchto adresářů. Potřebujete-li vytvořit nový adresář (složku) postupujte například takto: 1. Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy Průzkumník). 2. Otevřete adresář, ve kterém chcete vytvořit novou složku (v programu Průzkumník použijte pravou část jeho okna). 3. V nabídce Soubor zvolte funkci Nový Složka. 4. Zadejte nové jméno adresáře (složky) a stiskněte klávesu Enter. 126

17 Přejmenování souboru nebo adresáře (složky) Pokud po vytvoření souboru nebo adresáře zjistíte, že vám dané jméno nevyhovuje, můžete si je libovolně přejmenovat podle vašich představ. V žádném případě byste neměli přejmenovat soubory a adresáře, které si operační systém nebo aplikační program sám vytvořil. Mohlo by dojít k poškození (nefunkčnosti) aplikace nebo celého operačního systému. Potřebujete-li přejmenovat adresář (složku) nebo soubor postupujte například takto: 1. Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy Průzkumník). 2. Vyberte adresář nebo soubor, který chcete přejmenovat (kliknutím levého tlačítka myši). 3. V nabídce Soubor zvolte funkci Přejmenovat. Na konci názvu se objeví kurzor a vy můžete název změnit (místo nabídky Soubor můžete také na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Přejmenovat) 4. Zadejte nové jméno adresáře (složky) nebo souboru a stiskněte klávesu Enter. Kopírování souboru nebo adresáře (složky) Kopírování souborů provádíte tehdy, pokud chcete uspořádat soubory na disku do připravených složek nebo si chcete zvolené soubory zálohovat. Potřebujete-li překopírovat soubor nebo adresář (složku) postupujte například takto: 1. Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy Průzkumník). 2. Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete kopírovat. 3. Vyberte soubor nebo adresář, který chcete kopírovat. 4. V nabídce Úpravy zvolte funkci Kopírovat (místo nabídky Úpravy můžete také na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Kopírovat). 5. Otevřete disk a adresář, kam chcete zvolený soubor kopírovat. 6. V nabídce Úpravy zvolte funkci Vložit (místo nabídky Úpravy můžete také v cílovém adresáři kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Vložit). 127

18 Průběh kopírování souboru nebo adresáře je indikován animací. Pokud chcete kopírovat více položek najednou (do jednoho místa), nejprve je označte stiskněte a držte klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši postupně vybírejte požadované položky, určené ke kopírování. Pokud místo klávesy Ctrl použijete klávesu Shift, můžete vybrat požadované položky od prvé označené až k poslední označené najednou. Kopírování souboru na disketu Tuto funkci požijete tehdy, pokud si zvolený soubor chcete zálohovat nebo přenést na jiný počítač. Než vložíte před kopírováním disketu do disketové mechaniky, přesvědčte se, že disketa není chráněna proti zápisu. Potřebujete-li překopírovat soubor nebo adresář (složku) na disketu postupujte například takto: 1. Vložte disketu do disketové jednotky. 2. Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy Průzkumník). 3. Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete kopírovat. 4. Vyberte soubor nebo adresář, který chcete kopírovat. 5. V nabídce Soubor zvolte funkci Odeslat (místo nabídky Soubor můžete také na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Odeslat). 6. Vyberte požadovanou disketu Pokud se zvolené soubory nevejdou na jednu disketu, vyzve vás operační systém k vložení další diskety. 128

19 Přesun souboru nebo adresáře (složky) Přesun souboru znamená přemístění souboru ze zdrojového (původního) adresáře do adresáře cílového. Při použití této funkce si musíte uvědomit, že přesouvaný soubor se z původního adresáře vymaže a do cílového adresáře se nakopíruje. V žádném případě byste neměli přesouvat soubory a složky, které si operační systém nebo aplikační program sám vytvořil. Mohlo by dojít k poškození (nefunkčnosti) aplikace nebo celého operačního systému. Potřebujete-li přesunout soubor nebo adresář (složku) postupujte například takto: 1. Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy Průzkumník). 2. Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete přesouvat. 3. Vyberte soubor nebo adresář, který chcete přesunout. 4. V nabídce Úpravy zvolte funkci Vyjmout (místo nabídky Úpravy můžete také na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Vyjmout). 5. Otevřete disk a adresář, kam chcete zvolený soubor přesunout. 6. V nabídce Úpravy zvolte funkci Vložit (místo nabídky Úpravy můžete také v cílovém adresáři kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Vložit). Vymazání souboru nebo adresáře (složky) Při mazání se musíte vždy přesvědčit, že máte skutečně vybrán pouze požadovaný soubor nebo adresář. Tím se vyvarujete náhodnému nechtěnému smazání souborů. Při mazání souborů (adresářů) z diskety se musíte před vložením diskety do disketové mechaniky přesvědčit, zda disketa není chráněna proti smazání. Potřebujete-li vymazat soubor nebo adresář (složku) postupujte například takto: 1. Spusťte program Tento počítač (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně) nebo Průzkumník (volbou tlačítka Start a funkce Programy Průzkumník). 2. Vyberte požadovaný disk a adresář, ze kterého chcete mazat. 3. Vyberte soubor nebo adresář, který chcete vymazat. 4. V nabídce Soubor zvolte funkci Odstranit (místo nabídky Soubor můžete také na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Odstranit). K vymazání souboru nebo složky můžete také použít klávesu Delete. Můžete samozřejmě označit více položek (pomocí kláves Ctrl a Shift) a smazat je najednou. Smazané soubory a adresáře se ve skutečnosti nevymažou ihned z disku. Operační systém Windows je ponechá na svém místě a odstraní pouze záznam o této položce. Její název a údaje o umístění položky uchová v tzv. Koši. Koš má stejnou funkci jako váš odpadkový koš, co máte doma - i do něj lze něco vyhodit. Vyhozenou věc lze z koše vyjmout, nebo lze koš vysypat a tím nenávratně o tuto věc přijít. Vysypat Koš můžete například takto: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně Koše, která je umístěna na pracovní ploše 2. Vyberte funkci Vysypat koš. 3. Zvolte tlačítko Ano. 129

20 Obnovení smazaných souborů Při mazání se soubor ve skutečnosti nevymaže, ale přesune se do tzv. Koše. Z tohoto koše máte tedy možnost libovolný smazaný soubor obnovit. Pokud koš tzv. vysypete, znamená to, že všechny soubory, které se v koši nacházely, se vymažou a už je nelze standardním způsobem obnovit. Potřebujete-li obnovit vymazaný soubor, postupujte například takto: 1. Spusťte program Koš (dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na této ikoně). 2. Vyberte soubor, který chcete obnovit. 3. V nabídce Soubor zvolte funkci Obnovit (místo nabídky Soubor můžete také na vybraném souboru kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit funkci Obnovit). Vyhledání souboru nebo adresáře (složky) Pokud máte požadavek vyhledat nějaký soubor, o kterém nevíte, kde se nachází, máte možnost použít funkci Najít. 1. V nabídce Start zvolte funkci Hledat Soubory či složky. 2. Na obrazovce se zobrazí okno Výsledky hledání, kde do políčka Část nebo celý název souboru zadejte jméno hledaného soboru nebo adresáře (můžete použít také znaky pro hromadný výběr: *,?). 3. Potvrďte zadané informace tlačítkem Hledat. Nalezené soubory se zobrazí v pravé části okna. 130

21 1.2.5 Schránka operačního systému Microsoft Windows Operační systém Microsoft Windows používá takzvanou schránku. To je část paměti, do které lze něco dočasně uložit. Obsah z ní můžete libovolně umisťovat na pozici kurzoru do aplikací i do dialogových oken. Využíváte ji například při kopírování souborů, obrázků a podobně. Do schránky lze vložit soubor, část textu, obrázek, zvuk, část tabulky a spoustu dalších věcí. Ve schránce je možné mít pouze jednu položku vložení další položky původní obsah vymaže. Existují však i programy, které rozšiřují možnosti schránky můžete pak do ní vkládat více položek a jednotlivě je vybírat. Vložení do schránky Vložení do schránky lze zajistit dvěma způsoby pokud potřebujete zachovat původní položku, zvolíte funkci kopírování, která bývá v roletovém menu, nebo použijete kombinaci kláves Ctrl + C. Potřebujete-li původní položku vymazat a přesunout ji do schránky, zvolíte funkci vyjmutí, která bývá v roletovém menu, nebo použijete kombinaci kláves Ctrl + X. Položku, kterou chcete do schránky vložit, vždy musíte označit (umístěním do souborového kurzoru, tažením, kliknutím pravým tlačítkem myši a podobně). Vložení ze schránky Vložení ze schránky lze provést zvolením funkce Vložit (Vlepit a podobně), která bývá v roletovém menu, nebo pomocí kombinace kláves Ctrl + V. Vložení informace ze schránky se provede na aktuální pozici kurzoru, případně do označené oblasti. Schránku operačního systému využívají téměř všechny programy, které jsou určeny pro operační systém Windows včetně internetu. Pokud narazíte na soubor nebo obrázek, který nejde vložit do schránky, vždy máte možnost získat alespoň daná data jako obrázek použitím klávesy Print Screen. Tato klávesa vloží do schránky všechny informace, které se právě nachází na monitoru (jedná se o tzv. ofocení monitoru). Ze schránky tento obraz můžete vložit do libovolného programu. Pokud použijete kombinaci kláves Alt + Print Screen, zkopíruje se do schránky pouze aktivní zobrazené okno operačního systému. 1.3 Vybrané součásti operačního systému Windows XP Operační systém Windows XP obsahuje řadu nástrojů, které umožňují efektivní využívání počítače. Tato sada nástrojů zahrnuje: - Příslušenství; - Systémové nástroje; - Komunikaci a zábavu; - Usnadnění; - Windows Update; - Ovládací panely. 131

22 Příslušenství Tato sada obsahuje následující programy: Kalkulačka používá se pro jednoduché, vědecké a statistické výpočty. Kalkulačku lze přepnout mezi standardním a vědeckým zobrazením. Mapa znaků pomocí tohoto programu můžete do dokumentů kopírovat a vkládat zvláštní a nestandardní znaky. Pro kopírování a vkládání se používá schránka Windows. Poznámkový blok tento program umožňuje zpracovávat a vytvářet jednoduché dokumenty nebo webové stránky pomocí příkazů jazyka HTML. WordPad - tento program umožňuje základní jednoduché úpravy textu, který obsahuje formátování a grafiku. Outlook Express - je to poštovní program ( ový klient), který umožňuje příjem a posílání pošty. Pomocí programu je možné spravovat více poštovních a diskusních účtů nebo ponechat poštu na serveru. Adresář program Adresář se používá k uložení informací o kontaktech tak, aby je bylo možné snadno načíst v programu Outlook, Outlook Express, Internet Explorer, NetMeeting a dalších. 132

23 Malování tento program umožňující vytvoření černobílých nebo barevných obrázků, které lze uložit jako rastrové soubory (s příponou BMP). Windows Media Player - program umožňuje přehrávat mnoho typů zvukových souborů a videosouborů. Můžete přehrávat také disky CD a kopírovat je, přehrávat disky DVD (jestliže máte hardware pro přehrávání disků DVD), poslouchat rozhlasové stanice v síti Internet, přehrávat filmové klipy nebo na webovém serveru spustit hudební video. Příkazový řádek emuluje starší operační systém MS- DOS (Microsoft Disk Operating System). Tento operační systém je s rozhraním příkazového řádku používaný v osobních počítačích. Příkazy systému MS-DOS zadáváte pomocí okna příkazového řádku. Příkazový řádek ukončíte příkazem exit. Prohlížeč obrázků a faxů tento program umožňuje zobrazit obrázkové dokumenty, otáčet je a provádět s nimi běžné úkoly (včetně faxování dokumentů), aniž by bylo nutné spustit program pro úpravu obrázků. Do počítače lze přenášet snímky z digitálního fotoaparátu nebo obrázky ze skeneru. Prohlížeč nejjednodušeji zpustíte kliknutím pravého tlačítka myši na požadovaném obrázku a z plovoucí nabídky vyberete funkci Otevřít v programu Prohlížeč obrázků a faxů. Pomocí tohoto programu lze obrázky i jednoduše tisknout v různých velikostech. Systémové nástroje Systémové informace pomocí tohoto programu je možné shromáždit a zobrazit informace o konfiguraci systému. Systémové informace jsou většinou rozděleny do několika položek (hardwarové prostředky, součásti, programové prostředí, nastavení internetu, aplikace sady Office 2003). Správa počítače tento program umožňuje správu místních nebo vzdálených počítačů pomocí jediného sloučeného nástroje na pracovní ploše. Lze zde nastavit hardwarové zařízení, služby, 133

24 defragmentaci disků, správu disků a další. Chcete-li například změnit písmenko diskové jednotky nebo naformátovat vybraný oddíl postupujete takto: 1. Spusťte program Správa počítače (Start, přejděte na příkaz Nastavení a poté zvolte položku Ovládací panely. Zvolte položku Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa počítače). 2. V otevřeném okně vyberte funkci Správa disků. Zobrazí se vám všechny dostupné diskové jednotky a jejich oddíly. 3. Na vybraném oddílu klikněte pravým tlačítkem myši. 4. Ze zobrazené nabídky zvolte požadovanou funkci. Vyčištění disku - program umožňuje uvolnit místo na požadovaném pevném disku. Prohledá jednotky a potom zobrazí dočasné soubory, soubory mezipaměti sítě Internet a nadbytečné programové soubory, které lze bez obav odstranit. Tímto způsobem můžete uvolnit i několik MB místa. Bohužel pomocí tohoto nástroje nevyčistíte systémové registry od nadbytečných a nefunkčních položek. Správce zařízení tento program poskytuje informace o instalaci a konfiguraci hardwaru a o interakci hardwaru s programy v počítači. Pomocí programu Správce zařízení můžete aktualizovat ovladače zařízení hardwaru nainstalovaného v počítači, upravit nastavení hardwaru a odstraňovat potíže s tímto hardwarem. Pokud je u některé položky otazník, znamená to, že daný ovladač hardwaru není nainstalován nebo je poškozen. V tomto případě musíte ovladač přeinstalovat. Správce úloh systému Windows tento program obsahuje informace o výkonu počítače a zobrazuje podrobné informace o programech či procesech spuštěných v počítači. Dále zobrazuje stav sítě, popřípadě připojené uživatele. Správce úloh systému Windows umožňuje ukončení programů a procesů, spuštění programů a dynamické zobrazení výkonu počítače. Obnovení systému tento program umožňuje obnovit v případě výskytu problémů dřívější stav systému bez ztráty uložených dat (například dokumentů, obrázků, ových zpráv a podobně). Tento nástroj sleduje změny v systému a automaticky vytvoří body 134

25 obnovení. Tyto body obnovení umožňují vrátit systém do některého z dřívějších stavů. Body se vytváří denně a dále v době významných událostí v systému (například při instalaci aplikace nebo ovladače). Bod obnovení můžete také vytvořit kdykoliv ručně. Program Obnovení systému vyvoláte nejjednodušeji stiskem funkční klávesy F1 (musíte se nacházet v prostředí OS Windows). V zobrazeném okně Centrum pro nápovědu zvolíte funkci Obnovení systému a dále pokračujete podle průvodce. Komunikace a zábava Ovládání hlasitosti program slouží k úpravě nastavení hlasitosti, vyvážení a hloubek a výšek při přehrávání zvuků počítače nebo multimediálních aplikací. Pomocí programu Ovládání hlasitosti lze také upravovat úroveň výstupu systémových zvuků, mikrofonů, zvukových disků CD, vnějšího vstupu, syntezátoru a zvuků wave. Záznam zvuku - pomocí tohoto programu můžete zaznamenávat, míchat, přehrávat a upravovat zvuky. Bohužel délka jedné zvukové stopy je pouze 60 sekund. Naštěstí na internetu je k volnému stažení celá řada alternativ. Windows Media Player - program umožňuje přehrávat mnoho typů zvukových souborů a videosouborů. Můžete přehrávat také disky CD a kopírovat je, přehrávat disky DVD (jestliže máte hardware pro přehrávání disků DVD), poslouchat rozhlasové stanice v síti Internet, přehrávat filmové klipy nebo na webovém serveru spustit hudební video. Hraní her součástí operačního systému Windows je i několik her (Dáma, Spider, Hledání min a další. Internet Explorer - pomocí tohoto programu lze hledat a zobrazit informace na internetu. Výhodou je velmi těsná integrace do operačního systému. Outlook Express - je poštovní program ( ový klient), který umožňuje příjem a posílání pošty. Pomocí programu je možné spravovat více poštovních a diskusních účtů nebo ponechat poštu na serveru. Windows Messenger - je program pro rychlé zasílání zpráv uživatelů, kteří jsou online. Program též umožňuje jinému uživateli poslat vybraný soubor. Používanější jsou programy od jiných výrobců, zejména program ICQx nebo Miranda a další. Usnadnění Narrator tento program slouží k převodu textu na mluvené slovo a je určen pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. Program čte obsah obrazovky: obsah aktivního okna, možnosti nabídky nebo napsaný text. Pracuje s programy Poznámkový blok, Wordpad, programy Ovládacích panelů, aplikací Internet Explorer, plochou systému Windows a instalačním programem systému Windows. Tento program je bohužel podporován pouze v anglické verzi operačního systému Windows XP. 135

26 Lupa tento program dovoluje zvětšit část obrazovky do samostatného okna. Toto okno můžete vylepšit změnou barevného schématu. Okno programu Lupa lze přesunout, změnit jeho velikost nebo je přetažením ukotvit k okraji obrazovky. Klávesnice na obrazovce tento program zobrazuje na obrazovce virtuální klávesnici a umožňuje uživatelům s omezenou možností pohybu zadávat údaje pomocí polohovacího zařízení nebo pákového ovladače. Windows Update Program Windows Update je rozšíření a zabezpečení systému Windows v režimu online. Pomáhá zajistit, aby byl počítač neustále v aktuálním stavu. Společnost Microsoft zde nabízí důležité aktualizace včetně aktualizací zabezpečení a aktualizací odstraňujících jiné vážné problémy a snaží se tak uživatelům pomáhat v ochraně před novými viry a jinými bezpečnostními hrozbami, které se mohou šířit prostřednictvím Internetu nebo sítě. Zatím nejdůležitější a nejkomplexnější aktualizací pro Windows XP byl SP2 (Service Pack 2). Tento Service Pack, kromě jiného, instaluje do operačního systému Centrum zabezpečení a bránu Windows Firewall. V současné době je k dispozici další komplexní aktualizace SP3 (Service Pack 3, která opravuje velké množství chyb od poslední aktualizace. Ovládací panely Ovládací panely obsahují mnoho specializovaných nástrojů, které slouží ke změnám vzhledu a funkcí systému Windows. Některé z těchto nástrojů umožňují upravit nastavení tak, aby byla práce s počítačem zajímavější, jiné nástroje umožňují nastavit systém Windows tak, aby bylo používání počítače jednodušší. Ovládací panely obsahují nejčastěji následující položky: - Automatické aktualizace - Bezdrátová síť - Brána Firewall systému Windows - Centrum zabezpečení - Datum a čas - Herní zařízení - Hlavní panel a nabídka start - Klávesnice - Místní a jazykové nastavení - Možnosti internetu - Možnosti napájení - Možnosti složky - Možnosti telefonu a modemu - Možnosti usnadnění - Myš - Naplánované úlohy - Nástroje pro správu - Písma - Pošta - Program Speech - Průvodce instalací sítě - Přidat hardware - Přidat nebo odebrat programy - Síťová připojení - Skenery a fotoaparáty - Systém - Tiskárny a faxy - Uživatelské účty - Zobrazení - Zvuky a zvuková zařízení 136

27 Na trhu se zatím začíná prosazovat nový operační systém Windows 7. Protože je tento operační systém náročnější na hardware počítače, zatím převládá používání operačního systému Windows XP. Následující tabulka uvádí největší rozdíly mezi operačním systémem Windows XP a Windows 7. Je pravda, že většina nových funkcí lze nahradit nainstalováním programů třetích stran (i když ne u všech funkcí). Sami musíte posoudit, zda se Vám přechod na nový operační systém vyplatí. Doporučený hardware je: 32bitový nebo 64bitový procesor na frekvenci 1,5 GHz a více, 2 GB operační paměti, pevný disk 80 GB, jednotka DVD, přístup k internetu, zvukový výstup, grafická karta s podporou DirectX 9 a 256 MB grafické paměti. Windows 7 rozběhnete i na horší hardwarové konfiguraci, ale práce s počítačem bude zoufale pomalá. 1.4 Operační systém Windows 7 V této kapitole jsou uvedeny pouze hlavní rozdíly oproti operačnímu systému Windows XP. Ostatní nepopsané funkce jsou obdobné a jsou uvedy v kapitolách Windows 7 je nejnovější operační systém firmy Microsoft. Tento operační systém se vyrábí v 6 edicích: Starter, Home Basic, Home Premium, Profesional, Enterprise a Ultimate. Windows 7 Starter Edition je edice určená pro netbooky a méně výkonné notebooky. Windows 7 Home Basic je edice určená pro rozvojové země. Má některé funkce navíc oproti edici starter. Windows 7 Home Premium je edice určená pro domácí počítače. Neobsahuje následující komponenty: podpora přihlašování do domény, šifrování souborového systému EFS, podporu BitLocker Drive Encryption, Windowx XP Mode, podporu Remote Desktop Host a vícejazyčné prostředí. Windows 7 Profesional je edice pro pokročilejší uživatele. Bohužel, kromě jiných, neobsahuje možnost zavádění systému z VHD souborů. Windows 7 Enterprise je nejvyšší edice, která obsahuje všechny komponenty. Ve Windows 7 existují dva typy uživatelů: Standardní uživatel může používat pracovní stanici, spouštět běžné aplikace, měnit systémové nastavení, která mají vliv pouze na jeho konto. Správce uživatel má úplný přístup k pracovní stanici a může měnit libovolné nastavení operačního systému. Nastavení a zabezpečení uživatelů se provádí pomocí kontroly uživatelských kont UAC (User Account Control). Pokud standardní uživatel vyvolá na počítači akci, kterou je oprávněn vykonat pouze správce, musí zadat jméno a heslo správce, jinak bude pokus neúspěšný. Úroveň zabezpečení lze nastavit pomocí Nastavení Řízení uživatelských účtů. 137

28 Toto okno vyvoláte pomocí nabídky Start Ovládací panely Uživatelské účty Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů Nové vlastnosti Operačního systém Windows 7 Oproti OS Windows XP má OS Windows 7 mnoho nových vlastností, komponentů, nástrojů a utilit. Windows Aero Windows Aero (Authentic Energetic Reflective Open) je grafické rozhraní, které má zabudované vizuální efekty. - Aero Peek Aero Peek má tlačítko v pravém dolním rohu monitoru. Používá se při najetí myši pro zobrazení pracovní plochy. Při kliknutí levého tlačítka myši se všechny otevřené aplikace minimalizují na dolní lištu. Pokud myší najedete na dolní okraj monitoru, na minimalizovanou aplikaci, zobrazí se její náhled. - Aero Shake Aero Shake nám zajistí uchopení okna za horní titulkový pruh a při zatřesení se všechny ostatní otevřené aplikace minimalizují. Zůstane otevřeno pouze uchopené okno. Pokud s oknem zatřeseme ještě jednou, vrátí se minimalizovaná okna do původní polohy. - Aero Snaps Aero Snaps umožňuje uchopit okno za titulkový pruh a ukotvit okno do jedné z aktivních oblastí monitoru. Pokud okno přesunete k hornímu okraji monitoru, aplikace se maximalizuje. Pokud okno přenesete k levému nebo k pravému okraji monitoru, změní se jeho velikost na polovinu a ukotví se k danému okraji. 138

29 Centrum akcí V tomto centru se nachází informace o zabezpečení počítače, údržbě, ale také tu lze vypínat a zapínat základní funkce systému. Toto okno vyvoláte pomocí nabídky Start Ovládací panely Centrum akcí. Scenic Ribbon Scenic Ribbon je nový styl zobrazování vestavěných aplikací. Styl menu je podobný jako u aplikace Microsoft Office 2010 a k zobrazení využívá karty a skupiny Panel nástrojů Rychlý přístup tento panel obsahuje nejpoužívanější příkazy. Kliknutím na drobnou šipku v pravé části lze panel uživatelsky přizpůsobit. 2 - Pruh titulku zobrazuje název aplikace a název dokumentu, který je právě aktivní. 3 - Sada ikon zde jsou umístěny vybrané nejpoužívanější funkce a příkazy dané karty. Aktivaci funkce provedete kliknutím levého tlačítka myši na vybrané ikoně. Nastavíte-li na ikonu kurzor myši a několik vteřin jím nebudete pohybovat, zobrazí se pod ikonou rámeček s názvem funkce této ikony. Tyto sady si uživatel nemůže přizpůsobit. 139

30 4 - Pás karet každá karta představuje určitou oblast činnosti. Kromě zobrazených karet se může zobrazit speciální karta k dané činnosti. 5 - Skupiny zde se zobrazují na příslušné kartě související položky. Každá karta obsahuje několik skupin. Bitlocker Bitlocker je systém pro zabezpečení dat na disku. Umožňuje zašifrovat data na celém disku. Tato funkce je dostupná pouze ve verzi Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate Tlačítko Start Tlačítko Start se nachází v levém dolním rohu monitoru. Je vstupní brána ke všemu, co je v daném počítači. Nejvíce inovovaný prvek v tomto menu je vyhledávací pole. Po zadání textu do tohoto pole systém prohledá připojené disky a pokud nenajde požadované informace můžete zvolit vyhledávání i na internetu. Menu je možné přizpůsobit vlastním potřebám. 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start. 2. Klikněte na funkci Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start. 3. Na kartě Nabídka Start zvolte tlačítko Přizpůsobit Zobrazí se dialogové okno Upravit nabídku Start, ve kterém máte možnost nabídku Start konfigurovat. 4. Po nastavení požadovaných parametrů stiskněte tlačítko OK. 140

31 1.4.3 Miniaplikace Miniaplikace je další nový prvek OS Windows 7. Jsou to malé programy, které lze umístit kdekoliv na ploše monitoru. Součástí operačního systému je pouze několik miniaplikací, ale z internetu jich lze stáhnout stovky. Hledejte soubory s příponou GADGET. Miniaplikace se nainstaluje poklepáním myši. 1. Levým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start. 2. Klikněte na funkci Ovládací panely. 3. Vyberte položku Miniaplikace na plochu. 4. Zvolte miniaplikaci a dvojklikem ji nainstalujte. Většina miniaplikací má možnost dalšího nastavení. Najeďte kurzorem myši na miniaplikaci a v pravé části se zobrazí znak klíče. Kliknutím na tento znak spustíte možnosti nastavení dané miniaplikace. Pamatujte na to, že miniaplikace je také program. Čím více miniaplikací budete mít spuštěno, tím více operační paměti tyto programy zaberou, a tím méně volné paměti zbude pro běh vašich běžných programů. Pochopitelně velkým množstvím spuštěných miniaplikací se také zatěžuje procesor počítače Windows XP Mode Služba Windows XP Mode umožňuje používání starších verzí softwaru, které fungují pouze se systémem Windows XP přímo na ploše systému Windows 7. Prostředí Windows XP Mode je ke stažení na internetových stránkách firmy Microsoft. Funguje jen v systému Windows 7 Professional, Ultimate a Enterprise. Prostředí Windows XP Mode také vyžaduje software pro virtualizaci - Windows Virtual PC. Licence tohoto OS je zdarma. 141

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informatika 7. ročník/02

Informatika 7. ročník/02 Windows IV opakování: soubor, složka, kopírování, přejmenování, přesouvání souboru, složky, průzkumník, jak co otevřít v daném programu, seřadit ikony v nabídce start Informatika Vytvoření zástupce zástupce

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více