Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. knotek@kpcs.cz www.konzultant.net www.kpcs.cz"

Transkript

1 Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. Karel Florian IT Evangelist Microsoft, s. r. o.

2 Virtualizace Management Webové sluţby Škálovatelnost a spolehlivost Branch Cache, Direct Access Novinky v Active Directory PKI

3 Následující nová verze 2012? 2 roky Release update 2009 H2 2 roky 4 roky Release Update 2005 Major Release 2008 Dnes Major Release 2003

4 Customer Segment Consumer Small Business Mid-Size Business Enterprise Business Users Integrovaná řešení Servery pro obecné použití

5 Role Active Directory Domain Services Active Directory Lightweight Directory Services Active Directory Rights Management Services DHCP Server DNS Server File Services Print Services Fax Server Hyper-V Web Services (Internet Information Services [IIS]) Server Core* Direct Access BranchCache Hosted Server Foundation Standard Dostupná pouze jako OEM X64 Bit Support Only 1 socket Support Only 8GB Memory Support (ECC) No Hyper-V SMB Connections (30) RRAS (50) IAS (10) TSG (50) Language Pack Support** 15 User Limit AD conditions Foundation Server: Should only be added to the root of the Forest Should not contain forest trusts in current forest No Virtual Image Use Rights

6 Virtualizace Hyper-V s tzv. Live Migration Hot Add/Remove VM Storage Remote Desktop Services Management Management napájení PowerShell 2.0 AD Administrative Center Best Practices Analyzer Web IIS 7.5 ASP.NET na Server Core Správa webu Publikace webu Solidní základ pro podniková řešení Škálovatelnost a spolehlivost Podpora >64 Core Komponentizace Better Together with Windows 7 DirectAccess BranchCache Vylepšené skupinové politky Remote Desktop & App Connections

7 Windows Server 2008 R2

8 Virtuální stanice Virtuální stanice Uţivatel Cluster Svazek 1 Synchronizace Konfigurační Obsah paměti data RAM VHD Cluster Svazek 2 Síťové úloţiště

9 Migrace virtuálních stanic bez přerušení provozu či poskytovaných sluţeb Výhody: Stálá síťová konektivita Vysoká dostupnost pro produkční prostředí Flexibilní správa Umoţňuje dynamické IT prostředí

10 Hyper-V Management Console Rozhraní PowerShell SC Virtual Machine Manager 2008

11 Boot z.vhd Poskytuje před-konfiguraci virtuálních či fyzických počítačů Sniţuje mnoţství spravovaných VHD image Zjednodušuje testovací nasazení VHD Boot

12 RDS a VDI Integrované řešení Jeden broker pro připojení uţivatelů k virtuálním stanicím. Hotové a připravené řešení pro scénáře VDI s Hyper-V Vylepšení uživatelského prostředí Podpora multimédií, integrace VoIP, aero glass, podpora více monitorů RemoteApp & Desktop Connections Hostované aplikace přítomny ve start menu, na ploše atd. Lze vyuţít k nasazení na nepracovní PC bez nutnosti lokálních instalací. Vylepšená sada nástrojů pro správu Sníţení rutinních úkonů za pomoci RDS podpory Powershellu, vylepšené instalace aplikací, connection brokera a správy profilů. Investice do platformy Větší moţnosti rozšíření o řešení partnerů pro RDS & VDI

13 RDS & VDI integrované řešení Podpora Hyper-V pro virtuální desktopy Single discovery, broker & publishing infrastructure SCVMM Support Remote Application Access RemoteApp & Desktop Connections RemoteApp & Desktop & Web Access Vylepšení bezpečnosti RD Gateway Remote Application Access Podpora více monitorů Podpora multimédií a audio stopy 2D and 3D remoting for DirectX 10.1 Platform & Management Nové API, rozšiřitelnost Connection Brokera.. Podpora Powershellu, Best Practices Analyzer

14 Remote App Servery Hyper-V Remote Desktop Autentizace Klient RemoteApp Desktop & Desktop Web Gateway Access Server Server Remote Desktop Connection Broker

15 Hyper-V Remote Desktop Remote App Server Virtuální Desktop Autentizace Klient Remote Desktop Gateway Server RemoteApp & Desktop Web Access Server Remote Desktop Connection Broker

16 RemoteApp & Desktop Connections Ikony RemoteApp & Desktops jsou vestavěné ve start menu atd. Ikony se aktualizují automaticky Podpora multimédií & Zvukového vstupu Přesměrování multimédií VoIP aplikace a rozeznání řeči Podpora více monitorů Aţ do 10 monitorů s RemoteApp a Desktops Aplikace se pro uţivatele chovají zcela normální (jako lokálně instalované) Aero efekty pro Remote Desktop Server Díky Remote Desktop Serveru mají uţivatelé stejné prostředí jako v lokálně instalovaných Windows 7 RemoteApp podporuje jazyková nastavení Moţnost konfigurace aplikací v jiných jazykových nastaveních (např. RTL apod.) oproti lokálnímu jazyku stanice

17 RDS a VDI Integrované řešení Jeden broker pro připojení uţivatelů k virtuálním stanicím. Hotové a připravené řešení pro scénáře VDI s Hyper-V RemoteApp & Desktop Connections Centrálně spravovaný seznam aplikací a desktopů (RDS & VDI) Automatická publikace, aktualizace a integrace ve Windows 7 RemoteApp & Desktop Web Access Integrované s RemoteApp & Desktop Connection nástroji správy Umoţňuje přístup k aplikacím a plochám z Windows 7, Vista & XP Integrovaný Single Sign On jediné přihlášení pro spojení k RemoteApp & Desktop Forms based přihlášení pro přístup k RemoteApp & Desktop Remote Desktop Gateway Session & Idle timeout pro nasazení politik a autoritativní refresh Moţnost autentizace a consent signing

18 Windows Server 2008 R2

19 Správa napájení Efektivnější administrace Remote Windows PowerShell Grafické rozhraní PowerShell Rozšíření Windows PowerShell skriptů AD & identity management Best Practice Analyzers

20 Core Parking Úprava P-states Centralizované úloţiště P-State=0 Processor Core 1 Active Processor Core GHz Dual Core Processor P-State Percent Frequency GHz GHz GHz Processor Core 2 Inactive GHz 4 60 SAN GHz GHz Processor Core 2 Processor Core P-State=4 3 Inactive P-State Percent Frequency GHz 1 Processor GHz 2 Core 85 4 Inactive GHz GHz GHz GHz

21 Konzola správy Server Manager Vylepšení Podpora vzdálené správy počítačů Active Directory Administrative Center (ADAC) IIS Manager Hyper-V Vyuţívá moţnosti PowerShellu Rozhraní orientované na úkony Vyuţívá moţnosti PowerShellu Rozhraní orientované na úkony Nová konzola pro správu VM Upravená podpora SCVMM

22 Fan-Out (jeden na více) Poslání skriptu Výběr vlastností moţnost volby, které vlastnosti se vrátí zpět z výstupu Throttling omezení souběţně běţících informací Podpora Async Spouští příkaz u klienta na pozadí Fan-In (více k jednomu) Hostingový model Sdílení statických dat mezi spojeními (eg: cmdlet metadata from snap-in) Údaje o chodu skriptu na klienta (eg: Connecting, Connected)

23 Out-GridView Grafický PowerShell Rozhraní se záložkami Integrované prostředí pro vývoj Barevná syntaxe

24 Integrovaný Best Practice Analyzer Ověřuje konfiguraci Vylepšuje stabilitu infrastruktury Napomáhá dosaţení úrovně SLA

25 Windows Server 2008 R2

26 Představení IIS 7.5 Rozšíření konzole IIS Manager Snazší troubleshooting IIS 7.5 FTP Modulární architektura

27 Spolehlivější Ovladatelnější Bezpečnější Flexibilnější Vyšší dostupnost díky dynamickému vyřizování žádostí, vylepšené cache a novým nástrojům pro řešení problémů. Zjednodušený a centralizovaný management díky novým nástrojům a možnostem pro vývojáře. Vyšší bezpečnost a ochrana serveru za pomoci vylepšených metod publikace obsahu a filtraci jednotlivých žádostí. Flexibilní platforma s novými možnostmi podpory vývoje a hostování aplikací a publikování médií. Škálovatelná infrastruktura webových sluţeb Dynamická cache a komprese obsahu Diagnostické nástroje Schopné nástroje správy Centralizovaná správa webu Delegovaná vzdálená správa Vylepšená ochrana serveru Publikace bezpečeného obsahu Vylepšení kontroly přístupu Podpora ASP.NET a PHP Modulární webový server Inteligentní publikací médií

28 Vylepšený IIS Manager Editor konfigurace IIS Manager UI Extensions Filtrování ţádostí (requestů) Windows PowerShell Provider Podpora.NET na Server Core

29 Audit změn a nastavení aplikací Best Practice Analyzer

30 Podpora nových webových standardů FTP over SSL UTF8 IPv6 Virtual Host Names

31 Modularita a rozšiřitelnost Windows Server 2008 Připravená a hotová rozšíření v IIS 7.5 Třetí strana Windows Server 2008 R2 PowerShell Provider, publikace FTP, WebDAV a nové moduly IIS Administration Packu

32 Extension RTW Beta Future FTP Publishing Service for IIS 7.0 WebDAV for IIS 7.0 IIS 7.0 Manager for Remote Administration IIS 7.0 Administration Pack Windows PowerShell Provider for IIS 7.0 URL Rewriter URL Scan Web Playlists Bit Rate Throttling Application Request Routing Web Deployment Tool Database Manager Web Platform Installer Web Application Installer

33 Windows Server 2008 R2

34 Výkon a škálovatelnost Failover Clustering ve WS2008 R2 Výkon úloţiště

35 256 logických jader (cores) Méně práce v Server Core prostředí Výkonné úložiště

36 Lepší vyuţití zdrojů Podporuje pouze 64bitové procesory Podporuje aţ 256 logických procesorů Windows Server 2008 R2 Hyper-V podporuje aţ 32 fyzických procesorů Vylepšené prostředky pro virtualizaci Kaţdá VM podporuje aţ 4 logické procesory Podpora CPU Core Parking

37 OS sloţen z komponent Instalujte pouze to potřebné Příklad: Server Core, Branch RODC Role = Active Directory Services Sluţby role = BitLocker Server = Kernel, TCP/IP & Security

38 Monitoring: clustery, svazky a aplikace PowerShell Provider Přístup pouze pro čtení

39 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Nové HA role: DFS-Replication, Hyper-V a Terminal Services Session Broker Windows Server 2008 R2

40 Souběžný přístup k jednomu disku SAN VHD VHD VHD Single volume Disk 5

41 Přesměrování do redundantní Selhání svazku sítě I/O přesměrováno po síti VM běžící na svazku 2 je nedotčena Volume sídlí na svazku Volume 1 se přesouvá na zdravý svazek SAN Výpadek konektivity I/O se řadí k do SAN fronty, než proběhne Nedostupnost změna majitele síťové cesty volume VHD

42 Vyšší výkon iscsi Vyšší výkon pro multi-path SAN

43 Windows Server 2008 R2

44 DirectAccess BranchCache Read-Only DFS pro pobočkovou bezpečnost Provoz virtuálních desktopů Ochrana mobilních dat

45 Vzdálený přístup je teď doslova všudypřítomný Přístup odkudkoli pro Windows 7 a WS2008 R2 Transparentní zabezpečená konektivita; není třeba sluţeb dalšího klienta Pouţívá síťové technologie Windows Serveru 2008 Není třeba ţádných akcí pro připojení do korporátní sítě. Vyuţívá přístup na bázi politik Umoţňuje správu desktopu nezávislou na poloze či umístění klienta

46 IT desktop management AD Group Policy, NAP, aktualizace IPv6 zařízení Nativní IPv6 s IPSec IPv4 Devices Sluţby IPv6 překladu Podpora IPv4 skrz 6to4 překladu nebo NAT-PT DirectAccess poskytuje transparentní a zabezpečný Možná správa přístup k intranetu DirectAccess bez nutnosti klientů VPN Podpora přímého spojení k IPv6 intranetu DirectAccess Server Internet Umožňuje šifrování IPSec a autentizaci Podpora řady síťových protokolů Windows 7 Client

47 Sniţuje zátěţ WAN Vůči uţivateli zcela transparentní Podporuje end-to-end šifrování mezi klientem a serverem Optimalizace protokolů HTTP, SMB a BITS Dva modely nasazení: Distribuovaný reţim Hostovaná cache

48 2. Klient 2 stahuje identifikátory z centrály Klient 1 Centrála 1. Klient 1 stahuje data z centrály Pobočka Klient 2 3. Klient 2 prohledává lokální síť, nachází a stahuje data od prvního klienta

49 2. Obsah je od Klienta 1 uložen do cache 4. Klient 2 stahuje data z cache Klient 1 Centrála 1. Klient 1 stahuje data z centrály Pobočka Klient 2 3. Klient 2 stahuje indetifikátory z centrály

50 Povolení BranchCache za pomoci skupinových politik Instalace volitelné Windows Branch Cache komponenty na webový či file R2 server Hostovaná cache File Server IIS Group Policy Management Volitelně lze instalovat hostovanou cache na pobočce. Klienty lze konfigurovat za pomoci GPO.

51 Regionální datacentrum Podpora pro read-only DFS Read-only DFS replika Read/Write DFS replika Pobočka Poskytuje DFS repliku pouze pro čtení Mazání není povoleno Brání možným změnám v datech na pobočce

52

53 Windows Server 2008 R2

54 PowerShell Cmdlets Active Directory Administrative Center (ADAC) Best Practice Analyzer Koš pro AD Managed services accounts Offline přidání do domény Authentication Assurance

55 Původní omezení 30+ nástrojů CMD pro administraci AD nejsou při správě konzistentní Obtíţná kombinace těchto nástrojů pro vykonání komplexních úkonů Co je nového? 85+ AD cmdlets pro jasnou administraci a konfiguraci AD DS a AD LDS Komunikace za pomoci Web Service protokolů Moţné pouţití k administraci Windows Server 2008 a 2003 řadičů; po staţení AD Web Service

56 Jednotná syntaxe a příkazy Snadná orientace Flexibilní formátování výstupu Cmdlety mohou být kombinovány za pomoci tzv. pipes k provedení komplexní operace End-to-End spravovatelnost s Group Policy, Exchange serverem etc.

57 Poskytuje spojení, kontexty sluţeb, bezpečnosti a cest Umoţňuje sdílení best practice napříč spojením Kombinace Cmdletů a providerů je známá uţivatelům Provádí v AD operace podobné souborovému systému nebo registrům přejmenování, přesun apod.

58 Add-ADComputerServiceAccount Add-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject Add-ADGroupMember Add-ADPrincipalGroupMembership Clear-ADAccountExpiration Disable-ADAccount Disable-ADOptionalFeature Enable-ADAccount Enable-ADOptionalFeature Get-ADAccountAuthorizationGroup Get-ADAccountResultantPasswordReplicationPolicy Get-ADComputer Get-ADComputerServiceAccount Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy Get-ADDomain Get-ADDomainController Get-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy Get-ADFineGrainedPasswordPolicy Get-ADFineGrainedPasswordPolicySubject Get-ADForest Get-ADGroup Get-ADGroupMember Get-ADObject Get-ADOptionalFeature Get-ADOrganizationalUnit Get-ADPrincipalGroupMembership Get-ADServiceAccount Get-ADUser Get-ADUserResultantPasswordPolicy Install-ADServiceAccount Move-ADDirectoryServer Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole Move-ADObject New-ADComputer New-ADFineGrainedPasswordPolicy New-ADGroup New-ADObject New-ADOrganizationalUnit New-ADServiceAccount New-ADUser Remove-ADComputer Remove-ADComputerServiceAccount Remove- ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy Remove-ADFineGrainedPasswordPolicy Remove-ADFineGrainedPasswordPolicySubject Remove-ADGroup Remove-ADGroupMember Remove-ADObject Remove-ADOrganizationalUnit Remove-ADPrincipalGroupMembership Remove-ADServiceAccount Remove-ADUser Rename-ADObject Reset-ADServiceAccountPassword Restore-ADObject Search-ADAccount Set-ADAccountControl Set-ADAccountExpiration Set-ADAccountPassword Set-ADComputer Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy Set-ADDomain Set-ADDomainMode Set-ADFineGrainedPasswordPolicy Set-ADForest Set-ADForestMode Set-ADGroup Set-ADObject Set-ADOrganizationalUnit Set-ADServiceAccount Set-ADUser Uninstall-ADServiceAccount Unlock-ADAccount

59 Původní omezení Neefektivní rozhraní bez jasné orientace Příklad: nastavení nového hesla uţivatele Rozloţení v MMC nebylo škálovatelné pro rozsáhlá nasazení Co je nového? Úkoly prováděny za pomoci PowerShell Cmdletů Nový a přeskupený administrační model v GUI Konzistence mezi CLI a GUI moţnostmi správy Navigace přizpůsobená podpoře multidoménových či multiforestových prostředí

60 Progresivní zobrazení Orientace na úkoly Zaloţeno na Powershellu Multi-domény, Multi-foresty

61 Původní omezení Nedostupný nástroj pro automatické ověření správného nasazení AD Co je nového? Analyzuje nastavení AD, které mohou způsobovat nejčastější problémy Vyuţívá PowerShell Cmdlets k získání dat Doporučuje řešení v rámci daného nasazení Dostupný přímo v Server Manageru

62 BPA verze 1.0 se zaměřuje hlavně na běţné DNS problémy Ověřuje SRV záznamy pro DC vedené na jeho DNS serveru A/AAAA záznamy DC jsou vedeny na jeho DNS serveru DC má platné jméno Schema Naming Master a Domain Naming Master FSMO jsou dle doporučení vedeny na stejném serveru RID a PDC jsou dle doporučení na stejném serveru Kaţdá doména by měla mít alespoň dva DC

63 Původní omezení Náhodně či omylem vymazané objekty z AD způsobovaly problémy, produkční omezení Náhodné výmazy jsou hlavním důvodem pro AD Disaster/Recovery scénářů Co je nového? Koš (Recycle bin) pro AD DS a AD LDS objekty Funguje pouze s nejvyšším forest functional levelem Všechny řadiče ve forestu musí být Windows Server 2008 R2

64 180 dní Ţivý objekt Tombstone Object Odpad Windows Server 2008 Vrací tombstone LDAP OID Windows Server 2008 R2 se zapnutým košem (S vypnutým se chová jako WS2008) Vrací smazáno LDAP OID Vrací smazané a recyklované Ţivý objekt Smazané objekty Tombstone Object Odpad 180 dní 180 dní

65 Původní omezení Správa jednotlivých účtů je zdlouhavá a komplikovaná Výpadky kvůli pravidelné údrţbě Příklad: výmaz hesla účtu pro sluţbu Co je nového? Spravovatelné řešení pro izolaci sluţeb Vylepšená správa SPN v WS2008 R2 doménovém reţimu Niţší TCO díky absenci výpadků kvůli správě daného účtu Jen jeden účet pro sluţby na jednom serveru Bez nutnosti zásahu při správě hesel!

66 Původní omezení Nutný restart po přidání stanice do domény Nemoţnost přidání stanice do domény offline Co je nového? Moţnost před-přípravy účtu stanice v doméně a úprava OS image pro hromadné nasazení Stanice/servery se přidají do domény při prvním startu Redukuje úsilí a čas nutný k nasazení v datacentrech

67 Windows Server 2008 R2

68 Nové scénáře PKI vyuţívají certifikáty s krátkou platností Network Access Protection (NAP) OCSP podpisové certifikáty Existující řešení proti růstu DB: dedikované servery nebo vysoce nákladné čištění DB Windows Server 2008 R2 Administrator nastavuje zda CA zapisuje do DB vystavené certifikáty

69

70 Role CA je podporována na Server Core Lokální příkazy pro práci z příkazové řádky Vzdálená správa pomocí GUI Podpora správy klíčů pomocí HSM Ostatní ADCS sluţby nejsou podporovány na Server Core

71

72 CA 3 CA startuje a načítá si šablony certifikátů z AD Klient načítá šablony certifikátů z AD Klient zasílá ţádost na CA CA doplní informace o subjektu na základě údajů v AD CA vydá certifikát a vrací ho klientovi Active Directory (AD) Klient

73 Několik AD forestů znamená: Několik CA serverů Několik CA klíčů Několik HSM Několik CA databází Atd.

74 CA Active Directory 2 Klient Account Forest Active Directory (AD) Klient Resource Forest

75 Poţadavky Obousměrný vztah důvěry mezi AD foresty Windows Server 2008 R2 CA Windows XP a vyšší

76 CA načítá šablony certifikátů ze zdrojového forestu Klient načítá šablony certifikátů ze svého forestu Toto vyţaduje manuální sychronizaci šablon certifikátů mezi AD foresty Úvodní nastavení Synchronizace změn během provozu Best Practice Whitepaper pro PKI konsolidaci

77 Zjednodušená správa pro nasazení NAP Podpora instalace CA na Server Core Podpora jednotného PKI v prostředích s více AD foresty

78 W2K přináší šablony V1 W2K3 přináší šablony V2 Nepodporováno na W2K3 Standard Edition W2K8 přináší šablony V3 Nepodporováno na W2K8 Standard Edition CA provozovaná na Windows Server 2008 R2 Standard Edition podporuje všechny verze šablon Podporuje auto enrollment Podporuje archivaci privátních klíčů Atd.

79 Většina helpdesk incidentů v oblasti PKI je způsobena problémy v nastavení PKI Windows Server 2008 R2 PKI obsahuje vestavěný nástroj Best Practice Analyzer (BPA)

80 BPA Scan

81 Windows Vista Odebrány duplicitní a archivované certifikáty Ikony pro odlišení certifikátů pro smart karty

82 Můţeme označit enterprise kořenovou CA příznakem extended validation (EV) root Konfigurovatelné pomocí skupinové politiky

83 1. Všechny verze šablon jiţ v edici Standard 2. Best Practice Analyzer 3. Výběr certifikátů 4. Enterprise SSL EV certifikáty

84 Umoţnit nové scénáře vyuţítí Windows jako PKI klienta Řešení pro správu serverových certifikátů od veřejných CA Vystavování certifikátů pro partnery Vystavování certifikátů pro počítače mimo AD B2C Můj certifikát pro Internetové bankovnictví A další

85 Active Directory (AD) Certificate Enrollment Policy WS Pouze HTTP Klient Certificate Enrollment WS CA

86 Tato sluţba zajistí, ţe systém má vţdy platný certifikát pro kaţdou konfigurovanou politiku vystavení certifikátu Implementace protokolu pro klient i server Udrţuje seznam serverů poskytující tuto HTTP sluţbu pomocí URI s Funguje i na počítačích mimo doménu Konfigurovatelné pomocí GPO

87

88 Přidána další obrazovka s výběrem politiky vystavení

89 Správce se příhlásí na webový server Správce pomocí IE otevře stránky komerční CA a vytvoří si účet Správce potvrdí UAC dialog: Nastaví se URL k serveru komerční CA Nastaví a uloţí se přihlašovací údaje ke komerční CA Nastaví se pravidla pro vystavení Politika automatického obnovování Je vystaven a nainstalován certifikát pro webový server

90

91 Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. Karel Florian IT Evangelist Microsoft, s. r. o.

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Diplomová práce Autor: Bc. Kristína Kyšová Informační

Více

Microsoft Web Platform a Poskytovatelé služeb

Microsoft Web Platform a Poskytovatelé služeb Alberto Sutton Director of Product Marketing, Nintex Member since 2005 Gold ISV competency Microsoft Web Platform a Poskytovatelé služeb Lukáš Greško 1 2 František Agenda Microsoft Web Platform Webmatrix

Více

Virtualizace operačních systémů na platformě Windows

Virtualizace operačních systémů na platformě Windows Virtualizace operačních systémů na platformě Windows Virtualization of operation systems based on Windows platform Bc. Vlastimil Palouš Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Virtualizace operačních systémů

Virtualizace operačních systémů Virtualizace operačních systémů Virtualization of operation systems Pavel Kulíšek Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce popisuje současnou

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Metody a prostředky spojené s bezpečností dat a ochraně Microsoft SQL Serverů

Metody a prostředky spojené s bezpečností dat a ochraně Microsoft SQL Serverů Metody a prostředky spojené s bezpečností dat a ochraně Microsoft SQL Serverů Methods and Tools Related to Data Security and the Protection of Microsoft SQL Servers Bc. Lukáš Pálka DiS. Diplomová práce

Více

Novinky ve Windows Serveru 2012 (1. část)

Novinky ve Windows Serveru 2012 (1. část) Novinky ve Windows Serveru 2012 (1. část) Miroslav Knotek, Microsoft MVP IT Senior Consultant KPCS CZ, s.r.o. knotek@kpcs.cz www.kpcs.cz www.exchange4u.cz Agenda Úvodní přehled Licence Edice Správa Novinky

Více

Obsah. Obsah. Úvod...13. 1. Vlastnosti a instalace...15. 2. Active Directory...31

Obsah. Obsah. Úvod...13. 1. Vlastnosti a instalace...15. 2. Active Directory...31 SPRÁVA WINDOWS SERVERU 2008 5 Obsah Úvod...13 1. Vlastnosti a instalace...15 1.1 Vlastnosti Windows Serveru 2008...15 1.2 Požadavky na hardware...17 1.3 Rozdíly jednotlivých edicí...18 1.4 Postup instalace...19

Více

Obsah. Poděkování autora 13 Úvod 15. Komu je kniha určena 15 Co v knize najdete a nenajdete 15 Výběr témat 16 Obsah doprovodného CD 17

Obsah. Poděkování autora 13 Úvod 15. Komu je kniha určena 15 Co v knize najdete a nenajdete 15 Výběr témat 16 Obsah doprovodného CD 17 Obsah Poděkování autora 13 Úvod 15 Komu je kniha určena 15 Co v knize najdete a nenajdete 15 Výběr témat 16 Obsah doprovodného CD 17 Několik slov o operačním systému Microsoft Windows Server 2008 18 KAPITOLA

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud 2012 Bc. Pavel Stoklasa Souhlasím se

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Virtualizace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Virtualizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace Vysoká dostupnost serverové infrastruktury Bakalářská práce Autor: Petr Oliva Informační technologie

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010

Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010 Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010 Autoři: Martin Pavlis Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. Miroslav Knotek Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. www.microsoft.cz/exchange/2010

Více

Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Extreme Networks Sada pro Management (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňují centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Přínosy Provázanost s podnikovými procesy Převedení komplexních

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator ESET Obsah ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus 1. Řada Endpoint Solutions 4 2. Rozdíl mezi produkty 3. Technologie ThreatSense 4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 6 5. Uživatelské rozhraní

Více

Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální

Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informačních technologií a elektronického obchodování Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální Bakalářská práce Autor:

Více

Stručný obsah. ČÁST I: Přehled systému Windows Server 2008 a plánování jeho nasazení 31. ČÁST II: Správa systémů Windows Server 2008 121

Stručný obsah. ČÁST I: Přehled systému Windows Server 2008 a plánování jeho nasazení 31. ČÁST II: Správa systémů Windows Server 2008 121 Stručný obsah Poděkování 27 Konvence používané v této knize 29 ČÁST I: Přehled systému Windows Server 2008 a plánování jeho nasazení 31 1. Úvod do systému Windows Server 2008 33 2. Plánování systému Windows

Více

Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv.

Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Sada pro správu sítě (NMS) Aplikace pro správu sítě WLAN/LAN umožňující centralizovaný přehled a řízení. Kdykoliv, odkudkoliv. Stručné informace o produktu Sada aplikací pro správu NMS od firmy Enterasys

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více