Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. knotek@kpcs.cz www.konzultant.net www.kpcs.cz"

Transkript

1 Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. Karel Florian IT Evangelist Microsoft, s. r. o.

2 Virtualizace Management Webové sluţby Škálovatelnost a spolehlivost Branch Cache, Direct Access Novinky v Active Directory PKI

3 Následující nová verze 2012? 2 roky Release update 2009 H2 2 roky 4 roky Release Update 2005 Major Release 2008 Dnes Major Release 2003

4 Customer Segment Consumer Small Business Mid-Size Business Enterprise Business Users Integrovaná řešení Servery pro obecné použití

5 Role Active Directory Domain Services Active Directory Lightweight Directory Services Active Directory Rights Management Services DHCP Server DNS Server File Services Print Services Fax Server Hyper-V Web Services (Internet Information Services [IIS]) Server Core* Direct Access BranchCache Hosted Server Foundation Standard Dostupná pouze jako OEM X64 Bit Support Only 1 socket Support Only 8GB Memory Support (ECC) No Hyper-V SMB Connections (30) RRAS (50) IAS (10) TSG (50) Language Pack Support** 15 User Limit AD conditions Foundation Server: Should only be added to the root of the Forest Should not contain forest trusts in current forest No Virtual Image Use Rights

6 Virtualizace Hyper-V s tzv. Live Migration Hot Add/Remove VM Storage Remote Desktop Services Management Management napájení PowerShell 2.0 AD Administrative Center Best Practices Analyzer Web IIS 7.5 ASP.NET na Server Core Správa webu Publikace webu Solidní základ pro podniková řešení Škálovatelnost a spolehlivost Podpora >64 Core Komponentizace Better Together with Windows 7 DirectAccess BranchCache Vylepšené skupinové politky Remote Desktop & App Connections

7 Windows Server 2008 R2

8 Virtuální stanice Virtuální stanice Uţivatel Cluster Svazek 1 Synchronizace Konfigurační Obsah paměti data RAM VHD Cluster Svazek 2 Síťové úloţiště

9 Migrace virtuálních stanic bez přerušení provozu či poskytovaných sluţeb Výhody: Stálá síťová konektivita Vysoká dostupnost pro produkční prostředí Flexibilní správa Umoţňuje dynamické IT prostředí

10 Hyper-V Management Console Rozhraní PowerShell SC Virtual Machine Manager 2008

11 Boot z.vhd Poskytuje před-konfiguraci virtuálních či fyzických počítačů Sniţuje mnoţství spravovaných VHD image Zjednodušuje testovací nasazení VHD Boot

12 RDS a VDI Integrované řešení Jeden broker pro připojení uţivatelů k virtuálním stanicím. Hotové a připravené řešení pro scénáře VDI s Hyper-V Vylepšení uživatelského prostředí Podpora multimédií, integrace VoIP, aero glass, podpora více monitorů RemoteApp & Desktop Connections Hostované aplikace přítomny ve start menu, na ploše atd. Lze vyuţít k nasazení na nepracovní PC bez nutnosti lokálních instalací. Vylepšená sada nástrojů pro správu Sníţení rutinních úkonů za pomoci RDS podpory Powershellu, vylepšené instalace aplikací, connection brokera a správy profilů. Investice do platformy Větší moţnosti rozšíření o řešení partnerů pro RDS & VDI

13 RDS & VDI integrované řešení Podpora Hyper-V pro virtuální desktopy Single discovery, broker & publishing infrastructure SCVMM Support Remote Application Access RemoteApp & Desktop Connections RemoteApp & Desktop & Web Access Vylepšení bezpečnosti RD Gateway Remote Application Access Podpora více monitorů Podpora multimédií a audio stopy 2D and 3D remoting for DirectX 10.1 Platform & Management Nové API, rozšiřitelnost Connection Brokera.. Podpora Powershellu, Best Practices Analyzer

14 Remote App Servery Hyper-V Remote Desktop Autentizace Klient RemoteApp Desktop & Desktop Web Gateway Access Server Server Remote Desktop Connection Broker

15 Hyper-V Remote Desktop Remote App Server Virtuální Desktop Autentizace Klient Remote Desktop Gateway Server RemoteApp & Desktop Web Access Server Remote Desktop Connection Broker

16 RemoteApp & Desktop Connections Ikony RemoteApp & Desktops jsou vestavěné ve start menu atd. Ikony se aktualizují automaticky Podpora multimédií & Zvukového vstupu Přesměrování multimédií VoIP aplikace a rozeznání řeči Podpora více monitorů Aţ do 10 monitorů s RemoteApp a Desktops Aplikace se pro uţivatele chovají zcela normální (jako lokálně instalované) Aero efekty pro Remote Desktop Server Díky Remote Desktop Serveru mají uţivatelé stejné prostředí jako v lokálně instalovaných Windows 7 RemoteApp podporuje jazyková nastavení Moţnost konfigurace aplikací v jiných jazykových nastaveních (např. RTL apod.) oproti lokálnímu jazyku stanice

17 RDS a VDI Integrované řešení Jeden broker pro připojení uţivatelů k virtuálním stanicím. Hotové a připravené řešení pro scénáře VDI s Hyper-V RemoteApp & Desktop Connections Centrálně spravovaný seznam aplikací a desktopů (RDS & VDI) Automatická publikace, aktualizace a integrace ve Windows 7 RemoteApp & Desktop Web Access Integrované s RemoteApp & Desktop Connection nástroji správy Umoţňuje přístup k aplikacím a plochám z Windows 7, Vista & XP Integrovaný Single Sign On jediné přihlášení pro spojení k RemoteApp & Desktop Forms based přihlášení pro přístup k RemoteApp & Desktop Remote Desktop Gateway Session & Idle timeout pro nasazení politik a autoritativní refresh Moţnost autentizace a consent signing

18 Windows Server 2008 R2

19 Správa napájení Efektivnější administrace Remote Windows PowerShell Grafické rozhraní PowerShell Rozšíření Windows PowerShell skriptů AD & identity management Best Practice Analyzers

20 Core Parking Úprava P-states Centralizované úloţiště P-State=0 Processor Core 1 Active Processor Core GHz Dual Core Processor P-State Percent Frequency GHz GHz GHz Processor Core 2 Inactive GHz 4 60 SAN GHz GHz Processor Core 2 Processor Core P-State=4 3 Inactive P-State Percent Frequency GHz 1 Processor GHz 2 Core 85 4 Inactive GHz GHz GHz GHz

21 Konzola správy Server Manager Vylepšení Podpora vzdálené správy počítačů Active Directory Administrative Center (ADAC) IIS Manager Hyper-V Vyuţívá moţnosti PowerShellu Rozhraní orientované na úkony Vyuţívá moţnosti PowerShellu Rozhraní orientované na úkony Nová konzola pro správu VM Upravená podpora SCVMM

22 Fan-Out (jeden na více) Poslání skriptu Výběr vlastností moţnost volby, které vlastnosti se vrátí zpět z výstupu Throttling omezení souběţně běţících informací Podpora Async Spouští příkaz u klienta na pozadí Fan-In (více k jednomu) Hostingový model Sdílení statických dat mezi spojeními (eg: cmdlet metadata from snap-in) Údaje o chodu skriptu na klienta (eg: Connecting, Connected)

23 Out-GridView Grafický PowerShell Rozhraní se záložkami Integrované prostředí pro vývoj Barevná syntaxe

24 Integrovaný Best Practice Analyzer Ověřuje konfiguraci Vylepšuje stabilitu infrastruktury Napomáhá dosaţení úrovně SLA

25 Windows Server 2008 R2

26 Představení IIS 7.5 Rozšíření konzole IIS Manager Snazší troubleshooting IIS 7.5 FTP Modulární architektura

27 Spolehlivější Ovladatelnější Bezpečnější Flexibilnější Vyšší dostupnost díky dynamickému vyřizování žádostí, vylepšené cache a novým nástrojům pro řešení problémů. Zjednodušený a centralizovaný management díky novým nástrojům a možnostem pro vývojáře. Vyšší bezpečnost a ochrana serveru za pomoci vylepšených metod publikace obsahu a filtraci jednotlivých žádostí. Flexibilní platforma s novými možnostmi podpory vývoje a hostování aplikací a publikování médií. Škálovatelná infrastruktura webových sluţeb Dynamická cache a komprese obsahu Diagnostické nástroje Schopné nástroje správy Centralizovaná správa webu Delegovaná vzdálená správa Vylepšená ochrana serveru Publikace bezpečeného obsahu Vylepšení kontroly přístupu Podpora ASP.NET a PHP Modulární webový server Inteligentní publikací médií

28 Vylepšený IIS Manager Editor konfigurace IIS Manager UI Extensions Filtrování ţádostí (requestů) Windows PowerShell Provider Podpora.NET na Server Core

29 Audit změn a nastavení aplikací Best Practice Analyzer

30 Podpora nových webových standardů FTP over SSL UTF8 IPv6 Virtual Host Names

31 Modularita a rozšiřitelnost Windows Server 2008 Připravená a hotová rozšíření v IIS 7.5 Třetí strana Windows Server 2008 R2 PowerShell Provider, publikace FTP, WebDAV a nové moduly IIS Administration Packu

32 Extension RTW Beta Future FTP Publishing Service for IIS 7.0 WebDAV for IIS 7.0 IIS 7.0 Manager for Remote Administration IIS 7.0 Administration Pack Windows PowerShell Provider for IIS 7.0 URL Rewriter URL Scan Web Playlists Bit Rate Throttling Application Request Routing Web Deployment Tool Database Manager Web Platform Installer Web Application Installer

33 Windows Server 2008 R2

34 Výkon a škálovatelnost Failover Clustering ve WS2008 R2 Výkon úloţiště

35 256 logických jader (cores) Méně práce v Server Core prostředí Výkonné úložiště

36 Lepší vyuţití zdrojů Podporuje pouze 64bitové procesory Podporuje aţ 256 logických procesorů Windows Server 2008 R2 Hyper-V podporuje aţ 32 fyzických procesorů Vylepšené prostředky pro virtualizaci Kaţdá VM podporuje aţ 4 logické procesory Podpora CPU Core Parking

37 OS sloţen z komponent Instalujte pouze to potřebné Příklad: Server Core, Branch RODC Role = Active Directory Services Sluţby role = BitLocker Server = Kernel, TCP/IP & Security

38 Monitoring: clustery, svazky a aplikace PowerShell Provider Přístup pouze pro čtení

39 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Nové HA role: DFS-Replication, Hyper-V a Terminal Services Session Broker Windows Server 2008 R2

40 Souběžný přístup k jednomu disku SAN VHD VHD VHD Single volume Disk 5

41 Přesměrování do redundantní Selhání svazku sítě I/O přesměrováno po síti VM běžící na svazku 2 je nedotčena Volume sídlí na svazku Volume 1 se přesouvá na zdravý svazek SAN Výpadek konektivity I/O se řadí k do SAN fronty, než proběhne Nedostupnost změna majitele síťové cesty volume VHD

42 Vyšší výkon iscsi Vyšší výkon pro multi-path SAN

43 Windows Server 2008 R2

44 DirectAccess BranchCache Read-Only DFS pro pobočkovou bezpečnost Provoz virtuálních desktopů Ochrana mobilních dat

45 Vzdálený přístup je teď doslova všudypřítomný Přístup odkudkoli pro Windows 7 a WS2008 R2 Transparentní zabezpečená konektivita; není třeba sluţeb dalšího klienta Pouţívá síťové technologie Windows Serveru 2008 Není třeba ţádných akcí pro připojení do korporátní sítě. Vyuţívá přístup na bázi politik Umoţňuje správu desktopu nezávislou na poloze či umístění klienta

46 IT desktop management AD Group Policy, NAP, aktualizace IPv6 zařízení Nativní IPv6 s IPSec IPv4 Devices Sluţby IPv6 překladu Podpora IPv4 skrz 6to4 překladu nebo NAT-PT DirectAccess poskytuje transparentní a zabezpečný Možná správa přístup k intranetu DirectAccess bez nutnosti klientů VPN Podpora přímého spojení k IPv6 intranetu DirectAccess Server Internet Umožňuje šifrování IPSec a autentizaci Podpora řady síťových protokolů Windows 7 Client

47 Sniţuje zátěţ WAN Vůči uţivateli zcela transparentní Podporuje end-to-end šifrování mezi klientem a serverem Optimalizace protokolů HTTP, SMB a BITS Dva modely nasazení: Distribuovaný reţim Hostovaná cache

48 2. Klient 2 stahuje identifikátory z centrály Klient 1 Centrála 1. Klient 1 stahuje data z centrály Pobočka Klient 2 3. Klient 2 prohledává lokální síť, nachází a stahuje data od prvního klienta

49 2. Obsah je od Klienta 1 uložen do cache 4. Klient 2 stahuje data z cache Klient 1 Centrála 1. Klient 1 stahuje data z centrály Pobočka Klient 2 3. Klient 2 stahuje indetifikátory z centrály

50 Povolení BranchCache za pomoci skupinových politik Instalace volitelné Windows Branch Cache komponenty na webový či file R2 server Hostovaná cache File Server IIS Group Policy Management Volitelně lze instalovat hostovanou cache na pobočce. Klienty lze konfigurovat za pomoci GPO.

51 Regionální datacentrum Podpora pro read-only DFS Read-only DFS replika Read/Write DFS replika Pobočka Poskytuje DFS repliku pouze pro čtení Mazání není povoleno Brání možným změnám v datech na pobočce

52

53 Windows Server 2008 R2

54 PowerShell Cmdlets Active Directory Administrative Center (ADAC) Best Practice Analyzer Koš pro AD Managed services accounts Offline přidání do domény Authentication Assurance

55 Původní omezení 30+ nástrojů CMD pro administraci AD nejsou při správě konzistentní Obtíţná kombinace těchto nástrojů pro vykonání komplexních úkonů Co je nového? 85+ AD cmdlets pro jasnou administraci a konfiguraci AD DS a AD LDS Komunikace za pomoci Web Service protokolů Moţné pouţití k administraci Windows Server 2008 a 2003 řadičů; po staţení AD Web Service

56 Jednotná syntaxe a příkazy Snadná orientace Flexibilní formátování výstupu Cmdlety mohou být kombinovány za pomoci tzv. pipes k provedení komplexní operace End-to-End spravovatelnost s Group Policy, Exchange serverem etc.

57 Poskytuje spojení, kontexty sluţeb, bezpečnosti a cest Umoţňuje sdílení best practice napříč spojením Kombinace Cmdletů a providerů je známá uţivatelům Provádí v AD operace podobné souborovému systému nebo registrům přejmenování, přesun apod.

58 Add-ADComputerServiceAccount Add-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject Add-ADGroupMember Add-ADPrincipalGroupMembership Clear-ADAccountExpiration Disable-ADAccount Disable-ADOptionalFeature Enable-ADAccount Enable-ADOptionalFeature Get-ADAccountAuthorizationGroup Get-ADAccountResultantPasswordReplicationPolicy Get-ADComputer Get-ADComputerServiceAccount Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy Get-ADDomain Get-ADDomainController Get-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy Get-ADFineGrainedPasswordPolicy Get-ADFineGrainedPasswordPolicySubject Get-ADForest Get-ADGroup Get-ADGroupMember Get-ADObject Get-ADOptionalFeature Get-ADOrganizationalUnit Get-ADPrincipalGroupMembership Get-ADServiceAccount Get-ADUser Get-ADUserResultantPasswordPolicy Install-ADServiceAccount Move-ADDirectoryServer Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole Move-ADObject New-ADComputer New-ADFineGrainedPasswordPolicy New-ADGroup New-ADObject New-ADOrganizationalUnit New-ADServiceAccount New-ADUser Remove-ADComputer Remove-ADComputerServiceAccount Remove- ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy Remove-ADFineGrainedPasswordPolicy Remove-ADFineGrainedPasswordPolicySubject Remove-ADGroup Remove-ADGroupMember Remove-ADObject Remove-ADOrganizationalUnit Remove-ADPrincipalGroupMembership Remove-ADServiceAccount Remove-ADUser Rename-ADObject Reset-ADServiceAccountPassword Restore-ADObject Search-ADAccount Set-ADAccountControl Set-ADAccountExpiration Set-ADAccountPassword Set-ADComputer Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy Set-ADDomain Set-ADDomainMode Set-ADFineGrainedPasswordPolicy Set-ADForest Set-ADForestMode Set-ADGroup Set-ADObject Set-ADOrganizationalUnit Set-ADServiceAccount Set-ADUser Uninstall-ADServiceAccount Unlock-ADAccount

59 Původní omezení Neefektivní rozhraní bez jasné orientace Příklad: nastavení nového hesla uţivatele Rozloţení v MMC nebylo škálovatelné pro rozsáhlá nasazení Co je nového? Úkoly prováděny za pomoci PowerShell Cmdletů Nový a přeskupený administrační model v GUI Konzistence mezi CLI a GUI moţnostmi správy Navigace přizpůsobená podpoře multidoménových či multiforestových prostředí

60 Progresivní zobrazení Orientace na úkoly Zaloţeno na Powershellu Multi-domény, Multi-foresty

61 Původní omezení Nedostupný nástroj pro automatické ověření správného nasazení AD Co je nového? Analyzuje nastavení AD, které mohou způsobovat nejčastější problémy Vyuţívá PowerShell Cmdlets k získání dat Doporučuje řešení v rámci daného nasazení Dostupný přímo v Server Manageru

62 BPA verze 1.0 se zaměřuje hlavně na běţné DNS problémy Ověřuje SRV záznamy pro DC vedené na jeho DNS serveru A/AAAA záznamy DC jsou vedeny na jeho DNS serveru DC má platné jméno Schema Naming Master a Domain Naming Master FSMO jsou dle doporučení vedeny na stejném serveru RID a PDC jsou dle doporučení na stejném serveru Kaţdá doména by měla mít alespoň dva DC

63 Původní omezení Náhodně či omylem vymazané objekty z AD způsobovaly problémy, produkční omezení Náhodné výmazy jsou hlavním důvodem pro AD Disaster/Recovery scénářů Co je nového? Koš (Recycle bin) pro AD DS a AD LDS objekty Funguje pouze s nejvyšším forest functional levelem Všechny řadiče ve forestu musí být Windows Server 2008 R2

64 180 dní Ţivý objekt Tombstone Object Odpad Windows Server 2008 Vrací tombstone LDAP OID Windows Server 2008 R2 se zapnutým košem (S vypnutým se chová jako WS2008) Vrací smazáno LDAP OID Vrací smazané a recyklované Ţivý objekt Smazané objekty Tombstone Object Odpad 180 dní 180 dní

65 Původní omezení Správa jednotlivých účtů je zdlouhavá a komplikovaná Výpadky kvůli pravidelné údrţbě Příklad: výmaz hesla účtu pro sluţbu Co je nového? Spravovatelné řešení pro izolaci sluţeb Vylepšená správa SPN v WS2008 R2 doménovém reţimu Niţší TCO díky absenci výpadků kvůli správě daného účtu Jen jeden účet pro sluţby na jednom serveru Bez nutnosti zásahu při správě hesel!

66 Původní omezení Nutný restart po přidání stanice do domény Nemoţnost přidání stanice do domény offline Co je nového? Moţnost před-přípravy účtu stanice v doméně a úprava OS image pro hromadné nasazení Stanice/servery se přidají do domény při prvním startu Redukuje úsilí a čas nutný k nasazení v datacentrech

67 Windows Server 2008 R2

68 Nové scénáře PKI vyuţívají certifikáty s krátkou platností Network Access Protection (NAP) OCSP podpisové certifikáty Existující řešení proti růstu DB: dedikované servery nebo vysoce nákladné čištění DB Windows Server 2008 R2 Administrator nastavuje zda CA zapisuje do DB vystavené certifikáty

69

70 Role CA je podporována na Server Core Lokální příkazy pro práci z příkazové řádky Vzdálená správa pomocí GUI Podpora správy klíčů pomocí HSM Ostatní ADCS sluţby nejsou podporovány na Server Core

71

72 CA 3 CA startuje a načítá si šablony certifikátů z AD Klient načítá šablony certifikátů z AD Klient zasílá ţádost na CA CA doplní informace o subjektu na základě údajů v AD CA vydá certifikát a vrací ho klientovi Active Directory (AD) Klient

73 Několik AD forestů znamená: Několik CA serverů Několik CA klíčů Několik HSM Několik CA databází Atd.

74 CA Active Directory 2 Klient Account Forest Active Directory (AD) Klient Resource Forest

75 Poţadavky Obousměrný vztah důvěry mezi AD foresty Windows Server 2008 R2 CA Windows XP a vyšší

76 CA načítá šablony certifikátů ze zdrojového forestu Klient načítá šablony certifikátů ze svého forestu Toto vyţaduje manuální sychronizaci šablon certifikátů mezi AD foresty Úvodní nastavení Synchronizace změn během provozu Best Practice Whitepaper pro PKI konsolidaci

77 Zjednodušená správa pro nasazení NAP Podpora instalace CA na Server Core Podpora jednotného PKI v prostředích s více AD foresty

78 W2K přináší šablony V1 W2K3 přináší šablony V2 Nepodporováno na W2K3 Standard Edition W2K8 přináší šablony V3 Nepodporováno na W2K8 Standard Edition CA provozovaná na Windows Server 2008 R2 Standard Edition podporuje všechny verze šablon Podporuje auto enrollment Podporuje archivaci privátních klíčů Atd.

79 Většina helpdesk incidentů v oblasti PKI je způsobena problémy v nastavení PKI Windows Server 2008 R2 PKI obsahuje vestavěný nástroj Best Practice Analyzer (BPA)

80 BPA Scan

81 Windows Vista Odebrány duplicitní a archivované certifikáty Ikony pro odlišení certifikátů pro smart karty

82 Můţeme označit enterprise kořenovou CA příznakem extended validation (EV) root Konfigurovatelné pomocí skupinové politiky

83 1. Všechny verze šablon jiţ v edici Standard 2. Best Practice Analyzer 3. Výběr certifikátů 4. Enterprise SSL EV certifikáty

84 Umoţnit nové scénáře vyuţítí Windows jako PKI klienta Řešení pro správu serverových certifikátů od veřejných CA Vystavování certifikátů pro partnery Vystavování certifikátů pro počítače mimo AD B2C Můj certifikát pro Internetové bankovnictví A další

85 Active Directory (AD) Certificate Enrollment Policy WS Pouze HTTP Klient Certificate Enrollment WS CA

86 Tato sluţba zajistí, ţe systém má vţdy platný certifikát pro kaţdou konfigurovanou politiku vystavení certifikátu Implementace protokolu pro klient i server Udrţuje seznam serverů poskytující tuto HTTP sluţbu pomocí URI s Funguje i na počítačích mimo doménu Konfigurovatelné pomocí GPO

87

88 Přidána další obrazovka s výběrem politiky vystavení

89 Správce se příhlásí na webový server Správce pomocí IE otevře stránky komerční CA a vytvoří si účet Správce potvrdí UAC dialog: Nastaví se URL k serveru komerční CA Nastaví a uloţí se přihlašovací údaje ke komerční CA Nastaví se pravidla pro vystavení Politika automatického obnovování Je vystaven a nainstalován certifikát pro webový server

90

91 Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. Karel Florian IT Evangelist Microsoft, s. r. o.

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 část 1 Ondřej Výšek Senior Solution Architect, V-TSP DELL Tomáš Kantůrek IT Pro Evangelist Microsoft CineStar Černý Most Praha Více než virtualizace Optimalizujte

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Ondřej Soukup, DAQUAS ondrej.soukup@daquas.cz. Radek Žalud, DAQUAS radek.zalud@daquas.cz

Ondřej Soukup, DAQUAS ondrej.soukup@daquas.cz. Radek Žalud, DAQUAS radek.zalud@daquas.cz Ondřej Soukup, DAQUAS ondrej.soukup@daquas.cz Radek Žalud, DAQUAS radek.zalud@daquas.cz Obsah S čím a kdy přijde Windows Server 2016? Co bude nového v System Center 2016? Co přináší Office 2016? Co se

Více

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře

aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře aniel Dvořák, Martin Mičan 9.10.2013 Liberec Windows Server 2012/R2 Migrační scénáře Životní cyklus Windows Server 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Microsoft Web Platform a Poskytovatelé služeb

Microsoft Web Platform a Poskytovatelé služeb Alberto Sutton Director of Product Marketing, Nintex Member since 2005 Gold ISV competency Microsoft Web Platform a Poskytovatelé služeb Lukáš Greško 1 2 František Agenda Microsoft Web Platform Webmatrix

Více

Zabezpečení organizace v pohybu

Zabezpečení organizace v pohybu Zabezpečení organizace v pohybu Zdeněk Jiříček Microsoft Marian Henč Microsoft AFCEA seminář DMZ 19. března 2013 Útoky na DMZ od ekonomické krize Je to živnost Dříve pro svoje ego, nyní pro peníze Trh

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Operační systémy Microsoft pro průmysl Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Jaké jsou možnosti licencování Microsoft OS běžná licence (krabicová / OEM / OLP / Select / Enterprise) embedded licence plný OS komponentizovaný

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Obsah Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Příprava konzolí Microsoft Management Console (MMC) 17 Instalace potřebných komponent 17 Registrace komponenty 18 Sestavení vlastní konzoly 19 Přenos konzoly

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Osnova dnešní přednášky

Osnova dnešní přednášky Osnova dnešní přednášky Pracovní skupina x doména Active Directory Něco z historie Použité technologie Pojmy Instalace Active Directory DNS DNS v Active Directory Pracovní skupina x doména Pracovní skupina

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Stručný obsah. ČÁST I Příprava. ČÁST II Instalace a konfigurace. ČÁST III Správa sítě. ČÁST IV Zabezpečení sítě

Stručný obsah. ČÁST I Příprava. ČÁST II Instalace a konfigurace. ČÁST III Správa sítě. ČÁST IV Zabezpečení sítě Stručný obsah ČÁST I Příprava Kapitola 1 Úvod do systému Windows Server 2008................................39 Kapitola 2 Představení adresářových služeb.....................................47 Kapitola

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials 11. ročník největší odborné IT konference v ČR! Jan Pilař MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Praha 2013 Co se dozvíte Migrační scénáře SBS

Více

PETR MAZÁNEK Senior systemový administrátor C# Developer

PETR MAZÁNEK Senior systemový administrátor C# Developer PETR MAZÁNEK Senior systemový administrátor C# Developer Datum narození: Bydliště: Mobil: Email: Stránky: 27. Listopad 1984 Benešov, Na Tržisti 1549 +420 604512012 petr@mazy.cz www.mazy.cz VZDĚLÁNÍ SOŠT

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard Jan Pilař MVP KPCS CZ Vaše budoucnost v následujících 75 minutách Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Jan Lukele Rodina System Center 2012 System Center Configuration Manager System Center Endpoint Protection System Center Operations Manager System Center

Více

Stručný Obsah. IntelliMirror, 1. část: Přesměrování složek, Soubory offline, Správce synchronizace a Diskové kvóty 349

Stručný Obsah. IntelliMirror, 1. část: Přesměrování složek, Soubory offline, Správce synchronizace a Diskové kvóty 349 Stručný Obsah Kapitola 1 Základy Zásad skupiny 17 Kapitola 2 Správa Zásad skupiny pomocí GPMC 65 Kapitola 3 Způsob zpracování zásad skupiny 111 Kapitola 4 Řešení problémů se Zásadami skupiny 157 Kapitola

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘÍRUČKA K VLASTNOSTEM RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘEHLED Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) je ucelené řešení správy virtualizace serverů a desktopů a první plně open source virtualizační

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Zuzana Sobotková, DAQUAS Zuzana.sobotkova@daquas.cz. Petr Vlk, KPCS CZ vlk@kpcs.cz

Zuzana Sobotková, DAQUAS Zuzana.sobotkova@daquas.cz. Petr Vlk, KPCS CZ vlk@kpcs.cz Zuzana Sobotková, DAQUAS Zuzana.sobotkova@daquas.cz Petr Vlk, KPCS CZ vlk@kpcs.cz Obsah IT pro moderní kancelář ve světě mobilních zařízení, cloudu ovšem při udržení firemních bezpečnostních standardů.

Více

Dohledové systémy Microsoft vs. cesta k vyšší produktivitě IT

Dohledové systémy Microsoft vs. cesta k vyšší produktivitě IT Dohledové systémy Microsoft vs. cesta k vyšší produktivitě IT aneb mýty a pravda o centralizované správě IT prostředí Pavel ŘEPA Microsoft MVP IT senior konzultant DIGI TRADE, s.r.o. prepa@digi-trade.cz

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Implementace technologie DirectAccess pro okamžitý přístup mobilních uživatelů do firemní sítě

Implementace technologie DirectAccess pro okamžitý přístup mobilních uživatelů do firemní sítě Implementace technologie DirectAccess pro okamžitý přístup mobilních uživatelů do firemní sítě V období hospodářského útlumu se společnost AVE CZ rozhodla otevřít hned několik projektů k modernizaci stávající

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Jan Pilař MVP, MCP, MCTS KPCS CZ pilar@kpcs.cz www.facebook.com/czwse

Jan Pilař MVP, MCP, MCTS KPCS CZ pilar@kpcs.cz www.facebook.com/czwse Jan Pilař MVP, MCP, MCTS KPCS CZ pilar@kpcs.cz www.facebook.com/czwse Proč? Jak do toho? Co z toho? Vzhůru do oblak! Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru Instalace WS

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Bezpečn č os o t t dat

Bezpečn č os o t t dat Bezpečnost dat Richard Biječek Samostatný pevný disk RAID (Redundant Array of Independent Disks) SW implementace (Dynamické disky) HW řešení (BIOS, Řadič disků) Externí disková pole iscsi Fiber Channel

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

HW Diskové pole - 1KS

HW Diskové pole - 1KS HW Diskové pole - 1KS Architektura Výkonnost modulární, dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS2.1, řešení musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce - škálování výkonnosti a kapacit

Více

Služby, Registr Služby, Registr Procesy, BCD Pro, Událo cesy, BCD sti, Událo

Služby, Registr Služby, Registr Procesy, BCD Pro, Událo cesy, BCD sti, Událo Služby, Registry, Procesy, BCD, Události Richard Biječek Služba (angl. service) je program běžící na pozadí Typicky není interaktivní Může být spuštěna OS při bootování, nezávisle na přihlášení uživatele

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Nové produkty Red Hat v oblasti virtualizace Ondřej Suchý, RHCVSP Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack http://www.ulticloud.com http://www.openstack.org Představení OpenStacku 1. Co OpenStack je a není 2.

Více

Obsah. Obsah. Úvod...13. 1. Vlastnosti a instalace...15. 2. Active Directory...31

Obsah. Obsah. Úvod...13. 1. Vlastnosti a instalace...15. 2. Active Directory...31 SPRÁVA WINDOWS SERVERU 2008 5 Obsah Úvod...13 1. Vlastnosti a instalace...15 1.1 Vlastnosti Windows Serveru 2008...15 1.2 Požadavky na hardware...17 1.3 Rozdíly jednotlivých edicí...18 1.4 Postup instalace...19

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň Anonym poslal otázku na administrátora: Nezdá se ti blbý odpovídat na anonymní otázky z internetu? Adminova odpověď: Odpovídám zadavateli anonymní otázky, majiteli IP 90.176.19.53, broadband9.iol.cz, Jaroslavovi

Více

Softwarové balíky & bundles

Softwarové balíky & bundles Softwarové balíky & bundles Balíky & bundles V 6 softwarových balících je obsaženo více než 30 softwarových produktů Rozšíření základního NetApp FAS systému o softwarové nástroje ZDARMA Jednoduché sestavení

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Virtuální desktopová infrastruktura I. Virtuální desktopová infrastruktura II. využívání

Více

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Extreme Forum 2015. Datová centra A10, VMWare, Citrix, Microsoft, Ixia

Extreme Forum 2015. Datová centra A10, VMWare, Citrix, Microsoft, Ixia Extreme Forum 2015 Datová centra A10, VMWare, Citrix, Microsoft, Ixia Zdeněk Pala System Engineer, Presales consultant Czech, Poland, Slovak and Eastern Europe zpala@extremenetworks.com Technology Solution

Více

Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě 1 Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě Tomáš Dvořáček Oracle Consulting Kvíz na začátek Čím se proslavil tento muž: Jménem Herve Falciani Autor bezpečnostního SW pro

Více